Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat III. 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat III. 2007"

Átírás

1 Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat III Mezozoikum Környezettan és környezettudomány szakos hallgatók részére Oktatási segédanyag

2 Triász Tartama: millió év Felsı-triász rhaeti, nóri, karni Középsı-triász ladin, anizuszi Alsó-triász oleneki, indusi Elnevezés: Közép-európai kifejlıdések három részre tagolódása Pangea Tethys Csendesóceán

3 A triász élıvilág általános jellemvonásai Meleg, kiegyenlített, száraz éghajlat tengervíz sótartalma növekszik evaporizáció, élıvilág kicserélıdése P/T határt túlélık adaptív radiációja Új kagylótípusok, pl. iszapba ásók, szuszpenzió filtrálók ( pl. Ostrea-félék, tapadó kagylók) Modern tengeri uborkák, rák- és homárfajok Középsı-triászban algazátonyok, felsı-triászban korallzátonyok = új, hatos korallok Nyílt tengerekben cápák, csontos halak vadásztak = erıs állkapocs További tengeri ragadozók: hüllık pl. Notosaurus-félék, Placodontiá-k Partokon Tanystropheus (nyaka 2x> testhossza) Békák, teknısök, krokodilok tengerekben is

4 Triász szárazföldi gerincesekrıl Szárazföldön emlısszerő hüllık csordákban vadásztak Cynodontá -k = kutyafogú hüllık (pl. Cynognathus)kép Lystrosaurus növényevı hüllık, a triász vizilovai, csordában(alsó kép) Archosaurus ( uralkodó hüllı ) T 1 -tıl, kis termet, majd termetnövekedés, tavak-folyók környékén, 6 m-ig Rynchosaurus-félék ( csırös hüllık ) triász közepétıl, növényevık, csırük csipeszként mőködött Thecodontiá-k ( zsebes fogú hüllık ) elıször vízben élık, majd szárazföldiek, hátsó végtagon jártak, futás közben farkuk felemelkedett, 225 millió évtıl Elsı dinoszauruszok 200 millió évtıl, Thecondontiakból fejlıdtek ki Elsı emlısök, elsı szárnyas hüllık = Pterosauria

5 A triász szárazföldi növényekrıl P/T határ ennél a csoportnál is éles Fatermető zsurlók, nyitvatermı ısfák eltőntek Korpafüvek száma nagyon elcsökken Cikászok, páfrányfenyık, nyitvatermık fellendülnek Képek: felül triász téjkép; alul mezozoos növénytípusok

6 Kontinentális epikontinentális környezetben: sok törmelékes kifejlıdés, evaporit Trópusi sekélytengerekben kiterjedt zátonyok: zöldalgák (diploporás dolomit, mészkı) korallok és algák (Dachsteini mészkı, Fıdolomit) Mélytengerekben: agyagpalák (pelágikus kagylókkal) ammoniteszes mészkı A triász kızetekrıl

7 Jura Tartama: millió év Elnevezés: Jura-hegységrıl Felosztás Felsı-jura tithon, kimmeridgi, oxfordi Középsı kallovi, bath, bajóci, aaleni Alsó toarci, plenbachi, szinemuri, hettangi

8 A jura élıvilág általános jellemvonásai Éghajlat kezdetben száraz és meleg, majd kissé hővösebb és csapadékos növények szétterjednek erdıalkotó cikászok és bennetitteszek, ginko-félék Tengerekben szivacsok, korallok, ammoniteszek, belemniteszek, óriás krokodilok, teknısök, hüllık Rovarok evolúciója felgyorsult Szárazföldi hüllık dinosauruszok gyors radiációja Repülı hüllık pterosauruszok Madarak kifejlıdése Emlısök közt patkány és nyúlnagyságú állatok

9 Szárazföldi élıvilág a jurában Cikászok Fatermet, oszlopszerő törzs Levélripacsok a törzsön Felsı-karbontól Virágkor jura és kréta, erdıalkotók Bennetites-félék (felsı kép) Nyitvatermık Fajszámuk elérte a ezret! Törzsük és levelük cikászokra hasonlít Virágok a törzsön, a levélpárnák között Kétivarú virág, magkezdemény tobozszerő védelem alatt Képeken: Williamsonia sp., Ginkgo sp. Felsı-permtıl felsı-krétáig

10 A jura tengerek élıvilága Mészvázú nannoplankton (sárgásbarna algák) és dinoflagelláták a fitoplanktonban Egysejtő állatok (foraminifera, radiolaria) gyakoriak Zátonykörnyezetben korallok és szivacsok Speciális kagylók speciális környezetben (pl. korai rudisták) Ammoniteszek és belemniteszek a leggyakoribb puhatestők (biozonáció is!) Ichthyosaurus-félék virágkora (kép) Plesiosurus-félék új elterjedése

11 A legfontosabb jura kızetekrıl Tethysben kiterjedt sekély- és mélytengeri üledékképzıdés hierlatzi mészkı (brachiopodás krinoideás), ammonitico rosso, agyagpalák (Bositra sp.), biancone, radiolarit Epikontinentális területen fekete (anoxikus) agyagpala, vasas mészkı és oolitos vasérc, fehér mészkı és litográf mészkı

12 Híres jura fosszília lelıhelyek Holzmaden (BadenWürttenberg, Németország) kora-jura fekete agyagpala, O 2 -hiányos környezetben, (~180 millió év) tengeri hüllık és halak, kiváló állapotban (bır, lágytest részek); ritkán dinoszauruszok, tengeri gerinctelenek Morrison formáció (Észak-Amerika, USA, Montanától Új- Mexikóig, ~150 millió év) késı-jura sivatagi homokkıben dinoszauruszok Sonlhofen (Dél-Németország, Bavaria, ~150 millió év) rómaiak óta ismert késı-jura, szivacszátonyok övezte lagúnában képzıdött lemezes mészmikrit szárazföldi, tengeri és repülı szervezetek egyaránt fosszilizálódtak benne

13 Holzmaden:Stenopteygius sp. (Ichthyosauria), Plesiosaurus sp. (Plesiosauria), Passaloteuthis sp. (Belemnoidea) (képek: Selden és Nudds, 2003)

14 Morrison:Diplodocus sp., Camarosaurus sp., Stegosaurus sp. Képek: Selden és Nudds,2003

15 Solnhofen: Archaeopteryx lithographica (londoni példány; madár), Compsognathus longipes (dinoszaurusz), Mesolimulus haláltusája, Saccocoma sp. (plankton tengeri sün) (képek: Selden és Nudds,2003)

16 Kréta Tartama: millió év Elnevezés: írókrétáról Felosztás: alsó berriasi, valangini, hauterivi, barremi, apti, albai felsı cenoman, turon, coniaci, szantoni, kampani, maastrichti

17 A kréta általános jellemvonásai Tethys-óceán intenzív záródása kiterjedt magmatizmus Mai óceáni medencék intenzív nyílása kiterjedt magmatizmus Meleg, kiegyenlített klíma Globálisan magas tengerszint Gazdag tengeri és szárazföldi élıvilág

18 Élıvilág a kréta szárazföldeken Zárvatermık megjelenése és elterjedése nyitvatermık gyors háttérbe szorulása Virágos növények diverzifikálódása ~140 millió évtıl zárvatermık gyors térhódítása Uralkodó erdıalkotók a kréta nagy részében még a nyitvatermık

19 Élıvilág a kréta tengerekben Tengeri fito- és zooplankton igen elterjedt (biozonáció!, maximális diverzitás) mészvázú nannoplankton és plankton foraminiferák Kagylók igen elterjedtek a sekélytengeri környezetekben; visszatérnek a zátonyépítık Ichthyosaurus-félék jelentısége csökken Plesiosaurus-félék jelentısége ismét növekszik Mosasaurus-félék ( úszó gyíkok ) elterjedtek, alkalmazkodtak a tengeri táplálékhoz

20 Kagylók: Exogyra sp., Inoceramus sp. (Walker és Ward,1995) (www.cartage.org.lb)

21 Hippurites sp. (kagyló) hippuriteszes mészkı és rekonstrukciója Walker és Ward, 1995 (Skleton et al., 2003)

22 Különbözı kréta lábasfejőek

23 Repülı hüllık (Pteranodon sp., Quetzalcothus sp.)

24 Dinoszauruszok (Stegosaurus sp., Ankylosaurus sp., Pachycephalosaurus sp., Edmontosaurus sp.)

25 Kínai dinoszauruszok és madarak (Fuzzy raptor = pelyhes rabló, Confuciusornis sanctus és rekonstrukciója, Velociraptor mongoliensis) (www.ammonline.net.au)

26 Hüllık a Kárpát-medencében Erdély, Hátszegi-medence, báró Nopcsa Ferenc Pécs-Vasas, II. külfejtés: kıszén meddıben lábnyomok Komló Kordos László Komló egyetemi hallgatók Komlosaurus carbonis (200 millió év) Bakony, Iharkút, İsi Attila Ábra: Fızy, 1998

27 A legfontosabb kréta kızetekrıl Trópusi övben karbonátok: biancone, urgon és gosau mészkövek (óriás kagylókkal), írókréta Óceánokban és szubdukciós területeken: pelágikus agyagpalák Flis, metamorfitok és kiterjedten magmás kızetek Epikontinentális tengerekben zöld homokkı, majd írókréta

28 Kréta mészkı felhagyott római bánya, pulai amfiteátrum (Skelton et al., 2003)

29 Írókréta kréta (felszíni feltárás, mikroszkópi kép, rekonstrukció) (Skelton et al., 2003)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Bevezetés a földtörténetbe

Bevezetés a földtörténetbe Bevezetés a földtörténetbe 3. hét A földtörténeti idı Geokronológia és kronosztratigráfia Kérdezz felelek Kérdezz felelek 1726 1797 James Hutton (1788, 1795): Theory of the Earth Alapgondolat: A Föld

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

Parányi lebegı állatok a Balatonban A zooplankton

Parányi lebegı állatok a Balatonban A zooplankton Készítette: Homonnay Zalán Gábor Parányi lebegı állatok a Balatonban A zooplankton Ha a vizek állatvilágáról esik szó, az emberek általában a halakra, kétéltőekre, vízimadarakra gondolnak, esetleg a kagylók,

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

27. Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület Vulkáni hamusírban az erdei dagonyázó

27. Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület Vulkáni hamusírban az erdei dagonyázó 27. Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület Vulkáni hamusírban az erdei dagonyázó Sztanó Orsolya, Harangi Szabolcs Ipolytarnóctól keletre, az országhatár szögletében, az Ipoly és a Karancs találkozásánál

Részletesebben

Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel

Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel Szerkeszti: Ritz Ferenc (Feri papa) III. évfolyam, 5. szám kedd, 2011. február 8. Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel...1 Többet ártanának a nátha elleni gyógyszerek...5 Az egyiknek

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Cholnoky Jenı Karszt- és Barlangkutatási pályázat KÉZIRAT Szerkesztette: Szolga Ferenc Kincsesbánya 2012.

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai Az élet bennünket körülvevõ sokfélesége (biodiverzitása) több mint 3 milliárd éves fejlõdés eredménye. A kihalás az evolúció természetes velejárója, és a

Részletesebben

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor Királykák Legkisebb madaraink a királykák (Regulus spp). Magyarországon 2 fajuk fordul elő, a sárgafejű (R. regulus) és a tüzesfejű királyka (R. ignicapillus). Elkülönítésük viszonylag könnyű, ha tisztában

Részletesebben

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina 2010/V. szám Szerkesztõ: Körmendy Regina LELÕ HELY A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele A csõvári fluoritlelet fõ darabja Fénykép: Körmendy Regina Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu Ásványcsoportok

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben