JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!"

Átírás

1 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben. Egy szóval sem panaszkodám Kis Jézuska ellen. Nem vádolám balgán azért, Hogy engem kifelejtett. Hogy nem hozott ajándékot, Szemem könnyet nem ejtett. Lelkem nyugodtan, csöndesen Átszáll a nagy világon. Imádkozom, hogy Jézusom Minden szegényt megáldjon. Ágyamra dőlök s álmodom Egy régi, édes álmot: Boldog ki tűr és megbocsát, S ki szenved százszor áld. BÉKÉS KARÁCSONYT! A Jászalsószentgyörgyi Krónika szerkesztõsége meghitt karácsonyt és örömökben gazdag új esztendõt kíván. Szeretettel kívánom, hogy legyen áldott karácsonyuk és az új esztendõ hozza meg küzdelmeik és áldozataik gyümölcsét. Az önkormányzat nevében: Szarvák Imre polgármester

2 2 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Két ülés között történt október 15-én és november 26-án megtartott képviselő-testületi ülések között történt fontosabb események és intézkedések A október 15-ei ülésen meghozott döntések végrehajtása megtörtént, illetve folyamatos. Október 23-án községi megemlékezést tartottunk az os Emlékműnél. Október 28-án Dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselő segítségét kértük Zsoldi Lajossal közösen két dologban: a 80%-os szennyvíz rákötésre vonatkozó kötelezés halasztása érdekében, valamint komplex iskolafelújítási pályázat sikeressége érdekében. Mindkét témában támogatásáról biztosította a községünket. Október 31-én megtörtént az Utólagos komplex akadálymentesítés a jászalsószentgyörgyi óvodában című Európai Uniós projekt lezárása, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. November 6-án térfigyelő kamera rendszer kiépítésére benyújtott árajánlatok elbírálására került sor. November 8-án polgárőrség soros közgyűlésén vettem részt, melyen tájékoztattam a szervezetet az új körzeti megbízott kinevezéséről, valamint a községi térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről. A közgyűlés egyik fő témája volt a szervezetet megfiatalítása, megerősítése és az, hogy minél több új tag felvételére is sor kerüljön. November 11-én értesültünk, hogy a korábban felmentett Körei-Nagy József helyére a Megyei Rendőrfőkapitány november 11. hatállyal Halmai Ferenc Urat bízta meg a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetésével. November 12-én Berényi Judit Ifjúsági Egyesület elnöke kérelemmel fordult hozzánk, hogy támogassuk az általuk megszervezendő Szilveszteri Bál felmerülő költségeit 50 ezer Ft-tal. Tekintettel az egyesület eddigi eredményes hasonló szervezésű tevékenységére a - civil szervezetek előirányzatának tartaléka terhére a kérelemnek helyt adtam és támogattam a benne megfogalmazott célokat. November 14-én a Jászalsószentgyörgyi Vízmű ügyvezetője Inkeller Zoltán kérte, hogy a év üzleti tervének leadási határidejét a 186/2008. számú KT. határozat miatt december 15-ére módosítsuk. Mivel a jelzett határozat hosszú távú fejlesztések (ivóvíz minőség javítása érdekében) koncepcióját fogja tartalmazni, így a kérelemre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot részükre megküldtem. November 18-án Jászsági Többcélú Társulás ülésén vettem részt, ahol a társulás koncepciója alapján központi forráselvonás várható, mely adott esetben a települések hozzájárulását növelheti a közös feladatokhoz november 20-ai keltezésű levelében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal arról tájékoztatott, hogy én benyújtott Európai Uniós (Falubusz) pályázatunkat támogatja. A minibusz ( 8 személyes) 100%-át Áfa nélkül sikerült megnyerni maximum ,- Ft értékben. A jármű nagy segítséget nyújt majd a civileknek, iskolának, óvodának, időseknek a községben. Szarvák Imre polgármester Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2008. (XII.1.) RENDELETE A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 12. (1) bekezdésében jelölt 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.) A szilárd hulladékgyűjtő edényzet (kukás) kommunális háztartási hulladék gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási díja egyenértékű Jászalsószentgyörgy közigazgatási területén 2008 évben: Ft/70 liter/heti egyszeri szállítás/év + ÁFA = bruttó Ft = 139.-Ft/alkalom Ft/110 liter/heti egyszeri szállítás/év + ÁFA = bruttó Ft = 219.-Ft/alkalom Ft/140 liter/heti egyszeri szállítás/év + ÁFA = bruttó Ft = 278.-Ft/alkalom Ft/240 liter/heti egyszeri szállítás/év + ÁFA = bruttó Ft = 477.-Ft/alkalom 2. A rendelet 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ezen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat nem kell megfizetnie annak a tulajdonosnak, használónak, akinek a tulajdonában, használatában álló lakásban az ott lakók mindegyike a 70. életévét a tárgyév december 31. napjáig betöltötte, a következő év január 1. napjától. 3. A rendelet 15. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ezen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjból 30%-os kedvezményt kap az öregségi nyugdíj ellátásban részesülő tulajdonos, használó, ha a tulajdonában, használatában álló lakást (ingatlant) egyedül használja (egyedül él, egyszemélyes háztartás). A kedvezményre a bejelentést követő év január 1-jétől jogosult a tulajdonos, használó. 4. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba. Szarvák Imre sk. dr. Kovács Kornél sk. polgármester jegyző Felhívás A Községi Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a településen keletkezett tiszta építési törmeléket; betontörmeléket; téglatörmeléket Szabó László tulajdonát képező kamionparkoló területére lerakhatják. A lehetőség visszavonásig érvényes, s csak a helyi lakosokra és vállalkozókra vonatkozik. További információ Szabó László képviselő úrtól kérhető személyesen vagy telefonon a 06-30/ es számon.

3 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 3 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Községi Önkormányzat Polgármestere 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/ Előterjesztés járdaépítési és felújítási programról Az elmúlt évben sikerült elindítani a községben a gyalogos közlekedés megkönnyítésére szolgáló járdafelújítási és építési programot. A Bacsó út egy szakaszán összefogtak a lakosok, és járdát újítottak fel az Önkormányzat segítségével, olyan módon, hogy az Önkormányzat biztosította az anyagot sóder, cement formájában. Ez a járdaszakasz úgy készült, hogy a későbbi nagyobb volumenű építés és felújítási lehetőségek mintájául szolgál. A Településfejlesztési Bizottság ülésén szeptember 10-én újra szóba került a téma, a járda program folytatása - mely évre vonatkozó önkormányzati gazdasági (ciklus) programnak is része - a bizottság határozattal támogatta a járdafelújítási programot és pályázat kiírását. Ahhoz, hogy minél szélesebb körben megadjuk a lehetőséget arra, hogy új vagy felújított járda készüljön egy-egy ingatlan előtt, a legigazságosabb és demokratikusabb szempontokat figyelembe véve javaslom az alábbi pályázati felhívás kiírását. A fejlesztés költsége anyagköltség, melyet nagyságrendileg 1 millió Ft-ban érdemes meghatározni. A végleges előirányzat azonban erre a célra a évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalékból finanszírozható, melynek összege a pályázatok elbírálásakor véglegesíthető és pontosítható. Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete pályázatot hirdet járdafelújításra és építésre Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Jászalsószentgyörgy község Önkormányzatának lehetősége van járdák építésére felújításának és karbantartásának támogatására. A támogatás formája: anyagbiztosítás (sóder,cement) A lakosság feladata a munkálatok elvégzése úgy, hogy az Önkormányzat által megbízott személy felügyeli azt. Elsősorban azon utcák jelentkezését várjuk: (pályázati feltételek) ahol sem útalap, sem járda nincs, ahol az utca lakói szakember irányításával (Önkormányzat által megbízott személy) a munkát elvégzik és lehetőségükhöz mérten anyagiakkal is hozzájárulnak. azok az utcák előnyt élveznek, ahol a lakók közül minél többen vesznek részt, vagy átvállalják azok helyett, akik nem csatlakoznak a járda általános szélessége 80 cm úgy, hogy a víz elvezetést arról biztosítani kell. a Képviselő-testület fenntartja jogát, egyéb szempontokat is figyelembe vesz az elbírálásnál pl. szociális helyzet, gyalogos forgalom nagysága, mozgássérült lakó stb. A kivitelezés időtartama: április 1-től szeptember 30. (Eddig mindenképpen be kell fejezni a munkálatokat). Pályázatok beadásának határideje: február 28. A pályázatokról Képviselő-testület március hónapban dönt. Igények leadása: írásban, hozzájárulás formája és mértéke, utcabizalmi megjelölésével, Polgármesteri Hivatal titkárságán. Érdeklődni Szarvák Imre Polgármesternél lehet a fogadóórán csütörtökön óráig bejelentkezés után. Tel: Jászalsószentgyörgy, november 21. Szarvák Imre polgármester FIGYELEM! A pályázatot csak a pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely igényelhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy letölthető a település honlapjáról. A járdaépítésnél azok az utcák lesznek támogatva ahol a legtöbben csatlakoznak a járdaépítéshez. Anyakönyvi hírek Halálozás Sallai Zoltán 50 év Kiss Máténé 84 év Berényi Miklósné 72 év Markó Béla 69 év Nagy Sándor 66 év Születés Csabai Ádám an.: Varga Éva Kecskeméti Rebeka an.: Váradi Anita Házasságkötések Zsoldi Mária és Kovács Tamás november 29.

4 4 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Érettségivel rendelkezõ fiatalok figyelem! A Rendészeti Szakközépiskola felnőttoktatás rendszerében, érettségire épülő két éves nappali tagozatú képzéssel rendőr szakképesítést biztosít, amely a Rendőrségen, hivatásos tiszthelyettesi munkakör betöltésére jogosít. Az iskola korszerű szakmai ismereteket, idegen nyelvi, informatikai és önvédelmi képzést, szakmai gyakorlati helyet, rendőr szakképzettséget, B kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésére lehetőséget, diákigazolványt, ösztöndíjat, igény és lehetőség esetén tanulói szállást, étkezést, ruházati ellátást nyújt. A tanulmányaikat sikeresen befejezőknek a Rendőrség állást ajánl fel! Jelentkezhet, aki: magyar állampolgár jelentkezés évében betölti 18. életévét, de 33 évesnél nem idősebb cselekvőképes rendelkezik állandó belföldi lakhellyel büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelű sikeres érettségi vizsgát tett, illetve a képzés kezdetéig azt leteszi vállalja, hogy hivatásos szolgálatra való alkalmasságát a jogszabályban előírt vizsgálatokkal megállapítsák elfogadja egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozását hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez vállalja a hivatásos szolgálatot a szakképzéssel járó követelményeket és kötelezettségeket, illetve az ország területén belül bármelyik rendőri szervnél való szolgálat teljesítését befizeti a 3000,-Ft jelentkezési adminisztrációs költséget Jelentkezési határidő: február 2. A jelentkezők a Rendészeti Szakközépiskola felvételéhez szükséges jelentkezési egységcsomagokat személyesen átvehetik a Rendőrkapitányságon, a Hatvani út 1. szám alatt, illetve részletes tájékoztatás céljából keressék a Kapitányság személyzetisét, Vas Tamásné rendőr őrnagy asszonyt. Jászberényi Rendőrkapitányság Budai Orsolya r. hadnagy sajtóreferens Rendőrségi felhívások A hideg, illetve a tél beköszöntével főként a tanyák, hétvégi házak, egyéb ingatlanok üresen maradnak a tavasz megérkezéséig. A lezárt állapotban hátrahagyott lakatlan épületeket azonban sokszor feltörik, s az ott található értékeket elviszik. Kérjük a tulajdonosokat, hogy amit tudnak, és lehetőségük van rá, vigyenek el magukkal, gondolunk televízióra, mikrohullámú sütőre, más elektronikai dolgokra, valamint készpénzre. Ezzel is próbálják megelőzni azt, hogy az esetleges betörésekkel járó károkat leszámítva, ne érjék Önöket jelentősebb kiadások a berendezések pótlása miatt! Sajnos az idős személyeket sűrűn becsapják azok, akik bűncselekmény elkövetésével szeretnének pénzhez jutni. Ennek érdekében különböző történeteket találnak ki, általában csoportosan. (Pl.: rosszullét imitálásával, szívesség kéréssel, hivatalos eljárás színlelésével, pénzváltással, nyereményjáték miatti ajándék átadásával, közelben dolgozó munkásként, aki a telket megnézné, stb ) becsengetnek, vagy bemennek olyan házakba, ahol többnyire idős, egyedül Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadási rendje Hétfő: 8:00-12:00 Kedd: 8:00-12:0013:00-16:00 Szerdán: ügyfélfogadás nincs Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00 Polgármesteri és Jegyzői fogadóóra, minden héten csütörtökön 16:00-18:00. Előzetes időpont egyeztetés szükséges személyesen Kecskés Katalinnál vagy telefonon:57/ számon. Közintézményeink és elérhetőségeik: Polgármesteri Hivatal Fő út 53/a 57/ Egészségcentrum: Fő út 92. Dr. Gajdos Géza 57/ Dr. Tóth-Daru Péter 57/ Fogászat: Dr. Baka Ibolya 57/ Védőnői szolgálat 57/ Gyermekjóléti Szolgálat, Petőfi út / Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rákóczi út 1. 57/ Cifrapalota Óvoda Rákóczi út / Polgármesteri Hivatal Idősek Otthona Fő út / Körzeti megbízott Fő út / Könyvtár Fő út 70/b 57/ Faluház Fő út 70/a 57/ Posta Fő út / Gyógyszertár Rákóczi út 7. 57/ Jász-Takarékszövetkezet Fő út / Vízmű Fő út / élő, esetleg beteg személyek élnek, majd figyelmüket elterelve társaik besurrannak lakásukba. Ott felkutatják az értékeket, majd azokkal együtt sietve távoznak. A tél közeledtével, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, sűrűn előfordult olyan eset, amikor azzal az ürüggyel keresték fel az állampolgárokat ismeretlen személyek, hogy tűzifát hoznak pár napon belül az Önkormányzat megbízásából, ám az árát előre kérik kifizetni. A gyanútlan sértettnek csak később jut tudomására, mikor a pénzt átadta és az elkövető is elmenekült, hogy áldozattá vált. Kérjük a lakosság figyelmét, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló trükkök miatt ne hagyják becsapni magukat, pénzt, vagy más értéket ne adjanak át idegeneknek, vagy előtte győződjenek meg arról, hogy állításuk megfelel-e a valóságnak! Továbbá, ha tehetik, a gyanús személyek járműveinek rendszámait jegyezzék meg, mert a Rendőrségnek nagy segítséget nyújtanak a felderítésben! Jászberényi Rendőrkapitányság Budai Orsolya r. hadnagy sajtóreferens

5 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 5 TÁJÉKOZTATÓ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja című projekt előkészítő szakaszáról A Jászság és Dél-Heves kistérség területén 2000-től a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás oldja meg a hulladék (szemét) kezelését (szállítás, ártalmatlanítás). A Társulásnak a hulladékkezelés megoldása mellett további feladatai is vannak. Ezek közé tartozik, hogy a működési területén lévő települések felhagyott, már nem működő hulladéklerakóinak rekultivációját (szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása) meg kell valósítania saját (a társult önkormányzatok önerejéből) vagy pályázati pénzből. A Társulás 2007-ben pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) kiírt KEOP A települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című kiírásra. A pályázat nyert. A pályázat 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból áll: I. forduló: előkészítő szakasz II. forduló: megvalósítási szakasz A Társulás az I. fordulóra (előkészítő szakasz) adta be a pályázatát, mely nyert, így a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának előkészítő munkálataira támogatást kaptunk. Az előkészítő munkálatok a következő fázisból állnak: Meglévő települési bezárt hulladéklerakók rekultivációs tervinek felülvizsgálata, ahol kell, annak áttervezése A bezárt hulladéklerakók területéről lőszermentesítési szakvélemény elkészítése A bezárt hulladéklerakók területéről régészeti szakvélemény elkészítése Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítése Egyéb tanulmányok(talajmechanikai, növényesítési, stb ) elkészítése Második fordulóra való közbeszerzési csomag elkészítése, összeállítása Második fordulóra (megvalósítási szakasz) való pályázati anyag összeállítása, beadása A rekultiváció előkészítő munkálatainak befejezéseként lesz beadva a fizikai munkálatok elvégzésére újbóli pályázat (II. forduló), mely sikeres szereplése esetén a bezárt hulladéklerakók rekultivációja 32 településen kezdődhet el. Ennek tervezett ideje: 2010 április-2012 április. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást alkotó és így a rekultivációval érintett települések a következők: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Átány, Boconád, Erdőteleki, Erk, Hevesi, Hevesvezekény, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk. (Jászivány település tagja a Társulásnak, de nincs felhagyott hulladéklerakója, ezért nem vesz részt a projektben) A projekt előkészítő szakaszának költsége Ft, melyből a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás önerőként Ft-ot vállalt magára. Jászalsószentgyörgy is tagja a Társulásnak, így a felhagyott szeméttelep felszámolása és a szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása az Önök településen is meg fog valósulni várhatóan között, sikeres II. fordulós pályázat esetén, amelyért most dolgozunk. Fontos tényező a rekultiváció előkészületi szakaszában a lakossági hozzáállás kérdésköre is. Azon tény mellett, hogy a lakosság a felhagyott hulladéklerakók rekultivációját teljes mértékben támogatja, jelentős az is, hogy a felhagyott hulladéklerakó területére esetenként illegálisan hulladékot vittek ki helyi illetve szomszédos település lakói. Ez azonban Jászalsószentgyörgy település pályázatban való részvételét veszélyeztetheti, mivel a nem felhagyott hulladéklerakók rekultivációját nem támogatja a pályázat. Amennyiben Önnek mint képviselőnek a saját településén lévő hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése, véleménye vagy javaslata fogalmazódott meg, kérjük azt juttassa el a címre, vagy levélben a következő címre: RÉGIO-KOM Társulás Rekultiváció Jászapáti Velemi E. út A munkálatok állásáról információ az Önök településének hon-lapjáról ( vagy a internetes oldalról szerezhető. p

6 6 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 TÁJÉKOZTATÓ p Jászsági és Dél-hevesi társult településeken felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítását megalapozó program A rekultivációs tervek már meglévő A változata JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY Állandó lakosszám Érintett terület helyrajzi száma mérete Rekultiváció módja, tervezett elképzelések 3821 fő 1354, 1355, m 2, 1833 m 2, 1,6432 ha Hulladékfelszín rendezése, szétszórt szemét összegyűjtése a depóniára szállítv lefedés agyagréteggel, termőföld takarás, füvesítés Talajvíz monitoring rendszer kiépítése Főbb műszaki jellemzők- JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY A rekultivációs munkafázis megnevezése 1. Hulladék depónia felszínének rendezése, egyengetése, tömörítése helyben 2. Agyagszigetelés beépítése (k<10-9 m/s, Trr=90-95%, 25 km-es beszállítással, 2x25 cm vastagságban), tömörítéssel 3. 30x30 cm-es homokos kavics szivárgó + Geotextíl borítás (300 g/m 2 ) a 30X30 cm-es homokos kavics szivárgó körül + Ná 100-as dréncső 4. Geotextíl borítás (300 g/m 2 ) az agyagréteg alatt és fölött cm vastag termőföld terítése (25 km-es berszállítással) 6. Övárok építése, kotróval kikotrás és területen szétterítés 7. Talajvízfigyelő kút kialakítása (teljes mélység) 8. Figyelmeztető táblák kihelyezése 9. Gyepesítés 10. Áteresz építése 11. Talaj és talajvíz ellenőrző laboratóriumi vizsgálat 14. Egyéb költségek (bonyolítás, műszaki ellenőrzés, pénzügyi műveletek) Ennek a tervnek a felülvizsgálata esetleges áttervezése folyik jelen pillanatban, mivel a hatályos, környezetvédelmi törvények változtak a terv elkészítése óta. Jászapáti, október 29. Szabó Lajos sk Urbán Csaba sk elnök projekt műszaki munkatársa

7 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 7 PÁLYÁZATOK ÚM hitel Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet PLUSZ 1 FŐ, a vállalkozás első alkalmazottjának felvétele címmel: A pályázatban kötelező a 15 havi foglalkoztatás megvalósítása, amelyből 12 hónap a támogatott és 3 hónap a nem támogatott időszak. A pályázók köre jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég. Az igényelhető támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén: szakképzetlen munkavállaló esetében ,- Ft/hó, középfokú végzettségű munkavállaló esetében ,-Ft/hó, felsőfokú végzettségű munkavállaló esetében ,- Ft/hó, valamint a bérhez kapcsolódó járulékok és tételes eho. További információ: Máté Szilvia (4025 Debrecen, Simonffy u. 45.), tel.: 52/ ,

8 8 Szentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 PÁLYÁZATOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vállalkozói pályázatainak megjelenése Pályázni lehet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) vidékfejlesztési tengelyének programjaira, amelyben a mikrovállalkozások fejlesztése, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és - fejlesztés, továbbá a vidéki örökség megőrzése jogcím szerepel. A vállalkozásokra vonatkozó FVM rendeletek és a pályázható célok rövid leírása: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (136/ (X. 18.) FVM rendelet) Cél: A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszakitechnológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Igényelhető támogatás mértéke: 60 %. Turisztikai tevékenységek ösztönzése (137/2008. (X. 18.) FVM rendelet) Cél: vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. Igényelhető támogatás mértéke: %. A fenti pályázatokat november 30-ig (várható hosszabbítás január 10-ig) lehet első körben benyújtani, majd azt követően minden évben május végéig és október végéig. A és a oldalon olvashatók a jogszabályok, továbbá a pályázatok benyújtásával kapcsolatban pedig a és a oldalon lehet tájékoztatást találni. A Jászapáti székhelyű Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület a fenti intézkedéseinek végrehajtásáért felelős munkaszervezetének alkalmazottai: Ádám Csilla, Bíró Csaba és Harangozó Adrienn, akiktől bővebb információ kérhető az Egyesület irodájában: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2., telefon: 57/ vagy a Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjétől Mihályi Mónikától azt 57/ os telefonszámon. Kortársképzés a Jászság középiskoláiban Az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete a közelmúltban felmérést végzett a Jászsági középiskolások körében. A felmérés a kábítószerek ismeretéről és fogyasztásáról kérdezte a középiskolába bekerülő 9. és a középiskolát elhagyó 12. osztályos tanulókat. A kérdőívet az összes középiskolás 40%-a töltötte ki. A kérdőív első négy kérdése a kábítószerek hatásainak ismeretét, a további nyolc kérdése pedig, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos személyes tapasztalatokat mérte fel. Elgondolkodtató eredmények születtek az elemzést követően, amelyek közül most csak pár kerül említésre. Néhányan- a tizenévesek közül-, a kábítószerezést üdítően boldog állapotnak tartják. Tudják, hol juthatnak droghoz, és egy napon belül képesek is beszerezni. Minden negyedik diák mondhatja el magáról, hogy már megkínálták kábítószerrel, és minden nyolcadik középiskolás pedig, hogy kipróbálta. A középiskola fontos és meghatározó a gyermek életében. Szabadabbá, önállóbbá válik, és a kortárscsoportok jelentősége kiemelkedő lesz számára. A családi kapcsolatok, ha empátiával, szeretettel teljesek, iránymutatóak lehetnek a gyermeknek. Mindezzel párhuzamosan azonban nagyon fölerősödik bennük a kortárscsoporthoz tartozás szükséglete. A kortársak között viszont sok gyermek téved ingoványos talajra (dohányzás, alkohol, illegális drog, nemi úton terjedő fertőző megbetegedés, és fiatalkori terhességmegszakítás). Kézenfekvő tehát, hogy a gyermekek egészség-fejlesztésének keretein belül, a védőnők iskolai munkája mellett, legyen egy jól képzett csoport minden iskolában. Ezt a tervet tűzte ki célul a Jászság 7 középiskolájában az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete. Kortársképzés indul, melynek végeztével a gyermekek pontos ismeretekkel fognak rendelkezni a drogok hatásairól, a Jász- Nagykun Szolnok megyei drogmegelőzést végző szakemberek elérhetőségéről, a vészhelyzetek teendőiről. Remélhetőleg a képzés folyamatos lesz, és minden osztályba jár majd olyan gyermek, aki képes lesz nemet mondani a drogra, és aki a megfelelő információk birtokában segítségül szolgálhat társai számára a drog kipróbálásának és használatának megelőzéséhez! Dr. Sárközi Mária kistérségi tisztifőorvos

9 9 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 HÍREINK Tisztelt Honfitársaim! Mindenek előtt szeretnék a magam és a polgárőrség valamennyi tagja nevében, kellemes ünnepeket kívánni Jászalsószentgyörgy minden lakosának. Tisztelt honfitársaim, a karácsonyi ünnepek örömei mellett, szeretném felhívni az ünnepek veszélyeire is a szíves figyelmüket. Az ünnepi igyekezet közben többször előfordul, hogy sütögetés és főzés közben csak valamiért átszaladunk szomszédunkhoz megkérdezni az előkészítéssel kapcsolatban valamit és bezáratlanul hagyjuk a lakásunkat, hiszen úgyis csak egy percre szaladunk át. A korábban már terepszemlét tartott, tranzit bűnöző csoportok,ezt a lehetőséget használja ki és követik el a besurranásos lopásaikat. Még fokozottabban vigyázzunk vagyontárgyainkra. Külön felszeretném hívni a figyelmet a szentesti éjfélimisére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legveszélyesebb időszak. Ha megtudjuk oldani valaki maradjon a lakásban, ha viszont mindenki elmegy otthonról, lehetőleg hagyjuk működve a televíziónkat ezzel is megtévesztve a bűnöző elemeket. Egy egészen más jelegű akut problémára is szeretném a figyelmüket felhívni. A gyermekeink testi épségének védelmében meg szeretném kérni a tisztelt lakosokat, hogy közösen hassunk oda, hogy a piac és környékére ne parkírozzanak olyan felelőtlenül. Az ABC előtt lévő parkírozóban elférne minden gépjármű és csak néhány tíz métert kellene gyalogolni a piacig és már is veszélytelenebbé tennénk gyermekeink közlekedését amikor át kell menniük a kövesúton. Nem kellene megvárni míg bekövetkezik a tragédia. Higgyék el csak a véletlenen múlik, hogy még nem történ baleset. A piaci napok alkalmával a gépjárműtulajdonosok majdnem mindegyike szabálytalanul elzárja a gyerekek elöl a biztonságos átkelés lehetőségét. Gondoljunk arra, hogy milyen karácsonya lenne annak a családnak akinek gyermekével baleset történne. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék még egyszer mindenkinek békés ünnepeket kívánni. Tisztelettel: Zsoldi Lajos Közszolgáltatási Szerződés 2. sz számú melléklete Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy a Befogadó telephelyére a Beszállító által ellátott területről, a szolgáltatási díjat fizető lakosok háztartásaikból az alábbi fajtájú és mennyiségű hulladékot szállíthatják be alkalmanként, illetve évente. A feltételek évre vonatkoznak. Beszállításkor a hulladékszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell! 1.) Lakossági kommunális hulladék: Díjmentesen: 200 kg/negyedév, ezt meghaladó mennyiség után 5,30 Ft/kg + áfa 2.)Építési, bontási hulladék: (beton, tégla, cserép, kerámia) Díjmentesen: 500 kg/negyedév ezt meghaladó mennyiség után 1,10 Ft/kg + áfa 3.) Komposztálható hulladék: Díjmentesen: 200 kg/negyedév ezt meghaladó mennyiség esetén 1,80 Ft/kg + áfa A komposztáló telep elkészültéig a kisméretű hulladékot (pl. levélzet, fű) zsákolva, az ágakat kötegelve tudja befogadó átvenni. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok közül - a fentiekkel azonos feltételekkel - tehát, a díjfizetés igazolás amellett egy háztartás, évente, díjmentesen beszállíthat 10 kg mennyiségben festéket, festékes dobozt, oldószert, oldószeres edényzetet, ragasztóanyagokat, olajszűrőket olajakat, fékfolyadékot, savakat, lúgokat, tisztítószereket, növényvédő szereket, mindezek csomagolóanyagát, akkumulátorokat, elemeket, veszélyes hulladékot is tartalmazó elektronikai hulladékokat. A vegyi hulladékon a hulladék fajtáját jellegét fel kell tüntetni. Az említett elektronikai hulladékok köre: háztartási gépek (pl. mosógép, villanytűzhely, klímaberendezés, vízmelegítő, fűtő, hűtő berendezés fagyasztó, kávéfőző, pirítóssütő, ventilátor, vasaló mikrohullámú sütő, információs és távközlési berendezése, számítógépek, monitorok fénymásolók, stb. szórakoztató elektronikai cikkek, (pl. tv, rádió magnó, DVD. stb. elektromos barkácsgépek, elektromos játékok. Izzók, fénycsövek. Az elektromos és elektronikai hulladékokból téritésmentesen évente csak 1-1db-ot lehetséges a befogadónak beszállítani és átvenni, - kivéve az izzókat és a fénycsöveket. A beszállító ezen mellékletben leírt lehetőségekről és azok változásáról az általa ellátott terület lakóit értesíti.

10 10 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 HELYTÖRTÉNET Régi sírjelek között Jászalsószentgyörgy nagy kiterjedésű római katolikus temetője a község keleti végén, a Jászladányra vezető út déli oldalán található. A temető több mint két évszázados múltra tekinthet vissza: az 1766-os canonica visitatio (püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyv) rendeli el, hogy a templom körüli temető beteltével a község egy új temetőt nyisson. A főpásztori meghagyásnak és a Mária Terézia által inspirált, időközben megjelenő helyhatósági rendeleteknek is megfelelően az új temetőt -egészségügyi okokból- a településen kívül jelenlegi helyén 1775-ben nyitották meg. A megnyitás utáni időkben többször is bővítették, amelyet egy-egy nagy kőkereszt állításával jelöltek is őszén is -nem hagyományos módon- bővült a temető, mégpedig egy kis Sírkert felállításával a ravatalozó mögötti üres területen. A Sírkert ötlete és megvalósítása Simon Károly helyi lokálpatrióta érdeme, aki évek óta családfakutatással foglalkozik. E kutatómunka során többször is bejárta a temetőt az egyházi anyakönyvekből megismert ősei, rokonai sírját keresve és tapasztalta, hogy mennyi földbe süllyedt, vagy onnan kifordult értékes régi sírkereszt hever szerteszét. A temetői bejárások során erősödött meg benne az a gondolat, hogy egy helyen lehessen látni ezeket a régi sírjeleket, hiszen tanítanak minket élőket a múlt tiszteletére és ezáltal gondolatokat, érzéseket ébresztenek bennünk. Eltöprenghetünk az élet és a halál nagy kérdésein, azon, hogy ki milyen korban, hogyan is élhetett, milyen életutat járt be. A temető, illetve a nemrég elkészült Sírkert néprajzi vonatkozásban gazdag és értékes síremlékei közül itt elsőként két szív alakú sírjelet mutatunk be. Mindkettőt dunántúli vörös mészkőből -úgynevezett magyar márványból - faragták. Magyarországon a szív alakú síremlékek elterjedése elsősorban a jezsuita rend Jézus szíve kultuszával hozható kapcsolatba. A rend kezdeményezésére XIII. Kelemen pápa 1765-ben hivatalossá tette Jézus szíve tiszteletét, s időben közvetlenül ezt követően jelennek meg temetőinkben a szív alakú sírjelek. Gyors elterjedésükben természetesen szerepet játszott a nép ízléséhez mindig is közel álló, ősidők óta kedvelt szimbolikus jelentőségű szív motívum is. Rigó Gergely síremlékén a stilizált szív alakú felirattáblát volutában (csigavonal) végződő szalagkeret övezi. Fekvő téglalap alakú lábazatán felirat: Hő kegyelet s emlékezet / Fogjon kezet e sír felett. Nyilván e sorokra utal a voluták fölött kőbe faragott parolázó kézpár, az elhunyt életútját pedig a voluták közé vésett huszárcsákó szimbolizálja, két oldalán kivont szablyával és annak hüvelyével. A sírkő felirata: Itt nyugszik az Úrban /Rigó Gergely/ volt csász.kir. kapitány / élt 74 évet meghalt / 1857 év június 11-én / és neje / Ozoroszky Terézia / élt 80 évet meghalt / május 9. / Első neje / Horváth Borbála / élt 21 évet meghalt 1831 év. Rigó Gergely míves síremlékére a honismereti szakkör már korábban is felfigyelt és a temető bejáratához állította. Érdekelt bennünket a sírkő néprajzi művészettörténeti értékein túl az is, hogy ki volt Rigó Gergely. Életútjáról az alábbiakat tudtuk meg: október 20-án született Jászalsószentgyörgyön jómódú redemptus családban ban, 17 évesen döntött a katonai pálya mellett, s 1806-ban már a Michael von Kienmayer lovassági tábornok nevét viselő magyar huszárezred hadnagya. Ezredével részt vesz a napóleoni háborúk eseményeiben: 1809-ben az Aspern melletti csatában tünteti ki magát vitézségével ben megsebesül és francia fogságba esik. Innen -nem mindennapi bátorsággal- egy Molnár János nevű közhuszár szabadítja ki. I. Ferenc császár mindkettőjüket kitünteti: Molnár János a Vitézségért Érdemérem arany, Rigó kapitány pedig ezüst fokozatát kapja meg ben leszerel, s visszaköltözik Jászalsószentgyörgyre gazdálkodni ben capitaneus persionatus -ként - nyugalmazott kapitányként- részt vállal a község által kiállított nemzetőrök kiképzésében június 11-én halt meg tüdőgyulladásban, s ekkor kolerában elhunyt első felesége mellé temetik.

11 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 11 HELYTÖRTÉNET Az alsószentgyörgyi temető másik szív alakú sírkeresztje nemcsak szépsége, hanem szomorú érdekessége miatt is figyelemre méltó. A felirat szerint: Itten nyugszik / Istenben boldogult / Ketskés Jósef Úr / és nője szeretett hitvese / Trőtsik Apollonia / meghaltak egy napban / 12-ik márciusban /1844/ Béke hamvaikra. Férj és feleség egy napon történt halálát az egyházi anyakönyvi bejegyzések is alátámasztják, bár annak dátumával március 13- át jelölik meg. E napon délelőtt hirtelen halállal Kecskés József, majd ezt követően délután Törőcsik Apollónia hunyt el. Előbbi, az idő rövidsége miatt nem részesült az utolsó kenet szentségében. A házastársak mindketten tehetős redemptus családból származtak, a férj apja senator (tanácsnok), a feleség nagyapja pedig községi bíró volt. Kecskés József egyébként az anyakönyvben honoratior -ként -ma azt mondhatnánk: értelmiségkéntszerepel, s egy időben az egyházgondnoki tisztséget is ellátta. Sírkövük nemcsak néprajzi megközelítésben értékes számunkra: mai ismereteink szerint ez egyben a jászalsószentgyörgyi temető legrégebbi sírköve is. A sírhelyet Simon Károly leszármazott 2006-ban megváltotta és így a síremlék megőrzésre került. A temető bozótosa eddig eltakarta az érdeklődő tekintetek elől Tatzman Mihály főjegyző gyermekeinek kisméretű, gúla alakú sírkövét. A felirat szerint Tatzman Gizella 1853-ban egyéves korában, míg Tatzman Mihály születésének évében: 1855-ben hunyt el. Édesapjuk nemcsak magas hivatali tisztséget töltött be, hanem az 1848/49- es szabadságharc idején a nemzetőrség parancsnoka is volt a községben. A sírkőn szembetűnő a gúlára vésett keresztet körbe ölelően ábrázolt két rozmaring ág. E jelölést kizárólag gyermeksírköveken vagy fiatalon elhunytak esetében alkalmazták; lévén a rozmaring az ifjúság szimbóluma. Halmai István sírkövére érdekes felirata miatt figyeltünk fel: Megály és irgalommal / Tekints e sírboltra melyben / Nyugszik egy volt világfia/ NS/ Halmai Isvány Úr / kimult életének 68 évében / Ki is volt Halmai István? Ennek kiderítésében Halmai Tibor a család VIII. generációs leszármazottja, aki jelenleg Budapesten él volt a segítségünkre. Tőle tudtuk meg, hogy Halmai István gyermektelenül halt meg ugyan, de felmenői közül számosan tekintélyes közhivatalnoki funkciót töltöttek be a községben; bíró, főjegyző is volt a családban. Halmai István úr neve előtt lévő NS rövidítés régebben a nemeseket megillető cím volt, de szélesebb értelemben véve a nép olyanokat is illetett e címzéssel, akik nem nemesek, de a társadalomban nagyobb helyet foglaltak el. Halmai István Nemzetes címe is az utóbbira utal, mivel felmenői között nemes (nobilis) származás nem található. Végezetül egy olyan sírkő kerül bemutatásra, amely nemcsak nekünk szentgyörgyieknek, hanem a jászapátiaknak, de az egész Jászság számára is figyelemre méltó lehet. Tudjuk, hogy Vágó Pál a Jászság legnagyobb festőművésze Jászapátin született ban, de családja Jászalsószentgyörgyről eredeztethető. A sírkert egyik ékessége az a nagyméretű vörös márvány sírkő, melynek boltíve alatti felirata Vágó János nyugalmazott százados 67 éves korában bekövetkezett halálát rögzíti 1859-ben. Az ő Ignác nevű testvéröccse került Jászapátira, aki Vágó Pál édesapja volt. E sírkő feliratának megfejtéséhez Sugárné Koncsek Aranka a Jászság neves helytörténésze nyújtott segítséget, akinek az a szándéka, hogy a Sírkertben felállított valamennyi sírkő feliratának feldolgozását elvégzi. Jó lenne ha ez a védett Sírkert tovább bővülhetne a még fellelhető, gazdátlan sírkeresztekkel, hogy az ismeretlen ősöknek is, - akikre már senki sem emlékezik megadjuk a tiszteletet. A 29 sírjelből álló Sírkertet Pásztor Pascal plébános úr szentelte fel Mindenszentek ünnepén megható kis ünnepi megemlékezés keretén belül. A régi síremlékek napjainkban nagyon megfogyatkoztak és ha nem védjük őket teljesen eltűnnek. Ezért mindenképpen érdemesültek arra, hogy az utókor gondozásában és megőrzésében részesülhessenek. Lukácsi László KÖSZÖNET mindazoknak, akik anyagi támogatással, fizikai munkájukkal vagy szellemi segítségükkel hozzájárultak a Sírkert létesítéséhez: Simon Károly, Nagy Szilveszter, Galambosiné Juhász Melinda, Pokorni Miklós, Bertalan Miklós, Orosz József, Serfőző József, ifj. Simon Károly, Talált József, Pásztor Pascal, Lukácsi László, Halmai Tibor (Budapest), Sugárné Koncsek Aranka (Budapest), Hortiné Dr. Bathó Edit (Jászberény)

12 12 Szentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 HÍREINK Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Utólagos komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a jászalsószentgyörgyi községi óvodában Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az Akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás Ft, ezáltal lehetőség nyílt az óvoda komplex akadálymentesítésére. Az óvoda 1992-ben épült, átalakítások azóta nem történtek. Az óvoda települési szinten látja el feladatát. Az intézményben jelenleg nem dolgozik fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személy. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a fejlesztéssel érintett Községi Óvodában végzett előzetes kérdőíves felmérést. A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók közel 100 %-a támogatná a komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése érdekében. A tervezett akadálymentesítés megvalósítása során elkészült az akadálymentes parkoló, az akadálymentes illemhely, az ajtók cseréje és az információs táblák elhelyezése, az épület vezetősávjai és a káprázatmentes világítás. Beépítésre került 3 db indukciós hurok is. A hurok elektromágneses teret hoz létre, melynek segítségével hallássérült személy hallókészülékének T állásba kapcsolásával képes közvetlenül a kívánt hangot venni és azt megfelelően felerősíteni. Az óvoda akadálymentesítése a teljes körű akadálymentesítésen alapult, mely követte az OTÉK és a Segédlet a komplex akadálymentesítéshez című dokumentumban rögzített előírásokat, így az elkészült épületet a kerekesszékes, látás- és hallássérült emberek is tudják használni. Az Önkormányzat partnerséget hozott létre a Községi Óvodával (Cifrapalota Óvodai Tagintézmény) és az Olajág Jász Mozgássérültek Közhasznú egyesületével a fejlesztés megvalósításához, illetve az eredmények fenntartása céljából. Az Olajág Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesület már a tervezés és a projekt előkészítése során is aktívan közreműködött, valamint az eredmények fenntartásának idején is segít majd a lakosság esélyegyen-lőségtudatos szemléletének alakításában. A komplex módon akadálymentesített Községi Óvoda által minden fogyatékossággal élő csoport számára elérhetővé válik diszkrimináció-mentesen az Óvoda által nyújtott közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A fogyatékkal élők infokommunikációs lehetőségei is bővültek, melynek következtében önállóan is képesek tájékozódni az épületben, valamint az óvodai szolgáltatást igénybe venni. Előrelépést jelent az is, hogy az intézmény épülete komplex módon alkalmassá vált arra, hogy bármely fogyatékkal élő csoport elhelyezkedhessen. Az Új Néplap számában az alábbi cikk jelent meg: Nemzetközi szinten elismert közlekedési tudás Ljubjanában szervezték meg nemrégiben a Ki a mester két keréken közlekedésbiztonsági nemzetközi verseny döntőjét. A megmérettetésen Magyarország csapata a második helyezést szerezte meg. A csapatban az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó jászalsószentgyörgyi Szatmári Kinga képviselte megyénket. Felkészítő tanára Sándor János elmondta, hogy a nemzetközi verseny előzményeként a térségi és a megyei versenyeket is megnyerte Kinga, azt követően pedig az országos döntőben 2. helyezést szerezte meg. Ljubjanában 22 nemzet versenyzői mérték össze tudásukat, ahol elméleti és gyakorlati feladatok sorát kellett megoldaniuk. Az elért siker Magyarország legjobb teljesítménye volt a Nemzetközi Automobil Szövetség immár 23. alkalommal megrendezett versenyén, igaz a jászalsószentgyörgyi diákok közül már többen is eljutottak a nemzetközi döntőig. A településről indult versenyzők esetenként a nemzetközi megmérettetésig i. - Az, hogy sokat foglalkozunk az elmélet mellett a gyakorlattal is, éles közlekedési helyzetben is segített már a baleset elkerülésében mondta a tíz esztendős Szatmári Kinga.

13 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 13

14 14 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 ÓVODAI ÉLETKÉPEK A Cifrapalota Óvodai Tagintézmény eseményei Az egészsénevelési hónap keretében az alábbi események történtek óvodánkban. Futás az egészségünkért Óvodánk minden csoportja közösen futott a gáton. Mint eddig minden évben az óvodás gyermekek fogászati szűrésen vettek részt. Az óvoda orvosa elvégezte komplex vizsgálatát a gyermekek egészsége érdekében. Testtartás és lúdtalp problémás gyermekek korrekcióját óvodánk gyógytestnevelője végzi. A látáshallás vizsgálata a helyi védőnő közreműködésével történt. Nagy izgalommal készültünk a COOP-os rajzpályázatra, melyre 17 képet készítettünk. Áldott és szeretetben gazdag Karácsonyi Ünnepeket kívánnak mindenkinek a Cifrapalota Óvoda dolgozói Liptákné Kátai Tímea és Sándor Erzsébet /tagint.- vez/

15 zentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 15 ÉLETÜNKBŐL Őszi ünnepek az iskolában Mennyből az angyal? Lehet, hogy karácsony előtt igazán időszerű angyalokról beszélni. De valójában nem csupán az ünnephez kapcsolhatjuk, hanem hétköznapjainkban is meg-megjelenik. Gondoljunk csak arra, ha az őrangyalunkat emlegetjük... Kiféle-miféle egy angyal? Honnan jön és ki küldi? Látható vagy sejthető? Valami csodás misztikum övezi, ami kell is, hogy úgy legyen. Jó tudni, hogy föntről vannak akik vigyázzák minden lépésünket. Ez így is van rendjén, de érdemes továbbgondolni ezt az angyalságot. Miért hihetetlen, hogy köztünk is élnek angyalok? Nem kell nagy hókuszpókuszra és a tipikus fehér szárnyacskákra gondolni. Csak arra, hogy itt vannak észre kellene vennünk őket. Mert mi is egy angyal feladata? Belelát a lelkedbe, de úgy, hogy megérinti azt. A mosolya saját arcodon tükröződik, s az övé őrzi a tiédet. Érti és érzi, ha fájdalmad van, osztozik abban akkor is, ha az ő terhe azzal százszoros lesz. Átölel, ha magányos vagy. Veled nevet őszintén, tiszta szívből, s a boldogságot is Neked sokszorozza. Veled sír ha valami nagyon fáj. Enyhíteni próbálja ha szenvedni lát. Ott van, észre sem veszed olykor, csak amikor szükséged van rá, de keresned sosem kell. Iskolánk életében mindig is hagyomány volt a nemzeti ünnepeinkről történő megemlékezés. Nem volt ez másként októberben sem, amikor az 1956-os forradalomra, a hősökre és az áldozatokra emlékeztünk. A közös megemlékezés, melyen az iskola összes tanulója és pedagógusa jelen volt, a második tanítási órában zajlott, így az első órában tanáraink és tanítóink egy rendhagyó történelem óra keretében meséltek életkoruknak megfelelően a diákoknak az 56-os eseményekről. Még az alsó tagozatos gyerekek is hiteles, számukra is érthető információkat kaptak arról, miért, mire és kikre emlékezünk ezen a napon, így erősítve bennük hazájuk iránti szeretetüket, nemzeti identitásukat. Így nem csupán egy rövid ünnepséget ácsorogtak végig, hanem annak tudatában álltak és hallgatták társaikat, hogy főként a nagyok - érezték a szavak súlyát, a versek és dalok üzenetét. Igen színvonalas megemlékezésnek lehetett tanúja minden diák ezen a napon. Lipták Judit, Petőné Tóth-Fekete Katalin tanárnők segítségével a nyolcadik osztályos diákok, több alsós kisgyermek közreműködésével megrendítő és méltóságteljes módon tolmácsolták diáktársaiknak az akkori tragikus eseményeket. Ezután a tanulók tanáraikkal együtt a temetőbe vonultak, ahol megemlékeztünk iskolánk névadójáról: Lippay Lajosról. Miután elhangzott életútjának méltatása és a plébános úr megáldotta nyughelyét, az osztályok virágokat, mécseseket helyeztek a község egykori plébánosának és iskolaigazgatójának sírjára, melyet az egyházközség és az iskolások közösen tettek rendbe erre az alkalomra. A gyerekek ide is lélekben felkészülten érkeztek, hiszen a pedagógusok korábban elmondták Lippay Lajos személyéről, életéről, munkásságáról mindazt, amit minden itt élőnek és iskolánkban tanuló diáknak illik tudnia. Alig ért véget az őszi szünet, már a készülődés izgalma feszült a tantermek falai között. A kicsik izgatottan várták a Mikulás érkezését. Ebben a tanévben is igyekeztek a pedagógusok minél meghittebbé, barátságosabbá varázsolni a Mikulás-napi délutánt, ezért idén a tornaterem helyett a Rákóczi úti iskolában várta sok-sok meglepetés a kicsiket-nagyokat. Az alsós kisdiákok kézműveskedhettek, táncolhattak, játszhattak és bolhapiacon cserélgethették régi, megunt játékaikat. A felsős diákok mókás vetélkedőkön, teaházban és táncos termekben múlathatták a mikulás-napi délutánt. E sok izgalom között azonban nem felejtkezünk el Advent csendes varázsáról, üzenetéről, a karácsonyi készülődésről és a szeretet fontosságáról sem. Az iskolások ez évben is szeretnék teljesebbé tenni a karácsonyi ünnep hangulatát, így idén is készülnek karácsonyi műsorral, melyet december 19-én (péntek) 16 órai kezdettel adnak elő a templomban. Víghné Olasz Anikó Köszönetnyilvánítás: Az iskola közössége ezúton is köszönetét fejezi ki Csata Andrásnak és Kovács Lászlónak, akik felajánlásból elkészítettek három új kerékpártárolót az iskola részére. Az iskola nevében köszönettel: Tarnai Mihály igazgató S mit kap mindezért cserébe? Hová lesz a mosolya, ha Te nem nevetsz soha? Fázós lelkét ki melegíti fel, ha hagyod, hogy a világ hidegebb felére szoruljon? Ki gyógyítja be az Ő sebeit amikor Te osztod azokat? Ki emeli meg a szárnyait, ami a Te gondjaidtól roskadt betegre? Ki veszi észre a néma könnyeket amit elnyel az éjszaka, mert nem vagy éber, hogy észrevedd? És ha kérges lelkeddel hasító szavaiddal sebzed fel, ki ápolja Őt magányában? Hol van Ő? Csak nyisd ki a szívedet, és a szemed is látni fogja! Ott él a vasárnapi ebédekben, a megfoltozott ruhákban, a nyári befőttek ízében, a betegágyad mellett hosszú éjszakák csöndjében. Ott a biztató mosolyban, az elismerő szavakban, a jól elvégzett munkádban. Ott a megértő hallgatásban, a megtanult egyszeregyben, a dorgáló szavakban, az udvarias kiszolgálásban, az emberségben, a becsületben. Ott van minden emberben. Szomorú világot élünk, ahol az angyalok lassan meghalnak mellettünk, s hiányukat csak akkor érezzük majd, amikor már nincsenek közöttünk. Nézd meg a szigorú vonallá keskenyedett ajkakat mosolytalan, sápadt arcokon! Mintha mindenki szándékosan gyilkolná ki saját lelkéből a jót, hiszen minek az kinek az, mi a köszönet érte Ne hagyd, hogy így legyen! Vedd észre magad körül az angyalokat! Azokat, akiket mindenki másképp nevez. Ki Anyának, Apának, Nagyinak, Barátnak, ki Fiamnak és Lányomnak, Kedvesemnek, Testvéremnek. Postásnak és Eladónak, Tanárnak vagy dolgos Munkásnak. Akik jók. Meglátod, általuk, velük Te is jobbá leszel. Csak hagyd, hogy kezébe vegye és megsimogassa fáradt, csalódott lelkedet! Békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok! V.O.A

16 16 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 CIVIL SZERVEZETEINK ÖKÖLVÍVÁS Az ökölvívó szakosztály megalapításával egy régi, kiválóan működő hagyományt szeretnénk újjáéleszteni! Tekintsünk vissza egy kicsit a múltra: ig a községünkben működő egyesület számos kitűnő versenyzőt nevelt Grósz Sándor irányításával: országos bajnokságot nyert Jánosik Sándor (+91 kg/ KO király); Kálmán László; Rékasi Róbert; Grósz Zoltán. Rékasi és Grósz 1992-ben az országos diákolimpiát is megnyerte. Mind a négy fiatalember a Magyar Válogatott kerettagjai közé tartozott. Bunyós berkekben abban az időben országos híre volt Jászalsószentgyörgynek. Jobbnáljobb versenyzők szerették volna pályafutásukat községünkben folytatni. Az akkori támogató: a TSZ megszűnt és az álmok szertefoszlottak. Itt szeretnék megemlékezni Fekete Tibi bácsiról, aki a szakosztály elnökeként sokat dolgozott azon, hogy a sportág ilyen magasságokra emelkedjen Szentgyörgyön. Visszakanyarodva a jelenbe: ez év januárja óta sok fiatal megfordult edzőtermünkbe, akik között óriási tehetségek is feltűntek. Ahogy teltek a hónapok, döbbenten vettük észre: nincs már kitartás a mai srácokban, abbahagyják az aktív sportot! október 2-5 között Felsőtárkányon rendezték a serdülők (13-14 évesek) országos bajnokságát. Községünket Burai Sándor és Illés Norbert képviselte. Sanyi nem tudta kihozni magából azt amire igazán képes, pedig ellenfelével a közelmúltban már találkozott, akkor legyőzte, most nem sikerült. Hatodik helyezést ért el ezen a versenyen, melyhez ezúton is gratulálunk. Illés Norbitól tehetsége és akkori hozzáállása alapján aranyérmet vártunk. Fegyelmezett, technikás ökölvívást bemutatva győzte le ellenfeleit és a fináléba verekedte magát. A döntő mérkőzés úgy alakult ahogy terveztük, Norbi Beszámoló az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub évi tevékenységérõl Nyugdíjas klubunk pályázaton nyert pénzekből, (ilyen volt a Megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodára benyújtott pályázat, melyen Ft-ot nyertünk) és a Községi Önkormányzat által biztosított anyagi támogatásokból tartja fenn magát. Ezúton is szeretnénk az önkormányzatnak megköszönni a támogatást. Jelenlegi klublétszámunk 60 fő januárjában pótszilvesztert rendeztünk a Civilek Házában, ahol a mi klubhelyiségünk is található. Februárban Jánoshidára kaptunk meghívást farsangi bálra, mely fergeteges mulatsággá kerekedett. Márciusban nőnapi és férfi napi ünnepséget tartottunk. A nőket Tóth Béla, míg a férfiakat jómagam köszöntöttem szép gondolatokkal. Áprilisban testvérklubok találkozójára kaptunk meghívást Jászjákóhalmára. Májusban a jászkarajenői falunapon és a jásztalálkozón vettünk részt. Ez különleges meghívás volt, hisz a gyökereink erre a településre vezetnek. Ebben a hónapban Szentandráson tartottak Ki-Mit-Tud-od, melyen Tóth Andrásné 3. helyezést ért el. Májusban Cserkeszőlőre és Mátraverebélybe kirándultunk. Mint minden évben, július 2-án a hasznosi búcsún vettünk részt, 12-én pedig Alattyánon, a testvérklubok találkozóján. 19-én a tiszaligeti strandpartira készültünk, melyet minden évben megrendeznek. 24-én 8 fő készült Erdélybe egy hetes kirándulásra, melyről szép élményekkel tértek haza. 31-én Bogácsra mentünk kirándulni és fürödni. Augusztus 2-án a Te meg Én Nyugdíjas Klub három napos országos találkozót rendezett a tiszaligeti strandon. betartva az edzői utasítást, simán nyerte a mérkőzést. A bírák viszont 3:2-es pontozási arányban Norbi ellenfelét hozták ki győztesnek. Néztünk egymásra és nem hittünk a szemünknek. A csarnok közönsége is velünk volt, az eredmény-hirdetést hangos füttyszó kísérte...illés Norbert ezen a versenyen ezüstérmet szerzett. Csak így tovább Norbi! A junior országos bajnokságot (15-16 évesek) Dombóváron tartották, melyre két tehetséges fiatallal utaztunk. Balázs Dániellel és Burai Bélával. Dániel az 5. helyen végzett, Béla helyezéstelen maradt. Mindketten hatalmas küzdelemben maradtak alul rutinosabb ellenfelükkel szemben. Balázs Dani nemcsak a sportban tud sikereket felmutatni, hanem a tanulásban is: a jászberényi erősáramú szakközépiskola tanulójaként az országos történelem-versenyen 2. helyezést ért el. Összességében sikeresen zártuk a 2008-as évet. Második, ötödik, hatodik helyezések elérése országos bajnokságokon nem kis eredmény a frissen alakult ökölvívó szakosztályunk számára. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szarvák Imre polgármester úrnak és mindazon képviselőknek, akik lehetővé tették a gyerekek számára e nagyszerű sportág megismerését. Köszönet Sípos Gézának és feleségének a tiszakécskei adományért és Sípos Sándornak az erősítő felszerelésért. Grósz Attila Felhívás Az Ökölvívó Szakosztály várja minden fiatal es felnõtt jelentkezését, akik késztetést éreznek az önvédelem elsajatításához, ezen belül is az ökölvívás megismeréséhez. Továbbá felhívná a szülõk figyelmet is a sport fontosságára, s arra, hogy lehetõségeikhez mérten - támogassák, küldjék - gyermekeiket sportolni. 15-én Szabó László helyi vállalkozó meghívására kilátogattunk a Lityó-horgásztóra, ahol bográcsoztunk és beszélgettünk. Deák Lajosné nagyon finomat főzött nekünk, köszönet érte. Augusztus hónapban 10 fő a klubból a Feketetengerhez ment kirándulni. Szeptember 6-án meghívást kaptunk a jászladányi nyugdíjas klubtól, országos ladánytalálkozóra. Műsort vittünk és a Rozmaring asszonykórus is fellépet ezen a rendezvényen. 13-án a szolnoki sportcsarnokba készült 15 fő Sülyi Károly nótaénekes fellépésére, majd 11 fő Erdélybe utazott egy hetes kirándulásra. Ezeket az utakat köszönhetjük a Szolnok Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének, hisz jutányos áron vehettünk részt rajtuk. Szeptember 27-én községünk Családi Napot rendezett. A klubunk színjátszó csoportja is szórakoztatta a helyi lakosokat. Nagyon örültünk, hisz részt vettek a rendezvényen a jászkarajenőiek is, akiket vendégül láthattunk. Október 4-én megrendeztük a testvérklubok találkozóját, melyen közel 200 vendég vett részt. 11-én Jánoshidán voltunk szüreti bálba. Községünk ifjúsági egyesülete klubunkat szellemi vetélkedőre invitálta, ahol az 5. helyezést sikerült elérnünk. Decemberi terveink között szerepel egy évzáró ünnepség megszervezése a Faluházban. Mozgalmas, élményekben gazdag, programokkal dúsított évet tudhatunk lassan magunk mögött. A téli hónapokban kéthetente tartunk klubfoglalkozásokat a Civilek Házában, ahol elbeszélgetünk, kártyázunk, élvezzük egymás társaságát. Így könnyebb elviselni a mindennapi gondokat. Felvidulunk s olyanok vagyunk mint egy nagy család. Szeretetben s jóban-rosszban együtt vagyunk, ami nagy büszkeség számunkra! Tisztelettel: Kobela Tiborné klubvezető

17 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 17

18 18 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 SPORT SPORT SPORT Évértékelés Mottó: Nem könnyebb a nehéz helyzeteket elkerülni, mint szembenézni velük. (ismeretlen) Amikor arra kértek fel, hogy értékeljem a helyi sportegyesület munkáját a 2008-as esztendő végeztével, rengeteg történés villant be a fejemben. Sok-sok érzelemmel teli pillanat került megint előtérbe, amelyek az elmúlt hónapokban kicsit háttérbe szorultak, de az első hívó szóra újra megelevenedtek a szemeim előtt. Véleményem szerint nagyon mozgalmas és feszített tempójú volt az idei év, amelyben több volt az öröm, a dicsőség, mint a bánat és a szomorúság. A mögöttünk hagyott esztendő az olimpiának is köszönhetően még sportosabb volt az előző éveknél. Az egyesület életében az ökölvívó szakosztály megalakulásával egy új korszak kezdődött és a bokszolók eddig elért sikerei tovább öregbítik a község hírnevét. Remek tavaszi eredmények Az első nagy csatát akkor nyertük, meg amikor az elmúlt évek forráshiányos költségvetését elfelejtve, egy olyan önkormányzati támogatás érkezett az egyesülethez, amellyel a biztonságos működés lehetővé vált. Az egyesület vállalta, hogy élőmunkával, önmaga megteremti a személyi feltételek pótlását (pályagondnok) és saját erejéből a labdarúgó-pálya környékét is tisztán tartja. A természeti-időjárási viszonyok segítették a munkánkat, hiszen ebben az évben nem kellett az árvíz miatt máshol rendeznünk mérkőzéseinket. Még a tavaszi szezon előtt több vállalkozó (Pesti Róbert, Dr. Szatmári Szabolcs, Juhász Sándor), segítségének köszönhetően, sikerült egy új hosszú-ujjú mezgarnitúrát beszereznünk, így a hidegebb időben is komfortosabb öltözékben léphettünk pályára. A tavaszi szezon nagyon eredményes volt csapatainknak, amelyet jól bizonyít például az a tény is, hogy serdülő csapatunk (edző: Kis Béla) szinte minden mérkőzését megnyerve szerezte meg a bajnoki címet a as szezonban. A Serdülő bajnokság végeredménye : 1. Jászalsószentgyörgy Besenyszög Jászkisér Jászárokszállás Jászladány Jánoshida Jászfényszaru Újszász Jászszentandrás (A bajnokcsapat névsora: Csák L, Mészáros R, Kálmán K, Fajka D, Balla Z, Lázár R, Szabó A, Gyárfás L, Baranyi D, Ruprecht R, Kis B, Nagy P, Horváth M, Kökény Á, Váradi J,) Az ifjúsági csapat is tudásához mérten szerepelt, és végzett a középmezőny elején, hiszen rendszerint a serdülő csapat játékosai alkották a csapat gerincét (több fiatal egy hétvégén szombat-vasárnap is pályára lépett.) Felnőtt csapatunk, pedig az elmúlt évek legjobb helyezését elérve a 10. pozícióban zárta, az elmúlt bajnoki évet. Említést érdemel még, hogy a csapat támadója- Kovács Béla-, a remek tavaszi szezonnak köszönhetően a góllövőlista élmezőnyében végzett (4. hely). Ez év áprilisában a szakosztály megszervezte a hétköznapi forgalomból kivonásra kerülő 1-2 forintosok gyűjtését. A pénzérmék beváltása után a rendelkezésre álló összegből labdákat vásároltunk -10 edzőlabda, 5 mérkőzéslabda-, amelyeket nagy örömmel vettek használatba focistáink. Május elején, az Ifjúsági Egyesülettel közösen már második alkalommal került megrendezésre a helyi sportnap, amelyen több kispályás csapat is elindult. A nap végét, a résztvevő csapatok egy közös vacsorával zárták le. Nem tartozik szorosan a sportegyesület tevékenységei közé, de mindenképp említést érdemel, hogy megalakult tavaly egy öregfiúk csapat amely olyan régi játékosokból áll, mint pl:( Povedák I., Szita J., Filipcsei J., Szabó B., Kis B., Kiss T., Tóth.P. S., Tóth Cs., Kátai Zs., stb) ez a társaság évente több mérkőzést is vív a környékbeli települések hasonló korú csapataival. A tavaszi szezon végeztével, júniusban az egyesületi elnök (Juhász Sándor) és a csapat tagjai társadalmi munkában, felújították a sportöltöző egy részét (szertár, játékvezetői öltöző). A nyári holtidőt kihasználva egy nagyon kedves meghívásnak eleget téve idén is részt vettünk a Szentgyörgy nevű települések kispályás labdarúgó tornáján, amelyet 2008-ban Tótszentgyörgy község rendezett. Felemás ősz után Az őszi szezon elejét nagy reményekkel vártuk, mert úgy gondoltuk, hogy az előző bajnokságban mutatott teljesítményünket tovább lehet még fokozni. A nyári felkészülés alatt azonban nem várt problémákkal szembesültünk. A csapat két rutinos játékosa (a csapatkapitány Túri R., és Tóth K.,) még a bajnokság előtt olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy az egész őszi idényt ki kellett hagyniuk. Két ügyes fiatal Fehér Z., és Szabó I., pedig abbahagyta a labdarúgást. Szomorúan vettük tudomásul azt is, hogy a tehetséges ifj. Bathó P., és ifj. Juhász S.-ra sem számíthatunk ebben a bajnokságban. Ezután már csak hab volt a tortán, hogy egy felkészülési mérkőzésen kiállított csatárunk 4 mérkőzéses eltiltással kezdte a szezont. Mivel az átigazolási időszak már lezárult a problémák kialakulása előtt, nehéz helyzetbe kerültünk Az első mérkőzésen így egy teljesen új kezdő-tizenegy lépett pályára, amelynek játékerejét nem sejtettük. A lejátszott mérkőzések azt bizonyították, hogy bár létszámban sokan voltunk- a csapat húzóemberei szinte mindig ugyanazok

19 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 19 SPORT SPORT SPORT voltak, a kiegészítő játékosok nem tudtak felnőni teljesítményben az előbb említettekhez. Az őszi szezon végén jelenleg a 12. helyen állunk, de a játékos keret frissítése elengedhetetlen. A téli átigazolási szezonban elsősorban szentgyörgyi kötődésű játékosokat szeretnénk megnyerni, hogy pályafutásukat ismét itthon folytassák. A felnőtt csapat keserves őszéhez viszonyítva az ifjúsági csapat szinte szárnyalt a bajnokságban. A bajnok serdülőcsapatot egyben tartva és egy idősebb korcsoportban lehetőséget adva nekik nagyon kellemes meglepetést szereztek Kis B. edző tanítványai. Az ifjúságiak, a találkozók nagy részét magabiztos játékkal nyerve a dobogón (3.hely) telelnek. A csapatnak csak saját magától kell tartania, mert a fegyelmezetlenségek (kiállítások), később visszaüthetnek még egy gyengébbnek vélt csapat ellen is. A sportegyesület ez évben is vendégül látta a Magyar Kenu-válogatottat, amely ellen nagypályás labdarúgó mérkőzésen szerepelt november utolsó hétvégéjén. Az idei 10. alkalommal megrendezett összejövetelen is számos olimpikon, (Vajda Attila, Kis Tamás) és világbajnok vett részt. A helyi önkormányzat részéről ajándékcsomag került átadásra és- az eddigi találkozókon mindig résztvevő, nyáron elhunyt- Kolonics Györgyre is megemlékeztek a jelenlévők. A J.K.S.E, az őszi szezonra szerette volna a pályavilágítási rendszer korszerűsítését végrehajtani, mert az elavult, több mint húsz éves lámpák többsége nem működik és a még üzemképes világítótestek, nagyon sok áramot fogyasztanak. Több hetes előkészítő munka után Bali Endre (József Attila út) segítségének köszönhetően a piacon lévő egyik legkorszerűbb fényvetők (8 db) kerültek beszerzésre nagyon kedvező áron a General Electric forgalmazásában. Ezek felszerelése jelenleg folyamatban van, és a terveknek megfelelően a téli alapozásra már el is készülnek. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik valamilyen formában segítettek abban, hogy az egyesület munkája folyamatos és eredményes lehessen! Az öregfiúk csapata többször is gól gazdag mérkőzést vívott az alattyáni gárdával. A majális keretén belül is fontos szerepet játszott a foci. A szentgyörgyi labdarúgók a Baranya megyei Tótszentgyörgyön. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! Az olimpiai bajnok Vajda Attila is vendégünk volt 2008-ban. Jászalsószentgyörgy KSE Koczka László

20 20 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2008/4 Karácsony! Kiskapumban vágyakozva állok Vágyódó helyemre, csak gondolatban szállok! Karácsony jön, sütnék, mosogatnék Szeretetért, szeretetet adnék. Együtt ennénk a mazsolás kalácsot Akiket neveltem, hol vannak a lányok! Keresem az érzést, amit mondtak akkor Ha én megöregszem, ők sütik karácsonykor. Sok karácsony elmúlt és hiába várok Magam sütöm én a mazsolás kalácsot! Asztalomat csak nézem, nézem Az emlékeket róluk felidézem. Ahogy hármasban ettünk én középen ültem Kis Jézust vártuk s róla énekeltem! S elszálltak mellőlem, mindenkim elmúlt Nekem nincs már Karácsonyom Az én Szentestém elmúlt. Halmai Margit FELHÍVÁS Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy akiknek a Jászalsószentgyörgyi Római Katolikus Temetõben családtagjainak, rokonainak sírhelye van, szíveskedjenek a sírhely megváltásáról március 31-ig gondoskodni amennyiben az esedékessé vált, mert különben a meg nem váltott sírhelyek felszámolásra kerülnek. Hirdessen a Jászalsószentgyörgyi Krónikában! Hirdetéseit a következő módon adhatja fel újságunkban: személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Blaha Zoltánnénál személyesen, vagy faxon a Könyvtárban (tel./fax: 57/ elektronikus levélben: Hirdetési tarifáink: 1/1 oldal: 4000 Ft + Áfa 1/2 oldal: 2000 Ft + Áfa 1/4 oldal: 1000 Ft + Áfa apróhirdetés: 400 Ft + Áfa A legnagyobb ajándék amit embertársadnak adhatsz az, hogy őszinte szívvel figyelsz rá. Richard Moss Köszönet az 1%-ért A Jászalsószentgyörgy Általános Iskola DSE köszöni azoknak a támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. Az így befolyt összeget 2008-ban sporteszközök vásárlására fordítottuk. Galambosiné Juhász Melinda Jászalsószentgyörgy, Fõ út 55. LAPZÁRTA Rendszeres és alkalmi cikkíróink figyelmébe ajánljuk, hogy következő lapszámunk február végén jelenik meg. Az írásokat és a fotókat legkésőbb február 10-ig kérjük a felelős szerkesztőnek leadni. Későn leadott írások következtében a megjelenés ideje csúszna és az újra szerkesztés miatt értékes írások maradhatnak ki. Ezért kérjük a határidő pontos betartását. Szerkesztőség Jászalsószentgyörgyi Krónika Jászalsószentgyörgy község lapja Nytsz. B/PHF/490/Szo/1995. Felelős szerkesztő: Oláh Viktória Felelős kiadó: Szarvák Imre polgármester A szerkesztőség címe: Községi Könyvtár Jászalsószentgyörgy, Fő út 70/b. Tel./Fax: cím: Készül a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában Jászberény, Táskaszám: 6842 Felelős vezető: Purda József

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Sportolók Ösztöndíjáról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 11/2011.(VI.17.) számú rendelettel 1 Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

8/2009. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés határozatainak

8/2009. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. 8/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 3/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási

Részletesebben

KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ

KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ Ösztöndíj kiíró A Kis Példaképünk Ösztöndíjat az EFOP-1.5.2.-16-2017-00029 Egységben a jövőnk Humán szolgáltatások fejlesztése a Sármellék térségében elnevezésű projekt keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003 2008. október

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV április 10. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV április 10. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9352 Veszkény, Fő utca 63. 3/2017. JEGYZŐKÖNYV 2017. április 10. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 79/2016. (XII. 15.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 79/2016. (XII. 15.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (XII. 15.) határozata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Egységes szerkezetbe a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete a településképet meghatározó ingatlanok

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. napján de. 8.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali kirendeltségének helyiségében.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ

KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ KIS PÉLDAKÉPEINK ÖSZTÖNDÍJ Ösztöndíj kiíró A Kis Példaképünk Ösztöndíjat az EFOP-1.5.2.-16-2017-00029 Egységben a jövőnk Humán szolgáltatások fejlesztése a Sármellék térségében elnevezésű projekt keretében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

K I V O N A T. 45/2017. (III.22.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi javaslatokat.

K I V O N A T. 45/2017. (III.22.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi javaslatokat. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Bizottsága 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Ügyiratszám: 7409-1/2017. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a december 14-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a december 14-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 164/2015. (XII. 14.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. december 14-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 1. A 2531 Tokod, Kossuth

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/ Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/479-179 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 10. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2017. augusztus 24.) Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 15-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Illés György

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2. Napirend Ügyiratszám: 1/153/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Humán Bizottság február 24-i rendkívüli nyilvános ülésére

2. Napirend Ügyiratszám: 1/153/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Humán Bizottság február 24-i rendkívüli nyilvános ülésére 2. Napirend Ügyiratszám: 1/153/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Humán Bizottság 2017. február 24-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Pályázat kiírása a közművelődési tevékenységek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás évi beszámolója

ELŐTERJESZTÉS. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás évi beszámolója ELŐTERJESZTÉS A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolója A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás megküldte a 2018-as évre vonatkozó beszámolóját. A beszámoló az előterjesztés mellékletét

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22 /2004. (XII.28.) rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben