53. évfolyam, szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés."

Átírás

1 53. évfolyam, szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

2

3 TARTALOM Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit Fõmunkatárs: Békés Sándor Szerkesztõség: Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Tel.: , Fax: Internet: Hirdetésfelvétel: Aitner Dóra, nemzetközi koordinátor Tel.: Julis Mária, belföldi koordinátor Tel.: Kiadó: Technika Alapítvány Címe: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Felelõs kiadó: Horváth László Terjesztés: Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága Nyomda: Innova-Print Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN A szerkesztõség kéziratokat nem õriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Veszélyes löszfalak Magyarországon 2 Új szakképzési rendszert terveznek 2 Robottechnika a szakközépben 2 GAZDASÁG Egy kis hazai? 3 GÉPIPAR Kiesõ idõ csökkentése 4 Komplex famegmunkáló gépek 6 Hatékony motorvezérlés Ethernet Powerlink hálózattal 8 A Sandvik Coromant és a Precorp együttmûködése a kompozit anyagok megmunkálására összpontosít 9 CAD/CAM/CAE/3D PTC productview 10 INFORMATIKA Termelékenység-növelõ adattörténeti szoftverek 11 Élõ modell alapú megközelítés az adatközpontokban 13 Villámlás-szimulációs szoftver 12 gia: 240 millió órát szörfölünk havonta 14 Nemzetközi díjak a Microsoft legjobb magyar partnereinek 15 SZABADALOM E SZÁMUNKBAN SZEREPLÕ TÁRSASÁGOK Borpus 7 Energoexpo B3 Euroblech 8 Horn B4 Igus 4-5 KSB B1 MAVIR 21 Ruukki B2 Tooltechnik 7 Tusa-Transz 7 Westa-T 7 MSZH: szerzõi jogvédelmi feladatok 16 ÉLELMISZER Étrend-kiegészítõk: tisztázatlan piac 17 KÖRNYEZET Szén-dioxid kvótát a vulkánoknak? 18 Az ismeretlen Balaton ENERGETIKA Vértesi Erõmû mégis lehet jövõje? 20 Folyamatos energiapolitika 22 ÛRKUTATÁS Égi kutatások földi haszonnal 23

4 KRÓNIKA VESZÉLYES LÖSZFALAK MAGYARORSZÁGON A löszfalak az egyik legkomolyabb geológiai veszélyforrást jelentik Magyarországon reagáltak a szakemberek az utóbbi idõben egyre gyakoribb, halálos baleseteket is okozó löszfalomlásokra. Ezek veszélyt jelentenek a lakóházakra, de a Tihanyi apátságtól kezdve számos ipari létesítmény, vasútvonal is kárt szenvedhet, ha megindulnak. A löszt a jégkorszak hagyta itt a kõzetek törmelékké felaprózásával, de a több tízezer év alatt a nagymennyiségû por kiülepedése is növelte mennyiségét. Azóta a megtartó növényzet kirohadt belõle, ma minden köbméter lösz fele gázokból áll, tehát a víz hatására könnyen málik, a partfalakon lecsúszik. Hazánkban a Duna nyugati partját és a Balatont körben borítja. A manapság beköszöntött csapadékosabb idõjárás növeli veszélyességüket, amit csak a rézsûépítés és a talajmegkötõ növényzet telepítése csökkenthet. Például a Dunaferr, tanulva az évi katasztrófából, amikor millió köbméternyi löszfal indult meg a várostól a Duna felé, hat kilométer hosszan, összesen 170 hektáros védterületet létesített betonból és növényzetbõl, közöttük nedvszívó jegenyékbõl, a Kertészeti Egyetem erõs gyökérzetû fûkeverékébõl. A löszfalból nyolc kút emeli ki a vizet éjjel-nappal. Jelenleg a városi víztorony megtámasztásán dolgoznak a terület ilyen megerõsítésével. A helyiek, a gyár garantálja erre a pénzt, az állam másutt már kevésbé. Pedig míg tavaly összesen 114 löszfali káreseményt jeleztek, idén július 15.-ig már 400-at. Új szakképzési rendszert terveznek A jelenlegi osztályos közismeretis, pályaorientációs évfolyamok után kezdõdõ szakképzés helyett már az általános iskola után indulhatna a szakmák oktatása, hogy 17 éves korukban már képzett szakmunkásokat nyerjünk hangzott el Czomba Sándor NGM-államtitkár tájékoztatóján augusztus 10-én. A kormány azt is meggondolandónak tartja, hogy a fiatalok ezután még egy évet gyakorlati képzésben vegyenek részt a munkahelyeken, így a korábbi öt év helyett négy év alatt szerezhetnének szakmunkás-bizonyítványt - tette hozzá. Ezt a gazdaság vészes szakmunkáshiánya indokolná, hiszen a munkanélküliek és az inaktívak táborában 900 ezren semmilyen szakképzettséggel sem rendelkeznek. A szakképzéshez a vállalatokat is jobban kell ösztönözni mondotta az államtitkár. Mint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is aláhúzta a tájékoztatón, folytatni kell az európai modell szerinti tanulószerzõdések gyakorlatát. Amióta ez a kamarához került, 2001 óta hatezerrõl ötvenezerre nõtt a tanulószerzõdések száma. A szakképzés átalakítása nem vonatkoztatható el a munkahelyek helyzetétõl mutatnak rá mások. Jelenleg is igen sok kezdõ szakmunkás nem juthat álláshoz: évek óta a munkanélküliek 6-12 százaléka pályakezdõ. A munkaügyi központok számos módon segíthetik elhelyezkedésüket, ha igaz, a fiatalok pénzbeni támogatást nem kapnak - mégis e központokban regisztrálódnak. Például hozzájuthatnak startkártyához, aminek birtokában foglalkoztatási támogatáshoz jutnak az õket foglalkoztató vállalkozók, meg munkatapasztalat-szerzés címén támogatott a frissen végzettek felvétele a központokon keresztül. Ám döntõ változás csak egy egészségesebb foglalkoztatási és képzési rendszertõl, a szakmunkás-lét presztízsének, karrier-kilátásainak javításától, az oktatás iskolai és vállalkozási színvonalának emelésétõl várható el hangsúlyozzák a szakértõk. Robottechnika a szakközépben A hazai szakemberképzésnek egyik fontos hátterei a térségi integrált szakképzõ központok, a TISZK-ek. Közöttük a szakképzés korszerûsítésében tevékeny szerepet játszik a Dél-Budai TISZK, amely az elsõk között építi tananyagba az u.n. önjáró autonóm mobil robotok elõállítását, használatát és karbantartását. A korábban csak a szakkörök, hazai és nemzetközi versenyek, iskolánkívüli bemutatók programjában szereplõ robottervezés ezzel bevonul az oktatásba: a Dél-Budai TISZK-hez tartozó öt társiskolába - az Öveges, a Mechatronikai. a Fáy, a Kossuth és a Budai Szakközépiskolába. Itt már önálló tantárgyként fog szerepelni a robottechnológia. A tantárgy-és taneszközfejlesztés során a játékpiacról ismert Lego Mindstroms NXT oktatócsomagot tették alkalmassá egy egységes alapozó tantárgy metodikájának kidolgozására és bevezetésére. E terv megvalósításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az EU 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázati úton elnyert 226 millió forint felhasználásával nyílt lehetõség. A robottechnika oktatásában elért eredményeit a szakközépiskola prezentációkon mutatja majd be a hasonló profilú TISZK-ek számára. 2 Technika 2010/8

5 GAZDASÁG Egy kis hazai? Érthetõ, ha a gazdaságunk állapotáért aggódók közül sokan az ismerteken kívül új okokat is keresnek az ország nehézségeire. Azonban ezek között néha vitatható magyarázatok is szerepelnek. Mintha nem lenne elég, hogy nálunk a munkát magas adók terhelik, hogy a több száz ezer kis- és középvállalkozás alultõkésített, nem tud beruházni, hogy szinte minden reálszakmában nagy a munkaerõhiány, hogy a cikk-cakkos gazdaságpolitika gyakran a minimális kiszámíthatóságtól is megfosztotta a piaci szereplõket, most még találnunk kell valamit, amire bajainkért ráhúzhatjuk a vizes lepedõt. Ez a valami pedig egyesek szerint a hazánkban mûködõ külföldi cégek ipari túlsúlya. KÜLFÖLDIEK RÉSZARÁNYA Az a gazdasági kép, amely ma Magyarországon csak külföldi vállalatokat láttat, amelyek csupán beszállításra kárhoztatnak bennünket, nem csak hiányos, de igaztalan is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint nálunk jelenleg a külföldi tõke súlya 53 százalék, van iparág, ahol ennél kevesebb, van, ahol ennél több, mint például a feldolgozóiparban vagy a gumi- és mûanyagiparban. Ám ez az arány évtizedek alatt alakult így, miután a rendszerváltozáskor a legyengült magyar ipart leváltották a másfél millió munkahely megszüntetésével, a magyar ipar zászlóshajóinak csõdbekergetésével. Így az állami vállalatok részaránya az évi 57,9 %-ról 1998-ra 10,6 %-ra: a külföldi tulajdonú üzemeké ugyanez idõ alatt 10,1%-ról 39,1%- ra változott. A folyamat természetesen ma is tart, hiszen a magyar ipar árbevételének és nyereségének egyharmadát, az export felét produkáló 100 legnagyobb vállalat között 63 külföldi, 14 állami, 9 hazai és 6 alkalmazotti tulajdonban van, 8-ban pedig nincs domnáns tulajdonos. Számítás kérdése tehát, hogy a 37%-os magyar részarány egy kis hazai csupán? A FRANCIA PATRIÓTA GAZDA- SÁG Akinek ez nagyon kevés, gondoljon a patrióta gazdaságpolitikájáról híres Franciaországra, ahol az évi 10 százalékról ig 44 százalékra nõtt az idegen vagyontulajdon az iparban. Nos, mint nálunk, ott is közbejött valami, ami miatt szükség lett a külföldi tõkére. Az történt, hogy a II. Világháborút követõ államosítási hullám sok kulcsfontosságú szektort csõdbejuttatott és 1986-tól reprivatizálniuk kellett a legnagyobb céget. Közöttük olyanoknak, mint az Alcatel, a Saint Goben, a Société Generale, a Paribas, a Suez... és késõbb például a Renault. Ezek kénytelenek voltak szavazatnélküli részvényeket kibocsátani, amelyeken természetesen kaptak a külföldi befektetõk is. De közvetlen versenytársaink sem panaszkodhatnak nem is teszik a külföldi tõke magas arányára, hiszen az egész közép-keleteurópai régióban a külföldi cégek vesznek részt a legnagyobb arányban a feldolgozóipar tõkéjében, beruházásaiban, értékesítésében, de például az u.n. exportintenzitásuk is felülmúlja a hazai cégekét. TERMELÉKENYEBBEK, SZABÁLYO- SABBAK Bár így sem lebecsülendõ a külföldi vállalatok részaránya a foglalkoztatásban (a francia példánál maradva, csak a külföldiek között ötödikként jelenlévõ francia cégek, mint az EDF, a Sanofi- Aventis, az Auchan, a Gaz se France és a Suez magyar alkalmazottat foglalkoztat ), mégis a foglalkoztatásban kisebb a szerepük, mint más területeken. Ez azzal is összefügg, hogy náluk a hazai tulajdonú vállalatokénál magasabb a termelékenység. A vizsgálatok megállapították, hogy egy magyarországi külföldi vállalat dolgozója 3,4-szer annyi hozzáadott értéket állít elõ, mint a hazai cégek, de Csehországban is 2-szer annyit. Azt sem volt nehéz megállapítani, hogy a külföldi társaságok nem kerülnek el adót, nem alkalmaznak illegálisan munkaerõt, gazdálkodásuk nyomonkövethetõen nem készpénzalapú. HELYZETBEHOZNI A HAZAIAKAT Mindennek nem mond ellent az igény, hogy jobb helyzetbe hozzuk a hazai, magyar tulajdonú vállalatokat. Ez egyébként az itt letáborozott idegen (?) társaságok érdeke is, hiszen nekik is szükségük van magyar partnerekre. Ahelyett, hogy az õ rovásukra próbálnánk meg felhozni a mi vállalkozásainkat, ebbe a folyamatba lehetne õket jobban bevonni. Viszont, hogy ne legyünk csupán beszállítói a multinacionális cégeknek amelyeknek egyébként egy fejlett high-tech ipart is köszönhetünk! az attól függ, sikerül-e helyes adópolitikával feltõkésíteni a magyar üzemeket és kiválasztani a világgazdaság azon szeletét, amihez van megfelelõ oktatásunk és elegendõ hatékony üzemünk. Sokkal inkább azt kellene keresni és nem bûnbakokat. K. F. Technika 2010/8 3

6 GÉPIPAR Gyorsan szerelhetõ tömlõcsomag a robotipar számára Kiesõ idõ csökkentése Az energialáncok gyártására szakosodott kölni igus GmbH Triflex R robottartozék-csomagja 200-nál jóval több alkatrészt tartalmaz, melyekkel a nagy hegesztõrobotoktól kezdve a kis raklapozó robotokig mindenféle alkalmazás lefedhetõ. Az Automatica szakvásáron a vállalat most új, még nagyobb stabilitást és biztonságot nyújtó csatlakozási mechanizmusokkal jelentkezett. Ide tartozik például az ütközõrendszer, mely négyszer nagyobb hajlítási sugár terhelhetõséget tesz lehetõvé. Vezetékek villámgyors kicserélése: Triflex R energialánc, itt az Easy -változatban. A vezetékek egyszerûen kézzel vannak a láncba benyomva, így mindig hozzáférhetõk kívülrõl. Ez lerövidíti a javítási munkálatokat és lecsökkenti a robot kiesési idejét. Nincs hurokképzõdés, nincs vezetékfeszülés: Triflex R -tömlõcsomagok a kölni igus GmbH-tól, a robotipar összes alkalmazási esetéhez. A hullámtömlõk megtörhetnek és elszakadhatnak. Erre fejlesztette ki az igus a Triflex R 3Denergialáncot robot-gyártók és robot alkalmazók számára. Ez három kiviteli formában létezik. Az elsõ a zárt kivitel, mely a vezeték védelmére szolgál durva alkalmazási körülmények, pl. hegesztési fröccs-cseppek, forgácsok és piszok esetén. Másodszor itt a raktárról szállítható, könnyen kezelhetõ, különösen gyorsan szerelhetõ Light -változat. Harmadikként pedig az Easy -változat, melynél a vezetékeket kézzel lehet a láncba benyomni. VEZETÉKEK MEGVEZETÉSE BO- NYOLULT GEOMETRIÁK MENTÉN Egyedi elemekbõl álló moduláris felépítése révén a többdimenziósan mozgatható robot-energialánc mindenkor a hosszhoz igazítható. Megrövidítése és hosszabbítása lehetséges bármely tetszõleges helyen. A nagy húzószilárdságot az úgynevezett trailer-elv segítségével érjük el. Az egyes elemek nem zavaró acélhuzalokkal vannak egymással összekapcsolva, hanem úgy, mint egy gépkocsi-utánfutó csatlakozó (golyó-csésze-elv). Ez a golyóformájú kiképzés biztosítja a mozgathatóságot minden irányban. Lánctagonként kb. +/- 10 -os elfordulás lehetséges. Ez elõsegíti a vezetékek bonyolult geometriák mentén történõ megvezetését. NINCS HUROKKÉPZÕDÉS, NINCS VEZETÉKFESZÜLÉS Ehhez jön még egy meghatározott mozgás-szabadság mindhárom térirányban. A hajlítási sugár minden irányban azonos, ami szintén pozitív hatású a lánc, a vezetékek és tömlõk élettartamára. Továbbá rugópálca-modulok alkalmazásával mindig egy irányított elõfeszítést produkálunk. Így horgászbothoz hasonló automatikus visszahúzó mechanizmusokat lehet megvalósítani és nem fordulhat elõ hurkolódás és vezetékfeszülés a robotfejnél. Továbbá speciálisan szûk térben történõ robot-alkalmazásokhoz kínálja az igus a Triflex RS rendszert, mellyel az energialánc helykímélõ módon a robotkarral párhuzamosan van megvezetve. Ez közvetlenül felszerelhetõ a roboton lévõ összes rögzítési pontra. A széles körû programot végül íves védõk, gyorscsatlakozó-rendszerek és szinte valamennyi robothoz alkalmas bekötõ modulok teszik teljessé. MINDIG HOZZÁFÉRHETÕ VEZETÉ- KEK Az Easy -változathoz kapcsolódóan az igus az Automatica vásáron két központi újdonságot mutatott be. Az Easy -kivitelnél a vezetékek és tömlõk melyek egyszerûen be vannak nyomva a láncba mindig láthatók és kívülrõl hozzáférhetõk, hogy szervizelés esetén egyes vezetékeket vagy akár 4 Technika 2010/8

7 GÉPIPAR Új csapos csatlakozás ( C- Version ). A lánctagokat itt egy gömbcsukló kapcsolja össze a formazáró erõátvitel érdekében. az egész tömlõ/vezeték-csomagot villámgyorsan ki lehessen cserélni. Ezzel a megoldással lerövidülnek a karbantartási munkálatok és lecsökkenek a robot kiesési idõi. ÚJ: 50 SZÁZALÉKKAL NAGYOBB HÚZÓSZILÁRDSÁG Mindenek elõtt az Easy Triflex R a 100-+as méretben azonnal kapható csapos csatlakozású (ú.n. C-Version ) zárási móddal. Ezzel a lánctagok könnyûszerrel szerelhetõk össze és szét. A lánctagok csatlakoztatása egy gömbcsuklón keresztül gömbsüveg-kalotta és bekattanó csap történik, ami formazáró erõátvitelt biztosít. A lineáris húzóerõfelvétel tovább nõ N-ra. Az energialánc most még nagyobb torziós erõket kompenzál. ÚJ: NÉGYSZER STABI- Ugyancsak új: plusz ütközés ( B-Version ) az akár négyszer nagyobb rádiusz-stabilitás érdekében. A golyó-csésze-csatlakozás kialakítását e célból módosítottuk. LABB Másodsorban az Easy Triflex R egy tovább javított ütközési rendszert kínál egy plusz ütközés (az úgynevezett B- Version ) révén. Ez akár négyszer nagyobb rádiusz-stabilitást biztosít, hogy a robotkar igen bonyolult és nagyon szûk mozgásainál még nagyobb erõket tudjunk felvenni és közben megvédjük az összes vezetéket. A golyós-csészés csatlakozás kialakítását ezért módosítottuk a rendkívül kemény alkalmazásokhoz, ahol nagy gyorsulások és igen nagy sebességek vannak. A négyszeresére növelt hajlítási sugár terhelhetõséget az igus kölni laborjában elvégzett számos teszt igazolta. KAPCSOLAT: igus Hungária Kft Budapest, Mogyoródi u. 32. Phone 1/ Fax 1/

8 GÉPIPAR Komplex famegmunkáló gépek Az európai gépgyártó KKV-k a 2009-es válságos év után a termék- és folyamat-innovációban keresik a kibontakozás útját, és házon belül igyekeznek megoldani az általuk alkalmazandó K+F gyakorlati kérdéseit is. Az új uniós taktikát alkalmazva járt el a famegmunkáló gépeket és rendszereket elõállító olasz Comec Group is, amelynek vezetõsége a krízis hatására külön részlegeket hozott létre a speciális számjegyvezérlésû és a darabolást és marást végzõ gépek elõállítására, a fúró- és horonyvágógépek és rendszerek, valamint a csiszológépek gyártására. Az említett részlegek munkáját a technikai asszisztencia és szervizelés egészíti ki. A székek és ágyak gyártására szolgáló gépek kínálatát a szekrényajtók, fiókok és bútoralkatrészek, ablakkeretek, heverõk, lépcsõk Fúrást és marást vágzõ megmunkálóközpont és korlátok, valamint további más szoba- és kerti bútorok, illetve fából készült csomagoló anyagok megmunkálására szakosodott komplex gépekkel egészítették ki. A válság által sugallt további újítás, hogy a famegmunkálásra szakosodott gépek elõállítása mellett a 36 embert foglalkoztató vállalat technikusai speciális célgépeket is terveznek a piac igényei szerint. INNOVATÍV TERVEZÉS ÉS KUTA- TÁS Lényeges szempont a tervezésnél a gépekrõl szóló (2006/42/ Kettõs zárolású rendszer SMC mágnesszelepek CE) új európai irányelv betartása, ugyanis eszerint a gépet a dolgozók biztonságát figyelembe véve kell tervezni és gyártani. Emellett az indokolatlan leállási idõ kiküszöbölése, valamint a sokoldalú alkalmazás és a pontos megmunkálás szempontjainak az érvényesítése a sorozatgyártásnál és az egyedi gépek elõállításánál egyaránt fontos. Az új anyagok és technológiák mellett a minõségi alkatrész-beszállításról is gondoskodnak. Mechanikai szempontból a famegmunkálást megkönnyítõ innovatív megoldásokat vetnek be. Ezek közül lényeges a forgóváz/sín mozgatását elõsegítõ rendszerek, a munkadarabok zárolására szolgáló vákuumos rendszerek, a nagy sebességû feldolgozásra szánt lineáris motorok, valamint a nagy erõsségû mágneses befogótüskék alkalmazása. Az elektronika területén a CNC, egyes területeken pedig a PLC is szerephez jut. Az utóbbi idõk tendenciáit követve, optimalizálják a jelútvonal-kezelést, majd soros mágnes-szelepeket és Can-bus kommunikációs protokollokat állítanak hadrendbe az utóbbi modulok csökkentik a kábelezésre szánt idõt. Az új generációs CAD-rendszerek, a Solid Works és elektromos CAD-állomások alkalmazását a See Electrical Expert rendszerek egészítik ki, míg a CADrendszerek koordinálását a PDM DBWorks végzi. INTELLIGENS PNEUMATIKA A famegmunkáló gépek automatizálását újgenerációs SMCalkatrészekkel oldják meg, amelyeket minden gépnél felhasználnak. Az SMC-alkatrészek közül az FRL-csoportok, a folyamatszelepek, a csõszerelvények, a sebesség- és nyomásszabályozók, a kar nélküli hengerek és a forgóhengerek, valamint a lineáris átalakítók alkalmazása említendõ. Az alkatrészek közül az SMC MU ovális dugattyús hengerét 25 és 63 mm-es átmérõ és 300 mm-es löket jellemzi. Az elliptikus dugattyú kitûnõ oldalsó zárolást tesz lehetõvé, így több ilyen dugattyú egymás melletti felszerelése is teljes biztonsággal megoldható, anélkül, hogy a rudak különbözõ szögbeli elhajlása megtörténne. Újabban már beépített mikro-szenzorok akadályozzák meg a löket végén a rudak túllendülését. Az SMC-alkatrészek tág teret kapnak a ki- és berakodó rendszereknél, a munkaszigetek zárolásánál, a sebességszabályozó és a szállítási rendszereknél. A különleges munkafolyamatokra tervezett célgépeknél SMC-alkatrészek segítségével az adott konkrét helyzetekben oldják meg a folyamatszabályozást, a biztonsági célú sebesség-szabályozást, illetve a lineáris átalakítók ellenõrzését. Békés Sándor 6 Technika 2010/8

9 Borpus Vegyestermékkörû Nagykereskedelem Borpus Kft Budapest X., Kozma utca 4. Telefon: 30/ Telefon: 1/ Fax: 1/ Kapcsolattartó: Borostyán Béla Márkák: Lady, Gaby Tevékenységek óvszerek mûanyag termékek mûanyagáru háztartási cikkek nagykereskedelem kefék széles választéka mûanyag háztartási eszközök gumigyûrûk gumikesztyûk Tusa-Transz Kft Fejér megye, Nagyvenyim, Kölcsey út 4. Telefon: 30/ Kapcsolattartó: Antus Imre Tevékenységek belföldi teherszállítás belföldi fuvarozás belföldi szállítmányozás teherszállítás közúti teherszállítás belföldi árufuvarozás fuvarozás Technika 2010/8 7

10 GÉPIPAR Hatékony motorvezérlés Ethernet Powerlink hálózattal A Powerllnk hálózat csökkentette a csomagológép költségeit Költségcsökkentõ csomagológépet dolgozott ki a svájci Carbo-Link cég, amelynek köszönhetõen Ethernet Powerlink hálózattal kompatibilis egyetlen vezérlõ öt tengely mozgását képes koordinálni. A Svájci Szövetségi Anyagkutató Intézet kutatói által 2000-ben alapított Carbo-Link a legkönnyebb súlyú, nagy igénybevételre szánt szénszálas csöveket és rudakat gyárt például a hajózásban és a repülõgépiparban alkalmazott emelõ berendezésekhez. Mivel egyre drágábbak lettek az elõállítási költségek, a kutatók saját csomagológépet hoztak létre, hogy olcsón csomagolják be a szénszálas csöveket, 14 méternél is hosszabb rudakat állítva elõ. MOTORVEZÉRLÉS NAGY SEBESSÉ- GÛ HÁLÓZATON A saját fejlesztésû csomagológép létrehozásának az is célja volt, hogy a szénszálak csomagolása közben pontosan ellenõrizzék a szálak tájolását. Így döntöttek a Powerlink-hálózattal kompatibilis vezérlõ és Baldor meghajtók alkalmazása mellett. Az olcsó anyagköltségû, a rugalmasan, pontosan, valamint gyorsan végezhetõ mûveletek kivitelezésére szolgáló gépnél az öt motortengely vezérlését csak nagysebességû hálózattal oldhatták meg, hogy ne legyen szükség egy második vezérlõ beállítására. A hagyományos konstrukciójú vezérlõk közül egy sem volt alkalmas a 8 Technika 2010/8 Egy szervomotor ellenõrzi a szénszálak csomagolását komplex feladat kivitelezésére. A Powerlink segítségével egyszerûsödött a huzalozás, és a vezérlõ mérete a szokásosnál kisebb lett. VERSENYKÉPES TECHNOLÓGIA- TÁRSÍTÁS A Powerlink NextMoveval és a Baldor 100 meghajtóval kompatibilis vezérlõ rugalmasan felhasználható, nagy teljesítményt nyújtó technológiát eredményezett. A 100 Mb/s-os Ethernet hálózat egyesült a nagy teljesítményû DSPvel, így egyetlen vezérlõvel a géphez szükséges I/O összetevõk mellett akár 16 interpolált tengely ellenõrzése is kivitelezhetõvé vált. A hálózat belsõ zajmentessége a nagy teljesítmény mellett a 14 métert meghaladó hosszúságú rudak csomagolására is alkalmassá tette az új gépet. A csomagológép precíziós acélkerettel rendelkezik, míg a csomagolandó szénszálakat a gép egész hosszában egy mobil berendezés szállítja a megfelelõ helyre. Két olyan szervomotorral ellátott tengely szinkronizálja a csomagolási mûveletet, amely átkonfigurálható kötél- és rúdszerkezetek létrehozására, vagy arra, hogy csõszerû alakzatokat csavarjon a hajlító tüskék köré. A már említett mobil szállítóberendezés mozgását további két szervomotoros tengely segíti: az egyik a szénszálak oldalirányú mozgását Két szervomotor vezérli a szénszálak csövekbe való csomagolását szabályozza, míg a másik úgynevezett rotációs szemként vezérli a szálak forgását. Az ötödik tengely a gép egész hosszában a berendezés lineáris mozgását vezérli. Az említett vezérlõk és Baldor meghajtók Powerlink technológiával történt láncolt összekapcsolásával jelentõsen csökkent a létrehozott rendszer súlya, mérete és a leállások száma. A vezérlõ rendszert a gép végén egy kis tartályba helyezték el. GÉPAGY RUGALMAS SZOFTVERREL A forgómozgás precíziós ellenõrzésére a csomagológépbe beépítettek egy széles skálájú programozást biztosító rugalmas szoftvert, amelylyel például még egészen kicsi átmérõjû, alig 0,15 mm-es fallal ellátott a repülõgép-gyártásban alkalmazott csöveket is létre lehet hozni. A gép motorellenõrzésére a Baldor által kifejlesztett Mint nevû programnyelvet használják, amelynek lényege, hogy kulcsszavakat használ a motor közös mozgásainak a vezérlésére. A follow és a vectora kulcsszavakkal például az összes tengely egyszerre történõ szinkronizált, meghatározott sebességen való mozgását kódolják. A szakemberek szerint a saját kernellel rendelkezõ többtengelyes mozgásvezérlõ következõ alkalmazása egy 50 méteren mozgó gép lesz, amely még a jelenleginél is szélesebb körû alkalmazási skálát tesz lehetõvé. Békés

11 GÉPIPAR A Sandvik Coromant és a Precorp együttmûködése a kompozit anyagok megmunkálására összpontosít A Sandvik Coromant és a Precorp Inc. együttmûködési megállapodást kötöttek annak érdekben, hogy közösen nyújtsanak megoldási szolgáltatásokat a kompozit anyagok megmunkálása terén. A Sandvik Coromant és a Precorp egyedi termékeket állít elõ a PCD (polikristályos) erezéses technológia és az innovatív keményfém megoldások felhasználásával. Partnerekként a Sandvik Coromant és a Precorp egyedi termékeket fog elõállítani a PCD technológia, az innovatív keményfém megoldások, valamint a kompozit iparágban szerzett gyakorlati tudás felhasználásával. A PCD betét technológia precíziósan szinterelt PCD-betétet épít a vágóél hornyába, javítva a szerszám minõségét és hatékonyságát. Az együttmûködés szavatolja, hogy a Sandvik Coromant és a Precorp innovatív megoldásokat fejleszt ki, és megerõsíti a gyémántalapú forgácsolószerszámok szerepét, különösen a gyors ütemben növekvõ kompozit légiipari szegmens területén. A Sandvik Tooling a 2008-as év folyamán megszerezte a Precorp Inc. részvényeinek 49%-át. A Precorp Inc. székhelye az Egyesült Államok Utah állambeli Spanish Fork városában található.

12 CAD/CAM/CAE/3D Vizuális termékmegjelenítés fejlesztõknek PTC ProductView A termékfejlesztés legjobban egy saját farkába harapó macskához hasonlítható. Ennek oka, hogy az ügyfelek folyamatosan változó igényeit menet közben kell kielégíteni, s ez alatt a fejlesztõ csoportoknak egymás közt különbözõ alkalmazások alapján kell együttmûködniük. A fejlesztõi gyakorlatban mindez úgy jelentkezik, hogy a digitális szerelvények menet közben megjelenítésre szorulnak, a termelékenységet pedig a sokszor bonyolult gépipari (MCAD) és villamossági (ECAD) tervezõ eszközök gyors használatával tarkított innovációs folyamatban kell biztosítani. A PTC által kidolgozott Product- View szoftver éppen a vizuális együttmûködést szolgálja, mivel úgy dolgozták ki, hogy a PTC egyéb szoftverei mellett Windchill és Pro/Engineer a gépipari és villamossági CAD-alkalmazásokkal, illetve 200 fajta további más dokumentumtípussal képes legyen interaktív dialógust folytatni a hatékony fejlesztés érdekében. NAGYMÉRETÛ 3D-S MODELLEK A termékfejlesztés során létfontosságú a digitális termék elkészülése elõtti szakasz, mivel ez határozza meg a költségeket, illetve a piacra kerülés gyorsaságát. Ehhez viszont fontos, hogy a termékfejlesztõk és a megrendelõk jól látható modellek alapján egyeztessenek. A gépipari és villamossági CAD-elemek mellett gyakran egyedi CAD-elemek interaktív megjelenítésére is szükség van ahhoz, hogy az elkészülõ digitális prototípus valóban piacképes terméket modellezzen. A nagyfokú skálázhatóság révén a ProductView az MCAD/ ECAD fájlokon túl PDF-dokumentumként, vagy slidevetítés formájában is képes minden termékrészlet, vagy adat megjelenítésére. A szoftver az ötleteket rögzítõ 3D-s modellek mérését, összevetését, kiválasztását, valamint a termék részeit és struktúráit az összeszerelési folyamat során is képes megjeleníteni. A valós idejû együttmûködéssel a digitális prototípus elõtt kialakított makett jelentõsen csökkenti a felmerülõ költségeket. A nagyfokú skálázhatóság lehetõvé teszi, hogy a tervezés folyamata alatt egyetlen kis makett-részt, vagy akár egy teljes repülõgép-modellt megjelenítsenek, és a modellt a villamossági és gépipari beszerelésekkel lássák el, majd a képeket és az adatokat rögzítõ dokumentumokat egyetlen felületen jelenítsék meg a különbözõ modellekkel. EGYSÉGES TECHNOLÓGIAI PLAT- FORM A fent elmondottak kivitelezésére a ProductView széles eszköztárral jeleníti meg az MCAD és az ECAD-tervezés részleteit. Az MCAD eszköztár rengetegébõl kiemelendõ az MCAD Professional, ami elõrehaladott vizuális eszközöket bocsát a cégek rendelkezésére. A Lite a Windchill eszköztárral integrált részleteket mutat meg. A Composer az összeszerelés és a leszerelés interaktív modellezését oldja meg. A PDF Collaboration a dokumentumok elkészítésénél létrejött együttmûködést támogatja jegyzetekkel és az Adobe dokumentummegosztó és létrehozó innovatív alkalmazásaival. A másik lényeges elem a Realizer, amelynek segítségével interaktív animációk, kinematikai mechanizmusok hozhatók létre, mozgás-illusztráló filmrészletekkel. A ProductView eszközeivel weboldalak hozhatók létre, az ingyenesen letölthetõ Express pedig termékrészeket, szerelvényeket és tervezési anyagokat jelenít meg. A makett-készítõ funkció mellett az MCAD-eszköztárat a Division Reality egészíti ki, amellyel a mérnökök virtuális világokat fejleszthetnek ki, bennük kiterjedt eszközökkel kísérletezhetnek, diapozitívok és egyéb megjelenítési eszközök felhasználásával. Az ECAD-eszköztárral PCBáramköröket hasonlíthatnak össze, elektronikai maketteket oszthatnak meg és módosíthatnak, majd az elektronikai tervezés eredményét a tervezés, gyártás, tesztelés és összeszerelés fázisaiban is végigkövethetik. Békés Sándor 10 Technika 2010/8

13 Termelékenység-növelõ adattörténeti szoftverek A termelés során keletkezõ adathalmazok elemzésére létrehozott adattörténet- és trendelemzõ szoftverek az automatizálási szoftverek újhullámát képviselik. A szakirodalomban historian software névre keresztelt szoftverek az ipari folyamatok információinak a tárolása mellett képesek elemezni is az adott folyamatokat, míg a trendelemzõ alkalmazásokkal fontos információk nyerhetõk ki a termelési folyamatok hatékony irányítására és a minõségellenõrzésre vonatkozóan. Az adattörténeti szoftvereket fejlett eszköztárral látták el azért, hogy egyszerû kezelõi felületen azonnali információkat szolgáltassanak a termelési folyamat elemeirõl, támogatva a maximális hatékonyságú döntéseket. TERMÉKAZONOSÍTÁS AZ ELÕÁL- LÍTÁSI FOLYAMATBÓL A legnevesebb adatbányászati szoftverek gyártói között említendõ a Rockwell Automation, a Wonderware, az AspenTech, a GE Fanuc Automation és az Osisoft. Adattörténeti szoftvereik a meghatározás, elemzés, intézkedés, és monitoring eszközöket tartalmazó rendszerek mellett a varianciaanalízist is felhasználják a termelékenység javításában. Lényeges jellemzõjük, hogy a terméket a termelési folyamat jellemzõibõl bányásszák ki. Ez a módszer lehetõvé teszi, hogy a termelési adatok nyelvét pontosan és rendszeresen a termék minõségének a nyelvére fordítsák le, és figyelmeztessenek, ha az adatok nyelve nem egyezik a termékkel szemben támasztott minõségi követelményekkel. Legjobban az Osisoft elnöke fogalmazta meg a historian szoftverek lényegét: nem csak az adatok öncélú kinyerése a cél, hanem az is, hogy egyfajta döntéstámogató üzleti intelligencia is elterjedjen az ilyen szoftvereket használó vállalatokban. DÖNTÉSHOZATALT TÁ- MOGATÓ ALGORITMUSOK Az adattörténeti szoftverek fejlett tömörítõ algoritmusok segítségével a termelési folyamat adatrengetegébõl logikus, egyszerûen megfogalmazható üzleti információkat közvetítenek, amelyek segítik a termeléssel kapcsolatos döntések hozatalát. Az adatbányászat nagy elõnye a szakértõk szerint, hogy képes kifejezni: a termelõ-berendezések hogyan reagálnak a hatékony, vagy kevésbé eredményes ellenõrzési feltételek között. Ez segít a technológiai feltételek és az ellenõrzési módszerek valós idejû javításában, s egy vállalatcsoport azonos logika szerint mûködõ egységeiben tekintélyes anyagi megtakarításokat eredményez. INFORMATIKA TECHNOLÓGIAI KÍNÁLAT A Rockwell saját gyártású FactoryTalk szoftverét a valós idejû döntéshozatalhoz nélkülözhetetlen eszközként jellemzi, amely képes egy vállalat, illetve vállalatcsoport szintjén is a termelési adatok elemezésére. A szoftver Machine Edition és Enterprise Edition verziói közül elõbbit a gépipar, utóbbit pedig az egész termelési rendszer számára dolgozták ki. A gépipari szoftver kompatibilis a különbözõ folyamatszabályozási szoftvergyártók termékeivel, és adatokat továbbít egyetlen géprõl, vagy termelési vonal gépeirõl, de kérésre egy egész termelési rendszerrõl adattörténeti információkat szolgáltat. A FactoryTalk Historian a dinamikus összehasonlítás módszertanát alkalmazza, és a termelésrõl történeti, elemzõ, illetve megjelenítõ üzemmódban számol be. Kérésre még az ideális termelési ciklust is memorizálja. Elemzéseit az irodai automatizálás számos elemének a felhasználásával készített diagramokkal teszi valós idõben is élményszerûvé. A Wonderware Historian viszont erõteljes számítási potenciált és rugalmasságot közvetíti egy relációs adatbázis segítségével, amely tömörítési algoritmusának köszönhetõen százszoros teljesítménnyel múlja felül egy hagyományos adattörténeti bázis képességeit, és adathelyreállító, valamint adatközvetítõ algoritmusokkal is rendelkezik. Békés Sándor Technika 2010/8 11

14 INFORMATIKA Villámlás-szimulációs szoftver Európai projektet indított az Unió az európai tervezésû helikoptereknek, az Eurocoptereknek a Donauwörth-ben található gyárában azzal a céllal, hogy tanulmányozzák, milyen hatást fejt ki a villámcsapás az új repülõgépek készítésénél használt kompozit anyagokra, illetve a vezetékekre. Az ILDAS nevû projekt keretében az angol Cobham Technical Service a fedélzeti villámcsapás új kárértékelési rendszerének a kidolgozásában vesz részt. A Cobham Opera elektromágneses tervezõszoftverével szimulált villámcsapás mérési adataiból szerzett tapasztalatok széles körû felhasználást nyernek a most kidolgozandó új európai kárértékelési rendszernél. Villámlás hatásmérõ eszközök az Eurocopter fedélzetén ILDAS-PROJEKT A VILLÁMCSA- PÁSOK MÉRÉSÉRE Az ILDAS-projektre nem azért van szükség, mert az elmúlt idõszakban olyan sok villámcsapásból származó katasztrófa érte volna a repülõgépeket. Átlagban ugyanis a mérések szerint évente egyszer kell villámcsapást elszenvedniük az utasszállító repülõgépeknek. A probléma a villámcsapások miatti költséges járatkéséseknél, illetve az újabb és újabb fedélzeti ellenõrzéseknél, valamint a pótlólagos javításoknál jelentkezik. Mindez azért van így, mert a fedélzeti villámcsapások kárértékelésének mai iparági minõsítését régebben határozták meg, amikor a repülõgépek elemei még jó áramvezetési képességekkel ellátott fémbõl készültek. Ezért eddig csak a felhõ és földfelszín közötti villámcsapások mérése nyomán jelentkezõ károkat és veszélyeket értékelték. A helyzet azonban megváltozott, mióta a könnyû szerkezetû és súlyú kompozit anyagokat egyre kiterjedtebben alkalmazzák a gépek gyártásánál. Ezzel egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a gépek a villám be- és kilépési pontjain, illetve a repülõ villamos rendszereivel való kölcsönhatásoknál, valamint akkor, ha a villám átmegy a gép testén. Ezekre az új problémákra kereste a választ a villámlás-szimulációval a Cobham, hogy a villámcsapás gépekre gyakorolt hatását pontos mérésekkel megvizsgálja. A villámlás-szimuláció végsõ célja egy olyan integrált fedélzeti villámlás-mérõ rendszer kialakítása, amelyet a védelmi rendszer tervezésénél, a karbantartásnál, valamint a villámcsapás utáni vizsgálatoknál egyaránt felhasználhatnak. VALÓSÁGHÛ VILLÁMLÁS-MODEL- Az Opera szoftver a gépeket villámlás során érõ áramlökéseket modellezi. LEZÕ SZOFTVER A villámcsapás kompozit anyagokra gyakorolt hatásának a vizsgálatához a Cobham szakemberei megkapták egy európai helikopter pontos adatait, amelyeket egy EC 135-ös CAD-adatainak a számítógépre vitelével értek el. A modellnek csak a villámlás hatásai szempontjából kritikus részeit fémvázak, kompozit panelek, villamosvezetékek és csatlakozások modellezték meg részletesen, majd az Opera elektromágneses tervezõ-szoftverrel egy PC-n szimulálták a villámlás okozta elektromos hatásokat a gép modelljén. A végeselem analízist oly sikerrel alkalmazták, hogy a terepen egy EC 135-ös helikoptert ért villámlás során az energia-szóródás valóságos hatásai mértani pontossággal megfeleltek a szimuláció során mért eredményeknek. Az Eurocopter Catia-fájlokból importált 3D-s modellezése után végeselem-analízissel pontosan kiértékelték azokat az áramlökéseket, amelyek egy villámlás során a helikoptert érik. A mérések bizonyították, hogy a villámlás során termelõdõ áramlökések két ciklusban érik a gépeket, néhány másodperc különbséggel. Az elektromágneses interferencia legsúlyosabb hatásai igen rövid ideig érik a gépet. A villámlás után néhány tized másodpercig változó erõsségû áramlökések érik a gépet, amelyekre a régi iparági minõsítések életben tartásával nem lehet hatékonyan felkészülni. A kompozit anyagok kiterjedt használatát ki kell egészíteni a gépek áramvezetõ bevonattal történõ ellátásával hangsúlyozta John Simkin, a Cobham villámlás-szimulációs szakértõje a kísérlet elsõ tanulságait levonva. B.S, 12 Technika 2010/8

15 INFORMATIKA Élõ modell alapú megközelítés az adatközpontokban Az Uptimate Institute és a Gartner által készített felmérésekbõl kiderül, hogy az elkövetkezõ öt évben az adatközpontok legnagyobb problémaként az elégtelen, illetve nem megfelelõ energiaellátással és fûtéssel kell megküzdjenek. A különbözõ funkciókat és területeket támogató rendszerek között a legtöbb helyen még ma is csak igen alacsony szintû kapcsolat van, többnyire csak a riasztásokat osztják meg, miközben a részletes, üzemeltetést segítõ információcsere nem jellemzõ. Az APC by Schneider Electricnek, az integrált kritikus energiaellátási és hûtési megoldások piacvezetõ szállítójának a központi menedzsment platformja, az InraStruXure (ISX) Central régóta támogatja az adatközpontot kiszolgáló infrastruktúra és felügyeleti eszközök központi menedzsmentjét. Az új szoftvermegoldásként július 14-én Budapesten Szarka Attila, az APC by Schneider Electric magyarországi és délkelet-európai rendszermérnöke által sajtótájékoztatón bemutatott ISX Operations az adatközpontok legkorszerûbb, élõ modell alapú üzemeltetését is biztosítja. LÁTLELET AZ ADATKÖZPONTRÓL Az ISX Central funkciói megkönnyítik az adatközpontok felügyeletét, viszont különlegessége, hogy gyártófüggetlen megoldásként nem csak APC, hanem bármilyen SNMP vagy IPMI protokollt, sõt, akár modbus kommunikációt támogató eszközök felügyeletére is képes. Továbbá kommunikációt nyit más felügyeleti rendszerek felé, mint az Enterprise Management Systems (EMS), a Network Management Systems (NMS), vagy a Buildig Management Systems (BMS). A rendszer legnagyobb újdonságát azonban az ISX Operations szoftvermodul nyújtja, mivel az ITvezetõnek bármelyik pillanatban friss információt nyújt az adatközpontról, garantálja a központ magas hatékonyságát, de emellett a kockázati tényezõkrõl is tájékoztat a kockázat-elhárításhoz is jelentõs segítséget nyújtva. Az ISX Operations valós idejû modellje az ISX Central által fogadott adatok felhasználásával pontos információkat szolgáltat többféle nézetben az adatközpont állapotáról a terem és rack szintjén, valamint segítségével lekérdezhetõvé válik az adatközpont pillanatnyi energia-hatékonysági állapota is. Adatközponti anomália esetén az ISX Operations szerver hatásanalízist végez, amelynek eredménye integrált környezetben megjeleníthetõ egy EMS, vagy alkalmazás-menedzsment rendszeren. Egy Microsoft SCOM (System Center Operations Manager) és Virtual Machine Manager révén üzemeltetett virtualizált környezetben a rendszer egy energiaellátási probléma által érintett host szerverrõl a virtuális gépeket automatikusan egészséges gazdagépekre vándoroltatja át. TOVÁBBI SZOFTVERMODULOK A szerverek cseréjének és konszolidációjának a tervezésére szolgáló ISX Capacity különlegessége, hogy a rendelkezésre álló, rögzített történeti adatokat is figyelembe veszi, és lehetõséget nyújt egy változtatás hatásának az élõ modellen való tesztelésére, vagy például egy klímaberendezés leállása a következményeinek szimulációval történõ ellenõrzésére. Az ISX Change a Capacityben megtervezett változásokból készített munkaterv folyamatainak a kezelésére szolgál, amelyek valós idõben a modellen követhetõk. Az ISX Mobile segítségével a helyszínen is elérhetõvé válik a modell, illetve a riasztási információk, ami rendkívül leegyszerûsíti az adatközponton belüli tevékenység adminisztrációját. Az ISX Mobile 6.0 például Motorola (Symbol) MC 70- es hardvert használ, s az adatközpont vezeték nélküli irányítása mellett automatikusan szinkronizálja a szervereket, jelentõsen hozzájárulva a biztonságos adatszolgáltatás révén a hatékony mûködéshez. Az ISX Operations csomagot két további, energia-menedzsment szoftver teszi teljessé. Az Energy Efficiency részletes információt ad az adatközponti alrendszerek fogyasztásáról, ezzel lehetõvé téve a hatásfok növelését az alacsony hatékonyságú területeken. Az Energy Cost modul pedig a rack szintû költségmegosztást támogatja az adatközponton belül. Békés Sándor Technika 2010/8 13

16 INFORMATIKA gia: 240 millió órát szörfölünk havonta 2006 és 2010 között a teljes web-forgalom tekintetében közel nyolcszorosára emelkedett az interneten átlagosan eltöltött idõ, számottevõen nõtt a videó- és képmegosztók, a híroldalak és a keresõk száma - dupla akkora közönséget kiszolgálva, felhasználónként az átlag havi 29-rõl mára 56 fölé emelkedett a netezésre szánt órák száma, ami összességében 240 milliószor hatvan perc szörfölést jelent derül ki a Gemius és az Ipsos közös gia kutatásaiból. Ötödik éve, 2006 nyara óta zajlik a Gemius és az Ipsos online közönségmérési szolgáltatása, a gemius/ Ipsos Audience (gia). A 2006-os induláskor néhány tucat weboldal site-centrikus mérése kezdõdött meg és egy közel 14 ezer fõs popup panelen keresztül a hazai piacon elsõként vált elérhetõvé széleskörû demográfiai információ a weboldalak látogatóiról. Egy évvel késõbb indult el a szoftver paneles adatgyûjtés is, amely már indulásakor több mint 3000 paneltag segítségével nyújtott képet a hazai tartalomfogyasztásról, a magyar és a nemzetközi site-ok használatáról, közönségének jellemzõirõl. A negyedik születésnap az elsõ hazai online közönségmérési tender megnyeréséhez köthetõ, míg az ötödik születésnapot számos új fejlesztés élesítésével (OPA - az új valós idejû forgalmi statisztika; tervezhetõ online adatok) ünnepelhetjük. A popup panel mára 55 ezer, míg a szoftver panel 4500 fõ fölé nõtt, melyek havonta 2000 weboldal mérését teszik lehetõvé. A fejlesztések az internet rohamos terjedésével is összekapcsolhatók. A mérés indulásakor még alig 2,3 millió 15 év feletti internetezõ volt az országban, 5 évvel késõbb számuk csaknem megduplázódott és elérte a 4,3 milliót. A jelentõs hazai tartalomszolgáltatók oldalain 2007 nyarán 13 millió órát töltöttek a netezõk, ez a szám 2010-re 83 millió órára (640%) nõtt. De az egy internetezõ által a nagyobb hazai portálokon átlagosan eltöltött idõ is jelentõsen, közel háromszorosára, havi 18 órára nõtt. A teljes webforgalmat tekintve is jelentõs növekedést láthatunk: felhasználónként az átlag havi 29 óráról mára 56 óra fölé emelkedett az online töltött idõ, ami összességében 240 millió óra szörfölést jelent. Az iwiw 2 millióról 2,7 millióra növelte havi elérését, a blog.hu 0,6 millióról 1,9 millióra, a figyelõnet 0,5 millióról indulva ma már 1 millió internetezõt ér el. És mindenképp ki kell emelni a femina.hu-t, amely alig 100 ezres havi elérésrõl indulva mára közel 800 ezer látogatót vonz. Adatok között jól követhetõ az internet lefelé szivárgása is, a mérés indulásakor az internetezõk 37%-a AB státuszú volt, mára arányuk 10 százalékponttal, 27%-ra csökkent. A piac rohamos fejlõdésével párhuzamosan a szolgáltatás is folyamatosan megújul, így mára elérhetõ a videótartalmak egyszerû mérése éppúgy, mint a streaming tartalmakra vonatkozóan teljes körû információt szolgáltató stream mérés. A piaci szereplõk szakmai támogatásával elkészült az online kampányok tervezését támogató eljárás a MédiaNavigátor3 szoftverben. Az online közönségadatok az MN3 online moduljába töltve kiegészülnek a Nemzeti MédiaAnalízis keretében mért nyomtatott sajtós és a rádiós közönségadatokkal is, így valódi multimédia elemzés és tervezésre nyílik mód, ami elsõsorban az offline és online portfólióval egyaránt rendelkezõ médiatulajdonosok és az ügynökségek számára jelent új lehetõségeket munkájuk során. W. M. 14 Technika 2010/8

17 INFORMATIKA Nemzetközi díjak a Microsoft legjobb magyar partnereinek A Microsoft minden évben díjakkal honorálja azon partnerek munkáját, amelyek nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló, a Microsoft technológiáira épülõ megoldásokat fejlesztettek és szolgáltattak az elmúlt év során ben két magyar cég is részesült ebben az elismerésben: a Central Europe On-Demand (CEOD) magyarországi irodája kapta a Microsoft Country Partner of the Year és a Central and Eastern Europe Partner of the Year, Hosting Solutions díjakat, míg a NetAcademia az Azure Platform kategóriában érdemelte ki a Central and Eastern Europe Partner of the Year díjat. A vállalatokat, amelyek Microsoft-technológiára épülõ piacvezetõ megoldásokat nyújtanak ügyfeleiknek, a korábbiaknál erõsebb, mintegy 3000 céget felvonultató nemzetközi mezõnybõl választották ki. Ebben az évben közel 300 kelet-közép-európai jelentkezõ közül választottuk ki a tizenhárom kategória nyerteseit. A CEOD, a NetAcademia és más partnereink is jelentõs mértékben járultak hozzá a helyi gazdaság fellendítéséhez. Az IDC felmérése szerint minden egyes, a Microsoft által tavaly megkeresett dollár után partnereink 10,44 dollár bevételhez jutottak. A Worldwide Partner Conference rendezvényen az õ munkájukat és sikerüket fogjuk megünnepelni mondta Drajkó László, a Microsoft Magyarország ügyvezetõ igazgatója. A zsûri indoklásából kiderült, hogy a Central Europe On- Demand és a NetAcademia magas szintû technológiájuk, innovatív megközelítésmódjuk és az ügyfeleik iránt mutatott elkötelezettségük miatt részesültek a díjakban. Ez egyúttal elismerése annak is, hogy a Microsoft megoldásait egyedülálló módon közvetítették, hiszen a magyarországi irodával szoros együttmûködésben dolgozva kivívták az ügyfelek elégedettségét. Idén elõször adott ki díjakat a Microsoft a Country Partner of the Year kategóriában ezzel az elismeréssel olyan partnerek munkáját jutalmazta, amelyek az ügyfeleknek nyújtott Microsoft megoldások szolgáltatásában kiváló üzleti tevékenységrõl és szoros együttmûködésrõl tettek tanúbizonyságot az elmúlt évben. Büszkék vagyunk, hogy a Microsoft két díjjal is elismerte a Magyarországon és Közép-Európában kifejtett üzleti tevékenységünket. Arany fokozatú Microsoft partnerként kötelességünknek érezzük, hogy közös ügyfeleinknek világszínvonalú Microsoft szoftver-szolgáltatásokat nyújtsunk. A díjak számunkra az együttmûködés hatékonyságát is igazolják. Külön öröm számunkra, hogy egy Magyarországon alapított cég profi közép-európai munkatársakkal, ilyen nívós szakmai elismeréseket tudott elérni mondta Budafoki Róbert, a Central Europe On- Demand vezérigazgatója. Nagy öröm számunkra nemcsak maga az elismerés, hanem az a lehetõség is, hogy egyáltalán elindulhattunk ezen a nemzetközi megmérettetésen, hiszen a Windows Azure nélkül korábban lehetetlen lett volna számunkra, hogy kis magyar vállalkozásként az egész világra kiterjedõ, korlátlan kapacitású, végtelenül skálázható online oktatást valósíthassunk meg. Úgy gondolom, a Microsoft azt is honorálta a mi esetünkben, hogy olyan garázskezdeményezést tettünk le az asztalra, aminek jelentõs esélye van ki is jönni a garázsból, és valami újat mutatni a nemzetközi oktatási piacon. Ezt a törekvést jelentõsen támogatja a jelenlegi díj is, amit ezúton is köszönünk mondta Fóti Marcell, a NetAcademia ügyvezetõje. A Microsoft és 250 ezer, az európai, közel-keleti és afrikai régióban dolgozó partnere a régió IT-iparának kétharmadát képviseli. AZ IDC felmérése kimutatta, hogy habár 2009-ben az összes IT-költés mindössze 14%-a volt dobozos szoftver, az informatikai alkalmazottak 41%-a foglalkozott ezekkel. A Microsoft ökoszisztémájában mûködõ cégek 211 ezer embert foglalkoztatnak, míg más szervezetek további 392 ezer olyan informatikust alkalmaznak, akik a Microsoft termékein, vagy az azokon alapuló szolgáltatásokon dolgoznak. Õk alkotják a régió informatikus társadalmának 50%-át, valamint tõlük származik az ITvonatkozású adóbevételek 53%-a. Kevesebb mint két évvel megalapítása után a Central Europe On- Demand egy másik nemzetközi elismerésben is részesült idén májusban. A Frost & Sullivan, a neves piackutató cég a 2009-es év Európai Vállalati Díját ítélte oda a CEOD-nak a felhõalapú, egységesített kommunikációs szolgáltatások piacán (2009 European Entrepreneurial Company of the Year Award in Cloud-Based Unified Communications Services Market). W. M. Technika 2010/8 15

18 SZABADALOM MSZH: szerzõi jogvédelmi feladatok Magyarországon a szerzõi jog érvényesítésére az elsõ kísérletet valószínûleg a nagyszombati fõiskola tette meg még 1584-ben, amikor kinyilvánította magának a Corpus Iurus Hungarici kiadásának kizárólagos jogát. Törvény 1884 óta terjesztette ki védõszárnyát a szellemi mûvek fölé, legújabban egy 1999-ben keltezett törvény teszi ezt. Az egyes mûvek szerzõségét jogkezelõ szervezetek garantálják, aszerint, hogy szépirodalmi, zenei, filmmûvészeti vagy audióvizuális alkotásról van-e szó. Közöttük sokáig a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) látott el jogszabályok alapján a szerzõi, a szerzõi joghoz tartozó jogokkal összefüggõ egyes feladatokat, de 2000-tõl, az EUhoz való csatlakozás elõkészítése során az MSZH vette át a szerzõi jogok védelmével kapcsolatos szabályozási feladatokat. Azóta stabilizálódott is, de meg is újult a szerzõi jogi rendszer Magyarországon, például sikeresen vette az internet, az informatika elé állított akadályait is. SZAKÉRTÕI TESTÜLET Ma az MSZH szabályozási, koordinálási tevékenységgel segíti az ügyet, amelynek egyik formája a gondoskodás a Szerzõi Jogiszakértõ Testület mûködésérõl. Ez nevéhez méltóan a legmélyebb szakértelemmel döntheti el egyrészt a vitás kérdéseket, másrészt kiutat is mutathat a terület problémáiból. Az alkotók az MSZH azon újítását is üdvözölhették, amellyel létrehozta az Önkéntes Mûnyilvántartás intézményét. Ebben a regiszterben megtalálható minden, a szerzõi jog hatálya alá tartozó mû, amely a nyilvántartásba vételrõl tanúsítványt kap. A tanúsítvány, bár nem védi a jogot, de bizonyítja, hogy az alkotás a tanúsítvány kiállításakor a hozzáfûzött mûpéldány szerinti formában létezett, s a bizonyítványt mindenki köteles elfogadni. Szintén feladata az MSZH-nak véleményezni az ú.n. jogdíjközleményeket, amelyeket a jogkezelõ szervezetek állapítanak meg. HAMISÍTÁSOK ELLEN Néhány éve az MSZH-nak sikerült új hadtestet bevetni a szerzõi jogok védelmébe, mégpedig a Hamisítás Elleni Testület létrehozásával. Ez azt bizonyította, hogy a hivatal prioritásként kezeli a harcot ezen a területen a visszaélésekkel szemben, s meg is kezdte a hamisítással és kalózkodással összefüggõ jogsértésekkel kapcsolatos statisztikai adatok összegyûjtését, rendszerezését és az adatgyûjtés módszertanának a továbbfejlesztését. E témában az MSZH számos kezdeményezést is tett. Ilyen volt a küzdelem céljainak, módszereinek ismertetése a Magyar Bíróképzõ Akadémián, a különbözõ rendõri és pénzügyõri szervezeteknél, a Rendõrtiszti Fõiskolán. Érdekes tapasztalatokat adott egy 1000-fõs felmérés a hamisításhoz fûzõdõ magyar fogyasztói magatartásokról. A gyógyszerhamisítók leleplezésére a hivatal címen honlapot indított, és szintén nagy sikere volt az MSZH Hamis ígéretek, valódi veszélyek címû kiállításának a hamisított termékekrõl. A WPO ELISMERÉSE Nem csoda, hogy az MSZH székhelyén, Budapesten rendezte meg az ENSZ Szerzõi Jogi Világszervezete, a WIPO tavaly a Szerzõi jog 21.századi kihívásai címû nemzetközi konferenciáját. Ezen az MSZH a világszervezet módszertanával készült hivatali felmérés adataival illusztrálta a szerzõi jogi ágazatok magyarországi nemzetgazdasági arányait. Eszerint az ország a bruttó hozzáadott értékébõl a szerzõi jogi ágazatok 7,4 százalékban veszik ki részüket, a foglalkoztatási súlyuk pedig 7 százalék volt. Ezzel hazánk elnyerte a konferencián jelenlévõ Francis Gurry, a WIPO fõigazgatójának elismerését is. Az eredmények természetesen nem jelentik azt, mintha nem lennének feladatok e terület elõtt. EGYSZERÛSÍTÉS, SZIGORÍTÁS Már napirenden van a szerzõi jogsértésekkel kapcsolatos eljárások egyszerûsítése a viták gyorsabb lezárása érdekében, hogy a jogsértés minél kisebb kárt okozzon a jogos szerzõknek. Elõtérbe került a gyógyszerhamisítások megakadályozása, itt nagyobb szigorúsággal kellene eljárni. Ugyanez vonatkozik az internetes kalózkodás visszaszorítására is. A visszaélések csökkenését ígéri a nemrég megalakult Hamisítással és Kalózkodással Foglalkozó Európai Megfigyelõközpont, amelynek mûködéséhez az MSZH szakértõivel is segítséget ad. Ezenkívül legutóbb az MSZH részletesen szabályozta az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ alkotása (árvamû) felhasználásának engedélyezésére vonatkozó eljárásokat is. Wellek Margit 16 Technika 2010/8

19 ÉLELMISZER Étrend-kiegészítõk: tisztázatlan piac A Magyar Gyógyszerészi Kamara nemrégen intézkedéseket sürgetett az étrend-kiegészítõk hamisítása ellen, ami még átláthatatlanabbá teszi e keresett, egészségmegõrzõnek tartott termékek egyre növekvõ piacát. A Kamara állásfoglalását nyolc, forgalomba került potenciafokozó étrend-kiegészítõ vizsgálata váltotta ki, ugyanis bennük bénultságot okozó anyagot, gyógyszernek minõsülõ szert, az egyikben koffeint, a másikban Magyarországon nem forgalmazható johibint találtak. Hamisítani csak kelendõ portékákat szoktak, márpedig ez a piac tíz év alatt szinte a semmibõl a fellegekig kapaszkodott fel. SOKMILLIÁRDOS ÜZLET TÍZ ÉV ALATT A régen csak egyes sportolók által - orvosok felügyeletével - fogyasztott tabletták forgalma Magyarországon már elérte az évi milliárd forintot, az USA-ban az évi 50 milliárd dollárt, a világban pedig valószínûleg ennek a többszörösét. A Béresnél egy speciális étrend-termékcsalád elsõ negyedéves forgalma 200 millió forintot hozott a cégnek. Pontos, országos adatok már csak azért sincsenek, mert e termékek tetemes hányadát multilevel (ügynöki) hálózaton keresztül értékesítik. E szerek tengerré dagadása elé engedélyezési eljárás sem emel gátat, hiszen esetükben csak a készítmény hatását közlõ címkét kell jóváhagyatni és a hatást bizonyítani tudományos alapon. Nagynéha a hatóság ellenõrizni tudja összetételüket, de például egy átvizsgáláskor 48 készítmény közül 28-ban a címkén feltüntetettnél kevesebb volt az egyes hatóanyagokból. Igaz, a nagyok, a Béres és a Pharma Nord minden termékét bevizsgáltatja az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézettel (OÉTI), ezzel példát is mutatva a piac többi szereplõjének, akiket nem célunk gyanúba keverni. Ám az nem lehet véletlen, a nagyobb államokon kívül még több, mint 100 országban követelik, hogy az étrend-kiegészítõket, funkcionális termékeket az élelmiszerekhez hasonló eljárással kelljen engedélyeztetni. JOBB TERMÉSZETES ANYAGOKKAL PÓTOLNI Nem vonható kétségbe az emberek joga az öngyógyításhoz, különösen a mai rohanó világunkban, amikor a fejlett országok lakóinak szervezete a helytelen, nem változatos táplálkozás miatt kevés vitaminhoz, ásványi anyaghoz, rosthoz, fehérjéhez, aminosavakhoz jut. De ezek pótlásához a nagyon drága mesterséges anyagok helyett bõven állnak rendelkezésre természetes élelmiszerek, amelyek táplálkozási hatásuk mellett fontos gyógyászati szerepet is játszhatnak igaz, ez ma kevéssé reklámozott. Például a magyar népi orvoslásban az emésztési, légzõszervi betegségeket sikeresen gyógyították a hazai föld tápláléknövényeivel, velük még sebeket is kezeltek. Vöröshagyma, káposzta, diólevél, lenmag, paradicsom, úti levél, lósóska, burgonya jelentett hatásos gyógyszert sok bajra. A szív-és érrendszeri betegségekre adták a fokhagymát, galagonyát, tárkonyt, a fekete ribizli levét; reumára a torma levelét és gyökerét, paradicsomot, borókát, és még sorolhatnánk. De túl a népi gyógyászaton ma is a hazai és import növényeink képesek ellátni a szükséges alkotókkal a szervezetünket. A nagyon fontos, daganat-ellenes karotionidokat a sárgarépa, sárgabarack, avokádó, papaja, homoktövis, grapefruit, paradicsom, paprika fogyasztásával nyerhetjük; illóolajokat görcsoldásra a köménybõl, antivirális limonoidokat citrusokból, a koleszterin fékentartására szolgáló fitoszterolokat tökmagból és szójából, az antioxidáns flavonoidokat grapefruitból és citromból, a rostokat pedig káposztából vihetünk be a szervezetünkbe. ANTIOXIDÁNSOK A ZÖLDSÉGPIAC- RÓL Különösen feleslegesnek látszik súlyos többezer forintokat költeni az egészség megóvásában nélkülözhetetlen antioxidánsok biztosítására. A hazai lakosság marginális antioxidáns-hiányban (is) szenved. Minden vitaminból az ajánlottnál sokkal kevesebbet szedünk. A legfõbb antioxidánsnak, a flavonoidnak ma már 4000 vegyülete ismert, ezek mesterséges elõállítása lehetetlen, miközben a narancs, a grapefruit, a csicseriborsó, a galagonya, a gabonafélék, a spenót, a petrezselyem gyökér és petrus, a hagyma, a bogyós gyümölcsök, a padlizsán, a cékla, a kékszõlõ, lilahagyma, vöröskáposzta könnyen szolgáltatja mindazokat. Az orvosok ezért hangsúlyozzák: a vitaminokból, mikroelemekbõl csak annyit szabad használni, amennyi feltétlen kell a szervezetnek és elsõ forrásként azok természetes formái szerepeljenek. A változatos étrendnek és az ahhoz hozzájáruló friss gyümölcsöknek, zöldségeknek nincs párjuk, ezek nem helyettesíthetõk tiszta hatóanyagokkal, ám kiegészíthetõk növényi kivonatokkal, amelyek rengeteg féle vegyületet, közöttük antioxidánsokat is tartalmaznak. (k-f) Technika 2010/8 17

20 KÖRNYEZET Amióta az ENSZ IPCC testülete megerõsítette azon tudósok véleményét, akik szerint az éghajlatváltozásnak legalább részben az emberi tevékenység az oka, kevés szó esik a vulkánok felelõsségérõl. Pedig a földtörténet során nem is egyszer a biológiai aktivitással és a kontinensvándorlással együtt a vulkáni tevékenység is megváltoztatta a szén-dioxid mennyiségét a légkörben. A Föld marsi lehûlését megakadályozó légköri CO 2 -t eredetileg részben a tûzhányók pöfékelték ki, s a túlmelegedést szintén a vulkánok által erodált kõzetek CO 2 lekötése, meg a kibocsátott kén-dioxid akadályozta meg a napsugarak útját állva. Az antarktiszi jégmintákban is ki lehetett mutatni a nagy vulkánkitörések utáni savas hórétegek lerakodását. A szén-dioxid mellett a tûzhányók nagy mennyiségû kénsavtartalmú aeroszolokat lövellnek a sztratoszférába. Ezek leárnyékolják a napfény egy részét, csökkentve az átlagos hõmérsékletet. Így például a Krakatau 1883-ban, az Agung 1963-ban, az El Chichon ban s a Pinetubo 1991-ben az egész világ átlaghõmérsékletét 0,2 fok Celsiussal csökkentette. HA TÚL SOK A KITÖRÉS Bár számos vulkánkutató szerint jelenleg a tûzhányók sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, mint az ipari tevékenység, Peter Ward vulkánkutató elismeri, ha túl sok a kitörés és egymáshoz túl közel követik egymást, felgyorsulhat a felmelegedés. Ez akkor is igaz, ha eredetileg a vulkanizmusnak hálásak lehetünk A klímaváltozás nyomában Szén-dioxid kvótát a vulkánoknak? azért, hogy felszabadította a Föld belsõ hõenergiájából a CO 2 gázt, amely véget vetett a nagy jégkorszakoknak, felmelegítette a légkört, a jégsapkák visszahúzódását, sok esetben teljes megszûnését eredményezve. Sokszor elfelejtkezünk arról, hogy egy kõhajtásnyira a Föld felszínétõl, alig 10 kilométerre mínusz 52 fokban repülnek a repülõk. Az élethez szükséges meleget ezek szerint a vulkánoknak köszönhetjük. Manapság viszont egyetlen hatalmas kitörés, például a szupervulkánnak nevezett, 70x30 kilométeres kalderájú Yellowstone kitörése a Föld több éves ember által a légkörbe juttatott káros anyag emissziójának a többszörösét juttathatja percek alatt a légkörbe. Csak az izlandi Eyjafjallajökull vulkán naponta ezer tonna CO 2 -t lövellt a légkörbe - állapította meg a párizsi geofizikai intézet. Ilyen aktivitással egy év alatt több szén-dioxidot bocsátana ki, mint amennyit 2005-ben Ausztria, Belorusszia, Svédország és Svájc bocsátott ki együttesen. Lehet persze, hogy a vulkáni CO 2 mennyisége ma nem nagy a kibocsátott évi 36 milliárd tonna üvegházhatású gáz mellett, ám a vulkáni CO 2 mennyiségét mesterségesen nem csökkenthetjük. A PÓLUSCSERE VESZÉLYEI A kutatók e figyelmeztetését a Föld mágneses terének várható felcserélõdése is indokolja, hiszen megfigyelhették, hogy a póluscsere kísérõjeként nagyon megnövekszik a vulkáni aktivitás, szinte valamennyi vulkáni ív akár összes tûzhányója is kitörhet. A póluscsere már megkezdõdött, Madagaszkárnál a föld belsejében a mágneses irány már felcserélõdött. Márpedig a vulkáni hatást jól érzékelteti a már idézett izlandi vulkán most májusi kitörése, amelynek nyomán a világban 1,7 fok Celsiussal kevesebb átlaghõmérsékletet mértek, mint egy évvel korábban. A kutatók szerint ez nem lehet véletlen. SOK A BIZONYTALANSÁG Az ember szerepének túlhangsúlyozásával a vulkánoknak az éghajlatváltozásra gyakorolt hatását becsülik le mondja sok tudós. Az ENSZ IPCC pontos meghatározása szerint az éghajlatváltozásnak legalább részben oka az emberi tevékenység hatása az éghajlatra, bár ebben sok a bizonytalanság. Az óvatos megfogalmazásnak az lehetett a magyarázata, hogy a Föld átlaghõmérséklete a 20. században tapasztalt 0,5 fok Celsius emelkedés ellenére állandó marad, szintén állandó a Föld energiaegyensúlya vagyis jelenleg is pont annyi energiát bocsát ki, amennyit elnyel. Ez nem jelenti azt, hogy továbbra is a Föld, az élet megkímélése érdekében nem kellene tartózkodni a CFC-gázok, a fosszilis energiafajták alkalmazásától, a CO 2 kibocsátástól és abbahagyni az erdõírtást, a víz pocsékolását. Az esetleges felmelegedéstõl függetlenül is ezek fontos feladatok. A KUTATÁS ELÕSEGÍTÉSÉÉRT A globális felmelegedést megelõzni szándékozó hatalmas befektetésbõl a vulkánkutatás még alig részesedik. Igaz, szembeszállni a vulkánokkal erõtlenek vagyunk, de a kárt, amit okoznak sok mindenben megelõzhetjük. Ehhez alaposabban kellene kiismerni õket, amire a szakemberek készek is, ha több támogatást kapnak. Nem felejtkezhetünk el arról, hogy a történelemben a vulkán okozta természeti katasztrófák károkozását a vulkánok nem ismerete is elõsegítette. Még sok a titok, köztük az is, hogy miképpen hatnak a kitörések az éghajlatra a mi korunkban. K.F. 18 Technika 2010/8

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva Omron magazin 2008 Garantált minőség, élvezetes percek Illy caffé: a tökéletes presszókávé A kiváló minőségű, légmentesen zárt kávésdobozok három évvel tovább őrzik meg az aromát A 8. oldalon megtudhatja,

Részletesebben

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól 2010. nyár gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu Jelentős E.ON áramárcsökkentés júliustól Tudatos segítség a legrászorultabbaknak írásunk a 4. oldaltól Sikeres volt az energiahatékonysági iskolafelújítás

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban kékvilág 2013.4 Fókuszban Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Inspiráció Festo BionicOpter Újabb mérföldkő a bionika területén Iránytű Időnyerés Optimised

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Fókuszban a jármû-elektronika

Fókuszban a jármû-elektronika XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. DECEMBER Fókuszban a jármû-elektronika Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 HAZAI IC-FEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kék Rózsa. Programozott érzékenység 5 érzék a számítástechnikában. Első leolvasás Elindult az okos mérők tesztje

Kék Rózsa. Programozott érzékenység 5 érzék a számítástechnikában. Első leolvasás Elindult az okos mérők tesztje Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Programozott érzékenység 5 érzék a számítástechnikában 10 11. oldal Első leolvasás Elindult

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

tartalomjegyzék Köszöntő: dr. Fellegi Tamás, miniszter 02 Köszöntő: dr. Nyitrai Zsolt, államtitkár 03

tartalomjegyzék Köszöntő: dr. Fellegi Tamás, miniszter 02 Köszöntő: dr. Nyitrai Zsolt, államtitkár 03 tartalomjegyzék Köszöntő: dr. Fellegi Tamás, miniszter 02 Köszöntő: dr. Nyitrai Zsolt, államtitkár 03 Köszöntő: Pukler Gábor, elnök Új Neumannjaink Európa szeme előtt 04 Magyar Innovációs TechShow: Program

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám Új év A január hónap Ianus isten nevét őrzi. A kétarcú istenét, aki előre és hátra is néz, egyszerre.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben