Főkönyvi számlaszám választása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főkönyvi számlaszám választása"

Átírás

1 Fk szám: Típus: Egyéb típus: Év: 2010 Gyűjtő Név: Költséggyűjtő: Egyéb besorolás 1 B E F E K T E T E T T ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 1131 Licencek 1132 Bérleti, szolgalmi jogok 114 Szellemi termékek 1141 Szoftverek 1142 Tervek, tanulmányok 115 Üzleti, vagy cégérték 117 Immateriális javak értékhelyesbítése 119 Immateriális javak értékcsökk Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Licencek értékcsökkenése Bérleti, szolgalmi jogok értékcsökkenése 1194 Szellemi termékek értékcsökkenése Szoftverek értékcsökkenése Tervek, tanulmányok értékcsökkenése 12 INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121 Földterület 1211 Szántó 122 Telek 1221 Telek (Hrsz. Alsónémedi 1966, m2) 1222 Üzemi telek 1223 Telek 3001 hrsz ingatlan 123 Épületek 1231 Üzlethelyiségek - épület (Alsónémedi, Fő út. 54.) 1232 Irodai épületek 1233 Széchenyi Általános Iskola hrsz ingatlan felépítmény 124 Egyéb építmények 1241 Raktárak 1242 Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés 125 Üzemkörön kívüli ingatlanok 126 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok 127 Ingatlanok értékhelyesbítése 129 Épületek értékcsökkenése 1291 Földterületek értékcsökkenése Ültetvények Bánya telek 1292 Telkek értékcsökkenése 1293 Épületek értékcsökkenése Üzemi épületek értékcsökkenése Irodai épületek értékcsökkenése Széchenyi Általános Iskola ÉCS 1294 Egyéb építmények értékcsökkenése Raktárak értékcsökkenés ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 1. oldal (összesen: 11)

2 12942 Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs hrsz ing.felépítmény écs 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 131 Termelő gépek 1311 Gyártógépek 132 Járművek 1321 Tehergépjárművek 133 Számítástechnikai eszközök 1331 Informatikai berendezések 1332 Könyvelő irodai informatikai gépek 135 Kisértékű termelő eszközök 1351 Kisértékű szerszámok 137 Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése 139 Műszaki berendezések értékcsökkenése 1391 Termelő gépek értékcsökkenése Gyártógépek értékcsökkenése 1392 Járművek értékcsökkenése Tehergépjárművek értékcsökkenése 1393 Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése Informatikai eszközök écs Könyvelő irodai informatikai gépek értékcsökkenése 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141 Gépek, berendezések 1411 Pénztárgépek 142 Járművek 1421 Igazgatási járművek 143 Irodai,igazgatási berendezések, felszerelések 1431 Bútor,irodabútor 1432 Számítástechnikai eszközök 1433 Egyéb berendezés 144 Üzemkörön kívüli 145 Kisértékű tárgyi eszközök 1451 Kisértékű nem termelő eszközök 149 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK ÉCS 1491 Gépek, berend. értékcsökk Pénztárgépek értékcsökkenése 1492 Járművek értékcsökkenése Igazgatási járművek értékcsökkenése 1493 Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékcsökkené Bútor,irodabútor értékcsökkenése Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése Egyéb berendezések értékcsökkenése 1494 Üzemkörön kívüli eszközök értékcsökkenése 1495 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése 16 -BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 1611 Általános iskola beruházások 1612 Saját célú eszközberuházás 1613 Saját célú ingatlanhoz kapcsolódó beruházás Fő u Alsónémedi 3001 hrsz. ingatlan beruházás 1615 Széchenyi Iskola konyha beruházás j.út jelzőlámpás kereszteződés 162 Felujítások ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 2. oldal (összesen: 11)

3 1621 Eszköz felujítások 1622 Kis értékű tárgyi eszköz 169 Beruházások értékcsökkenése 1691 Fejlesztő beruházások értékcsökkenése 1692 Felujítások értékcsökkenése 17 Részesedések 171 Tartós rész.kapcs. vállalkozásban 172 Egyéb tartós részesedés 177 Részesedések értékhelyesbítése 179 Részesedések értékvesztése 18 Hitelviszonyt megtest.értékpapírok 181 Államkötvények 182 Kapcs.vállalkozások értékpapírjai 183 Egyéb vállalkozások értékp. 184 Tartós diszkont értékpapírok 189 Értékpapírok értékvesztése 19 Tartósan adott kölcsönök 191 Tart.adott kölcs.kapcs.vállalkozásban 192 Tart.adott kölcs.egyéb rész.visz.álló váll. 193 Egyéb tartósan adott kölcsönök 194 Pénzügyi lízing miatti tartós követelés 195 Tartós bankbetétek kapcs.vállalkozásban 196 Tartós bankbet.egyéb rész.visz.álló vállalkozásban 197 Egyéb tartós bankbetétek 199 Tart.adott kölcs.(bankbet.) értékvesztése 2 K É S Z L E T E K 21 Alapanyagok 211 Építési alapanyagok 2119 Vásárolt építési alapanyagok 214 Éttermi alapanyagok 2149 Vásárolt éttermi alapanyagok 22 Egyéb anyagok 221 Segédanyagok 2211 Építési segédanyagok Ragasztók Rögzítő elemek Egyéb szerelési anyagok Építési tevékenységhez segédanyagok 222 Üzem és fűtőanyagok 2221 Gázolaj 2222 Motorbenzin 2223 Kenőanyagok 2224 Víz 2225 Gáz 2229 Energiahordozók 223 Fenntartási anyagok 2231 Tisztítószerek és mentál higiéniás anyagok 224 Építési anyagok ( nem építőipari tevékenységhez ) 225 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök 226 Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok 228 Egyéb anyagok 229 Anyagok árkülönbözete 23 Befejezetlen termelés és félkész termékek 231 Befejezetlen termelés ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 3. oldal (összesen: 11)

4 2311 Építőipari befejezetlen termelés 2312 Üzemi befejezetlen 232 Félkész termékek 2321 Építőipari félkész termelés 2322 Üzemi félkész termelés 239 Félkész termékek készletérték különbözete 24 Növendék, hízó és egyéb állatok 241 Növendék állatok 2411 Visszatelepítésre tenyésztett állatok 242 Hízóállatok 249 Állatok készletérték különbözete 25 Késztermékek 2521 Építőipari kész termelés Kivitelezések kész termelései 2522 Üzemi félkész termelés Gyártó üzemi kész termékek Éttermi befejezetlen termelés 259 Kész termékek készletérték különbözete 26 Kereskedelmi áruk 261 Áruk beszerzési áron 2611 Vásárolt áruk 266 Idegen helyen tárolt áruk 268 Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk 27 Közvetített szolgáltatások 271 Közvetített infrastruktúrális szolgáltatások 2711 Telefon 272 Egyéb közvetített szolgáltatások 2721 Ügyvédi szolgáltatások 28 Betétdíjas göngyölegek 3 KÖVETETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁ 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEV 311 Belföldi követelések 3111 Belföldi követelések forintban 3112 Belföldi követelések devizában 312 Belföldi vevők garanciális visszatartásai 3121 Belföldi vevők garanciális visszatartásai forintban 3122 Belföldi vevők garanciális visszatartásai devizában 313 Belföldi követelések értékvesztése 314 Külföldi követelések 3141 Külföldi vevők forintban 3142 Külföldi vevők devizában 315 Külföldi vevők garanciális visszatartásai 3151 Külföldi vevők garanciális visszatartásai forintban 3152 Külföldi vevők garanciális visszatartásai devizában 316 Külföldi követelések értékvesztése 32 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 321 Követelések az anyavállalattal szemben 322 Követelések a leányvállalattal szemben 323 Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben 324 Követelések a társult vállalkozással szemben 329 Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése 33 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokk 331 Egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követelések 332 Egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követelések érté ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 4. oldal (összesen: 11)

5 34 Váltókövetelések 35 Adott előlegek és jegyzett, de még be nem fizetett tőke 351 Immateriális javakra adott előlegek 352 Beruházásokra adott előlegek 353 Készletekre adott előlegek 3541 Szállítónak adott előleg 356 Elszámolási előleg 3561 Elszámolási előleg forintban 3562 Elszámolási előleg devizában 358 Adott előlegek értékvesztése 359 Jegyzett,de be nem fiz.tőke 36 Egyéb követelések 361 Munkavállalókkal szembeni követelések 362 Költségvetési kiutalási igények 363 Költségvetési kiutalási igények teljesítése 364 Rövidlejáratú kölcsönadott pénzeszközök 365 Vásárolt és kapott követelések 366 Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések 3661 Értékpapír elszámolási számla 367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelése 368 Különféle egyéb követelések 3681 VPOP Áfa Előzetesen felsz. áfa technikai 3682 Mon-da kaució 3689 Különféle egyéb követelések 369 Egyéb követelések értékvesztése 37 Értékpapírok 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár 3811 Központi házipénztár 3821 Valuta pénztár 383 Csekkek 3831 Étkezési utalványok 384 Elszámolási betétszámlák 3841 Banki folyószámlák Alsónémedi és Vidéke TSz AéVTSz lekötött betét 3842 CIB Bank CIB Bank lekötött betét 3844 K&H Bank K&H Bank lekötött betét 3846 K&H Óvadéki számla 3849 Budapest Bank 385 Elkülönített betétszámlák 386 Devizaszámla 389 Átvezetési számlák 3891 Bank/pénztár átvezetési számla 3892 Bank/Bank átvezetési számla 3893 Deviza átvez szla bank/pénztár 3899 Kompenzációs technikai számla 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Bevételek időbeli elhatárolása 3911 Bevételek aktív időbeli elh. 392 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 5. oldal (összesen: 11)

6 3921 Költségek aktív időbeli elhatárolása 4 F O R R Á S O K 41 SAJÁT TŐKE 411 Jegyzett tőke 4111 Jegyzett tőke belföldi magánszemély tulajdonában 4112 Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonában 4113 Jegyzett tőke külföldi magánszemély tulajdonában 4114 Jegyzett tőke külföldi jogi személy tulajdonában 4119 A társaság által visszavásárolt üzletrészek 412 Tőketartalék 4121 Tőketartalék 413 Eredménytartalék 4131 Eredménytartalék 414 Lekötöt tartalék 4141 Fejlesztési tartalék 417 Értékelési tartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Mérleg szerinti eredmény 42 Céltartalékok 43 Hátrasorolt kötelezettségek 431 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 4411 Hosszú lejáratú kötvények 444 Beruházási és fejlesztési hitelek 4441 Beruházási és fejlesztési hitelek 448 Pénzügyi lízing 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 451 Rövid lejáratú kölcsönök 4511 Tulajdonosi finanszírozás 4512 Kapott kölcsönök 4513 Alsónémedi Önkormányzat rövid lejáratú kölcsön 4514 Kötvénykibocsátás 452 Rövid lejáratú hitelek 453 Kapott előleg 4531 Ajánlati biztosíték Kaució 454 Belföldi szállitók 4541 Belföldi szállítók forintban 4542 Belföldi szállítók devizában 4543 Belföldi szállítók garanciális visszatartásai Belföldi szállítók garanciális visszatartásai forintban Belföldi szállítók garanciális visszatartásai devizában 4549 Nem számlázott belföldi szállítók 455 Külföldi szállitók 4551 Külföldi szállítók hazai fizető eszközben ( forint ) 4552 Külföldi szállítók idegen fizető eszközben (devizában ) 4553 Külföldi szállítók garanciális visszatartásai 456 Beruházási szállítók 457 Faktoring és váltótartozások 458 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemb 459 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 46 ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KÖTELEZ 461 Társasági adó elszámolása 4611 Tárgyévi társasági adó 4612 Előző évi társasági adó ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 6. oldal (összesen: 11)

7 4613 Különadó 462 Személyi jövedelemadó elsz Tárgyévi SZJA 4622 Előző évi SZJA 4629 SZJA befizetések 463 Ktg-vetési befiz. kötelezetts Startkártya 4635 Szakképzési hozzájárulás 4636 Munkaadói járulék 4637 Munkavállalói járulék 4638 Egészségügyi hozzájárulás 4639 Késedelmi pótlék 464 Költségvet.befiz.köt.teljesít 4641 Apeh Start kártya 4642 APEH késedelmi pótlék elsz APEH bírság, önell. pótlék elsz APEH átvezetési szla 4645 Szakképzési hozzájárulás 4646 Munkaadói járulék teljesitése 4647 Munkavállalói járulék teljesitése 4648 Egészségügyi hozzájárulás teljesitése 4649 APEH illeték 465 VPOP 466 Előzetesen felszámított ÁFA 4661 Beszerzések előz.felsz. ÁFA 4664 Beruházási számlák áfa 4665 Import áfa 4666 Adott előleg előz.felsz. Áfa 467 Fizetendő ÁFA 4671 Teljesítés alapján fiz.áfa 4672 Kapott előleg ÁFA 20% 468 ÁFA elszámolási számla 4681 Tárgyévi ÁFA befizetése 4682 Előző évi ÁFA befizetése 469 Helyi adó elszámolási számla 4695 Helyi iparűzési adó elsz.szla Építményadó 4699 Önkorm. pótlék, bírság 47 EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA 471 Jövedelem elszámolási számla 4711 Munkabér elszámolási számla 4712 Előző évi munkabér elsz.számla 473 Társadalombiztosítási járulék Táppénz Nyugdíjbiztosíási járulék Egészsébiztosítási járulék 4732 Magánnyugdíjjal szembeni köt ING N-N Magánnyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Allianz mnypt MKB önkéntes nyugdíjpénztár 479 Egyéb kötelezettség 4791 Kapott óvadék 481 Költségek, ráfordítások elhat. ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 7. oldal (összesen: 11)

8 4811 PIH / 2010-et érintő árbevétel elhatárolása 4812 PIH 2010 évi szla 2009 évi ktg 491 Nyitómérleg számla 492 Zárómérleg számla 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok 5111 Építőipari anyagok 5112 Gyártási anyagok 5113 Éttermi anyagok 5117 Ingatlanfenntartás anyag ktg-e 5119 Védőital 512 Éven belül elhasználódó eszk Munkaruha 513 Különféle egyéb anyagköltség 5131 Áram-,gáz-,fűtés-, víz-csat Üzemanyag Üzemanyag Gázolaj 5134 Nyomtatvány, irodaszer 5135 Dekoráció 5136 Tisztitószerek 5137 Egyéb anyag ktg. 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK 521 Kommunikációs költségek 5211 Posta költség 5212 Telefon költség 5213 Internet költség 5214 Fuvar szállítmányozás ktg-e 522 Bérleti díjak 5221 Gépkocsi bérleti díja 5222 Parkolás, autópályadíj 5223 Irodabérleti díj 5229 Egyéb bérleti díjak 523 Karbantartási költségek 5231 Gépkocsi javítás Ingatlan karbantartás üzemeltetés 5232 Egyéb javítás 524 Hírdetés, reklám, propaganda 5241 Hirdetés, reklám 525 0ktatás, szakkönyv 5251 Munkavállalók oktatási ktg-e 526 Utazás, kiküldetés, szállás 5261 Szállás ktg Utazási ktg. 527 Ügyviteli szolgáltatások 5271 Könyvviteli szolgáltatás 5272 Könyvvizsgálati díj 5273 Szakértői díjak 5274 Ügyvédi, közjegyzői munkadíj 5279 Megrendelői szolgáltatás 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás 5291 Hírlap, folyóirat Hírlap, folyóirat Szakkönyvek ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 8. oldal (összesen: 11)

9 5292 Egészségügyi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás 5293 Fenntartási költségek Szállítási ktg Takarítás Számítástechnikai szolgáltatás Iskola Őrzése 5294 Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 531 Hatósági,igazg.díjak,illetékek 5311 Hatósági-igazgatási dijak 5312 Illetékek 532 Pénzügyi szolgáltatások díja, bankktg Bankktg Pénzügyi befektetések szolgáltatási díjai 5323 Bank garancia 533 Biztosítási díjak 5331 Vagyonbiztosítás 534 Ktg-ként elsz.adók, járulékok 539 Különféle egyéb költségek 54 MUNKABÉREK 541 Alkalmazotti munkabér 542 Tagi alapbér 543 Megbízási díj 544 Szabadságmegváltás 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 551 Személyi jell.kif./biztosítás/ 552 Jóléti és kultúrális ktg.-k 5521 Üzleti vendéglátás 5522 Üzleti ajándék 5523 Melegétel térítés/utalvány 5524 Iskolakezdési utalvány 5525 Egyéb személyi jellegű kifizetés Táppénz hj 553 Gépkocsi térítés 554 Melegétel térítés/utalvány 5541 Melegétel térítés / utalvány 5542 Melegétel térítés / utalvány 555 Melegétel térítés / utalvány 556 Melegétel térítés 559 Egyéb személyi jellegű kif Reprezentáció 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Nyugdijbiztositási járulék 562 Egészségbiztositási járulék 563 Egészségügyi hozzájárulás 564 Munkaadói járulék 565 Szakképzési hozzájárulás 566 Tagsági dijak % kedv. természetbeni 568 Startkártya 569 Egyéb bérjárulék 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 9. oldal (összesen: 11)

10 571 Tervszerinti értékcsökkenés 5711 Immateriális javak 5712 Ingatlanok écs Műszaki gépek écs Tehergépjárművek écs Egyéb gépek, berendezések écs Járművek écs e Ft alatti eszk.écs.leírása 5721 Kis értékű te écs 58 Saját teljesítmény akt értéke 581 Saját előállítású eszközök akívált értéke 582 Saját termelésű készletek állomány változása 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK 591 Anyagköltség átvezetési számla 592 Igénybevett szolg.ktg.átvez.sz 593 Egyéb szolgáltat.ktg.átvez.sz. 594 Bérköltség átvezetési számla 595 Szem.jell.egyéb kifiz.átvez.sz 596 Bérjárulékok átvezetési számla 597 Értékcsökk.leírás átvez.szla. 8 KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség 812 Igénybevett szolgált.értéke 814 Elábé és alvállalkozói teljesítmények 815 Eladott (KÖZVETÍTETT) szolg. 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerin 862 Engedményezett követelések könyv szerinti értéke 863 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzleti évhez kapcsol 8632 Bírság, kötbér, késedelmi kamatok Bírság, kötbér, kés. kamat Bírság, kötbér, kés. kamat adóalap növ Kéresemények 8636 Kerekítésből származó veszteség 8639 Egyéb különféle ráfordítás 864 Utólag adott, pénzügyileg rendezett engedmények 865 Céltartalékok 866 Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8671 Önkormányzatokkal elszámolt adók Helyi iparűzési adók Építmény adók Gépjármű adók 8672 Árányosított Áfa 8673 Le nem vonható áfa 869 Különféle egyéb ráfordítások 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 871 Késedelmi kamat 872 Fizetendő kamatok 8721 Banknak fizetett kamat 8722 Kötvénykibocsátás költsége 876 Átváltáskori árfolyam veszteség 8761 Átváltáskori árfolyam veszteség EUR ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 10. oldal (összesen: 11)

11 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 891 Társasági adó 9 B E V É T E L E K 91 Belföldi értékesítés árbevétele 911 Építőipari anyageladás árbevétele 912 Ingatlanforgalmazés árbevétel 913 Teherszállítás árbevétele 914 Bérbeadás bevétele 915 Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele 916 Kereskedelmi tevékenység árbevétele 92 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE 921 Megrendelő szolgáltatások bevétele 922 Koordinációs tevékenység 924 Közvetített szolgáltatások árbevétele 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 962 Engedményezett követelések elismert értéke 963 A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti évhez kapcsol 9631 Káreseményekkel kapcsolatos, kapott bevételek 9632 Kapott késedelmi kamatok, kötbérek 9633 Kártérítés 9636 Kerekítésből származó nyereség 9639 Egyéb bevétel 964 Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények 965 Céltartalék felhasználása 966 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 968 Biztosító által visszaigazolt kártérítés 969 Különféle egyéb bevételek 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 971 Kamatbevétel 9731 Átváltáskori árfolyam nyereség EUR 974 Kapott bankkamat 9741 Kapott bankkamat 976 Átváltáskori árfolyam nyereség 9761 Értékpapír árfolyamkülönbözet 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 981 Társaságba bevitt eszközök értéke ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., :51 (szeva) 11. oldal (összesen: 11)

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999]

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999] Copyright NTX-PS Kft. 1992-. http://www.ntx.hu http://www.maxitax.hu 1/9 MAXI-TAX WINPRO - 19.41 (2322) - Könyvviteli Programrendszer: 000000 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 1. SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 140.272.800 133.418.219 6.854.581... 12 INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11.757.819

Részletesebben

Fıkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Fıkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00 0,00 0,00 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00

11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 TenSoft KFT ÉV:2014 HO:00-05 Lapszám: 1 11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK összesen: 68,000.00 68,000.00

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR Az 1970-06 könyvvezetés és beszámolókészítés modul írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységéhez, valamint az 1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartás vezetése modul írásbeli vizsgatevékenységéhez

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! 1. Az igazgató által használt személygépkocsi Eszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2. Termelő

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben