KAPOSVÁR INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁR INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK"

Átírás

1

2

3

4 KAPOSVÁR INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK TERÜLETISMERTETŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGBÍZÁS, ADAT Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatás keretében a Kaposvár Megyei Jogú Város részére intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése céljából nyílt ajánlati felhívást tett közzé a TED-en 2011/S hivatkozási szám alatt. A közbeszerzési eljárás nyertese a Kaposvár Közlekedésfejlesztési Konzorcium (konzorciumvezető UTIBER Kft.) lett. Az UTIBER Kft. a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges területismertető talajmechanikai szakvélemény elkészítésével a GEO- TERRA Kft.-t bízta meg. A területismertető talajmechanikai szakvéleményt a felkutatott és a tervtárunkban rendelkezésünkre álló szakvélemények, fúrásszelvények, a földtani szakirodalom felhasználásával valamint a tervezési helyszínen készített kisátmérőjű fúrások ill. cpt szonda eredményei alapján készítettük el. ELŐZMÉNYEK Kaposvár Somogy megye székhelye, a Kapos-völgy térségének legjelentősebb központja, amely a Dél-Dunántúli régióban, Pécs mellett társközponti szerepkört tölt be. Kaposvár Integrált Városfejlesztési Stratégiájával összhangban a közösségi közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése is szükségszerűvé vált a Petőfi Sándor tér Csík Ferenc sétány Rákóczi tér övezetben. Jelen területismertető talajmechanikai szakvélemény Kaposvár belvárosában intermodális csomópont részletes magvalósíthatósági tanulmányához készül. GEO-TERRA Kft. 2

5 Az intermodális csomópont kialakításával egy olyan közlekedési csomópont alakul ki, amely a vasúti, helyi autóbusz, gépkocsi, gyalogos és kerékpáros közlekedési módokat köti össze korlátozás nélkül és akadálymentesen. Az új intermodális csomópont kialakításánál fontos szempont, hogy optimálisan használja a meglévő állomások számára rendelkezésre álló tereket, minőségi változást hozzon a belváros gyalogos és kerékpáros forgalmában, lehetőség legyen a jelenleg túlterhelt és szűk keresztmetszetet okozó buszpályaudvar kedvezőbb kapacitással való kialakítására. A megvalósíthatósági tanulmány során az intermodális csomópont létesítésére vonatkozóan 6 változat kerület kidolgozásra, melyek közül a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az A1 változatot választotta ki. Az A1 változatot az alábbiakban ismertetjük: A1 változat:: o A vasút állomás területe a jelenlegitől D-re eltolva kerül kialakításra, o a tervezett vágányokat szintben vezetik, o az állomás területéről a teher pályaudvar kihelyezésre kerül. o A busz pályaudvar szintben kerül kialakításra, a hosszú idejű busztárolás kerül kihelyezésre. HELYSZÍN LEÍRÁSA A város és környéke közösségi közlekedésében a helyi autóbusz, a helyközi autóbusz, valamint a vasúti közlekedés játszik szerepet. A helyi autóbusz-közlekedés központja az Újpiactéren található autóbusz állomás, melyet 30 évvel ezelőtt, volt vasúti területen alakítottak ki, ideiglenes jelleggel. Az autóbusz állomás kapacitása nem elegendő, egyirányú átjárhatósága korlátolja az állomás korszerű használhatóságát. A pályaudvar kb. 800 méteres, hosszú keskeny területen helyezkedik el, a várakozó autóbuszok számára nincs elegendő parkoló terület, ezért az autóbuszok parkolását távolabbi helyen kellett megoldani, ami gazdaságtalan üresjáratokat és töbletterhelést jelent a városnak. A helyközi buszpályaudvar az 1960-as években épült, utolsó felújítása az es évek végén történt. A pályaudvar közvetlenül a városközpont lakóövezete mellett helyezkedik el. Az elmúlt években nőtt a pályaudvar forgalma, a rendelkezésre álló terület szűk, jelenlegi helyén további bővítésre nincs lehetőség. A pályaudvart GEO-TERRA Kft. 3

6 üzemeltető Kapos Volán ZRt. telephelye a város északi részén található, ahová az utat az autóbuszok a buszpályaudvartól üzemanyag felvétel céljából naponta többször megteszik. A vasúti pályaudvar a helyi és helyközi autóbusz pályaudvaroktól méteres távolságban helyezkedik el, Kaposvár központi részén, a várost kettészelve. A vasút által elfoglalt terület nagy, a MÁV a teherpályaudvari funkciókat is ezen a területen bonyolítja. A pályaudvar épülete kihasználatlan, elhanyagolt, műemlék védelem alatt áll. A pályaudvarok közvetlen közelében a parkolók száma kevés. A város területén kevés kiépített kerékpárút található. A tömegközlekedési pályaudvarok a város északi részéből kerékpárral, gyalogosan jól megközelíthetők. A déli városrészben lakók a vasúti sínek miatt a pályaudvarokat csak nehezen tudják megközelíteni. A Kapostól délre fekvő donneri területekről, a vasútállomás közvetlen környezetében csak egy gyalogos felüljáró biztosítja a kapcsolatot, a vasút által kettévágott két városrész között. A helyi és a helyközi állomások között egy négysávos út helyezkedik el, itt két kiépített gyalogátkelő biztosítja a gyalogos közlekedés számára a kapcsolatot. A helyközi buszpályaudvar és a vasútállomás között szintén 2 db lámpás gyalogátkelő épült ki a négysávos úton keresztül. A fejlesztéssel érintett terület a Baross Gábor utca Rákóczi tér Budai Nagy Antal utca Petőfi tér Achim András utca 67 -es út felüljárója Kaposfolyó Béla Király utcai vasúti átjáró, Pécsi utca ill. Dombóvári út által határolt tömb. A megvalósítandó intermodális csomópont főbb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze: autóbusz végállomások - -helyi és helyközi áthelyezése, a helyi-és helyközi autóbuszok igényeit egyszerre kielégítő kapacitású végállomás a vasútállomás teherpályaudvari funkcióinak kihelyezése a település más, kevésbé frekventált részén található teherpályaudvari állomásra vasúti pályaudvar átépítése a személyközlekedés céljainak szem előtt tartásával, vágányszám szükséges szintre csökkentésével zajvédelmi funkció biztosítása GEO-TERRA Kft. 4

7 gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása a buszpályaudvarok és a vasútállomás között. A Donneri városrész és a városközpont gyalogos összekapcsolása, gyalogos alul- illetve felüljárók építése a városközpont északi részével. A gyalogos-kerékpáros aluljárók az intermodális csomópont közös fedett peronrendszerinek a kiszolgálása mellett az elvágott déli településrész gyalogos kapcsolatát is javítja az északi városrésszel. az autóbusz pályaudvarok jelenlegi helyén parkolási lehetőségek kialakítása, P+R és B+R parkolók kiépítése külön szintű csomópont építése a Béla király utcánál, amely a belváros forgalomterhelésének csökkentését valamint a forgalom eloszlását szolgálja. Az új felüljárót a Csík Ferenc sétány kapcsolná össze a 67-es út felüljárójával. A forgalom kelet - nyugat-i irányú elosztásának egy része a belvároson kívül valósulna meg. Csík Ferenc sétány fejlesztése, 2x2 sávra történő bővítésének vizsgálata a Béla Király utcai és Szigetvár úti felüljárók között vasútállomás épületének hasznosítása épületként közös utasfelvételi-várakozó az intermodális peronrendszer felett járható zöldtetők/tetőkertek kialakításának vizsgálata, amelyek a gyalogos forgalom aluljárókon történő átvezetésén kívül lehetőséget ad annak szint feletti átvezetésére is. Egyben új köztereket létesít. FÖLDTANI ÁTTEKINTÉS Az intermodális csomópont kialakítására bevont terület, Somogy megyében, a Kapos folyótól északra, a Dél Külső - Somogy kistáj területén helyezkedik el. A kistáj D-i és K-i részét érinti a Közép-magyarországi vonal, s ez nemcsak a mélyszerkezetet, hanem részben a felszíni formákat is meghatározza. Az alaphegység elsődlegesen karbon gránit, erre legnagyobb vastagságban középső-miocén és késő-pannon képződmények települtek. A kistáj a Felső - Kapos-Kalocsai árok tartozékaként üledékekkel kitöltött, lösszel fedett süllyedék. Térségében a nagyobb meridionális völgyek pásztáiban a pannóniai agyag- és homokrétegek m, a köztes hátak vonalában pedig m GEO-TERRA Kft. 5

8 mélyen helyezkednek el a felszín alatt. Ennek megfelelő vastagságú a pannóniai feküt befedő pleisztocén kavicsos, murvás folyóvízi homok és homokos-löszös deráziós üledéksor is. Az erre települt, fosszilis talajokkal megosztott löszösszlet m vastag. Völgytalpak peremein, lejtőaljakon mind a homok, de főleg a lösz építkezési nyersanyagként bőven és általában könnyen elérhető formában áll rendelkezésre. A folyó és patak völgyekben jelentős mennyiségű tőzeg alakult ki. A talajvíz a völgyekben 2-4 m, a lejtőkön 4-6 m között, az alluviumokon a felszín közelében helyezkedik el. TALAJFELTÁRÁSOK A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez felhasználtuk a tervtárunkban ill. a VÁTI Kft. dokumentcáiós központjában fellelhető talajmechanikai szakvélemények fúrásszelvényeinek adatait. Jelen tervfázisban a kidolgozott 6 változat közül kiválasztásra került az A1 változat, amelyhez talajfeltárásokat is végeztünk. A kihelyezett teherpályaudvarhoz 2 db 5,0 m mélységű kisátmérőjű fúrást mélyítettünk. A fúrások november hóban készültek, BORRO típusú fúróberendezéssel. A talajállapot és a talajrétegződés feltárására 3 db 20,0 m mélységű CPT szondát is készítettünk. A cpt szondákat a tervezett Pécsi utcai felüljáróhoz, a tervezett Béla király utcai csomóponthoz és a Bartók Béla utcánál tervezett felüljárónál mélyítettük november hóban. A feltárások EOV koordinátáit ill. a magasságát az alábbi táblázatban foglaltuk össze : Feltárás jele EOV X EOV Y Induló szint [mbf] T1 jelű fúrás ~128,3 T2 jelű fúrás ,8 K1 jelű CPT ,5 K2 jelű CPT ,0 K3 jelű CPT ,3 A feltárások pontos helyét csatolt rajzi mellékleten tüntettük fel. GEO-TERRA Kft. 6

9 TALAJRÉTEGZŐDÉS ÉS TALAJVÍZVISZONYOK ISMERTETÉSE A vasútállomástól D-re eső tervezési terület A tervezési területen a Gilice utca közelében a 12, 13-as jelű fúrásokkal tártuk fel az altalajt. A 129,8 130,1 mbf terepszintű terülten mélyített fúrások szerint a felszínt 0,7 m vastagságban feltöltés ill. 1,6 m vastagságban szervesfoltos homokos iszap (I p =14%, hézagtényezője e=0,97; telítettsége S r =0,97; nedves térfogatsúlya ρ=1,85 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d=1,37 g/cm 3,összenyomódási modulus E s =6 MN/m 2 ) fedőréteg borítja. Ez alatt a terepszint alatti 127,5 127,8 mbf szintig barnásszürke szerves kövér agyag (I p =44%, I c =0,59, hézagtényezője e=1,42; telítettsége S r =0,97; nedves térfogatsúlya ρ=1,71 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d=1,14 g/cm 3,egyirányú nyomószilárdság q u =40 kn/m 2, súrlódási szög φ=8 és kohézió c=20 kn/m 2, I om =9,7%) ill. sárgásbarna sodorható állapotú rozsdafoltos közepes agyag I c =0,79) települt. Ezt követően a 126,2-126,5 mbf szintig sárga iszapos homokliszt (homok tartalom GEO-TERRA Kft. 7 (I p =21%, H=6%, homokliszt tartalom HL=59%, iszap tartalom I=29%, agyag tartalom A=6%, egyenlőtlenségi együttható C U =7,8) ill. sárga sodorható állapotú homoklisztes iszap (homok tartalom H=12%, homokliszt tartalom HL=50%, iszap tartalom I=25%, agyag tartalaom A=13%) jelentkezett. A fúrások szürke iszapos homoklisztben (homok tartalom H=4%, homokliszt tartalom HL=65%, iszap tartalom I=27%, agyag tartalom A=4%, egyenlőtlenégi együttható C U =5,8) ill. szürke homokos nehezen sodorható iszap talajban fejeződtek be. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 1,0 1,5 m mélységben jelentkezett (128,8 128,6 mbf) jelentkezett, majd a terepszint alatt 0,5 0,3 m mélységben ( 129,3 129,8 mbf) állandósult. A tervezési terület a Gilice utca 67 sz. közlekedési út és a Bartók Béla utca közé eső szakaszán mélyített fúrások(15,16,17,18j.) talajrétegződése ill. talajállapota alapján jellemezzük. A 129,3 128,8 mbf terepszintű területen mélyített 15, 16 j. fúrások szerint a felszínt 0,7 0,8 m vastagságban sötétszürke, sötétbarna köves, szerves agyag (I p =19,8-40,3%, I om =5,5%) feltöltés borítja.

10 A terepszint alatti 1,6 1,7 m mélységig (127,2-127,6 mbf) sötétszürke ill. barna közepes agyag (I p =26-21%, hézagtényezője e=0,94; telítettsége S r =0,94; nedves térfogatsúlya ρ=1,90 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d=1,44 g/cm 3,egyirányú nyomószilárdság q u =40 kn/m 2, súrlódási szög φ=6 és kohézió c=20 kn/m 2 ) ill. sötétszürke szerves könnyen sodorható álapotú kövér agyag települt. Ez alatt 2,7 3,3 m mélységig (126,1 126,0 mbf) uralkodóan agyag (I p =17-19%), alárendelten közepes agyag (I p =21,6%) található. Ezt követően (I p =53%, I c =0,6) képlékeny sovány iszapos homokliszt (homok tartalom H=10%, homokliszt tartalom HL=60%, iszap tartalom I=24%, agyag tartalom A=6%, egyenlőtlenségi együttható Cu=10,6), kavicsos finom homok (kavics tartalom K=4%, homok tartalom H=42%, homokliszt tartalom HL=41%, iszap és agyag tartalom I+A=13%, egyenlőtlenségi együttható Cu=7,9) váltakozó rétesora jelentkezett, melybe helyenként vékony puha sovány agyag ill. szerves agyag települt. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 0,5 0,6 m mélységben jelentkezett (128,8 128,2 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszinten ( 128,8 129,3 mbf) állandósult. A Gilice utca magasabb terepszintű részén (129,7-130,0 mbf), mélyített 17 j. fúrás szerint a felszínt 1,2 m vastagságban sötétbarna szerves agyag feltöltés (I p =40%) borítja. A feltöltés alatt a feltárási mélységet jelentő 5,0 m mélységig szerves, szerves foltos kövér agyag (I p =35-81%, I om =4,8-7,7%) rétegek (124,7 mbf-ig) települtek. A 18, 19 j. fúrás szerint a felszínt 0,9 m vastag iszap (I p =11-12%) fedőréteg borítja. Ez alatt a 19 j. fúrásban 1,6 m mélységig barna feketefoltos, puha állapotú sovány agyag (I p =18%, I om =3,6%) jelentkezett. Az iszap, sovány agyag rétegek alatt a terepszint alatti 3,3 3,2 m mélységig (126,6 126,8 mbf) uralkodóan homokos homokliszt, homokos iszap (I p =10%), homoklisztes homok (kavics tartalom K=4%, homok tartalom H=68%, homokliszt tartalom HL=22%, iszap tartalom I=6%, egyenlőtlenségi együttható C U =5,4) található. Az átmeneti talajok alatt 0,5 m vastagságban (126,1 126,3 mbf-ig) szerves kövér agyag telelpült. Ezt követően a feltárási mélységig kékesszürke sodorható ill. képlékeny nagyon kövér agyag (I p =41-45%, I c =0,6 0,51) található. GEO-TERRA Kft. 8

11 Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 2,0 2,5 m mélységben jelentkezett (127,9 127,5 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 1,0 1,2 m mélységben (128,7 129,0 mbf) állandósult. A Donneri felüljáróhoz a vasútállomástól D-re, a vasútállomás közelében készített 4 j. feltárás szerint a felszínt 0,6 m vastagságban fekete salakos iszap feltöltés borítja. A feltöltés alatt 1,1 m vastag sárga sodorható sovány agyag réteget követően a terepszint alatti 13,4 m mélységig (116,1 mbf-ig) iszapos homokliszt (kavics tartalom K=0-8%, homok tartalom H=4-22%, homokliszt tartalom HL=64-73%, iszap tartalom I=6-26%, egyenlőtlenségi együttható C u =2,6-9,3) ill. homok (homok tartalom H=50-68%, homokliszt tartalom HL=25-50%, iszap tartalom I=0-7%, egyenlőtlenségi együttható C U =2,0-6,8) rétegek váltakozó rétegsora települt. 13,4 14,8 m mélységszintek (114,7 mbf-ig) között sodorható állapotú kövér agyag (I p =32-33%, I om =0,9-1,8%) tártunk fel. Ezt követőn puha állapotú homokos iszap (I p =11%) ill. sodorható konzisztenciájú sovány agyag települt a terepszint alatti 27,1 m mélységig (102,4 mbf-ig), majd a fúrás homokos képlékeny állapotú közepes agyagban (I p =26%) fejeződött be 30,0 m mélységben. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 0,6 m mélységben jelentkezett (128,9 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint ugyanezen a szinten állandósult. A Donneri felüljáróhoz, a Kapos csatorna és a Gilice utca közötti területen mélyített 2 és 3 j. fúrás szerint a 129,3-129,7 mbf terepszintű területen a felszín alatti 8,4 8,2 m mélységig ( 120,9-121,5 mbf-ig ) puha ill. képlékeny állapotú kövér (I p =45-56%) és közepes agyag rétegek (I p =22-26%) váltakozó rétegsora települt, amely talajok több helyen is szervesnek minősültek (I om =10,7-5,6%). Ez alatt 10,7 11,9 m mélységig (118,6 117,8 mbf-ig) iszapos homokliszt, iszapos homok talajokat tártunk fel. Ezt követően 22,5 27,7 m mélységig (101,6 mbf-ig) uralkodóan puha konzisztenciájú homokos iszap rétegegek települnek, melybe helyenként puha állapotú sovány agyag ill. sodorható állapotú közepes agyag réteg települt, majd a fúrás képlékeny állapotú közepes agyagban (I p =25%) folytatódott és fejeződött be 30,0 m mélységben. GEO-TERRA Kft. 9

12 Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 0,9 0,8 m mélységben (128,4 128,9 mbf) jelentkezett és ugyanezen a szinten állandósult. A Donneri felüljáróhoz készített a Kapos csatorna közelében mélyített 1 j. fúrás szerint a felszínt 0,6 m vastagságban (128,3 mbf-ig) salakos, homokos iszap feltöltés borítja. A feltöltés alatt 5,6 m mélységig ( 123,3 mbf-ig) kissé szerves kövér agyagok (I p =33-55%, I om =2,9-3,7%), ez alatt 7,6 m mélységig (121,3 mbf-ig) puha állapotú szerves kövér agyag (I om =5,6% ill. sovány agyag (I p =20%, hézagtényezője e=1,03-1,06; telítettsége S r =0,94-1,0; nedves térfogatsúlya ρ=1,72-1,87 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,28-1,36 g/cm 3,egyirányú nyomószilárdság q u =32-56 kn/m 2, súrlódási szög φ=4-6 és kohézió c=14-22 kn/m 2 ) rétegek települtek. Ez alatt 10,6 m mélységig ( 118,3 mbf-ig) fekete tőzeg (I om =16,7-23,3%) található. A fúrásban ezt követően 12,6 m mélységig (116,3 mbf-ig) kavicsos, homokos homokliszt (homok tartalom H=68%, homokliszt tartalom HL=28%, iszap tartalom I=4%) jelentkezett. 12,6-16,3 m mélységszintek között (112,6 mbf-ig) homokeres iszap réteget követően a fúrás sodorható állapotú sovány agyag rétegben folytatódott és fejeződött be 30,0 m mélységben. Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 0,6 m mélységben ( 128,3 mbf) jelentkezett és ugyanezen a szinten állandósult. A vasútállomás és a vasútállomástól É-ra eső tervezési terület A 67 sz. közlekedési úthoz az Achim A. utca közelében 130,4 130,6 mbf szintről mélyített 21, 38 j. fúrások szerint a felszínt 0,6 0,7 m vastagságban homokos sodorható iszap ill. kavicsos homokliszt feltöltés (I p =9%) borítja. Ez alatt 2,8 m mélységig (127,6 127,8 mbf) képlékeny ill. sodorható állpotú, a talajvízszint alatt kissé szerves szennyeződésű közepes agyag (I p =21-24%, hézagtényezője e=0,78-1,07; telítettsége S r =0,87-0,9; nedves térfogatsúlya ρ=1,79-1,93 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,33-1,55 g/cm 3,egyirányú nyomószilárdság q u =44-54 kn/m 2, súrlódási szög φ=6-8 és kohézió c=20-23 kn/m 2, I om =4,2-4,5%) rétegek találhatóak. Ezt követően sodorható ill. puha állapotú iszapban (I p =10-11%) folytatódott és fejeződött be a fúrás. GEO-TERRA Kft. 10

13 Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 1,0 1,5 m mélységben jelentkezett (129,4 129,1 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 0,5 0,3 m mélységben (129,9 130,3 mbf) állandósult. A 67 sz. közlekedési úthoz 131, 5-132,0 mbf szintről mélyített 20, 22 j. fúrások szertint a felszínt 1,2-1,6 m vastagságban téglatörmelékes szerves agyag feltöltés borítja. A terepszint alatti 2,7 m mélységig (128,8-129,3 mbf) szerves közepes (I p =21%, hézagtényezője e=0,97-1,02; telítettsége S r =0,94-0,89; nedves térfogatsúlya ρ=1,86-1,79 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,39-1,34 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =10,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=6, c=5 kn/m 2, I om =8,7%) ill. kissé szerves kövér agyag rétegek (I p =36-31%, I om =4,1%) települtek. Ezt követően a feltárási mélységig sodorható homokos sovány agyagot (I p =16%, hézagtényezője e=0,77; telítettsége S r =0,86; nedves térfogatsúlya ρ=1,96 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,59 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =124,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=8, c=55 kn/m 2 ), képlékeny homoklisztes iszapot (I p =10-11%, hézagtényezője e=0,74; telítettsége S r =0,91; nedves térfogatsúlya ρ=2,0 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,61 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =80,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=11, c=32 kn/m 2 ) tártunk fel. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 1,0 1,5 m mélységben jelentkezett (130,5 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 0,8-1,5 m mélységben ( 130,7 130,5 mbf) állandósult. A 67 sz. közlekedési út mellett, a legmagasabb 132,8 mbf terepszintről mélyített 23 j. feltárás szerint a felszínt 0,7 m vastagságban téglatörmelékes iszapos feltöltés borítja. A feltöltés alatt 1,7 m mélységig iszapos homokliszt, majd ez alatt 3,7 m mélységig szerves puha ill. képlékeny közepes agyag (I p =24%, hézagtényezője e=1,26; telítettsége S r =0,88; nedves térfogatsúlya ρ=1,70 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,21 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =48,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=8, c=21 kn/m 2, I om =7,3%) települt. Ez alatt 0,4 m vastagságban sovány agyag (I p =16%), majd ezt követően homokos közepes agyag (I p =22%) települt. GEO-TERRA Kft. 11

14 Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 1,9 m mélységben jelentkezett (130,9 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint ugyanezen a szinten (130,9 mbf) állandósult. Az Achim A. utca Noszlopy Gábor utcai becsatlakozásánál mélyített 39 j. fúrás által feltárt talajrétegződés szerint a felszínt 0,8 m vastagságban barna homokos, kavicsos humuszos feltöltés borítja. A feltöltés alatt a terepszint alatti 3,2 m mélységig sárgásbarna homokos iszap (I p =10-11%, hézagtényezője e=0,65; telítettsége S r =0,81; nedves térfogatsúlya ρ=1,96 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d=1,64 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =20,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=17, c=8 kn/m 2 ) települt. Ezt követően a feltárási mélységet jelentő 4,0 m mélységig barna sodorható állapotú szerves kövér agyag (I p =39%, I om =6,4%) található. Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 3,0 m mélységben jelentkezett (128,9 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 2,1 m szinten ( 129,8 mbf) állandósult. A Petőfi tér közelében mélyített 1 és 2 j. fúrások (131,1-131,5 mbf) szerint a felszín alatti 1,6 2,2 m mélységig homokos puha iszap (I p =10-14%, hézagtényezője e=0,79; telítettsége S r =0,96; nedves térfogatsúlya ρ=1,93 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,51 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =10,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=3, c=5 kn/m 2 ) települt. Ez alatt 2,6 3,2 m mélységig puha ill. képlékeny állapotú sovány agyag (I p =16%, hézagtényezője e=0,89; telítettsége S r =0,86; nedves térfogatsúlya ρ=1,83 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,43 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =10,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=5, c=5 kn/m 2 ) jelentkezett. Ezt követően a feltárási mélységig iszapos homokliszt (I p =7-8%) található. Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 1,5-1,6 m mélységben jelentkezett (129,9-129,6 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint ugyanezen a szinten állandósult. A Budai Nagy Antal utca mellett mélyített 40 j. fúrás által feltárt talajrétegzés szerint a felszínt 0,8 m vastagságban barna kavicsos, homokos iszap fedőréteg borítja. A fedőréteg alatt 1,6 m mélységig puha állapotú homokos iszap (I p =13%) jelentkezett. GEO-TERRA Kft. 12

15 Ez alatt 2,7 m mélységig képlékeny sovány agyag (I p =19%), majd ez alatt képlékeny homokos iszap (I p =11%) található. Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 1,5 m mélységben jelentkezett (129,6 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 0,8 m mélységben (130,3 mbf) állandósult. A Kaposvár felvételi épülethez mélyített fúrások által feltárt talajrétegződés szerint a felszínt 1,0-2,2 m mélységig (130,22-129,0 mbf) kőtörmelékes iszapos homokliszt feltöltés borítja. A feltöltés alatt 2,8 4,8 m mélységig (128,4 126,4 mbf) iszap (I p =12-14%, hézagtényezője e=0,55-0,63; telítettsége S r =0,95-0,98; nedves térfogatsúlya ρ=2,01-2,02 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =60,0-110,0 kn/m 2 ) jelentkezett. Ezt követően a feltárási mélységig iszapos homokliszt (I p =9%, hézagtényezője e=0,58; telítettsége S r =0,73; nedves térfogatsúlya ρ=2,06 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =220,0 kn/m 2 ) települt. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 1,8 2,3 m mélységben jelentkezett (129,2-128,9 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint ugyanezen a szinten állandósult. A Donneri felüljáróhoz készített 5, 6 j. fúrások szerint a 130,5-131,0 mbf terepszintű felszínt 0,4-1,2 m vastagságban fekete köves Feltöltés borítja. A feltöltés alatt 1,6 2,3 m mélységig (128,9 128,7 mbf-ig) sötétszürke kissé szerves sovány agyag (I p =16-19%, I om =4,0-4,2%) ill. kissé szerves közepes agyag (I p =24-28%, I om =4,6%) jelentkezett. Ezt követően 3,1 5,3 m mélységig (127,9 125,2 mbf-ig) puha homokos sovány agyag (I p =16%, hézagtényezője e=0,7-0,75; telítettsége S r =0,91-0,96; nedves térfogatsúlya ρ=2,01-1,96 g/cm 3, száraz térfogatsúlya ρ=1,62-1,57 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =56,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=9, c=20 kn/m 2 ) ill. szürke közepes agyag települt. A terepszint alatt 12,1 12,2 m mélységig (118,8 118,4 mbf szintig) szürke iszapos homokliszt (homok tartalom H=55-76%, homokliszt tartalom HL=16-32%, iszap tartalom I=8-13%, egyenlőtlenségi együttható C u =15,7-17,7), illetve homokos iszapot (I p =10%, hézagtényezője e=0,65-0,58; telítettsége S r =0,97-1,0; nedves térfogatsúlya ρ=2,02-2,08 g/cm 3, száraz térfogatsúlya ρ=1,64-1,7 g/cm 3, egyirányú nyomószilárdság q u =36,0 kn/m 2, súrlódási szög φ=10, c=14 kn/m 2 ) tártunk fel. GEO-TERRA Kft. 13

16 Ez alatt ill. az 5 j. fúrásban 2,4 m vastag aprókavicsos homok (kavics tartalom K=17-28%, homok tartalom H=56-69%, homokliszt tartalom HL=8-11%, iszap tartalom I=5-6%, egyenlőtlenségi együttható C u =10,4-12,4) réteget követően, a terepszint alatti 17,7 13,1 m mélységig (113,3 117,4 mbf-ig) sodorható állapotú közepes agyag ill. képlékeny kövér agyagok (I p =39%) jelentkeztek. Ezután a feltárási mélységet jelentő 30,0 m mélységig képlékeny iszap (I p =10,0-13,0%) ill. sodorható konzisztenciájú sovány agyag (I p =18%) rétegek találhatóak. Talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt 1,2 1,3 m mélységben (129,8 129,2 mbf) jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint ugyanezen a szinten állandósult. Szondázás eredményeinek értékelése A Donneri felüljáróhoz mélyített 2 6 j. fúrások mellett, a fúráshely közelében nehéz verőszondázást is végeztünk. A szondák jelölése. B (2 j. fúráshely mellett), C (3 jelű fúráshely mellett), D (4 jelű fúráshely mellett), E (5 jelű fúráshely mellett), F (6 jelű fúráshely mellett). A szondázási diagramokból megállapítható, hogy a rétegek 14,0 16,0 m-ig laza településűek, ez alatt látható a behatolási ellenállásban lassú emelkedés, amely teherbíróbb rétegek megjelenését mutatja. Műtárgyakhoz készített feltárások értékelése A Bartók Béla utcai felüljáróhoz készített Kaposvár_1 cpt szondázási diagramokból megállapítható, hogy 0,0 0,6 m között puha szerves talajok, 0,6 1,6 m között laza agyag, iszap talajok, 1,6 8,5 m között puha agyagok, 8,5 9,9 m között kemény állapotú iszap ill. agyag talajok, 9,9 11,9 m között közepesen tömör homokos iszap talajok, 11,9 17,0 m között tömör homok talajok, 17,0 20,0 m között közepesen tömör agyagos iszap talajok települnek. A Béla király úti felüljáróhoz készített Kaposvár_2 cpt megállapítható, hogy 0,0 1,1 m között gyúrható agyag, szondázási diagramokból GEO-TERRA Kft. 14

17 1,1 2,8 m között gyúrható állapotú agyag talaj, 2,8 3,6 m között puha szerves talaj, 3,6-4,1 m között puha agyag, 4,1 7,9 m között merev állapotú agyag, 7,9 10,0 m között közepesen tömör agyagos, homokos iszap, 10,0-12,9 m között tömör homok, 12,9 13,6 m között tömör agyagos iszap, 13,6-14,6 m között kemény agyag, 14,6-15,6 m között közepesen tömör homokos iszap, 15,6-20,0 m között közepesen tömör iszap talajok települnek. A Pécsi utcai felüljáróhoz készített Kaposvár_3 cpt szondázási diagramokból megállapítható, hogy 0,0 0,95 m között puha szerves talaj, 0,95 1,7 m között merev állapotú agyag, 1,7-5,4 m között gyúrható állapotú agyag talaj, 5,4 8,0 m között merev agyag, iszap talajok, 8,0 9,5 m között közepesen tömör iszap, 9,5 15,5 m között tömör iszapos homok talaj, 15,5 20,0 m közepesen tömör agyagos iszap talajok települnek. A kihelyezett teher pályaudvarhoz készített feltárások A teher pályaudvarhoz a Zöldfa utca felőli oldalon mélyített T1 jelű feltárás szerint a felszínt 1,4 m mélységig sárga kemény állapotú iszap (I p =12%, I c =1,17) fedőréteg borítja, melynek felső 0,1 m vastag rétege humuszos. A fedőréteg alatt sárga meszes iszap (I p =10%) talajt tártunk fel. A sárga meszes iszap talajból (2,0 m) vett zavartalan minta vizsgálati eredménye szerint a talaj hézagtényezője e=0,92; telítettsége S r =0,74; nedves térfogatsúlya ρ=1,82 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,46 g/cm 3, az egyirányú nyomószilárdság q u =26,0 kn/m 2 ). A sárga meszes iszap talajból (3,0 m) vett zavartalan minta vizsgálati eredménye szerint a talaj hézagtényezője e=0,84; telítettsége S r =0,79; nedves térfogatsúlya ρ=1,81 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,45 g/cm 3, az egyirányú nyomószilárdság q u =18,4 kn/m 2 ). GEO-TERRA Kft. 15

18 Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 3,3 m mélységben jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 3,1 m mélységben állandósult. A teher pályaudvarhoz a Szennyvíztelepi út felőli oldalon mélyített T2 jelű feltárás szerint a felszínt 1,4 m mélységig sötétbarna merev állapotú meszes, téglatörmelékes sovány agyag (I p =16%, I c =0,81, I v =5,8%) feltöltés borítja. A feltöltés alatt 2,8 m mélységig szürkésbarna gyúrható állapotú meszes sovány agyag (I p =15%, I c =0,64, I v =4,8%) talajt tártunk fel. Ez alatt a feltárási mélységig szürkéssárga iszap (I p =11%) található. A sárga meszes iszap talajból (2,0 m) vett zavartalan minta vizsgálati eredménye szerint a talaj hézagtényezője e=0,68; telítettsége S r =0,90; nedves térfogatsúlya ρ=1,95 g/cm 3 ; száraz térfogatsúlya ρ d =1,59 g/cm 3, az egyirányú nyomószilárdság q u =48,9 kn/m 2 ). Talajvíz a fúrásban a terepszint alatt 2,8 m mélységben jelentkezett, majd a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 2,7 m mélységben állandósult. A fúrásokból vett vízminta kémiai vizsgálati eredményei alapján (SO 2-4 =14,5-29,0 mg/l; Cl - =62,0 mg/l, ph=7,17-7,32) a talajvíz MSZ EN 206-1:2002 szerint kitéti osztályba nem sorolható. A talajrétegződés, talajvízviszonyok általános összefoglalása Általánosságban megállapítható, hogy a vasútállomástól D-re a vasútállomás közelében mélyített fúrás által feltárt talajrétegződés szerint a felszínt 0,6 m vastagságban borító iszap feltöltés alatt, 116,1 m mélységig (13,4 m mélységig) iszapos homokliszt, homok váltakozó rétegsora jelentkezik. Ez alatt 114,7 mbf-ig (15,1 m-ig) sodorható állapotú kövér agyagok, 102,4 mbf-ig iszap talajok (27,1-27,4 m-ig), majd a feltárási határt jelentő 99,5 mbf-ig (30,0 m-ig) képlékeny közepes agyag talajok települnek. A vasútállomástól távolodva, a vasútállomás és a Gilice utca közötti területen a feltárt talajrétegződés heterogén, zavart településű a 0,9-1,2 m vastag szerves agyag ill. iszap fedőréteg alatt 5,0 m mélységig (124,7mBf-ig) szerves kövér agyag rétegek találhatóak, melybe helyenként eltérő mélységben és vastagságban homoklisztes homok, homokliszt rétegek települnek. GEO-TERRA Kft. 16

19 A vasútállomástól távolodva és a Kapos csatornához közeledve, a Gilice utca és a Kapos csatorna közötti területen az általános kép szerint a felszín alatti 8,2-8,4 m mélységig (120,9-121,5 mbf) puha állapotú szerves kövér agyag, közepes agyag talajok találhatóak. Ez alatt 118,6-117,8 mbf-ig iszapos homokliszt, homok rétegek jelentkeztek. Az iszapos homokliszt réteg alatt puha konzisztenciájú homokos iszap talajok találhatóak 101,6 mbf szintig, majd a feltárási határig 99,3 mbf-ig, képlékeny közepes agyagok települnek. A Kapos csatorna közvetlen közelében mélyített fúrás által feltárt talajrétegződés szerint a felszín alatti 7,6 m mélységig (121,3 mbf-ig) puha szerves állapotú kövér agyag talajok találhatóak. Ez alatt fekete tőzeget tártunk fel 10,6 m (118,3 mbf) mélységig. Ezt követően iszapos homokliszt réteg települt 116,3 mbf-ig, majd homokos iszap 112,6 mbf-ig, a fúrás 98,9 mbf-ig sodorható állapotú sovány agyagban folytatódott és fejeződött be. A vasútállomástól D-re eső tervezési területen a talajvíz a felszín alatt 0,3 m -1,2 m mélységben (128,3 129,8 mbf) szinteken jelentkezett. A becsült maximális talajvízszintete a terepszinten illetve a terepszint alatt 0,5 m mélységben adjuk meg. A vasútállomástól É-ra, a Berzsenyi Dániel utca és a Noszlopy Gábor utca közötti területen telepített fúrások szerint változó vastagságú 0,6-1,6 m vastag iszap, iszapos homokliszt ill. szerves agyag feltöltés alatt változó 2,7 5,3 m mélységig (127,9-125,2 mbf-ig) puha konzisztenciájú kissé szerves, szervesfoltos sovány agyag ill. szerves közepes agyag rétegek települnek. Ez alatt 118,4 118,8 mbf-ig iszapos homokliszt, puha iszap rétegek települnek, majd ezt köevetőn a feltárásokban uralkodóan sodorható konzisztenciájú sovány agyag találhatóak 100,5 101,0 mbf szintig, amelybe helyenként sodorható állapotú közepes, kövér agyagok települnek, 1,0 3,0 m vastagságban. A Budai Nagy Antal utca Petőfi téri szakaszán és a vasútállomás területén a felvételi épületnél mélyített fúrásokban szerves rétegeket nem találtunk. A felszíni változó vastagságú 0,8-2,2 m feltöltés alatt 128,9-126,4 mbf szintig puha állapotú, heterogén telelepülésű iszap, sovány agyag rétegek települnek. Ez alatt a fúrásokban iszapos homokliszt jelentkezett. GEO-TERRA Kft. 17

20 A vasútállomástól É-ra eső tervezési területen a talajvíz a felszín alatt 0,3 m -2,1 m mélységben (129,2 130,9 mbf) szinteken jelentkezett. A becsült maximális talajvízszintet a terepszinten illetve a terepszint alatt 1,0 m mélységben adjuk meg. GEOTECHNIKAI ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK Összefoglalóan a MÁV állomástól É-ra ill. a MÁV állomás területén a terepszint alatti 2,0 5,0 m mélységig települnek szerves, puha állapotú, alapozásra alkalmatlan rétegek, majd ez alatt 118,4 118,8 mbf mélységig (11,8-12,2 m-ig) puha homokos iszapok, iszapos homoklisztek találhatóak, a fúrások alapján jobb teherbírású rétegek 118,4 118,8 mbf mélység alatt találhatóak. A fúrások alapján a MÁV állomástól D-re a terepszint alatti 8,2-10,4 m mélységig települnek szerves, puha állapotú, alapozásra alkalmatlan rétegek, majd ez alatt a fúrás alapján jobb teherbírású iszapos homokliszt, homok rétegek találhatóak. Az A1 változat során az alábbiakban felsorolt kiépítések valósulnak meg: A MÁV állomás északi részén lévő vágányok felszámolásra kerülnek, a felvételi épület körül a vágányok által szabaddá való területen járdák, P+R parkolók és B+R tárolók kerülnek kiépítésre. A felvételi épület K-i oldalán a vágányok felszámolása után szabaddá váló területen a térszínen helyközi autóbusz állomás épül ki, míg a felvételi épülettől Ny-ra a térszínen helyi buszállomás épül meg. Az állomástól D-re és É-ra található városrészek közötti kapcsolat, és az állomások megközelítése érdekében a Bartók Béla utcai jelenlegi felüljáró elbontásra kerül, helyén egy új felüljáró épül. A Budai Nagy Antal utca és a Csík Ferenc sétány közötti kapcsolat kiépítésére gyalogos aluljáró épül a Dózsa György utca magasságában. Külön szintű csomópont épül a Béla király utcánál és a Pécsi utcánál. A Csík Ferenc sétányt szélesítik a Béla Király utcai és Bartók Béla utca között. A vasútállomás teherpályaudvari funkcióinak kihelyezése a település más, kevésbé frekventált részén található teherpályaudvari állomásra Gilice utca korrekciója a 67. sz. úti felüljáró és a Csík Ferenc sétány között. P+R parkolók GEO-TERRA Kft. 18

21 A MÁV állomás területén kiépítésre kerülő parkolók, járdák helyéről a vasúti alépítményt, a vegyes összetételű vasúti földművel együtt el kell távolítani. A kiépítésre kerülő járdák, P+R, B+R parkolók, rakodók területén a felszín alatti 1,0 2,2 m mélységig kőtörmelékes iszapos homokliszt feltöltés található. A burkolatok alól a feltöltést min. 1,0 m vastagságban el kell távolítani és helyére jól tömöríthető M1 minőségű földműanyagot valamint a földmű felső 0,5 m vastag rétegét kell beépíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegére vonatkozóan a pályaszerkezeti rétegrend, forgalmi terhelési osztály alapján az alábbi előírásokat tesszük: P+R parkolók B forgalmi terhelési osztály Tervezett pályaszerkezet: 8 cm beton térkő 3 cm ágyazóhomok 15 cm Ckt. cementstabilizáció 18 cm M56 mechanikai stabilizáció A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg méretezés szerint a fagyálló réteg h v =50-(8*1,0+3*1,0+15*1,2+18*1,0)=3,0 cm-re adódott, amit 20 cm-re kell kerekíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű (0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált homokos kavicsból kell megépíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető durvaszemcsés talajból (C U >6) kell megépíteni a vonatkozó ÚT útügyi műszaki előírás alapján. Tömörség GEO-TERRA Kft. 19

22 A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 96%. A földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 93%. A földmű többi részében Trρ 90%-os tömörséget kell biztosítani. Teherbírás A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: a földmű felső 50 cm-es rétegének alsó 30 cm-es zónájának tetején: E 2 50 MN/m 2 felső 20 cm-es zónájának tetején: E 2 65 MN/m 2 Rakodók K forgalmi terhelési osztály esetén Tervezett pályaszerkezet: 26 cm CP4/2,7 bazaltbeton 20 cm Ckt. cementstabilizáció A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg méretezés szerint a fagyálló réteg h v =70-(26*1,4+20*1,2)=9,6 cm-re adódott, amit 20 cm-re kell kerekíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű (0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált homokos kavicsból kell megépíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető durvaszemcsés talajból (C U >6) kell megépíteni a vonatkozó ÚT útügyi műszaki előírás alapján. GEO-TERRA Kft. 20

23 Tömörség A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 96%. A földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 93%. A földmű többi részében Trρ 90%-os tömörséget kell biztosítani. Teherbírás A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: a földmű felső 50 cm-es rétegének alsó 30 cm-es zónájának tetején: E 2 50 MN/m 2 felső 20 cm-es zónájának tetején: E 2 65 MN/m 2 Járdák, kerékpártárolók (B+R) ( A forgalmi terhelési osztály) 6 cm vtg. beton térkő 3 cm ágyazóhomok 15 cm vtg. CKt 15 cm M22 mechanikai stabilizáció A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg méretezés szerint a fagyálló réteg: h v =50-(6*1,0+3*1,0+15*1,2+15)=8,0 cm-re adódott. amit a szabvány értelmében 20 cm-re lehet kerekíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű (0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált homokos kavicsból kell megépíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető durvaszemcsés talajból (C u >6) kell megépíteni a vonatkozó ÚT útügyi műszaki előírás alapján. GEO-TERRA Kft. 21

24 Tömörség A földmű felső 0,5 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>90%. A földmű többi részében Trρ>85%-os tömörséget kell biztosítani. Autóbusz állomás Az autóbusz állomások tervezett helyén a vasúti alépítményt, a vegyes összetételű vasúti földművel együtt el kell távolítani. A tervezési területen a terepszint alatti 4,0 m mélységig iszap, sovány agyag, iszapos homokliszt változatos, heterogén településű rétegsora található. A feltárt talajok puha állapotúak, alapozásra alkalmatlan rétegek. A gyenge teherbírású, alapozásra alkalmatlan rétegek miatt a buszállomás alatt talajjavítás szükséges, amelyre tömegstabilizáló eljárás alkalmazása szükséges. A tömegstabilizáló eljárás alkalmazásával nő a talaj teherbírása, csökken az altalaj süllyedése, nő a puha talaj dinamikus merevsége. Az autóbusz állomások területén a tömegstabilizációt a terepszint alatti 4,0 m mélységig szükséges alkalmazni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegére vonatkozóan a pályaszerkezeti rétegrend, forgalmi terhelési osztály alapján az alábbi előírásokat tesszük: Buszparkolók, Buszpályaudvar,Budai Nagy Antal utca korrekciója E forgalmi terhelési osztály esetén Tervezett pályaszerkezet: 4 cm AC 11 kopó (F) 7 cm AC22 kötő (F) 8 cm AC 22 alap (F) 20 cm Ckt. cementstabilizáció A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg méretezés szerint a fagyálló réteg h v =70-(19*1,5+20*1,2)=17,5 cm-re adódott, amit 20 cm-re kell kerekíteni. GEO-TERRA Kft. 22

25 A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű (0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált homokos kavicsból kell megépíteni. A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető durvaszemcsés talajból (C U >6) kell megépíteni a vonatkozó ÚT útügyi műszaki előírás alapján. Tömörség A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 96%. A földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ 93%. A földmű többi részében Trρ 90%-os tömörséget kell biztosítani. Teherbírás A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: a földmű felső 50 cm-es rétegének alsó 30 cm-es zónájának tetején: E 2 50 MN/m 2 felső 20 cm-es zónájának tetején: E 2 65 MN/m 2 Vasút szintbeni kiépítése, teher pályaudvar Vágányok földműveinek alapozása hm szelvények között Talajfeltárásaink szerint a felszínt 1,4 m m vastagságban kemény állapotú iszap ill. helyenként kemény állapotú sovány agyag feltöltés borítja. A fedőréteg alatt gyúrható ill. puha állapotú iszap, sovány agyag talajok találhatóak. A vágányok földművének alapozására 0,4 m meszes talajkezelést kell végezni, 2-4 % közötti mész adagolásával. A meszes talajkezelés tetején E 2 40 MN/m 2 értéket kell tudni mérni. Helyszíni kísérlettel, próbaszakasz építésével kell a mészadagolás mennyiségét meghatározni ill. a teherbírás megfelelőségét igazolni hm sz. között GEO-TERRA Kft. 23

26 A szakaszon készített K3 j. cpt ben a felső 1,0 m vastagságban szerves talaj, alatta 5,0 m mélységig gyúrható konzisztenciájú iszap, 8,5 m mélységig merev iszap, iszapos homokliszt majd ezt követően jobb teherbírású iszapos homok talajok találhatóak. A szakaszon a vágányok földművének alapozására 1,0 m vastagságban talajcserét szükséges végezni. Az 1,0 m vastagságban eltávolított szerves talaj helyére, 1 réteg geotextíliát (kizárólag nem szőtt anyagú geotextília legyen % szakadó nyúlás mellett 10 kn/m szakító szilárdsággal rendelkezzen) és arra jól tömöríthető durvaszemcsés talajt kell beépíteni hm szelvények között A szakaszon mélyített K2 j. cpt szonda szerint 2,0 m vastag gyúrható állapotú agyag, alatt 4,0 m ig nagyon puha állapotú szerves talajok települnek, ez alatt 8,0 m mélységig merev állapotú agyag, majd ez alatt jobb teherbírású iszapos homokliszt található. A tervezett szakaszon a felső 4,0-5,0 m vastag rétegek inhomogenitását, puha állapotát támasztja alá a tervtárból felkutatott talajfeltárások eredményei is. A szakaszon a fővágányok földművének alapozására 5,0 m vastag tömegstabilizációt, míg a mellékvágányok földművének alapozására 2,5 m vastag tömegstabilizáció kell végezni hm szelvények között A szakaszon a fővágányok ill. mellékvágányok földművének alapozására 2,3 m vastag tömegstabilizációt kell végezni hm szelvények között A fő ill. mellék vágányok földművének alapozására 0,4 m meszes talajkezelést kell végezni, 2-4 % közötti mész adagolásával. A meszes talajkezelés tetején E 2 40 MN/m 2 értéket kell tudni mérni. Helyszíni kísérlettel, próbaszakasz építésével kell a mészadagolás mennyiségét meghatározni ill. a teherbírás megfelelőségét igazolni. A földmű alapozását követően beépíthető rétegrend GEO-TERRA Kft. 24

27 A meszezést ill. a tömegstabilizációt követően a fővágányoknál megépíthető a 25 cm erősítő réteg, arra a 15 cm vízzáró jellegű védőréteg, majd a 35 cm hatékony zúzottkő ágyazat és azon a 60 r, felépítmény vasbeton aljakon. A meszezést ill. a tömegstabilizációt követően a mellékvágányoknál megépíthető a 15 cm erősítő réteg, arra a 15 cm vízzáró jellegű védőréteg, majd a 30 cm hatékony zúzottkő ágyazat és azon a 54 r, felépítmény vasbeton aljakon. Meszezés esetén a rétegrendből a geotextília elhagyható. A hm sz. közötti szakaszon az 1,0 m szerves talaj eltávolítást követően kell a geotextíliát teríteni és arra a jól tömöríthető durvaszemcsés talajt beépíteni. Gyalogos aluljáró A gyalogos aluljáró a MÁV állomás területén a jelenlegi vágányok, illetve az állomástól É-ra található többsávos közút alatt létesül. A Dózsa György utca magasságában kiépítésre kerülő gyalogos aluljárónál a felszínt változó 1,8 2,0 m vastag kőzúzalékos iszapos homokliszt feltöltés borítja. A feltöltés alatt a terepszint alatti 3,0-4,8 m mélységig puha ill. gyúrható konzisztenciájú iszap talajok települnek. Ez alatt iszapos homokliszt található. Talajvíz a gyalogos aluljáró nyomvonalában a terepszint alatti 0,8 1,2 m mélységben várható. A magas talajvíz miatt az aluljárók építéséhez vízzáró munkatér határolást kell biztosítani. A száraz munkatér kialakításához vízzáró résfal megépítése szükséges. A résfal egyrészt biztosítja a száraz munkateret, másrészt az aluljárók oldalfalát is szolgáltatja. A magas talajvíz miatt az aluljárókat felúszásra méretezni kell. Ez esetben a kellő mélységű résfal a szerkezet felúszással szembeni lehorgonyzását is biztosíthatja. A gyalogos aluljárók alaplemezének alsó síkja várhatóan az 5,0 m mélység alatt települő iszapos homokliszt talajba kerül, ahol az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében az alaplemez alá min. 0,25 m vastag, jól tömöríthető M1 földműanyagból épülő ágyazati, kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A munkagödör megtámasztására és a tervezett aluljárók alapozására résfal építését tartjuk célszerűnek, a résfal egyben az aluljáró falazatául is szolgál. GEO-TERRA Kft. 25

28 A résfalak talpszintjét a terepszint alatti 18,0 m mélységben ill. ez alatt, merev állapotú sovány agyag talajban felvenni. Az alábbi közelítő számításnál a nyomási ellenállás tervezési értékét B=2,0 m széles, 1 folyóméter hosszú résfalra határoztuk meg: Résfal mélysége a terepszint alatt Nyomási ellenállás tervezési értéke (m) (kn/m) 18, , , , , , , Az aluljárók munkagödrének kiemelésénél épületmaradványok, törmelékek, alaptestek, háborús eszközök maradványai (az állomások az erősen bombázott területek közé tartoztak a világháború idején) jelentkezhetnek. Felüljárók építése 1. Gyalogos felüljáró A Petőfi tér és Bartók Béla utca magasságában kiépítésre kerülő gyalogos felüljárónál terepszint D-irányba csökken 131,5 mbf ről 130,0 mbf szintig. A gyalogos felüljáró É-i, magasabb terepszintű területén mélyített fúrások szerint a felszín alatt 2,6 3,2 m mélységig (128,9-127,9 mbf) puha állapotú iszap, sovány agyag talajok váltakoznak. A tervezési területen az altalajra jellemző heterogenitás, zavart település miatt a puha állapotú, alapozásra alkalmatlan kötött talajok előfordulásával az aluljáró nyomvonalában a terepszint alatti 5,0 m mélységig kell számolni. Ezt támasztja alá az aluljáró D-i végén mélyített fúrás, amelyben a terepszint alatti 5,0 m mélységig gyenge teherbírású, kissé szerves ill. szerves, puha állapotú, magas víztartalmú iszap, sovány agyag, homok, kövér agyag talajok települnek. A felszínközeli ~5,0 m vastag alapozásra alkalmatlan talaj alatt ~12,0 m mélységig GEO-TERRA Kft. 26

29 iszapos homokliszt települ. Talajvíz a gyalogos aluljáró nyomvonalában a terepszinten ill. a terepszint alatti 0,5 m mélységben várható. A felüljáró alapozásának tervezéséhez a K1 jelű cpt-t mélyítettük le 130,5 mbf szintről. A cpt szerint a terepszint alatti 8,5 m mélységig puha ill. laza talajok települnek, amelyek a felszín közelben szervesek. 8,5 m mélység alatt 1,4 m vastagságban kemény iszap, majd 2,0 m vastag közepesen tömör iszap réteget követően 17,0 m mélységig tömör homok található. Ez alatt a feltárási mélységig közepesen tömör iszap települt. A felüljáró alapozására 0,8 m vagy 1,0 m átmérőjű fúrt vasbeton cölöpalap tervezése szükséges. A fúrt cölöpöket a 117,5 114,5 mbf szint között települt tömör homok talajba szükséges befogni a teherbírási igénynek megfelelő mélységig. Tájékoztatásul az alábbi nyomási ellenállás tervezési értékét adjuk meg fúrt cölöpökre: Cölöp átmérő (m) Cölöphossz (m)/cölöptalp Nyomási ellenállás tervezési (mbf) értéke (kn) 0,8 13,0 m / 117,5 mbf ,8 14,0 m /116,5 mbf ,8 15,0 m /115,5 mbf ,8 16,0 m /114,5 mbf ,0 13,0 m / 117,5 mbf ,0 14,0 m /116,5 mbf ,0 15,0 m /115,5 mbf ,0 16,0 m /114,5 mbf Közúti felüljáró Béla király utcánál A Béla király utcai tervezett felüljáró a vasútvonal felett vezeti át a forgalmat. A felüljáró tervezett helyén a felszínközelben puha, képlékeny, helyenként szerves, szervesfoltos altalaj települ, a feltárások alapján 118,4 118,8 mbf szint alatt (10,5-12,2 m) jelentkezik jobb teherbírású, kevésbé összenyomódó, alapozásra alkalmas réteg. GEO-TERRA Kft. 27

30 Az altalaj rétegződésének és állapotának feltárására K2 jelű cpt szondát mélyítettük le 129,0 mbf szintről. A cpt szonda eredményei alapján a terepszint alatti 2,8 m mélységig gyúrható állapotú agyag talajok, ez alatt 4,1 m mélységig puha állapotú szerves talajok találhatóak. 4,1 m mélység alatt 7,9 m mélységig merev állapotú agyagok települnek. Ezt követően 15,6 m mélységig tömör homok ill. közepesen tömör agyagos iszap talajok találhatóak. Ez alatt a feltárási mélységig közepesen tömör agyagos iszap jelentkezett. A felüljáró alapozására 0,8 m vagy 1,0 m átmérőjű fúrt vasbeton cölöpalap tervezése szükséges. A fúrt cölöpöket a 118,5-114,0 mbf szint között települt tömör homok talajba szükséges befogni a teherbírási igénynek megfelelő mélységig. Tájékoztatásul az alábbi nyomási ellenállás tervezési értékét adjuk meg fúrt cölöpökre: Cölöp átmérő (m) Cölöphossz (m)/cölöptalp (mbf) Nyomási ellenállás tervezési értéke (kn) 0,8 10,5 m/118,5 mbf ,8 11,0 m/118,0 mbf ,8 12,0 m/117,0 mbf ,8 13,0 m/116,0 mbf ,8 15,0 m/114,0 mbf ,0 10,5 m/118,5 mbf ,0 11,0 m/118,0 mbf ,0 12,0 m/117,0 mbf ,0 13,0 m/116,0 mbf ,0 15,0 m/114,0 mbf Közúti felüljáró Pécs utcánál Az Pécs utcai különszintű csomópontnál az altalaj rétegződésének és állapotának feltárására K3 jelű cpt szondát mélyítettük le 129,3 mbf szintről. A cpt szonda eredményei alapján a terepszint alatti 1,0 m mélységig puha állapotú szerves talaj települt. Ez alatt 0,7 m vastag merev állapotú agyagot követően 5,4 m mélységig GEO-TERRA Kft. 28

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%) 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1., K épület magasföldszint 1/A Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás Helyszín: Budapest III. kerület, Római-part Dátum: 2012.09.27. Törzsszám: Rajzszám: Méretarány: 2.1 M=1:50 Megjegyzés:

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1.

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI kft. 3527 Miskolc, Katalin u. 1. Telefon/Fax: (46) 412-646 Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. T I S Z A N Á N A Talajmechanikai, talajfeltárási szakvélemény Miskolc,

Részletesebben

a Budapest, XIII. ker. Árpád-híd pesti hídfőjénél, Róbert Károly krt., Váci út, Árbóc u. és Esztergomi út által határolt területről

a Budapest, XIII. ker. Árpád-híd pesti hídfőjénél, Róbert Károly krt., Váci út, Árbóc u. és Esztergomi út által határolt területről Geo Pannon Építőmérnöki és Szakértői KFT GEO Pannon TERÜLETISMERTETŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Budapest, XIII. ker. Árpád-híd pesti hídfőjénél, Róbert Károly krt., Váci út, Árbóc u. és Esztergomi

Részletesebben

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza Sánta László Schell Péter Geotechnikai 2004 Ráckeve október 26. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program Katowice Balti Helsinki V/C. jelű folyosó része

Részletesebben

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 DN10 8.10 0+12.6 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A T2 SZENNYVÍZ Penza lakótelep M17-1-0-0 csatorna áll. Az Kft. és a Duplex Kft. szellemi terméke, annak teljes M17-2 DN10 8.10 0+12.6 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV ÓVODA-1 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2015-16/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Győr belterületén óvoda tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A T2 SZENNYVÍZ ZÁRT CSAPADÉK Bezerédj utca M1-2-1-0 csatorna áll. Az Kft. és a Duplex Kft. szellemi terméke, annak teljes M1-2 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A T2 SZENNYVÍZ ZÁRT

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ SZILVÁGYI LÁSZLÓ GEOPLAN KFT. 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések 3 Tervezési

Részletesebben

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Ujvári Csaba (Geoplan Kft.) 2007. október 16-17. Ráckeve Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Az előadás vázlata 1. A geotechnikus feladata foghíjbeépítésnél 1.1.

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS dr. Vásárhelyi Balázs Budapest, 1126 okl. építőmérnök, geotechnikai tervező Hollósy Simon u. 3 GT-T, GT-Sz 06-20/460-11-82 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS Budapest, XIV. Örs vezér tér P+R parkoló átépítése és

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ-2 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2015-16/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Budapest, XI. kerületében társasház tervezéséhez

Részletesebben

Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex)

Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex) Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex) 2014. március 20. Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely

Részletesebben

A szakvélemény elkészítéséhez Megbízó átadta az épület engedélyezési tervdokumentációját.

A szakvélemény elkészítéséhez Megbízó átadta az épület engedélyezési tervdokumentációját. 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA T. Megbízó felkért bennünket, hogy a Budapest, XVI. kerület... szám alatt építendı családi ház tervezéséhez általános geotechnikai szakvéleményt készítsünk. Megbízásunk kiterjedt a szükséges

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

1. Megrendelés, adatszolgáltatás, helyszíni viszonyok

1. Megrendelés, adatszolgáltatás, helyszíni viszonyok T.A.U.P.E. KFT 1105 Budapest Kápolna köz 1/b Tsz : 6/09 KIEGÉSZÍTŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY-ELŐZETES a Budaörs, 4099/3 hrsz-ú telekre épülő óvoda ajánlati tervéhez 1. Megrendelés, adatszolgáltatás,

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Általános kérdések Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések A TERVEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN 3 Komplex

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS (MSZ EN 1997-1,2 alapján)

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS (MSZ EN 1997-1,2 alapján) 9700 Szombathely, Zanati u. 4. Tárgy: Szombathely, EPCOS Kft, Csaba u.. Csarnok és irodaépület létesítés. Talajvizsgálati jelentés. TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS (MSZ EN 997-, alapján) Munkaszám: T-9/04 Szaktervező:

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Akacs Mihály u 7. HEMO átalakítás tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Akacs Mihály u 7. HEMO átalakítás tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Akacs Mihály u 7. HEMO átalakítás tervezéséhez A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt Szombathely Welther Károly u 4. megbízásából

Részletesebben

UTB Envirotec H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 DN400 DN150 DN200 KŐAGYAG TERVEZETT BEKÖTÉS, TISZTÍTÓIDOM JELE 86.68 TETŐSZINT 86.63 85.10 0+125.6 5 TERVEZETT GRAVITÁCIÓS CSATORNA TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA NÉVLEGES ÁTMÉRŐ mm-ben, ANYAG FOLYÁSFENÉK SZINT

Részletesebben

FŐMTERV ENVECON Konzorcium. Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Geotechnikai szakvélemény

FŐMTERV ENVECON Konzorcium. Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Geotechnikai szakvélemény FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Geotechnikai szakvélemény Megbízó: Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

UTB Envirotec Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 9, JELMAGYARÁZAT DN10 8.10 0+12.6 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A SZENNYVÍZ ZÁRT CSAPADÉK Kórház utca M21-1-1-1 csatorna áll. Az Kft. és a Duplex Kft. szellemi terméke, annak teljes M21-2 1 : 00 13,6,4

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE Kecskemét, 441. számú főút fejlesztése a 445. számú főút Kecskemét-Nagykörút között B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE 140. sz. Cegléd-Szeged MÁV vv és a szervízutak alatt Variációk összehasonlítása- Engedély terv

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir PÁLYASZERKEZETEINEK FEJLESZTÉSE 1 MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT TEHERBÍRÁSA 10 000 9 376 9 000 8 000 7 000 FŐHÁLÓZAT 6 772 HOSSZ (KM) 6 000 5 000 4 000 5 689 MELLÉKHÁLÓZAT 3 000 2 462 2 912 2 000 1 776

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú Intermodális közösségi közlekedésicsomópont kialakítása Győrött tervezés, engedélyeztetés tárgyú projekthez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot 1. ELŐZMÉNYEK Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítjük a Munkácsy Liget burkolatfelújítása és a parkolók létesítése az Öreg temető előtt engedélyezési tervét. A tervezéssel

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

M6/I. Szekszárd-Bátaszék szakasz

M6/I. Szekszárd-Bátaszék szakasz M6/I. Szekszárd-Bátaszék szakasz 28 Folyópálya szakaszon 1,5 2,5 m töltésmagasság Egykori dunai ártéri terület Közel sík, 85-90 mbf terepszint Humuszos agyag fedőréteg (szántóföld) Átmeneti, jellemzően

Részletesebben

Egy zebegényi rézsűmozgás okai

Egy zebegényi rézsűmozgás okai Egy zebegényi rézsűmozgás okai Kecskés Gábor Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar Közmű és Mélyépítési Tanszék Praxis Építőipari Mérnökiroda kft. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség konferenciája

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS és GEOTECHNIKAI SZAKTANÁCSADÁS a Szombathely Romkert gyalogos híd tervezéséhez készített talajvizsgálatokról

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS és GEOTECHNIKAI SZAKTANÁCSADÁS a Szombathely Romkert gyalogos híd tervezéséhez készített talajvizsgálatokról TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS és GEOTECHNIKAI SZAKTANÁCSADÁS a Szombathely Romkert gyalogos híd tervezéséhez készített talajvizsgálatokról készítette: Mészáros Ferenc egyéni vállalkozó a Közép-Dunántúli Tervező

Részletesebben

A talajok alapvető jellemzői

A talajok alapvető jellemzői A talajok alapvető jellemzői A talajok felépítése és a tulajdonságaikat meghatározó fő jellemzők Főalkotók A talaj alkotórészei szemcsék - szilárd fázis víz - folyékony fázis levegő - légnemű fázis Egyéb

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV ÓVODA-2 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2015-16/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Budapest XI. kerületében óvoda tervezéséhez

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése Viacon merev csomópontú georácsok beépítése 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1 Alkalmazás Néhány év alatt a georácsok alkalmazása természetessé vált puha altalajon megvalósítandó projektek esetén.

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Talajok osztályozása az új szabványok szerint

Talajok osztályozása az új szabványok szerint Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

2 /66 2014. április Tsz.: 52.072/04 E01_A101_ns001

2 /66 2014. április Tsz.: 52.072/04 E01_A101_ns001 1. Műszaki leírás E01_A101_ns001.doc 2. Átnézeti helyszínrajz M = 1 : 10 000 E01_A101_nr002.dwg Általános helyszínrajzok 3.1. Meglévő állapot M = 1 : 1000 E01_A101_nr031.dwg 3.2. Intermodális csomópont,

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

Alépítményi és felszíni vízelvezetések Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások

Részletesebben

Műszaki tervfázis. Tanulmányterv. Diszpozíciós terv. Engedélyezési terv. Tenderterv. Ajánlat műszaki terve. Kiviteli terv. Megvalósulási dokumentum

Műszaki tervfázis. Tanulmányterv. Diszpozíciós terv. Engedélyezési terv. Tenderterv. Ajánlat műszaki terve. Kiviteli terv. Megvalósulási dokumentum GEOTECHNIKAI DOKUMENTUMOK DR. SZENDEFY JÁNOS 3. ELŐADÁS 2014. FEBRUÁR 24. Műszaki tervfázis Tanulmányterv Diszpozíciós terv Engedélyezési terv Tenderterv Ajánlat műszaki terve Kiviteli terv Megvalósulási

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

Szûrés és elválasztás

Szûrés és elválasztás Szûrés és elválasztás Az ideális elválasztó réteg építményeihez A Typar Pro-val megoldást adunk a szûrés és az altalaj megerõsítés problémáira. A Typar Pro védelmet nyújt a megsülylyedés ellen és megakadályozza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32 6/ 0 OLDLNÉZET M = : HOSSZMETSZET ( Duna fel ő l ) ( hídtengelyben ) KERESZTMETSZET M = :,,00 (,0/),00/ (,0/) 6 9,00,6, 0 x6,=,9,/ cm aszfalt ( réteg ű) - cm védőbeton 0 cm szigetelés cm kitöltő beton

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen Munkálatok a Szentlélek téri parapetfal védképességének helyreállítása érdekében Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Alépítmény. Talajmechanika földművek

Alépítmény. Talajmechanika földművek Alépítmény Talajmechanika földművek Az alépítmény és a földmű szerepe a pálya minőség biztosításában Az építési költségek 20-30%-a, A lehajlások 80-85%-a a földmű hibájából adódik, húzófeszületségek, repedések,

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft. 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ 75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ TARTALOM 2 El zmények, helyszíni adottságok Geotechnikai adottságok Számítási modell Elvégzett számítások Junttan

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben