Áldott húsvéti ünnepeket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott húsvéti ünnepeket!"

Átírás

1 Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal Erkölcsi elégtétel 7. oldal A lombtrágyázás szabályai AJÁNLÓ A 100 pudos új részlegekkel bõvült Áldott húsvéti ünnepeket! Húsvét van, nagy ünnep, örömnap! Jézusunk feltámadt, szûnjönbúésbánat... Beregszász legnagyobb élelmiszerboltjának, a 100 pudos üzletlánc B. Hmelnickij úti nagyáruházának törzsvásárlói az elmúlt hetekben, hónapokban a bevásárló tér egyes részein folyó átalakítási munká- latokból már sejthették, hogy a szupermarket hamarosan új részlegekkel bõvül. Hogy milyenekkel is? Mostanra már minden kiderült. De valószínûleg kevesen Folytatás az 5. oldalon Szalagavató a Bátyúi Középiskolában Felhõtlen, gyönyörû ünnep ez a mai, ám a melletekre most kitûzött zöld szalag jelzi, hogy közel a felnõtté válás, a próbatételek ideje. Azokon pedig helyt kell állni becsülettel, tisztességgel, hangsúlyozták neveltjeikhez fordulva a Bátyúi Középiskolában megtartott bensõséges szalagavató ünnepségen Folytatás az 5. oldalon Jótékonysági est a fõiskolán Részletek a 6. oldalon Március 15-i ünnepségek Megemlékezés Beregszászon Akkor, 160 évvel ezelõtt is, most is meg kell védenünk szerzett jogainkat. Szükség van a bátor kiállásra. És még inkább az összefogásra, hangsúlyozták Beregszászon a Petõfi-szobornál megtartott ünnepi megemlékezés szónokai. Itt, a béke szigetén, Kárpátalján most viharfelhõk gyülekeznek. Ukrán nacionalisták tiltakoznak a vereckei emlékmû felavatása ellen, nem tetszik nekik, hogy a munkácsi várban újra felállították a turul madarat. Ugyanezen erõk képviselõinek az sincs ínyére, hogy a magyar települések középületein az ukrán mellett ott láthatjuk a magyar nemzeti Folytatás a 3. oldalon

2 2 Az UMDSZ elnökségének NYILATKOZATA az ukrajnai médiában tapasztalható magyarellenes kirohanásokkal kapcsolatban Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége aggodalommal tapasztalja, hogy a vereckei honfoglalási emlékmû, a munkácsi vár turulos oszlopa, a magyar helységnévtáblák, sõt, már a nemzeti trikolor kapcsán is egyre erõsödõ magyarellenes kampány bontakozik ki Ukrajna elektronikus és írott sajtójában. Nyugtalanító, hogy a korábbi, egyéni akciókat követõen mindez kezd szervezett jelleget ölteni, amit jól bizonyít az a legutóbbi, terjedelmes nyilatkozat, amelyben több egyetemi professzor, megyei, városi képviselõ, civil szervezet vezetõje, sõt, egy pravoszláv egyházi méltóság intézett példátlan kirohanást közösségünk ellen. Különösen annak fényében tartjuk felháborítónak mindezt, hogy egy olyan nemzeti közösséget támadnak mind intenzívebben, amelynek anyaországa a világon elsõként ismerte el a független Ukrajnát. Amely azóta is kiemelt partnereként kezeli az országot, amely szoros gazdasági, kereskedelmi, kulturális stb. együttmûködést folytat Ukrajnával, Az az ország, amely a kishatárforgalom révén elsõként biztosított vízummentes beutazási lehetõséget az Európai Unió területére az ukrajnai állampolgárok számára, s amelynek vezetõi a nemzetközi gyakorlatban is szinte példa nélkül álló intenzív párbeszédet folytatnak az ukrán vezetéssel. Az UMDSZ elnöksége leszögezi: Ukrajnai magyarokként a magyar nemzet szerves, elválaszthatatlan részét képezzük, ám eközben Ukrajna egyenrangú törvénytisztelõ és adófizetõ állampolgárai is vagyunk a bennünket megilletõ jogokkal és kötelességekkel. Nem szeretnénk többek lenni az ukránoknál, oroszoknál és más, itteni nemzetek képviselõinél, de nem szeretnénk kevesebbek sem lenni náluk! Évszázadokon át békében, barátságban éltünk más, szülõföldünkön élõ népekkel, s nem engedjük meg, hogy önös politikai érdekektõl vezérelve bárki is éket verjen közénk, öszszeuszítson bennünket! Felszólítjuk Európa, Ukrajna, Magyarország és Kárpátalja közvéleményét, ítélje el a nemzetiségi szembenállás kirobbantására irányuló próbálkozásokat. Az UMDSZ elnöksége felszólítja ukrajnai honfitársainkat: március idusán még az elõzõ éveknél is többen méltassuk a forradalom és szabadságharc 160. évfordulóját, tanúsítsunk egységet és összefogást, demonstráljuk, hogy kiállunk állampolgári, nemzetiségi jogaink mellett! Beregszász, március 9. Születésnapi ünnepség a nyugdíjasklubban Immár 18 éves, tehát nagykorúvá vált a Beregvidéki Nyugdíjasok Petõfi Sándor Egyesülete. Az ebbõl az alkalomból megtartott ünnepségen Imre Margit, a klub jelenlegi elnöke emlékezett vissza a mögöttünk hagyott évekre, arra a folyamatra, hogy az egyesület miként vált a járás egyik meghatározó civil szervezetévé. Nincs olyan évforduló, jeles esemény, amelyen a beregszászi nyugdíjasok ne vennének részt. Az ünnepségen az alapító tagok emléklapot vehettek át Újlaki László Heti körkép Támad az infláció A kormány optimizmussal néz elõre Inflációs hullám söpört végig az országon állítja az Állami Statisztikai Bizottság (DSZK). A legutolsó adatok szerint 2008 januárja és februárja alatt a pénzromlás mértéke elérte az 5,7 százalékot. Ez az utóbbi 8 év legmagasabb átlaga. Ezzel az állami költségvetés által idei évre meghatározott inflációs mérték több mint felét már el is értük! A kormány 9,6 százalékot jósolt erre az évre, az elsõ negyedévben pedig már 5,7 százalék volt az infláció. Az államfõ és az ellenzék azzal vádolja a Miniszteri Kabinetet, hogy a populista politikája vonta magával az árak emelkedését. Ha az eddigi gyakorlatot nézzük, az év végére akár 20 százalékos pénzromlás is lehetséges ahogy azt korábban a pesszimistább elemzõk elõre jelezték. Szerhij Levocskin, a Régiók Pártja (PR) képviselõje korábban 25 százalékot jósolt, mire Julija Timosenko kormányfõ azt válaszolta, hogy kabinetje képes lesz 10 százalékon belül tartani az éves infláció mértékét, ehhez elõkészítették a megfelelõ terveket. A BJUT (Timosenko pártja) azzal is megvádolta a PR-t, hogy tévéreklámokon keresztül szólítja fel az embereket az egyre nagyobb mértékû vásárlásra, ezzel is elõidézve az infláció mértékének növekedését. Viktor Janukovics, a párt vezetõje, fõgyanúsítottként hazugságnak nevezte a vádat. A KMKSZ beregszászi közgyûlésén A BJUT gazdasági szakemberei szerint a kormány valóban rendelkezik tervvel az árak megfékezésére, de egyelõre még nem került sor a Õrhelyemre állok, és megállok a bástyán Beregszászon vasárnap került sor a KMKSZ városi alapszervezetének soros évi ezúttal tisztújító közgyûlésére. Horkay Sámuel, az alapszervezet elnökének köszöntõ szavai után Taracközi Ferenc, beregszászi református lelkész szolgálatával kezdõdött a gyûlés, aki utalt arra, hogy a 48-as szabadságharc ünneplése után egy nappal, virágvasárnap ünnepén, a Rákóczi-fõiskola falai között szinte önkéntelenül felidézõdik a nagyságos fejedelem jelmondata: Istennel a hazádért és a szabadságért. Bármilyen munkálkodásunkban a legfontosabb: Istenre tekinteni, az õ útját járni, az õ segítségét kérni, amikor Habakuk próféta igéjét idézve célul tûzi ki az ember: Õrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lásson, mit szól hozzám Az Istenre tekintõ magatartás megerõsít a hétköznapokban, eligazít a kétségek között és táplálja a reményt. Horkay Sámuel beszámolójában szólt az elvégzett munkáról és az eredményekrõl, majd a városi tanács KMKSZ-frakciójának munkájáról is beszámolt röviden. Horkay Sámuel elmondta: meglehetõsen kusza örökséggel kezdte munkáját a jelenlegi testület, de a frakció a legfegyelmezettebb és súlya megvalósítására. A terv magába foglalja a monopolellenes tevékenységeket, az üzletfejlesztést és a felhasználói kölcsönök limitálását. A legutolsó a termékek vásárlásának visszafogását eredményezné, hiszen drágábbakká válnának a hitelek. Kérdéses pont a nemzeti valuta a hrivnya revalvációja a dollárhoz képest is, hiszen ebben a kérdésben nincs egységes álláspont a kormányban. Egyesek szerint a hrivnyát senki sem készül megerõsíteni, ugyanakkor mások úgy vélik, hogy lenne erre lehetõség. Az egyetlen akadály jelenleg a nemzeti bank, amely a hrivnyát a dollárhoz köti és ezen nem hajlandó változtatni. Elemzõk szerint a hrivnya megerõsítése egyébként is negatívan hatna ki a hazai termelõkre. Közgazdászok egyetértenek abban, hogy az infláció megállítása lehetetlen, hiszen a világon mindenhol az a tendencia él, hogy az élelmiszerek és az egyéb termékek árai növekednek. És mit hoznak a következõ hónapok? Az elõrejelzések szerint semmi jót. Leginkább a hús és az üzemanyagok fognak drágulni. A számottevõ a tanács munkájában. Felhívta a jelenlevõk figyelmét, hogy bármilyen ügyes-bajos dolgokban kérjék a városi képviselõk segítségét, akik nemcsak a KMKSZ-tagok, hanem a város minden magyar polgára érdekében végzik munkájukat. Brenzovics László, a megyei tanács elnökének helyettese, a KMKSZ alelnöke az elmúlt 3 év történéseinek tanulságait fogalmazta meg, kitérve a közelmúlt sajnos eléggé aggasztó eseményeire. Mint mondta, most a legfontosabb dolgunk, hogy az ukrán nagypolitika eseményei és a Magyarországon tapasztalható belsõ ellentétek közepette megõrizzük az eredményeinket, megvédjük iskolarendszerünket, képviselõink pedig a különbözõ szintekben vállalják a bátor kiállást a magyarság érdekében. Orosz Ildikó a KMKSZ jelenlegi eredményeit ugyancsak jelentõsnek nevezte Beregszász városában, ahol az elõzõ összehívású tanácsban még egyetlen képviselõnk sem volt, most pedig nyolcat sikerült bejuttatni. Az elnök asszony nem kerülte meg a problémás kérdéseket, kitért másik magyarságszervezettel kialakult viszony gyökereire, a magyarellenes megnyilvánulásokra, a megyei tanács munkájára, s hangsúlyozta: következetesnek kell maradni, s nem szabad engedni a provokációknak. Bakancsos László, a KMKSZ járási szervezetének elnöke felszólalásában annak a megdöbbenésének adott hangot, hogy egyre nagyobb passzivitás, közöny tapasztalható a kárpátaljai magyarság soraiban, s ha ennek okait nem igyekszünk megszüntetni, az végzetes lehet számunkra. Az ezt követõ tisztújítás során az alapszervezet elnökévé a következõ 3 évre is Horkay BEREG már most is nagyon drága húsfélék átlagosan 2 3 hrivnyával kerülnek majd többe március-április folyamán. A 95-ös benzin, amely jelenleg átlagosan 5,5 hrivnya hamarosan 5,8-5,85 hrivnyába fog kerülni (a cikk leadásának pillanatában a benzin ára már elérte a 6 hrivnyát!), a Krímen 6 hrivnya fölé is emelkedhet. Szeptemberre pedig 7,5 hrivnyás benzinárat jósolnak! A kenyér is drágulni fog, átlagosan 3 4 százalékkal, vagyis kopijkával. A tojás ára nem fog változni, míg a tejtermékek átlagosan 1 2 hrivnyával olcsóbbak lesznek az új szezon és a piac telítettsége miatt. Ami pedig a szolgáltatásokat illeti: a gáz ára akár a duplájára is nõhet, amennyiben nem sikerül tartani a jelenlegi 179 dollár/1000 köbméteres árat. Julija Timosenko a Régiók Pártjával folytatott vitái alatt megjegyezte, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy visszafogja az inflációt. Állítása szerint már márciusban érezhetjük a pozitív változásokat. Politológusok szerint azonban a politikusok nem látják át azt, hogy miként hat ki akár a legminimálisabb áremelkedés az egyszerû ukrán állampolgárra. A néhány hrivnyás különbségek a politikusoknak észrevétlenek maradnak, de az egyszerû ember számára nagyon is láthatóak lesznek. Sámuelt választotta egyhangúlag a közgyûlés, akinek munkáját ezentúl két alelnök segíti: Orosz Géza és Tóth Géza. Az eddig 5 tagú elnökségét 7 tagúra bõvítette a közgyûlés, majd munkáját a 21 tagú választmány megválasztásával fejezte be. R.M. Kiállítás a Beregvidéki Múzeumban A Beregvidéki Múzeumban egy hónapon át tekinthetik meg a látogatók azt a kiállítást, mely az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Bereg megyei eseményét idézi fel. A korabeli dokumentumokat a nemzetõrök soraiba belépõk listáját, a forradalmi kormány különbözõ felhívásait utasításait a megyei állami levéltár bocsátotta a múzeum rendelkezésére. Kutasi Ilona, a levéltár beregszászi részlegének a vezetõje köszöntõjében arról szólt, hogy a levéltár és a múzeum közötti együttmûködésnek köszönhetõen a továbbiakban több hasonló kiállítást láthat majd a nagyközönség. Sepa János múzeumigazgató annak az örömének adott hangot, hogy a múzeum immáron kellõ színvonalon, megfelelõ körülmények között tudja bemutatni a magyar szabadságharccal kapcsolatos dokumentumokat. Felhívta a figyelmet arra is és hogy a tárlat keretében számos olyan díszes kiállású könyv megtekinthetõ, mely a szabadságharc történetét dolgozza fel. Az igazgató meglepetéssel is szolgált: a megnyitó résztvevõi meghallgathatták Kossuth Lajos hangját, melyet több mint 110 évvel ezelõtt viaszhengerre rögzítettek.

3 3 Valóban föltámadt! Vajon csak egy szép szokás ez, amikor így válaszolunk a húsvéti köszöntésre? Azt gondolnánk, az elsõ keresztényeknek könnyebb volt ezt mondani, hiszen õk, illetve szüleik, rokonaik még láthatták a föltámadottat. Nem valószínû, ugyanis maga Jézus mondta Tamás apostolnak, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek! Mi, késõi követõi az Úr Jézusnak, nem vagyunk tehát rosszabb helyzetben ellenkezõleg! A 2000 év egyháztörténelme még inkább bizonyítja, hogy az Alapító valóban föltámadt! A sok vértanú különösen erõs tanúságot tett mellette a római kortól a mai napig, hiszen õk még életüket is feláldozták Õérette, akirõl tudták, hogy várja õket örök, szép Országába, ahová elõre ment, hogy helyet készítsen nekik.. Mikor mondhatjuk tehát mi is hitelesen ezt a rövid hitvallást, hogy valóban föltámadt? Amikor egymást kölcsönösen szeretitek tanította Õ maga, akkor hiszi el a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok. A házasságban a legkézenfekvõbb megélni Jézus kérését. Férjek és asszo- nyok! Kezdjétek el tehát egymást önzetlenül és viszonzást sem várva szeretni! Növekedj a szeretetben odáig, hogy képes legyél akár életedet is adni a másikért! A házasság szentsége így mutatkozik meg, ugyanis kézzelfoghatóan jelzi Istennek Jézusban kinyilatkoztatott szeretetét. Családok! Bizonyítsátok, hogy a szeretet társadalmának vagytok a fontos alapelemei! Amennyiben a család tagjai egymást kölcsönösen tisztelik, szeretik, akkor jól bizonyítják a világ fiainak, hogy Jézus, a megtestesült Szeretet valóban föltámadt! Fogadjátok Krisztus feltámadt! Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk! (Apostolok cselekedetei 2,32) Kedves ünneplõ testvéreim! Isten kegyelmébõl ebben az esztendõben is hála érte megünnepelhetjük a keresztyének legnagyobb ünnepét. A böjti készülõdésnek éppen ez a célja, hogy megtisztítsa Isten népének szívét a bûntõl, amely elválaszt minket Istentõl és embertársainktól. Miért is van szükségünk Húsvétra, vagy egyáltalán ünnepekre? Ha utánanézünk, kiderül: azért, hogy el ne feledkezzünk a fontos dolgokról. A keresztyén ünnepeink, és így a Húsvét is, arra emlékeztet, amit érettünk tett Isten. Az õ szabadítására. A zsidó ember paska ünnepén azért adott hálát, hogy nem pusztult el Egyiptomban, a rabságban, mert Isten kihozta onnan erõs kézzel. Ott rabszolgák voltak, most szabadok lettek. A husvéti bárány leölése emlékeztette a népet szabadulásuk árára. Jézus Krisztus felvállalja az õ népéért ezt a szerepet. Õ lesz az Istennek Báránya, aki elveszi a világ bûneit. Aki legyõzi a halált, hogy mi is legyõzhessük. Aki él, hogy mi is élhessünk. Ezért lesz a keresztyének legnagyobb ünnepe a Húsvét a halál és a bûn feletti gyõzelem napja. Annyira, hogy minden vasárnap újra és újra megünneplik a keresztyének ezt a krisztusi gyõzelmet. És ettõl lesz a keresztyén ember élete folyamatos ünnep, ahogy Augustinus mondta. A kérdés az tehát, hogy nekünk is a krisztusi gyõzelemnek az ünnepe a Húsvét? Vajon ezt fogjuk ünnepelni? örömmel magatok közé a következõ gyermeket, azzal a hittel, hogy õ az élet Urának nagy ajándéka mindannyiotok számára! Krisztus hívei, imádkozzatok szüntelen! Jöjjetek össze az Õ nevében és hallgassátok tanítását, evangéliumát, hogy növekedjetek az Isten ismeretében, ami az örök életre vezet! (vö.: Jn17,3) Ne állítson meg titeket a jó úton a közömbösség, a visszautasítás, az irigy és keserû kritikák.. Emlékezzetek a legrosszabb fiúkat is megszelídítõ Don Bosco szavaira: A legértékesebb, amit tehetünk: ha jót teszünk, mindig vidámak vagyunk és hagyjuk a verebeket csiripelni. Igaz, a kellemes embereket még könnyû szeretni, s azokat, akiktõl bizton remélhetsz viszonzást. De ha csak ezeket szeretitek, még nem bizonyultatok Jézus jó tanítványainak. Õ, a világ Világossága azt kéri, hogy miután beengedtétek az Õ fényét a szívetekbe, menjetek és a sötétségben világítsatok vele! Pontosan oda kell az Õ tüzét is vinnetek, ahol jeges hideg uralkodik. Igen, azok felé is indulni kell, akik valamiért nagyon kellemetlenek számodra. Félsz talán, hogy téged is magukkal rántanak nyomorúságos helyzetükbe s aztán téged sem szeret a világ betegen, vagy Vajon ezt az örömöt fogjuk továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak, a csüggedteknek, az elesetteknek? A mostani ünnep legyen erre való emlékezés. Váljék bizonyossá, hogy nem a vak sors irányítja életünket, hanem az Isten kezében van, aki nem hagyta magára a bûnös embert, hanem feléje hajolt és gyermekévé fogadta, nem azért mert megérdemelte, de azért, mert Atyaként szerette. Vajon bízhatunk-é keresztyén hitünk igazában? Hiszen azt még ma is rombolja a múltnak keserû cinizmusa, az iskola, a belénk kevert kétely, sokszor saját rossz példánk. Vajon az nem csak egy a vallások közül, ahogy sokan mondják? Van-e valami a mi hitünkben, ami nincs meg a másik vallásban? Igen van! EGY ÜRES SÍR! Nekünk van ez a csodálatos tényünk, amely független az emberek hitétõl vagy érzésétõl. Ez a tény, hogy valóban feltámadt Krisztus. Ennek több történeti bizonyítéka van, mint annak, hogy Julius Cézár Kr.e 55-ben Britanniába ment mondta egyszer valaki. Jézus Krisztus az, aki megjelent Mária Magdalénának, az asszonyoknak, akik visszajöttek a sírtól, Péternek, Jánosnak, az emmáusi tanítványoknak, a tizenkettõnek, Tamásnak, 500 embernek a hegyen. Ha nem támadt volna fel, az ellenségei ma is mutogatnák a tetemét. De õ él, hogy mi is éljünk. És mondjátok meg azoknak, kik a halál árnyékának völgyeiben járnak, hogy van gyõzelem! Jézus által megbocsátott az Atya. Királyi gyermek lehet az, aki hozzá börtönben, vagy rongyosan, éhesen?! XVI. Benedek pápa nagyböjti levelében arra tanított minket, hogy menynyire fontos a jótékonykodás, ami ma azt jelenti, hogy kézzelfogható módon sietünk szükséget szenvedõ embertársaink segítésére. Ne felejtsük el a keresztény egyház elsõ századainak gyakorlatát, akik ezt mindig összekapcsolták a belsõ megtisztulás folyamatával. Õk még élénkebben emlékeztek a jeruzsálemi szentek életére, akik tudták, hogy nem birtokosai, hanem gondnokai vagyunk a kapott javaknak! Amikor tehát jobban odafigyelünk a szegényekre, betegekre, és elkezdjük õket segíteni, akkor ez nem csupán egy karitatív gesztus, hanem az igazságosságból fakadó kötelezettség! Ha ebben a nagyböjtben belejöttünk ezekbe az evangéliumi hitbõl fakadó jó cselekedetekbe s rájöttünk arra, hogy jobb adni, mint kapni, akkor ne hagyjuk abba, mert így nyílik elõttünk széles út a feltámadt Krisztus szép Országába! (vö.: 2Péter 1,11) Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok szeretettel: Majnek Antal, munkácsi megyéspüspök jön. És aki hozzá jön, azt el nem veti. Valóban hihetek ebben? Az ünnep arra emlékeztet, hogy igen! Mert akik errõl beszámoltak, készek voltak azért a Jézusért meghalni, még a mártíromságot is vállalták. Ezeknek az embereknek az élete 180 fokot változott. Így lesznek ma is a Saulokból a Krisztust gyûlölõkbõl Pálok, akik készek érte élni és halni. A gyõztes Krisztus közelében a gyenge, gyáva tanítványok, akik még menekülnek Krisztus keresztre feszítésekor, pünkösdkor bátran tesznek tanúságot mellette. Jussunk el mi is a megfeszített Krisztusunk képétõl a feltámadott Úr diadaláig! Kívánom minden keresztyén testvéremnek, hogy ez a Krisztustól származó mennyei erõ bátorítsa az élet küzdelmeiben. Ez adjon hitet, békességet a családokba. Tanuljunk meg helyesen ünnepelni! És mivel Isten nem változik, emlékezzünk, hogy Õ ugyanazzal a szent szeretetével szabadít meg ma is minden bajtól és a haláltól. Legyünk hírvivõ angyalai ennek a gyõzelemnek a rossz, a sátáni felett. Ezzel vigasztaljuk a szenvedõket. És ez adjon nekünk jó reménységet, ami meg nem szégyenít. Így kívánok áldott ünnepet! Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház lelkészi fõjegyzõje Feltámadt Krisztus! Szeretteim! A Húsvét az egyházi év legnagyobb ünnepe. Nem egy az ünnepek közül, hanem maga az ünnep. Az ünnepek ünnepe és az ünnepélyek ünnepélye énekeljük ma templomainkan. Ma jött el számunkra az óhajtott és üdvözítõ ünnep, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának napja. Ez az ünnep a béke záloga, a kiengesztelõdés forrása, a halál szétrombolása, az ördög megölése. Ma az emberek egyesülnek az angyalokkal, és a testben élõk a testnélküli erõkkel együtt hozzák Istennek a dicsérõ éneket. Ma az Úr szétrontotta az alvilág ajtajait, a halál arculatát elpusztította, a halál nevét megváltoztatta: azt már nem halálnak hívják, hanem nyugalomnak és álomnak! Ma vigadnak az angyalok, ma örvendeznek az arkangyalok, ma a kerubok és szeráfok ünneplik a jelen ünnepet! ilyen lelkes szavakkal ünnepli Aranyszájú Szent János egyik beszédében a legnagyobb ünnepünket, ami nem csak a legnagyobb, de a legrégibb keresztény ünnepünk is, amelyet az apostoli idõk óta ünneplünk. Az õsegyház Pászka ünnepén két megemlékezést kapcsolt össze: Krisztus szenvedésének és feltámadásának eseményét. Kettõs elnevezést is kapott: a szenvedés Pászkája (gör.: Pászka sztauroszimon) és a feltámadás Pászkája (Pászka anasztaszimon). E kettõsségnek lehetünk tanúi a világban. Isten ezt az ünnepet adta nekünk, hogy lássunk. Láttuk Jézust a kereszt terhe alatt, láttuk a kereszten függeni. Láttuk õt türelmesen szenvedni és hõsiesen meghalni. Láttuk, amint eltemették. (Hosszú szenvedése során nem látni csalódottságot Jézus arcán, mert õ tudta, mi vár rá és tudta, hogy küldetését befejezte.) A szomorú napok után Isten megadta, hogy meglássuk az õ dicsõségét. Boldogan látjuk a sírtól jövõ asszonyokat, apostolokat, akik angyalok jelenésérõl és üres sírról beszélnek. Látjuk a kenethozó asszonyok és az apostolok örömét, miután Jézussal találkoztak. Látjuk a dicsõségben, fényben úszó Jézust, amint egész lénye a zsoltár szavával hirdeti a világnak: Az Úr országol, ékességbe öltözött, erõsségbe öltözött az Úr! Isten ezt a szép ünnepet adta nekünk, hogy halljunk. Hallottunk ordító tömeget, amely Jézus halálát kívánta. Hallottunk kalapácsütéseket, amellyel Jézust a ke- resztre szegezték, hallottunk sóhajokat Jézus ajkáról. Hallottunk anyai sírást és örömteli szavakat a farizeusoktól. A szomorú napok után Isten a mai napot szerezte nekünk, hogy halljunk örvendetes híreket. Halljuk a feltámadt Jézus örömteli hangját, amivel szerte hirdeti a világnak: Az Úr jobbja gyõzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem, az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt. 117) Krisztus feltámadását ünneplõ testvéreim, bármilyen a tél, mindig tavasz jön utána. Nagypéntek után mindig Húsvét jön. Jöjjön el a mi életünkben is az az idõ, és az most legyen, hogy gyõz bennünk a jó, Krisztus jósága. Gyõz bennünk az élet! Ez a nap, melyet az Úr szerzett, hogy lássunk és halljunk. Miután láttunk és hallottunk, örvendezzünk és vigadjunk azon! Nagy örömünket ne tartsuk meg magunknak, hirdessük mindenkinek: Jézus sírja üres! Krisztus feltámadása arra int, hogy Krisztus gyermekeinek is fel kell támadni a bûnbõl. Ez a szép tavaszi ünnep, Húsvét ünnepe, nyisson meg életünk könyvében egy új lapot: a feltámadás, a megtisztulás és az Istenszeretet lapját. Krisztus feltámadása legnagyobb ünnepe Krisztusnak. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon! Az év legnagyobb és legboldogabb napján, Nektek, a boldog híveknek hirdetem sokszor és nagy örömmel én, a méltatlan de boldog szolga: Feltámadt Jézus a sírból, mint elõre megmondá, adván nekünk örök életet és gazdag kegyelmet! Feltámadt Krisztus! Valóban föltámadt! Szívélyes üdvözlettel és fõpásztori áldással: Milán Sasik, munkácsi püspök

4 4 Állami kitüntetésben részesültek földijeink A Magyar Köztársaság elnöke nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából kimagasló érdemeire való tekintettel állami kitüntetést adományozott Béres Klárának, Bagu Balázsnak, Biró Erzsébetnek és Palkó Lászlónak. Béres Klára nyugalmazott bátyúi pedagógus több évtizedes közösségformáló pedagógiai tevékenysége elismeréséért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Bagu A hagyományoknak megfelelõen idén is megemlékeztek az es szabadságharcról Badalóban. Baráth Imre helyi református lelkész ünnepi istentiszteletét követõen a templom külsõ falát immáron 70 éve díszítõ Petõfi Sándor-emléktábla köré gyülekeztek az emlékezõk. Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke bevezetõjében üdvözölte a vendégeket, majd a Himnusz eléneklése után Nagy András, a Tisza-parti település polgármestere szólt arról, hogy mit jelent a helyiek számára Petõfi népének örököse lenni. Az UMDSZ képviseletében Kádár Rozália köszöntötte az egybegyûlteket. Különösen ma fontos 1848 üzenete, amikor országunkban ismét elhatalmasodik a nacionalizmus, amikor megtörténhet az, hogy a szomszédos megyébõl Ungvárra jönnek tüntetni az ukrán nacionalisták, mert fáj nekik a vereckei emlékmû, fájnak nekik magyar anyanyelvû helységtábláink, fáj az intézményeken lobogó magyar nemzeti színû zászló, és ami szinte Balázs nyugalmazott bátyúi pedagógus több évtizedes közösségformáló pedagógiai tevékenysége elismeréséért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Biró Erzsébet munkácsi orvos kiemelkedõ gyermek-rehabilitációs és karitatív tevékenysége elismeréséért Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Palkó László csapi vállalkozó karitatív és mecénási tevékenysége elismeréséért Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Megemlékezés Badalóban létünkre tör, fájnak nekik magyar iskoláink emelte ki beszédében a szónok. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, a megyei tanács képviselõje arról beszélt, hogy a gyávaság szüli a szolgaságot, a bátorság pedig a szabadságot hõsei bátrak voltak és ki mertek állni az igazukért hangsúlyozta az elnök. A mai helyzetrõl szólva, a KMKSZ elsõ számú embere így fogalmazott: napjainkban, ebben a félig kész, zûrzavaros országban összehasonlíthatatlanul kevesebb okunk van félni bármitõl, mint 1848-as elõdeinknek. A KMKSZ az a szervezet, amelynek nem az az elsõdleges feladata, hogy mindig, mindenkivel jóba legyen, hanem az, hogy a bátorság lehetõségét, a bátorság útját kínálja fel annak, aki még igaz magyarnak tartja magát zárta mondandóját a szónok. A helyi általános iskola növendékei által elõadott verses, zenés összeállítást követõen a Szózat eléneklésével, illetve a Petõfi emléktábla megkoszorúzásával ért véget az ünnepi megemlékezés. (jakab) Megemlékezés Beregszászon Elejét lásd az 1. oldalon trikolort, emlékeztetett a legutóbbi fejleményekre Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke. Bízunk benne, hogy a nemzeti türelmetlenség és viszály nem nyer teret, ám hogy ezt elérjük, az itteni magyarság összefogására, a két nagy érdekvédelmi szervezet együttmûködésére van szükség. Továbbá össze kell fogniuk az értelmiségieknek, az egyházaknak, a civil szervezeteknek, hogy az itteni magyarság megmaradását célzó programjaink megvalósulhassanak, hogy fiataljaink megfelelõ körülmények között tanuljanak, s egyenlõ esélylyel indulhassanak az életbe. Továbbra is az a feladat, hogy a kárpátaljai magyarság szülõföldjén élhetõ életet biztosítson önmaga számára, hangsúlyozta Gajdos István. Éretlenek lennénk a szabadságra? A értelmetlen pártpolitikai szembenállás, a megosztottság, a határon túl is kioltja a nemes szándékokat, törekvéseket? Mit tehetünk a széthúzás, a megosztottság ellen? Ezeket a kérdéseket tette fel beszédében Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal fõosztályvezetõje, aki arra utalt, hogy az új európai realitás tõlünk is újfajta, konszenzusra törekvõ gondolkodást kíván. Emlékeztetett rá, hogy március 15-e a közös akarat, a megélhetõ szabadság ünnepe. A modern Magyarország születésnapját ünnepeljük ezen a napon, amikor a nemzet a legszebb arcát mutatta meg a világnak, hangsúlyozta beszédében Szabó Vilmos, a Magyar Parlament külügyi bizottságának elnökhelyettese. A nemzet akkor talált önmagára. A mai nemzedékeknek tanulni kell az akkori összefogásból, az elõdök önzetlen áldozatvállalásából. A magyar nemzet hiába választottak el évtizedeken át bennünket határok, mindenkor egységes maradt. A magyar nemzet befogad mindenkit, belõle senkit sem lehet kirekeszteni, ezt tanítja a magyarság történelme, emlékeztetett rá a szónok. A népbõl nemzetté válás hosszú folyamatában egy hatalmas lépést tett a magyarság azon a 160 évvel ezelõtti nevezetes napon, hangsúlyozta a megyei nemzetiségi fõosztály képviseletében felszólaló Jevcsák Judit. Az egységre és a szabadságra való törekvés ma is idõszerû. Húsz esztendõvel ezelõtt ünnepelhettünk együtt elõször, emlékeztetett rá Horkay Ünnepség a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Szervezetének elnöke. Aki a márciusi ifjak lelkesedését, a 48-as honvédek hõsies helytállását állította a mai nemzedékek elé példaképül. A kárpátaljai magyarság csak úgy maradhat fenn, ha mindig lesznek elegendõen azok, akik hajlandók önfeláldozó módon a közösségért cselekedni. Legyen béke, szabadság, egyetértés, idézte a tizenkét pont preambulumát Zubánics László történész, aki arról a fegyelmezett magatartással párosuló lelkesedésrõl beszélt, mely Bereg vármegye lakóit a szabadságharc folyamán jellemezte. A hálás utókor mindenkor példát vehet tõlük. Ünnepség Ungváron Március 15-én délután Ungvár és környékének magyarsága a KMKSZ hívására a megyeszékhely központjában felállított Petõfi szobornál gyülekezett, hogy fejet hajtson az es szabadságharc hõsei elõtt, hogy erõt merítsen a márciusi ifjak példamutatásából, hogy ezúttal is demonstrálják: vagyunk, és itt itthon vagyunk. Semmilyen politikai erõ bértüntetõi nem ingathatnak meg bennünket a szülõföldhöz való ragaszkodásunkban, kitartásunkban, az igaz eszmékért való kiállásban. Mert a Petõfi által 160 évvel ezelõtt feltett kérdésre rabok legyünk, vagy szabadok? nekünk kell megadni a választ. Életünkkel, példamutatásunkkal kell kiállni a szabadság eszméje mellett, most is, amikor anyanyelvünk, kiharcolt jogaink kerülnek veszélybe, amikor a megélhetési politikusok próbálnak éket verni az ezen a földön több mint ezer éve egymás mellett békében élõ nemzetek közé A megemlékezésre kokárdával a mellükön érkezõk lelkében az egykori márciusi hangulatot idézte meg Ferenczy Attila, a beregszászi Magyar Nemzeti színésze, aki Petõfi Nemzeti dal-át szavalta el mély átérzéssel. Az ünnepség résztvevõit Tarics Zoltán, a KMKSZ ungvári városi szervezetének elnöke köszöntötte, aki hangsúlyozta az elõdök példamutatását. Sziklavári Vilmos, a Magyar Köztársaság Ungvári Fõkonzulátusának fõkonzulja ezúttal Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ünnepi köszöntõ levelét olvasta fel, amelyben a kormányfõ szabad és megosztottság nélküli ünneplést kívánt. Jevcsák Judit, a megyei nemzetiségi fõosztály vezetõje a magyar nemzet egységre, szabadságra, függetlenségre való törekvését emelte ki. Az 1848/49-es szabadságharcban gyõzött a nemes eszme, jelezve: az igazságtalanságra és elnyomásra épülõ rendszert nem lehet fenntartani. 160 évvel ezelõtt a népbõl nemzet született. A szabadságharc jeles képviselõi máig példát mutatnak számunkra, s arra biztatnak, hogy tovább munkálkodjunk jövõnk építésén. Dupka György, a MÉKK elnöke, az UMDSZ alelnöke, megyei képviselõ kemény szavakkal illette a hágón túlról importált tüntetõket. Felszólította az ukrán szélsõséges, nacionalista szervezetek képviselõit, hogy kérjenek bocsánatot a magyar és a ruszin képviselõktõl. Védjük meg közösen nemzeti jogainkat, õrizzük meg szülõföldünket a béke szigeteként, mondta a szónok. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke felszólalásában a szabadság eszméjének, lényegének elemzésére fektette a hangsúlyt. Az európai gondolkodók számára a szabadság az önkény hiánytát jelenti, fogalmazott. Az a nemzet szabad, amelyik képes saját törvényei szerint élni, és képes ezeket a maga hozta törvényeket betartani. A zsarnokságtól való megszabadulás még nem jelent szabadságot, a zsarnokság béklyóit levetõ nép nem lesz automatikusan igazi nemzetté. Erre példaként szolgál a Szovjetunió megszûnését követõ állapotok is. Merjünk mindig kiállni igazunkért, jogainkért. Nem szabad félnünk! Ha valaki fél, nem lesz szabad. A gyávaság elnyomást, zsarnokságot, rabságot szül. 48 azt jelenti számunkra, hogy a magyarság akkor képes volt kiállni a szabadságért, tudott azért áldozatot hozni. Õk kiharcolták a szabadságot. Õk tudtak élni a kiharcolt szabadsággal. Ha szeretnénk hasonlítani elõdeinkre, akkor nem azon kell törni a fejünket, hogyan hozhatjuk közös nevezõre a gyávaságot és a bátorságot, az igazságot és a hazugságot. Nem lehet mindenkinek igaza, hogy össze tudjunk borulni. Ilyen hozzáállással 1848-ban sem lehetett forradalmat csinálni. A magyar nemzet úgy maradhat fenn, ha képes választani, ha felismeri, mi az igazság és a gyávaság útja. Legyen bátorságunk felismerni és meglátni a bátorság ösvényét ma is, és legyen lelki erõnk ezt az ösvényt végigkövetni, hogy ne elveszszünk, hanem megmaradjunk, mondta Kovács Miklós. Héder János ungvári református lelkipásztor aki ezúttal bölcs szívért imádkozott az ünnepek jelentõségét hangsúlyozta: ha nincs ünnepünk, nincs mire emlékeznünk. 160 évvel ezelõtt a magyar nép meglátta a kor kihívását, érezte, hogy nem lehet megállni, nem lehet tovább tûrni. Ez a mai ünnep is arra figyelmeztet, hogy a szabadság nem magától jött el, azért tenni kell mindnyájunknak. Ma, amikor veszélyben van nemzetünk, nyelvünk, identitásunk, kultúránk, nem szabad megélhetési politikát folytatni. Nem adhatjuk fel nemzetünket, kultúránkat, csak azért, hogy jól lakjunk. Tenni kell, akarni kell tenni a másikért, és áldozatot kell hozni, akkor is, amikor nehéz! Mire buzdít bennünket a szabadságharco-sok példája? Ne demagóg célokat állítsunk magunk elé. Embernek kell maradnunk, merni kell álmodni a szabadság álmát, errõl nem szabad lemondani! Emeljük fel a szabadság büszke zászlaját! Tegyünk meg minden tõlünk telhetõt ezért a földért, ahová születtünk, amelyik a hazánk. Ne herdáljuk el azt az örökséget, amire ez az ünnep tanít. Az ünnepség immáron hagyományosan a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, befejezésként pedig a Szózat hangzott el, majd a résztvevõk a Petõfi szobor talapzatánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Kovács Elemér Marton Erzsébet

Július 13. 19. Az ukrán védelmi miniszter Kárpátalján. 5. oldal. Árpád János, a Miniszterelnökség. felelős államtitkára kijelentette:

Július 13. 19. Az ukrán védelmi miniszter Kárpátalján. 5. oldal. Árpád János, a Miniszterelnökség. felelős államtitkára kijelentette: 28 19. évf. 28. szám TV műsor Július 13. 19. Ára: 3,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Változtak a mozgósítás feltételei 3. oldal Az ukrán védelmi

Részletesebben

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal 2. oldal 5 19. évf. 5. szám Rendkívüli állapotot vezetett be a kormány Kelet-Ukrajnában 4. oldal TV műsor Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa Február 2-8. 6. oldal Ára: 2,50 hrivnya Magyar Konyha Hete

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Egy életképes közösség

Egy életképes közösség 6 18. évf. 6. szám Tv-műsor február 10-16. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Minden idők legdrágább olimpiája előtt 3. oldal A V4-ek

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben