Vállalatgazdaságtan vázlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatgazdaságtan vázlatok"

Átírás

1 Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci Tamás

2 Üdv az olvasónak! Egy vázlatot tartasz a kezedben, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan (Aula Kiadó, 2005) című könyvének első két részének vázlatát. Ez a vázlat eredetileg kézírásos jegyzetként indult, melyet a vállgazd vizsgámra készülve írtam (feleslegesen... ), majd egy gyenge pillanatomban be is gépeltem. Úgy gondoltam: ha csak egy ember is akad, akinek a felkészülését megkönnyítené ez a vázlat, akkor ne kössön ki a papírköteg a szemetesládámban hátha tudja valaki hasznosítani. Mint már említettem, a jegyzet a könyv első két részéből (összesen tehát 10 fejezetéből) készült. Személyes benyomásom ugyanis az volt, hogy különösen ez a két rész idegtépő: több, mint 150 oldal, miközben sokszor éreztem úgy, hogy oldalakon át trivialitások parttalan ragozása folyik. (Gondoltam is arra, hogy ha valaha elő is veszem újra a könyvet, a vállalat tevékenységi rendszerét részletező (konkrétabb) részeket előfordulhat, hogy újra elolvasom de a bevezető jellegű két részt biztosan nem; így abból jól jöhet egy vázlat.) Elképzelhető (bár szerencsére nem biztos), hogy aki egyszer sem olvassa végig ezt a két részt, az ettől a vázlattól sem lesz okosabb. Ellenben nagyon remélem, hogy aki legalább egyszer átrágta magát ezeken, az a tudása későbbi felfrissítéséhez eredményesen tudja használni ezt a vázlatot. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy (egyetlen kivételtől eltekintve) mindegyik fejezetet sikerült nem több, mint két oldalban összefoglalnom. (Összegészében pedig a 150 oldal 20-ra csökkent és persze a folyószövegből is vázlatpontokba szerkesztett írás lett.) Cserében mindössze egyetlen dolgot kérek. Ha bármilyen megjegyzésed van a vázlattal kapcsolatban legyen az kritika, visszajelzés vagy biztatás bátran keress meg ben. Címem: Amennyiben ez a dokumentum módosulna (például a kapott visszajelzések alapján!), úgy a legfrissebb változatot megtalálod a címen. Végül pedig hadd kívánjak erőt a felkészüléshez és sok sikert a vizsgához! Ferenci Tamás Változatok Első változat. Kézirat lezárva: május 6. Második változat. Kézirat lezárva: július 15. Harmadik változat. Kézirat lezárva: december 12. Negyedik változat. Kézirat lezárva: április 15. Szedés A dokumentum szedése L A TEX-ben készült, 10 pt-os Times betűtípus használatával, egyoldalas, A4-es szedéstükörrel. 1

3 Tartalomjegyzék I. A vállalat érintettjei, céljai, formái 3 1. Üzleti vállalkozás vállalat 4 2. A vállalati működés érintettjei 6 3. A vállalat céljai 8 4. A vállalkozások szervezeti formái Vállalatelméletek 12 II. A vállalat helye a társadalmi rendszerben A vállalat társadalmi szerepe A piac és a piaci viszonyok Az állam gazdasági szerepe További külső érintettek A vállalati gazdálkodás a múltban és a mai üzleti világban 25 2

4 I. rész A vállalat érintettjei, céljai, formái 3

5 1. fejezet Üzleti vállalkozás vállalat Alapvető cél (a szervezet tevékenységének irányultságát, létének értelmét kifejező cél) Üzleti vállalkozás (olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett) Vállalat (a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete) Egy szervezet üzleti vállalkozás, ha önálló alapvető céljának megvalósításában üzleti tevékenysége révén biztosítja saját túlélését (veszteség legfeljebb rövid távon, hosszún nem) kockázatot vállal (később megtérülő befektetések) valóságos piacon működik (pl.: árak nem autokratikusan meghatározottak) Fogyasztói igény (olyan igény, amelyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belüli munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni) például: kórházból hazamenetel mentővel (közösségi intézmény) családtag kocsijával (saját szervezeten belüli munka) taxival (ez már fogyasztói igény) Fogyasztói igény mögött: emberi szükségletek és vágyak, kívánságok Fogyasztói igény mint valami iránti fizetőképes kereslet jelenik meg a piacon Vállalat számára: kettős értékteremtés fogyasztóknak (amiért fizetni hajlandóak) tulajdonosoknak (befektetésük megtérülése) Vállalat sikeres működésének feltétele: a kettős értékteremtési folyamat egyidejű megvalósítása Vállalat küldetése (a vállalat alapvető céljának konkrét értelmezése; meghatározza a működési kört, a belső működés és a külső érintettekkel való kapcsolatok alapelveit) működési kör: milyen fogyasztók milyen igényeit, hogyan akarja kielégíteni Az alapvető cél minden vállalatra ugyanaz, a küldetés nem: kifejezi üzleti tevékenységének lényegét; megkülönbözteti más vállalatoktól Marketing (a vállalat fogyasztóorientáltságát fejezi ki; tartalma a vállalat piaci kapcsolatait fejlesztő és megvalósító funkciók betöltése) Innováció (a fogyasztói igények új, magasabb minőségű kielégítése) 4

6 1. FEJEZET. ÜZLETI VÁLLALKOZÁS VÁLLALAT 5 a piacra orientáltság következménye; versenyfeltételekhez való alkalmazkodást fejez ki A küldetés megvalósításához számos tevékenységet kell végrehajtani; de a marketing és innováció elengedhetetlen

7 2. fejezet A vállalati működés érintettjei A vállalat küldetéséből és működése érintettjeinek céljaiból származtathatóak a vállalat céljai E célok alapot adnak döntések meghozatalához, elérésükhöz szükséges tevékenységek végrehajtásához A vállalati működés érintettjei (érintett minden olyan személy vagy csoport, aki/amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalat működésével) angolul: stakeholder csoportosítás belső érintettek külső érintettek Adott személy vagy szervezet több szerepben is megjelenhet Szerepek egyidejű betöltése, szerepek egybeesése is megjelenhet (pl. egyszemélyes magánvállalkozás) Belső érintettek (meghatározott jogviszony keretében tartoznak a szervezethez) tulajdonosok: tőkebefektetés menedzserek: működtetéshez kapcsolódó döntéshozatal alkalmazottak: végrehajtás Belső érintettek: eltérnek a célok, amelyek megvalósítása érdekében a vállalathoz csatlakoznak tulajdonosok: befektetett tőke növekedése menedzserek: eredményes működés alkalmazottak: személyes jövedelem maximalizálása Ebből alakulnak ki a vállalat saját céljai; a korlátok, feltételi rendszer pedig a külső érintettek céljaiból Külső érintettek fogyasztók: az ő igényeiket kell kielégíteni; az eredményesség külső referenciái versenytársak: részben azonos működési kör; ugyanazon fogyasztói csoport igényeinek kielégítése szállítók: számukra a vállalat a fogyasztó; hitelezők is ide tartoznak stratégiai partnerek: részben azonos célok, tevékenységek; közös akciókban való részvétel, vagy szoros szállító/vevő viszony, szervezeti kapcsolattal állami intézmények: részt vesznek a gazdaság szabályozásában; sokféle hatást fejtenek ki helyi és önkéntes állampolgári közösségek: civil szféra; informális hatások; növekvő jelentőségű 6

8 2. FEJEZET. A VÁLLALATI MŰKÖDÉS ÉRINTETTJEI 7 természeti környezet: utóbbi időben a felelősségérzet erősödik, kihasználás helyett megőrzőregeneráló használat A fogyasztók, a versenytársak és a szállítók jelentik a szűkebb értelemben vett piacot

9 3. fejezet A vállalat céljai Szervezet (olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg) A vállalat, mint szervezet céljai a küldetésből és a belső érintettek céljaiból, törekvéseiből alakulnak ki Az emberek egyéni célokkal rendelkeznek; a vállalathoz csatlakozás oka ezek kielégítése Az ember állandó szükségállapotban van, egy szükséglet kielégítése után újabb jön a szükségletek hierarchikusan is rendezettek (pl. Maslow-i piramis) Több cselekedet is szolgálhat egy szükséglet kielégítésére, és viszont Szervezeti célok nem azonosak az alkotó egyének céljaival, de nem is függetlenek tőlük az egyéni célok rendkívül sokfélék, nem mind elégíthető ki egy szervezetben a szervezeti célok legfőbb jellemzői hierarchikusan strukturáltak (vonatkoztatási alap a célok eléréséhez szükséges tevékenységek összehangolásához) kölcsönös erősítés (a szervezet és a szervezet tagja segítik egymást céljaik elérésében) kompatibilitás (egyéni célok és a szervezet hatékony működése összeegyeztethető) szuperordinált célok létezése (legjellemzőbb vonás: ezért képes a szervezet többet megvalósítani, mint a tagok külön-külön) Szuperordinált cél (a szervezet valamennyi tagjának közös célja; eléréséhez szükséges a tagok kooperációja; kellően átfogó az alárendelt célok átfogásához) A szervezeti célok az egyéni célmegvalósítási törekvésekből épülnek; a célok közti részleges ellentét szükségszerű A belső érintettek céljai (egyszerűsítéssel homogénnek tekintve) tulajdonosok: befektetett tőke értéknövelése, profitnövelés természetes személyek (az egyetlen (még menedzserek alkalmazása esetén is meghatározó befolyással bíró) tulajdonostól a nagyon sok (de csak közvetett befolyással bíró) tulajdonosig) intézményi tulajdonosok (képviselők útján vesznek részt az irányításban) menedzserek: legjobban kötődnek a vállalati célokhoz (a tulajdonos távoli, a munkavállalók csak kis befolyással bírnak); növekedésben, nyereségességben és személyes jövedelemnövelésben érdekeltek munkavállalók: kis befolyás, főként személyes célok (de több, mint jövedelemszerzés) a bérezésük miatt természetes konfliktusban vannak a menedzserekkel és a tulajdonosokkal 8

10 3. FEJEZET. A VÁLLALAT CÉLJAI 9 Képviseleti probléma (a megbízó ügynök viszonyban fellépő jelenség; lényege az ügynök részéről jelentkező opportunista cselekvés, amelynek alapja az információs aszimmetria az ügynök és a megbízó között) tulajdonosé a pénz, de nincs közvetlen befolyása a döntésre; a menedzsernek van, de ő meg a profitból nem részesül közvetlenül Vállalatkormányzás (a vállalat legfelső szintű irányítását végző intézmények és mechanizmusok működése) angolszász rendszer: széttagolt tulajdonosi szerkezet (tőzsde); kis munkavállalói szerep német rendszer: fentiek ellentéte; tulajdonosok hosszabb távú, reálszférára is kiterjedő szemlélete magyar rendszer: kettő keveréke, a némethez közelebb A profitszerzés a túlélés feltétele; azonban ezzel egyidejűleg a vállalatnak társadalmi szerepe is van Felelős vállalat koncepció (a vállalatnak társadalmi felelőssége is van, és ennek jegyében működése során mintegy szűrőt alkalmazva racionálisan dönt a morálisan elfogadható alternatívák között) Két ellentétes nézet felelős vállalat felfogás, érintett felfogás: valamennyi érintett érdekét figyelembe kell venni; nagyobb súly a külső érintetteknek; társadalmi jólét növelése; ez jó hatással lehet a bevételekre is tulajdonosi érték koncepció: the business of business is business (Friedman), a vállalat csak az üzleti haszonnal törődjön, ezzel járul hozzá leginkább a jóléthez A vállalati célrendszer többdimenziós; többféle célstruktúra határozható meg Hierarchikus rendszerben a magasabb rendű cél elérésének feltétele az alacsonyabb teljesülése Cél és eszköz között nincsen éles határ, átmehetnek egymásba Célok átfogó volta szerinti strukturálás alapvető cél (fogyasztói igénykielégítés nyereség elérése mellett) küldetés (alapvető cél elérése: út, tevékenységek, működési elvek) távlati, tartós célok (mit kell teljesíteni a küldetés megvalósításához) közvetlen, irányítási célok (pl. reklámakció lebonyolítása, új szállító bevonása) operatív, működési célok (pl. munkadarab legyártása, anyagbeszerzés) Egy konkrét cél helye idővel változhat a célstruktúrában Célok strukturálásának további fontos dimenziói funkcionális célok (a vállalati tevékenység különböző területein fogalmazódnak meg) belső érintettek célstruktúrába kapcsolódása tulajdonos: alapvető cél menedzser: küldetés munkavállaló: távlati, tartós célok külső érintettekhez kötődő célok (kontingenciaelméletben különösen fontos; részben gazdasági, részben társadalmi funkcióhoz kapcsolódnak)

11 4. fejezet A vállalkozások szervezeti formái Vállalat: üzleti vállalkozás szervezeti kerete A vállalat számos különböző jellemzővel írható le; egyik fontos ezek közül: a tulajdonosi viszonyok A tulajdonosi viszonyokat jogi keretbe rendezik a társasági formák egyéni vállalkozás társaság részvénytársaság Egyéni vállalkozás (egyetlen személy tulajdonában lévő üzleti vállalkozás) ő fekteti be a tőkét, hoz döntéseket a vállalat teljes nettó értéke az ő tulajdona; a követelések teljesítéséért ő felel az egyéni vállalkozás nem jogi személyként vesz részt az üzleti életben, így a mi definíciónk szerint nem vállalat Társaság (két vagy több tulajdonos által alapított, személy- és/vagy tőkeegyesülés jellegű üzleti vállalkozás, ahol a partnerek osztoznak az eredményen és a vezetés felelősségén) tulajdonosok vagyonától elkülönült, önálló szervezet és ügyvitel tagok korlátlan (kkt: minden tag, bt: legalább egy tag) vagy korlátozott (kft) felelősséggel számos egyéb eltérés is a formák között (tevékenység jellege, alapítás körülményei, stb.) a bt és a kkt nem rendelkezik jogi személyiséggel, így a mi definíciónkban nem vállalat Részvénytársaság (tisztán tőkeegyesülés jellegű társaság, ahol a tulajdonosok a társaság működéséért a részvénytulajdonukon túl semmilyen felelősséggel nem bírnak) tulajdonosi és menedzseri funkciók leginkább szétválnak (bár manapság ez gyengül) korlátlan tőkeegyesítési lehetőség az üzleti élet meghatározó tényezői A piac az eredményesség alapján szelektál: vállalatok folyamatosan szűnnek meg és jönnek létre Vállalatalapítás egyrészt jogi aktus (adott ország társasági törvénye szabályozza) másrészt magára a piacra lépés (gazdasági megfontolások tárgya) Egyének vállalatalapítása motivációk egyéni motivációk (nyereség, jólét, függetlenség, önmegvalósítás, stb.) környezetből fakadó motivációk (perspektívátlanság, egy fogaskerék a sokból érzés, stb.) vállalatalapító személyek szakmai ismeretekre építő (kis ambíciók, kevés tapasztalat, nem növekedés-orientált) 10

12 4. FEJEZET. A VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI 11 menedzser típusú (tapasztalt vezető, átgondolt, komoly hátterű vállalatalapítás) Szervezetek vállalatalapítása leányvállalat létrehozása ill. közös vállalat létrehozása (részben vagy egészben az alapító ill. alapítók által tulajdonolt) Fúzió (két vállalat egyesülése új vállalat létrehozására) Felvásárlás (egy vállalat részleges vagy teljes tulajdonba vétele) Szövetkezet (a közös vállalkozás sajátos formája, ahol a tagok rendszerint a vezetésben is részt vesznek, olyan módon, hogy az 1 tag 1 szavazat elv érvényesül) A fúzió és a felvásárlás viszonylag radikális eljárás a vállalatszerkezet átalakítására Vállalatok megszűnése a sikertelenség jele; de sokszor hasznos, hogy tőkét szabadít fel főbb okai piacvesztés (a létalap megszűnése; általában nem hirtelen történik) hibás vezetés (információhiány, túlzott optimizmus, stb.) hibás expanzió (balul sikerült felvásárlás, pl. rossz időzítés, balszerencse, stb.) Csőd (az a jogi eljárás, amelynek során rendezik annak a vállalatnak az adósságát, amely nem képes pénzügyi kötelezettségeinek eleget tenni) A csőd lehet önkéntes, vagy a hitelezők kezdeményezése miatti A csőd nem feltétlenül jelenti a vállalat felszámolását, lehet, hogy épp a csődvédelem (ami alatt jogilag érvényesen szüneteltetheti adósságai megfizetését) ad lehetőséget az újrakezdésre

13 5. fejezet Vállalatelméletek Fogalmi keret társadalmi munkamegosztás bővülése specializáció csere a cserét (tranzakciót) koordinálni kell piac (ár hordozza az információt) szervezetek (utasítások, alá- és fölérendelt viszonyok) a fő kérdések azzal kapcsolatosak, hogy a vállalat milyen koordinációs szerepet játszik, tevékenysége hol helyezkedik el a koordinációs mechanizmusok skáláján A standard mikroökonómia vállalatfelfogása csak piaci koordináció, szervezeti nincs a vállalat racionálisan, teljes információ alapján (ezt közvetíti: az ár) dönt a lehetőségek közül; a profitmaximalizáló elvre építve a vállalat egységes egész, fekete doboz A vállalat magatartási elmélete a vállalat nem cselekvő egész, hanem a résztvevők koalíciója a csatlakozás oka: szükségletek magasabb szintű kielégítése a szükségletkielégítés elfogadott minimális szintje az aspirációs szint a vállalatnak nincs célja, csak a résztvevőknek van; optimalizálás helyett kielégítő megoldás az információhoz jutásnak, az információ feldolgozásának költsége van korlátozott racionalitás A megbízó ügynök elmélet tulajdonosi és menedzseri funkciók szétváltak; a menedzsment hoz döntést, de a tulajdonosé a profit; a tulajdonos azonban nem tudja ellenőrizni a menedzsmentet az érdekütközés alapja az információs aszimmetria ami visszafogja a menedzsereket tőkepiac (objektív értékelést ad a tulajdonosnak) menedzserpiac (a tulajdonossal szembehelyezkedés rossz pont) a tulajdonos kulcsfeladata: érdekeltségi rendszer kialakítása a menedzsereknek A tranzakciós költség elmélet a cserének is van költsége: árinformáció beszerzése és a megállapodás megkötése akkor kell a csereaktusokat piacon kívül bonyolítani (pl. hosszú távú keretmegállapodások), amikor ez az olcsóbb a vállalat addig terjed (azaz koordinál a piac helyett) amíg a szervezeten belüli megállapodás költsége kisebb a piaci megállapodás költségénél Az erőforrás-alapú vállalatelmélet 12

14 5. FEJEZET. VÁLLALATELMÉLETEK 13 a vállalatok erőforrásai és ezek felhasználásra vonatkozó képességei eltérőek; ezek határozzák meg a versenyelőnyt szoros kapcsolat a stratégiai menedzsmenttel További vállalatelméleti megközelítések piaci szervezetelmélet (szervezetek közötti konfliktusok; játékelmélet) evolucionista felfogás (biológiai analógiák; erőforrás alapú megközelítés általánosítása; a szervezeti rutinokat vizsgálja ezek határozzák meg a viselkedést, amely pedig a kiválasztódás alapja) tulajdonosi jogok gazdaságtana (a tulajdonos az emberi tőkére csak közvetett befolyást gyakorol, mégpedig a termelési eszközök tulajdonlásával)

15 II. rész A vállalat helye a társadalmi rendszerben 14

16 1. fejezet A vállalat társadalmi szerepe Gazdaság hivatása: szűkös erőforrások és korlátlan igények közti ellentmondás feloldása; ehhez: munkamegosztás specializáció tevékenységcsere koordináció ezt bonyolítják a vállalatok A vállalat környezete az egész társadalom, nem csak gazdasági szempontból kulturális szféra (társadalmi normák, szokások, magatartási alapelvek) alapvető intézmények szintje (szervezeti keret a társadalom működésének szabályozásához) konkrét szervezetek és kapcsolataik szintje (egyes vállalatok, szerződések, stb.) egyes gazdasági tevékenységek szintje (termelési, forgalmazási, menedzselési, stb.) Koordinációs mechanizmusok (a társadalmi tevékenységcsere végrehajtását irányító alapelvek és szabályok összessége) formái piaci (szereplők egyenrangúak, önkéntesek; kölcsönös előnyszerzés, szabályok betartásával; monetarizált) bürokratikus (alá-fölé rendeltség, hierarchia utasításokkal; kapcsolatok lehetnek monetarizáltak, de nem feltétlenül azok) etikai (szereplők egyenrangúak, önkéntesek; késztetés egyoldalú vagy kölcsönös; kapcsolatok nem monetarizáltak) agresszív (szereplők nem egyenrangúak, nyers erőfölényre épít; pénz megjelenhet, de nem szükségszerű) mindig ezek keveréke jelenik meg egy társadalomban, de van domináns modern társadalmakban stabil: a piaci és a bürokratikus, a másik kettő kiegészítő, átmeneti koordinációs vákuum nincs: ha pl. az első három valamiért kiesik, jön az agresszív koordináció Tranzakciós költségek (a tevékenységcsere végrehajtásához szükséges kapcsolatok megteremtésének és fenntartásának költségei) tevékenységcsere végbemehet piacon (koordináció eszköze az ár) és szervezeten belül is (koordináció eszköze: utasítások) klasszikus mikroökonómia: piaci csere tranzakciós költsége 0, így minden tranzakció a piacon megy végbe központi tervutasításos rendszerben pont fordítva valóságos optimum a kettő között: ahol a piaci és a szervezeti koordináció melletti tranzakciós költségek egyensúlyban vannak ez dönti el, hogy mi lesz a szervezeten belül és mi a szervezetek között, a piacon meghatározza a vállalatok határait A két alapeseten (piaci és szervezeti) túl közbenső megoldások is vannak egyedi piaci kapcsolat (ez a tisztán piaci) kooperáció (túl az egyedi kapcsolatokon, hosszabb távú szerződések) 15

17 1. FEJEZET. A VÁLLALAT TÁRSADALMI SZEREPE 16 stratégiai szövetség (hosszabb távú megállapodás nagyléptékű, stratégiai jelentőségű ügyekben) közös vállalat (a tulajdonosi jogok is szerződés tárgyát képezik) össszeolvadás, felvásárlás (ez a tisztán szervezeti) A fogyasztói igény általában nem konkrét termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, hanem megoldásra ( nem szöget akar venni, hanem képet felakasztani, sőt, végső soron: otthonát díszíteni ) Manapság a vállalatok egyre inkább a keresleti folyamatok mögé néznek, és megoldásokat akarnak a fogyasztónak eladni, nem valamely terméket vagy szolgáltatást Külső érintettek kapcsolódása jellemzően (még ha közvetlen megfeleltetés nem is létesíthető) fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek: piaci mechanizmusok állami intézmények: bürokratikus koordináció civil közösségek, természeti környezet: etikai koordináció Agresszív koordináció normálisan működő társadalmakban gyakorlatilag nincs; piaci a domináns, de csakis a szervezetivel és az etikaival kiegészítve tud hatékony lenni

18 2. fejezet A piac és a piaci viszonyok Piac (valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokból a tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba) A vállalat eladóként, vevőként, versenytársként és kooperációs partnerként van jelen a piacon; domináns az eladói szerep A vállalat küldetése jórészt meghatározza a piacot Releváns piac (azon részpiacok összessége, amelyek egy adott vállalat igénykielégítési törekvései szempontjából reálisan szóba jöhetnek) A piac határai általában önkényesek (elhatárolás: termékek legyenek egymással könnyen helyettesíthetőek; földrajzi határok) Piacra belépés: stratégiai döntés, a már bent levők gyakran akadályozzák; korlátai állami szabályozás (tőkekorlát, technológiai követelmény, támogatások és vámok stb.) méretgazdaságosság Vállalatméret (a vállalatnak, mint jogilag körülhatárolt egységnek főként gazdasági fogalmakkal (pl. tőkeérték, létszám) kifejezett nagysága) Üzemméret (a vállalat műszakilag körülhatárolt termelő egységeinek főként technikai fogalmakkal (pl. kapacitás) kifejezett nagysága) méret növelésével a fajlagos költségek csökkennek, gazdaságosság nő a meghatározó a legkisebb hatékony méret piac méretéhez viszonyított nagysága ha ez kicsi, kis ellenállás várható a belépésnél Piaci részesedés (a vállalat értékesítésének az adott piac összes eladásához viszonyított aránya) ha a hatékonysághoz nagy piaci részesedés kell, akkor vagy a bent levőket kell kiszorítani, vagy a piac méretét kell növelni termékdifferenciálás (fogyasztók ragaszkodása adott termékhez) tőkeszükséglet (meghatározó: ágazat tőkeigényessége és a pénzügyi intézmények, pénz- és tőkepiacok) partnerváltás költségei (másik értékesítési vagy beszerzési csatornára átállás miatt) elosztási csatornákhoz való hozzáférés (a bent levők ellenőrizhetik a beszerzési és értékesítési csatornákat) egyéb belépési korlátok (licenc, földrajzi elhelyezkedés, tapasztalatok, bent levők viselkedése) Piacról kilépés: a korlátai fontos tényezők a belépés megítélésében; e korlátok meglevő (adott célra használható) eszközöktől megszabadulás emberi erőforrások konvertálhatóságának hiánya (pl. speciális ismeretek) tőkepiac fejletlensége, ill. stagnálása (a váltáshoz szükséges tőkemozgások miatt lényeges) 17

19 2. FEJEZET. A PIAC ÉS A PIACI VISZONYOK 18 Az árupiac két része: értékesítési piac (vállalat elad) és erőforráspiac, más néven termelési tényezők piaca (vállalat vesz) Piacok: árupiac, pénzügyi piac, munkaerőpiac, információpiac Piacgazdaságban a piac nemcsak az áruk és a szolgáltatások, de a termelési erőforrások elosztását is szabályozza Piacgazdaságban a fenti piacok mind léteznek, egymással összefonódva működnek Verseny (két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok között zajló tevékenysége) szorosan kapcsolódik a piachoz; a vállalatok létének a része a lényeg: nem az a kérdés, hogy mit akarunk vagy tudunk megvalósítani, hanem az, hogy mit tudunk másoknál jobban csinálni Vállalati képességek (a vállalat azon tulajdonságai, amelyek meghatározzák, hogy milyen hatékonysággal tud megfelelni a környezeti kihívásoknak) A verseny léte teszi hatékonnyá a piaci koordinációt; gazdaságszervező ereje miatt jóléti funkció: egyének a saját szempontjaik szerint választhassanak a termékek között allokációs funkció: a termelők a fogyasztói igényeket kielégítően termeljenek hatékonysági funkció: termékek lehető legkisebb ráfordítással történő előállítása A versenyszabályok meghatározása és betartatása a modern államok egyik legfontosabb feladata; ennyiben a piac igényli is az állami beavatkozást (különben kiegészítő koordináció, az agresszió jöhet) A vállalatok csökkenteni igyekeznek a versenyt; ezt kell versenyszabályozással megfogni Kooperáció (két vagy több szereplő összehangolt tevékenysége együttes nyereségük növelése érdekében) pozitív, gazdaságszervező lépések (cél: piac bővítése, gazdasági rendszer hatékonyságának fokozása) verseny tisztaságát fenyegető lépések (cél: verseny korlátozása) horizontális (termelők korlátozzák az egymás közti versenyt, pl. ármegállapodás) vertikális (pl. viszontvásárlás kikötése, vagy árelőírás a viszonteladóknak) Fogyasztói igények kielégítése: vállalatok hálózatszerűen összekapcsolódó láncán át Relációspecifikus befektetés (olyan befektetés, amellyel csak egy adott kapcsolat keretében érhető el a befektető által elvárt megtérülés) A hálón belüli kapcsolatrendszer jellemzői kölcsönös függőség (pl. a relációspecifikus befektetés miatt) hatalmi viszonyok (ki tudja a másikra rákényszeríteni az akaratát) bizalom (opportunista magatartás veszélye; kontraszelekció, moral hazard) szerződési bizalom (a partner teljesíteni akarja kötelezettségeit) bizalom, hogy erre képes is bizalom, hogy gond esetén is jó szándékú magatartást tanúsít A hálózat a piaci és a szervezeti koordináció közötti megoldás A horizontális együttműködés fontos típusa: klaszter (adott földrajzi régióban található, azonos ill. összekapcsolódó profilú, magas versenyképességű vállalatok és más intézmények összekapcsolódó hálózata)

20 2. FEJEZET. A PIAC ÉS A PIACI VISZONYOK 19 A vertikális együttműködés fontos alesetei az ún. ellátási láncok, melyek egy adott fogyasztói igény kielégítésére szerveződő, egymással lineáris és vertikális kapcsolatban lévő vállalatokból állnak Hatékony piac (az a piac, ahol a befektetett tőkék megtérülési rátái gyorsan kiegyenlítődnek) Normál profit (a hatékony piac kiegyenlített profitrátája) Hatékony piacon (könnyű a be- és kilépés) az árak követik a kínálat kereslet váltakozását (pl. ha extraprofitra van kilátás, sokan belépnek és ez megszünteti a kedvező alkalmat) A kockázati tényező figyelembevételével: a hatékony piacon az azonos kockázatú befektetések jövedelmezősége egyenlítődik ki Piacra be- és kilépésnél mérlegelendő: befektetések várható hozamai, kockázati tényezők Kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya alapján nyomásos (vagy vevői) piac: túlkínálat (a vevő van erőfölényben) szívásos (vagy eladói) piac: túlkereslet (eladók versenye helyett a vevők versenye) A piac jellege egy ország gazdasági és piaci erőviszonyait általában és tartósan jellemzi: fejlett piacgazdaságokban legtöbbször nyomásos piac, tervutasításos rendszerekben viszont szívásos piac a jellemző ( Kornai János munkássága) Átmenetileg piacgazdaságokban is előállhatnak hiányjelenségek A piaci struktúra legfontosabb jellemzői piaci szereplők száma és piaci részesedésük megoszlása a piaci koncentráció foka vertikális integráció és termékdifferenciálás mértéke belépési korlátok (szintén ide tartozik, de már foglalkoztunk vele) Piaci részesedés szerinti szerkezet Kínálati oldal Keresleti oldal szereplői szereplői Sok Kevés Egyetlen Sok Tökéletes Oligopol kereslet Monopol kereslet verseny (oligopszónia) (monopszónia) Kevés Korlátozott Kétoldalú Korlátozott keresleti (oligopol) kínálat oligopólium monopólium Egyetlen Monopol Korlátozott kínálati Kétoldalú kínálat monopólium monopólium ilyen táblázat külön is készíthető nyomásos és szívásos piacra, vagyis a monopolkínálat és az általános túlkereslet (szívás) nem ugyanaz, hiába is okoznak hasonló jelenségeket: mindkettő mögött más-más piaci helyzet áll Piacok földrajzi kiterjedése szerint helyi piac (árupiacban a kisvállalkozások számára lényeges; a szolgáltatások piaca és a munkaerőpiac döntően helyi; a pénzpiacban viszont kicsi a jelentősége) körzeti piac (a nemzeti gazdaságpolitika szempontjából alapvető) nemzeti piac (pénzpiac szempontjából döntő) regionális (nemzetközi) piac (a gazdasági integráció terjedésével egyre jelentősebb) világpiac (a globalizáció miatt egyre lényegesebb) A (nem csak gazdaságra korlátozódó jelentőségű) piaci koordináció eredményességének okai dinamizálja a társadalmat (a verseny innovációra, alkalmazkodásra késztet, szelektál)

21 2. FEJEZET. A PIAC ÉS A PIACI VISZONYOK 20 társadalmi létszférák önállóságának megteremtése és egyidejűleg hatékony koordinációja (pénz közvetítő szerepe kapcsolatot teremt, de mégsem avatkozik be a belső folyamatokba) más szférák számára is konzisztens alapelveket nyújt (döntési szabadság, tisztességes verseny, stb.) De a piac sem képes egyedül a gazdaság szabályozására (méltányossági, igazságossági kérdések (gazdasági tevékenységek externáliái), pénzzel nem jól mérhető szükségletek, közjavak, stb.); emiatt a két stabil koordinációs mechanizmus összefonódva működik minden modern társadalomban; legtöbbször a piac a domináns, de az állami szféra is nélkülözhetetlen

22 3. fejezet Az állam gazdasági szerepe Az állam öt alapvető funkciója a modern társadalomban (Világbank, 1977) jogi keretek meghatározása gazdaságpolitika alakítása alapvető szolgáltatások és infrastruktúra létesítése hátrányos helyzetűek védelme környezet védelme Az állami szerepvállalásnak vannak csökkenő és növekvő súlyú területei is Az állam gazdasági szerepvállalásának két szférája közvetlen gazdaságszabályozás gazdaság működéséhez szükséges humán és reál infrastruktúra megteremtése A gazdaságszabályozás dimenziói: gazdasági mechanizmus és gazdaságpolitika Gazdasági mechanizmus (a gazdasági szereplők kapcsolatainak, a gazdasági folyamatoknak jogiintézményi kerete) a gazdaság működésének hosszú távú kereteit adja meg Gazdaságpolitika (az államnak a gazdaság jogi-intézményi rendszerét alakító, ill. a gazdasági folyamatokat közvetlenül befolyásoló tevékenysége) az állam gazdasági szerepvállalásának rövidebb távú dimenziója; az állam hatalmi befolyásának érvényesítése a gazdaságban a gazdaságpolitikai célok csoportosítása makroökonómiai stabilitás biztosítása az erőforrások elosztásának befolyásolása a jövedelemelosztás szabályozása a gazdaságpolitika eszköztára magatartásra utasító eszközök (árakra, bérekre, stb. vonatkozó előírások) magatartást indukáló eszközök (költségvetési, monetáris, árfolyampolitikai eszközök) magatartást egyeztető eszközök (egyeztetések termelőkkel, munkavállalókkal, stb.) Állami szerepvállalás a vállalat szemszögéből korlátok (nem hághatóak át) befolyásoló tényezők (érdemes rájuk odafigyelni) lehetőségek (pl. lobbizás) A lobbizás kétoldalúan is előnyös lehet (a visszacsatolás miatt) Az állam vállalatszabályozó szerepének három fő szférája 21

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Miskolc, 2013. Előszó A napjainkat

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNYOK CSÁNYI TAMÁS AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat PZ5. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben