GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR"

Átírás

1 GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR KÉSZÍTETTÉK A HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN A BOSA MILICEVIC KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÉS VARGA ISTVÁN KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA DIÁKJAI A AS TANÉVBEN. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST A BGA-12-HA SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ FORINTTAL TÁMOGATTA.

2 1. áruforgalom árengedmény discount sniženje 2. áruforgalom áru goods, commodities roba 3. áruforgalom árucimke product labels nalepnica 4. áruforgalom árukészlet stock holdings Olyan akciókat jelent, amikor az értékesítő eltér az alapártól, hogy a fogyasztókat meghatározott cselekedetekre sarkallja. Fajtái: Fizetés módjához kapcsolódó engedmény (Skontó): a készpénzben vagy rövid határidőn belüli fizetés fejében kínálja fel az eladó. Például a lakás eladója felkínálhat olyan feltételeket a vevőnek, hogy a fizetési határidő 30 nap, de 5 napon belüli fizetés esetén 5% engedményt ad. Mennyiségi árengedmény (Rabatt): talán a legismertebb formái az árengedményeknek. Kiindulópontjuk a nagyobb mennyiségben történő vásárlásra való ösztönzés. Ha a vevő egy meghatározott szintnél nagyobb mennyiséget vásárol, engedményt kap, így összességében csökkentheti az egy termékre jutó (átlagos) beszerzési árat. A lakóingatlan piacon ilyen általában akkor fordul el, ha egy befektető több lakást vásárol egy újépítésű beruházásban. Minden, ami szükségletet elég ki és adás-vétel tárgyává válhat. Az árun elhelyezett, annak a használat szempontjából legfontosabb tulajdonságait tartalmazó információs eszköz. Az az árumennyiség, amely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen.

3 5. áruforgalom beszerzés purchasing nabavka 6. áruforgalom egységár unit price jedinična cena Olyan folyamat, amely jelentősen túllép az egyszerű vásárláson. Magába foglalja a beszerzés tervezését, a beszerzési stratégia kialakítását. Feladata a megfelelő szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a vállalat egyéb szerveivel kialakítandó tevékenység koordinációja. Ezek révén járul hozzá a vállalati eredményhez. Az áru egy egységéért (kilogrammjáért, egy literéért vagy milliliteréért, egy méteréért, egy négyzetméteréért, egy köbméteréért vagy egy darabjáért) fizetendő eladási ár. 7. áruforgalom eladó for sale na prodaju Az árut ellenérték fejében felajánló piaci szereplő. 8. áruforgalom eladótér A termék bemutatására szolgáló terület. 9. áruforgalom ellenérték Az áru ára, az a pénzösszeg vagy cserejószág, melyért cserébe a megkívánt jószághoz hozzá lehet jutni. 10. áruforgalom értékesítés sales prodaja (realizacija) Az a munkaművelet, amivel az árut közvetlenül a vásárlónak adjuk el. Feladata, hogy megvédje a fogyasztóik érdekeit 11. áruforgalom fogyasztóvédelem customer protection zaštita kupaca a gyártók és kereskedők erőfölényével szemben. 12. áruforgalom kirakat shop window izlog A régi vásárlásösztönző eszköz, amely a benne elhelyezett árukon, az ott közölt információkon és a kialakított hangulaton keresztül hat.

4 13. áruforgalom minőség quality kvalitet 14. áruforgalom minőségbiztosítás quality assurance obezbeđenje kvaliteta 15. áruforgalom munkavédelem safety at work bezbednost na poslu 16. áruforgalom pénztárgép cash register registar kasa 17. áruforgalom pult counter pult 18. áruforgalom raktározás storing skladištenje 19. áruforgalom szállítólevél dispach notte otpremnica 20. áruforgalom számla invoice faktura 21. áruforgalom ügyfélszolgálat customer service korisnički servis Az áruk használata szempontjából lényeges tulajdonságainak színvonalát értjük. A vásárlók bizalmának megtartását szolgálja azzal, hogy ellenőrzi a minőségi követelmények teljesülését. A dolgozók testi épségének, egészségének megőrzését jelenti, melyhez minden munkavállalónak joga van. A vásárolt áru ellenértékének elszámolásához és a nyugta elkészítéséhez használt eszköz. Térelválasztó funkciót is betöltő speciális asztal. Segíti az árubemutatást, az áru kezelését az eladás során, de árutárolásra, egyéb eszközök tárolására is alkalmas. Az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére szolgáló tevékenység. Az a bizonylat, mellyel az áru a vevőtől az eladóig eljut. Az ellenérték elszámolásának bizonylata, amelyet az áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. A szervezet/vállalat/üzlet egy olyan részlege, mely szakmai segítséget nyújt, illetve tanácsokat ad az ügyfeleknek, vagy felhasználóknak, akiknek problémája van a termék vagy a szolgáltatás használatával, beüzemelésével, javításával, stb.

5 22. áruforgalom vagyonvédelem propperty safety bezbednost imovine 23. áruforgalom vevő customer, buyer kupac 24. gazdasági alapfogalom prémium emission premium emisiona premija 25. gazdasági alapfogalom adás-vétel buying and selling prodaja i kupovina 26. gazdasági alapfogalom adó tax porez 27. gazdasági alapfogalom állam state država 28. gazdasági alapfogalom általános forgalmiadó value added tax porez na dodatu vrednost A vállalkozás vagyonát képező épületek, berendezési tárgyak, gépek, eszközök, áruk, anyagok és egyéb készletek megóvása a rongálódástól, külső hatásoktól, nem rendeltetésszerű használattól, valamint a betöréstől és lopástól. Az a piaci szereplő, aki az eladásra felajánlott árukhoz ellenérték átadása útján kíván hozzájutni. Olyan ösztönző, amelyet a dolgozók a munkáltatótól kapnak az elvárt teljesítményeket meghaladó, előre kitűzött feladatok teljesítéséért. Az eladó a vásárlónak termékeket vagy szolgáltatást kizárólag pénzért kínál cserébe. Az állam által kivetett közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség. A társadalom közügyeinek intézésére rendelt, közérdekből eljáró, a hatalmat legitim és formalizált módon gyakorló szervezetrendszer. Olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.

6 29. gazdasági alapfogalom anyagi javak material assets materijalna dobra 30. gazdasági alapfogalom áru piac commodity market robno tržište 31. gazdasági alapfogalom beruházás investment investicija 32. gazdasági alapfogalom betét deposit depozit 33. gazdasági alapfogalom család family porodica 34. gazdasági alapfogalom fogyasztás consumption potrošnja 35. gazdasági alapfogalom gazdálkodás management upravljanje 36. gazdasági alapfogalom gazdaság economy privreda Fogyasztási cikkek és termelő javak együttes fogalma fogyasztási javak: a lakosság közvetlen szükséglet kielégítésére szolgál kiflit megeszik, a ruhát felveszik, lakásban laknak beruházási javak: új javak előállítására alkalmas termékek: gépek, anyagok, berendezések pl.: esztergapad Az a hely, ahol az adásvétel lebonyolódik, a vevő és az eladó találkozik egymással - a kereslet és a kínálat találkozása. Az a tevékenység, ami tőke-javak beszerzésére, létrehozására és fenntartására irányul. Az összegyűjtött pénz kölcsönadása kamat ellenében egy hitelintézetnek. A társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja. A javak szükséglet-kielégítésre való felhasználását értjük. Olyan céltudatos tevékenység, amely keretében a rendelkezésre álló erőforrások legeredményesebb felhasználása történik. Az emberi lét alapja, mert megteremti azokat a javakat, amelyekkel szükségleteinket kielégítjük, ezeknek a javaknak a létrehozása a termelés folyamatában történik.

7 37. gazdasági alapfogalom gazdasági javak economic (business) assets privredna (ekonomska) dobra 38. gazdasági alapfogalom gazdaságosság economical ekonomičnost 39. gazdasági alapfogalom háztartás housekeeping vođenje domadinstva 40. gazdasági alapfogalom igény needs potreba 41. gazdasági alapfogalom járulék Contribution doprinos 42. gazdasági alapfogalom javak assets dobra 43. gazdasági alapfogalom jogszabály legislation zakonodavstvo 44. gazdasági alapfogalom jövedelmezőség profitability rentabilnost (profitabilnost) 45. gazdasági alapfogalom kereslet demand potražnja Termeléssel létrehozott javak, gazdasági javak: - a gazdaság termeli azokat, - fogyasztásra alkalmassá kell tenni, - mennyiségük szűkös, - fizetni kell értük. A gazdálkodás alapelve, amelynek alapján az elért eredményt a ráfordítással vetjük össze. Olyan emberi közösség, amelyet közös életvitel jellemez, s így tagjai létfenntartásáról közösen gondoskodnak. A gazdaság önálló gazdálkodó egysége, amely a javak tervszerű felhasználásáról, fogyasztásáról gondoskodik. A szükséglet-kielégítés módját minőségét jellemzi, a hiányérzetet megszüntető konkrét eljárás. Olyan állami bevétel, amelyet intézményi útján a járulék befizetőnek személyre szólóan visszaoszt. Az ember szükségleteinek kielégítésére alkalmas dolgok összessége. A jogalkotásra jogosultnak szabályt kimondó kijelentése. az adott társadalomban általánosan kötelezőek és érvényesülését az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. A jövedelem az elérése érdekében hozott gazdasági áldozat. A vevő egyértelműen kinyilvánított vásárlási szándéka.

8 46. gazdasági alapfogalom kínálat supply ponuda Az eladásra felajánlott árumennyiség. A negatív hatással fenyegető események 47. gazdasági alapfogalom kockázat risk rizik (lehetséges következmények) bekövetkeztének esélye. 48. gazdasági alapfogalom költségvetés budget budžet Olyan pénzügyi terv, amely adott időszakra vonatkoztatva tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. 49. gazdasági alapfogalom leltár inventory popis Olyan kimutatás, amely a szervezet eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan, részletesen tartalmazza. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök, és források valódiságát támasztja alá. Célirányos tevékenység: valaminek a 50. gazdasági alapfogalom munka labour rad létrehozására, átalakítására, megváltoztatására szolgál azért, hogy a keletkező javakat az ember vagy más haszonélvező használni, hasznosítani, elfogyasztani tudja. 51. gazdasági alapfogalom munkabér salary, wage plata A munkavégzésért kapott ellenérték. 52. gazdasági alapfogalom munkaerő labour force radna snaga 53. gazdasági alapfogalom munkamegosztás division of labour podela rada 54. gazdasági alapfogalom nemzetgazdaság national economy nacionalna privreda Az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége. Az emberek együttműködése a gazdasági tevékenység bármely területén. Egy ország földrajzi határain belül lévő vagy azon kívül, de tulajdonjogilag az országhoz tartozó gazdaság egésze: anyagi, emberi erőforrások, javak, szolgáltatások és kapcsolataik.

9 55. gazdasági alapfogalom nyereség prdofit dobitak (dobit) 56. gazdasági alapfogalom nyugdíj pension penzija 57. gazdasági alapfogalom piac market tržište 58. gazdasági alapfogalom reálfolyamatok real processes tokovi realnih dobara 59. gazdasági alapfogalom reáljövedelem real income realn prihod 60. gazdasági alapfogalom szabad javak natural resources prirodna dobra 61. gazdasági alapfogalom szavatosság guarantee, warranty garancije Az árbevételből a költségek kifizetése után fennmaradó összeg. Fiatalkorból időskorba történő jövedelem átcsoportosítás. Olyan állandó vagy ideiglenes jellegű pénzbeli ellátás, amelyet a jogszabályok alapján meghatározott életkort és szolgálati időt elért vagy jelentős mértékű egészségkárosodást szenvedett biztosítottak, illetve haláluk esetén hozzátartozóik kapnak. az eladók és a vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, ahol találkozik a kereslet és a kínálat A gazdaságban megtermelt áruk (termékek) és szolgáltatások természetes mértékegységük és anyagi jellemzőjük alapján történő mozgása, amely tartalmazza a létrehozásukat, forgalmazásukat és felhasználásukat (elfogyasztásukat). A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. Korlátlanul állnak rendelkezésre és nem szükséges velük gazdálkodni. Pl. víz, levegő. A kötelezett felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

10 62. gazdasági alapfogalom személyi jövedelemadó personal income porez na dohodak 63. gazdasági alapfogalom szolgáltatások services usluge 64. gazdasági alapfogalom szükségletek needs potrebe 65. gazdasági alapfogalom társadalombiztosítás insurance of the company 66. gazdasági alapfogalom termék product proizvod osiguranje društva 67. gazdasági alapfogalom termelékenység productivity produktivnost 68. gazdasági alapfogalom termelés production proizvodnja Természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő adó. A szükséglet-kielégítés a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében kielégíthető. Az emberekben felmerülő hiányérzet, igény, amely cselekvést vált ki annak megszűntetésére. A modern társadalom szervezett gondoskodása tagjainak szociális biztonságáról, amelynek keretében a tagok meghatározott mértékű ellátásra jogosultak azokban az élethelyzetekben, amikor saját magukról, illetve eltartott hozzátartozójukról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni. Kézzelfogható dolog, amelynek elfogyasztásával vagy felhasználásával szükségletet elégítünk ki. Kifejezi a termelési tényezők azon képességét, hogy új javakat tudnak előállítani. Az egységnyi felhasznált inputra jutó kibocsátás nagyságával mérjük. Az a folyamat, amely során az ember a természet javait megszerzi, átalakítja, és alkalmassá teszi a szükséglet-kielégítése.

11 69. gazdasági alapfogalom termelési eszközök production assets sredstva za rad 70. gazdasági alapfogalom termelési költség Protaction cost troškovi poslovanja 71. gazdasági alapfogalom termelési tényező Protaction factor proizvodni činilac 72. gazdasági alapfogalom tőkepiac Capital merket tržište kapitala 73. gazdasági alapfogalom váltó menica 74. áruforgalom vonalkód barkod A munkatárgy és munkaeszközök alkotják. Termelési eszközöknek nevezzük azokat a javakat, amelyek más javak előállítására szolgálnak. Egy adott tevékenység érdekében felmerült termelési tényezők élőmunka, holtmunka felhasználásának pénzben kifejezett értéke. Megjelenési formája szerint költség nemek: anyag jellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások értékcsökkenési leírás. A gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrások. (munka, tőke, természeti erőforrások, vállalkozó) Mindazon részpiacok összessége, amelyek a tőke javak megszerzésével, adásvételével összefüggnek. A megszületését követően elsősorban készpénz-helyettesítő értékpapír volt, ma már egyre inkább hiteleszköz funkciót tölt be. Fizetési ígéret, a vevő a váltó kiállításával vagy elfogadásával még nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, csupán fizetést ígér. Eltérő szélességű fekete és fehér csíkokból, valamint az alatta elhelyezett, szemmel is látható számokból áll, az áruk egyértelmű azonosítását szolgálja.

12 75. közgazdaságtan hasznosság useful koristan 76. közgazdaságtan haszonmaximalizálás profit maximsing maksimiranje profita 77. közgazdaságtan határhaszon marginal utility marginalna korist 78. közgazdaságtan hatékonyság efficiency efikasnost 79. közgazdaságtan jövedelem income prihod 80. közgazdaságtan kereslet törvénye demand law zakon potražnje 81. közgazdaságtan készletek stock holdings zalihe 82. közgazdaságtan készletgazdálkodás management of upravljanje zalihama inventory Valamely jószág hasznos tulajdonságainak összességét, ill. azt a kielégülést, amit a fogyasztó az adott jószág elfogyasztásával nyer. A lehető legnagyobb haszon megszerzése a lehető legkedvezőbb áron. Megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egységnyivel növeli fogyasztását valamely jószágból. Amikor a befektetett erőforrásokkal jól gazdálkodva elérjük a kívánt hatást, célt. Az emberiség rendelkezésére álló erőforrások mennyisége véges. Minél kevesebb van egy adott jószágból, annál szűkebb csoport egyre drágábban jut hozzá. Éppen ezért van szükség a javak hatékony felhasználására, valamint növelésére. A magánszemély különböző forrásból származó bevétele. Minél alacsonyabb áron, minél nagyobb mennyiség megvásárlása. Olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, egy éven belül felhasználásra, értékesítésre vagy átalakításra kerülnek. Mindazt a tevékenységet, amely arra irányul, hogy a termelést a technológiákban meghatározott időben és mennyiségben ellássa a szükséges anyagokkal.

13 83. közgazdaságtan készletezés storing uskladištenje (držanje zaliha) 84. közgazdaságtan kínálat törvénye supply law zakon ponude 85. közgazdaságtan közgazdaságtan economy ekonomija 86. közgazdaságtan makroökonómia macro economy makro ekonomija 87. közgazdaságtan mikroökonómia micro economy mikro ekonomija 88. közgazdaságtan működő tőke kapital u funkciji A készletek valamilyen célból történő felhalmozása, amely során hozzájárulhat a vállalatok különböző céljainak - pénzügyi, marketing, stb. - megvalósulásához. Minél magasabb áron, minél nagyobb mennyiséget eladni. Olyan társadalomtudomány, amely a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. Az országok gazdaságának kérdéseivel foglalkozó tudomány. A gazdaság szereplőinek (emberek, háztartások, vállalatok) döntéseit vizsgáló tudomány. A hosszú lejáratú eszközökkel finanszírozott forgótőke nagyságát mutatja. 89. közgazdaságtan nomináljövedelem nominalni dohodak A jövedelem pénzegységben kifejezett értéke. 90. közgazdaságtan összhaszon ukupna korist 91. közgazdaságtan pénzpiac money market tržište novca 92. közgazdaságtan pénzügyi piacok financial markets finansijska tržišta Olyan mérőszám, amely kifejezi, hogy az elfogyasztott javak összessége mekkora szükséglet kielégítést okos a fogyasztónak. A rövidlejáratú, egy évnél nem hosszabb pénzügyi eszközök piaca. A pénzügyi eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra, tőkepiacoknak nevezzük.

14 93. közgazdaságtan reáljövedelem real income realni prihod 94. közgazdaságtan rugalmassági mutatók flexibility index indeks fleksibilnosti 95. közgazdaságtan Szűkösség elve scarcity principle princip nestašice 96. közgazdaságtan tőke Capital kapital A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. Olyan mutatók, amelyek az árbevétel és a termelési érték értékbeli változásának, illetve e kettő erőforrás-igényességének megállapítására alkalmasak. Segítségükkel kimutatható, hogy az erőforrások 1 %-os változása hány %-os változást eredményez az árbevételben. A gazdaságot általánosan jellemző jelenség, amikor a termeléshez a rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítéséhez. Termeléssel létrehozott eszközök, amelyeket a termelő folyamatban felhasználunk. 97. közgazdaságtan tőke szerkezet Capital structure struktura kapitala A vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetételét mutatja, azaz a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát. 98. közgazdaságtan tőkejavak Capital assets kapitalna dobra Emberi tevékenység által létrehozott javak, további termelőtevékenység számára. 99. közgazdaságtan törlesztés Amortization otplata A felvett hitelnek egy részletben szereplő hányada közgazdaságtan törlesztési faktor Amortiyation factor otplatni faktor A diszkonttényező reciproka közgazdaságtan túlkereslet excessive demand višak potražnje A keresett árumennyiség nagyobb, mint a kínált mennyiség közgazdaságtan túlkínálat excessive supply višak ponude A kínált árumennyiség nagyobb, mint a keresett mennyiség.

15 103. marketing AIDA AIDA 104. marketing árpolitika price policy politika cena 105. marketing befogadási szituáció situation of situacija prijema reception 106. marketing csomagolás packaging pakovanje 107. marketing értékesítési politika sales policy politika prodaje 108. marketing hirdetés élettartama life ads životni vek oglasa 109. marketing impulzusvásárlás impulse purchase Kupovina impulsa Az a modell, amely bemutatja, hogy miként jut el a fogyasztó a reklám hatása a vásárlásig. - Atention: figyelemfelkeltés - Interest: érdeklődés felkeltése -Desire: vágyak felkeltése- Action: cselekvés -Confirmation: megerősítés, visszaigazolás, vagyis vásárlás. A vállalat által kínált termékek árának meghatározása. Azokat a körülményeket jelentik, amelyek között a médium és befogadó találkozik. Az áru szállíthatóságának biztosításán túl reklámfeladatokat is ellát. A marketingcsatornák kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek összessége. Marketing csatorna: az az út, amelyen a termék a termelőtől a fogyasztóig eljut. Azt a hasznos élettartamot jelenti, ameddig a vállalat szerepeltetni szeretné hirdetésüket, ameddig a célcsoport új tagjai találkoznak a hirdetéssel, illetve az nem válik unalmassá. Olyan vásárlói magatartás, amikor a bennünket ért ingerek hatására nem a szokott módon cselekszünk, hanem a pillanatnyi érzéseink alapján.

16 110. marketing marketing marketing marketing 111. marketing marketing kommunikáció marketing communication marketinška komunikacija 112. marketing megfigyelés observation zapažanja 113. marketing MLM 114. marketing piacorientáció market orientation tržišna orijentacija 115. marketing piacpotenciál market potential potencijal tržišta Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik. Az emberek viselkedésének előre eltervezett módon történő nyomon követése és rögzítése. A hálózati értékesítés, a hagyományértékesítést ötvözi a direkt marketing eszközeivel. Ebben a rendszerben minden elosztót, a rendszerben korábban csatlakozott disztribútor szervez be tagnak vagy vevőnek. Az értékesítés újszerű értelmezése: a piaccal kapcsolatos döntéseket elsősorban külső tényezők határozzák meg, a piaci lehetőségek vezérelnek - a szervezeti cél elérése a vevők, a közönség megnyerésén és megtartásán keresztül; a fogyasztói magatartásból kiindulva keresi a megoldást a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással. Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból elméletileg eladható mennyiség.

17 116. marketing piacvolumen market volume veličina tržišta 117. marketing PR (Public Relations) PR odnosi sa javnošdu 118. marketing reklám advertising reklama 119. marketing reklámeszköz advertising tools reklamni alati 120. marketing szekunder információ sekundarna informacija 121. marketing szolgáltatás services usluge 122. marketing szükséglet piramis pyramid of needs piramida potreba 123. marketing termékfejlesztés product development razvoj proizvoda 124. marketing termékpolitika product policy politika proizvoda Egy adott időszak alatt, adott piacon, adott termékből ténylegesen eladott mennyiség. Olyan kommunikációs tevékenység, melynek célja: a vállalkozás és környezete közötti bizalom kiépítése és folyamatos ápolása. Olyan szélesebb körre ható, nem személyes befolyásolás, amelyet egy meghatározott szervezet vagy személy fizet. A reklámhordozó és a reklámanyag együttese, tehát a televízióban, rádióban, moziban sugárzott reklám, a táblára kiragasztott plakát, újságban megjelent hirdetés. Más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. Cselekvések teljesítmények, amelyek egyik fél nyújt a másiknak. Nem tárgyiasult forma. Jellemzői: megfoghatatlanság, elválaszthatatlanság. Maslow a szükségleteket fontossági sorrendbe állította. A legerőteljesebben hatótól a leggyengébbig. (biológiai, biztonság, szociális, elismerés iránti vágy, önmegvalósítás) A z új ötletek keresésétől a termékek piaci bevezetéséig tartó tevékenységek összessége. Az előállítandó termékek körének, szerkezetének meghatározása.

18 125. marketing választás mélysége range debth dubina dometa 126. marketing védjegy trademark zaštitni znak 127. marketing vevőkör customer base baza klijenata 128. pénzügy adómorál tax morale poreski moral 129. pénzügy annuitás annuity anuitet 130. pénzügy árfolyam exchange rate kurs 131. pénzügy árfolyamnyereség capital gains kapitalni dobici 132. pénzügy banki hitel: bank loan bankarski zajam, kredit Egy adott termékcsoportba tartozó termékek száma ez szerint a választék lehet lapos, vagy mély. Példa: méretválaszték, modell változatok. Egy áru, vagy árucsoport megkülönböztető jelzése, mely jogi oltalmat élvez, s kizárólag a birtokosa használhatja. A célcsoport kialakítása a termék, ill. szolgáltatás tükrében. Az a morál, ahogyan az adózók viszonyulnak az adózás rendjéhez. Meghatározott ideig esedékes, periódusonként egyenlő nagyságú pénzáramlás sorozat. A valuták, devizák, értékpapírok tényleges piaci értéke, amely a kereslet és a kínálat hatására a lakul ki a piacon; az értékpapírok mindenkori piaci ára. Árfolyamrés, amely a vételi és az eladási árfolyam különbségéből adódik % pontban. Pénzeszközök időleges átengedése meghatározott lejáratra kamat fizetése ellenében. A hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.

19 133. pénzügy banki költségek: bank costs bankarski troškovi 134. pénzügy bankkártya: bank card bankarska kartica 135. pénzügy befektetési alap: investment base investiciona osnovica 136. pénzügy bekerülési érték: investment value vrednost ulaganja 137. pénzügy beruházás: investment ulaganja 138. pénzügy BÉT: A pénzintézetek a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint a folyószámla vezetés, hitelezés, állandó utalási megbízás alapján felszámított költségek, díjak és jutalékok összege. A bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő eszköz. ATM használata esetén az üzletfél azonosítására is szolgáló fizetési eszköz. Olyan alap, melyet valamely befektetési alapkezelő tevékenységet folytató társaság nyilvános vagy zárt módon összegyűjtött tőke értékpapírokba vagy ingatlanokba történő befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek tulajdonosainak általános megbízása alapján kezel Az eszköz megszerzésére, létesítésére, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, vagy a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. A hazai és külföldi értékpapírok kereskedésének likvid, átlátható piacot biztosít.

20 Sorszám 139. pénzügy BEVA (Befektető- Védelmi Alap): 140. pénzügy brókercég: broker agancy brokerska kuda 141. pénzügy BUX-index: 142. pénzügy családi költségvetés: family budget porodični budžet 143. pénzügy deficit: deficit deficit 144. pénzügy deviza: foreign currency deviza A befektetésekre vonatkozóan mérsékli az ügyfelek kárát, amikor tagjai nem képesek ügyfeleiknek jogos követelését kifizetni. Közvetítők, akik ügyfeleiktől megbízásokat vesznek fel tőzsdén (vagy tőzsdén kívüli) kereskedett termékek eladására vagy vételére, majd bizományosként azokat a tőzsdén teljesítik. Budapesti értéktőzsde index. Olyan értékpapír kosárból számítják ki, amely meghatározott súllyal tartalmazza az adott tőzsdevezető papírjainak forgalmát. Ennek változását fejezi ki az index. A család által készített pénzügyi terv, adott időszakra vonatkozó bevételek és kiadások időrendi kimutatása. A hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó volta. A beszedett, végleges bevételek nem érik el az adott évi teljesített kiadások összegét és ez az állapot az adósságállományt növeli. Külföldi pénznemre szóló követetés vagy tartozás. Formailag lehet: külföldi pénznemben kiállított váltó, csekk, külföldi pénznemben nyilvántartott számlapénz.

21 foreign currency 145. pénzügy devizaszámla: devizni račun account 146. pénzügy direkt bankolás: direct banking direktno bankarstvo Olyan bankszámla, amelyet a hitelintézet nem forintban, hanem az általa meghatározott külföldi pénznem - leggyakrabban euró, amerikai dollár, angol font, vagy svájci frank - alapon vezet. A fiókkiszolgálás kizárásával, telefonon, Interneten működő bankolás pénzügy EBKM (Egységesített Betéti Kamat Módszer): A betétre meghatározott jövőbeni értékből visszaszámítva angolszász módszer szerint meghatározható kamatláb pénzügy EHM (Egységesített értékpapír Hozam Mutató): 149. pénzügy eladósodottság: indebtedness zaduženost 150. pénzügy életpálya: career karijera 151. pénzügy érték: value vrednost 152. pénzügy értékpapír securities hartije od vrednosti (vrednosni papiri) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében alkalmazott mutatót, mely által az e körbe bevont értékpapírok hozama összehasonlíthatóvá válik. Egy magánszemély, belátható időn belül nem kerül olyan helyzetbe, hogy fennálló kötelezettségeit az esedékesség időpontjában kiegyenlítse. Az egyének, háztartások élettartama alatt bejárt út. Pénzügyi szempontokat szem előtt tartva a tervezés során figyelembe vett belső és külső tényezőkre különböző utak alakíthatók ki. Valamilyen jószág vagy szolgáltatás a fogyasztó szempontjából hasznosnak ítélt tulajdonságiak összessége. Vagyonjogot vagy követelést megtestesítő okirat.

22 153. pénzügy finanszírozás nancing, Funding Fi finansiranje Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz a szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír - kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján pénzügy fogyasztási kölcsön: consumer sloan potrošački kredit 155. pénzügy fogyasztói árindex: consumer price index indeks potrošačke cene 156. pénzügy folyószámla current account tekudi račun A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javításához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez természete személy részére nyújtott hitel. A lakosság által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező átlagos árváltozását méri. A bankszámlaszerződés alapján megnyitott bankszámla, mely a hitelintézet és ügyfele közötti szerződésből következően rendeltetésénél fogva a számlatulajdonos fizetési megbízásának harmadik személyek részére, illetve más bankszámlák javára vagy terhére a fizetési forgalom útján történő teljesítését szolgálja pénzügy futamidő aturity (finance) M otplatni period A kölcsönszerződésben rögzített időtartam, ami az első ügyleti év kezdetétől a hitel megszűnéséig (visszafizetéséig) tart pénzügy hátralék: arrears zaostale obaveze 159. pénzügy helyettesítő tömegáru: substitute comodity roba za zamenu A kintlévőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. Azok a termékek, amelyek homogének, nagy tömegükre igaz, hogy az egyes egyedek főbb tulajdonságaikat tekintve teljesen egyformák.

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben