GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR"

Átírás

1 GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR KÉSZÍTETTÉK A HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN A BOSA MILICEVIC KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÉS VARGA ISTVÁN KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA DIÁKJAI A AS TANÉVBEN. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST A BGA-12-HA SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ FORINTTAL TÁMOGATTA.

2 1. áruforgalom árengedmény discount sniženje 2. áruforgalom áru goods, commodities roba 3. áruforgalom árucimke product labels nalepnica 4. áruforgalom árukészlet stock holdings Olyan akciókat jelent, amikor az értékesítő eltér az alapártól, hogy a fogyasztókat meghatározott cselekedetekre sarkallja. Fajtái: Fizetés módjához kapcsolódó engedmény (Skontó): a készpénzben vagy rövid határidőn belüli fizetés fejében kínálja fel az eladó. Például a lakás eladója felkínálhat olyan feltételeket a vevőnek, hogy a fizetési határidő 30 nap, de 5 napon belüli fizetés esetén 5% engedményt ad. Mennyiségi árengedmény (Rabatt): talán a legismertebb formái az árengedményeknek. Kiindulópontjuk a nagyobb mennyiségben történő vásárlásra való ösztönzés. Ha a vevő egy meghatározott szintnél nagyobb mennyiséget vásárol, engedményt kap, így összességében csökkentheti az egy termékre jutó (átlagos) beszerzési árat. A lakóingatlan piacon ilyen általában akkor fordul el, ha egy befektető több lakást vásárol egy újépítésű beruházásban. Minden, ami szükségletet elég ki és adás-vétel tárgyává válhat. Az árun elhelyezett, annak a használat szempontjából legfontosabb tulajdonságait tartalmazó információs eszköz. Az az árumennyiség, amely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen.

3 5. áruforgalom beszerzés purchasing nabavka 6. áruforgalom egységár unit price jedinična cena Olyan folyamat, amely jelentősen túllép az egyszerű vásárláson. Magába foglalja a beszerzés tervezését, a beszerzési stratégia kialakítását. Feladata a megfelelő szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a vállalat egyéb szerveivel kialakítandó tevékenység koordinációja. Ezek révén járul hozzá a vállalati eredményhez. Az áru egy egységéért (kilogrammjáért, egy literéért vagy milliliteréért, egy méteréért, egy négyzetméteréért, egy köbméteréért vagy egy darabjáért) fizetendő eladási ár. 7. áruforgalom eladó for sale na prodaju Az árut ellenérték fejében felajánló piaci szereplő. 8. áruforgalom eladótér A termék bemutatására szolgáló terület. 9. áruforgalom ellenérték Az áru ára, az a pénzösszeg vagy cserejószág, melyért cserébe a megkívánt jószághoz hozzá lehet jutni. 10. áruforgalom értékesítés sales prodaja (realizacija) Az a munkaművelet, amivel az árut közvetlenül a vásárlónak adjuk el. Feladata, hogy megvédje a fogyasztóik érdekeit 11. áruforgalom fogyasztóvédelem customer protection zaštita kupaca a gyártók és kereskedők erőfölényével szemben. 12. áruforgalom kirakat shop window izlog A régi vásárlásösztönző eszköz, amely a benne elhelyezett árukon, az ott közölt információkon és a kialakított hangulaton keresztül hat.

4 13. áruforgalom minőség quality kvalitet 14. áruforgalom minőségbiztosítás quality assurance obezbeđenje kvaliteta 15. áruforgalom munkavédelem safety at work bezbednost na poslu 16. áruforgalom pénztárgép cash register registar kasa 17. áruforgalom pult counter pult 18. áruforgalom raktározás storing skladištenje 19. áruforgalom szállítólevél dispach notte otpremnica 20. áruforgalom számla invoice faktura 21. áruforgalom ügyfélszolgálat customer service korisnički servis Az áruk használata szempontjából lényeges tulajdonságainak színvonalát értjük. A vásárlók bizalmának megtartását szolgálja azzal, hogy ellenőrzi a minőségi követelmények teljesülését. A dolgozók testi épségének, egészségének megőrzését jelenti, melyhez minden munkavállalónak joga van. A vásárolt áru ellenértékének elszámolásához és a nyugta elkészítéséhez használt eszköz. Térelválasztó funkciót is betöltő speciális asztal. Segíti az árubemutatást, az áru kezelését az eladás során, de árutárolásra, egyéb eszközök tárolására is alkalmas. Az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére szolgáló tevékenység. Az a bizonylat, mellyel az áru a vevőtől az eladóig eljut. Az ellenérték elszámolásának bizonylata, amelyet az áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. A szervezet/vállalat/üzlet egy olyan részlege, mely szakmai segítséget nyújt, illetve tanácsokat ad az ügyfeleknek, vagy felhasználóknak, akiknek problémája van a termék vagy a szolgáltatás használatával, beüzemelésével, javításával, stb.

5 22. áruforgalom vagyonvédelem propperty safety bezbednost imovine 23. áruforgalom vevő customer, buyer kupac 24. gazdasági alapfogalom prémium emission premium emisiona premija 25. gazdasági alapfogalom adás-vétel buying and selling prodaja i kupovina 26. gazdasági alapfogalom adó tax porez 27. gazdasági alapfogalom állam state država 28. gazdasági alapfogalom általános forgalmiadó value added tax porez na dodatu vrednost A vállalkozás vagyonát képező épületek, berendezési tárgyak, gépek, eszközök, áruk, anyagok és egyéb készletek megóvása a rongálódástól, külső hatásoktól, nem rendeltetésszerű használattól, valamint a betöréstől és lopástól. Az a piaci szereplő, aki az eladásra felajánlott árukhoz ellenérték átadása útján kíván hozzájutni. Olyan ösztönző, amelyet a dolgozók a munkáltatótól kapnak az elvárt teljesítményeket meghaladó, előre kitűzött feladatok teljesítéséért. Az eladó a vásárlónak termékeket vagy szolgáltatást kizárólag pénzért kínál cserébe. Az állam által kivetett közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség. A társadalom közügyeinek intézésére rendelt, közérdekből eljáró, a hatalmat legitim és formalizált módon gyakorló szervezetrendszer. Olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.

6 29. gazdasági alapfogalom anyagi javak material assets materijalna dobra 30. gazdasági alapfogalom áru piac commodity market robno tržište 31. gazdasági alapfogalom beruházás investment investicija 32. gazdasági alapfogalom betét deposit depozit 33. gazdasági alapfogalom család family porodica 34. gazdasági alapfogalom fogyasztás consumption potrošnja 35. gazdasági alapfogalom gazdálkodás management upravljanje 36. gazdasági alapfogalom gazdaság economy privreda Fogyasztási cikkek és termelő javak együttes fogalma fogyasztási javak: a lakosság közvetlen szükséglet kielégítésére szolgál kiflit megeszik, a ruhát felveszik, lakásban laknak beruházási javak: új javak előállítására alkalmas termékek: gépek, anyagok, berendezések pl.: esztergapad Az a hely, ahol az adásvétel lebonyolódik, a vevő és az eladó találkozik egymással - a kereslet és a kínálat találkozása. Az a tevékenység, ami tőke-javak beszerzésére, létrehozására és fenntartására irányul. Az összegyűjtött pénz kölcsönadása kamat ellenében egy hitelintézetnek. A társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja. A javak szükséglet-kielégítésre való felhasználását értjük. Olyan céltudatos tevékenység, amely keretében a rendelkezésre álló erőforrások legeredményesebb felhasználása történik. Az emberi lét alapja, mert megteremti azokat a javakat, amelyekkel szükségleteinket kielégítjük, ezeknek a javaknak a létrehozása a termelés folyamatában történik.

7 37. gazdasági alapfogalom gazdasági javak economic (business) assets privredna (ekonomska) dobra 38. gazdasági alapfogalom gazdaságosság economical ekonomičnost 39. gazdasági alapfogalom háztartás housekeeping vođenje domadinstva 40. gazdasági alapfogalom igény needs potreba 41. gazdasági alapfogalom járulék Contribution doprinos 42. gazdasági alapfogalom javak assets dobra 43. gazdasági alapfogalom jogszabály legislation zakonodavstvo 44. gazdasági alapfogalom jövedelmezőség profitability rentabilnost (profitabilnost) 45. gazdasági alapfogalom kereslet demand potražnja Termeléssel létrehozott javak, gazdasági javak: - a gazdaság termeli azokat, - fogyasztásra alkalmassá kell tenni, - mennyiségük szűkös, - fizetni kell értük. A gazdálkodás alapelve, amelynek alapján az elért eredményt a ráfordítással vetjük össze. Olyan emberi közösség, amelyet közös életvitel jellemez, s így tagjai létfenntartásáról közösen gondoskodnak. A gazdaság önálló gazdálkodó egysége, amely a javak tervszerű felhasználásáról, fogyasztásáról gondoskodik. A szükséglet-kielégítés módját minőségét jellemzi, a hiányérzetet megszüntető konkrét eljárás. Olyan állami bevétel, amelyet intézményi útján a járulék befizetőnek személyre szólóan visszaoszt. Az ember szükségleteinek kielégítésére alkalmas dolgok összessége. A jogalkotásra jogosultnak szabályt kimondó kijelentése. az adott társadalomban általánosan kötelezőek és érvényesülését az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. A jövedelem az elérése érdekében hozott gazdasági áldozat. A vevő egyértelműen kinyilvánított vásárlási szándéka.

8 46. gazdasági alapfogalom kínálat supply ponuda Az eladásra felajánlott árumennyiség. A negatív hatással fenyegető események 47. gazdasági alapfogalom kockázat risk rizik (lehetséges következmények) bekövetkeztének esélye. 48. gazdasági alapfogalom költségvetés budget budžet Olyan pénzügyi terv, amely adott időszakra vonatkoztatva tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. 49. gazdasági alapfogalom leltár inventory popis Olyan kimutatás, amely a szervezet eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan, részletesen tartalmazza. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök, és források valódiságát támasztja alá. Célirányos tevékenység: valaminek a 50. gazdasági alapfogalom munka labour rad létrehozására, átalakítására, megváltoztatására szolgál azért, hogy a keletkező javakat az ember vagy más haszonélvező használni, hasznosítani, elfogyasztani tudja. 51. gazdasági alapfogalom munkabér salary, wage plata A munkavégzésért kapott ellenérték. 52. gazdasági alapfogalom munkaerő labour force radna snaga 53. gazdasági alapfogalom munkamegosztás division of labour podela rada 54. gazdasági alapfogalom nemzetgazdaság national economy nacionalna privreda Az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége. Az emberek együttműködése a gazdasági tevékenység bármely területén. Egy ország földrajzi határain belül lévő vagy azon kívül, de tulajdonjogilag az országhoz tartozó gazdaság egésze: anyagi, emberi erőforrások, javak, szolgáltatások és kapcsolataik.

9 55. gazdasági alapfogalom nyereség prdofit dobitak (dobit) 56. gazdasági alapfogalom nyugdíj pension penzija 57. gazdasági alapfogalom piac market tržište 58. gazdasági alapfogalom reálfolyamatok real processes tokovi realnih dobara 59. gazdasági alapfogalom reáljövedelem real income realn prihod 60. gazdasági alapfogalom szabad javak natural resources prirodna dobra 61. gazdasági alapfogalom szavatosság guarantee, warranty garancije Az árbevételből a költségek kifizetése után fennmaradó összeg. Fiatalkorból időskorba történő jövedelem átcsoportosítás. Olyan állandó vagy ideiglenes jellegű pénzbeli ellátás, amelyet a jogszabályok alapján meghatározott életkort és szolgálati időt elért vagy jelentős mértékű egészségkárosodást szenvedett biztosítottak, illetve haláluk esetén hozzátartozóik kapnak. az eladók és a vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, ahol találkozik a kereslet és a kínálat A gazdaságban megtermelt áruk (termékek) és szolgáltatások természetes mértékegységük és anyagi jellemzőjük alapján történő mozgása, amely tartalmazza a létrehozásukat, forgalmazásukat és felhasználásukat (elfogyasztásukat). A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. Korlátlanul állnak rendelkezésre és nem szükséges velük gazdálkodni. Pl. víz, levegő. A kötelezett felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

10 62. gazdasági alapfogalom személyi jövedelemadó personal income porez na dohodak 63. gazdasági alapfogalom szolgáltatások services usluge 64. gazdasági alapfogalom szükségletek needs potrebe 65. gazdasági alapfogalom társadalombiztosítás insurance of the company 66. gazdasági alapfogalom termék product proizvod osiguranje društva 67. gazdasági alapfogalom termelékenység productivity produktivnost 68. gazdasági alapfogalom termelés production proizvodnja Természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő adó. A szükséglet-kielégítés a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében kielégíthető. Az emberekben felmerülő hiányérzet, igény, amely cselekvést vált ki annak megszűntetésére. A modern társadalom szervezett gondoskodása tagjainak szociális biztonságáról, amelynek keretében a tagok meghatározott mértékű ellátásra jogosultak azokban az élethelyzetekben, amikor saját magukról, illetve eltartott hozzátartozójukról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni. Kézzelfogható dolog, amelynek elfogyasztásával vagy felhasználásával szükségletet elégítünk ki. Kifejezi a termelési tényezők azon képességét, hogy új javakat tudnak előállítani. Az egységnyi felhasznált inputra jutó kibocsátás nagyságával mérjük. Az a folyamat, amely során az ember a természet javait megszerzi, átalakítja, és alkalmassá teszi a szükséglet-kielégítése.

11 69. gazdasági alapfogalom termelési eszközök production assets sredstva za rad 70. gazdasági alapfogalom termelési költség Protaction cost troškovi poslovanja 71. gazdasági alapfogalom termelési tényező Protaction factor proizvodni činilac 72. gazdasági alapfogalom tőkepiac Capital merket tržište kapitala 73. gazdasági alapfogalom váltó menica 74. áruforgalom vonalkód barkod A munkatárgy és munkaeszközök alkotják. Termelési eszközöknek nevezzük azokat a javakat, amelyek más javak előállítására szolgálnak. Egy adott tevékenység érdekében felmerült termelési tényezők élőmunka, holtmunka felhasználásának pénzben kifejezett értéke. Megjelenési formája szerint költség nemek: anyag jellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások értékcsökkenési leírás. A gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrások. (munka, tőke, természeti erőforrások, vállalkozó) Mindazon részpiacok összessége, amelyek a tőke javak megszerzésével, adásvételével összefüggnek. A megszületését követően elsősorban készpénz-helyettesítő értékpapír volt, ma már egyre inkább hiteleszköz funkciót tölt be. Fizetési ígéret, a vevő a váltó kiállításával vagy elfogadásával még nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, csupán fizetést ígér. Eltérő szélességű fekete és fehér csíkokból, valamint az alatta elhelyezett, szemmel is látható számokból áll, az áruk egyértelmű azonosítását szolgálja.

12 75. közgazdaságtan hasznosság useful koristan 76. közgazdaságtan haszonmaximalizálás profit maximsing maksimiranje profita 77. közgazdaságtan határhaszon marginal utility marginalna korist 78. közgazdaságtan hatékonyság efficiency efikasnost 79. közgazdaságtan jövedelem income prihod 80. közgazdaságtan kereslet törvénye demand law zakon potražnje 81. közgazdaságtan készletek stock holdings zalihe 82. közgazdaságtan készletgazdálkodás management of upravljanje zalihama inventory Valamely jószág hasznos tulajdonságainak összességét, ill. azt a kielégülést, amit a fogyasztó az adott jószág elfogyasztásával nyer. A lehető legnagyobb haszon megszerzése a lehető legkedvezőbb áron. Megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egységnyivel növeli fogyasztását valamely jószágból. Amikor a befektetett erőforrásokkal jól gazdálkodva elérjük a kívánt hatást, célt. Az emberiség rendelkezésére álló erőforrások mennyisége véges. Minél kevesebb van egy adott jószágból, annál szűkebb csoport egyre drágábban jut hozzá. Éppen ezért van szükség a javak hatékony felhasználására, valamint növelésére. A magánszemély különböző forrásból származó bevétele. Minél alacsonyabb áron, minél nagyobb mennyiség megvásárlása. Olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, egy éven belül felhasználásra, értékesítésre vagy átalakításra kerülnek. Mindazt a tevékenységet, amely arra irányul, hogy a termelést a technológiákban meghatározott időben és mennyiségben ellássa a szükséges anyagokkal.

13 83. közgazdaságtan készletezés storing uskladištenje (držanje zaliha) 84. közgazdaságtan kínálat törvénye supply law zakon ponude 85. közgazdaságtan közgazdaságtan economy ekonomija 86. közgazdaságtan makroökonómia macro economy makro ekonomija 87. közgazdaságtan mikroökonómia micro economy mikro ekonomija 88. közgazdaságtan működő tőke kapital u funkciji A készletek valamilyen célból történő felhalmozása, amely során hozzájárulhat a vállalatok különböző céljainak - pénzügyi, marketing, stb. - megvalósulásához. Minél magasabb áron, minél nagyobb mennyiséget eladni. Olyan társadalomtudomány, amely a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. Az országok gazdaságának kérdéseivel foglalkozó tudomány. A gazdaság szereplőinek (emberek, háztartások, vállalatok) döntéseit vizsgáló tudomány. A hosszú lejáratú eszközökkel finanszírozott forgótőke nagyságát mutatja. 89. közgazdaságtan nomináljövedelem nominalni dohodak A jövedelem pénzegységben kifejezett értéke. 90. közgazdaságtan összhaszon ukupna korist 91. közgazdaságtan pénzpiac money market tržište novca 92. közgazdaságtan pénzügyi piacok financial markets finansijska tržišta Olyan mérőszám, amely kifejezi, hogy az elfogyasztott javak összessége mekkora szükséglet kielégítést okos a fogyasztónak. A rövidlejáratú, egy évnél nem hosszabb pénzügyi eszközök piaca. A pénzügyi eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra, tőkepiacoknak nevezzük.

14 93. közgazdaságtan reáljövedelem real income realni prihod 94. közgazdaságtan rugalmassági mutatók flexibility index indeks fleksibilnosti 95. közgazdaságtan Szűkösség elve scarcity principle princip nestašice 96. közgazdaságtan tőke Capital kapital A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. Olyan mutatók, amelyek az árbevétel és a termelési érték értékbeli változásának, illetve e kettő erőforrás-igényességének megállapítására alkalmasak. Segítségükkel kimutatható, hogy az erőforrások 1 %-os változása hány %-os változást eredményez az árbevételben. A gazdaságot általánosan jellemző jelenség, amikor a termeléshez a rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítéséhez. Termeléssel létrehozott eszközök, amelyeket a termelő folyamatban felhasználunk. 97. közgazdaságtan tőke szerkezet Capital structure struktura kapitala A vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetételét mutatja, azaz a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát. 98. közgazdaságtan tőkejavak Capital assets kapitalna dobra Emberi tevékenység által létrehozott javak, további termelőtevékenység számára. 99. közgazdaságtan törlesztés Amortization otplata A felvett hitelnek egy részletben szereplő hányada közgazdaságtan törlesztési faktor Amortiyation factor otplatni faktor A diszkonttényező reciproka közgazdaságtan túlkereslet excessive demand višak potražnje A keresett árumennyiség nagyobb, mint a kínált mennyiség közgazdaságtan túlkínálat excessive supply višak ponude A kínált árumennyiség nagyobb, mint a keresett mennyiség.

15 103. marketing AIDA AIDA 104. marketing árpolitika price policy politika cena 105. marketing befogadási szituáció situation of situacija prijema reception 106. marketing csomagolás packaging pakovanje 107. marketing értékesítési politika sales policy politika prodaje 108. marketing hirdetés élettartama life ads životni vek oglasa 109. marketing impulzusvásárlás impulse purchase Kupovina impulsa Az a modell, amely bemutatja, hogy miként jut el a fogyasztó a reklám hatása a vásárlásig. - Atention: figyelemfelkeltés - Interest: érdeklődés felkeltése -Desire: vágyak felkeltése- Action: cselekvés -Confirmation: megerősítés, visszaigazolás, vagyis vásárlás. A vállalat által kínált termékek árának meghatározása. Azokat a körülményeket jelentik, amelyek között a médium és befogadó találkozik. Az áru szállíthatóságának biztosításán túl reklámfeladatokat is ellát. A marketingcsatornák kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek összessége. Marketing csatorna: az az út, amelyen a termék a termelőtől a fogyasztóig eljut. Azt a hasznos élettartamot jelenti, ameddig a vállalat szerepeltetni szeretné hirdetésüket, ameddig a célcsoport új tagjai találkoznak a hirdetéssel, illetve az nem válik unalmassá. Olyan vásárlói magatartás, amikor a bennünket ért ingerek hatására nem a szokott módon cselekszünk, hanem a pillanatnyi érzéseink alapján.

16 110. marketing marketing marketing marketing 111. marketing marketing kommunikáció marketing communication marketinška komunikacija 112. marketing megfigyelés observation zapažanja 113. marketing MLM 114. marketing piacorientáció market orientation tržišna orijentacija 115. marketing piacpotenciál market potential potencijal tržišta Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik. Az emberek viselkedésének előre eltervezett módon történő nyomon követése és rögzítése. A hálózati értékesítés, a hagyományértékesítést ötvözi a direkt marketing eszközeivel. Ebben a rendszerben minden elosztót, a rendszerben korábban csatlakozott disztribútor szervez be tagnak vagy vevőnek. Az értékesítés újszerű értelmezése: a piaccal kapcsolatos döntéseket elsősorban külső tényezők határozzák meg, a piaci lehetőségek vezérelnek - a szervezeti cél elérése a vevők, a közönség megnyerésén és megtartásán keresztül; a fogyasztói magatartásból kiindulva keresi a megoldást a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással. Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból elméletileg eladható mennyiség.

17 116. marketing piacvolumen market volume veličina tržišta 117. marketing PR (Public Relations) PR odnosi sa javnošdu 118. marketing reklám advertising reklama 119. marketing reklámeszköz advertising tools reklamni alati 120. marketing szekunder információ sekundarna informacija 121. marketing szolgáltatás services usluge 122. marketing szükséglet piramis pyramid of needs piramida potreba 123. marketing termékfejlesztés product development razvoj proizvoda 124. marketing termékpolitika product policy politika proizvoda Egy adott időszak alatt, adott piacon, adott termékből ténylegesen eladott mennyiség. Olyan kommunikációs tevékenység, melynek célja: a vállalkozás és környezete közötti bizalom kiépítése és folyamatos ápolása. Olyan szélesebb körre ható, nem személyes befolyásolás, amelyet egy meghatározott szervezet vagy személy fizet. A reklámhordozó és a reklámanyag együttese, tehát a televízióban, rádióban, moziban sugárzott reklám, a táblára kiragasztott plakát, újságban megjelent hirdetés. Más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. Cselekvések teljesítmények, amelyek egyik fél nyújt a másiknak. Nem tárgyiasult forma. Jellemzői: megfoghatatlanság, elválaszthatatlanság. Maslow a szükségleteket fontossági sorrendbe állította. A legerőteljesebben hatótól a leggyengébbig. (biológiai, biztonság, szociális, elismerés iránti vágy, önmegvalósítás) A z új ötletek keresésétől a termékek piaci bevezetéséig tartó tevékenységek összessége. Az előállítandó termékek körének, szerkezetének meghatározása.

18 125. marketing választás mélysége range debth dubina dometa 126. marketing védjegy trademark zaštitni znak 127. marketing vevőkör customer base baza klijenata 128. pénzügy adómorál tax morale poreski moral 129. pénzügy annuitás annuity anuitet 130. pénzügy árfolyam exchange rate kurs 131. pénzügy árfolyamnyereség capital gains kapitalni dobici 132. pénzügy banki hitel: bank loan bankarski zajam, kredit Egy adott termékcsoportba tartozó termékek száma ez szerint a választék lehet lapos, vagy mély. Példa: méretválaszték, modell változatok. Egy áru, vagy árucsoport megkülönböztető jelzése, mely jogi oltalmat élvez, s kizárólag a birtokosa használhatja. A célcsoport kialakítása a termék, ill. szolgáltatás tükrében. Az a morál, ahogyan az adózók viszonyulnak az adózás rendjéhez. Meghatározott ideig esedékes, periódusonként egyenlő nagyságú pénzáramlás sorozat. A valuták, devizák, értékpapírok tényleges piaci értéke, amely a kereslet és a kínálat hatására a lakul ki a piacon; az értékpapírok mindenkori piaci ára. Árfolyamrés, amely a vételi és az eladási árfolyam különbségéből adódik % pontban. Pénzeszközök időleges átengedése meghatározott lejáratra kamat fizetése ellenében. A hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.

19 133. pénzügy banki költségek: bank costs bankarski troškovi 134. pénzügy bankkártya: bank card bankarska kartica 135. pénzügy befektetési alap: investment base investiciona osnovica 136. pénzügy bekerülési érték: investment value vrednost ulaganja 137. pénzügy beruházás: investment ulaganja 138. pénzügy BÉT: A pénzintézetek a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint a folyószámla vezetés, hitelezés, állandó utalási megbízás alapján felszámított költségek, díjak és jutalékok összege. A bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő eszköz. ATM használata esetén az üzletfél azonosítására is szolgáló fizetési eszköz. Olyan alap, melyet valamely befektetési alapkezelő tevékenységet folytató társaság nyilvános vagy zárt módon összegyűjtött tőke értékpapírokba vagy ingatlanokba történő befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek tulajdonosainak általános megbízása alapján kezel Az eszköz megszerzésére, létesítésére, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, vagy a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. A hazai és külföldi értékpapírok kereskedésének likvid, átlátható piacot biztosít.

20 Sorszám 139. pénzügy BEVA (Befektető- Védelmi Alap): 140. pénzügy brókercég: broker agancy brokerska kuda 141. pénzügy BUX-index: 142. pénzügy családi költségvetés: family budget porodični budžet 143. pénzügy deficit: deficit deficit 144. pénzügy deviza: foreign currency deviza A befektetésekre vonatkozóan mérsékli az ügyfelek kárát, amikor tagjai nem képesek ügyfeleiknek jogos követelését kifizetni. Közvetítők, akik ügyfeleiktől megbízásokat vesznek fel tőzsdén (vagy tőzsdén kívüli) kereskedett termékek eladására vagy vételére, majd bizományosként azokat a tőzsdén teljesítik. Budapesti értéktőzsde index. Olyan értékpapír kosárból számítják ki, amely meghatározott súllyal tartalmazza az adott tőzsdevezető papírjainak forgalmát. Ennek változását fejezi ki az index. A család által készített pénzügyi terv, adott időszakra vonatkozó bevételek és kiadások időrendi kimutatása. A hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó volta. A beszedett, végleges bevételek nem érik el az adott évi teljesített kiadások összegét és ez az állapot az adósságállományt növeli. Külföldi pénznemre szóló követetés vagy tartozás. Formailag lehet: külföldi pénznemben kiállított váltó, csekk, külföldi pénznemben nyilvántartott számlapénz.

21 foreign currency 145. pénzügy devizaszámla: devizni račun account 146. pénzügy direkt bankolás: direct banking direktno bankarstvo Olyan bankszámla, amelyet a hitelintézet nem forintban, hanem az általa meghatározott külföldi pénznem - leggyakrabban euró, amerikai dollár, angol font, vagy svájci frank - alapon vezet. A fiókkiszolgálás kizárásával, telefonon, Interneten működő bankolás pénzügy EBKM (Egységesített Betéti Kamat Módszer): A betétre meghatározott jövőbeni értékből visszaszámítva angolszász módszer szerint meghatározható kamatláb pénzügy EHM (Egységesített értékpapír Hozam Mutató): 149. pénzügy eladósodottság: indebtedness zaduženost 150. pénzügy életpálya: career karijera 151. pénzügy érték: value vrednost 152. pénzügy értékpapír securities hartije od vrednosti (vrednosni papiri) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében alkalmazott mutatót, mely által az e körbe bevont értékpapírok hozama összehasonlíthatóvá válik. Egy magánszemély, belátható időn belül nem kerül olyan helyzetbe, hogy fennálló kötelezettségeit az esedékesség időpontjában kiegyenlítse. Az egyének, háztartások élettartama alatt bejárt út. Pénzügyi szempontokat szem előtt tartva a tervezés során figyelembe vett belső és külső tényezőkre különböző utak alakíthatók ki. Valamilyen jószág vagy szolgáltatás a fogyasztó szempontjából hasznosnak ítélt tulajdonságiak összessége. Vagyonjogot vagy követelést megtestesítő okirat.

22 153. pénzügy finanszírozás nancing, Funding Fi finansiranje Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz a szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír - kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján pénzügy fogyasztási kölcsön: consumer sloan potrošački kredit 155. pénzügy fogyasztói árindex: consumer price index indeks potrošačke cene 156. pénzügy folyószámla current account tekudi račun A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javításához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez természete személy részére nyújtott hitel. A lakosság által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező átlagos árváltozását méri. A bankszámlaszerződés alapján megnyitott bankszámla, mely a hitelintézet és ügyfele közötti szerződésből következően rendeltetésénél fogva a számlatulajdonos fizetési megbízásának harmadik személyek részére, illetve más bankszámlák javára vagy terhére a fizetési forgalom útján történő teljesítését szolgálja pénzügy futamidő aturity (finance) M otplatni period A kölcsönszerződésben rögzített időtartam, ami az első ügyleti év kezdetétől a hitel megszűnéséig (visszafizetéséig) tart pénzügy hátralék: arrears zaostale obaveze 159. pénzügy helyettesítő tömegáru: substitute comodity roba za zamenu A kintlévőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. Azok a termékek, amelyek homogének, nagy tömegükre igaz, hogy az egyes egyedek főbb tulajdonságaikat tekintve teljesen egyformák.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben