Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1."

Átírás

1

2 Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem ösztönzik is õket arra, hogy érdekeiket és felelõsségüket tevékenyen érvényesítsék. Ez minden közhaszon alapja. Az egyén és az állam, a törvényalkotás egésze közötti bonyolult összefüggésrendszer mai helyzetének vizsgálatára a program keretében nincs felhatalmazásunk. Elmondhatjuk ellenben, hogy a népfõiskolák egyik legalapvetõbb célkitûzése születésüktõl fogva is mindig az egyént, a polgárt és érdekeit állították a középpontba. Az egyes polgárok, azok közösségei nélkül se rossz, se jó törvény és társadalmi gyakorlat nem mûködhet. Ezt a felfogásunkat igazolta az is, hogy a hét régióban szervezett összejöveteleken, a szociális szövetkezetek mibenlétérõl és lehetõségeirõl szervezett tanácskozásokat aktív érdeklõdés kísérte a nagyközönség részérõl is. Körülbelül tíz évvel ezelõtt Társaságunk egy PHARE program keretében már tett kísérletet a szociális szövetkezet meghonosítására, amely akkor nem kelhetett tartósan életre. A II. világháború elõtti történeti múltban a szövetkezés európai értékei mély gyökeret vertek a magyar társadalomban. Csak azt követõen egy fél évszázad kiesett. Most az érdeklõdés is azt mutatta, van és lesz jövõje a következõ évtizedekben az európai értékeken alapuló szövetkezésnek, a szociális szövetkezeteknek Magyarországon. Szerény az a tapasztalati anyag, ami az elsõ körben összegyûlt, de fontos figyelmeztetõ észrevételeket és bátorító javaslatokat tartalmaz a folytatáshoz. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét Budapest, 2008 március 1. Szigeti Tóth János PhD A Magyar Népfõiskolai Társaság elnöke 1

3 Köszönetnyilvánítás A Magyar Népfõiskolai Társaság ezúton szeretné megköszönni a munkát mindazoknak, aki az elmúlt fél évben néha kötelezettségeiket is túllépve igyekeztek a közös cél elérését segíteni és elhivatottságukkal rajtunk keresztül is biztatták azokat, akik közösségi vállalkozások létrehozására határozták el magukat. Köszönjük dr. Réti Máriának a jogi területen nyújtott állhatatos munkáját és szintúgy Szokolainé Molnár Eszternek, az OFA képviselõjének az eredményes és korrekt együttmûködést. Tisztelettel köszönjük Pál József szakmai hozzájárulását, és természetesen köszönetet kívánunk mondani azoknak a regionális koordinátoroknak, akik nem csak a szociális szövetkeztek népszerûsítésében végeztek kitûnõ munkát, hanem a szociális gazdaság új szereplõinek támogatását mostantól magukénak érzik. A szociális szövetkezetek népszerûsítésének eredményei 2 A projekt rendezvényeivel, eseményeivel, kiadványaival, írott és elektronikus kommunikációs eszközeivel a szociális szövetkezetek alakításában érdekelteknek igyekezett közérthetõen tájékoztatást adni a szociális szövetkezet szervezeti formájáról, a törvényi háttérrõl, a szociális szövetkezésben rejlõ elõnyökrõl és lehetõségekrõl, a nemzetközi tapasztalatokról, a hazai és nemzetközi adat- és információforrásokról. A programunkkal motiválni kívántuk a szociális szövetkezetek létrehozására az érintett személyeket különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetû álláskeresõkre és a fiatalokra. A projekt valamennyi kommunikációs eszközével világossá kívántuk tenni számukra, hogy a szociális szövetkezetek a rászorulóknak munkafeltételeket teremthetnek. A kommunikációs projektünk egy másik kiemelkedõ és általános célja az volt, hogy felismertessük az érintettekkel a szociális szövetkezeti forma közösségszervezõ erejét. Elképzelésünket arra a ma még mindig a leghatékonyabbnak ítélt módszerre építettük, hogy személyesen szólítjuk meg az érdekeltek legszélesebb körét, és a Magyar Népfõiskolai Társaság tagszervezetei hálózatának adottságát és a helyi partneri együttmûködéseket kihasználva az országos program keretein belül régiós szintre szerveztük a kommunikációs projekt bizonyos elemeit, tevékenységeit. Az egyes régiókban tevékenykedõ népfõiskolai szakemberek jól ismerik a megszólított célközönséget és õk maguk is ismert személyiségei a helyi, vagy regionális kulturális és közéletnek. Tehát a célcsoport hatékony elérése érdekében egyrészt a kommunikáció hagyományos eszközeit alkalmaztuk, másrészt jelentõs mértékben építettünk a kommunikáció legkorszerûbb lehetõségeire is a projekt megvalósítása során. Nyitórendezvény november 5-én Budapesten a Magyar Népfõiskolai Társaság szervezésében lezajlott a szociális szövetkezeteket népszerûsítõ programunk elsõ konferenciája. A találkozó célja elsõsorban az volt, hogy megossza a rendelkezésre álló információkat mindazokkal, akik a jövõben a téma kulcsszereplõi lehetnek és célunk volt az is, hogy az MNT regionális koordinátorai felkészülhessenek a népszerûsítõ tevékenység lebonyolítására a régiójukban. A szociális szövetkezetek helyzetével jogi, szervezési és társadalmi szempontból megközelítve több elõadás is foglalkozott, majd ugyanezekre a témákra koncentrálva a több mint 100 résztvevõ szakmai mûhelyekben folytatta a munkát. Legfontosabb tapasztalataink: A mûhelymunkának a régiós információszolgáltatásban is komoly szerepet kell adni, hiszen itt kaphatnak teret a helyi sajátosságok és azok a specialitások, amelyek az egyes szövetkezeti ötletekbõl következnek. A jogi kérdések köré szervezõdött csoport nem csak itt elsõ alkalommal Budapesten bizonyult a legnagyobb érdeklõdésre számot tartó területnek. Gyorsan világossá vált számunkra, hogy nem csak a törvény értelmezése vet fel igen sok kérdést, hanem az ebbõl következõ gyakorlati teendõk területén is támogatásra szorulnak mindazok, akik szövetkezet alapításra szánják el magunkat. Az alapszabály összeállítása, a bírósági bejegyzés folyamata, az egyes speciális tevékenységekhez kapcsolódó szabályozások feltárása, minden szövetkezet esetén nagy körültekintést és jogi szakember segítségét igénylõ folyamat. Már a kommunikációs folyamat kezdetén világossá vált, hogy sokan sokféle szempontból érdeklõdnek a szociális szövetkezetek, a szociális gazdaság, a közösségi vállalkozások iránt. Az azonban számunkra is meglepõ volt, hogy nem csak a törvényalkotó szakemberek, vagy egyéb szakmai csoportok kezdték meg a közös gondolkodást, hanem maguk a lehetséges érintettek is. Így a munkanélküliek, családi óvodák képviselõi, közösségfejlesztõk is, kistelepülések kulcsemberei, akik a kommunikációs kampány fél éve alatt rendszeresen együttmûködtek velünk. 3

4 Régiós konferenciák Közép-dunántúli régió Székesfehérvár ELÕADÓK Dr. Fiák István ügyvéd Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztõ, OFA i KAPCSOLAT Csörszné Zelenák Katalin Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mnefalut-online.hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Nagyné Kiss Mária: A szociális szövetkezetek lehetséges típusai Felsõ-kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete vagy fkkmefre .hu 4 Dél-alföldi régió Lakitelek december 6-án lezajlott a szociális szövetkezeteket népszerûsítõ programunk elsõ regionális konferenciája a Lakiteleki Népfõiskolán. Az általános forgatókönyvet követve plenáris elõadásokat hallgathattak meg a résztvevõk jogi és gyakorlati témákban egyaránt, illetve az OFA Szövetkezz/2007 pályázatáról is tájékoztatást kaptak. A szociális szövetkezetek történeti, jogi vonatkozásai, külföldi és magyar példák elõadója Dr. Fiák István ügyvéd volt, aki iskolaszövetkezetek jogi képviselõjeként szerzett sok éves tapasztalatot a témában. Az általa elmondottakból egy igen plasztikus példát szeretnénk itt megemlíteni. A szociális szövetkezet fogalmát úgy is magyarázhatjuk ragaszkodva azoknak a kategóriáknak a használatához, melyeket már jól ismerünk, hogy ha a képzeletben széttárt karunk jobb kezénél találjuk a civil szervezeteket, bal kéznél pedig az üzleti világ szereplõit, a szociális szövetkezet középen, pont mi magunk vagyunk. A Fórum elõadója volt Mészáros Zsuzsanna szövetkezeti szakértõ is, aki egyúttal az OFA szociális szövetkezeti mentorainak képzését szervezõ Közösségfejlesztõk Egyesületének koordinátora, sõt az OFA munkáját szövetkezeti tanácsadóként is segíti. Elõadásán azokról a gyakorlati kezdeményezésekrõl beszélt, amelyeket már jóval a szövetkezetekrõl szóló törvény elõtt segített és szövetkezeti rendszerû összefogáson alapult, így az azóta ugyan már nem mûködõ kunbábonyi paprika szövetkezet, vagy a közösségfejlesztési kezdeményezésként indult kunszentmiklósi családi napközi, illetve az ebbõl kinövõ, helyi közösségi rádió. Mészáros Zsuzsa tapasztalataiból, amelyeket nemzetközi tanulmányútjai, és hazai fejlesztõ munkája során szerzett, a legfontosabb üzenet talán az lehet, hogy a szövetkezet nem csupán egy vállalkozási forma. A vállalkozást a hozzá kapcsolódó kompetenciák legszélesebb skálájával együtt kell értelmeznünk, s ez azt is jelenti, hogy életminõséget megváltoztató hatása nem csak anyagi téren jelentkezhet. A közös cél, a csoportban végzett munka, a közös kockázat izgalma és a siker egyéni vetülete, megoldása lehet szociális és mentális hullámvölgyeknek. Az elsõ regionális fórum egyik legnagyobb érdeklõdésre számot tartó kérdése az volt, hogy milyen tevékenységek, ötletek azok, amelyek szociális szövetkezeti rendszerben jól mûködtethetõek. A teljesség igénye nélkül, íme néhány példa a nemzetközi tapasztalatokból, illetve az általunk hallott ötletekbõl: Házi gondozás-ápolás, jelzõrendszeres segítségnyújtás Házfelügyelet, kisállat megõrzõ Gyermekfelügyelet, családi napközi Korrepetálás, készségfejlesztés mûvészeti, sport különórák Házfelújítás, karbantartás Gépkölcsönzés (mezõgazdasági gépektõl a szõnyegtisztítóig, esetleg humánszolgáltatásokkal kiegészítve) Fõzött étel vagy vásárolt áruk házhoz szállítása Településüzemeltetési szolgáltatások, melyeket a szövetkezet az önkormányzattól vállal át, szerzõdés keretében. Ezeknek egy részéhez megegyezéstõl függõen állami normatíva is igénybe vehetõ. Környezetgondozás, közösségi közlekedés megszervezése: céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki települések között vagy a tanyavilágban, szelektív hulladékgyûjtés és újrahasznosítás A Közép-dunántúli Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetség szervezte a régiós konferenciát Székesfehérváron, december 11-én a Szent István Mûvelõdési Házban tartotta, amelyet Mihályfi Márta az MNT fõtitkára nyitott meg. A program keretében a legnagyobb érdeklõdést a szövetkezetek létrehozásának támogatását segítõ pályázat váltotta ki, amelyrõl részletesen szólt Szokolainé Molnár Eszter az OFA programvezetõje. A szövetkezeti törvény fontosabb elemeit Dr. Réder Erika, az ELTE Agrárjogi Tanszékének PhD. hallgatója ismertette. Nagyon hasznos volt, hogy bemutatta a Roma Program Támogatási Hálózatot Kissné Oláh Anita koordinátor. A munkanélküliséget érintõ kérdéseket Soós Ferenc, a régiós munkaügyi központ szakmai igazgató-helyettese válaszolta meg nagyon részletesen és alaposan. A program fontos tapasztalatának tartjuk a munkaerõ piaci dimenzió kiemelését. A munkanélküliek bevonása a szociális szövetkezetek mûködésbe egyrészt az OFA által támogatott szövetkezetek esetében kötelezõ elvárás, másrészt magát a szociális szövetkezet fogalmát is értelmezõ momentum. Milyen módon vonhat be munkanélkülieket a foglalkoztatásba egy szociális szövetkezet? munkaviszonyban, alkalmi munkavállalói könyvvel, megbízással A szövetkezet tagjai vagy a szövetkezeten kívüli munkavállalók további két formában is közremûködhetnek: vállalkozói jogviszonyban önkéntes jogviszonyban. A regionális munkaügyi központok képviselõi több fórumunkon is bemutatták a munkanélküliség jellemzõit az adott térségre, megyére vetítve. Általános tapasztalat, hogy vállalkozásunk tervezésekor érdemes ezeket figyelembe venni, hiszen világossá válhat ez által az is, hogy milyen hiányterületek léteznek a piacon. Bár egyetlen munkaügyi oldalról meghívott szakértõnk sem tért ki részletesen azokra az együttmûködési formákra, melyeket a munkaügyi központ és egy szociális szövetkezet kialakíthat, mindenképpen javasoljuk az egyes speciális esetekben ennek feltárását. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk néhány szót ejteni arról a közösségi felelõsségrõl is, amely a szociális szövetkezetekhez hasonló kezdeményezések résztvevõit terheli. Munkánk, amelyet a szociális szövetkezetek népszerûsítése során végeztünk, számunkra is nyilvánvalóvá tette, hogy egy folyamat kezdetén járunk. Törvényalkotók, jogászok-ügyvédek, támogatók, népfõiskolák, közösségi munkások, civil szereplõk és a kormányzati rendszer képviselõi és pl. a cégbíróságok is most ismerkednek a szociális gazdaság fogalmainak gyakorlatba ültetésével. Ahhoz, hogy a nemzetközi példák nyomán, nálunk is meggyökeresedjenek a szociális és munkavállalói szövetkezetek és a törvényi háttér, valamint a gyakorlati szabályozás rendszere befogadja ezeket az új elemeket, engedhetetlen, hogy mi érintettek hallassuk a hangunkat. Fogalmazzuk meg elvárásainkat, vessük fel ötleteinket, osszuk meg tapasztalatainkat a döntéshozás minden szintjén. Legyen szó a különbözõ szereplõk együttmûködésérõl önkormányzat/munkaügyi szféra és szociális szövetkezet vagy a piac gazdaság szintjén kezdeményezett változásokról ösztönzõ adókedvezmények, piaci esélyek pozitív diszkriminációja nekünk kell lendületet adnunk. Demokratikus állampolgári felelõsségünk, hogy ezeket a változásokat ne csak üdvözüljük, hanem cselekvési területünkön belül elindítsuk! ELÕADÓK Mihályfi Márta MNT Dr. Réder Erika ELTE Agrárjogi Tanszék Szokolainé Molnár Eszter OFA programvezetõ Soós Ferenc K-D Regionális Munkaügyi Központ KAPCSOLAT Keresztesi József Közép-dunántúli Regionális Felnõttképzési Szövetség nepfoiskolaetata.hu Piros Ágnes agiszepezd.hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Állami Foglalkoztatási Szolgálat 5 i

5 Régiós konferenciák Közép-magyarországi régió Szentendre ELÕADÓK Dr. Szilágyi Klára SZIE Gödöllõ Lengyel János KM Regionális Munkaügyi Központ Váradi Lajos Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Dr. Réti Mária ELTE Agrárjogi Tanszék Szokolainé Molnár Eszter Lehel Andrásné OFA Hálózat i KAPCSOLAT Nagy Júlia Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség, bknszaxelero.hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség január 16-án a Pest Megyei Könyvtárban rendezte meg a szociális szövetkezetek társadalmi hátterét, mai gyakorlatát és jövõbeni helyi lehetõségeit elemzõ regionális konferenciáját. A megyei közgyûlés elnökének méltató szavait követõ sokrétû szakmai program az idõszerû foglalkoztatási kérdések történeti és földrajzi összefüggéseire rámutatva közelítette meg a gyakorlati tennivalókat és lehetõségeket. Szakmai bevezetésként dr. Szilágyi Klára pszichológus, a SZIE Gödöllõ Munkavállalási Tanácsadási Tanszékének vezetõje beszélt arról a korántsem elhanyagolható emberi momentumról, amelyet egy új, aktív közösségbe való bekapcsolódás hozhat magával egy munkanélküli ember életében. Az a mentális állapot, amelyet a hosszú távú munkanélküliség idéz elõ nem csak az egyén személyes problémája, így a társadalom, azaz a nagyobb közösség boldogulása elválaszthatatlan a kisebb közösségek és az egyes ember boldogulásától A szövetkezésnek, mint személyes és közösségi életstratégiának és gazdasági formának történeti alakulását és annak változó jogi környezetét tekintette át dr. Réti Mária, az ELTE Agrárjogi Tanszékének képviseletében. Elõadása, valamint a Takarékszövetkezetek Országos Szövetkezetek alelnökének, Váradi Lajosnak az európai kitekintése nyomán elgondolkodhattunk: vajon eléggé kidolgozottak-e mai hazai jogi kereteink a korlátozott helyzetû társadalmi rétegek öngondoskodásának szorgalmazására. Dr. Réti Mária több szociális szövetkezeti fórumon is érdekes kitekintéseket tett a szövetkezés történelmi hátterével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk ezt mi magunk is, hiszen a szövetkezet fogalmára rakódott óvatosan fogalmazva is rossz érzetû történelmi és politikai tartalmak feltétlen revízióra szorulnak. A tervgazdálkodásban beidegzõdött szövetkezet fogalom feloldására álljon itt néhány történelmi tény.1 A szövetkezeti szabályozás nagy múltú, eredeti, sajátos hagyományokkal rendelkezik Európában és Magyarországon is. Az európai szövetkezeti szabályozás fejlõdéstörténetével foglalkozó elemzések egybehangzó értékelése az, hogy 1844 határkõnek tekinthetõ, mivel ekkor Rochdalei-ben természetes személyek egészen minimális tõkeerõvel rendelkezvén alapítottak szövetkezetet abból a célból, hogy a szövetkezet tagjai számára ne csak vagyoni elõmenetelt, hanem társadalmi felemelkedést is biztosítson. Ebben az idõszakban lépnek hatályba az európai szövetkezetek alapításának és mûködésének alapjául szolgáló törvények így például Angliában az elsõ angol és egyidejûleg európai szövetkezeti törvény 1852-ben. Európa számos országában, így például Svájcban, Finnországban, Olaszországban, Svédországban, Norvégiában, a Balkáni államokban, illetõleg Romániában, Lengyelországban, és folytathatnánk a sort még, szintén a gazdaság jelentõs tényezõjévé váltak a szövetkezetek. Fejlõdéstörténeti elemzés körében még egy országot feltétlenül meg kell említeni, ez pedig Dánia. Dániában elsõsorban a mezõgazdaság területén a szövetkezetek szerepe példaértékûen meghatározó volt, és az is maradt napjainkig. Magyarországon a XIX. század második felétõl három alapvetõ gazdasági területen, nevezetesen a pénz-hitelszférában, a fogyasztás szektorában és a termelés területén kerülnek szövetkezetek alapításra. Ószombaton 1845-ben alakult meg az elsõ magyar szövetkezet. Dr. Réti Mária Mit biztosít ma a jogszabályi háttér a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban? tanulmány 6 1 Dr. Réti Mária: Mit biztosít ma a jogszabályi háttér a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban? c. tanulmánya alapján. A plenáris elõadásokat szekciómunka követte, ahol a résztvevõk foglalkoztak a humán szolgáltatások természetrajzával, illetve azzal, hogy milyen mértékû kell, legyen az a helyi vállalkozási igény, amellyel elérhetõ a közösségi vállalkozás fenntarthatósága A csoport témavezetõje Petheõ Attila, OFA Program tanácsadó, kiemelt figyelemmel beszélt arról a versenypiaci jellemzõkkel rendelkezõ gazdasági stratégiáról, amely véleménye szerint követendõ kell legyen a szociális szövetkezetek számára. Álláspontja szerint a szociális és humán elõnyök mellett egyértelmûen a profitra kell helyezni a hangsúlyt. A harmadik csoport a szövetkezet-alapítás miként általában a szervezetfejlesztés folyamatában jelentkezõ tipikus buktatókat tekinthette át Katona Csaba, a Részvételi Demokrácia Hálózat nevû szervezet képviseletében. 7

6 Régiós konferenciák Nyugat-dunántúli régió Zalaegerszeg 1 Dél-alföldi régió Szolnok ELÕADÓK Tarsoly Péter OFA tanácsadó Dr. Réti Mária Szokolainé Molnár Eszter i KAPCSOLAT Fehér Lászlóné Zalai Népfõiskolai Egyesület zalanepaxelero.hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK OFA tanácsadók és mentorok elérhetõségei vagy Dr. Csáky Gyopárkán keresztül: csaky.gyoparofa.hu A Zalai Népfõiskolai Egyesület, mint regionális partner vett részt a szociális szervezeteket népszerûsítõ munkában, amelynek keretében január 18-án konferenciát szervezet a nyugat-dunántúli régió érdeklõdõi részére, a zalaegerszegi a Kamarák Házában. A munkanélküliség csökkentését, a hátrányokkal bíró társadalmi csoportok egzisztenciájának megteremtését is célul tûzi ki az európai mintára szervezett szociális szerveztek mûködését szabályozó törvény, amely a konferencia egyik legfontosabb dokumentuma, s amelyet a hozzá kapcsolódó akciókkal együtt jártak körbe a résztvevõk. Megnyitójában Fehér Lászlóné, a Zalai Népfõiskolai Egyesület titkára ismertette a konferencia programját, Dr. Szinku Mihály elnök köszöntötte az elõadókat, vendégeket. A konferencia elsõ elõadójaként Szabó Júlia a Magyar Népfõiskolai Társaság munkatársa mutatta be a projekt célját, lehetséges társadalmi szerepét, majd Szokolainé Molnár Eszter programvezetõ, foglalta össze a Szövetkezz 2007 pályázat célkitûzéseit, különös hangsúlyt adva a szövetkezeti forma közösségszervezõ erejének. Az elõadáshoz kapcsolódva a levezetõ elnök bemutatta a régió OFA által kiképzett tanácsadóit, mentorait is. Az OFA hálózatának tanácsadói elsõsorban a speciális szakterületeken felmerülõ kérdések megválaszolásában segítik az alakulóban lévõ szociális szövetkezeti csoportokat. Az OFA irodáin keresztül ez a szakmai segítség mindenki számára ingyenesen igénybe vehetõ legyen szó akár jogi, gazdaság területrõl, üzleti terv készítésérõl vagy az alapötlethez kapcsolódó sajátos problémákról. A hálózat szociális szövetkezeti mentorainak feladata már általánosabb, így a területükön elinduló kezdeményezések folyamatos gondozása és figyelemmel kísérése elsõdleges céljuk. A pályázati elképzelés törvényi hátterét Dr. Réti Mária mutatta be, aki elmondta, hogy a szociális szövetkezet, mint társulási forma a 19. század 2. felében indult, fõ rendezõelve a szolidaritás, a tagok szociálpolitikai célkitûzései pedig a társadalmi felemelkedést alapozhatják meg. Bár a magyar joganyagban újdonságnak számít a törvény, annak koncepciója egybeesik az Európai Unió felfogásával, tehát azzal, hogy a versenyképesség fenntartása önsegély alapú szervezõdéseket generál. A jogi, történelmi háttér megismerését követõen Tarsoly Péter OFA tanácsadó foglalta össze a projekt megvalósításának gyakorlati elemeit. A plenáris ülés végén a résztvevõk kérték, hogy a meghívóval ellentétben a délutánra tervezett programot ne mûhelymunka keretében folytassuk, mivel nem szerettek volna egyetlen információról sem lemaradni. A régió különbözõ pontjairól, érkezõ résztvevõk folyamatosan tették fel kérdéseiket, s az elõadók egy-egy kérdést közösen válaszoltak meg. A kérdésözön, és a feltett kérdések azt mutatták, hogy kiemelt érdeklõdés övezi térségünkben a szociális szövetkezetek létrehozását. Központi kérdésként fogalmazódott meg a szövetkezet mûködését biztosító finanszírozás, elszámolás, fenntarthatóság kérdése. Ebben segítségüket ajánlották a tanácsadók, mentorok is január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, méltó helyszínen: a Megyei Könyvtár Verseghy termében rendezte meg a Magyar Népfõiskolai Társaság és a Jász Nagykun Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság az észak-alföldi regionális fórumot. Nagyné Kiss Máriának, a JNSZM Népfõiskolai Társaság elnökének köszöntõ szavait követõen Bali István, az APURE (az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület) elnöke tartotta meg elõadását a szociális szövetkezetek európai gyakorlatának témájában. Részletesen bemutatta azokat a tendenciákat, amelyeknek következtében nõtt a szociális gazdaság, s ezen belül a szociális szövetkezetek jelentõsége. Az európai új szegénység olyan eddig ismeretlen kihívások elé állítja az egyes országokat, mint pl. a fiatal munkanélküliek kérdése, a tartós munkanélküliek és az idõs munkanélküliek visszavezetése a munka világába. A civil társadalom rugalmasabban tudja ezeket a kérdéseket kezelni, s új vállalkozási formákat elindítani. Jelentõs számú szövetkezet van Európában, de országonként más és más jellemzõkkel. Némelyikük olyan forrásokat tudott bevonni munkája során, amelyeket más szervezet nem lett volna képes. Erõsségeik közé tartozik, hogy szolgáltatásaik valós igényt elégítenek ki, minõségi színvonalon., sok önkéntessel dolgoznak, kis méretûek, ebbõl fakadóan sokkal rugalmasabbak. Családsegítõ, terápiás célú, rehabilitációs feladatot elvállaló szövetkezetekkel is találkozhatunk mind Olaszországban, mind Spanyolországban. Jellemzõ például, hogy fogyatékosok számára szülõk kezdeményezik a szövetkezet-alapítást, ahol azután tanulni és dolgozni is lehet. Ugyanígy lehetséges alkoholbetegek, vagy börtönbõl szabadultak tréningjére, oktatására és foglalkoztatására épülõ szövetkezet létrehozása és mûködtetése. Az oktatás, a személyiségfejlesztés fontos része a szociális szövetkezetek tevékenységének. Spanyolországban gyakoriak az oktatási szövetkezetek, Finnországban elterjedtek a gyorsétkezû franchise szövetkezetek. A hazai források mellett elsõ alkalommal hallottunk Bali Istvántól egy európai szinten mûködõ un. szövetkezeti bankról, amely 15 millió eurós kölcsönalapból gazdálkodhat. A kezdeményezés Kelet-Közép-Európa számára is nyitott, elsõsorban kézmûves-termékek ELÕADÓK Bali István APURE Kelet-Közép Európai Vidékfejlesztõ Központ dr. Longa Anna ELTE Agrárjogi Tanszék dr. Csáky Gyopárka OFA Mészáros Zsuzsa KAPCSOLAT Nagyné Kiss Mária JNKSZ Megyei Népfõiskolai Társaság, nepfoiskfre .hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület APURE Secretariado apureadraces.pt i Végezetül a sok-sok kérdést követõen Fehér Lászlóné a konferencia zárásaként elmondta: bízik abban, hogy a Zalai Népfõiskolai Egyesület által megvalósított konferenciának is része lehet majd a Nyugat-Dunántúlon létrejövõ szociális szövetkezetek megalakulásában. 8 1 Zalai Hírlap: Horváth A. Attila anyagának felhasználásával 9

7 Régiós konferenciák Dél-dunántúli régió Dombóvár gyártásában és forgalmazásában érdekelt kisvállalkozók támogatására. Elõadásának befejezéseként Bali István sok sikert kívánt az alakuló hazai szociális szövetkezeteknek, és felajánlotta az APURE Kelet-Közép-Európai Központ segítségét a nemzetközi kapcsolatok kialakításában. A délelõtt utolsó elõadója Mészáros Zsuzsa, a közösségi részvételt elemezte a szociális gazdaságban. Személyes élményei alapján, amelyeket a 1994-ben szervezett angliai szerzett. Angliai szövetkezeti vezetõkkel történt találkozása során, azt tapasztalta: nagyon fontos az egyén bevonása az együttgondolkodásba, így mûködtetnek a szigetországban közösen óvodát, postát, boltot, így foglalkoznak fogyatékosokkal, szerveznek gyerektábort és közösségi információs pontokat is. Az általános szövetkezeti elvek szintén komoly hangsúlyt kaptak ezen a fórumon. Fontos folyamatosan tudatosítani, hogy a szociális szövetkezetek olyan értékek mentén szervezõdnek, amelyek a magyarországi szövetkezeti mozgalom alapértékei is, és különösen a szociális szövetkezetek esetében nagyon fontosak: önsegély, egyenlõség, egyéni felelõsség, demokrácia, igazságosság, szolidaritás. A közösségi vállalkozás a benne részt vevõk képességeire, szakértelmére, munkatapasztalataira, mint közös tõkére alapozódik, miközben olyan tevékenységet végez, amely a közösség feltárt szükségleteire épül, és maguk a tagok irányítják, egy demokratikusan megválasztott vezetõvel. Ezért fontos, hogy a tagok megtanulják a szövetkezeti mûködést, ahol alapfeladat az is, hogy mindig meg kell egyezni, s ezt bizony tanulnunk kell, vagy legalábbis fejleszteni, s talán nem túlzás azt állítani, hogy ez olyan terület, ahol érdemes képzési programokat is igénybe venni, az alakuló szövetkezetek még hatékonyabb mûködése érdekében. A bizalom, az öntevékenység, a felelõsségvállalás, a vállalkozási hajlandóság, a kockázatvállalási készség, az együttmûködési készség és a társadalmi elfogadás területén, vagyis az állampolgári kompetenciák fejlesztése a szociális szövetkeztek kapcsán is elsõdleges fejlesztési terület. Megnyitójában Hefner Erika, a Tolna megyei Népfõiskolai Társaság elnöke ismertette az MNT és a népfõiskolák szerepét az OFA programban, beszélt a szociális szövetkezetek szerepérõl, és az EU vonatkozó javaslatairól. Ezt követõen dr. Kaiser László a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. ügyvezetõje elõadásában felhívta a figyelmet arra, hogy elsõsorban a kistelepülések önkormányzatainak koordinációs munkájára van szükség ahhoz, hogy a szociális szövetkezetek megalakuljanak, hiszen ez által a települési munkanélküliség felszámolását segítik. Lehetõség adódik arra, hogy a településen ellátatlan feladatokat oldjanak meg a szövetkezetek, pl. a pillanatnyilag közmunkában ellátott tevékenységekre gondolva, vagy a szociális gondozás ellátására. Olyan tevékenységeket végezzen a szövetkezet, amelyre ugyan jelenleg a falvakban nincs ember, és talán fizetõképes kereslet sem, de a központi támogatásokat is felhasználva ezek gazdaságossá és versenyképessé tehetõek. Számos példát és kimutatást adott közre, hogy mely területek azok, amelyek a szövetkezetek alaptevékenységét adhatják a jövõben. Dr. Tirjer Nikoletta jogász elõadásában ismertette, illetve részletesen elemezte, magyarázta a szövetkezet létrehozásának jogi kötelmeit, illetve a szükséges dokumentumok elkészítésének és elfogadtatásának útját. Mészáros Andrea, szociálpolitikus, a Kék Madár Alapítvány ügyvezetõje elõadásában olyan gyakorlati kérdésekrõl beszélt, amelyek a szövetkezet mûködtetése során gyakran kerülnek elõtérbe. Prezentációjában a szociális szövetkezet mûködését meghatározó külsõ és belsõ feltételekrõl, az erõforrások elemzésének fontosságáról beszélt. Kitért a szövetkezetnek, mint gazdasági társaság megalakításának és mûködtetésének feltételeire, a mûködést nehezítõ tényezõkre. Kiemelten hangsúlyt adott a tervezés fontosságának, az elemzésnek, felhívta a figyelmet a támogatások felhasználására, valamint a nyereségorientált mûködés meghatározó elemeire. A partneri együttmûködés személyi vonatkozásai álltak Mók Ildikónak, a Magyar Mûvelõdési Intézet fõosztályvezetõjének fõosztályvezetõje elõadásának középpontjában. Nem elég a jó ötlet, a biztosnak látszó gazdasági alap ahhoz, hogy sikeres vállalkozássá váljék a szociális szövetkezet hangsúlyozta. A társas vállalkozások mûködése igen erõteljesen függ a személyi kapcsolatoktól, az alkotó együttmûködéstõl, az emberi tényezõktõl. Elõadásában felhívta a figyelmet a vezetési, szervezési ismeretek fontosságára, majd számos gyakorlati problémát vetett fel és tett javaslatot a megoldásokra a sikeres és hosszú távú mûködés érdekében. ELÕADÓK dr. Kaiser László Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Dr. Tirjer Nikoletta OFA Mészáros Andrea Kék Madár Alapítvány Mók Ildikó Magyar Mûvelõdési Intézet Ignácz József OFA KAPCSOLAT Vajda Tibor Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság vajdatigmail.com 10 A konferencia Ignácz Józsefnek, az OFA Dél-Dunántúli Regionális Irodája irodavezetõjének elõadásával zárult. Részletesen ismertette az OFA tevékenységét és programjait, különös tekintettel a szociális szövetkezetek megalapításával kapcsolatban. Átfogóan mutatta be a régiós foglakoztatási helyzetet, és ebben a megalakuló szövetkezetek helyét és szerepét. Ezt követõen szekciófoglalkozás jellegûvé alakult konferenciánk és a nap elõadóihoz szóló kérdések, majd válaszok következtek. 11

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében 90. Szövetkezeti Világnap 2012 Szövetkezeti Év Ferge Sándor emulticoop - GYERE 1 Miért pont most? Poverty rates (Laeken 60)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet. Családi napközi és játszócsoport Debrecenben

Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet. Családi napközi és játszócsoport Debrecenben Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Családi napközi és játszócsoport Debrecenben Tevékenységeink 2 családi napköziben 14 gyermek teljes körű napközbeni ellátása Játszócsoport Időszakos gyermekfelügyelet

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter Szociális Szövetkezetek Magyarországon Kovách Eszter Létrejöttének okai Társadalmi problémák fenntartható kezelése - Neoliberális gazdaság alternatívája: közösségi gazdaság Munkanélküliség - Lokális gazdaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei. Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft.

A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei. Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft. A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft. Cseszt Regélő Nonprofit Kft. 4 főállású munkatárs Bekapcsolódás térségi foglalkoztatási projektekbe, ezek

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Beszámoló az Észak-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről (2015. II. félév)

Beszámoló az Észak-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről (2015. II. félév) Beszámoló az i Régió tevékenységéről (2015. II. félév) Információs Nap megszervezése Szakmai információs napunkat 2015. december 3-án rendeztük meg Debrecenben, a Dózsa György Általános Iskolában (Debrecen,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Közös gondok-közös megoldások

Közös gondok-közös megoldások Közös gondok-közös megoldások Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos helyzetű falvainkban Zalaszentmárton, 2015. augusztus 24. Hogyor Veronika referens Herman Ottó Intézet Helyi gazdaságfejlesztés Szociális

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben