Felnőttképzési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felnőttképzési tájékoztató"

Átírás

1 Felnőttképzési tájékoztató 752/1 Felnőttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszám: AL-2107 Felnőttképzési tájékoztató Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képzési programjai és szolgáltatásai Nagykanizsa, 2013 EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

2 Tartalomjegyzék 1. Bemutatkozás 3 2. Felnőttképzési szolgáltatásaink Előzetes tudásszint-felmérés ( ) Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás ( ) Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Álláskeresési technikák Elhelyezkedési tanácsadás 5 3. Képzései palettánk akkreditált képzések Regisztrált gázszerelők kötelező továbbképzése Bútorkárpitos betanító képzés Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 6 4. Képzései palettánk OKJ-s képzések 8 5. Képzései palettánk Hatósági képzések Bányabiztonsági és tűzvédelmi tanfolyam EBK alaptanfolyam 9 6. Képzései palettánk Ismeretnyújtó képzések Befogadó munkahelyi képzés Vállalkozásakadémia Szociális gazdaság Kommunikációs tréning Tudatos életpálya tréning Stresszkezelő tréning Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése A képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer leírása A képzésben résztvevők teljesítményértékelésének összetevői Tanúsítványok/Bizonyítványok kiadása Képzési helyszínek Elérhetőségünk 11 EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

3 1. Bemutatkozás Nagykanizsa és térsége TISZK Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság non-profit jogi személy, amelyben tagként (tulajdonosként), az alábbi felsorolás szerint az önkormányzat mellett részt vesznek gazdasági társaságok: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata DKG-EAST ZRt. Gázgép Kft. A Kanizsa TISZK munkájában az alábbi szakképzési intézmények és szervezetek vesznek részt: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaságok: DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt. Gázipari Gépgyár Kft. A Kanizsa TISZK saját tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piaci igényekhez igazodó magas színvonalú szakképzés kialakítását: Képzési programjainkat és szolgáltatásainkat az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint és felnőttképzés terén valósítjuk meg. Célunk, hogy biztosítsuk a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférést a helyi munkaerőpiaci igények kielégítésének érdekében. Ennek érdekében összehangolt az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló szakképzés-fejlesztési irányok meghatározását követően a fejlesztési források hatékony felhasználásával növeljük a szakmai képzés színvonalát és a szakmai tudás presztízsét. Szorgalmazzuk a moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását. 2. Felnőttképzési szolgáltatásaink Résztvevőink számára a felnőttképzés keretében díjmentesen a következő felnőttképzési szolgáltatásokat biztosítjuk: 2.1. Előzetes tudásszint-felmérés ( ) Az előzetes tudásszint-felmérés az adott képzési programhoz szükséges kompetenciakövetelmények vizsgálatára terjed ki. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése a programmodul számonkérési rendszerével ekvivalens mérési eljárással történik. Az eredmény alapján (a követelmények teljesítése legalább 80%-ban) óraszámkedvezmény biztosítható, a képzés díjának mértéke azonban nem csökkenthető. EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

4 2.2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás ( ) A képzési szükségletek felmérésére a képzés tartalmi lezárását követően kerül sor. Az oktató visszajelzést ad a résztvevőknek a képzés során nyújtott teljesítményükről, konzultál velük arról, hogy a hiányzó és szükséges kompetenciákat milyen módon és milyen képzési módszerekkel tudják megszerezni Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás A szolgáltatás célja, hogy az ezt igénybe vevő később egy olyan jövőkép, pályaterv kialakítására legyen képes, amely érdeklődésének, képességének és személyiségének megfelel. Megrendezésére hallgatói igény szerint kerül sor. Pályakorrekciós tanácsadás: Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytató személyek segítése olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. A kiválasztáskor tekintettel kell lennünk az elhelyezkedési lehetőségekre. A szóbeli és/vagy írásbeli felmérések, tesztek eredményeképpen egy konkrét szakma, szakmacsoport vagy foglalkozási irány jelenik meg. Pályaorientációs tanácsadás: A különböző okok miatt a szakmaválasztásban dönteni képtelen személyek segítése annak a szakmának vagy foglalkozási iránynak a felkutatásában, amely személyükhöz, tudásukhoz, egyéni igényeikhez a legjobban illeszkedik. Intézményünkben a pályaorientáció egyfelől része a képzésnek érdeklődünk képességeikről, elhivatottságukról, esetleges továbbtanulási szándékukról másfelől, mint önálló tevékenység is megjelenik. Ez esetben részletesebben szólunk a szakmai követelményekről, magatartási mintákról, viselkedésről illetve igyekszünk minél több információs adni a választott szakmáról, annak előnyeiről és hátrányairól Álláskeresési technikák Az álláskeresési technikák tréning egy csoportos foglalkozás, melynek keretében az álláskereséshez szükséges készségek megerősítésében, a munkavállalásra való felkészítésben, a sikeresek munkakereséshez nyújtanak segítséget a Kanizsa TISZK munkatársai. A tréning során a résztvevők 4-8 fős csoportfoglalkozás keretében ismerkednek meg a hatékony álláskeresési módszerekkel, technikákkal. A tréning célja, hogy a résztvevők az elsajátított ismereteket hatékonyan tudják alkalmazni a gyakorlatban is, elősegítve ezzel a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedést. EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

5 2.5. Elhelyezkedési tanácsadás Célja: az álláskereső felismerje a végzettségei és személyes elvárásai, valamint a munkaerőpiac kínálta lehetőségek közötti összefüggéseket és ez által munkához jusson. A tanácsadás ezen formája ötvözi az álláskeresési tréning és a karrier tanácsadás elemeit. Olyan ismereteket nyújt továbbá, melyek segítik a munkavállalót a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok közötti eligazodásban, különös tekintettel a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés, a próbaidő, a munkavégzés szabályai, valamint a munkaviszony megszűnése kérdéskörökben. 3. Képzései palettánk akkreditált képzések 3.1. Regisztrált gázszerelők kötelező továbbképzése A földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték és felhasználói berendezéslétesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytató foglalkozások betöltéséhez szükséges kiegészítő kompetenciák elsajátítása. A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Gázipari ismeretek A Munkajogi ismeretek A Tűzvédelmi ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek A Elsősegélynyújtási ismeretek C Munkavégzés szabályai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3 Információforrások kezelése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 4 Elsősegélynyújtás Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Felelősségtudat Szabálykövetés EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

6 Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Tervezési képesség 3.2. Bútorkárpitos betanító képzés A képzés elvégzése után a résztvevő, megfelelő szakmai irányítás mellett, legyen képes bútorkárpitos feladatok szakszerű ellátására (a technológiai folyamatokhoz szükséges alapanyagok, segéd-, és járulékos anyagok meghatározása, az alapanyagok szakszerű előkészítése, a kárpitozott bútor elkészítése, a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések biztonságos kezelése, a minőség ellenőrzés elvégzése). A program elvégzése után a résztvevő képes lesz az alábbi feladatok elvégzésére: Hagyományos és korszerű alap- és segédanyagok kiválasztása, előkészítése, szakszerű használata. A kárpitos iparban alkalmazott gépek karbantartása. Szabászati eljárások végrehajtása. Tartószerelés végzése. Az alappárnázás részműveleteinek elvégzése. A rugózat szerelési munkáinak elvégzése. Felsőpárnázás elvégzése. Tömött szabadpárnák készítése. A bevonási munkák szakszerű végrehajtása. Lapos- és magas kárpitozású ülések, háttámlák és kartámlák elkészítése. Sima és osztott felületű szövet- és bőrbevonatú, rugós és rugó nélküli kárpitozási munkák elvégzése. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírások alkalmazása. Minőségellenőrzés elvégzése Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig A program alapvető célja: az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

7 legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit. A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek, és ezáltal a képzésen részt vevők teljes körű, az ECDL követelményeknek megfelelő, biztos számítógép-használói tudást sajátítsanak el. Alapvető digitális írástudás kompetenciák: Számítógép szabályos használata (ki- és bekapcsolás, billentyűzet, egér, kurzor készség szintű használata, mappa és fájlrendszer ismerete) Digitális kapcsolattartás ( cím létrehozása webes levelezőrendszer segítségével, levelek küldése, fogadása, mellékletek csatolása, postafiók használata, chat, fórum, levelezőlista, IP telefon) Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata Elektronikus szolgáltatások és elektronikus ügyintézés használata: Az internet életminőséget javító hatásai (közösségi oldalak, egészségügyi alkalmazások, on-line szolgáltatások bemutatása) Internetes álláskeresés alapjainak elsajátítása Irodai alkalmazások, nyílt és zárt forráskódú rendszerek ismerete (szöveg, kép, táblázat formátumok felismerése, adatrögzítés) Elektronikus ügyintézés: az Ügyfélkapu és egyéb internetes szolgáltatások (banki stb.) használata Az ECDL moduljain keresztül a képzésen részt vevők további, teljes körű, megbízható elméleti és gyakorlati felhasználói tudást szereznek a számítógép használatáról: tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel képesek lesznek az alapvető irodai alkalmazások (operációs rendszer, szövegszerkesztés, és internet, stb.) készség szintű használatára, ezáltal a hatékonyabb munkavégzésre, illetve egyéni (tanulási, ügyintézési) igényeik kielégítésére, a számítógép adta lehetőségek (kulturális tartalmak, internetes szolgáltatások) széles körű kihasználására. Ezen felül egyéb választható modulok segítségével, amelyek további kimeneti lehetőségeket jelentenek, a következő készség szintű kompetenciák szerezhetők meg: táblázatkezelési ismeretek adatbázis-kezelési ismeretek prezentáció-készítési ismeretek EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

8 képszerkesztési ismeretek weblap-készítő alapismeretek valamint további, a gyakorlati modulokon túlmutató, a számítógép és az internet hatékony és biztonságos használatához alapvetően szükséges infokommunikációelméleti ismeretek. az elektronikus aláírás használatához szükséges ismeretek 4. Képzései palettánk OKJ-s képzések Kőműves - 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján CNC-forgácsoló - 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján Emelőgépkezelő (kivéve targonca) - 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján Targoncavezető - 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján Mélyfúró technikus - 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján Fluidumkitermelő technikus- 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő - 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján 5. Képzései palettánk Hatósági képzések 5.1. Bányabiztonsági és tűzvédelmi tanfolyam általános EBK ismeretek, jogszabályismeret (közigazgatás, építésügy), gáz és olajszállítás technológia (bányászat), villamosság biztonságtechnológia, kémiai biztonság, környezetvédelem, minőségbiztosítás Tűz elleni védekezés, műszaki mentés,, éghető folyadékok és gázok tárolása, építmények tűzvédelmi követelményei, potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek munkavédelmi követelményei; +5 évig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

9 5.2. EBK alaptanfolyam általános EBK ismeretek, egészségvédelem, elsősegélynyújtás, munkavédelmi ismeretek, környezetvédele 6. Képzései palettánk Ismeretnyújtó képzések 6.1. Befogadó munkahelyi képzés A résztvevő a felismerés szintjén ismerje a sajátos helyzetben lévő társadalmi csoportokat, ismerje meg a legfontosabb meghatározásokat. Ismerje a hátrányos helyzetet kiváltó tényezőket. Ismerje meg a hátrányos helyzetű csoportokat segítő eszközöket. Legyen képes a szakirodalom feldolgozására, jó gyakorlatok bemutatására, elterjesztésére, alkalmazására Vállalkozásakadémia Alkalmasság vállalkozás alapítására Legyen alkalmas vállalkozás működtetésére Rendelkezzen alapvető adózási ismeretekkel Rendelkezzen alapvető munkajogi ismeretekkel Rendelkezzen alapvető pénzügyi ismeretekkel 6.3. Szociális gazdaság A hallgatók elsajátítják a szociális gazdasággal kapcsolatos alapismereteket, az alapítással és a működéssel kapcsolatos tudásokat, megismerik a szociális gazdasággal kapcsolatos EU-s stratégiákat, irányelveket. El tudják helyezni a szociális gazdaságot a gazdaság egészében. Megismerik a szektorok közötti együttműködési lehetőségeket. Megismerik a szövetkezet alapításával és működésével kapcsolatos teendőket, az eddigi szövetkezeti pályázatok és gyakorlatok tapasztalatait. Képessé válnak arra, hogy értelmezzék, és a gyakorlatban alkalmazzák a szövetkezetre, a szociális szövetkezetekre vonatkozó EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

10 jogszabályokat. Ismeret szintjén elsajátítják a szövetkezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, gyakorlatban is alkalmazni tudják a szociális szövetkezeteket érintő számviteli és adózási szabályokat. Jártasságot szereznek a szövetkezet alapításával, működésével kapcsolatosan. Megismerik az üzleti terv készítésének módszertanát, a piac szegmentálásának módszereit, elsajátítják a vállalkozói ismereteket, a gazdálkodással és adózással kapcsolatos tudásokat, s mindezt a gyakorlatban is alkalmazzák. A hallgató jártasságot szerez arra, hogy pályázatot tudjon benyújtani szociális szövetkezeti pályázatra, képessé válik arra, hogy külső támogatással elkészítse a pályázat üzleti tervét, összerakja a szükséges dokumentumokat. Jártasságot szerez a pályázati kitöltő program alkalmazásában. Képessé válik ugyancsak arra, hogy értelmezze és elkészítse a költségevetési táblát Kommunikációs tréning Érvényesüljenek eredeti kommunikációs stílusából az erősségek Értse a különböző kommunikációs helyzetek sajátosságait. Képes lesz a különböző helyzeteknek, illetve partnereknek leginkább megfelelő kommunikációs eszközök használatára. Eredményesebb lesz a probléma- és feladatmegoldásban Tudatos életpálya tréning Ismerje meg a hallgató a saját képességei felszínre hozásának és kidomborításának technikáit. Tanulja meg kialakítani és felépíteni a céljaikat, és a célokból stratégiát. Legyen képes a karrierút megtervezésére és kialakítására, az ezt erősítő magatartásformák elsajátítására. Készüljön fel a hallgató a munkaerő felvételi eljárás során rájuk váró feladatokra, szituációkra. Legyen képes a különféle álláskeresési technikák alkalmazására Stresszkezelő tréning A képzésben résztvevő legyen képes a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelésére. A tréning során fejlődjön a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete. Hosszú távon fokozódjon a résztvevők személyes hatékonysága. EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

11 6.7. Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése A képzésben résztvevő legyen képes a hátrányokkal küzdő emberek munkaköri felkészítésére és munkában tartására. Tudjon alkalmazni olyan új eszközöket, eljárásokat, modelleket, amelyek elősegítik a hátrányokkal küzdő munkavállalók hosszú távú munkaviszonyának kialakítását. Legyen képes közreműködni az integrált befogadó munkahely modell kidolgozásában. 7. A képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer leírása A folyamatos minőségfejlesztés érdekében a tanfolyam közbeni értékelések tapasztalatait a résztvevőkkel is megosztva közösen döntünk a szükséges módosításokról, a csoportok átszervezéséről, a leghatékonyabb képzési út meghatározásáról A képzésben résztvevők teljesítményértékelésének összetevői Az értékelés módja és az értékelési szintek a modult lezáró feladatok kitűzése során kerülnek megállapításra, figyelembe véve a képzési programban meghatározott értékelési rendszert. A képzés megkezdése előtt a képzést szervező és a képzésben résztvevő között megkötött felnőttképzési szerződés minden esetben tartalmazza a résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzési és értékelési módját, a képzés teljesítésének formai követelményeit, valamint a tanúsítvány kiállításának módját Tanúsítványok/Bizonyítványok kiadása Képzéseink tanúsítvány vagy bizonyítvány kiadásával zárulnak, melyek megszerzésének feltételei: 8. Képzési helyszínek Jelenléti íven, aláírással igazolt részvétel a képzés legalább 90%-án; Az ismeretek számonkérése során 50% feletti teljesítés / sikeres szakmai vizsga letétele. Képzéseinket saját telephelyeinken, illetve Megrendelői igényre kihelyezett helyszíneken bonyolítjuk le. A tárgyi feltételeket minden képzésünknél az adott képzési program, valamint a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet követelményei szerint biztosítjuk. 9. Elérhetőségünk Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén: EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

12 Faragó Zsolt képzésért felelős vezető levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30. telefon: 06/93/ EU-752_1Tajekoztato_felnottk._szolg Kiadás száma: 1. Kiadás dátuma: oldal, összesen: 12

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben