N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a"

Átírás

1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezési dokumentációja ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK - A MODERN VÁROSOK PROGRAM keretén belül a SÓSTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM beruházásaihoz kapcsolódó évi rendezési tervi módosítások Tervező: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály augusztus

2 2 1. ALÁÍRÓLAP NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tervező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály Vezető tervező: Tervező munkatárs:

3 3 2. BEVEZETÉS Előzmények novemberében Nyíregyháza Megyei Jogú Város is bekapcsolódott a Modern Városok Programba, mely keretében megállapodást született a város és Magyarország Kormánya között. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy a magyar Kormány fejlesztési forrásokat biztosít Nyíregyháza számára. Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015 (XII.17.) Korm. határozat magában foglalja a város turisztikai vonzerejét szolgáló Sóstó fejlesztési program megvalósításának támogatása keretében a Nyíregyháza MJV közigazgatási területén lévő Állatpark fejlesztési lehetőségeit, ill. a tervezett szálláshelybővítés megvalósítását is. A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonát képező ingatlanok esetében fejlesztési céljaik megvalósításához a rendezési tervet módosítsuk. Kérelmében előadta, hogy egy ÖKO Centrum építését tervezi a 15033, 15010/5 és a 15032/2 hrsz.-ú telkeken. A hatályos rendezési terv a és a 15032/2 hrsz.-ú ingatlanokat Üdülőházas üdülőzónaként határozza meg, s a tervezett beruházás megvalósítása érdekében a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítása szükséges. Az Állatpark nyugati főbejárata előtt közterület feletti fogadó előtető tervezett, melyhez terepszint feletti építési hely kijelölése szükséges. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évben további kilátó létesítésének helykijelölését, és azok helyének megvizsgálását kérte. Ennek eleget téve javaslatot teszünk a Blaha Lujza sétány melletti parkoló környezetében történő elhelyezésére. Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Új beépítésre szánt terület kijelölése viszont történik a módosítás során, de mivel gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítását eredményezi, és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja ezért a Korm. rendelet 32. (4) bekezdése értelmében a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint folytatható le. Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei - a 180/2016 (VI.30.) sz., a 2/2015. (I.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (III.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz. határozattal, a 331/2012. (XII.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012. (VI.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (XII.15.) sz. határozattal, a 213/2011. (XI.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (VIII.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (II.10) sz. határozattal, 150/2010. (VI.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (XI.23.) sz. határozattal, 252-2/2009. (XI.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (III.2) sz. határozattal, 77/2008. (III.31) sz. határozattal, 76/2008. (III.31) sz. határozattal, 122/2007. (VI.11) sz. határozattal és a 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (VI.21) sz. településszerkezeti tervi leírás - Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes

4 4 szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008. (IV. 1.) KGY, a 11/2009. (III.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(XI.24.) KGY a 36/2009.(XI.24.) KGY, a 18/2010.(VI.29.), a 7/2011.(II.11.) a 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.), az 51/2011.(XII.16.), a 25/2012.(VI.6.), a 30/2012.(VI.29.), a 52/2012.(XII.14.), a 21/2013.(IV.26.), a 24/2013.(V.31.), a 29/2013.(VII.26.), a 31/2013.(VIII.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(III.21.), a 17/2014.(V.30.), a 21/2014. (VIII.22.), a 22/2014.(VIII.22.), a 37/2014.(XII.19.), az 1/2015.(I.30.) és a 8/2015.(III.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (VI.26.), a 18/2015. (VIII.28.), a 7/2016. (II.26.), a 10/2016. (IV.1.) és a 16/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelettel) A dokumentáció tartalma A dokumentáció három fő fejezetből áll: - Határozattal jóváhagyandó munkarész A hatályos és a tervezett Településszerkezeti Tervet (TSZT) tartalmazza. A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását, a különböző fejezetek csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást követően kerül dokumentálásra. - Rendelettel jóváhagyandó munkarész A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza. - Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési vizsgálatok.

5 5 3. Áttekintő vázlat Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő területéről

6 6 A módosítandó terület egyszerűsített eljárás keretében: Sorsz. Módosítás megindításáról szóló határozat száma Szab. terv Szelvényszám 1 15/2016.(II.16.) C /2016.(II.16.) C5-3 D /2016.(II.16.) C /2016 (V.24.) 5. 93/2016 (V.24.) 6. 93/2016 (V.24.) 7. 93/2016 (V.24.) B5 C5 B5 B5 B /2016.(II.16.) C5 Tervezési terület lehatárolása A Blaha Lujza sétány állatpark melletti szakasza A Kemecsei út, Sóstói út és a vasút által határolt terület A Kemecsei út keleti oldala a Berenát utca vonalában, a Kemecsei út vasút és a hrsz.-ú út közötti tömb A Kemecsei út nyugati oldalán az Állomás utca és a Napfény utca közötti terület. A Kemecsei út nyugati oldalán, az Állomás utca és a Venyige utca, Orsolya utca közötti tömb. A Berenát Igrice csatorna által határolt terület (volt Anyás Csecsemő Intézet) Az Igrice csatornától Északra fekvő terület. A Krúdy szálló, és az attól déli irányba lévő terület. Módosítás tárgya Övezeti határ módosítása a hrsz.-ú telekterület Ki zónába történő átsorolásával. Ki0 övezet Ki övezetbe történő átsorolása. Ki0 Ki Tervezett új kilátó helyének jelölése. A Védelmi rendeltetésű erdőzónából Különleges közhasználatú építményi zóna (Ki) és Általános közlekedési területi zóna kijelölése (KÖá). A biológiai aktivitás érték visszapótlása az építési engedélyezési eljárás keretében igazolandó. (B) A zóna max. építménymagasság meghatározása a HÉSZ-ben történik. Ev Ev+Ki+KÖá A Kemecsei út melletti Kertvárosias lakózóna (Lke) módosítása Településközpont vegyes zónára (Vt) A másodrendű nem közlekedés célú közterület (Zöldterület) (Z) átsorolása szintén Településközpont vegyes zónára (Vt). Lke, Z Vt A biológiai aktivitás érték visszapótlása az építési engedélyezési eljárás keretében igazolandó. (B) A meglévő töltőállomás melletti terület Településközpont vegyes zónából (Vt) Zöldfelületbe (Z) történő átsorolása. Meglévő gyalogút feltüntetése a tervezett zöldterülettől Északra Vt Z A meglévő Különleges közhasználatú építményi zóna (Ki0) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági zónába, ill. Kertvárosias lakó zónába (Lke) történő átsorolása a meglévő telekhatárok mentén. Ki0 Gk, Lke A meglévő Központi vegyes zóna (Vk) Kertvárosias lakózónába (Lke) történő átsorolása. A Kilátó helyének törlése. Meglévő távközlési és adótorony megszüntető jellel történő jelölése. Vk Lke A meglévő Üdülőházas üdülőzóna (Üü) határának, valamint az Egészségügyi rendeltetésű erdőzóna (Ee) és a Vízgazdálkodási zóna (Vg) valós állapothoz történő igazítása. Parti kezelősáv kijelölése. A 0279/2 hrsz.-ú magánút közforgalom elől elzárhatóvá tétele. Ee Üü 1. A szerkezeti terven rosszul Zöldfelületnek (Z) jelölt Általános közlekedési terület (Köá) jelölésének javítása. 2. A Krúdy szálló műemléki telkének korrekciója a használati szempontok alapján, az Általános közlekedési terület (Köá) határmódosításával. 3. Az Általános közlekedési terület (Köá) dísztér (dt) jelölést kap. KÖá Vk

7 /2016 (III.22.) C5 A Múzeumfalu területe /2016.(II.16.) C5 Az állatpark területe /2016 (V.24.) C /2016.(II.16.) C5 1. A Kemecsei út Keleti oldalán lévő 27751/158 és a hrsz.-ú utcák, és a vasút által határolt telektömb. 2. A Tölgyes utca, Sikló utca 30213hrsz.-ú árok, és a kisvasút terület által határolt telektömb. A 15094/3 és a 15087/4 hrsz.-ú ingatlanok. A terv érvényességi határán belül, beavatkozási ponthoz nem kapcsolódó, teljes tervezési területre vonatkozó módosítások. A Múzeumfalu építési övezeti előírásainak módosítása. Az Állatpark építési övezeti előírásainak módosítása, közterület feletti építési hely kijelölése. 1. A volt Meteorológiai állomás telkét is tartalmazó telektömb Vt övezeti előírás módosítása Vt *-ra. A meglévő adótorony miatt a max. építménymagasság meghatározása a HÉSZben történik. 2. A Vk övezeti előírás módosítása Vk *-ra. A technológiailag szükséges hírközlési torony, kémény elhelyezés lehetőségének meghatározása a HÉSZ-ben történik. A fürdőkomplexum (15087/4) és a 15094/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintően terepszint feletti építési hely kijelölése. A településkép védelmi terület határa módosul. A meglévő és tervezett gyalog- és kerékpárutak, gyűjtőutak, parkolók valós állapothoz történő igazítása. A gyógyhely és a gyógyhely védőterülete kitöltés jelölést kap. Az aktuális régészeti lelőhelyek kerültek feltüntetésre. A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Új beépítésre szánt terület kijelölése viszont történik a módosítás során, de mivel gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítását eredményezi, és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja ezért a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. (4) bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatható.

8 8 4. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok: - Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) - A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT) - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló 147/2011. (XI.30.) számú önkormányzati határozat. A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és országos területrendezési tervi elhatározásaival. Az Országgyűlés december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosítását a évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban van a SzSzB MTrT módosítása. Az ország szerkezeti terve (részlet):

9 9 Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve (részlet): 19/2011. (XII.1) önk. rendelethez TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve:

10 10 Összesítő táblázat az OTrT tv évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján: (2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet) Országos Területrendezési Terv 1. Övezetek megnevezése Érintettség 2. a) Országos ökológiai hálózat nem 3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem 4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület nem 5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem 8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület nem 9. g) Országos vízminőség-védelmi terület igen 10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe nem i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem Jelenlegi módosításaink területei az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintettek. Az OTrT 15. -ának megfelelően a szennyvíz elvezetése kialakult ezeken a területeken.

11 11 Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata: ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Országos ökológiai hálózat övezete ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

12 12 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

13 13 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Országos vízminőség-védelmi terület övezete ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

14 14 Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Területrendezési Terv rendelkezései alapján: (19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete) Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 1. Övezetek megnevezése Érintettség 2. a) Magterület b) Ökológiai folyosó c) Pufferterület nem igen nem 3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem 6. d) Erdőtelepítésre javasolt terület nem 7. e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe nem 11. e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület nem 12. f) Rendszeresen belvízjárta terület nem 13. g) Földtani veszélyforrás területe nem 14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem 15. h) Honvédelmi terület nem Megyei területrendezési terv 18. a) tanyás térség nem 19. b) tájrehabilitációt igénylő terület igen 20. c) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont terület nem 21. d) térségi árvízi kockázatkezelési terület nem A tájrehabilitációt igénylő terület esetében a település igazgatási területe esetenként érintett, de a tervezési terület nem.

15 15 Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való érintettségeket:

16 16

17 17

18 18 Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján: Területrendezési ajánlások Övezetek megnevezése Érintettség 1. Vízeróziónak kitett terület nem 2. Széleróziónak kitett terület igen 3. Történeti települési terület igen 4. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület igen 5. Együtt tervezhető térségek övezete igen 6. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület nem Jelenlegi módosításunk területe a széleróziónak kitett terület övezete által érintett. Jelenlegi módosításunk területe a történeti települési terület övezete által érintett. A település igazgatási területe érintett, de a tervezési terület nem. Jelenlegi módosításunk területe a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete által érintett. Jelenlegi módosításunk területe az együtt tervezhető térségek övezete által érintett. A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos települések nincsenek bevonva.

19 19 Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket:

20 20

21 21 Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat rendelkezései alapján: (2. melléklet Sajátos Megyei Térségek) A határozat 2. mellékletének pontja alapján Településrendszer sajátos megyei térsége Gazdaságfejlesztés Turizmus- Érzékeny fejlesztés települési térségei és térségei és térségek térségi térségi jelentőségű jelentőségű központjai központjai érintett nem érintett Természet- és tájvédelem sajátos megyei térségei NATURA NATURA Magas természeti természetmegőrzésvédelmi madár- értékű területek területek területek érintett érintett nem érintett nem érintett Környezet- és természeti erőforrásgazdálkodás sajátos megyei térsége Komplex Nitrátérzékeny tájgazdálkodás területek térségei nem érintett érintett Térségi jelentőségű szántóföldi árutermelő mezőgazdaság területe nem érintett Országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település érintett Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület érintett

22 22 Tájékoztatásul mellékeljük a Sajátos Megyei Térségek szerinti övezetekkel való érintettségeket:

23 23

24 24

25 25

26 26 5. A módosítással érintett területek részletes bemutatása: Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken 1. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Üü Ki Terület-felhasználás Üdülőházas üdülőzóna Különleges közhasználatú építményi zóna Építészeti karakter egyéb egyéb Építési övezet kialakult-e nem kialakult nem kialakult Beépítési mód szabadon álló - telepszerű adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekméret 2500m m2 Megengedett legkisebb telekszélesség 35m adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekmélység 50m 50m Megengedett legnagyobb beépítettség 30% 30% Legkisebb zöldfelületi fedettség 40% beépítési módtól függő Megengedett építménymagasság 7,5m /3 szint terepszint felett/ 12,5-16m /6 szint terepszint felett / 2. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Ev Ki 71005X Terület-felhasználás Védelmi rendeltetésű erdőzóna Különleges közhasználatú építményi zóna Építészeti karakter - egyéb Építési övezet kialakult-e - nem kialakult Beépítési mód - adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekméret m2 Megengedett legkisebb telekszélesség - adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekmélység - 35m Megengedett legnagyobb beépítettség - 40% Legkisebb zöldfelületi fedettség - beépítési módtól függő Megengedett építménymagasság - sajátos előírásként meghatározott 3. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Lke Vt Terület-felhasználás Kertvárosias lakózóna Településközpont vegyes zóna Építészeti karakter belső kertségi belső kertségi Építési övezet kialakult-e nem kialakult nem kialakult Beépítési mód oldalhatáron álló zártsorú-általános Megengedett legkisebb telekméret 720m2 600m2 Megengedett legkisebb telekszélesség 14m 12m Megengedett legkisebb telekmélység 30m 30m Megengedett legnagyobb beépítettség 30% 40% Legkisebb zöldfelületi fedettség 50% 20% Megengedett építménymagasság 6,5m /2 szint terepszint felett/ 7,5m /3 szint terepszint felett/

27 27 4. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Vt Z-kk Terület-felhasználás Településközpont vegyes II. rendű nem közlekedési célú közterület Építészeti karakter belső kertségi - Építési övezet kialakult-e nem kialakult - Beépítési mód zártsorú-általános - Megengedett legkisebb telekméret 600m2 - Megengedett legkisebb telekszélesség 12m - Megengedett legkisebb telekmélység 30m - Megengedett legnagyobb beépítettség 40% - Legkisebb zöldfelületi fedettség 20% - Megengedett építménymagasság 7,5m /3 szint terepszint felett/ - 5. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Ki Lke Gk Terület-felhasználás Különleges közhasználatú Kereskedelmi szolgáltató Kertvárosias lakózóna építményi zóna gazdasági zóna Építészeti karakter egyéb belső kertségi egyéb Építési övezet kialakult-e nem kialakult kialakult nem kialakult Beépítési mód szabadonálló - telepszerű adottságtól függő szabadonálló - telepszerű Megengedett legkisebb telekméret 4000 m2 adottságtól függő 2500m2 Megengedett legkisebb telekszélesség 40m adottságtól függő 35m Megengedett legkisebb telekmélység 50m adottságtól függő 50m Megengedett legnagyobb beépítettség 5% 30% 50% Legkisebb zöldfelületi fedettség 60% beépítési módtól függő 20% Megengedett építménymagasság 7,5-9,5m /4 szint terepszint 6,5m /2 szint terepszint 7,5m /3 szint terepszint felett / felett/ felett/ 6. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Vk Lke Terület-felhasználás Központi vegyes zóna Kertvárosias lakózóna Építészeti karakter egyéb belső kertségi Építési övezet kialakult-e kialakult kialakult Beépítési mód adottságtól függő adottságtól függő Megengedett legkisebb telekméret adottságtól függő adottságtól függő Megengedett legkisebb telekszélesség adottságtól függő adottságtól függő Megengedett legkisebb telekmélység adottságtól függő adottságtól függő Megengedett legnagyobb beépítettség 30% 30% Legkisebb zöldfelületi fedettség beépítési módtól függő beépítési módtól függő Megengedett építménymagasság 12,5-16m /6 szint terepszint felett/ 6,5m /2 szint terepszint felett/

28 28 9. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Ki Ki Terület-felhasználás Különleges közhasználatú Különleges közhasználatú építményi zóna építményi zóna Építészeti karakter egyéb egyéb Építési övezet kialakult-e nem kialakult nem kialakult Beépítési mód szabadonálló - telepszerű szabadonálló - telepszerű Megengedett legkisebb telekméret 4000 m m2 Megengedett legkisebb telekszélesség 40m 40m Megengedett legkisebb telekmélység 50m 50m Megengedett legnagyobb beépítettség 15% 30% Legkisebb zöldfelületi fedettség 55% 40% Megengedett építménymagasság 7,5m /3 szint terepszint felett / 7,5m /3 szint terepszint felett / 10. számú változtatással érintett terület Jelenlegi szabályozás Tervezett szabályozás Övezeti kód Ki Ki Terület-felhasználás Különleges közhasználatú Különleges közhasználatú építményi zóna építményi zóna Építészeti karakter egyéb egyéb Építési övezet kialakult-e nem kialakult nem kialakult Beépítési mód adottságoktól függő adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekméret 4000 m m2 Megengedett legkisebb telekszélesség adottságoktól függő adottságoktól függő Megengedett legkisebb telekmélység 50m 50m Megengedett legnagyobb beépítettség 5% 30% Legkisebb zöldfelületi fedettség 60% beépítési módtól függő Megengedett építménymagasság 7,5m /3 szint terepszint felett / 12,5-16m /6 szint terepszint felett / A 2. sz. módosítási területre tervezett kilátó és parkoló környezetének mintakeresztszelvényei (tanulmánytervi állapot)

29 29 Beépítési koncepciók a módosítással érintett beépítésre szánt területeken Az Állatpark területe (1. sz. módosítási terület) A Múzeumfalu területe (9. sz. módosítási terület)

30 30 6. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat: Természetvédelmi kategória általi érintettség: A tervezési területeket nem érinti a Natura 2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület. A tervezési területek ökológiai hálózati elemmel, természeti területtel, illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel érintettek, de az övezeteket érintő módosítások tartalmukat tekintve nem ütköznek természetvédelmi előírásokkal, a biológiai sokszínűséget nem veszélyezteti. A terület geomorfológiája a Nyírség nyugati részének jegyeit mutatja a változatos terepmozgásokkal, homok-dombokkal, völgyekkel és a területtől keletre kisebb vízfolyásokkal tagoltan. Az értékesnek is tekinthető morfológiai jelleg megőrzése érdekében kerülendő lehet a jelentősebb, a mozgalmas felszíni adottságokat eltüntető tereprendezési megoldás alkalmazása. A felszín alatti vizek állapota szempontjából a terület érzékeny. A beépítés területén nem várható (illetve nem javasolt) olyan tevékenység, melyeknek a vonatkozó törvények alapján védőövezetet kell kijelölni. A védelem érdekében a szabályozási tervben a településrendezési eszközökkel (telken belül kötelező zöldfelület, engedélyezéskor vizsgálandó esetleges zajvédelmi fal, stb.) jelöltük a szükséges beavatkozásokat. A szabályozási terv módosítás során felmerülő tájrendezési és természetvédelmi szempontú rizikó faktorok: Biológiai aktivitás érték A biológiai aktivitás érték szinten tartása kötelező, a terület felhasználások kívánt változása minden bizonnyal nem okoz biológiai aktivitásérték csökkenést. A BIA érték változással érintett módosítási területek a szabályozási terven jelölve vannak (B), ezeken a területeken a biológiai aktivitás érték visszapótlása az építési engedélyezési eljárás keretében a telken belül, ill. a környező területeken történő pótlásával igazolandó. A biológiai aktivitás érték konkrét felület minőségek területhasználaton belüli differenciálása szerint is számítható, ahol a tervezett állapot valamivel kedvezőbb eredményt mutathat. Tájba illesztés A tájba illesztés szempontjait figyelembe véve nagy tömegű szállás, sportolási célú idegenforgalmi, szabadidős-rekreációs célú épületek, valamint a nagy felületű burkolatok-parkolók látványa a meglévő magasabb épületek, helyszínek csoportján (Krúdy szálló épülete, víztorony, Svájci Lak, Aquarius Élményfürdő épülete, Erzsébet szálloda) kívül nem illeszkedik a nyírségi tájba, a speciális Sóstógyógyfürdő zöldfelületekkel tarkított területébe, melyre az enyhe dombos terep alakulás megjelenése a jellemző. Emiatt a tervezet létesítmények esetében a tájidegen magas- mélyépítési elemek részleges, vagy teljes takarására lehet szükség. A szabályozási terv módosítás során várhatóan felmerülő tájrendezési és természetvédelmi szempontú javaslatok: Telken belül 3 szintes növényállomány telepítésével a biológiai aktivitás érték emelhető. Az épület-épületegyüttesek és a nagy felületű parkolók tájba illesztése érdekében a telekhatárok mentén (kívül vagy belül) véderdősávok, valamint telken belül 3 szintes növényállomány telepítése szükséges. A parkolókat min. 1m széles, több szintes (fa+talajtakaró cserje) zöldsávok közbe iktatásával kell megépíteni.

31 31 A telepítendő véderdők fafaj megválasztásánál a területre jellemző, lehetőleg honos fajokat és fajtáikat kell előnyben részesíteni. A fejlesztési területen telepítendő növényzet csoportosan, ligetesen helyezkedjék el, részleges, dinamikus takarást képezve a tájban, a védő-, és a jóléti erdőkkel való kiegészítésképpen. Az épületek falazatának és esetlegesen tetőzetének színét a tájba illesztés szempontjai miatt is körültekintően kell meghatározni. A beruházások tervezési szakaszaiban már előtérbe kell helyezni a meglévő növényállomány védelmét, valamint a környezeti adottságok megtartása kiemelten fontos az épületek telepítési helyének meghatározásánál. 7. Közlekedési vizsgálat és javaslat: A kialakult állapotnak, illetve közúti közlekedési és közmű elemek elhelyezéséhez szükséges méretek szerint, valamint az OTÉK-ot figyelembe véve kívánjuk szabályozni. Előzetesen egyeztettünk a Közlekedési Hatósággal. A közlekedési szerkezetben bekövetkező módosításoknak (mint sétány, gyalogút vagy vegyesforgalmú út), továbbá a megnövekedő parkolószámból adódóan jelentkezik többlet környezetterhelés. Ennek hatását részben forgalomtechnikai eszközökkel, alacsony emissziót eredményező műszaki megoldásokkal és zöldfelületi eszközökkel kell kompenzálni. 8. Közműellátási vizsgálat: A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A rendezés eredményeképpen létre jövő fejlesztés során a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerül. A terület felszíni vízelvezetését úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális vízgazdálkodás a beépítésre szánt területeken megoldandó. A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre és földtani közegre. 9. A fenntartható fejlődés biztosítottsága: A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem járnak. Az új turisztikai elemek megvalósíthatósága érdekében több területen a kialakult értékek felújítása-bővítése, a meglévő infrastuktúra jobb kihasználása kapott prioritást. A területfelhasználási lehetőségek meglévő adottságokhoz, jelenlegi felhasználásához történő igazításával is Sóstógyógyfürdő fejlődésének előremozdítása és még vonzóbbá tétele a cél. 10. Urbanisztikai vizsgálat: Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A kialakult utcaképben, telekhasználatban, építészeti karakterben említésre méltó változást nem jelentkezik. A nagy tömegű szállás, sportolási célú idegenforgalmi, szabadidős-rekreációs célú épületek, valamint a meglévő magasabb épületek helyszíneinek - Krúdy szálló, víztorony, Svájci Lak, Aquarius Élményfürdő, Erzsébet szálloda - csoportján belül a tervezett fejlesztések nem jelentenek városmorfológiai szempontból változást.

32 32 A turisztikailag kiemelkedő hiánypótló elemként jelenik meg a kilátó építési helymeghatározása, mely a környezeti adottságok vizsgálata alapján, az európai szinten is egyedülálló állatpark potenciális látvány- és élményelemeként is bekapcsolható.

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2015 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerint egyszerűsített eljárás

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524'500 FAX: +36 42 524'501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 26678-12j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz-

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 216. UD Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció Módosítások 216. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M13-7/2017-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2017. ÁPRILIS HÓ Oldal1

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG N2000 GYÖNGYÖS VÁROS SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE JELMAGYARÁZAT Határelemek Közigazgatási határ Belterülethatár Kötelező szabályozási elemek Tervezett szabályozási vonal Tervezett

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOG Ú VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOG Ú VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon/Fax: Telefon:

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon/Fax: Telefon: REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu TÁRNOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JAVÍTÁSA 2014.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 Véleményezési dokumentáció Kálmánháza község településrendezési terv módosítása A 73/2006.(V.29.) KT számú határozattal elfogadott SZERKEZETI TERV módosítása

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Törzsszám: FI-4/2016. Ügyiratszám: TERV /2016. Felelős tervező:

Törzsszám: FI-4/2016. Ügyiratszám: TERV /2016. Felelős tervező: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen, 46. sz. vrk.,

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE B I Z O T T S Á G I /KÉ P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben