ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza és szabályozza a Szolgáltató által kialakított Rendszerben kibocsátott Kártya használata kapcsán a Felekre vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen Szabályzat alkalmazásában: Szolgáltató : az EMC Első Magyar Cafetéria Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 9., cégjegyzékszám: Cg , képviseli: Páris György László ügyvezető). Munkáltató : A Munkavállalókat alkalmazó társaság, amely juttatásokban részesíti az erre jogosult Munkavállalóit. Munkavállaló : A Megrendelőnél, mint Munkáltatónál Cafeteria juttatásban részesülő, az egyes Kártyákat használó személyek. Társkártya-birtokos : Olyan természetes személy, aki a Munkavállaló közeli hozzátartozója, és akinek a Munkavállaló Társkártyát igényelt. A Munkavállaló és a Társkártya-birtokos a továbbiakban együttesen Kártyabirtokos. Kereskedő : Az Elfogadóhelyeket üzemeltető személy, aki/amely a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll. Elfogadóhely, kereskedelmi egység : Olyan szolgáltató egység, ahol a nyújtott szolgáltatásért, vagy a vásárolt termékért az ellenérték a Kártya felhasználásával megfizethető. Az Elfogadóhelyek listáját a Szolgáltató Honlapja tartalmazza. Az Elfogadóhelyekkel a Szolgáltató áll szerződésben. Az Elfogadóhelyeken a Kártya beváltására alkalmas és jogosított termékek és szolgáltatások körét a Megrendelőnél érvényes juttatási szabályzat határozza meg. Cafeteria : Azon juttatások gyűjtőfogalma, amelyeket a Megrendelő a vonatkozó jogszabályok alapján, így különösen a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA) alapján a munkavállalói, illetőleg egyéb arra jogosult személyek részére juttathat. Rendszer : A Szolgáltató által kialakított komplex rendszer, amely a Megrendelő munkavállalói részére nyújtott Cafeteria szolgáltatáshoz kapcsolódik, valamint biztosítja az Elfogadóhely számára a forgalmi jelentéseket és az elszámolásokat.

2 POS terminál : A Kártya elfogadására és a fizetési tranzakció lebonyolítására alkalmas eszköz, amely az egyes fizetési tranzakciók alkalmával biztonságos kapcsolaton keresztül adat kommunikációt folytat a Szolgáltató Rendszerével, ezen keresztül ellenőrzi az adott Kártya és a kapcsolódó elektronikus utalvány egyenleget, majd végrehajtja a fizetést. Univerzális kártya : A Szolgáltató által a Rendszerhez kapcsolódóan a Megrendelő, mint Munkáltató dolgozói részére - átvételi elismervénnyel - átadott plasztik kártya, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, és amely lehetővé teszi a Kártyabirtokosoknak a Munkáltatónál érvényes juttatási szabályzatban megjelölt egyes Cafeteria juttatások alapján a kapcsolódó elektronikus utalvány egyenlegek felhasználását az Elfogadóhelyeken. Az Univerzális kártya készpénz felvételre nem használható és készpénzre nem váltható. Társkártya : A Szolgáltató által a Munkáltató részére a Munkavállalók igénylésének figyelembevételével leadott megrendelés alapján átadott, egy adott Univerzális kártyához kapcsolódó másodpéldány, ahol az adott sorszámú Univerzális kártya és a Társkártya ugyanazon egyenleghez kapcsolódik. A Társkártya birtokosa a Munkavállaló közeli hozzátartozója. A Társkártya készpénz felvételre nem használható és készpénzre nem váltható. A Társkártyára használatára, letiltására ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint az Univerzális Kártyára. Az Univerzális Kártya és a Társkártya továbbiakban együttesen Utalványkártya vagy Kártya. Egyenleg : A Munkáltató által a Munkavállaló számára a Rendszerben jóváírt juttatások értéke, mely a Kártyához hozzárendelésre kerül. A juttatásokat és azok értékét a Munkáltató a juttatás típusának megfelelően a Rendszerben és a Kártyákon külön zsebekben adja meg. Zseb : Egy Kártya többféle utalványt és egyenleget is képes egyszerre kezelni, pl. univerzális utalványt, iskolakezdési támogatást és ruha utalványt. Mindegyik egyenleghez kapcsolódik egy jogcím-kód is, amely által a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyeken kiválaszthatja és beazonosíthatja, hogy melyik egyenleget kívánja használni és beváltani. Jogcím-kód : A jogcím-kódok határozzák meg az egyes zsebekben lévő egyenleg felhasználható termék- és szolgáltatási körét. A jogcím-kódok a Kártyán feltüntetésre kerültek.

3 1./ AZ UNIVERZÁLIS UTALVÁNYKÁRTYA A kibocsátott Utalványkártya elektronikus utalvány, amelyet a Munkáltató jogosult munkavállalói számára a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény alapján juttatásként nyújtani. A Kártya zártkörűen felhasználható elektronikus utalvány, nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, a Munkáltató és a Szolgáltató nem kezel betétet. Fizetésre csak a Szolgáltató által szerződött kereskedelmi egységekben használható. Az utalvány egyenlege nem a Kártyán kerül tárolásra. A Kártyán jóváírt egyenleg készpénzre nem váltható. A Kártya az első feltöltéstől számított 3 évig érvényes, használata az egyenleg jóváírását követően lehetséges. Az egyenlegek érvényességi idejét a Munkáltató és az EMC együttesen állapítja meg, de a lejárati idő legkésőbb a feltöltéstől számított következő év december 31-e. Kivétel ezalól az EMC Iskolakezdési Utalvány, melynek lejárati idejét a mindenkor hatályos évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (SZJA. törvény) határozza meg. Az egyenlegek megfelelő szolgáltatási körben történő felhasználásáért a Kártyabirtokos felel. 2./ A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ MENETE A Munkavállaló az első kártyáját ingyen, a Munkáltatótól kapja meg. A Kártyának nincsen aktiválási és havidíja. A Kártyabirtokos a Kártyáját a oldalon, vagy a telefonszámra küldött SMS-ben regisztrálhatja. A regisztráció menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a weboldalon a Kártyabirtokos menüpontban a Regisztráció címszó alatt megadja az ott kért adatokat. A regisztráció menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a REG kódszót, a kártya 16 jegyű számát egymás után, és az általa választott 4 jegyű PIN kódot. (pl.: EMC REG ) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

4 Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját a Kártya használat (vásárlások) alkalmával, amikor a POS terminál kéri a PINKÓD -ot, a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is. (pl.: ) A Kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a Kártyabirtokos az elveszített Kártyáját letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában a megrongálódott és használhatatlanná vált Kártya, az elveszített, eltulajdonított Kártya által megtestesített elektronikus utalványt a Kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a Kártya nem letiltható). Fentiekre tekintettel Szolgáltató felhívja a figyelmet a regisztráció elvégzésére. A Munkáltató és a Szolgáltató a fentiek be nem tartásából, a Kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért minden felelősséget kifejezetten kizár. A Munkavállaló 500 Ft+ÁFA/db díj ellenében az alábbi esetekben igényelhet Kártyát Munkáltatójánál: a.) a Kártya megrongálódott és ezáltal használhatatlanná vált b.) a Kártyát elhagyta c.) a Kártyát eltulajdonították d.) új társkártya igénylése esetén (a Munkavállalónak lehetősége van több Társkártya igénylésére) A 2. a-c.) esetben a Kártyabirtokosnak a letiltás pillanatában megmaradt egyenlege a letiltást követően az új kártyához hozzákapcsolódik, amennyiben a letiltás a főkártya pótlás megrendelése előtt megtörténik. Az egyenlegátvezetés a Szolgáltató adatbázisán keresztül történik. Amennyiben a Kártyabirtokos nem tiltatta le régi Kártyáját a főkártya pótlás igénylése előtt, úgy az egyenleg az új Kártyára nem vezethető át. Amennyiben a régi kártya regisztrálva volt az online felületen, abban az esetben az új Kártya átvételét követően a Kártyabirtokosnak mindössze annyi teendője van, hogy a weboldalon történő belépést követően az új kártya adataival egy sorban található PIN KÓD MEGADÁSA funkció gombra kattintva új kártyájának is megad egy négyjegyű, saját PIN kódot. Ezt követően új kártyája egyenlegét, valamint tranzakcióit is nyomon tudja követni, továbbá le is tudja tiltani azt. A 2. pont a-d.) esetekben a Kártya díját a Munkáltató a Munkavállalónak kiszámlázhatja. A Munkáltató és a Munkavállaló között lehet egyedi megállapodás a kártyadíjak átvállalásáról,

5 ami kizárólag a Munkáltató és a Munkavállaló megegyezésén alapulhat, de minden esetben a Munkáltató kötelezettsége a szükséges kártyadíjak megtérítése Szolgáltató irányába. A Szolgáltató további Kártyák gyártását és átadását az írásos megrendelést követően legfeljebb 20 (húsz) munkanapon belül teljesíti. Amennyiben a Kártyabirtokos kártyáját elhagyta, vagy a kártya érvényessége lejárt, és a kártyán lévő egyenlege még érvényes, azonban a Kártyabirtokos már nem áll munkaviszonyban a Munkáltatóval, úgy a Kártyabirtokos a Szolgáltatónál új Kártya igénylésére jogosult. Ebben az esetben kérjük, a Kártyabirtokos vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot az címen. Az új Kártya díja 500 Ft + ÁFA, melyről a Szolgáltató számlát állít ki a Kártyabirtokos részére. A számla Szolgáltató felé történő kiegyenlítését követően, a Szolgáltató a Kártya gyártását és átadását legfeljebb 20 (húsz) munkanapon belül teljesíti. A kártya átvétele történhet személyesen a Szolgáltató székhelyén (1012 Budapest, Pálya utca 9.), vagy postai utánvéttel történő kézbesítésként a Kártyabirtokos által megadott postacímre. Társkártya rendelésére vonatkozó információ: A Munkavállaló részére új Társkártyát kizárólag a Rendszerben szereplő legújabb, aktív státuszú főkártyájához van lehetőség rendelni (függetlenül attól, hogy a főkártya regisztrált-e vagy sem). Amennyiben a Munkavállaló részére társkártya pótlást igényelnek, abban az esetben a póttárskártya kizárólag ahhoz a főkártyához kapcsolódhat, melyhez az előző, pótolni kívánt társkártya is tartozik. Ebben az esetben a főkártya státusza -aktív vagy letiltott, illetve regisztrációja- nem kerül figyelembe vételre. 3./ A REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK Amennyiben a Kártyabirtokos telefonon regisztrálta kártyáját, de szeretne egyéb, weboldalon keresztüli regisztrációhoz kötött információt kapni, úgy az alábbiak szerint lehetősége van rá: A Kártyabirtokos a weboldalon a Regisztráció menüpontban kérheti az SMS regisztrációjának kiegészítését, mely során a Kártyabirtokos megadja a Kártya számát és a regisztrált PIN kódját. Az SMS-ben történt regisztráció tényét a Szolgáltató ellenőrzi és amennyiben sikeres volt, úgy a továbbiakban a Szolgáltató az online regisztrációhoz további adatokat kér be. PIN Kód módosítása: A Kártyabirtokos a PIN Kódját a oldalon, vagy a telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja.

6 A PIN Kód módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a weboldalon a Belépés Kártyabirtokosoknak menüpontba belépve az UGRÁS A KÁRTYÁHOZ gombra kattintva, a PIN módosítás menüpontban tudja PIN Kódját módosítani. A PIN Kód módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a MOD kódszót, a 16 jegyű Kártyaszámot, a régi PIN Kódot és az új PIN Kódot. A PIN Kód minden esetben 4 számjegyből áll. (pl.: EMC MOD ) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel. Elfelejtett online felhasználónév vagy jelszó lekérdezése: Felhasználónév vagy jelszó lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a weboldalon keresztül regisztrálta Kártyáját és a regisztráció során megadta címét. A Kártyabirtokos felhasználónevét és jelszavát a weboldalon keresztül a Belépés Kártyabirtokosoknak menüponton belül az Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó linkre kattintva igényelheti az ott kért adatok megadását követően. A Kártyabirtokos felhasználónevét és jelszavát a regisztrációkor megadott címre Szolgáltató megküldi. Olyan címre, amely nem lett megadva a regisztrációkor, a rendszer nem küldi el a kért adatokat. Az elfelejtett felhasználónév és jelszó lekérdezéséért a Szolgáltató díjat nem számol fel. Online jelszó módosítása A Kártyabirtokos a weboldalon a Belépés Kártyabirtokosoknak menüpontba belépve a Jelszó módosítás menüpont alatt tudja online jelszavát módosítani. A jelszó módosításáért a Szolgáltató díjat nem számol fel. cím módosítása címét módosíthatja az online felületre történő belépést követően az Adatmódosítás menüpont alatt. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrációkor megadott címéhez nem fér hozzá, mert pl. postafiókja már nem aktív, abban az esetben az cím módosítási kérelmét az alábbi adatokkal megküldheti az címre: régi cím + új, regisztrálni kívánt cím, 8 jegyű HR azonosító, 8 jegyű EMC azonosító, 16 jegyű kártyaszám. Amennyiben megküldi részünkre a kért adatokat tartalmazó levelét, abban az esetben regisztrált címe rendszerünkben módosításra kerül. Telefonszám módosítása

7 A Kártyabirtokos a telefonszámát a oldalon vagy a telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja. A telefonszám módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a weboldalon a Belépés Kártyabirtokosoknak menüpontba belépve az Adatmódosítás menüpont alatt tudja telefonszámát módosítani. A telefonszám módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a TEL kódszót, a 16 jegyű kártyaszámot, a régi telefonszámot és az új telefonszámot. A telefonszám formátuma +36 körzetszám, telefonszám szóköz nélkül. (pl.: EMC TEL ) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel. 4./ AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE Minden Kártyabirtokoshoz a Munkáltató által meghatározott egyenlegek tartoznak. A Munkáltató - a Szolgáltató és a Munkáltató között létrejött Szolgáltatási szerződésben meghatározott módon - a Szolgáltató által a kártyabirtokosnak jóváírja az egyenlegét és hozzárendeli a Kártyákat. A Szolgáltató az egyenlegek jóváírásáról nem küld értesítőt a Kártyabirtokosnak. A Kártyán történő jóváírás a Munkavállalónak díjtalan. 5./ AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA Az Egyenleg készpénzre és vissza nem váltható. 6./ VÁSÁRLÁS A KÁRTYÁVAL A Kártyával történő vásárlás az Elfogadóhelyeken a fizető terminálok segítségével történik. A Kártyával történő vásárláskor a Kártyabirtokost tranzakciós díj nem terheli. A vásárlás folyamata: 1. a vásárlás végösszegét vagy a vásárlás azon részösszegét, amelyet Cafeteria meghatározott jogcímkódú egyenlegével kíván a Kártyabirtokos kiegyenlíteni, az eladó beüti a pénztárgépbe, 2. Az eladó a kártyát lehúzza a POS terminálon, majd beüti az összeget a terminálba, 3. a Kártyabirtokos jóváhagyja az összeget,

8 4. a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a Kártyabirtokos elfogadja a kiírt összeget, jóváhagyja a POS terminálon, 5. A POS Terminál kéri a PIN KÓD -ot, 6. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját, abban az esetben a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is. Amennyiben a Kártyabirtokos nem regisztrálta kártyáját, a kód megadásakor kizárólag a négy számjegyű jogcím-kódot adja meg. pl.: regisztrált kártya esetén vagy regisztráció nélkül 1111, ahol az 1111 a jogcím-kód, az 1234 a Kártyabirtokos PIN kódja 7. a jóváhagyott összeggel a Felhasználó egyenlege a megadott Jogcím-kód szerint a megfelelő Zsebből csökken; A megfelelő termék/szolgáltatási kör meghatározásáért, így a megfelelő jogcím-kód megadásáért a Kártyabirtokos felel. A nem megfelelő termék/szolgáltatási kör, így a nem megfelelő Jogcím-kód megadásáért a Munkáltató és a Szolgáltató minden felelősséget kifejezetten kizár. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető Terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a Terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a Kártyának, mind a Terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a Kártyabirtokos figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról az Elfogadóhely ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a Kártyabirtokos visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg. A vásárlás után a Szolgáltató nem küld egyenlegre vonatkozó információt a Kártyabirtokosnak.

9 Az egyenleggel kapcsolatos információkat jelen Általános Szerződési Feltételek 5./ és 7./ pontja határozza meg. A Kártyáról csak a rendelkezésre álló egyenleg keretéig lehet költeni. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő egyenleg a termék/szolgáltatás teljes értékéig, úgy a fennmaradó érték készpénzben fizethető. Ezt minden esetben előre kell jelezni a pénztárosnak. A Kártyát Termék vásárlására, szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Kártyabirtokos használhatja. A nem megfelelő használatért a Kártyabirtokos felel. 7. / EGYENLEG ELLENŐRZÉS A Kártyák egyenlege lekérdezhető a weboldalon. Egyenleg lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a weboldalon keresztül is regisztrálta Kártyáját. A weboldalon keresztül történő egyenleglekérdezés menete: A Kártyabirtokos a weboldalon a Belépés Kártyabirtokosoknak menüpontban történő belépést követően a lekérdezni kívánt kártya mellett feltüntetett Ugrás a Kártyára gombra kattintva, az Egyenleg lekérdezés menüpont alatt lekérdezheti egyenlegét. Az oldalon megtekintheti a még rendelkezésre álló egyenlegeket Zsebenként, valamint lehetősége van a korábbi fizetések lekérdezésére is. A Szolgáltató az egyenleglekérdezéséért külön díját nem számol fel. A Kártyabirtokos és a Munkáltató a Kártyákhoz kapcsolódó egyenleginformációkat - a Szolgáltató adatbázisát és kimutatásait alapul véve - véglegesnek és irányadónak fogadja el. 8./ A KÁRTYA LETILTÁSA Az elveszett, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek. A Kártyabirtokos a Kártyáját a oldalon, vagy a telefonszámra küldött SMS-ben tilthatja le. A letiltás menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a weboldalon a Belépés Kártyabirtokosoknak menüpontban történő belépést követően, a lekérdezni kívánt kártya mellett feltüntetett Ugrás a Kártyára gombra kattintva, a Kártyaletiltás menüpontban a kártyaszám mellett található Letiltom feliratra történő kattintással letilthatja kártyáját. A Kártya letiltásának menete SMS üzenetben: A kártya bármilyen mobiltelefonszámról letiltható SMS-ben. A Kártyabirtokos a telefonszámra küldött SMS-ben

10 szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, az END kódszót, a 16 jegyű kártyaszámot, majd a regisztrált 4 jegyű PIN kódot. (pl.: EMC END ) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A letiltott Kártya nem aktiválható. A letiltott Kártya érvénytelen, azzal az Egyenleghez nem lehet hozzáférni. A Munkavállalóhoz tartozó egyenleg további használatához új Kártya igénylésére van szükség. Új Kártya jelen ÁSZF 2./ pontjában meghatározottak szerint igényelhető. A Kártya letiltásáért a Szolgáltató díjat nem számol fel. A Kártya elvesztéséből, elidegenítéséből eredő károkért a letiltás Szolgáltatóhoz történő beérkezéséig a Kártyabirtokos felel. Az Egyenleg munkaviszony megszűnése utáni érvényessége a Munkáltató és a Munkavállaló közötti megállapodás függvénye. A Munkavállaló munkaviszonyának megszűnése esetén a Munkáltató jogában áll a Kártya letiltása. A Szolgáltatót az egyenleg letiltásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Munkáltató az adott Munkavállaló Kártyájának letiltását írásban (posta, fax, ) kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató az írásbeli kérelem igazolt kézhezvételételekor a Kártyát letiltja. A Kártya letiltásig történő használatáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Kártya letiltásáért a Szolgáltató díjat nem számol fel. A letiltott Kártya nem aktiválható. A letiltott Kártya érvénytelen, azzal az Egyenleghez nem lehet hozzáférni. Kártyapótlás esetén a korábbi kártyán meglévő összeg automatikusan átvezetésre kerül abban az esetben, ha a kártyabirtokos a pótkártya rendelést megelőzően letiltotta a régi kártyáját.ebben az esetben az új kártya megkapja a régi kártya EMC azonosítóját (számlaszám), amely magával hordozza az egyenleget.amennyiben a régi kártya nem került letiltásra a pótkártya rendelést megelőzően, úgy a pótkártya új EMC számot kap, így az egyenleg az új kártyára nem kerül át. 9./ EGYENLEG ÁTCSOPORTOSÍTÁSA Mivel a különböző cafeteria juttatásokat az évi CXVII. törvény a Személyi Jövedelemadóról különböző adózási kategóriákba sorolja, illetve a Kártyabirtokos egyben, mint Munkavállaló a Munkáltatóval áll szerződéses jogviszonyban így a Munkáltató

11 megállapítása alapján kapja a béren kívüli cafeteria juttatásokat. Fentiekre tekintettel az EMC Kft.-nek, mint Szolgáltatónak nem áll módjában a Kártyabirtokos kérésére az Egyenlegeket átcsoportosítani (pl.: munkaterületek közötti áthelyezés, vagy kilépés miatt a 2222 jogcím-kódú Munkahelyi étkeztetési egyenleget átenni az 1111 jogcím-kódú Univerzális utalvány egyenlegre) Az EMC Kft. kizárólag a Munkáltató által postai vagy elektronikus úton megküldött, hivatalos nyilatkozat alapján csoportosíthatja át a Kártyán lévő Egyenlegeket a jogcím-kódok között. Az Egyenleg munkaviszony megszűnése utáni érvényessége a Munkáltató és a Munkavállaló közötti megállapodás függvénye. Amennyiben a Munkáltató nem tiltatja le a kilépő munkavállaló kártyáját, úgy a Kártya és az Egyenleg a meghatározott érvényességi ideig felhasználható. 10./ ADATKEZELÉS A kártyabirtokos tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Munkáltató és a Szolgáltató az utalványkártya használatával összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. A Szolgáltató a rögzített adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés elsődleges célja az Utalványkártyákkal végzett tranzakciók naplózása. A Szolgáltató ezen felül abból a célból kezel személyes adatokat, hogy a Kártyabirtokos vonatkozásában piackutatást végezzen, valamint a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre vagy mobilszámra elektronikus hírlevelet, illetve szöveges üzenetet küldhet. A Szolgáltató a Kártyabirtokosok már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával. Az adatokat a Szolgáltató a számviteli bizonylatok megőrzésére jogszabályban előírt ideig őrzi meg. A Szolgáltató az adatokat harmadik személynek nem adja át. A kártyabirtokos bármikor írásban kérheti Szolgáltatót, hogy részére hírlevelet, reklámcélú vagy egyéb információt semmilyen formában ne küldjön. 11./ ÉSZREVÉTELEK, REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE Reklamációt a Szolgáltató csak a Kártya birtokában tud elfogadni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Kártyabirtokos a regisztráció következtében beazonosítható. Reklamáció a Szolgáltatóhoz küldött írásos bejelentéssel (posta, ) kezdeményezhető.

12 12./ ELÉRHETŐSÉG EMC ELSŐ MAGYAR CAFETÉRIA SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 9. Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 8-17 óráig Tel.: , , Fax:

Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom?

Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom? REGISZTRÁCIÓ Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom? A Kártya regisztráció nélkül is használható, azonban a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, hiszen a regisztrált

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK KÁRTYABIRTOKOSOK RÉSZÉRE

GYAKORI KÉRDÉSEK KÁRTYABIRTOKOSOK RÉSZÉRE GYAKORI KÉRDÉSEK KÁRTYABIRTOKOSOK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓ Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom? A Kártya regisztráció nélkül is használható, azonban a regisztráció növeli a kártyahasználat

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZIGET KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZIGET KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZIGET KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK 1./ A SZIGET KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA A Sziget által kibocsátott utalványkártya (a továbbiakban

Részletesebben

A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESZTIVÁLKÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESZTIVÁLKÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESZTIVÁLKÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Volt Produkció Korlátolt

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK

6. SZÁMÚ MELLÉKLET A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FESZTIVÁLKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK 1./ A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA A Volt Produkció által kibocsátott

Részletesebben

Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Everness Fesztivál (Kreorg Kft.1037 Budapest,

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2015. április 23. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2015. április 23. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. április 23. napjától Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Hogyan tudok vásárolni az Erzsébet-utalvány Plusz kártyámmal? Az első használat előtt aktiválja kártyáját a www.erzsebetutalvanyplusz.hu weboldalon, vagy a kártyája hátoldalán található 06 1 224 1616-os

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2017. január 1. napjától Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Több juttatás, rengeteg élmény!

Több juttatás, rengeteg élmény! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA Munkavállalói tájékoztató 2012 Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Csoport tagja elsőként vezette be a Széchenyi Pihenőkártya szolgáltatást Magyarországon. A 2012. évtől kezdődően

Részletesebben

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés Felhasználói Dokumentáció 2014.01.08. Tartalomjegyzék Tájékoztató a PayU Mobil fizetési módról... 3 Az alkalmazás aktiválása... 3 Bankkártya regisztráció folyamata...

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Érvényes: 2015. január 1. napjától 1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei A szolgáltató neve: InterTicket Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Törzsvásárlói Program Szabályzat

Törzsvásárlói Program Szabályzat Törzsvásárlói Program Szabályzat 1. A Szilas Patikát üzemeltető Szilas Patika Kft. Törzsvásárlói Programot indít, amely a Szilas Patikában érvényes. A szabályzat teljes szövege megtekinthető a www.szilaspatika.hu

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II.

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november MKB Széchenyi Pihenő Kártya Lehoczky László 2011. november Előzmények MKB Pénztárak Létszám, vagyon (2011. 09.30.) Létszám (ezer fő) Vagyon (Mrd Ft) Önkéntes Ág (4.) 95,3 85,5 Magán Ág (6.) 3,3 10,7 Nyugdíjpénztár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

EGÉSZSÉGKÁRTYA ÜZLETSZABÁLY- ZAT

EGÉSZSÉGKÁRTYA ÜZLETSZABÁLY- ZAT EGÉSZSÉGKÁRTYA ÜZLETSZABÁLY- ZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 18/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ALAPÍTVÁNY ( BFZ ) által kibocsátott BFZ kártya, egy elektronikus vásárlási

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez 1 Az Üzleti e-pack kedvezmény együttes igénybevételi feltételei: elektronikus számlaküldés igénylése (Távszámla, Telemátrix e-számla) számla

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24., a továbbiakban: Bank ) és a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. november 02. napjától Közzététel napja: 2016. október 28. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM I. Alapfogalmak...3 II. A szerződés létrejötte...4 III. Az ÁSZF hatálya...4 IV. Az ÁSZF

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése

Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése 1 CSEREKÁRTYA IGÉNYLÉS Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése (A videó megtekintéséhez internet kapcsolat szükséges)

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. október 15. napjától Közzététel napja: 2016. október 15. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

Felhasználói útmutató Tartalom

Felhasználói útmutató Tartalom Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2-12. ÉVFOLYAM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet - FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. szeptember 15. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. A jelen

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONTOS ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA ÉS MASTERCARD PAYPASS KARÓRA KÉSZPÉNZ- HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben