Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének teljesítéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: /2011..sz példány Szöveges beszámoló jelentés a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének teljesítéséről

2 2 A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a évi költségvetés végrehajtása során A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő kötelezettségek teljesítése. E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő működőképességének fenntartása, a professzionális jellegének erősítése, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezik. A védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben a honvédelmi miniszter a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. (továbbiakban Költségvetési törvény) 31. (5) bekezdésében meghatározottak szerint felhatalmazást kapott az előirányzatok pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - fejezeten belüli átcsoportosítására. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: ) az ország katonai védelemre való felkészítése tervezésének, szervezésének központi közigazgatási szerve, mely tevékenységén belül vezeti és irányítja a Magyar Honvédséget. Emellett az évi washingtoni Észak-atlanti szerződés tagállamaként, különösen a szerződés 5. és 6. cikkelyében foglaltakra figyelemmel, a Magyar Köztársaság szerves része a szövetség tagállamai kollektív védelmi rendszerének. (A fejezet központi honlapjának címe: A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar Honvédség tevékenységi struktúrája a költségvetési év során alapvetően nem változott. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok között a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcím a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvételre, a

3 3 Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása jogcím pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére átadásra került. A Magyar Honvédség érintett szervezetei részt vettek a május-június hónapban a magyarországi kisebb vízfolyások áradása miatt kialakult árvízi veszélyhelyzet kezelésében, majd 2010 október-november hónapban az ajkai zagytározó sérülése miatt kialakult vörös iszap katasztrófahelyzet kezelésében. A HM Igazgatása alcímen a 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozatban foglaltak szerint szeptember 1-től engedélyezett 10 fő létszám alkalmazása év folyamán is megtörtént 1.3 A HM feladatrendszerének racionalizálásával október 01-vel új szervezeti struktúra került kialakításra a HM Igazgatása vonatkozásában azzal, hogy a minisztérium engedélyezett létszáma 550 főben került maximálásra. A társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás, katonai emlékhely és hadisírgondozással összefüggő feladatok ellátására a HM egyéb szervezetei költségvetési alcímen október 1-ei hatállyal létrehozásra került a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal. A szervezeti korszerűsítés keretein belül az egyes szervezetek feladatrendszerének, rendszeresített létszámának racionalizálásával, korrekciójával, szervezetek szétválasztásával, egyesítésével új szervezetek kerültek megalakításra és a régiek megszüntetésre azzal, hogy az új szervezetek január 01-vel megkezdték működésüket. A szervezeti intézkedések végrehajtásával a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal szervezetéből történő kiválásával megalakításra került a HM Belső Ellenőrzési Hivatal. A HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal szervezete és létszáma módosul, feladatrendszeréből és szervezetéből törlésre kerültek a fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzéssel, valamint a HM igazgatása költségvetési alcím belső ellenőrzésével összefüggő feladatok és az azokat ellátó szervezeti egység. Ezzel egyidejűleg a Hivatal megnevezése HM Hatósági Hivatal megnevezésre módosult. A HM-szintű protokoll- és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egységnek a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségből történő kiválásával megalakításra került a HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség feladatrendszere és szervezete módosult, szervezetéből kivált az előző bekezdésben foglalt feladatokat ellátó szervezeti egység, illetve abba beolvadt a HM Infrastrukturális Ügynökség. Az ügynökség megnevezése HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal megnevezésre módosult. A HM Infrastrukturális Ügynökség, mint önálló HM szervezet megszűnt.

4 4 A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség szervezeti és létszámracionalizálást hajtott végre és megnevezése HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal megnevezésre módosult. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti és létszám-racionalizálást hajtott végre. Az MH Műveleti Központ feladatrendszere és szervezete módosult. A Központ átvette a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség egységesítési és doktrinális feladatait és megnevezése MH Műveleti és Doktrinális Központ megnevezésre változott. Az MH Támogató Dandár átvette a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségtől a NATO/NYEU Rejtjelelosztó feladatait, a központi híradó, informatikai és információvédelmi szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai projektirányítási feladatokat, a frekvenciamenedzsment, valamint a futár és tábori posta feladatrendszert, a hatósági eljárásban rendszeresített elektronikus nyomtatványokhoz kapcsolódó, továbbá az adatvédelemmel összefüggő feladatokat. Szervezetébe beolvadt a HM Infrastrukturális Ügynökség HM I. objektum ellátásának anyagi-koordinációs feladatait végző szervezeti egysége. A légi vezetési és irányítási feladatok egységes rendszerben történő ellátása érdekében - új MH katonai szervezetként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségében megkezdődött az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ kialakítása (2011. február 1-jei hatállyal alakult meg). Az új kormányzati stratégiának megfelelően második félévétől megkezdődtek az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának az előkészületei. A minőségi tisztképzés kialakítása érdekében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből történő kiválással, az MH hadrendjébe tartozó, új hadrendi elemként megkezdődött a megalakítása az MH Ludovika Zászlóaljnak (2011. február 1-jei hatállyal alakult meg). A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a források optimálisabb elosztása érdekében a tárca a következő tényezők figyelembe vételével végezte a költségvetési gazdálkodását: - A tárca egészének (Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség) engedélyezett létszáma a költségvetési lehetőségeinkkel, illetőleg a szerződéses állomány lehetséges beáramlásával is számolva főben került meghatározásra. A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására jelentős hatást gyakoroltak a kiadások korlátozására, kormányzati tartalékok igénybevételére vonatkozó törvényi előírások és meghatározó kormányzati döntések is a következők

5 szerint: 5 - A Költségvetési törvény 83. -a alapján a fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett MFt meghatározott államháztartási bevételek 102%-os teljesítését követően Kormány döntésétől függően kerülhetett volna felhasználásra. A Kormányengedély kiadására nem került sor. - A évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján a fejezetnél összesen 4.886,9 MFt összegű előirányzat zárolás került elrendelésre, amely az év végén a évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről szóló 1318/2010. (XII.28.) Korm. határozat 1.3 pontja alapján megvonásra is került. A megváltozott gazdasági helyzetre, valamint a költségvetési lehetőségek szűkülésére tekintettel a tárca részéről takarékossági intézkedések kerültek megfogalmazásra. Kiadásra került a 93/2010. (X. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és a kiadásait csökkentő intézkedésekről. A tárca felső vezetése havi rendszerességgel áttekintette és értékelte a gazdálkodási helyzetet. - A évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozatban a kormány korlátozta a fejezet által 2010 decemberében teljesíthető kiadás nagyságát, amelynek érvényesítése érdekében a szerződések áttekintésére, a szállítói partnerekkel közös módosításra volt szükség, így döntően befolyásolta a kialakult ,2 MFt előirányzat-maradvány összegét. - A nemzetközi szerepvállalás részeként a fejezet az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás többletkiadásai fedezete 5.200,0 MFt összegben az 1018/2010. (I. 28.) Korm. határozatban került a fejezet részére biztosításra. A 1059/2010. (III.5) Korm. határozat engedélyezte, hogy a feladatok végrehajtása érdekében további 8,8 MrdFt összegű közbeszerzési eljárás elindításra kerülhessen. 2. A fejezet évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése A Költségvetési törvény 1. sz. melléklete alapján, valamint figyelembe véve a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtása tárgyában hozott 1136/2010. (VI.29.) Kormány határozat végrehajtása során kialakult új fejezeti rendet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata évben ,4 MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó

6 6 bevétel ,0 MFt-ban, a működési és felhalmozási bevétel 4.150,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként ,4 MFt-ban került jóváhagyásra. Az évközi - egyenlegét tekintve mindösszesen ,6 MFt-ot kitevő - előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege ,0 MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege ,5 MFt, a bevételi előirányzat összege ,6 MFt, az előző évi előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének előirányzatosítása pedig ,9 MFt volt. A kiadási előirányzat ,5 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott előirányzat-maradványának igénybevételét is ,5 MFt-ban realizálódott. A fejezet évi teljes előirányzat maradványa ,2 MFt, amelyből ,5 MFt kötelezettség vállalással terhelt, 234,6 MFt kötelezettség vállalással nem terhelt, valamint 10,1 MFt a vállalkozási tevékenység eredménye. A Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzatokat módosító összegek egyenlege évben (kiadásnövekedés) ,6 MFt. Feladat megnevezése 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az előbbiek elszámolásáról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján a kv. céltartaléka terhére Összeg (MFt-ban) 2 508,1 Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján 639,0 PÉP (Prémiumévek program) /2010., /2010., /2010., /2010 PM-NGM értesítések alapján a kv. céltartaléka 120,0 terhére 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM /2010., /2010. értesítései alapján 2535/2010. PM levél alapján, 1014/2010. (I.28.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, afganisztáni szerepvállalás feladatra kapott összege: eft maradványátvétel SZMM-től 3674/2010. PM levél alapján, 1039/2010. (II.22.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, Gripen ÁFA befizetésre kapott összege: eft- maradványátvétel SZMM-től A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról /2010.NGM évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM /2010 levele alapján 217, , , ,0 15,0 155,0

7 Feladat megnevezése A Kormány "a évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási kötelezettség 4004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk: Támogatás. Megvonásuk:1318/2010.(XII.27.) Kormány határozattal megtörtént. Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 7 Összeg (MFt-ban) ,9-118,6 pótelőirányzat Tárgyévi fejezeti szerkezeti változás miatt támogatás értékű bevétel 6 496,4 személyi juttatásokra 65,0 0,0 járulékokra 18,4 0,0 dologi kiadásokra 1 883,8 0,0 intézményi beruházásokra 4 266,1 0,0 felújítás feladatra 82,2 0,0 egyéb felhalmozási feladatra 12,0 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására /hosszú lejáratú lakáscélú kölcsön 168,9 0,0 Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása: 6 729,0 személyi juttatásokra 303,9 0,0 járulékokra 122,3 0,0 dologi kiadásokra / melyből: 2.220,0 MFt üzemanyag ért.-ből 4 495,4 0,0 visszapótlás, 475,0 MFt helyiség és garázsbérleti díj/ működési-, tám.ért. működési kiadásokra 54,8 0,0 intézményi beruházásokra 213,0 0,0 felújítás feladatra 107,8 0,0 egyéb felhalmozási feladatra 45,2 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására 442,0 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására-nemzetközi költségvetés 200,0 0,0 fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 291,4 0,0 fejezeti kez. Hozzájár. hadigondozásról szóló tv.végreh. közalap. 453,2 0,0 Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg 3 341,6 tervezett OEP támogatás növekménye: évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: ,9 Vállalkozási tevékenység előző évek eredményének igénybevétele: 61,0 Módosított előirányzat változása: ,6 A központi költségvetés céltartalékából 2.628,1 MFt, míg a központi költségvetés általános tartaléka terhére 372,5 MFt került biztosításra a tárca részére. A Költségvetési törvény 49. (7) bekezdésében biztosított pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - fejezeten belüli átcsoportosításra év folyamán 4.728,5 MFt összegben került sor évben a tárca gazdálkodása során a következő kiemelt feladatok jelentkeztek: - A fejezet évi tevékenységeinek a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségesi kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása.

8 8 - Az infrastrukturális kiadások döntően honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatra a fejezet a HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) központi költségvetésében összesen MFt-ot fordított. A költségvetési források korlátja miatt a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt (HM Ei Zrt.) és a fejezet közötti, az elhelyezési- és az őrzésvédelmi szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos szerződésekben a októberi teljesítéstől számított 200 napos fizetési határidővel történő számlázás rendszere a évben is fenntartásra került. A HM IÜ megszűnésével év végén a jogszabályok előírásai szerint a jogutód szervezet (HM FHH) részére az előirányzatok átcsoportosításra, a pénzeszközök átutalásra, a kötelezettségvállalások átadásra kerültek. - A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában (2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18., 2266/2003. (X.31.) Korm. határozatok) is intézkedett a Gripen vadászrepülőgép bérlet feladatának végrehajtásáról. A évet érintően a program kiadásaira mindösszesen ,9 MFt-ot használt fel a fejezet a következő költségvetési alcímeken és intézmények költségvetésein belül: Cím/alcím/ jogcím csoport Megvalósító szervezet Kiadás MFt-ban 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség ,5 8/2 HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 112,4 Összesen ,9 A teljesített kiadások között került elszámolásra a bérleti díj ,3 MFt, a fegyverzet beszerzési kiadás 940,2 MFt, a Gripen repülőkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok kiadása 44,9 MFt, a Gripen repülőkhöz tartozó egyéb kiadás 212 MFt, míg a Gripen pilóták pótlólagos képzése 2.549,1 MFt összegben. A topográfiai alapadatok előállítása érdekében 112,4 MFt összegű kiadás teljesült a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-nél. - A nemzeti és katonai fejlesztési programokkal összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a következő területeken kerültek elszámolásra: Megnevezés Felhasználás (MFt-ban) Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 2 588,1 Gépjármű program 8 167,2 Mistral IFF beszerzés 52,4 Műszaki fejlesztés program 52,0 Kiképzési fejlesztési kiadások 170,3 Vegyivédelmi fejlesztési program 1 543,9 Üzemanyag program 347,9

9 9 Megnevezés Felhasználás (MFt-ban) Közlekedési szakági programok 429,0 Egészségügyi szakági programok 155,5 Élelmezési szakági programok 215,5 Egyéb fegyverzeti programok 449,1 Egyéb fejlesztési kiadások 66,6 Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése 67,0 Egyéb gépjármű program 89,9 Híradó, informatikai komplexumok hazai 754,3 rendszerintegráló és beépítő program Link 16 képességfejlesztési program 41,7 Összesen ,4 A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül az intézmények logisztikai ellátása, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg. A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is ,2 MFt állt rendelkezésre az 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai, 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből a maradványtartási kötelezettség miatt csak MFt felhasználása történt meg az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését. - A tárca évi nemzetközi feladatainak végrehajtására beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat eredetileg ,5 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra. Az év közben jelentkező új nemzetközi feladatok (MH Kabuli Nemzetközi Reptér (MH KAIA), MH ISAF Különleges Műveleti Csoport (Wardak) (MH KMCS), MH Kabuli Harctámogató és Kiképző Iskola (MH CSS iskola), MH Légi Kiképzést Támogató Csoport (Kabul) (MH LKCS), MH Nemzeti támogató Elem (Mazar-e Sharif), EUTM Szomália), valamint az év közben végrehajtásra került előirányzatmódosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege ,6 MFt-ra növekedett, melyből ,5 MFt (86,1 %) került felhasználásra.

10 10 A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak fedezetet: Feladat megnevezése Módosított kiadási előirányzat Teljesítés MFt-ban Nemzetközi képzés (nyelvképzések is) 7 342, ,2 Nemzetközi gyakorlatok 1 083,4 908,9 Békemisszió és válságkezelés , ,9 Képviseletek működtetése 6 505, ,6 NATO együttműködési feladatok 919,0 563,9 Egyéb nemzetközi feladatok 474,0 410,1 NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő hozzájárulás 4 401, ,9 Összesen: , ,5 A nemzetközi békemissziós tevékenységek között a már több éve tartó MFO (Sínai félsziget), UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH Tartományi Újjáépítő Csoport (MH PRT), MH EUFOR század, az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz jelentkezett. - A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a kiképzési feladatok. E feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a logisztikai központi költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az egyes kiképző központok is (pld. a szentendrei MH Központi Kiképző Bázis, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ), mely intézmények működtetésére, beleértve a személyi juttatás és a munkaadói járulék kiadásokat is, MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként pilótaképzésre MFt (Gripen pótlólagos képzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés, Cseh repülőhajózó kiképzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 909 MFt, illetőleg nyelvképzésekre és egyéb nemzetközi tanfolyamokra 743 MFt került kifizetésre. Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet évben mintegy MFt-ot fordított.

11 A fejezet kiadási, bevételi és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának a főbb összetevői: Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás , , , ,5 107,1% 92,6% ebből: személyi juttatás , , , ,8 101,8% 100,4% központi beruházás 1 313,6 550,0 826,8 600,9 45,7% 72,7% Folyó bevétel , , , ,5 193,3% 100,5% Támogatás , , , ,5 96,2% 100,0% Előirányzat-maradvány ,1 0, , ,5 120,5% 97,6% Létszám (fő) , , , ,0 103,0% 100,7% M Ft egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CXXX. Törvény szerinti előirányzat: , , , ,8 Módosítások jogcímenként: 0,0 0,0 0,0 0,0 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az előbbiek 2 508,1 0, , ,0 elszámolásáról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján 639,0 0,0 639,0 0,0 PÉP (Prémiumévek program) /2010., /2010., /2010., ,0 0,0 120,0 93,3 29/2010 PM-NGM értesítések alapján 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM /2010., /2010. értesítései alapján 217,5 0,0 217,5 91,0 *2535/2010. PM levél alapján, 1014/2010. (I.28.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, afganisztáni szerepvállalás feladatra kapott összege: eft maradványátvétel SZMM-től *3674/2010. PM levél alapján, 1039/2010. (II.22.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, Gripen ÁFA befizetésre kapott összege: eft- maradványátvétel SZMMtől 5 200, ,0 0, , , ,6 0,0 0,0

12 12 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról /2010.NGM évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvizi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM /2010 levele alapján A Kormány "a évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási kötelezettség 4004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk:Támogatás. Megvonásuk:1318/2010.(XII.27.) Kormány határozattal megtörtént. Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított pótelőirányzat M Ft egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás 4 160,0 0, ,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 155,0 0,0 155,0 0, ,9 0, ,9-585,0-118,6 0,0-118,6 25,1 A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás 3 341, ,6 0,0 46,0 növekménye: Tárgyévi saját bevételek: 0,0 0,0 0,0 0,0 Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 687,2 687,2 0,0 0,0 Intézményi működési és műk.célú pü. eszköz bevételek: 4 086, ,1 0,0 209,0 Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek 3 176, ,4 0,0 7,8 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 382, ,8 0,0 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 110,3 110,3 0,0 106,1 Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele: 744,6 744,6 0,0 0,0 Vállalkozási tevékenység bevétele: 0,0 0,0 0,0 0,0 Vállalkozás tárgyévi eredményének igénybevétele alaptevékenység finanszírozására: 38,0 38,0 0,0 0, évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: , ,9 0,0 158,5 Előző évek eredményének igénybevétele: 61,0 61,0 0,0 0,0 Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0, , évi módosított előirányzat : , , , ,2

13 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése MFt Megnevezés évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi Teljesítés Maradvány Teljesítés %-a =3-4 6=4/3% I. INTÉZMÉNYI 1.) Működési kiadások Személyi juttatások , , , ,8-359,6 100% Munkaadókat terhelő járulékok , , , ,9 112,8 99,54% Dologi kiadások , , , , ,9 88,07% Egyéb műk. célú támogatások 1 133, , , ,5-215,4 104,91% Összesen: , , , , ,7 94,20% 2.) Felhalmozási kiadások Intézményi beruh. kiadások , , , , ,0 69,34% Felújítás 9 083, , , ,6 622,3 80,85% Egyéb int. felhal. kiadások* 1 568,0 329, , ,9 6,6 99,88% Összesen: , , , , ,9 75,08% 1+2 Összesen: , , , , ,6 91,93% II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Lakástámogatás 1 200,0 550,0 550,0 324,1 225,9 - Lakásépítés 113,6 0,0 276,8 276,8 0,0 100,00% Ágazati célelőirányzatok , , , , ,0 97,57% Összesen: , , , , ,9 97,12% KIADÁS MINDÖSSZESEN: , , , , ,5 92,62% * Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is. A személyi-működési-fejlesztési-nyugdíj hozzájárulás kiadások megoszlása a évi teljesítések alapján 39,9 % - 34,3 % - 17,6 % -8,2 %(a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került figyelembe vételre) A Költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát ,8 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig ,2 MFt-ban állapította meg. Az évközi előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások eredeti előirányzata ,2 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig ,7 MFt-ra csökkent. A két kiemelt előirányzat kiadásai ,8 MFt-ban (100,4%), illetve ,9 MFt-ban (99,5%-ban) teljesültek. A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. pontban kerül bemutatásra.

14 A dologi kiadások eredeti előirányzata ,6 MFt volt, amely az év során ,9 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). Az intézmények esetében vizsgált, összességében ,3 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások, a bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzatmódosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésének 38,4 %-át teszi ki. A módosított előirányzat ,0 MFt összegben (88,1 %-ban) teljesült. A dologi kiadási előirányzatok terhére évben a következő feladatok teljesítése valósult meg: Kiadás megnevezése 1. Központi költségvetési és tárcaszintű feladatok Teljesített kiadás MFt-ban Fő felelős szervezet Gripen bérleti díj ,3 HM FLÜ Ingatlanüzemeltetési kiadások ,1 HM IÜ Logisztikai központi természetbeni ellátás ,9 HM FLÜ, MH ÖHP Őrzésvédelmi kiadások 7.152,9 HM IÜ Hazai gyakorlatok és kiképzések 4.157,2 HM FLÜ MH ÖHP Afganisztáni szerepvállalás 2.320,1 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ KGIR üzemeltetés 1.346,7 HM KPÜ MH KFOR Zászlóalj 1.017,3 Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása MH ÖHP, HM FLÜ 918,8 HM FLÜ 708,6 HM IÜ Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 522,9 HM FLÜ Afganisztáni bővítés 515,9 HM FLÜ MH ÖHP MH EUFOR Század 341,8 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ Egyéb fegyverzeti program 291,9 HM FLÜ, MH ÖHP Kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos HM FLÜ, 241,2 kiadások MH ÖHP Gépjármű-biztosítások (CASCO, kötelező) 215,4 HM KPÜ

15 Kiadás megnevezése 15 Teljesített kiadás MFt-ban Fő felelős szervezet UNFICYP 147,1 MH ÖHP, HM FLÜ Árvízvédelemmel kapcsolatos kiadások 120,0 HM FLÜ MH ÖHP Regionális nyelvképzés 119,1 MH ÖHP AN-26-os pilóták kiadásai 113,9 HM FLÜ Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése 107,2 HM IÜ Nemzetközi gyakorlatok 89,5 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ Gripen repülőgépek bérlésével felmerülő hazai kiadások 84,9 HM FLÜ Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése 67,0 HM FLÜ Afganisztáni Választásokat Támogató Erő ellátása 66,9 MH ÖHP, HM FLÜ Egyéb fejlesztési kiadások 66,6 HM IÜ, MH ÖHP, HM FLÜ Katonai szervezet kiemelt központi tagozat feladatai 53,9 HM FLÜ HM-I. objektum karbantartás és felújítási 53,3 HM IÜ MFO 49,1 HM FLÜ MH ÖHP Egyéb nemzetközi feladatok 43,8 HM FLÜ MH ÖHP Link 16 képességfejlesztési program 41,7 HM FLÜ Nukleáris baleset-elhárítás 27,4 HM FLÜ MH ÖHP LIFE+ program 16,3 HM FLÜ, HM IÜ Drogprevenciós program 11,0 MH ÖHP Összesen: ,7 2.Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül) 1. Honvédelmi Minisztérium cím 9.432,9 2. Magyar Honvédség cím 7.894,3 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím 3.648,4 4. ZMNE cím 990,7 5. Katonai Főügyészség cím 94,4 6. HM Állami Egészségügyi Központ cím 9.319,6 Összesen: ,3 Mindösszesen: ,0 Címhez tartozó honvédelmi szervezet

16 16 Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-költségvetési kiadásokon felül) 72,9 %-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél került teljesítésre Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának eredetileg tervezett összege 1.195,2 MFt, amely az év során 4.389,1 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). A felhasználás 4.604,5 MFt-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott segélyek 900,3 MFt, működési célú előirányzat maradványátadás 945,6 MFt, ellátottak pénzbeni juttatása 41,4 MFt (ZMNE), szakszervezetek munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 36,8 MFt, a pénzeszköz átadások egyéb külföldinek 88,5 MFt összegben kerültek elszámolásra. E kiemelt előirányzaton mutatkozik továbbá a HM tárca struktúra változásával (HM IÜ megszünése) összefüggő előirányzati-, illetve pénzeszközrendezések 2.591,9 MFt összegben, mint támogatásértékű működési kiadás teljesítés Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében eredetileg tervezett összeg ,5 MFt volt, ezen belül az intézményi beruházási kiadások 8.854,1 MFt-ot, a felújítások 1.626,9 MFt-ot, egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 129,5 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 200 MFt-ot tettek ki. A módosított előirányzat ,3 MFt volt ezen belül az intézményi beruházáson ,9 MFt, a felújításon 3.248,9 MFt, az egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 4.564,5 MFt,az éven túli kölcsönökön 842 MFt volt. Az eredeti előirányzat jelentős növekedését a évi előirányzatmaradvány jóváhagyása, a tárca évi bevétele, valamint a Kormány határozatai alapján kapott források felhasználása biztosította. A módosított előirányzatok teljesítése a 2010 évben ,4 MFt, maradvány 8.799,9 MFt összesen. A módosított előirányzat terhére teljesítésre került része 75,06 %-os volt. Az intézményi beruházási kiadás, valamint a felújítás kiemelt előirányzatokon belül végrehajtott feladatok és programok a következők szerint valósultak meg: Kiadás megnevezése Teljesítés MFt-ban Intézményi beruházási kiadás Felújítás Megvalósító intézmény Híradó Informatikai és EHV fejlesztési HM FLÜ 2.065,2 0 program MH ÖHP Gépjármű és BTR program 6.965, ,0 HM FLÜ Vegyvédelmi program 1.139,7 404,2 HM FLÜ Laktanya rekonstrukciós program 0 76,7 HM IÜ KGIR fejlesztés 1.174,3 0 HM KPÜ

17 Kiadás megnevezése 17 Teljesítés MFt-ban Intézményi beruházási kiadás Felújítás Megvalósító intézmény Mistral IFF beszerzés 52,4 0 HM FLÜ K+P program 38,7 0 HM FLÜ Afganisztáni választásokat támogató erő ellátása 228,1 0 HM FLÜ Üzemanyag program 347,9 0 HM FLÜ Egyéb fegyverzeti program 157,2 0 HM FLÜ MH ÖHP Egyéb gépjármű program 89,9 0 HM FLÜ Közlekedés szakági program HM FLÜ Egészségügyi szakági program 155,5 0 HM FLÜ Élelmezés szakági program 215,5 0 HM FLÜ Híradó informatikai komplexumok hazai 754,3 0 HM FLÜ rendszerintegráló és beépítő program Afganisztáni szerepvállalás logisztikai HM FLÜ, HM 892,9 0 ellátása IÜ, MH ÖHP Kiképzési fejlesztési kiadások 170,3 0 HM FLÜ Műszaki fejlesztési program 52,0 0 HM FLÜ Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet és egyéb berendezések 193,4 0 HM FLÜ Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 278,4 0 HM IÜ HM Állami Egészségügyi Központ 126,3 0,3 HM ÁEK Országos-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítás 13,5 70,4 HM VH Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 63,3 0 ZMNE Hazai gyakorlatok és kiképzések 61,7 0 HM FLÜ MH ÖHP Szennyező forr,szter. kármentesítése 94,3 0 HM IÜ Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok 35,1 0 MH ÖHP, ZMNE, HM ÁEK, HM IÜ Kat.szerv.ált. csapat és központi tev ,8 871,4 MH,HM szervezetek Egyéb nemzetközi feladatok 21,7 0 HM FLÜ HM-I. objektum üzemeltetés 9,9 1,7 HM IÜ, MH TD MH KFOR kontingens 194,8 0 MH ÖHP, HM FLÜ ÖSSZESEN , , A tárca évi nemzetközi feladatainak végrehajtására beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat eredetileg ,5 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra.

18 18 Az év közben jelentkező új nemzetközi feladatok, valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege ,6 MFt-ra növekedett, melyből ,5 MFt (86,1 %) került felhasználásra a következő feladatokon: Feladat Eredeti jóváhagyott keret Módosított előirányzat M Ft-ban Teljesítés Maradvány Nemzetközi tanfolyamok 313,9 444,0 453,9-9,9 Regionális nyelvképzés 157,4 271,9 289,7-17,8 Kanadai repülőhajózó képzés 2 959, , ,9 90,3 Cseh repülőhajózó képzés 40,3 137,4 98,5 38,9 Gripen pótlólagos képzés 846, , ,1-10,1 Repült óra vásárlás 0,0 277,9 174,1 103,8 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 1 152, ,4 908,9 174,5 UNFICYP 564,0 608,6 554,2 54,4 MFO 262,8 280,4 265,0 15,4 Katonai Megfigyelők 40,7 82,4 74,9 7,5 UNIFIL 42,4 21,3 19,5 1,8 MH KFOR Kontingens 2 600, , ,8 364,8 MH EUFOR század 1 148, , ,8 48,3 MH ŐBZ 0,0 2,7 2,7 0,0 Afrikai szerepvállalás 0,0 29,7 14,6 15,1 NTM-I (NATO Iraki Kiképző Misszió) 72,0 67,7 64,1 3,6 Afganisztáni szerepvállalás 8 804, , , ,9 AVBSZ 0,0 342,3 332,0 10,3 Afganisztáni bővítés 0, , , ,7 Afganisztáni bővítés (8,8 MrdFt) 0,0 0,0 81,5-81,5 HM FLÜ nemzeti támogatás 5 224, , ,9-234,4 MH Katonai Képviselő Hivatal 545,0 508,4 564,6-56,2 MH Nemzeti Katonai Képviselet 223,7 182,8 197,3-14,5 MH Nemzeti Összekötő Képviselet 83,5 138,1 148,9-10,8 MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 341,6 362,2 398,4-36,2 EBESZ misszió Katonai Képviselet 157,7 163,5 188,5-25,0 Kétoldalú kapcsolatok 179,1 171,2 158,5 12,7 Multilaterális rendezvények 462,0 378,9 350,0 28,9

19 Feladat 19 Eredeti jóváhagyott keret Módosított előirányzat M Ft-ban Teljesítés Maradvány EU elnökségi felkészülés 314,1 368,9 55,4 313,5 Nk.-i feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei 169,3 110,1 89,3 20,8 Fegyverzet-ellenőrzési keret 83,7 68,7 42,5 26,2 AN-26-os pilóták kiadásai 222,4 232,7 208,3 24,4 HM KEHH nemzetközi ellenőrzés 2,5 3,7 1,4 2,3 MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 17,7 1,2 4,9-3,7 HM KPÜ nemzetközi ellenőrzés 3,3 1,3 0,6 0,7 Hadisír gondozás 0,0 11,9 13,2-1,3 Egyéb nemzetközi utazások, fogadások 0,0 34,1 41,9-7,8 NSIP programiroda 0,0 6,7 4,5 2,2 Devizaellátmány különbözet rendezése 0,0 2,7 1,9 0,8 HM FLÜ export, import feladatai 0,0 0,9 1,6-0,7 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 707, , ,5 231,8 Hozzájárulás az EU kv.-hez és egyéb uniós befizetések Válságkezelés és békeműveletek keretében felaj. alegységek 468,6 340,8 329,4 11,4 84,6 0,0 0,0 0,0 ÖSSZESEN: , , , ,1 A ,5 MFt összegű nemzetközi teljesítés a ,6 MFt-os módosított előirányzathoz képest 6.039,1 MFt-os maradványösszeget eredményezett. A kiadás teljesítések kiemelt előirányzatonkénti megoszlása logisztikai és infrastrukturális előirányzatokkal a következő volt: M Ft-ban Kiemelt előirányzatok Kiadás Megoszlás Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok ,4 41,00 % Dologi kiadások ,1 41,03 % Támogatási értékű működési kiadások 206,1 0,55 % Működési célú pénzeszköz átadás 4 246,1 11,35 % Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása 125,7 0,34 % Intézményi beruházási kiadások 1 343,3 3,59 % Támogatási értékű felhalmozási kiadások 513,5 1,37 % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 126,2 0,33 % Kölcsönök 163,1 0,44 % Összesen: ,5 100,00 %

20 20 A nemzetközi feladatok közül évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére elszámoltak kivételével): - Békeműveletek és válságkezelés: A válságkezelő és békeműveltek évi létszámadatai az alábbiak szerint alakultak: Szerepvállalás Létszám (fő) EUFOR 168 KFOR 243 MFO 25 UNFICYP 84 UNIFIL 4 Irak 3 Katonai megfigyelők 12 Szomália 4 ISAF 313 ISAF bővítése 168 Összesen: Az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens egyidejű megszűnésével április 20-val létrehozásra került az MH EUFOR Kontingens. A kontingens az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) Ogy. határozatban foglaltak alapján hajtja végre feladatait. A kontingens évi létszáma 168 fő volt. A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI.30.) számú Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az MH KFOR Kontingens. A kontingens 243 fővel teljesít szolgálatot. Az MFO (Multinational Force and Observers) békefenntartó misszióban a 34/1999. (V. 7.) Ogy. határozattal módosított 82/1995. (VII.6.) Ogy. határozat, valamint a 2161/1995. (V. 31.) Korm. határozat alapján a Sínai-félszigeten 42 fős magyar kontingens (katonai rendészek) vesz részt, melyből 25 fő katona, 17 fő pedig rendőr. Az UNFICYP (United Nations Peace-keeping Force In Cyprus) ciprusi misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII.24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V.29.) Kormányhatározat rögzítette. A kontingens jelenlegi létszáma 84 fő.

21 21 Az 53/2007. (VI.13.) Ogy. határozattal módosított 44/2006. Ogy. határozat (X.10.) lehetővé tette, hogy az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt vegyen. Az UNIFIL misszióban jelenleg 4 fő térképész teljesít szolgálatot. A NATO iraki kiképző missziójában (NTM-I) történő magyar katonai részvételt az 1091/2006. (IX. 28.) Korm. határozat szabályozza. Bagdadban jelenleg 3 fő törzstiszt teljesít szolgálatot. A Katonai Megfigyelők (Nyugat-Szahara 7 fő, Grúzia 3 fő, Kongó 2 fő) évi összesített létszáma 12 fő volt. Az EUTM Szomália műveletben történő magyar részvételt az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ( EUTM Somalia ) történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV.28.) Korm.határozat szabályozza. Hazánk jelenleg 4 fővel vesz részt a műveletben. Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat alapján, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás biztosítására az 1059/2010. (III.5.) számú Korm. határozattal módosított 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat alapján Afganisztánban 481 fő teljesít szolgálatot az alábbi megoszlásban: - ISAF 313 fő - ISAF bővítése 168 fő - Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC): A HM Honvéd Vezérkar Főnök március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra ben a Kanadában kiképzésre kerülő ellátottak létszáma 24 fő volt. - Külképviseletek (KKH, NKK, NÖK, ÖNB, VPR, EBESZ): A évben a képviseletek létszámadatai az alábbiak voltak: Katonai szervezet megnevezése Létszám (fő) MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 16 MK Katonai Képviselő Hivatal 23 MK Nemzeti Katonai Képviselet 8 MH Nemzeti Összekötő Képviselet 5

22 22 Katonai szervezet megnevezése Létszám (fő) EBESZ misszió Katonai Képviselet 5 HM FLÜ Északi NATO Támogató Csoport HM FLÜ Déli NATO Támogató Csoport 4 Önálló NATO beosztást betöltök (Észak) 85 Önálló NATO beosztást betöltök (Dél) 64 Összesen A HM FLÜ által ellátott, tartós tanulmányokat folytató hallgatók létszáma 2010-ben átlagosan (egyszerre, egy időben külföldön tartózkodó állomány) 21 fő volt A fejezeti kezelésű előirányzatok A fejezeti kezelésű előirányzatok évi eredeti előirányzata összesen ,1 MFt volt. A módosított előirányzat ,8 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások összege ,9 MFt-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen 1.303,3 MFt előirányzat maradvány keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (100,8 MFt), a Lakástámogatás (225,9 MFt), a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (400,3 MFt), a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (227,1 MFt), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (101,6 MFt), az Egyéb uniós befizetések (11,4), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (1,6 MFt) jogcímcsoportokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt, ami összességében 1.068,7 MFt-ot tesz ki. A fennmaradó 234,6 MFt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (2,4 MFt), valamint a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (232,2 MFt) jogcímcsoportokhoz kapcsolódóan keletkezett és kötelezettségvállalással nem terhelt, azonban a fejezet a visszahagyását kezdeményezte. A keletkezett maradvány figyelembevételével a módosított előirányzat és a teljesített kiadások közötti 4,6 MFt összegű eltérést a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez jogcímcsoporthoz kapcsolódó, az árfolyam alakulása miatti kevesebb összegű bevétel realizálódása okozta.

23 A támogatások alakulását befolyásoló tényezők A Költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatok módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel: Megállapodás tárgya, feladat 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker.kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az elszámolásukról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján PÉP (Prémiumévek program) /2010., /2010., /2010., / /2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM /2010., /2010. értesítése A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról /2010.NGM értesítés évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvizi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM /2010 levele alapján Összeg (MFt) 2 508,1 639,0 120,0 217, ,0 15,0 155,0 A Kormány "a évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási ,9 kötelezettség 4.004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk: Támogatás. Fejezetek között létrejött megállapodások éves összege -118, évi növekedés: 2 809,1

24 A költségvetés általános és céltartalékából, fejezeti tartalékból történő felhasználás: A központi költségvetés általános tartaléka terhére 372,5 MFt, míg a központi költségvetés céltartalékából 2.628,1 MFt került biztosításra a tárca részére. A Központi költségvetés általános tartaléka terhére a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a következő feladatokkal kapcsolatban kerültek előirányzatok biztosításra, illetve felhasználásra: Korm. hat. száma 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozat 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozat Feladat Árvízvédelemmel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM /2010., /2010. értesítései alapján Az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM /2010 levele alapján Összeg (MFt) 217,5 155,0 Mindösszesen: 372,5 Költségvetés céltartalékból biztosított előirányzat: Korm. hat. száma, PM engedély 1041/2010. (II.23.) 1035/2010. (II.12.) 1120/2010. (V.13) Kormány határozat /2010., /2010., /2010., /2010. Feladat évben biztosított előirányzat a kereset kiegészítések fedezetére.// PM 412/19,36/2010. levelei alapján. Összeg (MFt) 2.508,1 A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 120,0 költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján I-IV. negyedévekre: Mindösszesen: 2.628,5 A fejezet fejezeti tartalékkal nem rendelkezett. A Költségvetési törvény a alapján a fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett MFt meghatározott államháztartási bevételek 102%- os teljesítését követően Kormány döntésétől függően kerülhetett volna felhasználásra. A Kormányengedély kiadására nem került sor.

25 A évi bevételi előirányzatok teljesítése Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása MFt-ban Megnevezés évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi Teljesítés Maradvány Teljesítés %-a =4-3 6=4/3% I. INTÉZMÉNYI 1.Intézményi bevétel 9 037, , , ,5 560,1 102,12% 2.Eü. műk.-re átvett pe , , , ,0-321,6 97,97% 3.Bevételek összesen (1+2): , , , ,5 238,5 100,56% 4.Előző évi ei. maradvány ,4 0, , ,5-633,4 97,85% 5.Vállalkozás tev. tartalék felh. 43,4 0,0 61,0 47,8-13,2 78,36% 6.Saját bevétel összesen(3+4+5): , , , ,8-408,1 99,43% 7.Költségvetési támogatás , , , ,3 0,0 100,00% 8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7): , , , ,1-408,1 99,86% II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Bevétel 636,5 550, , ,0-4,6 99,64% Költségvetési támogatás , , , ,2 0,0 100,00% Előző évi előirányzat maradv. 130,3 0, , ,2-100,8 94,48% ÖSSZESEN: , , , ,4-105,4 99,77% BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: , , , ,5-513,5 99,85% év során a bevételi előirányzatok ,6 MFt összegű növekedését az előző évi maradvány előirányzatosítása, más fejezet maradványának átvétele a Kormány határozata alapján, az OEP bevételek növekedése, a HM struktúra változásokhoz kapcsolódó előirányzati rendezés, a teljesített saját bevételek előirányzatosítása és csekély mértékben a támogatási előirányzatok emelkedése jelentette. A bevételi előirányzatok módosításának összetevői a következők: Megnevezés Összeg (MFt) Támogatás változása évben: 2 809,1 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) 2 508,1 Kormány határozat az elszámolásukról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. 639,0 határozata alapján PÉP (Prémiumévek program) /2010., /2010., /2010., / ,0

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 176-37/2010..sz példány Szöveges beszámoló jelentés a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 2 A.) ÁLTALÁNOS

Részletesebben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2011. évi költségvetés végrehajtása

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2012. évi költségvetés végrehajtása

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 120-21/2009. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERE A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése Budapest, 2009. augusztus 2 I. A Honvédelmi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése 2 I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzatának a főösszege a Kormány döntésének megfelelően 2009-ben

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII.

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. 2 A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2005. évi költségvetés végrehajtása során A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

.../2016 (X.26) számú határozat a Társulás évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.15.) számú határozat módosításáról

.../2016 (X.26) számú határozat a Társulás évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.15.) számú határozat módosításáról Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu 1. sz. előterjesztés.../2016 (X.26) számú határozat a Társulás 2016. évi költségvetését

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben