I. A célok meghatározása, felsorolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A célok meghatározása, felsorolása"

Átírás

1 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő kötelezettségek teljesítése, hadfelszerelés-fejlesztési feladatainak végrehajtása. A fejezet a szervezeti változásokat a tervezés során érvényesítette. A HM Igazgatás és a Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcímek tervei a megváltozott szervezeti struktúra, az Egyéb HM szervezetek terve az átalakításra kerülő három hivatal (a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal valamint a HM Nemzetközi Fegyverzet Ellenőrzési Hivatal költségvetési szervek, továbbá a HM Belső Ellenőrzési Hivatal) figyelembevételével, az MH Honvédkórház terve az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ beépülésének figyelembevételével került összeállításra. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem cím megszüntetésre került, előirányzatai átadásra kerültek a megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára. A Katonai Ügyészségek cím átadása a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet javára folyamatban van, előirányzatai az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím előirányzatai között szerepelnek a javaslatban. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a évi költségvetési javaslatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) Tájékoztató -ja, valamint az NGM által javasolt költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével készítette el. A költségvetési javaslat a Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (TVTR) eljárása alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló 96/2011. (IX. 2.) HM utasításban kerültek meghatározásra. A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata évben ,1 MFtban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel ,0 MFt-ban, a működéshez kapcsolódó bevételek 5.780,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként ,1 MFtban (a prognosztizált GDP 0,81 %-a) került megtervezésre. A tervezés során a Magyar Honvédség működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi (pl. Afganisztáni szerepvállalás és békefenntartói tevékenységek) és a NATO vállalások szükségleteinek biztosítása, valamint a GRIPEN bérleti díj és egyéb járulékos kiadásai esedékes kötelezettségeinek teljesítése került prioritásként meghatározásra. Mind a NATO, mind a Honvédelmi Minisztérium fejezet szempontjából kiemelt jelentőségű a cyber defence program. Folytatódik az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése: a feladatok végrehajtása érdekében a tárca 1.200,0 MFt összegű kiadási előirányzatot állított be a terveibe, a rendelkezésre állási díjak fedezetére. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálatai kifogásolták az 1/3 alcím HM FLÜ számviteli tevékenységét. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal szabályszerű gazdálkodásának megvalósítása érdekében a HM fejezet elkészítette a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítást és ez alapján érvényesítésre kerültek a gazdálkodás új elvei, melynek keretén belül a csapatok működtetésével kapcsolatos logisztikai és nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok átadásra kerültek a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímhez.

2 II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 3 A HM tárca évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál főbb területenkénti összegei a következők: Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szervek (cím/alcímenként) 1 Honvédelmi Minisztérium 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5.035, , / 2 Egyéb HM szervezetek ,0 150, , / 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal ,7 730, , Honvédelmi Minisztérium cím összesen ,4 880, , Magyar Honvédség 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ,6 315, , /2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , Magyar Honvédség cím összesen , , , Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 3/1 Katonai Felderítő Hivatal 8.193,1 20, , /2 Katonai Biztonsági Hivatal 2.146, , Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím összesen ,7 20, , MH Honvédkórház cím , , , Költségvetési szervek összesen: , , , /1 Beruházás 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 400,0 200,0 200,0 8/1 Beruházás 400,0 200,0 200,0 0 8/2 Ágazati célelőirányzatok 8/2/1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0 8/2/3 Társadalmi szervek támogatása 8/2/3/6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 62,0 62,0 8/2/3/19 Társadalmi szervek támogatása 106,0 106,0 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 2.210, ,2 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3.689, ,0 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5.626, ,4 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 500,8 8 / 2 / 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen: ,1 0, ,1 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: ,1 200, ,1 0 MINDÖSSZESEN: , , ,

3 4 1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai A HM fejezet évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg: a jogállási törvényekben (Hjt., Ktv., Kjt., Kormánytisztviselői tv., Üszt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása; a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben a missziókban, a kontingensekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások biztosítása. a) Létszám-előirányzatok A fejezet évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra. A HM Igazgatása alcím létszámkeretének kialakításakor a tervezés során számoltunk a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1223/2011. (VI.29.) Kormány határozattal módosított 1166/2010. (VIII.4.) Kormány határozatban foglaltakkal. Így összességében a HM Igazgatás létszáma 523 főben került megtervezésre. A fejezet számolt továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával így a 4. cím ZMNE megszűntetésre került, a hivatásos állomány a 2/1. alcímen került megtervezésre, míg a közalkalmazotti állomány átadásra kerül a KIM részére. Az 5. cím Katonai Ügyészségek cím átadása folyamatban van, így az 1/2 alcímen elkülönítetten került megtervezésre. A HM fejezet évi megtervezett költségvetési létszámkerete fő. A évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Állománycsoport Költségvetési létszám /fő/ Változás Volumen Mértéke % év év (3-2) (3:2) Tábornokok, tisztek ,26% Zászlósok, tiszthelyettesek ,29% Szerződéses legénység ,81% Közép-és felsőfokú tanintézeti hallgató ,71% Katona állomány összesen ,71% Köztisztviselők/Kormánytisztviselők ,10% Közalkalmazottak ,16% Polgári állomány összesen ,85% MINDÖSSZESEN ,46% Megjegyzés: a táblázatban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes

4 5 szabályairól szóló 32/2004. (III.2.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az MK Katonai Felderítő Hivatal és az MK Katonai Biztonsági Hivatal tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti állománycsoport létszámában szerepel. A évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti és alcímenkénti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés ből Katonai Ügyészségek Összesen Tisztek Tiszthelyettesek Szerződésesek Közalkalmazottak Kormánytisztviselők Köztisztviselők Részfoglalkozásúak - KA Részfoglalkozásúak - KOT KF hallgatók FF hallgatók Költségvetési létszám b) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata A személyi juttatások és járulékok évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata ,5 MFt, mely a évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva ,9 MFt összegű csökkenést, míg a 2011.évi törvényi módosított előirányzathoz képest 7.511,0 MFt csökkenést mutat és a kiadási főösszeg 50,3 %-át teszi ki.

5 6 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti: MFt-ban Előirányzat Kiadás megnevezése 2012 Rendszeres személyi juttatások (alapilletmények, illetménykiegészítés, illetménypótlékok) Nem rendszeres személyi juttatások (túlszolgálati-,készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések) , ,0 Külső személyi juttatások (tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók 746,4 járandóságai) Személyi juttatások összesen ,0 Munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíj-biztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék, táppénz hozzájárulás) ,5 Mindösszesen ,5 Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza-juttatásokat is évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között ,9 MFt, a járulékok között 1.975,3 MFt, összesen ,2 MFt. Illetményfejlesztést a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évre nem tervezett. A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően a évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre jutó átlagokkal tervezte. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadási többleteket nem tervezte. A munkaadókat terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre, a kialakított évi előirányzat során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások hatásai (a nem pénzben történő juttatások vonatkozásában). Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését. 2.) Dologi kiadások A tervezett dologi kiadások összege ,1 MFt, mely a fejezet kiadási előirányzatának a 42,0 %-át teszi ki. A dologi kiadásokon belül a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a logisztikai dologi kiadások összege a 2/2 költségvetési alcímen az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) központi költségvetésében 8.584,9 MFt.

6 7 A dologi kiadások között került megtervezésre többek között a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége ,7 MFt összegben, amely tartalmazza az Áfa-t (6.539,5 MFt), továbbá 450,0 MFt a Gripen bérlésével kapcsolatban felmerülő hazai kiadások. Az elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.) és őrzésvédelmi szolgáltatás központi megvásárlására, egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra, szennyezett területek kármentesítésére ,6 MFt-ot tartalmaz a javaslat. A nemzetközi feladatokra, logisztikai fejlesztési programokra (pl. Gépjármű program, Cyber defence), tárcaszintű központi feladatokra, a csapatok és intézmények saját hatáskörű a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások beszerzésére ,9 MFt került a tervbe. 3.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet összesen 9.221,0 MFt-ot tesznek ki, s a tárca kiadási előirányzatából 3,9 %-kal részesednek. Ezen a kiemelt előirányzaton belül kerültek megtervezésre: a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása; a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz); a személyi állomány részére nyújtandó jogszabályi kötelezettségen alapuló szociálpolitikai juttatások; a társadalmi szervek támogatása. 4.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások volumene - a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen tervezett 400,0 MFt Lakástámogatás és a 3.689,0 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzattal együtt 8.862,5 MFt, mely a tárca kiadási előirányzatának az 3,8 %-át teszi ki. A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 3.427,8 MFt-ot, a felújítások 895,7 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 300,0 MFt-ot, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 MFt, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 3.689,0 MFt-ot, Lakástámogatás 400,0 MFt-ot tesznek ki. A felhalmozási kiadások az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák: Gépjármű beszerzési program 1.580,4 MFt Microsoft nagyvállalati licensz beszerzése-követése 700,0 MFt Infrastrukturális feladatok felhalmozási kiadásai 278,4 MFt Lövedék és repeszálló védőmellények beszerzése 240,0 MFt Nemzeti támogatás 230,0 MFt Afganisztáni szerepvállalással kapcsolatos beszerzések 150,0 MFt P-37M radar berendezések felújítása 120,0 MFt MH katonai repülőterein üzemelő földi repülésirányító

7 8 berendezések felújítása 100,0 MFt Cyber defence 100,0 MFt Családalapítási előleg 100,0 MFt K+F programok 70,0 MFt Műszaki vizsgaállomások korszerűsítése 50,0 MFt Katasztrófa védelmi feladatok 40,0 MFt Szálloda és vendégházak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhalmozási kiadások 20,0 MFt A fejezet költségvetési javaslatában a személyi jellegű kiadásoknak (beleértve a 12,9 Mrd Ft-ot, azaz az 5,5 %-ot kitevő devizaellátmányt és járulékait is) 50,3 %, a működési és fenntartási kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) 31,8 %, a felhalmozási jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 17,9 % a tárca költségvetéséből való részesedési aránya. Összefoglalva megállapítható, hogy a személyi állomány juttatásaira, az ÖTR állományának rendelkezésre állási díjára, a nemzetközi szerepvállalás feladataira és fizetési kötelezettségeire, a Gripen bérleti díjra és Áfa fizetési kötelezettségre, minimális fejlesztési feladatokra biztosított előirányzat a költségvetéshez mérten kiegyensúlyozott. III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 5.035,7 MFt, mely teljes összegében támogatási előirányzatból kerül finanszírozásra. A feladat és létszám racionalizálásból adódóan az 1/2 alcímen átalakításra kerül a HM Belső Ellenőrzési Hivatal (HM BEH), a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH), a HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH), melyek feladatát évtől csökkentett létszámú szervezeti egységek látják el az 1/1 HM Igazgatása alcímen. Személyi juttatások javasolt előirányzata 3.459,7 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékoké 911,7 MFt. A személyi juttatások javasolt előirányzata 28,2 MFt-tal marad el a évi törvényi módosított előirányzattól. Dologi kiadásokra 657,2 MFt került szerepeltetésre a javaslatban, amely többek között az alábbi feladatok végrehajtására nyújt fedezetet. Az alcím az integrált minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl több tárcaszintű feladat (nyelvképzés 76,6 MFt, katonasuli program 71,0 MFt, tudományszervezés 11,2 MFt, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések 21,1 MFt, központi kulturális feladatok 10,2 MFt kommunikációs feladatok 6,0 MFt, stb.) előirányzatát is tartalmazza.

8 9 Az említett feladatokon túlmenően a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály koordinálása mellett a Katasztrófavédelmi feladatok fedezetére összesen 144,2 MFt került megtervezésre az alábbi (al)címeken: 1/1 HM Igazgatása (2,8 MFt); 2/1 HVK közvetlen szervezetei (3,8 MFt); 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (134,1 MFt); 6 MH Honvédkórház (3,5 MFt). Az egyéb működési célú kiadások 7,1 MFt-os előirányzata nyúj többek között fedezetet a társadalom és szocpol juttatásokra és a munkaadót terhelő SZJA-ra. 2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre ,0 MFt kiadási összeggel, melynek fedezete ,0 MFt költségvetési támogatás és 150,0 MFt bevétel. A szervezeti átalakításából adódóan az alcímen az alábbi 3 hivatal kerül átszervezésre, melyek feladatát az 1/1 HM Igazgatása alcímen létrehozott új szervezeti egységek látják el. HM Belső Ellenőrzési Hivatal (HM BEH); HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH); HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH). Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre: HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (HM KPH); HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság (HM PRI); HM Hatósági Hivatal (HM HH); HM Védelmi Hivatal (HM VH); HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM); HM Tábori Lelkész Szolgálat katolikus szolgálati ág (HM TLSZ); HM Tábori Lelkész Szolgálat protestáns szolgálati ág (HM TLSZ); HM Tábori Lelkész Szolgálat zsidó szolgálati ág (HM TLSZ); HM Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); HM EBESZ (Bécs) A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a HM KPH által kerül többek között ellátásra a pénzügyi és számviteli ellátó tevékenység, a központi bérszámfejtés, az illetmény- és egyéb személyi juttatások kifizetése, járulékok és adók levonása, bevallása és befizetése. A fejezeti kezelésű előirányzatok között felszámolásra kerülő HM Bessenyei György Nonprofit Kft. helyett a kulturális és rendezvényszervezési, valamint a vendégház üzemeltetési feladatok egy részét a évben megalakult HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság veszi át.

9 Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege ,0 MFt. 10 Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 1.976,1 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra: - Gazdálkodási információs rendszer üzemeltetése 814,7 MFt - Rehabilitációs hozzájárulás 347,2 MFt - Cégautó adó 292,3 MFt - Kártérítés 214,3 MFt - Bankköltség 124,6 MFt - Munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 50,0 MFt - OEP megállapodás alapján teljesítendő megtérítések 44,2 MFt - Magasabb parancsnoki segély 26,0 MFt - MÁK díj 24,7 MFt - Perköltség 15,0 MFt - Szerződéses katonák szállítási költsége 10,0 MFt - Reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA, EHO 13,1 MFt Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 5.717,9 MFt előirányzat (devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre többek között a Kanadai repülőgép hajózó képzésre 3.403,7 MFt, nemzetközi gyakorlatokra és tanfolyamokra 355,0 MFt, nyelvképzésre 5,9 MFt, nemzetközi ellenőrzési feladatra 4,2 MFt, multilaterális rendezvényekre 90,1 MFt, kétoldalú kapcsolatokra 67,6 MFt. 3.) Az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcímen a csapatok központi infrastrukturális kiadásai és néhány nemzetközi feladat került megtervezésre ,7 MFt kiadási összegben, melynek fedezete ,7 MFt költségvetési támogatás és 730,0 MFt bevétel. A csapatok működtetésével kapcsolatos logisztikai és nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok (19.412,9 MFt) átadásra kerültek a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímhez. A Hivatal feladata a saját intézményi működési kiadásain túlmenően a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlan üzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása. Az alcím kiadási előirányzatának főösszege ,7 MFt. Főbb infrastrukturális feladatok előirányzatai: Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása, valamint az élőerős és technikai őrzésvédelmi feladatok ,4 MFt; A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok 153,6 MFt. Az elhelyezési szolgáltatás központi megvásárlásán kerül elszámolásra az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei a fejezet csaknem teljes

10 11 intézményrendszerét érintően (az MK KFH teljes egészének, az egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. kivételével). Központi logisztikai és infrastrukturális feladatok költségvetése fedezetéül további 2.925,0 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra: Egyéb központi feladatok (parlagfű mentesítés, közműfejlesztési hozzájárulás, társasházak közös költsége, vízkészlet járulék, nőtlenszállók bérleti díja, bérelt ingatlanok közüzemi díja, kazánok hatósági felülvizsgálata) 2.665,3 MFt Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcs. feladatok 187,7 MFt Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjak és banki költségek 50,0 MFt NSIP Programiroda tevékenysége 22,0 MFt Gripen programra ezen az alcímen ,7 MFt-ot (ÁFA-val együtt) tervezett a fejezet, ami az alcím összkiadásainak 57,5 %-át (a tárca kiadási főösszegének a 13,9 %-át) teszi ki. Az alcím előirányzatán belül nemzetközi feladatokra 307,4 MFt előirányzat került megtervezésre az alábbiak szerint: Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC) 146,6 MFt Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 82,9 MFt EUFOR század kiadásaira 72,1 MFt Nemzetközi tanfolyamokra 5,8 MFt 4.) A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege ,6 MFt. A 2/1 alcímen ,6 MFt kiadási előirányzat került szerepeltetésre a javaslatban, melynek fedezetéül ,6 MFt költségvetési támogatás és 315,0 MFt bevétel szolgál. Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre: MH Műveleti és Doktrinális Központ MH Támogató Dandár (a megszűnt MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtól átvett fogorvosi rendelő üzemeltetésével együtt) MH Geoinformációs Szolgálat MH Központi Kiképző Bázis MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola HVK Személyzeti Csoportfőnökség alárendelt szervezetei (MH Kelet- és az MH Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ) MH Ludovika (hallgatói) Zászlóalj A szerkezeti átalakítás folyamatban van, várhatóan megszüntetésre illetve összevonásra kerülhetnek szervezetek.

11 12 Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.626,6 MFt került megtervezésre (a 2.327,1 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 627,4 MFt összegű járulékaival együtt). A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: Nemzeti támogatás az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működése a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra az MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) működése Afganisztáni szerepvállalás az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk) működése KFOR Kontingens UNFICYP MFO EUFOR század Katonai megfigyelők UNIFIL 2.553,7 MFt 406,6 MFt 180,0 MFt 154,0 MFt 117,6 MFt 105,8 MFt 68,0 MFt 20,3 MFt 9,4 MFt 5,3 MFt 3,8 MFt 2,1 MFt 5.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege ,8 MFt, költségvetési támogatása ,8 MFt és bevételi előirányzata 3.500,0 MFt. Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repülő csapatok, ellátó központok és egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, továbbá a központi ellátás körébe tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok fedezete. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt összesen ,7 MFt került megtervezésre az alábbi feladatokra: Afganisztáni szerepvállalás ,2 MFt KFOR kontingens 3.213,6 MFt EUFOR század 1.489,7 MFt Nemzeti támogatás 1.069,2 MFt Gripen pilóták pótlólagos képzésének pénzügyi jellegű kiadásai 981,2 MFt UNFICYP 547,6 MFt Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 364,3 MFt MFO 248,3 MFt Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália) 135,5 MFt Katonai megfigyelők 83,9 MFt AN-26-os pilóták kiadásai 75,5 MFt UNIFIL 22,3 MFt Líbiai szerepvállalás 18,3 MFt Cseh repülőhajózó képzés 16,1 MFt Nemzetközi tanfolyamok 2,0 MFt

12 13 6.) A 3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím kiadási főösszege 8.193,1 MFt, költségvetési támogatása 8.173,1 MFt és bevételi előirányzata 20,0 MFt. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat, az attaséhivatalok kiadásait és a haderőfejlesztés kiadásait is. 7.) A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege 2.146,6 MFt-ban került meghatározásra. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít az MK KBH nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatainak ellátásához, melyet teljes összegben költségvetési támogatásból hajt végre. 8.) A 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) cím megszűnik. A megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 1.216,1 MFt-os összegű támogatásielőirányzat és 234 fő került átadásra, a bevételi előirányzatot az NKE tervezi. A 2/1 alcímen kerül foglalkoztatásra 127 fő hivatásos katona, melynek személyi juttatása és munkaadót terhelő járuléka 1.116,9 MFt. 9.) A Katonai Ügyészségek átadásra kerülnek a VIII. fejezet MK Ügyészségek részére, amely folyamatban van, az erre a címre tervezett 1.190,1 MFt előirányzat és 171 fő költségvetési létszám az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen jelenik meg a javaslatban. 10.) A 6. címen az MH Honvédkórház évi kiadásai kerültek megtervezésre. Az MH Honvédkórház a Honvédkórház ÁEK bázisán az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ összevonásával alakul meg. Alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg - és a fekvőbeteg ellátáson, a rehabilitáción, a krónikus fekvőbeteg ellátáson és a speciális szakellátáson túlmenően többek között az eddig az MH HEK által működtetett katasztrófa egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH Honvédkórház területi ellátási kötelezettséggel bíró speciális és ágazati feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál úgy, hogy biztosítja egyrészt a korábban a HM, a NEFMI, a BM és az NFM felügyelete alá tartozott egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását, másrészt pedig a HM mellett más minisztériumok (BM, KIM, stb.) által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatásokat. A cím tervezett kiadási főösszege ,5 MFt, amely ,0 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 900,0 MFt intézményi bevételből, illetve 4.609,5 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

13 14 III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 1.) A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 400,0 MFt. Az alcím teljes összege a évet érintően a Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok jogcímcsoporton került megtervezésre, mely a lakástámogatás kiemelt előirányzatot érinti. A fejezet költségvetésében továbbra is prioritásként szerepel a szolgálati-, munka- és életkörülmények javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. A fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor, mely feladatot a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), illetve a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet írja elő. A Lakástámogatás feladatra a beérkezett és befogadott igények összegére való tekintettel szükségessé vált a feladat támogatásból történő finanszírozása 200,0 MFt értékben, a tervezett 200,0 MFt összegű korábban nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel mellett. 2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím évi tervezett főösszege ,1 MFt. A válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) jogcímcsoporton 100,0 MFt került tervezésre "felülről nyitott" előirányzatként. A Társadalmi szervek támogatása jogcímen az érdekképviseleti szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, továbbá katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 106,0 MFt összegben. A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi szervezetekkel együttesen történő ad- hoc jellegű tevékenységeire a Társadalmi szervek pályázati támogatása jogcímen biztosítunk fedezetet a költségvetési javaslatban 62,0 MFt összegben. A jogcímcsoporton összesen 168,0 MFt került tervesítésre. A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.), továbbá a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. és a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 2.210,2 MFt összegű előirányzat került megtervezésre, amely tartalmazza a HM Bessenyei György Nonprofit Kft. felszámolási feladatainak végrehajtásához szükséges előirányzatot is. A fenti összeg a évre tervezett alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok végzésén felül az alábbi főbb feladatokra kerül biztosításra: Térképészeti és katonaföldrajzi programokra, valamint nyomdai és egyéb sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadásokra a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére; Az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatokra, Nemzetközi és NFTC kommunikációra, ifjúsági kommunikációra, sportrendezvények kommunikációs támogatására, kutatások, elemzések, média projektek, online megjelenés, kiadványok,

14 15 hagyományápolás, PR cél szerinti feladatok támogatására valamint kommunikációs tréningekre a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére; A Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag Erődök állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtására, a katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezésére és lebonyolítására a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. részére. A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához, mely 3.689,0 MFt összeggel szerepel a tervekben, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: a évi hozzájárulás várható összege, a CP3A0053 NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket tartalmazó képességcsomag keretében biztosított üzemanyag ellátási szerződés hazai forrásszükségletét, a CP5A0109 NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását tartalmazó képességcsomag feladatait, a CP5A0044 az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó képességcsomag keretében megvalósításra tervezett harmadik radarhelyszín feladatait, a CP0A0104 NATO-kiterjesztett alap távközlési hálózati szolgáltatások megnevezésű és a CP5A0030 szövetségi szintű műholdas kommunikációt (SATCOM) előirányzó képességcsomagok megvalósításáról szóló tanulmánytervek szükségletét, a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó CP5A0035 képességcsomag föld-levegő rádiórendszer beszerzésének és telepítésének (5WI17002 projekt) nemzeti forrását. Az Alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport 53,7 MFt összegű támogatása az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok végrehajtására biztosít fedezetet. Az előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók döntően kisnyugdíjasok - közalapítványon keresztül történő segélyezését. A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű 6.148,2 MFt összegű befizetések között a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5.626,4 MFt összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 MFt összegű kötelezettség került megtervezésre. A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladataira 21,0 MFt-ot javasoltunk.

15 16 III.3. Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott feladatok A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet intézményei a szűkös erőforrásokra való tekintettel évben nem terveztek önrészt Európai Uniós pályázatok benyújtásához. Budapest, október - n. (Dr. Hende Csaba) honvédelmi miniszter (Dr. Matolcsy György) nemzetgazdasági miniszter Készült: 3 példányban Egy példány: 16 lap Készítette: Tóth E. Ilona alez. ( ) Kapják: 1. sz. pld.: NGM 2. sz. pld.: HM GTF 3. sz. pld.: Irattár

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 120-21/2009. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERE A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése Budapest, 2009. augusztus 2 I. A Honvédelmi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERE Nyt.szám: 361/92/2004. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október - 2 - I. A Honvédelmi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése 2 I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzatának a főösszege a Kormány döntésének megfelelően 2009-ben

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 176-37/2010..sz példány Szöveges beszámoló jelentés a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 2 A.) ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 395-55/2011..sz példány Szöveges beszámoló jelentés a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 2 A.) ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2012. évi költségvetés végrehajtása

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2011. évi költségvetés végrehajtása

Részletesebben

2012 Évközi beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

2012 Évközi beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 303729 1051 17 14/01 48273 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1143 Budapest

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2006. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is feladata

Részletesebben

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének általános jellemzése

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének általános jellemzése I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2006. évi költségvetésének általános jellemzése A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzatának a főösszege a Kormány döntésének megfelelően 2006-ban 277.637,3

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 9 8 4 3 1 0 5 1 2 0 0 8 0 0 8 4 1 1 2 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el.

Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezeten belül a cím alcímként három országos hatáskörű központi szerv (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal és Nemzetbiztonsági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is feladata

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII.

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. 2 A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2003. évi költségvetés végrehajtása során A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek január 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek január 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Kölesd, Harc,, Kistormás és Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. január 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek 1.sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2011. szeptember 23. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2011. szeptember 23. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2011. szeptember 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 184/2011. (VIII. 31.) KE határozat 185/2011. (VIII. 31.) KE határozat 188/2011.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben