I. A célok meghatározása, felsorolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A célok meghatározása, felsorolása"

Átírás

1 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő kötelezettségek teljesítése, hadfelszerelés-fejlesztési feladatainak végrehajtása. A fejezet a szervezeti változásokat a tervezés során érvényesítette. A HM Igazgatás és a Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcímek tervei a megváltozott szervezeti struktúra, az Egyéb HM szervezetek terve az átalakításra kerülő három hivatal (a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal valamint a HM Nemzetközi Fegyverzet Ellenőrzési Hivatal költségvetési szervek, továbbá a HM Belső Ellenőrzési Hivatal) figyelembevételével, az MH Honvédkórház terve az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ beépülésének figyelembevételével került összeállításra. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem cím megszüntetésre került, előirányzatai átadásra kerültek a megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára. A Katonai Ügyészségek cím átadása a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet javára folyamatban van, előirányzatai az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím előirányzatai között szerepelnek a javaslatban. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a évi költségvetési javaslatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) Tájékoztató -ja, valamint az NGM által javasolt költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével készítette el. A költségvetési javaslat a Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (TVTR) eljárása alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló 96/2011. (IX. 2.) HM utasításban kerültek meghatározásra. A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata évben ,1 MFtban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel ,0 MFt-ban, a működéshez kapcsolódó bevételek 5.780,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként ,1 MFtban (a prognosztizált GDP 0,81 %-a) került megtervezésre. A tervezés során a Magyar Honvédség működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi (pl. Afganisztáni szerepvállalás és békefenntartói tevékenységek) és a NATO vállalások szükségleteinek biztosítása, valamint a GRIPEN bérleti díj és egyéb járulékos kiadásai esedékes kötelezettségeinek teljesítése került prioritásként meghatározásra. Mind a NATO, mind a Honvédelmi Minisztérium fejezet szempontjából kiemelt jelentőségű a cyber defence program. Folytatódik az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése: a feladatok végrehajtása érdekében a tárca 1.200,0 MFt összegű kiadási előirányzatot állított be a terveibe, a rendelkezésre állási díjak fedezetére. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálatai kifogásolták az 1/3 alcím HM FLÜ számviteli tevékenységét. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal szabályszerű gazdálkodásának megvalósítása érdekében a HM fejezet elkészítette a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítást és ez alapján érvényesítésre kerültek a gazdálkodás új elvei, melynek keretén belül a csapatok működtetésével kapcsolatos logisztikai és nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok átadásra kerültek a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímhez.

2 II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 3 A HM tárca évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál főbb területenkénti összegei a következők: Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szervek (cím/alcímenként) 1 Honvédelmi Minisztérium 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5.035, , / 2 Egyéb HM szervezetek ,0 150, , / 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal ,7 730, , Honvédelmi Minisztérium cím összesen ,4 880, , Magyar Honvédség 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ,6 315, , /2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , Magyar Honvédség cím összesen , , , Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 3/1 Katonai Felderítő Hivatal 8.193,1 20, , /2 Katonai Biztonsági Hivatal 2.146, , Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím összesen ,7 20, , MH Honvédkórház cím , , , Költségvetési szervek összesen: , , , /1 Beruházás 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 400,0 200,0 200,0 8/1 Beruházás 400,0 200,0 200,0 0 8/2 Ágazati célelőirányzatok 8/2/1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0 8/2/3 Társadalmi szervek támogatása 8/2/3/6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 62,0 62,0 8/2/3/19 Társadalmi szervek támogatása 106,0 106,0 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 2.210, ,2 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3.689, ,0 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5.626, ,4 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 500,8 8 / 2 / 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen: ,1 0, ,1 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: ,1 200, ,1 0 MINDÖSSZESEN: , , ,

3 4 1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai A HM fejezet évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg: a jogállási törvényekben (Hjt., Ktv., Kjt., Kormánytisztviselői tv., Üszt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása; a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben a missziókban, a kontingensekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások biztosítása. a) Létszám-előirányzatok A fejezet évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra. A HM Igazgatása alcím létszámkeretének kialakításakor a tervezés során számoltunk a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1223/2011. (VI.29.) Kormány határozattal módosított 1166/2010. (VIII.4.) Kormány határozatban foglaltakkal. Így összességében a HM Igazgatás létszáma 523 főben került megtervezésre. A fejezet számolt továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával így a 4. cím ZMNE megszűntetésre került, a hivatásos állomány a 2/1. alcímen került megtervezésre, míg a közalkalmazotti állomány átadásra kerül a KIM részére. Az 5. cím Katonai Ügyészségek cím átadása folyamatban van, így az 1/2 alcímen elkülönítetten került megtervezésre. A HM fejezet évi megtervezett költségvetési létszámkerete fő. A évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Állománycsoport Költségvetési létszám /fő/ Változás Volumen Mértéke % év év (3-2) (3:2) Tábornokok, tisztek ,26% Zászlósok, tiszthelyettesek ,29% Szerződéses legénység ,81% Közép-és felsőfokú tanintézeti hallgató ,71% Katona állomány összesen ,71% Köztisztviselők/Kormánytisztviselők ,10% Közalkalmazottak ,16% Polgári állomány összesen ,85% MINDÖSSZESEN ,46% Megjegyzés: a táblázatban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes

4 5 szabályairól szóló 32/2004. (III.2.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az MK Katonai Felderítő Hivatal és az MK Katonai Biztonsági Hivatal tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti állománycsoport létszámában szerepel. A évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti és alcímenkénti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés ből Katonai Ügyészségek Összesen Tisztek Tiszthelyettesek Szerződésesek Közalkalmazottak Kormánytisztviselők Köztisztviselők Részfoglalkozásúak - KA Részfoglalkozásúak - KOT KF hallgatók FF hallgatók Költségvetési létszám b) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata A személyi juttatások és járulékok évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata ,5 MFt, mely a évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva ,9 MFt összegű csökkenést, míg a 2011.évi törvényi módosított előirányzathoz képest 7.511,0 MFt csökkenést mutat és a kiadási főösszeg 50,3 %-át teszi ki.

5 6 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti: MFt-ban Előirányzat Kiadás megnevezése 2012 Rendszeres személyi juttatások (alapilletmények, illetménykiegészítés, illetménypótlékok) Nem rendszeres személyi juttatások (túlszolgálati-,készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések) , ,0 Külső személyi juttatások (tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók 746,4 járandóságai) Személyi juttatások összesen ,0 Munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíj-biztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék, táppénz hozzájárulás) ,5 Mindösszesen ,5 Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza-juttatásokat is évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között ,9 MFt, a járulékok között 1.975,3 MFt, összesen ,2 MFt. Illetményfejlesztést a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évre nem tervezett. A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően a évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre jutó átlagokkal tervezte. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadási többleteket nem tervezte. A munkaadókat terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre, a kialakított évi előirányzat során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások hatásai (a nem pénzben történő juttatások vonatkozásában). Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését. 2.) Dologi kiadások A tervezett dologi kiadások összege ,1 MFt, mely a fejezet kiadási előirányzatának a 42,0 %-át teszi ki. A dologi kiadásokon belül a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a logisztikai dologi kiadások összege a 2/2 költségvetési alcímen az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) központi költségvetésében 8.584,9 MFt.

6 7 A dologi kiadások között került megtervezésre többek között a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége ,7 MFt összegben, amely tartalmazza az Áfa-t (6.539,5 MFt), továbbá 450,0 MFt a Gripen bérlésével kapcsolatban felmerülő hazai kiadások. Az elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.) és őrzésvédelmi szolgáltatás központi megvásárlására, egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra, szennyezett területek kármentesítésére ,6 MFt-ot tartalmaz a javaslat. A nemzetközi feladatokra, logisztikai fejlesztési programokra (pl. Gépjármű program, Cyber defence), tárcaszintű központi feladatokra, a csapatok és intézmények saját hatáskörű a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások beszerzésére ,9 MFt került a tervbe. 3.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet összesen 9.221,0 MFt-ot tesznek ki, s a tárca kiadási előirányzatából 3,9 %-kal részesednek. Ezen a kiemelt előirányzaton belül kerültek megtervezésre: a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása; a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz); a személyi állomány részére nyújtandó jogszabályi kötelezettségen alapuló szociálpolitikai juttatások; a társadalmi szervek támogatása. 4.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások volumene - a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen tervezett 400,0 MFt Lakástámogatás és a 3.689,0 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzattal együtt 8.862,5 MFt, mely a tárca kiadási előirányzatának az 3,8 %-át teszi ki. A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 3.427,8 MFt-ot, a felújítások 895,7 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 300,0 MFt-ot, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 MFt, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 3.689,0 MFt-ot, Lakástámogatás 400,0 MFt-ot tesznek ki. A felhalmozási kiadások az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák: Gépjármű beszerzési program 1.580,4 MFt Microsoft nagyvállalati licensz beszerzése-követése 700,0 MFt Infrastrukturális feladatok felhalmozási kiadásai 278,4 MFt Lövedék és repeszálló védőmellények beszerzése 240,0 MFt Nemzeti támogatás 230,0 MFt Afganisztáni szerepvállalással kapcsolatos beszerzések 150,0 MFt P-37M radar berendezések felújítása 120,0 MFt MH katonai repülőterein üzemelő földi repülésirányító

7 8 berendezések felújítása 100,0 MFt Cyber defence 100,0 MFt Családalapítási előleg 100,0 MFt K+F programok 70,0 MFt Műszaki vizsgaállomások korszerűsítése 50,0 MFt Katasztrófa védelmi feladatok 40,0 MFt Szálloda és vendégházak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhalmozási kiadások 20,0 MFt A fejezet költségvetési javaslatában a személyi jellegű kiadásoknak (beleértve a 12,9 Mrd Ft-ot, azaz az 5,5 %-ot kitevő devizaellátmányt és járulékait is) 50,3 %, a működési és fenntartási kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) 31,8 %, a felhalmozási jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 17,9 % a tárca költségvetéséből való részesedési aránya. Összefoglalva megállapítható, hogy a személyi állomány juttatásaira, az ÖTR állományának rendelkezésre állási díjára, a nemzetközi szerepvállalás feladataira és fizetési kötelezettségeire, a Gripen bérleti díjra és Áfa fizetési kötelezettségre, minimális fejlesztési feladatokra biztosított előirányzat a költségvetéshez mérten kiegyensúlyozott. III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 5.035,7 MFt, mely teljes összegében támogatási előirányzatból kerül finanszírozásra. A feladat és létszám racionalizálásból adódóan az 1/2 alcímen átalakításra kerül a HM Belső Ellenőrzési Hivatal (HM BEH), a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH), a HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH), melyek feladatát évtől csökkentett létszámú szervezeti egységek látják el az 1/1 HM Igazgatása alcímen. Személyi juttatások javasolt előirányzata 3.459,7 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékoké 911,7 MFt. A személyi juttatások javasolt előirányzata 28,2 MFt-tal marad el a évi törvényi módosított előirányzattól. Dologi kiadásokra 657,2 MFt került szerepeltetésre a javaslatban, amely többek között az alábbi feladatok végrehajtására nyújt fedezetet. Az alcím az integrált minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl több tárcaszintű feladat (nyelvképzés 76,6 MFt, katonasuli program 71,0 MFt, tudományszervezés 11,2 MFt, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések 21,1 MFt, központi kulturális feladatok 10,2 MFt kommunikációs feladatok 6,0 MFt, stb.) előirányzatát is tartalmazza.

8 9 Az említett feladatokon túlmenően a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály koordinálása mellett a Katasztrófavédelmi feladatok fedezetére összesen 144,2 MFt került megtervezésre az alábbi (al)címeken: 1/1 HM Igazgatása (2,8 MFt); 2/1 HVK közvetlen szervezetei (3,8 MFt); 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (134,1 MFt); 6 MH Honvédkórház (3,5 MFt). Az egyéb működési célú kiadások 7,1 MFt-os előirányzata nyúj többek között fedezetet a társadalom és szocpol juttatásokra és a munkaadót terhelő SZJA-ra. 2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre ,0 MFt kiadási összeggel, melynek fedezete ,0 MFt költségvetési támogatás és 150,0 MFt bevétel. A szervezeti átalakításából adódóan az alcímen az alábbi 3 hivatal kerül átszervezésre, melyek feladatát az 1/1 HM Igazgatása alcímen létrehozott új szervezeti egységek látják el. HM Belső Ellenőrzési Hivatal (HM BEH); HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH); HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH). Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre: HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (HM KPH); HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság (HM PRI); HM Hatósági Hivatal (HM HH); HM Védelmi Hivatal (HM VH); HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM); HM Tábori Lelkész Szolgálat katolikus szolgálati ág (HM TLSZ); HM Tábori Lelkész Szolgálat protestáns szolgálati ág (HM TLSZ); HM Tábori Lelkész Szolgálat zsidó szolgálati ág (HM TLSZ); HM Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); HM EBESZ (Bécs) A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a HM KPH által kerül többek között ellátásra a pénzügyi és számviteli ellátó tevékenység, a központi bérszámfejtés, az illetmény- és egyéb személyi juttatások kifizetése, járulékok és adók levonása, bevallása és befizetése. A fejezeti kezelésű előirányzatok között felszámolásra kerülő HM Bessenyei György Nonprofit Kft. helyett a kulturális és rendezvényszervezési, valamint a vendégház üzemeltetési feladatok egy részét a évben megalakult HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság veszi át.

9 Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege ,0 MFt. 10 Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 1.976,1 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra: - Gazdálkodási információs rendszer üzemeltetése 814,7 MFt - Rehabilitációs hozzájárulás 347,2 MFt - Cégautó adó 292,3 MFt - Kártérítés 214,3 MFt - Bankköltség 124,6 MFt - Munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 50,0 MFt - OEP megállapodás alapján teljesítendő megtérítések 44,2 MFt - Magasabb parancsnoki segély 26,0 MFt - MÁK díj 24,7 MFt - Perköltség 15,0 MFt - Szerződéses katonák szállítási költsége 10,0 MFt - Reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA, EHO 13,1 MFt Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 5.717,9 MFt előirányzat (devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre többek között a Kanadai repülőgép hajózó képzésre 3.403,7 MFt, nemzetközi gyakorlatokra és tanfolyamokra 355,0 MFt, nyelvképzésre 5,9 MFt, nemzetközi ellenőrzési feladatra 4,2 MFt, multilaterális rendezvényekre 90,1 MFt, kétoldalú kapcsolatokra 67,6 MFt. 3.) Az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcímen a csapatok központi infrastrukturális kiadásai és néhány nemzetközi feladat került megtervezésre ,7 MFt kiadási összegben, melynek fedezete ,7 MFt költségvetési támogatás és 730,0 MFt bevétel. A csapatok működtetésével kapcsolatos logisztikai és nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok (19.412,9 MFt) átadásra kerültek a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímhez. A Hivatal feladata a saját intézményi működési kiadásain túlmenően a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlan üzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása. Az alcím kiadási előirányzatának főösszege ,7 MFt. Főbb infrastrukturális feladatok előirányzatai: Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása, valamint az élőerős és technikai őrzésvédelmi feladatok ,4 MFt; A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok 153,6 MFt. Az elhelyezési szolgáltatás központi megvásárlásán kerül elszámolásra az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei a fejezet csaknem teljes

10 11 intézményrendszerét érintően (az MK KFH teljes egészének, az egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. kivételével). Központi logisztikai és infrastrukturális feladatok költségvetése fedezetéül további 2.925,0 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra: Egyéb központi feladatok (parlagfű mentesítés, közműfejlesztési hozzájárulás, társasházak közös költsége, vízkészlet járulék, nőtlenszállók bérleti díja, bérelt ingatlanok közüzemi díja, kazánok hatósági felülvizsgálata) 2.665,3 MFt Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcs. feladatok 187,7 MFt Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjak és banki költségek 50,0 MFt NSIP Programiroda tevékenysége 22,0 MFt Gripen programra ezen az alcímen ,7 MFt-ot (ÁFA-val együtt) tervezett a fejezet, ami az alcím összkiadásainak 57,5 %-át (a tárca kiadási főösszegének a 13,9 %-át) teszi ki. Az alcím előirányzatán belül nemzetközi feladatokra 307,4 MFt előirányzat került megtervezésre az alábbiak szerint: Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC) 146,6 MFt Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 82,9 MFt EUFOR század kiadásaira 72,1 MFt Nemzetközi tanfolyamokra 5,8 MFt 4.) A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege ,6 MFt. A 2/1 alcímen ,6 MFt kiadási előirányzat került szerepeltetésre a javaslatban, melynek fedezetéül ,6 MFt költségvetési támogatás és 315,0 MFt bevétel szolgál. Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre: MH Műveleti és Doktrinális Központ MH Támogató Dandár (a megszűnt MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtól átvett fogorvosi rendelő üzemeltetésével együtt) MH Geoinformációs Szolgálat MH Központi Kiképző Bázis MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola HVK Személyzeti Csoportfőnökség alárendelt szervezetei (MH Kelet- és az MH Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ) MH Ludovika (hallgatói) Zászlóalj A szerkezeti átalakítás folyamatban van, várhatóan megszüntetésre illetve összevonásra kerülhetnek szervezetek.

11 12 Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.626,6 MFt került megtervezésre (a 2.327,1 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 627,4 MFt összegű járulékaival együtt). A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: Nemzeti támogatás az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működése a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra az MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) működése Afganisztáni szerepvállalás az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk) működése KFOR Kontingens UNFICYP MFO EUFOR század Katonai megfigyelők UNIFIL 2.553,7 MFt 406,6 MFt 180,0 MFt 154,0 MFt 117,6 MFt 105,8 MFt 68,0 MFt 20,3 MFt 9,4 MFt 5,3 MFt 3,8 MFt 2,1 MFt 5.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege ,8 MFt, költségvetési támogatása ,8 MFt és bevételi előirányzata 3.500,0 MFt. Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repülő csapatok, ellátó központok és egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, továbbá a központi ellátás körébe tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok fedezete. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt összesen ,7 MFt került megtervezésre az alábbi feladatokra: Afganisztáni szerepvállalás ,2 MFt KFOR kontingens 3.213,6 MFt EUFOR század 1.489,7 MFt Nemzeti támogatás 1.069,2 MFt Gripen pilóták pótlólagos képzésének pénzügyi jellegű kiadásai 981,2 MFt UNFICYP 547,6 MFt Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 364,3 MFt MFO 248,3 MFt Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália) 135,5 MFt Katonai megfigyelők 83,9 MFt AN-26-os pilóták kiadásai 75,5 MFt UNIFIL 22,3 MFt Líbiai szerepvállalás 18,3 MFt Cseh repülőhajózó képzés 16,1 MFt Nemzetközi tanfolyamok 2,0 MFt

12 13 6.) A 3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím kiadási főösszege 8.193,1 MFt, költségvetési támogatása 8.173,1 MFt és bevételi előirányzata 20,0 MFt. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat, az attaséhivatalok kiadásait és a haderőfejlesztés kiadásait is. 7.) A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege 2.146,6 MFt-ban került meghatározásra. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít az MK KBH nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatainak ellátásához, melyet teljes összegben költségvetési támogatásból hajt végre. 8.) A 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) cím megszűnik. A megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 1.216,1 MFt-os összegű támogatásielőirányzat és 234 fő került átadásra, a bevételi előirányzatot az NKE tervezi. A 2/1 alcímen kerül foglalkoztatásra 127 fő hivatásos katona, melynek személyi juttatása és munkaadót terhelő járuléka 1.116,9 MFt. 9.) A Katonai Ügyészségek átadásra kerülnek a VIII. fejezet MK Ügyészségek részére, amely folyamatban van, az erre a címre tervezett 1.190,1 MFt előirányzat és 171 fő költségvetési létszám az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen jelenik meg a javaslatban. 10.) A 6. címen az MH Honvédkórház évi kiadásai kerültek megtervezésre. Az MH Honvédkórház a Honvédkórház ÁEK bázisán az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ összevonásával alakul meg. Alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg - és a fekvőbeteg ellátáson, a rehabilitáción, a krónikus fekvőbeteg ellátáson és a speciális szakellátáson túlmenően többek között az eddig az MH HEK által működtetett katasztrófa egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH Honvédkórház területi ellátási kötelezettséggel bíró speciális és ágazati feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál úgy, hogy biztosítja egyrészt a korábban a HM, a NEFMI, a BM és az NFM felügyelete alá tartozott egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását, másrészt pedig a HM mellett más minisztériumok (BM, KIM, stb.) által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatásokat. A cím tervezett kiadási főösszege ,5 MFt, amely ,0 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 900,0 MFt intézményi bevételből, illetve 4.609,5 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

13 14 III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 1.) A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 400,0 MFt. Az alcím teljes összege a évet érintően a Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok jogcímcsoporton került megtervezésre, mely a lakástámogatás kiemelt előirányzatot érinti. A fejezet költségvetésében továbbra is prioritásként szerepel a szolgálati-, munka- és életkörülmények javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. A fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor, mely feladatot a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), illetve a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet írja elő. A Lakástámogatás feladatra a beérkezett és befogadott igények összegére való tekintettel szükségessé vált a feladat támogatásból történő finanszírozása 200,0 MFt értékben, a tervezett 200,0 MFt összegű korábban nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel mellett. 2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím évi tervezett főösszege ,1 MFt. A válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) jogcímcsoporton 100,0 MFt került tervezésre "felülről nyitott" előirányzatként. A Társadalmi szervek támogatása jogcímen az érdekképviseleti szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, továbbá katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 106,0 MFt összegben. A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi szervezetekkel együttesen történő ad- hoc jellegű tevékenységeire a Társadalmi szervek pályázati támogatása jogcímen biztosítunk fedezetet a költségvetési javaslatban 62,0 MFt összegben. A jogcímcsoporton összesen 168,0 MFt került tervesítésre. A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.), továbbá a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. és a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 2.210,2 MFt összegű előirányzat került megtervezésre, amely tartalmazza a HM Bessenyei György Nonprofit Kft. felszámolási feladatainak végrehajtásához szükséges előirányzatot is. A fenti összeg a évre tervezett alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok végzésén felül az alábbi főbb feladatokra kerül biztosításra: Térképészeti és katonaföldrajzi programokra, valamint nyomdai és egyéb sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadásokra a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére; Az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatokra, Nemzetközi és NFTC kommunikációra, ifjúsági kommunikációra, sportrendezvények kommunikációs támogatására, kutatások, elemzések, média projektek, online megjelenés, kiadványok,

14 15 hagyományápolás, PR cél szerinti feladatok támogatására valamint kommunikációs tréningekre a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére; A Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag Erődök állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtására, a katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezésére és lebonyolítására a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. részére. A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához, mely 3.689,0 MFt összeggel szerepel a tervekben, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: a évi hozzájárulás várható összege, a CP3A0053 NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket tartalmazó képességcsomag keretében biztosított üzemanyag ellátási szerződés hazai forrásszükségletét, a CP5A0109 NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását tartalmazó képességcsomag feladatait, a CP5A0044 az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó képességcsomag keretében megvalósításra tervezett harmadik radarhelyszín feladatait, a CP0A0104 NATO-kiterjesztett alap távközlési hálózati szolgáltatások megnevezésű és a CP5A0030 szövetségi szintű műholdas kommunikációt (SATCOM) előirányzó képességcsomagok megvalósításáról szóló tanulmánytervek szükségletét, a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó CP5A0035 képességcsomag föld-levegő rádiórendszer beszerzésének és telepítésének (5WI17002 projekt) nemzeti forrását. Az Alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport 53,7 MFt összegű támogatása az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok végrehajtására biztosít fedezetet. Az előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók döntően kisnyugdíjasok - közalapítványon keresztül történő segélyezését. A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű 6.148,2 MFt összegű befizetések között a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5.626,4 MFt összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 MFt összegű kötelezettség került megtervezésre. A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladataira 21,0 MFt-ot javasoltunk.

15 16 III.3. Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott feladatok A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet intézményei a szűkös erőforrásokra való tekintettel évben nem terveztek önrészt Európai Uniós pályázatok benyújtásához. Budapest, október - n. (Dr. Hende Csaba) honvédelmi miniszter (Dr. Matolcsy György) nemzetgazdasági miniszter Készült: 3 példányban Egy példány: 16 lap Készítette: Tóth E. Ilona alez. ( ) Kapják: 1. sz. pld.: NGM 2. sz. pld.: HM GTF 3. sz. pld.: Irattár

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 151/2013. (III. 21.) KE határozat 1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 9859

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 9859 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 30., péntek 51. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 105/2011. (IX. 30.) HM utasítás az intézményi bevételekkel kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (I. 25.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítés

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A 2011. évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100 2 A Belügyminisztérium fejezet 2003. évi kiadási előirányzata 302.828,3 millió forint, a bevételi előirányzata 36.163,0 millió forint, a támogatási előirányzata 266.665,3 millió forint. A támogatási keretszám

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság A Belügyminisztérium fejezet 2011-es költségvetése a Kormány programjának megfelelően kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/7655. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: 85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda 49. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 78/2012. (X. 31.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról 8753 79/2012. (X. 31.) HM

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben