KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014"

Átírás

1 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán belüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán kívüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem Amennyiben igen, milyen keretek közt /a válaszok aláhúzandók/? szakkör vetélkedő/verseny tematikus programok kiadványok feldolgozása szakmai nap(ok) nyílt nap(ok) előadások szervezése egyéb, éspedig:.. 1. Általános kérdések 1.1 Az iskolában folyó pénzügyi oktatás, illetve a gazdasági nevelés jelenlegi helyzete Iskolánkat az Egri Főegyházmegye július 11-én alapította. Az új intézmény a korábban önkormányzati fenntartásban működő, de augusztus 31-én megszüntetett V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulóinak, dolgozóinak és eszközeinek átvételével, nem jogutódlással jött létre. Az iskola profilját a évfolyamon a közgazdaság és az informatika szakmacsoportos képzés jelenti, míg a szakképző évfolyamokon mindezek mellett egy ügyviteli szakmát (ügyintéző titkár) is oktatunk. Az iskola hagyományos profiljába a pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképesítést adó szak tartozik, melyen a képzést a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával kötött megállapodás alapján végezzük, valamint a folyó tanévben indítottuk első alkalommal az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakokat. A fentiek tükrében elmondható, hogy évfolyamon a közgazdaság szakmacsoporton tanuló valamennyi diákunk, továbbá a szakképzésben az ügyintéző titkár szak tanulói a pedagógiai program szerint valamennyien 1

2 tanulnak pénzügyi ismereteket és gazdasági, gazdálkodási ismereteket a következő tantárgyak keretében: gazdasági környezetünk, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek és a gazdálkodási alapismeretek. Közgazdasági alapismeretekből mint válaszható tantárgyból a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A jövőben igyekszünk motiválni, ösztönözni diákjainkat, hogy minél többen válasszák érettségi tárgyként az elméleti vagy üzleti gazdaságtant. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a tanulói kör rendelkezik az alapvető gazdasági és ezen belül a pénzügyi ismeretekkel. Ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakon tanuló diákjaik a projektmenedzsment tantárgy keretein belül tanulnak vállalkozási, marketing, gazdálkodási és pénzügyi ismereteket mintegy 20 órában. A pénzügyi szakügyintéző szakképzési szakon annak szakterülete okán a tanulók magas szintű (felsőfokú) szakismereteket szereznek a pénzügyek és a gazdálkodás területéről. Gazdasági nevelés tanórán kívüli foglalkozások keretében is történik, melynek színterei a szakköri foglalkozások, szabadidős foglalkozások (szakest, szakmai nap), előadások (pl. pénzintézeti, fogyasztóvédelmi stb.). A szakképző évfolyamon tanuló diákjaink valamennyien részt vesznek kötelező vállalati nyári szakmai gyakorlaton. Ennek ideje alatt közvetlen szakmai tapasztalatot szereznek, betekintést nyernek a vállalati gazdálkodás néhány folyamatába. 1.2 A gazdasági nevelésbe bevontak adatai Jelenleg Tervezett Nevelésbe bevontak száma: 277 fő 384 fő ebből: megoszlás diák 255 fő 340 fő 89% pedagógus 12 fő 24 fő 6% egyéb közreműködők, résztvevők 10 fő 20 fő 5% A fenti adatok azt jelzik, hogy a közgazdaság szakmacsoportos évfolyamos valamint a szakképző évfolyamos tanulóink tanórai foglalkozás keretében különböző szinten valamennyien részesülnek gazdasági, pénzügyi képzésben. A jövőben igyekszünk a gazdasági nevelésbe bevonni az informatika szakmacsoport évfolyamos tanulóit is. Egyrészt ezt az osztályfőnöki órák szabadon felhasználható órakeretei terhére beiktatott gazdálkodási, valamint pénzügyi (fogyasztói) tudatosságot erősítő ismeretek nyújtása, a műszaki pályák világa tantárgy óráinak 30%-án gazdálkodó szervezetek látogatása formájában igyekszünk biztosítani. Másrészt arra törekszünk, hogy a tanulóknak min. 60%-a vegyen részt az iskolai szinten megrendezésre kerülő, meghívott előadók által tartott (pl. Gazdasági Versenyhivataltól, helyi bankfiókokból stb.) szakmai előadásokon, szakesteken, gazdasági vetélkedőkön és játékokban. A 2012/2013. tanévtől kezdődően egy gimnáziumi osztály indítását is tervezzük. Ennek a helyi tantervébe beillesztettük a Gazdasági ismeretek 2

3 tantárgyat. A négy éves tantárgy heti óraszáma az évek sorrendjében a középszintű (emelt szintű) oktatásban 1 1 2,5 (4,5) 2 (4) óra. A tantárgyból a 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. A tárgy keretein belül megismerkednek többek között a gazdasági alapfogalmakkal, a gazdálkodás szervezeti kereteivel, a háztartások gazdálkodásával, a modern közgazdaságtan fogalmaival, a piaci mechanizmusokkal, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkkel, a vállalkozási formákkal, a pénzügyi fogalmakkal, pénzpiaccal, a monetáris politikával, a finanszírozás alapismereteivel stb. 1.3 A gazdasági nevelésben résztvevő diákok megoszlása az évfolyamok közt Évfolyam Jelenleg, fő Tervezett (%) Összesen: A 2011/2012. tanévre kitűzött célok és megvalósításának eszközei A folyó tanévben a Pénziránytű iskolahálózat tagjaként iskolánk az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó tanórai (szaktárgyi illetve osztályfőnöki) és tanórán kívüli programok megvalósítására. A közgazdasági és ügyviteli munkaközösség tagjai egymás számára átadják azokat a módszertani tapasztalatokat, tananyagokat, prezentációkat, amelyek a gazdasági nevelés, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelésére eredményesen használhatóak. Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai számára a közgazdásztanárok előadásával felkészítő foglalkozást tartunk, tananyagokat adunk át. Felmérjük és figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését. A tanórán kívüli programokon való tanulói részvétel növelését célozzuk meg, amit elsősorban a tanulók megfelelő motiválásával kívánunk elérni. 1.5 A 2011/2012. tanév legfontosabb eredménye, előrelépése a gazdasági nevelés illetve a fogyasztói kultúra fejlesztése kapcsán A közgazdasági szakestünk jelentős érdeklődés keretében zajlott. Nagy sikert arattak a gazdasági játékok (legjobb gyümölcskereskedő, legjobb stratéga verseny), a meghívott előadó által tartott előadás (egykori diák a munkaerő-piaci lehetőségekről, gyakorlati szakember egy-egy gazdasági témáról stb.). Nevelési értekezleten a személyi jövedelemadó törvény kollégákat érintő változásairól adtunk tájékoztatást. 1.6 A következő tanévre vonatkozó három legfontosabb célunk a) Beiktatjuk az osztályfőnöki órák anyagába a szabadon felhasználható órakeret terhére a gazdasági nevelés és a pénzügyi fogyasztói tudatosság 3

4 növelését szolgáló tematikai elemeket. Az osztályfőnöki tanmenetek ezzel történő kiegészítéséhez programjavaslatot és segédanyagokat (gazdasági és pénzügyi fogalomtár, háztartási pénzügyi útmutató, pénzügyi kalkulátor stb.) készítünk. b) A tanulók szakmai érdeklődésének felkeltése, szakmai látókörének bővítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek érdekében a tanév folyamán két alkalommal szervezünk olyan előadást, amelyet a pénzügyi és a gazdasági élet vezetői tartanak. c) Nevelőtestületi értekezletek keretében tájékoztatókat szervezünk gazdaságipénzügyi aktualitásokról (pl. adózási szabályok, számlavezetési lehetőségek stb.) a kollégák részére. Előadóként ebben az ismeretterjesztésben közgazdász-tanáraink és külső szakemberek (bankfiók igazgató, cégvezető stb.) vesznek részt. 1.7 A diákok aktivizálására szolgáló eszközeink a pénzügyi oktatásban illetve a tudatos fogyasztóvá nevelésben Az előadások és egyéb, a gazdasági nevelést és a körültekintő fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése során a tematikát és a programot a tanulók érdeklődésének megfelelően, a javaslataikat is figyelembe véve készítjük elő. Igyekszünk előtérbe helyezni a mindennapokhoz szorosan kötődő gazdálkodási és pénzügyi ismereteket. A tanulók részvételi hajlandóságának ösztönzése céljából a programokon való részvételt beszámítjuk az iskolai tanulói pontversenybe, s hasonlóképpen járunk el a szakmai versenyeken való szereplés és az ott elért eredmények értékelése során is. A rendezvényeken jelképes ingyenes vendéglátásban is részesítjük a diákokat (tea, zsíros kenyér stb.). Az aktivizálást jól szolgálják a játékos ismeretszerzés különböző formái. A tanulók érdeklődésének felkeltése céljából régi pénz és régi értékpapír kiállítást szervezünk egyik kollégánk és szülők gyűjteményének bemutatásával az iskola tanirodájában (biztonsági okokból). Ezt vezetéssel az osztályok történelem és osztályfőnöki órán látogathatják, de egyénileg is biztosítunk rá lehetőséget. Évek óta alkalmazzuk az osztályfőnöki órákon a Tudatos Vásárlók Egyesületének közreműködésével, EB támogatással kiadott oktatási segédanyagot az osztályfőnöki órákon a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a 11. évfolyamon. 1.8 A gazdasági nevelés megvalósításának forrásai Iskolánk saját bevételei az alaptevékenységével kapcsolatosak (ma döntően ingatlan bérbeadásból származnak). A vállalkozási tevékenység lehetőségét a fenntartó ugyan biztosítja, de jelenleg ilyet nem folytatunk. Felnőttképzési tevékenységet a jövőben szeretnénk végezni az Országos Egyházi TISZK tagjaként az akkreditált programjait felhasználva. Külső forrásként esetenként számíthatunk a Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány anyagi támogatására, amennyiben a 4

5 finanszírozandó feladat egybevág az alapítványi célok valamelyikével. A gazdasági nevelés és pénzügyi tudatosság növelése jól illeszkedik a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés céljához. A rendezvényeken a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az iskolai diákszervezet támogatására a nyersanyagok beszerzése területén. A fenntartónk az iskola pedagógiai programjában szereplő szakmai kirándulásokat szerény mértékben anyagilag támogatja. Ennek keretében tanulóink a tanulmányi évek alatt egy alkalommal részt vesznek egy budapesti kiránduláson. A kirándulás programjába beiktatjuk az MNB Látogatóközpontja kiállításának megtekintését is. A jövőben is törekszünk arra, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva pótlólagos forrásokat vonjon be az oktató-nevelő munka finanszírozásába, s ezt kiterjesztjük a gazdasági és pénzügyi nevelésre is. Iskolánk regisztrált tehetségpont (Árpádháziak Tehetségpont). A tehetséggondozó munkánk finanszírozására az elmúlt évben egy gazdasági-sport tehetséggondozó tábort tudtunk finanszírozni az OKA jóvoltából. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk arra, hogy az OFI szakmai irányítása mellett a Wekerle Alapkezelőnél kiírásra kerülő tehetséggondozó pályázatokon (műhelymunka, táborozás) forrást találjunk ezen tanórán kívüli tevékenységek finanszírozására. 2. Képzés 2.1 Gazdasági neveléshez kapcsolódó pedagógus továbbképzések, oktatások Az iskola közgazdász tanárai vállalják a nem gazdasági szaktanárok (osztályfőnökök) felkészítését a gazdasági-pénzügyi nevelés terén végzendő munkára. A munka tervezettségét az osztályfőnöki munkaközösség munkatervébe való beépülés biztosítja. A jövőben szívesen vállalkoznak bemutató óra megtartására is, kollégák és mások (pl. szülők, általános iskolások) részvételével. 2.2 Az oktatók szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése A pénzügyi ismeretek oktatásában közvetlenül érintett kollégák olyan közgazdász-tanárok, akik folyamatosan nyomon követik a jogszabályi változásokat, rendszeresen részt vesznek a szakmai megújulásukat szolgáló továbbképzéseken, biztosítva ezzel azt, hogy naprakész szakmai tudással rendelkeznek. Az érintett oktatók közül hárman a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara tagjaként, egy kollégánk a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elnökségi tagjaként időben informálódik a szakmát érintő legfontosabb jogszabályi változásokról. A kollégák rendszeresen részt vesznek Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett szaktárgyi továbbképzéseken. 5

6 Az új információról a kollégák a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség ülésein számolnak be, illetve adják tovább azokat. 2.3 Gazdasági-nevelési munkacsoport A gazdasági-pénzügyi nevelési célok megvalósításának elősegítése érdekében február 1-től gazdasági-nevelési munkacsoportot hozunk létre. A munkacsoport tagjai, akik az iskolai nevelés különböző területén tevékenykednek, és összehangolják, szervezik a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtását. A gazdasági-nevelési munkacsoport tagjai: az iskola igazgatója, a szakmai igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatás vezetője, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a szülői szervezet vezetője. 3. Együttműködés 3.1 Együttműködés más nem oktatási intézményekkel Iskolánk szoros kapcsolatot tart az összefüggő nyári szakmai gyakorlat lebonyolítását vállaló gazdálkodó szervezetekkel, melyek véleményünk szerint az iskolahálózat értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak. A szakképzésünk okán a helyben működő pénzintézeti fiókokkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Már eddig is több alkalommal tartottak előadást dolgozóinknak és tanulóinknak egyaránt. Úgy véljük, hogy csak a megfelelő mennyiségű és minőségű információ birtokában hozható meg a felelős fogyasztói döntés. Ez segíthet annak eldöntésében, hogy a választott termék vagy szolgáltatás valóban megfelel-e elvárásainknak, céljainak. A tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgálja a jogszabályi, szakmai előírások megismerése, melyek védik értékeinket, biztonságunkat és pénztárcánkat. Folyó tanév végén már az informatika szakmacsoporthoz tartozó 13. évfolyamos tanulóink is részt vesznek nyári szakmai gyakorlaton, így ennek következtében és bővülnek vállalati kapcsolataink. 3.2 Együttműködés a civil és szakmai szervezetekkel Az utóbbi néhány évben minden végzős tanulók részt vesz egy a Gazdasági Versenyhivatal egyik tanácsadója által tartott előadáson. Ezt a jövőben is biztosítani kívánjuk. A helyi civil kapcsolatok terén a fogyasztói tudatosság fejlesztése és a fogyasztóvédelem irányában tervezünk nyitást. 3.3 Együttműködés iskolákkal Intézményünk továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani a térségben működő hasonló profilú katolikus szakközépiskolákkal, a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolával és a kisvárdai Szent László 6

7 Katolikus Szakközépiskolával, valamint a hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskolával. Ez a gazdasági szaktanárok szakmai tapasztalatcseréjét jelenti, és az iskolák tanulóinak együttes meghívásos részvételét elsősorban a szakmai versenyeken. Iskolánk egyik alapító tagja az Árpádháziak Tehetségpontnak. Ennek keretében más iskola tanulóit és tanárait is bevonva matematika - gazdasági tehetséggondozó műhelyt kívánunk indítani. Városunknak Holland testvérvárosi kapcsolata korábban rávetült iskolánkra is, de a fenntartóváltás miatt ennek továbbfejlesztése még bizonytalan. Terveink között szerepel kapcsolatok kiépítése külföldi középiskolával, egyházi segítséggel. 3.4 Részvétel a helyi közélet programjaiban Tárgyalást folytatunk a Bodrogköz és a Zemplén területét lefedő Zemplén Televízióval, akikkel egy közös gazdasági ismeretterjesztő műsor létrehozására. Ennek kialakítása még folyamatban van. Továbbá lásd 5.2. pont. 4 Aktivizálás 4.1 Versenyek Iskolánk korábban aktív és sikeres szereplője volt az MNB Monetary versenyének. Eredményeink: 2005/2006. tanévben Észak-Magyarországi régió 2. helyezés, 2006/2007. tanévben Észak-Magyarországi régió 4. helyezés, 2007/2008. tanében Észak-Magyarországi régió 4. helyezés. OTP Junior pénzügyi ismereti verseny 2009/2010. tanévben Észak-Magyarországi Régió 4. helyezett, 2010/2011. tanévben Észak-Magyarországi Régió 5. helyezett, 2011/2012. tanévben Észak-Magyarországi Régió 11. helyezett. Emellett rendszeres résztvevői vagyunk a közgazdaság szakmacsoport tantárgyi versenyeinek elméleti gazdaságtan és üzleti gazdaságtan tárgyakból. Részletes versenyeredmények az iskola régi honlapján a címen olvashatóak. Tervezzük, hogy a következő években aktívan kapcsolódunk be a KEBA versenybe. Az idén még a verseny tematikájával ismerkedünk, illetve a diákjainak ilyen irányú célzott ismeretek átadási folyamata indult meg. 4.2 Diákvállalkozás Jelenleg diákvállalkozás nem működik iskolánkban, s a közeljövőben sem tervezzük ennek létrehozását és működtetését. 4.3 Interaktivitás A gazdasági és pénzügyi tantárgyak tanmeneteit a helyi tantervek alapján készítik el a szaktanárok. A jövőben biztosítjuk a tanulók számára, hogy a szabad sávok kitöltésére a megadott tematikai egységekből válasszanak, ezek 7

8 sorrendjére javaslatot tegyenek. A szakköri foglalkozások tematikájának kidolgozása során ezt a lehetőséget még inkább biztosítjuk. 5 Kommunikáció 5.1 Belső kommunikációs csatornák Az iskola honlapján (www.katolikuskeri.hu) folyamatosan közzé tesszük a különböző programokra (előadás, verseny, kiállítás stb.) szóló felhívásokat és rendszeresen tudósítunk az eseményekről és az eredményekről. Iskolánk KERI LAP c. alkalmi diákújságjában is közzé tesszük a Pénziránytű iskolai programokra szóló felhívásokat illetve az ezekről készített beszámolókat. A rendezvényeket több alkalommal hirdetjük az iskolarádió adásaiban. A tantárgyi versenyfelhívásokat és a versenyek eredményeit az iskolai faliújságon is megjelentetjük. 5.2 Külső kommunikációs csatornák A 35 településen megjelenő HELYI KRÓNIKA közéleti magazinban iskolánk közgazdasági és ügyviteli munkaközösségének tagjai harmadik éve írják a Gazdálkodj okosan Pénzügyekről érthetően c. rovat havonta megjelenő cikkeit. Ebben hónapról-hónapra közérthető módon, a mindennapi életben hasznosítható pénzügyi ismereteket osztunk meg az olvasókkal. Tervezzük a sorozat cikkeinek megjelentetését az iskola honlapján. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Ebben a lapban, az Újhelyi Krónikában (Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának folyóirata), valamint a Zemplén Regionális Tv hírműsorában tudósítunk, a Pénziránytű iskolai rendezvényekről és kezdeményezésekről. Évente egy alkalommal beszámolunk a gazdasági-pénzügyi nevelésünk eredményeiről az előbb említett médiában. 6 Tájékoztatás 6.1 A szülők, tantestület és a fenntartó tájékoztatása az iskolában folyó gazdasági nevelési program megvalósításáról A tanév utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a Pénziránytű iskola tagjaként milyen tevékenységeket folytattunk és a gazdasági nevelés, a fogyasztói tudatosság növelése vonatkozásában milyen eredményeket értünk el. A tantestületet a tanév nevelési értekezletein tájékoztatjuk a gazdasági-pénzügyi nevelés részeredményeiről, a tanév végi értekezleten pedig részletes értékelést adunk a program megvalósításáról. A fenntartó részére az év végi részletes értékelés írásos változatát küldjük. 8

9 7 Források, segédanyagok 7.1 A téma feldolgozásával kapcsolatban felhasználni tervezett források, segédanyagok Intézményünk könyvtára a következő gazdasági és pénzügyi szakképzésben használható információkat tartalmazó szakmai és pedagógiai lapokat, folyóiratokat járatja: Szakoktatás, Szakképzési szemle, Heti Világgazdaság, Közgazdasági Szemle, Statisztikai Szemle, Számvitel Adó Könyvvizsgálat, A könyvelő, Magyar Közlöny, Pénzügyi Közlöny. A felsoroltak jelentik azt az ismereti hátteret, amelyek a gazdasági nevelés, pénzügyi tudatosság fejlesztése során elengedhetetlenül szükségesek lehetnek a pedagógusok számára. Jól használható internetes oldalak: Sátoraljaújhely, január 16. Készítette: Sebes Péter igazgató Naár János szakmai igazgatóhelyettes 9

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Iránytűvel a pénzügyi oktatásban

Iránytűvel a pénzügyi oktatásban Iránytűvel a pénzügyi oktatásban Sz. Pap Judit Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016. november 24. Előzmények, háttér Alapítás: A Pénziránytű Alapítványt 2008-ban alapította a Diákhitel Központ,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév)

BESZÁMOLÓ. A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév) SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KARCAG BESZÁMOLÓ A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév) Pénzügyi beszámoló: Iskolánk 2011 májusában

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben