KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA"

Átírás

1 SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

2 SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 Celldömölk, József A. u. 1. Telefon: Fax: web: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az iskola honlapján megtalálható a tanárok, fogadóórák menüben:

3 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Beosztása Iskolai végzettsége 1. gazdasági vezető gimnáziumi érettségi 2. iskolatitkár gimnáziumi érettségi 3. kulturális- és szabadidő szervező főiskola 4. takarító szakmunkásképző 5. takarító szakmunkásképző 6. konyhavezető szakmunkásképző 7. konyhai alkalmazott szakközépiskola érettségi 8. konyhai alkalmazott szakmunkásképző

4

5 3. Az országos mérés-értékelés eredményei: FIT-jelentés 2014 https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id= FIT-jelentés :: 2014 Intézményi jelentés Összefoglalás Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 9500 Celldömölk, József A. utca 1. OM azonosító:

6 Összefoglalás Szent Benedek Katolikus Általános Iskola OM azonosító: Intézményi jelentés Összefoglalás Az intézmény létszámadatai Évfolyam Képzési forma Összesen Tanulók száma A jelentésben szereplők Átlageredmények 6. Általános iskola Általános iskola Mérési terület Évfolyam Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Az intézményben Országosan Matematika (1411;1576) 1491 (1490;1492) (1593;1733) 1617 (1616;1618) Szövegértés (1460;1588) 1481 (1480;1482) (1547;1678) 1557 (1556;1558) Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték Országos kompetenciamérés 1

7 Összefoglalás Szent Benedek Katolikus Általános Iskola OM azonosító: Intézményi jelentés Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 9500 Celldömölk, József A. utca 1. A telephely létszámadatai Tanulók száma Évfolyam Képzési forma Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők A 2012-es eredménnyel is rendelkezők 6. Általános iskola Általános iskola Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2012-es eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. Átlageredmények Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Mérési terület Évfolyam Képzési forma A telephelyen Országos Az első viszonyítási A második viszonyítási csoport csoport Neve Eredménye Neve Eredménye Matematika 6. ált. isk. 8. ált. isk (1411;1576) 1664 (1593;1733) 1491 (1490;1492) 1617 (1616;1618) Városi ált. isk Városi ált. isk 1473 (1472;1475) 1593 (1590;1595) Közepes városok ált. isk. Közepes városok ált. isk (1481;1485) 1601 (1598;1604) Szövegértés 6. ált. isk. 8. ált. isk (1460;1588) 1608 (1547;1678) 1481 (1480;1482) 1557 (1556;1558) Városi ált. isk Városi ált. isk 1460 (1458;1462) 1531 (1529;1534) Közepes városok ált. isk. Közepes városok ált. isk (1468;1474) 1541 (1538;1544) A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében A tényleges eredmény a várhatóhoz képest Mérési terület Évfolyam Képzési forma Országos regresszió alapján A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján Matematika 6. ált. isk. 8. ált. isk. Szövegértés 6. ált. isk. 8. ált. isk. A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál Országos kompetenciamérés 2

8 Összefoglalás A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében A tényleges eredmény a várhatóhoz képest Mérési terület Évfolyam Képzési forma Országos regresszió alapján A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján Matematika 6. ált. isk ált. isk. Szövegértés 6. ált. isk ált. isk. A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben* Mérési terület Évf. Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Matematika 6. ált. isk. 8. ált. isk (1411;1576) 1664 (1593;1733) 1498 (1443;1573) 1582 (1474;1668) 1503 (1417;1564) 1602 (1531;1672) 1467 (1396;1524) 1639 (1569;1736) 1544 (1480;1600) 1616 (1529;1719) Szövegértés 6. ált. isk. 8. ált. isk (1460;1588) 1608 (1547;1678) 1601 (1563;1658) 1536 (1476;1593) 1518 (1416;1574) 1604 (1541;1665) 1497 (1408;1568) 1657 (1601;1711) 1555 (1488;1603) 1603 (1531;1676) A évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb A telephely évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől A évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb * A FIT jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. Országos kompetenciamérés 5

9 Az alapszintet el nem érő tanulók aránya Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint A telephelyen Országosan A megfelelő képzési típusban/településtípusban Matematika Szövegértés 6. ált. isk. 3. képességszint 45,8 39,5 43,6 8. ált. isk. 4. képességszint 27,8 42,0 46,9 6. ált. isk. 3. képességszint 16,7 26,3 29,4 8. ált. isk. 4. képességszint 22,3 36,3 41,2 A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint A telephelyen Országosan A megfelelő képzési típusban/településtípusban Matematika Szövegértés 6. ált. isk. 2. képességszint 12,5 15,2 17,3 8. ált. isk. 3. képességszint 0 19,8 22,9 6. ált. isk. 2. képességszint 0 9,6 10,5 8. ált. isk. 3. képességszint 5,6 15,5 17,9 * Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik. Országos kompetenciamérés 6

10 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói ( ) Tanév fő 1 fő 0 fő 0 fő 2 fő 1+10 fő* 0 fő 0 fő * hatosztályos gimnáziumban folytatták tanulmányaikat Országos kompetenciamérés 7

11 5. A volt tanítványaink középiskolákban elért eredményei Továbbtanulási mutatók a tanévben: gimnáziumban: 11 fő szakközépiskolában: 5 fő szakiskolában: 5 fő tanult tovább. Országos kompetenciamérés 8

12 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége A szakkör, foglalkozás megnevezése: Alsó tagozatosak számára: asztalitenisz, sakk, fiú foci, lány torna, fiú torna, tömegsport, énekkar, matematika, rajz szakköröket indítunk. Felső tagozatosok számára: asztalitenisz, sakk, fiú foci, lány torna, fiú torna, tömegsport, énekkar, matematika, természetismeret, fizika, angol és német fakultáció és második nyelv, irodalmi színpad, rajz szakköröket indítunk. Az iskola honlapján megtalálható a szakkörök menüben: Országos kompetenciamérés 9

13 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok típusukban megegyeznek. Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. A feladatok a tanulók teljesítményétől és képességeiktől függően differenciálhatóak is. Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a témakör korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult ismeretek felidézése. Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos képességű diák esetén alsó tagozatban a 60 perc, felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást. Írásbeli és szóbeli feladat az iskolai tanítási szünetekre is adható. Az iskolai dolgozatok, írásbeli beszámoltatás érdemjeggyel történő értékelése, annak formái, illetve rendje Az írásbeli beszámoltatás formái a következők: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, diagnosztizáló felmérések, félévi és év végi felmérő dolgozatok, minimum követelményt ellenőrző dolgozatok, házi dolgozat. A diák a tőle telhető módon olvashatóan, esztétikusan végezze el írásbeli munkáit. Az írásbeli feleletek lehetnek rendszeresek, ezek bejelentése nem kötelező. A témazáró tartalmazhatja az adott témakör teljes ismeretanyagát (definíciók, tételek, azok bizonyítása, elemzések, ismeretek alkalmazása stb.). A témazáró értékelése feladatonként pontszámokkal történik, melynek összege adja a témazáró összpontszámát. Az összpontszám és a maximálisan elérhető pontszám hányadosából képzett százalékértékből állapítjuk meg az érdemjegyet, az iskola Pedagógiai Programjában elfogadottak szerint. A százalékértékek érdemjegyek szerint: 0-39% elégtelen 40-59% elégséges 60-79% közepes 80-89% jó % jeles Eltérhet a pedagógus az értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok miatt nem tudott felkészülni a témazáróra. Ekkor azonban egy később meghatározott időpontban a diáknak pótolnia kell a témazáró megírását. Egy napon kettőnél több tantárgyból nem íratható témazáró. Amennyiben a témazáró előtti nap iskolai program vagy verseny van, azt a pedagógusnak figyelembe kell vennie. További információk olvashatók az egyes tantárgyak tanterveiben, melyek az iskola könyvtárában elérhetők. Országos kompetenciamérés 1 0

14 8. A helyi tanév rendje A 2014/2015-ös tanév rendje a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában I. félév augusztus szeptember Augusztus 30. szombat 9.00 Tanévnyitó (Felelős: 5.o.) Szeptember 1. hétfő Első tanítási nap Szeptember 4. csütörtök Délelőtt a hittanórák keretében Tanév eleji szentgyónás az iskolában Szeptember 6. szombat Gyermekek búcsúja VENI SANCTE (tanévnyitó szentmise) Szeptember 7. vasárnap Búcsúi szentmise Szeptember 13. szombat Engesztelő szentmise: 7.o. Szeptember 24. szerda Szent Gellért ünnepe, szentmise Ünnepi műsor, 20 éves jubileum, a felújított épület megáldása október Október 6. hétfő 7.30 Megemlékezés az aradi vértanúkról Felelős: 6.b osztály Október 8. szerda Magyarok Nagyasszonya, gyertyás rózsafüzér a templomban Október 11. szombat Családnap Október 13. hétfő Október 18. szombat Engesztelő szentmise: 8. osztály Tanítási nap (okt.24. péntek) Bérmálás Október 22. szerda 7.30 Megemlékezés október 23-ról Fel.: 8. osztály Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Október 23. csütörtök Október ig november Nemzeti ünnep Őszi szünet November 1. péntek Mindenszentek ünnepe November 3. hétfő Szünet utáni első tanítási nap November 5. szerda 7.30 Megemlékezés Szt. Imréről az iskolában Felelős 3.b osztály November 7. péntek Egészségnevelési nap November 8. szombat Ünnepi szentmise Szt. Mártonnak, az Egyházmegye védőszentjének ünnepén 8. osztályosaink részvételével Helye: Székesegyház, Szombathely November 9. vasárnap 9.30 Szentmisében megemlékezés Szt. Imréről Felelős: 3.b osztály November 13. csütörtök Engesztelő szentmise: 6. a és b osztály November 19. szerda 7.30 Megemlékezés Szt. Erzsébetről az Országos kompetenciamérés 1 1

15 iskolában, 3.a osztály November 23. vasárnap 9.30 Szentmisében megemlékezés Szt. Erzsébetről Felelős: 3.a osztály November 28. péntek december Közös ádventi koszorúkötés az iskolában Szentmise, ádventi gyertyagyújtás ( 1.) December 5. péntek Szt. Miklós ünnepe, szentmise a templomban Felelős: 2.b osztály December 6. szombat Szentmise, ádventi gyertyagyújtás ( 2.) December 8. hétfő Gyertyás rózsafüzér imádság a kegytemplomban Szeplőtelen Fogantatás ünnepén December 12. péntek 9.00 Tanítási szünet Ádventi lelki nap pedagógusoknak December 13. szombat Tanítási nap, munkanap Engesztelő szentmise 5. osztály, ádventi gyertyagyújtás ( 3.) December 14. vasárnap Karácsonyi hangverseny December 19. péntek Iskolai karácsonyi műsor Szentmise, ádventi gyertyagyújtás ( 4.) December 24. kedd Karácsonyi műsor a templomban December 23 január 2. Téli szünet január Január 5. hétfő Szünet után első tanítási nap Január 10. szombat Tanítási nap (jan. 23. péntek) Január 13. kedd Engesztelő szentmise: 4. a és b osztály Január 16. péntek I. félév utolsó tan. napja Szt. Margit ünnepe, megemlékezés az iskolában Felelősök: 4.a és b osztály Január 17. szombat Középiskolai írásbeli felvételi Január 18. vasárnap Szentmisében emlékezés Szt.Margitról Felelősök: 4.a és b osztály Január 20. kedd Félévi bizonyítványok kiosztása Magyar kultúra napja Felelős: 5. osztály Január (szerda-vasárnap) Sítábor tanítási szünet 2014/15 tanév II. félév Január 29. csütörtök délelőtt Bosco Szt. János ünnepe Szentségimádás az iskola kápolnájában február Országos kompetenciamérés 1 2

16 Február 2. hétfő Gyertyaszentelő Boldogasszony Február 6. péntek Diákfarsang Felelős. Benedek Rádió Február 13. péntek Engesztelő szentmise 3. a és b osztály Február 14. szombat SZM bál Február 18. szerda Hamvazószerda március Március 13. péntek 7.30 Március 15. vasárnap Március 20. péntek Március 29. VIRÁGVASÁRNAP Megemlékezés márc. 15-ről Ünnepi műsor: 6.a osztály Engesztelő szentmise: 2. a és b osztály Nemzeti ünnep Szt. Benedek ünnepe Nagyböjti lelki nap diákok részére Műsor: 2.a osztály Szentmise Keresztút a Ság hegyen április Április 2-7. Tavaszi szünet Április 2. NAGYCSÜTÖRTÖK Szentmise Április 3. NAGYPÉNTEK Keresztút a templomban Liturgia Április 4. NAGYSZOMBAT Szentmise és feltámadási körmenet Április 5. HÚSVÉTVASÁRNAP Április 8. szerda Szünet utáni első tanítási nap Április 13. hétfő Engesztelő szentmise május Május 1. péntek Munkaszüneti nap Május 3. vasárnap 9.30 Szentmisében Szűzanya köszöntő Anyák napi köszöntő Május 10. vasárnap Elsőáldozás Május 13. szerda Engesztelő szentmise 1. osztály Május 24. vasárnap Pünkösd Május 25. hétfő Pünkösdhétfő Május vége Osztálykirándulások június Június 4. csütörtök Nemzeti Összetartozás Napja Felelősök: 7. osztály Június 14. vasárnap 9.30 TE DEUM Június 15. hétfő Június 19. péntek vagy 20. szombat Szülői értekezletek: Szeptember harmadik hetében November 3-4. hetében Február második hetében Április utolsó, ill. május első hetében. Utolsó tanítási nap Benedek nap Ballagók szentmiséje a templomban Ballagás és tanévzáró az iskolában Országos kompetenciamérés 1 3

17 A szülőértekezletek pontos időpontjáról tájékoztatjuk a szülőket. Fogadóórák: Minden pedagógusnál a havonta kijelölt időpontban Nyílt napok: November hónapban a leendő elsősök szülei részére Március, április hónapban saját évfolyamaink részére MINDEN - vasárnap: közös részvétel a kor kezdődő szentmisén - hónap 13-án: közös részvétel az engesztelő szentmisén a kijelölt osztállyal - pénteken: gyermek rózsafüzér az esti szentmise előtt. - hónap első csütörtökén: délelőtt gyóntatás az iskolában diákjaink részére. - hétfőn: órakor szentmise a Don Bosco kápolnában. Vasárnapi osztálymisék rendje a Kegytemplomban: Szept Nov b Jan b Márc Máj b Szept Nov a Febr Márc Máj a Szept a Nov b Febr a Ápr. 05. HÚSVÉT Máj b Okt b Nov Febr a Ápr a Jún Okt Dec Febr b Ápr b Okt a Dec Márc a Ápr Okt b Jan a Márc b Máj a Nov a Jan b Márc Máj. 10. Elsőáldozás 3.a, 3.b Hétfői osztálymisék rendje a Don Bosco kápolnában: Szept. 1. Nov a Jan. 26. szülők Márc b Máj b 15. Szept. 2.a Nov b Febr. 2. pedag. Márc a Máj. 25. PÜNKÖSD 22. Szept. 2.b Dec. 1. ÁDVENT Febr. 9. nagysz. Ápr. 06. HÚSVÉT Jún Okt a Dec. 8. ÁDVENT Febr. 16. szülők Ápr b Jún Okt b Dec. 15. ÁDVENT Febr. 23. pedag. Ápr a Okt a Dec. 22. ÁDVENT Márc. 2. nagysz. Ápr b Nov b Jan Márc Máj Nov Jan Márc a Máj a Celldömölk, augusztus 27. Országos kompetenciamérés 1 4

18 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma Osztály Évfolyam Osztályfőnök Létszám 1 1 Thalabérné Pócza Lívia 32 2a 2 Konticsné Németh Katalin 21 2b 2 Szabó Szilvia Mária 19 3a 3 Molnár Istvánné 24 3b 3 Novákné Tarafás Ildikó 24 4a 4 Nagyné Horváth Edit 22 4b 4 Zolnainé Nábrádi Györgyi Czuporné Hetényi Rita 30 6a 6 Kelemen Kornél 27 6b 6 Gaszak Gábor Gert Kelemenné Benkő Barbara Soósné Finta Katalin 30 Országos kompetenciamérés 1 5

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján KÉSZÍTETTE: Bakaja Csabáné Gubán Tünde (telephelyi koordinátor, magyar

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Jogszabályi háttér 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, többek

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Augusztus 15 CS Fenntartó jóváhagyja a tantárgyfelosztást, tankönyvek szállítása 16-18 P-V Aszódon Reménységtábor 19 Pihenőnap 20 Munkaszüneti nap 21 K Ebédbefizetés a gimnáziumban 22 SZ Óvoda szülői értekezlet

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben