Corporate Compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Corporate Compliance"

Átírás

1 Corporate Compliance

2 Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól 2. Elkötelezettek vagyunk a feddhetetlen üzleti tevékenység mellett 12 nem tűrjük a korrupciót 3. Elkötelezettek vagyunk a vállalati és magánérdekek 14 szétválasztása mellett elkerüljük az érdekellentéteket 4. Elkötelezettek vagyunk a hatóságokkal való 17 együttműködés mellett nem szolgáltatunk hamis információkat Összefoglaló Milyen hatással vannak ezek az alapelvek az egyes 18 alkalmazottak mindennapos tevékenységére?

3 Előszó Kedves Kollégák! A vállalat tulajdonosai, a nálunk foglalkoztatottak és a teljes cég közös érdeke, hogy vállalatcsoportunk valamenynyi részterületén minél nagyobb értéket hozzunk létre. Ám az egyes piaci szegmensekben csak akkor kerekedhetünk versenytársaink fölé, ha minden esetben tartjuk magunkat a vonatkozó jogi és etikai normákhoz. Valamennyi munkatársunk köteles figyelembe venni ezeket az alapelveket, függetlenül attól, hogy milyen munkakörben, szervezeti egységben és országban dolgozik. Célunk, hogy viselkedésünk megfeleljen a vállalatunkról kialakult pozitív képnek, hiszen üzleti partnereink, a hatóságok és a szélesebb nyilvánosság egyaránt elvárja tőlünk, hogy hozzáértően és felelősségteljesen járjunk el. A magam, valamint vállalatcsoportunk igazgatósági tagjai és ügyvezetői nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak a munkatársainknak, akik munkájuk során tartják magukat a fentiekhez. A corporate governance, azaz a méltányos és felelősségteljes vállalatvezetés jelentősége napjainkban folyamatosan nő, és a tevékenységünket kísérő jogi kockázatok is egyre nagyobbak. Erre tekintettel állítottuk össze az alábbi vállalati megfelelőségi kódexet, amely alapjául a cégünk működése szempontjából már évtizedek óta irányadónak tekintett és bevált alapelvek szolgálnak. Tegyünk meg együtt minden tőlünk telhetőt vállalatunk jó hírének megóvása érdekében. Feddhetetlenségünk folyamatos megőrzése nélkül ugyanis a hosszú távú üzleti siker is elképzelhetetlen volna. Reinhard Lohmann A RETHMANN AG & Co. KG igazgatóságának elnöke 3

4 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? A vállalati megfelelőség a hatályos törvényi és egyéb szabályozással összhangban lévő eljárást jelenti. Munkája során valamennyi alkalmazott köteles betartani a vonatkozó vállalati és jogszabályi előírásokat. A RETHMANN vállalatcsoport számos erősségének köszönhetően rendkívül jó hírnévnek örvend. Erre a jó hírnévre hosszú évek fáradságos munkájával tettünk szert, ám akár egyetlen alkalmazott meggondolatlansága és törvénysértő magatartása elég lehet ahhoz, hogy foltot ejtsen rajta. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt megakadályozzuk. Ennek érdekében munkája során minden egyes alkalmazottnak ügyelnie kell a jelen vállalati megfelelőségi kódexben foglalt alapelvek betartására, hiszen magatartásukkal mindannyian hatással vannak vállalatunk megítélésére. A jelen kódexben foglalt vállalati megfelelőségi alapelvek célja a vonatkozó törvényi és egyéb szabályozások betartásának biztosítása, nem ismertetik azonban a követendő magatartást valamennyi elképzelhető helyzet vonatkozásában, valamint nem tartalmazzák az egyes esetekre vonatkozó részletes szabályokat. Az érvényben lévő jogszabályok számos esetben szigorúbb követelményeket írnak elő, amelyeknek minden esetben meg kell felelni. A jelen vállalati megfelelőségi kódex a vállalati megfelelőség legfontosabb szempontjait kívánja szemléletes módon összefoglalni, az abban érintett kérdések köre tehát semmiképpen nem tekinthető kimerítőnek. A valamennyi törvényi előírás figyelembe vételével történő, jogszerű eljárás minden tekintetben kötelező. Kérdés esetén a jogi osztály szívesen áll munkatársaink rendelkezésére. 4

5 A hatályos törvények megszegése és az etikai normák be nem tartása számos negatív következménnyel járhat a vállalat számára. Így például: pénzbüntetés bírság kártérítés, büntető kártérítés pályázatokból történő kizárás üzleti kapcsolatok megszüntetése zsarolási kísérletek arculatvesztés negatív tőkepiaci megítélés A jelen vállalati megfelelőségi alapelveket megsértő alkalmazottaknak szintén súlyos következményekkel kell számolniuk. A kiszabható büntetések körébe a következők tartoznak: szabadságvesztés, pénzbüntetés, kártérítési eljárás, valamint munkajogi lépések (pl. elbocsátás). A jogsértést elkövető alkalmazott nem hivatkozhat arra, hogy ő valójában a RETHMANN érdekében kívánt eljárni, hiszen a szabályok be nem tartása hosszú távon minden esetben a vállalat számára okoz kárt. A szabályok megsértése a várható következményeket tekintetbe véve semmilyen esetben nem jár gazdasági előnnyel a vállalat mint egész számára. Vállalatunk számára szóba sem jön olyan üzlet megkötése, amely a vonatkozó szabályok vagy etikai normák megsértését tenné szükségessé. Az ilyen üzletek megkötésének elmulasztása alkalmazottaink számára semmiféle hátránnyal nem járhat. 5

6 Vállalatunk a nyilvánosság tekintete előtt fejti ki tevékenységét. A jelen kódexben foglalt vállalati megfelelőségi alapelvek következetes megvalósításával megmutathatjuk üzleti partereinknek, versenytársainknak és a médiának, hogy a vállalati megfelelőség a RETHMANN-csoport vállalati kultúrájának központi eleme. A RETHMANN-csoport vállalatai földünk számos országában működnek, így alkalmazottaira számos különböző norma és etikai alapelv vonatkozik. Ezekkel sajnos sokan nincsenek tisztában. Látszólag tisztán helyi vonatkozású folyamatok is tartozhatnak külföldi jogszabályok hatálya alá. A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek vállalatunk alkalmazottainak kívánnak segítséget nyújtani abban, hogy mindennapos munkájuk során elkerülhessék a jogsértő és etikátlan magatartást. Ennek során azokat a főbb pontokat érintik, amelyek a gyakorlatban különleges jelentőséggel bírnak. Emellett ösztönözni kívánják az alkalmazottakat, hogy megismerkedjenek a munkájuk szempontjából irányadó szabályozással, és kétséges esetben tanácsot kérjenek felettesüktől, az illetékes osztálytól (pl. a jogi osztálytól) vagy a megfelelőségi megbízottól, hiszen a szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Ez különösen fontos abban az esetben, ha az ügylet során más cégek hátrányba kerülhetnek, a vállalatot kár fenyegeti, az adott üzlet nagy kockázattal jár, illetve ha annak jogi háttere nem tisztázott. 6

7 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól A RETHMANN-csoport minden esetben kiáll a piacgazdasági berendezkedés mellett, a kartelljogra pedig a tiszta és torzítatlan verseny védelmének fontos eszközeként tekint. Az egyes országokban érvényben lévő, de különösen az amerikai és európai kartelljog megsértése a RETHMANN mint vállalat számára a bevezetőben ismertetett drasztikus következményekkel járhat. A kartellszabályok be nem tartása nagy összegű bírságokat, kártérítési eljárásokat, a nyilvános pályázatokból történő kizárást és arculatvesztést vonhat maga után. A jogsértést elkövető alkalmazottak személyes felelősségre vonása során komoly büntetési tételek szabhatók ki, adott esetben akár szabadságvesztés is. A büntetőjogi következmények mellett a kartelljogot megsértő alkalmazottaknak vállalati eljárásokkal is számolniuk kell. A kartellmegállapodásokat az sem igazolhatja, ha valamely üzletág önhibáján kívül került nehéz helyzetbe, hiszen ezek megoldása érdekében is kizárólag jogszerű eszközöket szabad bevetni. Különösen fontos megemlíteni a kartelljogban ismert hatáselvet, amely azt mondja ki, hogy a kartelljog megsértését valamely állam nem csak akkor szankcionálhatja, ha a jogsértés annak területén történt. A fellépéshez bizonyos esetekben elegendő az is, ha a jogsértés negatív hatással van a gazdasági versenyre az adott országban. 7

8 Tevékenységünk alapelvei A kartelljog három fontos eszközzel biztosítja a verseny tisztaságát: A versenytársak közötti kartellmegállapodások tilalmával, valamint a jogsértő mechanizmusok kizárásával szállítási szerződések vonatkozásában (lásd 1.1 pont) A piaci erőfölénnyel való visszaélés tilalmával (lásd 1.2 pont) Vállalatvásárlások és -eladások, valamint üzleti kombinációk (vállalkozások közötti összefonódások) ellenőrzésével (lásd 1.3 pont) 1.1 Tiltott kartellmegállapodások A kartelljog különösen a következőket tiltja: árkartell piaci részesedésekkel kapcsolatos kartell információs kartell regionális piacok felosztása ügyfelek felosztása árrögzítés 8

9 A tiltás hatálya alá esnek az összehangolt magatartás különböző formái ( concerted actions ), valamint az olyan nem hivatalos találkozók és hallgatólagos, írásban nem rögzített megállapodások, amelyek célja vagy eredménye a verseny korlátozása. Az ilyen típusú konspirációnak még a látszatát is el kell kerülni. A vállalat magatartásának a többi ajánlattevő magatartásával történő összehangolása magáncégek által kiírt pályázatok és közbeszerzési eljárások esetében nem csupán a kartelljog szerint, hanem büntetőjogilag is tilos. A versenytársakkal megkötendő és tervezett valamennyi megállapodás tekintetében ki kell kérni a jogi osztály véleményét még akkor is, ha a szerződés a versenyhelyzeten kívül eső területre vonatkozik. A piaci információkat szintén óvatosan kell kezelni. A piackutatás elengedhetetlen és természetesen, alapvetően megengedett eszköz; az információ megszerzésének bizonyos módjai (így például bizonyos szervezett piaci információs eljárások) azonban nem alkalmazhatók. Az árakra, ügyfélkapcsolatokra, különböző ügyletek feltételeire, tervezett ármódosításokra és egyéb, a jövőre vonatkozó döntő fontosságú információk versenytársakkal történő célzott, gyakran kétoldalú megosztása kerülendő. A saját számítások, a kapacitásokra vonatkozó adatok, valamint a különböző tervezetek versenytársak részére történő átadása tilos. A verseny szempontjából érzékeny információkat névtelenné kell tenni oly módon, hogy eredetük azonosíthatatlanná váljon, és ezáltal kizárható legyen azoknak a mindenkori piaci történésekre tett hatása. Emellett a szerződések kidolgozásakor is ügyelni kell a szállító és megrendelő viszonyát érintő kartelljogi előírások betartására. Körültekintő jogi vizsgálatnak kell alávetni minden olyan pontot, amely befolyásolja a viszonteladási árakat, korlátozza a termék használati körét vagy viszonteladását, illetve kizárólagossági megállapodásnak minősül. 9

10 Tevékenységünk alapelvei 1.2 A piaci helyzettel való visszaélés A vállalatok piaci erőfölényét a jogszabályok önmagukban természetesen nem tiltják, ha az például a vállalat saját teljesítményén alapszik. A szabadalmak emellett a törvényhozó szándékával összhangban időszakos monopóliumokat hozhatnak létre. A piaci erőfölény alapvetően azt jelenti, hogy az adott vállalatnak egy bizonyos piacon nem kell lényeges versennyel számolnia. Az ilyen pozíciót élvező vállalatok tevékenyégét a hatályos kartelljog szerint különösen szigorúan kell ellenőrizni a hiányzó versenynyomás kiegyenlítése érdekében. A piaci erőfölénnyel nem szabad visszaélni, tehát nem szabad olyan módon használni azt, amely valódi versenyhelyzetben lehetetlen vagy legalábbis valószínűtlen volna. Különösen tilos a verseny kizárása és a versenytársak kiszorítása érdekében célzott alákínálást alkalmazni. Emellett tilos olyan szállítási szerződéseket kötni, amelyek időtartamukkal, kizárólagos voltukkal, árengedmény-konstrukciójukkal, illetve csomagban történő eladással lehetetlenné teszik az erőfölényben lévő vállalat versenytársai számára, hogy az ügyfélért folytatott versenybe bekapcsolódhassanak. A piaci erőfölénnyel az ügyfelek vonatkozásában sem szabad viszszaélni, így például tilos valamely szolgáltatásért gazdaságilag nem indokolható ellenértéket követelni. Minden olyan esetben, amikor felmerül annak gyanúja, hogy bizonyos intézkedéseket csak azért lehet meghozni vagy bizonyos feltételeket csak azért lehet érvényre juttatni, mert vállalatunk az adott piacon erőfölénnyel rendelkezik, mindenképpen a jogi helyzet tisztázására van szükség. 10

11 1.3 A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése A vállalatok értékesítése és felvásárlása, valamint a közös vállalkozásokra vonatkozó tervek felett bizonyos volumen fölött a belés külföldi versenyhivatalok gyakorolnak ellenőrzést. Az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása nagy összegű bírságok mellett a kérdéses tranzakció semmisségét is maga után vonhatja. Annak érdekében, hogy az ügylethez kapcsolódó bejelentési követelményeket már a tervezés során figyelembe lehessen venni, minél korábban ki kell kérni a jogi osztály véleményét. 11

12 Tevékenységünk alapelvei 2. Elkötelezettek vagyunk a feddhetetlen üzleti tevékenység mellett nem tűrjük a korrupciót A RETHMANN-vállalatcsoport elutasítja a korrupció valamennyi formáját. A korrupció megakadályozza a tisztességes versenyt, gazdasági károkat okoz vállalatunknak, valamint súlyos arculatvesztéssel járhat. Emellett a korrupció számos országban bűncselekménynek számít, amelynek elkövetőjét sokszor akkor is üldözik, ha a jogsértés nem az adott ország területén történt. Függetlenül attól, hogy milyen országban dolgoznak, vállalatunk valamennyi alkalmazottja számára szigorúan tilos az üzleti partnerek jogsértő befolyásolása, legyen szó akár azok támogatásáról, megajándékozásáról vagy más módon történő előnyben részesítéséről. Ennek betartása különösen fontos a hatóságokkal, valamint egyéb állami szervekkel folytatott együttműködés során. Vállalatcsoportunk nem köt olyan üzletet, amely megsértené az előnyök biztosításával és elfogadásával kapcsolatos jogszabályi előírásokban vagy belső vállalati szabályzatokban foglalt követelményeket, és tudomásul vesszük, ha valamely ügylet emiatt meghiúsul. A forgalom és haszon növelése semmilyen esetben nem igazolja a jogsértő magatartást. A fentiek tér- és időbeli korlátozás nélkül vonatkoznak a teljes csoport valamennyi vállalatára és alkalmazottjára. 12 Az előnyök körébe tartoznak a közvetetten (így például barátok, családtagok, egyesületek számára) biztosított támogatások is. Az előnyök elfogadása és biztosítása során be kell tartani a vonatkozó törvényi előírásokat és vállalatunk belső szabályzatait. A jogszabályok és a belső szabályzatok ellentmondása esetén mindig a szigorúbb rendelkezést kell figyelembe venni.

13 Minden esetben tilos személyes támogatást követelni, valamint készpénzzel történő vagy ahhoz hasonló támogatást felajánlani vagy biztosítani. A fenti tényállást világosan meg kell különböztetni attól az esettől, amikor a kérdéses kifizetés adományozás keretében történik (lásd 2.1 pont). Az előnyök üzleti partnerek számára történő biztosítására, illetve azoktól való elfogadására a következő szabályok vonatkoznak. Az előnynek nem szabad összefüggésben állnia valamely pályázat előkészítésével, odaítélésével, illetve lebonyolításával. Az előny biztosításának és elfogadásának minden tekintetben meg kell felelnie mind az adományozóra, mind a kedvezményezettre vonatkozó jogszabályoknak. Kétséges esetben ki kell kérni az illetékes jogi osztály véleményét. 2.1 A RETHMANN-csoport adományozási és szponzorációs tevékenységének alapelvei Vállalatcsoportunk társadalmi elfogadottsága és a környezetünk által a tevékenységünkkel szemben tanúsított bizalom üzleti sikereink fontos feltétele. A társadalmi szerepvállalás éppen ezért felelősségteljes vállalati politikánk elválaszthatatlan része, különösen telephelyeink közvetlen helyi és regionális környezetében. Társadalmi elkötelezettségünk sarokkövét az oktatás, valamint a gyermekek és fiatalok célcsoportja jelenti. Bár az egyértelműen és világosan adományként történő kifizetések is előnyhöz juttatják a kedvezményezetteket, ezekre a vállalati megfelelőség kívánalmai nem vonatkoznak, amennyiben eleget tesznek a vonatkozó törvényi és belső előírásoknak. Az adományokkal kapcsolatos aláírási jog tekintetében a vállalati belső szabályzatok az irányadók. 13

14 Tevékenységünk alapelvei 3. Elkötelezettek vagyunk a vállalati és magánérdekek szétválasztása mellett elkerüljük az érdekellentéteket Valamennyi alkalmazottunk köteles folyamatosan ügyelni magánérdekei és a vállalati érdekek szétválasztására. A vállalati és magánérdekek közötti érdekellentéteknek még a látszatát is el kell kerülni. Az összeférhetetlenség esetleges felmerülése esetén a felettes tanácsát kell kérni. Érdekellentét többek között a következő esetekben merülhet fel: Személyi döntések: A személyi döntések meghozatalát nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes kapcsolatok. Harmadik személyekhez fűződő üzleti kapcsolatok: Az üzleti kapcsolatoknak objektív kritériumokon kell alapulniuk (például árak, minőség, megbízhatóság, technológiai fejlettség, termékalkalmasság, hosszú távú, konfliktusmentes kapcsolat stb.). Személyes kapcsolatok, magánérdekek, anyagi vagy egyéb előnyök nem befolyásolhatják valamely szerződés megkötését, illetve harmadik személyekkel folytatott üzleti kapcsolatok fenntartását vagy megszüntetését. Az illetékes felettest tájékoztatni kell abban az esetben is, ha vállalatcsoportunk valamely alkalmazottja, illetve annak közeli hozzátartozója saját vállalatán keresztül szállítási vagy szolgáltatási szerződést kíván kötni vállalatcsoportunkkal. 14

15 Szállító vagy egyéb üzleti partner magáncélú megbízása: Amennyiben vállalatcsoportunk alkalmazottja közvetlen vagy közvetett befolyással bír csoportunk valamely szállítóval vagy más üzleti partnerrel fenntartott üzleti kapcsolatára, akkor ennek a szállítónak vagy üzleti partnernek a magáncélú megbízásához minden esetben az alkalmazott felettesének hozzájárulása szükséges. RETHMANN-alkalmazottak magáncélra történő felhasználása: Vállalatcsoportunk felettes vagy vezető pozícióban lévő alkalmazottai számára szigorúan tilos hatáskörükkel visszaélve nekik alárendelt alkalmazottat magáncélra felhasználni. A vállalatcsoport tulajdonának használata (műszerek, árukészletek, járművek, irodai anyagok, iratok, okmányok, adathordozók stb.): A felettes kifejezett hozzájárulása nélkül vállalatcsoportunk alkalmazottai számára tilos a csoport tulajdonát képező tárgyak magáncélra történő használata, illetve azoknak a vállalat üzemi területéről történő eltávolítása. Az adatállományok, programok és üzleti iratok másolásához és az üzemi területről történő eltávolításához szintén engedély szükséges. 15

16 Tevékenységünk alapelvei További munkaviszony létesítése: Vállalatunk munkatársai nem létesíthetnek további munkaviszonyt (ideértve a szabadúszóként való közreműködést is), valamint nem folytathatnak vállalkozói tevékenységet felettesük előzetes engedélye nélkül. A fenti rendelkezés különösen vonatkozik az olyan vállalatoknál folytatott munkaviszonyra, amelyekkel vállalatcsoportunk üzleti kapcsolatot tart vagy tarthatna fenn, illetve amelyekkel versenytársi viszonyban áll vagy állhatna. Pártoknál, valamint más társadalmi, politikai és szociális szervezeteknél folytatott magántevékenység: A RETHMANN-csoport tiszteletben tartja alkalmazottai önkéntes szerepvállalását, amennyiben az összeegyeztethető a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésével. Alkalmazottak nyilvános véleménynyilvánítása: Ennek során ügyelni kell az alkalmazott magánvéleményének és a vállalat véleményének világos megkülönböztetésére. 16

17 4. Elkötelezettek vagyunk a hatóságokkal való együttműködés mellett nem szolgáltatunk hamis információkat Vállalatunk jogai és érdekei védelme mellett együttműködő viszonyt kíván fenntartani valamennyi illetékes hatósággal. Azok az alkalmazottak, akik munkájuk során felelősek az információk összeállításáért és a hatóságok felé való továbbításáért, kötelesek a hatóságoknak időben és érthető formában teljes körű, őszinte és hiteles tájékoztatást nyújtani. Az olyan hatóságokkal történő kapcsolattartás során, amelyek hatáskörébe tartozik a hatályos jogszabályok megsértésének vizsgálata és a vonatkozó büntetési tételek esetleges kiszabása (például a rendőrség vagy az ügyészség), haladéktalanul ki kell kérni a jogi osztály véleményét. Ilyen esetekben valamely felvilágosítás megadását és az iratok bemutatását megelőzően különösen fontos a jogi osztállyal folytatott egyeztetés. 17

18 Összefoglaló Milyen hatással vannak ezek az alapelvek az egyes alkalmazottak mindennapos tevékenységére? A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek egyszerre jelentenek kötelezettséget és védelmet valamennyi alkalmazott számára, hiszen azokat a kereteket határozzák meg, amelyeken belül a RETHMANN-csoport alkalmazottai biztosan mozoghatnak. Ezzel pedig az egyes munkavállalók érdekeit éppúgy szolgálják, mint a vállalat mint egész sikerét. Valamennyi alkalmazott felelőssége, hogy a jelen vállalati megfelelőségi alapelvekre támaszkodva felülvizsgálja saját tevékenységét, és biztosítsa azok betartását. A törvényes és szabálykövető magatartás ( megfelelőség ) minden külön megállapodás nélkül valamennyi alkalmazott teljesítményértékelésének részét képezi. 18 Ennek során tekintetbe kell venni, hogy a jelen dokumentumban foglalt alapelveket a vonatkozó törvényi rendelkezések és belső vállalati szabályzatok konkretizálják. Minden egyes alkalmazott felelőssége, hogy megismerkedjen a tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályokkal és belső szabályzatokkal, és ezeket mindennapi munkája során be is tartsa. Kétséges esetben az illetékes osztályhoz vagy személyhez kell fordulni. Vállalatunk a jogsértések és szabálysértések elkerülése érdekében valamenynyi alkalmazott számára lehetőséget teremt az ehhez szükséges információforrások használatára, valamint tanácsadást is biztosít. A jelen vállalati megfelelőségi kódexben foglalt rendelkezések és a felettes ellenkező értelmű utasítása esetén a kódex rendelkezései az irányadóak. A felettes által biztosított támogatáson felül egyebek mellett internetes információforrások és az illetékes osztályok (például a jogi osztály) által nyújtott tanácsadás is alkalmazottaink rendelkezésére áll.

19 Minden vállalati egység vezetője köteles az általa irányított egység munkáját oly módon irányítani, hogy a jelen vállalati megfelelőségi alapelvek és a törvényi előírások betartása biztosított legyen. Ebből a szempontból kiemelt jelentőséggel bír a megfelelő kommunikáció, valamint a vezető felelősségi köre szempontjából irányadó szabályok felügyelete és érvényre juttatása. A beosztottakkal való kapcsolatnak részét kell képeznie a visszásságok megbeszélésének és felszámolásának. Valamennyi egységvezető kötelezettsége, hogy feddhetetlenségével személyes példát mutasson beosztottjainak, és ezzel hozzájáruljon ahhoz, hogy a vállalati megfelelőség a mindennapi tevékenység során is vállalati kultúránk szerves részévé válhasson. A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek megsértését valamennyi alkalmazott köteles haladéktalanul jelezni felettese, az illetékes megfelelőségi megbízott vagy a jogi osztály felé. A szabálysértés bejelentése az alkalmazott kérésére természetesen anonim módon is történhet. Vagyon elleni bűncselekmény, illetve korrupció (így például sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, megvesztegetés vagy megvesztegethetőség) gyanújának felmerülése esetén haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatni kell az illetékes megfelelőségi megbízottat. Az ilyen esetekről nyújtott önkéntes tájékoztatás gyakran képes megakadályozni további, lényegesen súlyosabb károk bekövetkezését vagy büntetési tételek kiszabását, illetve enyhíteni azokat. A fent nevezett szerveket azért kell tájékoztatni, mert csak ezek tehetik meg a jogi követelményeknek megfelelő lépéseket. Vállalatunk szavatol azért, hogy a jóhiszeműen tett bejelentés semmiféle hátránnyal ne járhasson alkalmazottaink számára. Amenynyiben a bejelentő maga is a megfelelőségi alapelveket sértő magatartást tanúsított, úgy a vállalat a bejelentő ellen indított esetleges eljárások során figyelembe veszi, hogy a bejelentés, illetve a vétség felderítéséhez megfelelő időben nyújtott egyéb segítség hozzájárult-e a vállalatnak okozott kár elhárításához. 19

20 Az illetékes megfelelőségi megbízottak: REMONDIS AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Brunnenstr Lünen Németország Telefon: Telefax: SARIA Bio-lndustries AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Werner Str Selm Németország Telefon: Telefax: Rhenus AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Rhenus-Platz Holzwickede Németország Telefon: Telefax: HUN 01/2010

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

A KBT. EGYES MÓDOSÍTÁSAI, ÖNTISZTÁZÁS. dr. Kugler Tibor

A KBT. EGYES MÓDOSÍTÁSAI, ÖNTISZTÁZÁS. dr. Kugler Tibor A KBT. EGYES MÓDOSÍTÁSAI, ÖNTISZTÁZÁS dr. Kugler Tibor kugler.tibor@kt.hu A 2015. évi CCXXVI. törvény Technikai jellegű változások hivatkozásbeli pontosítások az új Kbt.-re tekintettel pl. személy- és

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagunk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Budapest, 2013. 11. 07.

Budapest, 2013. 11. 07. A Büntető Törvénykönyvben nincs definíciója (viszont: a korrupció leküzdéséről szóló törvény 1997. 08. 13-tól módosította a vesztegetési bűncselekményeket) A szó jelentése: a latin corrumpere-ből megvesztegethetőség,

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8.

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8. Az FHB Bankcsoport Etikai Kódexe 2015. január 8. Tartalomjegyzék I. AZ ETIKAI KÓDEX ÉS ANNAK CÉLJA...3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 III. ALAPELVEK...4 IV. AZ FHB KAPCSOLATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. február 1-től EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat A Shell Hungary zrt. (a továbbiakban: Shell) az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11.

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11. Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció Alexa Noémi 2012. október 11. Nemzeti integritásrendszer kutatás Az egyes országok legfőbb intézményei, amelyek lényegesek a korrupció elleni fellépés szempontjából

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásához kapcsolódó büntetőjogi kérdésekről

Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásához kapcsolódó büntetőjogi kérdésekről Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásához kapcsolódó büntetőjogi kérdésekről A jelen tájékoztatóban foglaltak nem minősülnek a büntetőügyekben eljáró hatóságok hivatalos

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012.

10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete etikai szabályzatának

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatályáról 17 June 2013 ESMA/2013/720. Kelt: 2013. június 17. ESMA/2013/720 Tartalom I. Hatály 4 II.

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben