Corporate Compliance

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Corporate Compliance"

Átírás

1 Corporate Compliance

2 Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól 2. Elkötelezettek vagyunk a feddhetetlen üzleti tevékenység mellett 12 nem tűrjük a korrupciót 3. Elkötelezettek vagyunk a vállalati és magánérdekek 14 szétválasztása mellett elkerüljük az érdekellentéteket 4. Elkötelezettek vagyunk a hatóságokkal való 17 együttműködés mellett nem szolgáltatunk hamis információkat Összefoglaló Milyen hatással vannak ezek az alapelvek az egyes 18 alkalmazottak mindennapos tevékenységére?

3 Előszó Kedves Kollégák! A vállalat tulajdonosai, a nálunk foglalkoztatottak és a teljes cég közös érdeke, hogy vállalatcsoportunk valamenynyi részterületén minél nagyobb értéket hozzunk létre. Ám az egyes piaci szegmensekben csak akkor kerekedhetünk versenytársaink fölé, ha minden esetben tartjuk magunkat a vonatkozó jogi és etikai normákhoz. Valamennyi munkatársunk köteles figyelembe venni ezeket az alapelveket, függetlenül attól, hogy milyen munkakörben, szervezeti egységben és országban dolgozik. Célunk, hogy viselkedésünk megfeleljen a vállalatunkról kialakult pozitív képnek, hiszen üzleti partnereink, a hatóságok és a szélesebb nyilvánosság egyaránt elvárja tőlünk, hogy hozzáértően és felelősségteljesen járjunk el. A magam, valamint vállalatcsoportunk igazgatósági tagjai és ügyvezetői nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak a munkatársainknak, akik munkájuk során tartják magukat a fentiekhez. A corporate governance, azaz a méltányos és felelősségteljes vállalatvezetés jelentősége napjainkban folyamatosan nő, és a tevékenységünket kísérő jogi kockázatok is egyre nagyobbak. Erre tekintettel állítottuk össze az alábbi vállalati megfelelőségi kódexet, amely alapjául a cégünk működése szempontjából már évtizedek óta irányadónak tekintett és bevált alapelvek szolgálnak. Tegyünk meg együtt minden tőlünk telhetőt vállalatunk jó hírének megóvása érdekében. Feddhetetlenségünk folyamatos megőrzése nélkül ugyanis a hosszú távú üzleti siker is elképzelhetetlen volna. Reinhard Lohmann A RETHMANN AG & Co. KG igazgatóságának elnöke 3

4 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? A vállalati megfelelőség a hatályos törvényi és egyéb szabályozással összhangban lévő eljárást jelenti. Munkája során valamennyi alkalmazott köteles betartani a vonatkozó vállalati és jogszabályi előírásokat. A RETHMANN vállalatcsoport számos erősségének köszönhetően rendkívül jó hírnévnek örvend. Erre a jó hírnévre hosszú évek fáradságos munkájával tettünk szert, ám akár egyetlen alkalmazott meggondolatlansága és törvénysértő magatartása elég lehet ahhoz, hogy foltot ejtsen rajta. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt megakadályozzuk. Ennek érdekében munkája során minden egyes alkalmazottnak ügyelnie kell a jelen vállalati megfelelőségi kódexben foglalt alapelvek betartására, hiszen magatartásukkal mindannyian hatással vannak vállalatunk megítélésére. A jelen kódexben foglalt vállalati megfelelőségi alapelvek célja a vonatkozó törvényi és egyéb szabályozások betartásának biztosítása, nem ismertetik azonban a követendő magatartást valamennyi elképzelhető helyzet vonatkozásában, valamint nem tartalmazzák az egyes esetekre vonatkozó részletes szabályokat. Az érvényben lévő jogszabályok számos esetben szigorúbb követelményeket írnak elő, amelyeknek minden esetben meg kell felelni. A jelen vállalati megfelelőségi kódex a vállalati megfelelőség legfontosabb szempontjait kívánja szemléletes módon összefoglalni, az abban érintett kérdések köre tehát semmiképpen nem tekinthető kimerítőnek. A valamennyi törvényi előírás figyelembe vételével történő, jogszerű eljárás minden tekintetben kötelező. Kérdés esetén a jogi osztály szívesen áll munkatársaink rendelkezésére. 4

5 A hatályos törvények megszegése és az etikai normák be nem tartása számos negatív következménnyel járhat a vállalat számára. Így például: pénzbüntetés bírság kártérítés, büntető kártérítés pályázatokból történő kizárás üzleti kapcsolatok megszüntetése zsarolási kísérletek arculatvesztés negatív tőkepiaci megítélés A jelen vállalati megfelelőségi alapelveket megsértő alkalmazottaknak szintén súlyos következményekkel kell számolniuk. A kiszabható büntetések körébe a következők tartoznak: szabadságvesztés, pénzbüntetés, kártérítési eljárás, valamint munkajogi lépések (pl. elbocsátás). A jogsértést elkövető alkalmazott nem hivatkozhat arra, hogy ő valójában a RETHMANN érdekében kívánt eljárni, hiszen a szabályok be nem tartása hosszú távon minden esetben a vállalat számára okoz kárt. A szabályok megsértése a várható következményeket tekintetbe véve semmilyen esetben nem jár gazdasági előnnyel a vállalat mint egész számára. Vállalatunk számára szóba sem jön olyan üzlet megkötése, amely a vonatkozó szabályok vagy etikai normák megsértését tenné szükségessé. Az ilyen üzletek megkötésének elmulasztása alkalmazottaink számára semmiféle hátránnyal nem járhat. 5

6 Vállalatunk a nyilvánosság tekintete előtt fejti ki tevékenységét. A jelen kódexben foglalt vállalati megfelelőségi alapelvek következetes megvalósításával megmutathatjuk üzleti partereinknek, versenytársainknak és a médiának, hogy a vállalati megfelelőség a RETHMANN-csoport vállalati kultúrájának központi eleme. A RETHMANN-csoport vállalatai földünk számos országában működnek, így alkalmazottaira számos különböző norma és etikai alapelv vonatkozik. Ezekkel sajnos sokan nincsenek tisztában. Látszólag tisztán helyi vonatkozású folyamatok is tartozhatnak külföldi jogszabályok hatálya alá. A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek vállalatunk alkalmazottainak kívánnak segítséget nyújtani abban, hogy mindennapos munkájuk során elkerülhessék a jogsértő és etikátlan magatartást. Ennek során azokat a főbb pontokat érintik, amelyek a gyakorlatban különleges jelentőséggel bírnak. Emellett ösztönözni kívánják az alkalmazottakat, hogy megismerkedjenek a munkájuk szempontjából irányadó szabályozással, és kétséges esetben tanácsot kérjenek felettesüktől, az illetékes osztálytól (pl. a jogi osztálytól) vagy a megfelelőségi megbízottól, hiszen a szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Ez különösen fontos abban az esetben, ha az ügylet során más cégek hátrányba kerülhetnek, a vállalatot kár fenyegeti, az adott üzlet nagy kockázattal jár, illetve ha annak jogi háttere nem tisztázott. 6

7 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól A RETHMANN-csoport minden esetben kiáll a piacgazdasági berendezkedés mellett, a kartelljogra pedig a tiszta és torzítatlan verseny védelmének fontos eszközeként tekint. Az egyes országokban érvényben lévő, de különösen az amerikai és európai kartelljog megsértése a RETHMANN mint vállalat számára a bevezetőben ismertetett drasztikus következményekkel járhat. A kartellszabályok be nem tartása nagy összegű bírságokat, kártérítési eljárásokat, a nyilvános pályázatokból történő kizárást és arculatvesztést vonhat maga után. A jogsértést elkövető alkalmazottak személyes felelősségre vonása során komoly büntetési tételek szabhatók ki, adott esetben akár szabadságvesztés is. A büntetőjogi következmények mellett a kartelljogot megsértő alkalmazottaknak vállalati eljárásokkal is számolniuk kell. A kartellmegállapodásokat az sem igazolhatja, ha valamely üzletág önhibáján kívül került nehéz helyzetbe, hiszen ezek megoldása érdekében is kizárólag jogszerű eszközöket szabad bevetni. Különösen fontos megemlíteni a kartelljogban ismert hatáselvet, amely azt mondja ki, hogy a kartelljog megsértését valamely állam nem csak akkor szankcionálhatja, ha a jogsértés annak területén történt. A fellépéshez bizonyos esetekben elegendő az is, ha a jogsértés negatív hatással van a gazdasági versenyre az adott országban. 7

8 Tevékenységünk alapelvei A kartelljog három fontos eszközzel biztosítja a verseny tisztaságát: A versenytársak közötti kartellmegállapodások tilalmával, valamint a jogsértő mechanizmusok kizárásával szállítási szerződések vonatkozásában (lásd 1.1 pont) A piaci erőfölénnyel való visszaélés tilalmával (lásd 1.2 pont) Vállalatvásárlások és -eladások, valamint üzleti kombinációk (vállalkozások közötti összefonódások) ellenőrzésével (lásd 1.3 pont) 1.1 Tiltott kartellmegállapodások A kartelljog különösen a következőket tiltja: árkartell piaci részesedésekkel kapcsolatos kartell információs kartell regionális piacok felosztása ügyfelek felosztása árrögzítés 8

9 A tiltás hatálya alá esnek az összehangolt magatartás különböző formái ( concerted actions ), valamint az olyan nem hivatalos találkozók és hallgatólagos, írásban nem rögzített megállapodások, amelyek célja vagy eredménye a verseny korlátozása. Az ilyen típusú konspirációnak még a látszatát is el kell kerülni. A vállalat magatartásának a többi ajánlattevő magatartásával történő összehangolása magáncégek által kiírt pályázatok és közbeszerzési eljárások esetében nem csupán a kartelljog szerint, hanem büntetőjogilag is tilos. A versenytársakkal megkötendő és tervezett valamennyi megállapodás tekintetében ki kell kérni a jogi osztály véleményét még akkor is, ha a szerződés a versenyhelyzeten kívül eső területre vonatkozik. A piaci információkat szintén óvatosan kell kezelni. A piackutatás elengedhetetlen és természetesen, alapvetően megengedett eszköz; az információ megszerzésének bizonyos módjai (így például bizonyos szervezett piaci információs eljárások) azonban nem alkalmazhatók. Az árakra, ügyfélkapcsolatokra, különböző ügyletek feltételeire, tervezett ármódosításokra és egyéb, a jövőre vonatkozó döntő fontosságú információk versenytársakkal történő célzott, gyakran kétoldalú megosztása kerülendő. A saját számítások, a kapacitásokra vonatkozó adatok, valamint a különböző tervezetek versenytársak részére történő átadása tilos. A verseny szempontjából érzékeny információkat névtelenné kell tenni oly módon, hogy eredetük azonosíthatatlanná váljon, és ezáltal kizárható legyen azoknak a mindenkori piaci történésekre tett hatása. Emellett a szerződések kidolgozásakor is ügyelni kell a szállító és megrendelő viszonyát érintő kartelljogi előírások betartására. Körültekintő jogi vizsgálatnak kell alávetni minden olyan pontot, amely befolyásolja a viszonteladási árakat, korlátozza a termék használati körét vagy viszonteladását, illetve kizárólagossági megállapodásnak minősül. 9

10 Tevékenységünk alapelvei 1.2 A piaci helyzettel való visszaélés A vállalatok piaci erőfölényét a jogszabályok önmagukban természetesen nem tiltják, ha az például a vállalat saját teljesítményén alapszik. A szabadalmak emellett a törvényhozó szándékával összhangban időszakos monopóliumokat hozhatnak létre. A piaci erőfölény alapvetően azt jelenti, hogy az adott vállalatnak egy bizonyos piacon nem kell lényeges versennyel számolnia. Az ilyen pozíciót élvező vállalatok tevékenyégét a hatályos kartelljog szerint különösen szigorúan kell ellenőrizni a hiányzó versenynyomás kiegyenlítése érdekében. A piaci erőfölénnyel nem szabad visszaélni, tehát nem szabad olyan módon használni azt, amely valódi versenyhelyzetben lehetetlen vagy legalábbis valószínűtlen volna. Különösen tilos a verseny kizárása és a versenytársak kiszorítása érdekében célzott alákínálást alkalmazni. Emellett tilos olyan szállítási szerződéseket kötni, amelyek időtartamukkal, kizárólagos voltukkal, árengedmény-konstrukciójukkal, illetve csomagban történő eladással lehetetlenné teszik az erőfölényben lévő vállalat versenytársai számára, hogy az ügyfélért folytatott versenybe bekapcsolódhassanak. A piaci erőfölénnyel az ügyfelek vonatkozásában sem szabad viszszaélni, így például tilos valamely szolgáltatásért gazdaságilag nem indokolható ellenértéket követelni. Minden olyan esetben, amikor felmerül annak gyanúja, hogy bizonyos intézkedéseket csak azért lehet meghozni vagy bizonyos feltételeket csak azért lehet érvényre juttatni, mert vállalatunk az adott piacon erőfölénnyel rendelkezik, mindenképpen a jogi helyzet tisztázására van szükség. 10

11 1.3 A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése A vállalatok értékesítése és felvásárlása, valamint a közös vállalkozásokra vonatkozó tervek felett bizonyos volumen fölött a belés külföldi versenyhivatalok gyakorolnak ellenőrzést. Az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása nagy összegű bírságok mellett a kérdéses tranzakció semmisségét is maga után vonhatja. Annak érdekében, hogy az ügylethez kapcsolódó bejelentési követelményeket már a tervezés során figyelembe lehessen venni, minél korábban ki kell kérni a jogi osztály véleményét. 11

12 Tevékenységünk alapelvei 2. Elkötelezettek vagyunk a feddhetetlen üzleti tevékenység mellett nem tűrjük a korrupciót A RETHMANN-vállalatcsoport elutasítja a korrupció valamennyi formáját. A korrupció megakadályozza a tisztességes versenyt, gazdasági károkat okoz vállalatunknak, valamint súlyos arculatvesztéssel járhat. Emellett a korrupció számos országban bűncselekménynek számít, amelynek elkövetőjét sokszor akkor is üldözik, ha a jogsértés nem az adott ország területén történt. Függetlenül attól, hogy milyen országban dolgoznak, vállalatunk valamennyi alkalmazottja számára szigorúan tilos az üzleti partnerek jogsértő befolyásolása, legyen szó akár azok támogatásáról, megajándékozásáról vagy más módon történő előnyben részesítéséről. Ennek betartása különösen fontos a hatóságokkal, valamint egyéb állami szervekkel folytatott együttműködés során. Vállalatcsoportunk nem köt olyan üzletet, amely megsértené az előnyök biztosításával és elfogadásával kapcsolatos jogszabályi előírásokban vagy belső vállalati szabályzatokban foglalt követelményeket, és tudomásul vesszük, ha valamely ügylet emiatt meghiúsul. A forgalom és haszon növelése semmilyen esetben nem igazolja a jogsértő magatartást. A fentiek tér- és időbeli korlátozás nélkül vonatkoznak a teljes csoport valamennyi vállalatára és alkalmazottjára. 12 Az előnyök körébe tartoznak a közvetetten (így például barátok, családtagok, egyesületek számára) biztosított támogatások is. Az előnyök elfogadása és biztosítása során be kell tartani a vonatkozó törvényi előírásokat és vállalatunk belső szabályzatait. A jogszabályok és a belső szabályzatok ellentmondása esetén mindig a szigorúbb rendelkezést kell figyelembe venni.

13 Minden esetben tilos személyes támogatást követelni, valamint készpénzzel történő vagy ahhoz hasonló támogatást felajánlani vagy biztosítani. A fenti tényállást világosan meg kell különböztetni attól az esettől, amikor a kérdéses kifizetés adományozás keretében történik (lásd 2.1 pont). Az előnyök üzleti partnerek számára történő biztosítására, illetve azoktól való elfogadására a következő szabályok vonatkoznak. Az előnynek nem szabad összefüggésben állnia valamely pályázat előkészítésével, odaítélésével, illetve lebonyolításával. Az előny biztosításának és elfogadásának minden tekintetben meg kell felelnie mind az adományozóra, mind a kedvezményezettre vonatkozó jogszabályoknak. Kétséges esetben ki kell kérni az illetékes jogi osztály véleményét. 2.1 A RETHMANN-csoport adományozási és szponzorációs tevékenységének alapelvei Vállalatcsoportunk társadalmi elfogadottsága és a környezetünk által a tevékenységünkkel szemben tanúsított bizalom üzleti sikereink fontos feltétele. A társadalmi szerepvállalás éppen ezért felelősségteljes vállalati politikánk elválaszthatatlan része, különösen telephelyeink közvetlen helyi és regionális környezetében. Társadalmi elkötelezettségünk sarokkövét az oktatás, valamint a gyermekek és fiatalok célcsoportja jelenti. Bár az egyértelműen és világosan adományként történő kifizetések is előnyhöz juttatják a kedvezményezetteket, ezekre a vállalati megfelelőség kívánalmai nem vonatkoznak, amennyiben eleget tesznek a vonatkozó törvényi és belső előírásoknak. Az adományokkal kapcsolatos aláírási jog tekintetében a vállalati belső szabályzatok az irányadók. 13

14 Tevékenységünk alapelvei 3. Elkötelezettek vagyunk a vállalati és magánérdekek szétválasztása mellett elkerüljük az érdekellentéteket Valamennyi alkalmazottunk köteles folyamatosan ügyelni magánérdekei és a vállalati érdekek szétválasztására. A vállalati és magánérdekek közötti érdekellentéteknek még a látszatát is el kell kerülni. Az összeférhetetlenség esetleges felmerülése esetén a felettes tanácsát kell kérni. Érdekellentét többek között a következő esetekben merülhet fel: Személyi döntések: A személyi döntések meghozatalát nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes kapcsolatok. Harmadik személyekhez fűződő üzleti kapcsolatok: Az üzleti kapcsolatoknak objektív kritériumokon kell alapulniuk (például árak, minőség, megbízhatóság, technológiai fejlettség, termékalkalmasság, hosszú távú, konfliktusmentes kapcsolat stb.). Személyes kapcsolatok, magánérdekek, anyagi vagy egyéb előnyök nem befolyásolhatják valamely szerződés megkötését, illetve harmadik személyekkel folytatott üzleti kapcsolatok fenntartását vagy megszüntetését. Az illetékes felettest tájékoztatni kell abban az esetben is, ha vállalatcsoportunk valamely alkalmazottja, illetve annak közeli hozzátartozója saját vállalatán keresztül szállítási vagy szolgáltatási szerződést kíván kötni vállalatcsoportunkkal. 14

15 Szállító vagy egyéb üzleti partner magáncélú megbízása: Amennyiben vállalatcsoportunk alkalmazottja közvetlen vagy közvetett befolyással bír csoportunk valamely szállítóval vagy más üzleti partnerrel fenntartott üzleti kapcsolatára, akkor ennek a szállítónak vagy üzleti partnernek a magáncélú megbízásához minden esetben az alkalmazott felettesének hozzájárulása szükséges. RETHMANN-alkalmazottak magáncélra történő felhasználása: Vállalatcsoportunk felettes vagy vezető pozícióban lévő alkalmazottai számára szigorúan tilos hatáskörükkel visszaélve nekik alárendelt alkalmazottat magáncélra felhasználni. A vállalatcsoport tulajdonának használata (műszerek, árukészletek, járművek, irodai anyagok, iratok, okmányok, adathordozók stb.): A felettes kifejezett hozzájárulása nélkül vállalatcsoportunk alkalmazottai számára tilos a csoport tulajdonát képező tárgyak magáncélra történő használata, illetve azoknak a vállalat üzemi területéről történő eltávolítása. Az adatállományok, programok és üzleti iratok másolásához és az üzemi területről történő eltávolításához szintén engedély szükséges. 15

16 Tevékenységünk alapelvei További munkaviszony létesítése: Vállalatunk munkatársai nem létesíthetnek további munkaviszonyt (ideértve a szabadúszóként való közreműködést is), valamint nem folytathatnak vállalkozói tevékenységet felettesük előzetes engedélye nélkül. A fenti rendelkezés különösen vonatkozik az olyan vállalatoknál folytatott munkaviszonyra, amelyekkel vállalatcsoportunk üzleti kapcsolatot tart vagy tarthatna fenn, illetve amelyekkel versenytársi viszonyban áll vagy állhatna. Pártoknál, valamint más társadalmi, politikai és szociális szervezeteknél folytatott magántevékenység: A RETHMANN-csoport tiszteletben tartja alkalmazottai önkéntes szerepvállalását, amennyiben az összeegyeztethető a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésével. Alkalmazottak nyilvános véleménynyilvánítása: Ennek során ügyelni kell az alkalmazott magánvéleményének és a vállalat véleményének világos megkülönböztetésére. 16

17 4. Elkötelezettek vagyunk a hatóságokkal való együttműködés mellett nem szolgáltatunk hamis információkat Vállalatunk jogai és érdekei védelme mellett együttműködő viszonyt kíván fenntartani valamennyi illetékes hatósággal. Azok az alkalmazottak, akik munkájuk során felelősek az információk összeállításáért és a hatóságok felé való továbbításáért, kötelesek a hatóságoknak időben és érthető formában teljes körű, őszinte és hiteles tájékoztatást nyújtani. Az olyan hatóságokkal történő kapcsolattartás során, amelyek hatáskörébe tartozik a hatályos jogszabályok megsértésének vizsgálata és a vonatkozó büntetési tételek esetleges kiszabása (például a rendőrség vagy az ügyészség), haladéktalanul ki kell kérni a jogi osztály véleményét. Ilyen esetekben valamely felvilágosítás megadását és az iratok bemutatását megelőzően különösen fontos a jogi osztállyal folytatott egyeztetés. 17

18 Összefoglaló Milyen hatással vannak ezek az alapelvek az egyes alkalmazottak mindennapos tevékenységére? A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek egyszerre jelentenek kötelezettséget és védelmet valamennyi alkalmazott számára, hiszen azokat a kereteket határozzák meg, amelyeken belül a RETHMANN-csoport alkalmazottai biztosan mozoghatnak. Ezzel pedig az egyes munkavállalók érdekeit éppúgy szolgálják, mint a vállalat mint egész sikerét. Valamennyi alkalmazott felelőssége, hogy a jelen vállalati megfelelőségi alapelvekre támaszkodva felülvizsgálja saját tevékenységét, és biztosítsa azok betartását. A törvényes és szabálykövető magatartás ( megfelelőség ) minden külön megállapodás nélkül valamennyi alkalmazott teljesítményértékelésének részét képezi. 18 Ennek során tekintetbe kell venni, hogy a jelen dokumentumban foglalt alapelveket a vonatkozó törvényi rendelkezések és belső vállalati szabályzatok konkretizálják. Minden egyes alkalmazott felelőssége, hogy megismerkedjen a tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályokkal és belső szabályzatokkal, és ezeket mindennapi munkája során be is tartsa. Kétséges esetben az illetékes osztályhoz vagy személyhez kell fordulni. Vállalatunk a jogsértések és szabálysértések elkerülése érdekében valamenynyi alkalmazott számára lehetőséget teremt az ehhez szükséges információforrások használatára, valamint tanácsadást is biztosít. A jelen vállalati megfelelőségi kódexben foglalt rendelkezések és a felettes ellenkező értelmű utasítása esetén a kódex rendelkezései az irányadóak. A felettes által biztosított támogatáson felül egyebek mellett internetes információforrások és az illetékes osztályok (például a jogi osztály) által nyújtott tanácsadás is alkalmazottaink rendelkezésére áll.

19 Minden vállalati egység vezetője köteles az általa irányított egység munkáját oly módon irányítani, hogy a jelen vállalati megfelelőségi alapelvek és a törvényi előírások betartása biztosított legyen. Ebből a szempontból kiemelt jelentőséggel bír a megfelelő kommunikáció, valamint a vezető felelősségi köre szempontjából irányadó szabályok felügyelete és érvényre juttatása. A beosztottakkal való kapcsolatnak részét kell képeznie a visszásságok megbeszélésének és felszámolásának. Valamennyi egységvezető kötelezettsége, hogy feddhetetlenségével személyes példát mutasson beosztottjainak, és ezzel hozzájáruljon ahhoz, hogy a vállalati megfelelőség a mindennapi tevékenység során is vállalati kultúránk szerves részévé válhasson. A jelen vállalati megfelelőségi alapelvek megsértését valamennyi alkalmazott köteles haladéktalanul jelezni felettese, az illetékes megfelelőségi megbízott vagy a jogi osztály felé. A szabálysértés bejelentése az alkalmazott kérésére természetesen anonim módon is történhet. Vagyon elleni bűncselekmény, illetve korrupció (így például sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, megvesztegetés vagy megvesztegethetőség) gyanújának felmerülése esetén haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatni kell az illetékes megfelelőségi megbízottat. Az ilyen esetekről nyújtott önkéntes tájékoztatás gyakran képes megakadályozni további, lényegesen súlyosabb károk bekövetkezését vagy büntetési tételek kiszabását, illetve enyhíteni azokat. A fent nevezett szerveket azért kell tájékoztatni, mert csak ezek tehetik meg a jogi követelményeknek megfelelő lépéseket. Vállalatunk szavatol azért, hogy a jóhiszeműen tett bejelentés semmiféle hátránnyal ne járhasson alkalmazottaink számára. Amenynyiben a bejelentő maga is a megfelelőségi alapelveket sértő magatartást tanúsított, úgy a vállalat a bejelentő ellen indított esetleges eljárások során figyelembe veszi, hogy a bejelentés, illetve a vétség felderítéséhez megfelelő időben nyújtott egyéb segítség hozzájárult-e a vállalatnak okozott kár elhárításához. 19

20 Az illetékes megfelelőségi megbízottak: REMONDIS AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Brunnenstr Lünen Németország Telefon: Telefax: SARIA Bio-lndustries AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Werner Str Selm Németország Telefon: Telefax: Rhenus AG & Co. KG Főigazgatóság Megfelelőségi megbízott Rhenus-Platz Holzwickede Németország Telefon: Telefax: HUN 01/2010

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK VERSENYJOGI MEGFELELÉSÉNEK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LEGJOBB GYAKORLATAI

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK VERSENYJOGI MEGFELELÉSÉNEK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LEGJOBB GYAKORLATAI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK VERSENYJOGI MEGFELELÉSÉNEK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LEGJOBB GYAKORLATAI Szerzők Dr. Nagy Csongor István Szegedi Tudományegyetem, tanszékvezető egyetemi docens Salgó Ella Transparency

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE 2015. Mi, a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) Országos Küldöttgyűlésének tagjai, a pedagógus szakma és hivatás etikai követelményeinek kinyilvánítása és rendszerezett

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Versenypolitika. A piacok olajozott működéséért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Versenypolitika. A piacok olajozott működéséért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Versenypolitika A piacok olajozott működéséért Az uniós versenypolitika célja, hogy a vállalatok egyenlő és méltányos feltételek mellett versenyezhessenek

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Felügyeleti Tanács 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlása a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól

Részletesebben

2. A VERSENYTÁRGYALÁSOKON VALÓ ÖSSZEJÁTSZÁS JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI

2. A VERSENYTÁRGYALÁSOKON VALÓ ÖSSZEJÁTSZÁS JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI 1. BEVEZETÉS A versenytárgyalásokon történő összejátszásról, vagy kartellezésről akkor beszélünk, amikor az egyébként versenytársaknak tekinthető vállalatok titkos együttműködésének következtében a versenytárgyaláson

Részletesebben