TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE es támogatási év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE. 2014-es támogatási év"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2014-es támogatási év 1/19

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 Jogszabályi háttér JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK Támogatható állat Támogatási jogosultság Jogosult mezőgazdasági termelő A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA A támogatási kérelem (K14100 nyomtatvány) benyújtása A támogatási kérelem benyújtásának helye A támogatási kérelem benyújtásának ideje A támogatási kérelem kitöltése A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI Kötelező birtokon tartás - birtokon tartási időszak Nyilvántartásba vétel az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben Létszámnyilvántartás Támogatással összefüggő nyilvántartási adatok A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐ TEENDŐK ÉS LEHETŐSÉGEK Visszavonás Visszavonási kérelem (K0709) Módosítások Módosító lap (K14101) Hiánypótlás és nyilatkozattételre felhívás Vis maior Vis maior bejelentőlap (K0708) Helyszíni ellenőrzés Szándékos szabálytalanság A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE Határozat a támogatási összegről A kifizetés módja Intézkedésben való jogosulatlan részvétel Levonások Szankció alkalmazása meg nem határozott állat miatt Szankció alkalmazása szándékosan elkövetett szabálytalanság miatt A tejértékesítési nyilatkozat valótlansága miatti szankció Szankció alkalmazása ellenőrzés akadályoztatása miatt Késedelmes benyújtás miatt alkalmazott levonás Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség megsértése miatt alkalmazott levonás ÁTRUHÁZÁS TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSE JOGORVOSLAT MELLÉKLETEK számú melléklet számú melléklet számú melléklet /19

3 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Jogszabályi háttér A 2014-es évre vonatkozó anyajuhtartás támogatás a következő Európai Uniós és nemzeti jogszabályokra épül: Európai Uniós jogszabályok A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ); A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; A Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Hazai jogszabályok évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről (a továbbiakban: MVH eljárási tv.); évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi CXIV. törvény az állattenyésztésről; 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (a továbbiakban: támogatási rendelet); 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (a továbbiakban: juh ENAR rendelet); 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (a január 1. előtt született állatok jelölése vonatkozásában); 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról; 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról; 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről. 3/19

4 2 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A támogatás termeléshez kötötten vehető igénybe. A termelőt termelési kötelezettség terheli, azaz az állattartó köteles a kérelmezett állatlétszámot a támogatási rendeletben meghatározott ideig birtokán tartani. 2.1 Támogatható állat Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra (támogatható állat) nyújtható: juh fajú nőivarú legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett Azon nőivarú juh támogatható, amelyik a kötelező birtokon tartás (részletesen ld. a 0 pontban) utolsó napján legalább egy éves, vagy már legalább egyszer ellett (anyajuh). 2.2 Támogatási jogosultság Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható és kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatár az előző évi anyajuhtartás támogatása iránti kérelemre hozott határozatban, vagy - amennyiben a 2013-as évre az ügyfél nem nyújtott be kérelmet, vagy az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került - a támogatási jogosultságok kihasználásáról szóló tájékoztató levélben kerül(t) meghatározásra. Abban az esetben, ha az ügyfél jogosultsággal összefüggő tranzakcióra nyújtott be kérelmet, és az elfogadásra került, úgy a tranzakciós kérelemre hozott határozatban megállapított egyéni felsőhatár az irányadó. 2.3 Jogosult mezőgazdasági termelő A támogatásra az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki április 8. és május 22. között az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet (K14100 Támogatási kérelem) nyújt be postai úton az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez (részletesen ld. 3. pont) a kérelmén legalább 10 állatot jelent be Azon kérelmek, amelyeknél az 5. Támogatási információk Kérelmezett állatlétszám rovatban 9 vagy annál kisebb szám szerepel elutasításra kerülnek. a kérelmen bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuhállományt 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartási követelmény) (részletesen ld. 0 pont) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról Azaz a termelő gondoskodik a tenyészetében levő minden 6 hónapnál idősebb nőivarú juh megjelöltetéséről, a szükséges adatok bejelentéséről és az előírásoknak megfelelően vezeti a nyilvántartásokat. gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállathasználatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre 4/19

5 Az állomány fedeztetéséhez törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással (megj.: a kettő együtt: származási okmány) rendelkező apaállatot használ. kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben és rendelkezik az MVH-hoz bejelentett, érvényes fizetési számlaszámmal, valamint bejelentette a vállalkozásának a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését is (ún. KKV kód) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: irányadóak. Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. A KKV kód bejelentésére vonatkozó tudnivalókat a kis- és középvállalkozások minősítésére vonatkozó ún. KKV kód bejelentésének szabályairól szóló 27/2011. (III. 9.) számú MVH Közlemény tartalmazza. ügyfél-azonosítója (regisztrációs száma) szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban A támogatásra az a termelő jogosult, aki a támogatási kérelmen bejelentett állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban és az ügyfél-azonosítója szerepel az ENAR (TIR) nyilvántartásban is. Amennyiben több tenyészettel rendelkezik, bizonyosodjon meg róla, hogy az ügyfél-azonosítója minden tenyészetéhez hozzá van rendelve! Az a termelő, akinek az ügyfél-azonosítója nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, az a 2151 Tenyészet módosító lapon bejelentheti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A fentiekkel kapcsolatos további információt a NÉBIH ENAR ügyfélszolgálata nyújt. Figyelem! Amennyiben az ügyfél-azonosítója nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után. 3 A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 3.1 A támogatási kérelem (K14100 nyomtatvány) benyújtása Figyelem! A K14100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni. Figyelem! A kérelmet annak a termelőnek kell benyújtania, aki annak a tenyészetnek a tartójaként szerepel az ENAR-ban, amelyben a támogatható állatállomány van. A kérelem nem fogadható el akkor sem, ha azt a tenyészet tartójának családtagja (feleség, szülő, gyermek, családi gazdaság esetén annak másik tagja) nyújtja be. 5/19

6 Ha a családi gazdaság több tenyészettel rendelkezik, de ezen tenyészetek tartói a családi gazdaság különböző tagjai, akkor a támogatás csak azon tenyészetben lévő állatállomány után igényelhető, amelyik tenyészet tartója kérelmet nyújtott be. Ha a családi gazdaságnak csak egyik tagja adja be a kérelmet, akkor a többi tag tenyészetében lévő állatállományra még akkor sem adható támogatás, ha a termelő a kérelmen feltüntette a családi gazdaság többi tartási helyét is. 3.2 A támogatási kérelem benyújtásának helye A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon (K14100 Támogatási kérelem) az MVH - termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes - megyei kirendeltségének levelezési címére kell beküldeni. A levelezési címeket jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. Figyelem! A kérelem kizárólag postai úton nyújtható be. 3.3 A támogatási kérelem benyújtásának ideje A kérelem benyújtásának időpontjaként a kérelem postára adásának dátumát kell tekinteni. Figyelem! Ha az ügyfél meg kíván győződni arról, hogy kérelme beérkezett az MVH-hoz, úgy kérelmét tértivevényes postai küldeményként adja fel, mivel az MVH a kérelem befogadásáról külön értesítést nem küld! A K14100 Támogatási kérelmet legkésőbb május 22-ig postára kell adni. Késedelmes benyújtás (2014. május 22-e utáni postára adás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. Ez alól megfelelően igazolt vis maior esetek (ld. 5.4 pont) jelentenek mentesítést. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás függetlenül attól, hogy a késedelem vis maior eset következménye a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után a es támogatási évre vonatkozóan (1. táblázat). 6/19

7 1. táblázat Postára adás dátuma Támogatási összeg csökkentésének mértéke (%) Postára adás dátuma Támogatási összeg csökkentésének mértéke (%) május június május június május június május június május június május június május június május június május június május június június június június június június június június A K14100 Támogatási kérelem eljuttatása az MVH-hoz a termelő felelőssége! 3.4 A támogatási kérelem kitöltése A támogatási kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a nyomtatványhoz mellékelt kitöltési útmutatót! A kitöltött nyomtatványt alá kell írni! Figyelem! A kérelmező neve rovatba az ügyfél nyilvántartási rendszerbe bejelentett nevet írja be! Ne felejtse el aláírni a kérelmet! Ha a támogatási kérelem nincs aláírva, akkor a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Figyelem! Azon termelők, akik juhtej, illetve juhtej-tejtermék értékesítésével foglalkoznak, állatonként kisebb támogatási összegre jogosultak. Ezen értékesítésről a K14100 Támogatási kérelem 5-Támogatási információk adatblokkjában kell nyilatkozni. Valótlan tartalmú nyilatkozat a támogatási összeg csökkentését eredményező szankció alkalmazását vonja maga után. A kérelem 7-Igazolás adatblokkjában az állatok létszámát, az apaállat használatára vonatkozó törvényi előírások megtartását és a juh ENAR rendelet szerinti jelölés, nyilvántartás és adatbejelentés teljesülését a Magyar Juh-és Kecsketenyésztő Szövetségének területi felelőse igazolja ezen igazolás feltétele a támogatásnak. Ha a nyomtatványok kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. A MVH megyei kirendeltségeinek elérhetőségei jelen tájékoztató 2. számú mellékletében találhatóak. 4 A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI 4.1 Kötelező birtokon tartás - birtokon tartási időszak A támogatásra való jogosultság feltétele a támogatás feltételeinek megfelelő, a kérelemben feltüntetett számú állat (anyajuh, illetve egy éven felüli jerke) folyamatos, 100 napos birtokon tartása. A birtokon tartás azt jelenti, hogy a támogatási feltételeknek megfelelő állatok a kérelmen bejelentett létszámban a birtokon tartási időszak alatt bármikor megtalálhatók a termelő tenyészeteiben. Több tenyészet esetén a megfelelő állatlétszámnak az összes tenyészetben együttvéve kell meglennie. 7/19

8 A birtokon tartás első napja 2014 május 23., utolsó napja augusztus Nyilvántartásba vétel az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben A támogatási kérelmen fel kell tüntetni az MVH eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítót. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ilyen ügyfél-azonosítóval, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt kell benyújtania az MVH bármely megyei kirendeltségéhez. Az a termelő, aki még nem tett eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem nyomtatványt és egyéb nyomtatványokat az MVH megyei kirendeltségein kaphatnak, vagy letölthetik azokat a internetes oldalon az Ügyfélnyilvántartás menüpontból. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény tartalmazza. 4.3 Létszámnyilvántartás Az ENAR rendelet előírásai alapján minden állattartó köteles a tenyészetében tartott állatokról naprakész létszámnyilvántartást, valamint fülszám szerinti nyilvántartást vezetni. Ellenőrzés esetén a nyilvántartást be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek. Amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a valóságnak, azt a termelő nem vezeti, vagy nem tudja az ellenőrnek bemutatni, illetve amennyiben a termelő akadályozza az ellenőrzést, akkor ez a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után. Amennyiben az állomány-nyilvántartó alapján nem teljesült az összes kérelmezett állatra a birtokon tartás, az a támogatási összeg csökkentését eredményező szankció alkalmazását vonja maga után. 4.4 Támogatással összefüggő nyilvántartási adatok Az MVH eljárási tv. alapján a kérelem elbírálása során nem lehet figyelembe venni az ENAR-ban, illetve a TIR-ben szereplő olyan adatokat, amelyeket a kérelem benyújtását követően pótoltak, illetve módosítottak. Azon adatok vonatkozásában, amelyeknél a fenti nyilvántartási rendszerek adatait használja fel az MVH a kérelmek megfelelőségének vizsgálatához, a támogatási kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások nem fogadhatóak el (MVH eljárási tv. 41. (6) bekezdés és 43/A. ). 5 A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐ TEENDŐK ÉS LEHETŐSÉGEK 5.1 Visszavonás Visszavonási kérelem (K0709) A támogatási kérelmet az alábbi eseteket leszámítva bármikor vissza lehet vonni, amelynek következtében az igénylő ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a támogatási kérelem benyújtása előtt volt. A kérelmet nem lehet visszavonni: az értesítés kézhezvételétől a helyszíni ellenőrzés elvégzéséig, ha a termelő kapott értesítést a helyszíni ellenőrzésről és az szabálytalanságot tárt fel; ha az MVH a termelőt adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról értesítette; ha a határozat jogerőre emelkedett. A visszavonás kizárólag a K0709 Visszavonási kérelem nyomtatványon fogadható el, amelyet az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez kell postán benyújtani. 8/19

9 Fontos, hogy a visszavonási kérelem alá legyen írva, mert anélkül a visszavonási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani (az aláíró, azaz a visszavonást kérelmező ugyanaz a személy legyen, mint aki a kérelmet benyújtotta). 5.2 Módosítások Módosító lap (K14101) Csak egy benyújtott K14100 Támogatási kérelem fogadható el. Újabb támogatási kérelem csak akkor fogadható el, ha a korábbi kérelem először visszavonásra kerül, és az újabb kérelem a kérelembenyújtási időszakon belül kerül benyújtásra. K14100 Támogatási kérelem kitöltésekor a legnagyobb körültekintéssel járjon el, mert a kérelem módosítására csak korlátozott lehetőség van. Kizárólag a szankciós beadási időszakban (ld. 3.3) nyílik lehetőség a kérelmezett állatlétszám növelésére, ezt követően az már csak csökkenthető. Fontos! Módosító kérelem keretében megnövelt létszám esetében sem változik a birtokon tartási idő, ebben az esetben is a kötelező birtokon tartási időszak (2014. május 23. augusztus 30.) teljes ideje alatt kell tartani a teljes, megnövelt kérelmezett létszámot. Továbbá csak ugyanezen időszakban változtatható a tejtermelés ténye igenről nemre. Ha a birtokon tartási idő alatt bármilyen okból kevesebb állat található a gazdaságban, mint amennyit a kérelemben megjelölt, akkor ezt mindenképpen be kell jelenteni az MVH-nak. A bejelentést a K14101 Módosító lapon lehet megtenni az állatlétszám megadásával. (Csak az eredetileg kérelmezett állatlétszámnál kisebb létszám fogadható el a módosításon a szankciós beadási időszak lejártát követően.) Fontos! A kérelmezett állatlétszám csökkentésével járó módosításra, mint a támogatási kérelem részbeni visszavonására bármikor lehetőség van, kivéve: a helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kézhezvételétől kezdődően a helyszíni ellenőrzés elvégzéséig, ha a termelő kapott értesítést a helyszíni ellenőrzésről, és az szabálytalanságot tárt fel; ha az MVH a termelőt adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról értesítette; ha a határozat jogerőre emelkedett. A fenti események után történő bejelentést az MVH nem fogadja el, ebben az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés során a gazdaságban megállapított állatlétszám kisebb, mint a kérelmen bejelentett állatok száma, akkor ez a támogatási összeg csökkentésével járó szankciót vonja maga után. Tartási hely változásának bejelentése: amennyiben az ügyfél a kérelmezett állatok tartási helyét megváltoztatja a birtokon tartási időszak alatt, azt köteles 15 napon belül a K14101-es nyomtatványon az MVH-nak bejelenteni. Figyelem! A bejelentés késedelme vagy elmaradása esetén az MVH eljárási tv a alapján mulasztási bírság szabható ki. 9/19

10 5.3 Hiánypótlás és nyilatkozattételre felhívás Ha a benyújtott kérelemben valamely adattal kapcsolatban az MVH hiányosságot, hibát fedez fel, akkor hiánypótlásra szólítja fel a termelőt. Az MVH a téves vagy hiányzó adat(ok) pótlására vagy nyilatkozattételre ugyanabban a tárgyban csak egy alkalommal hívhatja fel a kérelmező figyelmét. A hiánypótlás vagy nyilatkozat elfogadásának feltétele, hogy a kérelmező: a hiánypótlást vagy nyilatkozatát a felszólításban meghatározott határidőn belül adja postára; a hiánypótlásnak a megküldött hiánypótlási űrlap kitöltésével, vagy a kért melléklet megküldésével tegyen eleget (a hiánypótlásra történő felszólítás szerint) és a hiánypótlást vagy nyilatkozatát aláírja. Figyelem! Ha a hiánypótlást nem adja postára a felszólításban meghatározott határidőn belül, akkor az MVH azt a döntés meghozatala során nem veheti figyelembe, a döntését a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg, vagy az eljárást megszünteti. Ennek következtében kérelme elutasításra is kerülhet. 5.4 Vis maior Vis maior bejelentőlap (K0708) Ha az ügyfél vis maior esemény miatt nem tudja a támogatási kérelmét az arra előírt határidőn belül az MVH-hoz benyújtani, a bejelentett vis maior elfogadása esetén támogatási jogosultsága megmarad arra az időszakra vonatkozóan, melyben az esemény bekövetkeztekor a követelményeknek megfelelt. Ha vis maior esemény miatt a kérelmező állatállományában változás következik be, ami miatt nem tud megfelelni a birtokon tartási követelményeknek, akkor a vis maior esemény igazolásának elfogadása esetén a vis maior kérelemben feltüntetett állatok támogathatóak maradnak, illetve ezek vonatkozásában mentesül a birtokon tartási követelménynek való meg nem felelés jogkövetkezményei alól. A vis maior eseményt a megfelelő vonatkozó bizonyítékok, azaz a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolás (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, NÉBIH által kiadott igazolás, egyéb hitelt érdemlő igazolás) csatolásával együtt kell bejelenteni az erre rendszeresített K0708 Vis maior bejelentőlapon az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségénél (ld. 2. számú melléklet). A bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő 15 napon belül kell beküldeni. Amennyiben a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, úgy a bejelentést attól az időponttól számított 15 napon belül kell megtenni, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi, de ebben az esetben is legkésőbb a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül. A bejelentés elfogadásának feltétele, hogy: a bejelentés alá legyen írva; a vis maior eseményt igazoló bizonyítékok csatolásra kerültek, amennyiben az igazoló dokumentumokat az ügyfélnek kell csatolnia, és a vis maior bejelentés időben történt. Vis maiornak ismerhetők el például a következő esetek: a termelő halála; a termelő hosszan tartó szakmai munkaképtelensége; az állatokat érintő járványos betegség. 10/19

11 Természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.), az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény esetében az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény bekövetkeztéről. 5.5 Helyszíni ellenőrzés Az MVH helyszíni ellenőrei értesítés nélkül, vagy a termelő értesítését követően ellenőrzést tarthatnak a termelőnél. Értesítést legfeljebb az ellenőrzés időpontja előtt 48 órával kaphat a termelő. Az állattartó köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel. Az ellenőrzés része az állatok egyedi azonosítójának leolvasása, így elengedhetetlen a támogatásban érintett anyajuhállomány egyedeinek egyenként történő megfogása. Az ehhez szükséges feltételeteket a termelőnek kell biztosítani (állatok összegyűjtése, válogató folyosó, személyzet stb.). Az MVH helyszíni ellenőrei az állomány-nyilvántartót ( zöld könyv ) is ellenőrzik, tehát fontos, hogy az a helyszínen rendelkezésre álljon. Amennyiben az állatokat a termelő más tenyészet egyedeivel közös nyájban tartja, akkor az ellenőrzés alkalmával azokat a többi állattól el kell különíteni, ellenkező esetben az ellenőrzést ki kell terjeszteni a többi érintett tenyészetre is. A helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül, hogy az állattartó megfelel-e a jogcímre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek, azaz: a tenyészetben található állatok jelölése megfelel a juh ENAR rendeletben foglalt előírásoknak, az ügyfél vezeti a juh ENAR rendelet által előírt nyilvántartásokat ( zöld könyv és mellékletei: fülszám listák, szállítólevelek), minden szállításról rendelkezik szállítólevéllel, és azokat megküldi a központi adatbázis felé, a tenyészetben az éves leltárok megtörténnek, valamint ezek adatai bejelentésre kerülnek a központi adatbázis felé, a kérelmezett állatlétszám a birtokon tartás teljes időtartama alatt megtalálható a tenyészetben az ügyfél gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti szakszerű apaállathasználatról (kosok, valamint azok származási igazolásainak/törzskönyvi kivonatainak ellenőrzése). Az ellenőrzés során ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amelynek egy jóváhagyott példányát az ellenőrzött termelő is megkapja, ha az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel. Az ügyfél kérésére a helyszínen kap másolatot a jegyzőkönyvről, amennyiben arra lehetőség van. Figyelem! Ha a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, az a támogatási összeg csökkentésével járó szankciót von maga után; ha a termelő vagy a képviselője akadályozza, vagy teljes egészében meghiúsítja a helyszíni ellenőrzés végrehajtását, az a támogatási kérelem elutasítását és ezzel egyben támogatásból történő kizárást is eredményezi. 11/19

12 5.6 Szándékos szabálytalanság A csalás a támogatásból történő kizárást és mulasztási bírság kiszabását vonja maga után. Ha az MVH megállapítja, hogy a termelő szándékosan hibás adatot adott meg, akkor kizárásra kerül az adott évi támogatásból, illetve ha szükséges, a termelőt még egyszer ki kell zárni a támogatásokból az elutasított kifizetés összegével megegyező mértékig. Ezt az összeget azon kifizetésekből kell levonni, amelyekre a termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben beadott kérelmei alapján jogosult. Figyelem! Ha az ügyfél szándékosan a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, az büntetőeljárást vonhat maga után. Szándékos szabálytalanságnak minősül az is, amennyiben az állattartó az MJKSZ megbízottja által leigazolt anyajuhlétszámnál több állatra nyújtja be a támogatási kérelmet. 6 A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE 6.1 Határozat a támogatási összegről Az MVH legkésőbb június 30-ig megküldi a kérelmet benyújtó termelőknek a 2014-es támogatási évre vonatkozó anyajuhtartás-támogatás keretében járó támogatási összeget megállapító határozatot. A határozatban szereplő összeg az 0 pont alapján alkalmazott levonások következtében történő csökkentés figyelembevételével kerül meghatározásra. 6.2 A kifizetés módja Kifizetés a kérelmet benyújtó termelő ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történik átutalással, a helyt adó vagy részben helyt adó határozat meghozatalát követően, esetleges fellebbezésre tekintet nélkül. Ha a kérelmező legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be fizetési számlaszámát, abban az esetben a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben bármi változás történik az ügyfél által megadott fizetési adatokkal kapcsolatban, akkor a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a változásokat az MVH-nál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közleményben meghatározottak szerint. 6.3 Intézkedésben való jogosulatlan részvétel Amennyiben az MVH megállapítja, hogy az ügyfél által igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, akkor az igénybevett támogatást kamattal növelten vissza kell fizetni. Ha az MVH neki felróható módon tévesen, vagy jogalap nélkül fizetett ki támogatást, vagy annak egy részét akkor a támogatást, illetve túlfizetésnek minősülő részét kamat nélkül kell visszafizetni. Az MVH erre vonatkozó döntésében szólítja fel az ügyfelet az adott összeg visszafizetésére, valamint a döntésben meghatározza, mi a számítás alapja és milyen módon kell a visszafizetésnek történnie. Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel esetén az MVH-nak a döntés közlésétől számítva alapesetben 5 éven belül van lehetősége a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg visszakövetelésére, azonban a támogatás igénybevételével összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetén a támogatás visszatérítésének megállapítására mindaddig lehetőség van, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. 12/19

13 6.4 Levonások Szankció alkalmazása meg nem határozott állat miatt Ha a K14100 Támogatási kérelmen kérelmezett anyajuhok száma (kérelmezett állatlétszám), valamint az adminisztratív, illetve a helyszíni ellenőrzés alapján meghatározott anyajuhok száma (meghatározott állatlétszám) között különbség mutatkozik, akkor a támogatási összeg az alábbiak szerint meghatározott csökkentési százalékot figyelembe véve csökken: A szankció során alkalmazott csökkentési százalék: a szabálytalan állatlétszámot (kérelmezett állatlétszám és a meghatározott állatlétszám különbsége) el kell osztani a meghatározott állatlétszámmal. A csökkentés mértékét meghatározza az említett csökkentési százalék nagysága: ha a csökkentési százalék nem több 10 %-nál, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott százalékkal csökken. ha a csökkentési százalék több 10 %-nál, de 20 %-nál nem több, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott százalék kétszeresével csökken. ha a csökkentési százalék több 20 %-nál, akkor nem jár támogatás. ha a csökkentési százalék meghaladja az 50 %-ot, a termelőtől még egyszer le kell vonni a kérelmezett állatszám és a meghatározott állatszám közötti különbségét jelentő szabálytalan állatlétszám alapján kiszámított támogatási összeg mértékéig. Ezt az összeget a kérelem benyújtása szerinti naptári évet követő három naptári évben az MVH-hoz bármely támogatás iránt benyújtott kérelmek alapján megállapított támogatási összegből kell levonni. Ha az összeg nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlődik Szankció alkalmazása szándékosan elkövetett szabálytalanság miatt Amennyiben a kérelmezett állatlétszám és a meghatározott állatlétszám közötti eltérés szándékosan elkövetett szabálytalanság eredménye, támogatás nem jár, és ha a szabálytalanság a kérelmezett állatlétszámból adódik, akkor a termelőtől még egyszer le kell vonni a szabálytalan állatlétszám alapján számított összeget; ha a szabálytalanság a tejtermelés tényével kapcsolatos, akkor a termelőtől még egyszer le kell vonni azt az összeget, amit szankciószámítás után az anyajuhtartás támogatására kapott volna, ha a szabálytalanság nem szándékos lett volna. A fenti összegeket a termelőnek a kérelem benyújtása szerinti naptári évet követő három naptári évben az MVH-hoz bármely támogatás iránt benyújtott kérelmei alapján megállapított támogatási összegből kell levonni. Ha az összeg nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlődik A tejértékesítési nyilatkozat valótlansága miatti szankció Tejértékesítés be nem jelentése esetén a támogatás összegét a tejértékesítés esetén fizetendő támogatási összegre kell csökkenteni, majd ezt csökkenteni kell ezen összeg és a tejet nem értékesítőnek járó támogatási összeg különbségével Szankció alkalmazása ellenőrzés akadályoztatása miatt Ha a termelő vagy a képviselője akadályozza vagy meghiúsítja az ellenőrzést, a kérelem elutasításra kerül. 13/19

14 6.4.5 Késedelmes benyújtás miatt alkalmazott levonás Késedelmes benyújtás (2014. május 22-e utáni postára adás) esetén a támogatás összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül (ld. 3.3) Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség megsértése miatt alkalmazott levonás Az állatokat az országon belüli két tenyészet közötti szállításuk esetén a juh ENAR rendelet szerinti szállítólevéllel kell kísérni. A szállítólevelet négy példányban kell kitölteni, melyből egy példányt az indító tenyészet, egy példányt a fogadó tenyészet hét napon belül az országos számítógépes adatbázis részére köteles megküldeni. A juh ENAR rendelet 13. -a szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettség előírásainak megsértése esetén, amennyiben az eltérés a rendeletben meghatározotthoz képest 20 % vagy annál nagyobb, a támogatási összeg az eltérés százalékos arányával megegyező mértékében csökkentésre kerül. A szállítások bejelentésére vonatkozó feltétel vizsgálata szeptember 1-jétől a helyszíni ellenőrzés napjáig az állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki-és beszállítások, helyszínen fellelhető szállítólevelek és az ENAR adatbázisban rögzített szállítólevelek összevetésével történik. A súlyos hibás szállítólevelek nem fogadhatóak el a támogatás szempontjából, ezért az ügyfél érdeke, hogy a NÉBIH által visszaküldött egyeztető bizonylatokra minden esetben reagáljon! Figyelem! Az ENAR-ba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért, illetve határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt. 7 ÁTRUHÁZÁS Ha a termelő a kérelembenyújtási időszak után, de a 100 napos kötelező birtokon tartás letelte előtt az összes támogatható állatát egy vevőnek eladta, akkor a kérelmet benyújtó termelő (átruházó) elveszti a támogatásra való jogosultságát. Az összes állatot megvásároló termelő (átvevő) jogosult lehet a támogatásra, ha az átruházó az összes támogatható állatát eladta az átvevő az átruházást követően 15 napon belül az MVH által rendszeresített nyomtatványon (K0707 Átruházási kérelem) értesíti az MVH-t az átruházásról, és kéri a támogatás megítélését, mellékeli a birtokátruházásról szóló szerződés másolatát és teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt. Figyelem! Az állatállomány átruházását az ENAR adatbázisába is be kell jelenteni! Birtokátruházás esetén az állatokkal együtt az átruházó valamennyi jogosultsága is átvezetésre kerül az átvevő nevére. 14/19

15 8 TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSE Az országos támogatási felsőhatárból képzett országos tartalék a külön rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő termelők részére fenntartott jogosultságokat tartalmazza. (Az országos tartalék ezen részét a továbbiakban fenntartott tartaléknak nevezzük.) A ki nem használás miatt megvont, a jogosultság részleges (állatállomány nélküli) átruházása miatt levont, valamint azon jogosultságok, amelyekről lemondtak az országos tartalék javára, az országos tartalék másik részébe kerülnek (ezt a továbbiakban aktív tartaléknak nevezzük). a K14100 Támogatási kérelem egyben jogosultság igénylésre vonatkozó kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára - azaz nem kell külön kérelmet benyújtani a jogosultságra vonatkozóan. A fenntartott tartalékban lévő támogatási jogosultságból történő kiosztás rendszerét külön jogszabály szabályozza. Az aktív tartalékban lévő támogatási jogosultság az összes, kérelmet benyújtó termelő között kerül kiosztásra. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. 9 JOGORVOSLAT Ha az anyajuhtartás támogatásával kapcsolatos bármely döntésben foglaltakkal az ügyfél nem ért egyet, az abban meghatározottak szerint fellebbezést terjeszthet elő. Fellebbezésre a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szervének címére (1476 Budapest Pf: 407.) kell megküldeni. 15/19

16 10 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás kiegészítő támogatásának (anyajuh kiegészítő támogatás) jogosultsági feltételei A támogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján vehető igénybe, azaz az állattartónak külön igénylést nem kell benyújtania. A történelmi bázis jogosultság vagyoni értékű jog, mely korlátozottan forgalomképes, így adásvétel, illetve bérlet tárgyát képezheti. A bázisjogosultsággal nem rendelkező termelőknek lehetősége nyílik más gazdálkodóktól azt megvenni, illetve bérelni, és így bázisjogosultsághoz jutni. Adásvétel vagy bérlet esetén az átírás iránti kérelmet az MVH-hoz kell az erre rendszeresített nyomtatványon benyújtani, melyhez mellékelni kell az átruházás alapjául szolgáló szerződést. Az átírással kapcsolatos részletes tudnivalókat, illetve a használható nyomtatványokat a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI.24.) MVH Közlemény tartalmazza. A tavalyi évhez hasonlóan ezen támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság alapján a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki egységes területalapú támogatásra való jogosultságot szerzett és a TIR-ben állattartóként van nyilvántartva, valamint ügyfélazonosítója szerepel a TIR rendelet szerinti nyilvántartásban. Fontos! Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás csak az anyajuh támogatásra jogosult darabszámig vehető igénybe! 16/19

17 MVH Megyei Kirendeltségek elérhetőségei 2. számú melléklet Megye Város Új cím Postai cím Kirendeltségvezető Telefonszám Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Kisfaludy u Kecskemét, Pf.: 470. Hajdu Sándor 76/ / Fax Baranya 7621 Pécs Rákóczi út Pécs, Pf.: 365. Dr. Sziebert Mihály 72/ / Békés 5600 Békéscsaba Temető sor Békéscsaba, Pf.: 45. Németh Tibor 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc Mindszenttér Miskolc, Pf.: 646. Koleszár Gábor 46/ / Csongrád 6723 Szeged Római krt Szeged, Pf.: 26. és 504. Pinjung Emil 62/ / Fejér 8000 Székesfehérvár Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: 297. Bögyös Zsolt 22/ / Főváros és Pest 1054 Budapest Alkotmány u Budapest Pf.: 248. Halmi Tibor Győr-Moson-Sopron 9023 Győr Munkácsy út Győr, Munkácsy 20. Légrády Gábor 96/ / / Hajdú-Bihar 4034 Debrecen Vágóhíd u Debrecen, Pf.: 551. Klepács Györgyi 52/ / Heves 3300 Eger Eszterházy tér Eger, Pf.:169. Simon Attila 36/ / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok József Attila u Szolnok, Pf.:111. Szabó Endre 56/ / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: dr. Szűcs János 34/ / Nógrád 3100 Salgótarján Bartók Béla út Salgótarján, Pf,.: 123. Mészáros László 32/ / Somogy 7400 Kaposvár Petőfi tér Kaposvár, Petőfi tér 1-3. Dr. Gombos Sándor 82/ / / / Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Hősök tere Nyíregyháza, Pf.: 422. Takács Szabolcs 42/ / Tolna 7100 Szekszárd Augusz I. u Szekszárd, Pf.: 251. Kovács Judit 74/ / Vas 9700 Szombathely Rákóczi F. u Szombathely, Pf.: 245. Horváth Tibor Zoltán 94/ / /19

18 Veszprém 8200 Veszprém Levendula u Veszprém, Pf.: 791. Czapáry Rita 88/ / Zala 8900 Zalaegerszeg Kölcsey u Zalaegerszeg, Pf.: 142. Horváth Zoltán 92/ / / / / / /19

19 3. számú melléklet Ügyfélfogadási idő a Központi Ügyfélszolgálaton Hétfő: és Kedd: és Szerda: Csütörtök: és Péntek: Központi Ügyfélszolgálat helye: 1095 Budapest, Soroksári út Telefon: (jelenleg) Levelezési cím: 1476 Budapest Pf: 407. Központi -cím: Ügyfélfogadási idő a megyei ügyfélszolgálatokon Hétfő: és Kedd: és Szerda: Csütörtök: és Péntek: /19

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE. 2011-es támogatási év

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE. 2011-es támogatási év TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2011-es támogatási év TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1 Jogszabályi háttér... 3 2 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK... 4 2.1 Támogatható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2010-es támogatási év TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1 Jogszabályi háttér... 3 2 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK... 4 A támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2009-es támogatási év TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1 Jogszabályi háttér... 3 2 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK... 4 A támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató

Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató 1. A támogatás célja: a juh ágazatban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2012. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból a 2012/2013. borpiaci év tavaszi időszakában történő értékesítéséről

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN A KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI NEMZETI PROGRAMBA BEJELENTKEZŐ, ÉS KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 1/15 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 2009-es támogatási év TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1 Jogszabályi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ, LEGFELJEBB 120 000 KG TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 2006-os támogatási év TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1 Jogszabályi háttér...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 1. oldal 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével

Részletesebben

25/2011. (IV. 7.) VM rendelet

25/2011. (IV. 7.) VM rendelet 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011.

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-02 jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról I. Előzmények Jelen közlemény a cukorrépa-termelők 2013.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 81/2017. (V. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 81/2017. (V. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 81/2017. (V. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a 3/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a tejtermelőknek nyújtható kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről I. A támogatás

Részletesebben

94/2015. (XII. 23.) FM

94/2015. (XII. 23.) FM 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben