BUDAKESZI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAKESZI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKT"

Átírás

1 MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) * Fax: (36-1) ISO 9001 Tanúsított cég KEOP-1.2.0/ azonosító számú BUDAKESZI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKT BUDAKESZI VÁROS ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Budapest, január hó Tervszám:

2 MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) * Fax: (36-1) ISO 9001 Tanúsított cég Tárgy: BUDAKESZI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZ- TISZTÍTÁSI PROJEKT BUDAKESZI VÁROS ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Tervszám: Iratszám: 1-2 Elnök-vezérigazgató: Dr. Tóth László Főtervező: Szaktervezők Boda János Czakó György Mikolcsó László Dr. Patziger Miklós Szabó Csaba Szpevák József Tóth Sándor MŰSZAKI LEÍRÁS Budapest, január hó

3 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 4 FÜGGELÉKEK 4 1. ELŐZMÉNYEK 5 2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE VÍZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ISZAPELHELYEZÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK TERHELÉSI ADATOK TERVEZÉSI ALAPADATOK TÁVLATI TERHELÉSI ADATOK AZ ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TERHELÉSI ADATAI SZENNYVÍZ MENNYISÉGI ADATOK SZÁRAZ ÉS CSAPADÉKOS IDŐBEN: A CSATORNAHÁLÓZATI ÉS SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ KEVERÉKÉNEK SZENNYVÍZMINŐSÉGI ADATAI NAPI SZENNYEZŐANYAG TERHELÉSI ADATOK VÍZMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ALTERNATÍVÁI AZ A VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÉS ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIA A B VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIA A C VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÉS AZ ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIA A D VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÉS AZ ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIA 20 3

4 5. A MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT VÁLTOZAT ( D ) RÉSZLETES ISMERTETÉSE A MÉRETEZÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA A TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK ÉPÍTÉSZET, SZERKEZET KŰLSŐ VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA A SZENNYVÍZTELEPRE VEZETŐ GRAVITÁCIÓS GYŰJTŐCSATORNA ÉS A TELEPI KÖZMŰVEK ÚTÉPÍTÉS ÉS VÍZELVEZETÉS, TEREPRENDEZÉS VÍZELLÁTÁS KÖRNYEZETVÉDELEM MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM 44 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet KDV Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata előzetes vizsgálati eljárásáról 2. sz. melléklet Budakeszi város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszerének fejlesztése, elvi vízjogi engedély 3. sz. melléklet Budakeszi város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszerének fejlesztése, elvi vízjogi engedély módosítása 4. sz. melléklet Emlékeztető a Duna-Ipoly Nemzeti park (DINPI) hivatalos helyiségében november 5-én történt egyeztetésről 5. sz. melléklet Emlékeztető a Duna-Ipoly Nemzeti park (DINPI) hivatalos helyiségében november 13-én történt egyeztetésről 6. sz. melléklet KDV Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség TVF: /2011 vízjogi üzemeltetési engedélye 7. sz. melléklet KDV Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata Budakeszi Város szennyvíztisztító telepének vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításáról 8. sz. melléklet Befogadó nyilatkozatok a rácsszemét ártalommentes elhelyezésre FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék Elővizsgálati dokumentáció 2. sz. függelék Természetvédelmi hatásbecslési dokumentáció 4

5 1. ELŐZMÉNYEK Budakeszi Város Önkormányzata a település csatornahálózatának bővítését, Makkosmária területén történő kiépítését, a szennyvíztisztítás fejlesztését európai uniós és állami források igénybevételével tervezi megoldani. A Budakeszi szennyvízelvezetési és címmel 2006 áprilisában készült pályázati dokumentáció megvalósíthatósági tanulmánya a tervezéskori terhelések és a csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével m 3 /d szárazidei csatornahálózati - és 50 m 3 /d szippantott szennyvízmennyiséggel, valamint LE-nek megfelelő szennyezőanyag mennyiséggel számolt. A vízminőségvédelmi követelményeket kielégítő legmegfelelőbb technológia kiválasztására a tanulmány 4 változatot vizsgált. Az A és B változat a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére épült. A C és D változat új telephellyel számolt. A változatok mechanikai előtisztítást követően kis terhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiákat tartalmaztak, nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszapok sűrítésével, homogenizálásával, víztelenítésével, meszes utókezelésével, telepen belüli átmeneti tárolásával, engedélyezett fogadóhelyre történő elszállítással. A préselt rácsszemét, a mosott homok elhelyezése mindegyik változatban azonos módon, engedélyezett lerakón történt. Az A változatban a nitrifikációs és denitrifikációs folyamatok külön terekben, a C -ben ezek időben elválasztva, szimultán módon zajlanak le. A B és D változatban a tápanyag eltávolításos kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítás Membrán Biológiai Reaktoros (MBR) technológiával valósul meg, ultraszűrős fázis szétválasztással. A tanulmány a meglévő telep műszaki állapota, körbeépítettsége és a védőtávolság hiánya miatt az összességében legelőnyösebb D változatot javasolta megvalósítani. A vizsgált változatokra tervszámmal 2007 októberében előzetes környezeti vizsgálati, valamint természet- és tájvédelmi dokumentáció készült. Az előzetes vizsgálati kérelemre adott KTVF: 671-5/2008 számú határozatában (1. sz. melléklet) a Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) a Duna-Ipoly Nemzeti Park (továbbiakban DINPI) állásfoglalására alapozva megállapította, hogy az új szennyvíztisztító telep (a 067/18 helyrajzi számú, a Natura 2000 terület védelmét szolgáló puffer területen) D változat szerinti létesítésének jelentős környezeti hatása nincs. A határozat és a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével az új szennyvíztisztító telep műszaki terveinek az elkészítéséhez tervszámmal 2007 decemberében elvi vízjogi 5

6 engedélyezési terv került összeállításra, melyre a Felügyelőség KTVF /2010 iktatószámmal engedélyt adott (2. sz. melléklet). Az elvi vízjogi engedélyezési terv és a pályázati dokumentáció megvalósíthatósági tanulmánya 2010 márciusában, illetve júniusában az agglomeráció szennyvízterhelésének (LE) változása miatt módosításra került. Ennek megfelelően a terhelési adatok felülvizsgálatát követően a tisztítótelep hidraulikai kapacitása 3311 m 3 /d-re, a szennyezőanyag terhelése pedig LE változott. A Felügyelőség a tervszámú módosított elvi vízjogi engedélyezési terv szerinti változtatásokat elfogadta, a korábbi engedélyt a október 28.-án kelt KTVF /2011 iktatószámú határozatával, (3. sz. melléklet) módosította. A KEOP-1.2.0/ azonosító számú és Budakeszi szennyvízelvezetési és című átdolgozott pályázatot az Irányító Hatóság 2012 februárjában támogatásra érdemesnek ítélte, az Önkormányzattal a támogatási szerződést megkötötték. A vállalkozásba adáshoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához az időközben lejárt hatályosságú, egyszer már meghosszabbításra került elvi vízjogi engedély helyett új engedélyre van szükség. Jelen vízjogi létesítési engedélyezési terv a Budakeszi Önkormányzat megbízására készült, az előzőekben ismertetett tervek felhasználásával, az azokra adott határozatok, engedélyek és a DINPI előzetes támogató állásfoglalásának (4. sz. melléklet) figyelembevételével az elfogadásra került D változatra, valamint a Felügyelőség képviselőivel történt konzultáció (5. sz. melléklet) emlékeztetőjében leírtak figyelembevételével az elfogadásra került D változatra. 2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 2.1. VÍZELLÁTÁS A belterületen a vezetékes vízellátás már az 1970-es évek közepén elérte a közel 100 %-os szintet. A volt zártkerti külterületeken, Makkosmárián és Nagyszénászugon a közelmúltban helyezték üzembe az ivóvízhálózatot. A lakosság hálózati vízzel való ellátottságának a jelenlegi aránya 97 %-os CSATORNÁZÁS Budakeszin a csatornázás is, ahogy a szennyvíztisztító telep építése is, a kórházak ellátását szolgálta a kiépítéskor (1960). A hálózat gerincét tehát azok a csatornák alkotják, melyek a kórházak szennyvizének elvezetését szolgálták. A ráépült hálózat elválasztott rendszerű, 6

7 azonban a csapadékcsatornák hiánya miatt előfordul az illegális csapadékbekötés a szennyvízcsatornákon, ami elsősorban a szennyvíztisztító telepen okoz problémát. A szennyvízcsatorna hálózat hossza 39,1 km (KSH, 2007), a településen a lakosságra vetített csatornázottság 71 %. Az ellátatlan területek jellemzően azok, amik az elmúlt évtizedekben alakultak át üdülőterületből lakóterületté (Makkosmária, Nagyszénászug). A városban az utolsó hálózatfejlesztési beruházás Szőlőskert területen volt, a bevásárlóközpontokhoz kapcsolódóan. Budakeszi csatornahálózata a csatornavezetés szempontjából is kedvező fekvés miatt szinte teljesen gravitációs üzemű, az első és eddig egyetlen átemelő 2008 óta üzemel a fent említett Szőlőskert területén. A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a Keszivíz Kft. A hálózat általános állapota megfelelő, azonban a beszivárgások miatt néhány helyen szükséges lenne a rekonstrukció CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS A zárt csatornás, illetve nyílt árkos elvezető rendszer a településen még nem épült ki teljes mértékben, illetve a meglévő rendszer több ponton rekonstrukcióra szorul. A csapadékcsatorna hiánya miatt a szennyvízcsatornán illegális csapadékbekötések is találhatók. Az önkormányzat és a Keszivíz Kft. közös szándéka ennek a helyzetnek a megszüntetése. Az önkormányzat megbízásában elkészült a város csapadékvíz elvezetési koncepcióterve, elvi vízjogi engedélyezési terv szinten (Budakeszi Város csapadékvíz elvezetési terve, elvi vízjogi engedélyezési terv, szeptember, BDL Kft.). A terv koncepcionális megoldást tartalmaz a felszíni vizek elvezetésére, valamint tartalmazza a meglévő csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójának terveit is. Az önkormányzat a koncepcióterv alapján a csapadékelvezető hálózat teljes körű kiépítését 5-10 éven belül tervezi megvalósítani ütemezett formában, a források hozzáférhetőségének függvényében (KEOP, ROP). Az elvi vízjogi engedélyes tervben meghatározott koncepció, és a helyszíni felmérések alapján a Fő utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukcióra vízjogi létesítési engedélyezési terv is készült. A szennyvíztisztító telep napi terhelési adatainak és a csapadékadatoknak az összevetésével megállapítható, hogy a jelentősebb (10 mm feletti) csapadékesemények alkalmával keletkező lefolyások a szennyvíztisztító telepen is megjelennek, m 3 /d többletterhelést okozva SZENNYVÍZTISZTÍTÁS A csatornahálózati és a szippantott szennyvizeket, a Budakeszit és Budaörsöt összekötő út keleti oldalán, a település délkeleti szélén lévő szennyvíztisztító telepen tisztítják. A telep eredetileg a Tüdőkórház szennyvizeinek a tisztítására épült l.860 m 3 /d kapacitással, nagyterhelésű eleveniszapos technológiával, az iszapok rothasztásával. A későbbiekben a növekvő terhelés miatt a névleges kapacitást m 3 /d-re, majd napi m 3 -re növelték, az iszapkezelést pedig égetéssel egészítették ki. Ezt követően a telepet tápanyag eltávolításos AnperOX A2/0 technológiával fejlesztették tovább m 3 /d hidraulikai kapacitással, az iszapok meszes utókezelésével, átmeneti deponálásával. A telepen ma csak a fél műtárgysor üzemel, ami a jelenlegi terhelés mellett még éppen elegendő. 7

8 Szippantott szennyvíz fogadás A szippantott szennyvizet beszállító gépkocsik egy 5,0 x 1,0 x 1,0 m belméretű fogadó aknába ürítenek. Az aknából a szippantott szennyvíz egy tolózár nyitásával vezethető át a négyzet alaprajzú, kb 25 m 3 hasznos térfogatú T jelű átemelőbe. Ide kommunális szennyvíz is érkezik egy közeli iparterületről, a Tiefenweg felől. A kétféle szennyvizet a beépített 1+1 db ABS szivattyú összekeveredve emeli át a meglévő osztóműbe. Mechanikai előtisztítás A város főgyűjtőjén gravitációsan érkező szennyvíz adja a telep terhelésének nagyobb részét. A főgyűjtő a telep I. ütemében megépített ikerkamrás, gravitációs homokfogóra dolgozik. A műtárgy névleges kapacitása m 3 /d, a homok kiemelése kézzel történik. A homokfogóból a nyers szennyvíz gravitációsan folyik rá a 6 mm résméretű, gépi tisztítású finomrácsra. A betonvályúban található még egy régi, GIR típusú íves rács is, amit tartalékként használnak. A rácsról a szennyvíz egy vályún keresztül áramlik át a meglévő osztóműbe. Ide köt be a T -jelű átemelő nyomócsöve is. Biológiai foszforeltávolítás Az osztóművet követő anaerob medencék feladata a szennyvíz foszfortartalmának csökkentése biológiai úton. Az anaerob teret két-két korábban megépült medence felhasználásával alakították ki. A rendelkezésre álló térfogat 2x60 + 2x80 m 3, azaz összesen 440 m 3, de gépészetileg csak a fél (220 m 3 ) műtárgysor üzemképes. A működő anaerob medencékben a káros leülepedések a beépített 1-1 db Flygt típusú keverő akadályozza meg. Az anaerob medencék építészetileg és gépészetileg egyaránt felújításra szorulnak. Biológiai tisztítás Az anaerob műtárgyakat a tisztítási sorban az anoxikus medencék követik. Az anoxikus és oxikus (levegőztető) medencék, az utóülepítők, a nitrát és iszap recirkuláció, az oxigénbevitel (légbevivő elemek, fúvók, oldott O 2 mérők, stb.), és a fölös iszap elvétel szerves egységet alkot. A denitrifikáló medencék együttes térfogata 2x330 m 3, azaz összesen 660 m 3. Ezek közül csak az egyik működik, amelyben a káros leülepedéseket a beépített keverő akadályozza meg. Az anoxikus terekből elfolyó szennyvizet a belső átemelő szivattyúi nyomják fel az aerob terekbe. Az átemelő teljes felújításra szorul. A beépített 2+1 db szivattyút is ki kell cserélni. A két részre osztott levegőztető medencébe nyomócsövön érkezik a szennyvíz. A levegőztető medence teljes térfogata 2x4x283 m 3, azaz összesen m 3, de ebből csak m 3 üzemképes. A mélylégbefúvást a fúvógépházban elhelyezett 2 db 22 kw-os AERZENER típusú, és 1 db HICK-HARGREAVES típusú, 37 kw-os fúvó biztosítja. A 37 kw-os gép jelenleg 8

9 tartalékként szolgál. Az optimális oxigénbevitel a technológia korrekt működése és az energiatakarékosság miatt egyaránt alapvető követelmény lenne, de ez jelenleg - az irányítástechnika teljes hiánya miatt - megoldatlan. A biológiai tisztított szennyvíz egy irányító aknán keresztül jut el a 2 db 18,0 m átmérőjű - 4,0 m vízmélységű, Dorr típusú utóülepítőbe. A medencék megszívott és kotrós karokkal felszerelt iszapeltávolító szerkezete ENVIREX típusú. Recirkulációk A denitrifikáló- és levegőztető medencék optimális üzeméhez szükséges az ún. nitrát recirkuláció. Ezt az anyagáramot az aerob terek elfolyó oldalán veszik el, és hidrosztatikusan jut vissza az anoxikus medencék befolyó oldalára. Mennyiségének mérése egy indukciós mérővel történik. Hozama, aknába elhelyezett tolózárral szabályozható. A mennyiségmérőt az üzemeltető utólag telepítette a hidrosztatikus vezetékre. A tolózáras szabályozás pontatlan, a visszavezetett nitrátos víz hozama ezért bizonytalan. A pontosan mérhető és szabályozható nitrát recirkuláció megvalósítása fontos lenne a telep jó működéséhez. Az utóülepítő zsompjából a recirkulációs iszap hidrosztatikusan jut vissza (iszap recirkuláció) az anaerob medencék elé, az osztóműbe. A recirkulációs hozam mérése egy meglévő mérőbukó fölé telepített szintmérővel történik. A mérés pontatlan, és a mennyiségi szabályozás kérdése sincs megoldva. Jelenleg egy szerelvényaknába telepített, állítható magasságú, kézi mozgatású körbukóval oldják meg az iszapelvételt. Fertőtlenítés A szennyvíztisztító vonalat egy 240 m 3 térfogatú, labirint rendszerű fertőtlenítő zárja. A kórházi szennyvizek miatt a behatási időnek - a vonatkozó magyar előírások szerint - legalább 1,33 órának kell lennie, amihez a meglévő medence térfogat nem elegendő. A bővítés az előző építési ütemben elmaradt. A klóradagolás klórhordóból történik, a szabályozást a kifolyási oldal közelébe telepített szabadklór mérő műszer vezérli. A megoldás elfogadható, de a vezérlést finomítani kell, a tároló és adagoló kapacitás sem elegendő. A tisztított szennyvíz mennyiségét egy mérőbukóval mérik. A bukó nem ad pontos értékeket, gépészetileg és irányítástechnikailag fel kell újítani. A telep elején sincs mérés, és az irányítástechnika az egész telep vonatkozásában is alapszintű. Elősűrítés Az utóülepítőkből az iszapelvétel két helyen történik. A középső zsompból a recirkulációs iszapot (nagykörös recirkuláció) még a kisebb, excentrikus zsompból a fölös iszapot veszik el. A fölös iszap hidrosztatikus nyomás alatt áramlik át az elősűrítő gépház iszapgyűjtő aknájába. Innen polielektrolit adagolás mellett, egy Flygt szivattyú emeli át a gravitációs elősűrítőkbe. Rothasztás 9

10 A gépházba érkező elősűrített iszap egy hőcserélőn keresztül kerül be a meglévő 250 m 3 térfogatú, fűtött rothasztóba. A keverés, illetve a 35 o C hőmérséklet fenntartása szintén a hőcserélőn átvezetett, a rothasztó gépházba telepített szivattyúk anyagáram cirkuláltatásával valósul meg. A mezofil rothasztott iszapot a szintén 250 m 3 térfogatú fűtetlen, gáztartállyal kombinált utórothasztóba vezetik át. A rothasztókat és a rothasztó gépházat a közelmúltban felújították, de kapacitásuk csak a jelenlegi lakosegyenérték és BOI 5 terheléshez elegendő, ezért azokat jelenleg nem üzemeltetik. Utósűrítés A meglévő pálcás utósűrítő 5,0 m átmérőjű, 3,3 m vízmélységű. A medence a sűrítési funkción kívül kilevegőztetőként és pufferként is szolgál az iszapvíztelenítő gép előtt. Víztelenítés Az utórothasztóból szakaszosan elvett iszapot polielektrolit adagolás mellett CSN szivattyúk továbbítják a többszintes iszapgépházban elhelyezett 5 és 2 m 3 /h kapacitású szalagszűrő présekre. A polielektrolit előkészítés és adagolás berendezései szintén ebben az épületben találhatók. N-VIRO SOIL technológia Az iszapkezelés végén az iszapelhelyezés módjától függően esetenként alkalmazott N-VIRO SOIL technológia több célt szolgál. Egyrészt elpusztítja a patogén baktériumokat és féregpetéket, másrészt tovább növeli a szárazanyag tartalmat, és szagtalanítja az iszapot. Az eljárás lényege az alkalikus adalékanyag (CaO) megfelelő arányú adagolása, elkeverése, és a lejátszódó vegyi folyamatok hatására létrejövő hőkezelés, ph eltolódás, pasztörizálás optimális körülményeinek biztosítása. A víztelenítő gépről lekerülő iszapot ejtőcső rendszer és szállítószalag továbbítja a keverőtartályba. A silóban tárolt adalékot - az iszapmennyiségre vetítve - szállítócsiga szórja rá ugyanarra a szalagra, így az az iszappal összekeveredve érkezik az érlelő konténerbe. Az érlelődő anyag pasztörizációs hőmérséklete 52 o C fölé emelkedik. A konténerekben órán keresztül zajlik az érlelés. A folyamat akkor tekinthető befejezettnek, ha legalább 24 órán keresztül a keverék hőmérséklete 52 o C, és a ph 12 fölött marad. A kezelt iszaplepény víztartalmának jelentős részét az adalékolt CaO por gyakorlatilag elhasználja, hiszen ez a kémiai folyamat a magas hőmérséklet egyik kiváltója. Szárítás és tárolás Az érlelő konténerekből kikerülő végterméket a tároló helyen prizmákban komposztálják. A meglévő, tetővel rendelkező, beton burkolatú tárolótér alapterülete 400 m 2. A terület jelenlegi iszapmennyiségekkel kb. félévi iszaptárolást biztosít. Mivel az érlelési folyamat a tárolótéren is folytatódik, az ott mintegy fél évig deponált komposztot rendszeresen át kellene forgatni, de az ehhez szükséges mini homlokrakodó járművel az üzemeltető jelenleg nem rendelkezik. 10

11 Csurgalékvíz átemelő Az egyes technológiai lépcsőknél leválasztott csurgalékvizeket, és a keletkező házi szennyvizeket egy belső hálózat gyűjti össze, és az iszapgépház melletti leromlott állapotú, és gépcserére szoruló csurgalékvíz átemelő szivattyúi emelik vissza a rendszer elejére ISZAPELHELYEZÉS A tisztítótelep utóülepítőiből elvett fölös iszapot sűrítést követően szalagszűrő présekkel víztelenítik. A mezőgazdasági felhasználásra, rekultiválásra szánt víztelenített iszaphoz mészport kevernek, melynek hatására a hőmérséklet 52 o C, a ph pedig 12 fölé emelkedik, így a patogén baktériumok és féregpeték elpusztulnak. A keverő - érlelő tartályokból kikerülő iszapot a telepi fedett átmeneti tároló helyen prizmákba rakják, komposztálják. Az időnként átforgatott, fél évig deponált komposztot ellenőrző vizsgálatokat követően engedélyezett lerakókba szállítják. A nem mezőgazdasági, illetve rekultiválásra szánt víztelenített iszapot konténerekben gyűjtik és a szállítókkal, befogadókkal történt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint (két-három naponta) elszállítják a KTVF: /2011 iktatószámú határozatban (6. sz. melléklet) felsorolt telephelyekre továbbkezelésre. A rácsszemét a mellékelt befogadó nyilatkozatok (8. sz. melléklet) szerinti hulladéklerakókon kerülnek ártalommentes elhelyezésre VÍZMINŐSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK A tisztított szennyvíz befogadója a Hosszúréti patak Budakeszi mellékága, az ún. Budakeszi árok. Az üzemeltetési engedélyben (6. sz. melléklet) előírt határértékek a következők: Paraméter Határérték Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOI kr 75 mg/l Biokémiai oxigénigény BOI 5 25 mg/l Összes nitrogén ön 25 mg/l Ammónia-ammónium-nitrogén NH 4 -N 5 mg/l Összes lebegőanyag öla 50 mg/l Összes foszfor öp 5 mg/l A kórházakból érkező szennyvíz miatt speciális előírások is vonatkoznak a szennyvíztisztító telepre: Folyamatos a fertőtlenítési kötelezettség: A fertőtlenítés folyékony klórral, labirint medencébe folyik. Meszes iszap kezelése: A kórházak szennyvizéből esetleg az iszapba kerülő patogén mikroorganizmusok (különösen a TBC kórokozójának, a Koch-baktériumnak) elpusztítására égetett meszet (CaO) kell a víztelenített iszaphoz keverni. 11

12 Az ÁNTSZ egyik előírás alól sem ad felmentést, bár az üzemeltető kérvényezte. Ugyanakkor az ÁNTSZ nyilatkozott arról, hogy membránszűrő alkalmazása mellett a fertőtlenítés elhagyható TERHELÉSI ADATOK A mérési adatok alapján a szennyvíztisztító telepet terhelő vízmennyiségeket a 2.1 táblázatban adjuk meg: 2.1 táblázat: A szennyvíztisztító telepet terhelő vízmennyiségek Év Szv.telepre befolyó szennyvízmennyiség Lakossági Intézményi Egyéb gazdálkodói Idegen vizek Szippantott szennyvizek m 3 /év m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /d , , , ,1 Forrás: KESZIVÍZ Kft. Az önkontrol mérések szerinti szennyvíz mennyiségi és minőségi adatokat a 2.2 táblázat részletezi: 2.2 táblázat: A szennyvíztisztító telepet terhelő vízmennyiségek és szennyezőanyag koncentrációk 2005 min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l) BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) 6, N tot (mg/l) P tot (mg/l) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l) BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) ,5 59 N tot (mg/l) P tot (mg/l) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l)

13 BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) N tot (mg/l) P tot (mg/l) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l) BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) N tot (mg/l) P tot (mg/l) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l) BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) N tot (mg/l) P tot (mg/l) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (mg/l) BOI 5 (mg/l) NH 4 N (mg/l) ,1 7 N tot (mg/l) P tot (mg/l) A 2.2 táblázat adataiból számított terhelési adatokat a 2.3 táblázat foglalja össze. 2.3 táblázat: szennyezőanyag terhelési adatok 2005 min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d) N tot (kg/d) P tot (kg/d) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d)

14 N tot (kg/d) P tot (kg/d) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d) N tot (kg/d) P tot (kg/d) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d) N tot (kg/d) P tot (kg/d) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d) N tot (kg/d) P tot (kg/d) min. max. átl. 85 % percentilis Q (m 3 /d) KOI (kg/d) BOI 5 (kg/d) NH 4 N (kg/d) N tot (kg/d) P tot (kg/d) Forrás: KESZIVÍZ Kft. A közelmúlt átlagos terhelési adatait a 2.4 táblázat, a 85 %-os percentilis értékeket a 2.5 táblázat foglalja össze. 2.4 táblázat: A közelmúlt átlagos terhelési adatai Átlag BOI 5 NH 4 N ön öp LEÉ* 5 éves (kg/d) ,0 202,4 38, éves (kg/d) ,6 194,9 39, évi (kg/d) ,8 200,1 35,

15 *60 g BOI 5 /d/fő fajlagos terheléssel számolva 2.5 táblázat: A közelmúlt 85 %-os percentilis terhelési adatai 85%-os percentilis BOI 5 NH 4 N ön öp LEÉ* 5 éves (kg/d) ,0 246,4 45, éves (kg/d) ,9 232,2 45, évi (kg/d) ,9 235,9 42, táblázat: Mennyiségi adatok 2011 és 2012 évben (m 3 /nap) 2011 Szv TFH Szv+TFH max min átlag ,5* Szv TFH Szv+TFH max min átlag ,3* 2199 Forrás: Keszivíz Kft 2.7 táblázat: Szennyezőanyag terhelési adatok a évben Szennyvízmennyiség: Nyers szennyvíz (LE) terhelése átlag BOI 5 -ben: m 3 /év Sorszá m Szennyező komponens megnevezés Koncentráció mg/l Szennyező anyag éves mennyisége (t) 1 Szerves oldószer extrakt 74,1 59,4 2 Összes só ,9 3 Anionaktív detergens 10 alatt n.a. 4 Ammónium-Nitrogén 79 63,3 5 nitrát 4,4 3,52 6 Kémiai oxigénigény 772,5 619,1 7 Összes foszfor 14,7 11,8 8 Biokémiai oxigénigény 489,5 392,3 9 (5napos) Összes lebegőanyag 340,3 272,7 3. TERVEZÉSI ALAPADATOK Forrás: Keszivíz Kft 3.1. TÁVLATI TERHELÉSI ADATOK A évre várható távlati átlagos hidraulikai és szennyezőanyag terhelések a csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével a 3.1 táblázat szerintiek. 3.1 táblázat 15

16 Terhelések m 3 /d LE Jelenlegi szennyvízterhelés (1) Lakossági és intézményi fejlesztések Kórházi fejlesztések Nagyszénászug szippantott szennyvizei Távlati szennyvízterhelés összesen (2) (1) (2) KTVF /2011 iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély szerinti érték A KEOP pályázathoz 2011 májusában tervszámmal készített szakmai anyag szerinti értékek 3.2. AZ ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TERHELÉSI ADATAI Szennyvíz mennyiségi adatok száraz és csapadékos időben: Telepre érkező szennyvízmennyiség 3311 m 3 /d (szippantott szennyvízzel együtt) Szippantott szennyvíz átlagos mennyisége 25 m 3 /d Szippantott szennyvíz fogadó csúcskapacitása 50 m 3 /d Átlagos órai terhelés 138 m 3 /h Óracsúcs terhelés 220 m 3 /h (15 órás csúccsal számolva) Óracsúcs terhelés csapadékos időben 330 m 3 /h A csatornahálózati és szippantott szennyvíz keverékének szennyvízminőségi adatai KOI 908 g/m 3 BOI g/m 3 TKN 83 g/m 3 NH 4 N 56 g/m 3 Összes foszfor 14 g/m 3 Összes lebegőanyag 530 g/m 3 SZOE 45 g/m Napi szennyezőanyag terhelési adatok KOI 3006 kg/d 16

17 BOI kg/d TKN 274 kg/d NH 4 N 185 kg/d Összes foszfor 46 kg/d Összes lebegőanyag 1754 kg/d SZOE 148 kg/d Lakos egyenérték terhelés (1) LE (1) 60 g BOI 5 /fő fajlagos értékkel számolva 3.3. VÍZMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A tervezett állapotban az elfolyó szennyvíz minőségi paramétereinek a 28/2004 KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti 3. az időszakos vízfolyás befogadó területi határértékeinek kell megfelelnie. 4. A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ALTERNATÍVÁI A bővítésre kerülő csatornahálózatban összegyűjtött és a szippantott szennyvizek tisztításánál a hidraulikai kapacitás növelésén, és a szerves anyagok szokásos lebontásán kívül a nitrogénés foszfor vegyületek eltávolítására is szükség van a kisvizű befogadó védelmére. A vízminőségvédelmi követelményeket kielégítő legmegfelelőbb szennyvíztisztítási technológia kiválasztására az előzményekben ismertetett Budakeszi szennyvízelvezetési és megvalósíthatósági tanulmánya szolgált. Az A és B változat a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére épült, a C és D változat az Önkormányzat tulajdonában lévő 10067/18 helyrajzi számú területen új telephellyel számolt. A változatok mechanikai előtisztítást követő kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiákat tartalmaztak, nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszapok sűrítésével, homogenizálásával, víztelenítésével, meszes utókezelésével, telepen belüli átmeneti tárolásával, engedélyezett fogadóhelyre történő elszállításával. A préselt rácsszemét, a mosott homok elhelyezése mindegyik változatban azonos módon, engedélyezett lerakón történt. Az A változatban a nitrifikációs és denitrifikációs folyamatok külön terekben, a C -ben ezek időben elválasztva, szimultán módon zajlanak le. A B és D változatban a tápanyag eltávolításos kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítás Membrán Biológiai Reaktoros (MBR) technológiával valósul meg, ultraszűrős fázis szétválasztással. 17

18 4.1. AZ A VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia Az A változat mechanikai előtisztítást követő előülepítés nélküli kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeres foszfor eltávolítással, fertőtlenítéssel, az iszapok sűrítésével, homogenizálásával, víztelenítésével, meszes utókezelésével, átmeneti tárolásával, engedélyezett fogadóhelyre történő elszállításával. A bővítésre, átépítésre kerülő tisztítómű főbb létesítményei a következők: szippantott szennyvízfogadó mechanikai előtisztító belső átemelő anoxikus/oxikus medence levegőztető medence nitrát recirkulációs akna fúvógépház vegyszergépház utóülepítő iszap recirkulációs akna fertőtlenítő, klórozó és klórraktár fölös- és beszállított iszapfogadó puffer medence iszapgépház mészpor adagoló iszaptároló tér csurgalékvíz átemelő kiegyenlítő medencék 4.2. A B VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A szennyvíztisztítás és iszapkezelési technológia A B változatban a mechanikai előtisztítást követő előülepítés nélküli tápanyag-eltávolításos kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítás Membrán Biológia Reaktoros (MBR) technológiával valósul meg ultraszűrős fázis szétválasztással. Az iszapkezelés az A változatéval megegyező. A technológiát megvalósító főbb létesítmények a következők: szippantott szennyvízfogadó mechanikai előtisztító belső átemelő anoxikus/oxikus medencék 18

19 membrán medencék membránkazettákkal membrán gépház tisztavíz tároló fertőtlenítő, klórozó és klórraktár fölös- és beszállított iszapfogadó puffer medence iszapgépház mészpor adagoló iszaptároló tér csurgalékvíz átemelő kiegyenlítő medencék 4.3. A C VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A szennyvíztisztítási és az iszapkezelési technológia A C változat teljes oxidációs eleveniszapos szennyvíztisztítás szimultán nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai- és biztonsági vegyszeres foszfor eltávolítással, a stabilizált fölösiszap víztelenítésével, meszes utókezelésével, átmeneti tárolásával, engedélyezett lerakóban való elhelyezésével. A tisztításra kerülő szennyvíz mennyiségének és minőségének, valamint a vízminőségi követelményeknek megfelelően méretezett tisztítómű az alábbi technológiai elemekből áll: telepi átemelő gépi tisztítású finomrács hosszanti átfolyású zsír-, uszadék- és homokfogó kombinált levegőztető és utóülepítő medence fertőtlenítő medence iszapsűrítő iszaptároló - homogenizáló iszapvíztelenítő és tároló szippantott szennyvízfogadó A technológiai folyamat szerint a városból gravitációs csatornában érkező szennyvizet a telepi átemelő szivattyúi mennyiségmérőn keresztül a gépi tisztítású finomrácsra emelik, amiről az légbefúvásos zsír-, uszadék- és homokfogóba jut. Osztás és újabb mérés után az előtisztított víz a két kombinált levegőztető és utóülepítő műtárgyba folyik. Az utóülepítőkből a tisztított szennyvíz, a fertőtlenítő medencén keresztül a befogadóba távozik. Az utóülepítőből eltávolított iszap fölös részét az iszapsűrítőbe, majd abból az iszaptárolóhomogenizáló medencébe emelik. A homogenizált sűrített iszapot gépi úton víztelenítik. A víztelenített iszaphoz mészport kevernek. Az iszapot fedett tárolóhelyen prizmába rakják. Az 19

20 időnként átforgatott, fél évig tárolt iszapot ellenőrző vizsgálatokat követően a rácsszeméttel és a homokkal megegyezően engedélyezett lerakókba szállítják A D VÁLTOZAT ISMERTETÉSE A szennyvíztisztítási és az iszapkezelési technológia A D változat kisterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítás biológiai nitrogén- és vegyszeres foszfor eltávolítással, membránszűréses fázisszétválasztással, az iszapok víztelenítésével, meszes utókezelésével, átmeneti tárolásával, engedélyezett lerakóban való elhelyezésével. A két biológiai tisztító- és membránszűrési vonal a következő elemekből áll: Mechanikai előtisztító TFH fogadó szennyvízátemelő gépi tisztítású rács, rácsszemét préssel homok- és zsírfogó homokzagy víztelenítővel csúcsvíz leválasztó akna gépi tisztítású finomszűrő kiegyenlítő medence Eleveniszapos biológiai tisztító elő-anoxikus medencék első levegőztető medencék utó-anoxikus medencék második levegőztető medencék recirkulációs átemelő iszapkilevegőztető medence Membránszűrő membránmedencék membrán kazettákkal szűrtvíz tartály Szivattyú-, fúvó- és vegyszeradagoló gépház Iszapkezelő fölösiszap tároló - sűrítő iszapvíztelenítő meszes utókezelő átmeneti iszaptároló Az előzőekben ismertetett szennyvíztisztítási alternatívák közül az összességében legelőnyösebb D változat került kiválasztásra. A következőkben ez a változat kerül részletes bemutatásra. 20

21 5. A MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT VÁLTOZAT ( D ) RÉSZLETES ISMERTETÉSE 5.1. A MÉRETEZÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA A terhelési adatok és a vízminőségi követelmények a 3. pont szerintiek. Az ultraszűrős membrán bioreaktoros szennyvíztisztítóról elfolyó tisztított víz paraméterei a kibocsátási határértékeknél alacsonyabbak lesznek, várhatóan az alábbiak szerint: KOI k 50 g/m 3 BOI 5 5 g/m 3 NH 4 N 1 g/m 3 összes nitrogén 15 g/m 3 összes foszfor 1 g/m 3 összes lebegőanyag 5 g/m 3 A mechanikai előtisztítás berendezései a géplista szerintiek. A két gépi tisztítású rács egyenkénti kapacitása 450 m 3 /h, az iker elrendezésű homok- és zsírfogó hidraulikai kapacitása 450 m 3 /h. A finomszűrők átbocsátó képessége 2 x 250 m 3 /h. A mechanikai tisztítási fokozat (gépi rács és homokfogó) főbb technológiai paramétereket a következő táblázat foglalja össze: Gépi rács Tervezett hidraulikai terhelés 450 m 3 /h Pálcaköz 6,00 mm Pálcaköz tényező 1,75 Csatornaszélesség tényező 1,40 Vízmélység 0,40 m Visszaduzzasztás 0,25 m Rács szélesség 0,59 m Választott szélesség 0,60 m Berendezések száma 1,00 Homokfogó Csapadékos idei csúcs vízhozam 450 m 3 /h Száraz idei csúcs vízhozam 330 m 3 /h Szükséges hidraulikai tartózkodási 10 min idő Homokfogó csatornák száma 2 Csatorna szélesség 1,00 m Csatorna mélység 2, 50 m Csatorna hossz 15,00 m Térfogat 75 m 3 Levegőmennyiség/csatorna 180 m 3 /h Zsírfogó szélesség 0,50 m 21

22 A kombinált elő- és utódenitrifikációs és nitrifikációs rendszerű biológiai tisztító méretezési adatai a következők (éves átlag - napi maximum terhelésre vonatkozóan): Iszapkor: 25 d aerob iszapkor: 15 d anoxikus iszapkor: 10 d Iszapkoncentráció a bioreaktorkban: 8,0 g/l Iszap szerves hányada: 60% Nagykörös recirkulációs arány: 5,0 F:M arány: 0,083 0,094 kg BOI 5 /kgvss/d Napi fölösiszap térfogat: m 3 /d Fölösiszap szárazanyag tartalma: 9,6 g/l Napi összes fölösiszap tömeg: kg/d Ebből biológiai iszap kg/d Vegyszeres iszap: kg/d Oxigénbevitel: Alfatényező: 0,54 Bétatényező: 0,95 Hasznos vízmélység: 5 m Mértékadó kg/o 2 /h oxigénigény SOTR): Levegőigény: Nm 3 C Elődenitrifikáló medence: 2 db Elődenitrifikáló térfogat/medence 500 m 3 Első aerob medence: 2 db Első aerob térfogat/medence: 750 m 3 Utódenitrifikáló medence: 2 db Utódenitrifikáló térfogat/medence 250 m 3 Második aerob medence 2 db Második aerob térfogat/medence 250 m 3 Membránmedence 4 db Membrán térfogat/medence 36 m 3 Kilevegőztető medence 1 db Kilevegőztető térfogat/medence 260 m 3 Összes reaktor térfogat 3900 m 3 Teljes hidraulikai tartózkodási idő 26,37 h Aerob hidraulikai tartózkodási idő 15,5 h Membrántechnológiai méretezés: Membránreaktorok száma 4 db Napi átlagos fluxus 13,9 l/m 2 /h Napi maximum fluxus Óracsúcs fluxus 20,9 l/m 2 /h 33,4 l/m 2 /h Összes beépített membránfelület 9898 m 2 Egy membránelem felülete 34,37 m 2 22

23 Összes membránelem-szám Szükséges membránkazetták száma Egy membránkazetta elemszáma Soronként beépített membránkazetták száma Membránlevegőztetés levegőigénye Vegyszerfelhasználások: Foszforeltávolítás: Vas-klorid Membrántisztítás: NaOCl: Savas tisztítóvegyszer (MC-1). 288 db 8 db 36 db 2 db 1916 Nm 3 C 42 %-os kg/év l/év 10,3 %-os 5907 l/év 100%-os (szilárd) 2588 kg/év 5.2. A TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE A tisztító telepre érkező szennyvízet, valamint a fogadó berendezésbe ürített szippantott szennyvizet a telepi átemelő szivattyúi a rács- és homokfogó műtárgyba emelik. A darabos és szálas szennyeződéseket a rácsműtárgy 5 mm résméretű finomrácsai szűrik ki. A két gépi tisztítású, egyenként 450 m 3 /h kapacitású rács közül az egyik tartalék. A rácsszemét préselést követően konténerbe kerül, amiben az engedélyezett lerakóhelyre szállítható. Az előszűrt víz az iker elrendezésű légbefúvásos homok- és zsírfogóba folyik. A műtárgy egy-egy ága karbantartáskor szükség esetén zsilipekkel kiiktatható. A kiülepedett homokot és a felúszó anyagokat alternáló mozgást végző hídra szerelt zagyszivattyú, illetve tolólap távolítja el. A homokos zagy mosóberendezésbe, az uszadék gyűjtő aknába kerül. A mosott homok lerakóhelyre szállítható, az uszadék szippantó autóval távolítható el. Az előtisztított szennyvizet a csúcsvíz leválasztó vályún folyik keresztül, majd a mértékadó szárazidei óracsúcs 330 m 3 /h mennyiségű szennyvíz gravitációsan érkezik a két 1,1 mm lyukbőségű gépitisztítású finomszűrőre, amelyek egyenként 250 m 3 /h víz átbocsátására képesek. A finomszűrőket kiegészító hidraulikai osztó-szabályozó biztosítja, hogy 250 m 3 /h terhelésig csak egy gép üzemel (a másik beépített tartalék) és csak ennél nagyobb terheléskor lép üzembe a második finomszűrő. A kiszűrt rácszemét konténerbe kerül, amivel a lerakóhelyre szállítható. A mértékadó szárazidei óracsúcsot meghaladó vízmennyiségű szennyvíz a csúcsvíz leválasztó vályúból a kiegyenlítő medencébe folyik, amiből a visszatartott szennyvizet nem csúcsidőben a finomszűrőre emelik. A szűrt szennyvíz osztást követően a két párhuzamosan üzemelő eleveniszapos biológiai tisztítóegységbe folyik gravitációsan. Az eleveniszapos biológiai tisztítóegységekben a 23

24 mikroorganizmusok egyrészt alkotóelemükként, másrészt az életműködésükhöz szükséges energiaforrásként hasznosítják a szerves anyagokat. A metabolikus folyamatok során a vízben oldott, biológiailag bontható anyagok szűrhető formába kerülnek, illetve ártalmatlan nitrogénként és széndioxidként távoznak. A medencék közötti átfolyást a gravitációs erő biztosítja a hidraulikai törvényszerűségek szerint. Mindkét biológiai sor egy elődenitrifikáló, egy első aerob, egy utódenitrifikáló és egy második aerob zónát tartalmaz. Az aerob zónák levegő ellátását frekvenciaváltóval ellátott fúvók biztosítják. A fúvók szabályozása az aktuális oldott oxigén koncentráció alapján történik úgy, hogy az 2 mg/l legyen. A levegőztetés finombuborékos levegőztető elemekkel történik. Víz alatti keverők üzeme biztosítja az eleveniszap lebegésben tartását az anoxikus zónákban. Az eleveniszapot a második aerob medencék után egy recirkulációs aknából búvárszivattyú adja fel a membránmedencékbe, amiből párhuzamosan 4 sor üzemel maximális hidraulikai terhelésnél. Itt található a soronként 2 db 36 modulos Zee Weed 500d típusú ultraszűrő, amely elválasztja az eleveniszapot a tisztított szennyvíztől. Az ultraszűrés a folyamati szivattyú által létesített vákuum hatására történik kívülről befelé a 0,04 μm névleges pórusméretű membránon keresztül. Minden membránmedencében a kazettákon belüli szabad modulhelyekkel elegendő szabadtér van kialakítva a jövőbeli esetleges membránfelület bővítés kiszolgálására. A tisztított vizet a folyamati szivattyú szállítja a visszamosó (BP/MC) tartályba, ahonnan az túlfolyón keresztül gravitációsan a befogadóba távozik. A megfelelő nitrogéneltávolítás az eleveniszap recirkulációjával érhető el, amely a membránmedencéből a gravitáció hatására jut az elő-anoxikus medencébe. A recirkulációs térfogatáram a hidraulikai terhelés ötszöröse. Mielőtt a recirkulációs iszap az elő-anoxikus medencékbe visszajutna, egy kilevegőztető medencén keresztül halad, ahol elfogyasztásra kerül az iszapban levő oldott oxigén, ezzel biztosítva az elő-denitrifikacióhoz szükséges optimális körülményeket. A biológiai tisztítás során a mikrobaszaporulat folyamatosan nő, a közel állandó mikrobakoncentráció és iszapkor biztosítása érdekében fölösiszap elvétel szükséges. A fölösiszap elvétel vagy a recirkulációs áramból történik (itt a legnagyobb a lebegőanyag koncentráció), vagy lefölözéssel a recirkulációs aknából (amennyiben hasznos az uszadékot is eltávolítani). A fölösiszap az fölösiszap aknába folyik, ahonnan szivattyú nyomja azt a tároló-sűrítő tartályba, majd onnan víztelenítésre kerül. Az iszapvíztelenítő blokkban elhelyezett 1+1 centrifugával víztelenítik a fölösiszapot. A mezőgazdasági felhasználásra, rekultiválásra szánt víztelenített iszaphoz mészport kevernek, melynek hatására a hőmérséklet 52 C, a ph pedig 12 fölé emelkedik, így a patogén baktériumok és féregpeték elpusztulnak. A keverő érlelő tartályokból kikerülő iszapot a telepi fedett átmeneti tároló helyen prizmákba rakják, komposztálják. Az időnként átforgatott, fél évig deponált komposztot ellenőrző vizsgálatokat követően engedélyezett lerakókba szállítják. A nem mezőgazdasági felhasználásra vagy rekultiválásra szánt szennyvíziszapot mészadagolás nélkül konténerben gyűjtik, és a szállítókkal, befogadókkal történt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint (két-három naponta) elszállítják a KTVF: /2011 iktatószámú határozatában (6. sz. melléklet) és ennek módosításában(7. sz. melléklet) felsorolt telephelyekre továbbkezelésre. A rácsszemét a mellékelt befogadó nyilatkozatok (8. sz. melléklet) szerinti befogadókon kerül ártalommentes elhelyezésre. 24

25 A biológiai tisztítás után megmaradó foszfor eltávolítása vegyszeres úton történik, vas-klorid adagolással. A keletkező vas-foszfát csapadék a fölösiszappal együtt kerül elvételre. A membrán felületére lerakódott eleveniszapos és egyéb szennyeződések eltávolítására több egymás mellett alkalmazott tisztítási módszer szolgál: suroló levegőztetés: A membrán levegőztetése nyíróerőt eredményez a membrán felületén, amely a felületi lerakódásokat távolítja el. periodikus visszamosás (BP): A folyamati szivattyú a szűrés irányával ellentétesen, tehát a membránszálakon keresztül belülről kifelé áramoltatja a tisztított vizet a visszamosó (BP/MC) tartályból óránként 5-6-szor. karbantartó tisztítás (MC): A folyamati szivattyú a szűrés irányával ellentétesen, tehát a membránszálakon keresztül belülről kifelé áramoltatja a visszamosó (BP/MC) tartályból a tárolt tisztított vizet, miközben tisztító vegyszer kerül adagolásra a tisztított víz áramához. Az automatizált üzemű MC tisztítás hetente kétszer 8-10 vegyszeres visszamosó ciklusból áll és történhet oxidáló szerrel (NaOCl) vagy savas tisztító szerrel (MC-1). regeneráló tisztítás (RC): A membrántartály leürítését és öblítését követően savas tisztító szerrel (MC-1) vagy oxidáló szerrel (NaOCl) kerül töltésre, és a membránok a tisztító oldatban 6-16 óráig áztatásra kerülnek. Az RC tisztítás évente kétszer terverzett automatizált művelet. Technológiai víz felhasználás A szennyvíztisztítótelep indulásánál a technológiához szükséges mosó és oldó hígító víz az ivóvízhálózatból kerül felhasználásra. Az üzem normál menete esetén a technológiai vízszükséglet jelentős része a tisztított szennyvízből kerül biztosításra, az erre a feladatra beállított nyomásfokozó rendszerrel. Az ivóvízhálózatból csak a technológiailag indokoltan szükséges vízelvétel történik. 25

26 S.Sz Menny. Egység MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK A gépészeti berendezéseket és azok villamos energia fogyasztását a gépészeti berendezések és a villamos fogyasztók listája ismerteti. 5.1 táblázat: Gépészeti berendezések listája: Megnevezés Típus / Cikkszám Technikai adatok / Megjegyzések Anyagminőség Szabvány, gyártó Nr. Qty. Unit db Name Telepi átemelő szivattyú db Gépi rács 3 1 db Rácsszemét prés 4 1 db db Homokfogó híd szivattyúval Finomszűrő berendezés, osztóművel, mosó berendezéssel db Víztelenítő csigaprés SWP db TFH fogadás Finomszűrő és mosó berendezéssel Model / Catalogue Number Technical Data / Remark Material Q=220 m 3 /h;h=12 m; Pt=13,5,0 NP 3153 MT411 kw Pumpsmart frekvenciaváltóval szabályozva 1 db ROTOSCREEN Qmx=450 m 3 /h; P=1,5 kw; s=5 RS mm; B=800 mm RAMPRESS SWP Qmx=0,4 m 3 /h; P=4 kw; Pk=0,25 kw ; 2 db LAK-Hpc-3,7/3 homokszivattyúval P= 0,29+2x0,9 kw Q=250 m 3 /h; d=1,1 m; szürőgép P=1,1+0,37 kw; ÉSE-F-250 mosató szivattyú P=3,0 kw vízmelegítő P=6 kw 50 Hz; 400 V, Vízszüks:V= l/h ÉSE- 50 P=2 kw; Vízigény intenzitás 40 l /min, 5 bar Q=38/50 m 3 /h; d=640 mm; szürőgép P=0,75+0,37 kw; Vízszüks:V= l/h Mosatás, vízellátás az ÉSE 250- ről Standard, Manufacturer Flygt MEVA MEVA ÁVM Élinvest MEVA Élinvest 8 1 db Víztelenítő csigaprés SWP P=2 kw; Vízigény intenzitás 40 l /min, 5 bar MEVA 9 1 db 10 1 db 11 3 db db Vízszálmegszakító és nyomásfokozó állomás, kompletten Csigás homokvíztelenítő Konténer sinnel és kocsival Iszapvíztelenítő centrifuga Víztartály V=500 l, légüst szivattyú 1+1 db 4HM9 Q=40 l/min, P=1,1 kw ; 5 bar LOWARA AVM-HV-10 Q=10 l/s, P=0,55 kw ÁVM HILLER DP HY centrifuga, hiraulikus csigahajtással erőátviteli és vezérlőszekrénnyel kompletten Rácsszemét ; homok ; TFH rácsszemét fogadása V= 1 m3 Q=6-8 m 3 /h; P= kw fr.váltóval ; n=3000 f/min ÁVM HILLER 13 1 db Polielektrolit előkészitő ULTRAMAT AT 400 P=1,5 kw ProMinent 14 1 db Polielektrolit feladószivattyú Seepex BN1-6L Q=0,14-0,65 m3/h ; P=0,0,37kW frv. SEEPEX 15 1 db Utóhígító panel Q=max 1000 l ProMinent 16 1+(1) db Iszapfeladó szivattyú MDO025-6L Q=3-12 m3/h ; P=3 kw frv. SEEPEX 17 1 db Víztelenítettiszap kihordócsiga U-250/ 5000 P=2,5 kw ÁVM Töltőgarattal, CaO csatlakozógarattal, 18 1 db Mészpor bekeverőcsiga kettős U alakú keverőházzal, keverőcsigákkal P=4 kw ; l=4000 ÁVM 26

27 19 2 db Víztelenítettiszapkonténer V=4 m3 ÁVM 20 1 db Víztelenítettiszap konténerkocsi-sínpárral Teherbírás 8 Mp ÁVM 21 2 db Keverő kiegyenlítőbe P=1,5 kw; 3x400 V; 50 Hz; 20 m SR SJ kábellel Flygt 22 4 db Keverő anoxikus 1. P=1,5 kw; 3x400 V; 50 Hz; 20 m SR SF medencékbe kábellel SS Flygt db Biológiai fúvó ES85/3P 24 1 db Kulisszás légkibocsájtó V 6000 Q=30,7 m 3 /min; p=600 mbar; P=45 kw; IP23; 3x400 V; 50 Hz Frekvenciaváltóval szabályozva Q=6000 m 3 /h; ventilátor: HQD 50/4; P=0,45 kw Robuschi Technofluid 25 1 db Kulisszás légbeszivó V 8000 V=8000 m 3 /h Technofluid 26 2 db 27 1 db Keverő anoxikus 2. medencékbe Keverő kilevegőztető medencébe db Levegőztető elem WE db Iszap recirkulációs szivattyú SR SF SR SF LL LT db Folyamati/BP szivattyú NK /177 P=1,5 kw; 3x400 V; 50 Hz; 20 m kábellel P=2,5 kw; 3x400 V; 50 Hz; 20 m kábellel Aerob 1 medencék: 450 db/medence Aerob 2 medence: 100 db/medence Q= m 3 /h; H=1,5 m; P=8,8 kw; 3x400 V; 50 Hz; 20 m kábellel Pumpsmart frekvenciaváltóval szabályozva Q= m 3 /h; H=9 m; Pmot=4 kw; 3x400 V; 50 Hz, n=1450 rpm, frekvenciaváltóval vezérelve Flygt Flygt ITT Sanitaire Flygt Grundfos db Fölösiszap szivattyú CT 3102 MT db Membrán fúvó ES 46/2P db Kompresszor CLD 7 + BEKOMAT db Ürítő szivattyú NP MT 464 Q=20 m 3 /h; H=2,7 m; P=1,3 kw; 3x400 V; 50 Hz; Q=8 m 3 /min; p=350 mbar; P=11 kw; 75 db(a); IP23; 3x400 V; 50 Hz Qny=716 l/min, pmax=10,0 bar, Vtank=270 l, P=5,5 kw, 3 400V/50Hz; tdew=7 C, automata kondenzvíz leeresztővel Q=60 m 3 /h; H=5,5 m; Pmot=3,1 kw; 3x400 V; 50 Hz; Flygt Robuschi BOGE Flygt 35 1+(1) db Kiemelő szivattyú a DP8050 MT442 Q=10 l/s ; H= 8,5 m ; Pt=2,2 kw Flygt kiegyenlítő medencébe 36 1 db 37 1 db db Ventilátor vegyszeradagoló helyiségbe Ventilátor villamos kapcsoló helyiségbe MC-1 adagoló szivattyú (MC-hez: 1 +1 db, RC-hez: 2+0 db) HCFB/4-250 HCFB/4-250 Sigma m 3 /h 110Pa esővédő fix zsaluval 800m 3 /h 160Pa esővédő fix zsaluval Q=0-220 l/h, pmax=5,0 bar, kettős membránszivattyú, elektromos vezérléssel, löketszabályozással P=0,05 kw PP/ RYTON/ PTFE S&P S&P ProMinent db Vegyszer tartály kármentővel MC-1-hez 1 db Motoros keverő KK-90-0, l PP ProMinent Pmot=0,75 kw, 3 400V/50Hz, n=1440 1/min Prominent 27

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia MHT Vándorgyűlés Szeged 2014. 07. 2-4. technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A DEMO technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

Részletesebben

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család (50-2000 LE. között) Működési leírás 1. A szennyvíztisztítás technológiája A HUNTRACO Zrt. környezetvédelmi üzletága 2000 LE. alatti

Részletesebben

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Működési leírás Készítette: Bárdosi Péter Resys Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2011. november 18. 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A tisztítás

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia Vegyipari és Biomérnöki Műveletek Szennyvíztisztítási biotechnológia http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/vebimanager Bakos Vince, Dr. Tardy Gábor Márk (Dr. Jobbágy Andrea ábráival) BME Alkalmazott

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen Bakos Vince, vízminőség osztályvezető Deák Attila, üzemeltetési és technológus

Részletesebben

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00 6. ÉVFOLYAM 9.SZÁM 1999. December A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Szolnok város szennyvíztisztító telepe Szolnok város szennyvíztisztító telepének megépítésével,

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyers szv. Szennyvíztisztítás technológiai egységei Rácsszem. Elszállítás Csurgalékvíz Homok Rács Homokfogó Mechanikai tisztítás

Részletesebben

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

1.számú melléklet Füzesgyarmat szennyvízelvezető hálózat vagyonértékelése Ssz. Objektum azonosító Szakág Tipus Vezeték anyag Átmérő Hossz(fm) Bekötésszám(db) Pótlási költség Létesítés éélettartamvagyonérték

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása Az üzemeltető bemutatása: A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t, mint üzemeltetőt 13 település

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 Kunszentmárton Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás Víziközmű rendszer kódja: 21-32504-1-001-00-00 Kecskemét, 2016. augusztus 2 / 8 1. Alapadatok Víziközmű rendszer

Részletesebben

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések univerzális szennyvíztisztító kisberendezések Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás 1. A gyakorlat célja Két azonos össz-reaktortérfogatú és azonos műszennyvízzel egyidejűleg üzemeltetett, bioreaktor elrendezésében azonban eltérő modellrendszeren keresztül

Részletesebben

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26 Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében FIDIC szerződéses feltételek szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására

Részletesebben

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból Megújuló energia a szennyvíztisztításból ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500 Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek,

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010 Főbb csoportjai: 1.

Részletesebben

423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243

423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243 20. 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 10 127 808 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 11 140 590 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 22 281 177 423001

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Készítette: TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Törökbálint, 2013. március Tartalomjegyzék: oldalszám 1. A létesítmény

Részletesebben

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató Először is mik azok a mikroorganizmusok? A mikroorganizmusok vagy mikrobák mikroszkopikus (szabad szemmel nem

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

4.sz.melléklet 2012.11.09

4.sz.melléklet 2012.11.09 4.sz.melléklet Füzesgyarmat szennyvízelvezető hálózat eszközleltára Rekonstrukció Rekonstrukció Jókai utca KGPVC 00 013 96,600 1 db 11,5 Rekonstrukció Szabadság tér KGPVC 00 013 143,800 db 11,7 Rekonstrukció

Részletesebben

Qszanyi szennyvízelvezet Vagyonkezelésbe adott eszközök 1.sz. melléklet 2013.05.01 Adatok Ft-ban lap: 1 Rábasebes tulajdoni érték: 2 755 616 rendszer könyv szerinti érték: 18 733 172 A rendszer tulajdonosai

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia műsz. es. Előterjesztő:

Részletesebben

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Dél-Nyírségi Szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt keretében Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse csatornahálózatának kivitelezésére - 1. szerz. módos Közbeszerzési

Részletesebben

A Mosonmagyaróvári Főgyűjtő szennyvíztisztító telep intenzifikálása.

A Mosonmagyaróvári Főgyűjtő szennyvíztisztító telep intenzifikálása. A Mosonmagyaróvári Főgyűjtő szennyvíztisztító telep intenzifikálása. Boros Zoltán Károly- Szabó László- Szakál Pál Nyugat- Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,- Aqua szolgáltató

Részletesebben

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Dr. Lakatos Gyula ny.egyetemi docens, UNESCO szakértő Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2015 A

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Budapest 2013. Célkitűzés Ózd és térsége vízellátásának fejlesztése

Részletesebben

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 500-000 Telefax:

Részletesebben

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv.

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv. A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja:

Részletesebben

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bevezetés A növényi tápanyagok eltávolítása a szennyvízből, azon belül is a nitrogén-eltávolítás

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül A Kis méretű szennyvíztisztító és víz újrahasznosító berendezés fejlesztése TéT 08 RC SHEN kutatási projekt eredményei és jövőbeli alkalmazási l lehetőségei Szakmai tudományos konferencia Miskolc, 2011.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG G:\Fevi\2013\Kuller\15520-15.doc 7 0. 0 0 0 j ó ó ó 1 0 2 5 H A T Á R O Z A T I. - vízjogi létesítési engedélye módosítása - Vízikönyvi szám: Bársonyos 4. Bakonyszombathely 19. Keréktelekei 14. Az Észak-dunántúli

Részletesebben

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása Szennyvíztisztítás nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása FIZIKAI TISZTÍTÁS oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása BIOLÓGIAI

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: 18-1/17/2010/II. Műszaki

Részletesebben

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: 1. Palicska János (Szolnoki Vízmű) megfigyelése: A hagyományos technológiai elemekkel felszerelt felszíni vízmű derítőjében érdemi biológia volt megfigyelhető.

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Miluczky Attila polgármester úr részére 4069 EGYEK Fő u. 3. sz. Ikt. szám: /2013. Ügyintéző: Balla Marianna Kanyuk János Kerekes János Tárgy: Beszámoló 2013.

Részletesebben

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes)

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. 1 Szennyvíztisztítási eljárások Intenzív technológiák Eleveniszapos

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja: Vízügyi biogáz üzemek A települési szennyvizeket talán kivétel nélkül biológiai módszerekkel tisztítják, de az anaerób fermentációt csak az aerób biológiai szennyvíztisztítás nyers és fölösiszapjának a

Részletesebben

QGy QGy P2210766 GY K FÖLDTERÜLET GY P2210055 K FÖLDTERÜLET GY P2210056 P2210064 K FÖLDTERÜLET TAP GY p2112578 PROGRAM /FOLYAMATIRÁNYÍTÓ PC M PKÖDTET Vagyonkezelésbe adott eszközök 2013.01.01 Adatok Ft-ban

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Szakmai publikáció Budapest, 2010. június Környezetvédelem 2010/3. Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Fazekas Bence, Kárpáti Árpád, Reich Károly (Pannon Egyetem) Varvasovszki

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10%

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) A közműolló időbeli változása Magyarországon ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% 1 2 nem hasznosítható víz Közvetlen kár:

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám153-1/10/2009 Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde Telefon: 94/504-144

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger 1 Ami összeköt a közös múltunk Ami hasonló: Területe: 83 870 km2, lakossága:

Részletesebben

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál Veres András előadása

Részletesebben

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF Költségelemzés és optimalizálás, gazdaságosság és kényszer tapasztalatok kis szennyvíztisztító telepek ( nyitott) komposztálási technológiájával kapcsolatban. MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági

Részletesebben

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: 21-33367-1-001-00-13 víziközművek felújítása, pótlása 2014. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása MaSzeSz Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapest, 2016. február 11. Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása Tóth Gábor Nyírségvíz Zrt. A probléma felvetése

Részletesebben

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Tel./fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 323-555 ELŐTERJESZTÉS Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Részletesebben

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel Piskolczi Miklós A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. DEBRECEN A kommunális hulladéklerakók

Részletesebben

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt.

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései 129 település Vízellátás 123 település Szennyvízelv. 93 település 28. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. 28.12.17. Pannon-Víz Zrt.

Részletesebben

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére Kutatási összefoglaló Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére a Krisna-völgyi nádgyökérzónás szennyvíztisztító példáján Összeállította: Kun András Öko-völgy Alapítvány

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével Bognár Ferenc EMVIR Nonprofit

Részletesebben

Norit Filtrix LineGuard

Norit Filtrix LineGuard Norit Filtrix LineGuard BEMUTATÁS A LineGuard egy ultraszűrést alkalmazó vízkezelő rendszer. Az ultraszűrő (UF) alkalmazása nagyon széleskörű ezek egyike az ivóvíz kezelés. Felhasználási területek: Az

Részletesebben