Az andragógia színterei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az andragógia színterei"

Átírás

1 Az andragógia színterei A felnőttoktatás intézményrendszere 1. témakör Dr. Juhász Erika ISCED International Standard Classification of Education Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozási Rendszere UNESCO minta (United Nations Educational, Scintific and Cultural Organisation) ISCED A képzési szint meghatározásának módja Kritériumok Elsődleges kritérium Másodlagos kritérium Az oktatási/képzési szint megnevezése ISCED szint kódszáma Oktatás jellegű tevékenység Iskola, vagy iskola jellegű intézmény Alsó és felső korhatár Tanszemélyzet képzettsége Iskola előtti (óvodai) oktatás 0 Írás-olvasás és matematika oktatás módszeres megkezdése Belépés az alapfokú oktatásra kijelölt intézményekbe, a tankötelezettség kezdete Alapfokú oktatás, az alapképzés első szintje/fokozata 1 Az alapkészségek teljes körű elsajátítása Belépés mintegy esztendős időtartamú alapfokú oktatás befejezését követően Tankötelezettség befejeződése Több pedagógus képesítésének megfelelően tanít ugyanabban az osztályban A középfokú oktatás alsó szintje 2

2 Kritériumok Elsődleges kritérium Másodlagos kritérium Az oktatási/képzési szint megnevezése ISCED szint kódszáma Jellegzetes felvételi követelmények, minimális felvételi követelmény Középfokú oktatás (felső szintje) 3 Felvételi követelmény Tartalom Életkor Időtartam Poszt-szekundér, nem felsőoktatás 4 Felvétel minimum A megszerzett diploma jellege Időtartama A felsőoktatás első, szintje (nem vezet közvetlenül tudományos fokozat megszerzéséhez) 5 Kutatás-orientált képzés Tartalom Értekezés, vagy disszertáció készítése A képzésben résztvevőket tudományos kutatói és egyetemi, főiskolai pályára készíti fel A felsőoktatás második szintje (haladó tudományos minősítés megszerzését eredményezi) 6

3 Az intézményrendszer felosztása Formális és nem formális Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli Különböző fenntartók általi Állami, közszolgálati (pl. felnőttképzést is folytató középiskola, művelődési ház stb.) Piaci, profitorientált (pl. felnőttképzési vállalkozások: bt., kft., rt. stb.) Civil (pl. felnőttképzési célú egyesületek, alapítványok) A hazai felnőttképzés fő intézményi színterei 5 lábon álló intézményrendszer Állami felnőttképzési szervezetek: TKKI, TISZK, Kamara Felnőttképzési vállalkozások Felnőttképzési célú civil szervezetek Felnőttképzés a közoktatásban Felnőttképzés a felsőoktatásban Felnőttképzés a közszolgálati és egyéb intézményekben (Munkaügyi Központ) Iskolarendszerű intézményi színterek - elsősorban Alapfokú iskolák Középfokú iskolák Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) Főiskolák Egyetemek Iskolarendszerű intézményi színterek - másodsorban távoktatási központok egyházak hitéleti oktatási szervezetei területi-önkormányzati integrált felnőttoktatási központok külföldi oktatási intézmények hazai tagozatai

4 Iskolarendszeren kívüli legfőbb intézményi színterek - elsősorban regionális képző központok oktatási vállalatok (egyéni vállalkozás, bt., kkt., kft., rt.) nagyvállalatok saját célú oktatási rendszerei oktatási célú egyesületek és alapítványok népfőiskolák ismeretterjesztő társulatok (pl. TIT) művelődési házak, művelődési otthonok, általános művelődési központok (ÁMK), ifjúsági házak, teleházak oktatási rendszer más szintjei (alapfokú, középfokú, főiskolai, egyetemi) Iskolarendszeren kívüli további intézményi színterek - másodsorban távoktatási központok minisztériumok, önkormányzatok szakági továbbképző intézetei politikai pártok oktatási intézményei szakszervezetek képző intézményei egyházak hitéleti oktatási szervezetei területi-önkormányzati integrált felnőttoktatási központok külföldi oktatási intézmények hazai tagozatai könyvkiadók, folyóiratok szerkesztőségei múzeumok, képtárak rádió, televízió szerkesztőségek stb.

5 Hasonlóságok és különbségek az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli intézményekben folyó képzéseknél Iskolarendszerű Iskolarendszeren kívüli Személyesség Személytelen Személyes Részvétel a folyamatban Hallgató/Tanuló Résztvevő Motiváció Végzettség Tudás Időbeosztás Merev Rugalmas Tartalom Tananyag Kompetencia Értékelés Érdemjegy Szöveges értékelés

6 Az andragógiai intézményrendszer nyilvántartása A felnőttképzés intézményrendszere 2. témakör Dr. Juhász Erika Az intézmények felmérése Kezdetben: egymástól elszigetelt részkutatások (népfőiskola, egyetemek és főiskolák, munkaügyi szervezetek stb.) Felnőttoktatási atlasz kutatás ( ) 1. fázis: megyeszékhelyek felmérése 2. fázis: Hajdú-Bihar megye összes települése felmérése 3. fázis: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városainak felmérése után: felnőttképzési nyilvántartás a évi CI. törvény alapján tartalmi elemeket kevésbé mutat Felügyeleti szerve: kezdetben Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont majd a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium utána a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium Végzi: kezdetben a munkaügyi kirendeltségek majd a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2007-től a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet utána a regionális munkaügyi központok Jelenleg a kormányhivatalok és megyei munkaügyi központok Tartalma: Intézmény adatai (neve, címe, vezetője stb.) Képzési tartalmak (általános képzés, nyelvi képzés, szakmai képzés) pontos beazonosítása Felnőttképzési szolgáltatások (szintfelmérés, pályaorientáció stb.) felsorolása

7 A hazai intézményrendszer adatbázisa Nyilvántartott felnőttképzési intézmények finy.munka.hu Akkreditált felnőttképzési programok intézmények Akkreditáció Tovább Akkreditált intézmények: 1495 db Akkreditált programok: 7465 db, ebből kb. harmada más törvény által akkreditált Felnőttképzési intézmények száma régiónként OSAP statisztikák Elérhetőség: Lekérdezési listák 1995-től folyamatosan

8 Az iskolarendszerű felnőttoktatás A felnőttoktatás intézményrendszere 3. témakör dr. Juhász Erika A témával foglalkozó főbb kutatók: Mayer József, Singer Péter, Durkó Mátyás, Maróti Andor, Felkai László Fogalmak: Felnőttoktatás (iskolarendszerű programok) Felnőttképzés, felnőttnevelés (iskolarendszeren belül és kívül, speciális szakmai oktatás és képzés) A népesség iskolázottsága, 1930, 1960, 1970, 1980, 1990, 2001 és 2005 (%) (Mayer 2002)

9 Az iskolázottság várható alakulása (Mayer 2002) osztálynál kevesebbet végzettek aránya 8 osztályt végzettek aránya középfokú végzettséggel rendelkezők aránya felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Hogyan értékelhetjük az iskolai végzettséget? Abszolút alacsony (meghatározott minimumot sem érték el) Relatíve alacsony (jelenleg: az érettségi nélküliek /szakiskola, szakmunkásképző/) Nemzetközi mércével mérve alacsony (ami itthon elég, az kevés lehet a nemzetközi piacon) A folyamatosan változó feltételek miatt elvben tehát mindenkinek tanulni kellene! Az iskolarendszerű felnőttoktatás jellemzői: Célja: pótló végzettség nyújtása felnőttek számára Feladata: elhelyezkedési esélyek növelése Irányultsága szerint: általános vagy szakképzés A képzés munkarendje szerint: esti, levelező tagozat A hazai felnőttoktatás történeti előzményei: II. vh előtt: cél az alacsony iskolai végzettség pótlása 1940-es évektől: analfabetizmus csökkentése, 1945-től dolgozók iskolái, esti és levelező tagozat, tömegoktatás megjelenése.

10 1980-as évek közepe: kettősség (mennyiségi szemlélet, a didaktikai és minőségi követelmények figyelmen kívül hagyása) Rendszerváltás után: nehéz helyzet (szocialista nagyipar összeomlása, a pártok oktatáspolitikája nem foglalkozik a felnőttoktatás kérdéseivel, NAT viták) Változások: - új gazdasági-társadalmi körülmények - állami szerepvállalás csökkenése - globális kihívások - versenyhelyzet megjelenése 1990-es évek: - magas munkanélküliség, képzetlenek - külföldi vállalatok, új igények, OKJ - önálló kerettanterv az iskolarendszerű felnőttképzésben - hiányzó finanszírozási átalakítás A felnőttoktatás három szintje: 1-4. évfolyam (alapkészségek elsajátítása) 5-8. évfolyam (hiányos általános iskolai végzettség pótlása) Középfokú oktatás (érettségit ad, egységes tartalmi koncepció) Az alapfokú felnőttoktatás: Jelentős létszámcsökkenés az alapfokú oktatásban és a szakképzésben Megváltozott tanulói összetétel (a dolgozók általános iskolája a hátrányos helyzetűek iskolája) Második esély iskolái Az iskolarendszerű felnőttoktatás főbb célcsoportjai Alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek Pályakezdő munkanélküliek Tartós munkanélküliek (Hátrányos helyzetű térségben vagy településen élők vagy depressziós ipari övezetben élők) Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos személyek 45 éven felüliek A gyermekgondozási ellátásban részesülők (gyes, gyed, gyet) Munkaképes korú, de nyugdíjban részesülő felnőttek

11 Néhány horizontális szempont: Romák Állami gondozottak Börtönből szabadultak Társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők (drogfüggők, szenvedélybetegek, depresszióstünetekkel rendelkezők, szociopátiás személyek) A dolgozók általános iskolájába járók létszáma: fő fő fő fő fő A dolgozók általános iskoláinak száma: intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény Szakmunkásvizsgát tettek száma: Szakmunkástanulók felnőtt dolgozók fő fő fő fő fő fő fő 5787 fő fő 6273 fő Középiskolai esti-levelező tagozaton tanulók száma: fő fő fő fő fő

12 A középfokú felnőttoktatás: tömeges igény az 1990-es évektől, cél az érettségi A felnőttoktatás hármas célkitűzése: - lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra - esély a munkaerő piaci pozíciószerzésre - esély az állás megtartására Változások: Már nem az iskolázásban elmaradtak képzése az elsődleges cél, hanem a pályamódosítás. Új képzési típusok. Egyre fiatalabbak jelentkezése az iskolarendszerű felnőttképzésbe. A nők aránya meghaladja a férfiakét. Az iskolák térbeli elhelyezkedése: - elsősorban városi intézmények (finanszírozási problémák miatt) - az elérhetőség gondot okoz Fenntartók és iskoláik: - helyi önkormányzatok - magánszféra (elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzés) - főként esti, levelező tagozat - távoktatás nem elterjedt Középfokú továbbtanulási arányok iskolakategóriák és településkategóriák szerint, 2005 (%)

13 A felnőttkori tanulás alapfeltételei: Idő, elérhetőség Finanszírozás Az életkornak megfelelő, sajátos módszertan Család szerepe: a nők számára nehéz (gyermeknevelés), korábbi iskolai kudarcok hatása Kitartás: sokan idő előtt abbahagyják, nagy a lemorzsolódás Életmód: bele kell tudni illeszteni, különben lemaradás a munkahelyért folytatott versenyben Az iskolarendszerű felnőttoktatás a második esély. Iskolák, HEFOP, TÁMOP, EQUAL projektek.

14 Felnőttképzési vállalkozások A felnőttoktatás intézményrendszere 4. témakör dr. Juhász Erika Vállalkozások típusai Vállalkozások csoportosítása egyéni vállalkozók gazdasági társaságok és szövetkezetek nem profitorientált szervezetek (pl: kht, kísérleti tangazdaság, nonprofit kft.) Vállalkozások típusai: 1. egyéni vállalkozás 2. társas vállalkozás vagy gazdasági társaságok Közkereseti társaság Betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság Régiók Régiósorrend a gazdasági fejlettséget tekintve (GDP) 1. Közép-Magyarország 2. Nyugat-Dunántúl 3. Közép-Dunántúl 4. Dél-Dunántúl 5. Dél- Alföld 6. Észak-Magyarország 7. Észak-Alföld Régió Régiósorrend az akkreditált felnőttképzési szervezeteket tekintve 1. Közép-Magyarország 2. Észak- Alföld 3. Dél- Alföld

15 4. Közép-Dunántúl 5. Észak-Magyarország 6. Nyugat-Dunántúl 7. Dél-Dunántúl Felnőttképzési vállalkozások Felnőttképzést folytató nyilvántartott intézmények 8144 (ebből 3844 Közép-Magyarország régió) Akkreditált intézmények száma (A szeptember 1-i FAT ülés döntéseinek alapján) 1493

16

17 Képzési kínálat kategóriái nyelvi, informatikai (alapvetően számítástechnikai, számítógép-kezelői), gépjárművezetői, egészségügyi, műszaki-ipari, kereskedelmi-vendéglátóipari, közgazdasági, jogi, szolgáltatatási (ami a többi szolgáltatás jellegű formába nem fér kosárfonó stb.) agrár, valamint egyéb képzések be, pl. bébiszitter,

18 Képzési kínálat Szervezeti formák Képzési kínálat legfőbb jellemzői Betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság Jelentős nyelvi, informatikai és gépjárművezetői képzők jelentős nyelvi, informatikai és közgazdasági-jogi képzők Részvénytársaság Állami-önkormányzati szervezetek informatikai és közgazdasági-jogi képzések dominanciája gépjárművezetés kivételével teljes kínálati spektrum, jelentős műszaki-ipari súllyal Közhasznú társaságok agrárképzésben és műszaki-ipari képzésben a legjelentősebb részarány Egyesületek, egyéb non-profit szervezetek egyéb képzésekben jelentős szerep Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége 1992-ben 42 tagszervezet részvételével alakult Napjainkban kb. 198 vállalkozás Küldetés: felnőttképzés szakmai színvonalának emelése, minőségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása Célkitűzés: a hazai felnőttképzés hosszú távú politikájának és középtávú feltételrendszerének alakításában való részvétel Érdekek feltárása és integrálása Fő tevékenységek: Érdekképviselet Szakmai munka segítése Tájékoztatók megszervezése

19 Felnőttképzési intézmények segítése Országos Felnőttképzés Konferencia Negyedévente Szakmai napok Kapcsolatrendszer: Országgyűlési bizottságok Minisztériumok Önkormányzatok Munkaügyi Központok Kamarák Szakmai Szövetségek Pályáztatók Tagjaik számára az alábbiakat biztosítja: Érdekképviselet Önköltséges minősítés Etikai Bizottság Szakmai adatbázis Jogszabály és pályázat figyelés Külföldi kapcsolatok támogatása Hírlevél Szakmai konferenciák FVSZ Online Portál szolgáltatások Kedvezményes Microsoft licenc- és vírusölő rendszervásárlás

20 Munkahelyi képzések (Workplace Learning) Felnőttoktatás intézményrendszere 5. témakör Dr. Juhász Erika A munkahelyi képzés fő jellemzői A legtöbb országban az állam támogatja, mint a felnőttképzés egyik legfontosabb összetevőjét. Hazai viszonylatban alig van átfogó adat, mégis jelentős részvételi arányra lehet következtetni. Jellemző képzések: Közigazgatásban dolgozók; Közszolgálati szférában dolgozók (közművelődés, múzeum, könyvtár stb.) Pedagógusok, orvosok, katonák; Biztosító és pénzintézetek; Egyes nagyvállalatok, pl. MÁV, Magyar Posta; Gazdasági és kereskedelmi kamarák képzési, továbbképzési rendszere. A munkahelyi képzések főbb céljai Szocializáció a vállalati kultúrához Csapatépítés Innováció (folyamatos fejlődés) Új ismeretek szerzése Új módszerek, technológiák elsajátítása Személyzetfejlesztés (a munkaköri követelmények és a munkakört betöltő közötti egyensúly) Munkahelyek képzési politikája Nemzetközi vizsgálatok: A munkahelyek humán erőforrás politikájában meghatározó szerepet játszik a képzés, és átképzés Növelték a képzésre fordított kiadásokat A fejlett országok adatai alapján a képzés szerepének növekedése figyelhető meg

21 Hazai tapasztalatok: Nem figyelhető meg a képzésre fordított kiadások növekedése A munkahelyek nem ismerik kellően a jogszabályokat, nem használják fel kellően a szakképzési hozzájárulás saját dolgozóra felhasználható részét (főként a kisebb szervezetekre jellemző) A saját dolgozók képzése vonatkozó szándék esetén nincs ágazatbeli különbség A részben vagy egészben külföldi tulajdonú szervezetek tartják fontosabbnak a munkahelyi képzéseket. Szervezeti méret növekedésével párhuzamosan viszont nő a vállalati oktatáspolitika formalizáltsága, egyre inkább rendelnek a feladat ellátására külön oktatásszervezőt A közszféra képzési lehetőségei a legbővebbek Hazai szervezetek oktatáspolitikája I. A munkahelyi képzés tényezői Külső képzés: munkáltatói magatartás Főként magas követelményű (pl. diploma) vagy speciális képzés esetén jellemző TTT= Tilt Tűr Támogat elv Tilt: nem akarja a dolgozók túlképzését, jellemző átlagos vagy alacsony képzettségű vezetőkre Tűr: hagyja a dolgozót részt venni, de támogatást nem ad hozzá semmilyen módon, esetenként nehezíti a munkáját Támogat különböző formákkal, mert érdeke a dolgozó továbbképzése: Tandíj finanszírozása: részben vagy teljesen Előléptetés (ígérete) Tanulmányi szabadság Tankönyvtámogatás, esetenként útiköltség/szállásdíj Mindezek bármilyen kombinációja Hazai szervezetek oktatáspolitikája II. A munkahelyi képzés tényezői Belső: Alkalmi /rendszeres Képzés résztvevői: Alkalmazottak 48%, Alsó- és középvezetők 41%, Közép- és felsővezetők 11%

22 Típusai: Képzés: alkalmazottak és alsóvezetők számára Fejlesztés: közép- és felsővezetők számára Képzési cél: Felsővezetők: általános vezetői ismeretek (közepes vállalati méretig); problémamegoldás és változásmenedzselés fejlesztése (közepes vállalati méretnél nagyobb vállalatoknál) Középvezetők: betöltött munkakörhöz kapcsolódó ismeretek (kisvállalatok esetében); idegen nyelvi képzés, motivációs cél növelése (nagyobb vállalatoknál) Alkalmazottak: betöltött munkakörhöz való megfelelés, új technológiák elsajátítása; ugyanakkor motivációs cél és idegen nyelv elsajátítása is fontos Hazai szervezetek oktatáspolitikája III. A finanszírozás Állam Munkaadó Résztvevő Egyéb (pályázati forrás, pl. TÁMOP) Az összes résztvevő ráfordítása a GDP arányában: az összes ráfordítás valamivel többet tesz ki, mint 1% Költségek megoszlás: - állam 14,2% - egyén 27,5% - munkaadó 58,4% Kiadások képzési forma szerinti megoszlása: - iskolarendszerű képzési részvétel - >50% - munkahelyi képzés - >30% Hazai szervezetek oktatáspolitikája IV. Néhány további jellemző Végzettség jellemzője: Speciális végzettségről tanúsítvány kiállítása Nem jellemző az akkreditáció Hátrány:

23 Belterjesség (Többségében) csak vállalaton belül ismerik el a végzettséget Előny: Munkahelyhez igazodik: Idő, Tartalom, Célrendszer tekintetében. Többletcélokat is megvalósít, pl.: Szocializáció Csapatépítés Kooperáció Európai kitekintés I. Képzési ráfordítások: Kevesebb, mint 2%-ot költenek oktatásra a szervezetek (kivéve Franciaországot) Problémás számukra a képzési költségek pontos összegyűjtése Franciaország: tudatosan kezeli az oktatásra fordított kiadásokat; törvényi szabályozás: a munkaadóknak kötelező az éves bér- és fizetésállomány 1,2%-át képzésekre és oktatásra fordítani Európai kitekintés II. Képzésre fordított idő: A szervezeteknek csak az egytizede biztosít 10 vagy többnapos tréningeket éves szinten, legyen szó bármelyik alkalmazotti csoportról (az adott ország gazdasági helyzetével összefügg) Képzési igények: Az igények felmérése nem egyformán jellemzi országokon belül az egyes szervezeteket. Képzések értékelése: A legtöbb országban a szervezetek többsége értékeli a képzéseket (kivéve Dánia)

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben