Saldo Zrt. szerzői jogvédelem alatt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saldo Zrt. szerzői jogvédelem alatt"

Átírás

1 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Dr. Heizer-Kiss Zsófia Kanyó Lóránd A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA 2014 Budapest, 2014

2 TARTALOM 1. A HELYI ADÓK JELLEMZŐI, A HELYI ADÓK RENDSZERE A helyi adók típusai, fajtái AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI JOGKÖRE Az adómegállapítási jog tartalma Az adómegállapítás korlátai A HELYI ADÓZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A helyi adók alanyai, a törvény személyi hatálya Mentesség a helyi adók alól Tájékoztatás a bevezetett adók szabályairól Az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályai A helyi adózás egyéb általános, eljárásjogi szabályai A helyi adó megfizetésének módja VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK Építményadó Az építményadó tárgya Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése Az adó alanya Mentesség az építményadó alól Műemléképület feltételes adómentessége Az adófelfüggesztés Az adó alapja, mértéke Hasznos alapterület szerinti adóztatás Korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás Telekadó A telekadó tárgya A telekadó-kötelezettség keletkezése, megszűnése Az adó alanya Mentesség a telekadó alól Az adó alapja, mértéke Alapterület szerinti adóztatás Korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás KOMMUNÁLIS TÍPUSÚ ADÓK Magánszemély kommunális adója Az adó tárgyi hatálya, az adókötelezettség, keletkezése megszűnése Az adó alanya Az adó alapja, mértéke, az adófelfüggesztés jogintézménye

3 5.2 Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya Mentesség az idegenforgalmi adó alól Az adó alapja, mértéke A vendégéjszakák száma szerinti adóztatás Szállásdíj alapján történő adóztatás Az adóbeszedésre kötelezett HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Az adónem jellege, összefüggése a kettős adóztatást kizáró adóegyezményekkel Az iparűzési adókötelezettség Az általában vett iparűzési adókötelezettség, az adókötelezettség konkrét formája Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség A székhely A telephely Telephely az általános szabályok szerint Telephely a sajátos szabályok alapján Külföldi vállalkozó magyarországi iparűzési adókötelezettsége Magyarországi bejegyzésű társaság iparűzési adókötelezettsége külföldön kifejtett tevékenysége után Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség Az építőipari tevékenység, természeti erőforrás feltárása, kutatása, mint ideiglenes jellegű tevékenység A Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó ideiglenes jellegű tevékenysége Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése Az adó alanya Az adó alapja állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség esetén Az adó alapja főszabály szerint A nettó árbevétel Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összege Az eladott áruk beszerzési értéke fogalmának tartalma A közvetített szolgáltatások értékének tartalma Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összege levonhatóságának korlátozása Az alvállalkozói teljesítések értéke Az anyagköltség A kutatás-fejlesztés közvetlen költsége Az adó alapjának egyszerűsített megállapítási módja Egyszerűsített adóalap az átalányadózó számára Egyszerűsített adóalap az alacsony árbevételű vállalkozó számára

4 Egyszerűsített adóalap az eva-alany számára Egyszerűsített adóalap a KIVA alany számára Egyszerűsített adóalap a KATA-alany számára A foglalkoztatás-növeléshez kapcsolódó adóalap-mentesség A szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége Az önkormányzat által nyújtható adóelőny A vállalkozásszintű adóalap megosztása, a települési adóalap Az adóalap-megosztásra vonatkozó általános szabályok A személyi jellegű ráfordítások arányában történő adóalap-megosztás Az eszközérték arányában történő adóalap-megosztás A komplex adóalap-megosztási módszer Adóalap-megosztás a villamosenergia-, földgáz egyetemes szolgáltatók, kereskedők, elosztói engedélyesek számára Adóalap-megosztás az építőipari tevékenységet végzők számára Adóalap-megosztás a távközlési tevékenységet végzők számára Adóalap-megosztás egyes sajátos esetekben Az adó alapja ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adó mértéke állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén Az állandó jellegű tevékenység utáni települési adó csökkentése A helyi iparűzési adóelőleg-fizetés szabályai Az iparűzési előlegfizetésre kötelezettek és az alól mentesülők köre Iparűzési adó-előlegfizetés az általános szabályok szerint Iparűzési adó-előlegfizetés sajátos esetekben A felöltési kötelezettség A helyi iparűzési adó elszámolása A BELFÖLDI GÉPJÁRMŰVEK ADÓJA Az adókötelezettség Az adó tárgyi hatálya, az adótárgyak csoportosítása Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése, változása Az adófizetési kötelezettség szünetelése Az adó alanya Adómentességek Az adó alapja, mértéke Adókedvezmények Illetékességi szabályok

5 A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA 4. Vagyoni típusú adók 4.1 Építményadó Az építményadó tárgya A Htv ának (1) bekezdése alapján építményadó-kötelezettség terheli a lakást és a nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt, azaz tulajdonképpen valamennyi épületet, épületrészt, annak funkciójáról, hasznosításától függetlenül. A Htv. ahogy minden helyi adónál, úgy az építményadónál is saját terminológiát használ az adókötelezettség szempontjából releváns fogalmak meghatározására. A különböző ágazat-specifikus háttérjogszabályoknak, például az építésügyi jogszabályoknak, előírásoknak csak akkor lehet relevanciája a helyi (ingatlan)adók vonatkozásában, ha az adott fogalomra a Htv. saját fogalmi meghatározást, értelmező rendelkezést nem tartalmaz. Abban az esetben pedig, ha valamely fogalomra egyik hatályos jogszabály sem tartalmaz definíciót, úgy értelemszerűen a szavak köznyelvi jelentése alapján kell annak tényleges tartalmát beazonosítani Az adó alapja, mértéke.. Az építményadó alapja a Htv a alapján, az önkormányzat döntésétől függően kétféle lehet: az adótárgy építmény (épület vagy épületrész) m 2 -ben számított hasznos alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat képviselőtestületének szuverén joga annak eldöntése, hogy, ha a településen az építményadót bevezetik, mi legyen az adó alapja. Ezen kérdés eldöntése során azonban figyelemmel kell lenni arra a Htv. általános rendelkezései között rögzített garanciális szabályra, hogy a vagyoni típusú adók (értve ezalatt az építmény- és a telekadót) körében az adó alapja egységes kell, hogy legyen a településen, nevezetesen vagy az (hasznos) alapterület vagy a korrigált forgalmi érték. Más szóval nincs arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy például az építményadó esetében az adóalapjaként a (hasznos) alapterületet jelölje meg, a telekadó esetében pedig a korrigált forgalmi értéket vagy fordítva. Ez az adóalap-egységesítő szabály ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ha az önkormányzat bevezeti a telek- vagy építményadót, akkor a másik vagyoni típusú adót is működtetnie kell, kötő ereje mindössze akkor áll fenn, ha a településen mind az építményadó, mind a telekadó működik...

6 Hasznos alapterület szerinti adóztatás A hasznos alapterület alapú építményadónál az adóalapja az adótárgy építmény (épület, épületrész) hasznos alapterülete. A hasznos alapterület fogalmát a Htv., s így az építményadó vonatkozásában a Htv. értelmező rendelkezéseket tartalmazó 52. -ának 9. pontja definiálja. Az itt leírtak szerint a hasznos alapterület a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamenynyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. A fentiek alapján tehát vannak olyan ingatlanrészek, amelynek teljes alapterülete adóalapot képez, vannak olyanok, amelyek alapterületének csak 50%-a számítandó az adóalapba és léteznek olyanok is, amelyek területének csak 70%-a adóköteles. Mindhárom helyiség-csoportra érvényes azonban az, hogy az adókötelezettség csak azon részeik esetén értelmezhető, ahol a belmagasság az 1,9 m eléri. Fontos megjegyezni, hogy az a szabály, miszerint a lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének csak 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani, kizárólag az azon, lakóházban lévő pincehelyiségekre vonatkozik, amelyek kialakításuknál fogva a lakás, mint önálló adótárgy részét képezik. Ebből következően például azok, a családi házakban pinceszinten kialakított helyiségek, amelyek megfelelnek Htv. épületrész fogalmának (az épülethez képest önálló rendeltetéssel bírnak és a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal rendelkeznek) önálló adótárgynak tekintendő, s esetükben alapterületük 100%-ban adóköteles.. Példa az adószámításra a hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén Egy Miskolcon fekvő 1000 m 2 -es telken négy épület található. Egy kétszintes családi ház, egy műhely, egy gépjárműtároló, ez utóbbi üresen áll, valamint egy évek óta üresen álló, 2 méter belmagasságú üvegház. A családi ház öt lakószobájából kettő m 2, egy 16 m 2, kettő pedig m 2 alapterületű. A konyha alapterülete 20 m 2, a fürdőszoba nagysága pedig 15 m2. A családi ház közlekedő helyiségeinek összesített alapterülete 20 m 2, melyből 5 m 2 az előtér, 2 m 2 pedig a belső lépcső egy szinten számított alapterülete. A családi házhoz tartozik 10 m 2 fedett terasz és 2 m 2 kilépő. A családi ház pincéje, mely különféle lomok tárolására szolgál 50 m 2, a padlás, ahol egy dolgozószobát alakítottak ki 37 m 2. A padlás esetében 15 m 2 alapterületnél a belmagasság 1,6 m. Az alápincézett műhely és a gépjárműtároló alapterülete egyaránt m 2, az üvegház alapterülete 30 m 2. A műhely alatt lévő pincehelyiség belmagassága, alapterülete felét illetően 1,95 m, másik felét illetően 1,60 m.

7 Az önkormányzat rendelete szerinti adómérték 400 Ft/m2 a lakások esetén, a nem lakás céljára szolgáló épület után pedig 1000 Ft/m2, továbbá az önkormányzat minden lakás esetén 60 m2-nyi alapterületet adórendeletében mentesített az építményadó alól. Megoldás Az adó kiszámítását adótárgyanként kell elvégezni. al at t 90 m2 20 m2 15 m2 20 m2 5 m2 22 m2 172 m2 60m2 112 m2 t. s ze rz ői jo gv éd el em a) A családi ház adója: A hasznos alapterület, azaz az adóalap kiszámítása: Lakószobák alapterülete ( ) Konyha fürdőszoba közlekedőhelyiség (az előtér és a lépcsőház területét is figyelembe kell venni) Erkély (10 / 2 = 5) [a fedett terasz alapterületének 50%-a tartozik a hasznos alapterületbe] A kilépő, mivel nem fedett és három oldalról zárt külső tartózkodó (nincs teteje) nem adóköteles Padlás (37 15 = 22) A példabeli esetben a padlás nem minősül kiegészítő helyiségnek, mivel nem csak tárolásra alkalmas, de az 1,6 m belmagasságú része nem képez adóalapot. Törvényi adóköteles hasznos alapterület A lakáshoz kapcsolódó kiegészítő helyiségek, jelen esetben a családi ház pincéje mentes az építményadó alól. Önkormányzati rendeleti mentesség figyelembe vétele Adóköteles hasznos alapterület A családi ház utáni adó: (112 m2 400 Ft/m2) = Ft Sa ld o Zr b) A műhely utáni adó 25 m2 A műhely hasznos alapterülete (25 m2) A műhelyek alatti pince (25 12,5 = 12,5) 12,5 m2 [A műhelyhez kapcsolódó pincehelyiség nem élvez mentességet (nem kiegészítő helyiség), ugyanakkor csak azt az alapterületet kell figyelembe venni, ahol a belmagasság 1,90 m-t meghaladja.]. Adóköteles alapterület: 37,5 m2 Adó összege: 37,5 m Ft/m2 = Ft visszatérés a saldokiado.hu oldalon a kiadvány adatlapjára

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t 1 tív IlXa1a Számvevőszéki és költségvetés i bizottság Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k bizottsági módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban

Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu, www.otpercszamvitel.webnode.hu 1 Amire a cégvezetők általában nem figyelnek, pedig fontos... Az adótervezés mostohagyermeke

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben