A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során"

Átírás

1 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) területével növelt területtel kell kiszámítani, b) eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet annak felező vonaláig kell az érintett egységekhez hozzászámítani, c) vonalas szimbólummal jelzett távlati közlekedési nyomvonal területét nem kell a számításnál figyelembe venni. Fentiek figyelembevételével készült a terv. A b) pont szerinti meghatározás a gyakorlatban azonban nem mindenhol alkalmazható megfelelő pontossággal, pl. több területfelhasználási egység találkozásánál, illetve nem szabályos alakú közterületek esetén. Továbbá a nyomvonal jellegű területfelhasználási egységek (Kötöttpályás közlekedési terület, Közúti közlekedési terület, Folyóvizek medre és partja) mentén elhelyezkedő, nem vonalas, illetve nem szabályos közterületek ilyen típusú kezelése is torzításokhoz vezet, a grafikai megjelenésről nem is beszélve. Fentiek miatt a TSZT-ben fent nevezett területfelhasználási egységek a tényleges területre vonatkozóan kerültek ábrázolásra és kiszámításra. A főváros közigazgatási területe ha. Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület ha, beépítésre nem szánt terület ha, ami a teljes terület 58,86%-át, illetve 41,14 %-át jelenti. 8. ábra: Területfelhasználási egységek megoszlása Megvizsgálva a beépítésre nem szánt területeket azonban megállapítható, hogy ennek egy része műszakilag igénybevett terület (pl. közlekedési területek), így a szabadterületek aránya lényegesen alacsonyabb. 124 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

2 A beépítésre szánt területek zömét a ek teszik ki (63%). A vegyes és a gazdasági területek aránya közel azonos, az üdülőterületek nagysága minimális, és az összes különleges terület együtt nem éri el a vegyes területek nagyságrendjét. 9. ábra: Beépítésre szánt területek megoszlása A beépítésre nem szánt területek szempontjából de egyelőre sajnos csak tervi szinten az erdőterületek a legjelentősebbek (47,5%). Nagyarányú területet foglalnak el a területfelhasználási egységként jelölt közlekedési területek (22,5%). A beépítésre nem szánt különleges területek aránya elenyésző. 10. ábra: Beépítésre nem szánt területek megoszlása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 125

3 A hatályos tervhez képest a beépítésre szánt és nem szánt területek aránya alig változott. De itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az eltérő lépték, az eltérő alaptérkép és az új metodika miatt egyenesen összehasonlítani az arányokat nem szabad, csak tájékoztató értékekként szabad kezelni. 126 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

4 A tervezett területfelhasználásra vonatkozó részletes adatokat az alábbi grafikonok mutatják be: Beépítésre szánt területek: 11. ábra: Lakóterületek megoszlása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 127

5 128 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

6 12. ábra: Vegyes területek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 129

7 13. ábra: Gazdasági területek 130 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

8 Különleges területek (beépítésre szánt) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 131

9 Beépítésre nem szánt területek: 14. ábra: Közlekedési területek 15. ábra: Vízgazdálkodási területek 16. ábra: Zöldterületek 132 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

10 17. ábra: Zöldterületek a megvalósulás szempontjából Különleges területek (beépítésre nem szánt) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 133

11 18. ábra: Erdőterületek és természetközeli területek 134 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

12 19. ábra: Erdőterületek a megvalósulás szempontjából 20. ábra: Mezőgazdasági területek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 135

13 Beépítésre szánt területek fejlesztési potenciálja: A város fejlődése szempontjából fontos annak ismerete, hogy milyen területhasználatra mennyi terület áll rendelkezésre. A terv kialakult területnek tekinti azokat a tömböket, ahol a karakter kialakult, és fejlesztési lehetőségek elsősorban foghíjak beépítésében és a meglévő épületek vertikális, illetve horizontális bővítésében, vagy bontás utáni új építésben jelentkezik. A városfejlesztés szempontjából nagy területi tartalékkal rendelkeznek a változással érintett területek. Ezen belül megkülönböztetésre kerültek a többségében építési joggal rendelkező, használaton kívüli (üres), valamint az alulhasznosított területek. Külön kategóriát képeznek a ma építési joggal még nem rendelkező, infrastruktúra függvényében fejleszthető területek, amelyek jellemzően beépítetlenek. Területfelhasználási egység Lakóterületek Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Nagyvárosias telepszerű Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Kisvárosias, telepszerű Kertvárosias, intenzív beépítésű Kertvárosias, laza beépítésű Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Vegyes területek Területfelhaszn álási egység kódja Ln-1 Ln-2 Ln-3 Ln-T Lk-1 Lk-2 Lk-T Lke-1 Lke-2 Lke TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Kialakult terület (ha) Jelentős változással érintett ALULHASZNO- SÍTOTT terület (ha) Jelentős változással érintett ÜRES terület (ha) Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető terület (ha) Összterület (ha) 402,10 0,00 0,00 0,00 402,10 473,31 68,09 4,54 0,00 545,93 208,15 19,50 64,77 40,42 332, ,19 1,03 1,29 0, , ,72 8,31 0,47 0, , ,00 65,58 298,09 72, , ,77 0,00 0,00 0,00 172, ,5116 8,16 224,29 71, , ,17 44,61 45,72 32, ,67 985,64 0,00 0,00 79, ,09 Városközpont területe Vt-V 768,14 10,68 11,25 0,00 790,08 Mellékközpont területe Vt-M 114,61 55,75 41,82 0,00 212,18 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, helyi lakosság alapellátását Vt-H Vi-1 Vi-2 Vi-3 222,00 33,69 2,06 27,02 284,77 290,57 254,72 85,45 0,00 630, , ,11 388,73 50, , ,97 0,00 26,60 5,26 278,83

14 Területfelhasználási egység biztosító terület Gazdasági területek Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület Energiatermelés területe Üdülőterületek Hétvégiházas üdülőterület Különleges területek Területfelhaszn álási egység kódja Gksz-1 Gksz-2 Gip-E Kialakult terület (ha) Jelentős változással érintett ALULHASZNO- SÍTOTT terület (ha) Jelentős változással érintett ÜRES terület (ha) Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető terület (ha) Összterület (ha) 500, ,81 148,94 1, , , ,00 348,53 381, , ,40 15,82 0,00 0,00 70,22 Üh 44, ,82 61,92 Bevásárlóközpont 73,52 1,70 0,00 0,00 75,22 K-Ker területe Nagykiterjedésű 167,23 52,47 0,00 0,00 219,70 szállítmányozási-, raktározási és logisztikai K-Log terület Vásár, kiállítás és 40,03 0,00 0,00 0,00 40,03 K-Vás kongresszus területe Oktatási központok 22,15 0,00 0,00 0,00 22,15 K-Okt területe Egészségügyi terület 166,64 23,43 0,00 0,00 190,06 (kórház, szanatórium, gyógyszálló, K-Eü gyógyüdülő) Nagykiterjedésű 148,78 41,52 1,74 0,00 192,04 K-Sp sportolási célú terület Nagykiterjedésű 494,87 60,84 133,75 21,69 711,15 rekreációs és K-Rek szabadidős terület Állat-, és növénykert 15,43 7,19 0,00 0,00 22,62 K-ÁN területe Honvédelmi, katonai és 214,49 0,00 0,00 0,00 214,49 nemzetbiztonsági célra K-Hon szolgáló terület Hulladékkezelő, -lerakó 42,06 0,00 7,15 0,00 49,21 K-Hull területe Szennyvízkezelés 92,16 0,00 13,75 0,00 105,91 K-Sz területe Közlekedéshez 152,80 63,04 48,66 0,00 264,50 kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló K-Közl terület Kikötő területe K-Kik 59,24 55,03 0,00 26,81 141,08 Repülőtér területe K-Rept 0,20 71,38 0,00 0,00 71,58 Temető területe K-T 577,62 15,55 23,15 0,00 616,31 Mezőgazdasági üzemi 45,19 1,04 0,00 0,00 46,23 K-Mü terület Tematikus 0,46 0,00 52,22 0,00 52,69 K-Tp intézménypark Vízkezelési területek K-Vke 45,83 0,00 0,00 0,00 45,83 ÖSSZESEN: 25827, , ,98 828, ,6970 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 137

15 21. ábra: Változással érintett területek A jelentős változással érintett, illetve infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető területek beépülése esetén a közkertek, közparkok, valamint az egyéb beépítésre nem szánt területek változása a következő: Területfelhasználási egység Zöldterületek Területfelhaszn álási egység kódja Jelentős változással érintett, ütemezetten igénybe vehető területeken kívüli kialakult/ tervezett terület (ha) Jelentős változással érintett ALULHASZNO- SÍTOTT terület (ha) Jelentős változással érintett ÜRES terület (ha) Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető terület (ha) Összterület (ha) Közkert, közpark Zkp 865,30 19,67 34,70 34,22 953,90 Egyéb beépítésre nem szánt területek, amiket változás érint Temető területe Kb-T 17,53 24,27 12,46 0,00 54,27 Régészeti bemutató 33,05 0,00 4,63 0,00 37,68 Kb-Rég terület Kötöttpályás 848,99 7,25 1,06 0,00 857,30 Kök közlekedési terület Vízi közlekedési terület Köv 0,00 0,00 0,00 3,99 3,99 ÖSSZESEN: 1764,88 51,39 55,94 38, , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

16 A tervezett többszintes területfelhasználásra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja be: Elsődleges területfelhasználási egység Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület K-Közl Másodlagos területfelhasználási egység Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 K-Közl Vegyes városközpont területe Vt-V Vízkezelési területek K-Vke Városi park Zvp Terület (ha) 8,05 4,95 6,07 Kerület I. I. I. Közúti közlekedési terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Köu-3 K-Közl Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vt-H 0,20 III. K-Közl Vegyes városközpont területe Vt-VI 7,71 VI. Kötöttpályás közlekedési terület KÖk Vegyes városközpont területe Vt-V 6,71 VI. Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Kötöttpályás közlekedési terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Kertvárosias, intenzív beépítésű Nagyvárosias telepszerű Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület K-Közl K-Közl Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-2 6,27 IV. Vi-1 22,21 VIII. Vi-1 3,79 IX. K-Közl Mellékközpont területe Vt-M 4,92 X. K-Közl K-Közl KÖk K-Közl Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vt-M 20,99 XI. Vi-1 3,99 XIV. K-Közl 2,28 XIV. Vi-1 1,60 XIX. K-Közl Mellékközpont területe Vt-M 1,63 XIX. Gksz-2 Lk-1 Lke-1 Ln-T Vi-2 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-1 21,21 XXII. Gksz-2 7,52 XXII. Gksz-2 10,67 XXII. Gksz-2 1,85 XXII. Gksz-2 1,30 XXII. A tervezett átmeneti területfelhasználásra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja be: Területfelhasználási egység Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Átmeneti területfelhasználási egység Terület (ha) Lke-3 Általános mezőgazdasági terület Má 7,51 II. Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 9,59 III. Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Vi-1 Vi-2 Gksz-2 Gksz-2 Vi-2 Általános mezőgazdasági terület Má 0,86 III. Gksz-1 Általános mezőgazdasági terület Má 1,14 III. 5,41 3,33 Kerület III. III. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 139

17 Területfelhasználási egység Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Védelmi erdő Közkert,közpark Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Mellékközpont területe Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Mellékközpont területe Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Kertvárosias, intenzív beépítésű Kertvárosias, intenzív beépítésű Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-1 Vi-1 Vi-2 Vi-2 Átmeneti területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 Gksz-2 Gksz-1 Gksz-2 Vi-2 Vízkezelési területek K-Vke Vi-1 Vi-1 Vi-1 Vi-2 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Terület (ha) 0,32 1,56 1,90 1,45 15,41 Kerület IV. IV. IV. IV. IV. Gksz-2 11,30 VIII. Gksz-1 K-Közl Gksz-1 28,75 Gksz-2 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 3,01 IX. Vi-2 Ev Zkp Vi-2 Vt-M Vi-1 Ln-3 Lk-1 Lk-1 Vt-M Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület 2,07 3,23 Gksz-1 11,99 X. Kb-Ez 25,52 X. Kb-Ez 23,53 X. IX. IX. IX. Gksz-1 29,26 XI. Lk-2 2,63 XIII. Gksz-2 8,20 XIII. Gksz-2 3,29 XIV. Gksz-1 Gksz-2 2,61 1,09 XIV. XIV. K-Közl 0,96 XIV. Gksz-2 Általános mezőgazdasági terület Má 28,25 XV. Lk-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 22,39 XVI. Lke-1 Vízkezelési területek K-Vke 1,71 XVI. Lke-1 Kertes mezőgazdasági terület Mk 2,66 XVI. Gksz-2 Általános mezőgazdasági terület Má 25,38 XVI. Gksz-2 Általános mezőgazdasági terület Gksz-2 Kertes mezőgazdasági terület Vi-2 Má Mk 188,62 72,46 XVII. XVII. Gksz-2 9,34 XVIII. Gksz-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 1,15 XVIII. 140 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

18 Területfelhasználási egység Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Kertvárosias, intenzív beépítésű Vi-1 Vi-2 Vi-2 Átmeneti területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 Gksz-1 Terület (ha) 16,15 7,59 Kerület XIX. XIX. Gksz-1 2,29 XX. Gksz-1 Általános mezőgazdasági terület Má 2,38 XX. Gksz-1 Kertes mezőgazdasági terület Mk 1,09 XX. Ln-3 Általános mezőgazdasági terület Má 52,64 XXI. Lke-1 Kertes mezőgazdasági terület Mk 54,37 XXI. Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H Általános mezőgazdasági terület Má 26,99 XXI. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 Gksz-2 55,03 XXI. Különleges rekreációs terület K-Rek Kertes mezőgazdasági terület Mk 18,11 XXI. Temető területe K-T Kertes mezőgazdasági terület Mk 3,44 XXI. Közúti közlekedési terület KÖu-3 Általános mezőgazdasági terület Má 4,80 XXI. Állóvizek medre és partja Vá Kertes mezőgazdasági terület Mk 3,63 XXI. Városi park Zvp Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 6,39 XXI. Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 24,42 XXII. Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Lke-3 Kertes mezőgazdasági terület Mk 77,74 Vi-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 3,64 XXII. Gksz-2 Ipari terület Gip 41,43 XXII. Kikötő területe K-Kik Általános mezőgazdasági terület Má 26,77 XXII. Vízi közlekedési terület KÖv Közjóléti erdő Ek 3,99 XXII. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Kertvárosias, intenzív beépítésű Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Lk-2 Általános mezőgazdasági terület Má 44,17 XXIII. Lke-1 Általános mezőgazdasági terület Mk 18,11 XXIII. Vi-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 6,74 XXIII. Gksz-2 Általános mezőgazdasági terület Má 67,12 XXIII. Hétvégiházas üdülőterület Üh Kertes mezőgazdasági terület Mk 17,98 XXIII. XXII. A tervezett távlati területfelhasználásra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja be: Elsődleges területfelhasználási egység Távlati területfelhasználási egység Terület (ha) Kerület Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek Intézményterület 3,06 II. Kertes mezőgazdasági terület Mk Kertvárosias 4,65 II. Kertes mezőgazdasági terület Mk Üdülőterület 5,88 II. Kertes mezőgazdasági terület Mk Kertvárosias 108,43 XXI. Kertes mezőgazdasági terület Mk Kertvárosias 50,79 XXII. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 141

19 A tervezett területfelhasználásra vonatkozó adatokat kerületenkénti bontásban az alábbi táblázatok mutatják be: Lakó területfelhasználási egység Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Ln-1 I. II. III. IV. 16,10 10,64 0,00 0,00 Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-2 34,55 53,81 57,59 0,00 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 0,00 7,05 9,84 19,25 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 0,00 0,00 245,38 161,66 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 9,81 0,00 16,54 119,17 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 41,24 495,59 204,86 45,33 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 0,00 0,00 54,96 2,92 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke-1 0,00 0,00 343,24 189,97 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 777,49 676,86 0,00 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 285,27 0,00 0,00 Lakó területfelhasználási egység összesen: 101, , ,25 538,30 Vegyes területfelhasználási egység Városközpont területe Vt-V 77,46 50,68 0,00 0,00 Mellékközpont területe Vt-M 0,00 0,00 24,48 13,77 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 0,00 0,00 16,07 23,25 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 1,35 4,87 64,83 45,60 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 2,96 80,47 86,00 189,69 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 0,00 0,00 29,17 46,95 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 81,77 136,03 220,55 319,27 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 0,00 0,00 68,10 27,82 Gksz-2 0,00 2,01 154,75 199,79 Energiatermelés területe Gip-E 0,00 0,00 15,34 7,58 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 0,00 2,01 238,19 235,19 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 0,00 0,00 8,45 0,00 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület K-Log 0,00 0,00 0,00 0,00 Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 0,00 0,00 0,00 Oktatási központok területe K-Okt 0,00 0,00 0,00 0,00 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 0,00 23,61 2,69 0,00 Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 0,00 0,00 0,00 6,98 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 2,53 23,49 176,65 62,58 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület K-Hon 1,44 9,01 0,00 10,39 Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 0,00 0,00 0,00 Szennyvízkezelés területe K-Sz 0,00 0,00 4,02 27,94 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület K-Közl 13,00 4,93 11,12 25,25 Kikötő területe K-Kik 0,00 0,00 0,00 5,62 Repülőtér területe K-Rept 0,00 0,00 0,00 0,00 Temető területe K-T 0,00 0,00 29,68 28,17 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 1,12 0,00 0,00 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízkezelési területek K-Vke 6,07 0,00 3,41 12,13 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 23,04 62,16 236,01 179,07 Beépítésre szánt területek összesen 206, , , , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

20 Lakó területfelhasználási egység V. VI. VII. VIII. Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 0,00 54,16 102,33 107,66 Ln-1 Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-2 0,00 0,00 0,00 31,41 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 0,00 0,00 0,00 13,10 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 0,00 0,00 0,00 22,86 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 0,00 23,03 5,57 11,09 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke-1 0,00 0,00 0,00 2,27 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 0,00 0,00 0,00 Lakó területfelhasználási egység összesen: 0,00 77,19 107,90 188,40 Vegyes területfelhasználási egység Városközpont területe Vt-V 156,99 103,22 77,69 97,07 Mellékközpont területe Vt-M 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 0,00 0,00 0,00 0,00 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 0,00 6,40 0,00 53,21 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 0,00 1,66 0,31 29,19 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 0,00 0,00 0,00 1,60 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 156,99 111,27 78,00 181,07 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 0,00 0,00 0,00 0,00 Gksz-2 0,00 0,00 0,00 59,69 Energiatermelés területe Gip-E 0,00 0,00 0,00 0,00 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 0,00 0,00 0,00 59,69 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 0,00 0,00 0,00 12,29 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület K-Log 0,00 0,00 0,00 0,00 Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 0,00 0,00 0,00 Oktatási központok területe K-Okt 0,00 0,00 4,06 0,00 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 0,00 0,00 0,00 14,84 Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 0,00 0,00 0,00 12,75 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 0,00 0,00 0,00 10,61 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 0,00 0,00 3,08 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület K-Hon 2,71 2,42 0,18 2,88 Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 0,00 0,00 0,00 Szennyvízkezelés területe K-Sz 0,00 0,00 0,00 0,00 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület K-Közl 0,00 7,71 0,00 36,60 Kikötő területe K-Kik 0,00 0,00 0,00 0,00 Repülőtér területe K-Rept 0,00 0,00 0,00 0,00 Temető területe K-T 0,00 0,00 0,00 62,48 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 0,00 0,00 0,00 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízkezelési területek K-Vke 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 2,71 10,13 4,24 155,51 Beépítésre szánt területek összesen 159,71 198,59 190,14 584,67 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 143

21 Lakó területfelhasználási egység Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-1 Ln-2 IX. X. XI. XII. 67,50 0,00 3,12 19,47 0,00 1,61 44,62 46,93 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 32,63 35,76 26,57 1,58 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 91,05 133,05 196,95 0,00 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 0,00 95,45 84,78 5,78 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 16,33 95,51 502,13 416,34 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 1,60 6,22 12,02 0,00 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke-1 0,00 196,67 36,52 0,00 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 0,00 262,71 88,18 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 0,00 74,49 447,35 Lakó területfelhasználási egység összesen: 209,11 564, , ,63 Vegyes területfelhasználási egység Városközpont területe Vt-V 88,91 0,00 106,19 0,82 Mellékközpont területe Vt-M 1,71 5,22 64,47 15,76 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 0,00 16,58 0,00 0,00 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 158,38 15,71 50,19 1,12 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 75,02 245,03 269,61 118,05 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 0,00 2,82 13,52 2,43 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 324,03 285,36 503,98 138,18 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 0,00 206,38 0,00 0,00 Gksz-2 186,75 512,04 97,92 0,00 Energiatermelés területe Gip-E 0,00 0,00 7,57 0,00 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 186,75 718,43 105,48 0,00 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 0,00 0,00 17,31 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 3,06 0,00 0,00 0,00 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület K-Log 0,00 0,00 0,00 0,00 Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 40,03 0,00 0,00 Oktatási központok területe K-Okt 4,70 0,00 9,57 3,83 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 38,21 4,44 6,65 72,46 Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 4,63 107,19 0,00 0,00 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 11,03 39,37 15,24 28,90 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület K-Hon 5,54 52,55 20,24 39,67 Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 0,00 0,00 0,00 Szennyvízkezelés területe K-Sz 5,51 0,00 1,71 0,00 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló 10,13 59,29 45,44 2,36 K-Közl terület Kikötő területe K-Kik 0,00 0,00 0,00 0,00 Repülőtér területe K-Rept 0,00 0,00 0,00 0,00 Temető területe K-T 0,00 314,38 0,00 44,57 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 0,00 0,00 0,00 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 52,69 0,00 0,00 Vízkezelési területek K-Vke 0,00 7,71 4,20 2,31 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 82,81 677,65 103,06 194,10 Beépítésre szánt területek összesen 802, , , , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

22 Lakó területfelhasználási egység Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-1 Ln-2 XIII. XIV. XV. XVI. 15,20 5,92 0,00 0,00 186,40 85,04 3,97 0,00 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 33,73 38,38 32,97 9,26 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 156,40 196,28 133,33 50,78 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 4,15 161,63 233,17 0,00 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 6,27 269,67 59,61 126,26 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 0,00 13,63 8,96 5,65 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke-1 41,65 189,98 432, ,11 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 0,00 0,00 0,00 Lakó területfelhasználási egység összesen: 443,80 960,53 904, ,05 Vegyes területfelhasználási egység Városközpont területe Vt-V 31,58 0,00 0,00 0,00 Mellékközpont területe Vt-M 43,98 24,02 0,00 0,00 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 24,01 0,00 15,23 19,20 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 131,58 31,79 0,00 0,00 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 42,20 149,09 80,01 75,93 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 7,50 7,62 25,34 2,88 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 280,86 212,52 120,59 98,01 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 4,49 100,48 85,98 18,08 Gksz-2 38,66 37,67 317,97 242,15 Energiatermelés területe Gip-E 0,00 1,70 1,47 0,00 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 43,15 139,85 405,42 260,23 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 0,00 0,00 30,66 0,00 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és 0,00 0,00 0,00 0,00 K-Log logisztikai terület Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 0,00 0,00 0,00 Oktatási központok területe K-Okt 0,00 0,00 0,00 0,00 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 7,34 4,99 0,00 0,00 Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 10,05 43,10 0,00 0,00 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 52,22 28,07 43,29 37,64 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 19,55 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület K-Hon 19,11 2,82 10,02 21,99 Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 0,00 5,69 0,00 Szennyvízkezelés területe K-Sz 4,67 0,00 0,00 0,00 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület K-Közl 0,00 10,37 0,00 15,88 Kikötő területe K-Kik 0,00 0,00 0,00 0,00 Repülőtér területe K-Rept 0,00 0,00 0,00 0,00 Temető területe K-T 0,00 0,00 27,44 9,32 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 0,00 0,00 0,00 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízkezelési területek K-Vke 0,00 0,00 0,00 4,38 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 93,38 108,90 117,09 89,21 Beépítésre szánt területek összesen 861, , , ,51 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 145

23 Lakó területfelhasználási egység Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-1 Ln-2 XVII. XVIII. XIX. XX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 12,18 36,49 0,00 13,84 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 47,53 80,31 71,89 73,69 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 0,00 27,15 22,30 180,49 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 0,00 63,23 179,45 6,64 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 0,00 18,14 3,58 17,13 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke , ,58 364,46 449,34 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 0,00 0,00 0,00 Lakó területfelhasználási egység összesen: 1883,451883,1 0 Vegyes területfelhasználási egység 1 880,89 641,68 741,14 Városközpont területe Vt-V 0,00 0,00 0,00 0,00 Mellékközpont területe Vt-M 0,00 0,00 8,73 10,03 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 22,49 33,90 3,04 23,59 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 0,00 0,00 19,28 0,00 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 84,2883,59 82,40 24,75 34,29 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 45,50 39,22 14,97 8,20 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 152,28151,58 155,51 70,77 76,11 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 36,9136,59 46,38 55,66 84,82 termelést szolgáló terület Gksz-2 488,62488,34 165,63 0,00 38,50 Energiatermelés területe Gip-E 0,00 20,75 0,00 0,00 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 525,53524,93 232,76 55,66 123,33 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 0,00 0,00 3,97 0,00 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület K-Log 0,00 0,00 0,00 0,00 Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 0,00 0,00 0,00 Oktatási központok területe K-Okt 0,00 0,00 0,00 0,00 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, 0,00 0,00 0,00 14,84 K-Eü gyógyüdülő) Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 0,00 0,00 7,34 0,00 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 0,00 11,75 14,99 17,60 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 13,53 0,00 0,00 0,00 K-Hon terület Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 36,37 0,00 0,00 Szennyvízkezelés területe K-Sz 0,00 0,00 0,00 0,00 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület K-Közl 0,87 0,00 16,96 0,00 Kikötő területe K-Kik 0,00 0,00 0,00 0,00 Repülőtér területe K-Rept 0,00 71,58 0,00 0,00 Temető területe K-T 1,41 28,45 19,33 23,33 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 0,00 0,00 0,00 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízkezelési területek K-Vke 0,00 4,38 0,00 0,00 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 15,80 152,53 62,59 55,77 Beépítésre szánt területek összesen , ,70 830,70 996, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

24 Lakó területfelhasználási egység Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Ln-1 Ln-2 XXI. XXII. XXIII. Margitsziget 0,00 0,00 0,00 0,00 402,10 0,00 0,00 0,00 0,00 545,93 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Ln-3 23,33 0,00 0,00 0,00 332,85 Nagyvárosias telepszerű Ln-T 151,12 55,86 0,12 0, ,51 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű Lk-1 0,00 18,76 105,47 0, ,50 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű Lk-2 14,27 42,38 81,45 0, ,26 Kisvárosias, telepszerű Lk-T 21,44 6,53 0,00 0,00 172,77 Kertvárosias, intenzív beépítésű Lke-1 692,60 302,45 376,74 0, , 14 Kertvárosias, laza beépítésű Lke-2 0,00 678,43 0,00 0, ,67 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki Lke-3 0,00 257,98 0,00 0, ,09 Lakó területfelhasználási egység összesen: 902, ,40 563,79 0, ,86 Vegyes területfelhasználási egység Városközpont területe Vt-V 0,00 0,00 0,00 0,00 790,62 Mellékközpont területe Vt-M 0,00 0,00 0,00 0,00 212,18 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 43,59 33,79 10,03 0,00 284,77 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 46,41 0,00 0,00 0,00 630,74 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 171,44 112,20 20,75 3, ,96 Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 27,92 3,18 0,00 0,00 278,83 Vegyes területfelhasználási egység összesen: 289,35 149,18 30,78 3, ,09 Gazdasági területek területfelhasználási egység Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-1 8,86 9,41 73,89 0,00 827,29 termelést szolgáló 245,25 262,93 304,24 0, ,55 Gksz-2 terület Energiatermelés területe Gip-E 15,82 0,00 0,00 0,00 70,22 Gazdasági területek területfelhasználási egység összesen: 269,93 272,34 378, 14 0, ,06 Üdülőterületek területfelhasználási egység Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,00 10,98 33,63 0,00 61,92 Különleges területek területfelhasználási egység Bevásárlóközpont területe K-Ker 0,00 16,78 0,00 0,00 75,22 Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és 53,95 44,04 121,71 0,00 219,70 K-Log logisztikai terület Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 Oktatási központok területe K-Okt 0,00 0,00 0,00 0,00 22,15 Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 0,00 0,00 0,00 0,00 190,06 Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 0,00 0,00 0,00 0,00 192,04 Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 94,25 30,29 10,89 0,00 711,40 Állat- és növénykert területe K-ÁN 0,00 0,00 0,00 0,00 22,62 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 0,00 0,00 0,00 0,00 214,49 K-Hon terület Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 0,00 0,00 7,15 0,00 49,21 Szennyvízkezelés területe K-Sz 31,35 0,00 30,71 0,00 105,91 Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére 4,59 0,00 0,00 0,00 264,50 K-Közl szolgáló terület Kikötő területe K-Kik 108,69 26,77 0,00 0,00 141,08 Repülőtér területe K-Rept 0,00 0,00 0,00 0,00 71,58 Temető területe K-T 17,76 9,53 0,47 0,00 616,31 Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 0,00 3,90 41,21 0,00 46,23 Tematikus intézménypark K-Tp 0,00 0,00 0,00 0,00 52,69 Vízkezelési területek K-Vke 0,00 1,22 0,00 0,00 45,83 Különleges területek területfelhasználási egység összesen: 310,60 132,52 212,14 0, ,10 Beépítésre szánt területek összesen 1 772, , ,47 3, ,34 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 147

25 Beépítésre nem szánt területek: I. II. III. IV. Különleges területek Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,00 12,72 93,10 0,00 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 25,14 0,00 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 0,00 7,56 0,87 Temető területe Kb-T 0,00 4,48 0,00 0,00 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 10,38 0,00 0,00 Különleges területek összesen: 0,00 27,58 125,80 0,87 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 34,49 101,31 195,08 140,43 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 0,30 9,18 36,34 5,71 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízi közlekedési terület KÖI 0,00 0,00 0,00 0,00 Közlekedési területek összesen: 34,78 110,49 231,43 146,14 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 39,62 54,18 292,31 140,93 Állóvizek medre és partja Vá 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízbeszerzési területek Vb 0,00 0,00 0,00 34,43 Vízgazdálkodási területek összesen: 39,62 54,18 292,31 175,36 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 47,51 39,35 81,12 45,81 Városi park Zvp 12,39 0,00 112,91 0,00 Zöldterületek összesen: 59,90 39,35 194,03 45,81 Erdőterület Védelmi erdő Ev 0,00 0,00 160,14 106,43 Közjóléti erdő Ek 0, ,49 475,55 135,76 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 0,00 0,00 Erdőterületek összesen: 0, ,49 635,68 242,19 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 0,00 89,68 2,07 0,00 Kertes mezőgazdasági terület Mk 0,00 70,93 183,00 0,00 Mezőgazdasági területek összesen: 0,00 160,61 185,07 0,00 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 0,00 0,00 1,74 0,00 Beépítésre nem szánt területek összesen: 134, , ,06 610,37 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 340, , , , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

26 V. VI. VII. VIII. Különleges területek Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 0,00 0,00 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 0,00 0,00 0,00 Temető területe Kb-T 0,00 0,00 0,00 4,79 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek összesen: 0,00 0,00 0,00 4,79 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 25,80 29,75 14,87 64,19 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 0,00 6,71 0,00 7,96 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízi közlekedési terület KÖI 0,00 0,00 0,00 0,00 Közlekedési területek összesen: 25,80 36,46 14,87 72,15 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 59,24 0,00 0,00 0,00 Állóvizek medre és partja Vá 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízbeszerzési területek Vb 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízgazdálkodási területek összesen: 59,24 0,00 0,00 0,00 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 14,24 2,94 3,66 23,36 Városi park Zvp 0,00 0,00 0,00 0,00 Zöldterületek összesen: 14,24 2,94 3,66 23,36 Erdőterület Védelmi erdő Ev 0,00 0,00 0,00 0,00 Közjóléti erdő Ek 0,00 0,00 0,00 0,00 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 0,00 0,00 Erdőterületek összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertes mezőgazdasági terület Mk 0,00 0,00 0,00 0,00 Mezőgazdasági területek összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 0,00 0,00 0,00 0,00 Beépítésre nem szánt területek összesen: 99,28 39,40 18,53 100,30 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 258,99 238,00 208,67 684,97 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 149

27 IX. X. XI. XII. Különleges területek Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,00 0,00 0,00 4,34 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 12,54 0,00 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 0,68 6,33 0,00 Temető területe Kb-T 0,00 0,00 0,00 0,36 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 10,78 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek összesen: 0,00 11,47 18,88 4,70 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 133,58 208,28 292,54 68,08 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 146,76 147,49 60,26 19,60 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízi közlekedési terület KÖI 0,00 0,00 84,77 0,00 Közlekedési területek összesen: 280,34 355,77 437,57 87,68 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 58,92 11,97 176,11 0,00 Állóvizek medre és partja Vá 20,69 0,00 0,00 0,00 Vízbeszerzési területek Vb 0,00 0,00 25,68 0,00 Vízgazdálkodási területek összesen: 79,61 11,97 201,79 0,00 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 43,72 67,97 89,04 39,35 Városi park Zvp 0,00 94,95 24,17 0,00 Zöldterületek összesen: 43,72 162,93 113,21 39,35 Erdőterület Védelmi erdő Ev 38,79 136,69 57,43 0,00 Közjóléti erdő Ek 7,87 263,72 266, ,68 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 0,00 0,00 Erdőterületek összesen: 46,66 400,41 324, ,68 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 0,00 0,00 86,68 0,00 Kertes mezőgazdasági terület Mk 0,00 0,00 162,50 0,00 Mezőgazdasági területek összesen: 0,00 0,00 249,18 0,00 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 0,00 61,06 47,05 0,00 Beépítésre nem szánt területek összesen: 450, , , ,41 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 1253, , , , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

28 XIII. XIV. XV. XVI. Különleges területek Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 0,00 0,00 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 0,00 25,36 0,00 Temető területe Kb-T 0,00 0,00 0,00 39,59 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek összesen: 0,00 0,00 25,36 39,59 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 108,75 156,68 220,72 150,04 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 17,03 91,99 44,04 20,42 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízi közlekedési terület KÖI 0,00 0,00 0,00 0,00 Közlekedési területek összesen: 125,78 248,66 264,77 170,46 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 139,47 8,65 9,94 16,13 Állóvizek medre és partja Vá 0,00 0,00 0,00 14,89 Vízbeszerzési területek Vb 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízgazdálkodási területek összesen: 139,47 8,65 9,94 31,02 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 47,40 40,64 30,87 28,46 Városi park Zvp 0,00 92,76 0,00 0,00 Zöldterületek összesen: 47,40 133,39 30,87 28,46 Erdőterület Védelmi erdő Ev 0,00 0,00 126,73 55,57 Közjóléti erdő Ek 4,10 0,01 604,75 594,20 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 0,00 0,00 Erdőterületek összesen: 4,10 0,01 731,48 649,77 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 0,00 0,00 84,03 202,87 Kertes mezőgazdasági terület Mk 0,00 0,00 0,00 23,69 Mezőgazdasági területek összesen: 0,00 0,00 84,03 226,56 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 0,00 0,00 0,00 0,00 Beépítésre nem szánt területek összesen: 316,75 390, , ,86 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 1177, , , ,37 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 151

29 Különleges területek XVII. XVIII. XIX. XX. Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,56 0,00 0,00 0,00 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 0,00 0,00 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 0,72 0,00 3,07 Temető területe Kb-T 3,89 0,21 0,00 0,00 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 0,00 0,00 0,00 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 0,00 0,00 0,00 Különleges területek összesen: 4,46 0,94 0,00 3,07 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 203,02207,84 124,66 56,39 79,65 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 53,8055,94 42,10 10,15 11,58 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízi közlekedési terület KÖI 288,33 591,02 0,00 0,00 Közlekedési területek összesen: 545,15552,12 757,78 66,54 91,24 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 18,79 1,94 1,07 6,52 Állóvizek medre és partja Vá 0,00 0,00 0,00 6,83 Vízbeszerzési területek Vb 0,00 0,00 0,00 0,00 Vízgazdálkodási területek összesen: 18,79 1,94 1,07 13,36 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 74,50 42,86 14,11 10,27 Városi park Zvp 0,00 0,00 0,00 0,00 Zöldterületek összesen: 74,50 42,86 14,11 10,27 Erdőterület Védelmi erdő Ev 206,18209,08 31,96 10,30 25,25 Közjóléti erdő Ek 1 667,851665,04 603,22 15,11 78,29 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 0,00 0,00 Erdőterületek összesen: Mezőgazdasági területek 1 874,031874,11 635,18 25,40 103,54 Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 229,42224,08 0,00 0,00 0,00 Kertes mezőgazdasági terület Mk 116,2630 0,00 0,00 0,00 Mezőgazdasági területek összesen: 340,345,72 0,00 0,00 0,00 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 42,28 0,00 0,00 0,00 Beépítésre nem szánt területek összesen: 29046, ,70 107,12 221,47 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 5481, ,40 937, , TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

30 XXI. XXII. XXIII. Margitsziget Különleges területek Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 0,00 2,36 0,00 0,00 113,08 Régészeti bemutató terület Kb-Rég 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 0,00 7,80 7,39 0,00 59,79 Temető területe Kb-T 0,23 0,38 0,33 0,00 54,27 Megújuló energiaforrás hasznosítási területe Kb-En 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület Kb-Hv 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 Különleges területek összesen: 0,23 10,53 7,71 0,00 285,98 Közlekedési területek Közúti közlekedési terület KÖu 134,74 238,52 241,57 0, ,05 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 9,09 71,80 45,01 0,00 857,30 Légi közlekedési terület KÖv 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 Vízi közlekedési terület KÖI 0,00 0,00 0,00 0,00 964,13 Közlekedési területek összesen: 143,83 314,32 286,58 0, ,47 Vízgazdálkodási területek Folyóvizek medre és partja Vf 180,26 329,79 47,40 69, ,52 Állóvizek medre és partja Vá 76,31 0,00 51,34 0,00 170,07 Vízbeszerzési területek Vb 51,76 0,00 0,00 0,00 111,87 Vízgazdálkodási területek összesen: 308,33 329,79 98,74 69, ,46 Zöldterület Közkert, közpark Zkp 103,10 40,33 23,29 0,00 953,90 Városi park Zvp 50,67 0,00 0,00 93,12 480,96 Zöldterületek összesen: 153,77 40,33 23,29 93, ,86 Erdőterület Védelmi erdő Ev 19,75 192,16 239,38 0, ,75 Közjóléti erdő Ek 33,41 419, ,57 0, ,26 Gazdasági erdő Eg 0,00 0,00 19,01 0,00 19,01 Erdőterületek összesen: 53,15 611, ,96 0, ,02 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 0,00 33,52 945,19 0, ,47 Kertes mezőgazdasági terület Mk 141,11 157,25 36,06 0,00 890,85 Mezőgazdasági területek összesen: 141,11 190,77 981,25 0, ,32 Természetközeli területek Természetközeli terület Tk 1,57 0,00 109, 05 0,00 262,73 Beépítésre nem szánt területek összesen: 802, , ,58 162, ,83 Beépítésre szánt és nem szánt területek Mindösszesen: 2574, , ,06 166, ,94 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 153

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy; Budapest, Duna-parti építési szabályzat III. üteme

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

MUNKAANYAG. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításának szakmai egyeztetéséhez

MUNKAANYAG. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításának szakmai egyeztetéséhez MUNKAANYAG A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításának szakmai egyeztetéséhez Budapest, 2009. december ELŐZETES SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSRE KAPJÁK

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2014. (. ) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA F1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 1. számú táblázat KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 2. számú táblázat KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. számú táblázat FALUSIAS LAKÓTERÜLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

ᜇ卷 ÁJ : O ÁC : ÚJ Á H : J Ő : ᜇ卷Oᜇ卷Á JÁ O : O A.D. & U. Kft 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K ᜇ咧 6 KOVÁCS PÉTER Ő Ő 6ᜇ咧 3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE, KÜLDETÉSE:

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten KEHOP Nyitókonferencia május 31.

Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten KEHOP Nyitókonferencia május 31. Éghajlat-változás jelei a fővárosban, a klímastratégia helye Budapest tervezési rendszerében Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) Klímastratégia és éghajlatváltozási platform

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11. LEVÉLCÍM: 1364 BUDAPEST, PF. 338. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA III.

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014.

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014. VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1012 Budapest, Logodi utca 50. Postacím: 1012 Budapest, Logodi utca 50 Telefon: (36-1) 789 70 58; Fax:(36-1) 789 69 38 TÖRZSSZÁM: 137/2013-3-2-2 JÁSZBERÉNY településrendezési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT 2015)

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT 2015) Sóhaj p Gerlice u. Boros út K-T Szent Gellért Halom Gézavár Béla Pannónia Zerge Babér köz Temető József u. Pacsirta Ferenc ta Dalárda u. Pint u. Tél u. Zilahi u. Ln-T Gksz-1 Szeg u. Köd u. Szél Ibrik Könyök

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4)

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Kérelmező neve: Szécsi István és neje Kérelem helyszíne: Szeged, (6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Bartáné

Részletesebben

PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Pilisszentiván Község Önkormányzata Pénzes Gábor polgármester 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85. Tel.: 26/367-322 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE B I Z O T T S Á G I /KÉ P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

BAJ KÖZSÉG Baj Községi Önkormányzat Képviselőtestülett 5/2016. (I. 26) számú rendelete

BAJ KÖZSÉG Baj Községi Önkormányzat Képviselőtestülett 5/2016. (I. 26) számú rendelete BAJ KÖZSÉG Baj Községi Önkormányzat Képviselőtestülett 5/2016. (I. 26) számú rendelete BAJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL jóváhagyott 1 Baj Községi Önkormányzat Képviselő-testület 5/2016. (I. 26.)

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Településrendezés az előadáshoz kapcsolódó elméleti tantárgyaink:

Településrendezés az előadáshoz kapcsolódó elméleti tantárgyaink: Településrendezés BME Urbanisztika Tanszék Településrendezés az előadáshoz kapcsolódó elméleti tantárgyaink: Városépítéstörténet, Kortárs városépítészet, A világ városépítészete, Urbanisztika, Építészet

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ A településfejlesztési

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK INFORMATÍV ELEMEK Lf Lke Lk Vk Vt Gksz Gip Kp j Kt 1 j j Ks 1 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 2 KÖu KÖZM

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK INFORMATÍV ELEMEK Lf Lke Lk Vk Vt Gksz Gip Kp j Kt 1 j j Ks 1 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 2 KÖu KÖZM ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 Öᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧 ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧 ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧ᔇ呧

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2016. szeptember 12. Tartalomjegyzék Bevezető előzmények, jogszabályi háttér... 3 A településszerkezeti terv felépítése,

Részletesebben

VÉGDOKUMENTÁCIÓ 2010. FEBRUÁR HÓ

VÉGDOKUMENTÁCIÓ 2010. FEBRUÁR HÓ GYÖNGYÖS VÁROS, EGRI ÚTI SPORTPÁLYA ÉS KÖRNYÉKE TRT-MÓDOSÍTÁS VEGDOKUMENTÁCIÓ 1 GYÖNGYÖS VÁROS EGRI ÚTI SPORTPÁLYA ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSÁNAK MELLÉKLETEI: T-1 ÉS T-2 JELŰ

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSÁNAK MELLÉKLETEI: T-1 ÉS T-2 JELŰ DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSÁNAK MELLÉKLETEI: T-1 ÉS T-2 JELŰ TERVEK A településszerkezet leírása 2 Településszerkezet,

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Nyírlugos településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 NYÍRUGOS Településredezési Terv Helyi építési

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG N2000 GYÖNGYÖS VÁROS SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE JELMAGYARÁZAT Határelemek Közigazgatási határ Belterülethatár Kötelező szabályozási elemek Tervezett szabályozási vonal Tervezett

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

Tura Város. Tura Város Településszerkezeti Terve. IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I

Tura Város. Tura Város Településszerkezeti Terve. IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I Tura Város Tura Város Településszerkezeti Terve IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA AZ ÉPÍTÉSZ BT. Budapest 1125 Nógrádi út 2/B 2012. december E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I D O K

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos március 28-tól

38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos március 28-tól T1.1. táblázat: Nagyvárosias területek építési paraméterei: 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos 2016. március 28-tól építménymagasság [m²/m²] 1. Ln-FT-Ø

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos december 11-től

38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos december 11-től T1.1. táblázat: Nagyvárosias területek építési paraméterei: 1 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete egységes szerkezetben, hatályos 2016. december 11-től [m²/m²] 1. Ln-FT-Ø 1 000 UT/SZ

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 27/2009. (VI. 25.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 27/2009. (VI. 25.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2009. (VI. 25.) rendelete 1 a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3^ hc^ & BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy; Budapest,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

Előz et es. T ervező: Art Vital T ervező, Építő és. M ó d o s í t á s o k I

Előz et es. T ervező: Art Vital T ervező, Építő és. M ó d o s í t á s o k I Mátészalka Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció M ó d o s í t á s o k I.- 2015 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK RENDSZERE A FŐVÁROSBAN

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK RENDSZERE A FŐVÁROSBAN A településrendezés eszközei (Étv. 7. (3)) A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK RENDSZERE A FŐVÁROSBAN településfejlesztési koncepció - fővárosi/kerületi határozat (2003) (része az integrált településfejlesztési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ KIEGÉSZÍTŐ LEÍRÁS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ACZÉL MŰ-HELY TERVEZÉSI KONZORCIUM

GÖDÖLLŐ KIEGÉSZÍTŐ LEÍRÁS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ACZÉL MŰ-HELY TERVEZÉSI KONZORCIUM ACZÉL MŰ-HELY TERVEZÉSI KONZORCIUM ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ BT. 1029 Budapest, Badacsonyi utca 4. TEL: (36-1) 1 792 0718 E MAIL: kapcsolat@aczelvaros.hu MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1016 Budapest, Hegyalja

Részletesebben