borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai"

Átírás

1 Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK A 21. század zad konfliktusai és s háborh borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben - egy missziós tábornok gondolatai Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, PhD okl. szakmérnök okl. szakközgazdász közgazdaságtudományi doktor társadalomtudományi PhD Budapest, szeptember 04. c. egyetemi tanár NKE/ZMNE prof. HC MAPV

2 A z e l ő a d á s v á z l a t a A témavt maválasztás s indoklása A 20/21. századok zadok konfliktusai, válsv lságai és s következmk vetkezményei Válságövezetek (Balk háborúi (Balkán, az arab-vil világ, Afrika, Ázsia) kih kihívásai és Az ENSZ, a NATO, az EU és a válsv lságkezelés a 21. században zadban Összegzés

3 A témavt maválasztás s indoklása A 20. század zad második m felében tovább nőtt n a háborh borús s konfliktusok, a humanitárius katasztrófák k száma; a hideghábor ború vége nem jelentette békésebb korszak eljövetel vetelét, t, ellenkezőleg leg; A 21. század zad első évtizede további, humán és s természeti eredetű válságokat hozott: jelenleg is több t mint 130 háborús és s fegyveres konfliktus zajlik,, miközben deklarált lt éhínség, ivóvízhi zhiány, járvj rványok, árvizek pusztítanak, tanak, s a fenntartható fejlődés s kérdk rdései rendezetlenek; A globalizáci ció több pozitív v következmk vetkezménye mellett felerősítette a megélhet lhetési különbsk nbségeket, fokozta a globális lis méretm retű elégedetlens gedetlenséget, get, amelynek rendezésére a globális, lis, regionális és s nemzeti szervezetek részr széről az eddigi reagálás s elégtelen gtelen; Újszerű elvek, módszerek, m komplex nemzetközi zi összefogás s szüks kséges ; [Lásd ENSZ BT&vétók,, gyenge KözgyK zgyűlés, s, ]

4 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - megszületett az elrettentés s stratégi giája, lásd: Hirosima 1945.aug.6., - megkezdődött a nyertesek között k az újra felosztási si harc a befolyási övezetekért, lásd: Korea (megjelent a gerilla hadviselés); s);

5 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - aszimmetrikus hadviselés, s, lásd: Vietnám m , 1973, - széls lsőséges szervezetek félelemkeltf lelemkeltő terror-taktik taktikája,, mint a Vörös s Hadsereg Frakció,, a Vörös V s Brigádok, a Fekete Szeptember, a Fényes F Ösvény; - Irak-Ir Irán n véres v háborh borúja, , 1988, vegyi fegyverek és idegmérgek bevetésével, vel, iráni éves önkéntesek ntesek shaheed (márt rtír) r) futásaival az irakiak aknamezőin; - Afganisztán n belhábor borúi i 1970-től, szovjet megszáll llás s megféleml lemlítéssel, gerillahábor borúval

6 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - regionális háborh borúk k időszaka: Öböl-háború,, Balkáni háborh borúk, - a nem állami szereplők jelentősége megnőtt, szept. 11.: WTC, Pentagon, elleni terrortámad madások, október ber 09: USA támadt madás s Afganisztán (tálibok,, AK OBL) ellen.

7 A biztonsági környezet k változv ltozása, / től l napjainkig november: isztambuli robbantások, március m 11. (911 nappal szeptember 11 után) madridi vonatrobbantás, június j 07.: londoni robbantásos merényletek, : 2012: az arab tavasz eseménysorozata, és s kihatása : gránátrobbant trobbantás Liege-ben ben,, tömegmt megmészárlás s Norvégi giában márc. m Franciaország, aug. USA: magányos hazai terroristák k akciói sszegzés: a jelenkori biztonsági műveleti környezet erőszakoss szakossá, kiszámíthatatlann thatatlanná és közelivé vált! Összegz

8 Nemzetközi zi trendek és s kihívások 1/4 Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyeződés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erősebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredetű válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerőforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;

9 Nemzetközi trendek és kihívások 2/4 Növekvő egyenlőtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlődés eltérő helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; Lásd. Következő lapon! A hadviselés rohamos sebességű átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terrorelhárításai, geofizikai hadviselés, felkelők elleni műveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenőrizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt,.. - az ENSZ Conventional Arms Treaty július 27-én lejárt, USA-Kína-Oroszország vétói.

10 Nemzetközi trendek és kihívások 3/4 Növekvő egyenlőtlenségek új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A)A Föld 193 független országának szegényei: - a Föld legszegényebb kontinense Afrika (2ezer USD/fő), - a legszegényebb országok: Kelet-Timor, Szomália, Malawi, Kongó (egy tízfős család havi bevétele néhány dollár, nincs állami támogatás) B) Európa szegényei: Eurostat (az EU statisztikai hivatala), március 13., az EU régióinak (271) jövedelmi ranglistája: - elképesztő különbségek az életszínvonal, jövedelem, gazdasági teljesítmény terén az EU nyugati és keleti fele között! - Magyarország 4/7 régiója a 20 legszegényebb térség között! Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld [bolgár, román, kelet-lengyelországi térségek a legszegényebb 20-ban]

11 Nemzetközi trendek és kihívások 4/4 Magyarország és az európai biztonsági környezet értékelése globalizációs hatások, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, válságok sora; a kényszermigráció, társadalmi-gazdasági konfliktusok határokon átnyúló hatásai; Mo-on: belpolitikai csatározások, elmaradó közmegegyezés, tőkeszegénység, ; Az EU költségvetési ciklusának ( ) alakulása - a támogatási (strukt., szoc. és kohéziós) alapok lehívása Mo esetében csak 37%-os, - ekkor még a GDP 3,6%-os szintjéig lehetett lehívni; Mo esetében a 25%-os önrészt 15%-os szintre leengedték, - vs.: , az EB 4500 M EUR, azaz az uniós GDP 37%-nak megfelelő támogatást nyújtott a válságba került európai bankoknak! Az EU következő költségvetési ciklusának ( ) súlyos problémái - a nettó befizetők 4%-al csökkentik a hozzájárulásaikat, - a 3,6%-ról 2,5%-ra csökken a GDP-arányos lehívási keretösszeg, ráadásul a GDP-bázisév időszak : !, ill. változik a támogatások elosztása!! Eredmény : a fentiek miatt Mo viszonylatában 20%-al csökken az igénybe vehető támogatási összeg! Érdekérvényesítés!!!!!!

12 Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehűlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökőárak/cunamik, árvizek, tűzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhető és Földünket fenyegető egyes tevékenységei (növekvő erejű és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélődéséből, valamint a Föld drámaian gyengülő mágneses teréből adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világűrből érkező sugárzások és különböző változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés (lásd március 05-én), napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei

13 A jövőformáló stratégiai trendek: Az erősödő klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következő lapon! A jelentőssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvő ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás biztonsági növekvő kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erősödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd.

14 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás főbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, - birtoklás s torzulása, mint az alábbiak következmk vetkezménye - növekvő felmelegedés, illetve a növekvn vekvő lehűlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megművelhet velhető földterület let csökken kkenése, - növekvő árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszűkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás növekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethető tényezők k hatásai sai!

15 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhető térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintő globális lis klímav maváltozás, a kedvezőtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v időjárási katasztrófák egy adott ország g esetében (így( persze Magyarország g is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlőtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - felerősödik a vidéki mezőgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggősége; ge;

16 KUTATÁSI HIPOTÉZISEM A világ különböző részein jelentkező válságok döntő többségükben egy időben természeti és humán eredetűek, azaz halmozottan súlyosak és többtényezősek; ezért ezen válságok hatékony, valós kezelése a 21. század egyik legmarkánsabb kihívása; s csak átfogó megközelítéssel, komplex problémamegoldással, a modernkori természettudományi ismeretek és a személyes felelősségvállalás, a társadalmi gazdasági vallási etnikai kompetenciák együttes alkalmazásával lehetséges! Példák: Szomália (éhínség, aszály, anarchia, kalózkodás, korrupció); Közép-Afrika (korrupció, Joseph Kony gyermekhadserege, genocid); Pakisztán (korrupció, árvíz, éhezés, vallási összecsapások); Szudán vs. Dél-Szudán háború; Koszovó (szerb kisebbség vs. koszovói albán többség, NATO-EU assziszt.), Mali és a tuaregek, február 24.

17 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válsv lság negatív v folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. [latinul confligo, azaz összecsapás, megütközés, perlekedés, fegyveresen!]

18 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 1/4. A stabil, kiszámíthat tható és önfenntartó BIZTONSÁG dimenziói: i: társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, szociális, vallási, oktatási, kulturális; környezetvédelmi, ökológiai; informatikai, integrációs, tudománytechnológiai. Védendő ÉRTÉKEK: Az ember és az élővilág, a környezet, a Föld és környezete; A természeti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak; A demokrácia és a törvényesség; A kritikus infrastruktúra Az értékeket érintő legfontosabb biztonsági FENYEGETÉSEK: Az eltérő társadalmi fejlődésből adódó ellentétek; A társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságok; A működésképtelen államok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés; Az etnikai, vallási, demográfiai, migrációs feszültségek, az éghajlatváltozás hatásai...

19 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 2/4. Prognosztizálható biztonsági kihívások: gazdasági visszaesés, instabil államok és régiók, (pl. 5 EU-tagállam a világ tíz legkockázatosabb államadósa között, 2012) környezetszennyezés, humán eredetű ökológiai változások, demográfiai robbanás (2011.október 30.: 7 milliárd ember él a Földön), élettér-csökkenés, városiasodás, lakosság felduzzadása, az energiaellátás beszűkülése és az energiabiztonság romlása, elszegényedés, az erőforrások következmények felmérése nélküli, rövid távú kimerítése, katasztrófák számának növekedése és mértékének súlyosbodása.

20 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 3/4. Válságokat sejtető kockázatok: a fegyver-, kábítószer-, műkincs-, ember-, emberi szervkereskedelem, tömeges migráció, munkanélküliség, tömegpusztító fegyverek proliferációja, a veszélyes technológiák terjedése, pénzmosás terjedése, az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése, diktatúrák és diktátorok, önjelölt próféták (Lásd.: Joseph Kony Közép-Afrikában) létezése. Megjegyzés: ENSZ Konferencia, július 27., New York, USA; Tárgy: UN Arms Trade Treaty (ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés) lejárt, s Kína-USA-Oroszország blokkolja ezévi megkötését! [BT-vétó ismét]

21 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 4/4. Az értékeket fenyegető veszélyek: a modern hadviselés jogilag rendezetlen, új tényezői, a szervezett és globalizálódó bűnözés erősödése, a geofizikai hadviselés realitásai, az erőszak-radikalizmus, a vallási szélsőségek erősödése, a terrorizmus, a kábítószer-használat fokozott terjedése Prognosztizálható konfliktus-jellemzők: a klímaprobléma, szűkös erőforrások és átalakuló természet, etnikai és kulturális különbségek, konfliktusok, etnikai- és államhatárok egybe nem esése, háború jellemzőinek változása

22 Az ún. kritikus infrastruktúrák (fő infrastruktúra ra-csoportok) Az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúra (különb nböző tüzelési módúm és természeti forrásokat hasznosító erőművek, energia kitermelő-átalak talakító vállalatok, bányák, távvezett vvezetékek); A banki, tőzsdei t és s pénzp nzügyi infrastruktúra (banki hálózatok, h kereskedelmi központok, tőzsdt zsdék, stb.); A vízellv zellátó és s csatornarendszerek; A távkt vközlési és s számítógép-hálózati zati rendszerek: a számítógépek és s távkt vközlési eszközök, k, hálózatok, h zatok, szoftverek, stb., A száll llítói i infrastruktúra: ra: a légitl gitársaság, a repülőterek, a közúti k személy ly- és teherszáll llító vállalatok, az út- és s autópálya lya-hálózatok, zatok, a vasúti társast rsaságok, a vasúth thálózatok, a vízi v száll llítóeszközök, k, stb., A biztonsági, vészhelyzeti v és s katasztrófav favédelmi infrastruktúra: ra: a mentőszolg szolgálatok, latok, a rendőrs rség, a tűzoltt zoltóság, az egészs szségügyi gyi intézetek, a katasztrófav favédelmi szolgálatok, latok, stb., a miniszteriális, kormányzati, önkormányzati nyzati és s más m s közigazgatk zigazgatási intézm zmények, szervek, stb.

23 A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA. A VI. fejezet tartalmazza azokat az intézkedéseket és tevékenységeket amelyek a világban kialakult viszályok békés rendezésére vonatkoznak. A VII. fejezet az ENSZ-nek a fegyveres erők alkalmazását, a kényszerítő intézkedések megtételét engedélyezi, illetve szabályozza. Itt vannak lefektetve azok az intézkedések, eljárások amelyeket a 15-tagú BT alkalmazhat a békét veszélyeztetőkkel, megszegőkkel és támadó tevékenységet folytatókkal szemben. 23

24 Béketámogató műveletek Olyan gyűjtőfogalom, amelyet azoknak a katonai műveleteknek a megjelölésére használnak, amelyekben ENSZ által támogatott, többnemzetiségű erőket alkalmaznak a világ békéjének és biztonságának megőrzése céljából. Típusai: Konfliktus megelőzés Béketeremtés Békefenntartás Békekikényszerítés Békeépítés Humanitárius műveletek

25 BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK A béketámogató műveletek tum alapján lehetnek: mandátum ENSZ által vezetett műveletek; NATO által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EBESZ által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); AU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); Camp David iegyezmény alapján vezetett műveletek. 25

26 Békemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G főtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a SZU afg.-i kivonulásának nak segítése, se, ) 1992/1993, Boutros-Ghali főtitkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló műveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s műveletek m a 21. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkező évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, )

27 Békemissziós/Válságkezelési trendek a 20/21. századokban zadokban A válsv lsághelyzetek kezelésének növekvn vekvő száma, lásd R2P ; Nem-jogi személyek lyek megjelenése a missziókban, lásd al-kaida Kaida; Befejezetlen missziók k visszahatásai, sai, lásd Afrika, Balkán; Komplex kezelésű missziós s részvr szvétel, lásd Afganisztán; n; Terrorizmus-fenyeget fenyegetés s erősödése, se, lásd MINURSO;

28 A Biztonsági Szektor Reformja ( SSR( SSR -minimum) Adott ország, régió, térség Drog/Fegyverkereskedelem elleni harc (CNWP) Vezető szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamiság reformja (JR) Vezető szervezet vagy nemzet: Gazdasági újjáépítés, környezetvédelem (EREP) Vezető szervezet vagy nemzet: Illegális fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Vezető szervezet vagy nemzet: SECURITY SECTOR REFORM Nemzeti biztonsági erők kialakítása és kiképzése (ETNSF) Vezető szervezet vagy nemzet: ENSZ, EU, EBESZ, NATO, EU, IC, NGO-k, NATO, EU, AU,

29 A NATO-misszi missziók k bővüléseb Irak, OAE Humanitárius segítségny. Afganisztán Baltikum & Szlovénia Légtérfelügyelete Bosznia- Hercegov. OAE Koszovó Bosznia- Hercegov. CJTF Koncepc. Koszovó NRF Balkán NHQ Afrika, AP OUC, OOS

30 Magyarok a békemb keműveletekben : A 4 alapmisszió (Kréta, Kína, K Balkán, Koszovó) - (1919) Osztrák Magyar Monarchia 1973 : Vietnam, 4xN: Infóhi hiány! Kambodzsa, rendőri ri kontingens; egyéni beosztások sok ENSZ/EBESZ missziókban; : MH/R/HŐR R kontingensek: MFO, UNFICYP; IFOR/SFOR/EUFOR és s a KFOR, AFOR, MFOR : US & Koalíci ciósok: Irak, Feladat-félre lreértés! NATO ISAF: Afganisztán; n; : EUTRA Szomália: Uganda;

31 Az MH missziós s részvr szvétele, szeptember NATO missziókban: Afganisztán: MH PRT, MH KAIA (felkészülnek), MH KMCS, MH OMLT, MH NTE, MH AAT (Mi 17), MH AMT (Mi 35), NTM A, MH LCS, egyéni törzsbeosztásúak); Koszovó: KFOR Kontingens, KFOR MEL, KFOR HQ törzsbeosztásúak; EU missziókban: Bosznia Hercegovina: EUFOR század és egyéni törzsbeosztásúak; Uganda: EUTM Somalia, szomáliai katonák kiképző missziójában; Kongó: EUSEC RD Congo misszió, törzsbeosztásban. Grúzia: EU MM misszió, katonai megfigyelők; ENSZ missziókban: Ciprus: UNFICYP katonai megfigyelők; Nyugat Szahara: MINURSO katonai megfigyelők; Libanon: UNIFIL térképészek; MFO misszióban: Egyiptom, katonai rendészeti csoport (együtt rendőrökkel).

32 IFOR/SFOR NATO-vezetésű Végrehajtó/Stabilizáló Erők , majd az EU-vezetésű Európai Unió Erői (BiH)

33 UNMIK / KFOR Koszovó

34 A Balkán n 21. századi zadi válságai 1/2. Az EU-tagság álmainak szertefoszlása? (Montenegró; Macedónia); Szerbia: március 05: meghívotti státusz, de román tagsági-vétó a vlachok miatt?; Rendezetlen sorsú államok ( Dayton elavultsága, ); Koszovói véres összecsapások, 2011; szervkereskedelem?; 20 éves a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska); - Terrortámadást terveztek Boszniában, január 08-án, az ünnepségen Banja Lukán.

35 A Balkán n 21. századi zadi válságai 2/2. Fokozódó energiaellátási válság (2011: 1926 óta nem tapasztalt szárazság a Nyugat-Balkánon, leapadó folyók, működésképtelen vízierőművek, ); A tőkeberuházások csökkenése (EU-válság miatt is); Félbehagyott beruházások (EU-válság, ); Macedónia : macedón-görög névvita; és a DNS vizsgálatok; Kína térnyerése (Szerbia legnagyobb külföldi befektetője 2012-től; illetve görögországi, romániai, bulgáriai beruházások);

36 UNFICYP Ciprus FAMAGUSTA 4. SZEKTOR PARANCSNOKSÁG NICOSIA UNIFIL Libanon UNFICYP PARANCSNOKSÁG ATHIENOU Camp Szent István UNIFIL PARANCSNOKSÁG Naqoura 36

37 UNOMIG Georgia EUMM - Georgia

38 Többnemzeti Erők és s Megfigyelők Sinai félsziget 42 fő MFO ISRAEL 26 fő katona 16 fő rendőr A EGYPT B C SINAI FÉLSZIGETF D

39 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Szunnita dzsihadisták akciói a Sínai-félszigeten, 2012-ben: a) július 27-én az addig ismeretlen csoport, a Majlis Shura al-mujahideen fi Aknaf Bayt al-maqdis egy videón bemutatta a június 18-án végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, annak előkészítő-kiképzési-felderítési szakaszait, az akciót megelőző eligazítást; b) július 24-én a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport mutatta be egy videón a még augusztus 18-án általuk végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, amikor is nyolc izraelit megöltek; c) a videofelvételek szerint a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport volt a végrehajtója annak a 13 támadásnak is, amikor a támadók az egyiptomi gázt Izraelbe szállító, földben lévő csővezetékeket aláaknázva felrobbantották; d) az izraeli titkosszolgálat szerint a 2011-ben feltűnt Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport nem a Hezbollah vagy Irán támogatásával működik, hanem az al-kaida irányítása alatt!

40 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Egyiptom: történelmi átrendeződés, augusztus a) Katonai vezetők leváltása, az új, iszlamista elnök Mohamed Morszi (a Muzulmán Testvériség vezetője) első jelentős lépése: - Mohamed Huszein Tantavi tábornok (77) volt védelmi miniszter, az egyiptomi hadsereg főparancsnoka, a legfelső katonai tanács elnöke, 1956 óta katona; - Szami Enan volt vezérkari főnök; mindketten elnöki tanácsadók lettek; - Reda Mahmud Hafez Abdelmegid, a légierő volt parancsnoka, kinevezve hadiipari államminiszterré. b) Morszi második lépése: a júniusi, a legfelső katonai tanács által hozott nyilatkozat hatályon kívül helyezése - az alkotmány módosításáról, - az elnöki hatalom csorbításáról, - a LKT széles hatalmi jogkörének biztosításáról. c) Új védelmi miniszter: Abdel-fattah al-sziszi tábornok, a katonai hírszerzés volt vezetője; d) USA-támogatás: évi 2,1MUSD (ebből 1,3MUSD az egyiptomi hadseregnek!), Camp David-ért e) Az új egyiptomi kormány nem hajlandó semmilyen kapcsolatfelvételre Izraellel!

41 Irak,

42 Tigris R. Dahuk Mosul Arbil Division AOs, as of 2003 Dayr az Zawr SYRIA Euphrates R. Al Qaim Ninawa 12 1 Salah ad Din Tikrit At Tamim 2 Kirkuk Samarra As Sulaymaniyah 5 Diyala IRAN Hamadan H 4 JORDAN 1 10 H 3 SAUDI ARABIA Ar Rutbah Al Anbar Ar ar Ar Ramadi 22 Fallujah Karbala Karbala An Najaf An Najaf 9 Rafha Babil Baghdad Al Hillah Wasit Ad Diwaniyah Al Qadisiyah Al Muthanna Al Kut Dhi Qar An Nasiriyah 1 Maysan 6 Al Basrah KUWAIT

43 TRANSITION INTO SOVEREIGN & DEMOCRATIC IRAQ United Nations S/RES/1546 (2004) Resolution 1546 (2004) Security Council Adopted by the Security Council at its 4987th meeting, on 8 June Endorses the proposed timetable for Iraq s political transition to democratic government including: Distr.: General 8 June 2004 (a) formation of the sovereign Interim Government of Iraq that will assume governing responsibility and authority by 30 June 2004; (b) convening of a national conference reflecting the diversity of Iraqi society; and (c) holding of direct democratic elections by 31 December 2004 if possible, and in no case later than 31 January 2005, to a Transitional National Assembly, which will, inter alia, have responsibility for forming a Transitional Government of Iraq and drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005;. 43

44 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 a) december 31-el a NATO-, illetve az USA erők elhagyták Irakot; b) Jalal Talabani (kurd) Irak elnöke c) 3-tagú elnökség, siíta és szunnita arab alelnökökkel d) Nouri al-maliki miniszterelnök (siíta), második időszaka e) olajvita a kurdok és az arabok között f) iraki fegyvervásárlás USA-tól (FY12: USD 464m) és Oroszországtól g) a Kurd Regionális Kormány (KRG) a bagdadi központi kormányzat engedélye nélkül készül orosz légvédelmi fegyverek beszerzésére a kurd biztonsági erők (Peshmerga) részére [Massoud Barzani kurd elnök válaszlépése Bagdad F-16 beszerzésére?] h) egyre gyakoribb, etnikai, vallási, szociális, gazdasági indokú robbantások i) Irak helye, szerepe az iráni, a szíriai, a libanoni konfliktusokban

45 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 j) január, Irak (és az ENSZ, az USA, illetve Irán) fő kérdése: Mi legyen a MEK-el? MEK: the Mujahadin-e Khalq [az iráni vezetéssel szemben a 70-es évek óta fegyveresen fellépő, Saddam Husein által 25 éve befogadott és támogatott ellenálló mozgalom, amelyet az USA hivatalosan mindmáig, az EU pedig között terrorista szervezetnek minősített, s amelyet az Irán-barát jelenlegi iraki vezetés ki akar toloncolni Irakból!] - Camp Ashraf (Bagdad K65km), ENSZ és USA megfigyelőkkel, iraki őrzéssel (kívülről ), fő iráni ellenálló, pc. ho-i felszereléssel tartózkodik jelenleg a táborban, - új tárgyalások kezdődtek Irak vezetése és az ENSZ között a tábor evakuálásáról, - a MEK-vezér Maryam Rajavi lobbija a Nyugaton a BIAP-ra átköltöztetés, majd politikai menekültként harmadik országba történő expatriálás ellen! (A MEK-harcosok Irakban akarnak maradni, ENSZ-USA-EU biztonsági garanciával!), - USA álláspont: There s no deal made in Haeven

46

47 Afganisztán Lakosság: 33,6 6 m fő; Átlagos élettartam: 44 Etnikai összetétel: 42% Vallási összetétel: 80% Kormányz nyzás: Is 44,6 év; 42% pashtu,, 27% tádzsik,, 9% üzbég,, 9% hazara,, 13% egyéb; 80% szun unnita muszlim,, 19% shiíta muszlim,, 1% egyéb; Iszlám Köztársaság g elnöki rendszerrel, valamint kétkamark tkamarás szövets vetségi törvt rvénykezési renddel. A törvt rvények vegyesen iszlám és s polgári jellegűek ek; Munkanélküliség: 40%; Szegénys nységi szint alatt: a lakosság 53%-a; A világ g legnagyobb ópium előáll llítója. Az így befolyt pénz p az afgán szürkegazdas rkegazdaság g meghatároz rozó része, egyúttal az ellenáll lló fegyveres csoportok pénzügyi támogatt mogatója! libok visszatérése se az afgán n társadalmi t konfliktusba 2014 után várható! szeti kincsek: szén, természeti gáz, g drága ga- és féldrága kövek, higany, copper. Gazdaság: Munkan Drog: A vil Biztonság: A tálibok Természeti kincsek

48

49 Ópium a) a szovjet invázi zió időszak szakában ( ) 1989) a Mujahideen támogatta az ópium termelést, fegyverbeszerzéshezshez pénz kell! ; 1995, CIA afg.. műveleti m igazgatója, Charles Cogan: Sacrificing the drug war to fight the Cold War ; b) Belső háború időszaka ( ): 1994): még m g több t mákm ültetvény, kellett a bevétel a hatalmi harchoz; c) Talibán időszaka ( ): Omar Mollah, együttm ttműködve az ENSZ-el, 2000-ben Iszlám-ellenesnek deklarálta lta a máktermesztm ktermesztést, st, 91%-al csökkentve azt! d) Jelen háborh borús s időszak (2001. októbert bertől): a gazdaság összeomlása sa újra a máktermesztm ktermesztésre sre vitte a farmereket. Karzai elnök és s a Talibán is védi v a mákmezm kmezőket. ket. Európába kerülő ópium 85%-a a származik Afganisztánb nból. Eü.megoldás: : legalizálni lni az ópium-előállítást gyógy gyászati céllal: kodein és s morfium előáll llításához! Érdekütközések (árcs( rcsökkentés, profitkiesés, s, ellenőrz rzés, ).

50 I S A F International Security Assistance Force AFGANISZTÁN 50

51 MH PRT tábora, PeK

52 Nemzetközi zi negatív akciók és s a következmk vetkezmények a) Korán égetés, Bagram AFB, február r 21.; február 24.: támadt madás s a magyar PeK bázisn zisnál, február25.: r25.: két k t USA tan tanácsadó halála la az afgán BM ben ben. b) ISAF (USA) katona gyilkos ámokfutása, március m 11.; március 12 től l afgán dzsihád felhívások amerikaiak ellen! Tanulságok: az imanap (p): fokozott veszélyhelyzet, kulturális lis érzékenység! pszichés terhelhetőség határai (lásd. US Army öngyilkossági rátáját)

53 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az iskolai oktatás s fejlesztése se: Tények: A 7 évesnél l idősebb emberek száma: 29 millió fő / 2011; A 29 millióból l 17 millió volt írástudatlan 2011-ben! A gyerekek 42%-a a továbbra sem részesr szesül l oktatásban! Sikerek: 2001-ben 1,18 millió gyerek járt általános vagy középiskolába 2011-ben 8,30 millió gyerek (39%-a lány!) járt iskolába [550 ezer középiskolás] 2011-ben a Világbank 400 musd segélyt ítélt meg a szakmunkásképzésre!

54 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az út és vasút, a közösségi infrastruktúra hálózat fejlesztése: Tények: Afganisztánban az utak fogalma: ahol éppen közlekedsz ; A 2001 évi útállapotok többszázéves elmaradással jellemezhetők! Nincs afgán hatóság a vasutak szabályozására, működtetésére! Sikerek: 2004 óta országosan több mint 20 ezer településen közel 40 ezer infrastruktúra beruházási projekt indult! 2004 óta kb. 10 ezer km utat hoztak rendbe, a vidékfejlesztési program részeként! 2012-ben elkészül az országos körgyűrű! 2012-ben elkészül az ún. Új Selyemút (Kabul-Herát folyosó, 655 km), az ún. Észak-déli folyosó (Mazar-e Sharif Kandahár, 877 km)!

55 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése: Tények: A tálib rezsim alatt a lakosság g 8 %-a% a jutott egészs szségügyi gyi ellátáshoz ; Az afgán n társadalom t többst bbsége középkori k törzsi t viszonyok között k él! Sikerek: 2011-ben a lakosság 84 %-a jutott egészségügyi ellátáshoz!

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

sa - fogalomrendszer meghatároz

sa - fogalomrendszer meghatároz 2011. február 24. 1 2011. február 24. 2 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010.

Részletesebben

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon)

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon) Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel (a fogyatékos kosügy Magyarországon) gon) OP MőhelytalM helytalálkozó Ability Park (Budapest, VI. Desewffy u. 18-20.) 2009. október 16. Történeti hátth ttér háborúk

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Kék Gazdaság: az üzleti tervezés új útjai

Kék Gazdaság: az üzleti tervezés új útjai Kék Gazdaság: az üzleti tervezés új útjai Az erőforrás-hatékonyságtól az erőforráshasználatkorlátozásáig innovatív eszközök egy fenntartható Európáért CEEWEB a biológiai sokféleségért 2011. május 17. PTE-KTK

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Az MTA EnergiatudomE nergiatudományi nyi Kutatóközpont tudományos programja Kutatás-fejleszt fejlesztés s a nukleáris és s a megújul juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Horváth Ákos

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban Kockázatkezel zatkezelés: Miért kerüli a legtöbb termelő a határid ridős piacokat Európában? Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert Kihívások a modern élelmiszergazdaságban

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

A kiiskolázottak ndorlása

A kiiskolázottak ndorlása A kiiskolázottak elvándorl ndorlása agyelszívás A kiművelt emberfők k elvándorl ndorlása Pártálláspontok miatt hosszú ideig nemigen lehetett a kivándorl ndorlás s problémájáról l beszélni, holott súlyos

Részletesebben

NATURA 2000. ntóné Simon Edit. edit@nimfea.hu 56/ 361-505

NATURA 2000. ntóné Simon Edit. edit@nimfea.hu 56/ 361-505 Gyep hasznosítási si előírások és támogatási lehetőségek Szánt ntóné Simon Edit Herman Ottó Természetv szetvédő Kör Túrkeve, 2010. március m 2. edit@nimfea.hu 56/ 361-505 Magyarország g az Európai Unióhoz

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az aszimmetrikus hadviselés nemzetközi jogi kihívásai: a háború joga, az emberi jogok, és a büntetõjogi eszközök

Az aszimmetrikus hadviselés nemzetközi jogi kihívásai: a háború joga, az emberi jogok, és a büntetõjogi eszközök hasznos válsághelyzetekben, amikor az események drasztikusan felgyorsulnak és a döntés-elõkészítésre, valamint döntéshozatalra rendelkezésre álló idõ rendkívüli mértékben lerövidül. Bordás Mária Az aszimmetrikus

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

Normál időszaktól eltérő egészségügyi beszerzés sajátosságai

Normál időszaktól eltérő egészségügyi beszerzés sajátosságai Normál időszaktól eltérő egészségügyi beszerzés sajátosságai Derzsényi Attila NKE HHK KLI MLT derzsenyi.attila@uni-nke.hu A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében az előadás anyaga szerzői

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének védelmét t támogatt mogató szabályoz lyozási rend aktuális kérdései 2009. 11. 24. ZMNE, Robotwarfare Dr. Kassai Károly K mk. alez. 1 Ez az előad adás

Részletesebben

ENSZ, BÉKEFENNTARTÁS, MAGYAR MISSZIÓS SZEREPVÁLLALÁS

ENSZ, BÉKEFENNTARTÁS, MAGYAR MISSZIÓS SZEREPVÁLLALÁS Szalai Petra: ENSZ, BÉKEFENNTARTÁS, MAGYAR MISSZIÓS SZEREPVÁLLALÁS Rezümé Az ENSZ, békefenntartás, magyar missziós szerepvállalás című, doktoranduszhallgatóként írt tanulmány első részében a szerző áttekinti

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

az egyetemek vezetésére

az egyetemek vezetésére A Bologna folyamat hatása az egyetemek vezetésére Barakonyi Károly DSc Szent-Györgyi Albert díjas Jean Monnet egyetemi tanár barakonyi@ktk.pte.hu bara3859@gmail.com Lifelong Learning Konferencia Nyíregyháza,

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Az MH helyzete és s feladatai, a 2010.02.10.

Az MH helyzete és s feladatai, a 2010.02.10. Az MH helyzete és s feladatai, a hadtudomány mővelm velésének aktuális kérdk rdései TÖMBÖL L LÁSZLL SZLÓ MK. VEZÉREZREDES HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉD D VEZÉRKAR FİNÖKF 2010.02.10. A haderı átalakítása

Részletesebben

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva A KözlekedK zlekedési szövets vetségek lényege, szüks kségessége a BKSZ példp ldáján dr. Denke Zsolt ügyvezető igazgató Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. Tartalom A BKSZ bemutatása Alapítók, szolgáltat

Részletesebben

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006.

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006. Körzeti KözoktatK zoktatási Intézm zmény DARÁNY Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése se 2006. Készítette: Radics József A természeti környezetk A Duna Dráva Nemzeti Park környezetk rnyezetében,

Részletesebben

Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése. - egy missziós tábornok szemszögéből

Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése. - egy missziós tábornok szemszögéből Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése - egy missziós tábornok szemszögéből Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy Balkán, Irak, Afganisztán hadműveleti szakértő okl. szakmérnök okl. szakközgazdász címzetes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt

Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt Mottó: Város és s vidéke közös k s sorson osztoznak, a vidék k gerince pedig a mezıgazdas gazdaság (Vidéki TérsT rségek Európai Chartája, 1996.) Agrárstrat rstratégiák Kajner PéterP Vidékfejleszt kfejlesztési

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben