borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai"

Átírás

1 Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK A 21. század zad konfliktusai és s háborh borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben - egy missziós tábornok gondolatai Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, PhD okl. szakmérnök okl. szakközgazdász közgazdaságtudományi doktor társadalomtudományi PhD Budapest, szeptember 04. c. egyetemi tanár NKE/ZMNE prof. HC MAPV

2 A z e l ő a d á s v á z l a t a A témavt maválasztás s indoklása A 20/21. századok zadok konfliktusai, válsv lságai és s következmk vetkezményei Válságövezetek (Balk háborúi (Balkán, az arab-vil világ, Afrika, Ázsia) kih kihívásai és Az ENSZ, a NATO, az EU és a válsv lságkezelés a 21. században zadban Összegzés

3 A témavt maválasztás s indoklása A 20. század zad második m felében tovább nőtt n a háborh borús s konfliktusok, a humanitárius katasztrófák k száma; a hideghábor ború vége nem jelentette békésebb korszak eljövetel vetelét, t, ellenkezőleg leg; A 21. század zad első évtizede további, humán és s természeti eredetű válságokat hozott: jelenleg is több t mint 130 háborús és s fegyveres konfliktus zajlik,, miközben deklarált lt éhínség, ivóvízhi zhiány, járvj rványok, árvizek pusztítanak, tanak, s a fenntartható fejlődés s kérdk rdései rendezetlenek; A globalizáci ció több pozitív v következmk vetkezménye mellett felerősítette a megélhet lhetési különbsk nbségeket, fokozta a globális lis méretm retű elégedetlens gedetlenséget, get, amelynek rendezésére a globális, lis, regionális és s nemzeti szervezetek részr széről az eddigi reagálás s elégtelen gtelen; Újszerű elvek, módszerek, m komplex nemzetközi zi összefogás s szüks kséges ; [Lásd ENSZ BT&vétók,, gyenge KözgyK zgyűlés, s, ]

4 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - megszületett az elrettentés s stratégi giája, lásd: Hirosima 1945.aug.6., - megkezdődött a nyertesek között k az újra felosztási si harc a befolyási övezetekért, lásd: Korea (megjelent a gerilla hadviselés); s);

5 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - aszimmetrikus hadviselés, s, lásd: Vietnám m , 1973, - széls lsőséges szervezetek félelemkeltf lelemkeltő terror-taktik taktikája,, mint a Vörös s Hadsereg Frakció,, a Vörös V s Brigádok, a Fekete Szeptember, a Fényes F Ösvény; - Irak-Ir Irán n véres v háborh borúja, , 1988, vegyi fegyverek és idegmérgek bevetésével, vel, iráni éves önkéntesek ntesek shaheed (márt rtír) r) futásaival az irakiak aknamezőin; - Afganisztán n belhábor borúi i 1970-től, szovjet megszáll llás s megféleml lemlítéssel, gerillahábor borúval

6 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - regionális háborh borúk k időszaka: Öböl-háború,, Balkáni háborh borúk, - a nem állami szereplők jelentősége megnőtt, szept. 11.: WTC, Pentagon, elleni terrortámad madások, október ber 09: USA támadt madás s Afganisztán (tálibok,, AK OBL) ellen.

7 A biztonsági környezet k változv ltozása, / től l napjainkig november: isztambuli robbantások, március m 11. (911 nappal szeptember 11 után) madridi vonatrobbantás, június j 07.: londoni robbantásos merényletek, : 2012: az arab tavasz eseménysorozata, és s kihatása : gránátrobbant trobbantás Liege-ben ben,, tömegmt megmészárlás s Norvégi giában márc. m Franciaország, aug. USA: magányos hazai terroristák k akciói sszegzés: a jelenkori biztonsági műveleti környezet erőszakoss szakossá, kiszámíthatatlann thatatlanná és közelivé vált! Összegz

8 Nemzetközi zi trendek és s kihívások 1/4 Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyeződés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erősebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredetű válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerőforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;

9 Nemzetközi trendek és kihívások 2/4 Növekvő egyenlőtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlődés eltérő helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; Lásd. Következő lapon! A hadviselés rohamos sebességű átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terrorelhárításai, geofizikai hadviselés, felkelők elleni műveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenőrizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt,.. - az ENSZ Conventional Arms Treaty július 27-én lejárt, USA-Kína-Oroszország vétói.

10 Nemzetközi trendek és kihívások 3/4 Növekvő egyenlőtlenségek új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A)A Föld 193 független országának szegényei: - a Föld legszegényebb kontinense Afrika (2ezer USD/fő), - a legszegényebb országok: Kelet-Timor, Szomália, Malawi, Kongó (egy tízfős család havi bevétele néhány dollár, nincs állami támogatás) B) Európa szegényei: Eurostat (az EU statisztikai hivatala), március 13., az EU régióinak (271) jövedelmi ranglistája: - elképesztő különbségek az életszínvonal, jövedelem, gazdasági teljesítmény terén az EU nyugati és keleti fele között! - Magyarország 4/7 régiója a 20 legszegényebb térség között! Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld [bolgár, román, kelet-lengyelországi térségek a legszegényebb 20-ban]

11 Nemzetközi trendek és kihívások 4/4 Magyarország és az európai biztonsági környezet értékelése globalizációs hatások, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, válságok sora; a kényszermigráció, társadalmi-gazdasági konfliktusok határokon átnyúló hatásai; Mo-on: belpolitikai csatározások, elmaradó közmegegyezés, tőkeszegénység, ; Az EU költségvetési ciklusának ( ) alakulása - a támogatási (strukt., szoc. és kohéziós) alapok lehívása Mo esetében csak 37%-os, - ekkor még a GDP 3,6%-os szintjéig lehetett lehívni; Mo esetében a 25%-os önrészt 15%-os szintre leengedték, - vs.: , az EB 4500 M EUR, azaz az uniós GDP 37%-nak megfelelő támogatást nyújtott a válságba került európai bankoknak! Az EU következő költségvetési ciklusának ( ) súlyos problémái - a nettó befizetők 4%-al csökkentik a hozzájárulásaikat, - a 3,6%-ról 2,5%-ra csökken a GDP-arányos lehívási keretösszeg, ráadásul a GDP-bázisév időszak : !, ill. változik a támogatások elosztása!! Eredmény : a fentiek miatt Mo viszonylatában 20%-al csökken az igénybe vehető támogatási összeg! Érdekérvényesítés!!!!!!

12 Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehűlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökőárak/cunamik, árvizek, tűzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhető és Földünket fenyegető egyes tevékenységei (növekvő erejű és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélődéséből, valamint a Föld drámaian gyengülő mágneses teréből adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világűrből érkező sugárzások és különböző változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés (lásd március 05-én), napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei

13 A jövőformáló stratégiai trendek: Az erősödő klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következő lapon! A jelentőssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvő ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás biztonsági növekvő kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erősödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd.

14 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás főbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, - birtoklás s torzulása, mint az alábbiak következmk vetkezménye - növekvő felmelegedés, illetve a növekvn vekvő lehűlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megművelhet velhető földterület let csökken kkenése, - növekvő árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszűkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás növekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethető tényezők k hatásai sai!

15 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhető térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintő globális lis klímav maváltozás, a kedvezőtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v időjárási katasztrófák egy adott ország g esetében (így( persze Magyarország g is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlőtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - felerősödik a vidéki mezőgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggősége; ge;

16 KUTATÁSI HIPOTÉZISEM A világ különböző részein jelentkező válságok döntő többségükben egy időben természeti és humán eredetűek, azaz halmozottan súlyosak és többtényezősek; ezért ezen válságok hatékony, valós kezelése a 21. század egyik legmarkánsabb kihívása; s csak átfogó megközelítéssel, komplex problémamegoldással, a modernkori természettudományi ismeretek és a személyes felelősségvállalás, a társadalmi gazdasági vallási etnikai kompetenciák együttes alkalmazásával lehetséges! Példák: Szomália (éhínség, aszály, anarchia, kalózkodás, korrupció); Közép-Afrika (korrupció, Joseph Kony gyermekhadserege, genocid); Pakisztán (korrupció, árvíz, éhezés, vallási összecsapások); Szudán vs. Dél-Szudán háború; Koszovó (szerb kisebbség vs. koszovói albán többség, NATO-EU assziszt.), Mali és a tuaregek, február 24.

17 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válsv lság negatív v folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. [latinul confligo, azaz összecsapás, megütközés, perlekedés, fegyveresen!]

18 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 1/4. A stabil, kiszámíthat tható és önfenntartó BIZTONSÁG dimenziói: i: társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, szociális, vallási, oktatási, kulturális; környezetvédelmi, ökológiai; informatikai, integrációs, tudománytechnológiai. Védendő ÉRTÉKEK: Az ember és az élővilág, a környezet, a Föld és környezete; A természeti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak; A demokrácia és a törvényesség; A kritikus infrastruktúra Az értékeket érintő legfontosabb biztonsági FENYEGETÉSEK: Az eltérő társadalmi fejlődésből adódó ellentétek; A társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságok; A működésképtelen államok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés; Az etnikai, vallási, demográfiai, migrációs feszültségek, az éghajlatváltozás hatásai...

19 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 2/4. Prognosztizálható biztonsági kihívások: gazdasági visszaesés, instabil államok és régiók, (pl. 5 EU-tagállam a világ tíz legkockázatosabb államadósa között, 2012) környezetszennyezés, humán eredetű ökológiai változások, demográfiai robbanás (2011.október 30.: 7 milliárd ember él a Földön), élettér-csökkenés, városiasodás, lakosság felduzzadása, az energiaellátás beszűkülése és az energiabiztonság romlása, elszegényedés, az erőforrások következmények felmérése nélküli, rövid távú kimerítése, katasztrófák számának növekedése és mértékének súlyosbodása.

20 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 3/4. Válságokat sejtető kockázatok: a fegyver-, kábítószer-, műkincs-, ember-, emberi szervkereskedelem, tömeges migráció, munkanélküliség, tömegpusztító fegyverek proliferációja, a veszélyes technológiák terjedése, pénzmosás terjedése, az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése, diktatúrák és diktátorok, önjelölt próféták (Lásd.: Joseph Kony Közép-Afrikában) létezése. Megjegyzés: ENSZ Konferencia, július 27., New York, USA; Tárgy: UN Arms Trade Treaty (ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés) lejárt, s Kína-USA-Oroszország blokkolja ezévi megkötését! [BT-vétó ismét]

21 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 4/4. Az értékeket fenyegető veszélyek: a modern hadviselés jogilag rendezetlen, új tényezői, a szervezett és globalizálódó bűnözés erősödése, a geofizikai hadviselés realitásai, az erőszak-radikalizmus, a vallási szélsőségek erősödése, a terrorizmus, a kábítószer-használat fokozott terjedése Prognosztizálható konfliktus-jellemzők: a klímaprobléma, szűkös erőforrások és átalakuló természet, etnikai és kulturális különbségek, konfliktusok, etnikai- és államhatárok egybe nem esése, háború jellemzőinek változása

22 Az ún. kritikus infrastruktúrák (fő infrastruktúra ra-csoportok) Az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúra (különb nböző tüzelési módúm és természeti forrásokat hasznosító erőművek, energia kitermelő-átalak talakító vállalatok, bányák, távvezett vvezetékek); A banki, tőzsdei t és s pénzp nzügyi infrastruktúra (banki hálózatok, h kereskedelmi központok, tőzsdt zsdék, stb.); A vízellv zellátó és s csatornarendszerek; A távkt vközlési és s számítógép-hálózati zati rendszerek: a számítógépek és s távkt vközlési eszközök, k, hálózatok, h zatok, szoftverek, stb., A száll llítói i infrastruktúra: ra: a légitl gitársaság, a repülőterek, a közúti k személy ly- és teherszáll llító vállalatok, az út- és s autópálya lya-hálózatok, zatok, a vasúti társast rsaságok, a vasúth thálózatok, a vízi v száll llítóeszközök, k, stb., A biztonsági, vészhelyzeti v és s katasztrófav favédelmi infrastruktúra: ra: a mentőszolg szolgálatok, latok, a rendőrs rség, a tűzoltt zoltóság, az egészs szségügyi gyi intézetek, a katasztrófav favédelmi szolgálatok, latok, stb., a miniszteriális, kormányzati, önkormányzati nyzati és s más m s közigazgatk zigazgatási intézm zmények, szervek, stb.

23 A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA. A VI. fejezet tartalmazza azokat az intézkedéseket és tevékenységeket amelyek a világban kialakult viszályok békés rendezésére vonatkoznak. A VII. fejezet az ENSZ-nek a fegyveres erők alkalmazását, a kényszerítő intézkedések megtételét engedélyezi, illetve szabályozza. Itt vannak lefektetve azok az intézkedések, eljárások amelyeket a 15-tagú BT alkalmazhat a békét veszélyeztetőkkel, megszegőkkel és támadó tevékenységet folytatókkal szemben. 23

24 Béketámogató műveletek Olyan gyűjtőfogalom, amelyet azoknak a katonai műveleteknek a megjelölésére használnak, amelyekben ENSZ által támogatott, többnemzetiségű erőket alkalmaznak a világ békéjének és biztonságának megőrzése céljából. Típusai: Konfliktus megelőzés Béketeremtés Békefenntartás Békekikényszerítés Békeépítés Humanitárius műveletek

25 BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK A béketámogató műveletek tum alapján lehetnek: mandátum ENSZ által vezetett műveletek; NATO által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EBESZ által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); AU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); Camp David iegyezmény alapján vezetett műveletek. 25

26 Békemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G főtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a SZU afg.-i kivonulásának nak segítése, se, ) 1992/1993, Boutros-Ghali főtitkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló műveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s műveletek m a 21. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkező évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, )

27 Békemissziós/Válságkezelési trendek a 20/21. századokban zadokban A válsv lsághelyzetek kezelésének növekvn vekvő száma, lásd R2P ; Nem-jogi személyek lyek megjelenése a missziókban, lásd al-kaida Kaida; Befejezetlen missziók k visszahatásai, sai, lásd Afrika, Balkán; Komplex kezelésű missziós s részvr szvétel, lásd Afganisztán; n; Terrorizmus-fenyeget fenyegetés s erősödése, se, lásd MINURSO;

28 A Biztonsági Szektor Reformja ( SSR( SSR -minimum) Adott ország, régió, térség Drog/Fegyverkereskedelem elleni harc (CNWP) Vezető szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamiság reformja (JR) Vezető szervezet vagy nemzet: Gazdasági újjáépítés, környezetvédelem (EREP) Vezető szervezet vagy nemzet: Illegális fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Vezető szervezet vagy nemzet: SECURITY SECTOR REFORM Nemzeti biztonsági erők kialakítása és kiképzése (ETNSF) Vezető szervezet vagy nemzet: ENSZ, EU, EBESZ, NATO, EU, IC, NGO-k, NATO, EU, AU,

29 A NATO-misszi missziók k bővüléseb Irak, OAE Humanitárius segítségny. Afganisztán Baltikum & Szlovénia Légtérfelügyelete Bosznia- Hercegov. OAE Koszovó Bosznia- Hercegov. CJTF Koncepc. Koszovó NRF Balkán NHQ Afrika, AP OUC, OOS

30 Magyarok a békemb keműveletekben : A 4 alapmisszió (Kréta, Kína, K Balkán, Koszovó) - (1919) Osztrák Magyar Monarchia 1973 : Vietnam, 4xN: Infóhi hiány! Kambodzsa, rendőri ri kontingens; egyéni beosztások sok ENSZ/EBESZ missziókban; : MH/R/HŐR R kontingensek: MFO, UNFICYP; IFOR/SFOR/EUFOR és s a KFOR, AFOR, MFOR : US & Koalíci ciósok: Irak, Feladat-félre lreértés! NATO ISAF: Afganisztán; n; : EUTRA Szomália: Uganda;

31 Az MH missziós s részvr szvétele, szeptember NATO missziókban: Afganisztán: MH PRT, MH KAIA (felkészülnek), MH KMCS, MH OMLT, MH NTE, MH AAT (Mi 17), MH AMT (Mi 35), NTM A, MH LCS, egyéni törzsbeosztásúak); Koszovó: KFOR Kontingens, KFOR MEL, KFOR HQ törzsbeosztásúak; EU missziókban: Bosznia Hercegovina: EUFOR század és egyéni törzsbeosztásúak; Uganda: EUTM Somalia, szomáliai katonák kiképző missziójában; Kongó: EUSEC RD Congo misszió, törzsbeosztásban. Grúzia: EU MM misszió, katonai megfigyelők; ENSZ missziókban: Ciprus: UNFICYP katonai megfigyelők; Nyugat Szahara: MINURSO katonai megfigyelők; Libanon: UNIFIL térképészek; MFO misszióban: Egyiptom, katonai rendészeti csoport (együtt rendőrökkel).

32 IFOR/SFOR NATO-vezetésű Végrehajtó/Stabilizáló Erők , majd az EU-vezetésű Európai Unió Erői (BiH)

33 UNMIK / KFOR Koszovó

34 A Balkán n 21. századi zadi válságai 1/2. Az EU-tagság álmainak szertefoszlása? (Montenegró; Macedónia); Szerbia: március 05: meghívotti státusz, de román tagsági-vétó a vlachok miatt?; Rendezetlen sorsú államok ( Dayton elavultsága, ); Koszovói véres összecsapások, 2011; szervkereskedelem?; 20 éves a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska); - Terrortámadást terveztek Boszniában, január 08-án, az ünnepségen Banja Lukán.

35 A Balkán n 21. századi zadi válságai 2/2. Fokozódó energiaellátási válság (2011: 1926 óta nem tapasztalt szárazság a Nyugat-Balkánon, leapadó folyók, működésképtelen vízierőművek, ); A tőkeberuházások csökkenése (EU-válság miatt is); Félbehagyott beruházások (EU-válság, ); Macedónia : macedón-görög névvita; és a DNS vizsgálatok; Kína térnyerése (Szerbia legnagyobb külföldi befektetője 2012-től; illetve görögországi, romániai, bulgáriai beruházások);

36 UNFICYP Ciprus FAMAGUSTA 4. SZEKTOR PARANCSNOKSÁG NICOSIA UNIFIL Libanon UNFICYP PARANCSNOKSÁG ATHIENOU Camp Szent István UNIFIL PARANCSNOKSÁG Naqoura 36

37 UNOMIG Georgia EUMM - Georgia

38 Többnemzeti Erők és s Megfigyelők Sinai félsziget 42 fő MFO ISRAEL 26 fő katona 16 fő rendőr A EGYPT B C SINAI FÉLSZIGETF D

39 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Szunnita dzsihadisták akciói a Sínai-félszigeten, 2012-ben: a) július 27-én az addig ismeretlen csoport, a Majlis Shura al-mujahideen fi Aknaf Bayt al-maqdis egy videón bemutatta a június 18-án végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, annak előkészítő-kiképzési-felderítési szakaszait, az akciót megelőző eligazítást; b) július 24-én a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport mutatta be egy videón a még augusztus 18-án általuk végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, amikor is nyolc izraelit megöltek; c) a videofelvételek szerint a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport volt a végrehajtója annak a 13 támadásnak is, amikor a támadók az egyiptomi gázt Izraelbe szállító, földben lévő csővezetékeket aláaknázva felrobbantották; d) az izraeli titkosszolgálat szerint a 2011-ben feltűnt Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport nem a Hezbollah vagy Irán támogatásával működik, hanem az al-kaida irányítása alatt!

40 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Egyiptom: történelmi átrendeződés, augusztus a) Katonai vezetők leváltása, az új, iszlamista elnök Mohamed Morszi (a Muzulmán Testvériség vezetője) első jelentős lépése: - Mohamed Huszein Tantavi tábornok (77) volt védelmi miniszter, az egyiptomi hadsereg főparancsnoka, a legfelső katonai tanács elnöke, 1956 óta katona; - Szami Enan volt vezérkari főnök; mindketten elnöki tanácsadók lettek; - Reda Mahmud Hafez Abdelmegid, a légierő volt parancsnoka, kinevezve hadiipari államminiszterré. b) Morszi második lépése: a júniusi, a legfelső katonai tanács által hozott nyilatkozat hatályon kívül helyezése - az alkotmány módosításáról, - az elnöki hatalom csorbításáról, - a LKT széles hatalmi jogkörének biztosításáról. c) Új védelmi miniszter: Abdel-fattah al-sziszi tábornok, a katonai hírszerzés volt vezetője; d) USA-támogatás: évi 2,1MUSD (ebből 1,3MUSD az egyiptomi hadseregnek!), Camp David-ért e) Az új egyiptomi kormány nem hajlandó semmilyen kapcsolatfelvételre Izraellel!

41 Irak,

42 Tigris R. Dahuk Mosul Arbil Division AOs, as of 2003 Dayr az Zawr SYRIA Euphrates R. Al Qaim Ninawa 12 1 Salah ad Din Tikrit At Tamim 2 Kirkuk Samarra As Sulaymaniyah 5 Diyala IRAN Hamadan H 4 JORDAN 1 10 H 3 SAUDI ARABIA Ar Rutbah Al Anbar Ar ar Ar Ramadi 22 Fallujah Karbala Karbala An Najaf An Najaf 9 Rafha Babil Baghdad Al Hillah Wasit Ad Diwaniyah Al Qadisiyah Al Muthanna Al Kut Dhi Qar An Nasiriyah 1 Maysan 6 Al Basrah KUWAIT

43 TRANSITION INTO SOVEREIGN & DEMOCRATIC IRAQ United Nations S/RES/1546 (2004) Resolution 1546 (2004) Security Council Adopted by the Security Council at its 4987th meeting, on 8 June Endorses the proposed timetable for Iraq s political transition to democratic government including: Distr.: General 8 June 2004 (a) formation of the sovereign Interim Government of Iraq that will assume governing responsibility and authority by 30 June 2004; (b) convening of a national conference reflecting the diversity of Iraqi society; and (c) holding of direct democratic elections by 31 December 2004 if possible, and in no case later than 31 January 2005, to a Transitional National Assembly, which will, inter alia, have responsibility for forming a Transitional Government of Iraq and drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005;. 43

44 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 a) december 31-el a NATO-, illetve az USA erők elhagyták Irakot; b) Jalal Talabani (kurd) Irak elnöke c) 3-tagú elnökség, siíta és szunnita arab alelnökökkel d) Nouri al-maliki miniszterelnök (siíta), második időszaka e) olajvita a kurdok és az arabok között f) iraki fegyvervásárlás USA-tól (FY12: USD 464m) és Oroszországtól g) a Kurd Regionális Kormány (KRG) a bagdadi központi kormányzat engedélye nélkül készül orosz légvédelmi fegyverek beszerzésére a kurd biztonsági erők (Peshmerga) részére [Massoud Barzani kurd elnök válaszlépése Bagdad F-16 beszerzésére?] h) egyre gyakoribb, etnikai, vallási, szociális, gazdasági indokú robbantások i) Irak helye, szerepe az iráni, a szíriai, a libanoni konfliktusokban

45 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 j) január, Irak (és az ENSZ, az USA, illetve Irán) fő kérdése: Mi legyen a MEK-el? MEK: the Mujahadin-e Khalq [az iráni vezetéssel szemben a 70-es évek óta fegyveresen fellépő, Saddam Husein által 25 éve befogadott és támogatott ellenálló mozgalom, amelyet az USA hivatalosan mindmáig, az EU pedig között terrorista szervezetnek minősített, s amelyet az Irán-barát jelenlegi iraki vezetés ki akar toloncolni Irakból!] - Camp Ashraf (Bagdad K65km), ENSZ és USA megfigyelőkkel, iraki őrzéssel (kívülről ), fő iráni ellenálló, pc. ho-i felszereléssel tartózkodik jelenleg a táborban, - új tárgyalások kezdődtek Irak vezetése és az ENSZ között a tábor evakuálásáról, - a MEK-vezér Maryam Rajavi lobbija a Nyugaton a BIAP-ra átköltöztetés, majd politikai menekültként harmadik országba történő expatriálás ellen! (A MEK-harcosok Irakban akarnak maradni, ENSZ-USA-EU biztonsági garanciával!), - USA álláspont: There s no deal made in Haeven

46

47 Afganisztán Lakosság: 33,6 6 m fő; Átlagos élettartam: 44 Etnikai összetétel: 42% Vallási összetétel: 80% Kormányz nyzás: Is 44,6 év; 42% pashtu,, 27% tádzsik,, 9% üzbég,, 9% hazara,, 13% egyéb; 80% szun unnita muszlim,, 19% shiíta muszlim,, 1% egyéb; Iszlám Köztársaság g elnöki rendszerrel, valamint kétkamark tkamarás szövets vetségi törvt rvénykezési renddel. A törvt rvények vegyesen iszlám és s polgári jellegűek ek; Munkanélküliség: 40%; Szegénys nységi szint alatt: a lakosság 53%-a; A világ g legnagyobb ópium előáll llítója. Az így befolyt pénz p az afgán szürkegazdas rkegazdaság g meghatároz rozó része, egyúttal az ellenáll lló fegyveres csoportok pénzügyi támogatt mogatója! libok visszatérése se az afgán n társadalmi t konfliktusba 2014 után várható! szeti kincsek: szén, természeti gáz, g drága ga- és féldrága kövek, higany, copper. Gazdaság: Munkan Drog: A vil Biztonság: A tálibok Természeti kincsek

48

49 Ópium a) a szovjet invázi zió időszak szakában ( ) 1989) a Mujahideen támogatta az ópium termelést, fegyverbeszerzéshezshez pénz kell! ; 1995, CIA afg.. műveleti m igazgatója, Charles Cogan: Sacrificing the drug war to fight the Cold War ; b) Belső háború időszaka ( ): 1994): még m g több t mákm ültetvény, kellett a bevétel a hatalmi harchoz; c) Talibán időszaka ( ): Omar Mollah, együttm ttműködve az ENSZ-el, 2000-ben Iszlám-ellenesnek deklarálta lta a máktermesztm ktermesztést, st, 91%-al csökkentve azt! d) Jelen háborh borús s időszak (2001. októbert bertől): a gazdaság összeomlása sa újra a máktermesztm ktermesztésre sre vitte a farmereket. Karzai elnök és s a Talibán is védi v a mákmezm kmezőket. ket. Európába kerülő ópium 85%-a a származik Afganisztánb nból. Eü.megoldás: : legalizálni lni az ópium-előállítást gyógy gyászati céllal: kodein és s morfium előáll llításához! Érdekütközések (árcs( rcsökkentés, profitkiesés, s, ellenőrz rzés, ).

50 I S A F International Security Assistance Force AFGANISZTÁN 50

51 MH PRT tábora, PeK

52 Nemzetközi zi negatív akciók és s a következmk vetkezmények a) Korán égetés, Bagram AFB, február r 21.; február 24.: támadt madás s a magyar PeK bázisn zisnál, február25.: r25.: két k t USA tan tanácsadó halála la az afgán BM ben ben. b) ISAF (USA) katona gyilkos ámokfutása, március m 11.; március 12 től l afgán dzsihád felhívások amerikaiak ellen! Tanulságok: az imanap (p): fokozott veszélyhelyzet, kulturális lis érzékenység! pszichés terhelhetőség határai (lásd. US Army öngyilkossági rátáját)

53 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az iskolai oktatás s fejlesztése se: Tények: A 7 évesnél l idősebb emberek száma: 29 millió fő / 2011; A 29 millióból l 17 millió volt írástudatlan 2011-ben! A gyerekek 42%-a a továbbra sem részesr szesül l oktatásban! Sikerek: 2001-ben 1,18 millió gyerek járt általános vagy középiskolába 2011-ben 8,30 millió gyerek (39%-a lány!) járt iskolába [550 ezer középiskolás] 2011-ben a Világbank 400 musd segélyt ítélt meg a szakmunkásképzésre!

54 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az út és vasút, a közösségi infrastruktúra hálózat fejlesztése: Tények: Afganisztánban az utak fogalma: ahol éppen közlekedsz ; A 2001 évi útállapotok többszázéves elmaradással jellemezhetők! Nincs afgán hatóság a vasutak szabályozására, működtetésére! Sikerek: 2004 óta országosan több mint 20 ezer településen közel 40 ezer infrastruktúra beruházási projekt indult! 2004 óta kb. 10 ezer km utat hoztak rendbe, a vidékfejlesztési program részeként! 2012-ben elkészül az országos körgyűrű! 2012-ben elkészül az ún. Új Selyemút (Kabul-Herát folyosó, 655 km), az ún. Észak-déli folyosó (Mazar-e Sharif Kandahár, 877 km)!

55 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése: Tények: A tálib rezsim alatt a lakosság g 8 %-a% a jutott egészs szségügyi gyi ellátáshoz ; Az afgán n társadalom t többst bbsége középkori k törzsi t viszonyok között k él! Sikerek: 2011-ben a lakosság 84 %-a jutott egészségügyi ellátáshoz!

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020 projekt (száma). alprogram: (neve) A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? Dr. Isaszegi János vezérőrnagy rnagy c. egyetemi docens okl. szakmérnök-szakközgazdász

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka, Szentendre 2007. szeptember 05. 1 EUFOR (BOSZNIA- HERCEGOVINA: 145 + 11 fő)

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Kína és a szíriai válság. Krajcsír Lukács, nemzetközi kapcsolatok elemző, SZTE Modernkor (új- és legújabbkor). Budapest, 2014.

Kína és a szíriai válság. Krajcsír Lukács, nemzetközi kapcsolatok elemző, SZTE Modernkor (új- és legújabbkor). Budapest, 2014. Kína és a szíriai válság Krajcsír Lukács, nemzetközi kapcsolatok elemző, SZTE Modernkor (új- és legújabbkor). Budapest, 2014. Röviden Szíriáról Történelmi kitekintő 1956. augusztus 1. (Egyike az elsőknek)

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

sa - fogalomrendszer meghatároz

sa - fogalomrendszer meghatároz 2011. február 24. 1 2011. február 24. 2 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök Székesfehérvár, 2016.09.26. Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök NATO AZ ISKOLATÁSKÁBAN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEKBEN NATO MAGYARORSZÁGON Topor István ezredes Személyi

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az Iszlám Állam elleni fellépés stratégiai kérdései és lehetőségei

Az Iszlám Állam elleni fellépés stratégiai kérdései és lehetőségei Az Iszlám Állam elleni fellépés stratégiai kérdései és lehetőségei Csiki Tamás NKE SVKK Budapest, 2016 05 25 AZ ELŐADÁS FŐBB KÉRDÉSEI I. A probléma gyökere Az iraki és szíriai válságok (2003-2016) Az Iszlám

Részletesebben

Fegyverembargók augusztus 06. mélyülésének megakadályozása érdekében. Nem kötelező érvényű határozat.

Fegyverembargók augusztus 06. mélyülésének megakadályozása érdekében. Nem kötelező érvényű határozat. Ország neve Elrendelő Elrendelő határozat Megjegyzések szervezet száma Terrorista szervezetek UNSCR 2199 (2015) 2002/402/CFSP & 2003/14/CFSP & 2011/487/CFSP 2011/486/CFSP & 2012/167/CFSP & 2012/334/CFSP

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER

KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER A MAGYAR HONVÉDS DSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER Dr. Isaszegi János mk.. dandárt rtábornok MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ K parancsnok 2004. 09.23 A HM HVK

Részletesebben

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése)

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Irak élén álló Szaddám Husszein elnök 1990-ben döntött az olajban gazdag kis ország, Kuvait

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000)

Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000) Dr. Isaszegi János vezérőrnagy: Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000) Budapest, 2008. január 2 A békeműveletek történelmi előzménye, jogi háttere: A második évezred utolsó évtizedeiben,

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Népességnövekedés Készítette: Ujaczki Éva

Népességnövekedés Készítette: Ujaczki Éva Népességnövekedés Készítette: Ujaczki Éva A világ g lakossága az utóbbi 40 évben megkétszerez tszereződött, tt, és s ma több t mint 6 milliárd ember él a FöldF ldön. A fejlődő országokban végbement v demográfiai

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben DR. ISASZEGI JÁNOS DANDÁRTÁBORNOK MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése Dr. Halász László Alapfogalmak Az ökológia a szünbiológia tudományának része. A szünbiológia megfelel az angol ecology kifejezésnek, így tartalmilag általában

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Huszay Zita Külgazdasági és Külügyminisztérium. Budapest, május 4.

Huszay Zita Külgazdasági és Külügyminisztérium. Budapest, május 4. Huszay Zita Külgazdasági és Külügyminisztérium Budapest, 2016. május 4. Tárcaközi folyamat a KKM véleményezi az egyes kérelmeket, nem vétóz 12. cikk (1) Annak eldöntése érdekében, hogy e rendelet alapján

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Az MTA EnergiatudomE nergiatudományi nyi Kutatóközpont tudományos programja Kutatás-fejleszt fejlesztés s a nukleáris és s a megújul juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Horváth Ákos

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. Országgy űlés Hivatala Irományszám :.. I94 41/( Érkezett:

BELÜGYMINISZTÉRIUM. Országgy űlés Hivatala Irományszám :.. I94 41/( Érkezett: 2016 03/21 15 :44 4411345 14867 BM PARLAAiENTI FÖO. #2388 P.002/00 9 BELÜGYMINISZTÉRIUM DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter BM/4922-G/201 6 Válasz Fodor Gábor (független) K/9471. számú, Kikkel élünk együtt? címen

Részletesebben