borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai"

Átírás

1 Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK A 21. század zad konfliktusai és s háborh borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben - egy missziós tábornok gondolatai Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, PhD okl. szakmérnök okl. szakközgazdász közgazdaságtudományi doktor társadalomtudományi PhD Budapest, szeptember 04. c. egyetemi tanár NKE/ZMNE prof. HC MAPV

2 A z e l ő a d á s v á z l a t a A témavt maválasztás s indoklása A 20/21. századok zadok konfliktusai, válsv lságai és s következmk vetkezményei Válságövezetek (Balk háborúi (Balkán, az arab-vil világ, Afrika, Ázsia) kih kihívásai és Az ENSZ, a NATO, az EU és a válsv lságkezelés a 21. században zadban Összegzés

3 A témavt maválasztás s indoklása A 20. század zad második m felében tovább nőtt n a háborh borús s konfliktusok, a humanitárius katasztrófák k száma; a hideghábor ború vége nem jelentette békésebb korszak eljövetel vetelét, t, ellenkezőleg leg; A 21. század zad első évtizede további, humán és s természeti eredetű válságokat hozott: jelenleg is több t mint 130 háborús és s fegyveres konfliktus zajlik,, miközben deklarált lt éhínség, ivóvízhi zhiány, járvj rványok, árvizek pusztítanak, tanak, s a fenntartható fejlődés s kérdk rdései rendezetlenek; A globalizáci ció több pozitív v következmk vetkezménye mellett felerősítette a megélhet lhetési különbsk nbségeket, fokozta a globális lis méretm retű elégedetlens gedetlenséget, get, amelynek rendezésére a globális, lis, regionális és s nemzeti szervezetek részr széről az eddigi reagálás s elégtelen gtelen; Újszerű elvek, módszerek, m komplex nemzetközi zi összefogás s szüks kséges ; [Lásd ENSZ BT&vétók,, gyenge KözgyK zgyűlés, s, ]

4 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - megszületett az elrettentés s stratégi giája, lásd: Hirosima 1945.aug.6., - megkezdődött a nyertesek között k az újra felosztási si harc a befolyási övezetekért, lásd: Korea (megjelent a gerilla hadviselés); s);

5 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - aszimmetrikus hadviselés, s, lásd: Vietnám m , 1973, - széls lsőséges szervezetek félelemkeltf lelemkeltő terror-taktik taktikája,, mint a Vörös s Hadsereg Frakció,, a Vörös V s Brigádok, a Fekete Szeptember, a Fényes F Ösvény; - Irak-Ir Irán n véres v háborh borúja, , 1988, vegyi fegyverek és idegmérgek bevetésével, vel, iráni éves önkéntesek ntesek shaheed (márt rtír) r) futásaival az irakiak aknamezőin; - Afganisztán n belhábor borúi i 1970-től, szovjet megszáll llás s megféleml lemlítéssel, gerillahábor borúval

6 A biztonsági környezet k változv ltozása, /4. Az közötti k időszak - regionális háborh borúk k időszaka: Öböl-háború,, Balkáni háborh borúk, - a nem állami szereplők jelentősége megnőtt, szept. 11.: WTC, Pentagon, elleni terrortámad madások, október ber 09: USA támadt madás s Afganisztán (tálibok,, AK OBL) ellen.

7 A biztonsági környezet k változv ltozása, / től l napjainkig november: isztambuli robbantások, március m 11. (911 nappal szeptember 11 után) madridi vonatrobbantás, június j 07.: londoni robbantásos merényletek, : 2012: az arab tavasz eseménysorozata, és s kihatása : gránátrobbant trobbantás Liege-ben ben,, tömegmt megmészárlás s Norvégi giában márc. m Franciaország, aug. USA: magányos hazai terroristák k akciói sszegzés: a jelenkori biztonsági műveleti környezet erőszakoss szakossá, kiszámíthatatlann thatatlanná és közelivé vált! Összegz

8 Nemzetközi zi trendek és s kihívások 1/4 Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyeződés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erősebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredetű válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerőforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;

9 Nemzetközi trendek és kihívások 2/4 Növekvő egyenlőtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlődés eltérő helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; Lásd. Következő lapon! A hadviselés rohamos sebességű átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terrorelhárításai, geofizikai hadviselés, felkelők elleni műveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenőrizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt,.. - az ENSZ Conventional Arms Treaty július 27-én lejárt, USA-Kína-Oroszország vétói.

10 Nemzetközi trendek és kihívások 3/4 Növekvő egyenlőtlenségek új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A)A Föld 193 független országának szegényei: - a Föld legszegényebb kontinense Afrika (2ezer USD/fő), - a legszegényebb országok: Kelet-Timor, Szomália, Malawi, Kongó (egy tízfős család havi bevétele néhány dollár, nincs állami támogatás) B) Európa szegényei: Eurostat (az EU statisztikai hivatala), március 13., az EU régióinak (271) jövedelmi ranglistája: - elképesztő különbségek az életszínvonal, jövedelem, gazdasági teljesítmény terén az EU nyugati és keleti fele között! - Magyarország 4/7 régiója a 20 legszegényebb térség között! Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld [bolgár, román, kelet-lengyelországi térségek a legszegényebb 20-ban]

11 Nemzetközi trendek és kihívások 4/4 Magyarország és az európai biztonsági környezet értékelése globalizációs hatások, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, válságok sora; a kényszermigráció, társadalmi-gazdasági konfliktusok határokon átnyúló hatásai; Mo-on: belpolitikai csatározások, elmaradó közmegegyezés, tőkeszegénység, ; Az EU költségvetési ciklusának ( ) alakulása - a támogatási (strukt., szoc. és kohéziós) alapok lehívása Mo esetében csak 37%-os, - ekkor még a GDP 3,6%-os szintjéig lehetett lehívni; Mo esetében a 25%-os önrészt 15%-os szintre leengedték, - vs.: , az EB 4500 M EUR, azaz az uniós GDP 37%-nak megfelelő támogatást nyújtott a válságba került európai bankoknak! Az EU következő költségvetési ciklusának ( ) súlyos problémái - a nettó befizetők 4%-al csökkentik a hozzájárulásaikat, - a 3,6%-ról 2,5%-ra csökken a GDP-arányos lehívási keretösszeg, ráadásul a GDP-bázisév időszak : !, ill. változik a támogatások elosztása!! Eredmény : a fentiek miatt Mo viszonylatában 20%-al csökken az igénybe vehető támogatási összeg! Érdekérvényesítés!!!!!!

12 Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehűlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökőárak/cunamik, árvizek, tűzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhető és Földünket fenyegető egyes tevékenységei (növekvő erejű és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélődéséből, valamint a Föld drámaian gyengülő mágneses teréből adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világűrből érkező sugárzások és különböző változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés (lásd március 05-én), napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei

13 A jövőformáló stratégiai trendek: Az erősödő klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következő lapon! A jelentőssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvő ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás biztonsági növekvő kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erősödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd.

14 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás főbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, - birtoklás s torzulása, mint az alábbiak következmk vetkezménye - növekvő felmelegedés, illetve a növekvn vekvő lehűlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megművelhet velhető földterület let csökken kkenése, - növekvő árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszűkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás növekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethető tényezők k hatásai sai!

15 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhető térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintő globális lis klímav maváltozás, a kedvezőtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v időjárási katasztrófák egy adott ország g esetében (így( persze Magyarország g is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlőtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - felerősödik a vidéki mezőgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggősége; ge;

16 KUTATÁSI HIPOTÉZISEM A világ különböző részein jelentkező válságok döntő többségükben egy időben természeti és humán eredetűek, azaz halmozottan súlyosak és többtényezősek; ezért ezen válságok hatékony, valós kezelése a 21. század egyik legmarkánsabb kihívása; s csak átfogó megközelítéssel, komplex problémamegoldással, a modernkori természettudományi ismeretek és a személyes felelősségvállalás, a társadalmi gazdasági vallási etnikai kompetenciák együttes alkalmazásával lehetséges! Példák: Szomália (éhínség, aszály, anarchia, kalózkodás, korrupció); Közép-Afrika (korrupció, Joseph Kony gyermekhadserege, genocid); Pakisztán (korrupció, árvíz, éhezés, vallási összecsapások); Szudán vs. Dél-Szudán háború; Koszovó (szerb kisebbség vs. koszovói albán többség, NATO-EU assziszt.), Mali és a tuaregek, február 24.

17 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válsv lság negatív v folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. [latinul confligo, azaz összecsapás, megütközés, perlekedés, fegyveresen!]

18 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 1/4. A stabil, kiszámíthat tható és önfenntartó BIZTONSÁG dimenziói: i: társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, szociális, vallási, oktatási, kulturális; környezetvédelmi, ökológiai; informatikai, integrációs, tudománytechnológiai. Védendő ÉRTÉKEK: Az ember és az élővilág, a környezet, a Föld és környezete; A természeti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak; A demokrácia és a törvényesség; A kritikus infrastruktúra Az értékeket érintő legfontosabb biztonsági FENYEGETÉSEK: Az eltérő társadalmi fejlődésből adódó ellentétek; A társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságok; A működésképtelen államok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés; Az etnikai, vallási, demográfiai, migrációs feszültségek, az éghajlatváltozás hatásai...

19 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 2/4. Prognosztizálható biztonsági kihívások: gazdasági visszaesés, instabil államok és régiók, (pl. 5 EU-tagállam a világ tíz legkockázatosabb államadósa között, 2012) környezetszennyezés, humán eredetű ökológiai változások, demográfiai robbanás (2011.október 30.: 7 milliárd ember él a Földön), élettér-csökkenés, városiasodás, lakosság felduzzadása, az energiaellátás beszűkülése és az energiabiztonság romlása, elszegényedés, az erőforrások következmények felmérése nélküli, rövid távú kimerítése, katasztrófák számának növekedése és mértékének súlyosbodása.

20 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 3/4. Válságokat sejtető kockázatok: a fegyver-, kábítószer-, műkincs-, ember-, emberi szervkereskedelem, tömeges migráció, munkanélküliség, tömegpusztító fegyverek proliferációja, a veszélyes technológiák terjedése, pénzmosás terjedése, az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése, diktatúrák és diktátorok, önjelölt próféták (Lásd.: Joseph Kony Közép-Afrikában) létezése. Megjegyzés: ENSZ Konferencia, július 27., New York, USA; Tárgy: UN Arms Trade Treaty (ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés) lejárt, s Kína-USA-Oroszország blokkolja ezévi megkötését! [BT-vétó ismét]

21 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 4/4. Az értékeket fenyegető veszélyek: a modern hadviselés jogilag rendezetlen, új tényezői, a szervezett és globalizálódó bűnözés erősödése, a geofizikai hadviselés realitásai, az erőszak-radikalizmus, a vallási szélsőségek erősödése, a terrorizmus, a kábítószer-használat fokozott terjedése Prognosztizálható konfliktus-jellemzők: a klímaprobléma, szűkös erőforrások és átalakuló természet, etnikai és kulturális különbségek, konfliktusok, etnikai- és államhatárok egybe nem esése, háború jellemzőinek változása

22 Az ún. kritikus infrastruktúrák (fő infrastruktúra ra-csoportok) Az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúra (különb nböző tüzelési módúm és természeti forrásokat hasznosító erőművek, energia kitermelő-átalak talakító vállalatok, bányák, távvezett vvezetékek); A banki, tőzsdei t és s pénzp nzügyi infrastruktúra (banki hálózatok, h kereskedelmi központok, tőzsdt zsdék, stb.); A vízellv zellátó és s csatornarendszerek; A távkt vközlési és s számítógép-hálózati zati rendszerek: a számítógépek és s távkt vközlési eszközök, k, hálózatok, h zatok, szoftverek, stb., A száll llítói i infrastruktúra: ra: a légitl gitársaság, a repülőterek, a közúti k személy ly- és teherszáll llító vállalatok, az út- és s autópálya lya-hálózatok, zatok, a vasúti társast rsaságok, a vasúth thálózatok, a vízi v száll llítóeszközök, k, stb., A biztonsági, vészhelyzeti v és s katasztrófav favédelmi infrastruktúra: ra: a mentőszolg szolgálatok, latok, a rendőrs rség, a tűzoltt zoltóság, az egészs szségügyi gyi intézetek, a katasztrófav favédelmi szolgálatok, latok, stb., a miniszteriális, kormányzati, önkormányzati nyzati és s más m s közigazgatk zigazgatási intézm zmények, szervek, stb.

23 A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA. A VI. fejezet tartalmazza azokat az intézkedéseket és tevékenységeket amelyek a világban kialakult viszályok békés rendezésére vonatkoznak. A VII. fejezet az ENSZ-nek a fegyveres erők alkalmazását, a kényszerítő intézkedések megtételét engedélyezi, illetve szabályozza. Itt vannak lefektetve azok az intézkedések, eljárások amelyeket a 15-tagú BT alkalmazhat a békét veszélyeztetőkkel, megszegőkkel és támadó tevékenységet folytatókkal szemben. 23

24 Béketámogató műveletek Olyan gyűjtőfogalom, amelyet azoknak a katonai műveleteknek a megjelölésére használnak, amelyekben ENSZ által támogatott, többnemzetiségű erőket alkalmaznak a világ békéjének és biztonságának megőrzése céljából. Típusai: Konfliktus megelőzés Béketeremtés Békefenntartás Békekikényszerítés Békeépítés Humanitárius műveletek

25 BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK A béketámogató műveletek tum alapján lehetnek: mandátum ENSZ által vezetett műveletek; NATO által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EBESZ által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); AU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); Camp David iegyezmény alapján vezetett műveletek. 25

26 Békemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G főtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a SZU afg.-i kivonulásának nak segítése, se, ) 1992/1993, Boutros-Ghali főtitkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló műveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s műveletek m a 21. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkező évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, )

27 Békemissziós/Válságkezelési trendek a 20/21. századokban zadokban A válsv lsághelyzetek kezelésének növekvn vekvő száma, lásd R2P ; Nem-jogi személyek lyek megjelenése a missziókban, lásd al-kaida Kaida; Befejezetlen missziók k visszahatásai, sai, lásd Afrika, Balkán; Komplex kezelésű missziós s részvr szvétel, lásd Afganisztán; n; Terrorizmus-fenyeget fenyegetés s erősödése, se, lásd MINURSO;

28 A Biztonsági Szektor Reformja ( SSR( SSR -minimum) Adott ország, régió, térség Drog/Fegyverkereskedelem elleni harc (CNWP) Vezető szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamiság reformja (JR) Vezető szervezet vagy nemzet: Gazdasági újjáépítés, környezetvédelem (EREP) Vezető szervezet vagy nemzet: Illegális fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Vezető szervezet vagy nemzet: SECURITY SECTOR REFORM Nemzeti biztonsági erők kialakítása és kiképzése (ETNSF) Vezető szervezet vagy nemzet: ENSZ, EU, EBESZ, NATO, EU, IC, NGO-k, NATO, EU, AU,

29 A NATO-misszi missziók k bővüléseb Irak, OAE Humanitárius segítségny. Afganisztán Baltikum & Szlovénia Légtérfelügyelete Bosznia- Hercegov. OAE Koszovó Bosznia- Hercegov. CJTF Koncepc. Koszovó NRF Balkán NHQ Afrika, AP OUC, OOS

30 Magyarok a békemb keműveletekben : A 4 alapmisszió (Kréta, Kína, K Balkán, Koszovó) - (1919) Osztrák Magyar Monarchia 1973 : Vietnam, 4xN: Infóhi hiány! Kambodzsa, rendőri ri kontingens; egyéni beosztások sok ENSZ/EBESZ missziókban; : MH/R/HŐR R kontingensek: MFO, UNFICYP; IFOR/SFOR/EUFOR és s a KFOR, AFOR, MFOR : US & Koalíci ciósok: Irak, Feladat-félre lreértés! NATO ISAF: Afganisztán; n; : EUTRA Szomália: Uganda;

31 Az MH missziós s részvr szvétele, szeptember NATO missziókban: Afganisztán: MH PRT, MH KAIA (felkészülnek), MH KMCS, MH OMLT, MH NTE, MH AAT (Mi 17), MH AMT (Mi 35), NTM A, MH LCS, egyéni törzsbeosztásúak); Koszovó: KFOR Kontingens, KFOR MEL, KFOR HQ törzsbeosztásúak; EU missziókban: Bosznia Hercegovina: EUFOR század és egyéni törzsbeosztásúak; Uganda: EUTM Somalia, szomáliai katonák kiképző missziójában; Kongó: EUSEC RD Congo misszió, törzsbeosztásban. Grúzia: EU MM misszió, katonai megfigyelők; ENSZ missziókban: Ciprus: UNFICYP katonai megfigyelők; Nyugat Szahara: MINURSO katonai megfigyelők; Libanon: UNIFIL térképészek; MFO misszióban: Egyiptom, katonai rendészeti csoport (együtt rendőrökkel).

32 IFOR/SFOR NATO-vezetésű Végrehajtó/Stabilizáló Erők , majd az EU-vezetésű Európai Unió Erői (BiH)

33 UNMIK / KFOR Koszovó

34 A Balkán n 21. századi zadi válságai 1/2. Az EU-tagság álmainak szertefoszlása? (Montenegró; Macedónia); Szerbia: március 05: meghívotti státusz, de román tagsági-vétó a vlachok miatt?; Rendezetlen sorsú államok ( Dayton elavultsága, ); Koszovói véres összecsapások, 2011; szervkereskedelem?; 20 éves a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska); - Terrortámadást terveztek Boszniában, január 08-án, az ünnepségen Banja Lukán.

35 A Balkán n 21. századi zadi válságai 2/2. Fokozódó energiaellátási válság (2011: 1926 óta nem tapasztalt szárazság a Nyugat-Balkánon, leapadó folyók, működésképtelen vízierőművek, ); A tőkeberuházások csökkenése (EU-válság miatt is); Félbehagyott beruházások (EU-válság, ); Macedónia : macedón-görög névvita; és a DNS vizsgálatok; Kína térnyerése (Szerbia legnagyobb külföldi befektetője 2012-től; illetve görögországi, romániai, bulgáriai beruházások);

36 UNFICYP Ciprus FAMAGUSTA 4. SZEKTOR PARANCSNOKSÁG NICOSIA UNIFIL Libanon UNFICYP PARANCSNOKSÁG ATHIENOU Camp Szent István UNIFIL PARANCSNOKSÁG Naqoura 36

37 UNOMIG Georgia EUMM - Georgia

38 Többnemzeti Erők és s Megfigyelők Sinai félsziget 42 fő MFO ISRAEL 26 fő katona 16 fő rendőr A EGYPT B C SINAI FÉLSZIGETF D

39 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Szunnita dzsihadisták akciói a Sínai-félszigeten, 2012-ben: a) július 27-én az addig ismeretlen csoport, a Majlis Shura al-mujahideen fi Aknaf Bayt al-maqdis egy videón bemutatta a június 18-án végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, annak előkészítő-kiképzési-felderítési szakaszait, az akciót megelőző eligazítást; b) július 24-én a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport mutatta be egy videón a még augusztus 18-án általuk végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, amikor is nyolc izraelit megöltek; c) a videofelvételek szerint a Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport volt a végrehajtója annak a 13 támadásnak is, amikor a támadók az egyiptomi gázt Izraelbe szállító, földben lévő csővezetékeket aláaknázva felrobbantották; d) az izraeli titkosszolgálat szerint a 2011-ben feltűnt Jamaat Ansar Bayt al-maqdis csoport nem a Hezbollah vagy Irán támogatásával működik, hanem az al-kaida irányítása alatt!

40 A SínaiS nai-félsziget biztonsága /2 Egyiptom: történelmi átrendeződés, augusztus a) Katonai vezetők leváltása, az új, iszlamista elnök Mohamed Morszi (a Muzulmán Testvériség vezetője) első jelentős lépése: - Mohamed Huszein Tantavi tábornok (77) volt védelmi miniszter, az egyiptomi hadsereg főparancsnoka, a legfelső katonai tanács elnöke, 1956 óta katona; - Szami Enan volt vezérkari főnök; mindketten elnöki tanácsadók lettek; - Reda Mahmud Hafez Abdelmegid, a légierő volt parancsnoka, kinevezve hadiipari államminiszterré. b) Morszi második lépése: a júniusi, a legfelső katonai tanács által hozott nyilatkozat hatályon kívül helyezése - az alkotmány módosításáról, - az elnöki hatalom csorbításáról, - a LKT széles hatalmi jogkörének biztosításáról. c) Új védelmi miniszter: Abdel-fattah al-sziszi tábornok, a katonai hírszerzés volt vezetője; d) USA-támogatás: évi 2,1MUSD (ebből 1,3MUSD az egyiptomi hadseregnek!), Camp David-ért e) Az új egyiptomi kormány nem hajlandó semmilyen kapcsolatfelvételre Izraellel!

41 Irak,

42 Tigris R. Dahuk Mosul Arbil Division AOs, as of 2003 Dayr az Zawr SYRIA Euphrates R. Al Qaim Ninawa 12 1 Salah ad Din Tikrit At Tamim 2 Kirkuk Samarra As Sulaymaniyah 5 Diyala IRAN Hamadan H 4 JORDAN 1 10 H 3 SAUDI ARABIA Ar Rutbah Al Anbar Ar ar Ar Ramadi 22 Fallujah Karbala Karbala An Najaf An Najaf 9 Rafha Babil Baghdad Al Hillah Wasit Ad Diwaniyah Al Qadisiyah Al Muthanna Al Kut Dhi Qar An Nasiriyah 1 Maysan 6 Al Basrah KUWAIT

43 TRANSITION INTO SOVEREIGN & DEMOCRATIC IRAQ United Nations S/RES/1546 (2004) Resolution 1546 (2004) Security Council Adopted by the Security Council at its 4987th meeting, on 8 June Endorses the proposed timetable for Iraq s political transition to democratic government including: Distr.: General 8 June 2004 (a) formation of the sovereign Interim Government of Iraq that will assume governing responsibility and authority by 30 June 2004; (b) convening of a national conference reflecting the diversity of Iraqi society; and (c) holding of direct democratic elections by 31 December 2004 if possible, and in no case later than 31 January 2005, to a Transitional National Assembly, which will, inter alia, have responsibility for forming a Transitional Government of Iraq and drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005;. 43

44 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 a) december 31-el a NATO-, illetve az USA erők elhagyták Irakot; b) Jalal Talabani (kurd) Irak elnöke c) 3-tagú elnökség, siíta és szunnita arab alelnökökkel d) Nouri al-maliki miniszterelnök (siíta), második időszaka e) olajvita a kurdok és az arabok között f) iraki fegyvervásárlás USA-tól (FY12: USD 464m) és Oroszországtól g) a Kurd Regionális Kormány (KRG) a bagdadi központi kormányzat engedélye nélkül készül orosz légvédelmi fegyverek beszerzésére a kurd biztonsági erők (Peshmerga) részére [Massoud Barzani kurd elnök válaszlépése Bagdad F-16 beszerzésére?] h) egyre gyakoribb, etnikai, vallási, szociális, gazdasági indokú robbantások i) Irak helye, szerepe az iráni, a szíriai, a libanoni konfliktusokban

45 Irak, belső és s külsk lső konfliktusai /2 j) január, Irak (és az ENSZ, az USA, illetve Irán) fő kérdése: Mi legyen a MEK-el? MEK: the Mujahadin-e Khalq [az iráni vezetéssel szemben a 70-es évek óta fegyveresen fellépő, Saddam Husein által 25 éve befogadott és támogatott ellenálló mozgalom, amelyet az USA hivatalosan mindmáig, az EU pedig között terrorista szervezetnek minősített, s amelyet az Irán-barát jelenlegi iraki vezetés ki akar toloncolni Irakból!] - Camp Ashraf (Bagdad K65km), ENSZ és USA megfigyelőkkel, iraki őrzéssel (kívülről ), fő iráni ellenálló, pc. ho-i felszereléssel tartózkodik jelenleg a táborban, - új tárgyalások kezdődtek Irak vezetése és az ENSZ között a tábor evakuálásáról, - a MEK-vezér Maryam Rajavi lobbija a Nyugaton a BIAP-ra átköltöztetés, majd politikai menekültként harmadik országba történő expatriálás ellen! (A MEK-harcosok Irakban akarnak maradni, ENSZ-USA-EU biztonsági garanciával!), - USA álláspont: There s no deal made in Haeven

46

47 Afganisztán Lakosság: 33,6 6 m fő; Átlagos élettartam: 44 Etnikai összetétel: 42% Vallási összetétel: 80% Kormányz nyzás: Is 44,6 év; 42% pashtu,, 27% tádzsik,, 9% üzbég,, 9% hazara,, 13% egyéb; 80% szun unnita muszlim,, 19% shiíta muszlim,, 1% egyéb; Iszlám Köztársaság g elnöki rendszerrel, valamint kétkamark tkamarás szövets vetségi törvt rvénykezési renddel. A törvt rvények vegyesen iszlám és s polgári jellegűek ek; Munkanélküliség: 40%; Szegénys nységi szint alatt: a lakosság 53%-a; A világ g legnagyobb ópium előáll llítója. Az így befolyt pénz p az afgán szürkegazdas rkegazdaság g meghatároz rozó része, egyúttal az ellenáll lló fegyveres csoportok pénzügyi támogatt mogatója! libok visszatérése se az afgán n társadalmi t konfliktusba 2014 után várható! szeti kincsek: szén, természeti gáz, g drága ga- és féldrága kövek, higany, copper. Gazdaság: Munkan Drog: A vil Biztonság: A tálibok Természeti kincsek

48

49 Ópium a) a szovjet invázi zió időszak szakában ( ) 1989) a Mujahideen támogatta az ópium termelést, fegyverbeszerzéshezshez pénz kell! ; 1995, CIA afg.. műveleti m igazgatója, Charles Cogan: Sacrificing the drug war to fight the Cold War ; b) Belső háború időszaka ( ): 1994): még m g több t mákm ültetvény, kellett a bevétel a hatalmi harchoz; c) Talibán időszaka ( ): Omar Mollah, együttm ttműködve az ENSZ-el, 2000-ben Iszlám-ellenesnek deklarálta lta a máktermesztm ktermesztést, st, 91%-al csökkentve azt! d) Jelen háborh borús s időszak (2001. októbert bertől): a gazdaság összeomlása sa újra a máktermesztm ktermesztésre sre vitte a farmereket. Karzai elnök és s a Talibán is védi v a mákmezm kmezőket. ket. Európába kerülő ópium 85%-a a származik Afganisztánb nból. Eü.megoldás: : legalizálni lni az ópium-előállítást gyógy gyászati céllal: kodein és s morfium előáll llításához! Érdekütközések (árcs( rcsökkentés, profitkiesés, s, ellenőrz rzés, ).

50 I S A F International Security Assistance Force AFGANISZTÁN 50

51 MH PRT tábora, PeK

52 Nemzetközi zi negatív akciók és s a következmk vetkezmények a) Korán égetés, Bagram AFB, február r 21.; február 24.: támadt madás s a magyar PeK bázisn zisnál, február25.: r25.: két k t USA tan tanácsadó halála la az afgán BM ben ben. b) ISAF (USA) katona gyilkos ámokfutása, március m 11.; március 12 től l afgán dzsihád felhívások amerikaiak ellen! Tanulságok: az imanap (p): fokozott veszélyhelyzet, kulturális lis érzékenység! pszichés terhelhetőség határai (lásd. US Army öngyilkossági rátáját)

53 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az iskolai oktatás s fejlesztése se: Tények: A 7 évesnél l idősebb emberek száma: 29 millió fő / 2011; A 29 millióból l 17 millió volt írástudatlan 2011-ben! A gyerekek 42%-a a továbbra sem részesr szesül l oktatásban! Sikerek: 2001-ben 1,18 millió gyerek járt általános vagy középiskolába 2011-ben 8,30 millió gyerek (39%-a lány!) járt iskolába [550 ezer középiskolás] 2011-ben a Világbank 400 musd segélyt ítélt meg a szakmunkásképzésre!

54 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az út és vasút, a közösségi infrastruktúra hálózat fejlesztése: Tények: Afganisztánban az utak fogalma: ahol éppen közlekedsz ; A 2001 évi útállapotok többszázéves elmaradással jellemezhetők! Nincs afgán hatóság a vasutak szabályozására, működtetésére! Sikerek: 2004 óta országosan több mint 20 ezer településen közel 40 ezer infrastruktúra beruházási projekt indult! 2004 óta kb. 10 ezer km utat hoztak rendbe, a vidékfejlesztési program részeként! 2012-ben elkészül az országos körgyűrű! 2012-ben elkészül az ún. Új Selyemút (Kabul-Herát folyosó, 655 km), az ún. Észak-déli folyosó (Mazar-e Sharif Kandahár, 877 km)!

55 A f g a n i s z t á n A nemzetközi zi jelenlét pozitív eredményei nyei,, Az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése: Tények: A tálib rezsim alatt a lakosság g 8 %-a% a jutott egészs szségügyi gyi ellátáshoz ; Az afgán n társadalom t többst bbsége középkori k törzsi t viszonyok között k él! Sikerek: 2011-ben a lakosság 84 %-a jutott egészségügyi ellátáshoz!

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól 72 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. MÁRCIUS Tálas Péter Gazdik Gyula Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól A legtöbb Közel-Kelet-szakértõ egyetért abban, hogy a 2010. december 17-én kirobbant

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

Milyen lesz az európai védelem?

Milyen lesz az európai védelem? 40 Milyen lesz az európai védelem? Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának megalapozásakor (1992) kevesen gondolták, hogy az új integrációs terület legsikeresebb ága a válságkezelés, illetve

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái BIZTONSÁGPOLITIKA Kis-Benedek József Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái Az Iszlám Állam, mint a globális biztonságot fenyegetõ terrorszervezet Irakban és Szíriában tûnt fel. A tanulmány

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A természeti er források

A természeti er források Selján Péter A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai M E cikk csak azt a korlátozott célt tűzhette ki maga elé, hogy a természeti erőforrások csökkenésére és az azzal

Részletesebben

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 63 63 Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene Amerika és a Közel-Kelet a bipoláris korszakban Noha amerikai diplomaták, misszionáriusok,

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei 88 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. NOVEMBER Molnár Ferenc Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei Az elmúlt évtizedek válságkezeléseinek és különösen az afganisztáninak talán legfontosabb

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Rostoványi Zsolt A Közel-Kelet térsége a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója, vagyis a hidegháború vége óta továbbra is lokális,

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 Dr. Törő Csaba Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 1 Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: Bokorné Dr. Szegő Hanna Professzor Emeritus 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II.

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II. 15 Kaiser Ferenc A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II. Kétrészes tanulmányának a Nemzet és Biztonság októberi számában közölt elsõ részében a szerzõ a túlnépesedés problémáját vizsgálta.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira 60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira Az Egyesült Nemzetek (Szervezete) egy pusztító háború következményeként jött létre; az alapító tagok célja a nemzetközi kapcsolatok stabilizálása

Részletesebben

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Közép-afrikai Köztársaság: Mi lesz veled? Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreállításában Török kisebbség a jelenkori

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben