a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54) ; ; Fax: Iktatószám:../ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Magyarország évi központi vetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSFÖLDES, MÁJUS 28.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország évi központi vetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, Pályázati alcélok: Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése a) már működő konyha kapacitásbővítésével, b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, c) új konyha létesítésével, d) új étkező, étterem kialakításával, e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. A pályázati alcélok esetében a beruházási össz 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül: - az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése, - az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése, - az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.), - étkező, étterem bútorzatainak beszerzése, - a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés. Keretösszeg A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő vetési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke: A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján

3 Ft/fő 95%-a, Ft/fő 85%-a, Ft/fő 75%-a, Ft/fő felett 50%-a, Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: Szürke kiemeléssel láthatják azokat a pályázati kondíciókat, amelyek Földes településre vonatkoznak. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely - a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen nem részesül támogatásban; - nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését szeptember 30-ig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges; - nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését; - a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. (4) bekezdése szerinti köztartozása van; - adósságrendezési eljárás alatt áll; - azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázati kiírásnak megfelelő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be. Pályázatok benyújtásának határideje: - elektronikus feltöltés lezárása: május :00 - papír alapon történő benyújtás: június 1. Benyújtandó dokumentumok A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Benyújtandó dokumentumok: Pályázati alcélok Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő felett 5%-a, 15%-a, 25%-a, 50%-a, 1.a)- b) 1.c) -d) 1.e)- h) Benyújtás módja E= elektronikusan, P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is

4 4 1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), mely tartalmazza a köztartozásra, X X X EP a környezetvédelmi követelmények vállalására, és az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75. (2) bekezdés szerinti (*) nyilatkozatokat 2. árajánlat vagy tervezői becslés/vetés eredeti példánya, (telekvásárlás esetén az adásvételi szerződés tervezete, eladásra P X X X vonatkozó szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonostól) 3. az Ávr. 75. (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 X X X P napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példánya 4. önkormányzati tulajdont alátámasztó 30 napnál nem régebbi elektronikusan X X EP lekért tulajdoni lap másolata 5. önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek önkormányzati tulajdonát alátámasztó 30 napnál nem régebbi EP X elektronikusan lekért tulajdoni lapjának másolata 6. vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlanról, új építés esetén a telekről E X készített fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab) 7. Élelmiszerlánc-felügyeleti P X X hatóságvéleménye (opcionális) *FONTOS! az építésügyi hatósági engedély meglétének igazolása a támogatói okirat kiadásának feltétele. A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen: szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek száma, - gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma, - a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható, - a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: - óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés),

5 5 - felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági szakvéleménnyel rendelkező intézmények, - a fenntartási ek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés), - a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá - a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező beruházások. A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás: - iroda - kiszolgáló helyiség - öltöző - büfé - konyhakert kialakítására, felújítására, bővítésére valamint - számítástechnikai, irodai eszközök - szállítóeszközök, gépjárművek - anyagok, - munkaruha, védőruha beszerzésére. Tekintettel a pályázat benyújtására nyitva álló idő rövidségére, az engedélyes tervek elkészítése és a szükséges eszközök összeállítása terén már tettünk előkészületi lépéseket. Így felvettük a kapcsolatot tervező és konyhatechnológussal, akik a helyszínt már megismerték és a tervezésben előrehaladtak. A szakemberekkel, az óvoda vezetőjével és élelmezésvezetőjével több alkalommal tartottunk egyeztetést, hogy a fejlesztés lehetőségeit összehangoljuk a pályázati kiírással, a helyi adottságokkal és igényekkel. Az engedélyes tervek és ezeken alapuló tervezői vetés a pályázat mellékeltét képezik, illetve megvalósítás során elengedhetetlen kiviteli tervek alapjai is ezek tervek lesznek. A tervezői szerződés tervezetét az előterjesztés 1. számú mellékeltében olvashatják. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásról készített tájékoztató kivonat alapján hozza meg döntését a Földesi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése érdekében, döntsön a pályázat benyújtásáról, az ahhoz szükséges önerőről, illetve a tervezésben előkészítő munka viszonylatában pedig döntsön a tervezési szerződés Gori-Archi Stúdió Kft.-vel történő megkötéséről. Földes, május 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

6 6 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Földes Nagyközség Önkormányzat (székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ) adószám: , törzskönyvi azonosító szám: képviseli Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Gori-Archi-Stúdió Kft (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 25 fsz/2.) adószám: számlaszám képviseli Gortka István okl. építészmérnök É , épületenergetikai szakértő SZÉS (korábban SZÉSZ ), (továbbiakban: Tervező) között, az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel című projekt, 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88 megvalósítási helyszínen az alábbi munkákat: Kötelező munkarész: A1. a pályázat elkészítéséhez szükséges tervezői munkarészek elkészítését, felmérésiműszaki építési engedélyezési tervek elkészítését, valamint a pályázathoz tervezői becslési munkarész elkészítését. Eljárási díjak, illetékek nem részei a tervnek. Feltételes munkarész: B Kiviteli tervek készítését kötelező megrendelni jelen Tervezőtől nyertes pályázat esetén és bármely A1 pont alapján történő megvalósításkor is. Opció C Mérnöki tevékenység: energetikai tanúsítvány (ET) készítése műszaki ellenőrzés nyertes pályázat esetén A fel nem sorolt munkarészek nem képezik tárgyát a szerződésnek. Megrendelő szükség esetén biztosítja az érintett épület szerzői jogi hozzájáruló nyilatkozatot, és esetleg felmerülő vonzatait viseli. Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni. Nyertes pályázat esetén kerül megrendelésre automatikusan, a B, pont, C pont opcionálisan kerülhet megrendelésre Ami az 1. pontban nem szerepel az nem tárgya a szerződésnek. 2. A tervezői díj A Tervezőt a munka elvégzéséért a jelen szerződés szerint a következő díj illetik meg:

7 7 A1 pont: ,-Ft + 27% ( Ft) Áfa azaz kétszáznyolcvanezer forint +hetvenötezer-hatszáz forint Áfa, összesen bruttó Ft azaz háromszázötvenötezerhatszáz forint Csak nyertes pályázat vagy bármely időpontban történő megvalósulás esetén, kötelezően megrendelendő, munkarészek: B pont A kiviteli tervek díja, Ft + 27% ( Ft) Áfa azaz összesen bruttó Ft azaz bruttó kétmillió-háromszáztizenegyezer-négyszáz forint (Ha nem Tervezővel készül B. ponthoz kapcsolódó kiviteli terv, akkor ugyanennyi, projekt műszaki mérnöki-előkészítési, tervezési és pályázat előkészítési díj illeti meg Tervezőt, bármely megvalósuláskor.) C pont (opció) Ft+ 27% ( Ft) Áfa azaz egymillió forint +kétszázhetvenezer forint Áfa, összesen bruttó Ft azaz egymillió-kétszázhetvenezer forint Megrendelő a tervezői díjat, átutalásos számla ellenében A1, B, C, részek teljesítés igazolását követően fizeti ki 30 napon belül számlaszámra Tervezőnek. A teljesítéshez képest maximum 15 nappal eshet későbbre s számlázás, ez idő alatt jogosult észrevételeit megtenni Megrendelő a tervvel kapcsolatban (véleményezési idő). A mérnöki szolgáltatás díjának tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj. A teljesítés igazolása után a törvényben szabályozott határidőn belül számlakiállítás történik. A számlakibocsátás után, ha a fizetési határidő letelik és kifizetés nem történt, a tervezési és adatszolgáltatási, hiánypótlási munka szünetel az átutalás megtörténtéig, és a szerződések határideje automatikusan az aktuális szerződés átutalási késedelem idejével megnő, valamint a Ptk. szerint Tervező intézkedik. Vis maior esetekre ez nem vonatkozik. Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni. A tervező minimum Ft keretösszegű, szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. 3. A Megrendelő adatszolgáltatása és részvétele Megrendelő a szerződés aláírásakor a birtokában lévő minden olyan dokumentumot Tervező rendelkezésére bocsátja, melyek megismerését a feladat végrehajtásához szükségesnek tartja. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, és annak során a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, tervbírálatokon. Az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben megállapodás szerinti időn belül állást foglal. Megrendelő jogosult konzultációt összehívni a

8 8 tervezéssel kapcsolatban. A Megrendelő a jóváhagyásával készült ( ban vagy írásban rögzített) és a szakma szabályainak megfelelő, jogszerű megoldásokat nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő és tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell. Ha a tervezési munka elkészítéséhez a szerződésben megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedést megteszi.(tervező üzenetben közli, hogy mit kér.) A kapcsolattartó személyek: Megrendelő részéről: Szőllősi Levente, , Tervező-auditor részéről: Gortka István, 30/ , 4. A munka kezdés időpontja a szerződés dátumával egyező, teljesítés határideje: A1, pont: megfelelő adatszolgáltatás esetén, B pont: Kiviteli terv munkarészek szállítása: 35 nap a megrendeléstől számítva. C pont: a megvalósulás alatt Megrendelői igényektől függően, pályázatnak megfelelően Tervező jogosult korábban is teljesíteni. Megrendelő felé teljesítésigazolás és átadás-átvételi elismervény készül, mellyel Megrendelő, elismeri fizetési kötelezettségét Tervező felé. A terv leadását követő tervbírálat és az estleges javítások, hiánypótlások nem képezik a határidő túllépését. Hiánypótlások Tervezőre vonatkozó részét, Tervező köteles hiánypótlási határidőn belül elkészíteni. 5. A teljesítés módja A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező a felmérési-műszaki tervet A4 formátumban nyomtatva 2 példányban a Megrendelő részére történő átadásával átadás-átvételi elismervény és teljesítésigazolás ellenében. A pályázat részeit, a pályázati kiírás szerinti formátumban, pld-ban kell átadni. Kiviteli terv 6 példányban kerül átadásra. A tervet Megrendelői teljesítés igazolás ellenében adja át, nyomtatott A4 formátumban a Tervező. A munka teljesítés igazolására Megrendelő részéről Megrendelő képviselője jogosult. 6. A szellemi alkotások védelme, jelen szerződés tárgyának felhasználása A tervben foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megrendelő a tervet a jelen szerződésben meghatározott esetben, egyszer használhatja fel, továbbtervezésre másnak nem adhatja át. A tervet Megrendelő teljesítés igazolás után számlakiegyenlítésig ideiglenesen használhatja fel, de ha a Tervező számlája nem kerül kiegyenlítésre, visszamenőleg is

9 9 megszűnik minden felhasználási jog a tervekre, továbbadott tervekre is, és az átadott tervvel (fizikai és szellemi értelemben is) a Tervező rendelkezik és az ő tulajdona. Mindez, a későbbiekben Tervező által tovább tervezett (pl tender, kiviteli) tervekre is vonatkozik, tehát jelen szerződésben foglalt számlakiegyenlítésig a továbbtervezett tervek nem használhatók fel A tervdokumentáció ismételt felhasználásához, vagy annak bármilyen módosításához, tovább tervezéséhez, más által történő továbbtervezéséhez a Tervező előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ismételt felhasználáshoz és más által történő továbbtervezéshez való hozzájárulás esetén külön megállapodás szerinti díj illeti meg a Tervezőt. Más általi továbbtervezés esetén a terven szerepeltetni kell a terv adatrészében (pecsétben) szerző tervezőként Tervezőt, tehát a szerzői jog továbbtervezés esetén is, megmarad Tervező birtokában is. Tervező és Megrendelő is a terveket szerződéshez kapcsolódva hozhatja nyilvánosságra, továbbá felhasználhatja a szerződés alapját képező ingatlan marketing tevékenységhez is. Ehhez másik fél hozzájárulása nem szükséges, de a Tervező feltüntetése kötelezően szüksége- pl projekttábla. 7. A munkavégzés helyszíne A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy Tervező a munkájával kapcsolatos helyszínt akadálytalanul megközelíthesse, oda bejuthasson és ott a szerződés teljesítésével összefüggő (felmérési, ellenőrzési, stb.) munkáját zavartalanul végezhesse. 8. A szerződés meghiúsulása a Megrendelő érdekkörében Amennyiben Megrendelő saját érdekkörében felmerült okból eláll a szerződéstől, köteles a készültségi foknak megfelelően a tervezési díjat kiegyenlíteni. 9. A Tervező késedelme Amennyiben Tervező a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket neki felróható okokból késedelmesen teljesíti, úgy nettó napi Ft azaz nettó ezer forint összegű kötbérrel csökkentett díjra tarthat igényt. Amennyiben a Tervező saját hibájából a terv szállítás határidejéhez képest 3 munkanapos késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Nem a Tervező érdekkörében történő határidő túllépés esetén (pl. vis maior) nem jár kötbér és teljesítés meghiúsulás esetén a jelen szerződés szerinti készültségi foknak megfelelő díj fizetendő. 10. A Megrendelő késedelme: Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti, akkor a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal automatikusan meghosszabbodnak. A lejárt számla utáni késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat szerint fizetendő. 11. Betartandó szabványok, előírások Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (rendeletek, szabvány, szabályzat, stb.) figyelembevételével a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően, és a pályázati kiírás és útmutató vonatkozó

10 10 részeinek figyelembe vételével készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű. 12. A Tervező felelőssége: Felelőssége csak az általa készített munkarészek körében áll fenn. Munkája során a Tervező felelőssége nem áll fenn az épület, illetve környezete olyan rejtett hibáiból, tényezőiből, illetve az erre vonatkozó hivatalos adatszolgáltatás pontatlanságából eredő károkért, amelyek a szaktervezőtől elvárható gondosság mellett sem voltak felismerhetők. A pályázati tervhez becslés készül, melynek tartalma, és beruházási összege közelítő érték. A kiviteli tervezés folyamán ez az összeg változhat akár 6-8%-al is, mivel a pályázati terv nem terjed ki minden részletre és ezért bizonyos tételek nem megállapíthatók, vagy becsült jellegűek. Továbbá a megvalósulás időpontja is változtathatja további 5-6%-al a becslést. Ezekből adódó többletért vagy hiányosságokért Tervező nem felelős. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok, rendelkezései irányadók. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag és saját kezűleg cégszerűen aláírják. Földes, május Megrendelő Tervező

11 11 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (V. 28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földesi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételről A Képviselő-testület a Magyarország évi központi vetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételt, és azon belül a Földesi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges(..ft) önerő biztosításáról a.terhére gondoskodjon. Határidő:azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges mellékleteket elkészíttesse, beszerezze és a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. Határidő:azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, május 28. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

12 12 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (V. 28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földesi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz engedélyes tervek elkészíttetéséről A Képviselő-testület a Magyarország évi központi vetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz szükséges engedélyes tervek elkészíttetésével a Kft-t b í z z a m e g. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a tervezési szerződést a határozat melléklete szerint aláírja és a terveket elkészíttesse. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, május 28. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015 25. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Magyarország

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben