Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános"

Átírás

1 65. szám Hírek, információk Csanytelek életéről április Csanyi Hírmondó Az Európai Csanytelekért KözAlapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani. Adószám: Hálaadó szentmisében ünnepeljük május 13-án 10 órától Nepomuki Szent János templomunk búcsúját, melyet Kondé Lajos püspöki helynök mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Csanytelek hívő és érdeklődő lakosságát! Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános A gyermekek által várva-várt búcsú a szokásoknak megfelelően a Szent László Általános Iskola sportpályáin kerül megrendezésre!

2 2 Csanyi Hírmondó április 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A 91/271/EGK Irányelvben előírt Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot (a továbbiakban: Program) e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A Program szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és településcsoportok jegyzékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése az R.2hatálybalépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő tisztításának biztosításával lehetséges. 2. (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb a) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat); b) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 2. táblázat); c) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 3. táblázat); d) december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat); e) december 31-ig a d) pontban foglalt területek kivételével a lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 5. táblázat). (2) A 2. melléklet 6. táblázata tartalmazza a megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott szennyvízelvezetési agglomerációkat. 3. (1)10 A Programot a Kormány legalább kétévente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. (2) 11 A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot. 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba.12 (2) A 3. (2) bekezdésben foglalt rendelkezés Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénynyel egyidejűleg lép hatályba. (3)13 Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1) (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 2. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében május 23-án tart ügyfélfogadást óra között.

3 2012. április Csanyi Hírmondó 3 Csanytelek Község Önkormányzata és a K&K Mérnöki Iroda Kft. között március 20. napján létrejött Csanytelek csatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése tárgyában létrejött Tervezési Szerződést az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni. 1.) Csanytelek Község sajátos, úgynevezett csápos elrendezésű település-szerkezettel rendelkezik, amelynek jellemzője, hogy a viszonylag hosszú lakóutak kivéve a település központját mentén ritka beépítéssel rendelkezik, továbbá jellemző a településen belüli 2-3méteres szintkülönbség, valamint az utcák szűk keresztszelvénye, ezzel együtt a közművek előírt védőtávolságát nehezen betartható megvalósulásával. 2.) A lakóutak teljes hossza kb. 40 km - melynek közel fele földút -, ezek szilárd burkolatúvá tételére hiába pályáztunk az utóbbi 8 évben, nem tudtuk burkolttá tenni. 3.) A kül- és belterületi lehatárolás az évtizedekkel korábbi földhivatali ingatlanrendezés során meglehetősen logikátlanul került megállapításra, tehát van arra példa, hogy egy utca egyik oldala belterület, a másik oldala tanyás ingatlan, vagy az utca feléig belterület, a többi külterület. Ebből adódóan a Tisztelt Csanytelekiek! Mint azt a fenti kormányrendeletben olvashatják, Csanyteleken kötelező a csatornázás megvalósítása december 31-ig, tehát a képviselő-testület, illetve a testület nevében és képviseletében eljáró polgármester nincs döntési helyzetben, kizárólag a végrehajtás a feladat. Az viszont feltétlenül kötelessége az Önök által a falu vezetésébe választottaknak, hogy a - helyi viszonyoknak megfelelő - lehető legkedvezőbb feltételeket teremtsék meg a kötelezően végrehajtandó feladat végrehajtásához. A pályázat első fordulójának önerejét előteremtettük, idei költségvetésünkbe beterveztük, tehát a tervezés költsége már semmiképpen nem terheli a lakosságot. Felméréseket végeztünk, statisztikákat készítettünk, melyek a falunk demográfiai és szociális helyzetét hivatottak bemutatni már a tervezés fázisában remélve, hogy ezek alapján a tervező optimális műszaki megvalósíthatósági lehetőséget fog találni a szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás kivitelezésére. A feltárt tényeket peremfeltételként csatoltuk a Tervezési szerződéshez (alább olvashatják változtatás nélkül) higgyék el, nincs egyszerű helyzetben a tervező sem, hiszen a nyilvánvaló szociális nehézségeken túl a sajátos településszerkezet és a számomra is meglepően sok lakatlan ingatlan következtében nagyon is egyedi rendszer tervezése válik szükségessé. Abban azonban mindenki biztos lehet, hogy bármilyen rendszerű csatorna megvalósítása, üzemeltetése olcsóbb, mint a szennyvíz összegyűjtése és elszállíttatása (gondoljanak csak a folyamatosan növekvő üzemanyag árakra), hiszen a szikkasztás, mint lehetőség már szóba sem jöhet, mert az talajterhelési bírságot von maga után a hatályos környezetvédelmi jogszabály alapján. Éppen ezért akkor járnának legjobban a Csanyteleken élők, ha szinte mindenhová el tudna jutni a gerinc-csatorna - biztosítva a rákötés lehetőségét -, mert a tisztítást is magában foglaló csatornadíj ebben az esetben lehetne a legolcsóbb. A megvalósításra véleményem szerint ben kerülhet sor, tehát időben vagyunk ahhoz, hogy egy havi rendszerességű, szerény mértékű előtakarékossággal akár lakáskasszán keresztül, mely állami támogatás igénybevételére is jogosít megalapozhassuk e kötelező beruházás pénzügyi fedezetét. Tervezési szerzõdés kiegészítése szennyvízcsatorna hálózat kiépítését nehéz csak a kül- belterületi lehatárolás alapján elkészíteni. 4.) Községünk lakónépessége január 01-jén 2935 fő, amelyből a 60 év felettiek száma 725 fő, akik 565 háztartásban élnek (tehát jellemzően 1 fős háztartások). A 725 fő közül 380 fő 70 év feletti. 5.) Településünkön 685 belterületi ingatlan van az ingatlan-nyilvántartás szerint, amelyek közül nem lakott 116 ingatlan, eladó 19 db, 1db elhanyagolt, romos, tehát 569 ingatlan van, amelyben élők várhatóan igénybe veszik a csatornázási szolgáltatást. 6.) Településünkön összesen 635 külterületi ingatlan van, melyek közül nem lakott 145 db, illetve eladó 33 db ingatlan, továbbá 9 db már elhanyagolt, romos, tehát 490 db külterületi ingatlan elvileg bevonható a csatornázásba. 7.) A településen élők jövedelmi viszonyait jól jellemzi, hogy az iskolába járó 187 tanuló közül 173 fő étkezik, ebből 120 tanuló közétkeztetését önkormányzatunk biztosítja, tehát az aktív korúak jövedelem viszonyai átlagon aluliak, a szociális törvény által biztosított lehetőséggel élve 285 ingatlan tulajdonosa jogosult lakásfenntartási támogatásra, melyet 2011 szeptemberétől folyósítunk, a településen élő aktív korúak közül jelenleg 113 fő Munkaügyi Központ által nyilvántartott közfoglalkoztatott, akik közül kb. 60 fő vesz részt különböző munkaprogramokban, jelenleg 59 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, a településen élő fiatal felnőtt korosztályból információink szerint fő tartósan külföldi munkavállaló A fenti tények figyelembe vétele már a tervezés során feltétlenül szükséges, hiszen a lakosság életkor szerinti öszszetétele, a rendkívül alacsony nyugdíjak, továbbá a feltűnően magas aktív korú munkanélküliség, illetve a településen élők jövedelem viszonyai, anyagi terhelhetősége a beruházás elfogadottságát, sikeres megvalósíthatóságát alapvetően befolyásolja. A Képviselő-testület előzetes álláspontja szerint a szennyvízhálózat és a - modul rendszerű - tisztítómű megépítése látszik célszerűnek önkormányzati beruházásként, az ingatlan rákötések képeznék a lakossági önrészt. Csanytelek, március 20. Forgó Henrik polgármester

4 4 Csanyi Hírmondó április Jegyzõi tájékoztató A képviselõ-testület üléseirõl A Képviselő-testület április 27. napján tartotta második ülését, mely 1.) napirendje keretében megalkotta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét, mely április 30.-án lépett hatályba. Következő napirendje keretében jóváhagyta az önkormányzat évi pénzmaradványát. 3.) napirendjeként megtárgyalta és jóváhagyta Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodását. 4.) napirendjeként döntött az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére támogatási igénylés benyújtásáról, amely az önkormányzatok felzárkóztatását célozza és a startmunka programhoz kapcsolódó eszközbeszerzési célterületeken egy úgynevezett konténer blokk beszerzésére irányul. 5.) napirendjeként meghatározta a Falunapi programok költségeit, melyet 600 E Ft-ban határozott meg április 23. napján órától a Szent László Általános Iskola tornatermében tartott falugyűlés keretében a lakosság köréből megjelentek tájékoztatást kaptak a település tervezett szennyvíz csatornázásával összefüggő jelenleg már folyó tervezési munkálatokról Dr. Ördögh József tervező mérnöktől és Dely Attila projektmenedzsertől és a várhatóan évben megvalósuló kivitelezéssel összefüggő elképzelésekről. A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető. Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos szabályozást érintő módosításokról A súlyos mozgáskorlátozott személyek minősítési rendszerének keretében kiadott szakvéleményhez kötődően több jogszabály határoz meg külön támogatáshoz, kedvezményhez kapcsolódó jogosultságokat. Az újonnan elinduló minősítési rendszer zavartalan működőképességének biztosítása érdekében a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti 7 pontos háziorvosi szakvélemények felhasználhatósága december 31-éig meghoszszabbodik, így a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények megállapításához érvényességi idejükön belül igazolásként eddig az időpontig még felhasználhatóak. Felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a minősítési rendszer változása miatt a gépjármű szerzési támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje május 15.-ére, míg a kérelmek elbírálási határideje szeptember 15-ére módosult. Az alanyi jogú közgyógyellátottak jogosult körének újraszabályozása A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) módosításáról szóló évi XXXIV. törvény április 14.-ei hatállyal módosította a Szoctv. 50. (1) bekezdés g) pontját. A módosítás a január 1-jei állapothoz képest szűkebb körben, a december 31-én hatályos állapotnak megfelelően szabályozza a közgyógyellátásra alanyi jogon jogosultak személyi körét az alábbiak szerint: az új belépők közül az irányadó nyugdíjkorhatárt nem betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI törvény 3. (2) bekezdés b) pontjának bc) és bd) alpontjában meghatározottakra tekintettel rokkantsági ellátásban részesül, (új belépő); az, aki december 31-én I. és II. csoportos rokkantási nyugdíjra volt jogosult; az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, december 31-én I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjra jogosult személy; az a nyugellátásban részesülő, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és december 31-én I. és II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotukra tekintettel részesült rokkantsági ellátásban. Azoknak a személyeknek az esetében, akiknek a december 31-én fennálló közgyógyellátásra való jogosultsága december 31-ét követően megszüntetésre került, vagy a közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet december 31-ét követően nyújtotta be, ezért el kellett azt utasítani mert öregségi nyugellátott lett, a jogosultságot megszüntető vagy a kérelmet elutasító döntést az illetékes önkormányzat jegyzőjeként a módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül hivatalból felül kell vizsgálnom, s a jogszabályi feltételeknek megfelelő igénylők esetében közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani. Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

5 2012. április Csanyi Hírmondó 5 Földhivatali tájékoztató Energetikai tanúsítvány Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. a) pontja határozza meg az energetikai tanúsítvány fogalmát, mely szerint olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az új építésű épületek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése január 1. napjától a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező. Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány január 1. napjától kötelező az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy az egy évet meghaladó bérbeadás esetén. A fenti Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek kell átadnia, illetve a bérlőnek bemutatnia. Ebben az esetben tehát a Korm. rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve a tanúsítvány elkészítése kötelező, azonban a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a jogszabály továbbra sem írja elő a tanúsítvány földhivatalhoz történő benyújtását. Amennyiben a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat mellett a szerződő felek benyújtják az energetikai tanúsítványt is, a földhivatalok azt befogadják, és a kérelem elbírálását követően irattárba helyezik. Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztató évi 3. szám A három hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyeken és időpontokban történik: május 21. (hétfő) 7 óra Urbán István József A. u óra Gyöngyi Jánosné Arany J. u óra Bugyi István Móricz Zs. u óra n. Kása Józsefné Gábor Á. u május 22. (kedd) 7 óra Sajó-sarok 9 óra Lajos István Nagy I. u óra Tóth József Bercsényi u. 11/c 14 óra Varga András Nagy-gyep május 23.(szerda) 7 óra Papp Balázs Baross G. u óra POSTA előtt Szt. László u óra Kecskeméti István Damjanich u óra Kiss Imre Béla u május 24.(csütörtök) 7 óra Mázsaház 9 óra Kulik György Nefelejcs u 1 10 óra Tábith Béla Pusztaszeri u óra Bencsik Istvánné Dögállás 6 PÓTOLTÁS május 29.(kedd) 9 óra Mázsaház Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ, valamint DÍJKÖTELES. Az oltás díja: 3000,-Ft/eb, a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó. Az oltás árát az ebek összeírásakor, kétpéldányos nyugta ellenében kell befizetni az összeírást végző személynél, a tabletta árának kifizetése pedig oltáskor, a helyszínen történik. Az eboltási igazolványt, valamint az oltás díjának befizetését igazoló nyugtákat szíveskedjenek magukkal hozni! Amennyiben az eboltási igazolványát elveszítette, annak pótlása díjköteles. Dr. Dorogi Zsolt állatorvos

6 6 Csanyi Hírmondó április (Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõk) Közérdekû információk - Az összes segélyhívó telefonszám, tehát a 104 (Mentők), 105 (Tűzoltóság) és a 107 (Rendőrség) ingyenesen hívhatóak bármilyen típusú készülékről! - A 112-es segélykérő szám mobiltelefonról SIM-kártya nélkül is tárcsázható! - A 112-t akkor érdemes tárcsáznia, ha a látott körülményeket észlelve, nem tudja eldönteni, hogy melyik segítségnyújtó szervet hívja! Ez a telefonszám a Rendőrség épületeiben kerül fogadásra, mely jelzés haladéktalanul továbbításra került a megfelelő hatósághoz! - Bármilyen segélyhívó számot tárcsáz, fontos, hogy elmondja nevét, elérhetőségét, gyorssegély esetén a helyszínt ahol az esemény történt, minden körülményt, amit éppen lát és észlel! A hívást fogadó személy kérdezhet Öntől, mely adatok talán feleslegesnek tűnhetnek, de ezek csak azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő szakképzettséggel rendelkező kolléga, a szükséges felszereléssel jelenjen meg a helyszínen! - A 107-es és a 112-es segélyhívó telefonszámok úgy kerültek kialakításra, hogy időrendi sorrendben egymás után helyezi az Önök hívásait, tehát ha a tárcsázást követően azonnal nem veszik fel a telefont, ez azt jelenti, hogy a segélyhívást fogadó személy éppen mással beszél! Ezért kérjük, legyenek türelemmel, mindenképpen fogják fogadni hívásukat! MENTŐK 104 Mindenkit érhet baleset Mentők értesítése: 104, Bemutatkozás! Mi történt? Holt történt? Hány sérült van? Milyen a sérülések jellege? Szükséges -e műszaki mentés? Nyújts elsősegélyt!!! TŰZOLTÓK 105 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban és a vonatkozó helyi Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján lehet végezni. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz írásban be kell jelenten! Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége: Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/ , Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/ órás rendőrségi ügyelet Csanyteleken: Elérhetőségek: 63/ , 20/ RENDŐRSÉG 107 Azokat az anyagokat, amelyek a viselkedést, a tudatot és a hangulatot befolyásolják, kábítószereknek nevezzük. Az anyag fizikai és pszichés függőséget okozhat. A fizikai függőség azt jelenti, hogy a rendszeres használat miatt, egyre nagyobb mennyiségű szert kell alkalmazni ugyannak a hatásnak a kiváltásra, másrészt az elvonási tünetek kellemetlen, gyakran fájdalmas testi élményeket okoznak. A pszichológiai függőség kialakulása esetén az anyag nélkül az élet unalmas, a fogyasztó értékrendje torzul. A szorongásoldásra rendszeresen kábítószert használó személy egyre inkább függ a szertől. Aki azt tanulja meg, hogy stresszhelyzetben pl. marihuánát használjon, nehezen fog felhagyni ezzel a szerrel, sőt kipróbál más, erősebb drogokat is. Ezzel elkezdődik a drogfogyasztói karrier. A kábítószer veszélyes, tönkreteszi az életed, csökkenti az életed minőségét! A kábítószer termesztőjét, árusítóját, fogyasztóját a törvény is bünteti! Ismerd fel a veszélyt, válaszd az ÉLETET! Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Csongrád Mentőállomás Csongrád, József Attila u. 1. sz. Telefon: 63/ Csongrád Rendőrkapitányság? 6640, Csongrád, Pacsirta u sz. Telefon/Fax: 63/ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a., Tel./Fax: (63) Forrás: Csongrádi Rendőrkapitányság

7 2012. április Csanyi Hírmondó 7 Ingyenes hallásvizsgálat! Tájékoztatás! Tanácsadás! Tisztelt csanyteleki Lakosok! Ingyenes HALLÁSSZŰRÉSI NAPOT szervezünk Csanyteleken május 16-án 9 órától az ORVOSI RENDELŐBEN. Vizsgálatra várnak mindenkit, aki valamilyen okból halláscsökkenésre panaszkodik. Fontos, hogy ezen a szűrővizsgálaton együttműködés szükséges a vizsgálóval, ezért gyermekek esetén az iskoláskorúak hallásvizsgálata ajánlott. Hallásvizsgálatot Hajdúné Bujáki Edit szakasszisztens fogja végezni. A vizsgálat időtartama kb. 5 perc. A szűrővizsgálatot Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos vezeti. A mérés eredményéről ingyenes tájékoztatást és tanácsadást fog végezni. A tanácsadás szükség esetén kiterjed egyéb fül-orrgégészeti betegségek (rákszűrés) területére is. Igény esetén kérjük hozza el korábbi fül-orr-gégészeti zárójelentéseit és szakorvosi javaslatait! A főorvos a vizsgálatok eredményéről, a szükséges tennivalókról nemcsak az érintettekkel, hanem a páciens háziorvosával is konzultálni fog a gyógyítás érdekében. Kérjük, egészsége érdekében menjen el a szűrővizsgálatra! Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos Pályázati szám: BGA-11-HA Hallásszûrés! Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a Szent László Általános Iskola 2011 júniusában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek beadott HATÁRTALANUL! Program támogatására írt pályázata sikeresen nyert. Pályázatunk címe: Székelyföld természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése. Erdélyben töltünk el 4 napot május ig, mely idő alatt célunk Erdély megismerése. A program utazási és szállásköltségére összesen ,- forintot nyertünk. A programban 28 fő 7. osztályos, és 4 fő pedagógus vesz részt. Tanulóink és kollégáim lázasan készülnek a program megvalósítására, melyről a későbbiekben még tájékoztatom az olvasókat. Györgyiné Felföldi Éva pályázatíró Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja (Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/ ) havonta egy alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén! A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség ,-Ft+ÁFA áron. További információ Ambrus László ügyvezetőnél KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/

8 8 Csanyi Hírmondó április RECEPT KLUB Narancsos pudingtorta Hozzávalók: 4 narancs, 2 tasak vaníliás pudingpor, g porcukor, 2 tasak vaníliás cukor, 1 liter tej, 1 dl narancslikőr, 1 kész gyümölcstorta alap, 40 g pirított mandulaforgács, pár db málna, 2 tasak tortabevonó zselé, 5 dl fehér muskotályos bor. Elkészítés: Egy narancs héját lereszeljük, a többit meghámozzuk, gerezdekre szedjük. A pudingport elkeverjük 80 g porcukorral, a vaníliás cukorral és 1 dl hideg tejjel kikeverjük. A maradék 9 dl tejet felforraljuk, hozzáadjuk a pudingos tejet, belekeverjük a reszelt narancshéjat és összefőzzük. Amikor sűrű, lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a narancslikőrt. A tortalapra rászórjuk a mandulaforgácsot, rákenjük a pudingport, hagyjuk kihűlni, körkörösen rárakjuk a narancsszeleteket. A torta közepére rászórjuk a málnaszemeket, a fehérbort elkeverjük a maradék porcukorral és a zselatinporral, végül bevonjuk vele a tortát. OLVASÓI OLDAL KULTÚRA Anyák napjára Május első vasárnapján az ég is beborult, Mintha ő is sajnálná a sok-sok gyászolót. Ezen a szép vasárnapon nem mindenki vidám, A drága jó édesanyánk régen elhagyott már. Elmondhatjuk, megettük már a kenyerünk javát, Ezért nem köszönthetjük mi már az édesanyát. Virágcsokorral kezünkbe megyünk temetőbe, Szomorúan elhelyezzük a sír tetejére. Néma fővel, könnyes szemmel köszönetet mondunk, Érezzük, hogy nemsokára velük találkozunk. Ott állnak majd mosolyogva a menny kapujában, Várnak minket szeretettel két karjuk kitárva. Mi boldogan odafutunk, mint gyermekkorunkban, Átölelnek, felemelnek remegő karjukba. De addig, míg az utunknak végére nem érünk, Anyák napján a szívünkben mély fájdalmat érzünk. Sírhalmuknál anyák napján tisztelettel állunk, Elmondjuk a kérésünket és válaszra várunk. De csak várunk nem jön válasz-, elmondjuk imánkat, Mi már csak így köszönthetjük drága jó anyukánkat. Csanytelek, Révészné Irénke Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit! Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes Felelős vezető: Borbás Tamás ISSN (Nyomtatott) ISSN X (Online)

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 4/2009. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) du. 16. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1) A Szent László Általános

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló /20. (III..) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 8. szám 2006. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2006. (V. 31.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. január 31.-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. (XII.31.)

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben