P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006"

Átírás

1 [Épületenergetikai tanúsítás] P Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet Az épületek eladásakor vagy bérlésekor az épületenergetikai tanúsítványnak rendelkezésre kell állni, illetve középületek esetében közzé is kell azt tenni. Ez várhatóan jelentősen megnöveli az épület tulajdonosainak és használóinak a tájékozottságát az épület energetikai jellemzőit illetően és jelentős szerepet játszik majd meglévő épületek felújításában, ami jelentős ösztönzés az épület CO 2 emissziójának csökkentése szempontjából is. Ezen információs anyag a tanúsítási folyamat hátterében húzódó koncepció megértéséhez nyújt segítséget. 1 > Az Épületenergetikai direktívában megfogalmazott követelmények A direktíva 7. cikkelye rögzíti az energia tanúsítvánnyal kapcsolatos követelményeket. 1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy épületek építésekor, eladásakor vagy bérbe adása esetén a tulajdonos rendelkezzen az energia tanúsítvánnyal, illetve adott esetben a tulajdonos ezt a vásárló, a bérlő rendelkezésére bocsátsa. A tanúsítvány nem lehet 10 évnél régebbi. Lakások vagy épülettömbök elkülönített használatra tervezett részeinek esetében a tanúsítási folyamat alapja lehet: a közös fűtési rendszerrel rendelkező épületek esetében az épület egységes tanúsítása, egy másik, ugyanabban az épületben elhelyezkedő, jellemző lakás tanúsítása. A tagállamok kiterjeszthetik a kategóriákat, a 4. cikkely 3. pontjára vonatkozóan. 2. Az épületek energia tanúsítványának tartalmaznia kell a referencia értékeket (például az érvényben lévő szabványos értékeket) annak érdekében, hogy a felhasználók el tudják végezni az összehasonlítást és az értékelést. A tanúsítványnak tartalmaznia kell az energetikai jellemzők költséghatékony javítására vonatkozó javaslatokat is. A tanúsítvány célja az információ közlése, és bármely törvényi vagy egyéb eljárásokra vonatkozó következményeit a nemzeti előírásokkal összhangban kell kialakítani. 3. A tagországoknak biztosítani kell, hogy a több mint 1000 m 2 hasznos alapterületű középületek rendelkezzenek 10 évnél nem régebbi energia tanúsítvánnyal, amit egy kiemelt helyen, jól látható módon közzé kell tenni.

2 A javasolt és tényleges belső hőmérséklet tartományt, és amennyiben indokolt egyéb releváns klimatikus tényezőket is közzé lehet tenni. 2 > Néhány nehéz kérdés Az Épületenergetikai direktíva energetikai tanúsításra vonatkozó része könnyen érthető. Ennek ellenére gyakran felmerül két, értelmezéssel kapcsolatos kérdés. Ki végezheti el az épület energetikai tanúsítását? A direktíva 10. cikkelye kimondja, hogy A tagországoknak biztosítaniuk kell, hogy az energetikai tanúsítást és az ahhoz kapcsolódó javaslatok kidolgozását minősített és/vagy akkreditált szakértő végezze független módon, akár önálló vállalkozóként akár köz-, vagy magán cég alkalmazottjaként. Független szakértő vagyok? Ez egy középület? Azt, hogy a független mód mit jelent, a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk. Logikus megoldás, hogy a tervezést vagy kivitelezést végző vállalat készítheti el a tanúsítványt, amíg a felülvizsgálat független módon zajlik. A tagállamoknak meg kell határozniuk azokat az intézkedéseket, amelyek garantálják a tanúsítványok függetlenségének a létét és az ellenőrzések elvégzésének a menetét. Erre külön figyelmet kell fordítani kisebb vállalatok és magánszemélyek esetén, mert ezeknek érdekükben állhat például jobb minősítést kiadni, ami ronthatja a tanúsítvány hitelességét a közvélemény szemében. Közzé kell-e tenni a tanúsítványt olyan épületekben, mint hotelek, kiskereskedelmi egységek, múzeumok, magánbankok? A közfeladatokat ellátó épületekben a tanúsítványt közzé kell tenni. Ide tartozhatnak például a múzeumok vagy uszodák, de kivételek lehetnek a hotelek, kiskereskedelmi egységek, magánbankok. A végső döntést a tagállamoknak kell meghozniuk. 3 > A tanúsítási eljárás alkalmazásához szükséges lépések A tanúsítási eljárás hatékony alkalmazásához globális szemléletmód szükséges. Egy ilyen megközelítésre mutat példát az alábbi, EU SAVE Enper Exist projekt keretében kidolgozott séma. 3. Információs kampány és általános előkészületek Képzés 4. Képzési anyag Minőségbiztosítási és felügyeleti rendszer 2. Segédanyagok és szoftverek 5. Képzés lebonyolítása 8. Minőségbiztosítás és felügyelet 1. Dokumentált eljárások 6. Állami vagy szakértői szervezet által elvégzett akkreditálás 7. Szolgáltatások biztosítása Szükséges intézkedések általános szemlélete. Előkészítés Akkreditálás Tanúsítás EPBD Buildings Platform > P03_HU_Energetikai tanúsítása 2

3 A fentiek alkalmazásához szükséges különféle intézkedések igen időigényesek. A séma segíthet felmérni a hatékony bevezetéshez szükséges időt. 4 > A CEN ismerteti a különféle módszereket A CEN szabványtervezet hozzáférhető. A CEN szabványtervezet tisztáz néhány, az energetikai tanúsítással kapcsolatban használt fogalmat: Energetikai tanúsítás: eljárás amely lehetővé teszi az energia tanúsítvány elkészítését. Energia tanúsítvány: a tagállam vagy az állam által kijelölt hivatalos személy által készített tanúsítvány, mely tartalmazza az épület energetikai jellemzőit. Energia osztály: egyszerűen megérthető egység (pl. A-tól G-ig) az épület energetikai jellemzőjének a besorolására. Referencia érték: szabványos előírt vagy számított érték, mellyel összevethető az energetikai jellemző. Energetikai mutató: az épület energetikai jellemzőjének a számítása, a mért vagy a számított energiahordozó súlyozott összesítése alapján. Számított energetikai mutató: az épület fűtési, hűtési, szellőzési, HMV és világítási energiafelhasználását számítással meghatározott mutatója. Mért energetikai mutató: az energiafelhasználást méréssel meghatározott mutató. Az Épületenergetikai direktíva bevezetésének megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság megbízta a CEN-t egy szabványcsomag kidolgozásával (lsd.: EPBD Buildings Platform P 02 információs anyag). A PrEN Épületek energetikai jellemzői Energetikai jellemzők kifejezésének és az épületek energetikai tanúsításának módszerei szabvány foglalkozik a különféle lehetséges tanúsítási eljárásokkal. A megfelelő módszert minden egyes tagállamnak magának kell kiválasztania. Szakkifejezések értelmezése A szabvány több, az energetikai tanúsítással kapcsolatos fogalmat is tisztáz. Fontos kiemelni, hogy a tanúsítás és a tanúsítvány fogalmak jelentése más, mint az EN ISO szabványban. Így tehát a tanúsítás szó mást jelent az Épületenergetikai direktívában illetve az Építési termékek direktívában. Mért és számított jellemzők A tanúsítás elvégezhető mért vagy számított értékek alapján. Mindkét módszernek megvannak az előnyei és hátrányai. A számításos eljárás kiemeli az épületből adódó megtakarítási lehetőségeket, míg a méréses eljárás alkalmazása lehetővé teszi az épületmenedzsment szerepének a figyelembe vételét. A releváns jellemzők kiválasztása során figyelembe kell venni az alábbiakat: Új épületek esetén nem áll rendelkezésre mért érték, ezért az egyetlen gyakorlati módszer a tervezési adatokon alapuló számítás. A mért energetikai jellemző az épület tulajdonosának/bérlőjének vagy a használat jellegének megváltozása után érvényét veszti. Meglévő épületek esetén ha nincs tulajdonos változás a mért energetikai jellemző lehet az épületmenedzsmentre utaló adat, így felhasználható az üzemeltetők illetve a felhasználók értékelésére és motiválására. A számított energetikai jellemző meghatározása magában foglalja az épülettel kapcsolatos adatgyűjtést (szigetelés, fűtési rendszer, stb.), ami a javaslatok elkészítése szempontjából is hasznos. Az épület üzemeltetői a saját rendszerükben tárolt adatokból könnyen meghatározhatják az energiafelhasználást (energia számlák, stb.) A mért illetve számított energetikai jellemzők nem feltétlenül ugyanazon energiafelhasználásokat tartalmazzák. A tanúsítványban feltüntetett különféle mutatók A tanúsítványnak tartalmaznia kell egy könnyen értelmezhető, az energiafogyasztásra utaló globális mutatót. Az épületek különféle energiahordozókat igényelnek, pl.: gáz, elektromosság, fa,. A mutató ezek súlyozott összege, reprezentálva az alábbiakat: primer energiaigény, CO 2 kibocsátás, összes energia költség, nettó energiaigény súlyozott összege (a súlyozás alapja lehet bármely, a nemzeti energiapolitika által meghatározott paraméter). EPBD Buildings Platform > P03_HU_Energetikai tanúsítása 3

4 Referencia értékek A szabvány két referencia értéket határoz meg: Előírt energetikai jellemző, amely megfelel az új épületekre vonatkozó tipikus követelményeknek; Épületállomány referencia, amely országos vagy területi szinten az épületek 50% - ánál elért energetikai jellemző értéke. A különféle módszerekről európai fórumon lehet értekezni, további információkért lsd.: Newsletter_ENPER-EXIST_7.pdf A tanúsítvány formája A tanúsítvány formája nagyon fontos abból a szempontból, hogy megkönnyítse az értelmezést a nem szakemberek számára is. A CEN szabványok három tanúsítvány mintát javasolnak, melyek kiindulási alapot jelenthetnek a tagországok számára. Az első példa a számított mutatót és az energia osztályokat mutatja. A második példa tartalmazza a számított illetve mért energetikai mutatót. A harmadik példa folyamatos skálát alkalmaz az energia osztályok helyett. Három, a szabványtervezetben bemutatott tanúsítvány minta. EPBD Buildings Platform > P03_HU_Energetikai tanúsítása 4

5 Tanúsításhoz kapcsolódó európai projektek Dokumentált eljárások Segédanyagok, szoftverek készítése 5 > Az Intelligent Energy for Europe vonatkozó projektjei Számos, az Intelligent Energy for Europe program által támogatott projekt foglalkozik a tanúsítás alkalmazását segítő eszközök kifejlesztésével. Ezen projektek átfogó ismertetése az EPBD Buildings Platform P01 Információs anyagban található. Az alábbi ábra a különféle projektek, és a tanúsítási folyamathoz szükséges intézkedések közötti kapcsolatot emeli ki. Információs kampány Képzés 6 > A bevezetés jelenlegi helyzete a tagállamokban A direktívát januárjában kellett bevezetni. A tagállamoknak a képzett és/vagy akkreditált szakemberek hiánya miatt 3 éves kiegészítő periódus áll rendelkezésére a tanúsítási folyamatok teljes körű bevezetésére. Az EPBD Buildings Platform-ot az Európai Bizottság indította a os Intelligent Energy-Europe program keretein belül. Írányitja a INIVE EEIG (www.inive.org), az EU Közlekedési és Energetikai Minisztériumának képviseletében. Lásd: Európai Közösségek, 2006 EPBD Buildings Platform > P03_HU_Energetikai tanúsítása 5

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 2. SZÁM 31 MÉRÕ KATALIN A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA A hitelkockázatok tõkekövetelményének a bankok saját, belsõ minõsítési rendszerére

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Energiafelügyelet: az információ hatalom

Energiafelügyelet: az információ hatalom Energiafelügyelet: az információ hatalom Hatékony megoldás a költségtakarékos lehetőségek kihasználására és az épület teljesítményének növelésére. 2011. június / Tanulmány Make the most of your energy

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben