P25. Az Épületenergetikai Direktívához kapcsolódó energetikai számítások(1) Bevezetés. [Calculation Procedures]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P25. Az Épületenergetikai Direktívához kapcsolódó energetikai számítások(1) Bevezetés. [Calculation Procedures] 06-02-2007"

Átírás

1 [Calculation rocedures] Dick van Dijk TNO Built Environment and Geosciences Hollandia Kapcsolódó információs füzetek: 02 (CEN szabványok) 03 (Tanúsítás) 10 (Követelmény értékek) z információs füzetek internetről letölthetők. következő, számítási módszerekkel foglalkozó információs füzet (26): számítási módszerekkel foglalkozó második információs füzet kimondottan a Direktívában foglalt követelmények figyelembe vételével vizsgálja az energia felhasználás számítását. Kiemelten foglalkozik azzal, hogy az egyes esetekeben hogyan lehet összhangba hozni a különféle, és néha egymással ellentétes szempontokat. z Épületenergetikai Direktívához kapcsolódó energetikai számítások(1) Bevezetés Direktíva megadja a számítási módszerek keretét. Mit jelent ez Melyek a fő alkalmazások Mi jellemzi az alkalmazható méretezési módszereket Mi az eltérés a tervezéshez képest Mi a CEN szerepe Milyen számítási módszereket alkalmaznak a tagállamok számítási módszerekkel foglalkozó első rész ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. 1 > Mit mond a Direktíva a számítási módszerekről Egységes megközelítés, megkülönböztetésekkel Direktíva megfogalmazza az épületek összesített energetikai jellemzőjének általános számítási módszerére vonatkozó követelményeket. Általánosan az Épületenergetikai Direktíva az egységes megközelítés kialakítását, továbbá az egyenlő esélyek valamint az átláthatóság megteremtését segíti elő. Ugyanakkor az összesített energetikai jellemző kiszámítását illetően teret enged a regionális szintű különbségeknek. z egyensúlyra való törekvést számos célkitűzés megfogalmazza. Ezen célkitűzések megelőzik a Direktíva cikkelyeit, és tartalmazzák azokat a megközelítéseket, melyek az Épületenergetikai Direktíva kidolgozásához vezettek. Idézetek a és 11. jelentésből (a vastag betűs részek a szerző kiegészítései): (10) z épületek összesített energetikai jellemzőjét olyan módszerrel kell kiszámítani, ami regionális szinten tartalmazhat eltéréseket [...] Ezen folyamat általános megközelítése [.] hozzájárul az egyenlő esélyek megteremtéséhez, ami a tagállamok energiatakarékossági erőfeszítéseit illeti,továbbá elősegíti az átláthatóságot a jövőbeli tulajdonosok vagy bérlők számára az energetikai jellemzők vonatkozásában a közösség ingatlan piacán. (21): szubszidiaritás és az arányosság alapelveivel összhangban, amint az Egyezmény 5. cikkelyében is szerepel, az energetikai követelmények rendszerének általános alapelveit, és a célokat közösségi szinten kell meghatározni, de a részleteket a tagállamoknak kell kidolgozniuk. Így minden tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy a saját adottságainak legmegfelelőbb szabályozást alkalmazza. Direktíva tartja magát a célok eléréséhez szükséges minimumokhoz, és nem foglalkozik részletesen azzal, hogy ehhez mire van szükség.

2 Épületenergetikai Direktíva, Függelék 1. rész: 1. z épületenergetikai jellemző számítási módszerének tartalmaznia kell legalább az alábbi pontokat: (a) az épület hőtechnikai jellemzői [..]; (b) hőszigetelés és melegvíz ellátás [..]; (c) légkondicionáló rendszer jellemzői; (d) szellőzés; (e) beépített világítástechnikai rendszerek jellemzői (döntően nem lakóépületek esetében) (f) az épület elhelyezkedése és tájolása, beleértve a külső klimatikus viszonyokat (g) passzív szoláris rendszerek és árnyékolás; (h) természetes szellőzés; (i) belső környezeti paraméterek [..]. (11): közösség további szabványokat fog kidolgozni, mint például a EN 832 és a pren szabványok, beleértve a légkondicionáló-, illetve a világítástechnikai rendszereket érintő kérdéseket is. z Épületenergetikai Direktíva 3. cikkelye a számítási módszer alkalmazásáról Ez a cikkely foglalkozik a számítási módszerrel: tagállamoknak - országos vagy regionális szinten - az épületek energetikai jellemzőjének kiszámítására egy, a Függelékben leírt általános alapelveken nyugvó számítási módszert kell alkalmazniuk,. z alapelvek 1. és 2. részének összhangban kell lennie a műszaki fejlődéssel, a 14. cikkely 2. részében leírt eljárásnak megfelelően, figyelembe véve a tagállamban alkalmazott szabványokat és előírásokat. Ezt a módszert országos vagy regionális szinten kell alkalmazni. z épület energetikai jellemzőjét átlátható módon kell kifejezni,amely tartalmazhat a CO 2 emisszióra utaló mérőszámot is. 3. cikkely egyértelműen meghatározza, hogy a számítási módszereknek tartalmazniuk kell a minimum követelményértékeket is. (Épületenergetikai Direktíva, Függelék 1.rész lásd a lap bal oldalán) Indokolt esetben a megújuló energiaforrások, a kapcsolt hő-, és villamosenergia termelés, a távfűtés és távhűtés, valamint a természetes megvilágítás pozítiv hatásait is figyelembe kell venni (Függelék 2. rész). Ugyanakkor nincs közös recept : a tényleges módszert országos vagy regionális szinten kell alkalmazni. z energetikai jellemző kifejezési módja sincs pontosan előírva (bővebben lásd a 03 információs füzetben). CEN szabványok szerepe z Épületenergetikai Direktíva megjelenése után a 11. jelentésben megfogalmazott törekvésekkel összhangban az Európai Közösség megbízást adott a CEN nek (M 343), hogy dolgozzon ki egy megfelelő számítási eljárást a 3. cikkely alkalmazásának elősegítésére. z eredmény egy - a számítási módszer, a felülvizsgálat, illetve más vonatkozó eljárások elemeire vonatkozó - körübelül 30 tervezetből álló szabványcsomag (bővebben lásd a 02 információs füzetben). 2 > Legfontosabb alkalmazások Áttekintve az Épületenergetikai Direktívát, az alábbi számítási eljárásokat találjuk: Minimum követelmények (4., 5., és 6. cikkely) z energetikai jellemző számszerűsítéséhez szükség van egy, olyan jelzőszámra, ami az új -, illetve meglévő, nagyobb felújítás alatt álló épületek energetikai jellemzőire vonatkozó minimális követelmények alapján segít megítélni az épület megfelelőségét. számítási eredménynek jogi következményei vannak: a nemmegfelelőség az építési engedély megtagadásához vezethet, (pl. Hollandia) vagy pénzbírsággal járhat (pl. Belgium, Flamand régió) és/vagy az országos vagy helyi hatóságok általi figyelmeztetést eredményezhet. Energia tanúsítvány (7.1 cikkely) z épületek energiatanúsítványának kiállításához szükséges energetikai jellemző meghatározása és besorolása. z energetikai jellemzők méréses meghatározása esetén fajlagos értékek is alkalmazhatók a mérési adatok általánosításához. (lásd: 2.2 cikkely). EBD Buildings latform > 25_HU.doc 2

3 számítás eredményének általában nincs jogi következménye; csak tájékoztató adatként használják. (lásd: 7.2 cikkely). Referencia értékek, viszonyítási értékek, és energia megtakarítási javaslatok (lásd: 7.2 cikkely) Általában ugyan azt a módszert használják a referencia-, illetve viszonyítási értékek meghatározásához valamint a költséghatékony energia megtakarítási javaslatok elkészítése során. z eddig felsorolt három alkalmazás definició szerűen az épület szabványos felhasználására vonatkozik. (lásd 2.2 cikkely és a 03 információs füzet). Testre szabott javaslatok Egyértelműnek tűnik, hogy a testre szabott energia megtakarítási javaslatok is ugyanezen módszer szerint készüljenek. Figyelembe kell venni azonban, hogy ehhez esetleg több bemenő adatra és több olyan számításí eljárásra van szükség, melyek szabványos körülmények esetén hiányoznak, vagy helyettük bizonyos értékek kerültek rögzítésre. lternatív rendszerek alkalmazhatósága (lásd: 5. cikkely) Ugyanezen módszer elemei alkalmazhatóak nagy kiterjedésű, új építésű épületek esetén a tervezés azon fázisában, amikor felmerül az alternatív rendszerek műszaki, környezettechnikai és gazdasági szempontból való alkalmazhatóságának lehetősége; például megújuló energia, kapcsolt hőtermelés, távfűtés illetve távhűtés, vagy hőszivattyú alkalmazhatóságának vizsgálata. z új-, Illetve a jelentős felújítás alatt álló épületek: z energetikai jellemzők megfelelőségének megítéléséhez számítási módszerre van szükség. (lásd: 4. cikkely) Rendszeres felülvizsgálat (lásd: 8. és 9. cikkely) Ugyanezen módszer elemei alkalmazhatóak a kazánok és légtechnikai rendszerek rendszeres felülvizsgálata során (lásd 04 információs füzet). 1táblázat: Különféle alkalmazási lehetőségek összefoglalása lkalmazás Vonatkozó Jellemzők Következmények cikkely Energetikai jell. minimum 4., 5., 6. szabványos Jogi következmények követelmények Energetikai jell. tanúsításhoz 7. szabványos Csak tájékozató adat Javaslatok a 7. szabványos Csak tájékozató tanúsítványhoz Testre szabott javaslatok -- rojekt specifikus adat Csak tájékozató adat 3 > számítási módszerek fő tárgykörei célnak megfelelő számítási módszer kiválasztása a számítás céljától függ. z előző fejezet alapján - a direktívához kapcsolódóan az alábbi fő célkitűzések fogalmazhatók meg: Új és meglévő épületek: z energetiai tanúsítvány elkészítéséhez számítási módszerre van szükség (lásd: 7. cikkely) Minimum követelmények (4., 5., és 6. cikkely): Lehetővé kell tenni az országos vagy helyi hatóságoknak, hogy érvényt szerezzenek az új vagy jelentős felújításon átesett épületek esetében az energetikai jellemzőre vonatkozó minimum követelményeknek. Lehetővé kell tenni a tervező számára, hogy helyesen döntsön a különféle rendszerek között, feltárva a legfontosabb energiamegtakarítási lehetőségeket, és a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságát. Meg kell határozni azokat az adatokat, melyek lehetővé teszik az összehasonlítást az azonos rendeltetésű épületek között, ugyanazon EBD Buildings latform > 25_HU.doc 3

4 országon vagy területen belül. Jogi háttér (országos szinten) Számítási módszerek Jogi háttér (EU) Hiteles, pontos Összehangolt (országos ill. helyi szinten) Egyértelmű, megismételhető Érvényesíthető Ellenőrizhető Megbízható Átlátható (formailag) Egyedi 1. ábra Direktívához kapcsolódó számítási eljárásokra vonatkozó minőségi követelmények Széleskörűen alkalmazható Gazdaságos és hatékony Nyitott az innovatív megoldásokra Átlátható (tartalmilag) Energetikai tanúsítvány (7. cikkely): Lehetővé kell tenni a meglévő épületek jelenlegi állapotának pontos értékelését és az energetikai jellemző javítását célzó javaslatok elkészítését. Meg kell határozni azokat az adatokat, melyek lehetővé teszik az összehasonlítást az azonos rendeltetésű épületek között, ugyanazon országon vagy területen belül. Meg kell teremteni a minimum követelmények és a tanúsítás számítási eljárásának összhangját. Ez különösen új, illetve a meglévő, jelentős felújításon átesett épületek esetében fontos. Európai szintű összehasonlítás Figyelembe véve, hogy a módszerek nemzeti vagy helyi szinten különbözőek lehetnek, a cél, hogy olyan adatokat határozzunk meg, melyek lehetővé teszik az összehasonlítást az azonos rendeltetésű épületek között, Európán belül jelenleg még túlságosan távoli. Tervezési segédlet Direktívához kapcsolodó számítási módszer lehetővé teszi az épületek gazdasági szempontból legkedvezőbb energetikai jellemzőjének a meghatározását, így a tervezési folyamat során jelentős szerepet játszhat. Ebből a szempontból a Direktíva bizonyos fokig tervezési segédletnek is tekinthető. Összehasonlítva a tényleges tervezési segédletekkel, a Direktíva nem ad támpontot a tervezőknek - a gyakran meghatározó szerepű tervezést megelőző lépésekhez. Ezen túlmenően, egy adott tervezési folyamat optimalizálása érdekében a tervezőnek az előírások betartásának megítéléséhez szükséges szabványos értékeknél sokkal konkrétebb adatokra van szüksége. 4 > Direktívához kapcsolódó számításokra vonatkozó minőségi követelmények z 1. ábra (balra) a Direktívához kapcsolódó számításokra vonatkozó legfontosabb minőségi követelmények rövid áttekintését mutatja. z alkalmazástól és a céltól függően az egyes szempontok fontosak illetve kevésbé fontosak lehetnek. Bizonyos minőségi jelzők alkalmazása nem vitatott, mint például egyértelmű, átlátható, és megbízható. Más jelzők többé-kevésbé ellentmondóak is lehetnek, például egyértelmű kontra széleskörűen alkalmazható, pontos és egyedi kontra gazdaságos. Ez utóbbi esetekben meg kell találni az összhangot, a számítás módszerétől és a céljától függően. következő (2.) számítási módszerekkel foglakozó információs füzet kifejezetten ezekkel az esetekkel, valamint az egyes minőségi szempontok ismertetésével foglakozik. Egyetlen módszer minden esetre z Európán belüli regionális eltéréseknek - a klimatikus viszonyok, építési tradíciók és felhasználói szokások vonatkozásában hatása van az alkalmazott számítási módszerekre, a bemenő adatokra és ebből következően az energetikai jellemzőre is. Ezek az eltérések különbözően hatnak a pontosságra és az egyszerűsítésekre. Ezen túlmenően az energiapolitikai és társadalmi is szerepet játszanak, például az alábbiak vonatkozásában: felülvizsgálat (épületenergetikai tanúsítvány) költsége; ez jellemzően az épület típusától és rendeltetésétől függ, de egyéb, költségmegosztáshoz vagy haszon elosztáshoz vezető kezdeményezések is befolyásolják. gázra, olajra, elektromos áramra és egyéb energiahordozókra vonatkozó energiaátalakítási tényezők, a primerenergia és/vagy a CO 2 EBD Buildings latform > 25_HU.doc 4

5 emisszió meghatározásához. minimum követelmények szintje: minél szigorúbbak az energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények, annál jobbam jelentkezik a számítási módszer megismételhetőségére és egyértelműségére vonatkozó igény; ez függhet az épület rendeltetésétől is. CEN szabványok Direktíva bevezetését elősegítő CEN szabványoknak széles körűen alkalmazhatóaknak kell lenniük, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a különféle célokhoz, valamint országos illetve helyi szintű eltérésekhez: Számos szabvány tartalmaz országos szinten - választási lehetőséget a különféle lehetőségek között. Bizonyos szabványok (leginkább a részletesek) tartalmaznak referencia eljárásokat, és lehetővé teszik az országosan alkalmazott (gyakran egyszerűsített) módszerek függelékként történő csatolását. legtöbb szabvány lehetővé teszi a bemenő adatok és határfeltételek országos szintű egyedi - meghatározását. Direktívához kapcsolódó CEN szabványokról bővebben a 02 információs füzetben olvashat. Ezen túlmenően néhány CEN szabvány nem tartalmazza a részletes számítási módszereket, de megadja a számítási módszerek adott részeire vonatkozó (minimum) követelményeket; bizonyos esetekben információs bázisként (irányelvek) segítik az adott országban alkalmazandó módszerek kidolgozását. Nincs olyan CEN szabvány, amely minden részletre kiterjedően megadná az épületek energetikai jellemzőinek (beleértve az egyes rendszerek energetikai jellemzőit) számítási módszereire vonatkozó követelményeket. Egy ilyen adatbázis kidolgozása nem egyszerű, különsen akkor, ha a számítási eredményekre vonatkozóan csak kis mértékű eltérés megengedett (fokozott szintű egyértelműség és megismételhetőség), és az energia megtakarítási lehetőségeket, illetve a megújuló energiaforrások felhasználhatóságát a lehető legszélesebb körben fel kell tárni. Ugyanakkor, amint az a következőkben kiderül, a legtöbb tagállamban égető szükség van a teljes körűen leírt számítási módszerekre. Ez közvetlen összefüggésben van a különféle minőségi követelmények rangsorolásával. Ez a fejezet az EBD Concerted ctions projekt Eljárások című központi témaköréből származó információk felhasználásával készült. (www.epbd-ca.org) 5 > számítási módszerek alkalmazása az egyes tagállamokban tagállamokban alkalmazott számítási módszerek Minden egyes alkalmazási területen a tagállamok az alábbiak közül választhatnak (vagy kombinálhatják azokat): részletes számítási módszer kötelező jellegű előírása; a számítási módszerekre vonatkozó követelmények előírása; döntési szabadság engedélyezése. z első megközelítés az egyértelmű, megismételhető és ellenőrizhető módszereket, az utolsó megközelítés a széleskörű alkalmazhatóságot helyezi előtérbe. Egy, az EBD Concerted ction projekt keretében áprilisában elvégzett felmérés adott előzetes képet a tagállamok tevékenységéről. felmérés eredményét a 2. ábra összegzi. EBD Buildings latform > 25_HU.doc 5

6 % of M.S. HCV,ctr L,sys C,sys E 100% 75% 50% 25% 0% V,sys tot, CO2,.. H,sys HC,nd 3.ábra közeljövőben CEN szabványt bevezetni szándékozó tagállamok aránya Jelmagyarázat: E: Energetikai tanúsítvány (pren 15217) tot, CO2: Összes energiafelhasználás, primer energia, CO2 (pren 15603) HC,nd: Fűtési és hűtési energiaigény (pren ISO 13790) H,sys: Fűtési rendszerek (pren 15316) V,sys: Légtechnikai rendszerek (pren 15241) C,sys: Hűtési rendszerek (pren 15243) L,sys: Világítástechnikai rendszerek (pren 15913) HCV,ctr: Épület automatizálás (pren 15232) Új építésű lakóépület Meglévő lakóépület Új építésű nem-lakóépület Jelmagyarázat: : Részletesen leírt számítási módszer : Részletesen leírt számítási módszer, de alternatív megoldások is engedélyezettek (feltételekhez kötötten) : Bármely engedélyezett módszer alkalmazható : Nem ismert vagy előkészítés alatt 2. ábra z EBD Concerted ction projekt keretében, 2005-ben végzett előzetes felmérés eredményei tagállamok többsége (új épületeknél)a minimum követelmények teljesítésének vizsgálatára részletes számítási módszert ír elő - kötelező jelleggel - különösen lakóépületek esetében. Nyilvánvaló, hogy az esetleges jogi következmények miatt az egyértelműség, megismételhetőség és ellenőrizhetőség kiemelt minőségi követelmények. Több tagállam választ ugyanakkor (meglévő épületeknél) részletes számítási módszert az energetikai tanúsításhoz is. Részben azért, mert ugyanazt a módszert kívánják alkalmazni, mint új épületeknél ( következetesség ), illetve azért, mert a széles körben alkalmazható módszerekkel szemben előnyben részesítik az egyértelmű, megismételhető és ellenőrizhető számítási eljárásokat a tanúsítás során. CEN szabványok alkalmazása a tagállamokban Direktívát januárja óta alkalmazni kell. megadott idő rövidsége miatt lehetetlen volt, a tagállamokban a Direktíva bevezetése előtt alkalmazható, a Direktívával kapcsolatos CEN szabvány-csomag jóváhagyása és publikálása. Ebből következően a tagállamoknak a törvényi háttér előkészítése során saját, meglévő vagy új előírásaikra kell hivatkozniuk. Egy, az EBD Concerted ctions projekt keretében 2006 nyarán készült felmérés alapján képet alkothatunk a CEN szabványok várható alkalmazásáról. felmérés eredményét a 3. ábra összegzi (balra). Meglévő nem-lakóépület Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb esteben a válasz nem volt egyértelmű (igen vagy nem): a tagállamok többsége gyakorlati alkalmazást tervez, azaz az adott CEN szabványoknak csak egy részét kívánja felhasználni. Más tagállamokban az épületekre vonatkozó előírások nem nemzeti szabványok, de például a számítási módszereket (vagy azok egy részét) előírások rögzítik. Ebben az esetben az előírások kidolgozása során vagy alkalmazzák a CEN szabványokat (vagy azok egy részét) vagy nem. Így a részlegesen igen értelmezéstől függően igen vagy nem válasznak is tekinthető. EBD Buildings latform > 25_HU.doc 6

7 Bővebb információért kérjük, látogasson el a című weboldalra, ahol többek között megtalálhatóak az alábbiak: 02 információs füzet a CEN szabványokról Előadások anyagai Gyakran feltett kérdések, tagállamokban alkalmazott vagy alkalmazandó megközelítések EBD Concerted ction projekt keretében elvégzett összehasonlítása azt mutatta, hogy az épület típusától és rendeltetésétől függően, különféle módszerek kerültek kidolgozásra például az épület és az egyes rendszer elemek kezelésére (teljes körű vagy egyszerűbb számítási módszer), a hőegyensúlyi számításokra vonatkozóan (időszakos, havi vagy órás) és az egyes rendszerelemek részletes jellemzőivel (hiba határok, legkedvezőbb tapasztalati értékek vagy tanúsított jellemzők) kapcsolatosan. Mivel a tagállamoknak csak korlázotott mértékű tapasztalatuk van az egyesített energetikai jellemző számítási módszereivel kapcsolatban, a következő években a további feladatokat a gyakorlati tapasztalatok felhasználása, és a meglévő módszerek nemzetközi szintű összehasonlítása alapján kell elvégezni. Bővebb információ különösen a minőségi követelményekre vonatkozóan a következő, számítási módszerekkel foglakozó információs füzetben található. rendelkezésre álló adatok frissitése a további információs füzetekben várható. z EBD Buildings latform-ot az Európai Bizottság indította a os Intelligent Energy-Europe program keretein belül. Írányitja a INIVE EEIG (www.inive.org), az EU Közlekedési és Energetikai Minisztériumának képviseletében. Minden jog fenntartva. Lásd: Európai Közösségek, 2007 Másolatok készítése csak a forrás feltüntetésével engedélyezett. EBD Buildings latform > 25_HU.doc 7

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

P26. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számítások (2) Minőségi követelmények. [Energetikai számítások]

P26. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számítások (2) Minőségi követelmények. [Energetikai számítások] [Energetikai számítások] P26 06-02-2007 Dick van Dijk TNO Built Environment and Geosciences Hollandia www.buildingsplatform.eu Kapcsolódó információs füzetek: P02 (CEN szabványok) P03 (Tanúsítás) P10 (Követelmény

Részletesebben

P01. Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek. [SAVE projektek ismertetése] 10-04-2006. 1 > SAVE projektek

P01. Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek. [SAVE projektek ismertetése] 10-04-2006. 1 > SAVE projektek [SAVE projektek ismertetése] P01 10-04-2006 Søren Aggerholm Dán Építéstudományi Intézet, SBi Dánia www.buildingsplatform.eu Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek A dokumentum

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Épületek energiafelhasználása Az európai országokban az összes primer

Részletesebben

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Épületek energiafelhasználása Az európai országokban az összes primer energia felhasználás

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények

Az épületenergetikai követelmények Az épületenergetikai követelmények Dr. Szalay Zsuzsa. Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás 2015.09.27. Hová tart az épületenergetikai szabályozás? Közel nulla követelmények 2016.02.15. 34. / Közel nulla

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Előadó: Kozma Hilda Tartalom 1. Épületek energetikai tanúsítása 2. Épületenergetikai korszerűsítés projekt menedzsment Csak egy újabb papír?

Részletesebben

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Pollack Expo 2016 2016. február 25. dr. Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA www.euronet50-50.eu 50.eu EURONET 50/50 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA BEVEZETŐ Az EURONET 50/50 projekt keretében sor kerül a hálózatban

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Hogyan tovább energetikai követelmények?

Hogyan tovább energetikai követelmények? Hogyan tovább energetikai követelmények? Dr. Csoknyai István BME egyetemi docens MEPS KONFERENCIA BME 2009. május 20. Tartalom 1. rész: 2002/91/EK IRÁNYELV 2. rész: Átdolgozó javaslat (2008/0223) I. rész

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

P02. Az Épületenergetikai Direktíva EU tagországokban történő bevezetésének támogatására kidolgozott CEN szabványok. [Information on standardisation]

P02. Az Épületenergetikai Direktíva EU tagországokban történő bevezetésének támogatására kidolgozott CEN szabványok. [Information on standardisation] [Information on standardisation] P02 11-04-2006 Jaap Hogeling ISSO CEN-BT WG173 vezetője Hollandia www.buildingsplatform.eu A direktíva alkalmazásához szükséges, hogy az EU tagállamok szabályozzák: az

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2014. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 év (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14.

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14. AZ ISO 50001 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) 2013. Május 14. MI IS AZ ENERGIA? Energia: Villamos energia, gáz, üzemanyag, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló energiahordozó. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal ZÖLD ENERGIA 4. BKIK Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető Budapest 2011.10.26. HIDRO-GEODRILLING Geotermikus Energiát

Részletesebben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén Alaprajz Tervezői Napok - BME, Magasépítés Tanszék - Ea: Medgyasszay Péter PhD Fenntartható ház. Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház mentén Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök,

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Előzmények

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ] [Általános információ] P39 0 1 0 5-2 0 0 7 Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands www.buildingsplatform.eu Az EPBD Buildings Platform megvalósítását az INIVE EEIG (International

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése 3% 1,5 % Győrfi Annamária Zöldgazdaság Fejélesztési Főosztály - főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Az irányelv átültetésének

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Közel nulla energiaigényű épületek EPBD definíció: 1.

Részletesebben

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék 2013.11.06. Középület állomány típusépületei Középületek elemzése Állami és önkormányzati

Részletesebben

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Mi az, amit a Direktíva előír? Új szabályozás (számítási módszer és követelményrendszer) Felújításokra is kiterjedő követelményrendszer

Részletesebben

e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára

e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára Az e-tanúsítás internetes elérésű országos hatáskörű, központi adatbázis alapú alkalmazás, az Országos Építésügyi Nyilvántartások része. Az energetikai

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON Dr. Tóth Péter egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék 2009. 04. 14. Épületek energiafelhasználása

Részletesebben

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09.

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Az auditról általában Az audit jelentése Az "audit" szó mai jelentése már

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében 2016.05.02. Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében 1 Sólyomi Péter Központi Vizsgálólaboratórium vezető Szabványügyi igazgató Épületfizikai előírások és a közeljövőben

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet Hatályos: 2021.01.02-39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített környezet

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2016. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 a (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

GINOP ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

GINOP ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GINOP ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ főtitkf titkár Főtitkár CEPI-CEAB CEAB CEPI Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel,

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász 2016.11.04. Vállalkozói költségek csökkentése A vállalkozás energia felhasználásának csökkentése beruházással A vállalkozás energia felhasználásának

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD irodavezető ügyvéd egyetemi docens

Dr. Szuchy Róbert, PhD irodavezető ügyvéd egyetemi docens ENERGIA AUDITTAL ÉS AZ ISO 50001-ES SZABVÁNNYAL KAPCSOLATOS ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK Dr. Szuchy Róbert, PhD irodavezető ügyvéd egyetemi docens Az energiahatékonysági irányelv átültetése a magyar

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Befektetési és megtakarítási lehetőség: a saját házam energiahatékony épületfelújítás

Befektetési és megtakarítási lehetőség: a saját házam energiahatékony épületfelújítás Befektetési és megtakarítási lehetőség: a saját házam energiahatékony épületfelújítás Győr, 2011.06.03 Tartalom Sláger az energia Minden ingatlantulajdonos érintett Iránytű : energiatanúsítvány Segítség:

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal Az energiahatékony építés és korszerűsítés követelmény-rendszere Jenei Dávid energetikai mérnök 2015. április 16. Előzmények - 7/2006

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben