17. szám 125. évfolyam május 28. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM"

Átírás

1 17. szám 125. évfolyam május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról... 3/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére (2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt)... Oldal Egyéb közlemények Hirdetmény Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról 1.0. A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja a MÁV Zrt. képzési folyamatának (képzések tervezése, engedélyezése, szervezése, elszámolása) szabályozása, a képzések társasági szintű egységes kezelése és koordinálása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. A szabályzat hatálya: A szabályzat személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. munkavállalóinak valamennyi képzésére, legyen az egyéni vagy csoportos (iskolarendszerű képzések, nyelvi képzések, tanfolyamok, tréningek, konferenciák, stb.), valamint a képzésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület 3.0. FOGALMAK Személyzetfejlesztés: A személyzetfejlesztés a vezetők és munkatársak ismereteinek tudatos és tervszerű fejlesztése, a társaság stratégiai céljainak megvalósítása érdekében. Célja a folyamatosan változó, fejlődő külső és belső környezethez történő alkalmazkodás, továbbá a jelenlegi és jövőbeni feladatok ellátása miatt támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében történő célirányos munkavállalói fejlesztés.

2 834 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Kvalifikáció: Végzettségek, képzettségek és kompetenciák összessége, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek, illetve amivel a munkavállaló rendelkezik. Képzési szükséglet: A MÁV Zrt. stratégiájából, illetve a szervezet-, és a kapcsolódó személyzetfejlesztési stratégiájából levezetett, a jelenlegi és/vagy jövőbeni munkakör betöltéséhez szükséges és a meglévő kvalifikációk közötti különbségekből eredő képzés-fejlesztési igény. Iskolarendszerű képzés: Hallgatói, vagy tanulói jogviszonnyal járó képzési forma. (Hallgatói jogviszony a felsőoktatás keretében zajló iskolarendszerű képzések alap-, mester-, doktori-, felsőfokú szak-, és szakirányú továbbképzés- esetén jön létre. Tanulói jogviszony a középfokú alapképzés során jöhet létre, függetlenül attól, hogy a résztvevők tanulmányaikat milyen képzési formában végzik.) Tanfolyami képzések: A felnőttképzésről szóló CI. törvény szerinti, olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet képzési szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett (OKJ-s képzések), a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) által lebonyolított, vagy külső intézmény által végzett (pl. vasútszakmai képzések, a vasútüzem ellátásával és közvetlen kiszolgálásával kapcsolatos munkakörökre felkészítő, illetve továbbképző tanfolyamok). Tréningek: Kompetenciafejlesztést, készségfejlesztést, ismeretbővítést szolgáló fejlesztési programok. A tréning olyan oktatás, továbbképzés, amely a személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését biztosítja. Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokkal, ezek elemzésével, feldolgozásával támogatja. Konferenciák: A konferenciák olyan hivatalos rendezvények, amelyek előre meghatározott napirend és program szerint zajlanak adott témakör, kérdéskör tárgyalása mentén. Idegen nyelvi képzések: Kiemelt európai nyelveken, valamint határnyelveken jellemzően kiscsoportos formában szervezett program. Időszakos oktatás: Az adott munkakör ellátásához szükséges ismeretek készségszintű elsajátítása és az elsajátított ismeret szinten tartása céljából tartott rendszeresen ismétlődő elméleti és gyakorlati oktatás (pl. munkakörhöz kapcsolódó műszaki, egyéb szakszolgálati szakmai, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, üzembiztonsági-, vegy-tűz-vagyon- hon és polgári védelmi ismeretek). Az időszakos oktatások mindenkori rendjét az O.1. számú Oktatási Utasítás tartalmazza. Külső képzések: Olyan tanfolyamok, tréningek, konferenciák, amelyek külső fél (oktatási, képző intézmény, tanácsadó cég) által előre meghirdetett programok. Lehetnek a társaság által külső féltől megrendelt konkrét fejlesztési célú képzési programok, vagy nem vállalat specifikus, nyitott programok Belső szakmai programok: A humán stratégiához vagy a vasút működéséhez kapcsolódó olyan szakmai, illetve készségfejlesztő programok, amelyek központilag meghatározottak és tervezettek. A belső szakmai programok több szervezeti egység munkavállalóit érinthetik, vagy adott főtevékenységi kör vezetője által meghatározott szervezeti egység szintű programok (pl. belső szakmai konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési programok). Tanulmányi szerződés: A Munka Törvénykönyvének a alapján a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás, amelyben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt új tudás, szakismeretek elsajátítására, a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a szerződés szerinti tanulmányokat folytatja és a végzettség megszerzését követően meghatározott ideig a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. Munkáltatói kötelezés: A munkáltató a Munka Törvénykönyvének 103. (4) bekezdése alapján kötelezheti a munkavállalót az általa kijelölt tanfolyamon vagy képzésen való részvételre és az előírt vizsgák letételére, a munkavállaló munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. Felnőttképzési szerződés: A felnőttképzésről szóló CI. törvény 20. -ában meghatározott a MÁV Zrt. munkavállalója és a BGOK vagy a szakképzést/felnőttképzést folytató képző intézmény között valamely képesítés, ismeret vagy kompetencia megszerzése céljából kötött szerződés. SAP fogalmak: Képzéstervező folyamatgazda: Háttértáblák, listák, statisztikák előállításával, aktualizálásával támogatja a képzéstervezési/szervezési folyamatot, továbbá a folyamat szereplői számára szakmai támogatást, tanácsadást biztosít. SAP HR rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása, kezelése, és a jövedelemmel kapcsolatos elszámolások történnek.

3 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 835 SAP LSO rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a képzések nyilvántartása és kezelése történik. SAP képzési ténykatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tanfolyamok/képzések strukturált katalógusa. SAP képzési tervkatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tervezett tanfolyamtípusok strukturált katalógusa A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 4.1. Képzéstervezés A képzéstervezési időszak októbertől decemberig tart a következő naptári évre vonatkozóan. A tervezés célja a következő évre irányuló, egyéni vagy csoportos képzési igények meghatározása képzési típusok szerint, valamint a részvétellel kapcsolatos képzési költségek megtervezése, a MÁV Zrt. üzleti tervével összhangban. A képzéstervezés alapvetően az adott munkakör betöltéséhez előírt kvalifikáció hiányából származó szükségletek meghatározása Képzéstervezési alapelvek A képzés alapvetően a humán tőkébe történő befektetés. A felkészült, kvalifikált munkaerő termelékenysége magasabb, nagyobb hozzáadott érték előállítására képes. A változó működési feltételrendszerhez való alkalmazkodás a tudás szinten tartásán túl a munkavállalók folyamatos fejlesztését igényli. Ugyanakkor a fejlesztés költségigényes, ezért nagyon fontos, hogy a munkáltató a saját stratégiai érdekeit szem előtt tartva olyan munkavállalók továbbtanulását támogassa, akik már bizonyították rátermettségüket, szakmai alkalmasságukat és saját maguk is motiváltak a továbbtanulásban. A képzéstervezés alapja a munkaköri és pozíció követelmények, a hatósági előírások és belső utasítások, valamint a technikai és technológiai fejlesztések által meghatározott képzési, fejlesztési igények, a HR irányelvek, szakmai szabályzatok és tervek, a társasági üzleti terv valamint a tanulmányi szerződések. Képzéstervezéshez bemeneti információt jelentenek a karrier-, és utánpótlástervezés, a teljesítménymenedzsment és a szervezettel kapcsolatos változáskezelési folyamat során meghatározott képzési igények. Az egyes munkavállalókra történő képzéstervezés a MÁV Zrt. szervezetén belül egységesen, az SAP LSO moduljának alkalmazásával a Személyzetfejlesztési terület koordinációja mellett történik. A munkáltatói jogkörgyakorló felelős a képzési igények meghatározásáért, az e tárgyban elkészített írásbeli előterjesztése alapján a humánpartnerek végzik a képzési igények rögzítését. A belső szakmai programok tervezése, a főtevékenységi körök vezetőivel történt egyeztetés, az adott év társasági és szervezeti egység szintű céljainak, továbbá az elindult vállalat specifikus humán/személyzetfejlesztési programok alapján történik. Az adott évben a csoportos nyelvi képzések indítása központi döntés alapján történik. Egyéni nyelvi képzésben való részvétel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az időszakos oktatások megtervezése a munkáltatói jogkörgyakorló vezetők és az oktatótisztek közös feladata az O.1. Oktatási Utasítás szerint. Az időszakos oktatások megtervezése nem az SAP LSO rendszerében történik Képzéstervezés folyamata Az SAP LSO rendszerében az alábbi képzések tervezése történik: BGOK által szervezett belső szakmai képzések Iskolarendszerű képzések Egyéb külső képzések (tanfolyamok, konferenciák, tréningek) Belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési, programok) Nyelvi képzés A képzéstervezési folyamat lépései: a) Képzési tervkatalógus kialakítása A Humánerőforrás igazgató, a Személyzetfejlesztési terület vezetője, valamint a BGOK vezetője egyeztet a tervezési időszak képzési katalógusáról. A katalógusban bekövetkezett módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerben. A képzési tervkatalógus részei: o BGOK-s képzések, o MÁV Zrt. külső képzések b) Előzetes tervrészvételek létrehozása Az előző évről áthúzódó képzések és részvételek (iskolarendszerű és egyéb tanfolyami képzések) a képzési tervben történő megjelenítése a képzéstervező folyamatgazda által központilag történik. (Ebbe a körbe nem tartoznak bele az előző évben bármely okból elmaradt képzések.) c) Képzések megtervezése A képzéstervező folyamatgazda megnyitja az SAP LSO rendszerben a terv képzési katalógust a képzéstervező humánpartnerek részére, valamint a tervkatalógusba központilag átforgatott előzetes tervrészvételekről tájékoztatást küld excel formátumban. A humánpartnerek a munkáltatói jogkörgyakorlókkal megterveztetik munkavállalónként a képzéseket.

4 836 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A tervezett képzéseket a képzéstervező humánpartner rögzíti az SAP LSO terv katalógusában és egyidejűleg ellenőrzi a képzéstervező folyamatgazda által berögzített áthúzódó képzések helyességét, rögzíti az esetleges eltéréseket. d) Új, a tervkatalógusban nem szereplő tanfolyami igény Új (külső vagy belső) képzési igény (konferencia, tréning, tanfolyam) esetében a humánpartner elektronikus úton jelzi a szervezeti egység igényét a Személyzetfejlesztési terület vezetője felé (program megnevezése, létszám, időtartam, javasolt képző, időpont/negyedév, költség). A Személyzetfejlesztési vezető egyeztet ezen képzési igényekről a Humánerőforrás igazgatóval, a szakmai területet irányító, felelős vezetővel és a BGOK vezetőjével. Ha szükséges intézkedik, hogy a képzéstervező folyamatgazda rögzítse a tervkatalógusban az új képzést, valamint értesíti ennek megtörténtéről a képzéstervező humánpartnereket, akik az érintett munkavállalókat rögzítik az új képzésre. e) Belső szakmai programok rögzítése A Személyzetfejlesztési vezető egyeztetéseket folytat a főtevékenységi körök vezetőivel a belső szakmai programok képzési igényeiről. A belső szakmai igényeket a Személyzetfejlesztési terület munkatársai rögzítik központilag a képzési tervkatalógusba. f) Képzési tervkatalógus lezárása és a berögzített terv részvételek összesítése A tervezésre kiadott határidő leteltével a képzéstervező folyamatgazda zárolja az SAP képzési tervkatalógusát, ezzel a tervezési időszak első szakasza lezárul. g) Képzési terv szakmai egyeztetése és módosítása A területi humánpartner vezetők egyeztetik a pályavasúti területi központok vezetőivel a képzési tervet, majd a módosításokat írásos formában megküldik a képzéstervező folyamatgazdának. A humánerőforrás igazgató és a személyzetfejlesztési vezető egyezteti a Pályavasút szakmai főosztályainak vezetőivel, valamint a fő tevékenységi körök vezetőivel a képzési tervet, majd írásos formában megküldik a szükséges módosításokat a képzéstervező folyamatgazdának. A beérkezett terv-módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerében. h) A berögzített, egyeztetett terv alapján az előzetes képzési költségek meghatározása Az előzetes képzési terv költségeket a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával a képzéstervező folyamatgazda átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezet részére, aki az így megkapott képzési költségeket az üzleti tervbe beépíti. (Az üzleti tervben a képzési költség a következő részletezettséggel kerül meghatározásra: Pályavasúti üzletág összesen, valamint a Funkcionális szervezetek üzleti tervezési egység mélységben) i) Módosított tervek munkáltatói jogkörgyakorlók általi jóváhagyása A képzéstervező folyamatgazda előállítja az SAP LSO rendszeréből a módosított képzési tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezeket eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi a módosított képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, humánpartnereiknek és a területi humánpartner vezetőknek valamint a humánpartner-koordinátoroknak. Az illetékes humánpartner aláíratja a képzési tervet a munkáltatói jogkörgyakorlóval, aki aláírásával ismeri el a szervezeti egységét terhelő képzési igényeket és költségeket, valamint azt, hogy az érintett munkavállalók az adott képzések feltételeinek megfelelnek. Ezen munkavállalók számára egyúttal vállalja a képzésben való részvétel biztosítását. j) A képzési terv véleményeztetése és jóváhagyása A képzési tervet a Humánerőforrás igazgató az Mt. 21. (2) bekezdése és 65. (3) bekezdésének c) pontja alapján kiadja véleményezésre az érdekképviseletek részére. Az érdekképviseletekkel történő véleményeztetést követően a képzési tervet a Humánerőforrás igazgató és a Kontrolling igazgató hagyja jóvá. k) A módosított képzési tervek alapján az operatív képzési költség tervek meghatározása A módosított képzési terv költségeket operatív szervezeti egység mélységben, havi eloszlás meghatározásával, a képzéstervező folyamatgazda a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezete részére, aki az beépíti a MÁV Zrt. operatív tervébe. l) A jóváhagyott képzési terv eljuttatása a munkáltató jogkörgyakorlók számára A képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezt eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi ezeket a jóváhagyott képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, az illetékes humánpartner-koordinátoroknak, illetve humánpartnereknek, továbbá a területi humánpartner vezetőknek. m) Képzéstervezés lezárása, a tervezett részvételek áthelyezése A képzéstervező folyamatgazda lekérdezések futtatására megnyitja a tervkatalógust a humánpartnerek részére, majd a berögzített tervezett részvételeket előjegyzésként áthelyezi az SAP LSO ténykatalógusába.

5 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője Képzések szervezése Képzésszervezési alapelvek A MÁV Zrt. munkavállalóinak képzéseken való részvételeit az SAP LSO tényképzési katalógusában tartja nyilván. A BGOK által szervezett tanfolyamok ténykatalógusba történő rögzítéséért a BGOK tanfolyamszervezője a felelős. Az iskolarendszerű képzések ténykatalógusba történő rögzítése a humánpartner feladata. A megvalósuló külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek, belső szakmai programok, nyelvi képzések tény képzési katalógusban történő rögzítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzési tervben szereplő, jóváhagyott külső programokat és részvételeket nem kell külön engedélyeztetni, csak abban az esetben, ha annak tényleges költsége több, mint 10%-al meghaladja a tervben rögzített költséget. A képzési programokhoz kapcsolódó számlák elszámolása minden esetben központilag történik. Engedélyezett képzés esetén a számlakérő nyilatkozaton minden esetben a résztvevő munkavállaló nevét és az alábbi számlázási címet kell feltünteti: MÁV Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt (levelezési cím: MÁV Zrt Budapest, Pf. 24.) A képzési költségek elszámolása annak a szervezeti egységnek költséghelyére történik, ahol a munkavállalót foglalkoztatják. A képzésen való munkavállalói részvétel jogcímei és alapelvei: A képzésen a munkavállalói részvétel biztosításának jogcímét a Személyzetfejlesztési terület határozza meg. Típusai: o Munkáltatói kötelezés o Tanulmányi szerződés Iskolarendszerű képzések esetén a munkavállaló munkáltató általi költségtérítés útján történő részvétele kizárólag tanulmányi szerződés megkötésével lehetséges. Tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés kizárólag az SAP LSO rendszerben elérhető minta alapján készíthető (jelen szabályzat mellékletei). Az iratminták munkajogi tartalma nem módosítható, bármilyen típusú egyéb módosítás, vagy az iratmintától való technikai jellegű eltérés is csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Társaságon belüli áthelyezés esetén az új munkáltatói jogkörgyakorló köteles biztosítani a tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállaló megkezdett tanulmányainak folytatását, annak változatlan finanszírozása mellett. A tanulmányi szerződések, kötelezések elkészítése és SAP HR rendszerben történő rögzítése a humánpartner kötelezettsége. A megkötött tanulmányi szerződéseket / kötelezéseket a humánpartner továbbítja a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre). A munkáltatói jogkörgyakorló a képzési távollétek elszámolása érdekében a 12. melléklet szerinti iratminta alkalmazásával igazolást állít ki az illetékes időadat-rögzítő számára. A tanfolyami képzések esetében tanulmányi szerződés esetében is munkaidő kedvezmény mértéke a képzés típusától függően a hatályos Kollektív Szerződés mértékre vonatkozó rendelkezésének alapulvételével (jelenleg KSZ 44. ), iskolarendszerű képzés esetén a Munka Törvénykönyve 115. szerint biztosítható. A munkaidőkedvezménynek az SAP-HR rendszerben történő rögzítése az érintett humánpartner-koordinátor, illetve humánpartner feladata. (Nappali, bentlakásos tanfolyam esetén a tanulmányi szerződésben nem állapítható meg tanulmányi munkaidő kedvezmény.) A munkáltatói kötelezés kiadását megelőzően az Mt a alapján megállapodást kell kötni a munkavállalóval az alábbi esetekben: Amennyiben a képzés időtartama eleve meghaladja az adott naptári évben a 44 (a KSZ 10. sz. mellékletében meghatározott munkakörök esetében a 66) munkanapot. Amennyiben más egyéb okból elrendelt kiküldetések száma miatt várható az időkorlát túllépése. A Személyzetfejlesztési terület megküldi a megállapodás tervezetét a humánpartner részére, aki kitölti és aláíratja a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Amennyiben a munkavállaló nem járul hozzá a megállapodás megkötéséhez, akkor a kötelezésre nem kerülhet sor, ha annak befejezése a kiküldetésre vonatkozó időkorlát túllépése miatt nem biztosított. A képzések szervezése során felmerülő feladatok, felelősségi körök, továbbá azok dokumentálása a képzési kategóriáktól függően eltérőek. E folyamatok szervezési lépéseit a következők szerint tárgyaljuk: A Baross Gábor Oktatási Központ által indított képzések szervezésének folyamata: a) BGOK képzési naptár elkészítése A képzéstervező folyamatgazda a jóváhagyott részletes képzési tervét átadja a BGOK vezetője részére. A BGOK az átadott képzési igények alapján elkészíti saját tanfolyami naptárát. A tanfolyami időpontok meghatározása érdekében szükség esetén egyeztet a szakmai területek vezetőivel, szakértőivel. Rögzíti az SAP LSO rendszerében a tervezett tanfolyamot. Értesítést küld az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztésnek a képzési naptár elkészültéről.

6 838 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Az elkészült képzési naptár legyűjtése és továbbítása során a képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a BGOK által berögzített előzetes tanfolyamok listáját, melyet ben, excel táblában megküld a humánpartnerek számára. A megküldött képzési naptárt a szervezeti egység jóváhagyott képzési tervével az illetékes humánpartner egyezteti, (a képzések tervezett időpontja és helyszíne) és köteles megkezdeni a területén várható tanfolyamokhoz szükséges előkészítést (pl. szükséges orvosi alkalmasság, speciális munkaruha és védőeszköz meglétének ellenőrzése). b) Tanfolyam meghirdetése A BGOK képzésszervezésért felelős vezetője az SAP LSO rendszerén keresztül köteles értesíteni a Személyzetfejlesztési területet az adott hónapban induló tanfolyamokról (meghirdetés) legalább a tanfolyamok indítását megelőző hónap 10-ig. A meghirdetésben megadja a tanfolyam meghirdetéséhez szükséges információkat. Személyzetfejlesztés az SAP LSO rendszerén keresztül értesíti az illetékes humánpartnert, valamint a területi humánpartner vezetőket és a humánpartner-koordinátorokat a BGOK által szervezett tanfolyam indulásáról, megadva az alábbi információkat: tanfolyam megnevezése, tervezett kezdési-záró időpontja, tanfolyam ütemterve, helyszíne, képzésben való részvétel feltétele, képzés időtartama, tanfolyamszervező neve, elérhetőségei, előzetesen tervezett részvételek listája, a vizsgák száma, az adott képzésnél munkáltatói kötelezés vagy tanulmányi szerződés alkalmazandó Az illetékes humánpartner köteles fentiekről értesíteni az érintett munkáltatói jogkörgyakorlót. c) Előzetesen regisztrált résztvevők listájának ellenőrzése A tanfolyami meghirdetés alapján a humánpartner ellenőrzi az előzetesen regisztrált résztvevők listáját, egyeztet a munkáltatóval és munkavállalóval. Az esetleges változási igényt elküldi a Személyzetfejlesztési terület munkatársainak az SAP LSO rendszerén keresztül (részvétel törlése, pótigény, munkavállaló személyében bekövetkezett változás). d) Tanfolyami résztvevők módosítása, a végleges tanfolyami létszám kialakítása A személyzetfejlesztés a beérkezett információk alapján szükség esetén módosítja a tanfolyam létszámát és résztvevőit, visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül humánpartnerek részére az igények engedélyezéséről, illetve elutasításáról. A humánpartner elkészíti a tanfolyami dokumentációt SAP LSO rendszeréből: képzéshez regisztrált munkavállaló jelentkezési lapját és a képzéshez szükséges munkáltatói kötelezést vagy tanulmányi szerződést, majd rögzíti azt a SAP HR rendszerében. Értesítést küld a munkavállalónak a tanfolyam indulásáról (ezzel egyidejűleg a vezénylőnek is) és eljuttatja a szükséges dokumentációt számára. A munkavállaló a humánpartner felhívására köteles az eredeti bizonyítványát magával vinni a képzés indulásakor, amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében. Tanfolyam kezdő dátuma előtt 3 munkanappal a személyzetfejlesztés lezárja a tanfolyami részvételeket, és értesítést küld az SAP rendszerén keresztül a tanfolyamszervezőnek a tanfolyam végleges létszámának alakulásáról. Ennek alapján a tanfolyamszervező a kialakult létszám és résztvevői lista alapján előkészíti a szükséges tanfolyami dokumentációt. e) Tanfolyam indítása A munkavállaló az első tanfolyami napon köteles a kitöltött és aláírt dokumentumokat átadni, valamint a BGOK által összeállított képzési katalógusban előírt végzettséget igazoló eredeti okmányt amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében bemutatni a tanfolyamszervezőnek, aki a tanfolyam indulásakor összegyűjti a résztvevő munkavállalóktól a szükséges tanfolyami dokumentációt. A tanfolyam indulását követően a tanfolyamszervező karbantartja a végleges tanfolyami létszámot az SAP LSO rendszerben, melynek módosításairól értesítést küld a Személyzetfejlesztésnek. A tanfolyamszervező minden hónap 25. napjáig igazolást állít ki és küld meg a munkáltatói jogkörgyakorlók számára a létszámába tartozó munkavállalók tárgyhavi tényleges tanfolyami részvételéről. f) Képzés lezárása A képzés befejeztével a BGOK tanfolyamszervezője a megszerzett végzettséget igazoló eredeti okmányt átadja a hallgatónak. A BGOK a nála maradó végzettséget igazoló okmány másolati példányát átadja elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office-ba, ahonnan elektronikus archiválás (szkennelés) után visszajuttatják a BGOK-ba. g) Képzés lemondása Ha a képzés szervezése során bármely okból (technikai okok vagy létszámhiány) a tanfolyam nem kerül indításra, a BGOK tanfolyamszervezője értesítést küld a Személyzetfejlesztési terület részére, aki tájékoztatja az érintett humánpartnereket, akik kötelesek tájékoztatni a munkáltatói jogkörgyakorlókat és a munkavállalókat.

7 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 839 h) Képzési tervben nem szereplő, BGOK által megszervezhető képzések engedélyeztetése Indokolt esetben év közben is felmerülhet képzési igény (szervezeti változás, új technológia, munkafolyamat, informatikai rendszer bevezetése). A BGOK által megszervezhető tanfolyam esetében a Személyzetfejlesztési területre elektronikus úton beérkezik a humánpartnertől az igény, indoklással, létszám adatokkal alátámasztva. A személyzetfejlesztési terület munkatársa egyezteti, pontosítja a felmerült igényt egyrészt az igényt jelző partnerrel, másrészt a BGOK vezetőjével) Képzésfejlesztési vezetővel, valamint az érintett szakterület vezetőjével. Az egyeztetést követően a Humánerőforrás igazgató dönt a képzési igény elfogadásáról vagy elutasításáról. A képzés indítását engedélyező döntést a Személyzetfejlesztés írásban megküldi a BGOK felé, továbbá az igény elfogadásáról illetve elutasításáról visszajelez az igényt benyújtó felé. Amennyiben a BGOK-s képzés nem igényel fejlesztést, és rendelkezésre állnak a tanfolyam indításához szükséges feltételek, a képzés szervezése indítható. Amennyiben új vagy módosított igényről van szó, a BGOK képzésfejlesztési munkatársa kialakítja a képzési programot, mindezt jóváhagyatja a szakmai területtel és a Humánerőforrás igazgatóval. Elvégzi a tanfolyam indításához szükséges adminisztrációt. ben megküldi a Személyzetfejlesztésnek a tanfolyamra vonatkozó adatokat, amely alapján a képzéstervező folyamatgazda létrehozza az SAP LSO rendszerében a tanfolyam-típust, melynek alapján hirdethető meg a tanfolyam, a képzési tervben szereplő képzéseknél leírt módon Az iskolarendszerű képzések szervezési folyamata: a) Tájékoztatás az elfogadott képzési tervről Személyzetfejlesztés visszaküldi az elfogadott képzési tervtáblákat a munkáltatói jogkörgyakorlónak, valamint az illetékes területi humánpartner vezetőnek és humánpartner-koordinátornak, humánpartnernek. Az elfogadott tervrészvételekről és a beiskolázáshoz szükséges dokumentumokról a humánpartner írásban értesíti a munkavállalót, a 3. melléklet szerinti iratminta alapján. b) Munkavállaló jelentkezése Munkavállaló a munkáltató írásbeli értesítése alapján jelentkezik az adott képző intézmény megjelölt szakára. Bármely iskolarendszerű képzés esetén az érintett munkavállaló feladata és felelőssége a jelentkezési lap oktatási intézményhez történő eljuttatása, valamint felvételét követően a beiratkozásról a hallgatói/tanulói jogviszony-igazolás humánpartner részére történő bemutatása. A humánpartner a bemutatott igazolásról másolatot készít, melyet elektronikusan eljuttat a Személyzetfejlesztésnek. c) Tanulmányi szerződés megkötése és adminisztrálása A humánpartner ellenőrzi az SAP tervkatalógusában, hogy a jelentkezés szerepel-e a képzési tervben. Csak a képzési tervben jóváhagyott felsőoktatási iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása történhet meg az alábbiak szerint. Tervezett képzés esetén a humánpartner az SAP LSO ténykatalógusában rögzíti a képzést és a részvételt. A humánpartner az SAP LSO rendszeréből elkészíti a tanulmányi szerződést, melyet aláírat a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Az aláírt szerződést rögzíti az SAP HR rendszerben a tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére, majd továbbküldi a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre) A munkavállaló által leadott hallgatói / tanulói jogviszony igazolás alapján, a humánpartner rögzíti a tanulmányi munkaidő kedvezményt az SAP HR rendszerbe. d) A tandíj elszámolása A számlák elszámolása minden esetben központilag történik. A beérkezett számla elszámolhatóságához a Személyzetfejlesztés ellenőrzi az SAP HR rendszerében a Tanulmányi szerződés meglétét, valamint az SAP LSO ténykatalógusban a képzés rögzítettségét, és ezt követően intézkedik a számla kifizetéséről. A tanulmányi szerződések alapján elszámolt tandíjak összegét a Személyzetfejlesztés munkavállalónként rögzíti az SAP HR rendszerében is. Utóellenőrzésként a Pénzügyi Igazgatóság a Személyzetfejlesztés részére adatot közöl az előző hónapban tandíj címén kifizetésre került számlákról minden hónap 10- ig, amely alapján a Személyzetfejlesztés kijelölt munkatársa ellenőrzi a számlák rögzítettségét és a kötelezettségek elszámolását. e) Képzés lezárása és dokumentálása A képzés lezárásának dokumentálása során a munkavállaló köteles az eredeti képzettséget igazoló dokumentumot bemutatni a humánpartnere részére, aki rögzíti az SAP HR Szakképzés infótípusán a munkavállaló megszerzett képesítésének adatait, aktualizálja a Tanulmányi szerződés infótípust és ben tájékoztatja a Személyzetfejlesztést a munkavállaló végzettségének megszerzéséről. A bizonyítvány másolatot a humánpartner továbbküldi elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office szervezetébe. A humánpartner köteles ellenőrizni, hogy a végzettséget igazoló dokumentum elektronikus archiválásra (szkennelésre) került-e az SAP HR rendszerben.

8 840 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám f) Tanulmányi szerződés módosítása Tanulmányi szerződés módosítására csak a Humánerőforrás igazgató írásbeli engedélyével kerülhet sor. Az engedélyezés a munkáltatói jogkörgyakorló álláspontját tartalmazó indokolt írásbeli kérelem alapján történik, amelyet a Személyzetfejlesztési vezető részére kell megküldeni elektronikus úton. A munkavállaló félév halasztása előtt 30 nappal korábban, félév ismétlés esetén a sikertelen félév lezárását követő 30 napon belül köteles jelezni a munkáltatója és humánpartnere felé tanulmányi szerződés módosítására vonatkozó kérelmét. Az engedélyezésről a megkötendő tanulmányi szerződés-módosítás tervezetének egyidejű megküldésével a Személyzetfejlesztési terület vezetője értesíti a humánpartnert, aki gondoskodik a megküldött módosítás tervezetnek megfelelő megállapodás megkötéséről, karbantartja azt az SAP HR rendszerben és elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. g) Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés és jogkövetkezményei Az a munkavállaló, aki a tanulmányok eredményes befejezését/diploma megszerzését nem tudja igazolni, szerződésszegést követ el. A tanulmányi szerződésben foglaltak szerint Ha a munkavállaló szerződésszegést követ el (pl. tanulói jogviszony (beiratkozás) igazolásának elmulasztása; oklevél megszerzésének elmulasztása), a munkáltató részére vissza kell fizetnie a juttatások teljes összegét. Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés figyelése a humánpartner feladata, aki a szerződésszegés megállapítása esetén értesítést küld a Személyzetfejlesztés részére. Szerződésszegés megállapítása esetén a Személyzetfejlesztés az SAP HR rendszerben nyilvántartott, elszámolt képzési költség és a humánszolgáltatótól megkért igénybe vett tanulmányi munkaidő-kedvezmény alapján állapítja meg a visszafizetendő összeget, és a Számviteli Szervezettel egyeztetve előkészíti a fizetési felszólítást, amelyet eljuttat a humánpartner részére, aki gondoskodik annak a munkáltatói jogkörgyakorló általi aláíratásáról és eljuttatja azt a munkavállaló részére. A munkáltatói jogkör gyakorló vezető a tanulmányi szerződésszegésből eredő munkáltatói jogok érvényesítéséről az intézkedést követő 15 napon belül tartozik tájékoztatni a Személyzetfejlesztési terület vezetőjét Külső képzések szervezésének folyamata: a) Külső képzési igény jelzése A képzéssel érintett munkavállaló vagy a munkáltatói jogkörgyakorlója jelzi a humánpartner felé a tervezett képzés indulását. A humánpartner felelőssége leellenőrizni, hogy a képzés szerepel-e a képzési tervben, továbbá a képzés díja a tervezett összeget 10%-kal nagyobb mértékben nem haladja meg. Amennyiben képzés díja 10% meghaladja a tervezett összeget, a képzéshez a Humánerőforrás Igazgató engedélye szükséges. Ebben az esetben igényt a humánpartner az 1/a melléklet szerinti jelentkeztetési lap kitöltésével jelzi az SAP LSO rendszerben. b) Jelentkezéshez szükséges dokumentáció elküldése Az elfogadott képzési tervben rögzített külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek esetében a humánpartner ben küldi a képző intézmény kitöltött jelentkezési lapját a Személyzetfejlesztési terület munkatársai felé a jelentkezési lapon feltüntetett jelentkezési határidő előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben a jelentkezési lap nem tartalmazza, kiegészítésként az alábbi információk szükségesek: munkavállaló neve, törzsszáma, munkaköre, szervezeti egysége képző intézmény elérhetőségei, kapcsolattartó képzés pontos megnevezése képzés költsége (képzési díj + ÁFA) a képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e Abban az esetben, ha a fenti információkat, illetve a teljes körűen kitöltött jelentkezési lapot a Személyzetfejlesztési terület késve kapja meg, a munkavállaló képzésen való részvétele nem garantált. c) Képzésre történő jelentkeztetés Az engedélyezett és jóváhagyott külső képzésekre a jelentkezési lap képzési intézményhez történő eljuttatása minden esetben a Személyzetfejlesztési terület feladata, ettől eltérő módon történt jelentkezés esetében a képzés nem számolható el. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás) elkészítése is a Személyzetfejlesztési terület feladata. A jelentkezést követően a Személyfejlesztési terület rögzíti az SAP LSO rendszerben a tanfolyamot, és a résztvevőt, majd visszajelez a humánpartnernek, hogy a tanulmányi szerződés megkötésével vagy munkáltatói kötelezéssel történik e a munkavállaló részvételének biztosítása, illetve a képzés elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére fog e megtörténni. d) Visszajelzés a képzésre történt jelentkezésről A humánpartner feladata a munkáltatói jogkör gyakorló és a munkavállaló tájékoztatása a jelentkezés elfogadásáról, továbbá az adott képzésre előírt tanulmányi szerződés vagy kötelezés elkészítése, a jelen szabályzat mellékleteként csatolt iratminták alkalmazásával. Tanulmányi szerződés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a szerződést az SAP HR rendszerben a

9 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 841 tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére. Kötelezés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a kötelezést az SAP HR rendszerben a munkáltatói kötelezések infótípuson. A humánpartner az aláírt szerződést vagy kötelezést elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. e) Képzési költség elszámolása A képzésen történt részvétel és a beérkezett számla alapján a költség elszámolása a Személyzetfejlesztési terület feladata. A Személyzetfejlesztési terület munkatársa ellenőrzi a tanulmányi szerződés) kötelezés, engedély, jelentkezési lap meglétét, valamint a ténykatalógusban a képzés / tanfolyam rögzítettségét és intézkedik a számla kifizetéséről. Amennyiben az adott képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a szükséges dokumentáció képzési intézménytől történő beszerzése, összeállítása, beleértve a szerződés megkötését is a Személyzetfejlesztési terület feladata. f) A képzési tervben nem szereplő külső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő külső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez a humánpartnernek az 1/b melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni, legalább a jelentkezési határidő letelte előtt 15 munkanappal. Amennyiben a MÁV Zrt. Képzési Katalógusában az adott program szerepel, csak az érintett munkavállaló nem volt arra tervezve, akkor a képzési program-katalógusban számát és megnevezését kell megadni. Ellenkező esetben a képző intézmény részletes tájékoztatóját kell mellékelni az SAP LSO levelezési rendszerében csatolt dokumentumként. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Személyzetfejlesztés a beérkezett igényeket az alábbi alapelvek szerint vizsgálja meg: munkaköri követelmények, elvárások képzési program humán stratégiai célok rendelkezésre álló képzési költségkeret. Külön meg kell vizsgálni, hogy a képzési igény rögzítésére a tervezéskor milyen okból nem került sor. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Belső szakmai programok szervezésének folyamata: A belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, humán) személyzetfejlesztési programok) lebonyolításának koordinálása a Személyzetfejlesztési terület feladata. a) Belső szakmai képzési igény egyeztetése A koordinálás során a Személyzetfejlesztési terület, a jóváhagyott képzési igényt és programot pontosítja a képzést megrendelő vezetővel vagy annak megbízott szakmai képviselőjével (pl. képzés szakmai programja, tananyaga, a program tematikája, ütemezése, időpontja, résztvevők létszáma és köre, valamint helyszíne). b) A képzés előkészítése A minőségi képzési program megvalósulása érdekében a Személyzetfejlesztési terület a beküldött árajánlatok, referenciák, szakmai bemutatkozások alapján személyes tárgyalásokat folytat. Árkalkulációt készít, majd kiválasztja a legalkalmasabb képzést lebonyolító céget) trénert. A megbízott cég által tervezett szakmai programot, tananyagot véleményezi, közreműködik a program tematikájának, ütemezésének, módszertanának kialakításban. A programhoz előkészíti a technikai feltételeket, egyezteti a program eszközszükségletét. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás, étkezés megrendelés) elkészítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzést megrendelő vezető konkretizálja a résztvevői kört (munkavállaló neve, törzsszáma), amely alapján a Személyzetfejlesztés munkatársa rögzíti az SAP ténykatalógusában a tervezett résztvevőket. A Személyzetfejlesztés értesíti az illetékes humánpartnert az induló képzésről, valamint jelzi, hogy az adott képzés szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e. c) Értesítés a képzési program indulásáról A humánpartner értesíti a munkáltatói jogkörgyakorlót a tervezett részvételekről, és előkészíti a szükséges munkáltatói kötelezéseket, amelyeket a munkáltatói jogkörgyakorló kiad az érintett munkavállalóknak. d) Képzéshez kapcsolódó költségek elszámolása A képzés elszámolása csak a képzéshez kapcsolódó jelenléti ív megléte esetén lehetséges, amelyet a Személyzetfejlesztési terület számára kell megküldeni. Ezt követően a Személyzetfejlesztési terület intézkedik a beérkező számlák kifizetéséről. e) A képzési tervben nem szereplő belső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő belső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez az illetékes humánpartnernek az 1/c melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló

10 842 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám aláírását követően az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Nyelvi képzés A MÁV Zrt-n belüli nyelvi képzés lehet csoportos, kivételes esetben egyéni. a) Csoportos nyelvi képzés Az adott évi a képzési tervben jóváhagyott csoportos nyelvi képzéssel kapcsolatos folyamat lépései: Elsődlegesen szükséges a Személyzetfejlesztési terület által kiadott, a munkáltató és a munkavállaló által is aláírt szándéknyilatkozat. Az aláírt szándéknyilatkozat a képzésre történő jelentkezés alapfeltétele. Szükséges továbbá a szintfelmérőn való részvétel, ami lehet írásbeli, szóbeli vagy mindkettő. Ennek megszervezése és lebonyolítása a képző intézmény feladata. Amennyiben a nyelvi képzés a szakképzési hozzájárulás terhére kerül elszámolásra, a munkavállaló egyéni munkaköri leírásában fel kell tüntetni az adott idegen nyelvet, a nyelvismeret elvárt szintjét az Európa Unió által meghatározott keretrendszer szerinti szintek fokozataival. A munkaköri leírás egy a munkáltató által kiadott és a munkavállaló által aláírt példányát el kell juttatni a Személyzetfejlesztési terület részére. A tanulmányi szerződés a fentiek rendelkezésre állását követően a szintfelmérő eredménye és a csoportbeosztás ismeretében köthető meg. A tanfolyamot csak az a munkavállaló kezdheti meg, aki a fentiekben leírt valamennyi feltételnek eleget tett. Valamennyi nyelvi képzés tekintetében a tandíj költsége a munkáltatót, az oktatási segédanyagok, és a vizsga költsége pedig minden esetben a munkavállalót terheli. Amennyiben a munkavállaló a csoportos nyelvi képzést abba kívánja hagyni, ezt a szándékát köteles igazolható módon írásban jelezni a Személyzetfejlesztési terület felé. A Személyzetfejlesztési terület a tudomásszerzés napját veszi figyelembe a visszafizetendő költségek tekintetében. b) Egyéni nyelvi képzés Egyéni nyelvi képzésben való részvétel munkáltatói költségtérítéssel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az egyéni képzésre irányuló jelentkeztetési lapot részletes indoklással (pl. munkarend, munkavégzési hely, munkaköri követelmények) a főtevékenységi kör vezetőjének támogató nyilatkozatával az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell megküldeni. A jóváhagyott egyéni képzések esetében a humánpartner feladata a tanulmányi szerződés megkötése Természetbeni juttatás az iskolarendszerű képzéssel kapcsolatban: A munkáltató által az iskolarendszerű képzésben résztvevő, e szabályzat feltételei szerint az iskolarendszerű képzésre tanulmányi szerződést kötött munkavállalóknak az átvállalt képzési költségeinek adóköteles része. A munkáltató által átvállalt képzési költségek körét a munkavállalóval megkötött tanulmányi szerződés tartalmazza. Az iskolarendszerű képzésben munkáltatói támogatással az a munkavállaló vesz részt, aki legalább 1 éves MÁV munkaviszonnyal rendelkezik és a munkakör ellátásához, vagy a szakmai előmenetelhez szükséges szakirányú iskolarendszerű képzésben való részvételére a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Mt.: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről KSz: a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2004. (III.12. MÁV Ért. 11.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Rt. képzéseinek döntési és szervezési szabályzatáról. a 11/2005 (VI.24. MÁV ÉRT. 25.) HVH sz. (A MÁV Rt. humán folyamatairól szóló) vezérigazgató-helyettesi utasítás alábbi részei o A 3. Fejlesztés, utánpótlás kötetből: az Képzéstervezés rész valamennyi fejezete az Képzés és rendezvényszervezés, E-learning rész valamennyi fejezete o A 7. Információmenedzsment kötetből a Iskolai végzettségek, szakképzettségek kezelése fejezet. továbbá valamennyi, korábban e tárgykört érintően kiadott munkautasítás, vagy rendelkezés 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, de 4.4. pontban foglaltakat január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

11 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője MELLÉKLETEK 1/a. sz. melléklet: jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén 1/b. sz. melléklet: jelentkeztetési lap új képzési igények esetén 1/c. sz. melléklet: jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén 2. sz. melléklet: jelentkezési lap (belső BGOKtanfolyamra) 3. sz. melléklet: értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről 4. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) 5. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (érettségi vizsga megszerzésére) 6. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 7. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, nem BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 8. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (nem OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 9. sz. melléklet: kötelezés nem iskolai rendszerű képzésre 10. sz. melléklet: megállapodás a 44 / 66 munkanap képzés miatti túllépésére 11. sz. melléklet: fizetési felszólítás a képzéssel kapcsolatban felmerülő munkáltató visszakövetelés érvényesítésére 12. sz. melléklet: igazolás a képzésre vonatkozó tanulmányi szerződésről / kötelezésről 13. sz. melléklet: folyamatleírások és folyamatábrák Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

12 844 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/a. sz. melléklet jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben szerepl, de a várható költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés SAP azonosítója, megnevezése: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. Tervezett költsége: (Ft + ÁFA).. Az eltérés indoklása: Munkáltató jogkörgyakorló javaslata: Engedélyezem/nem engedélyezem dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal.

13 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 845 1/b. sz. melléklet jelentkeztetési lap új képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben nem szerepl képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Szervez cég/intézmény megnevezése, címe: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. A képzésen való részvétel indoklása: dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása Humáner forrás igazgató: Engedélyezem: a.) munkáltatói kötelezéssel b.) tanulmányi szerz déssel dátum dátum Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Kérjük a képzési program csatolását!

14 846 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/c. sz. melléklet jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén Szervezeti egység megnevezése: JELENTKEZTETÉSI LAP Bels, csoportos programok esetén Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Résztvev k száma: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA) A képzés igény indoklása:.. dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Tervezett résztvev k listáját kérjük mellékelni! (Név, törzsszám, munkakör feltüntetésével.) Kérjük a képzési program csatolását!

15 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet jelentkezési lap (belső BGOK-tanfolyamra) JELENTKEZÉSI LAP (Vállalati bels képzések esetén).. tanfolyamra Kérjük a rovatokat nyomtatott nagybet kkel töltse ki: Név (személyi igazolványban szerepl teljes név):... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely: Születési id : Életkor:... év hó nap év Állandó bejelentett lakcím: Levelezési cím (amennyiben nem az állandó lakcím): Otthoni telefonszám: Mobiltelefonszám: Vasúti telefonszám: Vasúti törzsszám: cím:... Munkavállaló jelenlegi munkaköre :...év.. hó.. nap óta. Szolgálati helyének pontos, teljes megnevezése, kódszáma:... Fels oktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma (f iskolai, egyetemi végzettség) Technikusi végzettség Gimnáziumi érettségi Szakközépiskolai érettségi Befejezett gimnáziumi 12. évfolyam (érettségi nélkül) Szakmunkásképz iskola Speciális szakiskola Szakiskola Befejezett 10. évfolyam (min sít bizonyítvány nélkül) 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (8 általános) Általános iskola 8 osztályánál kevesebb Befejezett szakközépiskolai 12. évfolyam (érettségi nélkül) Vasúti, vagy azzal egyenérték szakvizsgái, számítástechnikai, idegen nyelvi, egyéb képesítései, megszerzésük éve illetve a tanfolyami meghirdetésben szerepl további beiskolázási feltételek meglétének igazolása: OKJ-s szakképesítése (száma, megnevezése):... El zetes kompetenciák: A tanfolyam programjában szerepl tananyagok közül el zetes tanulmányaim alapján már rendelkezem bizonyos végzettséggel, képességekkel, ezért kérem a megszerzett kompetenciáimról végezzen / ne végezzen* az intézmény felmérést. (Intézményi hatáskör a felmentések figyelembevétele a tanulmányok id tartama alatt) A tanfolyamra történ felvétele esetén van e szállás igénye: igen: nem: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek...., év hó nap... A jelentkez aláírása

16 848 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A szolgálati hely záradéka: Vasútorvosi csoportja:.. Érv. Ideje: Munkakörök, melyre érvényes orvosi alkalmasságival rendelkezik: A jelentkezési lapon feltüntetett minden adat a munkaügyi nyilvántartásban szerepl adatokkal megegyezik....,...év...hó... nap... Humánpartner A jelentkezést jóváhagyom:...,...év...hó...nap Szolgálati vezet

17 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről Ikt. szám: /20 (munkavállaló neve) Tárgy: értesítés fels oktatási képzés engedélyezésér l Ügyintéz : (törzsszáma) Telefon: Tisztelt Munkavállaló! Örömmel értesítem Önt, hogy a MÁV Zrt jóváhagyott Képzési Terve alapján a.. fels oktatási képzési igénye engedélyezésre került. Tájékoztatom, hogy a megjelölt fels oktatási képzésben való részvételéhez szükséges jelentkezését egyénileg kell lebonyolítania. A sikeres felvételét követ en kérem, hogy mutassa be a fels oktatási intézmény err l kibocsátott igazolását, valamint adja le a munkáltatónak a tandíja vonatkozásában a MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1426 Budapest, Pf. 24.) részére az intézmény által kiállított díjbekér levelet. A tandíjának a MÁV Zrt által történ kifizetésére kizárólag tanulmányi szerz dés megkötését követ en van mód. Felhívjuk figyelmét, hogy a tandíj megfizetésének munkáltató által történ átvállalása a hatályos adójogszabályok szerint adóköteles juttatásnak min sül. (A képzettség megszerzéséhez esetlegesen el írt nyelvtudás megszerzését a munkáltató nem támogatja.) Tanulmányait a megkötend tanulmányi szerz désben a képzési id tartamának megfelel en rögzített határid re köteles befejezni a képzettséget igazoló oklevél megszerzésével. Ezen kötelezettségének elmulasztása a tanulmányi szerz dés megszegésének min sül, amely esetben többek között - a munkáltató által megfizetett tandíj összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. Fels oktatási jelentkezéséhez és a tanulmányai folytatásához sok sikert kívánok!., munkáltatói jogkörgyakorló

18 850 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 4. sz. melléklet tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) Ikt.szám: /20.. TANULMÁNYI SZERZ DÉS (a fels oktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó képzésre) amely létrejött - egyrészr l a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) továbbiakban munkáltató, másrészr l Név: Törzsszám: Szül.hely, id : Anyja neve: Lakcím: a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság. (a szervezeti egység megnevezése) munkavállalója, továbbiakban: munkavállaló között a munkáltató szakember szükségletének biztosítása céljából az alábbi feltételek mellett, a Munka Törvénykönyve (Mt.) a alapján. 1. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy: a) A..(fels oktatási intézmény neve).kar,. Szakán/ágazatán alap / mester / doktori / fels fokú szak-,/ szakirányú tovább- 1 / képzést tanúsító oklevelet szerez. A tanulmányi id :. félév b) A tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek az oktatási intézmény által meghatározott id ben év..hónap napjától év..hónap napjáig eleget tesz. 2. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi id alatt év.hónap..napjától a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: a) Megfizeti a képz intézmény által meghatározott tandíjösszegét a bemutatott/leadott igazolások és számla alapján. (Amennyiben a munkáltató által megfizetett tandíj összege után bármelyik szerz d félnek adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége keletkezne, annak a megfizetését a munkáltató a jelen megállapodás alapján magára vállalja és teljesíti.) A jelentkezési-, és beiratkozási díj, a tankönyvek és jegyzetek költsége, az esetleges utazási -, és szállásköltségek, valamint a vizsga-, és államvizsga díjak, továbbá a végzettség megszerzéséhez esetlegesen szükséges nyelvvizsga költségei a munkavállalót terhelik. 1 a megfelel képzési fokozat kiválasztandó

19 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 851 b) A tanulmányok folytatásához átlagkeresettel díjazott munkaid -kedvezményt biztosít, az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelez foglalkozás id tartamáról szóló igazolásnak megfelel en. c) A vizsgákra való felkészüléshez vizsgánként, a vizsga napjával együtt 4 munkanap szabadid t biztosít, amib l szemeszterenként 10 munkanap min sül fizetett munkaid kedvezménynek. A vizsgán való részvételt a munkavállaló a képz intézmény által köteles igazolni. d) A szakdolgozat, illetve diplomamunka készítésére 10 munkanap szabadid t biztosít, amib l 5 munkanap min sül fizetett munkaid -kedvezménynek. Ha a munkavállaló neki felróható magatartása miatt szemesztert ismétel, az ismétlés idejére a munkáltató 2. pontban felsorolt juttatásokat, illetve munkaid -kedvezményeket nem biztosítja. 3. A munkavállaló vállalja, hogy a képzettség megszerzését l számított.. év/hónap id tartam leteltéig 2 azaz. év hó.napjáig, a - munkáltatóval munkaviszonyát nem szünteti meg. A munkáltatónál kötelez en eltöltend id tartamba nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének azon esete, melyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg. [Mt (3) bek.] 4. Ha a munkavállaló szerz désszegést követ el (különösen az 1. a) és b) pontban vállalt kötelezettség megszegése, valamint hallgatói jogviszony /beiratkozás/ igazolásának elmulasztása;), a munkáltató részére vissza kell fizetnie 2. pontban részletezett juttatások teljes összegét. Amennyiben a munkavállaló jelen tanulmányi szerz dés hatálya alatt munkaviszonyát megszünteti, illet leg felróható magatartásával indokot szolgáltat a munkaviszonyának munkáltató általi megszüntetéséhez a munkavállaló köteles a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelel összeget, illetve annak id arányos részét a munkáltató részére egy összegben megtéríteni. 5. Ha a munkáltató szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. A munkáltató a munkaviszony bármely okból történ megsz nése esetén nem vállalja a munkavállaló tanulmányainak további finanszírozását. 6. Ha a munkáltató a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb szerz désszegést követ el, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. 2 a biztosított juttatással arányosan, 5 évnél hosszabb nem lehet

20 852 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 7. Jelen tanulmányi szerz dés csak a munkaviszony fennállásának id tartamára érvényes. 8. E szerz déssel kapcsolatban felmerült viták esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, valamint a hatályos Kollektív Szerz dés rendelkezései az irányadók. Dátum: 20 év hónap.nap.. munkáltatói jogkört gyakorló vezet. munkavállaló

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről /2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről Jóváhagyta: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosítás leírása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése.

Részletesebben

10. szám 125. évfolyam 2010. március 26. TARTALOM. 17/2010. (III. 26. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

10. szám 125. évfolyam 2010. március 26. TARTALOM. 17/2010. (III. 26. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 10. szám 125. évfolyam 2010. március 26. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 16/2010. (III. 26. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás A

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 5. számú melléklet KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK I. Fogalmi meghatározások 1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, melyet az adott intézmény által

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ A VAP II. program az EFFAS-CIIA programon belül koncentrált szakmai ismereteket nyújt program. A VAP II. a VAP I. programot

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam A Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam 1 a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 9400 Sopron, Ady E. u. 5. Tel: 99/518-207 Fax: 99/329-808 E-mail: erdeszdekani@emk.nyme.hu tárgy: MIR-KIR belső auditori tanfolyam témafelelős: Dr. Polgár András

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Kutatói utánpótlást elősegítő program szabályzata. a Program 1 + 2 folytatásában (2. periódus) résztvevők részére

Kutatói utánpótlást elősegítő program szabályzata. a Program 1 + 2 folytatásában (2. periódus) résztvevők részére Kutatói utánpótlást elősegítő program szabályzata a Program 1 + 2 folytatásában (2. periódus) résztvevők részére 1.) A program futamideje 1. periódus: 6 hónap; 2. periódus: 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatás.

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00)

Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00) KÖZÉRTHETŐ KÖZBESZERZÉS Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00) indul a módosított közbeszerzési törvény alapján aktualizált tematikával A képzés gyakorlatorientált,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. TARTALOM

27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. TARTALOM 27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 37/2008 (XI. 7. MÁV Ért. 27.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2015. (V. 26.) rendelete a Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben