17. szám 125. évfolyam május 28. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM"

Átírás

1 17. szám 125. évfolyam május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról... 3/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére (2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt)... Oldal Egyéb közlemények Hirdetmény Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról 1.0. A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja a MÁV Zrt. képzési folyamatának (képzések tervezése, engedélyezése, szervezése, elszámolása) szabályozása, a képzések társasági szintű egységes kezelése és koordinálása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. A szabályzat hatálya: A szabályzat személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. munkavállalóinak valamennyi képzésére, legyen az egyéni vagy csoportos (iskolarendszerű képzések, nyelvi képzések, tanfolyamok, tréningek, konferenciák, stb.), valamint a képzésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület 3.0. FOGALMAK Személyzetfejlesztés: A személyzetfejlesztés a vezetők és munkatársak ismereteinek tudatos és tervszerű fejlesztése, a társaság stratégiai céljainak megvalósítása érdekében. Célja a folyamatosan változó, fejlődő külső és belső környezethez történő alkalmazkodás, továbbá a jelenlegi és jövőbeni feladatok ellátása miatt támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében történő célirányos munkavállalói fejlesztés.

2 834 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Kvalifikáció: Végzettségek, képzettségek és kompetenciák összessége, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek, illetve amivel a munkavállaló rendelkezik. Képzési szükséglet: A MÁV Zrt. stratégiájából, illetve a szervezet-, és a kapcsolódó személyzetfejlesztési stratégiájából levezetett, a jelenlegi és/vagy jövőbeni munkakör betöltéséhez szükséges és a meglévő kvalifikációk közötti különbségekből eredő képzés-fejlesztési igény. Iskolarendszerű képzés: Hallgatói, vagy tanulói jogviszonnyal járó képzési forma. (Hallgatói jogviszony a felsőoktatás keretében zajló iskolarendszerű képzések alap-, mester-, doktori-, felsőfokú szak-, és szakirányú továbbképzés- esetén jön létre. Tanulói jogviszony a középfokú alapképzés során jöhet létre, függetlenül attól, hogy a résztvevők tanulmányaikat milyen képzési formában végzik.) Tanfolyami képzések: A felnőttképzésről szóló CI. törvény szerinti, olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet képzési szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett (OKJ-s képzések), a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) által lebonyolított, vagy külső intézmény által végzett (pl. vasútszakmai képzések, a vasútüzem ellátásával és közvetlen kiszolgálásával kapcsolatos munkakörökre felkészítő, illetve továbbképző tanfolyamok). Tréningek: Kompetenciafejlesztést, készségfejlesztést, ismeretbővítést szolgáló fejlesztési programok. A tréning olyan oktatás, továbbképzés, amely a személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését biztosítja. Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokkal, ezek elemzésével, feldolgozásával támogatja. Konferenciák: A konferenciák olyan hivatalos rendezvények, amelyek előre meghatározott napirend és program szerint zajlanak adott témakör, kérdéskör tárgyalása mentén. Idegen nyelvi képzések: Kiemelt európai nyelveken, valamint határnyelveken jellemzően kiscsoportos formában szervezett program. Időszakos oktatás: Az adott munkakör ellátásához szükséges ismeretek készségszintű elsajátítása és az elsajátított ismeret szinten tartása céljából tartott rendszeresen ismétlődő elméleti és gyakorlati oktatás (pl. munkakörhöz kapcsolódó műszaki, egyéb szakszolgálati szakmai, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, üzembiztonsági-, vegy-tűz-vagyon- hon és polgári védelmi ismeretek). Az időszakos oktatások mindenkori rendjét az O.1. számú Oktatási Utasítás tartalmazza. Külső képzések: Olyan tanfolyamok, tréningek, konferenciák, amelyek külső fél (oktatási, képző intézmény, tanácsadó cég) által előre meghirdetett programok. Lehetnek a társaság által külső féltől megrendelt konkrét fejlesztési célú képzési programok, vagy nem vállalat specifikus, nyitott programok Belső szakmai programok: A humán stratégiához vagy a vasút működéséhez kapcsolódó olyan szakmai, illetve készségfejlesztő programok, amelyek központilag meghatározottak és tervezettek. A belső szakmai programok több szervezeti egység munkavállalóit érinthetik, vagy adott főtevékenységi kör vezetője által meghatározott szervezeti egység szintű programok (pl. belső szakmai konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési programok). Tanulmányi szerződés: A Munka Törvénykönyvének a alapján a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás, amelyben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt új tudás, szakismeretek elsajátítására, a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a szerződés szerinti tanulmányokat folytatja és a végzettség megszerzését követően meghatározott ideig a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. Munkáltatói kötelezés: A munkáltató a Munka Törvénykönyvének 103. (4) bekezdése alapján kötelezheti a munkavállalót az általa kijelölt tanfolyamon vagy képzésen való részvételre és az előírt vizsgák letételére, a munkavállaló munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. Felnőttképzési szerződés: A felnőttképzésről szóló CI. törvény 20. -ában meghatározott a MÁV Zrt. munkavállalója és a BGOK vagy a szakképzést/felnőttképzést folytató képző intézmény között valamely képesítés, ismeret vagy kompetencia megszerzése céljából kötött szerződés. SAP fogalmak: Képzéstervező folyamatgazda: Háttértáblák, listák, statisztikák előállításával, aktualizálásával támogatja a képzéstervezési/szervezési folyamatot, továbbá a folyamat szereplői számára szakmai támogatást, tanácsadást biztosít. SAP HR rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása, kezelése, és a jövedelemmel kapcsolatos elszámolások történnek.

3 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 835 SAP LSO rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a képzések nyilvántartása és kezelése történik. SAP képzési ténykatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tanfolyamok/képzések strukturált katalógusa. SAP képzési tervkatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tervezett tanfolyamtípusok strukturált katalógusa A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 4.1. Képzéstervezés A képzéstervezési időszak októbertől decemberig tart a következő naptári évre vonatkozóan. A tervezés célja a következő évre irányuló, egyéni vagy csoportos képzési igények meghatározása képzési típusok szerint, valamint a részvétellel kapcsolatos képzési költségek megtervezése, a MÁV Zrt. üzleti tervével összhangban. A képzéstervezés alapvetően az adott munkakör betöltéséhez előírt kvalifikáció hiányából származó szükségletek meghatározása Képzéstervezési alapelvek A képzés alapvetően a humán tőkébe történő befektetés. A felkészült, kvalifikált munkaerő termelékenysége magasabb, nagyobb hozzáadott érték előállítására képes. A változó működési feltételrendszerhez való alkalmazkodás a tudás szinten tartásán túl a munkavállalók folyamatos fejlesztését igényli. Ugyanakkor a fejlesztés költségigényes, ezért nagyon fontos, hogy a munkáltató a saját stratégiai érdekeit szem előtt tartva olyan munkavállalók továbbtanulását támogassa, akik már bizonyították rátermettségüket, szakmai alkalmasságukat és saját maguk is motiváltak a továbbtanulásban. A képzéstervezés alapja a munkaköri és pozíció követelmények, a hatósági előírások és belső utasítások, valamint a technikai és technológiai fejlesztések által meghatározott képzési, fejlesztési igények, a HR irányelvek, szakmai szabályzatok és tervek, a társasági üzleti terv valamint a tanulmányi szerződések. Képzéstervezéshez bemeneti információt jelentenek a karrier-, és utánpótlástervezés, a teljesítménymenedzsment és a szervezettel kapcsolatos változáskezelési folyamat során meghatározott képzési igények. Az egyes munkavállalókra történő képzéstervezés a MÁV Zrt. szervezetén belül egységesen, az SAP LSO moduljának alkalmazásával a Személyzetfejlesztési terület koordinációja mellett történik. A munkáltatói jogkörgyakorló felelős a képzési igények meghatározásáért, az e tárgyban elkészített írásbeli előterjesztése alapján a humánpartnerek végzik a képzési igények rögzítését. A belső szakmai programok tervezése, a főtevékenységi körök vezetőivel történt egyeztetés, az adott év társasági és szervezeti egység szintű céljainak, továbbá az elindult vállalat specifikus humán/személyzetfejlesztési programok alapján történik. Az adott évben a csoportos nyelvi képzések indítása központi döntés alapján történik. Egyéni nyelvi képzésben való részvétel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az időszakos oktatások megtervezése a munkáltatói jogkörgyakorló vezetők és az oktatótisztek közös feladata az O.1. Oktatási Utasítás szerint. Az időszakos oktatások megtervezése nem az SAP LSO rendszerében történik Képzéstervezés folyamata Az SAP LSO rendszerében az alábbi képzések tervezése történik: BGOK által szervezett belső szakmai képzések Iskolarendszerű képzések Egyéb külső képzések (tanfolyamok, konferenciák, tréningek) Belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési, programok) Nyelvi képzés A képzéstervezési folyamat lépései: a) Képzési tervkatalógus kialakítása A Humánerőforrás igazgató, a Személyzetfejlesztési terület vezetője, valamint a BGOK vezetője egyeztet a tervezési időszak képzési katalógusáról. A katalógusban bekövetkezett módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerben. A képzési tervkatalógus részei: o BGOK-s képzések, o MÁV Zrt. külső képzések b) Előzetes tervrészvételek létrehozása Az előző évről áthúzódó képzések és részvételek (iskolarendszerű és egyéb tanfolyami képzések) a képzési tervben történő megjelenítése a képzéstervező folyamatgazda által központilag történik. (Ebbe a körbe nem tartoznak bele az előző évben bármely okból elmaradt képzések.) c) Képzések megtervezése A képzéstervező folyamatgazda megnyitja az SAP LSO rendszerben a terv képzési katalógust a képzéstervező humánpartnerek részére, valamint a tervkatalógusba központilag átforgatott előzetes tervrészvételekről tájékoztatást küld excel formátumban. A humánpartnerek a munkáltatói jogkörgyakorlókkal megterveztetik munkavállalónként a képzéseket.

4 836 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A tervezett képzéseket a képzéstervező humánpartner rögzíti az SAP LSO terv katalógusában és egyidejűleg ellenőrzi a képzéstervező folyamatgazda által berögzített áthúzódó képzések helyességét, rögzíti az esetleges eltéréseket. d) Új, a tervkatalógusban nem szereplő tanfolyami igény Új (külső vagy belső) képzési igény (konferencia, tréning, tanfolyam) esetében a humánpartner elektronikus úton jelzi a szervezeti egység igényét a Személyzetfejlesztési terület vezetője felé (program megnevezése, létszám, időtartam, javasolt képző, időpont/negyedév, költség). A Személyzetfejlesztési vezető egyeztet ezen képzési igényekről a Humánerőforrás igazgatóval, a szakmai területet irányító, felelős vezetővel és a BGOK vezetőjével. Ha szükséges intézkedik, hogy a képzéstervező folyamatgazda rögzítse a tervkatalógusban az új képzést, valamint értesíti ennek megtörténtéről a képzéstervező humánpartnereket, akik az érintett munkavállalókat rögzítik az új képzésre. e) Belső szakmai programok rögzítése A Személyzetfejlesztési vezető egyeztetéseket folytat a főtevékenységi körök vezetőivel a belső szakmai programok képzési igényeiről. A belső szakmai igényeket a Személyzetfejlesztési terület munkatársai rögzítik központilag a képzési tervkatalógusba. f) Képzési tervkatalógus lezárása és a berögzített terv részvételek összesítése A tervezésre kiadott határidő leteltével a képzéstervező folyamatgazda zárolja az SAP képzési tervkatalógusát, ezzel a tervezési időszak első szakasza lezárul. g) Képzési terv szakmai egyeztetése és módosítása A területi humánpartner vezetők egyeztetik a pályavasúti területi központok vezetőivel a képzési tervet, majd a módosításokat írásos formában megküldik a képzéstervező folyamatgazdának. A humánerőforrás igazgató és a személyzetfejlesztési vezető egyezteti a Pályavasút szakmai főosztályainak vezetőivel, valamint a fő tevékenységi körök vezetőivel a képzési tervet, majd írásos formában megküldik a szükséges módosításokat a képzéstervező folyamatgazdának. A beérkezett terv-módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerében. h) A berögzített, egyeztetett terv alapján az előzetes képzési költségek meghatározása Az előzetes képzési terv költségeket a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával a képzéstervező folyamatgazda átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezet részére, aki az így megkapott képzési költségeket az üzleti tervbe beépíti. (Az üzleti tervben a képzési költség a következő részletezettséggel kerül meghatározásra: Pályavasúti üzletág összesen, valamint a Funkcionális szervezetek üzleti tervezési egység mélységben) i) Módosított tervek munkáltatói jogkörgyakorlók általi jóváhagyása A képzéstervező folyamatgazda előállítja az SAP LSO rendszeréből a módosított képzési tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezeket eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi a módosított képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, humánpartnereiknek és a területi humánpartner vezetőknek valamint a humánpartner-koordinátoroknak. Az illetékes humánpartner aláíratja a képzési tervet a munkáltatói jogkörgyakorlóval, aki aláírásával ismeri el a szervezeti egységét terhelő képzési igényeket és költségeket, valamint azt, hogy az érintett munkavállalók az adott képzések feltételeinek megfelelnek. Ezen munkavállalók számára egyúttal vállalja a képzésben való részvétel biztosítását. j) A képzési terv véleményeztetése és jóváhagyása A képzési tervet a Humánerőforrás igazgató az Mt. 21. (2) bekezdése és 65. (3) bekezdésének c) pontja alapján kiadja véleményezésre az érdekképviseletek részére. Az érdekképviseletekkel történő véleményeztetést követően a képzési tervet a Humánerőforrás igazgató és a Kontrolling igazgató hagyja jóvá. k) A módosított képzési tervek alapján az operatív képzési költség tervek meghatározása A módosított képzési terv költségeket operatív szervezeti egység mélységben, havi eloszlás meghatározásával, a képzéstervező folyamatgazda a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezete részére, aki az beépíti a MÁV Zrt. operatív tervébe. l) A jóváhagyott képzési terv eljuttatása a munkáltató jogkörgyakorlók számára A képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezt eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi ezeket a jóváhagyott képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, az illetékes humánpartner-koordinátoroknak, illetve humánpartnereknek, továbbá a területi humánpartner vezetőknek. m) Képzéstervezés lezárása, a tervezett részvételek áthelyezése A képzéstervező folyamatgazda lekérdezések futtatására megnyitja a tervkatalógust a humánpartnerek részére, majd a berögzített tervezett részvételeket előjegyzésként áthelyezi az SAP LSO ténykatalógusába.

5 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője Képzések szervezése Képzésszervezési alapelvek A MÁV Zrt. munkavállalóinak képzéseken való részvételeit az SAP LSO tényképzési katalógusában tartja nyilván. A BGOK által szervezett tanfolyamok ténykatalógusba történő rögzítéséért a BGOK tanfolyamszervezője a felelős. Az iskolarendszerű képzések ténykatalógusba történő rögzítése a humánpartner feladata. A megvalósuló külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek, belső szakmai programok, nyelvi képzések tény képzési katalógusban történő rögzítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzési tervben szereplő, jóváhagyott külső programokat és részvételeket nem kell külön engedélyeztetni, csak abban az esetben, ha annak tényleges költsége több, mint 10%-al meghaladja a tervben rögzített költséget. A képzési programokhoz kapcsolódó számlák elszámolása minden esetben központilag történik. Engedélyezett képzés esetén a számlakérő nyilatkozaton minden esetben a résztvevő munkavállaló nevét és az alábbi számlázási címet kell feltünteti: MÁV Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt (levelezési cím: MÁV Zrt Budapest, Pf. 24.) A képzési költségek elszámolása annak a szervezeti egységnek költséghelyére történik, ahol a munkavállalót foglalkoztatják. A képzésen való munkavállalói részvétel jogcímei és alapelvei: A képzésen a munkavállalói részvétel biztosításának jogcímét a Személyzetfejlesztési terület határozza meg. Típusai: o Munkáltatói kötelezés o Tanulmányi szerződés Iskolarendszerű képzések esetén a munkavállaló munkáltató általi költségtérítés útján történő részvétele kizárólag tanulmányi szerződés megkötésével lehetséges. Tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés kizárólag az SAP LSO rendszerben elérhető minta alapján készíthető (jelen szabályzat mellékletei). Az iratminták munkajogi tartalma nem módosítható, bármilyen típusú egyéb módosítás, vagy az iratmintától való technikai jellegű eltérés is csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Társaságon belüli áthelyezés esetén az új munkáltatói jogkörgyakorló köteles biztosítani a tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállaló megkezdett tanulmányainak folytatását, annak változatlan finanszírozása mellett. A tanulmányi szerződések, kötelezések elkészítése és SAP HR rendszerben történő rögzítése a humánpartner kötelezettsége. A megkötött tanulmányi szerződéseket / kötelezéseket a humánpartner továbbítja a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre). A munkáltatói jogkörgyakorló a képzési távollétek elszámolása érdekében a 12. melléklet szerinti iratminta alkalmazásával igazolást állít ki az illetékes időadat-rögzítő számára. A tanfolyami képzések esetében tanulmányi szerződés esetében is munkaidő kedvezmény mértéke a képzés típusától függően a hatályos Kollektív Szerződés mértékre vonatkozó rendelkezésének alapulvételével (jelenleg KSZ 44. ), iskolarendszerű képzés esetén a Munka Törvénykönyve 115. szerint biztosítható. A munkaidőkedvezménynek az SAP-HR rendszerben történő rögzítése az érintett humánpartner-koordinátor, illetve humánpartner feladata. (Nappali, bentlakásos tanfolyam esetén a tanulmányi szerződésben nem állapítható meg tanulmányi munkaidő kedvezmény.) A munkáltatói kötelezés kiadását megelőzően az Mt a alapján megállapodást kell kötni a munkavállalóval az alábbi esetekben: Amennyiben a képzés időtartama eleve meghaladja az adott naptári évben a 44 (a KSZ 10. sz. mellékletében meghatározott munkakörök esetében a 66) munkanapot. Amennyiben más egyéb okból elrendelt kiküldetések száma miatt várható az időkorlát túllépése. A Személyzetfejlesztési terület megküldi a megállapodás tervezetét a humánpartner részére, aki kitölti és aláíratja a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Amennyiben a munkavállaló nem járul hozzá a megállapodás megkötéséhez, akkor a kötelezésre nem kerülhet sor, ha annak befejezése a kiküldetésre vonatkozó időkorlát túllépése miatt nem biztosított. A képzések szervezése során felmerülő feladatok, felelősségi körök, továbbá azok dokumentálása a képzési kategóriáktól függően eltérőek. E folyamatok szervezési lépéseit a következők szerint tárgyaljuk: A Baross Gábor Oktatási Központ által indított képzések szervezésének folyamata: a) BGOK képzési naptár elkészítése A képzéstervező folyamatgazda a jóváhagyott részletes képzési tervét átadja a BGOK vezetője részére. A BGOK az átadott képzési igények alapján elkészíti saját tanfolyami naptárát. A tanfolyami időpontok meghatározása érdekében szükség esetén egyeztet a szakmai területek vezetőivel, szakértőivel. Rögzíti az SAP LSO rendszerében a tervezett tanfolyamot. Értesítést küld az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztésnek a képzési naptár elkészültéről.

6 838 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Az elkészült képzési naptár legyűjtése és továbbítása során a képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a BGOK által berögzített előzetes tanfolyamok listáját, melyet ben, excel táblában megküld a humánpartnerek számára. A megküldött képzési naptárt a szervezeti egység jóváhagyott képzési tervével az illetékes humánpartner egyezteti, (a képzések tervezett időpontja és helyszíne) és köteles megkezdeni a területén várható tanfolyamokhoz szükséges előkészítést (pl. szükséges orvosi alkalmasság, speciális munkaruha és védőeszköz meglétének ellenőrzése). b) Tanfolyam meghirdetése A BGOK képzésszervezésért felelős vezetője az SAP LSO rendszerén keresztül köteles értesíteni a Személyzetfejlesztési területet az adott hónapban induló tanfolyamokról (meghirdetés) legalább a tanfolyamok indítását megelőző hónap 10-ig. A meghirdetésben megadja a tanfolyam meghirdetéséhez szükséges információkat. Személyzetfejlesztés az SAP LSO rendszerén keresztül értesíti az illetékes humánpartnert, valamint a területi humánpartner vezetőket és a humánpartner-koordinátorokat a BGOK által szervezett tanfolyam indulásáról, megadva az alábbi információkat: tanfolyam megnevezése, tervezett kezdési-záró időpontja, tanfolyam ütemterve, helyszíne, képzésben való részvétel feltétele, képzés időtartama, tanfolyamszervező neve, elérhetőségei, előzetesen tervezett részvételek listája, a vizsgák száma, az adott képzésnél munkáltatói kötelezés vagy tanulmányi szerződés alkalmazandó Az illetékes humánpartner köteles fentiekről értesíteni az érintett munkáltatói jogkörgyakorlót. c) Előzetesen regisztrált résztvevők listájának ellenőrzése A tanfolyami meghirdetés alapján a humánpartner ellenőrzi az előzetesen regisztrált résztvevők listáját, egyeztet a munkáltatóval és munkavállalóval. Az esetleges változási igényt elküldi a Személyzetfejlesztési terület munkatársainak az SAP LSO rendszerén keresztül (részvétel törlése, pótigény, munkavállaló személyében bekövetkezett változás). d) Tanfolyami résztvevők módosítása, a végleges tanfolyami létszám kialakítása A személyzetfejlesztés a beérkezett információk alapján szükség esetén módosítja a tanfolyam létszámát és résztvevőit, visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül humánpartnerek részére az igények engedélyezéséről, illetve elutasításáról. A humánpartner elkészíti a tanfolyami dokumentációt SAP LSO rendszeréből: képzéshez regisztrált munkavállaló jelentkezési lapját és a képzéshez szükséges munkáltatói kötelezést vagy tanulmányi szerződést, majd rögzíti azt a SAP HR rendszerében. Értesítést küld a munkavállalónak a tanfolyam indulásáról (ezzel egyidejűleg a vezénylőnek is) és eljuttatja a szükséges dokumentációt számára. A munkavállaló a humánpartner felhívására köteles az eredeti bizonyítványát magával vinni a képzés indulásakor, amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében. Tanfolyam kezdő dátuma előtt 3 munkanappal a személyzetfejlesztés lezárja a tanfolyami részvételeket, és értesítést küld az SAP rendszerén keresztül a tanfolyamszervezőnek a tanfolyam végleges létszámának alakulásáról. Ennek alapján a tanfolyamszervező a kialakult létszám és résztvevői lista alapján előkészíti a szükséges tanfolyami dokumentációt. e) Tanfolyam indítása A munkavállaló az első tanfolyami napon köteles a kitöltött és aláírt dokumentumokat átadni, valamint a BGOK által összeállított képzési katalógusban előírt végzettséget igazoló eredeti okmányt amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében bemutatni a tanfolyamszervezőnek, aki a tanfolyam indulásakor összegyűjti a résztvevő munkavállalóktól a szükséges tanfolyami dokumentációt. A tanfolyam indulását követően a tanfolyamszervező karbantartja a végleges tanfolyami létszámot az SAP LSO rendszerben, melynek módosításairól értesítést küld a Személyzetfejlesztésnek. A tanfolyamszervező minden hónap 25. napjáig igazolást állít ki és küld meg a munkáltatói jogkörgyakorlók számára a létszámába tartozó munkavállalók tárgyhavi tényleges tanfolyami részvételéről. f) Képzés lezárása A képzés befejeztével a BGOK tanfolyamszervezője a megszerzett végzettséget igazoló eredeti okmányt átadja a hallgatónak. A BGOK a nála maradó végzettséget igazoló okmány másolati példányát átadja elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office-ba, ahonnan elektronikus archiválás (szkennelés) után visszajuttatják a BGOK-ba. g) Képzés lemondása Ha a képzés szervezése során bármely okból (technikai okok vagy létszámhiány) a tanfolyam nem kerül indításra, a BGOK tanfolyamszervezője értesítést küld a Személyzetfejlesztési terület részére, aki tájékoztatja az érintett humánpartnereket, akik kötelesek tájékoztatni a munkáltatói jogkörgyakorlókat és a munkavállalókat.

7 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 839 h) Képzési tervben nem szereplő, BGOK által megszervezhető képzések engedélyeztetése Indokolt esetben év közben is felmerülhet képzési igény (szervezeti változás, új technológia, munkafolyamat, informatikai rendszer bevezetése). A BGOK által megszervezhető tanfolyam esetében a Személyzetfejlesztési területre elektronikus úton beérkezik a humánpartnertől az igény, indoklással, létszám adatokkal alátámasztva. A személyzetfejlesztési terület munkatársa egyezteti, pontosítja a felmerült igényt egyrészt az igényt jelző partnerrel, másrészt a BGOK vezetőjével) Képzésfejlesztési vezetővel, valamint az érintett szakterület vezetőjével. Az egyeztetést követően a Humánerőforrás igazgató dönt a képzési igény elfogadásáról vagy elutasításáról. A képzés indítását engedélyező döntést a Személyzetfejlesztés írásban megküldi a BGOK felé, továbbá az igény elfogadásáról illetve elutasításáról visszajelez az igényt benyújtó felé. Amennyiben a BGOK-s képzés nem igényel fejlesztést, és rendelkezésre állnak a tanfolyam indításához szükséges feltételek, a képzés szervezése indítható. Amennyiben új vagy módosított igényről van szó, a BGOK képzésfejlesztési munkatársa kialakítja a képzési programot, mindezt jóváhagyatja a szakmai területtel és a Humánerőforrás igazgatóval. Elvégzi a tanfolyam indításához szükséges adminisztrációt. ben megküldi a Személyzetfejlesztésnek a tanfolyamra vonatkozó adatokat, amely alapján a képzéstervező folyamatgazda létrehozza az SAP LSO rendszerében a tanfolyam-típust, melynek alapján hirdethető meg a tanfolyam, a képzési tervben szereplő képzéseknél leírt módon Az iskolarendszerű képzések szervezési folyamata: a) Tájékoztatás az elfogadott képzési tervről Személyzetfejlesztés visszaküldi az elfogadott képzési tervtáblákat a munkáltatói jogkörgyakorlónak, valamint az illetékes területi humánpartner vezetőnek és humánpartner-koordinátornak, humánpartnernek. Az elfogadott tervrészvételekről és a beiskolázáshoz szükséges dokumentumokról a humánpartner írásban értesíti a munkavállalót, a 3. melléklet szerinti iratminta alapján. b) Munkavállaló jelentkezése Munkavállaló a munkáltató írásbeli értesítése alapján jelentkezik az adott képző intézmény megjelölt szakára. Bármely iskolarendszerű képzés esetén az érintett munkavállaló feladata és felelőssége a jelentkezési lap oktatási intézményhez történő eljuttatása, valamint felvételét követően a beiratkozásról a hallgatói/tanulói jogviszony-igazolás humánpartner részére történő bemutatása. A humánpartner a bemutatott igazolásról másolatot készít, melyet elektronikusan eljuttat a Személyzetfejlesztésnek. c) Tanulmányi szerződés megkötése és adminisztrálása A humánpartner ellenőrzi az SAP tervkatalógusában, hogy a jelentkezés szerepel-e a képzési tervben. Csak a képzési tervben jóváhagyott felsőoktatási iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása történhet meg az alábbiak szerint. Tervezett képzés esetén a humánpartner az SAP LSO ténykatalógusában rögzíti a képzést és a részvételt. A humánpartner az SAP LSO rendszeréből elkészíti a tanulmányi szerződést, melyet aláírat a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Az aláírt szerződést rögzíti az SAP HR rendszerben a tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére, majd továbbküldi a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre) A munkavállaló által leadott hallgatói / tanulói jogviszony igazolás alapján, a humánpartner rögzíti a tanulmányi munkaidő kedvezményt az SAP HR rendszerbe. d) A tandíj elszámolása A számlák elszámolása minden esetben központilag történik. A beérkezett számla elszámolhatóságához a Személyzetfejlesztés ellenőrzi az SAP HR rendszerében a Tanulmányi szerződés meglétét, valamint az SAP LSO ténykatalógusban a képzés rögzítettségét, és ezt követően intézkedik a számla kifizetéséről. A tanulmányi szerződések alapján elszámolt tandíjak összegét a Személyzetfejlesztés munkavállalónként rögzíti az SAP HR rendszerében is. Utóellenőrzésként a Pénzügyi Igazgatóság a Személyzetfejlesztés részére adatot közöl az előző hónapban tandíj címén kifizetésre került számlákról minden hónap 10- ig, amely alapján a Személyzetfejlesztés kijelölt munkatársa ellenőrzi a számlák rögzítettségét és a kötelezettségek elszámolását. e) Képzés lezárása és dokumentálása A képzés lezárásának dokumentálása során a munkavállaló köteles az eredeti képzettséget igazoló dokumentumot bemutatni a humánpartnere részére, aki rögzíti az SAP HR Szakképzés infótípusán a munkavállaló megszerzett képesítésének adatait, aktualizálja a Tanulmányi szerződés infótípust és ben tájékoztatja a Személyzetfejlesztést a munkavállaló végzettségének megszerzéséről. A bizonyítvány másolatot a humánpartner továbbküldi elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office szervezetébe. A humánpartner köteles ellenőrizni, hogy a végzettséget igazoló dokumentum elektronikus archiválásra (szkennelésre) került-e az SAP HR rendszerben.

8 840 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám f) Tanulmányi szerződés módosítása Tanulmányi szerződés módosítására csak a Humánerőforrás igazgató írásbeli engedélyével kerülhet sor. Az engedélyezés a munkáltatói jogkörgyakorló álláspontját tartalmazó indokolt írásbeli kérelem alapján történik, amelyet a Személyzetfejlesztési vezető részére kell megküldeni elektronikus úton. A munkavállaló félév halasztása előtt 30 nappal korábban, félév ismétlés esetén a sikertelen félév lezárását követő 30 napon belül köteles jelezni a munkáltatója és humánpartnere felé tanulmányi szerződés módosítására vonatkozó kérelmét. Az engedélyezésről a megkötendő tanulmányi szerződés-módosítás tervezetének egyidejű megküldésével a Személyzetfejlesztési terület vezetője értesíti a humánpartnert, aki gondoskodik a megküldött módosítás tervezetnek megfelelő megállapodás megkötéséről, karbantartja azt az SAP HR rendszerben és elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. g) Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés és jogkövetkezményei Az a munkavállaló, aki a tanulmányok eredményes befejezését/diploma megszerzését nem tudja igazolni, szerződésszegést követ el. A tanulmányi szerződésben foglaltak szerint Ha a munkavállaló szerződésszegést követ el (pl. tanulói jogviszony (beiratkozás) igazolásának elmulasztása; oklevél megszerzésének elmulasztása), a munkáltató részére vissza kell fizetnie a juttatások teljes összegét. Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés figyelése a humánpartner feladata, aki a szerződésszegés megállapítása esetén értesítést küld a Személyzetfejlesztés részére. Szerződésszegés megállapítása esetén a Személyzetfejlesztés az SAP HR rendszerben nyilvántartott, elszámolt képzési költség és a humánszolgáltatótól megkért igénybe vett tanulmányi munkaidő-kedvezmény alapján állapítja meg a visszafizetendő összeget, és a Számviteli Szervezettel egyeztetve előkészíti a fizetési felszólítást, amelyet eljuttat a humánpartner részére, aki gondoskodik annak a munkáltatói jogkörgyakorló általi aláíratásáról és eljuttatja azt a munkavállaló részére. A munkáltatói jogkör gyakorló vezető a tanulmányi szerződésszegésből eredő munkáltatói jogok érvényesítéséről az intézkedést követő 15 napon belül tartozik tájékoztatni a Személyzetfejlesztési terület vezetőjét Külső képzések szervezésének folyamata: a) Külső képzési igény jelzése A képzéssel érintett munkavállaló vagy a munkáltatói jogkörgyakorlója jelzi a humánpartner felé a tervezett képzés indulását. A humánpartner felelőssége leellenőrizni, hogy a képzés szerepel-e a képzési tervben, továbbá a képzés díja a tervezett összeget 10%-kal nagyobb mértékben nem haladja meg. Amennyiben képzés díja 10% meghaladja a tervezett összeget, a képzéshez a Humánerőforrás Igazgató engedélye szükséges. Ebben az esetben igényt a humánpartner az 1/a melléklet szerinti jelentkeztetési lap kitöltésével jelzi az SAP LSO rendszerben. b) Jelentkezéshez szükséges dokumentáció elküldése Az elfogadott képzési tervben rögzített külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek esetében a humánpartner ben küldi a képző intézmény kitöltött jelentkezési lapját a Személyzetfejlesztési terület munkatársai felé a jelentkezési lapon feltüntetett jelentkezési határidő előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben a jelentkezési lap nem tartalmazza, kiegészítésként az alábbi információk szükségesek: munkavállaló neve, törzsszáma, munkaköre, szervezeti egysége képző intézmény elérhetőségei, kapcsolattartó képzés pontos megnevezése képzés költsége (képzési díj + ÁFA) a képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e Abban az esetben, ha a fenti információkat, illetve a teljes körűen kitöltött jelentkezési lapot a Személyzetfejlesztési terület késve kapja meg, a munkavállaló képzésen való részvétele nem garantált. c) Képzésre történő jelentkeztetés Az engedélyezett és jóváhagyott külső képzésekre a jelentkezési lap képzési intézményhez történő eljuttatása minden esetben a Személyzetfejlesztési terület feladata, ettől eltérő módon történt jelentkezés esetében a képzés nem számolható el. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás) elkészítése is a Személyzetfejlesztési terület feladata. A jelentkezést követően a Személyfejlesztési terület rögzíti az SAP LSO rendszerben a tanfolyamot, és a résztvevőt, majd visszajelez a humánpartnernek, hogy a tanulmányi szerződés megkötésével vagy munkáltatói kötelezéssel történik e a munkavállaló részvételének biztosítása, illetve a képzés elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére fog e megtörténni. d) Visszajelzés a képzésre történt jelentkezésről A humánpartner feladata a munkáltatói jogkör gyakorló és a munkavállaló tájékoztatása a jelentkezés elfogadásáról, továbbá az adott képzésre előírt tanulmányi szerződés vagy kötelezés elkészítése, a jelen szabályzat mellékleteként csatolt iratminták alkalmazásával. Tanulmányi szerződés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a szerződést az SAP HR rendszerben a

9 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 841 tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére. Kötelezés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a kötelezést az SAP HR rendszerben a munkáltatói kötelezések infótípuson. A humánpartner az aláírt szerződést vagy kötelezést elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. e) Képzési költség elszámolása A képzésen történt részvétel és a beérkezett számla alapján a költség elszámolása a Személyzetfejlesztési terület feladata. A Személyzetfejlesztési terület munkatársa ellenőrzi a tanulmányi szerződés) kötelezés, engedély, jelentkezési lap meglétét, valamint a ténykatalógusban a képzés / tanfolyam rögzítettségét és intézkedik a számla kifizetéséről. Amennyiben az adott képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a szükséges dokumentáció képzési intézménytől történő beszerzése, összeállítása, beleértve a szerződés megkötését is a Személyzetfejlesztési terület feladata. f) A képzési tervben nem szereplő külső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő külső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez a humánpartnernek az 1/b melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni, legalább a jelentkezési határidő letelte előtt 15 munkanappal. Amennyiben a MÁV Zrt. Képzési Katalógusában az adott program szerepel, csak az érintett munkavállaló nem volt arra tervezve, akkor a képzési program-katalógusban számát és megnevezését kell megadni. Ellenkező esetben a képző intézmény részletes tájékoztatóját kell mellékelni az SAP LSO levelezési rendszerében csatolt dokumentumként. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Személyzetfejlesztés a beérkezett igényeket az alábbi alapelvek szerint vizsgálja meg: munkaköri követelmények, elvárások képzési program humán stratégiai célok rendelkezésre álló képzési költségkeret. Külön meg kell vizsgálni, hogy a képzési igény rögzítésére a tervezéskor milyen okból nem került sor. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Belső szakmai programok szervezésének folyamata: A belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, humán) személyzetfejlesztési programok) lebonyolításának koordinálása a Személyzetfejlesztési terület feladata. a) Belső szakmai képzési igény egyeztetése A koordinálás során a Személyzetfejlesztési terület, a jóváhagyott képzési igényt és programot pontosítja a képzést megrendelő vezetővel vagy annak megbízott szakmai képviselőjével (pl. képzés szakmai programja, tananyaga, a program tematikája, ütemezése, időpontja, résztvevők létszáma és köre, valamint helyszíne). b) A képzés előkészítése A minőségi képzési program megvalósulása érdekében a Személyzetfejlesztési terület a beküldött árajánlatok, referenciák, szakmai bemutatkozások alapján személyes tárgyalásokat folytat. Árkalkulációt készít, majd kiválasztja a legalkalmasabb képzést lebonyolító céget) trénert. A megbízott cég által tervezett szakmai programot, tananyagot véleményezi, közreműködik a program tematikájának, ütemezésének, módszertanának kialakításban. A programhoz előkészíti a technikai feltételeket, egyezteti a program eszközszükségletét. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás, étkezés megrendelés) elkészítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzést megrendelő vezető konkretizálja a résztvevői kört (munkavállaló neve, törzsszáma), amely alapján a Személyzetfejlesztés munkatársa rögzíti az SAP ténykatalógusában a tervezett résztvevőket. A Személyzetfejlesztés értesíti az illetékes humánpartnert az induló képzésről, valamint jelzi, hogy az adott képzés szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e. c) Értesítés a képzési program indulásáról A humánpartner értesíti a munkáltatói jogkörgyakorlót a tervezett részvételekről, és előkészíti a szükséges munkáltatói kötelezéseket, amelyeket a munkáltatói jogkörgyakorló kiad az érintett munkavállalóknak. d) Képzéshez kapcsolódó költségek elszámolása A képzés elszámolása csak a képzéshez kapcsolódó jelenléti ív megléte esetén lehetséges, amelyet a Személyzetfejlesztési terület számára kell megküldeni. Ezt követően a Személyzetfejlesztési terület intézkedik a beérkező számlák kifizetéséről. e) A képzési tervben nem szereplő belső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő belső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez az illetékes humánpartnernek az 1/c melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló

10 842 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám aláírását követően az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Nyelvi képzés A MÁV Zrt-n belüli nyelvi képzés lehet csoportos, kivételes esetben egyéni. a) Csoportos nyelvi képzés Az adott évi a képzési tervben jóváhagyott csoportos nyelvi képzéssel kapcsolatos folyamat lépései: Elsődlegesen szükséges a Személyzetfejlesztési terület által kiadott, a munkáltató és a munkavállaló által is aláírt szándéknyilatkozat. Az aláírt szándéknyilatkozat a képzésre történő jelentkezés alapfeltétele. Szükséges továbbá a szintfelmérőn való részvétel, ami lehet írásbeli, szóbeli vagy mindkettő. Ennek megszervezése és lebonyolítása a képző intézmény feladata. Amennyiben a nyelvi képzés a szakképzési hozzájárulás terhére kerül elszámolásra, a munkavállaló egyéni munkaköri leírásában fel kell tüntetni az adott idegen nyelvet, a nyelvismeret elvárt szintjét az Európa Unió által meghatározott keretrendszer szerinti szintek fokozataival. A munkaköri leírás egy a munkáltató által kiadott és a munkavállaló által aláírt példányát el kell juttatni a Személyzetfejlesztési terület részére. A tanulmányi szerződés a fentiek rendelkezésre állását követően a szintfelmérő eredménye és a csoportbeosztás ismeretében köthető meg. A tanfolyamot csak az a munkavállaló kezdheti meg, aki a fentiekben leírt valamennyi feltételnek eleget tett. Valamennyi nyelvi képzés tekintetében a tandíj költsége a munkáltatót, az oktatási segédanyagok, és a vizsga költsége pedig minden esetben a munkavállalót terheli. Amennyiben a munkavállaló a csoportos nyelvi képzést abba kívánja hagyni, ezt a szándékát köteles igazolható módon írásban jelezni a Személyzetfejlesztési terület felé. A Személyzetfejlesztési terület a tudomásszerzés napját veszi figyelembe a visszafizetendő költségek tekintetében. b) Egyéni nyelvi képzés Egyéni nyelvi képzésben való részvétel munkáltatói költségtérítéssel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az egyéni képzésre irányuló jelentkeztetési lapot részletes indoklással (pl. munkarend, munkavégzési hely, munkaköri követelmények) a főtevékenységi kör vezetőjének támogató nyilatkozatával az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell megküldeni. A jóváhagyott egyéni képzések esetében a humánpartner feladata a tanulmányi szerződés megkötése Természetbeni juttatás az iskolarendszerű képzéssel kapcsolatban: A munkáltató által az iskolarendszerű képzésben résztvevő, e szabályzat feltételei szerint az iskolarendszerű képzésre tanulmányi szerződést kötött munkavállalóknak az átvállalt képzési költségeinek adóköteles része. A munkáltató által átvállalt képzési költségek körét a munkavállalóval megkötött tanulmányi szerződés tartalmazza. Az iskolarendszerű képzésben munkáltatói támogatással az a munkavállaló vesz részt, aki legalább 1 éves MÁV munkaviszonnyal rendelkezik és a munkakör ellátásához, vagy a szakmai előmenetelhez szükséges szakirányú iskolarendszerű képzésben való részvételére a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Mt.: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről KSz: a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2004. (III.12. MÁV Ért. 11.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Rt. képzéseinek döntési és szervezési szabályzatáról. a 11/2005 (VI.24. MÁV ÉRT. 25.) HVH sz. (A MÁV Rt. humán folyamatairól szóló) vezérigazgató-helyettesi utasítás alábbi részei o A 3. Fejlesztés, utánpótlás kötetből: az Képzéstervezés rész valamennyi fejezete az Képzés és rendezvényszervezés, E-learning rész valamennyi fejezete o A 7. Információmenedzsment kötetből a Iskolai végzettségek, szakképzettségek kezelése fejezet. továbbá valamennyi, korábban e tárgykört érintően kiadott munkautasítás, vagy rendelkezés 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, de 4.4. pontban foglaltakat január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

11 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője MELLÉKLETEK 1/a. sz. melléklet: jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén 1/b. sz. melléklet: jelentkeztetési lap új képzési igények esetén 1/c. sz. melléklet: jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén 2. sz. melléklet: jelentkezési lap (belső BGOKtanfolyamra) 3. sz. melléklet: értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről 4. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) 5. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (érettségi vizsga megszerzésére) 6. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 7. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, nem BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 8. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (nem OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 9. sz. melléklet: kötelezés nem iskolai rendszerű képzésre 10. sz. melléklet: megállapodás a 44 / 66 munkanap képzés miatti túllépésére 11. sz. melléklet: fizetési felszólítás a képzéssel kapcsolatban felmerülő munkáltató visszakövetelés érvényesítésére 12. sz. melléklet: igazolás a képzésre vonatkozó tanulmányi szerződésről / kötelezésről 13. sz. melléklet: folyamatleírások és folyamatábrák Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

12 844 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/a. sz. melléklet jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben szerepl, de a várható költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés SAP azonosítója, megnevezése: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. Tervezett költsége: (Ft + ÁFA).. Az eltérés indoklása: Munkáltató jogkörgyakorló javaslata: Engedélyezem/nem engedélyezem dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal.

13 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 845 1/b. sz. melléklet jelentkeztetési lap új képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben nem szerepl képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Szervez cég/intézmény megnevezése, címe: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. A képzésen való részvétel indoklása: dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása Humáner forrás igazgató: Engedélyezem: a.) munkáltatói kötelezéssel b.) tanulmányi szerz déssel dátum dátum Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Kérjük a képzési program csatolását!

14 846 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/c. sz. melléklet jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén Szervezeti egység megnevezése: JELENTKEZTETÉSI LAP Bels, csoportos programok esetén Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Résztvev k száma: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA) A képzés igény indoklása:.. dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Tervezett résztvev k listáját kérjük mellékelni! (Név, törzsszám, munkakör feltüntetésével.) Kérjük a képzési program csatolását!

15 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet jelentkezési lap (belső BGOK-tanfolyamra) JELENTKEZÉSI LAP (Vállalati bels képzések esetén).. tanfolyamra Kérjük a rovatokat nyomtatott nagybet kkel töltse ki: Név (személyi igazolványban szerepl teljes név):... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely: Születési id : Életkor:... év hó nap év Állandó bejelentett lakcím: Levelezési cím (amennyiben nem az állandó lakcím): Otthoni telefonszám: Mobiltelefonszám: Vasúti telefonszám: Vasúti törzsszám: cím:... Munkavállaló jelenlegi munkaköre :...év.. hó.. nap óta. Szolgálati helyének pontos, teljes megnevezése, kódszáma:... Fels oktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma (f iskolai, egyetemi végzettség) Technikusi végzettség Gimnáziumi érettségi Szakközépiskolai érettségi Befejezett gimnáziumi 12. évfolyam (érettségi nélkül) Szakmunkásképz iskola Speciális szakiskola Szakiskola Befejezett 10. évfolyam (min sít bizonyítvány nélkül) 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (8 általános) Általános iskola 8 osztályánál kevesebb Befejezett szakközépiskolai 12. évfolyam (érettségi nélkül) Vasúti, vagy azzal egyenérték szakvizsgái, számítástechnikai, idegen nyelvi, egyéb képesítései, megszerzésük éve illetve a tanfolyami meghirdetésben szerepl további beiskolázási feltételek meglétének igazolása: OKJ-s szakképesítése (száma, megnevezése):... El zetes kompetenciák: A tanfolyam programjában szerepl tananyagok közül el zetes tanulmányaim alapján már rendelkezem bizonyos végzettséggel, képességekkel, ezért kérem a megszerzett kompetenciáimról végezzen / ne végezzen* az intézmény felmérést. (Intézményi hatáskör a felmentések figyelembevétele a tanulmányok id tartama alatt) A tanfolyamra történ felvétele esetén van e szállás igénye: igen: nem: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek...., év hó nap... A jelentkez aláírása

16 848 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A szolgálati hely záradéka: Vasútorvosi csoportja:.. Érv. Ideje: Munkakörök, melyre érvényes orvosi alkalmasságival rendelkezik: A jelentkezési lapon feltüntetett minden adat a munkaügyi nyilvántartásban szerepl adatokkal megegyezik....,...év...hó... nap... Humánpartner A jelentkezést jóváhagyom:...,...év...hó...nap Szolgálati vezet

17 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről Ikt. szám: /20 (munkavállaló neve) Tárgy: értesítés fels oktatási képzés engedélyezésér l Ügyintéz : (törzsszáma) Telefon: Tisztelt Munkavállaló! Örömmel értesítem Önt, hogy a MÁV Zrt jóváhagyott Képzési Terve alapján a.. fels oktatási képzési igénye engedélyezésre került. Tájékoztatom, hogy a megjelölt fels oktatási képzésben való részvételéhez szükséges jelentkezését egyénileg kell lebonyolítania. A sikeres felvételét követ en kérem, hogy mutassa be a fels oktatási intézmény err l kibocsátott igazolását, valamint adja le a munkáltatónak a tandíja vonatkozásában a MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1426 Budapest, Pf. 24.) részére az intézmény által kiállított díjbekér levelet. A tandíjának a MÁV Zrt által történ kifizetésére kizárólag tanulmányi szerz dés megkötését követ en van mód. Felhívjuk figyelmét, hogy a tandíj megfizetésének munkáltató által történ átvállalása a hatályos adójogszabályok szerint adóköteles juttatásnak min sül. (A képzettség megszerzéséhez esetlegesen el írt nyelvtudás megszerzését a munkáltató nem támogatja.) Tanulmányait a megkötend tanulmányi szerz désben a képzési id tartamának megfelel en rögzített határid re köteles befejezni a képzettséget igazoló oklevél megszerzésével. Ezen kötelezettségének elmulasztása a tanulmányi szerz dés megszegésének min sül, amely esetben többek között - a munkáltató által megfizetett tandíj összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. Fels oktatási jelentkezéséhez és a tanulmányai folytatásához sok sikert kívánok!., munkáltatói jogkörgyakorló

18 850 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 4. sz. melléklet tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) Ikt.szám: /20.. TANULMÁNYI SZERZ DÉS (a fels oktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó képzésre) amely létrejött - egyrészr l a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) továbbiakban munkáltató, másrészr l Név: Törzsszám: Szül.hely, id : Anyja neve: Lakcím: a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság. (a szervezeti egység megnevezése) munkavállalója, továbbiakban: munkavállaló között a munkáltató szakember szükségletének biztosítása céljából az alábbi feltételek mellett, a Munka Törvénykönyve (Mt.) a alapján. 1. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy: a) A..(fels oktatási intézmény neve).kar,. Szakán/ágazatán alap / mester / doktori / fels fokú szak-,/ szakirányú tovább- 1 / képzést tanúsító oklevelet szerez. A tanulmányi id :. félév b) A tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek az oktatási intézmény által meghatározott id ben év..hónap napjától év..hónap napjáig eleget tesz. 2. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi id alatt év.hónap..napjától a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: a) Megfizeti a képz intézmény által meghatározott tandíjösszegét a bemutatott/leadott igazolások és számla alapján. (Amennyiben a munkáltató által megfizetett tandíj összege után bármelyik szerz d félnek adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége keletkezne, annak a megfizetését a munkáltató a jelen megállapodás alapján magára vállalja és teljesíti.) A jelentkezési-, és beiratkozási díj, a tankönyvek és jegyzetek költsége, az esetleges utazási -, és szállásköltségek, valamint a vizsga-, és államvizsga díjak, továbbá a végzettség megszerzéséhez esetlegesen szükséges nyelvvizsga költségei a munkavállalót terhelik. 1 a megfelel képzési fokozat kiválasztandó

19 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 851 b) A tanulmányok folytatásához átlagkeresettel díjazott munkaid -kedvezményt biztosít, az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelez foglalkozás id tartamáról szóló igazolásnak megfelel en. c) A vizsgákra való felkészüléshez vizsgánként, a vizsga napjával együtt 4 munkanap szabadid t biztosít, amib l szemeszterenként 10 munkanap min sül fizetett munkaid kedvezménynek. A vizsgán való részvételt a munkavállaló a képz intézmény által köteles igazolni. d) A szakdolgozat, illetve diplomamunka készítésére 10 munkanap szabadid t biztosít, amib l 5 munkanap min sül fizetett munkaid -kedvezménynek. Ha a munkavállaló neki felróható magatartása miatt szemesztert ismétel, az ismétlés idejére a munkáltató 2. pontban felsorolt juttatásokat, illetve munkaid -kedvezményeket nem biztosítja. 3. A munkavállaló vállalja, hogy a képzettség megszerzését l számított.. év/hónap id tartam leteltéig 2 azaz. év hó.napjáig, a - munkáltatóval munkaviszonyát nem szünteti meg. A munkáltatónál kötelez en eltöltend id tartamba nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének azon esete, melyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg. [Mt (3) bek.] 4. Ha a munkavállaló szerz désszegést követ el (különösen az 1. a) és b) pontban vállalt kötelezettség megszegése, valamint hallgatói jogviszony /beiratkozás/ igazolásának elmulasztása;), a munkáltató részére vissza kell fizetnie 2. pontban részletezett juttatások teljes összegét. Amennyiben a munkavállaló jelen tanulmányi szerz dés hatálya alatt munkaviszonyát megszünteti, illet leg felróható magatartásával indokot szolgáltat a munkaviszonyának munkáltató általi megszüntetéséhez a munkavállaló köteles a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelel összeget, illetve annak id arányos részét a munkáltató részére egy összegben megtéríteni. 5. Ha a munkáltató szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. A munkáltató a munkaviszony bármely okból történ megsz nése esetén nem vállalja a munkavállaló tanulmányainak további finanszírozását. 6. Ha a munkáltató a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb szerz désszegést követ el, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. 2 a biztosított juttatással arányosan, 5 évnél hosszabb nem lehet

20 852 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 7. Jelen tanulmányi szerz dés csak a munkaviszony fennállásának id tartamára érvényes. 8. E szerz déssel kapcsolatban felmerült viták esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, valamint a hatályos Kollektív Szerz dés rendelkezései az irányadók. Dátum: 20 év hónap.nap.. munkáltatói jogkört gyakorló vezet. munkavállaló

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben