17. szám 125. évfolyam május 28. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM"

Átírás

1 17. szám 125. évfolyam május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról... 3/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére (2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt)... Oldal Egyéb közlemények Hirdetmény Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról 1.0. A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja a MÁV Zrt. képzési folyamatának (képzések tervezése, engedélyezése, szervezése, elszámolása) szabályozása, a képzések társasági szintű egységes kezelése és koordinálása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. A szabályzat hatálya: A szabályzat személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. munkavállalóinak valamennyi képzésére, legyen az egyéni vagy csoportos (iskolarendszerű képzések, nyelvi képzések, tanfolyamok, tréningek, konferenciák, stb.), valamint a képzésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület 3.0. FOGALMAK Személyzetfejlesztés: A személyzetfejlesztés a vezetők és munkatársak ismereteinek tudatos és tervszerű fejlesztése, a társaság stratégiai céljainak megvalósítása érdekében. Célja a folyamatosan változó, fejlődő külső és belső környezethez történő alkalmazkodás, továbbá a jelenlegi és jövőbeni feladatok ellátása miatt támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében történő célirányos munkavállalói fejlesztés.

2 834 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Kvalifikáció: Végzettségek, képzettségek és kompetenciák összessége, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek, illetve amivel a munkavállaló rendelkezik. Képzési szükséglet: A MÁV Zrt. stratégiájából, illetve a szervezet-, és a kapcsolódó személyzetfejlesztési stratégiájából levezetett, a jelenlegi és/vagy jövőbeni munkakör betöltéséhez szükséges és a meglévő kvalifikációk közötti különbségekből eredő képzés-fejlesztési igény. Iskolarendszerű képzés: Hallgatói, vagy tanulói jogviszonnyal járó képzési forma. (Hallgatói jogviszony a felsőoktatás keretében zajló iskolarendszerű képzések alap-, mester-, doktori-, felsőfokú szak-, és szakirányú továbbképzés- esetén jön létre. Tanulói jogviszony a középfokú alapképzés során jöhet létre, függetlenül attól, hogy a résztvevők tanulmányaikat milyen képzési formában végzik.) Tanfolyami képzések: A felnőttképzésről szóló CI. törvény szerinti, olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet képzési szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett (OKJ-s képzések), a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) által lebonyolított, vagy külső intézmény által végzett (pl. vasútszakmai képzések, a vasútüzem ellátásával és közvetlen kiszolgálásával kapcsolatos munkakörökre felkészítő, illetve továbbképző tanfolyamok). Tréningek: Kompetenciafejlesztést, készségfejlesztést, ismeretbővítést szolgáló fejlesztési programok. A tréning olyan oktatás, továbbképzés, amely a személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését biztosítja. Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokkal, ezek elemzésével, feldolgozásával támogatja. Konferenciák: A konferenciák olyan hivatalos rendezvények, amelyek előre meghatározott napirend és program szerint zajlanak adott témakör, kérdéskör tárgyalása mentén. Idegen nyelvi képzések: Kiemelt európai nyelveken, valamint határnyelveken jellemzően kiscsoportos formában szervezett program. Időszakos oktatás: Az adott munkakör ellátásához szükséges ismeretek készségszintű elsajátítása és az elsajátított ismeret szinten tartása céljából tartott rendszeresen ismétlődő elméleti és gyakorlati oktatás (pl. munkakörhöz kapcsolódó műszaki, egyéb szakszolgálati szakmai, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, üzembiztonsági-, vegy-tűz-vagyon- hon és polgári védelmi ismeretek). Az időszakos oktatások mindenkori rendjét az O.1. számú Oktatási Utasítás tartalmazza. Külső képzések: Olyan tanfolyamok, tréningek, konferenciák, amelyek külső fél (oktatási, képző intézmény, tanácsadó cég) által előre meghirdetett programok. Lehetnek a társaság által külső féltől megrendelt konkrét fejlesztési célú képzési programok, vagy nem vállalat specifikus, nyitott programok Belső szakmai programok: A humán stratégiához vagy a vasút működéséhez kapcsolódó olyan szakmai, illetve készségfejlesztő programok, amelyek központilag meghatározottak és tervezettek. A belső szakmai programok több szervezeti egység munkavállalóit érinthetik, vagy adott főtevékenységi kör vezetője által meghatározott szervezeti egység szintű programok (pl. belső szakmai konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési programok). Tanulmányi szerződés: A Munka Törvénykönyvének a alapján a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás, amelyben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt új tudás, szakismeretek elsajátítására, a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a szerződés szerinti tanulmányokat folytatja és a végzettség megszerzését követően meghatározott ideig a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. Munkáltatói kötelezés: A munkáltató a Munka Törvénykönyvének 103. (4) bekezdése alapján kötelezheti a munkavállalót az általa kijelölt tanfolyamon vagy képzésen való részvételre és az előírt vizsgák letételére, a munkavállaló munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. Felnőttképzési szerződés: A felnőttképzésről szóló CI. törvény 20. -ában meghatározott a MÁV Zrt. munkavállalója és a BGOK vagy a szakképzést/felnőttképzést folytató képző intézmény között valamely képesítés, ismeret vagy kompetencia megszerzése céljából kötött szerződés. SAP fogalmak: Képzéstervező folyamatgazda: Háttértáblák, listák, statisztikák előállításával, aktualizálásával támogatja a képzéstervezési/szervezési folyamatot, továbbá a folyamat szereplői számára szakmai támogatást, tanácsadást biztosít. SAP HR rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása, kezelése, és a jövedelemmel kapcsolatos elszámolások történnek.

3 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 835 SAP LSO rendszer: Az SAP azon rendszere, amelyben a képzések nyilvántartása és kezelése történik. SAP képzési ténykatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tanfolyamok/képzések strukturált katalógusa. SAP képzési tervkatalógus: Az SAP LSO rendszerben rögzített tervezett tanfolyamtípusok strukturált katalógusa A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 4.1. Képzéstervezés A képzéstervezési időszak októbertől decemberig tart a következő naptári évre vonatkozóan. A tervezés célja a következő évre irányuló, egyéni vagy csoportos képzési igények meghatározása képzési típusok szerint, valamint a részvétellel kapcsolatos képzési költségek megtervezése, a MÁV Zrt. üzleti tervével összhangban. A képzéstervezés alapvetően az adott munkakör betöltéséhez előírt kvalifikáció hiányából származó szükségletek meghatározása Képzéstervezési alapelvek A képzés alapvetően a humán tőkébe történő befektetés. A felkészült, kvalifikált munkaerő termelékenysége magasabb, nagyobb hozzáadott érték előállítására képes. A változó működési feltételrendszerhez való alkalmazkodás a tudás szinten tartásán túl a munkavállalók folyamatos fejlesztését igényli. Ugyanakkor a fejlesztés költségigényes, ezért nagyon fontos, hogy a munkáltató a saját stratégiai érdekeit szem előtt tartva olyan munkavállalók továbbtanulását támogassa, akik már bizonyították rátermettségüket, szakmai alkalmasságukat és saját maguk is motiváltak a továbbtanulásban. A képzéstervezés alapja a munkaköri és pozíció követelmények, a hatósági előírások és belső utasítások, valamint a technikai és technológiai fejlesztések által meghatározott képzési, fejlesztési igények, a HR irányelvek, szakmai szabályzatok és tervek, a társasági üzleti terv valamint a tanulmányi szerződések. Képzéstervezéshez bemeneti információt jelentenek a karrier-, és utánpótlástervezés, a teljesítménymenedzsment és a szervezettel kapcsolatos változáskezelési folyamat során meghatározott képzési igények. Az egyes munkavállalókra történő képzéstervezés a MÁV Zrt. szervezetén belül egységesen, az SAP LSO moduljának alkalmazásával a Személyzetfejlesztési terület koordinációja mellett történik. A munkáltatói jogkörgyakorló felelős a képzési igények meghatározásáért, az e tárgyban elkészített írásbeli előterjesztése alapján a humánpartnerek végzik a képzési igények rögzítését. A belső szakmai programok tervezése, a főtevékenységi körök vezetőivel történt egyeztetés, az adott év társasági és szervezeti egység szintű céljainak, továbbá az elindult vállalat specifikus humán/személyzetfejlesztési programok alapján történik. Az adott évben a csoportos nyelvi képzések indítása központi döntés alapján történik. Egyéni nyelvi képzésben való részvétel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az időszakos oktatások megtervezése a munkáltatói jogkörgyakorló vezetők és az oktatótisztek közös feladata az O.1. Oktatási Utasítás szerint. Az időszakos oktatások megtervezése nem az SAP LSO rendszerében történik Képzéstervezés folyamata Az SAP LSO rendszerében az alábbi képzések tervezése történik: BGOK által szervezett belső szakmai képzések Iskolarendszerű képzések Egyéb külső képzések (tanfolyamok, konferenciák, tréningek) Belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, személyzetfejlesztési, programok) Nyelvi képzés A képzéstervezési folyamat lépései: a) Képzési tervkatalógus kialakítása A Humánerőforrás igazgató, a Személyzetfejlesztési terület vezetője, valamint a BGOK vezetője egyeztet a tervezési időszak képzési katalógusáról. A katalógusban bekövetkezett módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerben. A képzési tervkatalógus részei: o BGOK-s képzések, o MÁV Zrt. külső képzések b) Előzetes tervrészvételek létrehozása Az előző évről áthúzódó képzések és részvételek (iskolarendszerű és egyéb tanfolyami képzések) a képzési tervben történő megjelenítése a képzéstervező folyamatgazda által központilag történik. (Ebbe a körbe nem tartoznak bele az előző évben bármely okból elmaradt képzések.) c) Képzések megtervezése A képzéstervező folyamatgazda megnyitja az SAP LSO rendszerben a terv képzési katalógust a képzéstervező humánpartnerek részére, valamint a tervkatalógusba központilag átforgatott előzetes tervrészvételekről tájékoztatást küld excel formátumban. A humánpartnerek a munkáltatói jogkörgyakorlókkal megterveztetik munkavállalónként a képzéseket.

4 836 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A tervezett képzéseket a képzéstervező humánpartner rögzíti az SAP LSO terv katalógusában és egyidejűleg ellenőrzi a képzéstervező folyamatgazda által berögzített áthúzódó képzések helyességét, rögzíti az esetleges eltéréseket. d) Új, a tervkatalógusban nem szereplő tanfolyami igény Új (külső vagy belső) képzési igény (konferencia, tréning, tanfolyam) esetében a humánpartner elektronikus úton jelzi a szervezeti egység igényét a Személyzetfejlesztési terület vezetője felé (program megnevezése, létszám, időtartam, javasolt képző, időpont/negyedév, költség). A Személyzetfejlesztési vezető egyeztet ezen képzési igényekről a Humánerőforrás igazgatóval, a szakmai területet irányító, felelős vezetővel és a BGOK vezetőjével. Ha szükséges intézkedik, hogy a képzéstervező folyamatgazda rögzítse a tervkatalógusban az új képzést, valamint értesíti ennek megtörténtéről a képzéstervező humánpartnereket, akik az érintett munkavállalókat rögzítik az új képzésre. e) Belső szakmai programok rögzítése A Személyzetfejlesztési vezető egyeztetéseket folytat a főtevékenységi körök vezetőivel a belső szakmai programok képzési igényeiről. A belső szakmai igényeket a Személyzetfejlesztési terület munkatársai rögzítik központilag a képzési tervkatalógusba. f) Képzési tervkatalógus lezárása és a berögzített terv részvételek összesítése A tervezésre kiadott határidő leteltével a képzéstervező folyamatgazda zárolja az SAP képzési tervkatalógusát, ezzel a tervezési időszak első szakasza lezárul. g) Képzési terv szakmai egyeztetése és módosítása A területi humánpartner vezetők egyeztetik a pályavasúti területi központok vezetőivel a képzési tervet, majd a módosításokat írásos formában megküldik a képzéstervező folyamatgazdának. A humánerőforrás igazgató és a személyzetfejlesztési vezető egyezteti a Pályavasút szakmai főosztályainak vezetőivel, valamint a fő tevékenységi körök vezetőivel a képzési tervet, majd írásos formában megküldik a szükséges módosításokat a képzéstervező folyamatgazdának. A beérkezett terv-módosításokat a képzéstervező folyamatgazda átvezeti az SAP LSO rendszerében. h) A berögzített, egyeztetett terv alapján az előzetes képzési költségek meghatározása Az előzetes képzési terv költségeket a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával a képzéstervező folyamatgazda átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezet részére, aki az így megkapott képzési költségeket az üzleti tervbe beépíti. (Az üzleti tervben a képzési költség a következő részletezettséggel kerül meghatározásra: Pályavasúti üzletág összesen, valamint a Funkcionális szervezetek üzleti tervezési egység mélységben) i) Módosított tervek munkáltatói jogkörgyakorlók általi jóváhagyása A képzéstervező folyamatgazda előállítja az SAP LSO rendszeréből a módosított képzési tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezeket eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi a módosított képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, humánpartnereiknek és a területi humánpartner vezetőknek valamint a humánpartner-koordinátoroknak. Az illetékes humánpartner aláíratja a képzési tervet a munkáltatói jogkörgyakorlóval, aki aláírásával ismeri el a szervezeti egységét terhelő képzési igényeket és költségeket, valamint azt, hogy az érintett munkavállalók az adott képzések feltételeinek megfelelnek. Ezen munkavállalók számára egyúttal vállalja a képzésben való részvétel biztosítását. j) A képzési terv véleményeztetése és jóváhagyása A képzési tervet a Humánerőforrás igazgató az Mt. 21. (2) bekezdése és 65. (3) bekezdésének c) pontja alapján kiadja véleményezésre az érdekképviseletek részére. Az érdekképviseletekkel történő véleményeztetést követően a képzési tervet a Humánerőforrás igazgató és a Kontrolling igazgató hagyja jóvá. k) A módosított képzési tervek alapján az operatív képzési költség tervek meghatározása A módosított képzési terv költségeket operatív szervezeti egység mélységben, havi eloszlás meghatározásával, a képzéstervező folyamatgazda a Humánerőforrás Igazgató jóváhagyásával átadja a Kontrolling Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling szervezete részére, aki az beépíti a MÁV Zrt. operatív tervébe. l) A jóváhagyott képzési terv eljuttatása a munkáltató jogkörgyakorlók számára A képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a tervtáblák munkáltatói jogkörgyakorlói szintű bontását, ezt eljuttatja a Személyzetfejlesztési vezetőnek, aki megküldi ezeket a jóváhagyott képzési terveket a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, az illetékes humánpartner-koordinátoroknak, illetve humánpartnereknek, továbbá a területi humánpartner vezetőknek. m) Képzéstervezés lezárása, a tervezett részvételek áthelyezése A képzéstervező folyamatgazda lekérdezések futtatására megnyitja a tervkatalógust a humánpartnerek részére, majd a berögzített tervezett részvételeket előjegyzésként áthelyezi az SAP LSO ténykatalógusába.

5 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője Képzések szervezése Képzésszervezési alapelvek A MÁV Zrt. munkavállalóinak képzéseken való részvételeit az SAP LSO tényképzési katalógusában tartja nyilván. A BGOK által szervezett tanfolyamok ténykatalógusba történő rögzítéséért a BGOK tanfolyamszervezője a felelős. Az iskolarendszerű képzések ténykatalógusba történő rögzítése a humánpartner feladata. A megvalósuló külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek, belső szakmai programok, nyelvi képzések tény képzési katalógusban történő rögzítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzési tervben szereplő, jóváhagyott külső programokat és részvételeket nem kell külön engedélyeztetni, csak abban az esetben, ha annak tényleges költsége több, mint 10%-al meghaladja a tervben rögzített költséget. A képzési programokhoz kapcsolódó számlák elszámolása minden esetben központilag történik. Engedélyezett képzés esetén a számlakérő nyilatkozaton minden esetben a résztvevő munkavállaló nevét és az alábbi számlázási címet kell feltünteti: MÁV Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt (levelezési cím: MÁV Zrt Budapest, Pf. 24.) A képzési költségek elszámolása annak a szervezeti egységnek költséghelyére történik, ahol a munkavállalót foglalkoztatják. A képzésen való munkavállalói részvétel jogcímei és alapelvei: A képzésen a munkavállalói részvétel biztosításának jogcímét a Személyzetfejlesztési terület határozza meg. Típusai: o Munkáltatói kötelezés o Tanulmányi szerződés Iskolarendszerű képzések esetén a munkavállaló munkáltató általi költségtérítés útján történő részvétele kizárólag tanulmányi szerződés megkötésével lehetséges. Tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés kizárólag az SAP LSO rendszerben elérhető minta alapján készíthető (jelen szabályzat mellékletei). Az iratminták munkajogi tartalma nem módosítható, bármilyen típusú egyéb módosítás, vagy az iratmintától való technikai jellegű eltérés is csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Társaságon belüli áthelyezés esetén az új munkáltatói jogkörgyakorló köteles biztosítani a tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállaló megkezdett tanulmányainak folytatását, annak változatlan finanszírozása mellett. A tanulmányi szerződések, kötelezések elkészítése és SAP HR rendszerben történő rögzítése a humánpartner kötelezettsége. A megkötött tanulmányi szerződéseket / kötelezéseket a humánpartner továbbítja a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre). A munkáltatói jogkörgyakorló a képzési távollétek elszámolása érdekében a 12. melléklet szerinti iratminta alkalmazásával igazolást állít ki az illetékes időadat-rögzítő számára. A tanfolyami képzések esetében tanulmányi szerződés esetében is munkaidő kedvezmény mértéke a képzés típusától függően a hatályos Kollektív Szerződés mértékre vonatkozó rendelkezésének alapulvételével (jelenleg KSZ 44. ), iskolarendszerű képzés esetén a Munka Törvénykönyve 115. szerint biztosítható. A munkaidőkedvezménynek az SAP-HR rendszerben történő rögzítése az érintett humánpartner-koordinátor, illetve humánpartner feladata. (Nappali, bentlakásos tanfolyam esetén a tanulmányi szerződésben nem állapítható meg tanulmányi munkaidő kedvezmény.) A munkáltatói kötelezés kiadását megelőzően az Mt a alapján megállapodást kell kötni a munkavállalóval az alábbi esetekben: Amennyiben a képzés időtartama eleve meghaladja az adott naptári évben a 44 (a KSZ 10. sz. mellékletében meghatározott munkakörök esetében a 66) munkanapot. Amennyiben más egyéb okból elrendelt kiküldetések száma miatt várható az időkorlát túllépése. A Személyzetfejlesztési terület megküldi a megállapodás tervezetét a humánpartner részére, aki kitölti és aláíratja a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Amennyiben a munkavállaló nem járul hozzá a megállapodás megkötéséhez, akkor a kötelezésre nem kerülhet sor, ha annak befejezése a kiküldetésre vonatkozó időkorlát túllépése miatt nem biztosított. A képzések szervezése során felmerülő feladatok, felelősségi körök, továbbá azok dokumentálása a képzési kategóriáktól függően eltérőek. E folyamatok szervezési lépéseit a következők szerint tárgyaljuk: A Baross Gábor Oktatási Központ által indított képzések szervezésének folyamata: a) BGOK képzési naptár elkészítése A képzéstervező folyamatgazda a jóváhagyott részletes képzési tervét átadja a BGOK vezetője részére. A BGOK az átadott képzési igények alapján elkészíti saját tanfolyami naptárát. A tanfolyami időpontok meghatározása érdekében szükség esetén egyeztet a szakmai területek vezetőivel, szakértőivel. Rögzíti az SAP LSO rendszerében a tervezett tanfolyamot. Értesítést küld az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztésnek a képzési naptár elkészültéről.

6 838 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Az elkészült képzési naptár legyűjtése és továbbítása során a képzéstervező folyamatgazda az SAP LSO rendszeréből előállítja a BGOK által berögzített előzetes tanfolyamok listáját, melyet ben, excel táblában megküld a humánpartnerek számára. A megküldött képzési naptárt a szervezeti egység jóváhagyott képzési tervével az illetékes humánpartner egyezteti, (a képzések tervezett időpontja és helyszíne) és köteles megkezdeni a területén várható tanfolyamokhoz szükséges előkészítést (pl. szükséges orvosi alkalmasság, speciális munkaruha és védőeszköz meglétének ellenőrzése). b) Tanfolyam meghirdetése A BGOK képzésszervezésért felelős vezetője az SAP LSO rendszerén keresztül köteles értesíteni a Személyzetfejlesztési területet az adott hónapban induló tanfolyamokról (meghirdetés) legalább a tanfolyamok indítását megelőző hónap 10-ig. A meghirdetésben megadja a tanfolyam meghirdetéséhez szükséges információkat. Személyzetfejlesztés az SAP LSO rendszerén keresztül értesíti az illetékes humánpartnert, valamint a területi humánpartner vezetőket és a humánpartner-koordinátorokat a BGOK által szervezett tanfolyam indulásáról, megadva az alábbi információkat: tanfolyam megnevezése, tervezett kezdési-záró időpontja, tanfolyam ütemterve, helyszíne, képzésben való részvétel feltétele, képzés időtartama, tanfolyamszervező neve, elérhetőségei, előzetesen tervezett részvételek listája, a vizsgák száma, az adott képzésnél munkáltatói kötelezés vagy tanulmányi szerződés alkalmazandó Az illetékes humánpartner köteles fentiekről értesíteni az érintett munkáltatói jogkörgyakorlót. c) Előzetesen regisztrált résztvevők listájának ellenőrzése A tanfolyami meghirdetés alapján a humánpartner ellenőrzi az előzetesen regisztrált résztvevők listáját, egyeztet a munkáltatóval és munkavállalóval. Az esetleges változási igényt elküldi a Személyzetfejlesztési terület munkatársainak az SAP LSO rendszerén keresztül (részvétel törlése, pótigény, munkavállaló személyében bekövetkezett változás). d) Tanfolyami résztvevők módosítása, a végleges tanfolyami létszám kialakítása A személyzetfejlesztés a beérkezett információk alapján szükség esetén módosítja a tanfolyam létszámát és résztvevőit, visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül humánpartnerek részére az igények engedélyezéséről, illetve elutasításáról. A humánpartner elkészíti a tanfolyami dokumentációt SAP LSO rendszeréből: képzéshez regisztrált munkavállaló jelentkezési lapját és a képzéshez szükséges munkáltatói kötelezést vagy tanulmányi szerződést, majd rögzíti azt a SAP HR rendszerében. Értesítést küld a munkavállalónak a tanfolyam indulásáról (ezzel egyidejűleg a vezénylőnek is) és eljuttatja a szükséges dokumentációt számára. A munkavállaló a humánpartner felhívására köteles az eredeti bizonyítványát magával vinni a képzés indulásakor, amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében. Tanfolyam kezdő dátuma előtt 3 munkanappal a személyzetfejlesztés lezárja a tanfolyami részvételeket, és értesítést küld az SAP rendszerén keresztül a tanfolyamszervezőnek a tanfolyam végleges létszámának alakulásáról. Ennek alapján a tanfolyamszervező a kialakult létszám és résztvevői lista alapján előkészíti a szükséges tanfolyami dokumentációt. e) Tanfolyam indítása A munkavállaló az első tanfolyami napon köteles a kitöltött és aláírt dokumentumokat átadni, valamint a BGOK által összeállított képzési katalógusban előírt végzettséget igazoló eredeti okmányt amennyiben az nincs elektronikusan archiválva az SAP HR dokumentum-menedzsment rendszerében bemutatni a tanfolyamszervezőnek, aki a tanfolyam indulásakor összegyűjti a résztvevő munkavállalóktól a szükséges tanfolyami dokumentációt. A tanfolyam indulását követően a tanfolyamszervező karbantartja a végleges tanfolyami létszámot az SAP LSO rendszerben, melynek módosításairól értesítést küld a Személyzetfejlesztésnek. A tanfolyamszervező minden hónap 25. napjáig igazolást állít ki és küld meg a munkáltatói jogkörgyakorlók számára a létszámába tartozó munkavállalók tárgyhavi tényleges tanfolyami részvételéről. f) Képzés lezárása A képzés befejeztével a BGOK tanfolyamszervezője a megszerzett végzettséget igazoló eredeti okmányt átadja a hallgatónak. A BGOK a nála maradó végzettséget igazoló okmány másolati példányát átadja elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office-ba, ahonnan elektronikus archiválás (szkennelés) után visszajuttatják a BGOK-ba. g) Képzés lemondása Ha a képzés szervezése során bármely okból (technikai okok vagy létszámhiány) a tanfolyam nem kerül indításra, a BGOK tanfolyamszervezője értesítést küld a Személyzetfejlesztési terület részére, aki tájékoztatja az érintett humánpartnereket, akik kötelesek tájékoztatni a munkáltatói jogkörgyakorlókat és a munkavállalókat.

7 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 839 h) Képzési tervben nem szereplő, BGOK által megszervezhető képzések engedélyeztetése Indokolt esetben év közben is felmerülhet képzési igény (szervezeti változás, új technológia, munkafolyamat, informatikai rendszer bevezetése). A BGOK által megszervezhető tanfolyam esetében a Személyzetfejlesztési területre elektronikus úton beérkezik a humánpartnertől az igény, indoklással, létszám adatokkal alátámasztva. A személyzetfejlesztési terület munkatársa egyezteti, pontosítja a felmerült igényt egyrészt az igényt jelző partnerrel, másrészt a BGOK vezetőjével) Képzésfejlesztési vezetővel, valamint az érintett szakterület vezetőjével. Az egyeztetést követően a Humánerőforrás igazgató dönt a képzési igény elfogadásáról vagy elutasításáról. A képzés indítását engedélyező döntést a Személyzetfejlesztés írásban megküldi a BGOK felé, továbbá az igény elfogadásáról illetve elutasításáról visszajelez az igényt benyújtó felé. Amennyiben a BGOK-s képzés nem igényel fejlesztést, és rendelkezésre állnak a tanfolyam indításához szükséges feltételek, a képzés szervezése indítható. Amennyiben új vagy módosított igényről van szó, a BGOK képzésfejlesztési munkatársa kialakítja a képzési programot, mindezt jóváhagyatja a szakmai területtel és a Humánerőforrás igazgatóval. Elvégzi a tanfolyam indításához szükséges adminisztrációt. ben megküldi a Személyzetfejlesztésnek a tanfolyamra vonatkozó adatokat, amely alapján a képzéstervező folyamatgazda létrehozza az SAP LSO rendszerében a tanfolyam-típust, melynek alapján hirdethető meg a tanfolyam, a képzési tervben szereplő képzéseknél leírt módon Az iskolarendszerű képzések szervezési folyamata: a) Tájékoztatás az elfogadott képzési tervről Személyzetfejlesztés visszaküldi az elfogadott képzési tervtáblákat a munkáltatói jogkörgyakorlónak, valamint az illetékes területi humánpartner vezetőnek és humánpartner-koordinátornak, humánpartnernek. Az elfogadott tervrészvételekről és a beiskolázáshoz szükséges dokumentumokról a humánpartner írásban értesíti a munkavállalót, a 3. melléklet szerinti iratminta alapján. b) Munkavállaló jelentkezése Munkavállaló a munkáltató írásbeli értesítése alapján jelentkezik az adott képző intézmény megjelölt szakára. Bármely iskolarendszerű képzés esetén az érintett munkavállaló feladata és felelőssége a jelentkezési lap oktatási intézményhez történő eljuttatása, valamint felvételét követően a beiratkozásról a hallgatói/tanulói jogviszony-igazolás humánpartner részére történő bemutatása. A humánpartner a bemutatott igazolásról másolatot készít, melyet elektronikusan eljuttat a Személyzetfejlesztésnek. c) Tanulmányi szerződés megkötése és adminisztrálása A humánpartner ellenőrzi az SAP tervkatalógusában, hogy a jelentkezés szerepel-e a képzési tervben. Csak a képzési tervben jóváhagyott felsőoktatási iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása történhet meg az alábbiak szerint. Tervezett képzés esetén a humánpartner az SAP LSO ténykatalógusában rögzíti a képzést és a részvételt. A humánpartner az SAP LSO rendszeréből elkészíti a tanulmányi szerződést, melyet aláírat a munkáltatói jogkörgyakorlóval és a munkavállalóval. Az aláírt szerződést rögzíti az SAP HR rendszerben a tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére, majd továbbküldi a Humán szolgáltató Back office szervezetébe elektronikus archiválásra (szkennelésre) A munkavállaló által leadott hallgatói / tanulói jogviszony igazolás alapján, a humánpartner rögzíti a tanulmányi munkaidő kedvezményt az SAP HR rendszerbe. d) A tandíj elszámolása A számlák elszámolása minden esetben központilag történik. A beérkezett számla elszámolhatóságához a Személyzetfejlesztés ellenőrzi az SAP HR rendszerében a Tanulmányi szerződés meglétét, valamint az SAP LSO ténykatalógusban a képzés rögzítettségét, és ezt követően intézkedik a számla kifizetéséről. A tanulmányi szerződések alapján elszámolt tandíjak összegét a Személyzetfejlesztés munkavállalónként rögzíti az SAP HR rendszerében is. Utóellenőrzésként a Pénzügyi Igazgatóság a Személyzetfejlesztés részére adatot közöl az előző hónapban tandíj címén kifizetésre került számlákról minden hónap 10- ig, amely alapján a Személyzetfejlesztés kijelölt munkatársa ellenőrzi a számlák rögzítettségét és a kötelezettségek elszámolását. e) Képzés lezárása és dokumentálása A képzés lezárásának dokumentálása során a munkavállaló köteles az eredeti képzettséget igazoló dokumentumot bemutatni a humánpartnere részére, aki rögzíti az SAP HR Szakképzés infótípusán a munkavállaló megszerzett képesítésének adatait, aktualizálja a Tanulmányi szerződés infótípust és ben tájékoztatja a Személyzetfejlesztést a munkavállaló végzettségének megszerzéséről. A bizonyítvány másolatot a humánpartner továbbküldi elektronikus archiválásra (szkennelésre) a Humán szolgáltató Back office szervezetébe. A humánpartner köteles ellenőrizni, hogy a végzettséget igazoló dokumentum elektronikus archiválásra (szkennelésre) került-e az SAP HR rendszerben.

8 840 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám f) Tanulmányi szerződés módosítása Tanulmányi szerződés módosítására csak a Humánerőforrás igazgató írásbeli engedélyével kerülhet sor. Az engedélyezés a munkáltatói jogkörgyakorló álláspontját tartalmazó indokolt írásbeli kérelem alapján történik, amelyet a Személyzetfejlesztési vezető részére kell megküldeni elektronikus úton. A munkavállaló félév halasztása előtt 30 nappal korábban, félév ismétlés esetén a sikertelen félév lezárását követő 30 napon belül köteles jelezni a munkáltatója és humánpartnere felé tanulmányi szerződés módosítására vonatkozó kérelmét. Az engedélyezésről a megkötendő tanulmányi szerződés-módosítás tervezetének egyidejű megküldésével a Személyzetfejlesztési terület vezetője értesíti a humánpartnert, aki gondoskodik a megküldött módosítás tervezetnek megfelelő megállapodás megkötéséről, karbantartja azt az SAP HR rendszerben és elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. g) Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés és jogkövetkezményei Az a munkavállaló, aki a tanulmányok eredményes befejezését/diploma megszerzését nem tudja igazolni, szerződésszegést követ el. A tanulmányi szerződésben foglaltak szerint Ha a munkavállaló szerződésszegést követ el (pl. tanulói jogviszony (beiratkozás) igazolásának elmulasztása; oklevél megszerzésének elmulasztása), a munkáltató részére vissza kell fizetnie a juttatások teljes összegét. Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségszegés figyelése a humánpartner feladata, aki a szerződésszegés megállapítása esetén értesítést küld a Személyzetfejlesztés részére. Szerződésszegés megállapítása esetén a Személyzetfejlesztés az SAP HR rendszerben nyilvántartott, elszámolt képzési költség és a humánszolgáltatótól megkért igénybe vett tanulmányi munkaidő-kedvezmény alapján állapítja meg a visszafizetendő összeget, és a Számviteli Szervezettel egyeztetve előkészíti a fizetési felszólítást, amelyet eljuttat a humánpartner részére, aki gondoskodik annak a munkáltatói jogkörgyakorló általi aláíratásáról és eljuttatja azt a munkavállaló részére. A munkáltatói jogkör gyakorló vezető a tanulmányi szerződésszegésből eredő munkáltatói jogok érvényesítéséről az intézkedést követő 15 napon belül tartozik tájékoztatni a Személyzetfejlesztési terület vezetőjét Külső képzések szervezésének folyamata: a) Külső képzési igény jelzése A képzéssel érintett munkavállaló vagy a munkáltatói jogkörgyakorlója jelzi a humánpartner felé a tervezett képzés indulását. A humánpartner felelőssége leellenőrizni, hogy a képzés szerepel-e a képzési tervben, továbbá a képzés díja a tervezett összeget 10%-kal nagyobb mértékben nem haladja meg. Amennyiben képzés díja 10% meghaladja a tervezett összeget, a képzéshez a Humánerőforrás Igazgató engedélye szükséges. Ebben az esetben igényt a humánpartner az 1/a melléklet szerinti jelentkeztetési lap kitöltésével jelzi az SAP LSO rendszerben. b) Jelentkezéshez szükséges dokumentáció elküldése Az elfogadott képzési tervben rögzített külső tanfolyamok, konferenciák, tréningek esetében a humánpartner ben küldi a képző intézmény kitöltött jelentkezési lapját a Személyzetfejlesztési terület munkatársai felé a jelentkezési lapon feltüntetett jelentkezési határidő előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben a jelentkezési lap nem tartalmazza, kiegészítésként az alábbi információk szükségesek: munkavállaló neve, törzsszáma, munkaköre, szervezeti egysége képző intézmény elérhetőségei, kapcsolattartó képzés pontos megnevezése képzés költsége (képzési díj + ÁFA) a képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e Abban az esetben, ha a fenti információkat, illetve a teljes körűen kitöltött jelentkezési lapot a Személyzetfejlesztési terület késve kapja meg, a munkavállaló képzésen való részvétele nem garantált. c) Képzésre történő jelentkeztetés Az engedélyezett és jóváhagyott külső képzésekre a jelentkezési lap képzési intézményhez történő eljuttatása minden esetben a Személyzetfejlesztési terület feladata, ettől eltérő módon történt jelentkezés esetében a képzés nem számolható el. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás) elkészítése is a Személyzetfejlesztési terület feladata. A jelentkezést követően a Személyfejlesztési terület rögzíti az SAP LSO rendszerben a tanfolyamot, és a résztvevőt, majd visszajelez a humánpartnernek, hogy a tanulmányi szerződés megkötésével vagy munkáltatói kötelezéssel történik e a munkavállaló részvételének biztosítása, illetve a képzés elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére fog e megtörténni. d) Visszajelzés a képzésre történt jelentkezésről A humánpartner feladata a munkáltatói jogkör gyakorló és a munkavállaló tájékoztatása a jelentkezés elfogadásáról, továbbá az adott képzésre előírt tanulmányi szerződés vagy kötelezés elkészítése, a jelen szabályzat mellékleteként csatolt iratminták alkalmazásával. Tanulmányi szerződés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a szerződést az SAP HR rendszerben a

9 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 841 tanulmányi szerződések infótípuson, valamint dátumfigyelést (határidő) hoz létre a tanulmányok befejezésére. Kötelezés alkalmazása esetén a humánpartner rögzíti a kötelezést az SAP HR rendszerben a munkáltatói kötelezések infótípuson. A humánpartner az aláírt szerződést vagy kötelezést elektronikus archiválásra (szkennelésre) továbbküldi a Humánszolgáltató Back office szervezetébe. e) Képzési költség elszámolása A képzésen történt részvétel és a beérkezett számla alapján a költség elszámolása a Személyzetfejlesztési terület feladata. A Személyzetfejlesztési terület munkatársa ellenőrzi a tanulmányi szerződés) kötelezés, engedély, jelentkezési lap meglétét, valamint a ténykatalógusban a képzés / tanfolyam rögzítettségét és intézkedik a számla kifizetéséről. Amennyiben az adott képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a szükséges dokumentáció képzési intézménytől történő beszerzése, összeállítása, beleértve a szerződés megkötését is a Személyzetfejlesztési terület feladata. f) A képzési tervben nem szereplő külső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő külső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez a humánpartnernek az 1/b melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni, legalább a jelentkezési határidő letelte előtt 15 munkanappal. Amennyiben a MÁV Zrt. Képzési Katalógusában az adott program szerepel, csak az érintett munkavállaló nem volt arra tervezve, akkor a képzési program-katalógusban számát és megnevezését kell megadni. Ellenkező esetben a képző intézmény részletes tájékoztatóját kell mellékelni az SAP LSO levelezési rendszerében csatolt dokumentumként. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Személyzetfejlesztés a beérkezett igényeket az alábbi alapelvek szerint vizsgálja meg: munkaköri követelmények, elvárások képzési program humán stratégiai célok rendelkezésre álló képzési költségkeret. Külön meg kell vizsgálni, hogy a képzési igény rögzítésére a tervezéskor milyen okból nem került sor. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Belső szakmai programok szervezésének folyamata: A belső szakmai programok (belső konferenciák, tréningek, humán) személyzetfejlesztési programok) lebonyolításának koordinálása a Személyzetfejlesztési terület feladata. a) Belső szakmai képzési igény egyeztetése A koordinálás során a Személyzetfejlesztési terület, a jóváhagyott képzési igényt és programot pontosítja a képzést megrendelő vezetővel vagy annak megbízott szakmai képviselőjével (pl. képzés szakmai programja, tananyaga, a program tematikája, ütemezése, időpontja, résztvevők létszáma és köre, valamint helyszíne). b) A képzés előkészítése A minőségi képzési program megvalósulása érdekében a Személyzetfejlesztési terület a beküldött árajánlatok, referenciák, szakmai bemutatkozások alapján személyes tárgyalásokat folytat. Árkalkulációt készít, majd kiválasztja a legalkalmasabb képzést lebonyolító céget) trénert. A megbízott cég által tervezett szakmai programot, tananyagot véleményezi, közreműködik a program tematikájának, ütemezésének, módszertanának kialakításban. A programhoz előkészíti a technikai feltételeket, egyezteti a program eszközszükségletét. A képzéshez szükséges szerződések, megrendelők (pl. szállásfoglalás, étkezés megrendelés) elkészítése a Személyzetfejlesztési terület feladata. A képzést megrendelő vezető konkretizálja a résztvevői kört (munkavállaló neve, törzsszáma), amely alapján a Személyzetfejlesztés munkatársa rögzíti az SAP ténykatalógusában a tervezett résztvevőket. A Személyzetfejlesztés értesíti az illetékes humánpartnert az induló képzésről, valamint jelzi, hogy az adott képzés szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e. c) Értesítés a képzési program indulásáról A humánpartner értesíti a munkáltatói jogkörgyakorlót a tervezett részvételekről, és előkészíti a szükséges munkáltatói kötelezéseket, amelyeket a munkáltatói jogkörgyakorló kiad az érintett munkavállalóknak. d) Képzéshez kapcsolódó költségek elszámolása A képzés elszámolása csak a képzéshez kapcsolódó jelenléti ív megléte esetén lehetséges, amelyet a Személyzetfejlesztési terület számára kell megküldeni. Ezt követően a Személyzetfejlesztési terület intézkedik a beérkező számlák kifizetéséről. e) A képzési tervben nem szereplő belső programok engedélyezése A képzési tervben nem szereplő belső programon való részvételi igény esetén, az engedélyezéshez az illetékes humánpartnernek az 1/c melléklet szerinti jelentkeztetési lapot kell kitöltenie, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló

10 842 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám aláírását követően az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell eljuttatni. Az engedélyhez részletes szakmai indoklás szükséges. A Humánerőforrás igazgató dönt a képzés engedélyezéséről, melyről visszajelzést küld az SAP LSO rendszerén keresztül az illetékes humánpartnernek és a Személyzetfejlesztésnek. Az engedélyezést követően a folyamat megegyezik a jóváhagyott képzési tervben szerepelő képzések esetében alkalmazandó eljárással Nyelvi képzés A MÁV Zrt-n belüli nyelvi képzés lehet csoportos, kivételes esetben egyéni. a) Csoportos nyelvi képzés Az adott évi a képzési tervben jóváhagyott csoportos nyelvi képzéssel kapcsolatos folyamat lépései: Elsődlegesen szükséges a Személyzetfejlesztési terület által kiadott, a munkáltató és a munkavállaló által is aláírt szándéknyilatkozat. Az aláírt szándéknyilatkozat a képzésre történő jelentkezés alapfeltétele. Szükséges továbbá a szintfelmérőn való részvétel, ami lehet írásbeli, szóbeli vagy mindkettő. Ennek megszervezése és lebonyolítása a képző intézmény feladata. Amennyiben a nyelvi képzés a szakképzési hozzájárulás terhére kerül elszámolásra, a munkavállaló egyéni munkaköri leírásában fel kell tüntetni az adott idegen nyelvet, a nyelvismeret elvárt szintjét az Európa Unió által meghatározott keretrendszer szerinti szintek fokozataival. A munkaköri leírás egy a munkáltató által kiadott és a munkavállaló által aláírt példányát el kell juttatni a Személyzetfejlesztési terület részére. A tanulmányi szerződés a fentiek rendelkezésre állását követően a szintfelmérő eredménye és a csoportbeosztás ismeretében köthető meg. A tanfolyamot csak az a munkavállaló kezdheti meg, aki a fentiekben leírt valamennyi feltételnek eleget tett. Valamennyi nyelvi képzés tekintetében a tandíj költsége a munkáltatót, az oktatási segédanyagok, és a vizsga költsége pedig minden esetben a munkavállalót terheli. Amennyiben a munkavállaló a csoportos nyelvi képzést abba kívánja hagyni, ezt a szándékát köteles igazolható módon írásban jelezni a Személyzetfejlesztési terület felé. A Személyzetfejlesztési terület a tudomásszerzés napját veszi figyelembe a visszafizetendő költségek tekintetében. b) Egyéni nyelvi képzés Egyéni nyelvi képzésben való részvétel munkáltatói költségtérítéssel csak a Humánerőforrás igazgató engedélyével lehetséges. Az egyéni képzésre irányuló jelentkeztetési lapot részletes indoklással (pl. munkarend, munkavégzési hely, munkaköri követelmények) a főtevékenységi kör vezetőjének támogató nyilatkozatával az SAP LSO rendszerén keresztül a Személyzetfejlesztési terület részére kell megküldeni. A jóváhagyott egyéni képzések esetében a humánpartner feladata a tanulmányi szerződés megkötése Természetbeni juttatás az iskolarendszerű képzéssel kapcsolatban: A munkáltató által az iskolarendszerű képzésben résztvevő, e szabályzat feltételei szerint az iskolarendszerű képzésre tanulmányi szerződést kötött munkavállalóknak az átvállalt képzési költségeinek adóköteles része. A munkáltató által átvállalt képzési költségek körét a munkavállalóval megkötött tanulmányi szerződés tartalmazza. Az iskolarendszerű képzésben munkáltatói támogatással az a munkavállaló vesz részt, aki legalább 1 éves MÁV munkaviszonnyal rendelkezik és a munkakör ellátásához, vagy a szakmai előmenetelhez szükséges szakirányú iskolarendszerű képzésben való részvételére a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Mt.: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről KSz: a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2004. (III.12. MÁV Ért. 11.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Rt. képzéseinek döntési és szervezési szabályzatáról. a 11/2005 (VI.24. MÁV ÉRT. 25.) HVH sz. (A MÁV Rt. humán folyamatairól szóló) vezérigazgató-helyettesi utasítás alábbi részei o A 3. Fejlesztés, utánpótlás kötetből: az Képzéstervezés rész valamennyi fejezete az Képzés és rendezvényszervezés, E-learning rész valamennyi fejezete o A 7. Információmenedzsment kötetből a Iskolai végzettségek, szakképzettségek kezelése fejezet. továbbá valamennyi, korábban e tárgykört érintően kiadott munkautasítás, vagy rendelkezés 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, de 4.4. pontban foglaltakat január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

11 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője MELLÉKLETEK 1/a. sz. melléklet: jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén 1/b. sz. melléklet: jelentkeztetési lap új képzési igények esetén 1/c. sz. melléklet: jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén 2. sz. melléklet: jelentkezési lap (belső BGOKtanfolyamra) 3. sz. melléklet: értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről 4. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) 5. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (érettségi vizsga megszerzésére) 6. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 7. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (közép, illetve felsőfokú OKJ-s, nem BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 8. sz. melléklet: tanulmányi szerződés (nem OKJ-s, BGOK által szervezett képzésben való részvételre) 9. sz. melléklet: kötelezés nem iskolai rendszerű képzésre 10. sz. melléklet: megállapodás a 44 / 66 munkanap képzés miatti túllépésére 11. sz. melléklet: fizetési felszólítás a képzéssel kapcsolatban felmerülő munkáltató visszakövetelés érvényesítésére 12. sz. melléklet: igazolás a képzésre vonatkozó tanulmányi szerződésről / kötelezésről 13. sz. melléklet: folyamatleírások és folyamatábrák Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

12 844 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/a. sz. melléklet jelentkeztetési lap tervezett költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben szerepl, de a várható költségeket 10%-kal meghaladó képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés SAP azonosítója, megnevezése: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. Tervezett költsége: (Ft + ÁFA).. Az eltérés indoklása: Munkáltató jogkörgyakorló javaslata: Engedélyezem/nem engedélyezem dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal.

13 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 845 1/b. sz. melléklet jelentkeztetési lap új képzési igények esetén JELENTKEZTETÉSI LAP Képzési tervben nem szerepl képzési igények esetén Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése: Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Szervez cég/intézmény megnevezése, címe: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA).. A képzésen való részvétel indoklása: dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása Humáner forrás igazgató: Engedélyezem: a.) munkáltatói kötelezéssel b.) tanulmányi szerz déssel dátum dátum Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Kérjük a képzési program csatolását!

14 846 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1/c. sz. melléklet jelentkeztetési lap belső, szakmai programok esetén Szervezeti egység megnevezése: JELENTKEZTETÉSI LAP Bels, csoportos programok esetén Munkáltatói jogkörgyakorló vezet neve és telefonszáma: Képzés megnevezése: Résztvev k száma: Képzés: Id pontja: Id tartama: Helyszíne: Várható költsége: (Ft + ÁFA) A képzés igény indoklása:.. dátum A humánpartner javaslata: támogatom/nem támogatom dátum A személyzetfejlesztési terület megjegyzése: támogatom/ nem támogatom.. munkáltató jogkörgyakorló vezet aláírása.. humánpartner aláírása dátum Humáner forrás igazgató: Engedélyezem/Nem engedélyezem:. személyzetfejlesztési vezet aláírása.. humáner forrás igazgató dátum aláírása A jelentkeztetési lapot a Személyzetfejlesztési területre kell eljuttatni legkés bb a képzésre való jelentkezési határid el tt 15 munkanappal. Tervezett résztvev k listáját kérjük mellékelni! (Név, törzsszám, munkakör feltüntetésével.) Kérjük a képzési program csatolását!

15 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet jelentkezési lap (belső BGOK-tanfolyamra) JELENTKEZÉSI LAP (Vállalati bels képzések esetén).. tanfolyamra Kérjük a rovatokat nyomtatott nagybet kkel töltse ki: Név (személyi igazolványban szerepl teljes név):... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely: Születési id : Életkor:... év hó nap év Állandó bejelentett lakcím: Levelezési cím (amennyiben nem az állandó lakcím): Otthoni telefonszám: Mobiltelefonszám: Vasúti telefonszám: Vasúti törzsszám: cím:... Munkavállaló jelenlegi munkaköre :...év.. hó.. nap óta. Szolgálati helyének pontos, teljes megnevezése, kódszáma:... Fels oktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma (f iskolai, egyetemi végzettség) Technikusi végzettség Gimnáziumi érettségi Szakközépiskolai érettségi Befejezett gimnáziumi 12. évfolyam (érettségi nélkül) Szakmunkásképz iskola Speciális szakiskola Szakiskola Befejezett 10. évfolyam (min sít bizonyítvány nélkül) 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (8 általános) Általános iskola 8 osztályánál kevesebb Befejezett szakközépiskolai 12. évfolyam (érettségi nélkül) Vasúti, vagy azzal egyenérték szakvizsgái, számítástechnikai, idegen nyelvi, egyéb képesítései, megszerzésük éve illetve a tanfolyami meghirdetésben szerepl további beiskolázási feltételek meglétének igazolása: OKJ-s szakképesítése (száma, megnevezése):... El zetes kompetenciák: A tanfolyam programjában szerepl tananyagok közül el zetes tanulmányaim alapján már rendelkezem bizonyos végzettséggel, képességekkel, ezért kérem a megszerzett kompetenciáimról végezzen / ne végezzen* az intézmény felmérést. (Intézményi hatáskör a felmentések figyelembevétele a tanulmányok id tartama alatt) A tanfolyamra történ felvétele esetén van e szállás igénye: igen: nem: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek...., év hó nap... A jelentkez aláírása

16 848 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A szolgálati hely záradéka: Vasútorvosi csoportja:.. Érv. Ideje: Munkakörök, melyre érvényes orvosi alkalmasságival rendelkezik: A jelentkezési lapon feltüntetett minden adat a munkaügyi nyilvántartásban szerepl adatokkal megegyezik....,...év...hó... nap... Humánpartner A jelentkezést jóváhagyom:...,...év...hó...nap Szolgálati vezet

17 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet értesítés felsőoktatási képzésben való részvétel engedélyezéséről Ikt. szám: /20 (munkavállaló neve) Tárgy: értesítés fels oktatási képzés engedélyezésér l Ügyintéz : (törzsszáma) Telefon: Tisztelt Munkavállaló! Örömmel értesítem Önt, hogy a MÁV Zrt jóváhagyott Képzési Terve alapján a.. fels oktatási képzési igénye engedélyezésre került. Tájékoztatom, hogy a megjelölt fels oktatási képzésben való részvételéhez szükséges jelentkezését egyénileg kell lebonyolítania. A sikeres felvételét követ en kérem, hogy mutassa be a fels oktatási intézmény err l kibocsátott igazolását, valamint adja le a munkáltatónak a tandíja vonatkozásában a MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1426 Budapest, Pf. 24.) részére az intézmény által kiállított díjbekér levelet. A tandíjának a MÁV Zrt által történ kifizetésére kizárólag tanulmányi szerz dés megkötését követ en van mód. Felhívjuk figyelmét, hogy a tandíj megfizetésének munkáltató által történ átvállalása a hatályos adójogszabályok szerint adóköteles juttatásnak min sül. (A képzettség megszerzéséhez esetlegesen el írt nyelvtudás megszerzését a munkáltató nem támogatja.) Tanulmányait a megkötend tanulmányi szerz désben a képzési id tartamának megfelel en rögzített határid re köteles befejezni a képzettséget igazoló oklevél megszerzésével. Ezen kötelezettségének elmulasztása a tanulmányi szerz dés megszegésének min sül, amely esetben többek között - a munkáltató által megfizetett tandíj összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. Fels oktatási jelentkezéséhez és a tanulmányai folytatásához sok sikert kívánok!., munkáltatói jogkörgyakorló

18 850 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 4. sz. melléklet tanulmányi szerződés (felsőoktatási képzésben való részvételre) Ikt.szám: /20.. TANULMÁNYI SZERZ DÉS (a fels oktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó képzésre) amely létrejött - egyrészr l a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) továbbiakban munkáltató, másrészr l Név: Törzsszám: Szül.hely, id : Anyja neve: Lakcím: a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság. (a szervezeti egység megnevezése) munkavállalója, továbbiakban: munkavállaló között a munkáltató szakember szükségletének biztosítása céljából az alábbi feltételek mellett, a Munka Törvénykönyve (Mt.) a alapján. 1. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy: a) A..(fels oktatási intézmény neve).kar,. Szakán/ágazatán alap / mester / doktori / fels fokú szak-,/ szakirányú tovább- 1 / képzést tanúsító oklevelet szerez. A tanulmányi id :. félév b) A tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek az oktatási intézmény által meghatározott id ben év..hónap napjától év..hónap napjáig eleget tesz. 2. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi id alatt év.hónap..napjától a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: a) Megfizeti a képz intézmény által meghatározott tandíjösszegét a bemutatott/leadott igazolások és számla alapján. (Amennyiben a munkáltató által megfizetett tandíj összege után bármelyik szerz d félnek adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége keletkezne, annak a megfizetését a munkáltató a jelen megállapodás alapján magára vállalja és teljesíti.) A jelentkezési-, és beiratkozási díj, a tankönyvek és jegyzetek költsége, az esetleges utazási -, és szállásköltségek, valamint a vizsga-, és államvizsga díjak, továbbá a végzettség megszerzéséhez esetlegesen szükséges nyelvvizsga költségei a munkavállalót terhelik. 1 a megfelel képzési fokozat kiválasztandó

19 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 851 b) A tanulmányok folytatásához átlagkeresettel díjazott munkaid -kedvezményt biztosít, az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelez foglalkozás id tartamáról szóló igazolásnak megfelel en. c) A vizsgákra való felkészüléshez vizsgánként, a vizsga napjával együtt 4 munkanap szabadid t biztosít, amib l szemeszterenként 10 munkanap min sül fizetett munkaid kedvezménynek. A vizsgán való részvételt a munkavállaló a képz intézmény által köteles igazolni. d) A szakdolgozat, illetve diplomamunka készítésére 10 munkanap szabadid t biztosít, amib l 5 munkanap min sül fizetett munkaid -kedvezménynek. Ha a munkavállaló neki felróható magatartása miatt szemesztert ismétel, az ismétlés idejére a munkáltató 2. pontban felsorolt juttatásokat, illetve munkaid -kedvezményeket nem biztosítja. 3. A munkavállaló vállalja, hogy a képzettség megszerzését l számított.. év/hónap id tartam leteltéig 2 azaz. év hó.napjáig, a - munkáltatóval munkaviszonyát nem szünteti meg. A munkáltatónál kötelez en eltöltend id tartamba nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének azon esete, melyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg. [Mt (3) bek.] 4. Ha a munkavállaló szerz désszegést követ el (különösen az 1. a) és b) pontban vállalt kötelezettség megszegése, valamint hallgatói jogviszony /beiratkozás/ igazolásának elmulasztása;), a munkáltató részére vissza kell fizetnie 2. pontban részletezett juttatások teljes összegét. Amennyiben a munkavállaló jelen tanulmányi szerz dés hatálya alatt munkaviszonyát megszünteti, illet leg felróható magatartásával indokot szolgáltat a munkaviszonyának munkáltató általi megszüntetéséhez a munkavállaló köteles a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelel összeget, illetve annak id arányos részét a munkáltató részére egy összegben megtéríteni. 5. Ha a munkáltató szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. A munkáltató a munkaviszony bármely okból történ megsz nése esetén nem vállalja a munkavállaló tanulmányainak további finanszírozását. 6. Ha a munkáltató a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb szerz désszegést követ el, a munkavállaló mentesül a szerz désb l ered kötelezettségei alól. 2 a biztosított juttatással arányosan, 5 évnél hosszabb nem lehet

20 852 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 7. Jelen tanulmányi szerz dés csak a munkaviszony fennállásának id tartamára érvényes. 8. E szerz déssel kapcsolatban felmerült viták esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, valamint a hatályos Kollektív Szerz dés rendelkezései az irányadók. Dátum: 20 év hónap.nap.. munkáltatói jogkört gyakorló vezet. munkavállaló

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Postai irányítószám: 1122

Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Postai irányítószám: 1122 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória Trénerképzés 2015 PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/a. Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 Képviselő: Koós Viktória Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna trénerjelölt! Ezúton tájékoztatlak,

Részletesebben

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I.Általános szabályok... 4 II. Szereplők és feladataik... 5 III. Eljárási folyamat lépései...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc.

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók!

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Amennyiben egy adott szervezet (alapítvány, egyéb költségvetési szerv, egészségügyi intézmény, egyéni vállalkozó, egyházi jogi személy, gazdálkodó szervezet,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/25. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/25. SZÁM TARTALOM 2016/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a teljesítményalapú ösztönző juttatási rendszer, Villamos gépjavítás Békéscsaba Pilot (2016.01.01.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről /2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről Jóváhagyta: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosítás leírása

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. (1) A szakmai gyakorlat célja, hogy az igazságügyi

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/16. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/16. SZÁM TARTALOM 216/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 18/216. (V. 13. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a többletképesítésen, tudáson alapuló ösztönző juttatási rendszerről a Járműbiztosítási Igazgatóságokon...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben