SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30. napján órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Képviselő-testületével megtartott közös testületi ülésén. Jelen vannak Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Varga Vince polgármester Kozma István alpolgármester Ádám Zsolt, Geletóczki István és Petró Zsolt képviselők Jelen vannak Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Jónás Béla polgármester Székely István alpolgármester Ákos Zsoltné, Nagy Lajos és Szűcs Krisztián képviselők Jelen vannak Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Rontó István polgármester Bosch Éva alpolgármester Illési Ferencné, Nagy Gábor és Rontó Istvánné képviselők Jelen vannak Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Füzesséri József polgármester Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármester dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Polgáriné Dsupin Dóra jegyző Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Dr. Ambrus Barnabás és Mező István képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 22 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 22 igen szavazattal elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti.

2 2 Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: NAPIREND: 1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 22 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 22 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését: NAPIREND: 1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: NAPIREND: 1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása NAPIREND: 1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 22 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 22 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 81/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtását, eFt bevétellel és eFt kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Füzesséri József polgármester: szeretné elmondani, - a társulási ülésen már beszéltek erről -, hogy úgy gondolja, az elmúlt időszakban az egészségügyi ellátás ebben a térségben komoly problémákat vet fel. Őt a társulás ebben a kérdésben délelőtt már felhatalmazta, délután pedig

3 3 kérni fogja a szikszói képviselő-testület felhatalmazását is, hogy először Ő kezdje el a tárgyalásokat, azután pedig a polgármesterek támogatásával tegyenek lépéseket, hogyan lehet a szikszói kórháznak a megerősítése akár önkormányzati, akár társulási működtetésbe vételéről beszélni. Dr. Mengyi Roland úr segítségét is kérni fogja, mert ebben az elmaradott térségben élő embereknek az egészségügyi ellátása érdekében mindent meg kell tenni, rendezni kell a szikszói kórház sorsát. Füzesséri József polgármester: megköszöni a közös testületi ülésen jelenlévők részvételét, bejelenti, hogy Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt üléssel folytatja munkáját, melyről folytatólagos, de külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Füzesséri József s.k. polgármester Polgáriné Dsupin Dóra s.k. jegyző Dr. Ambrus Barnabás s.k. hitelesítő Mező István s.k. hitelesítő

4 4 Szám: 002/5/2015. Folytatólagos jegyzőkönyv Szikszó Város Képviselő-testületének április 30. napján tartott üléséről Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Polgáriné Dsupin Dóra jegyző Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a jelenlévőket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal: NAPIREND: 1./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről 4./ Beszámoló az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról 5./ Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 6./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása 7./ Beszámoló a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról 8./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról 9./ Bírósági ülnökök megválasztása 10./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 11./ Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 12./ Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 13./ Képviselő-testületi felhatalmazás a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében 14./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása - Egyebek A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál -

5 5 egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint tartja ülését: NAPIREND: 1./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről 4./ Beszámoló az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról 5./ Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 6./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása 7./ Beszámoló a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról 8./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról 9./ Bírósági ülnökök megválasztása 10./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 11./ Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 12./ Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 13./ Képviselő-testületi felhatalmazás a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében 14./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása - Egyebek Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: NAPIREND: 1./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről 4./ Beszámoló az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról 5./ Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 6./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása 7./ Beszámoló a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról 8./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról 9./ Bírósági ülnökök megválasztása 10./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 11./ Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális

6 6 bérlakás meghirdetésével kapcsolatban 12./ Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 13./ Képviselő-testületi felhatalmazás a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében 14./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása - Egyebek NAPIREND: 1./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést, elsősorban a jelentős eltérésekre kérdeztek rá. A működési kiadások 27 millió forint összegben vannak jelen az önkormányzat zárszámadásában, a Szepsi iskolát illetően az egyházi iskola létrehozása esetén - ezt, mint felszabaduló összeget javasolják céltartalék képzésére. A Karolai Alapítvány részére 2003-tól több kölcsön és hitel lett folyósítva az önkormányzat részéről, 10,5 millió forint összegben, amit javasolnak leírni, ez már befolyni nem fog, ez már csak egy technikai kérdés. Szikszó város honlapjának állapota is szóba került az ülésen, magára vállalta, hogy ebben az ügyben beszélni fog a honlap kezelőjével. Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja. Füzesséri József polgármester: a Karolai Alapítvánnyal kapcsolatos felvetéssel nem ért egyet, a honlap ügyében viszont támogatja Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök asszony javaslatát. Sváb Antal Béla képviselő: az előterjesztés kapcsán számszaki kérdéseket tesz fel, melyekre Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető válaszol. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015.(V.11.) számú rendelete Szikszó Város Önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

7 7 hagyja jóvá eFt Költségvetési bevétellel eFt Költségvetési kiadással eFt maradvánnyal (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletek szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és a 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8.a, b, c, d, e. mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.2., 5.2., 7.2., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.3., 4.4., 5.3., 5.4., 7.3., 7.4., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (6) Az önkormányzat, valamint fenntartásában lévő költségvetési szervek engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát az 12. számú melléklet szerint fogadja el. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester

8 8 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015.(V.11.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Eredeti bevételi főösszeg: Eredeti kiadási főösszeg: e Ft e Ft A rendelet további -ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: - bevételi főösszeg: e Ft - kiadási főösszeg: e Ft 2. Önkormányzat előirányzat módosításai eft-ban B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 733 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek -144 B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 928

9 9 B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813. Maradvány igénybevétele B8. Finanszírozási bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 63 B5.Felhalmozási bevételek FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTEL MINDÖSSZESEN K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 436 K5. Egyéb működési kiadások összesen Működési költségvetési kiadásai össz K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadásai össz FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁS MINDÖSSZESEN Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai eft-ban B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B402. Szolgáltatások ellenértéke 702 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 173 B4. Működési bevételek összesen 875 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -20 B6. Működési célú átvett péneszközök összesen -20 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B813. Maradvány igénybevétele 271 B8. Finanszírozási bevételek 271 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTEL MINDÖSSZESEN K1. Személyi juttatás K3. Dologi kiadások 46 K5. Egyéb működési kiadások összesen Működési költségvetési kiadásai össz MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁS MINDÖSSZESEN

10 10 4. Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat módosításai eft-ban B813. Maradvány igénybevétele 196 B8. Finanszírozási bevételek 196 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 196 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 196 K1. Személyi juttatás 141 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó -665 K3. Dologi kiadások 897 Működési költségvetési kiadásai össz. 373 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 373 K6. Beruházások 14 Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. 14 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 KIADÁS MINDÖSSZESEN Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház előirányzat módosításai eft-ban B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B401. Készletértékesítés ellenértéke 1 B402. Szolgáltatások ellenértéke B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 119 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek 949 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B813. Maradvány igénybevétele 118 B8. Finanszírozási bevételek 118 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTEL MINDÖSSZESEN K3. Dologi kiadások Működési költségvetési kiadásai össz MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN K6. Beruházások Felhalmozási költségvetési kiadásai össz FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁS MINDÖSSZESEN Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 3./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Előterjesztő: polgármester

11 11 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, két megállapítást szeretne tenni. Az egyik a bizottság kollektív megállapítása, hogy a belsőellenőrzés után nyilvánvalóvá vált, hogy jól végzi a hivatal a munkáját, a másik az Ezüst Gázló Kft.-vel kapcsolatban sok aggály merült fel, tudja, hogy felszámolás, illetve megszüntetés alatt van a cég, de felhívná a tulajdonos önkormányzat figyelmét arra, hogy aki egyszer ilyet tudott csinálni egy önkormányzati céggel, lehet, hogy nem kellene újra rábízni egy másik önkormányzati cég vezetését. Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja. Füzesséri József polgármester: nem érti, hogy a NAV miért nem tud több hónap alatt egy határozatot hozni, itt véleménye szerint valami disznóság van ebben a történetben. Még mindig tart a vizsgálat, hónapok óta, még mindig nincs határozat. Még mindig újabb dolgokat kérnek be. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az, hogy a saját tőke negatívvá válik, ez számviteli szempontból abszurd ban a saját tőkéje negatív, jegyzett tőke ötszázezer forint, saját tőke mínusz kilencszázötezer forint. Idézi Takács Gyulát: A társaság működésének felügyeletét a tulajdonos önkormányzat részéről erősebb kontroll alá kell helyezni. Füzesséri József polgármester: akkor követték el a nagy hibát, amikor az iskolai dolgozók elküldését nem merték bevállalni, hanem áttették őket az Ezüst Gázló Kft-hez, hogy fizesse ő a fizetésüket. Ezek okozták a milliós károkat. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: majd a jövő hónapban be fog számolni az Ezüst Gázló Kft. és akkor majd meglátják. Füzesséri József polgármester: ha olyan hibát talált volna a NAV, akkor már régen kiküldték volna a büntetést. Egyébként már be akart menni a NAV-ba, de neki azt mondták a telefonba, hogy hiába Ő a tulajdonos képviselője -, ott semmit nem mondhat, semmit nem kérdezhet. Az a baj, hogy már le kellene zárni ezt az ügyet. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 82/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. A végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

12 12 4./ Beszámoló az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat és egy rendelet tervezet tartozik. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 83/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót. Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 84/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásához szükséges további intézkedés Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv maradéktalan végrehajtása és az abban megfogalmazott pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása érdekében szükségesnek tartja, hogy a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 6 havonta számoljon be Szikszó Város Önkormányzat Képviselőtestülete előtt az Önkormányzat kinnlevőségeinek alakulásáról, a tartozások behajtása érdekében megtett intézkedésekről. Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető Polgármester a rendelet tervezetet teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:

13 13 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015.(V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 12/A. -a az alábbi az alábbiak szerint módosul: A beszámoló 12/A. (1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves beszámoló készítési kötelezettséget ír elő Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek részére, valamint éves és negyedéves beszámolási kötelezettséget ír elő azon gazdasági társaságok részére, melyekben az önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. (2) A beszámoló benyújtásának időpontja Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkatervében kerül meghatározásra. Az érintett szervezet a munkatervben meghatározott időpontban köteles a beszámolót elkészíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni. A beszámoló benyújtására meghatározott időpont módosítására nincs lehetőség. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen írásban felkéri az érintett szervezeteket a beszámoló elkészítésére. (3) Az éves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi az előző üzleti, illetve költségvetési év gazdálkodásának szöveges és számszaki bemutatása. (4) Az éves beszámoló szöveges részének kötelező elemei: a) borító (tartalmazza a szervezet elnevezését, címét, a beszámolással érintett időszak megjelölését, a beszámoló készítésének dátumát, vezetőjének aláírását és pecsétjét), b) bevezető (tartalmazza a szervezet rövid bemutatását, felépítését), c) a szervezet adott évben folytatott tevékenységének részletes leírása, az eredmények szemléletes ismertetése, a felhasznált eszközök részletes ismertetése, d) tapasztalatok, eredmények összegzése (a meglévő problémák, megoldási lehetőségek, jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása). (5) Az éves beszámoló számszaki részének kötelező elemei: a)éves gazdálkodást és működést bemutató szöveges és számszaki beszámoló b) főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata, mérleg, c) követelések, kötelezettségek bemutatása, d) szállítói tartozásállomány bemutatása,

14 14 e) az önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódóan köteles elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni a kapott támogatásról. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a felhasználást igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatát. (6) A negyedéves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi a tárgynegyedév gazdálkodásának számszaki bemutatása az 5. számú függelék szerinti tartalommal, és annak szöveges magyarázata. (7) A beszámoló formai követelménye a folyamatos szöveg 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, sorkizárással, Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margóval történő megírása. (8) A beszámoló terjedelme költségvetési szervek esetében maximum 30 oldal, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetében maximum 15 oldal lehet. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete. 5./ Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 85/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár és a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár és a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

15 15 A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 86/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szikszói Városi Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 6./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta, ők is elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 87/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár módosító okiratát az alábbiak szerint: Módosító okirat A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár a Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által január 30. napján kiadott, Sz./547/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a következők szerint módosítom:

16 16 1. Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése című pontjának eredeti szövegezése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Az alábbiak szerint módosul: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

17 17 Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Szikszó, P.H. aláírás 7./ Beszámoló a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta, ők is elfogadásra javasolják. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: kérnek a hivataltól egy leltárt, egy kimutatást arról, hogy a nagy értékű tárgyak hol találhatóak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 88/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról szóló beszámolót. 8./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

18 18 Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta, ők is elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 89/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolóját. Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető 9./ Bírósági ülnökök megválasztása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez kilenc határozati javaslat készült. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a kilenc határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják mind a kilenc határozati javaslatot. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 90/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Vencelné (sz.: Szikszó, ) 3800 Szikszó, Ungvári u. 26. sz. alatti lakost választja meg bírósági ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő

19 19 Szám: 91/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czifra Katalin (sz.: Szikszó, ) 3800 Szikszó, Petőfi u. 49. sz. alatti lakost választja meg bírósági ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 92/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koleszárné Kalocsai Edit (sz.: Szikszó, ) 3800 Szikszó, Hunyadi u. 4/2. sz. alatti lakost választja meg bírósági ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a IV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 93/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zombor Sándorné (sz.: Szikszó, ) 3800 Szikszó, Apponyi u. 21. sz. alatti lakost választja meg bírósági ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester az V. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 94/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása

20 20 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántói Béla József (sz.: Baktakék, ) 3800 Szikszó, Tamási Áron u. 60. sz. alatti lakost választja meg bírósági ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a VI. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 95/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monostory György (sz.: Sátoraljaújhely, ) 3800 Szikszó, Dózsa Gy. u. 43. sz. alatti lakost választja meg pedagógus ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a VII. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 96/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szopkó Istvánné (sz.: Szikszó, ) 3800 Szikszó, Késmárki u. 10. sz. alatti lakost választja meg pedagógus ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a VIII. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 97/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berki László (sz.: Alsóvadász, ) 3800 Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 31. sz. alatti lakost választja meg pedagógus

21 21 ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. Polgármester a IX. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 98/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dobos Sándor (sz.: Poroszló, ) 3800 Szikszó, Móra F. u. 4. sz. alatti lakost választja meg pedagógus ülnöknek a Szikszói Járásbíróságra. 10./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat készült. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 99/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti ingatlan szociális bérlakásként történő nyilvántartásba vételéről Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3800 Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti ingatlant felveszi az önkormányzati szociális bérlakások címjegyzékébe. Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető

22 22 Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 100/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a többszörösen módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint: 3800 Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti 1 szobakonyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba+wc helyiségekből álló 30 m2 alapterületű szociális bérlakás 1. A bérleti díj 310.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza. 2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően 10 évre történik. 3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 4. A pályázatok benyújtási határideje: május 12. napja 12:00 óra 5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap. További információ Szikszó Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalában (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/ , fax 46/ ) kérhető. A bonyolítással a Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert., illetve folyamatos 11./ Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat készült. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 101/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT

23 23 Tárgy: Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kovácsné Szabó Viktória Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás önkormányzati szociális bérlakás bérlőjével március 1. napján megkötött lakásbérleti szerződés április 30. napjával történő felmondását, azzal hogy eltekint a 90 napos felmondási időtől.. ill. folyamatos Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 102/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Kassai u /13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a többszörösen módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint: 3800 Szikszó, Kassai u. 59. szám alatti 9 lakásos épület 6 lakás - 2 szoba, 1 nappali, 1 étkező-konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC helyiségekből álló 57,68 m2 alapterületű szociális bérlakás 1. A bérleti díj 310.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza. 2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően 10 évre történik. 3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 4. A pályázatok benyújtási határideje: május 12. napja 12:00 óra 5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap. További információ Szikszó Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalában (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/ , fax 46/ ) kérhető. A bonyolítással a Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert., illetve folyamatos 12./ Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

24 24 Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják. Füzesséri József polgármester: módosító javaslata van, a határozati javaslat végére a következő szöveget javasolja beírni: addig, amíg nevezett szakemberként dolgozik Szikszón, azután viszont költségalapon kell fizetnie a lakás bérleti díját. Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott. Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi Szám: 103/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Fábián Zoltán Kazincbarcika, Csokonai u. 16. sz. alatti lakos részére a tulajdonában lévő Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakást május 1. napjától az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 2/199.(I.27.) sz. többször módosított önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és a 30. (3) bekezdésében meghatározott bérleti díj fizetése ellenében addig, amíg nevezett szakemberként dolgozik Szikszón, azután viszont költségalapon kell fizetnie a lakás bérleti díját. 13./ Képviselő-testületi felhatalmazás a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a társulási ülésen már kért felhatalmazást a kórház ügyében a kistérségi társulás polgármestereitől, most kér a testület részéről egy felhatalmazást, annak érdekében, hogy a kórház ügyében eljárjon, a szükséges tárgyalásokat lefolytassa, egyben szeretné arra kérni Dr. Ambrus Barnabás főorvos urat, hogy tanácsadóként legyen ebben az ügyben a segítségére, mert úgy gondolja, hogy a kórház megmentése érdekében cselekedni kell. Kéri, hogy fogadják el a szóbeli előterjesztését. Módosító javaslat nem volt, polgármester szóbeli előterjesztését a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi

25 25 Szám: 104/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Képviselő-testületi felhatalmazás a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József polgármestert arra, hogy a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház ügyében eljárjon, a kórház megmentése érdekében a szükséges tárgyalásokat lefolytassa. 14./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez kilenc határozati javaslat tartozik. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a kilenc határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják a határozati javaslatokat. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi Szám: 105/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő Szám: 106/2015.(IV.30.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány kuratóriumi elnökének megbízása

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/24/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi módosítással:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi módosítással: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/17/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9. napján 15.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE Szám: SZ/17-6/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE Szám: SZ/17-6/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: SZ/17-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Mező István képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Mező István képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-19/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben