06SZ. HU Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?"

Átírás

1 HU SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

2 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál ( Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 ISBN doi: /84504 Európai Unió, 2014 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Printed in Luxembourg

3 HU SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

4 Tartalomjegyzék 02 Bekezdés Glosszárium és rövidítések I VIII Összefoglaló 1 11 Bevezetés 1 3 Megújuló energia 4 6 Uniós szakpolitikai célkitűzések a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés 7 A megújuló energia előtt álló akadályok 8 A kohéziós politika keretében a megújuló energia céljára biztosított pénzu gyi támogatás 9 11 Közös irányítás Az ellenőrzés hatóköre és módszere Észrevételek Az ellenőrzött projektek a terv szerinti eredményeket hozták Az általános kép jól megtervezett és terv szerinti eredményeket hozó projekteket mutat de a végrehajtás során nehézségek meru ltek fel Valamennyi projektszakaszban lenne még lehetőség a további javításra a közbeszerzéstől kezdve az u zemeltetésen át a monitoring és az értékelés szakaszáig és az esetek többségében nem mérték megfelelően az eredményeket, illetve a projektek nem érték el az energiatermelésre vonatkozó céljaikat A megújuló energiára vonatkozó adatgyűjtés és jelentéstétel tökéletesítésre szorul A projektek eredményei nem minden esetben teljesu ltek A megújulóenergia-projektek tervezése során nem veszik teljes mértékben figyelembe a költséghatékonyság elvét Költséghatékonyság az uniós kiadások egyik fontos célkitűzése Lehetőség lenne arra, hogy már korai szakaszban hangsúlyt helyezzenek a költséghatékonyságra

5 Tartalomjegyzék és lehetőség lenne költséghatékonyabb megújulóenergia-termelési projektekre is A kohéziós politikához rendelt források korlátozott mértékben érnek el uniós értéknövelő hatást a megújulóenergia-projektek nem járultak hozzá teljes mértékben az uniós energetikai célkitűzésekhez Következtetések és ajánlások I. melléklet Áttekintés a tagállamok haladásáról a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés felé II. melléklet A kohéziós politikához rendelt források (az ERFA és a as időszakban a Kohéziós Alap) megújuló energiára elku lönített összegei és a es időszakban kiválasztott projektek III. melléklet IV. melléklet Az ellenőrzött megújulóenergia-termelési projektek listája A megújulóenergia-projektek eredményeinek összefoglaló értékelése A Bizottság válaszai Forrás: Európai Számvevőszék.

6 Glosszárium és rövidítések 04 Átvételi ár: olyan szakpolitikai mechanizmus, amelynek célja a megújulóenergia technológiákba való beruházás felgyorsítása a megújulóenergia termelőknek felkínált hosszú távú, jellemzően az egyes technológiák termelési költségein alapuló szerződések révén. CO 2 : szén dioxid ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap KA: Kohéziós Alap KHV: környezeti hatásvizsgálat A költséghatékonyság fogalma: az ellenőrzött jogalany azon képessége, illetve az ellenőrzött tevékenységben, programban vagy műveletben rejlő azon lehetőség, hogy bizonyos eredmények elérése ésszerű költségek mellett történjen. A költséghatékonysági elemzések a projekt költségei és eredményei közötti viszonyra irányuló vizsgálatok; a költséghatékonyságot az elért eredmény egységköltségeként fejezik ki 1. A fogalmat az EU pénzügyi jogszabályai is kiemelik (lásd: 6. bekezdés). Megújuló energiaforrások: megújuló, nem fosszilis forrásokból származó energia, mégpedig szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus és óceáni energia, vízenergia, biomasszából, hulladéklerakókban keletkező gázból, szennyvíztisztító telepeken keletkező gázból és biogázokból származó energia: Geotermikus energia: a talaj szilárd felszíne alatt hő formájában tárolt energia. Biomassza: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból többek között a halászatból és az akvakultúrából származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része. Napenergia: a napból sugárzó fény és hő, amelyet többféle technológiával napenergiával történő fűtés, fotovoltaikus napenergia és a naphőből előállított villamos energia révén hasznosítanak. Szélenergia: a szél energiájának hasznos energiaformává való átalakítása, például szélturbinák villamos energia előállításához történő felhasználása. Vízenergia: a lezúduló és a folyó vízből származó kinetikus energia villamos energiává történő átalakítása. 1 ISSAI 3000: Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI s Auditing Standards and practical experience (Teljesítmény ellenőrzési szabványok és iránymutatások az INTOSAI ellenőrzési szabványai és gyakorlati tapasztalatai alapján).

7 Glosszárium és rövidítések 05 Megújulóenergia irányelv: a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i 2009/28/EK irányelv. A megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célok: a megújuló energiáról szóló, a tagállamok által 2010 decemberéig végrehajtandó 2009/28/EK irányelv kötelező tagállami célokat határozott meg valamennyi tagállam számára, hogy az EU 2020-ig elérje a megújuló energiaforrásokból származó energia általában 20%-os, a közlekedési ágazaton belül pedig 10%-os részarányát. Talált pénz : a talált pénz effektus azt jelenti, hogy olyan kedvezményezett részesül finanszírozásban, aki támogatás nélkül is ugyanolyan döntést hozott volna. Ilyen esetben az eredmény nem az alkalmazott szakpolitikának tudható be; a kedvezményezett számára megítélt támogatásnak nincs közvetlen hatása. Uniós értéknövelő hatás: általános szinten az uniós értéknövelő hatás az Európai Unió beavatkozása nyomán keletkező hatás, amely növeli a tagállamok egyedi intézkedései révén egyébként keletkező hatást. Az energiaegységek mérése: GW, MW, kw giga-/mega-/kilowatt GWh, MWh, kwh giga-/mega-/kilowattóra kwp a csúcsteljesítmény kw ban (kilowatts peak) a fotovoltaikus modul névleges teljesítménye

8 Összefoglaló 06 I Az ellenőrzés célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy a megújuló energia előmozdítására szolgáló uniós kiadási programok közül a két legfontosabb finanszírozási forrás az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (a kohéziós politikához rendelt pénzalapok) jó eredményeket értek e el. II A as programozási időszakban megközelítőleg 4,7 milliárd eurót irányoztak elő a megújuló energia területére. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy a szóban forgó időszakban a forrásokat helyesen rangsorolt, költséghatékony és érett, továbbá racionális célokat kitűző megújulóenergia termelési projektekre fordították e, és hogy ezek a források milyen mértékben értek el jó eredményeket a megújuló energiaforrásokból származó energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzéshez való hozzájárulás szempontjából. III A Számvevőszék megállapította, hogy a 24 ellenőrzött 2 megújulóenergia termelési projekt elérte a tervezett eredményeket. Az ellenőrzött megújulóenergia projektek kiválasztásukkor zömmel kellően érettek és készek voltak a végrehajtásra. A projektek során nem fordultak elő jelentős költségtúllépések és időbeli késedelmek, és a megújulóenergia termelő kapacitásokat terv szerint telepítették és üzembe helyezték. Semmilyen, műszaki fenntarthatóságukat érintő nagyobb veszély nem körvonalazódott. 2 Az ellenőrzés eredményei 24 lezárult megújulóenergia termelési projekt vizsgálatából származnak, amelyeket az ERFA ból, illetve a KA ból finanszírozott, kilenc operatív program keretében valósítottak meg Máltán, Ausztriában, Lengyelországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban. A projektek a biomassza, a fotovoltaikus energia, a naphőenergia és a szélenergia ágazatába tartoztak. IV Az ellenőrzött projektek egyharmadában az energiatermelési eredményeket (részben vagy teljes mértékben) elérték, és megfelelően mérték. A Számvevőszék megállapította, hogy a kohéziós politikai alapokból a megújulóenergia projektekhez nyújtott támogatás ár érték aránya korlátozott volt abból a szempontból, hogy mennyiben járul hozzá a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzés eléréséhez, mert: a megújulóenergia termelési projektek tervezését és végrehajtását nem a költséghatékonyság elve vezérelte, és a kohéziós politikához rendelt források korlátozott uniós értéknövelő hatást értek el. V Részletesebben, a Számvevőszék megállapította, hogy az ellenőrzött tagállamokban van még lehetőség javításra: egyes közbeszerzési eljárások nem biztosították a vállalkozók teljes mértékben átlátható, tisztességes és hatékony kiválasztását; nem készültek fel kellőképpen a hatásos monitoringra és értékelésre; a programok nem fejtették ki, hogy az uniós források hogyan járulhatnak költséghatékonyan hozzá a megújuló energiára vonatkozó célok eléréséhez; a különböző megújulóenergia ágazatokba tartozó intézkedések költséghatékonyságát nem mindig vették figyelembe a költségvetési összegek elkülönítésekor; és a programok nem állapítottak meg teljesítménymutatókat a monitoringhoz és az értékeléshez. VI A Számvevőszék megállapítja, hogy ahhoz, hogy az e programok keretében nyújtott finanszírozás a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzések eléréséhez, javításokra van szükség.

9 Összefoglaló 07 VII A kohéziós politika kiadásai általában hasznosak a szélesebb értelemben vett gazdaság számára, és annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés vagy a munkahelyteremtés a kohéziós politika átfogó céljainak közvetlen mérése az ellenőrzés hatókörén kívül esett, a Számvevőszék észrevételeit és ajánlásait e szakpolitikai célokkal összefüggésben is fogalmazta meg. VIII Tekintettel arra, hogy a as programozási időszakban várhatóan egyre több uniós forrást fordítanak a megújuló energia előmozdítására, a Számvevőszék a következő ajánlásokat fogalmazza meg: 2. ajánlás A tagállamok a Bizottság iránymutatásai alapján állapítsanak meg és alkalmazzanak a projektek körülményeihez igazodó minimális költséghatékonysági kritériumokat. A tagállamok emellett fokozzák a kohéziós politikához rendelt források értéknövelő hatását a megújulóenergia projektek végrehajtásának, valamint monitoringjának és értékelésének javításával, továbbá, valamennyi releváns megújulóenergia ágazatban, az energiatermelési költségek mért adataiból álló adatállomány kiépítésével. 1. ajánlás A Bizottság, egyrészt a programok és projektek előkészítésére és kiválasztására vonatkozó iránymutatások, másrészt a megújulóenergia termelő beruházásokhoz finanszírozási források rendelkezésre bocsátását lehetővé tevő feltételek meghatározásával: biztosítsa, hogy a kohéziós politika keretében társfinanszírozott jövőbeli megújulóenergia programokat a költséghatékonyság elve vezérelje, és elkerülhető legyen a talált pénz effektus. A programok alapja legyen a szükségletek megfelelő felmérése, a legköltséghatékonyabb technológiák előnyben részesítése (a megújulóenergia ágazatok közötti megkülönböztetés nélkül) és a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzéshez való optimális hozzájárulás. A költségvetéshez képest megfelelő megújulóenergia termelési célkitűzéseket, valamint az energiatermelési eredmények költséghatékonyságát előtérbe helyező projektbírálati kritériumokat kell meghatározni (elkerülve a projektek túlzott díjazását); a Bizottság ösztönözze a tagállamokat általában a megújuló energiára vonatkozó stabil és kiszámítható szabályozási keretrendszer létrehozására, és a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia hálózatokba való integrálására szolgáló gördülékenyebb eljárások alkalmazására.

10 Bevezetés 08 Megújuló energia 01 A megújuló energiaforrásokból származó energia fontos az Unión belüli energiaellátás biztonságának növeléséhez és az EU hagyományos (fosszilis) tüzelőanyagoktól és importált energiától való függőségének csökkentéséhez, valamint az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. Villamos energia és hő különféle erőforrásokból állítható elő: a napból (koncentrált napenergia vagy fotovoltaikus energia), a szélből (szárazföldi vagy tengeri szélenergia), a vízből (nagy, kis vagy törpe vízerőművek), a földből (geotermikus energia villamosenergia- vagy hőtermelés céljából) és a biomasszából (szilárd, folyékony, a szemétlerakókban keletkező gáz, ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része és folyékony bioüzemanyagok). 02 A megújuló energiaforrásokra fontos szerep jut a szén dioxid kibocsátások (CO 2 -kibocsátások) csökkentésében és a környezeti fenntarthatóság javításában is. A megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák fejlesztésével ezenkívül fellendülhet az európai gazdaság, az európai ipar versenyképessége és az európai foglalkoztatás. A megújuló energiaforrások közép- vagy hosszú távon várhatóan gazdaságilag versenyképessé válnak a hagyományos energiaforrásokkal szemben A megújuló energia fejlesztését az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének (1) bekezdése állapítja meg a belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességével összefüggésben. Uniós szakpolitikai célkitűzések a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés 04 Az EU a megújuló energiára vonatkozóan már 1997-ben egy 2010-ig teljesítendő 12%-os célkitűzést jelentett be. Az Európai Unió Tanácsa (a Tanács) a Bizottság megújulóenergia útiterve alapján a bruttó végső energiafogyasztás 20%-ának megfelelő kötelező érvényű célkitűzést határozott meg 2020-ra a megújuló energia tekintetében; ez az útiterv meghatározza azt a pályát, amelynek mentén a megújuló energiát általánosan érvényesíteni kell az uniós energiapolitikákban és -piacokon (a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő tagállami célértékek 4 tekintetében lásd: I. melléklet). A megújuló energiáról szóló, 2009-ben elfogadott irányelv a megújuló energiaforrások 2020-ig történő előmozdításának jogilag kötelező érvényű keretét alkotja 5 : Azonkívül, hogy meghatározza a 20%-os kötelező érvényű általános uniós célkitűzést, valamint 10 és 49% közötti kötelező érvényű tagállami célkitűzéseket határoz meg 2020-ig, szilárdabb keretet ad a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia előmozdításának (pl. az elektromos hálózathoz való hozzáférésre és az igazgatási eljárások egyszerűsítésére vonatkozó, tagállamokat terhelő követelmények bevezetésével). Az irányelv a megújuló energia fejlesztésének útitervét meghatározó nemzeti cselekvési tervek kidolgozását írta elő a tagállamok számára, és együttműködési mechanizmusokat hozott létre a tagállamok között a megújuló energiára vonatkozó célkitűzés költséghatékony elérésének elősegítéséhez november 10-i COM(2010) 639 végleges, Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiája január 10-i COM(2006) 848 végleges, Megújulóenergia útiterv Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb jövő építése. 5 A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/ EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i európai parlamenti és tanácsi 2009/28/ EK irányelv (a megújuló energiáról szóló irányelv) (HL L 140., , 16. o.).

11 Bevezetés A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrások részaránya a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés elérése érdekében elérje vagy meghaladja az ütemterv előirányzatokat. A tagállamoknak kétévente jelentést kell tenniük a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról és arról, hogy mennyit haladtak egyedi célkitűzéseik felé. A megújuló energiával kapcsolatos intézkedéseket költséghatékony módon kell bevezetniük 6. A Bizottságnak december 31- ig eredményjelentést kell készítenie a megújuló energiáról szóló irányelv végrehajtásáról Ezen túlmenően az EU pénzügyi jogszabályai kikötik, hogy a költséghatékonyság elvét a közkiadásokra vonatkozó döntések fontos meghatározó tényezőjeként kell figyelembe venni 8. Ezenkívül az Európai Parlament megjegyezte, hogy azonosítani kell a leghatékonyabb megújuló energiaforrásokat, valamint a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázására szolgáló költségoptimális szakpolitikákat 9. A Bizottság legújabb eredményjelentése 10 szerint a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzést összességében valószínűleg meg fogják haladni, noha 2012-ben nem minden tagállam haladt megfelelő úton a kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseinek eléréséhez (lásd: I. melléklet) ban, a témával kapcsolatos zöld könyv közzététele után, a Bizottság meghatározta az éghajlatra és az energiára vonatkozó, as időszakra vonatkozó uniós szakpolitika kiinduló szempontjait, a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan pedig 27%-os kötelező érvényű cél kitűzését javasolta 11. A megújuló energia előtt álló akadályok 07 A külső tényezőktől (például az energiaáraktól vagy a hitelhez jutás alakulásától) eltekintve Unió szerte többféle ágazatspecifikus akadály is hátráltatja a megújuló energiába történő beruházásokat, amelyeket a tagállamok és a Bizottság mindeddig még nem szüntettek meg 12 : intézményi és jogi akadályok, pl. az energetikai kérdések uniós szintű prioritásként kezelése nem mindig tükröződik helyi, regionális és tagállami szinten, és emiatt az egyértelmű végrehajtási stratégiák hiánya és az érintett közigazgatási szervek vagy a tagállami jogi rendszerek rugalmatlansága, valamint a nem egyértelmű jogszabályi és szerződéses keretek a megújuló energia előmozdításának útjában állnak; a megújulóenergia létesítmények tervezésével, megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos öszszetett engedélyezési és jóváhagyási eljárások, amelyekhez még környezeti követelmények is társulnak, elveszik a projektgazdák kedvét attól, hogy megvalósítható pályázatokkal álljanak elő (eredményes igazgatási rendszer hiánya); a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia átviteli vagy elosztóhálózatokba való integrálásával kapcsolatos nehézségek (műszaki problémák, elégtelen infrastruktúra, a hálózathoz való hozzáférést megakadályozó diszkriminatív gyakorlatok, a költségek hálózatüzemeltetők, a kormány és a projektgazdák közötti megoszlása, valamint az energiatermelés mérésének hiánya); 6 A megújuló energiáról szóló irányelv (9) és (41) preambulumbekezdése. 7 A megújuló energiáról szóló irányelv 23. cikke (8) bekezdésének c) pontja. 8 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, október 29-i 1268/2012/ EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja (HL L 362., , 1. o.). 9 Az Európai Parlament május 21-i állásfoglalása: A megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről (2012/2259(INI)) március 27-i COM(2013) 175 final, Eredményjelentés a megújuló energiákról március 27-i COM(2013) 169 final, Zöld könyv Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete január 22-i COM(2014) 15 final, Éghajlatés energiapolitikai keret a as időszakra. 12 Lásd például: június 6-i COM(2012) 271 final, Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője; valamint a 2010-es és 2012-es kétéves eredményjelentések: január 31-i COM(2011) 31 végleges és március 27-i COM(2013) 175 final. Lásd még: a megújuló energiával foglalkozó európai ágazati szövetségek (az Európai Megújuló Energia Tanács (EREC) és tagszervezetei) jelentései, különösen az EREC Analysis of deviation and barriers, 2013 report (Az eltérés és az akadályok elemzése, 2013-as jelentés) című jelentése, eu/publications. nem stabil vagy nem kiszámítható támogatási és ösztönző rendszerek, valamint a beszállítóknak, ügyfeleknek és telepítőknek szánt információk hiánya, ami akadályozza a költséghatékony technológiák alkalmazását.

12 Bevezetés 10 A kohéziós politika keretében a megújuló energia céljára biztosított pénzu gyi támogatás 08 A megújuló energia támogatására szolgáló legfontosabb finanszírozási források az uniós kiadási programok 13 közül a kohéziós politikai eszközök az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA). Miközben a os programozási időszak során csak 600 millió euróval támogatták ezen ágazat projektjeit, a as programozási időszakban hozzávetőlegesen 4,7 milliárd eurót irányoztak elő megújuló energiára, ami tükrözi a szóban forgó szakpolitikai terület jóval nagyobb jelentőségét (a tagállamonkénti felbontásról lásd: II. melléklet). A as programozási időszakban tovább növekszik a kohéziós politika keretében az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez nyújtott támogatás, és ez az ERFA ból legalább 27 milliárd eurót érhet el 14. A Kohéziós Alapból további támogatás is nyújtható. 13 A as időszakban a megújuló energiaforrásokat támogató egyéb uniós programok a következők voltak: európai energiaügyi gazdaságélénkítő program, az Intelligens energia Európa program és a kutatási keretprogram. 14 A régióknak az ERFA források meghatározott minimális százalékát (a fejlettebb régiókban ez 20%, az átmeneti régiókban 15%, a kevésbé fejlett régiókban pedig 12%) az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása érdekében kell valamennyi ágazatban befektetniük, ideértve a megújuló energiába történő befektetéseket (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése) (HL L 347., , 289. o.). 1. háttérmagyarázat A kohéziós politika keretében a megújuló energiára fordított kiadások főbb adatok 270,8 milliárd euró az ERFA/KA teljes előirányzata a as időszakra 0,6 milliárd euró az ERFA/KA megújuló energiára szánt teljes előirányzata a os időszakra 4,7 milliárd euró az ERFA/KA megújuló energiára szánt teljes előirányzata a as időszakra legalább 27 milliárd euró az ERFA előirányzat minimális becsült összege az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatására, beleértve a megújuló energia támogatását is, a as időszakra. A Kohéziós Alapból további összegek is előirányozhatók erre a területre (lásd: 14. lábjegyzet).

13 Bevezetés 11 Közös irányítás 09 A kohéziós politika keretében a tagállamok dolgozzák ki az egyedi operatív programokat, hozzák létre és működtetik azok irányítási és kontrollrendszereit, és éves végrehajtási jelentéseket adnak ki a Bizottság számára. Ezenfelül a mindennapi irányítás részeként a tagállami vagy regionális szervek választják ki a projekteket, és felelnek azok végrehajtásáért és értékeléséért. 10 Az operatív programok végrehajtásának irányítása az irányító hatóságok, a közreműködő szervezetek és az igazoló hatóságok feladata 15. A projektfinanszírozásra részben uniós szinten 16, részben pedig tagállami szinten megállapított szabályok és feltételek vonatkoznak (a projektek kiválasztása; a projektek költségeinek, hasznának és eredményeinek értékelése; valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásvizsgálatok is a tagállami hatóságok felelősségi körébe tartoznak). 11 A Bizottság iránymutatásokat ad ki az operatív programok kidolgozására vonatkozóan, jóváhagyja az operatív programokat, és felügyeli a rendszerek létrehozását és működtetését a tagállamokban. A Bizottság alapvetően a beérkezett végrehajtási jelentések és a monitoring bizottságokban való részvétel útján felügyeli az operatív programok végrehajtását. Az éves végrehajtási jelentéseken túlmenően a Bizottság a programokra vonatkozó konkrét információkat és projektkiválasztási adatokat kérhet az irányító hatóságoktól. 15 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap as időszakban érvényes végrehajtási szabályainak összegzése, beelértve az irányítási és kontrollrendszereket is, a következő címen érhető el: legislation_summaries/ regional_policy/ management/g24241_hu.htm. 16 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., , 25. o.).

14 Az ellenőrzés hatóköre és módszere Az ellenőrzés során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az ERFA és a KA megújulóenergia termelésbe befektető projektjei jó eredményeket értek e el. E tekintetben a Számvevőszék több ellenőrzési kritériumot dolgozott ki (lásd: IV. melléklet), amelyek különböző többek között a bizottsági részlegek által készített forrásokon és tanulmányokon alapultak. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy az ellenőrzött projekteket terv szerint hajtották e végre, és azok terv szerinti eredményeket hoztak e, valamint hogy elérték e az energiatermelésre vonatkozó céljaikat. Az ellenőrzés során a Számvevőszék különösen azt elemezte, hogy a as programozási időszak operatív programjaiban a forrásokat helyesen rangsorolt, költséghatékony és érett megújulóenergia termelési projektekre fordították e, és hogy a projektek milyen mértékben járultak hozzá a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés eléréséhez. 13 Az ellenőrzés eredményeit 24 lezárult megújulóenergia termelési projekt vizsgálata adja, amely projekteket az ERFA ból, illetve a KA ból finanszírozott, kilenc operatív program keretében valósítottak meg Ausztriában, Finnországban, Máltán, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban 17. A projektek a biomassza, a fotovoltaikus energia, a naphőenergia és a szélenergia ágazatába tartoztak 18. Az ellenőrzött megújulóenergia projektek listáját a III. melléklet ismerteti. 17 Az operatív programokban a források megújuló energiaforrásokra való elkülönítése alapján a Számvevőszék a következőket választotta ki: Az I Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life elnevezésű operatív program 2007MT161PO001 Alsó Ausztria közötti időszakra vonatkozó operatív programja: Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung / EFRE 2007AT162PO001 Salzburg tartomány közötti időszakra vonatkozó operatív programja: Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung / EFRE 2007AT162PO006 Stájerország közötti időszakra vonatkozó operatív programja: Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung / EFRE 2007AT162PO007 A Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko elnevezésű operatív program 2007PL161PO002 A Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego elnevezésű operatív program 2007PL161PO007 Az Alueellinen Kilpailukyky ja työllisyystavoite; Länsi Suomen EAKR Toimenpideohjelma elnevezésű operatív program CCI2007FI162PO003 Nyugat Wales és Valleys ERDF Convergence programme elnevezésű operatív programja 2007UK161PO002 Kelet Wales ERDF Regional competitiveness and Employment programme elnevezésű operatív programja 2007UK162PO A 24 ellenőrzött projekt közül kilencnek a célja nagyméretű vagy törpe szélerőművekkel vagy napelemekkel végzett villamosenergia termelés, 15 projekt pedig biomasszából történő hőtermeléssel vagy napkollektorokkal történő melegvíz előállítással volt kapcsolatos. A projektek mérete a háztartási léptékű, egyetlen napelemet magukban foglaló projektek és egy 16 turbinás szélerőműpark között szóródott.

15 Észrevételek 13 Az ellenőrzött projektek a terv szerinti eredményeket hozták... Az általános kép jól megtervezett és terv szerinti eredményeket hozó projekteket mutat 14 Az ellenőrzött megújulóenergia projektek kiválasztásukkor kellően érettek és készek voltak a végrehajtásra. Az egyes biomaszsza- és szélenergia projektek esetében a viszonylag hosszú előkészítési szakasz ellenére az elengedhetetlenül fontos engedélyeket, jóváhagyásokat és műszaki terveket rendszerint még a projekt jóváhagyása előtt megszerezték. Adott esetben biztosították a létesítmények átviteli vagy elosztóhálózatokra való rákötését, illetve az elegendő számú fogyasztóval történő szerződéskötést is A projektek esetében nem fordult elő sem a költségek jelentős túllépése, sem súlyos időbeli késedelem. Az ellenőrzött megújulóenergia projekteket összességében a tervezett időkereten belül vagy csak viszonylag kis csúszással valósították meg (csak két projekt esetében késett a végrehajtás 6 hónapnál többet, az egyik esetben egy kisméretű, kapcsolt hő- és villamosenergia termelő erőmű javítás miatti állásideje miatt). A végrehajtás során nem fordult elő a költségek jelentős túllépése. A 2. háttérmagyarázat az ellenőrzött megújulóenergia projektekre mutat be példákat. 16 A megújulóenergia termelő kapacitások telepítésére és üzembe helyezésére egyetlen biomassza létesítmény kivételével 20 terv szerint került sor. Műszaki fenntarthatóságukat fenyegető nagyobb veszélyre nem derült fény. A Számvevőszék kevés eltérést állapított meg az eredeti tervek és a jóváhagyott pályázatok között. A projektek telepített energiatermelő kapacitásai általában összhangban voltak a társfinanszírozási határozatokkal. A létesítmények üzembe helyezésük óta jelentős műszaki vagy egyéb problémák nélkül működnek. Az ellenőrzött projektek közül csak néhány energiatermelő egység volt üzemen kívül. Az üzemeltetők rendelkeztek a létesítményeik zökkenőmentes működésének és rendszeres karbantartásának biztosításához szükséges kellő szakértelemmel és erőforrásokkal. 19 Az ellenőrzött ausztriai biomassza projektek jóváhagyását például ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a termelt hőenergiára elegendő számú fogyasztót találjanak. 20 Egy ausztriai biomassza erőmű eltért az eredeti tervtől annyiban, hogy az eredeti tervben szereplő második kazán telepítése helyett a fűtési hálózat bővítésére használtak fel uniós forrásokat. Erre az eltérésre a fűtési kapacitás bővülésére számítva, a további hőfogyasztók kiszolgálása érdekében került sor, így ez a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjából nem tekinthető hiányosságnak. 1. kép Az ausztriai Bruck an der Murban található biomassza erőmű belu lről (a projektet terv szerint telepítették és az a terv szerint működött) Forrás: Európai Számvevőszék.

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA?

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 7. sz. különjelentés ISSN 11831-0893 2011 MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? HU 7 2011. sz. különjelentés MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR-

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben