(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken"

Átírás

1 1 TOP ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken TOP 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése TOP 3.2 A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia-felhasználás támogatása 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A TOP stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A klímaváltozás alapvető okainak és következményeinek jelentős része városi térségekben összpontosul, ezért a TOP elsődlegesen a városok területén megvalósuló intézkedésekre koncentrál. Az intézkedés átfogó célja a hatékonyabb energiahasználat, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg - a megyei- illetve települési önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátás csökkentését szolgálják; - mivel a hazai megújuló energiaforrások használata elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló, további cél a projektek keretein belül ezen megújuló energiaforrások használatának a preferálása, használatának az elérhetőbbé tétele, népszerűsítése. Az intézkedés keretében az alábbi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben működő intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztésére és az épületek megújulóenergia-felhasználásának növelésére igényelhető támogatás: - Alap- és középfokú oktatási intézmények - Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények: o közművelődés: pl. művelődési házak, közösségi terek; o közgyűjtemények: pl. kulturális, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár; o ifjúsági: (pl. klubok, foglalkoztatók); o foglalkoztatási;

2 2 o ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenységek (polgármesteri hivatalok közszolgáltatásai). A fenti intézményfejlesztések mellett cél az önkormányzatok által vezérelt szemléletformálási akciók ösztönzése, a környezettudatosság elterjesztése a lakosság körében, valamint Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása. 2. PROJEKTGAZDÁK KÖRE 2.1 Projekt benyújtására jogosultak önállóan - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 2.2 Projektben konzorciumi partnerek lehetnek - 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57) 2.3 Konzorciumvezető lehet - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Főtevékenység: Hőtechnikai adottság javítása, hőveszteségek csökkentése épület vagy egymással épületgépészetileg összefüggő épületek, épületcsoportok esetében, önálló vagy komplex projektek 1 keretében A cél, hogy fejlesztés által érintett szerkezeti elemek megfeleljenek a felhívásban hivatkozott hőátbocsátási tényezőknek. Amennyiben ez nem teljesül, külön indoklás esetén elegendő az épületnek a fajlagos-hőveszteség tényező értékeknek megfelelnie, illetve, amennyiben épületgépészeti korszerűsítést is alkalmaznak, a vonatkozó összesített energetikai jellemző az új berendezésekkel együtt a követelményértékeknél csak kisebb lehet. a) Önkormányzati tulajdonú épületek és infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja: - utólagos külső hőszigetelés; - nyílászáró csere; 1 A komplex projekt alatt utólagos külső hőszigetelés és épületgépészeti korszerűsítések vagy utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró-csere és az adott épülethez kapcsolódó épületgépészeti korszerűsítések értendőek.

3 3 - épületgépészeti korszerűsítések a 2. és 3. Főtevékenységekben felsoroltak szerint. b) Önkormányzati tulajdonú épületek az ún. közel nulla követelményrendszernek megfelelő szintre történő felújítása Figyelembe véve, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve szerint 2018 végétől a hatóságok használatára szánt, vagy tulajdonukban levő új épületeket közel nulla energiaigényű épületként kell megvalósítani, és ezt a követelményrendszert január 1-től valamennyi új épületre kötelezően alkalmazni kell, ezért a felhíváson belül lehetőség nyílik területi szereplőnként maximum 1 db épület felújítása közel nulla besorolásúra is elsősorban kivitelezési- és üzemeltetési ismeretanyag-disszemináció, valamint tapasztalatszerzés céljából, az alábbi tevékenységeken keresztül: - utólagos külső hőszigetelés; - nyílászáró csere; - épületgépészeti korszerűsítések a 2. és 3. Főtevékenységekben felsoroltak szerint. 2. Főtevékenység: Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése önálló tevékenységként vagy komplex projekt elemeként a) Hőtermelő berendezések cseréje A tevékenység keretében, ahol a már meglévő fűtési rendszerhez képest ez az adott épületrész jellemző használati viszonyait tekintve kimutathatóan primerenergiafogyasztás-csökkentést eredményez, mód nyílik kondenzációs kazánok, szilárd megújuló energiahordozó tüzelésű, korszerű kazánok illetve, gázüzemű sötétsugárzó fűtés (amennyiben a földgáz, mint energiahordozó már rendelkezésre áll az épületen belül) vagy hőcserélős légtechnikai berendezések beépítésére. - hőtermelő berendezések beszerzése, telepítése; - hőátviteli hálózat cseréje, felújítása, szigetelése. b) Meglévő központi hűtési és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése - meglévő, központi hűtő- és légkondicionáló berendezések cseréje korszerűbb rendszerre; - vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje. c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése oktatási intézmények és egyéb épületek esetében - napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése (kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős

4 4 melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk). d) Napelemes PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából - napelemek, tartó eszközök, állványok, a helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. e) Villamos- valamint gázmotoros hajtású, ill. abszorpciós hőszivattyús rendszerek telepítése - Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése, beüzemelés, primer és szekunder oldalak kialakítása; - Hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése (amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők). f) Központi fűtőműre 2 való csatlakozás megteremtése ill. meglévő hőfogadó felújítása - Hőfogadó rendszer kialakítása/megújítása; - Szekunder oldali átépítések, felújítások. 3. Főtevékenység: Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése a) Az adott épülethez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése - Fénysugárzó berendezés és kapcsolódó villamos és statikus szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése; - Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése. 4. Főtevékenység: Önkormányzat által vezérelt, autonóm energiaellátás biztosító fűtőművek létrehozása vagy korszerűsítése megújuló energiaforrás használatával: a) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása biomassza alapú hőenergiatermelésre, új biomasszafűtőművek létrehozása - Hőtermelő berendezés cseréje/átépítése biomassza-alapú üzemvitelűre; 2 Nem tartozik a évi XVIII. tv. hatálya alá

5 5 b) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása geotermális energiára, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, kaszkád rendszerű hőenergia termelés, villamosenergia-termelés kialakítása - Meglévő, nem hasznosított termálkút vizsgálata, felújítása, vízkúttá alakítása, fluidum kitermelő rendszer, visszasajtoló kút és rendszer kialakítása, felhasználóhoz vezető hőszállító rendszer kialakítása és bővítése; - Kisérőgáz energetikai hasznosítása, villamosenergia-termelő egység kialakítása, szigetüzemű villamosenergia-hálózat kiépítése; - Kaszkád rendszerű hőhasznosító rendszerbe történő becsatlakoztatása. 5. Főtevékenység: Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása. 3.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: - Nyílászáró csere; - Nem északra néző homlokzatokon olyan (mozgatható vagy fix) külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét, igény szerint, képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye; - Tüzelőanyag feldolgozását, előkészítését szolgáló gépek, berendezések beszerzése, beépítése (biomassza esetén); - A projektek nyomán szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése; - Energiamenedzsment rendszer kialakítása a projekt által érintett létesítményekben; - A tevékenység(ek)kel érintett épület(ek) üzemeltetőinek, használóinak az épület helyes üzemeltetésével, használatával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; - A beruházás során az alkalmazott technológiá(kat) ismertető, információterjesztésre és szemléletformálásra alkalmas bemutatóhely kialakítása és a nagyközönség számára térítésmentesen elérhetővé tétele. 3.3 Különösen nem támogatható tevékenységek: - Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók alkalmazása; - Abban az esetben, ha a tetőzet nem alkalmas napelemek (napcellák és napkollektorok) telepítésére, direkt e célból való tetőfelújítás; - Távhőrendszerre való csatlakozás megteremtése; - Műemléképületek energetikai felújítása; - Új épület építése; - Biomassza tüzelés kialakítása esetében, a biomassza szállításához eszközök vásárlása és üzemeltetése; - Levegő üzemű napkollektorok (légkollektorok) telepítése; - Amorf kristályos vagy szerves polimer napelemek beszerelése; - Hagyományos, illetve gázkisülő fényforrásokhoz tervezett armatúrákba LED-alapú világítótestek egyszerű cseréje; - Az energetikai vezérléshez kapcsolódóan esetleges biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer stb.) beszerzése és telepítése.

6 6 4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA 4.1 Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 4.2 Támogatás jogcíme Tevékenység Jogcím Maximális intenzitás (régiónként) alap- és középfokú oktatási Nem állami támogatás 100% intézmények energetikai korszerűsítése ifjúsági; foglalkoztatási; Nem állami támogatás 100% ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenységek energetikai korszerűsítése A kultúrát és a kulturális örökség Kulturális célú támogatás 100% megőrzését szolgáló intézmények (közművelődés, közgyűjtemények) energetikai korszerűsítése Távfűtőművek: Nem állami támogatás 100% - a kialakítandó távhőrendszerre csak közszolgáltatást nyújtó önkormányzati intézmények kapcsolódhatnak 4.3 Támogatás minimum-maximum összege minimum támogatási összeg: maximum támogatási összeg: 15 millió Ft (kivéve SEAP-kidolgozás) 1,5 milliárd Ft (kivéve SEAP-kidolgozás) SEAP kidolgozás maximum támogatási összege: 5 millió Ft

7 7 5. A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK 5.1. Általános feltételek 1. Célok eléréséből fakadó követelmények: a) Olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik az országos üvegházhatású-gáz kibocsátást; b) Olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik a hazai fosszilis energia felhasználást. 2. Beruházás tervezése: a) Az egyes beruházásokat meg kell előzze egy, a projekt teljes műszaki kiterjedésében a kiindulási állapotot lefedő, független szakember (energetikai auditor) által elvégzett energetikai audit, melynek különösen a komplex felújítási lehetőségeket kell vizsgálnia, és aminek a megállapításait a megvalósíthatósági tanulmány köteles felhasználni. Ez az audit nem váltható ki az épületenergetikai tanúsítvánnyal. b) Az auditot egy, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SzÉS6, vagy ezen besorolás jogutódjai szerinti jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. c) A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása. d) Nem támogatható az projekt, amelyben a kimutatható pénzügyi megtérülési ráta (BMR) nem éri el a 0.00%-ot vagy meghaladja a 15%- ot. 3. Intelligens rendszerek kiépítésének követelménye: a) Minden épületenergetikai projekt esetében központi- (hőforrás-oldali) automatikus és helyi (hőleadó-oldali) szabályozások kiépítése kötelező, amennyiben kimutatható, hogy ez energiafogyasztás-csökkentést és CO2-kibocsátás csökkentést eredményez. Amennyiben az épület használatának jellege ezt lehetővé teszi, a szabályozási rendszernek heti időprogramok beállítására alkalmasnak kell lennie. b) Az épületmenedzsmenttel kapcsolatos irányítási rendszerek integrálhatóak. 4. Szemléletformálási követelmény: a) Amennyiben a projekt bruttó összköltsége meghaladja a 100 millió forintot, illetve az 1.b tevékenység esetén beruházás költségvetésének min max. 0,1%-ból kötelezően ki kell alakítani egy, a már a beruházás megvalósítása közben, illetve azt követően, az alkalmazott technológiá(kat) ismertető, információterjesztésre és szemléletformálásra alkalmas bemutatóhelyet, melynek azonban helyileg nem kötelező a vonatkozó beruházáshoz kötődnie, de a nagyközönség számára térítésmentesen látogatható kell, hogy legyen. b) A projektgazda vállalja, hogy a beruházások előrehaladásáról, illetve a megvalósítás után legalább öt éven keresztül az üzemeltetés tapasztalatairól és eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az IH által kijelölt szervezetet. c) Az energetikai beruházással érintett épület(ek) használóit minimum fél, maximum egy napos tájékoztatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról illetve a helyes üzemeltetés szabályairól, melyet a kivitelezésben vagy energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.

8 Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek 1. Főtevékenység: Hőtechnikai adottság javítása, hőveszteségek csökkentése épület vagy egymással épületgépészetileg már összefüggő épületek, épületcsoportok esetében, komplex projektek keretében a) Önkormányzati tulajdonú épületek, infrastruktúra, intézmények energiahatékonyság-központú rehabilitációja 1) Támogatási feltétel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet től hatályos állapotának 6A -ában megfogalmazott követelmények kielégítése a beruházás után. 2) A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1 (2) bekezdése szerinti épületekre ez a tevékenység nem terjed ki. b) Önkormányzati tulajdonú épületek az ún. közel nulla követelményrendszernek megfelelő szintre történő felújítása 1) Támogatási feltétel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet től hatályos állapotában meghatározott követelmények a beruházás utáni teljesítése, amennyiben a felújítani kívánt épület maximum C energiahatékonysági kategóriába esik, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet ( Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról ) alapján. 2) A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1 (2) bekezdése szerinti épületekre ez a tevékenység nem terjed ki. 3) A közelben előállítottnak minősül az a megújuló energiaforrásból termelt hőenergia is, ahol a megtermelt hő szállítási vesztesége nem haladja meg a 10%-ot. 4) A közel nulla követelményű épületek esetében az irányítási rendszernek meg kell felelnie az MSZ EN 15232:2012 szabvány szerinti B kategóriának. 2. Főtevékenység: Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése önálló projektként vagy komplex projekt projektelemeként a) Hőtermelő berendezések cseréje 1) Kondenzációs kazánokra váltás Önálló projektként csak D, vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. A fűtési víz minőségének az üzemeltetés során meg kell felelnie az MSZ EN 12828:2013 szabvány követelményeinek, amennyiben a gyártó mást nem ír elő. A kívánt vízminőség fenntartását automatikus berendezésekkel kell biztosítani. Üzemeltetése során feleljen meg az MSZ EN 303-5:2013 és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, valamint annak változásaként megjelent 4/2011 (I.14.) VM rendeleteknek.

9 9 MSZ EN 12809:2001 (vagy EN 12809:2001) szabványnak való megfelelés vagy MSZ EN 12809:2001/A1:2005 szabványnak való megfelelés (50kW névleges hőteljesítményig) elvárt. 2) Szilárd megújuló tüzelésű kazánokra váltás Általános követelmények szilárd megújuló tüzelésű pellet-, apríték-) kazánokra: (faelgázosító-, Önálló projektként csak D, vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. Üzemeltetése során feleljen meg az MSZ EN 303-5:2013 és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, valamint annak változásaként megjelent 4/2011 (I.14.) VM rendeleteknek. A fűtési víz minőségének az üzemeltetés során meg kell felelnie az MSZ EN 12828:2013 szabvány követelményeinek, amennyiben a gyártó mást nem ír elő. A kívánt vízminőség fenntartását automatikus berendezésekkel kell biztosítani. MSZ EN 12809:2001 (vagy EN 12809:2001) szabványnak való megfelelés vagy MSZ EN 12809:2001/A1:2005 szabványnak való megfelelés (50kW névleges hőteljesítményig) 3) Gázüzemű sötétsugárzó vagy hőcserélős légtechnikai berendezések telepítésére vonatkozó követelmények: A telepítés során be kell tartani a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet előírásait. b) Meglévő központi hűtési és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése 1) A beruházás C vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. Támogatható abban az esetben is, ha az az adott tevékenységet is magában foglaló beruházás során fogja elérni az energiaosztályt. c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése oktatási intézmények és egyéb épületek esetében 1) Oktatási intézmények esetében akkor támogatott, ha az éves összhőenergia szükséglet legalább 10 %-a előállítható a berendezés segítségével. 2) Nem-oktatási intézmények esetében a HMV termelés és fűtésrásegítés céljából a telepítés akkor támogatott, ha az éves össz-hőenergia szükséglet legalább 20%-a előállítható a telepített berendezésekkel. 3) Nem-oktatási intézmények esetében a HMV termelés céljából való telepítés csak akkor támogatott, ha az éves HMV termelés legalább 30%-a előállítható a berendezése segítségével.

10 10 d) Napelemes PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából 1) A beruházás abban az esetben támogatott, ha az éves villamosenergiafogyasztás legalább 25%-át fedezni képes a berendezés. 2) A beépített berendezés maximum 50 kva csatlakozási csúcsteljesítménnyel rendelkezik. 3) Az adott beruházás jövedelemtermelőnek nem minősülhet, így nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a rendszer által éves szinten az előzetes számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület, fejlesztés után várható éves villamosenergia-igényét. 4) A napelem akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvány alapján megfelel az EN szabvány előírásainak és, poli(kristályos) modulok esetében az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetében IES szabványokban foglaltaknak. 3. Főtevékenység: Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése a) Az adott épülethez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése 1) A tevékenység támogatható, amennyiben a projekt(elem) az épületre jellemző használati viszonyok mellett, kimutathatóan, legalább évi 30%- os villamosenergia-megtakarítást eredményez az adott épület világítási célú energiafogyasztásában és a korszerűsítés után az összes világító berendezés tényleges fogyasztásának legalább 50%-át LED technológiával szerelt fényforrásoknak kell adnia. 2) A LED fényforrások fényáram csökkenése 3 éven belül ne legyen nagyobb, mint 30% és ekkor is meg kell valósulniuk az egyéb jogszabályokban és meghatározott, kötelező (pl. munkavédelmi szempontú) követelményeknek, illetve az MSZ EN :2012 hatálya alá tartozó épületekben az említett szabvány követelményeinek is. 4. Főtevékenység: Önkormányzat által vezérelt, autonóm energiaellátás biztosító fűtőművek 3 létrehozása vagy korszerűsítése megújuló energiaforrás használatával: a) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása biomassza alapú hőenergiatermelésre, új biomassza-fűtőművek létrehozása 1) A biomassza-alapú távfűtő rendszerek megvalósíthatósági tanulmányai esetében kötelező az ún. hozzáférhető biomassza-mennyiséggel számolni és a projektnek rendelkezni kell elégséges mennyiséget és minőséget jelentő biomassza szállításáról szóló szándéknyilatkozattal, előszerződéssel vagy beszállítói szerződéssel a jövőbeni beszállítóktól. b) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása geotermális energiára, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, 3 Nem tartoznak a évi XVIII. tv. hatálya alá

11 11 kaszkád rendszerű hőenergia termelés, villamosenergia-termelés kialakítása 1) Villamosenergia-termelés kialakítása csak akkor támogatott, ha szigetüzemű villamoshálózathoz kapcsolódik. 5. Főtevékenység: Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása 1) A SEAP-ok kidolgozása az Európai Bizottság, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport (IET) "How to Develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)" (2010) útmutatója alapján kell, hogy történjen, az ott megszabott kiterjedés és tartalom szerint. 2) SEAP kidolgozás esetében a támogatás nyújtásának feltétele a dokumentum közgyűlés általi elfogadása, valamint benyújtása szükséges a Fenntartható Energia Akciótervek Katalógusa -ba Speciális kizáró okok Nem nyújtható támogatás akkor, ha a időszakban ROP vagy KEOP forrásból adott tevékenységre már támogatásban részesült.

12 12 6. MONITORING MUTATÓK 6.1 OP eredmény mutatók mértékegység OP szerinti célérték Primer energia felhasználás PJ 1 348,25 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energiafogyasztáson belül PJ/év 64, OP kimeneti mutatók mértékegység OP szerinti célérték A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése kwh/év ,01 További kapacitás megújuló energia előállítására MW 322,60 Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése tonna CO 2 -egyenérték , Témaspecifikus mutatók mértékegység A projekt által energiahatékonysági beruházással közvetlenül érintett épületek száma A fejlesztés eredményeképpen megújuló energia használatát bevezető intézmények száma A projekt keretében felszerelt, különálló napkollektor-rendszerek száma A projekt keretében beépített napkollektorok össz-felülete A projekt keretében beépített napkollektorok éves maximális szoláris összhozama A projekt keretében beépített PV napelemek össz-felülete A projekt keretében beépített PV napelemek max. teljesítménye A projekt keretében beépített hőszivattyús rendszerek teljesítménye A projekt keretében újonnan telepített gázmotor maximális elektromos kapacitása A projekt keretében létrehozott új távfűtőműkapacitás A kiváltott világítótestek és a kiváltásukra beszerelt új megoldások össz tényleges energiafelvétele közti különbség A programokba bevont személyek száma db db db m2 kwh m2 kwp kw kw kw kw fő A projekteknek legalább az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenéséhez hozzá kell járulnia az OP kimeneti mutatók közül

13 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa PJ/év output / eredmény FAIR azonosító A projekt keretében támogatásban részesülő középületek esetén a támogatott projektek eredményeként a tervezett építési tevékenységgel, vagy eszközbeszerzés révén (pl.: épületgépészeti rendszer) érintett épületen megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítés (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata) következtében az épület energiafelhasználásában elért megtakarítás kumulatív összege a fejlesztés átadásától számítva. Az indikátor minden 50m2-nél nagyobb hasznos alapterülettel rendelkező, a Strukturális Alapok támogatásával felújított épületre vonatkozik. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 0,63 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Nem releváns Számítási mód A bázisérték kötelezően nulla. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó Nem releváns Tervérték teljesülésének elvárt időpontja 2023 Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja Nem releváns Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A projekt átadásától évig A projekt megkezdésekor és befejezésekor kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve az energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves energiafogyasztás változása, a projekt átadásától a fenntartási időszak végéig, összegezve. A projekt megkezdésekor a fajlagos primerenergia-fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. A projekt befejezésekor a fajlagos primerenergia fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét.

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Kapcsolódó fogalmak Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (pimerenergia-fogyasztás) = a fejlesztés által érintett épület éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának változása = projekt megkezdése előtt kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás - a projekt befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás Igazoló dokumentumok A projekt megkezdése előtt és befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve a vonatkozó energetikai auditjelentés(ek). Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 176/2008 (VI.30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése FAIR azonosító Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-felhasználásának csökkenése mértékegysége típusa kwh/év output / eredmény Indikátor definíciója (leírás, cél) A számítások az épületek energiatanúsítványain vagy az energetikai auditjelentésen alapulnak. Az indikátor minden 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterülettel rendelkező, a Strukturális Alapok támogatásával felújított épületre vonatkozik. A projekt keretében támogatásban részesülő középületek esetén a támogatott projektek eredményeként a tervezett építési tevékenységgel, vagy eszközbeszerzés révén (pl.: épületgépészeti rendszer) érintett épületen megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítés (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata) következtében az épület energiafelhasználásában elért megtakarítás. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: ,14 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Számítási mód A bázisérték kötelezően 0. Ugyanakkor a változás meghatározásához ki kell számítani az éves energiafogyasztás értékét a projekt előtti időszakra vonatkozóan = a fejlesztés által érintett épület vagy lakás éves elsődleges energiafogyasztásának nagysága, az energetikai tanúsítvány szerint. Amennyiben hiányzik, az energetikai tanúsítványt a pályázat benyújtását megelőzően el kell elkészíteni. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A pénzügyileg lezárt projekt esetében a projekt kezdetétől a pénzügyi zárásig eltelt idő.

16 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Számítási mód A projekt megkezdésekor és befejezésekor kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve az energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves energiafogyasztás változása. A projekt megkezdésekor a fajlagos primerenergia-fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. A projekt befejezésekor a fajlagos primerenergia fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. Ezen két érték különbsége adja meg az indikátor értékét. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok A számítások az épületek energetikai tanúsítványain illetve az energetikai auditjelentés(ek)en alapulnak. Az indikátor minden olyan épületre alkalmazható, amelyet a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 1 (2) bekezdése nem zár ki rendeltetése vagy egyéb adottságai alapján és hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t. Kapcsolódó fogalmak Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (pimerenergia-fogyasztás) = a fejlesztés által érintett épület éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának változása = projekt megkezdése előtt kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás - a projekt befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás Igazoló dokumentumok A projekt megkezdése előtt és befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve a vonatkozó energetikai auditjelentés(ek). Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 176/2008 (VI.30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

17 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa PJ/év output / eredmény Az indikátor az adott és támogatott beruházás keretében beépített teljes megújuló energia-termelő kapacitás által előállított éves, (bruttó) energiamennyiséget mutatja be, mért adatok alapján, egyben jellemzi a kapacitás kihasználtságát is. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 3,12 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni A támogatási szerződésben meghatározott vonatkozó mérföldkő szerint. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó Nem releváns. A bázisérték kiszámítása: a megvalósíthatósági tanulmányban kimutatott éves érték. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A fenntartási időszak támogatási szerződésben meghatározott időszakának zárónapja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A fenntartási időszak -ra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség támogatási szerződésben rögzített időpontja. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó Projekt megvalósítás zárásának és első jelentéstételi kötelezettség, vagy két jelentéstételi kötelezettség közti időszak. Az adott, megújuló energiaforrásokat (is) használó, támogatási forrásokból létrejött beruházás átadásától vagy az adott naptéri év elejétől a naptári év végéig tartó időszakban, megújuló energiaforrás(ok) felhasználásával megtermelt energia bruttó mennyisége, mért adatok alapján. Bruttó mennyiség: a saját fogyasztásra termelt és (az esetleges) hálózatra táplált energia összessége. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

18 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája Igazoló dokumentumok A megújulóenergia-termelő berendezés típusától, fajtájától függő, a berendezés részét képező mérő- illetve számláló berendezés által mért, rögzített megtermelt energia mennyiséget bemutató dokumentum, jegyzőkönyv (például időszaki lekérdezések éves összegzése). Kapcsolódó jogszabályok

19 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa MW output / eredmény A projekt keretében a megújuló energiaforrásokat termelő létesítmények energiatermelő kapacitásának (beleértve mind az elektromos, mind a hőenergia előállítását) növekedése, mely a fejlesztés / beruházás eredményképpen (építés, felszerelés) áll elő. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200% referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 329,861 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS Számítási mód A bázisérték kötelezően 0. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezés napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A pénzügyileg lezárt projekt esetében a projekt kezdetétől a pénzügyi zárásig eltelt idő. Új létesítmények esetében a beruházás által a műszaki-pénzügyi tervekben rögzített maximális energiatermelő potenciál. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

20 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája Igazoló dokumentumok Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása.

Előterjesztés. Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Tanácsnokától Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász 2016.11.04. Vállalkozói költségek csökkentése A vállalkozás energia felhasználásának csökkentése beruházással A vállalkozás energia felhasználásának

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Pályázók köre: - KKV-nek minősülő vállalkozás - költségvetési szervek és intézményeik - nonprofit szervezetek Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

2017. június november március 27.

2017. június november március 27. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. Alapvető cél és háttér információ Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft.

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft. Energia Akadémia Pályázati források Budaörs, 2016. május 17. Boza Pál, Virág Emese CAM Consulting Kft.. Áttekintésre kerülő operatív programok - Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) -

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22.

2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22. 2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1. A KEOP-2011-4.9.0 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA Kódszám

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 A pályázat célja Jelen pályázat célja, hogy hozzájáruljon az

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A)

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A) Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) Alapvető cél Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.4.1-8.8.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/B Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP 2.5.3.B-12/1 Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szakszervezet, egyéb munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, egyéb egyesület,

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/ Fax: 76/

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/ Fax: 76/ Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Támogatást igénylők köre: Jelen felhívásra támogatási

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Energiahatékonysági Program Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz készült Pályázati felhívás BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOPON TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GINOP: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások kombinációjával Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel (Tervezet) A Felhívás Kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16 A felhívás indokoltsága és célja Magyarország Kormányának

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL Keretösszeg: 105,2 milliárd Ft Kölcsön összege: TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint,

Részletesebben

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 Jelen felhívás célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, az önkormányzati intézmények (önkormányzatok és

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN 2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN KEOP 2007-2013 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Fejlesztési célok, prioritási tengelyek: 1. Az életminőség javítása a szennyezések

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0 B Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Kiírás dátuma:

Részletesebben

KEOP - Zöldgazdaság-fejlesztési program. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

KEOP - Zöldgazdaság-fejlesztési program. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP - Zöldgazdaság-fejlesztési program Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programiroda feladatai Új Széchenyi Terv forrásainak népszerűsítése a pályázati

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február

Részletesebben