(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken"

Átírás

1 1 TOP ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken TOP 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése TOP 3.2 A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia-felhasználás támogatása 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A TOP stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A klímaváltozás alapvető okainak és következményeinek jelentős része városi térségekben összpontosul, ezért a TOP elsődlegesen a városok területén megvalósuló intézkedésekre koncentrál. Az intézkedés átfogó célja a hatékonyabb energiahasználat, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg - a megyei- illetve települési önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátás csökkentését szolgálják; - mivel a hazai megújuló energiaforrások használata elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló, további cél a projektek keretein belül ezen megújuló energiaforrások használatának a preferálása, használatának az elérhetőbbé tétele, népszerűsítése. Az intézkedés keretében az alábbi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben működő intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztésére és az épületek megújulóenergia-felhasználásának növelésére igényelhető támogatás: - Alap- és középfokú oktatási intézmények - Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények: o közművelődés: pl. művelődési házak, közösségi terek; o közgyűjtemények: pl. kulturális, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár; o ifjúsági: (pl. klubok, foglalkoztatók); o foglalkoztatási;

2 2 o ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenységek (polgármesteri hivatalok közszolgáltatásai). A fenti intézményfejlesztések mellett cél az önkormányzatok által vezérelt szemléletformálási akciók ösztönzése, a környezettudatosság elterjesztése a lakosság körében, valamint Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása. 2. PROJEKTGAZDÁK KÖRE 2.1 Projekt benyújtására jogosultak önállóan - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 2.2 Projektben konzorciumi partnerek lehetnek - 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57) 2.3 Konzorciumvezető lehet - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Főtevékenység: Hőtechnikai adottság javítása, hőveszteségek csökkentése épület vagy egymással épületgépészetileg összefüggő épületek, épületcsoportok esetében, önálló vagy komplex projektek 1 keretében A cél, hogy fejlesztés által érintett szerkezeti elemek megfeleljenek a felhívásban hivatkozott hőátbocsátási tényezőknek. Amennyiben ez nem teljesül, külön indoklás esetén elegendő az épületnek a fajlagos-hőveszteség tényező értékeknek megfelelnie, illetve, amennyiben épületgépészeti korszerűsítést is alkalmaznak, a vonatkozó összesített energetikai jellemző az új berendezésekkel együtt a követelményértékeknél csak kisebb lehet. a) Önkormányzati tulajdonú épületek és infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja: - utólagos külső hőszigetelés; - nyílászáró csere; 1 A komplex projekt alatt utólagos külső hőszigetelés és épületgépészeti korszerűsítések vagy utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró-csere és az adott épülethez kapcsolódó épületgépészeti korszerűsítések értendőek.

3 3 - épületgépészeti korszerűsítések a 2. és 3. Főtevékenységekben felsoroltak szerint. b) Önkormányzati tulajdonú épületek az ún. közel nulla követelményrendszernek megfelelő szintre történő felújítása Figyelembe véve, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve szerint 2018 végétől a hatóságok használatára szánt, vagy tulajdonukban levő új épületeket közel nulla energiaigényű épületként kell megvalósítani, és ezt a követelményrendszert január 1-től valamennyi új épületre kötelezően alkalmazni kell, ezért a felhíváson belül lehetőség nyílik területi szereplőnként maximum 1 db épület felújítása közel nulla besorolásúra is elsősorban kivitelezési- és üzemeltetési ismeretanyag-disszemináció, valamint tapasztalatszerzés céljából, az alábbi tevékenységeken keresztül: - utólagos külső hőszigetelés; - nyílászáró csere; - épületgépészeti korszerűsítések a 2. és 3. Főtevékenységekben felsoroltak szerint. 2. Főtevékenység: Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése önálló tevékenységként vagy komplex projekt elemeként a) Hőtermelő berendezések cseréje A tevékenység keretében, ahol a már meglévő fűtési rendszerhez képest ez az adott épületrész jellemző használati viszonyait tekintve kimutathatóan primerenergiafogyasztás-csökkentést eredményez, mód nyílik kondenzációs kazánok, szilárd megújuló energiahordozó tüzelésű, korszerű kazánok illetve, gázüzemű sötétsugárzó fűtés (amennyiben a földgáz, mint energiahordozó már rendelkezésre áll az épületen belül) vagy hőcserélős légtechnikai berendezések beépítésére. - hőtermelő berendezések beszerzése, telepítése; - hőátviteli hálózat cseréje, felújítása, szigetelése. b) Meglévő központi hűtési és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése - meglévő, központi hűtő- és légkondicionáló berendezések cseréje korszerűbb rendszerre; - vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje. c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése oktatási intézmények és egyéb épületek esetében - napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése (kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős

4 4 melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk). d) Napelemes PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából - napelemek, tartó eszközök, állványok, a helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. e) Villamos- valamint gázmotoros hajtású, ill. abszorpciós hőszivattyús rendszerek telepítése - Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése, beüzemelés, primer és szekunder oldalak kialakítása; - Hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése (amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők). f) Központi fűtőműre 2 való csatlakozás megteremtése ill. meglévő hőfogadó felújítása - Hőfogadó rendszer kialakítása/megújítása; - Szekunder oldali átépítések, felújítások. 3. Főtevékenység: Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése a) Az adott épülethez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése - Fénysugárzó berendezés és kapcsolódó villamos és statikus szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése; - Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése. 4. Főtevékenység: Önkormányzat által vezérelt, autonóm energiaellátás biztosító fűtőművek létrehozása vagy korszerűsítése megújuló energiaforrás használatával: a) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása biomassza alapú hőenergiatermelésre, új biomasszafűtőművek létrehozása - Hőtermelő berendezés cseréje/átépítése biomassza-alapú üzemvitelűre; 2 Nem tartozik a évi XVIII. tv. hatálya alá

5 5 b) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása geotermális energiára, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, kaszkád rendszerű hőenergia termelés, villamosenergia-termelés kialakítása - Meglévő, nem hasznosított termálkút vizsgálata, felújítása, vízkúttá alakítása, fluidum kitermelő rendszer, visszasajtoló kút és rendszer kialakítása, felhasználóhoz vezető hőszállító rendszer kialakítása és bővítése; - Kisérőgáz energetikai hasznosítása, villamosenergia-termelő egység kialakítása, szigetüzemű villamosenergia-hálózat kiépítése; - Kaszkád rendszerű hőhasznosító rendszerbe történő becsatlakoztatása. 5. Főtevékenység: Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása. 3.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: - Nyílászáró csere; - Nem északra néző homlokzatokon olyan (mozgatható vagy fix) külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét, igény szerint, képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye; - Tüzelőanyag feldolgozását, előkészítését szolgáló gépek, berendezések beszerzése, beépítése (biomassza esetén); - A projektek nyomán szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése; - Energiamenedzsment rendszer kialakítása a projekt által érintett létesítményekben; - A tevékenység(ek)kel érintett épület(ek) üzemeltetőinek, használóinak az épület helyes üzemeltetésével, használatával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; - A beruházás során az alkalmazott technológiá(kat) ismertető, információterjesztésre és szemléletformálásra alkalmas bemutatóhely kialakítása és a nagyközönség számára térítésmentesen elérhetővé tétele. 3.3 Különösen nem támogatható tevékenységek: - Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók alkalmazása; - Abban az esetben, ha a tetőzet nem alkalmas napelemek (napcellák és napkollektorok) telepítésére, direkt e célból való tetőfelújítás; - Távhőrendszerre való csatlakozás megteremtése; - Műemléképületek energetikai felújítása; - Új épület építése; - Biomassza tüzelés kialakítása esetében, a biomassza szállításához eszközök vásárlása és üzemeltetése; - Levegő üzemű napkollektorok (légkollektorok) telepítése; - Amorf kristályos vagy szerves polimer napelemek beszerelése; - Hagyományos, illetve gázkisülő fényforrásokhoz tervezett armatúrákba LED-alapú világítótestek egyszerű cseréje; - Az energetikai vezérléshez kapcsolódóan esetleges biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer stb.) beszerzése és telepítése.

6 6 4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA 4.1 Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 4.2 Támogatás jogcíme Tevékenység Jogcím Maximális intenzitás (régiónként) alap- és középfokú oktatási Nem állami támogatás 100% intézmények energetikai korszerűsítése ifjúsági; foglalkoztatási; Nem állami támogatás 100% ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenységek energetikai korszerűsítése A kultúrát és a kulturális örökség Kulturális célú támogatás 100% megőrzését szolgáló intézmények (közművelődés, közgyűjtemények) energetikai korszerűsítése Távfűtőművek: Nem állami támogatás 100% - a kialakítandó távhőrendszerre csak közszolgáltatást nyújtó önkormányzati intézmények kapcsolódhatnak 4.3 Támogatás minimum-maximum összege minimum támogatási összeg: maximum támogatási összeg: 15 millió Ft (kivéve SEAP-kidolgozás) 1,5 milliárd Ft (kivéve SEAP-kidolgozás) SEAP kidolgozás maximum támogatási összege: 5 millió Ft

7 7 5. A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK 5.1. Általános feltételek 1. Célok eléréséből fakadó követelmények: a) Olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik az országos üvegházhatású-gáz kibocsátást; b) Olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik a hazai fosszilis energia felhasználást. 2. Beruházás tervezése: a) Az egyes beruházásokat meg kell előzze egy, a projekt teljes műszaki kiterjedésében a kiindulási állapotot lefedő, független szakember (energetikai auditor) által elvégzett energetikai audit, melynek különösen a komplex felújítási lehetőségeket kell vizsgálnia, és aminek a megállapításait a megvalósíthatósági tanulmány köteles felhasználni. Ez az audit nem váltható ki az épületenergetikai tanúsítvánnyal. b) Az auditot egy, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SzÉS6, vagy ezen besorolás jogutódjai szerinti jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. c) A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása. d) Nem támogatható az projekt, amelyben a kimutatható pénzügyi megtérülési ráta (BMR) nem éri el a 0.00%-ot vagy meghaladja a 15%- ot. 3. Intelligens rendszerek kiépítésének követelménye: a) Minden épületenergetikai projekt esetében központi- (hőforrás-oldali) automatikus és helyi (hőleadó-oldali) szabályozások kiépítése kötelező, amennyiben kimutatható, hogy ez energiafogyasztás-csökkentést és CO2-kibocsátás csökkentést eredményez. Amennyiben az épület használatának jellege ezt lehetővé teszi, a szabályozási rendszernek heti időprogramok beállítására alkalmasnak kell lennie. b) Az épületmenedzsmenttel kapcsolatos irányítási rendszerek integrálhatóak. 4. Szemléletformálási követelmény: a) Amennyiben a projekt bruttó összköltsége meghaladja a 100 millió forintot, illetve az 1.b tevékenység esetén beruházás költségvetésének min max. 0,1%-ból kötelezően ki kell alakítani egy, a már a beruházás megvalósítása közben, illetve azt követően, az alkalmazott technológiá(kat) ismertető, információterjesztésre és szemléletformálásra alkalmas bemutatóhelyet, melynek azonban helyileg nem kötelező a vonatkozó beruházáshoz kötődnie, de a nagyközönség számára térítésmentesen látogatható kell, hogy legyen. b) A projektgazda vállalja, hogy a beruházások előrehaladásáról, illetve a megvalósítás után legalább öt éven keresztül az üzemeltetés tapasztalatairól és eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az IH által kijelölt szervezetet. c) Az energetikai beruházással érintett épület(ek) használóit minimum fél, maximum egy napos tájékoztatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról illetve a helyes üzemeltetés szabályairól, melyet a kivitelezésben vagy energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.

8 Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek 1. Főtevékenység: Hőtechnikai adottság javítása, hőveszteségek csökkentése épület vagy egymással épületgépészetileg már összefüggő épületek, épületcsoportok esetében, komplex projektek keretében a) Önkormányzati tulajdonú épületek, infrastruktúra, intézmények energiahatékonyság-központú rehabilitációja 1) Támogatási feltétel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet től hatályos állapotának 6A -ában megfogalmazott követelmények kielégítése a beruházás után. 2) A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1 (2) bekezdése szerinti épületekre ez a tevékenység nem terjed ki. b) Önkormányzati tulajdonú épületek az ún. közel nulla követelményrendszernek megfelelő szintre történő felújítása 1) Támogatási feltétel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet től hatályos állapotában meghatározott követelmények a beruházás utáni teljesítése, amennyiben a felújítani kívánt épület maximum C energiahatékonysági kategóriába esik, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet ( Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról ) alapján. 2) A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1 (2) bekezdése szerinti épületekre ez a tevékenység nem terjed ki. 3) A közelben előállítottnak minősül az a megújuló energiaforrásból termelt hőenergia is, ahol a megtermelt hő szállítási vesztesége nem haladja meg a 10%-ot. 4) A közel nulla követelményű épületek esetében az irányítási rendszernek meg kell felelnie az MSZ EN 15232:2012 szabvány szerinti B kategóriának. 2. Főtevékenység: Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése önálló projektként vagy komplex projekt projektelemeként a) Hőtermelő berendezések cseréje 1) Kondenzációs kazánokra váltás Önálló projektként csak D, vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. A fűtési víz minőségének az üzemeltetés során meg kell felelnie az MSZ EN 12828:2013 szabvány követelményeinek, amennyiben a gyártó mást nem ír elő. A kívánt vízminőség fenntartását automatikus berendezésekkel kell biztosítani. Üzemeltetése során feleljen meg az MSZ EN 303-5:2013 és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, valamint annak változásaként megjelent 4/2011 (I.14.) VM rendeleteknek.

9 9 MSZ EN 12809:2001 (vagy EN 12809:2001) szabványnak való megfelelés vagy MSZ EN 12809:2001/A1:2005 szabványnak való megfelelés (50kW névleges hőteljesítményig) elvárt. 2) Szilárd megújuló tüzelésű kazánokra váltás Általános követelmények szilárd megújuló tüzelésű pellet-, apríték-) kazánokra: (faelgázosító-, Önálló projektként csak D, vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. Üzemeltetése során feleljen meg az MSZ EN 303-5:2013 és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, valamint annak változásaként megjelent 4/2011 (I.14.) VM rendeleteknek. A fűtési víz minőségének az üzemeltetés során meg kell felelnie az MSZ EN 12828:2013 szabvány követelményeinek, amennyiben a gyártó mást nem ír elő. A kívánt vízminőség fenntartását automatikus berendezésekkel kell biztosítani. MSZ EN 12809:2001 (vagy EN 12809:2001) szabványnak való megfelelés vagy MSZ EN 12809:2001/A1:2005 szabványnak való megfelelés (50kW névleges hőteljesítményig) 3) Gázüzemű sötétsugárzó vagy hőcserélős légtechnikai berendezések telepítésére vonatkozó követelmények: A telepítés során be kell tartani a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet előírásait. b) Meglévő központi hűtési és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése 1) A beruházás C vagy magasabb energetikai osztályú épületek esetében támogatott (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján történő besorolás szerint. Támogatható abban az esetben is, ha az az adott tevékenységet is magában foglaló beruházás során fogja elérni az energiaosztályt. c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése oktatási intézmények és egyéb épületek esetében 1) Oktatási intézmények esetében akkor támogatott, ha az éves összhőenergia szükséglet legalább 10 %-a előállítható a berendezés segítségével. 2) Nem-oktatási intézmények esetében a HMV termelés és fűtésrásegítés céljából a telepítés akkor támogatott, ha az éves össz-hőenergia szükséglet legalább 20%-a előállítható a telepített berendezésekkel. 3) Nem-oktatási intézmények esetében a HMV termelés céljából való telepítés csak akkor támogatott, ha az éves HMV termelés legalább 30%-a előállítható a berendezése segítségével.

10 10 d) Napelemes PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából 1) A beruházás abban az esetben támogatott, ha az éves villamosenergiafogyasztás legalább 25%-át fedezni képes a berendezés. 2) A beépített berendezés maximum 50 kva csatlakozási csúcsteljesítménnyel rendelkezik. 3) Az adott beruházás jövedelemtermelőnek nem minősülhet, így nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a rendszer által éves szinten az előzetes számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület, fejlesztés után várható éves villamosenergia-igényét. 4) A napelem akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvány alapján megfelel az EN szabvány előírásainak és, poli(kristályos) modulok esetében az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetében IES szabványokban foglaltaknak. 3. Főtevékenység: Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése a) Az adott épülethez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése 1) A tevékenység támogatható, amennyiben a projekt(elem) az épületre jellemző használati viszonyok mellett, kimutathatóan, legalább évi 30%- os villamosenergia-megtakarítást eredményez az adott épület világítási célú energiafogyasztásában és a korszerűsítés után az összes világító berendezés tényleges fogyasztásának legalább 50%-át LED technológiával szerelt fényforrásoknak kell adnia. 2) A LED fényforrások fényáram csökkenése 3 éven belül ne legyen nagyobb, mint 30% és ekkor is meg kell valósulniuk az egyéb jogszabályokban és meghatározott, kötelező (pl. munkavédelmi szempontú) követelményeknek, illetve az MSZ EN :2012 hatálya alá tartozó épületekben az említett szabvány követelményeinek is. 4. Főtevékenység: Önkormányzat által vezérelt, autonóm energiaellátás biztosító fűtőművek 3 létrehozása vagy korszerűsítése megújuló energiaforrás használatával: a) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása biomassza alapú hőenergiatermelésre, új biomassza-fűtőművek létrehozása 1) A biomassza-alapú távfűtő rendszerek megvalósíthatósági tanulmányai esetében kötelező az ún. hozzáférhető biomassza-mennyiséggel számolni és a projektnek rendelkezni kell elégséges mennyiséget és minőséget jelentő biomassza szállításáról szóló szándéknyilatkozattal, előszerződéssel vagy beszállítói szerződéssel a jövőbeni beszállítóktól. b) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása geotermális energiára, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, 3 Nem tartoznak a évi XVIII. tv. hatálya alá

11 11 kaszkád rendszerű hőenergia termelés, villamosenergia-termelés kialakítása 1) Villamosenergia-termelés kialakítása csak akkor támogatott, ha szigetüzemű villamoshálózathoz kapcsolódik. 5. Főtevékenység: Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása 1) A SEAP-ok kidolgozása az Európai Bizottság, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport (IET) "How to Develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)" (2010) útmutatója alapján kell, hogy történjen, az ott megszabott kiterjedés és tartalom szerint. 2) SEAP kidolgozás esetében a támogatás nyújtásának feltétele a dokumentum közgyűlés általi elfogadása, valamint benyújtása szükséges a Fenntartható Energia Akciótervek Katalógusa -ba Speciális kizáró okok Nem nyújtható támogatás akkor, ha a időszakban ROP vagy KEOP forrásból adott tevékenységre már támogatásban részesült.

12 12 6. MONITORING MUTATÓK 6.1 OP eredmény mutatók mértékegység OP szerinti célérték Primer energia felhasználás PJ 1 348,25 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energiafogyasztáson belül PJ/év 64, OP kimeneti mutatók mértékegység OP szerinti célérték A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése kwh/év ,01 További kapacitás megújuló energia előállítására MW 322,60 Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése tonna CO 2 -egyenérték , Témaspecifikus mutatók mértékegység A projekt által energiahatékonysági beruházással közvetlenül érintett épületek száma A fejlesztés eredményeképpen megújuló energia használatát bevezető intézmények száma A projekt keretében felszerelt, különálló napkollektor-rendszerek száma A projekt keretében beépített napkollektorok össz-felülete A projekt keretében beépített napkollektorok éves maximális szoláris összhozama A projekt keretében beépített PV napelemek össz-felülete A projekt keretében beépített PV napelemek max. teljesítménye A projekt keretében beépített hőszivattyús rendszerek teljesítménye A projekt keretében újonnan telepített gázmotor maximális elektromos kapacitása A projekt keretében létrehozott új távfűtőműkapacitás A kiváltott világítótestek és a kiváltásukra beszerelt új megoldások össz tényleges energiafelvétele közti különbség A programokba bevont személyek száma db db db m2 kwh m2 kwp kw kw kw kw fő A projekteknek legalább az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenéséhez hozzá kell járulnia az OP kimeneti mutatók közül

13 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa PJ/év output / eredmény FAIR azonosító A projekt keretében támogatásban részesülő középületek esetén a támogatott projektek eredményeként a tervezett építési tevékenységgel, vagy eszközbeszerzés révén (pl.: épületgépészeti rendszer) érintett épületen megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítés (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata) következtében az épület energiafelhasználásában elért megtakarítás kumulatív összege a fejlesztés átadásától számítva. Az indikátor minden 50m2-nél nagyobb hasznos alapterülettel rendelkező, a Strukturális Alapok támogatásával felújított épületre vonatkozik. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 0,63 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Nem releváns Számítási mód A bázisérték kötelezően nulla. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó Nem releváns Tervérték teljesülésének elvárt időpontja 2023 Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja Nem releváns Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A projekt átadásától évig A projekt megkezdésekor és befejezésekor kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve az energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves energiafogyasztás változása, a projekt átadásától a fenntartási időszak végéig, összegezve. A projekt megkezdésekor a fajlagos primerenergia-fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. A projekt befejezésekor a fajlagos primerenergia fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét.

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Kapcsolódó fogalmak Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (pimerenergia-fogyasztás) = a fejlesztés által érintett épület éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának változása = projekt megkezdése előtt kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás - a projekt befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás Igazoló dokumentumok A projekt megkezdése előtt és befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve a vonatkozó energetikai auditjelentés(ek). Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 176/2008 (VI.30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése FAIR azonosító Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-felhasználásának csökkenése mértékegysége típusa kwh/év output / eredmény Indikátor definíciója (leírás, cél) A számítások az épületek energiatanúsítványain vagy az energetikai auditjelentésen alapulnak. Az indikátor minden 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterülettel rendelkező, a Strukturális Alapok támogatásával felújított épületre vonatkozik. A projekt keretében támogatásban részesülő középületek esetén a támogatott projektek eredményeként a tervezett építési tevékenységgel, vagy eszközbeszerzés révén (pl.: épületgépészeti rendszer) érintett épületen megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítés (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata) következtében az épület energiafelhasználásában elért megtakarítás. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: ,14 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Számítási mód A bázisérték kötelezően 0. Ugyanakkor a változás meghatározásához ki kell számítani az éves energiafogyasztás értékét a projekt előtti időszakra vonatkozóan = a fejlesztés által érintett épület vagy lakás éves elsődleges energiafogyasztásának nagysága, az energetikai tanúsítvány szerint. Amennyiben hiányzik, az energetikai tanúsítványt a pályázat benyújtását megelőzően el kell elkészíteni. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A pénzügyileg lezárt projekt esetében a projekt kezdetétől a pénzügyi zárásig eltelt idő.

16 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Számítási mód A projekt megkezdésekor és befejezésekor kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve az energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves energiafogyasztás változása. A projekt megkezdésekor a fajlagos primerenergia-fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. A projekt befejezésekor a fajlagos primerenergia fogyasztás és a hasznos alapterület szorzata adja az éves energiafogyasztás értékét. Ezen két érték különbsége adja meg az indikátor értékét. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok A számítások az épületek energetikai tanúsítványain illetve az energetikai auditjelentés(ek)en alapulnak. Az indikátor minden olyan épületre alkalmazható, amelyet a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 1 (2) bekezdése nem zár ki rendeltetése vagy egyéb adottságai alapján és hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t. Kapcsolódó fogalmak Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (pimerenergia-fogyasztás) = a fejlesztés által érintett épület éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának változása = projekt megkezdése előtt kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás - a projekt befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok/energetikai auditjelentés(ek) alapján az éves primerenergia-fogyasztás Igazoló dokumentumok A projekt megkezdése előtt és befejezése után kibocsátott energetikai tanúsítványok, illetve a vonatkozó energetikai auditjelentés(ek). Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 176/2008 (VI.30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

17 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa PJ/év output / eredmény Az indikátor az adott és támogatott beruházás keretében beépített teljes megújuló energia-termelő kapacitás által előállított éves, (bruttó) energiamennyiséget mutatja be, mért adatok alapján, egyben jellemzi a kapacitás kihasználtságát is. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: - referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 3,12 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni A támogatási szerződésben meghatározott vonatkozó mérföldkő szerint. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó Nem releváns. A bázisérték kiszámítása: a megvalósíthatósági tanulmányban kimutatott éves érték. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A fenntartási időszak támogatási szerződésben meghatározott időszakának zárónapja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A fenntartási időszak -ra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség támogatási szerződésben rögzített időpontja. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó Projekt megvalósítás zárásának és első jelentéstételi kötelezettség, vagy két jelentéstételi kötelezettség közti időszak. Az adott, megújuló energiaforrásokat (is) használó, támogatási forrásokból létrejött beruházás átadásától vagy az adott naptéri év elejétől a naptári év végéig tartó időszakban, megújuló energiaforrás(ok) felhasználásával megtermelt energia bruttó mennyisége, mért adatok alapján. Bruttó mennyiség: a saját fogyasztásra termelt és (az esetleges) hálózatra táplált energia összessége. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

18 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája Igazoló dokumentumok A megújulóenergia-termelő berendezés típusától, fajtájától függő, a berendezés részét képező mérő- illetve számláló berendezés által mért, rögzített megtermelt energia mennyiséget bemutató dokumentum, jegyzőkönyv (például időszaki lekérdezések éves összegzése). Kapcsolódó jogszabályok

19 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa MW output / eredmény A projekt keretében a megújuló energiaforrásokat termelő létesítmények energiatermelő kapacitásának (beleértve mind az elektromos, mind a hőenergia előállítását) növekedése, mely a fejlesztés / beruházás eredményképpen (építés, felszerelés) áll elő. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200% referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 329,861 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS Számítási mód A bázisérték kötelezően 0. Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezés napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Számítási mód Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó A pénzügyileg lezárt projekt esetében a projekt kezdetétől a pénzügyi zárásig eltelt idő. Új létesítmények esetében a beruházás által a műszaki-pénzügyi tervekben rögzített maximális energiatermelő potenciál. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

20 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája Igazoló dokumentumok Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. Alapvető cél és háttér információ Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22.

2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22. 2010. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1. A KEOP-2011-4.9.0 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA Kódszám

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP 2.5.3.B-12/1 Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szakszervezet, egyéb munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, egyéb egyesület,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0 B Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Kiírás dátuma:

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN 2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN KEOP 2007-2013 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Fejlesztési célok, prioritási tengelyek: 1. Az életminőség javítása a szennyezések

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra

Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra Általános változások - Kiválasztási kritériumrendszer átdolgozása: Szakmai

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Módszertan és eredmények. Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Módszertan és eredmények. Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Módszertan és eredmények Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes NÉeS elkészítése A 2012/27/EU Energiahatékonysági Irányelv (EED) 4. cikk előírása A tagállamok hosszú távú

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje A magyarországi napkollektoros piac jelene és lehetséges jövője 2020-ig, az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében Varga Pál elnök

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011.

Energetikai pályázatok 2010-2011. Energetikai pályázatok 2010-2011. Előadó: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetője, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment tapasztalat

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Tréning anyag létesítmény é vezetőknek, menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és

Részletesebben

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Előzmények

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában CONSTRUMA 33. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2014. április 2-6. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Global Energy Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Energetikai Pályázatírás 2010. November 15-16.

Global Energy Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Energetikai Pályázatírás 2010. November 15-16. Global Energy Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Energetikai Pályázatírás 2010. November 15-16. Diamond Projects Holding Cégcsoport Tevékenységünk Energiahatékonysági és megújuló energiaforrás

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben

vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben Program neve Támogatás szakmai iránya Kódja Megvalósítandó cél Pályázók köre Támogatható tevékenységek köre Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben