TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:"

Átírás

1 TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: TOP 1.Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében TOP 1.A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében TOP 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA Jelen program a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati többségi tulajdonú iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, fejlesztésére, iparterületek kialakítására, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A programmal szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, ipari parkba betelepült működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A program céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt.

2 TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2 2. PROJEKTGAZDÁK KÖRE 2.1 Projekt benyújtására jogosultak önállóan - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Állami utak jogszabályban meghatározott építtetői (pl.: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt) 2.2 PROJEKTBEN KONZORCIUMI PARTNEREK LEHETNEK A program keretében lehetőség van a 2.1. pontban szereplő intézmények konzorciumban történő megvalósítására. 3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: A) Ipari parkok fejlesztése (kizárólag Ipari park címmel rendelkező iparterületek) a) A termelő, feldolgozóipari és ahhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó meglévő ipari parkok alapinfrastruktúrájának kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. b) Ipari parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése a) A termelő, feldolgozóipari és ahhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. b) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 3.2 Önállóan nem támogatható, válaszható kapcsolódó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1. pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatók az alábbi tevékenységek: a) Közlekedésfejlesztési tevékenységet kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése. b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése. c) Barnamezős területek kármentesítése. 3.3 Különösen nem támogatható tevékenységek, költségek a) Új épület építése; b) Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei; c) Eszközök leszerelési költsége; d) A szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;

3 TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 3 e) Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; f) Forgóeszközök, készletek beszerzése, kivéve a képzési tevékenységek esetén; g) Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan; h) Az apportált eszköz, ingatlan értéke; i) Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; j) Gépjármű beszerzés. 4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA 4.1 Támogatás formája A működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. 4.2 Támogatás jogcíme Tevékenység Jogcím Maximális intenzitás (régiónként) Alapinfrastruktúra kiépítés, átalakítás, bővítés Épület, ill. alapinfrastruktúra felújítása, korszerűsítése Épület, ill. alapinfrastruktúra felújítása, korszerűsítése energiahatékonysági szempontból Megújuló energiaforrások részarány-növelése Könyvvizsgálat, amennyiben a beruházás bekerülési értékének részét képzi Ipari parkhoz vezető utak fejlesztése, felújítása, építése Barnamezős területek rehabilitációja- kármentesítés helyi infrastruktúra fejlesztés 1 / regionális beruházási támogatás csekély összegű támogatás csekély összegű támogatás 100% energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás/ csekély összegű támogatás megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás/ csekély összegű támogatás csekély összegű támogatás 100% helyi infrastruktúra: 100% DA, DD, ÉA, ÉM: 50% KD: 35%; NYD: 25% csekély összegű támogatás: 100% energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás: 30% csekély összegű támogatás: 100% megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás: 30-45% csekély összegű támogatás: 100% regionális beruházási DA, DD, ÉA, ÉM: 50% támogatás KD: 35%; NYD: 25% környezetvédelmi támogatás max. 100% 2 1 Az infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. 2 Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében az elszámolható költség a szennyeződésmentesítés költségének és a földterület értéknövekedésének a különbsége lehet, legfeljebb 100%

4 TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Támogatás minimum-maximum összege Az igényelhető támogatás összege: - Ipari parkok: 2 Mrd Ft - Barnamezős iparterületek: 1,5 Mrd Ft 5. A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK 5.1. Általános feltételek - A fejlesztések fő célja a gazdaságfejlesztés, emellett a fejlesztéseknek egyértelműen a foglalkoztatási helyzet javítására kell irányulniuk Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek Kötelező szakmai feltételek a) A fejlesztésre az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (terület-felhasználási egység) minősített megvalósítási helyszínre vonatkozóan van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás barnamezős fejlesztés megvalósítási helyszínre vonatkozóan lehetséges. b) Közhasználatú építmény esetén a tervezett építési tevékenységgel érintett épületrészen valósítandó meg az épület energiahatékonysági korszerűsítése (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata). c) A projekt keretében maximum 300 méter út építése támogatható. d) Nem fogadható el teremtett munkahelyként a kölcsönzött és egyéb, nem főállású (pl.: tanuló, alkalmi munkavállaló, stb.) munkaerő foglalkoztatása. e) Közlekedésfejlesztési beruházásrészek esetén a Tervezési Kézikönyv 3.2 fejezetében rögzítésre került feltételek teljesítése és betartása kötelező.

5 TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5 6. MONITORING MUTATÓK 6.1 OP eredmény mutatók mértékegység OP szerinti célérték bázisérték: 3 Foglalkoztatottak (15-64 éves) száma a közszféra ezer fő cél: adatai nélkül növekedés 6.2 OP kimeneti mutatók mértékegység OP szerinti célérték Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 2000 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő db 2000 vállalkozások száma A foglalkoztatás növekedése a támogatott teljesmunkaidőegyenérték 3300 vállalkozásoknál A szervezet átlagos statisztikai létszáma / összesen teljesmunkaidőegyenérték A szervezet átlagos statisztikai létszáma / nő teljesmunkaidőegyenérték A szervezet átlagos statisztikai létszáma / férfi teljesmunkaidőegyenérték 6.3 Témaspecifikus mutatók mértékegység Ipari parkba újonnan betelepült vállalkozások száma db Ipari területre újonnan betelepült vállalkozások száma db A támogatásban részesített ipari parkok hasznosított ha területe A támogatásban részesített iparterületek hasznosított ha területe Rehabilitált barnamezős területek nagysága m2 Kiépített utak hossza km Felújított vagy fejlesztett utak hossza km Kialakított kerékpársáv hossza km Kialakított nyitott kerékpársáv hossza km Kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza km Átépített, korszerűsített, felújított buszöböl száma db Felújított, kiépített, áthelyezett buszfordulók száma db Kiépített vagy felújított váróhelységek száma db A projektnek legalább az OP kimeneti mutatók egyikéhez célértékkel kell hozzájárulnia.

6 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa vállalkozások output / eredmény Azon vállalkozások száma, amelyek közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jutnak (üzemeltetés, útmutatás, tanácsadás, vállalkozói inkubáció, kedvezőbb működési feltételek biztosítása, stb.) A kockázati tőke pénzügyi támogatásnak minősül. A Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások száma indikátor részhalmaza. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200 referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 8000 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni nem releváns a bázisérték számítandó nem releváns A bázisérték kötelezően nulla. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt pénzügyi zárása. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja Projekt pénzügyi zárása esetében. a tényérték számítandó A pénzügyileg lezárt projekt esetében a projekt kezdetétől a pénzügyi zárásig eltelt idő. A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (tényérték)= Azon vállalkozások száma, amelyek közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jutnak (útmutatás, tanácsadás, vállalkozói inkubátorok stb.) A kockázati tőke pénzügyi támogatásnak minősül. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Ipari parkok, inkubátorházak esetében a mutató értéke megegyezik a betelepült vállalkozások számával,

7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 valamint az üzemeltetővel, amennyiben vállalkozás. Kapcsolódó fogalmak Vállalkozás: olyan szervezet, amely a profitszerzés érdekében termékeket vagy szolgáltatásokat állít elő a piaci keresletet kielégítendő. Igazoló dokumentumok FAIR adatbázis Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

8 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Termelő beruházás: Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa vállalkozások output / eredmény FAIR azonosító Azon vállalkozások száma, amelyek közvetlen, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek feltétele kizárólag a projekt befejezése (grants). A Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások száma indikátor részhalmaza. Figyelembe veendő, hogy az indikátor a vállalkozások számát méri, és szükséges kiküszöbölni egy vállalkozás többszöri számításba vételét (tehát egy vállalkozás, amely többször is részesül támogatásban, továbbra is csak egy darab támogatott vállalkozásnak számít). Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200% referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 189 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS A bázisérték kötelezően 0. a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Célérték teljesülésének elvárt időpontja OP szerint (TOP: 2023) Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt pénzügyi zárása. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja Az éves jelentéstételek vonatkozási időszakainak utolsó napjai. a tényérték számítandó Az éves jelentéstételek vonatkozási időszakainak utolsó napjai. Támogatásban részesülő vállalkozások száma (tényérték): a támogatott, pénzügyileg lezárt projektek száma, ahol a kedvezményezett vállalkozás.

9 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Ipari parkok, inkubátorházak kedvezményezetti köre esetében helyi önkormányzat nem minősül vállalkozásnak (azonban az indikátor értelmezhető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra). Kapcsolódó fogalmak Vállalkozás: olyan szervezet, amely a profitszerzés érdekében termékeket vagy szolgáltatásokat állít elő a piaci keresletet kielégítendő. Igazoló dokumentumok FAIR adatbázis Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

10 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe FAIR azonosító Indikátor definíciója (leírás, cél) mértékegysége típusa hektár output / eredmény A projekt keretében fejlesztéssel érintett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területének összege hektárban kifejezve. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200 referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 1373 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni nem releváns A bázisérték kötelezően nulla. a bázisérték számítandó nem releváns Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai, a projekt fizikai befejezésének napja. a tényérték számítandó A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai, a projekt fizikai befejezésének napja. A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (tényérték)= A támogatásban részesített iparterületek területe + A támogatásban részesített ipari parkok területe. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

11 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Ipari park: általános ipar- és területfejlesztéssel foglalkozó, infrastruktúrával ellátott területtel rendelkező, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató működésre és innovációra törekvő, Ipari Park címmel rendelkező szervezet. Iparterület: Az adott település településrendezési tervben gazdasági területként minősített terület. Igazoló dokumentumok tulajdoni lap, valamint átnézeti helyszínrajz; alaprajz, műszaki dokumentáció Kapcsolódó jogszabályok 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet az ipari parkokról

12 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése FAIR azonosító Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése mértékegysége típusa hektár (ha) output / eredmény Indikátor definíciója (leírás, cél) A projekt keretében kármentesített és / vagy helyreállított terület nagysága hektárban kifejezve. Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 300 referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 504 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni nem releváns a bázisérték számítandó nem releváns A bázisérték kötelezően nulla. Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt fizikai befejezésének napja. Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai, a projekt fizikai befejezésének napja. a tényérték számítandó A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai, a projekt fizikai befejezésének napja. A rehabilitált talaj összkiterjedése (tényérték)= A projekt keretében megújított kármentesített és / vagy helyreállított terület nagysága hektárban kifejezve. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Az indikátor esetében nem kizárólag a kármentesített és / vagy megújított talaj mennyisége releváns, annak értékének kiszámításához az adott terület teljes kiterjedését figyelembe kell venni.

13 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Kapcsolódó fogalmak Barnamezős terület: az egy, vagy több helyrajzi számon található, folytonos vonallal körülhatárolt területet, amely a település belterületén található és eredetileg ipari termelő, feldolgozó, raktározási (logisztikai), katonai, szolgáltató, (csak és kizárólag volt autószervizek vagy benzinkutak, amelyek potenciálisan szennyezést hagytak hátra) közlekedési (vasút esetében minden részfunkcióban, közúti közösségi közlekedést támogató infrastruktúra esetén csak gépjárműjavító, járműparkoló és töltőállomás funkcióban), mezőgazdasági célra került kialakításra és ebben a funkcióban működött. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul. Helyreállított terület: olyan tevékenység, amely a terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, de nem igényel kármentesítési beavatkozást. Igazoló dokumentumok Kedvezményezetti kimutatás a beavatkozások pontos területéről, átnézeti helyszínrajz, térkép, térinformatikai program által készített kimutatás. Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 39/A. 39/E. -ok 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 1/2 Indikátor megnevezése Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) FAIR azonosító mértékegysége vállalkozások típusa output / eredmény Indikátor definíciója (leírás, cél) A projekt keretében támogatásban részesülő vállalkozások számának összege. Figyelembe veendő, hogy az indikátor a vállalkozások számát méri, és szükséges kiküszöbölni egy vállalkozás többszöri számításba vételét (tehát egy vállalkozás, amely többször is részesül támogatásban, továbbra is csak egy darab támogatott vállalkozásnak számít). Indikátor specifikumok OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 200% referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 8189 negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni NEM RELEVÁNS A bázisérték kötelezően 0. a bázisérték számítandó NEM RELEVÁNS Tervérték teljesülésének elvárt időpontja A projekt pénzügyi zárása. Célérték teljesülésének elvárt időpontja OP szerint (TOP: 2023) Tényérték (aktuális érték) kiszámítása Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja Az éves jelentéstételek vonatkozási időszakainak utolsó napjai. a tényérték számítandó Az éves jelentéstételek vonatkozási időszakainak utolsó napjai. Támogatásban részesülő vállalkozások száma (tényérték)= Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma + A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma

15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Indikátor definíciós lap 2/2 Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Ipari parkok, inkubátorházak kedvezményezetti köre esetében helyi önkormányzat nem minősül vállalkozásnak (azonban az indikátor értelmezhető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra). Kapcsolódó fogalmak Vállalkozás: olyan szervezet, amely a profitszerzés érdekében termékeket vagy szolgáltatásokat állít elő a piaci keresletet kielégítendő. Igazoló dokumentumok FAIR adatbázis Kapcsolódó jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben