Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával"

Átírás

1 Automatizált Java Build ApacheAnt használatával

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Az Apache Ant Felhasználás Összefoglalás Irodalomjegyzék _Automatizalt java build anttal 2/9

3 2 BEVEZETÉS Az automatizált buildelés a szoftverfejlesztés egyik legfontosabb folyamata, mely biztosítja, hogy az alkalmazás építése minden egyes alkalommal ugyanazokkal a lépésekkel, beállításokkal, paraméterekkel végrehajtható legyen. Ahogy ezek a folyamatok egyre összetettebbé válnak, úgy válik egyre fontosabb szemponttá, hogy legyen egy általános eljárás, mely nagyban megkönnyíti a fejlesztők munkáját. Az erre a célra kifejlesztett eszközök segítségével lehetőség nyílik a folyamat teljes, többek között a fordítást, a tesztelést, és publikálást is magában foglaló lépéssorozat meghatározására. Az automatizált buildelés előnyei közé tartozik, hogy segítségével könnyebben összehangolhatóak a teszt, az integrációs és az éles környezetek, illetve egyszerűbb átjárhatóságot biztosít a különböző szoftverkörnyezetek, platformok között. 3 AZ APACHEANT Az ApacheAnt egy ilyen eszköz, mely Java nyelven íródott és elsősorban Java projektek automatikus buildelésére használatos. A nyílt forráskódú alkalmazást James Duncan Davidson kezdte fejleszteni, egy zárt forráskódú Sun termék mintájára. Az Ant eredeti célja az volt, hogy a Sun JSP/Servlet motorjához, - mely később ApacheTomcat néven vált ismerté -, legyen egy egyszerűen kezelhető,platform függetlenbuild eszköz. A program mára Java fejlesztéseknél a legelterjedtebb ilyen eszközzé vált. A program célja a C/C++ világában jártás fejlesztőknek ismerős lehet, hasonló funkciókkal rendelkezik, mint az ismert Make eszköz. A Make eszköz azonban erősen épül az azt futtató környezetre, így nem valósul meg a korábban már említett, és az egyik legfontosabb szempontnak számító platformfüggetlenség. Egy példa Windows környezetben: # rmdir /S /Q Konyvtar Ugyan az a feladat Unix környezetben: # rm-rfkonyvtar Az Ant ezt a problémát nagyszámú beépített funkcióval, illetve XML alapú konfigurációs lehetőséggel oldotta meg. Az XML szabványnak köszönhetően a folyamat lépéseit egy elterjedt, 30_Automatizalt java build anttal 3/9

4 mind az ember, mind pedig a gép számára könnyedén értelmezhető módon van lehetőség lépésről lépésre leírni. A feladat AntplatformfüggetlenAnt konfigurációban: # <deletedir= Konyvtar /> Természetesen igény esetén az alkalmazás lehetőséget biztosít arra is, hogy a futtató rendszer parancsait hívjuk meg. Az Ant konfigurálhatóságának szabadságára jellemző, hogy míg a Unix / jelet használja a könyvtárak útvonal elemeinek elválasztására, Windows környezet pedig a \ jelet használja, addig az Antban bármelyik megoldás tetszőlegesen használható. Néhány példa Antban használható parancsokra: Parancs Copydir Copyfile CVS Delete Deltree Get Jar Javac mkdir Tstamp zip scp Leírás Teljes könyvtár másolása Állomány másolása CVS verziókövető rendszer kezelő Egy állomány törlése Könyvtár és alkönyvtárainak törlése Állomány letöltése egy adott webcímről Jar állomány készítése Java forráskód fordítása Könyvtár létrehozás Aktuális idő, dátum lekérdezése Állományok tömörítése SSH fájlmásolás Az Ant használatához három dologra van szükség: Telepített Java Development Kit, szerkesztő a konfigurációs XML állományhoz, illetve magára az Ant csomagra. Az Ant alapértelmezett konfigurációs állománya a build.xml. Az Ant működését és használatát a következő példán keresztül mutatom be. használatához alapszintű XML tudás szükséges. Az Ant 30_Automatizalt java build anttal 4/9

5 4 FELHASZNÁLÁS Az ApacheAnt működését és gyakorlati felhasználását egy konkrét, működő példa build.xml konfigurációs állományon keresztül mutatom be. <project name="antforditominta" basedir="." default= ellenoriz > <description> Ant minta build.xml </description> <!-- Tulajdonsagokbeallitasa--> <propertyname="src" location="src"/> <propertyname="build" location="build"/> <propertyname="classes" location="classes"/> <propertyenviroment="env"/> <targetname="ellenoriz"> <description> Kornyezetivaltozokellenorzese </description> <echomessage="beallitottkornyezetivaltozok:"/> <echomessage="java_home: ${env.java_home}"/> <echomessage="ant_home: ${env.ant_home}"/> </target> <targetname="keszit" depends="ellenoriz" description="konyvtarstrukturaelkeszitese"> <mkdirdir="${build}"/> <mkdirdir="${classes}"/> </target> <targetname="fordit" depends="keszit" description="java forraskodforditasa"> <javacsrcdir="${src}" destdir="${classes}"/> </target> <targetname="jar" depends="fordit" description="jarallomanykeszitese"> <jardestfile="${build}/pelda.jar"> <filesetdir="${classes}" includes="**/*.class"/> <manifest> <attributename="main-class" value="peldaprogram"/> </manifest> </jar> </target> </project> 30_Automatizalt java build anttal 5/9

6 A legnagyobb egysége maga a projekt (Project), melyet minden állománynak tartalmaznia kell. Az első sorban látható project definiálásnak három attribútuma lehet: name: A projekt nevét lehet definiálni, nem kötelező paraméter default: A projekten belüli alapértelmezett cél (Target) adható meg. basedir: A munkakönyvtár megadására van lehetőség A példában jelölt AntForditoMinta project munkakönyvtára az a könyvtár, ahol maga a build.xml található és alapértelmezetten az ellenoriz célt futtatja. A célok (target) a fájl azon elemi, melyek pontos akciókat írnak le, vagyis megmondják hogy az adott feladat elvégzéséhez pontosan milyen lépéseken keresztül vezet az út. Egy targetmegadásánál öt paramétert definiálhatunk. name: A cél nevét adja meg, kötelező paraméter. depends: Függőségeket, sorrendet van lehetőség megadni vele különböző célok között. A példában látható, hogy a keszit cél függ az ellenoriz céltól, vagyis a keszittargetben megadott parancsok csak akkor futnak, ha az ellenoriztargetben megadottak sikeresen lefutottak. Jelen példában az ellenoriztarget a JAVA_HOME (a telepített JDK helyére mutat) illetve az ANT_HOME (az Ant telepítés helyére mutat) környezeti változó értékét írja ki a képernyőre. E két környezeti változónak az Ant helyes működéséhez definiálva kell lennie. if: Feltételes futás beállítását teszi lehetővé, azaz egy adott cél csak akkor fut le, ha egy adott tulajdonság (property) be van állítva. unless: Az if paraméter ellenkezője description: A target leírását tartalmazza. Ahogyan a példában is látható, a <description> paraméterrel bármikor fűzhetünk leírást az állományunkhoz. Az első target megadása előtt látható, hogy <property> tulajdonságokat adtunk meg: <propertyname="src" location="src"/> A <property> segítségével a név (name) paraméterrel hivatkozhatunk megadott értékre (value) vagy helyre (location) a továbbiakban, így például egy könyvtár fizikai elérési útja helyett használhatunk szimbolikus neveket is. A hivatkozás a ${nev} módon történik. Mivel az Ant parancssori eszköz, így lehetőségünk van arra, hogy a project állomány egy adott target lépését futtassuk. 30_Automatizalt java build anttal 6/9

7 # ant buildfileteszt.xmleztaceltfuttatsd A fenti parancs módosítja az alapértelmezett build.xml állományt és helyette a program a teszt.xml fájlt használja, illetve az állományon belül csak az EztACeltFuttasd célt futtatja. A targetek a meghatározott célt a feladatok (task) elvégzésével hajtják végre. Az Ant ereje a feladatok szabadságában rejlik. A program számos beépített feladattal rendelkezik,- ahogy arra már korábbi példa táblázatban utaltam -, illetve magunk is definiálhatunk saját feladatokat. Rendelkezésünkre állnak többek között állománykezelő, tömörítő, fordító, tesztelő, hálózatkezelő beépített feladatok. Példánkban a KESZITtarget két <mkdir> feladattal rendelkezik, melyek létrehozzák a fordításhoz szükséges könyvtárstruktúrát. A létrehozni kívánt könyvtárak nevei <property> tulajdonságként vannak megadva, így ha a későbbiekben szükséges ezeket módosítani, akkor elég csak tulajdonság megadásánál megtenni azt. Ilyen név-érték tulajdonság párokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében van lehetőség külső állományban definiálni. <propertyfilename="tulajdonsagok.txt" comment="definialttulajdonsagok"/> A KESZIT target lefutása után tehát létrejön egy BUILD illetve egy CLASSES mappa. A függőségi viszonyok mitt a következő lépés a FORDIT cél. A célban egyetlen task, a <javac> található. A parancs rekurzívan bejárja az <src> paraméterben megadott könyvtárat, ahol példánkban a.java kiterjesztésű forráskód állományok találhatóak, és elvégzi a fordítást. A lefordított.class állományokat a <destdir> paraméterben megadott célkönyvtárba helyezi. A példában <javac> legegyszerűbb használati módja látható, de a parancs széleskörű paraméterezési lehetőséggel rendelkezik, mellyel az alapértelmezett fordítás beállításit tudjuk módosítani. Miután a fordítás megtörtént az Ant a konfigurációnak megfelelően a JAR céllal folytatja a műveletet. A <jar> feladat a megadott paraméterek alapján elkészíti a.jar állományt. A fordításhoz hasonlóan ebben a feladatban is két paramétert kötelező megadnunk: a forrást és a célt. A cél megadása egyértelműen történik, a készítendő állomány nevét definiáljuk. A forrás megadásánal az Ant egy újabb lehetőségét használjuk ki. A <fileset> segítségével meghatározhatjuk, hogy 30_Automatizalt java build anttal 7/9

8 egyes könyvtárokon belül mely állományra legyen értelmezve a feladat. A <include> paraméter segítségével bővíthetjük, az <exclude> paraméterrel pedig redukálhatjuk az állományok listáját. Ezzel a lehetőséggel természetesen bármelyik task esetén élhetünk, ahol valamilyen módon állományokkal vagy könyvtárakkal végzünk műveleteket. A példában a forras_konyvtar tartalmát,- a java kiterjesztésű állományok kivételével-, másoljuk a /cel/konyvtar könyvtárba <copytodir="../cel/konyvtar"> <filesetdir="forras_konyvtar"> <excludename="**/*.java"/> </fileset> </copy> A jar állomány elkészítése után a target még a <manifest> feladat segítségével elkészíti az alkalmaztas meta-adatait tartalmazó manifest állományt a megadott paraméterek alapján. Ezzel az Ant végzett az előre definiált feladataival: 1, A környezeti változók beállításainak ellenőrzése 2, Class könyvtár elkészítése a lefordított állományoknak, illetve a Build könyvtár a kész jar alkalmzásnak. 3, A forráskönyvtárban lévő.java kiterjesztésű állományokat lefordítása, a kész.class állományok elhelyezése a Class könyvtárban 4, A lefordított.class állományokból a Build könyvtárba elkészíti a jar alkalmazást és a manifest állományt. A kész állománnyal számos dolgot elvégezhetünk még, legyen szó akár dokumentelásról vagy akár hálózati kitelepítésről. 30_Automatizalt java build anttal 8/9

9 5 ÖSSZEFOGLALÁS A szoftver build folyamat automatizálása egy nagyon hatásos módszer, mellyel könnyedén növelhető a fejlesztési folyamat hatékonysága. Ezt a célt természetesen bármilyen más hasonló programmal, vagy akár saját fejlesztésű parancsállományokkal is el lehet érni. Aki azonban úgy dönt, hogy az Apache Ant alkalmazást választja, az egy egyszerűen használható, platformfüggetlen megoldást kap. Az XML technológiának köszönhetően a konfigurálás könnyedén elsajátítható, a már meglévő beállítások könnyedén értelmezhetőek. Az alkalmazás számos beépített parancsot tartalmaz munkánk megkönnyítésére, akinek pedig ez nem lenne elég, akár saját parancsokat is definiálhat. Az Apache Ant ezen tulajdonságai miatt számít jelenkorunk operációsrendszer-független fejlesztéseinek egyik alapjának. Az esettanulmány elkészítéséhez munkájával hozzájárult Kisfalussy Tamás a Neuron Szoftver Kft. alkalmazottja. 6 IRODALOMJEGYZÉK ApacheAnt dokumentáció: XML specifikáció: 30_Automatizalt java build anttal 9/9

Java-s Nyomtatványkitöltő Program

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó (v1.14) Tartalomjegyzék Telepítési útmutató... 4 Jar állományok futtatása és hozzárendelése a Java futtató környezethez... 10 Program telepítése... 11 Hálózatos telepítés

Részletesebben

Java Parancssor Maven-nel

Java Parancssor Maven-nel Java Parancssor Maven-nel Dátum: 2008-02-11 Szerző: Verhás Péter Verzió: 1.1 Dokumentum azonosító: 1.3.6.1.4.1.13923.0.38494382 Olvasók: programozók, Java fejlesztők Szint: kezdő, közepes Ez a dokumentum

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

K e z e l ő i l e í r á s

K e z e l ő i l e í r á s Kezelői leírás Kezelői leírás 2010 május 10 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2010 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: (96) 506-930

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Webes alkalmazások helyes szerkezete PHP-ban

Webes alkalmazások helyes szerkezete PHP-ban Webes alkalmazások helyes szerkezete PHP-ban Konstantinusz Kft. 2010 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Mi az a leíró?... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Közvetett paraméter átadások... Hiba!

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató v. 3.0 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2010 Tartalomjegyzék Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA 1. A PROGRAM FELADATA...3 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...4 3. REGISZTRÁCIÓ...4 4. BEJELENTKEZÉS...7 5.

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc potari.tamas@gmail.com Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus alexin@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

Szoftverbiztonság. SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu

Szoftverbiztonság. SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu SZEKERES LÁSZLÓ, TÓTH GERGELY SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu Kulcsszavak: szoftverbiztonság, puffer-túlcsordulás, szoftvertesztelés, fuzzing, statikus elemzés, verifikáció

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalomszolgáltatási Igazgatóság Utolsó módosítás: 2011.06.03. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen,

Részletesebben

Windows Small Business Server 2003

Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003 Kisvállalatokra optimalizálva A Small Business Server 2003 legfontosabb elônye talán az, hogy képes a Windows kiszolgálórendszereknél megszokott szolgáltatásokat, teljesítményt

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalommenedzsment Üzletág Utolsó módosítás: 2011.01.05. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen, telefonos

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Magyar Ispell dokumentáció. 2003. július 22.

Magyar Ispell dokumentáció. 2003. július 22. Magyar Ispell dokumentáció Németh László 2003. július 22. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. A dokumentáció felépítése............................. 3 1.2. Elérhetőség.....................................

Részletesebben

Az Android platform bemutatása

Az Android platform bemutatása Első fejezet Az Android platform bemutatása A fejezet célja, hogy az Android platformot bemutassa, és a szerkezeti felépítését ismertesse, továbbá az olvasó megismerkedhet a platform kialakulásának történetével

Részletesebben

Hivatalos Felhasználói Kézikönyv

Hivatalos Felhasználói Kézikönyv Hivatalos Felhasználói Kézikönyv Linux Mint Cinnamon Edition 1 / 50 Tartalomjegyzék A LINUX MINT BEMUTATÁSA... 4 TÖRTÉNETE...4 CÉLJA...4 VERZIÓSZÁMOK ÉS KÓDNEVEK...5 KIADÁSOK...6 HOL TALÁLHATÓ SEGÍTSÉG...6

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert 2007. augusztus 5. Tartalomjegyzék 1. Köszönetnyilvánítás és felajánlás 2 2. Bevezetés 3 3. A hardver

Részletesebben