Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának szeptember 7-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. szeptember 7-ei ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: /2005. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának szeptember 7-ei ülésére Tárgy: a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények 2006/2007 tanévi továbbtanulási tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda A nevelési - oktatási intézmények az alapító okiratokban meghatározott feladatokat látják el. A Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartásában lévő nevelési oktatási intézmények alapító okiratait a többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról követelményének megfelelően 2004-ben és 2005-ben szakmai és törvényességi szempontból felülvizsgálta és módosította. A 68/2005 (VI.16.) Kgy. határozat számú mellékletei tartalmazzák az elfogadott alapító okiratokat. Az intézmények a következő tanévi oktatási képzési kínálatukat pedagógiai szakmai programjuk alapján állították össze októberében teszik közzé, illetve jelentetik meg a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja által szerkesztett és kiadott pályaválasztási (továbbtanulási) tájékoztatóban, mely minden továbbtanulás előtt álló tanulóhoz és szülőjéhez eljut. Az intézmények továbbtanulási kínálatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tervezetek teljes körűen tartalmazzák azokat az információkat, amelyek alapján a szülők tervezhetik gyermekük továbbtanulást. Az oktatási-képzési formákat, a tagozatkódokat, a felvehető tanulólétszámot, a képzési időt, a térítésmentesen vagy kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatásokat, a beiskolázás feltételeit, az oktatott idegen nyelveket, a felvételi vizsgákra vonatkozó tudnivalókat, a kollégiumi elhelyezés lehetőségét, a nyílt napok időpontját stb. Az érdeklődők pontos és részletes tájékoztatása a következő évi beiskolázás fontos eszköze. A belső kódok és a képzési kínálat megnevezése csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a Felvételi Központ nem módosít az előző évi paramétereken. A továbbtanulási kínálatok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek és az alapító okiratokban foglaltaknak. Az intézmények beiskolázási tervei reálisak. A feladatbővülésből adódó többletfinanszírozási igényeket az intézmények 2006 évi költségvetési koncepciójának elkészítésekor kell jelezni, és indokoltságuk szerint érvényesíteni. A fentiek alapján javaslom a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények 2006/2007 tanévi továbbtanulási tervének jóváhagyását, és megjelentetését a BPSZSZSZK pályaválasztási (továbbtanulási) tájékoztatójában.

2 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési oktatási intézmények 2006/2007 tanévi továbbtanulási kínálatát és azok megjelentetését az előterjesztés mellékletében szereplő formában. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita a bizottság elnöke Pécs augusztus 29. Nyúlné Zátonyi Zita

3 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 7700 Mohács, Kórház u Tel: (69) Fax: (69) OM azonosító: Pályaválasztási tájékoztatást ad: Csala Nándor igazgató Tóthné Schiebelhut Lívia igazgatóhelyettes Intézményünk komplex pedagógiai és szakszolgálati feladatokat ellátó intézmény, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását és szakmai képzését látja el Baranya megyében. Tervezett szakképzési formák a 2006/2007-es tanévre: A. Szakiskolai pályaorientációs évfolyamok 1. Pályaorientációs osztály (9. évfolyam) 2. Pályaorientációs osztály (10. évfolyam) A tanulók a tanterv által meghatározott óraszámban szakmai előkészítő ismeretek és szakmai alapozó órákon az általuk választott szakmának megfelelő ismereteket tanulnak szakoktatók vezetésével. Tanított idegen nyelv a német, heti 2 órában. Az intézmény profiljának megfelelően a tanulási zavarokkal küzdő tanulóknak habilitációs foglalkozásokat tartunk. B. Szakképző évfolyamok: Szakterület Szakmacsoport Szakképzés Szakképzés ideje Létszám Agrár Mezőgazdaság Parkgondozó 2 év 12 fő OKJ: Agrár Mezőgazdaság Dísznövénytermelő 3 év 12 fő OKJ: Humán Egészségügy Ápolási asszisztens OKJ: év 12 fő Felvételi követelmények: 9-10-évfolyam: általános iskola 8. osztályos végbizonyítvány. Szakiskolai képzés: általános iskolai végbizonyítvány és betöltött 16. életév. A felvételt tájékozódó beszélgetés alapján döntjük el. Ennek időpontja: március A tanulók hetente három napon, szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja. A közismereti tárgyak oktatása bővíti és elmélyíti az általános iskolában megszerzett ismereteket. A szakiskola első évfolyama után -három éves képzés esetén a második évfolyamot követően is- három hét nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak. A képzés a befejező évfolyam végén elméleti és gyakorlati záróvizsgával fejeződik be. Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek: sportkör, kerámia, tambura zenekar, énekkar, informatika, felzárkóztató foglalkozások. Diákjainknak kollégiumi elhelyezést, kedvezményes utazást, étkezési lehetőséget biztosítunk, valamint zsebpénzt kapnak tanulmányi eredményüktől és gyakorlati munkájuktól függően. Az iskola nyílt napja: november március 02. Mohács, augusztus 25. Csala Nándor igazgató

4 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.: (iskola), (kollégium), Fax: OM-azonosító: Komló, augusztus 18. Ikt: IV- 128./2005 Tárgy: Pályaválasztási tájékoztató2006/2007 Üi: Fazekasné/Kiss Árpád Hiv.szám: 1966/2005 Speciális szakiskolai képzést sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók számára 9. osztálytól a BSZSZSZK Pályaválasztási tájékoztató 2006/2007 kiadványba évfolyam kerettantervekre vagy sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv fogyatékosság jellege: értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) kereskedelem-marketing szakmacsoport, idegen nyelv: német, a szakképző évfolyamokon: ABC-eladó évfolyam kerettantervekre vagy sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv fogyatékosság jellege: értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) nyomdaipar szakmacsoport, idegen nyelv: német, a szakképző évfolyamokon: segédkönyvkötő évfolyam kerettantervekre vagy sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv fogyatékosság jellege: értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) informatika szakmacsoport, idegen nyelv: angol, a szakképző évfolyamokon: számítógép-kezelő (-használó) évfolyam kerettantervekre vagy sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv fogyatékosság jellege: értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) könnyűipar szakmacsoport, idegen nyelv: angol, a szakképző évfolyamokon: varrómunkás Intézményünkben kollégiumi férőhelyet, menzát tudunk biztosítani a tanulók számára. Fazekasné Visnyei Irma igazgató

5 Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Az intézmény székhelye: 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. Tel.: 72/ OM azonosító: Pályaválasztási tájékoztatást ad: Grünhut Gábor igazgató Iskolai évfolyamok: -általános iskola 1-8 évfolyam -szakképesítés megszerzésére felkészítő 9-10 évfolyam -szakiskolai, szakképzési évfolyam Választható szakmák (OKJ szám): - ABC eladó ( ) - Ápolási asszisztens ( ) - Virágkötő ( ) - Faműves ( ) - Gombatermelő ( ) - Porcelánfestő ( ) Maximális tanulólétszámok: - Általános iskola 60 fő - Szakiskola 80 fő - Kollégiumi férőhely 60 fő Felvételi követelmények évfolyam: általános iskola 8. évfolyamos végbizonyítvány Szakiskolai /szakképzési évfolyam/: általános iskolai végbizonyítvány és betöltött 16. életév A szakképesítések megszerzésének képzési ideje: 2 év Ezen szolgáltatások mellett a sajátos nevelési igényű tanulóink számára logopédiai, pszichológiai, szükség szerint kollégiumi, illetve napközi ellátást is biztosítunk. Fakultációk: Kellő számú jelentkező esetén angol és német nyelv, számítástechnika Pécsvárad, Grünhut Gábor Igazgató

6 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA O L D Külterület Tel/Fax: 72/ Tel: 72/ Ikt. szám: 121/2005. Tárgy: Pályaválasztási tájékoztató Hiv. szám: 1966/2005. Ü.i. Kiss Árpád Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Kékes Ferenc részére Pécs 7621 Széchenyi tér 9. Tisztelt Elnök Úr! Fenti hivatkozási számú levelére a következőt válaszolom: Intézményünkben készségfejlesztő speciális szakiskola működik, ebbe szívesen fogadjuk tanulók jelentkezését. Részükre kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani. Kérem, hogy ezt tüntessék fel a 2006/2007. évi Pályaválasztási tájékoztató című kiadványukban. Old Tisztelettel: Becze Lászlóné igazgató

7 A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács OM azonosítója: Cím: 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. Telefon: 69/ ; Web cím: Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási ügyekben felvilágosítást adnak: Vajdicsné Gubritzky Magdolna, Mausz Mihály és Rittlinger Zoltán .: Fenntartónk, a Baranya Megyei Önkormányzat diákjainknak lehetőséget biztosít arra, hogy kedvezményes áron jogosítványt, térítésmentes tanfolyamon az iskolában működő ECDL vizsgaközpontban nemzetközi számítógép-kezelői bizonyítványt szerezzenek és ingyenes nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamon vegyenek részt. Szakiskolai tanulóinknak nyújt kedvező feltételeket az országosan kilencven iskolát érintő Szakiskolai Fejlesztési Program, melynek részvevői vagyunk. Intézményünk tagja a Pannon Térségi Integrált Szakképző Központnak. 2. Szakközépiskolai oktatás Szakmacsoport Tervezett szakképesítés Bels ő kód Felvehet ő létszám Képzési idő angol nyelvi előkészítő 01 nyelvi előkészítő évfolyam német nyelvi előkészítő fő 1+4 év belügyi rendészeti pályára felkészítő osztály (rendőr, határőr és katasztrófavédelem)* kereskedelmi technikus kereskedelem-marketing, marketing és üzleti adminisztráció reklámügyintéző logisztikai ügyintéző vámügyintéző vállalkozási ügyintéző közgazdaság vámkezelő gazdasági informatikus informatika számítástechnikai szoftverüzemeltető fő 4 év 4+2 év év 30 fő 4+1 év 4+1 év ,5 év 4+1 év 4+2 év fő 4+1 év * szakmacsoportos alapozás nélküli, adaptált, akkreditált tanterv alapján folyó oktatás

8 Ingyenes felvételi előkészítőt (magyar nyelv és irodalom, matematika) január 7-én, 14-én, és 21-én óráig tartunk az iskolában. Jelentkezés módja: az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon. A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát! 2. Szakiskolai oktatás!!! ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG!!! Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok számára egyéves szakképzést előkészítő évfolyamot indítunk. Belső kódja: 10 A 8. osztályt végzetteknek a 9. majd a 10. évfolyamon biztosítjuk az általános műveltséget megszilárdító oktatást; továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek és szakmai alapozó oktatást folytatunk. képzési forma megnevezése évfolyam osztályok száma képzési idő Kerettanterv alapján szervezett 2 év oktatás ( A változat) 9. 4 A beiskolázás a következő szakmacsoportokba történik szakmacsoport tervezett szakképesítés belső kód OKJ szám képzési idő faipar asztalos év kereskedelem élelmiszer és vegyi áru kereskedő év marketing, üzleti ruházati kereskedő év adminisztráció vas és műszaki év nincs szakmacsoporto s előkészítés kereskedő karosszérialakatos év vendéglátó eladó év mezőgazdasági gépész ,5 év fodrász év nőiruha-készítő év ABC eladó év varrómunkás év géplakatos év növénytermesztő gépész ,5 év kőműves év Jelentkezés módja: az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon az általános felvételi eljárás keretében Amennyiben a jelentkező december 31-éig betölti 16. életévét, úgy az alábbi szakmákban a évfolyam elvégzése nélkül - szakképzési évfolyamon kezdheti meg tanulmányait: ABC eladó, géplakatos, kőműves, növénytermesztő gépész és varrómunkás

9 Jelentkezés módja: - amennyiben a tanuló 2006-ban nem tölti be a 16. életévét, úgy jelentkezési lapját a felvételi központba kell eljuttatnia - amennyiben betöltötte 16. életévét, és szakképző évfolyamra kíván beiratkozni, úgy az iskolánkban beszerezhető jelentkezési lapot közvetlenül iskolánkba kell eljuttatnia Gyakorlati oktatási helyet biztosítunk az asztalos, a géplakatos, a kőműves, és a varrómunkás szakmákban. Gyakorlati képzési helyeket tudunk ajánlani minden meghirdetett szakmában. A beiskolázás feltételei A tanévben az általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat A szakközépiskolai 9. osztályokba az általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány, sikeres felvételi vizsga, a rendészeti pályára felkészítő osztályba jelentkezőknél fizikai alkalmasság A szakiskolai 9. osztályokba az általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány Szakképző évfolyamra szakmai egészségügyi alkalmasság a szakmatanulás megkezdéséhez előírt iskolai végzettség gyakorlati oktatási hely Oktatott idegen nyelvek Szakközépiskolai és szakiskolai osztályainkban, valamint a szakképzési évfolyamokon a tanulók két idegen nyelv, az angol és a német között választhatnak. Szakközépiskolai fakultatív tantárgy a horvát nyelv. Iskolánkban a kötelező idegennyelv-tanulást nemzetiségi nyelvoktatásban való részvétellel is teljesíthetik a tanulók. A horvát és német nyelvet oktatjuk igény szerint nemzetiségi nyelvként. Szakkörök, tanórán kívüli tevékenység Diákjaink igény szerint vehetnek részt a számítástechnika, angol nyelv, horvát nyelv, német nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, kézműves, színjátszó és modern tánc szakkörök munkájában, felzárkóztató foglalkozásokban és szakmai szakkörökben. Tagjai lehetnek az iskola énekkarának, fúvószenekarának. Tevékenykedhetnek a következő sportcsoportokban: cselgáncs (leány és fiú), kézilabda (leány és fiú), labdarúgás (leány és fiú), röplabda (leány), valamint torna (leány és fiú).

10 Írásbeli felvételi vizsgák A felvételi vizsgák időpontja A szakközépiskolai osztályainkba jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga Időpontja: január óra Pótló felvételi időpontja: február óra A rendészeti pályára felkészítő osztályba jelentkezők számára Fizikai állóképesség mérése március óra Pótidőpont: március óra Az állóképesség-mérés a következőket foglalja magába: fekvőtámasz, felülés, helyből távolugrás, súlypontemelkedés, 100m-es síkfutás és 2000m-es síkfutás A felmérés helyszíne: az iskola tornacsarnoka A szükséges felszerelésekről mindenki maga gondoskodik. (Tisztálkodási lehetőséget a felmérés után biztosítunk.) Kollégiumi elhelyezés Az iskolánkba felvételt nyert kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók részére férőhelyet felvételi eljárás keretében a Petőfi Sándor Kollégium biztosít. Nyílt napok időpontja december Mohács és kistérsége valamennyi általános iskoláját külön levélben értesítjük, hogy a nyílt napok melyikén várjuk őket.

11 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Az iskola OKTATÁSI MINISZTÉRIUMI azonosítója: A képzésről tájékoztatást ad: Papp Gyula igazgató Zakk Anna igazgatóhelyettes Farkas Rudolf gyakorlati oktatásvezető Nyílt napok: nov. 30-án, oszt.szakma után érdeklődő tanulóknak dec. 7-én, oszt. középiskolai képzés iránt érdeklődőknek BELÜGYI pályára orientáló középiskolai képzés: 01 (kód) Gimnázium 1 osztály Felvehető létszám: 30 fő Oktatott idegen nyelv: német, angol, A testnevelés és az idegen nyelv tantárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. A 11. évfolyamtól lép be a speciális belügyi pályára orientáló program (rendészeti ism., jogi ism.) 02 (kód) Szakközépiskola 1 osztály Felvehető létszám: 30 fő Oktatott idegen nyelv: német vagy angol A testnevelés és az idegen nyelv tantárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. A 11. évfolyamtól lép be a speciális belügyi pályára orientáló program (rendészeti ism., jogi ism.) Felvételi: Mindkét osztályban: február 24-én, 8 00 órakor Felvételi tárgyak:-matematika, magyar nyelv és irodalom írásbeli a 7-8 évf. anyagából, testnevelés. SZAKISKOLAI képzés: 03 Szakiskola általánosan képző 9. osztálya (Agrár szakterület, élelmiszeripar) 2 osztály Felvehető létszám: 60 fő Pék és húsipari szakmára orientáló képzés (német nyelvet oktatunk). A felvételi sorrendet az általános isk. bizonyítvány alapján határozzuk meg. SZAKKÉPZÉS: Pék (OKJ ) Felvehető létszám: 33 fő Képzési idő: 2év Hentes és mészáros (OKJ ) Felvehető létszám: 33 fő Képzési idő: 2+1 év (húsipari szakmunkás + hús- és hentesáru eladó) Hús és hentesárú eladó (OKJ ) Felvehető létszám: 30 fő Képzési idő: 1 év 1 osztály 1 osztály 1 osztály

12 Felvételi követelmény mindhárom szakmára: - egészségügyi, fizikai alkalmasság - 8 általános, betöltött 16. életév Felvételi vizsgát nem tartunk. Gyakorlati képzőhelyet az iskola biztosít. Jelentkezés módja: írásban, vagy személyesen az iskola tikárságán 2006 márciusától. Felvett tanulókinknak kollégiumi elhelyezést és étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. Szabadidős lehetöségek: íjászat, informatika, nyelvtanulás, iskolarádió, sport,stb.

13 A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (OM azonosító: ) 7300 Komló, Alkotmány u Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Tisztelettel köszöntjük Önöket intézményünk polgárai nevében. Iskolánk a régi szeretettel várja a tanulni vágyó gyermekek és szüleik érdeklődését. Fenntartónk a Baranya megyei Önkormányzat a négy és nyolc osztályos gimnáziumi oktatás, angol nyelvi előkészítő évfolyam, német nemzetiségi nyelvoktatás, szakiskolai, speciális szakiskolai, szakközépiskolai képzés, technikusképzés, Arany János Kollégiumi Program, egy vagy két éves felzárkóztató oktatás, nappali és esti felnőttoktatás, érettségi utáni OKJ-s és egyetemi akkreditált felsőfokú képzés mellett több olyan lehetőséget biztosít az intézménybe jelentkezők számára, amelyekkel iskolaválasztás, továbbtanulás előtt érdemes számolni. Az esélyegyenlőség javítása érdekében érettségiző és utolsó éves szakmunkás tanulóink támogatást kapnak számítógépes ECDL vizsgára, nyelvvizsgára és B kategóriájú gépjármű vezetői jogosítvány megszerzésére. (A felsorolt kedvezmények közül legalább egyet minden végzős igénybe vehet.) Intézményegységeink önállóan iskoláznak be, az áthallgatás lehetőségét azonban biztosítjuk. Széleskörű kínálatunkból minden tanulni vágyó gyermek kedvére választhat. Az iskola biztosítja a tanulók emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülését matematika, történelem, magyar, idegen nyelvek, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika tantárgyakból, valamint a pedagógiai programban lefektetett, az intézmény egységekben kínált szakmai tantárgyakból. Intézményegységeink évtizedek óta kialakult arculatát megőrizzük, hagyományainkat ápoljuk. A jelentkezők és szüleik figyelmét felhívom arra, hogy a jelentkezési lapon szíveskedjenek az intézményegység nevét, címét és a megadott kódszámokat pontosan kitölteni, hogy a későbbi félreértéseket elkerülhessük. Tóth József Rendeki Ágoston Békásy Ferenc

14 GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Cím: 7300 Komló, Gorkij u. 2. Az intézmény OM azonosítója: Tel: 72/ Fax: 72/ Pályaválasztási tájékoztatást ad: Tóth József intézményegység-vezető Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, a tanulók kiválasztása általános iskolai jegyeik alapján történik. Kód: 11 nyolcosztályos gimnáziumi osztály A nyolcosztályos tagozat 1991-ben indult ben szerzett érettségi bizonyítványt az első végzős osztály, azóta még 6 osztály érettségizett. Minden osztály érettségi átlaga meghaladta a 4 egészet. (átlag: 4,25) A tanulók többsége (közel 120 fő) szerzett közép-vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt. A végzettek néhány kivétellel egyetemei vagy főiskolai tanulmányokat folytatnak. Tanulóink 5-8. osztályig angol vagy német nyelvet tanulnak saját választásuk szerint. 9-ben indul a második idegen nyelv, amelyet az angol, német, francia és az olasz nyelvek közül választhatnak. Kód évfolyamos nyelvi előkészítő osztály Célunk az angol nyelv sikeres elsajátíttatása, a közép-vagy felsőfokú nyelvvizsga letétele. Ennek érdekében a tanulók a 0. évben angol nyelvet tanulnak nagy óraszámban, mellette informatika, tanulásmódszertan, kommunikáció és a szintentartás végett matematika, testnevelés tantárgyak tanítása folyik. Kód: 13 Német nemzetiségi nyelvoktató program Német nyelvből heti 5 órás oktatást biztosítunk, második idegen nyelv: angol, olasz, francia választás szerint. Kód: 14 Általános gimnáziumi képzés A tanulók az általános gimnáziumi tanterv szerint tanulnak. Idegen nyelvek: angol, német, olasz, francia. Minden vidéki tanulónknak biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Intézményegységünk sportköre, szakkörei az érdeklődő tanulók számára hasznos és kultúrált délutáni elfoglaltságot biztosítanak. Nyílt napok: október 11. Szilvási és Felsőszilvási iskolák október 12. Kodály, Kenderföld és vidéki iskolák október 13. Gagarin és Ifjúsági Úti Iskola A vidéki tanulókat bármelyik napon szívesen fogadjuk.

15 SZAKKÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény: OM azonosítója: Telefon: 72/ Fax: 72/ Pályaválasztási tájékoztatást ad: Rendeki Ágoston intézményegység-vezető Dr. Baán Mihályné intézményegység-vezető h. Az intézményegység profilja: szakközépiskola, amely érettségire és felsőfokú továbbtanulásra készít fel, valamint szakmai orientációs és alapozó tárgyaival előkészíti az érettségi utáni szakmai képzésben való részvételt. Tervezett képzési formák 8. osztályt végzetteknek a 2006/2007-es tanévre: Kód: 21 közgazdasági osztály Kód: 22 külkereskedelmi osztály Kód: 23 informatikai osztály Kód: 24 humán osztály Kód: 25 Hátrányos helyzetű tanulók Arany János kollégiumi programja Felvételi követelmények: felvételi vizsga nincs, a tanulók felvétele az általános iskola felső tagozatában megszerzett jegyek alapján történik. Oktatott idegen nyelvek: német, angol Az iskola speciális kínálata: A évfolyamon szakmai orientáció segíti a későbbi pályaválasztást a szakterület sokszínű képesítéseinek bemutatásával, elméleti és gyakorlati tevékenységeken keresztül. A közgazdasági és informatikai osztályokban az érettségi utáni szakképzést elősegítő emeltszintű számítástechnikai és alkalmazott számítástechnikai oktatást biztosítunk heti 3-5 órában (évfolyamonként emelkedve), csoportbontásban. A évfolyamon a külkereskedelmi osztályokban a későbbi szakmai képzés megalapozásához emeltszintű nyelvoktatást biztosítunk csoportbontásban. A nyelvi órák száma hetente (évfolyamonként emelkedve) 5-8 óra. A humán osztályokban kommunikációt, tanulásmódszertant, önismeretet, kapcsolatteremtő-készségfejlesztést is oktatunk azok számára, akik elhatározták, hogy szeretnének leérettségizni, de eddigi kudarcaik következtében nem elég biztosak önmagukban, kétségeik vannak, hogy el tudnak-e jutni odáig. A nyílt nap időpontja: október 18. 8,00-12,00 óráig: Szilvási Iskolák, Kodály október 19. 8,00-12,00 óráig: Kenderföld, Gagarin, Ifjúság u. A vidéki tanulókat bármelyik napon szívesen fogadjuk. E napokon az érdeklődő szülőket is várjuk. Minden távollakó tanulónak ingyenes a kollégiumi elhelyezés!

16 Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek: A képzésekkel és a felvételivel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal Dr. Baán Mihályné intézményegységvezető- helyetteshez. Felsőfokú akkreditált képzés a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával együttműködésben: Intézményi kommunikátor iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés OKJ-szám: Képzési idő: 4 félév A munkaterület rövid leírása: Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási vagy érdekvédelmi szervezetek alkalmazottjaként, a legfelső vezető egyik első számú munkatársaként a belső és külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. Közép- és emeltszintű képzések érettségivel rendelkezőknek: Képzési típus: érettségire épülő OKJ-s szakképzés. Középfokú képzések (időtartamuk egy év): pénzügyi-számviteli ügyintéző, ügyintéző-titkár, szoftver-üzemeltető Felsőfokú képzések (időtartamuk 2 év): külkereskedelmi üzletkötő, ügyintézőtitkár, gazdasági informatikus, ápoló (3 év), szociális asszisztens Képzési forma: nappali tagozatos, iskolarendszerű. Tervezett felvételi létszám: 100 fő Idegennyelv-oktatás: angol, német A jelentkezés módja: írásban (Válaszboríték ellenében januártól részletes tájékoztatót és jelentkezés lapot küldünk.) A felvétel feltétele: középiskolai érettségi, külkereskedelmi és a felsőfokú ügyintéző-titkár szakokon legalább közepes érettségi idegen nyelvből. A képzés költségei: az első és második szakképesítés ingyenes. Egyéb tudnivalók: A képzésekre felvett, távollakó tanulóknak a kollégium ingyenes.

17 SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYEGYSÉG Cím: 7300 Komló, Ságvári u. 1. Az intézmény OM azonosítója: Tel: 72/ , Pályaválasztási tájékoztatást ad: Békásy Ferenc intézményegység-vezető Varga Sándor intézményegység-vezető h. Intézményegységünk a 2006/2007. tanévben is többféle iskolatípusban biztosít képzési lehetőséget a tanulni vágyó fiatalok számára. Ruhaipari szakközépiskolai képzés - kód: 31 Továbbra is indítjuk a 8. osztályt végzettek számára, amelyben a tanulók 4 év után érettségi bizonyítványt szerezhetnek, valamint a választott idegen nyelvből (angol vagy német) nyelvvizsgát tehetnek. A sikeres érettségi után szakmunkás vagy modellszerkesztő technikus képzésben vehetnek részt, a 6. év végén technikusminősítő vizsgát tehetnek. A szakmunkás ágat választók két év után szerezhetnek szakmunkás bizonyítványt, nőiruha-készítő szakmában. A szakközépiskolai osztályba elsősorban leány tanulók jelentkezését várjuk. Felvételizni nem kell, de közepesnél jobb általános iskolai bizonyítvány szükséges. Környezetvédelem, vízgazdálkodás szakközépiskolai képzés - kód: 32 A 8. osztályt végzettek számára indítjuk ezt a szakközépiskolai szakot. Felvételi vizsga nincs, de legalább közepes általános iskolai bizonyítvány szükséges. A tanulók négy év alatt elsősorban az érettségire készülnek fel a közismereti tárgyakból, de mellette szakmacsoportos alapozó oktatásban is részesülnek. Érettségi után 2 év alatt környezetvédelmi technikusi végzettséget szerezhetnek, vagy szintén a 10. évfolyam után - két év alatt környezet- és természetvédelmi szakmunkások lehetnek. Faipari szakközépiskolai képzés - kód: 33 A felvett tanulók 4 év alatt érettségi vizsgát tehetnek, közben szakmacsoportos alapozó oktatásban ismerkednek meg a faipari szakmák alapjával. Szakmai végezettséget az érettségi utáni 2 éves képzéssel faipari technikus, vagy 10 osztály elvégzése után szakiskolai képzéssel asztalos szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek a tanulók. Erre a szakközépiskolai szakra is legalább közepes tanulmányi eredményű tanulók jelentkezését várjuk. Szakiskolai képzés - kód: 34 A 8. osztályt befejezett tanulók, akik nem szakközépiskolai ágon kívánnak továbbtanulni 9. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Az első két évben közismereti tárgyakat és idegen nyelvet (német vagy angol) tanulnak, továbbá szakmai előkészítő és szakmai alapozó képzésben vesznek részt, amelyek során megismerkednek a különböző szakmák alapjaival. Német nemzetiségi nyelvoktatás is indul a 8. osztályt végzett tanulók számára. A képzés első két évében a tanulók emelt óraszámban tanulják a német nyelvet, emellett szakmai előkészítő, illetve szakmai alapozó képzésben részesülnek. Két év eltelte után szakképző évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat. Minden olyan szakma választható, melyet megfelelő számú jelentkező esetén a 10. osztályt végzettek számára indítunk. A 10. évfolyam sikeres elvégzése után mindkét képzési forma után a tanulók a következő szakmák közül választhatnak:

18 Szakma megnevezése OKJ száma Képzési ideje Gyakorlati oktatás Asztalos év Iskola biztosítja Élelmiszer és vegyi áru év Tanulónak kell biztosítani kereskedő Kultúrcikk kereskedő év Tanulónak kell biztosítani Ruházati kereskedő év Tanulónak kell biztosítani Karosszérialakatos év Iskola biztosítja Villanyszerelő év Iskola biztosítja Nőiruha-készítő év Iskola biztosítja Felzárkóztató oktatás Azon fiatalok akik elmúltak 16 évesek, és az általános iskola 6. évfolyamát sikeresen befejezték 2 éves felzárkóztató oktatásban vehetnek részt, amely után szakmát tanulhatnak. Kód: 35 Azon fiatalok akik elmúltak 16 évesek, és az általános iskola 7. évfolyamát sikeresen befejezték 1 éves felzárkóztató oktatásban vehetnek részt, amely után szakmát tanulhatnak. Kód: 36 Szakmai képzés Azok a fiatalok akik betöltötték a 16. életévüket és az általános iskola 8. osztályát befejezték, a következő szakmák közül választhatnak. Kódszám Szakma megnevezése OKJ száma Képzési ideje Gyakorlati oktatás 37 Bádogos év Iskola biztosítja 38 Fémforgácsoló év Iskola biztosítja 39 Géplakatos év Iskola biztosítja 40 Kőműves év Iskola biztosítja 41 Műanyag-feldolgozó év Iskola biztosítja A felsorolt szakmákat a 10. osztályt végzettek is választhatják. Speciális szakiskola kód: 42 Kizárólag az eltérő tantervű általános iskolát végzettek oktatását folytatja. A speciális szakiskolának 9., 10. évfolyama és szakképzési évfolyama van. A 9., 10. évfolyamon az általános műveltség megalapozása és a tanulási készségek fejlesztése folyik gyógypedagógusok közreműködésével. A tanulók a 16. életév betöltése után az alábbi szakmák közül választhatnak: Kódszám Szakma megnevezése OKJ száma Képzési ideje Gyakorlati oktatás 43 ABC eladó év Iskola biztosítja 44 Sütőipari munkás év Iskola biztosítja 45 Szőnyegszövő év Iskola biztosítja 46 Kőműves év Iskola biztosítja 47 Varrómunkás év Iskola biztosítja A képzés szakmai vizsgával zárul a tanulmányi idő befejezése után. Várjuk a Komlón és környékén speciális tantervű általános iskolát végzettek jelentkezését. A 2006/2007-es tanévben is indul a szakközépiskolai felnőtt tagozat nappali munkarend és esti munkarend szerinti képzése. A nappali képzés a 10. osztályra épülő szakmunkás képzésben részt vettek számára indul, akik 3 év után szerezhetnek érettségi bizonyítványt. Az esti képzésben szakmunkásképző iskolát végzettek vehetnek részt, és 3 év után kaphatnak érettségi bizonyítványt. A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők 4 éves képzésben részesülnek.

19 Az esti képzésben résztvevőknek tandíjat kell fizetni, melynek összegét beiratkozáskor közöljük. Az érettségizett fiatalok számára az alábbi szakképzések indítását tervezzük: Kódszám Szakma megnevezése OKJ száma Képzési ideje Gyakorlati oktatás 48 Autószerelő év Iskola biztosítja 49 Faipari technikus év Iskola biztosítja 50 Környezetvédelmi év Iskola biztosítja technikus 51 Ruhaipari technikus év Iskola biztosítja Tanulóinknak rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk kézilabda, labdarúgó és kosárlabda szakosztályainkban, valamint tömegsport foglalkozásokon. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják szakköreink: a fotószakkör, tánckör, énekkar, kultúrcsoport és minden, a tanulók által igényelt diákkör. Intézményegységünk valamennyi iskolatípusra jelentkező tanuló számára tud kollégiumi elhelyezést biztosítani. Iskolánkban a Nyílt napokat november között tartjuk, melyre minden nap 8 órától előre történő bejelentkezés alapján szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke tovtanterv08 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1483/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 2015/2016. TANÉV Szecskaavató Évnyitó Osztály-daléneklési

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma:

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: 201410 Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 Telefonszám: 62/543-533 Fax: 62/543-534 E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu

Részletesebben

Pályaválasztási felelősök GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Pályaválasztási felelősök GIMNÁZIUMI KÉPZÉS Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3360 Heves, Dobó út 29. Telefon: (36) 346-488; 346-118 Fax: (36) 346-897 E-mail: ejk@eotvos-heves.sulinet.hu Web: www.ejk-heves.hu OM azonosító:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: 202742 Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Telefonszám: 62/548-964 Fax: 62/548-964 E-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu Honlap: http://fjk.sulinet.hu

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának 2008. szeptember 8-ai ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának 2008. szeptember 8-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1190/2008. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának 2008. szeptember

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre.

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre. tájékozató a 2017/2018-as tanévre. Intézmény OM azonosítója és neve: 036410 FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Intézmény címe, telefon és fax száma: : 7960 Sellye, Zrínyi

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A 2016/17. tanévben induló osztályok

A 2016/17. tanévben induló osztályok Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája 7623 Pécs, Rét u. 41-43. Intézmény neve: Pécsi SzC Angster József Szakképző Iskolája Címe: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 Telefon: 72/517-880,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS. Hat évfolyamos gimnázium. Hat évfolyamos gimnázium

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS. Hat évfolyamos gimnázium. Hat évfolyamos gimnázium 1/a Felvételi tájékoztató Eötvös József Református Oktatási Központ OM azonosító: 201724 Cím: 3360 Heves, Dobó út 29. Telefon: (36) 346-488; 346-118 Fax: (36) 346-897 Honlap: Igazgató: Pályaválasztási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 13. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-169 Fax:06-77/501-168

Részletesebben