NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ"

Átírás

1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ INFORMATIKA SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2014/2015. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL 1/34

2 Összeállította: Kálózi Erika koordinálásával Csontó Béla versenykoordinátor, Módos Gábor, Pongor András, Vajda László versenyfelelősök a 2013/2014. tanévi INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA dokumentumok felhasználásával Szakmai vezető: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna A versenyszabályzat lektora: Kálózi Erika Csomor Katalin Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Felelős: Palotás József szakmai főigazgató-helyettes 2/34

3 Tartalom ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT A versenyszervezés alapjai A tanulmányi versenyek célja A versenyek meghirdetése, formái, a részvétel feltételei, a jelentkezés módja Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése Döntő versenyek A versenyt rendező iskola A versenybizottság A versenyzők teljesítményének értékelése A verseny jegyzőkönyve Záró rendelkezések Informatikai eszközöket használó versenyek előkészítése és lebonyolítása SZAKTERÜLETI VERSENYSZABÁLYZAT I. Meghirdetett szakképesítések II. A versenyek részei (1) Elődöntő (2) Döntő CAD-CAM informatikus Informatikai rendszergazda Szoftverfejlesztő /34

4 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 4/34

5 1. A versenyszervezés alapjai (1) A versenyek szervezését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) által megbízott szakértők (versenyfelelősök, koordinátorok stb.) segítik. (2) A versenyzők teljesítményét az NSZFH által felkért versenybizottságok értékelik a jelen szabályzatban versenycsoportonként meghatározottak szerint. (3) Az Általános versenyszabályzat a meghirdetett szakképesítésekre, a szakmai tanulmányi versenyek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos érvényes előírásokat tartalmazza. (4) Az egyes szakképesítésekre érvényes speciális előírásokat az Általános versenyszabályzathoz csatlakozó Szakterületi versenyszabályzat foglalja össze. A versenyek pontos helyéről, időpontjáról az NSZFH honlapján megjelenő VERSENYFELHÍVÁS ad tájékoztatást. (5) Az Általános versenyszabályzat (a Szakterületi versenyszabályzattal kiegészítve) kiterjed a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó szakképesítések informatikai tanulmányi versenyeinek megrendezésére. (6) A szakmai tanulmányi versenyeket az alábbi dokumentumok előírásaival összhangban kell lebonyolítani: a Versenyszabályzat, a VERSENYFELHÍVÁS, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, Az informatikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet, a 14/2013 (IV.05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervek kiadásáról, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet. 5/34

6 2. A tanulmányi versenyek célja (1) A tanulmányi versenyek célja: az informatika szakmacsoportos/ágazati képzésében részt vevő diákok összemérhessék tudásukat, megmutassák probléma megoldó képességüket és egyúttal megismerhessék a munkaerőpiac elvárásait, az iskolában szerzett tudásuk hasznosíthatóságát, a magyar szakképzés színvonalának fejlesztése és bemutatása, a tanulók felkészítése, szakmai vizsgájuk elősegítése, lehetőség biztosítása a szakképzésben részt vevő, tehetséges tanulóknak a megmérettetéshez, a kiemelkedő eredmények eléréséhez, a szaktanárok tehetséggondozó munkájának bemutatása, a szakképző iskolák oktató-nevelő munkájának versenyszintű értékelése, a kiemelkedő oktató-nevelő tevékenység ösztönzése és elismerése. (2) A szakmai tanulmányi versenyen elérhető kedvezményeket a VERSENYFELHÍVÁS tartalmazza. 3. A versenyek meghirdetése, formái, a részvétel feltételei, a jelentkezés módja 3.1. A tanulmányi versenyek meghirdetése (1) A tanulmányi versenyek meghirdetése a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ( és az NSZFH honlapján ( jelenik meg. (2) A meghirdető minisztérium a verseny meghirdetésében kijelöli: a versenyek formáit, szakképesítéseit, versenycsoportjait, a versenyek helyét, időpontjait, a nevezési díjakat, az elérhető kedvezményeket. (3) A tanulmányi versenyeket az NSZFH készíti elő és irányítja azok lebonyolítását A szakmai tanulmányi versenyek formái Szakközépiskolai tanulók számára Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OSZTV): komplex verseny, amely az adott szakképesítés szakmai ismereteire, készségeire, kompetenciáira, szakmai gyakorlatára épül, elsődlegesen a szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével. 6/34

7 3.3. A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja (1) A versenyre a tanulóknak az iskola vezetőjénél kell jelentkezniük, a nevezéseket az NSZFH csak az iskoláktól fogadja el! (2) A versenyek a szakterületen működő magyarországi, iskolai rendszerű, nappali képzést folytató szakképző iskolák azon tanulói számára kerülnek meghirdetésre, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában esedékes illetve a meghirdetés szerinti szakképesítések SZVK-ban meghatározott szakmai követelményeit elsajátította. (3) A versenyre nevezni az NSZFH honlapján keresztül, az ott leírt útmutató betartásával lehet. (4) A nevezési határidőt a meghirdetés tartalmazza. Határidőn túli nevezésre nincs lehetőség. (5) A versenyekre nevezett tanulóknak ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik, vagy külön értesítést nem kapnak a meghirdetett időpontban kell a versenyek helyszínén megjelenni. (6) A versenyzők személyazonosságát a személyi igazolvánnyal kell igazolni. Az a versenyző, aki nem tudja bemutatni megnevezett okmányt, a versenyben nem vehet részt A versenyek fordulói (1) A szakmai tanulmányi versenyekre benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban történik. Elődöntő versenyek. Döntő versenyek. (2) Az iskolák önállóan válogató versenyeket szervezhetnek. (3) Az elődöntőben és a döntőben a versenyzők központi feladatot kapnak. (4) A verseny írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészek teljesítéséből áll, kivéve, ha a Szakterületi versenyszabályzat másképp nem rendelkezik. (5) A versenyek szakmai tartalmát a központi követelmények alapján a Szakterületi versenyszabályzat tartalmazza. (6) Az elődöntők és a döntők központi szervezésűek. (7) Az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) szakképesítéseiben az elődöntők az informatika ágazati képzés tananyagára épülnek, a döntők a szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és a szóbeli vizsgarészeinek felelnek meg, kivéve, ha a szakterületi versenyszabályzat másképp nem rendelkezik. (8) Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri az adott versenycsoportban/szakképesítésben a 15 főt. 7/34

8 (5) A döntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben az 50%-nál magasabb eredménnyel rendelkezők létszáma eléri az adott versenycsoportban/szakképesítésben a 10 főt. 4. Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése (1) Az elődöntők lebonyolítására a versenyzők iskolájában kerül sor. (2) Az elődöntő versenyrész központi feladatok megoldásából áll. (3) Az informatika szakmacsoport valamennyi elődöntő versenye webes felületen, online módon történik az e célra kifejlesztett eteszt program segítségével. (4) Az elődöntő lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei: A versenyzők számára biztosítani kell a verseny ideje alatti folyamatos internet kapcsolatot. A verseny Webes felületen bonyolódik, ezért a résztvevőknek részletes tájékoztatást kell adni a szabályokról, és az elfogadásáról alá kell íratatni velük egy nyilatkozatot. A nyilatkozatot el kell helyezni az iskola irattárában, a megőrzési A nyilatkozat a következőket tartalmazza: A versenyző tudomásul veszi, hogy: Webes felületen dolgozik az elődöntő előírt ideje alatt. A Szakmai Verseny weboldalon kívül semmilyen internetes alkalmazást nem futtat a számítógépén, nem indít internetes kereső, és egyéb megoldást segítő programot, nem ír vagy fogad t, nem használ csevegő programot, közösségi oldalakat, a verseny alatti (utáni) adatforgalom ellenőrzéskor talált szabálytalanság miatt kizárható a versenyből. (5) Az elődöntő feladatok kidolgozásához rendelkezésre álló maximális időt a versenycsoportokra vonatkozó versenyszabályzatok tartalmazzák. (6) Ha az elődöntő versenyt bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. A kiesett idő szerinti programidő meghosszabbítását az ügyeletet tartó vezetőtől kell kérni. (7) Az elődöntő versenyen részt vevő tanulókat versenycsoportba kell beosztani. A versenycsoportok megnevezését a versenyfelhívás tartalmazza. (8) A versenyteremben az ülésrendet a versenynap kezdetekor a felügyelő tanár - az előzetes csoport-beosztás alapján - úgy köteles kialakítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. (9) Az elődöntő versenyt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő módon biztosítható. Az elődöntő verseny időtartama alatt a versenyre elkülönített épületrészbe - a versenyzőkön és a felügyelő tanárokon, valamint az elődöntő verseny 8/34

9 ellenőrzésére érkező hivatalos szervek képviselőin kívül - csak az igazgató engedélyével lehet belépni. (10) Az elődöntő versenyre az elkülönített épületrészben - amennyiben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges - az igazgató engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős (rendszergazda). (11) A verseny kezdetekor az igazgató a felügyelő tanár jelenlétében a versenyteremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az elődöntő verseny szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a versenyfelelős által, versenyt megelőző napon megküldött versenyzők egyedi azonosítóját, jelszavát és aláírattatja a nyilatkozatot. (12) Az elődöntő lebonyolítása: A verseny napján minden versenyző a saját egyedi azonosítójával és jelszavával érheti el a verseny feladatsorát. A verseny honlapjának betöltése után a Tanulók linkre kattintva kell megadni az egyedi azonosítót és a hozzátartozó jelszót, majd a bejelentkezés gombra kattintva érhető el a feladatsor. A Vizsga megkezdése linkre kattintva kezdődik a verseny. A pontozás alapján a rendszer megjeleníti az elért pontszámot, a százalékos teljesítést. A verseny befejezése után a tanuló azonnal látja az elért eredményét. A már megválaszolt kérdések a rendszerben rögzítésre kerülnek. A kérdések megválaszolására fennmaradó időt a program folyamatosan kijelzi. A feladatok megoldása folyamatos, visszatérési lehetőség nincs. Visszalapozás esetén elveszhet a helyes válasz! Ha a versenyre szánt idő letelik, akkor a rendszer automatikusan lezárja a hozzávérést így befejeződik a versenyző számára a verseny, és az addigi kérdésekre adott válaszok kerülnek kiértékelésre. A rendszergazda elvégezi a naplózott adatforgalom ellenőrzését, és azt jegyzőkönyvezi.. (13) A versenyzőknek a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. (14) A versenyteremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A felügyelő tanárok az igazgató által előre megállapított sorrendben, óránként váltják egymást. A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyző meg nem engedett segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe. Nem lehet felügyelő tanár, aki az adott tantárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. Nem tartózkodhat sem a versenyteremben sem a folyosón. (15) Az elődöntő versenyen csak a szakterületi versenyszabályzatban megadott számítógépes programon lehet dolgozni. 9/34

10 (16) Az elődöntő verseny alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egy időben csak egy versenyző hagyhatja el a termet. A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzők ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. (17) A felügyelő tanárok az elődöntő versenyről jegyzőkönyvet vezetnek. Minden versenycsoportról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésrendet és a verseny menetével kapcsolatos eseményeket. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja, majd az igazgatónak átadja. (18) Az igazgató az elődöntő versenyen vezetett jegyzőkönyveket átveszi a felügyelő tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával lezárja, majd elhelyezi az irattárban. (19) Ha a felügyelő tanár az elődöntő versenyen szabálytalanságot észlel, a versenyző számítógépét leállítatja, a pontos időt és a szabálytalanságot jegyzőkönyvben rögzíti. A terembe beosztott felügyelő tanár a folyosón lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót. (20) Az igazgató az elődöntő verseny befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a versenyző és a felügyelő tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola igazgatója és a versenyző írja alá. A versenyző külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. (21) Ha a versenyző az elődöntő versenyről fel nem róható okból elkésik, elkezdheti a versenyt, de ha befejezni nem tudja vagy a megkezdett versenyről engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné, a versenyző kérésére a részteljesítést értékelni kell. (22) Az előző pont alkalmazásában a versenyzőnek fel nem róható ok minden olyan, a versenyen való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a versenyző szándékos vagy gondatlan magatartására. (23) Technikai gond esetén (áramkimaradás, internetkapcsolat-kimaradás), az igazgató jelzi a versenyfelelősnek és kéri a feladatsor egy példányának faxon történő megküldését, majd gondoskodik a tételsor sokszorosításáról. A kieső idő meghosszabbítását megkéri a programgazdától. A papíron megoldott feladatokat javítás nélkül, a verseny napján kell postázni. (24) Az igazgató az elődöntő versenyről a következő iratokat továbbítja a NSZFH: a szaktanárok esetleges írásbeli észrevételeit, illetve az esetleges szabálytalanságról felvett jegyzőkönyvet, papír alapon megírt dolgozatokat (amennyiben technikai akadályok miatt erre a megoldásra sor került). 10/34

11 Cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Kálózi Erika Informatika OSZTV - NFM 1085 Budapest, Baross utca 52. (25) Az elődöntő egyéb iratait (jegyzőkönyvek, ülésrend stb.) az intézmény irattárában egy(évig meg kell őrizni. (26) A beérkezett észrevételeket a NSZFH adja át az illetékes versenybizottságnak. (27) A versenybizottság a jegyzőkönyvben rögzíti a beérkezett, Webes felületen elkészült versenydolgozatok számát, és kiértékeli az NSZFH által papíralapon megküldött dolgozatokat. (28) A beérkezett, illetve a webes felületen megírt versenydolgozatokat a versenybizottsági értékelők ellenőrzik és az általuk javasolt pontszámot táblázatban rögzítik. (29) A versenyfelelős kitölti a versenyre vonatkozó előzetes összesítő táblázatot a versenyzők pont-számaival, rögzíti a versenyzők javasolt sorrendjét. (30) Az elődöntőn elért előzetes eredményeket tartalmazó táblázatok a NSZFH honlapján - a honlapon korábban közzétett időponttól - tekinthetők meg. (31) A versenyfelelős kitölti a versenyre vonatkozó végleges összesítő táblázatot a versenyzők pont-számaival és rögzíti a versenyzők sorrendjét. (32) Az elődöntőn elért végleges eredményeket a döntőbe behívható tanulók megjelölésével a NSZFH honlapján - a honlapon korábban közzétett időponttól - tekinthetők meg. (33) A döntőbe behívható tanulók nevét, sorrendjét csak a honlapon tesszük közzé. (34) Az elődöntők lebonyolításának szabályszerűségét az NSZFH megbízottja a helyszínen ellenőrizheti. (35) Az elődöntő versenyrész időtartama alatt esetlegesen felmerülő kérdéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Csontó Béla versenyösszefogó, Tel.: (06-1) , (06 30) Varga Sándor programgazda Tel.: (06-30) Versenyfelelősök: o CAD-CAM informatikus: Módos Gábor Tel.: o Informatikai rendzszergazda: Pongor András Tel.: o Szoftverfejlesztő: Vajda László Tel.: /34

12 5. Döntő versenyek (1) A szakképesítések döntőjét a szakképesítésre kialakított versenyszervezési és lebonyolítási szabályzat és a versenyprogram szerint kell lebonyolítani, melyeket a döntő megkezdése előtt a versenybizottság tagjainak egyetértésével a versenybizottság elnöke hagy jóvá. (2) A verseny döntőjére a Versenyfelhívásban meghatározott helyszínen kerül sor. (3) A döntő megkezdése előtt a versenyzők az anonimitás biztosítása érdekében kódszámot húznak. A versenyszervező által biztosított azonosítási jegyzéken a versenyzők nevük és iskolájuk neve és címe mellett tüntetik fel a kódszámukat. A jegyzéket, a kitöltést követően egy borítékba kell helyezni, amelyet azonnal le kell zárni. A jegyzéket az igazgató a verseny végeredményének megállapításáig köteles elzárni, oly módon, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. (4) A döntő írásbeli, gyakorlati és szóbeli, illetve a vizsgarészekhez rendelt vizsgafeladatok - vizsgatevékenységi formában meghatározott - versenyrészből állhat, kivéve, ha a versenycsoportonkénti versenyszabályzat, illetve a szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik. A szóbeli és gyakorlati tételekre a versenybizottság tesz javaslatot, melyeket a versenybizottság elnöke hagy jóvá. (5) A döntő gyakorlati része, vizsgatevékenysége olyan számítógépes munkafolyamat, amely alapján megállapítható, hogy a versenyzők az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott, elvárható gyakorlati tudással, készségekkel, képességekkel és kompetenciákkal rendelkeznek. A versenyzőket a gyakorlati munkájuk végzése közben kérdésekkel, más módon megzavarni nem szabad. (6) A döntő írásbeli és/vagy szóbeli része, vizsgatevékenysége: a versenybizottság a versenyző szakmai tudásáról a szakmai és vizsgakövetelményekhez rendelt írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységeihez tartozó kérdésekre adott írásbeli és/vagy szóbeli felelet alapján győződik meg. (7) A versenybizottság tagjai a versenyzők munkáját, munkavégzését folyamatosan ellenőrzik és értékelik, figyelembe véve annak szakszerűségét és a gyakorlati feladatmegoldás önállóságát. Az írásbeli és/vagy szóbeli feleletek értékelése a megadott szempontok/az értékelő lapon feltüntetett szempontok, illetve kompetenciák alapján történik. (8) A versenybizottság minden versenynap végén, a helyszínen, a megadott értékelési útmutató alapján külön értékeli a gyakorlati, ill. egyéb versenymunkákat, továbbá az írásbeli és/vagy szóbeli feleleteket. A versenybizottság a versenymunkát folytatásra, javításra nem adhatja vissza a versenyzőnek. A versenyzők napi teljesítményét a pontozólapon a kódszámuknak megfelelően kell rögzíteni. (9) A verseny befejezését követően külön kell összesíteni a versenyzők írásbeli, gyakorlati, és a szóbeli eredményét, illetve a szakképesítésre meghatározott versenyrészekben feltüntetett 12/34

13 feladatok súlyszázalékának megfelelően számított eredményeket. Az így kialakult sorrendet követően lehet felbontani a versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó borítékot A gyakorlati verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok: (1) A szakképesítések versenyét a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján kell megszervezni, különös figyelemmel az alábbiakra: A gyakorlati verseny helyét, a munkahelyet a döntőt rendező intézmény igazgatója az NSZFH-vel kötött előzetes megállapodás alapján jelöli ki. A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni, amelyet a versenyt rendező iskola munkavédelmi felelősének ellenőrző bejárása alapján készített jegyzőkönyv munkavédelmi szempontból balesetmentesnek és biztonságosnak minősített. A gyakorlati versenyt akkor lehet megkezdeni, ha a versenybizottság elnöke és tagjai is meggyőződtek a gyakorlati versenyfeladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi beleértve a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi feltételek meglétéről. A versenyt a versenybizottság elnöke indíthatja el a versenybizottság tagjai, a rendező intézmény igazgatója vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelős vezetője vagy megbízottja, a munka-védelmi felelős és a felügyelő tanárok (gyakorlati oktatók) jelenlétében. (2) A gyakorlati versenyrészt nem lehet megkezdeni, ha a versenyfeladat az ellenőrzést végzők (versenybizottság, munkavédelmi felelős stb.) megállapítása szerint csak baleseti kockázat árán lenne teljesíthető. (3) Nem iskolai környezetben végrehajtott gyakorlati versenyrész esetén a területet felügyelő illetékes munkavédelmi előadó (vagy az általa írásban megbízott személy) jelenléte is szükséges. (4) A gyakorlati versenyek megkezdése előtt tájékoztatni kell a versenyzőket a gyakorlati verseny rendjéről, a munkaterületre és munkavégzésre vonatkozó kötelező munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi előírásokról. A tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a versenyzőkkel is alá kell íratni, majd a versenyt értékelő jegyzőkönyvhöz kell csatolni. (5) A tájékoztatásról és a jegyzőkönyv felvételéről a gyakorlati munkahely vezetőjének kell gondoskodnia. (6) A gyakorlati verseny teljes ideje alatt el kell látni a versenyzők felügyeletét. A felügyelet megszervezése és a folyamatos ellenőrzés a gyakorlati munkahely vezetőjének a feladata. 13/34

14 (7) A számítógép-kezelést tartalmazó gyakorlati versenyeknél, a versenyt rendező iskola hálózati rendszergazdája gondoskodik: a berendezések balesetmentes, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő működéséről, a verseny alatt az esetleges meghibásodások javításáról (cseregép, időbeszámítás stb.). (8) A versenyek előkészítését, szervezését versenycsoportonként/szakképesítésenként versenyfelelős végzi. Egy iskolában lebonyolított két vagy több döntő esetén a versenyt szakterületi összefogó versenyfelelős koordinálja. A versenyfelelősöket, a koordinátorokat az NSZFH illetékes főigazgató-helyettese bízza meg. (9) Ha a versenycsoport részletes versenyszabályzata másképpen nem rendelkezik, a gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges eszközöket, a döntőt rendező iskola biztosítja. 6. A versenyt rendező iskola (1) A verseny döntőjét az NSZFH-vel történő előzetes egyeztetés, majd a versenyrendezésre vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása után, a honlapon a VERSENYFELHÍVÁSBAN közzétett intézmény rendezi meg. (2) A rendező intézménnyel az NSZFH megbízási szerződést köt a verseny megrendezésére. A megbízási szerződés melléklete a költségterv, amely a versenyek lebonyolítására biztosított köz-ponti költségkeret jóváhagyását követően kerül egyeztetésre és elfogadásra a szerződő felek között. (3) A rendező intézmény vezetője: a versenyfelelőssel/koordinátorral való egyeztetés alapján írásban bízza meg a versenyben közreműködőket az adott feladatra, előkészítteti a döntő verseny helyszínét és a versenyhez szükséges eszközöket, a nyitóés záróünnepség helyét, biztosítja a verseny nyugodt, biztonságos körülményeit, a versenybizottság működésének zavartalan feltételeit, hitelesíti a verseny költségvetés-tervezetét, gondoskodik arról, hogy az iskola által készített meghívókon értelemszerűen az alábbiak szerepeljenek: A 2014/2015. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében, a... Szakközépiskola (neve, helység) rendezi, a... szakterületen / szakképesítésekben, a verseny támogatói (amennyiben vannak). 14/34

15 7. A versenybizottság (1) Versenybizottságot versenycsoportonként/szakképesítésenként kell létrehozni. A versenybizottság összetétele: elnök, két versenybizottsági tag. (2) A versenybizottság munkáját szakértők segítik. (3) A versenyeket 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól előírásaival összhangban, a jelen szabályzatban részletezett módon kell lebonyolítani. (4) A versenybizottság elnökét az NSZFH szakmai főigazgató-helyettese kéri fel elsősorban a szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék alapján. (5) A versenybizottság kamarai képviselőjét, a döntőt szervező iskola megkeresésére - a döntő helye szerinti - a szakképesítésért felelős területi gazdasági kamara elnöke bízza meg a döntőt szervező iskola javaslatára. (6) A versenybizottság - előzőben nem felsorolt tagjait az NSZFH szakmai főigazgatóhelyettese bízza meg, személyükre elsősorban a szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék alapján a versenykoordinátor tesz javaslatot. (6) A versenybizottság elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén írásban, a megbízólevelük visszaküldésével együtt legkésőbb a verseny időpontja előtt egy héttel értesítik az NSZFH szakmai főigazgató-helyettesét, aki új személyt kér fel a feladat ellátására. (7) A döntő versenyeket a jóváhagyott verseny-lebonyolítási szabályzat szerint kell megszervezni. (8) Az elnök váratlan akadályoztatása esetén értesíteni kell az NSZFH-t, a továbbiakban annak intézkedése szerint kell eljárni. (9) A versenybizottság elnöke felelős a versenyek tisztaságáért, a versenybizottság munkájának meg-szervezéséért, az értékelés irányításáért. (10) Az elnök feladatai: Irányítja a versenybizottság munkáját, jóváhagyja a döntő versenyrészeinek feladatait/tételeit, a versenyek egyes részeinek megkezdése előtt előkészítő megbeszélést tart, ahol meghatározza a versenybizottság tagjainak feladatát, a versenyfelelős tájékoztatása alapján ellenőrzi a verseny előkészítését, a verseny megkezdése előtt közvetlenül is ellenőrzi az egészség- és munkavédelmi szem-pontból biztonságos versenykörülmények és a szükséges szakmai feltételek meglétét, ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát, részvételük jogosságát, 15/34

16 gondoskodik a titkosítást biztosító nevezési számok kihúzásáról, azok megfelelő elzárásáról, tájékoztatja a versenyzőket a verseny lebonyolításának módjáról, a versenyfeladatok megoldásával kapcsolatos formai tudnivalókról, áttekinti az írásbeli feladatok javítását, indokolt esetben javaslatot tesz a versenybizottságnak azok megváltoztatására, ügyel arra, hogy a gyakorlati versenyrész megkezdése előtt a versenyzők munkavédelmi oktatásban részesüljenek, és azt aláírásukkal igazolják, a szóbeli versenyrészen, a versenyfeladatok szóbeli verseny tevékenységén a versenybizottság tagjaival együtt értékeli a feleleteket, a verseny befejezésekor záró megbeszélést tart, ahol értékeli a verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a versenyzők eredményeit és a verseny szakmai színvonalát; közreműködik a versenyzőknek adandó jutalmak elosztásában, az okmányok előkészítésében, a díjak kiosztásában, jóváhagyja, és aláírásával hitelesíti a verseny jegyzőkönyvét, a VERSENYFELHÍVÁS értelmében vizsgamentességi javaslatok igazolásait aláírásával hitelesíti. (11) A versenybizottság tagjai az elnök által kijelölt feladatokat látnak el a versenylebonyolítási szabályzat szerint. (12) A versenyfeladatokat (vagy részfeladatokat) a javításban közreműködők aláírásukkal látják el. 8. A versenyzők teljesítményének értékelése (1) Az értékelés módját a szakmai sajátosságoknak megfelelően a szakterületi versenyszabályzatok tartalmazzák. (2) A versenyzők teljesítményének végső értékelését - ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik - az elődöntőn és a döntőn elért eredmények alapján kell meghatározni, az alábbiak szerint: a versenyrészek teljesítményét az elődöntő és a döntő versenyfeladataira adott pontszámok %-os értékelésével kell meghatározni, kivéve, ha a szakképesítésre vonatkozó versenyszabályzat másképp rendelkezik, a versenyrészek eredményét (százalékát) a versenyrészben meghatározott versenyfeladatokra megadott súlyszázalékok figyelembevételével a szakterületi versenyszabályzatban ismertetett módon kell meghatározni, 16/34

17 az összesített eredményt a versenyzők valamennyi versenyrészre százalékban megadott súlyarányos összegzésével kell meghatározni. (3) A versenybizottság az elért eredmények (pontszámok, százalékok) alapján állapítja meg a helyezések sorrendjét. Azonos pontszám esetén a versenybizottság a döntő gyakorlati versenyrészek összeredménye alapján dönti el a helyezési sorrendet, kivéve, ha a szakterületi versenyszabályzat eltérően rendelkezik. (4) A Versenybizottság az Igazolás kiállításával értesíti a versenyző iskoláját a versenyző által elért vizsgarész(ek) alóli mentesülésről. A szakképesítő bizonyítványt az Igazoláson szereplő vizsgarész(ek) beszámításával a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság adja ki a rendes vizsga megtartásakor. Azok a döntőbe jutott és azon részt vevő versenyzők, akik a szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai vizsgafeladatait teljesítették, és a szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át megszerezték, jeles osztályzatot kapnak és az adott versenyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesülnek a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 5. (5) bekezdése szerint. Az 5. (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. (5) A döntő versenyek eredményeinek kihirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor. (6) Valamennyi, a döntőn részt vevő tanuló "Emléklap"-ot kap. (7) A verseny I II III. helyezett tanulója az elismerő "Oklevél" mellett jutalomban is részesül. A versenybizottság dönt az egyéb jutalmak szétosztásáról. (8) Egyes szakterületeken (CAD/CAM informatikus) a legjobb versenyzők nemzetközi érvényességű cégképesítést (Autodesk) kaphatnak. 9. A verseny jegyzőkönyve A központi szervezésű elődöntő és döntő versenyekről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. (1) A jegyzőkönyv tartalmazza: a verseny megnevezését, a verseny helyét és időpontját, a versenybizottság tagjainak nevét, a versenyen részt vevő tanulók számát, a versenyre behívott tanulók adatait (az esetleges távolmaradók nevének és iskolájának megnevezésével), az elnök, illetve a versenybizottsági tagok értékelését a verseny feltételeiről, az előírások betartásáról, a szakmai színvonalról, a versenyzők részletes eredményeit, táblázatos formában, 17/34

18 a versenyzők teljesítménye alapján kapott mentesüléseket, részletezve, az összes pontszám alapján számított: o átlag teljesítés pontszámát és %-os arányát, o a maximális teljesítés pontszámát és %-os arányát, o a minimális teljesítés pontszámát és %-os arányát, a jegyzőkönyvet és a pontozólapot a versenybizottság elnöke és a versenyfelelős aláírásával hitelesíti. (2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell: a versenybizottság elnöke által hitelesített gyakorlati és szóbeli feladatokat, a versenyzőknek kiadott igazolások másolatát, amelyen az eredeti példány átvételét a versenyzők aláírásukkal igazolnak, a gyakorlati verseny megkezdése előtti munka és tűzvédelmi tájékoztatásról készült, és a versenyzőkkel is aláíratott jegyzőkönyvet, 10. Záró rendelkezések (1) A versenyfelelős az elődöntő és a döntő verseny befejezése után a verseny dokumentumait (feladatlapok, dolgozatok, értékelő lapok stb.), iratait leadja versenykoordinátornak, aki gondoskodik az irattárazásról. (2) A verseny jegyzőkönyvét és a tanulóknak kiadott igazolások összesített listájának egy példányát, az igazolások másolatait az NSZFH irattárában kell elhelyezni. A verseny jegyzőkönyvét három évig, a versennyel kapcsolatos többi anyagot, iratot egy évig meg kell őrizni, utána selejtezhető. Az igazolások másolatai nem selejtezhetők. (3) Az elődöntőkről készített jegyzőkönyveket a versenyzők iskolájában kell egy évig megőrizni, utána selejtezhetők. Ezeket a jegyzőkönyveket szükség esetén az értékelő bizottság/versenybizottság bekérheti. (4) Az iskolák, illetve a nevezett versenyzők tudomásul veszik, hogy a nevezéssel alávetik magukat a VERSENYFELHÍVÁS-nak illetve a versenyszabályzatnak és ennek értelmében azok ellen kifogást nem emelhetnek. (5) Az NSZFH csak a jelen szabályzatában ismertetett módon megküldött nevezéseket fogadja el. (6) A döntő versenyeken részt vevő tanulók szállás- és utazási költségei a küldő iskolát terhelik. (7) A versenyszabályzatban nem szabályozott esetekben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásai érvényesek. 18/34

19 (8) A teljes vagy részleges szakmai vizsga alóli mentesülést a versenybizottságok által kiadott IGAZOLÁS alapján a versenyzők iskolájában kell érvényesíteni. (9) A versenyek indításakor és a versenyek folyamán adódó rendkívüli helyzetben az NSZFH illetékes főigazgató-helyettesének, akadályoztatása esetén megbízottjának van intézkedési joga, aki írásban (telefaxon vagy en) is megküldi intézkedését a versenyfelelősnek. Ebben az esetben az intézkedéssel érintett verseny felelőse jegyzőkönyvet készít, amelyet a versenyt rendező oktatási intézmény igazgatója hitelesít. 11. Informatikai eszközöket használó versenyek előkészítése és lebonyolítása Tárgyi feltételek Jogszabályi előírások: a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, az 50/1999. (XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A számítógépes környezetben szervezett: Írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységet a vizsgázó a versenyszervező iskola által a rendelkezésére bocsátott külön asztali számítógépen végzi. Versenyzőt beosztani a teremben lévő és a vizsgára alkalmas teljes értékű számítógépek legfeljebb 90%-ához lehet. A versenyszervező iskola a versenyre használatba adott számítógépek konfigurációs adatait és szoftverkörnyezetét, a versenytermet legkésőbb a verseny megkezdése előtt a versenyzővel megismerteti. Az asztal használható felülete a billentyűzet által elfoglalt, valamint az egér szabad mozgatásához szükséges 40*30 cm-es felületen kívül kézírásra alkalmas minimum 0,3 négyzetméter, a felület sima kemény, kézírásra alkalmas, tiszta, a versenyfeladattal bárhogyan össze-függő információt nem tartalmaz. 19/34

20 Az asztal stabil, nem billeg, nem nyikorog, a versenyző kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az egyes munkahelyek elrendezéséből, illetve az egyes munkahelyek közé elhelyezett takarólapok következtében valamennyi saját helyén ülő versenyző számára más vizsgázók monitorja teljes egészében takarásban van. A tárgyak úgy legyenek elhelyezve, hogy a felügyelő a versenyzők zavarása nélkül ellenőrizheti a tevékenységüket. A szék támlás, stabil (nem billegő), könnyen és csendesen mozgatható, magassága igazodik az asztal magasságához. A monitorok elhelyezése olyan legyen, hogy a szomszédos monitorra a fej jelentős elfordítása nélkül ne lehessen rálátni. (Megfelelőnek tűnik, ha kisebb, mint 20 fokos szög alatt lát-szik, vagy legalább 1,5 méter távolságban van.) A versenyhelyek száma a terem befogadóképességéig növelhető a szomszédos monitorkép kitakarásával. Ez megoldható paravánnal, vagy a monitorra helyezett fülekkel. Utóbbi esetben a szomszédos diákok közötti papír alapú kommunikáció megakadályozására különös figyelmet kell fordítani. A terem berendezésének, illetve később az ültetési rend kialakításának fontos szempontja legyen, hogy a vizsgázók várható mozgása (mellékhelyiség megközelítése) ne zavarja a többiek munkáját. A környezet: A gépteremben étkezni nem lehet, enni- és innivaló a terembe nem vihető be! Az innivalót a folyosón, praktikusan a folyosófelügyelő asztalnál lehet biztosítani. A számítógépes versenykörnyezet kialakítása nagy gondosságot és odafigyelést igényel. Nem elegendő a számítógépek fizikai biztosítása, azok megfelelő működését is garantálni kell. A teremben a vizsgázók létszámán felül tartalék gépeket kell biztosítani. A megfelelő működés biztosítása érdekében a versenykörnyezetet kellő időben elő kell készíteni. A gépeket javasolt hasonló feladatok megoldásával tesztelni, mert e nélkül nehezen deríthető ki, hogy minden szükséges szoftverkomponens jól működik. Minden gépen azonosra kell állítani a rendszeridőt. A verseny ideje alatt a gépekről nem lehet elérhető egyetlen olyan állomány sem, amely nem tartozik a telepített programokhoz, és a várható feladatok megoldását segítheti. 20/34

21 A fenti eszközök használatát lehetővé tevő operációs rendszer és kiegészítő szoftverek (pl. vírusirtó stb.). 21/34

22 11.2. Az üzembiztonság (1) A versenyen alkalmazott gépek kiválasztásánál lényeges szempont az üzembiztos működés. (2) Az üzembiztonságot befolyásolja az elektromos hálózat működése is. Ha gyakran előfordul hosszabb-rövidebb áramkimaradás, akkor célszerű előzetesen tájékozódni arról, hogy előreláthatólag terveznek-e ilyet a verseny időpontjában. Különösen figyelemmel kell lenni azokra az eszközökre, amelyek a versenyterem, vagy a szerverek áramellátását veszélyeztetik. Ha valamelyik eredetileg kiválasztott számítógép működése a verseny előtti időszakban bizonytalan, akkor javasolt azt a versenyből kivonni Lebonyolítás (1) A verseny előkészítése: A versenyen meg kell szüntetni a hálózati kapcsolatot a vizsgán részt vevő számítógépek között. A versenyzők számára papíron készíteni kell egy leírást, amely a gép használatával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazza. Ez tartalmazza a bejelentkezés módját, a feladatok megoldásához biztosított szoftverek körét, a feladatbeadással kapcsolatos teendőket. (2) A versenynapot/versenyt közvetlenül megelőző teendők: a gépek helyreállítása (partíciók visszatöltése), az Internet elérésének biztosítása a versenygépeken, a gépek közötti kommunikáció megakadályozása, rendszeridők beállítása/ellenőrzése, versenyszabályzatban előírt szoftverek hibátlan működésének ellenőrzése. (3) A felügyelő speciális teendői a verseny közben Felügyeli a munkavégzés folyamatát, A diákok panasza esetén a bejelentés időpontját bejegyzi a versenyjegyzőkönyvbe, egyidejűleg a folyosófelügyelő útján értesíti a rendszergazdát. A hibaelhárítás kezdetének és befejezésének időpontját és a hiba okát (ideértendő a felhasználói hiba tényének megállapítása is!), az elvégzett tevékenység rövid leírását szintén feljegyzi a versenyjegyzőkönyvbe. A termet elhagyó diákok esetében a szokásos módon regisztrálja a terem elhagyásának, illetve a munka újrakezdésének időpontját, valamint a feladat beadásának időpontját. 22/34

23 11.4. Archiválás (1) A verseny zárását követően a felügyelő tanár ellenőrzi, hogy a merevlemezen azok a fájlok szerepelnek-e, amelyet a vizsgázó a borítólapon feltüntetett. Engedélyt ad a gép kikapcsolására. A versennyel kapcsolatos dokumentumokat leadja. (2) A rendszergazda a lemezek tartalmát legalább egy példányban egyszer írható adathordozóra írja (CD-R vagy DVD-R) úgy, hogy valamennyi fájl az eredeti lezárás időpontját mutassa. (3) Az archivált anyagok jóságának (megnyithatóság, másolhatóság, nyomtathatóság) ellenőrzése után a gépek merevlemeze törölhető. Az iskola az adathordozót, bélyegző lenyomatával ellátott borítékban lezárva és biztonságos helyre elzárva tárolja az esetleges későbbi megtekintések céljából. 23/34

24 SZAKTERÜLETI VERSENYSZABÁLYZAT 24/34

25 I. Meghirdetett szakképesítések 7. Informatika szakmacsoport/xiii. Informatikai ágazat Sorszá m Szakképesítés CAD-CAM informatikus* CAD-CAM informatikus Informatikai rendszergazda** Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető IT biztonságtechnikus Webmester Szoftverfejlesztő*** Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő Nevezési feltételek A versenyeket az NSZFH szervezi és bonyolítja. A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben iskolai rendszerű, nappali tagozatos képzésben végzi tanulmányait és végzős tanuló. *A CAD/CAM informatikus versenyre nevezhetnek azok az érettségivel rendelkező, CAD-CAM informatikus utolsó szakképzési évfolyamon tanulók, akik beszámítással egy éves képzésben vesznek részt. Ezen szakmákban döntőbe jutott versenyzők nem kaphatnak vizsgamentességet szakképesítésük moduljaiból! **Az Informatikai rendszergazda versenyre nevezhetnek azok az érettségivel rendelkező, Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető vagy IT biztonság technikus vagy Webmester szakképesítések utolsó szakképzési évfolyamon tanulók, akik beszámítással egy éves képzésben vesznek részt. Ezen 25/34

26 szakmákban döntőbe jutott versenyzők nem kaphatnak vizsgamentességet szakképesítésük moduljaiból! ***A Szoftverfejlesztő versenyre nevezhetnek azok az érettségivel rendelkező, Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő és Szoftverfejlesztő utolsó szakképzési évfolyamon tanulók, akik beszámítással egy éves képzésben vesznek részt. Ezen szakmákban döntőbe jutott versenyzők nem kaphatnak vizsgamentességet szakképesítésük moduljaiból! A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben kiadott OKJ szerinti szakképesítés vizsgarészéhez rendelt versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át elérte, 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 7. (3) bekezdése szerint az adott versenyrésznek megfelelő vizsgarész letétele alól mentesül, és az adott vizsgarészből teljesítményét a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni. A fent meghirdetett, 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben kiadott OKJ szerinti szakképesítésekben [1-3] 2014/2015-ös tanévben végzős versenyzők eredményéről a Versenybizottság Igazolást ad ki, amelynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló eredményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványt. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján ( keresztül lehet nevezni. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé ( 26/34

27 II. A versenyek részei (1) Elődöntő Az elődöntőn írásbeli versenytevékenység keretében központi versenyfeladat megoldására kerül sor, amely az informatikai ágazati képzési idő szakmai modulok tananyagát tartalmazza. Valamennyi versenycsoportban az elődöntő megoldása Web-es felületen, az NSZFH eteszt rendszerén keresztül történik. Az elődöntőn a XIII. Informatika ágazat közös moduljaira épülő online tesztfeladatokat kell megoldani. Az elődöntő eredményeinek megtekintése a versenyt követő napon 8-12 óra között lehetséges. Az elődöntő komplex feladat témakörei, időtartamai, pontszámai Témakörök Idő (perc) Pont Információtechnológiai alapok A központilag összeállított kérdések a számú Információtechnológiai alapok modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés) A központilag összeállított kérdések a Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. Összesen: 150 pont Megjegyzés: Az elődöntőben szerzett pontokat a versenyzők nem viszik tovább a döntőbe! 27/34

28 (2) Döntő CAD-CAM informatikus ( CAD-CAM informatikus) Gyakorlati versenyrész A gyakorlati verseny során az SZVK-ban meghatározott szakmai követelménymodul vizsgarészeihez rendelt témaköreihez szorosan kapcsolódó feladatok megoldására kerül sor. Vizsgatevékenység Idő (perc) Súly Pont A) Záródolgozat elkészítése és bemutatása % 100 B) CAD szoftver használata % 100 C) CNC program készítése % 100 D) CNC gépkezelés % 100 Záródolgozat elkészítése és bemutatása: A versenyzőnek hoznia kell a döntőbe az elkészített záródolgozatát nyomtatott és elektronikus formában is. A gyakorlati vizsga A) pontjának megfelelően a döntőn be kell mutatnia (meg kell védenie) a záródolgozatát. A tartalmi követelményt az SZVK tartalmazza, mely röviden itt is olvasható: Az OKJ vizsgát megelőzően komplett CAD és CAM dokumentációt kell záródolgozatként elkészíteni, mely felöleli a szakmai tantárgyakban tanult szakmai tartalmakat egy önállóan elkészített összetett feladatban. A feladatot a képző intézmény adja ki legkésőbb 8 héttel a záróvizsga előtt. A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket. Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat. 28/34

29 Szóbeli versenyrész A szóbeli verseny során az SZVK-ban meghatározott szakmai követelménymodul vizsgarészeihez rendelt szóbeli vizsgatevékenység témaköreihez szorosan kapcsolódó kérdések megválaszolására kerül sor. A versenybizottság a szóbeli versenyrészen a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, szakmai gondolkodását és elemző képességét, kompetenciáit is értékeli, a szóbeli versenyrész kérdéshez tartozó értékelőlapon Vizsgatevékenység Idő (perc) Súly Pont Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre % 100 Összesen: 500 pont A verseny értékelése A versenytevékenységeket adott pontszámok alapján %-osan kell meghatározni a tanulók teljesítményét, és az egyes feladatrészek %-os beszámítása a szakképesítésre adott szakmai és vizsgakövetelmény szerint kerül kialakításra. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért összesített százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a sorrendet. A szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdése szerint, ( (3) Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni. ) ha a döntőn a szakmai és vizsgakövetelménybe foglalt vizsgafeladatok valamelyikéből legalább 4-es osztályzatot érnek el, az adott vizsgafeladatból vagy valamennyi vizsgafeladat legalább 4-es osztályzatú teljesítése esetén a teljes vizsga alól mentesülnek, továbbá a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét esetükben jelesnek (5) kell tekinteni. A versenyző eredményéről a Versenybizottság Igazolást ad ki, melynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló eredményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványt. 29/34

30 Informatikai rendszergazda ( Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, IT biztonságtechnikus, Webmester) Írásbeli versenyrész Az írásbeli verseny során az SZVK-ban meghatározott szakmai követelménymodul vizsgarészeihez rendelt témaköreihez szorosan kapcsolódó feladatok megoldására kerül sor. Vizsgatevékenység Idő (perc) Súly Pont A) Információtechnológiai alapok 25 5 % 25 B) Hálózatok % 50 Gyakorlati versenyrész A gyakorlati verseny során az SZVK-ban meghatározott szakmai követelménymodul vizsgarészeihez rendelt témaköreihez szorosan kapcsolódó feladatok megoldására kerül sor. Vizsgatevékenység Idő (perc) Súly Pont A) Hálózatok konfigurálása % 100 B) Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése % 100 C) Adatbázis-kezelés 30 5 % 25 D) Weblapkészítés, programozás % 100 Szóbeli versenyrész A szóbeli verseny során az SZVK-ban meghatározott szakmai követelménymodul vizsgarészeihez rendelt szóbeli vizsgatevékenység témaköreihez szorosan kapcsolódó kérdések megválaszolására kerül sor. A versenybizottság a szóbeli versenyrészen a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, szakmai gondolkodását és elemző képességét, kompetenciáit is értékeli, a szóbeli versenyrész kérdéshez tartozó értékelőlapon. Vizsgatevékenység Idő (perc) Súly Pont Hálózatok, munkaszervezés % 100 Összesen: 500 pont 30/34

31 A verseny értékelése A versenytevékenységeket adott pontszámok alapján %-osan kell meghatározni a tanulók teljesítményét, és az egyes feladatrészek %-os beszámítása a szakképesítésre adott szakmai és vizsgakövetelmény szerint kerül kialakításra. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért összesített százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a sorrendet. A szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdése szerint, ( (3) Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni. ) ha a döntőn a szakmai és vizsgakövetelménybe foglalt vizsgafeladatok valamelyikéből legalább 4-es osztályzatot érnek el, az adott vizsgafeladatból vagy valamennyi vizsgafeladat legalább 4-es osztályzatú teljesítése esetén a teljes vizsga alól mentesülnek, továbbá a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét esetükben jelesnek (5) kell tekinteni. A versenyző eredményéről a Versenybizottság Igazolást ad ki, melynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló eredményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványt. 31/34

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Rendészeti alapismeretek

Rendészeti alapismeretek Tájékoztató a Rendészeti alapismeretek kétszintű érettségi vizsga II-III. írásbeli vizsgarészének előkészítéséhez és lebonyolításához az iskolai rendszergazdáknak és a felügyelő tanároknak Tárgyi feltételek

Részletesebben

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2013/2014 NMH SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG Összeállította:

Részletesebben

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint

Részletesebben

NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft.

NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai verseny 2011/2012 1 Összeállították: Apostol Attila Dranka Róbert Dr. Sipos Jenő Végh István Szakmai vezető: Apostol

Részletesebben

NGM Közlemény. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00)

NGM Közlemény. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00) NGM Közlemény a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 2012/2013-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről A számviteli

Részletesebben

SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2011/2012 NMH SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG Összeállították: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna koordinálásával

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2015-2016. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Dr.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2009/2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállították: Nádráné Tóth Borbála osztályvezető

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALA- MINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV)

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: 2014.10.20 2014. HÉ 53. szám EMMI felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító : 31 481 01

Részletesebben

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA Összeállította: Pomázi Zsóka versenyfelelős TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 3 1. Bevezetés 4 2. A tanulmányi versenyek célja 4 3. A verseny meghirdetése,

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV) 2015/2016.

Részletesebben

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV) 2014/2015.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre hatályos: 2013.12.16 - z Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakképzésről szóló

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2009/2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 1 Összeállították: Nádráné Tóth Borbála

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE VONATKOZÓAN Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont

INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2016-2017. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Gyetvai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2013-2014. NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Összeállították:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Érettségi vizsga május-június

Érettségi vizsga május-június Érettségi vizsga 2015. május-június www.oh.gov.hu 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 40/2002. (V. 24.) OM rendelet korábbi feladatlapok, javítási útmutatók, idegen nyelvekhez letölthető hanganyag 100/1997.

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE VONATKOZÓAN Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2014-2015. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: dr.

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2010-2011. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállították: Nádráné

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2011-2012. NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Összeállították:

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Közlemény januárjától 2016 decemberéig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza:

Közlemény januárjától 2016 decemberéig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza: Közlemény a Földművelésügyi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák bejelentéséről és a központi írásbeli tételek kiadási rendjéről A Földművelésügyi

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2025-06 Számítástechnikai feladatok 7. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (60 perc) 2009.

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

Az xx. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 2. Szakképesítés

Részletesebben

Közlemény januárjától 2017 márciusáig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza:

Közlemény januárjától 2017 márciusáig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza: Közlemény a Földművelésügyi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák bejelentéséről és a központi írásbeli tételek kiadási rendjéről A Földművelésügyi

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! Iktató szám: KP-03757-1/2016. Valamennyi, Lovász szakképzést folytató iskola Igazgatójának Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! A Földművelésügyi Minisztérium felhívása alapján a 2015/2016. tanévben

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

A 16. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 16. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 16. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2270-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A szakmai vizsgák ellenőrzése. Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály

A szakmai vizsgák ellenőrzése. Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály A szakmai vizsgák ellenőrzése Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály A TÁMOP 2.2.1/08/1 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése projekt egyik eredménye A SZAKMAI VIZSGAELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben