VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE VONATKOZÓAN Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013

2 A korábbi SZKTV, OSZTV szakmai versenyek tapasztalatait felhasználva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi célokat kívánja megvalósítani: A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek széles körű bemutatása. A végzős tanulók és az iskoláik szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak. A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása. A szakképző iskolák minőségi nevelő-oktató munkájának értékelése, a kiemelkedő tevékenység elismerésének biztosítása. A fizikai szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése. Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erősítése. A pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése. A verseny keretében a gazdálkodó szervezetekkel és a szakmai, érdekképviseleti szervezetekkel a tényleges kapcsolattartás erősítése. Életszerű, gyakorlatorientált, komplex versenyfeladatok megoldásán keresztül a versenyzők szakmai felkészültségének mérése. Ösztönözése és biztosítása a versenyeket támogató cégek bekapcsolódásának a versenyeztetés folyamatába, s az abban való aktív részvételbe. A hazai szakmai versenyeknek a nemzetközi versenyek rendszeréhez történő kapcsolódása. A versennyel a fiatalok szakmák iránti érdeklődésének felkeltése, szakmai önbecsülésének és versenyszellemének növelése. A versenyekre meghirdetett szakképesítések piacképességének, a szakképzés strukturális átalakulásának elősegítése, a szakképzésben részt vevők számának növelése, a változások tendenciáinak a figyelembevétele, valamint a keresett és hiányszakmák prioritásának biztosítása. A verseny tisztaságának biztosítása az elődöntők azonos időben és feltételekkel történő lebonyolításával, egyértelmű feladatmeghatározással, a versenydolgozatok egységes, a szubjektív értékelést minimalizáló, hibátlan javítókulccsal történő javításával, valamint egységes pontozással. A verseny lebonyolításakor a pártatlanság és az esélyegyenlőség maximális érvényesítése a nyilvánosság biztosítása. Az elődöntőket követő előválogatók megszervezésének biztosítása, hogy a legfelkészültebb diákok kerülhessenek a versenyek döntőjébe. A kamara hálózatszerű működése biztosítja, hogy valamennyi megyeszékhelyen országosan egységes feltételek mellett történjen meg a versenyek elődöntőinek a lebonyolítása. 2

3 I. BEVEZETÉS 1. Az általános versenyszabályzat a szakmai tanulmányi versenyek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos, valamennyi szakterületen érvényes előírásokat tartalmazza. A szakterületekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével készült el a szakmai verseny szabályzata, mely kizárólag a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett versenyekre érvényes. 2. A szakmai tanulmányi versenyeket a versenyszabályzat szerint, a versenyfelhívás, a munkavédelemről szóló, többször módosított évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM-rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló, 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet (vizsgaszabályzat) előírásaival összhangban kell lebonyolítani. 3. A verseny során a tanulóknak a képzés megkezdésekor hatályos (és a versenyre történő jelentkezéskor megadott) Szakmai és Vizsgakövetelményekben (SZVK) és a szakképesítésenkénti versenyszabályzatban megfogalmazott feltételek alapján kell felkészültségükről számot adni. II. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, FORMÁI ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA 1. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) meghirdetése hivatalosan a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és a honlapon jelenik meg, amely tartalmazza a versenyek pontos helyét és időpontját. A versennyel kapcsolatban meghirdetésre kerül: - a versenyen érintett szakképesítések megnevezése, valamint, hogy mely Szakmai és Vizsgakövetelmény(ek) alapján kerül az adott szakmában a szakmai verseny megrendezésre, - a versenyek fordulói, - az elődöntő és a döntő helye, időpontja. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (továbbiakban együtt: szakmai verseny) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szervezi és irányítja. A szakmai verseny feladatai az adott szakképesítés elméleti és gyakorlati ismeretanyagára épülnek. A szakmai verseny központi elődöntőből, előválogatóból és döntőből áll. 2. A szakmai versenyeken kizárólag a meghirdetett, szakirányokban tanuló, szakmai vizsga előtt álló, végzős nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, akik iskolai rendszerben folytatják tanulmányaikat. OSZTV Érettségihez vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképzésben részt vevő versenyzők számára szervezett az OSZTV komplex verseny, mely az adott szakképesítés szakmai ismereteire, készségeire és kompetenciáira épül, a versenyfelhívásban közzétett Szakmai és Vizsgakövetelmény figyelembevételével. (Amennyiben a szakképesítés Szakmai és Vizsgakövetelményében meghatározott vizsgarész(ek) nem teljesíthető(k) a versenytevékenységeken, a szakképesítésenkénti versenyszabályzat az irányadó). 3

4 SZKTV Szakiskolai képzésben részt vevő versenyzők számára szervezett az SZKTV, amely az adott szakképesítés szakmai ismereteire, készségeire és kompetenciáira épül, a versenyfelhívásban közzétett Szakmai és Vizsgakövetelmény(ek) alapján. (Amennyiben a szakképesítés Szakmai és Vizsgakövetelményében meghatározott vizsgarész(ek) nem teljesíthető(k) a versenytevékenységeken, a szakképesítésenkénti versenyszabályzat az irányadó). 3. A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja: a. A szakmai versenyre a tanulóknak az elméleti képzést biztosító iskola igazgatójánál kell jelentkezniük. Az elektronikusan történő jelentkezést követően kinyomtatott jelentkezési lapok a versenyző, a gazdálkodó szervezetnél gyakorlati képzésben tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló esetében a cég aláírásával, valamint az iskola igazgatójának aláírásával együtt fogadható el! b. A szakmai versenyre történő jelentkezés az elektronikus adatfelvitelt követően kinyomtatott és az a) pontban részletezett aláírásokkal az illetékes területi kamarához eljuttatva válik véglegessé. c. A jelentkezési lapokat postán vagy személyesen kell eljuttatni az illetékes területi kamarához. A jelentkezés a honlapon elektronikusan történik. A felületre történő belépéshez az illetékes területi kamarák nyújtanak segítséget. d. Jelentkezési határidő: január 3. A jelentkezési lapok területi kamarához történő megküldése a versenyszabályzat elfogadását is jelenti. 4. A szakmai versenyekre jelentkezett tanulóknak ha külön kiértesítés nem történik az előre meghirdetett időpontban kell a versenyek helyszínén megjelenniük. 5. A versenyzőknek a szakmai verseny alatt, annak minden szakaszában tilos minden olyan eszköz használata, amely alkalmas a meg nem engedett külső segítség igénybevételére, vagy alkalmas az egyes versenyzők közötti meg nem engedett kommunikációra, mások megzavarására. A versenyzők mobiltelefonjukat, illetve egyéb kommunikációs készülékeiket egyetlen versenyrészre sem vihetik magukkal, azokat a verseny megkezdése előtt kikapcsolt állapotban le kell adniuk az adott versenyrész, versenyfeladat felügyeletével megbízottnak. Azt a versenyzőt, aki bárki részéről meg nem engedett segítséget kap, a szakmai versenyen pontlevonással vagy akár kizárással sújthatja a szervező képviselője. Amennyiben az elődöntőkön megírt dolgozatok javítása során a szakmai verseny tisztaságának megsértésére vonatkozóan alapos gyanú merül fel és ez beigazolódik, az ugyanazon a helyszínen és időben versenydolgozatot író versenyzői csoport esetében, úgy minden érintett versenyző eltiltható a szakmai verseny folytatásától. III. A VERSENY FORDULÓI ÉS RÉSZEI 1. A szakmai versenyek fordulói: a. iskolai válogatók (iskolák által szervezett), b. országos elődöntők, c. országos előválogatók, d. országos döntők. 4

5 2. A szakmai versenyen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati és az interaktív versenytevékenységek az érvényben lévő SZVK szerinti vizsgarészhez hozzárendelt követelménymoduloknak felelnek meg. 3. A szakmai verseny feladatai a Szakmai és Vizsgakövetelmények figyelembevételével kerülnek meghatározásra. 4. A számítási feladatoknál a feladatok vagy feladatrészek megoldása csak akkor értékelhető, ha az összefüggésekbe a versenyző számszerűen behelyettesít. Nem fogadható el olyan megoldás, ahol az összefüggés után csak a végeredmény vagy kizárólag a végeredmény szerepel. 5. Az elődöntőn, az előválogatón és a döntőn a versenyzők központi feladatot kapnak. A verseny hangsúlyozottan gyakorlatorientált, az elméleti részeken is a versenyzők gyakorlatban alkalmazható tudását, teljesítményét méri. 6. Az iskolai válogató versenyeket az iskolák szervezik. Az elődöntők, az előválogatók és a döntők központi (MKIK) szervezésűek. Az elődöntő jellemzően írásbeli vizsgatevékenységnek, az előválogató és a döntő a gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységnek felel meg a szakképesítésenkénti szabályzatok figyelembevételével. 7. Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése: Az elődöntő versenyeken a szakképesítések többségében olyan írásbeli feladatok megoldására kerül sor, amelyek gyakorlatorientáltak. A központi elődöntő versenyek időpontja a versenyfelhívásban került meghatározásra. a. A központilag kiadott írásbeli versenydolgozatok megírása a területi kamaránál történik. A verseny tisztaságát, zavartalanságát az MKIK irányításával és ellenőrzésével a területi kamarák biztosítják. Területi Kamara neve Város Cím Irányítószám Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Kecskemét Árpád krt Iparkamara Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéscsaba Penza lkt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Miskolc Szentpáli u Iparkamara Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapest Krisztina krt Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged Párizsi krt Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székesfehérvár Hosszúsétatér Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Győr Szent István út 9021 Iparkamara 10/A. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Debrecen Petőfi tér Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Eger Faiskola út Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Szolnok Verseghy park Iparkamara Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Tatabánya Fő tér Iparkamara Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Salgótarján Alkotmány út 9/a. 3 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs Dr. Majorossy I u. 36. Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Budapest Váci u Kereskedelmi és Iparkamara Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Kaposvár Anna u. 6. I. em Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Nyíregyháza Széchenyi u Iparkamara Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szekszárd Arany J. u Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely Honvéd tér Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Veszprém Budapest út

6 Területi Kamara neve Város Cím Irányítószám Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszeg Petőfi u Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Sopron Deák tér Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros Latinovits Z. u Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa Ady Endre u b. A versenyfeladatok biztonságos őrzéséről, az elődöntő versenyek versenyszabályzatban előírt feltételeinek és lebonyolításának biztosításáról (titoktartás) a területi kamarák kötelesek gondoskodni. Az elődöntők lebonyolítása a. Az elődöntők írásbeli feladatait a versenyzők a területileg illetékes területi kamaránál (vagy az illetékes területi kamara által kijelölt helyszínen, ebben az esetben a területi kamara külön értesítést küld) oldják meg a versenyfelhívásban megjelölt időpontban. b. A kidolgozás ideje szakképesítéstől függően a feladatlapon feltüntetettnek megfelelő. c. Az írásbeli dolgozat megkezdése előtt a teremfelügyelő megállapítja a versenyzők személyazonosságát (adatlap kitöltése), és tájékoztatást ad a szakmai verseny szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről. Tájékoztatja a versenyzőket a kijavított és értékelt dolgozatok megtekinthetőségéről. d. A versenyzők a kódszámukat az azonosítási jegyzéken feljegyzik a nevük és az iskolájuk neve, címe mellett, majd a jegyzéket egy kisméretű borítékba helyezik, amelyet lezárva kell átadni a verseny felügyelőjének. A borítékon fel kell tüntetni a versenyzők kódszámát. Közölni kell a versenyzőkkel, hogy a borítékon lévő kódszámot a versenydolgozat minden oldalára fel kell írni, és azt a kijavított írásbeli dolgozat megtekintéséig a versenyző jegyezze meg, mivel a kijavított dolgozatok megtekintése csak e kódszám alapján lehetséges. Név és egyéb más azonosító nem kerülhet a feladatlapokra. A felügyelő a kódszám feltüntetését a beadáskor ellenőrzi. e. Egy teremben annyi versenyző helyezhető el, ahány számára a verseny tisztasága és a nyugodt versenylégkör biztosítható. f. Az elődöntő versenyek ideje alatt a teremben és a folyosón felügyeletet kell biztosítani. A felügyeletet ellátók az adott szakképesítés oktatására jogosító végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezhetnek. g. Az ültetési rendet a felügyelő a verseny megkezdése előtt jegyzőkönyvezi (a versenyzőket a kódszámukkal kell feltüntetni). Az ültetési rendet úgy kell kialakítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A jegyzőkönyvet és az ülésrendet a felügyelőknek alá kell írni. h. A felügyelő feladata annak megakadályozása, hogy a versenyzők meg nem engedett segédeszközöket használjanak, társaiktól vagy más személytől segítséget vegyenek igénybe. i. Ha a versenyzőnek a verseny ideje alatt el kell hagynia a termet, a felügyelőtől kér engedélyt, és a dolgozatát leadja a terem felügyelőjének. A felügyelő a távozás és a visszaérkezés idejét a dolgozatra és az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvre köteles rávezetni. Egyidejűleg csak egy versenyző hagyhatja el a termet. j. A versenyfeladatok kidolgozása az MKIK által meghatározott sorrendben és időpontban, országosan egységesen kezdhető meg. A versenyzőknek kidolgozott versenyfeladatokat a kidolgozásukra biztosított idő lejártakor, a következő versenyfeladat kiosztása előtt le kell adniuk a terem felügyelőjének. 6

7 k. A kidolgozott feladatlapokat a versenyzők a kódszámukkal ellátott borítékba helyezik, és átadják a felügyelőnek, aki ellenőrzi, hogy a versenyző a leadott dolgozatának minden oldalán feltüntette-e a kódszámát, majd a borítékot a versenyző előtt lezárja és rávezeti az átvétel időpontját, melyet jegyzőkönyvez is. l. A versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó kisméretű borítékokat, az elődöntő ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvét és a versenyfeladatokat tartalmazó borítékokat, szakképesítésenként (SZVK rendeletek szerint) csoportosítva együtt kell behelyezni egy közös borítékba, amelyet le kell zárni. A közös borítékon az alábbiak kell feltüntetni: Szakmai Verseny szakképesítés neve, SZVK kiadási rendelet száma, OKJ száma, 8. Az elődöntő versenyeredmények értékelése: területi kamara megnevezése, versenyzők létszáma A dolgozatok értékelése javítási útmutató alapján az MKIK-nál történik. A verseny írásbeli dolgozatait szakképesítésenként rangsorolják, melyről értékelő táblázat készül. A rangsorolásnál azonos esetén a beküldött kidolgozások formai szabályszerűsége, áttekinthetősége alapján dönt a versenybizottság, figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzat esetleges prioritásait. A versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó borítékot az MKIK csak a feladatok értékelése, az elért ok alapján megállapított eredmények és a helyezési sorrend táblázatba foglalása után bonthatja fel, a versenyzők azonosítása, nevesítése céljából. a. A versenyzők az értékelt munkáikat személyesen tekinthetik meg egy az MKIK által előre meghatározott napon (melyről tájékoztatást a területi kamarák adnak), előzetes időpont-egyeztetést követően a területi kereskedelmi és iparkamarák székhelyén. b. A versenyzői megtekintést követően a Versenybizottság mérlegeli és értékeli a versenyzők írásban tett észrevételeit, megállapítja a végleges helyezési sorrendet, és szakképesítésenként javaslatot tesz az előválogatóba behívható versenyzők számára. Az MKIK a honlapon keresztül értesíti az iskolákat és a résztvevőket az elődöntő eredményéről (okkal együtt) és az előválogatóba, majd ezt követően a döntőbe került versenyzők számáról. Az előválogatóba való behívás a honlapon keresztül és ben történik. Az országos döntőbe való behívás a honlap mellett ben és levélben is megtörténik. 9. Az előválogató és a döntő versenyek megrendezése és szervezése Az előválogató és az országos döntő központi feladatok teljesítéséből áll, figyelembe véve az adott szakképesítéshez rendelt Szakmai és Vizsgakövetelményt. A verseny döntőjébe az elődöntő és az előválogató eredményei alapján a versenybizottság szakképesítésenként a legjobb eredményt elérő versenyzőket hívja be. A szóbeli feleletekre a szakképesítés jellegének megfelelően a versenyfelelősök, szakértők által meghatározott időpontban (az előválogatón, döntőn), általában a gyakorlati versenynap végén kerül sor. Tartalmában a versenyzők a gyakorlati feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, de az adott Szakmai és Vizsgakövetelményben foglaltakhoz igazodó kérdésekre 7

8 adnak választ. A feleletekre a versenyzők felkészülési időt nem kapnak, a válaszadásra tanulónként et kell biztosítani. A központi elődöntő és az előválogató versenyek eredményét a versenyzők magukkal viszik a döntőbe. a. Az előválogató és a döntő megkezdése előtt a versenyzők új kódszámot húznak, és ezt új azonosítási jegyzéken a nevük és iskolájuk neve és címe mellett tüntetik fel a kódszámukat. A jegyzéket a kitöltést követően a versenyzőnek borítékba kell helyeznie és azonnal le kell zárni. A továbbiakban a versenyző azonosítására ez a kód szolgál. b. Az előválogató döntően olyan gyakorlati versenyfeladatokból áll, melyek megoldása a döntő helyszínén munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb okokból nem lehetséges, illetve nehezen megvalósítható, valamint alkalmas a versenyzők gyakorlati felkészültségének mérésére. A gyakorlati, szóbeli, írásbeli versenyfeladatokra (tételekre) a szakképesítés jellegének megfelelően a versenybizottság az SZVK, valamint a központi tételek alapján tesz javaslatot. c. Az előválogató és a döntő gyakorlati része, gyakorlati vizsgatevékenysége: olyan önállóan elkészíthető munkadarab vagy önállóan végzett munkafolyamat, amely alapján megállapítható, hogy a versenyzők az adott szakma Szakmai és Vizsgakövetelményében elvárható gyakorlati tudással, készségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek-e, a versenyfeladatot önállóan el tudják-e készíteni. d. Az előválogató és a döntő szóbeli része, szóbeli versenytevékenysége: a versenybizottság a versenyző szakmai elméleti tudásáról a gyakorlati versenyfeladat megoldásához közvetlenül kapcsolódó, illetve annak tudatos, logikai menetét alátámasztó, és az SZVK szakelméleti területeit a moduláris képzésnek megfelelő modulok szerint tartalmazó kérdésekre adott szóbeli felelet alapján győződik meg. e. Az előválogatón és a döntőn a versenybizottság a versenynap végén, a helyszínen a megadott szempontok és az értékelő lapon feltüntetett kompetenciák alapján különkülön értékeli a versenyzők gyakorlati, írásbeli, szóbeli teljesítményét. A versenybizottság a versenymunkát folytatásra, javításra nem adhatja vissza a versenyzőnek. A versenyzők napi teljesítményét a pontozólapon a kódszámuknak megfelelően kell rögzíteni. f. Az előválogató, döntő befejezését követően lehet felbontani a versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó borítékot. g. Az előválogató befejezését követően szakképesítésenként összesíteni kell a versenyzők elődöntőn és előválogatón elért eredményét és az összesített alapján kell szakképesítésenként meghatározni a döntőbe javasolt versenyzők számát a szakképesítésenkénti versenyszabályzatok figyelembevételével. h. A verseny befejezését követően szakképesítésenként összesíteni kell a versenyzők eredményét, illetve a szakképesítésre meghatározott versenyrészekben feltüntetett feladatok súlyszázalékának megfelelően számított eredményeket. Az összesített alapján megállapított sorrendet követően lehet felbontani a versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó borítékot. 10. A gyakorlati verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok: a. A gyakorlati verseny munkaterületét a házigazda iskola (iskolák) az MKIK-val kötött előzetes megállapodás alapján alakítja(ák) ki. A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni, amelyet a verseny házigazda iskolájának munkavédelmi felelőse ellenőrző bejárása alapján készített jegyzőkönyv munkavédelmi szempontból balesetmentesnek és biztonságosnak minősített. Ezt a versenyfelelősök ellenőrzik a saját területükre vonatkozóan. 8

9 b. A gyakorlati versenyt akkor lehet megkezdeni, ha a versenybizottság elnöke és tagjai, valamint a versenyfelelős is meggyőződtek a gyakorlati versenyfeladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi beleértve a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi feltételek meglétéről és dokumentáltságáról. c. A versenyt a versenybizottság elnöke indíthatja el a versenybizottság tagjai, házigazda intézmény igazgatója vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelős vezetője vagy megbízottja (amennyiben van), a munkavédelmi felelős és a felügyelő tanárok (gyakorlati oktatók) jelenlétében. d. A gyakorlati versenyt nem lehet megkezdeni, ha a versenyfeladat az ellenőrzést végzők (versenybizottság, versenyfelelős, munkavédelmi felelős stb.) megállapítása szerint csak baleseti kockázat árán teljesíthető. e. A gyakorlati verseny helyszínén és idején (a versenyzők munkájának értékelése alatt is) a területet felügyelő illetékes munkavédelmi előadó (vagy az általa írásban megbízott személy) jelenléte is szükséges. f. A gyakorlati versenyek megkezdése előtt tájékoztatni kell a versenyzőket a gyakorlati verseny rendjéről, a munkaterületre és munkavégzésre vonatkozó, kötelező munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi előírásokról. A tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a versenyzőkkel is alá kell íratni, majd a versenyt értékelő jegyzőkönyvhöz kell csatolni. g. A tájékoztatásról és a jegyzőkönyv felvételéről a versenyfelelősnek kell gondoskodnia. h. A gyakorlati verseny teljes ideje alatt a versenyzők felügyeletét a versenyfelelősnek és a házigazda iskolának (iskoláknak) kell ellátnia(uk). Külső segítség igénybevétele vagy erre utaló magatartás figyelmeztetéssel, pontlevonással, kizárással jár. i. A villamos energia felhasználásával működő gépek, eszközök, berendezések munkaés érintésvédelmi előírások betartását a házigazda iskola a helyszín képviselőjével együtt biztosítja. j. A versenyzők által hozott villamos energia felhasználásával működő gépek, eszközök csak a használatukhoz szükséges érvényes tanúsítványok bemutatását követően használhatók. k. Az előválogató, illetve a döntő versenyen a versenyzők által elkészített gyakorlati munkadarabok az értékelés befejezését követően megtekinthetőek. 11. Az üzembiztonság a. A szakmai versenyen alkalmazott gépek kiválasztásánál azok üzembiztos működése a fő szempont. b. Az üzembiztosságot befolyásolja az elektromos hálózat működése is. Tájékozódni kell arról, hogy terveznek-e áramszünetet a verseny időpontjában. c. Ha valamelyik gép, berendezés, eszköz működése a verseny előtti időszakban bizonytalan, akkor javasolt azt a versenyből kivonni. 9

10 IV. A JEGYZŐ 1. A versenyekkel kapcsolatos előkészítő, szervező és jegyzői tevékenységet az MKIK által megbízott versenyfelelős végzi. a. Előkészíti az eredményhirdetést (nyomtatott eredménylisták, igazolások, oklevelek, emléklapok, jutalmak stb.). A számítógéppel készített eredménylistát véglegesítés előtt köteles egyéb módon is ellenőrizni. Különös gondot fordít az eredményhirdetés szövegi megfogalmazására. b. Gondoskodik a versenyértékelő anyagok számítógépes összeszerkesztéséről. c. Segíti a versenybizottság munkáját, gondoskodik a versenyfeladatok értékeléséről és annak rendjéről, valamint az értékelt versenyfeladatok archiválásáról. d. Gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, számítógépes archiválásáról. e. Gondoskodik a jegyzőkönyv, illetve a tanulóknak kiadott igazolások összesített listájának, illetve másolatainak az MKIK irattárában való elhelyezéséről. Ennek érdekében az eredményhirdetést követően, legkésőbb egy héten belül, a rendezett anyagot köteles leadni nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is az MKIK Oktatási Igazgatóságának. f. Feladatainak elvégzése során felelős a verseny tisztaságáért és titkosságáért. V. ADOTT SZAKKÉPESÍTÉS HÁZIGAZDA ISKOLÁJÁNAK (ISKOLÁINAK) FELADATAI 1. A szakmai verseny előválogatóját, döntőjét az MKIK előzetes egyeztetése, majd a versenyrendezésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján az adott oktatási intézmények, mint házigazdák, az MKIK-val együttműködve rendezik meg. 2. A házigazda intézmény(ek) vezetőjének hatásköre, feladatai: a. írásban bízza meg intézményének dolgozóit az adott feladat ellátására, b. előkészítteti a döntő helyszínét és a versenyhez szükséges eszközöket, c. biztosítja a verseny nyugodt, biztonságos körülményeit, a versenybizottság zavartalan működésének feltételeit. VI. A VERSENYBIZOTTSÁG 1. Versenybizottságot szakterületenként (szakmacsoportonként) kell létrehozni. 2. A versenybizottság összetétele: a. elnök és b. legalább két versenybizottsági tag. 3. A versenybizottságot az MKIK kéri fel és bízza meg. 4. A versenybizottság elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén legkésőbb a verseny időpontja előtt egy héttel írásban értesítik az MKIK-t. 5. A versenybizottsági tagok egyike az elnök váratlan akadályoztatása esetén átmenetileg a helyzet megoldásáig elláthatja annak teendőit. 6. A versenybizottság elnökét és tagjait az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével kell kinevezni és nyilatkoztatni. 10

11 7. A versenybizottság elnöke felelős a versenyek tisztaságáért, a versenybizottság munkájának megszervezéséért, az értékelés irányításáért. 8. Az elnök feladatai: a. irányítja a versenybizottság munkáját, a verseny megkezdése előtt legalább három héttel jóváhagyja a gyakorlati/szóbeli tételeket. A versenyek egyes részeinek megkezdése előtt előkészítő megbeszélést tart, ahol meghatározza a versenybizottság tagjainak feladatát, a versenyfelelős beszámoltatásán keresztül ellenőrzi a verseny előkészítését; b. a verseny megkezdése előtt közvetlenül is ellenőrzi a szükséges szakmai feltételek, az egészség- és munkavédelmi szempontból biztonságos versenykörülmények meglétét; c. ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát, részvételük jogosságát; d. gondoskodik a titkosítást biztosító nevezési számok kihúzásáról, azok megfelelő elzárásáról; e. tájékoztatja a versenyzőket a verseny lebonyolításának módjáról, a versenyfeladatok megoldásával kapcsolatos formai tudnivalókról; f. ellenőrzi az írásbeli feladatok értékelését, és azokat aláírásával látja el, indokolt esetben javaslatot tesz a versenybizottságnak azok megváltoztatására; g. ügyel arra, hogy a gyakorlati verseny megkezdése előtt a versenyzők részesüljenek munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban, és azt aláírásukkal igazolják; h. a szóbeli versenyrészen a versenybizottság tagjaival együtt értékeli a feleleteket; i. a verseny befejezésekor értékelő megbeszélést tart, ahol értékeli a verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a versenyzők eredményeit és a verseny szakmai színvonalát (rövid időre az általa kijelölt versenybizottsági tag helyettesítheti). Közreműködik a versenyzőknek adandó jutalmak elosztásában, az okmányok előkészítésében, a díjak kiosztásában; j. jóváhagyja és aláírásával hitelesíti a verseny jegyzőkönyvét; k. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet 5. (5) és a 25. (7) bekezdése értelmében a versenyfelhívás figyelembevételével teljes vagy részleges vizsgamentesülési javaslatokat tesz. 9. A versenybizottság tagjai az elnök által kijelölt részfeladatokat látnak el. 10. A versenybizottság tagjai az írásbeli, a gyakorlati, interaktív, illetve a szóbeli feladatok értékelését végzik. VII. A VERSENYZŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 1. Az értékelés módját a szakmai sajátosságoknak megfelelően a szakképesítésenkénti versenyszabályzatok tartalmazzák. 2. A versenyfeladatok mintamegoldásait olyan részletes pontozással kell elkészíteni, amelynek segítségével a feladatok megoldásának értékelése pontérték megállapításával egyértelműen elvégezhető. 3. Az elődöntőn és az előválogatón a versenybizottság a versenyzőket a szakképesítésenkénti versenyszabályzat szerinti versenyfeladatokra adott összesített szerint szakképesítésenként rangsorolja, és ennek alapján kerülnek a versenyzők behívásra a verseny előválogatójába, országos döntőjébe. 11

12 4. Az elődöntőn és az előválogatón központi eredményhirdetés nincs. Az előválogatóba való behívás a honlapon keresztül és ben történik. Az országos döntőbe való behívás az internetes tájékoztatás mellett ben és levélben is megtörténik. 5. A versenyzők teljesítményének értékelését az elődöntőn, (szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat figyelembe véve), az előválogatón és a döntőn elért eredményük alapján szakképesítésenként kell meghatározni. Az egyes versenytevékenységekben megoldott feladatokra adott ok alapján %-osan kell meghatározni a tanulók teljesítményét. Az egyes feladatrészek %-os beszámítása a szakképesítés Szakmai és Vizsgakövetelménye szerint kerül meghatározásra. 6. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet 5. (5) és a 25. (7) bekezdése, továbbá a versenykiírásban foglaltak alapján mentesül az adott vizsgarészben (modulban) a szakmai vizsga letétele alól az, aki a követelménymodulban a 60%-os teljesítményt elérte. A vizsgaszabályzattal összhangban a követelménymodulban elért legalább 60%-os teljesítményt a szakmai vizsgán a vizsgarész %-os teljesítésének feleltethető meg. 7. A versenybizottság az elért eredmények (ok) alapján szakképesítésenként állapítja meg a helyezések sorrendjét. Az MKIK igazolás megküldésével értesíti a versenyző iskoláját a versenyző által elért eredményről, a vizsgarész(ek) alóli mentesülésről. A szakképesítésről a bizonyítványt az igazolás alapján a szakmai vizsgabizottság adja ki. 8. A versenybizottság dönt az egyéb jutalmak szétosztásáról, azonos esetén a gyakorlati feladatok összeredménye alapján dönti el a helyezéseket. 9. A döntő verseny eredményeinek kihirdetésére szakképesítésenként, ünnepélyes keretek között kerül sor. 10. Valamennyi, a döntőn részt vevő tanuló Emléklap -ot kap. 11. Szakképesítésenként a verseny I II III. helyezett tanulója és gyakorlati oktatója az elismerő Oklevél mellett szponzorok felajánlásának függvényében jutalomban is részesül. VIII. A VERSENY JEGYZŐKÖNYVE 1. A központi szervezésű elődöntő, előválogató és döntő versenyekről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. 2. A jegyzőkönyv tartalmazza: a. a verseny megnevezését; b. a verseny helyét és időpontját; c. a versenybizottság tagjainak nevét; d. a versenyen részt vevő tanulók számát, a versenyre behívott tanulók adatait (az esetleges távolmaradók nevének és iskolájának megnevezésével); e. az elnök (illetve a versenybizottsági tagok) értékelését a verseny feltételeiről, az előírások betartásáról; f. a versenyzők általános tudásszintjének, teljesítményének értékelését feladatokra lebontva; g. a versenyzők teljesítménye alapján a teljes, illetve a részleges, vizsgarészek alóli felmentésekre kiadott igazolások jegyzékét. 12

13 3. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell: a. a gyakorlati verseny megkezdése előtti munka-, baleset- és tűzvédelmi tájékoztatásról készült, és a versenyzőkkel is aláíratott jegyzőkönyvet(ket), b. a megtekintést követően a versenyzőknek az írásbeli versenydolgozatukkal kapcsolatos észrevételeit, és az arra hozott döntést, c. a versenyzők azonosítási jegyzékét. IX. A VERSENY ANYAGAI, DOKUMENTUMAI 1. Az elődöntő versenydolgozatait tartalmazó nagy borítékot csak a javítás megkezdésekor lehet felbontani. A felbontást követően ellenőrizni kell a versenydolgozatok számát (megegyezik-e a borítékon feltüntetett darabszámmal), és a borítékon feltüntetett kódszámok egyezőségét. A versenyzők kódszámát és nevét tartalmazó borítékot csak a dolgozatok javítása után, a versenybizottság elnökének engedélyével szabad felbontani. 2. Az elődöntő versenydolgozatainak javítást követően a versenydolgozatok versenyzői megtekintése szervezetten és felügyelettel, előzetes egyeztetést követően a területi kamaráknál történhet. A versenyzők észrevételeit kérésükre jegyzőkönyvezni kell. Amennyiben az előválogatón is sor kerül írásbeli dolgozatok megíratására, úgy azokat az előválogatók befejezését követően el kell juttatni az MKIK-nak, aki gondoskodik az illetékes területi kamarákhoz történő továbbításukról. A központi írásbeli dolgozatokat a területi kamarák 5 évig kötelesek irattárukban megőrizni. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az iskolák, illetve a nevezett versenyzők tudomásul veszik, hogy a nevezéssel alávetik magukat a versenykiírásnak, illetve a versenyszabályzatnak, és ennek értelmében az ellen kifogást nem emelhetnek, utólagos reklamációval nem élhetnek. Az MKIK csak a jelen szabályzatában ismertetett módon megküldött jelentkezéseket fogadja el. A versenyre jelentkező tanulók után részvételi díj nincs. 2. A versenyek szervezése, lebonyolítása során, ezeknek megindításakor és a versenyek folyamán előadódó rendkívüli helyzetben az MKIK Oktatási Igazgatóságának vagy az általa megbízott személynek van intézkedési joga. Ebben az esetben az intézkedéssel érintett versenybizottság jegyzőkönyvet készít. 3. A versenyek elődöntőit, előválogatóit, döntőit az MKIK Oktatási Igazgatóságának illetékes munkatársai vagy az igazgatóság által megbízott versenyfelelősök, illetve külső személyek ellenőrizhetik. 4. Azon szakképesítések esetében, amelyekben a versenyzés lehetősége két különböző Szakmai és Vizsgakövetelmény szerint került meghirdetésre és megrendezésre, a versenyzők az elődöntőn megírt versenyfeladatnak megfelelő Szakmai és Vizsgakövetelmény szerint folytathatják, illetve fejezhetik be a versenyzést. 5. A verseny feladatai a szakképesítések teljes képzési anyagát felölelik. 6. A versenyszabályzatban nem szabályozott esetekben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet előírásai érvényesek. 13

14 5. Gépészet szakmacsoport I Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Épületgépész technikus szakképesítések versenyszabályzata A szakképesítésekhez rendelt vizsgarészek és ezek súlya, a verseny egészében, a Szakmai és Vizsgakövetelmények előírásai alapján kerülnek meghatározásra, beszámításra. Megjegyzés a versenyben részt vevő valamennyi szakképesítés írásbeli feladataira vonatkozóan: - A feladatok összeállítása a Szakmai és Vizsgakövetelményekben megfogalmazott előírások alapján történik. - A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író- és rajzeszközöket és nem programozható számológépet használhatnak. Ceruza csak a rajzos feladatoknál használható! - A számítási feladatoknál a feladatok vagy feladatrészek csak akkor értékelhetőek, ha az összefüggésekbe a versenyző számszerűen behelyettesít. Nem fogadható el olyan megoldás, ahol az összefüggés után csak a végeredmény vagy kizárólag a végeredmény szerepel. - A gyakorlati versenyeken a zárt bőrcipő (bakancs) és a zárt munkaruházat, sapka használata kötelező! A szerszámokra, eszközökre a döntőt megelőző MKIK által szervezett központi tájékoztatón megadott irányelvek vonatkoznak! Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 1/2010. (II. 5.) SZMM- és a 32/2011. (VIII. 25) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. Elődöntő Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Technológiai dokumentáció készítése Épületgépészeti alapfeladatok Téma Általános épületgépészeti információs feladatok számítógép használattal 45 14

15 Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelőfeladatok Téma Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatai 45 A versenyző diákok az elődöntőben elért uk alapján jutnak az előválogató verseny döntőjébe. Előválogató Az előválogató versenyek gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből állnak. A szóbeli feleletekre az előválogatón kerül sor, a központilag kiadott tételsor alapján! Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Lebonyolítása: Regisztráció Átöltözés munkaruhába Versenyterületek elfoglalása 9.00 Verseny kezdete Épületgépészeti alapfeladatok Téma Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai (gyakorlat) Általános célú épületgépészeti gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat (gyakorlat) Általános célú épületgépészeti ívhegesztési feladat (gyakorlat) Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok (szóbeli) Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi feladatok Téma Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 30 Munka-, környezet-, és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II. (szóbeli) 15 A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. 15

16 Döntő Hungexpo Vásár és Reklám Zrt Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Összetett lemezalkatrész készítése (gyakorlat) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I Csőhálózat-, berendezés-, vegyi-és kalorikusgép szerelési feladatok Téma Csőszerelési műveleti feladatok Gázkészülék-szerelési feladatok Téma Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelése, készülék üzembehelyezése Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő feladatok Téma Gázvezeték-kiépítési, gázkészülékcsatlakozási feladatok 180 A versenyen elérhető a súlyozás alapján: pont. 16

17 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 1/2010. (II. 5.) SZMM- és a 32/2011. (VIII. 25) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. Elődöntő Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Technológiai dokumentáció készítése Épületgépészeti alapfeladatok Téma Általános épületgépészeti információs feladatok számítógép használattal 45 A versenyző diákok az elődöntőben elért uk alapján jutnak az előválogató verseny döntőjébe. Előválogató Az előválogató versenyek gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből állnak. A szóbeli feleletekre az előválogatón kerül sor, a központilag kiadott tételsor alapján! Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Lebonyolítása: Regisztráció Átöltözés munkaruhába Versenyterületek elfoglalása 9.00 Verseny kezdete Épületgépészeti alapfeladatok Téma Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai Általános célú épületgépészeti, gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat. Általános célú épületgépészeti, ívhegesztési feladatok Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok (szóbeli)

18 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi feladatok Téma Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 30 Munka-, környezet-, és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II. (szóbeli) A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. 15 Döntő Hungexpo Vásár és Reklám Zrt Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Összetett lemezalkatrész készítése (gyakorlat) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok Csőhálózat-, berendezés-, vegyi-és kalorikusgép szerelési feladatok Téma Csőszerelési műveleti feladatok Központifűtés-és csőhálózat-szerelő feladatok Téma Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési feladatai 180 A versenyen elérhető a súlyozás alapján: pont. 18

19 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 1/2010. (II. 5.) SZMM- és a 32/2011. (VIII. 25) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. Elődöntő Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Technológiai dokumentáció készítése Épületgépészeti alapfeladatok Téma Általános épületgépészeti információs feladatok számítógép használattal Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok Téma Víz-és csatornahálózati rendszerek, elemek 45 üzemviteli feladatai A versenyző diákok az elődöntőben elért uk alapján jutnak az előválogató verseny döntőjébe. Előválogató Az előválogató versenyek gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből állnak. A szóbeli feleletekre az előválogatón kerül sor, a központilag kiadott tételsor alapján! Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Lebonyolítása: Regisztráció Átöltözés munkaruhába Versenyterületek elfoglalása 9.00 Verseny kezdete 19

20 Épületgépészeti alapfeladatok Téma Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai Általános célú épületgépészeti, gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat. Általános célú épületgépészeti, ívhegesztési feladatok Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok (szóbeli) Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi feladatok Téma Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 30 Munka-, környezet-, és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II. (szóbeli) 15 A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. Döntő Hungexpo Vásár és Reklám Zrt Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Összetett lemezalkatrész készítése (gyakorlat) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok (gyakorlat) Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép-szerelési feladatok Téma Csőszerelési műveleti feladatok

21 Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő feladatok Téma Vízhálózat, lefolyórendszer készülék és 180 berendezési tárgy szerelési feladatok Dugulás elhárítás 45 A versenyen elérhető a súlyozás alapján: Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 1/2010. (II. 5.) SZMM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. Elődöntő 0-06 Hűtő-és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatok Téma Hűtő-és klímatechnikai-berendezések üzemviteli feladatai Épületgépész alapfeladatok Téma Általános épületgépészeti információs feladatok számítógép használattal Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Technológiai dokumentáció készítése 120 A versenyző diákok az elődöntőben elért uk alapján jutnak az előválogató verseny döntőjébe. Előválogató Az előválogató versenyek gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből állnak. A szóbeli feleletekre az előválogatón kerül sor, a központilag kiadott tételsor alapján! Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Lebonyolítása: Regisztráció Átöltözés munkaruhába Versenyterületek elfoglalása 9.00 Verseny kezdete 21

22 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi feladatok Téma Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 30 Munka-, környezet-, és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II. (szóbeli) Épületgépészeti alapfeladatok Téma Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok (szóbeli) Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai Általános célú épületgépészeti, gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat Általános célú épületgépészeti, ívhegesztési feladat A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. Döntő Hungexpo Vásár és reklám Zrt Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Téma Összetett lemezalkatrész készítése (gyakorlat) Általános csőszerelési feladatok Téma Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I Klíma és légtechnikai szerelési feladatok Téma Klíma és légtechnikai szerelési műveletek

23 0-06 Hűtő-és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatok Téma Hűtő- és klímaberendezések beüzemelése, 60 műszaki átadás-átvétel, tervszerű, megelőző karbantartás Hűtő- és klímaberendezések szerelése, 90 javítása, karbantartás, ellenőrzése A versenyen elérhető a súlyozás alapján: pont Épületgépész technikus 32/2011. (VIII. 25.) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. A versenyen (a korábbi jogszabály szerinti versenyfeladatok megoldását vállalva) részt vehetnek a 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint végzős évfolyamon tanulók is. Részükre a megváltozott vizsgaszerkezet miatt a versenyen elért eredmények vizsgába történő beszámítása nem automatikusan történik. Elődöntő Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Téma Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Épületgépész szakmai feladatok Téma Épületgépészeti szakmai számítások elvégzése 210 A versenyző diákok az elődöntőben elért uk alapján jutnak az előválogató verseny döntőjébe. Előválogató Az előválogató versenyek gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből állnak. A szóbeli feleletek egy részére az előválogatón kerül sor, a központilag kiadott tételsor alapján! Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Lebonyolítása: Regisztráció Átöltözés munkaruhába Versenyterületek elfoglalása 9.00 Verseny kezdete 23

24 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Téma Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 15 Munka-, környezet-, és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Épületgépészeti csővezeték-szerelés Téma Csőkötések készítése (gyakorlat) Épületgépészeti rendszerismeret Téma Általános épületgépészeti ismeretek (szóbeli) Épületgépész szakmai feladatok Téma Épületgépészeti szakmai feladatok ismertetése (szóbeli) 15 A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. Döntő Üzleti terv készítése az SZVK alapján a verseny döntőjére bocsátás feltétele. Az előválogató versenyről továbbjutott versenyzőknek az Üzleti tervet az előválogató versenyt követő 2 héten belül kötelező megküldeni a szakmai versenyfelelős részére elektronikus és nyomtatott formában! Az a versenyző, akinek az Üzleti terve két héten belül nem érkezik meg nyomtatott és elektronikus formában a versenyfelelőshöz nem folytathatja a versenyt. Hungexpo Vásár és Reklám Zrt Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Téma Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika (szóbeli) Épületgépész szakmai feladatok Téma Épületgépészeti berendezés szerelése, bekötése (gyakorlat)

25 Vezetési és szervezési ismeretek Téma Üzleti terv ismertetése (Üzleti terv készítése a vizsgára bocsátás, így a verseny döntőjére bocsátás feltétele is) (szóbeli) 20 Vezetési és szervezési ismeretek (szóbeli) 15 A szóbeli versenyrészeknél felkészülési idő nincs. A versenyen elérhető a súlyozás alapján: pont. 25

26 5. Gépészet szakmacsoport II Géplakatos Gépi forgácsoló Hegesztő Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítések versenyszabályzata A szakmacsoport szakképesítései az alábbi versenyszabályzat részek alapján komplex tanulmányi versenyek. A szakképesítésekhez rendelt vizsgarészek és ezek súlya, a verseny egészében a Szakmai és Vizsgakövetelmények előírásai alapján kerülnek meghatározásra, beszámításra Géplakatos 1/2010. (II. 5.) SZMM-és a 32/2011. (VIII. 25) NGM-rendelettel kiadott SZVK szerint indult képzésben részt vevők számára. Géplakatos szakmai verseny a 1/2010. (II.5.) SZMM- rendelet alapján. Elődöntő Témacsoport (modul) Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) (2. vf.) Technológiai dokumentáció készítése (írásbeli) 120 Összesen: 120 Előválogató A versenyzők az elődöntőn elért eredményük, uk alapján meghívást kaphatnak a döntőt megelőző előválogatóra. Az írásbeli versenytevékenység során elért eredmény beszámításra kerül a vonatkozó modul eredményénél. (Az írásbeli versenytevékenység teljesítésére az elődöntőn kerül sor.) Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Február vége, március eleje 26

27 Témacsoport (modul) Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések (1. vf.) Anyagvizsgálati mérések (gyakorlati) (2. vf.) Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés (gyakorlat) Általános gépészeti technológiai feladatok I.(szerelő) (1. vf.) Összetett lemezalkatrész készítése (gyakorlati) Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok (1. vf.) Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlati) (2. vf.) Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek (szóbeli) Összesen: A szóbeli versenyrésznél felkészülési idő nincs. A döntőbe jutást az előválogatón elért ok alapján kialakított rangsor határozza meg. Az elődöntőn, illetve az előválogatón elért eredményt (ot) a versenyzők a döntőbe magukkal viszik. Döntő Időpont: Az MKIK által kijelölt helyszín Az országos döntőt megelőzően Témacsoport (modul) Gépbeállítási feladatok (1. vf.) Gépbeállítás, működési jellemzők mérése (gyakorlati) (2. vf.) Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek (szóbeli) Gépészeti kötési feladatok (1. vf.) Oldható és nem oldható kötések készítése (gyakorlati) (2. vf.) Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai (szóbeli) Gépelemek szerelése (1. vf.) Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása (gyakorlati) (2. vf.) Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése (gyakorlat) Géplakatos feladatok (1. vf.) Gépegység szerelése, javítása (gyakorlati) 240 (75) (25) (70) (30) (60) (40) () A szóbeli versenyfeladatra adott válaszoknál a versenyzőknek felkészülési idő nem áll rendelkezésükre. Az előválogatóba illetve a verseny döntőjébe jutott versenyzők létszámáról az országos verseny szervezője jogosult dönteni. 27

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2014/2015. tanévben megrendezendő

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2014/2015. tanévben megrendezendő A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA a 2014/2015. tanévben megrendezendő SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Iparkamarával

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA a 2015/2016. tanévben megrendezendő SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Iparkamarával

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015 1 Tartalomjegyzék: GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT I.... 3 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő...

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET 1 Tartalom 1. A szintvizsga szerepe és jogszabályi háttere... 4 2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (területei,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 1. A panaszkezelési szabályzat célja Az BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel vendégei panaszkezelési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016 1 Tartalomjegyzék: GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT I... 3 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő... 3 34 582

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2015-2016. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Dr.

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Készítés időpontja: 2015.08.25. Hatályos: 2015.08.25. Utolsó

Részletesebben

I. Általános információk

I. Általános információk HIVATALOS VERSENYKIÍRÁS XVIII. MEDVE SZABADTÉRI MATEMATIKAVERSENY 2016 5-12. évfolyamos tanulók és vállalkozókedvű tanárok, felnőttek számára A versenykiírás dátuma: 2016. január 3. A Medve Szabadtéri

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben)

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) Készült: 2015. április 16. Tartalom I. Bevezetés... 2 I.1. Szabályzat hatálya... 2 I.2. Szabályzat célja... 2 I.3. A panaszügyek kezelését érintő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Mindennapinlp.hu - ÁSZF - 2016. Mindennapinlp.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

az Ékszershop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

az Ékszershop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - EKSZERSHOP.HU Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy

Részletesebben

Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő:

Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. (1097 Budapest, Táblás u 36-38) Visszaküldési cím: Studio Moderna 2000

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF )

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az Altering Bt. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., adószám: 29114913-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2012/2013- as tanévben

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2012/2013- as tanévben A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2012/2013- as tanévben I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://zoldmatek.hu oldalon üzemeltetett Webáruház üzemeltetője, Burgmann Róbert (a továbbiakban: Üzemeltető,

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax)

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax) A BM OKF irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról...

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu hatályos: 2016-04-29 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. Szám: 19643/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Jenei Ékszer - ÁSZF - 2016. Jenei Ékszer Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok TÁJÉKOZTATÓ A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről szóló 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozatból adódó helyi önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól A szakfelügyelői kar a tárgyévben tizenegy fővel (8 közlevéltári és 2 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelő,

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Minőségirányítási belső auditor szakképzés 2007 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu hatályos: 2016-02-15 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FRESHMOOD színesítő ékszerek webáruház Csapó Zsuzsanna egyéni vállalkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FRESHMOOD színesítő ékszerek webáruház Csapó Zsuzsanna egyéni vállalkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FRESHMOOD színesítő ékszerek webáruház Csapó Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Hatályos: 2015. november 1-től) Jelen általános szerződési feltételek (később: ÁSZF ) a www.freshmood.hu

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Kebelbutik.hu - ÁSZF - 2016. Kebelbutik.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen

Részletesebben

OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga

OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga Corvinus Nyelvvizsgaközpont OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga VIZSGASZABÁLY ZA T cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. ügyfélszolgálat: (06-1) 482-7268, fax: (06-1) 482-7152 e-mail: nyelvvizsga@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bombafigura.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2015. január 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. november 10-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. január 27-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

BACKLIGHT.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BACKLIGHT.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 Backlight.hu ÁSZF 2016. BACKLIGHT.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Makeupwebshop.hu - ÁSZF - 2016. Makeupwebshop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról Soproni Szakképzési Centrom Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 9431 Fertőd, Joseph Haydn u.2. Tel./Fax: 99/370-918 99/537-162 e-mail: porpaczy@porpaczy.hu ; gazdasagi@porpaczy.hu

Részletesebben