NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET"

Átírás

1 A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2009/2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

2 Összeállították: Nádráné Tóth Borbála osztályvezető koordinálásával Dr. Murányi Pálné és a szakterület versenyfelelősei Csontó Béla, Módos Gábor, Vajda László, Nemcsik János Szakmai vezető: Modláné Görgényi Ildikó A versenyszabályzat lektorai: Magyar Szilvia Anna Plósz Antal Pápai Julianna Szerkesztette: Körtvélyessy Erika Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó: Nagy László főigazgató 2

3 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT A versenyszervezés alapjai A tanulmányi versenyek célja A versenyek meghirdetése, formái, a részvétel feltételei, a jelentkezés módja A tanulmányi versenyek meghirdetése A szakmai tanulmányi versenyek formái A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja A versenyek fordulói Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése A gyakorlati verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok A versenyt rendező iskola A versenybizottság A versenyzők teljesítményének értékelése A verseny jegyzőkönyve Záró rendelkezések Informatikai eszközöket használó versenyek előkészítése és lebonyolítása Tárgyi feltételek Az üzembiztonság Lebonyolítás Archiválás SZAKTERÜLETI VERSENYSZABÁLYZAT I. Meghirdetett szakképesítések és szakmai követelménymodulok II. A versenyek részei A) CAD-CAM INFORMATIKUS B) INFORMATIKAI HÁLÓZATTELEPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ C) WEBMESTER D) GAZDASÁGI INFORMATIKUS E) MŰSZAKI INFORMATIKUS A döntő tartalma

4 ELŐSZÓ A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi és koordinálja a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai tanulmányi versenyeit. A tanulmányi versenyek célja a szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A versenyeredmények a felkészítő szaktanárok pedagógiai munkájának és a szakképzésben részt vevő iskolák oktató-nevelő munkájának összehasonlítására is szolgálnak, s a kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése ösztönző hatású az adott iskolák tevékenységére is. Az évente megrendezett szakmai tanulmányi versenyek elemzésével képet kaphatunk a magyar szakképzés teljesítményéről, és a verseny tapasztalatainak hasznosításával segíthetjük a szakképzés színvonalának fejlesztését, az európai elvárásokhoz való illeszkedését. A szakmai tanulmányi versenyeken kiemelt célként határoztuk meg a tanulók alkalmazott tudásának mérését. A lexikális tudástól az alkalmazni képes tudás irányába való elmozdulás egyre hangsúlyozottabban jelenik meg a feladatokban, amelyek jól illeszthetők a nemzetközi tapasztalatokhoz. A 2009/2010. tanévben az informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai tanulmányi versenyeit, az új, moduláris képzési rendszerben, a végzős tanulók számára hirdettük meg. Valamennyi elődöntő verseny az informatika szakmacsoportban, a hagyományok szerint, webes felületen, online interaktív módon történik, az e célra kifejlesztett program segítségével. A szakmai tanulmányi versenyek kiemelkedő teljesítményt nyújtó résztvevői, akik bekerülnek a döntőbe, mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól modulonként, a versenykiírásban foglaltak szerint. Ezt az teszi lehetővé, hogy a versenyfeladatokat az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott modulvizsgák rendszere és követelményei figyelembevételével állítjuk össze. Szeretnénk, ha idén is minél több versenyzőnek igazolhatnánk, hogy teljesítménye elérte azt a szintet, amely alapján a vizsga moduljainak részleges, vagy teljes mentesülését érvényesítheti iskolájában. A szakmai tanulmányi versenyek dokumentumait, a versenyszabályzatot, a nevezéseket, az eredményeket, beleértve a részeredményeket is, a honlapunkon ( tesszük közzé. Törekszünk arra is, hogy a tanulók tényleges tudása kerüljön megmérettetésre, éppen ezért kérjük mindazokat, akik bármilyen hatással lehetnek a versenyre - a vizsgákra vonatkozó jogszabályok szerint - felelősséggel járjanak el. Szeretném, ha a verseny lezárását követően a versenyzők nagyszerű élményekkel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodva gondolnának vissza erre az eseményre. Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánok. Nagy László főigazgató 4

5 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 5

6 1. A versenyszervezés alapjai (1) A szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés h) pontja a szakmai versenyek szervezését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban NSZFI) feladataként határozza meg. (2) A versenyek szervezését az NSZFI által megbízott szakértők (versenyfelelősök, koordinátorok stb.) segítik. (3) A versenyzők teljesítményét az NSZFI által felkért versenybizottságok értékelik a jelen szabályzatban versenycsoportonként meghatározottak szerint. (4) Az Általános versenyszabályzat a meghirdetett szakképesítésekre, a szakmai tanulmányi versenyek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos érvényes előírásokat tartalmazza. (5) Az egyes szakképesítésekre érvényes speciális előírásokat az Általános versenyszabályzathoz csatlakozó Szakterületi versenyszabályzat foglalja össze. A versenyek pontos helyéről, időpontjáról a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 65. számában (2009. december 31.) és az NSZFI honlapján megjelenő VERSENY- FELHÍVÁS ad tájékoztatást. (6) Az Általános versenyszabályzat (a Szakterületi versenyszabályzattal kiegészítve) kiterjed a Miniszterelnöki Hivatal felelősségi körébe tartozó szakképesítések tanulmányi versenyeinek megrendezésére. (7) A szakmai tanulmányi versenyeket a versenyszabályzat; a VERSENYFELHÍ- VÁS; a munkavédelemről szóló, többször módosított évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, a 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet előírásaival összhangban kell leb o- nyolítani. 2. A tanulmányi versenyek célja (1) A tanulmányi versenyek célja: a magyar szakképzés színvonalának fejlesztése és bemutatása, a tanulók felkészítése, szakmai vizsgájuk elősegítése, lehetőség biztosítása a szakképzésben részt vevő, tehetséges tanulóknak a megmérettetéshez, a kiemelkedő eredmények eléréséhez, a szaktanárok tehetséggondozó munkájának bemutatása, a szakképző iskolák oktató-nevelő munkájának versenyszintű értékelése, a kiemelkedő oktató-nevelő tevékenység ösztönzése és elismerése. (2) A szakmai tanulmányi versenyen elérhető kedvezményeket a VERSENYFELHÍ- VÁS tartalmazza. 6

7 3. A versenyek meghirdetése, formái, a részvétel feltételei, a jelentkezés módja 3.1. A tanulmányi versenyek meghirdetése (1) A tanulmányi versenyek meghirdetése a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján ( j e- lenik meg. (2) A meghirdető minisztériumok a verseny meghirdetésében kijelölik: a versenyek formáit, szakképesítéseit, versenycsoportjait, a versenyek helyét, időpontjait, a nevezési díjakat, az elérhető kedvezményeket. (3) A tanulmányi versenyeket az NSZFI Tanácsadási osztálya készíti elő és irányítja azok lebonyolítását A szakmai tanulmányi versenyek formái Szakközépiskolai tanulók számára Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OSZTV): komplex verseny, amely az adott szakképesítés szakmai ismereteire, készségeire, kompetenciáira, szakmai gyakorlatára épül, elsődlegesen a szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja (1) A versenyre a tanulóknak az iskola igazgatójánál kell jelentkezniük, a nevezéseket az NSZFI csak az iskoláktól fogadja el! (2) A versenyek a szakterületen működő magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakképző iskolák azon tanulói számára kerülnek meghirdetésre, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában esedékes, illetve a meghirdetés szerinti modulverseny SZVK-ban szakmai követelményeit elsajátította. (3) A versenyre nevezni az NSZFI honlapján keresztül, az ott leírt útmutató betartásával lehet. (4) A nevezési határidőt a meghirdetés tartalmazza. Határidőn túli nevezésre nincs lehetőség. (5) Az iskola a nevezéssel egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezett tanulók után a nevezési díj befizetésére. A díjfizetést valamennyi, az elődöntőbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követően a meghirdetés szerinti döntőt rendező iskola számlaszámára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés időpontját, a döntőt rendező iskola számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi. (6) A versenyekre nevezett tanulóknak ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik, vagy külön értesítést nem kapnak a meghirdetett időpontban kell a versenyek helyszínén megjelenni. (7) A versenyzők személyazonosságát a személyi igazolvánnyal, a szakképesítésben, versenycsoportban a versenyzésre való jogosultságot a szakképzésben való részvételt igazoló bizonyítvány másolatának bemutatásával kell igazolni. Ame- 7

8 lyik versenyző nem tudja bemutatni az előzőekben megnevezett okmányokat, a versenyben nem vehet részt A versenyek fordulói A szakmai tanulmányi versenyekre benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban történik: elődöntő versenyeken döntő versenyeken. Az iskolák önállóan válogató versenyeket szervezhetnek. Az elődöntőben és a döntőben a versenyzők központi feladatot kapnak. (1) A verseny írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészek teljesítéséből áll, kivéve, ha a Szakterületi versenyszabályzat másképp nem rendelkezik. (2) A versenyek szakmai tartalmát a központi követelmények alapján a Szakterületi versenyszabályzat tartalmazza. (3) Az elődöntők és a döntők központi szervezésűek. Az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) szakképesítéseiben az elődöntők a szakmai vizsga írásbeli és interaktív vizsgarészének, a döntők a gyakorlati és a szóbeli vizsgarészeknek felelnek meg, kivéve, ha a szakterületi versenyszabályzat másképp nem rendelkezik. (4) Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri az adott versenycsoportban/szakképesítésben a 15 főt. (5) A döntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben az 50%-nál jobb eredményt elértek létszáma eléri az adott versenycsoportban/szakképesítésben esetén a 10 főt. 4. Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése (1) Az elődöntők lebonyolítására a versenyzők iskolájában kerül sor. (2) Az elődöntő versenyrész központi írásbeli, ill. interaktív feladatlapok megoldásából áll. (3) A központi feladatlapok egy példányát, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet készítteti el. (4) Az NSZFI a honlapján keresztül ad tájékoztatást az elődöntő dolgozatok - egy példány - átadásának módjáról és idejéről. (5) Az informatika szakmacsoport valamennyi elődöntő verseny webes felületen, online, interaktív módon történik az e célra kifejlesztett program segítségével. (6) Az elődöntő lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei: a) A versenyzők számára biztosítani kell a verseny ideje alatti folyamatos internetkapcsolatot. b) A verseny Webes felületen bonyolódik, ezért a résztvevőknek részletes tájékoztatást kell adni a szabályokról, és alá kell íratatni velük egy nyilatkozatot. A nyilatkozatot el kell helyezni az iskola irattárában, a megőrzési idő egy év. A nyilatkozat a következőket tartalmazza: A versenyző tudomásul veszi, hogy 8

9 - Webes felületen dolgozik az elődöntő előírt ideje alatt, kivétel a CAD CAM informatikus szakképesítés, ahol a szakterületi versenyszabályzat szerinti szoftvert is használhatja. Az elkészített szerkesztett rajzokat a Webes felületen működő programba helyezi el. - a Szakmai Verseny weboldalon kívül semmilyen internetes alkalmazást nem futtat a számítógépén, - nem indít kereső, illetve böngésző programot, - nem ír vagy fogad t, - nem használ csevegő programot, - a verseny alatti (utáni) adatforgalom ellenőrzéskor talált szabálytalanság miatt kizárható a versenyből. (7) Az elődöntő feladatok kidolgozásához rendelkezésre álló maximális időt a versenycsoportokra vonatkozó versenyszabályzatok tartalmazzák. (8) Ha az elődöntő versenyt bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. A kiesett idő szerinti programidő meghoszszabbítása az ügyeletet tartó programgazdától kérhető meg. (9) Az elődöntő versenyen részt vevő tanulókat versenycsoportba kell beosztani. A versenycsoportok megnevezését a versenyfelhívás tartalmazza. (10) A versenyteremben az ülésrendet a versenynap kezdetekor a felügyelő tanár - az előzetes csoportbeosztás alapján - úgy köteles kialakítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Egy versenyteremben több versenycsoport is elhelyezhető. (11) Az elődöntő versenyt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő módon biztosítható. Az elődöntő verseny időtartama alatt a versenyre elkülönített épületrészbe - a versenyzőkön és a felügyelő tanárokon, valamint az elődöntő verseny ellenőrzésére érkező hivatalos szervek képviselőin kívül - csak az igazgató engedélyével lehet belépni. (12) Az elődöntő versenyre az elkülönített épületrészben - amennyiben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges - az igazgató engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős (rendszergazda). (13) A verseny kezdetekor az igazgató a felügyelő tanár jelenlétében a versenyteremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az elődöntő verseny szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja - a versenyfelelős által megküldött - a versenyzők egyedi azonosítóját és jelszavát és aláírattatja a nyilatkozatot. (14) Az elődöntő lebonyolítása a) A verseny napján minden versenyző a saját egyedi azonosítójával és jelszavával érheti el a verseny feladatsorát. b) A honlap betöltése után a Tanulók linkre kattintva kell megadni az egyedi azonosítót és a hozzátartozó jelszót, majd a bejelentkezés gombra kattintva érhető el a feladatsor. c) A Vizsga megkezdése linkre kattintva kezdődik a verseny. d) A pontozás alapján a rendszer megjeleníti, a szerkesztett rajzok kivételével, az elért pontszámot, a százalékos teljesítést. A verseny befejezése után a tanuló azonnal látja az eredményét. 9

10 e) A már megválaszolt kérdések a rendszerben rögzítésre kerülnek, lehetőség van az előző kérdésekhez visszalépni, az azokra adott válaszokat módosítani. A kérdések megválaszolására fennmaradó időt a program folyamatosan kijelzi. f) Ha a versenyre szánt idő letelik, akkor a rendszer automatikusan befejezi a versenyt, és az addigi kérdésekre adott válaszokat értékeli ki. g) A rendszergazda a naplózott adatforgalom ellenőrzését végezze el és azt jegyzőkönyvezze. (15) A versenyzőknek a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. (16) A versenyteremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A felügyelő tanárok az igazgató által előre megállapított sorrendben, óránként váltják egymást. A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyző meg nem engedett segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe. Nem lehet felügyelő tanár sem a versenyteremben sem a folyosón az, aki az adott tantárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. (17) Az elődöntő versenyen csak a szakterületi versenyszabályzatban megadott számítógépes programon lehet dolgozni. (18) Az elődöntő verseny alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, lehetőleg egyidejűleg csak egy versenyzőnek. A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzők ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. (19) A felügyelő tanárok az elődöntő versenyről jegyzőkönyvet vezetnek. Minden versenycsoportról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésrendet és a verseny menetével kapcsolatos eseményeket. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja, majd az igazgatónak átadja. (20) Az igazgató az elődöntő versenyen vezetett jegyzőkönyveket átveszi a felügyelő tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával lezárja. (21) Ha a felügyelő tanár az elődöntő versenyen szabálytalanságot észlel, a versenyző számítógépét lezártja, a pontos időt és a szabálytalanságot jegyzőkönyvben rögzíti, majd engedélyt ad a versenyzőnek az írásbeli verseny folytatására. A terembe beosztott felügyelő tanár a folyosón lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót. (22) Az igazgató az elődöntő verseny befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a versenyző és a felügyelő tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola igazgatója és a versenyző írja alá. A versenyző külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. (23) Ha a versenyző az elődöntő versenyről fel nem róható okból elkésik, elkezdheti a versenyt, de ha befejezni nem tudja vagy a megkezdett versenyről engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné, a versenyző kérésére a részteljesítést értékelni kell. (24) Az előző pont alkalmazásában a versenyzőnek fel nem róható ok minden olyan, a versenyen való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a versenyző szándékos vagy gondatlan magatartására. 10

11 (25) Technikai gond esetén (áramkimaradás, internetkapcsolat-kimaradás), az igazgató gondoskodik a zárt borítékban eljuttatott 1 db versenyfeladat megfelelő darabszámú sokszorosításáról. Jegyzőkönyvben rögzített idő szerint, papíron bonyolítatja le a versenyt. A megoldott feladatokat javítás nélkül, a verseny napján kell postázni. (26) Az igazgató az elődöntő versenyről a következő iratokat továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Tanácsadási osztályának: a szaktanárok esetleges írásbeli észrevételeit, illetve az estleges szabálytalanság bekövetkeztéről felvett jegyzőkönyvet; papír alapon megírt dolgozatokat (amennyiben technikai akadályok miatt erre a megoldásra került sor) Cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Tanácsadási osztály Verseny MEH Budapest Baross utca (27) Az elődöntő egyéb iratait (jegyzőkönyvek, ülésrend stb.) az intézmény irattárában egy évig meg kell őrizni. (28) A beérkezett észrevételeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Tanácsadási osztálya adja át az illetékes versenybizottságnak. (29) A versenybizottság a jegyzőkönyvben rögzíti a beérkezett Webes felületen elkészült versenydolgozatok számát és megvizsgálja a papíralapon beérkezett dolgozatok jegyzőkönyveit. (30) A beérkezett illetve a webes felületen megírt versenydolgozatokat a versenybizottsági értékelők ellenőrzik, javítják (szerkesztett rajzok) és az általuk javasolt pontszámot táblázatban rögzítik. Az előzetes eredménytáblára rávezetik a javítás időpontját és aláírásukkal is ellátják. (31) A versenyfelelős kitölti a versenyre vonatkozó előzetes összesítő táblázatot a versenyzők pontszámaival, rögzíti a versenyzők javasolt sorrendjét. (32) Az elődöntőn elért előzetes eredményeket tartalmazó táblázatok a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján - a honlapon korábban közzétett időponttól - tekinthetők meg. (33) A versenyfelelős kitölti a versenyre vonatkozó végleges összesítő táblázatot a versenyzők pontszámaival és rögzíti a versenyzők sorrendjét. (34) Az elődöntőn elért végleges eredményeket tartalmazó táblázatok a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján - a honlapon korábban közzétett időponttól - tekinthetők meg. (35) A döntőbe behívható tanulók számát az elődöntők lezárását követően az NSZFI honlapján tesszük közzé. (36) A döntőbe behívható tanulók nevét, sorrendjét csak a honlapon tesszük közzé. (37) Az elődöntők lebonyolításának szabályszerűségét az NSZFI megbízottja ellenőrizheti. 11

12 (38) Az elődöntő versenyrész időtartama alatt esetlegesen felmerülő kérdéssel kapcsolatban tájékoztatást ad dr. Murányi Pálné versenyösszefogó, Tel. (06-1) Varga Sándor programgazda Tel (39) A döntőre vonatkozó szabályokat, az OSZTV, esetében a szakterületi versenyszabályzat előírásait is figyelembe kell venni. A szakképesítések döntőjét a szakképesítésre kialakított versenyszervezési és lebonyolítási szabályzat és a versenyprogram szerint kell lefolytatni, melyeket a döntő megkezdése előtt a versenybizottság tagjainak egyetértésével a versenybizottság elnöke hagy jóvá. A verseny döntőjére a Versenyfelhívásban meghatározott helyszínen kerül sor. A döntő megkezdése előtt a versenyzők az anonimitás biztosítása érdekében kódszámot húznak. A versenyszervező által biztosított azonosítási jegyzéken a versenyzők nevük és iskolájuk neve és címe mellett tüntetik fel a kódszámukat. A jegyzéket, a kitöltést követően egy borítékba kell helyezni, amelyet azonnal le kell zárni. A jegyzéket az igazgató a verseny végeredményének megállapításáig köteles elzárni, oly módon, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A döntő írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli, illetve a vizsgarészekhez rendelt vizsgafeladatok - vizsgatevékenységi formában meghatározott - versenyrészből állhat, kivéve, ha a versenycsoportonkénti versenyszabályzat, illetve a szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik. A szóbeli és gyakorlati tételekre a versenybizottság tesz javaslatot, melyeket a versenybizottság elnöke hagy jóvá. A döntő gyakorlati része, gyakorlati vizsgatevékenysége: olyan számítógépes munkafolyamat, amely alapján megállapítható, hogy a versenyzők az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott, elvárható gyakorlati tudással, készségekkel, képességekkel és kompetenciákkal rendelkeznek. A versenyzőket a gyakorlati munkájuk végzése közben sem kérdésekkel, sem más módon megzavarni nem szabad. A döntő szóbeli része, szóbeli vizsgatevékenysége: a versenybizottság a versenyző szakmai tudásáról a szakmai és vizsgakövetelményekhez rendelt szóbeli vizsgatevékenységeihez tartozó kérdésekre adott szóbeli felelet alapján győződik meg. A versenybizottság tagjai a versenyzők munkáját, munkavégzését folyamatosan ellenőrzik és értékelik, figyelembe véve annak szakszerűségét és a gyakorlati feladatmegoldás önállóságát. A szóbeli feleletek értékelése a megadott szempontok/az értékelő lapon feltüntetett szempontok, illetve kompetenciák alapján történik. A versenybizottság minden versenynap végén, a helyszínen, a megadott értékelési útmutató alapján külön értékeli a gyakorlati, ill. egyéb versenymunkákat, és a szóbeli feleleteket. A versenybizottság a versenymunkát folytatásra, javításra nem adhatja vissza a versenyzőnek. A versenyzők napi teljesítményét a pontozólapon a kódszámuknak megfelelően kell rögzíteni. A verseny befejezését követően külön kell összesíteni a versenyzők írásbeli, gyakorlati, és a szóbeli eredményét, illetve a szakképesítésre meghatározott versenyrészekben feltüntetett feladatok súlyszázalékának megfelelően számított eredményeket. Az így kialakult sorrendet követően lehet felbontani a versenyzők azonosítási jegyzékét tartalmazó borítékot. 12

13 4.1. A gyakorlati verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok (1) A szakképesítések versenyét a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kell megszervezni, különös figyelemmel az alábbiakra: A gyakorlati verseny helyét, a munkahelyet a döntőt rendező intézmény igazgatója az NSZFI-vel kötött előzetes megállapodás alapján jelöli ki. A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni, amelyet a versenyt rendező iskola munkavédelmi felelősének ellenőrző bejárása alapján készített jegyzőkönyv munkavédelmi szempontból balesetmentesnek és biztonságosnak minősített. A gyakorlati versenyt akkor lehet megkezdeni, ha a versenybizottság elnöke és tagjai is meggyőződtek a gyakorlati versenyfeladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi beleértve a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi feltételek meglétéről. A versenyt a versenybizottság elnöke indíthatja el a versenybizottság tagjai, a rendező intézmény igazgatója vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelős vezetője vagy megbízottja, a munkavédelmi felelős és a felügyelő tanárok (gyakorlati oktatók) jelenlé t- ében. (2) A gyakorlati versenyrészt nem lehet megkezdeni, ha a versenyfeladat az ellenőrzést végzők (versenybizottság, munkavédelmi felelős stb.) megállapítása szerint csak baleseti kockázat árán lenne teljesíthető. (3) Nem iskolai környezetben végrehajtott gyakorlati versenyrész esetén a területet felügyelő illetékes munkavédelmi előadó (vagy az általa írásban megbízott sz e- mély) jelenléte is szükséges. (4) A gyakorlati versenyek megkezdése előtt tájékoztatni kell a versenyzőket a gyakorlati verseny rendjéről, a munkaterületre és munkavégzésre vonatkozó kötelező munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi előírásokról. A tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a versenyzőkkel is alá kell íratni, majd a versenyt értékelő jegyzőkönyvhöz kell csatolni. (5) A tájékoztatásról és a jegyzőkönyv felvételéről a gyakorlati munkahely vezetőjének kell gondoskodnia. (6) A gyakorlati verseny teljes ideje alatt el kell látni a versenyzők felügyeletét. A felügyelet megszervezése és a folyamatos ellenőrzés a gyakorlati munkahely vezetőjének a feladata. (7) A számítógép-kezelést tartalmazó gyakorlati versenyeknél, a versenyt rendező iskola hálózati rendszergazdája gondoskodik: a berendezések balesetmentes, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő működéséről, a verseny alatt az esetleges meghibásodások javításáról (cseregép, időb e- számítás stb.). (8) A versenyek előkészítését, szervezését versenycsoportonként/szakképesítésenként versenyfelelős végzi. Egy iskolában lebonyolított két vagy több döntő esetén a versenyt szakterületi összefogó versenyfelelős koordinálja. A versenyfelelősöket, a koordinátorokat az NSZFI illetékes főigazgató-helyettese bízza meg. (9) Ha a versenycsoport részletes versenyszabályzata másképpen nem rendelkezik, a gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges eszközöket, a döntőt rendező iskola biztosítja. 13

14 5. A versenyt rendező iskola (1) A verseny döntőjét az NSZFI-vel történő előzetes egyeztetés, majd a versenyrendezésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében megjelenő Versenyfelhívásban közzétett intézmény rendezi meg. (2) A rendező intézménnyel az NSZFI megbízási szerződést köt a verseny megrendezésére. A megbízási szerződés melléklete a költségterv, amely a versenyek lebonyolítására biztosított központi költségkeret jóváhagyását követően kerül egyeztetésre és elfogadásra a szerződő felek között. (3) A rendező intézmény vezetője: a versenyfelelőssel/koordinátorral való egyeztetés alapján írásban bízza meg a versenyben közreműködőket az adott feladatra, előkészítteti a döntő verseny helyszínét és a versenyhez szükséges eszközöket, a nyitó- és záróünnepség helyét, biztosítja a verseny nyugodt, biztonságos körülményeit, a versenybizottság működésének zavartalan feltételeit, 6. A versenybizottság hitelesíti a verseny költségvetés-tervezetét, gondoskodik arról, hogy az iskola által készített meghívókon értelemszerűen az alábbiak szerepeljenek: A 2009/2010. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezésében, a... Szakközépiskola (neve, helység) rendezi, a... szakterületen / szakképesítésekben, a verseny támogatói (amennyiben vannak). (1) Versenybizottságot versenycsoportonként/szakképesítésenként kell létrehozni. A versenybizottság összetétele: elnök két versenybizottsági tag. A versenybizottság munkáját szakértők segítik. (2) A versenyeket a szakképzésről szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény, és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet előírásaival összhangban, a jelen szabályzatban részletezett módon kell lebonyolítani. (3) A versenybizottság elnökét az NSZFI főigazgatója bízza meg elsősorban a szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék alapján. (4) A versenybizottság kamarai képviselőjét - a döntő helye szerint - a szakképesítésért felelős területi gazdasági kamara elnöke bízza meg a döntőt szervező iskola javaslatára. (5) A versenybizottság - előzőben nem felsorolt tagjait az NSZFI főigazgatója bízza meg, személyükre elsősorban a szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék alapján a versenyfelelős tesz javaslatot. 14

15 (6) A versenybizottság elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén írásban, a megbízólevelük visszaküldésével együtt legkésőbb a verseny időpontja előtt egy héttel értesítik az NSZFI főigazgatóját, aki új személyt kér fel a feladat ellátására. (7) A döntő versenyeket a jóváhagyott verseny-lebonyolítási szabályzat szerint kell megsezrvezni. (8) Az elnök váratlan akadályoztatása esetén értesíteni kell az NSZFI Tanácsadási osztályát, a továbbiakban annak intézkedése szerint kell eljárni. (9) A versenybizottság elnöke felelős a versenyek tisztaságáért, a versenybizottság munkájának megszervezéséért, az értékelés irányításáért. (10) Az elnök feladatai: irányítja a versenybizottság munkáját, jóváhagyja a döntő versenyrészeinek feladatait/tételeit, a versenyek egyes részeinek megkezdése előtt előkészítő megbeszélést tart, ahol meghatározza a versenybizottság tagjainak feladatát, a versenyfelelős tájékoztatása alapján ellenőrzi a verseny előkészítését, a verseny megkezdése előtt közvetlenül is ellenőrzi a szükséges szakmai feltételek, az egészség- és munkavédelmi szempontból biztonságos versenykörülmények meglétét, ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát, részvételük jogosságát, gondoskodik a titkosítást biztosító nevezési számok kihúzásáról, azok megfelelő elzárásáról, tájékoztatja a versenyzőket a verseny lebonyolításának módjáról, a versenyfeladatok megoldásával kapcsolatos formai tudnivalókról, áttekinti az írásbeli feladatok javítását, indokolt esetben javaslatot tesz a versenybizottságnak azok megváltoztatására, ügyel arra, hogy a gyakorlati versenyrész megkezdése előtt a versenyzők részesüljenek munkavédelmi oktatásban, és azt aláírásukkal igazolják, a szóbeli versenyrészen, a versenyfeladatok szóbeli verseny tevékenységén a versenybizottság tagjaival együtt értékeli a feleleteket, a verseny befejezésekor záró megbeszélést tart, ahol értékeli a verseny előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a versenyzők eredményeit és a verseny szakmai színvonalát; közreműködik a versenyzőknek adandó jutalmak elosztásában, az okmányok előkészítésében, a díjak kiosztásában, jóváhagyja, és aláírásával hitelesíti a verseny jegyzőkönyvét, a Versenyfelhívás értelmében a követelménymodul alóli vizsgamentesülési javaslatok igazolásait aláírásával hitelesíti. (11) A versenybizottság tagjai az elnök által kijelölt feladatokat látnak el a versenylebonyolítási szabályzat szerint. (12) A versenyfeladatokat (vagy részfeladatokat) a javításban közreműködők a láírásukkal látják el. 15

16 7. A versenyzők teljesítményének értékelése (1) Az értékelés módját a szakmai sajátosságoknak megfelelően a szakterületi versenyszabályzatok tartalmazzák. (2) A versenyzők teljesítményének végső értékelését - ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik - az elődöntőn és a döntőn elért eredmények alapján kell meghatározni, az alábbiak szerint: 1/2006.OM rendelet szerinti szakképesítések versenyeiben: a versenyrészek teljesítményét az elődöntő és a döntő versenyfeladataira adott pontszámok %-os értékelésével kell meghatározni, kivéve, ha a szakképesítésre vonatkozó versenyszabályzat másképp rendelkezik, a versenyrészek - szakmai követelménymodulok eredményét -, (százalékát) a versenyrészben meghatározott versenyfeladatokra megadott súlyszázalékok figyelembevételével a szakterületi versenyszabályzatban ismertetett módon kell meghatározni, az összesített eredményt a versenyzők valamennyi versenyrészre százalékban megadott súlyarányos összegzésével kell meghatározni. (3) A versenybizottság az elért eredmények (pontszámok, százalékok) alapján áll a- pítja meg a helyezések sorrendjét. Azonos pontszám esetén a versenybizottság a döntő gyakorlati versenyrészek összeredménye alapján dönti el a helyezési sorrendet, kivéve, ha a szakterületi versenyszabályzat eltérően rendelkezik. (4) A Versenybizottság az Igazolás kiállításával értesíti a versenyző iskoláját a versenyző által elért (vizsgarész(ek)) mentesülésről. A szakképesítő bizonyítványt az Igazoláson szereplő vizsgarész(ek)/követelménymodulok beszámításával a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság adja ki a rendes vizsga megtartásakor. Azok a döntőbe jutott és azon résztvevő versenyzők, akik a szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai követelménymodul vizsgafeladatait teljesítették, és a szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át megszerezték, jeles osztályzatot kapnak és az adott versenyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesülnek a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. (5) bekezdése szerint. Az 5. (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felments es e- tén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. (5) A döntő versenyek eredményeinek kihirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor. (6) Valamennyi, a döntőn részt vevő tanuló "Emléklap"-ot kap. (7) A verseny I II III. helyezett tanulója az elismerő "Oklevél" mellett jutalomban is részesül. A versenybizottság dönt az egyéb jutalmak szétosztásáról. (8) Egyes szakterületeken a legjobb versenyzői nemzetközi érvényességű cégképesítést (Autodesk) kapnak. 16

17 8. A verseny jegyzőkönyve A központi szervezésű elődöntő és döntő versenyekről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. (1) A jegyzőkönyv tartalmazza: a verseny megnevezését, a verseny helyét és időpontját, a versenybizottság tagjainak nevét, a versenyen részt vevő tanulók számát, a versenyre behívott tanulók adatait (az esetleges távolmaradók nevének és iskolájának megnevezésével), az elnök, illetve a versenybizottsági tagok értékelését a verseny feltételeiről, az előírások betartásáról, a szakmai színvonalról, a versenyzők részletes eredményeit, táblázatos formában, a versenyzők teljesítménye alapján kapott mentesüléseket, részletezve, az összes pontszám alapján számított: átlag teljesítés pontszámát és %-os arányát a maximális teljesítés pontszámát és %-os arányát a minimális teljesítés pontszámát és %-os arányát. A jegyzőkönyvet és a pontozólapot a versenybizottság elnöke és a versenyfelelős aláírásával hitelesíti. (2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell: a megtekintést követően a versenyzők írásbeli versenydolgozatával kapcsolatos észrevételeket, és az arra hozott versenybizottsági döntést, a versenybizottság elnöke által hitelesített gyakorlati és szóbeli feladatokat, a versenyzőknek kiadott igazolások másolatát, amelyen az eredeti példány átvételét a versenyzők aláírásukkal igazolnak, a gyakorlati verseny megkezdése előtti munka és tűzvédelmi tájékoztatásról készült, és a versenyzőkkel is aláíratott jegyzőkönyvet, a gyakorlati verseny megkezdése előtt készített és hitelesített munka- és tűzvédelmi bejárási jegyzőkönyvet. 9. Záró rendelkezések (1) A versenyfelelős az elődöntő és a döntő verseny befejezése után a verseny dokumentumait (feladatlapok, dolgozatok, értékelő lapok stb.), iratait leadja az NSZFI Tanácsadási osztályán, ahol gondoskodnak az irattárazásról. (2) A verseny jegyzőkönyvét és a tanulóknak kiadott igazolások összesített listájának egy példányát, az igazolások másolatait az NSZFI irattárában kell elhelyezni. A verseny jegyzőkönyvét három évig, a versennyel kapcsolatos többi anyagot, iratot egy évig meg kell őrizni, utána selejtezhető. Az igazolások másolatai nem selejtezhetők. (3) Az elődöntőkről készített jegyzőkönyveket a versenyzők iskolájában kell egy évig megőrizni, utána selejtezhetők. Ezeket a jegyzőkönyveket szükség esetén az értékelő bizottság/versenybizottság bekérheti. (4) Az iskolák, illetve a nevezett versenyzők tudomásul veszik, hogy a nevezéssel alávetik magukat a Versenyfelhívásnak, illetve a versenyszabályzatnak és ennek értelmében azok ellen kifogást nem emelhetnek. 17

18 (5) Az NSZFI csak a jelen szabályzatában ismertetett módon megküldött nevezéseket fogadja el. (6) A központi elődöntőre benevezett tanulók számának megfelelően, a versenyköltségek részbeni fedezésére, a küldő iskola nevezési díjat fizet. A nevezési díj öszszegét a verseny meghirdetése tartalmazza. A nevezési díj megfizetése nem hárítható át a benevezett tanulóra! (7) A nevezési díjakat a tanulók ellátására, jutalmazására, kulturális programokra, illetve a versenyanyagok sokszorosítási költségeire lehet felhasználni! (8) A döntő versenyeken részt vevő tanulók szállás- és utazási költségei a küldő iskolát terhelik. (9) A versenyszabályzat(ok)ban nem szabályozott esetekben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet előírásai érvényesek. (10) A teljes vagy részleges szakmai vizsga alóli mentesülést a versenybizottságok által kiadott IGAZOLÁS alapján a versenyzők iskolájában kell érvényesíteni. (11) A versenyek indításakor és a versenyek folyamán adódó rendkívüli helyzetben az NSZFI illetékes főigazgató-helyettesének, akadályoztatása esetén a Tanácsadási osztály vezetőjének van intézkedési joga, aki írásban (telefaxon) is megküldi i n- tézkedését a versenyfelelősnek. Ebben az esetben az intézkedéssel érintett verseny felelőse jegyzőkönyvet készít, amelyet a versenyt rendező oktatási intézmény igazgatója hitelesít. 18

19 10. Informatikai eszközöket használó versenyek előkészítése és lebonyolítása Tárgyi feltételek Jogszabályok: 20/2007. (V.21.) SZMM r. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről, 253/1997. (XII. 20.) Korm. R. az országos településrendezési és építési követelményekről, 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, 50/1999. (XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, A számítógépes környezetben szervezett: Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgatevékenységet a vizsgázó a versenyszervező iskola által a rendelkezésére bocsátott külön asztali számítógépen végzi. Versenyzőt beosztani a teremben lévő és a vizsgára alkalmas teljes értékű számítógépek legfeljebb 90%-ához lehet. A versenyszervező iskola a versenyre használatba adott számítógépek konfigurációs adatait és szoftverkörnyezetét, a versenytermet legkésőbb a verseny megkezdése előtt a versenyzővel megismerteti. Az asztal használható felülete a billentyűzet által elfoglalt, valamint az egér szabad mozgatásához szükséges 40*30 cm-es felületen kívül kézírásra alkalmas minimum 0,3 négyzetméter, a felület sima kemény, kézírásra alkalmas, tiszta, a versenyfeladattal bárhogyan összefüggő információt nem tartalmaz. Az asztal stabil, nem billeg, nem nyikorog, a versenyző kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az egyes munkahelyek elrendezéséből, illetve az egyes munkahelyek közé elhelyezett takarólapok következtében valamennyi saját helyén ülő versenyző számára más vizsgázók monitorja teljes egészében takarásban van. A tárgyak úgy legyenek elhelyezve, hogy a felügyelő a versenyzők zavarása nélkül ellenőrizheti a tevékenységüket. A szék támlás, stabil (nem billegő), könnyen és csendesen mozgatható, magassága igazodik az asztal magasságához. A monitorok elhelyezése olyan legyen, hogy a szomszédos monitorra a fej jelentős elfordítása nélkül ne lehessen rálátni. (Megfelelőnek tűnik, ha k i- sebb, mint 20 fokos szög alatt látszik, vagy legalább 1,5 méter távolságban van.) A versenyhelyek száma a terem befogadóképességéig növelhető a szomszédos monitorkép kitakarásával. Ez megoldható paravánnal, vagy a monitorra helyezett fülekkel. Utóbbi esetben a szomszédos diákok közötti papír alapú kommunikáció megakadályozására különös figyelmet kell fordítani. A terem berendezésének, illetve később az ültetési rend kialakításának fontos szempontja legyen, hogy a vizsgázók várható mozgása (mellékh elyiség megközelítése) ne zavarja a többiek munkáját. 19

20 (1) A környezet Az üzembiztonság Lebonyolítás A gépteremben étkezni nem lehet, enni- és innivaló a terembe nem vihető be! Az innivalót a folyosón, praktikusan a folyosófelügyelő asztalnál lehet biztosítani. A számítógépes versenykörnyezet kialakítása nagy gondosságot és odafigyelést igényel. Nem elegendő a számítógépek fizikai biztosítása, azok megfelelő működését is garantálni kell. A teremben a vizsgázók létszámán felüli tartalékgépeket kell biztosítani. A megfelelő működés biztosítása érdekében a versenykörnyezetet kellő időben elő kell készíteni. A gépeket javasolt hasonló feladatok megoldásával tesztelni, mert e nélkül nehezen deríthető ki, hogy minden szükséges szoftverkomponens jól működik. Minden gépen azonosra be kell állítani a rendszeridőt! A verseny ideje alatt a gépekről nem lehet elérhető egyetlen olyan állomány sem, amely nem tartozik a telepített programokhoz, és a várható feladatok megoldását segítheti. A fenti eszközök használatát lehetővé tevő operációs rendszer és kiegészítő szoftverek (pl. vírusirtó stb.). (1) A versenyen alkalmazott gépek kiválasztásánál lényeges szempont az üzembiztos működés. (2) Az üzembiztonságot befolyásolja az elektromos hálózat működése is. Ha gyakran előfordul hosszabb-rövidebb áramkimaradás, akkor célszerű előzetesen tájékozódni arról, hogy előreláthatólag terveznek-e ilyet a verseny időpontjában. Különösen figyelemmel kell lenni azokra az eszközökre, amelyek a versenyterem, vagy a szerverek áramellátását veszélyeztetik. Ha valamelyik eredetileg kiválasztott számítógép működése a verseny előtti időszakban bizonytalan, akkor javasolt azt a versenyből kivonni. (1) A verseny előkészítése: A versenyen meg kell szüntetni a hálózati kapcsolatot a vizsgán részt vevő számítógépek között. A versenyzők számára papíron készíteni kell egy leírást, amely a gép használatával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazza. Ez tartalmazza a bejelentkezés módját, a feladatok megoldásához biztosított szoftverek körét, a feladatbeadással kapcsolatos teendőket. (2) A versenynapot/versenyt közvetlenül megelőző teendők: a gépek helyreállítása (partíciók visszatöltése), az Internet elérésének biztosítása a versenygépeken, a gépek közötti kommunikáció megakadályozása, rendszeridők beállítása/ellenőrzése, versenyszabályzatban előírt szoftverek hibátlan működésének ellenőrzése, 20

21 (3) A felügyelő speciális teendői a verseny közben Archiválás Felügyeli a munkavégzés folyamatát A diákok panasza esetén a bejelentés időpontját bejegyzi a versenyjegyzőkönyvbe, egyidejűleg a folyosófelügyelő útján értesíti a rendszergazdát. A hibaelhárítás kezdetének és befejezésének időpontját és a hiba okát (ideé r- tendő a felhasználói hiba tényének megállapítása is!), az elvégzett tevékenység rövid leírását szintén feljegyzi a versenyjegyzőkönyvbe. A termet elhagyó diákok esetében a szokásos módon regisztrálja a terem elhagyásának, illetve a munka újrakezdésének időpontját, valamint a feladat beadásának időpontját. (1) A verseny zárását követően a felügyelő tanár ellenőrzi, hogy a merevlemezen és a lemezen azok a fájlok szerepelnek, amelyet a vizsgázó a borítólapon feltüntetett, majd a vizsgázók lemezeit összegyűjti. Engedélyt ad a gép kikapcsolására. Az összegyűjtött lemezeket az ülésrenddel és egyéb, a versennyel kapcsolatos dokumentumokkal együtt leadja. (2) A rendszergazda a lemezeken található fájlokat (változtatás nélkül!) kinyomtatja. A lemezek tartalmát legalább két példányban egyszer írható adathordozóra írja (CD-R vagy DVD-R a legalkalmasabb erre a feladatra) úgy, hogy valamennyi fájl az eredeti lezárás időpontját mutassa. (3) Hibás, nem másolható/nyomtatható lemez esetén a gép merevlemezéről új másolatot készít lemezre. (4) Az archivált anyagok jóságának (megnyithatóság, másolhatóság, nyomtathatóság) ellenőrzése után a gépek merevlemeze törölhető. (5) Az iskola az egyik adathordozót, valamint a lemezeket bélyegző lenyomatával ellátott borítékban lezárva és biztonságos helyre elzárva tárolja az esetleges későbbi megtekintések céljából. A másik példány a papírnyomatokkal együtt a javítást végző tanárhoz kerül, aki a pontozást a papírnyomatokon, az ellenőrzést pedig (különös tekintettel a tiltott műveletekre, a függvényekre stb.) a lemezen végzi. 21

22 SZAKTERÜLETI VERSENYSZABÁLYZAT 22

23 I. Meghirdetett szakképesítések és szakmai követelménymodulok Informatika (szoftver) szakmacsoport 1. A szakképesítés száma, megnevezése CAD-CAM informatikus CAD-CAM informatikus A versenyre meghirdetett szakmai követelménymodulok Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Informatikai ismeretek CAD ismeretek* Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Webmester Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Hardveres, szoftveres feladatok LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Hardveres, szoftveres feladatok Webmester Gazdasági informatikus Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Informatikai ismeretek Gazdasági informatika Informatikus Műszaki informatikus Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Informatikai ismeretek Számítógépes jelfeldolgozás, beruházás előkészítése, végrehajtása 23

24 II. A versenyek részei A) CAD-CAM INFORMATIKUS (1) Elődöntő Az elődöntőn központi írásbeli és interaktív feladat megoldására kerül sor. Az elődöntő komplex feladat témakörei, időtartamai, pontszámai Tantárgyak/témakörök Időtartama (perc) Pontszám Interaktív Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek Informatikai ismeretek Rendszertervezés, adatbázis kezelés, internet használat, programozási ismeretek CAD-ismeretek* AutoCAD-program használata, műszaki rajz készítése (interaktív rész) Írásbeli Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek Összesen: Összesen ( )*: Megjegyzés: A versenyzők elődöntőn elért eredménye (% -os értékben) a döntőbe 100%-ban beszámít. 24

25 (2) Döntő A döntő témakörei, időtartamai, pontszámai Hozott pont (elődöntő) CAD-ismeretek ( )* Interaktív Témakörök Időtartama (perc) Pontszám CAD ismeretek* Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket Parametrikus testmodellezést alkalmaz CAD-program segítségével összeállításokat modellez ÖSSZESEN: ÖSZESEN ( )*: Megjegyzés: A CAD-CAM informatikus szakképesítés versenyzői az elért eredmény függvényében OKJ számú Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítést kaphatnak. Az Autodesk vizsgakövetelményeknek megfelelő szintű versenyteljesítményt elért versenyzők nemzetközi cégképesítést kaphatnak. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma A szakmai követelménymodul megnevezése A modul súlyszázaléka (a sorrend megállapításához) Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése (100%) 15 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés (60%) 10 Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek (40%) Informatikai ismeretek Rendszertervezés, adatbázis kezelés, internet használat, programozási ismeretek (60%) 15 Rendszertervezés, adatbázis kezelés, internet, programozási ismeretek (40%) Számjegyes vezérlésű gépek működése, programozása, karbantartása, javítása, dokumentálása Számjegyes vezérlésű gépek működése, programozása, karbantartása, javítása, dokumentálása (100%) 10 25

26 Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma A szakmai követelménymodul megnevezése CAM-ismeretek (CNC -programozás, CNC-gépek), gyártási eljárások, marketingtevékenység, kiadványszerkesztés, multimédiás rendszerek Kiadványszerkesztés, multimédiás rendszerek, CAMprogram ismerete, CNC-programozás, CNC-gépismeret (30%) Programozási ismeretek, dokumentáció készítése (40%) Gyártási eljárások ismerete, anyagismeret, alkatrészismeret, automatizált gépek ismerete, marketing ismeretek (30%) A modul súlyszázaléka (a sorrend megállapításához) 25 CAD-ismeretek* CAD-program telepítése, használata, műszaki rajz készítése CAD-programmal, modellezés, műszaki dokumentáció készítése (100%) 25 B) INFORMATIKAI HÁLÓZATTELEPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ (1) Elődöntő Az elődöntőn központi írásbeli és interaktív feladat megoldására kerül sor. Az elődöntő komplex feladat témakörei, időtartamai, pontszámai Feladatok/témakörök Időtartama (perc) Pontszám Interaktív Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek Írásbeli Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek, kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben Összesen:

Rendészeti alapismeretek

Rendészeti alapismeretek Tájékoztató a Rendészeti alapismeretek kétszintű érettségi vizsga II-III. írásbeli vizsgarészének előkészítéséhez és lebonyolításához az iskolai rendszergazdáknak és a felügyelő tanároknak Tárgyi feltételek

Részletesebben

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2011/2012 NMH SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG Összeállították: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna koordinálásával

Részletesebben

INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ INFORMATIKA SZAKMACSOPORT SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2013/2014 NMH SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG Összeállította:

Részletesebben

NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft.

NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai verseny 2011/2012 1 Összeállították: Apostol Attila Dranka Róbert Dr. Sipos Jenő Végh István Szakmai vezető: Apostol

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

NGM Közlemény. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00)

NGM Közlemény. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00) NGM Közlemény a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 2012/2013-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről A számviteli

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2015-2016. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Dr.

Részletesebben

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint

Részletesebben

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA Összeállította: Pomázi Zsóka versenyfelelős TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 3 1. Bevezetés 4 2. A tanulmányi versenyek célja 4 3. A verseny meghirdetése,

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁ- NYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALA- MINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV)

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ INFORMATIKA SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2014/2015. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL 1/34 Összeállította:

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT ÉS POSTAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: 2014.10.20 2014. HÉ 53. szám EMMI felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre hatályos: 2013.12.16 - z Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakképzésről szóló

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV) 2014/2015.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2009/2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 1 Összeállították: Nádráné Tóth Borbála

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2013-2014. NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Összeállították:

Részletesebben

INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont

INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont INFORMATIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 240 perc 20 perc 120 pont 30 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2011-2012. NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Összeállították:

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA (KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT OSZTV, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORT SZKTV) 2015/2016.

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2010-2011. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállították: Nádráné

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁGAZATI ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2016-2017. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Gyetvai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2014-2015. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: dr.

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem -/-/FI Vizsga. 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység

Nyugat-magyarországi Egyetem -/-/FI Vizsga. 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység Korszerű munkaszervezés 1 Nyugatmagyarországi Egyetem //FI21120 rész 118006 118006/1in nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.14 2014.05.26 2014.06.05 interaktív Számítógépkezelési, üzemeltetési,

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

Érettségi vizsga május-június

Érettségi vizsga május-június Érettségi vizsga 2015. május-június www.oh.gov.hu 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 40/2002. (V. 24.) OM rendelet korábbi feladatlapok, javítási útmutatók, idegen nyelvekhez letölthető hanganyag 100/1997.

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! Iktató szám: KP-03757-1/2016. Valamennyi, Lovász szakképzést folytató iskola Igazgatójának Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! A Földművelésügyi Minisztérium felhívása alapján a 2015/2016. tanévben

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

A szakmai vizsgák ellenőrzése. Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály

A szakmai vizsgák ellenőrzése. Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály A szakmai vizsgák ellenőrzése Kálózi Erika szakmai referens Képzési Főosztály A TÁMOP 2.2.1/08/1 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése projekt egyik eredménye A SZAKMAI VIZSGAELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE VONATKOZÓAN Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2270-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító : 31 481 01

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata

Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata A verseny célja 1. A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkornak megfelelő művészi előadó képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2025-06 Számítástechnikai feladatok 7. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (60 perc) 2009.

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

VIZSGAREND Web-programozó szakképesítés 1180-06 zé e ze s a munk rű ors K

VIZSGAREND Web-programozó szakképesítés 1180-06 zé e ze s a munk rű ors K Korszerű munkaszervezés 1 Nyugatmagyarországi Egyetem //Fi21120 118006 118006/1in nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.14 2014.05.26 2014.05.27 2014.06.05 interaktív Számítógépkezelési,

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben