munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2009 2010"

Átírás

1 Válogatott bibliográfia Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok és elektronikus információforrások munkapiaci témájú szakirodalmából Összeállította Bálint Éva

2 I. Válogatás a hazai szakirodalomból Könyvek Könyvfejezetek Folyóiratcikkek Műhelytanulmányok Statisztikai kiadványok II. Válogatás a külföldi szakirodalomból Könyvek Könyvfejezetek Folyóiratcikkek Műhelytanulmányok Nemzetközi szervezetek kiadványai III. Válogatott hazai és külföldi folyóiratok és online hozzáférésük Hazai folyóiratcímek és online hozzáférésük Külföldi folyóiratcímek és online hozzáférésük 332

3 válogatott bibliográfia I. Válogatás a hazai szakirodalomból Könyvek Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (eds.): The Hungarian labour market, 2010: Review and analysis. Budapest, Institute of Economics, HAS, National Employment Foundation, 2010, 318 p. Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2009, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009, 333 p. core.hu/kiadvany/mt.html. Fricz Tamás Lánczi András (szerk.): Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? Korrajz, Budapest, XXI. Század Intézet, 2009, 183 p. Hárs Ágnes Tóth Judit (szerk.): Változó migráció, változó környezet. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010, 278 p. Holtzer Péter (szerk.): Jelentés a Nyugdíj és Időskor Kerekasztal tevékenységéről. Budapest, Miniszterelnöki Hivatal, 2010, 399 p. Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport, Budapest, Tárki Társadalomkutatási Intézet, 2010, 550 p. Magas István: Világgazdasági válság Diagnózisok és kezelések. Budapest, Aula Kiadó, 2009, 445 p. Nagy Péter Tibor: Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a századi Magyarországon. Budapest, Oktatáskutató Intézet Új Mandátum, 2010, 209 p. (Társadalom és oktatás, 35.). Simonyi Ágnes (szerk.): Családpolitikák változóban. Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2010, 99 p. Simonyi Ágnes (szerk.): Nyomorgó családok és szociális szolgáltatások. Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2010, 110 p. Soros György: A 2008-as összeomlás és következményei. A pénzügyi piacok új paradigmája. Ford.: Nagy Márta. Budapest, Scolar, 2010, 303 p. Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009, 232 p. Virág Tünde: Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, 266 p. Surányi Éva Danis Ildikó Herczog Mária (szerk): Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, változó gyakorlatok. Budapest, Gazdasági és Szociális Tanács, 2010, 232 p. Horváth Tamás Kiss László Nyerges Andrea Roberts Éva (szerk.): Diplomás Pályakövetés kézikönyv: Budapest, Educatio Kht. OFIK, 2009, Könyvfejezetek Bálint Mónika (szerk.): Statisztikai adatok. In: Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009, pp core.hu/kiadvany/mt.html. Bálint, Mónika (ed.): Statistical data. In: The Hungarian labour market, 2010: Review and analysis. Károly Fazekas, Anna Lovász, Álmos Telegdy (eds.) Budapest, Institute of Economics, HAS, National Employment Foundation, 2010, pp econ.core.hu/kiadvany/mt.html. Cseres-Gergely Zsombor Scharle Ágota: A magyarországi munkapiac 2008-ban. In: Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009, pp kiadvany/mt.html. Cseres-Gergely, Zsombor Scharle, Ágota: The Hungarian Labour Market in In: The Hungarian labour market, Review and analysis. Károly Fazekas Anna Lovász Álmos Telegdy (eds.) Budapest, Institute of Economics, HAS, Na- 333

4 tional Employment Foundation, 2010, p. Frey Mária: A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete. In: Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009, p. Frey, Mária: The legal and institutional environment of the Hungarian labour market. In:The Hungarian labour market, 2010: Review and analysis. Károly Fazekas Anna Lovász Álmos Telegdy (eds.) Budapest, Institute of Economics, HAS, National Employment Foundation, 2010, p. core.hu/kiadvany/mt.html. Gábos András Szivós Péter: Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon. In: Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport, Budapest, Tárki, p. Hárs Ágnes: Migráció és munkaerőpiac Magyarországon. Tények, okok, lehetőségek. In: Hárs Ágnes Tóth Judit (szerk.): Változó migráció, változó környezet. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010, p. Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Közelkép. Munkapiaci diszkrimináció. In: Fazekas Károly Lovász Anna Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009, p. mt.html. Lovász, Anna Telegdy, Álmos (eds.): In focus: Labour market discrimination. In: The Hungarian labour market, 2010: Review and analysis. Károly Fazekas, Anna Lovász, Álmos Telegdy (eds.) Budapest, Institute of Economics, HAS,National Employment Foundation, 2010, p. hu/kiadvany/mt.html. Medgyesi Márton: Jövedelemeloszlás nemzetközi összehasonlításban. In.: Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport, Budapest, Tárki, 2010, p. Tóth István György: Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon. In: Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport, 2010, Budapest, Tárki, 2010, p. Tóth István János Várhalmi Zoltán: Munkaerő-piaci kutatások. In: Horváth Tamás Kiss László Nyerges Andrea Roberts Éva (szerk.): Diplomás pályakövetés kézikönyv. Budapest, Educatio Kht. OFIK, 2009, p tul/szakmai_tamogatas/kiadvanyok/dpr_kezikonyv. Várhalmi Zoltán: A budapesti kínai és vietnami gazdasági klaszterek néhány jellegzetessége. In: Hárs Ágnes Tóth Judit (szerk.): Változó migráció, változó környezet. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010, p. Folyóiratcikkek Adler Judit Petz Raymund: A napi ingázás munkaerő-piaci szerepe. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 3. sz p. Adler Judit: A szociális védelmi rendszer néhány fontosabb jellemzője. Köz-gazdaság, 5. évf. 2010, 2. sz p. Artner Annamária: Válságban a foglalkoztatás. Eszmélet, 2009, 84. sz p. Bálint Mónika Köllő János Molnár György: Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya. Statisztikai Szemle, 88. évf. 2010, 6. sz p. Bartha Eszter: Visszatérnek a háztartási alkalmazottak? Paradigmák a fizetett házimunkáról. Szociológiai Szemle, 19. évf. 2009, 4. sz p. Berki Erzsébet: Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta. Esély, 21. évf. 2010, 4. sz p. Bodnár Katalin: A háztartások fogyasztási kiadásai és a lakossági bizalmi indikátor. MNB-Szemle, 2010, március. Botos Balázs: Munkahelyteremtés és újraiparosítás. Polgári Szemle, 6. évf. 2010, 2. sz. polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&id=382. Csanády András: A fejlődés rejtett képletei I II. rész. Társadalomkutatás, 27. évf. 2009, 3. sz p. és 28. évf. 2010, 1. sz p. Csoba Judit: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? A munkanélküliek munkavállalói képessége és hajlandósága. Esély, 20. évf. 2009, 5. sz. esely.org/kiadvanyok/2009_5/01csoba.pdf. Derényi András: A felsőoktatás és a foglalkoztathatóság kapcsolatának értelmezései. Educatio, 19. évf. 334

5 válogatott bibliográfia 2010, 3. sz. Elek Lenke: Munkaerőpiac és felsőoktatás: a legbiztosabb a ma még nem is létező szakma! Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 6. sz p. Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányok hatása a munkaerő-piaci reintegrációra. Educatio, 19. évf. 2010, 2. sz. Fábri István: Egyetemi és főiskolai hallgatók elhelyezkedési motivációi. Educatio, 19. évf. 2010, 2. sz. Faluvégi Albert: Foglalkoztatási központok és körzetek Magyarországon. Az urbánus és a rurális térszerkezet egy meghatározása. Területi Statisztika, 50. évf. 2010, 5. sz. Fodor Péter et al.: A globális gazdasági és pénzügyi vál ság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. Közgazdász Fórum, 12. évf. 2009, 9. sz rmkt.ro/kiadvanyok/10_k%c3%b6zgazd%c3- %A1sz-F%C3%B3rum-arhivum_Article.aspx. Gábor R. István: Minimálbér-paradoxon versenyzői munkaerőpiacon? Egy gondolatkísérlet tanulságai. Közgazdasági Szemle, 57. évf. 2010, 2. sz p. php?id=1147. Gábor R. István: Experience-earnings profile and earnings flexibility: A missing piece in some labour market puzzles? Acta oeconomica, Vol , No content/119704/. Galamb Zsófia Kányási Zsófia: A munkahelymegőrzéshez és a munkahelyteremtéshez kapcsolódó közösségi állami támogatási szabályok, illetve a hazai foglalkoztatás legfontosabb támogatási lehetőségei. Külgazdaság, 54. évf. 2010, 1 2. sz p. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás, és a közöttük lévő szürke zóna. Esély, 20. évf. 2009, 6. sz p. Halmai Péter: Pénzügyi válság és gazdasági növekedés. Fejlesztés és Finanszírozás, 2010, 3. sz p. Héjj Dávid Kmetty Zoltán: A válság társadalmi hatásai. Nemzeti Érdek, 3.évf. 2009, 2. sz p. Hrubos Ildikó: A foglalkoztathatóság kérdése az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, 19. évf. 2010, 3. sz. Inotai András: A világgazdaság 2010-ben: a válság és következményeinek kezelése. Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Vélemények. Kommentárok. Információk, 187. sz Jászberényi József: Az ageizmus. A kor szerinti diszkrimináció Magyarországon különös tekintettel a munkahelyekre. Polgári Szemle, 6. évf. 2010, 1. sz p. interface.php?view=v_main. Karácsony Péter Varga Mária: Regionális különbségek a hazai munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 10. sz p. Kártyás Gábor: Dobbantó vagy tévút? A munkaerő-kölcsönzés foglalkoztatás-politikai szerepéről. Esély, 21. évf. 2010, 4. sz p. Kátai Anikó: Az Európai Unió következő tíz évre szóló versenyképességi és foglalkoztatási stratégiája az Európa 2020 stratégia. Európai Tükör, 15. évf. 2010, 5. sz p. kum/hu/bal/kulugyminiszterium/kiadvanyaink/ Eur%C3%B3pai+T%C3%BCk%C3%B6r/. Koncz Katalin: A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jelensége és mérése. Statisztikai Szemle, 88. évf. 2010, sz p. ksh.hu/portal/page?_pageid=58,181198&_dad=portal&_schema=portal. Kovács Ilona Dea: A feketemunka más színben. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 1. sz p. Kun Ágota: Munkahelyi jóllét és elkötelezettség. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 2. sz p. László Gyula: Alkalmazotti, foglalkoztatási vagy munkaügyi kapcsolatok? Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 1. sz p. Lazányi Kornélia Rozália: Érzelmi munka és elkötelezettség. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 2. sz p. Lendvai Tamás: Kis lépésekkel a munkaerő reintegrációja érdekében egy kutatás margójára. Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 3. sz p. Lentner Csaba: A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa. Pénzügyi Szemle, 55. évf. 2010, 3. sz p. Lindner Sándor: A hazai munkaerőpiac helyzete a statisztikai adatok tükrében. Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 1. sz p. Lindner Sándor: A munkanélküliség alakulása az OECD-országokban, a 2009 III. és IV. negyedévi adatok tükrében. Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 5. sz p. 335

6 Lindner Sándor: Az alkalmazásban állók száma és a munkajövedelem évi alakulása a nemzetgazdaságban. Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 3. sz p. Magda Sándor: A tudomány és az oktatás felelőssége a globális gazdasági válságban. Magyar Tudomány, 171. évf. 2010, 3. sz hu/2010/03/tartalom.htm. Marer Pál: The global economic crises: Impacts on Eastern Europe. Acta Oeconomica, Vol , No p. content/119704/. Mészáros Zoltán Ari Orsolya: Egy nehezen foglalkoztatható társadalmi csoport munkaerőpiaccal szembeni attitűdjei, foglalkoztathatóságuk jellemzése. Kapocs, 8. évf. 45. sz. Morvayné Bajai Zsuzsanna: Demográfia és nyugdíj, avagy Robinson a lakatlan szigeten. Polgári Szemle, 6. évf. 2010, 4. sz. interface.php?view=v_article&id=402. Nagy Gyula: A globális pénzügyi fiaskó néhány következménye az Európai Unióban. Fejlesztés és Finanszírozás, 2010, 1. sz p. hu/2010-1/ f. Nagy Péter Tibor: A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája. Educatio, 19. évf. 2010, 3. sz. php?id=80. Néray Ágnes: Lakhatási és munkaerő-piaci lehetőségek, valamint a területi egyenlőtlenségek egyén központú megközelítése. Család, Gyermek, Ifjúság, 2010, 3. sz. Pelle Anita: Állami támogatások az Európai Unióban a gazdasági válság idején. Európai Tükör, 15. évf. 2010, 9. sz p. kum/hu/bal/kulugyminiszterium/kiadvanyaink/ Eur%C3%B3pai+T%C3%BCk%C3%B6r/. Pirisi Károly Busch Irén: A válság első éve, annak kezelése a foglalkoztatási mutatók tükrében. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 10. sz p. Pirisi Károly: A hazai foglalkoztatáspolitika kihívásai. Köz-gazdaság, 5. évf. 2010, 1. sz p. Pitti Zoltán: Munkaerőpiaci folyamatok és a foglalkoztatási szerkezet változása. Egyenlítő, 8. évf. 2010, 4. sz. 13. p. Polónyi István: Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, 19. évf. 2010, 3. sz. iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=80. Poór József et al.: Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010, 5. sz p. Prugberger Tamás: A hazai foglalkoztatás és munkanélküliség problémái külföldi kitekintéssel. Valóság, 53. évf. 2010, 1. sz p. Pulay Gyula: Gyermekvállalást segítő munkavállalás. Polgári Szemle, 6. évf. 2010, 4. sz. polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&id=401. Pulay Gyula: Hatékony-e a megváltozott munkaképességűek támogatási rendszere? Pénzügyi Szemle, 55. évf. 2010, 2. sz p. Rácz Margit: A válságról az Európai Unióban 2010 elején. Fejlesztés és Finanszírozás, 2010, 2. sz. p p. Schneider Norbert: Az európai családok sokfélesége. A családmodellek és a munkaerőpiac hatásai a családszerveződésre. Demográfia, 52. évf. 2009, 4. sz p. Szombathelyi Csilla: A munka és a család egyensúlya. Munkaügyi Szemle, 54. évf. 2010, 3. sz p. Szügyi György: Az értéket előállító ember a XXI. század tudásalapú társadalmában 1. rész. A hazai munkaerőpiac helyzete a statisztikai adatok tükrében. Humánpolitikai Szemle, 21. évf 2010, 1. sz p. Varga Júlia: Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? Educatio, 19. évf. 2010, 3. sz. Vida Anikó Virág Tünde: Közmunka és napszám. Foglalkoztatás és szociális helyzet Dél-Békésben. Esély, 21. évf. 2010, 1. sz p. Zachár László: Szakképzés és gazdasági válság. Szakképzési Szemle, 25. évf. 2009, 2. sz p. Zentai László: A családok szegénysége, avagy létezik-e gyermekszegénység. Polgári Szemle, 6. évf. 2010, 4. sz. Zsótér Boglárka: Változó női szerepek: munkavállalás és családi élet összeegyeztetése a fejlett országokban. Esély, 21. évf. 2010, 4. sz p. Műhelytanulmányok Cseres-Gergely Zsombor: Munkapiaci áramlások, gereblyézés és a 2008 végén kibontakozó gazdasági válság foglalkoztatási hatásai. Budapest Working Papers on the Labour Market/Budapest Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2010/04. econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1004.pdf. 336

7 válogatott bibliográfia Du Caju, Philip Kátay, Gábor Lamo, Ana Nicolitsas, Daphne Poelhekke, Steven: Interindustry wage differentials in EU countries: what do cross-country time varying data add to the picture? MNB Working Papers, 2010/9. Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_ mnbfuzetek/wp_2010_9_final.pdf. Gáspár Katalin Kiss Áron: A pénzbeli jóléti támogatások célzottsága. Budapest, ELTE Empirikus Tanulmányok Intézete Közpénzügyi füzetek, , content&task=view&id=437&itemid=597. Hámori Szilvia: Employment Convergence of Immigrants in the European Union. Budapest Working Papers on the Labour Market BWP 2009/7. econ.core.hu/file/download/bwp/bwp0907.pdf. Kapitány Zsuzsa: Non-employment, Ill-being and Subjective Well-being. Institute of Economics, HAS, Discussion papers, MT-DP 2009/22. core.hu/file/download/mtdp/0922.pdf. Kátay Gábor (szerk.): Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon. MNB Tanulmányok, MT , Kátay Gábor Nobilis Benedek: Driving Forces Behind Changes in the Aggregate Labour Force Participation in Hungary. MNB Working Papers, 2009/5. mnbfuzetek/mnbhu_wp_2009_5. Kiss Áron: A magas jövedelműek bevallott jövedelmének rugalmassága. Budapest, Költségvetési Tanács Titkársága, 2010, Koltay Jenő: Multinational Companies and Labour Relations in Hungary: between Home Country Host Country Effects and Global Tendencies. Institute of Economics, HAS, Discussion papers, MT-DP 2010/15. MTDP1015.pdf. Kőrösi Gábor: Innovation and Rent Sharing in Corporate Wage Setting in Hungary. Budapest Working Papers on the Labour Market, BWP 2009/8. econ.core.hu/file/download/bwp/bwp0908.pdf. Scharle Ágota Benczúr Péter Kátay Gábor Váradi Balázs: Hogyan növelhető az adórendszer hatékonysága? Budapest, ELTE Empirikus Tanulmányok Intézete, Közpénzügyi füzetek, 26. sz. Scharle Ágota (ed.): Manka goes to work. Public childcare in the Visegrad countries Budapest Intézet, 2010, 124 p. pdf. Seres Antal: A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái és terjedésének tényezői az Európai Unióban és Magyarországon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Műhelytanulmányok, MT-DP 2010/10. MTDP1010.pdf. Tóth István János Várhalmi Zoltán Czibik Ágnes Makó Ágnes Löcsei Hajnalka: Rövid távú munkaerő-piaci prognózis GVI tanulmányok, showitem.html?id=118. Tóth István János Várhalmi Zoltán Czibik Ágnes Makó Ágnes: Rövid távú munkaerő-piaci prognózis, GVI tanulmányok. Tóth István János Várhalmi Zoltán: Diplomás pályakezdők a versenyszektorban, GVI tanulmányok. Statisztikai kiadványok Állami Foglalkoztatási Szolgálat Munkaügyi adattár, Az egyéni bérek és keresetek adatfelvétel főbb eredményei, május, évi bér és kereset statisztikai adatok. berek_2009. Havi gyorsjelentés. A munkaerő-piaci helyzet alakulása, Központi Statisztikai Hivatal Monostori Judit Őri Péter S. Molnár Edit Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2009, A közszféra létszám- és keresetalakulása. (2009. november) xftp/gyor/jel/jel30909.pdf. 337

8 Munkaerő-piaci helyzetkép, (2010. február) A válság hatása a munkaerőpiacra. (2010. április) portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ valsagmunkaeropiacra.pdf. A versenyszféra létszám- és keresetalakulása. (2010. július) gyor/jel/jel31005.pdf. Munkaerő-piaci jellemzők, 2010 II. negyedévében. (2010. szeptember) docs/hun/xftp/idoszaki/munkero/munkero102. pdf. A munkaerőköltség alakulása, (2010. július) idoszaki/merokoltseg/merokoltseg08.pdf. Munkaerő-piaci diszkrimináció. (2010. október) portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ merodiszk.pdf. Főbb munkaügyi folyamatok, II. negyedév. (2010. október) xftp/idoszaki/fmf/fmf21006.pdf. II. Válogatás a külföldi szakirodalomból Könyvek Anxo, Dominique (ed.): The Welfare State and Life Transitions: A European Perspective. Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2010, 336 p. Blome, Agnes Keck, Wolfgang Alber, Jens: Family and the Welfare State in Europe. Intergenerational Relations in Ageing Societies. Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2009, 341 p. Caroleo, Floro Ernesto Pastore, Francesco (eds.): The Labour Market Impact of the EU Enlargement: A New Regional Geography of Europe? Heidelberg, Physica-Verlag, 2010, 342 p. Coile, Courtney C. Levine, Phillip B.: Reconsidering Retirement: How Losses and Layoffs Affect Older Workers. Washington, The Brookings Institution, 2010, 160 p. Dyker, David A. (ed.): Network Dynamics in Emerging Regions of Europe. London, Imperial College Press, 2010, 414 p. Gautié, Jerome Schmitt, John (eds.): Low-Wage Work in the Wealthy World. (The Russell Sage Foundation case studies of job quality in advanced economies) New York, Russell Sage Foundation, 2010, 485 p. Gorzelak, Grzegorz Goh, Chor-Ching (eds.): Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity. Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, 292 p. Islam, Iyanatul Verick, Sher (eds.): From the Great Recession to Labour Market Recovery: Issues, Evidence and Policy Options. ILO, Palgrave Macmillan, 2010, 288 p. Kahanec, Martin Zimmermann, Klaus F. (eds.): EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration. Heidelberg, Springer, 2010, 344 p. Nowotny, Ewald Mooslechner, Peter Ritzberger-Grunwald, Doris (eds.): The Integration of European Labour Markets. Cheltenham: Edward Elgar Publ., Oesterreichische Nationalbank, 2009, 320 p. Salisbury, Philip S.: The Current Economic Crisis and The Great Depression. Bloomington, Xlibris Corporation, 2010, 258 p. Vaughan-Whitehead, Daniel (ed.): The minimum wage revisited in the enlarged EU. Cheltenham, Edward Elgar Publ, ILO, 2010, 552 p. Wise, David A. (ed.): Developments in the Economics of Aging. National Bureau of Economic Research Conference Report, University of Chicago Press. 2009, 420 p. Teichler, Ulrich: Higher Education and the World of Work. Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives, Empirical Findings. Rotterdam Taipei, Sense Publishers, 2009, 308 p. Könyvfejezetek Blazek, Jiri: Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU. In: Grzegorz Gorzelak, Chor-ching Goh (eds.): Financial crisis in Central and Eastern Europe: From similarity to diversity. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, p. Fazekas, Károly Ozsvald, Éva: The geography of the crisis. The case of Hungary. In: Grzegorz Gorzelak, Chor-ching Goh (eds.): Financial crisis in Central and Eastern Europe: From similarity to diversity. Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, p. Gorzelak, Grzegorz: The financial crisis in Central and Eastern Europe. In: Grzegorz Gorzelak, Chor- 338

9 válogatott bibliográfia ching Goh (eds.): Financial crisis in Central and Eastern Europe: From similarity to diversity. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, p. Köllő, János: Hungary: The Consequences of Doubling the Minimum Wage. In: Vaughan-Whitehead, Daniel (ed.): The minimum wage revisited in the enlarged EU. Cheltenham, Edward Elgar Publ, ILO, Neumann, László Tóth, András: Crisis of the Post-Transition Hungarian Model. In: Gerhard Bosch, Steffen Lehndorff, Jill Rubery (eds.): European Employment Models in Flux. A Comparison of Institutional Change in Nine European Countries. Palgrave Macmillan, 2009, p. Neumann, László: The History of Trade Unionism in Hungary, In: Phelan Craig (ed.): Trade Unionism since Towards a Global History. Volume 1. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter Lang, 2009, p. Orlowski, Witold M.: The nature of the current crisis. In: Grzegorz Gorzelak, Chor-ching Goh (eds.): Financial crisis in Central and Eastern Europe: From similarity to diversity. Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, p. Vaughan-Whitehead, Daniel: Towards an EU Minimum Wage Policy? In: Vaughan-Whitehead, Daniel (ed.): The minimum wage revisited in the enlarged EU. Cheltenham, Edward Elgar Publ, ILO, Verick, Sher: The Impact of the Global Financial Crisis on Labour Markets in OECD Countries: Why Youth and other Vulnerable Groups have been Hit Hard. In: Islam, Iyanatul Verick, Sher (eds.): From the Great Recession to Labour Market Recovery: Issues, Evidence and Policy Options. ILO, Palgrave Macmillan, Folyóiratcikkek Alho, Juha Keilman, Nico: On Future Household Structure. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society). Vol No , p. Barbieri, Paolo: Flexible Employment and Inequality in Europe. European Sociological Review, Vol. 25. No , p. stable/ Brixiovaa, Zuzana Li, Wenli Yousef, Tarik: Skill shortages and labor market outcomes in Central Europe. Economic Systems, Vol. 33. No , p. Brown, J David Earle, John S. Telegdy, Almos: Employment and Wage Effects of Privatisation: Evidence from Hungary, Romania, Russia and Ukraine. Economic Journal, Vol No , p x. Bruno, Randolph Luca Rovelli, Riccardo: Labour Market Policies and Outcomes in the Enlarged EU. Journal of Common Market Studies, Vol. 48. No , p. j x. Carp Anton, Ana Persa Gorbe, Irina: The Labour Market and the Social Security Systems in the Context of Economic Crisis. Romanian Economic and Business Review, Vol. 4. No , p. Denny, Kevin Doyle, Orla: Returns to basic skills in Central and Eastern Europe. Economics of Transition, Vol. 18. No , p. onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x/pdf. Fanti, Luciano Manfredi, Piero: Is Labour Market Flexibility Desirable or Harmful? A Further Dynamic Perspective. Metroeconomica, Vol. 61. No , p X x. Galbraith, James K. Garcilazo, Jose Enrique: Inequalities, Employment and Income Convergence in Europe: Evidence from Regional Data. International Review of Applied Economics, Vol. 24. No , p. smpp/content~db=all~content=a ~frm =titlelink. Jurajda, Stepan Terrell, Katherine: Regional Unemployment and Human Capital in Transition Economies. Economics of Transition, Vol. 17. No , p x. Kambourov, Gueorgui: Labour Market Regulations and the Sectoral Reallocation of Workers: The Case of Trade Reforms. The Review of Economic Studies, Vol. 76. No p. org/stable/ László, Krisztina et al: Job insecurity and health. A study of 16 European countries. Social Science & Medicine, Vol. 70. No , p. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /. Lo Turco, A., Parteka, A.: EU enlargement and labour demand in the new member states. Intereconomics, Vol. 45. No , p. springerlink.com/content/ k054x61j/. 339

10 Micklewright, John Nagy, Gyula: The Effect of Monitoring Unemployment Insurance Recipients on Unemployment Duration: Evidence from a Field Experiment. Labour Economics, Vol. 17. No , p. labeco Neureiter, Marcus Nunnenkamp, Peter: Outsourcing Motives, Location Choice and Labour Market Implications: An Empirical Analysis for European Countries. Kyklos, Vol. 63. No , p. Peters, Christina Sprout, Ron Melzig, Robyn: Regional poverty disparity and economic performance in Central and Eastern Europe and Eurasia. Post- Communist Economies, Vol. 22. No , p. t~db=all~content=a ~frm=titlelink. Pichler, Florian Wallace, Claire: What Are the Reasons for Differences in Job Satisfaction across Europe? Individual, Compositional, and Institutional Explanations. European Sociological Review, Vol. 25. No , p. stable/ Porras, Laila: Inégalités des revenus dans la transformation post-socialiste: Une approche institutionnelle des cas tchèque, hongrois et russe. Revue d études comparatives Est-Ouest, Vol. 41. No , p. mpage=online&aid= &fulltexttype=ra& fileid=s Rodet-Kroichvili, Nathalie: Les performances différenciées des marchés du travail en Europe centrale: une analyse en termes de path-dependency/path-shaping. Revue d études comparatives Est-Ouest, Vol. 41. No. 2. June 2010, p. eu/action/displayabstract?frompage=online&aid = &fulltextType=RA&fileId=S Slim, Assen: Les formes de la pauvreté en Europe de l Est: évolution et causes de 1989 à nos jours. Revue d études comparatives Est-Ouest, Vol. 41. No , p. playabstract?frompage=online&aid= &full texttype=ra&fileid=s Tésits, Róbert Szenoradszki, Endre: Hungary s experiment in legalizing casual employment. International Labour Review, Vol No , p. Vlassis, Minas George: Employment-Protecting Labour Market Institutions and Inward Foreign Direct Investments. Labour, Vol. 23. No , p. SRN: Weishaupt, Timo J.: A silent revolution? New management ideas and the reinvention of European public employment services. Socio-Economic Review, Vol. 8. No , p. ser/mwq004. Műhelytanulmányok Alexandre, Fernando et al.: Employment, Exchange Rates and Labour Market Rigidity. IZA Discussion Paper No , abstract= Aslund, Anders: The East European Financial Crisis. CASE Network Studies and Analysis No , Bjornskov, Christian Dreher, Axel Fischer, Justina A.V. Schnellenbach, Jan: Inequality and Happiness: When Perceived Social Mobility and Economic Reality do not Match. CESifo Working Paper No , de/portal/page/portal/ifohome/b-publ/b3publwp/_ wp_abstract?p_file_id= Card, David Mas, Alexandre Moretti, Enrico Saez, Emmanuel: Inequality at Work: The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction. NBER Papers in Labor Studies No , org/papers/w Dittrich, Marcus Knabe, Andreas: Wage and Employment Effects of Non-Binding Minimum Wages. CESifo Working Paper No , ifohome/b-publ/b3publwp/_wp_abstract?p_file_ id=17799&category=lm. Dolls, Mathias Fuest, Clemens Peichl, Andreas: Automatic Stabilizers, Economic Crisis and Income Distribution in Europe. IZA Discussion Paper No , pdf. Eichner, Thomas Upmann, Thorsten: Labor Markets and Capital Tax Competition. CESifo Working Paper No , de/portal/page/portal/ifohome/b-publ/b3publwp/_ wp_abstract?p_file_id= Eide, Erling von Simson, Kristine Strom, Steinar: Rank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply. CESifo Working Paper No , 340

11 válogatott bibliográfia ifohome/b-publ/b3publwp/_wp_abstract?p_file_ id=17953&category=lm. Ek, Susanne Holmlund, Bertil: Family Job Search, Wage Bargainings, and Optimal Unemployment Insurance. CESifo Working Paper No , b-publ/b3publwp/_wp_abstract?p_file_id= Elsby, Michael Hobijn, Bart Sahin, Aysegul: The Labor Market in the Great Recession. Brookings Panel on Economic Activity, 2010, spring_bpea_papers/spring2010_elsby.pdf. Flückiger, Yves: Labour market and social security. Social security, a changing labour market and the financial crisis: Challenges and recommendations. Geneva: ISSA, 2010, download/111568/ /file/2fluckiger.pdf. Huttunen, Kristiina Pirttila, Jukka Uusitalo, Roope: The Employment Effects of Low- Wage Subsidies. CESifo Working Paper No , file_id= Krussell, Per et al.: Aggregate Labor Market Outcomes: The Role of Choice and Chance. CEPR Discussion Paper No , dps/dp7435.asp. Lehmann, Hartmut F. Muravyev, Alexander: Labor Market Institutions and Labor Market Performance: What Can We Learn from Transition Countries? Quaderni DSE Working Paper No , Lewis, Maureen Verhoeven, Marijn: Financial Crises and Social Spending: The Impact of the Crisis. World Bank, 2010, com/abstract= Lommerud, Kjell Erik Straume, Odd Rune: Employment Protection Versus Flexicurity: On Technology Adoption in Unionised Firms. CEPR Discussion Paper No. DP DP7919.asp. Matsaganis, Manos et al.: Distributional implications of income tax evasion in Greece, Hungary and Italy. MPRA Paper No , ub.uni-muenchen.de/21465/. Meier, Volker Werding, Martin: Ageing and the Welfare State: Securing Sustainability. CESifo Working Paper No , de/portal/page/portal/ifohome/b-publ/b3publwp/_ wp_abstract?p_file_id= Monastiriotis, Vassilis Zartaloudis, Sotirios: Beyond the crisis: EMU and labour market reform pressures in good and bad times. LEQS Paper No. 23, June 2010, Munich, Daniel Svejnar, Jan: Unemployment and Worker-Firm Matching Theory and Evidence from East and West Europe. The World Bank, Policy Research Working Paper Series , wds.worldbank.org/external/default/wdscontent- Server/WDSP/IB/2009/01/07/ _ /Rendered/PDF/WPS4810.pdf. Neumann, László: National Report Hungary. EC project Minimum Wage Systems and Changing Industrial Relations in Europe. research/europeanemployment/projects/docu ments/ HungarianReport.pdf. Neumann, László: The impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the Member States of the European Union. Hungary. European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna, 2010, Onaran, Ozlem: From transition crisis to the global crisis: labor in the Central and Eastern EU new member states. London: Middlesex University: Department of Economics and Statistics, 2010, DP No onaran_2010.pdf. Sacks, Daniel W. Stevenson, Betsey Wolfers, Justin: Subjective Well-Being, Income, Economic Development and Growth. NBER Papers in Labor Studies No , Scarpetta, Stefano Sonnet, Anne Manfredi, Thomas: Rising Youth Unemployment During The Crisis: How to Prevent Negative Long-term Consequences on a Generation? OECD Social, Employment and Migration Working Papers,2010, No dx.doi.org/ /5kmh79zb2mmv-en. Schmid, Günther: Non-Standard Employment and Labour Force Participation: A Comparative View of the Recent Development in Europe. IZA Discussion Paper No , abstract=

12 Nemzetközi szervezetek kiadványai Európai Unió Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union Luxembourg, European Commission, Publications Office of the European Union. 2010, 111 p. downloads/publications/statistical_portrait_of_ the_eu2010.pdf. Employment in Europe European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 2010, 187 p. ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=738&langid= en&pubid=408&furtherpubs=yes. Eurobarometer-felmérés a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről. Luxembourg, Európai Bizottság, Európai Unió Kiadóhivatala, Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Európai Bizottság, 2010, Europe in figures Eurostat Yearbook European Commission, Eurostat. 657 p. ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/ publication?p_product_code=ks-cd European Employment Observatory Review: Self-employment in Europe European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Labour market policy expenditure and participants. Data 2008 / European Commission, Eurostat. 2010, page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-do Labour market statistics / European Commission, Eurostat. 2009, 115 p. portal/page/portal/product_details/publication?p_ product_code=ks Recovering from the crisis: 27 ways of tackling the employment challenge / European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 2009, 62 p. eu/social/main.jsp?catid=738&langid=en&pubid =429&type=2&furtherPubs=yes. The social situation in the European Union 2009 / European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2010, 357 p. catid=738&langid=en&pubid=523&furtherpub s=yes. ILO Pons-Vignon, Nicolas (ed.): Don t waste the crisis: Critical perspectives for a new economic model. ILO, 2010, 96 p. IMF World Economic Outlook, Rebalancing Growth. International Monetary Fund. external/pubs/ft/weo/2010/01/index.htm. OECD Employment Outlook Moving beyond the Jobs Crisis. OECD Publishing, 2010, 308 p. Employment Outlook: Tackling the Jobs Crisis. OECD Publishing, 2009, 286 p. dataoecd/12/44/ pdf. Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing. org/ /factbook-2010-en. Economic Policy Reforms: Going for Growth 2010, OECD Publishing, 2010, 246 p. Education Today The OECD Perspective., 2010, 86 p. Keeley, Brian Love, Patrick: From crisis to recovery. The Causes, Course and Consequences of the Great Recession. OECD Publishing, 2010, 147 p. Labour Force Statistics OECD Publishing, 2010, 480 p. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. OECD Publishing, 2009, 280 p en. The Financial Crisis: Reform and Exit Strategies. OECD Publishing, 2009, 100 p. Trade and Economic Effects of Responses to the Economic Crisis. OECD Publishing, 2010, 128 p. World Bank Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance and Growth. World Bank, International Bank for Reconstruction and Development go.worldbank.org/pf6vwyxs

13 válogatott bibliográfia Holzmann, R. MacKellar, L. Repansek, J.: Pension reform in Southeastern Europe: linking to labor and financial market reforms. World Bank, 2009, 381 p &langId=en&pubId=429&type=2&furtherPu bs=yes. III. Válogatott hazai és külföldi folyóiratok és online hozzáférésük Hazai folyóiratcímek és online hozzáférésük Acta Oeconomica, Competitio, Corvinus Regionális Tanulmányok, Család, Gyermek, Ifjúság, folyoirat. Demográfia, kiadvanyok/demografia. Educatio, php. Esély, Fejlesztés és Finanszírozás, Felnőttképzés, php/felnottkepzes. Humánpolitikai Szemle, humszle.html. Köz-gazdaság, Közgazdasági Szemle, Munkaügyi Szemle, hu/. Pénzügyi Szemle, penzugyi_szemle_archivum.html. Polgári Szemle, Statisztikai Szemle, archive/. Szakképzési Szemle, Szakoktatás, szakoktatas. Tér és Társadalom, Területi Statisztika, pageid=37,113747&_dad=portal&_schema=por- TAL. Külföldi folyóiratcímek és online hozzáférésük Australian Bulletin of Labour, com.au/browsejournaltitle;res=ielbus;issn= Australian Journal of Labour Economics, business.curtin.edu.au/business/research/journalspublished-by-cbs/australian-journal-of-labour-economics. Economic and Labour Market Review, Gender, Work and Organization, wiley.com/journal/ /%28issn% Industrial and Labor Relations Review, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, journal/ /%28issn% X. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, com/productinfo.php?pubcode=ijcl. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, com/productinfo.php?pubcode=ijcl. International Labour Review, Journal of Human Capital, Journal of Human Resources, journals/journals/jhr.html. Journal of Labor Economics, Journal of Labor Research, com/content/ /. Journal of Population Economics, Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society, php?page=about. 343

14 Labor History, title~content=t ~db=all. Labor Studies Journal, Labour Economics, Labour/Le Travail, php/llt/index. Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, Monthly Labor Review, New Technology, Work and Employment, i nel i bra r y.w i le y. c om /j ou rn a l / /% 2 8 I S S N- % X. Work & Occupations, Work, Employment and Society, com/. Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung/ Journal for Labour Market Research, com/content/ /. 344

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Könyv (1981-): 1. A "második" gazdaság. Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981 (Gábor R. Istvánnal). 2. A munkaerőpiac

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: FAZEKAS Károly KÖNYV, KÖNYVFEJEZET FAZEKAS K LOVÁSZ A TELEGDY Á. (eds.) The Hungarian Labour Market 2010, Review and Analysis, Budapest: Institute of Economics, HAS, National

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Az Unióban és hazánkban Munkaügyi Kapcsolatok szakirány (N,L) Szegedi Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (előadás és olvasószeminárium) 2004/05 őszi félév Borbély Tibor

Részletesebben

Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2011 2012

Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2011 2012 Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2011 2012 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából

Részletesebben

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Augusztinovics Mária KÖNYV, KÖNYVFEJEZET AUGUSZTINOVICS, M. (Gerő Tamásné) 1958. Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. AUGUSZTINOVICS, M.

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája 2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája Publikáció Hárs Á, Simon D A munkaerő migráció változása a kétezres években Magyarországon : Vizsgálat

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Fazekas Károly tudományos publikációi

Fazekas Károly tudományos publikációi Fazekas Károly tudományos publikációi 2015 1. Fazekas K Rosszkedvünk tana KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 62:(9) pp. 952-971. (2015) 2. Fazekas K Rosszkedvünk tana: értelem, érzelem, közgazdaság-tudomány Budapest:

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt)

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt) Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára (Megjelenés alatt) Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest,

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, CURRICULUM VITAE Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, 23. 08. 1970 Educational career: 1989-95: Budapest University of Economic Sciences Specializations: major: sociology minors: public

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából.

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag Változó munkajog Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 Összeállította Bálint Éva balinte@econ.core.hu KÖNYVEK Kapitány Zs - Molnár Gy - Virág I: Háztartások a tudás- és munkapiacon

Részletesebben

Does pension policy make older women work more?

Does pension policy make older women work more? Does pension policy make older women work more? The effect of increasing the retirement age on the labour market position of ageing women in Hungary Cseres-Gergely Zsombor MTA KRTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november (960 973. o.) GÁCS JÁNOS A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Napjainkban széles körben és sokszor nagy érzelmi

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP

3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP Gödri Irén: A bevándorlók munkaerőpiaci... 3. BEVÁNDORLÁS 3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP Gödri Irén A bevándorlók gazdasági, munkaerőpiaci integrációja

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése

A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2008/3 A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése GALASI PÉTER MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács)

Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács) MAIN/SELECTED PUBLICATIONS NAME: Mária LACKÓ In English Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács) Lackó, M.

Részletesebben

Institute of Economics

Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics LIST OF PUBLICATIONS 2012 Compiled by: Éva Bálint and Éva Moldován Antal Gábor Earle, J. S. - Telegdy

Részletesebben

Szakszemináriumi téma neve: Kockázatok mérése a Szolvencia II. szabályozásban

Szakszemináriumi téma neve: Kockázatok mérése a Szolvencia II. szabályozásban Meghirdető neve: Dr. Szüle Borbála Szakszemináriumi téma neve: Kockázatok mérése a Szolvencia II. szabályozásban Téma rövid leírása: A biztosítók működését számos kockázat befolyásolja. A kockázatok pontos

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2012 2013

Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2012 2013 Munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2012 2013 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Meghívó. Program November 11. péntek

Meghívó. Program November 11. péntek Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2016 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság MIDAS_HU workshop, 2015.05.28. A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke szerzők szerinti betűrendben Összeállította: Bálint Éva Antal-Pomázi Krisztina Antal-Pomázi K.: A finanszírozási források szerepe a kis-

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

List of Main Publications

List of Main Publications List of Main Publications Mária Csanádi Books in Engish: Csanádi, M (2006) Self-Consuming Evolutions: A Model on the Structure, Selfreproduction, Self-destruction and Transformation of Party-states, tested

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK

MUNKAPIACI KUTATÁSOK MUNKAPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények műhelytanulmányainak munkapiaci témájú publikációiból

Részletesebben

Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI) Róbert Péter Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: CSc E-mail: robert.peter@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 301 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Összesítő táblázattal. Köllő János

Publikációs jegyzék. Összesítő táblázattal. Köllő János Publikációs jegyzék Összesítő táblázattal Köllő János 1 Sorszám Kategória Terjedelem a illetve db Szerzők száma Pontszám b Nemzetközi folyóiratcikk 34 A 1 db 2 9.0 36 B 1 db 2 9.0 37 B 1 db 2 9.0 35 B

Részletesebben

SOFI State of the Future Index

SOFI State of the Future Index SOFI State of the Future Index http://www.millenniumproject.org/millennium/sofi.html BARTHA ZOLTÁN, SZITA KLÁRA MTA IX.O. SJTB JTAB ÜLÉS 2015.02.13. Főbb kérdések Mit takar a SOFI Módszertan Eredmények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2003

munkaerőpiaci tükör 2003 munkaerőpiaci tükör 2003 Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága FAZEKAS KÁROLY igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont FREY MÁRIA tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal KÖLLő JÁNOS

Részletesebben

munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2008 2009

munkapiaci kutatások Válogatott bibliográfia 2008 2009 Válogatott bibliográfia 2008 2009 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok és elektronikus információforrások munkapiaci témájú szakirodalmából

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre

A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre Dr. Molnár László egyetemi adjunktus Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciája

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2004

munkaerőpiaci tükör 2004 munkaerőpiaci tükör 2004 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága FAZEKAS KÁROLY igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet FREY MÁRIA tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA Statisztikai Szemle 85. évfolyam 2007. év Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA A spektrálanalízisről Pintér József... 2/130 A Központi Statisztikai Hivatal szervezetének kompetenciaalapú

Részletesebben

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13.

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13. Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország High Level Meeting Hungary Program Programme Budapest Hotel Sofitel, Budapest, Lánchíd (Chain Bridge) H-1051 Budapest,

Részletesebben

Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon között Közgazdasági Szemle 45: (6) (1998)

Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon között Közgazdasági Szemle 45: (6) (1998) Hivatkozások / Citations December 2010 November 2011 Cited paper citing paper Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992 1996 között Közgazdasági Szemle 45: (6)591-615 (1998)

Részletesebben