KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN"

Átírás

1 KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára témavezető: MÉNESI Dalma, M.Sc. intézet: Növénybiológiai Intézet cím: CV: Társ-témavezető: FEHÉR Attila, Ph.D., D.Sc. téma címe: ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN ÖSSZEFOGLALÁS A Rho-típusú GTPázoknak központi szerepük van számos egyedfejlődési, és stresszválasz útvonal szabályozásában. Az eukarióta Rho-típusú GTP kötő fehérjék több alcsaládra oszthatók, úgymint Rho, Cdc42, Rac, és ROP. Növényekben a ROP GTPázok a Rho család egyetlen, specifikus képviselői. A Rho GTPázok által szabályozott jelátviteli utak, és az ezekben résztvevő különböző protein kinázok, más eukariótákban már elég jól ismertek, azonban növényekben nagyon keveset tudunk a ROP-ok, és különböző kináz kaszkádok kapcsolatáról. A projekt célja, hogy felfedje a ROP GTPázok szerepét a növényi jelátviteli útvonalakban. HÁTTÉR Kinázok lehetséges szerepe a ROP GTPáz jelátvitelben. A ROP GTPázok GDP- és GTP kötött állapotuk között ciklizálnak, amit regulátor fehérjék (GEF, GDI, GAP) szabályoznak. A receptor kinázok és a ROP GEF-ek kapcsolata már jól ismert, de ezek a kinázok a GAP, GDI, sőt maguknak a ROP fehérjéknek a foszforilációjával is befolyásolhatják a ciklust. Ismeretlen citoplazmatikus kinázok is foszforilálhatják közvetlenül a ROP GTPázokat (de akár regulátor fehérjéit is). A ROP-ok GTP-kötött állapotban effektor kinázokat (pl. RLCK VI_A) aktiválhatnak, melyek szubsztrátjaik foszforilációján keresztül megfelelő sejtválaszokat váltanak ki. Az egyszerűség kedvéért csak azokat a kináz-szubsztrát kapcsolatokat mutatjuk, melyeknek van valamilyen kísérletes indikációja. Annak ellenére, hogy a Rho GTPázok struktúrája evolúciósan erősen konzervált, a növényi ROP-ok számos egyedi strukturális tulajdonsággal rendelkeznek, ami azt jelzi, hogy az állati, vagy élesztő megfelelőiktől eltérő kölcsönható partnereik lehetnek. Valójában a legtöbb ROP effektor és regulátor szintén növényspecifikus. A növényekből ugyanakkor hiányoznak azok az effektor kinázok, illetve receptor kinázok is, melyeknek más eukariótákban fontos szerepük van a Rho GTPáz-mediált jelátvitelben. Tehát a növényi ROP-ok, és a jelátviteli-szerepű kinázok kapcsolata egyelőre még tisztázatlan. KUTATÁSI IRÁNY Néhány évvel ezelőtt a csoportunk azonosított egy növényspecifikus kináz alcsaládot (RLCK VI_A), melynek tagjai az in vitro foszforilációs képességük kifejtéséhez aktív ROP GTPáz kapcsolódását igényelték. Mivel jelenleg ezek az egyetlen ismert ROPok által aktivált kinázok növényekben, még elég keveset tudunk róluk. Célunk az, hogy feltárjuk azokat a jelátviteli útvonalakat, amelyekben ezek az RLCK

2 kinázok részt vesznek. Ennek érdekében számos olyan transzgenikus lúdfű (Arabidopsis thaliana) növényvonalat állítottunk elő, amelyekben megváltoztattuk egyes RLCK VI_A fehérje gének kifejeződését. Ezen vonalak jellemzése jelenleg is folyamatban van. Elsődleges adataink alapján elmondhatjuk, hogy ezek a kinázok befolyásolják a poláris sejtnövekedést, valamint a gomba kórokozók növényi sejtekbe jutását is. Annak érdekében, hogy feltérképezzük az RLCK VI_A kinázokkal kapcsolatban álló jelátviteli útvonalak további elemeit, terveink közt szerepel ezen kinázok potenciális szubsztrátjainak azonosítása is. A ROP effektor kinázok azonosítása mellett, kutatásunk középpontjában állnak a ROP GTPázok felett elhelyezkedő jelátviteli kinázok is. Növényekben a ROP foszforiláció szerepe kevésbé tanulmányozott terület, holott állati sejtekben már a RhoA, a Rac, és a Cdc42 fehérjékről is kimutatták, hogy foszforilálódhatnak különböző helyeken specifikus protein kinázok által. Ezek a poszttranszlációs módosítások befolyásolják a G- proteinek in vitro, és in vivo aktivitását, és jelátviteli funkcióit is. Feltételezéseink alapján a növényekben is hasonló szabályozó mechanizmusok lehetnek jelen, ezért célul tűztük ki, hogy azonosítjuk azokat a kinázokat, amelyek foszforilálják, ezáltal pedig szabályozzák, magukat a ROP GTP-ázokat. Végső célunk pedig az, hogy feltárjuk a ROP GTPáz kapcsolt kinázok szerepét a sejtpolaritás szabályozásában (in vitro pollencső kísérletek), a morfogenezis során (teljes növény), és a növény-kórokozó kapcsolatban (gomba kórokozókkal fertőzött sejtek vizsgálata). CÉLKITŰZÉS Annak érdekében, hogy megismerjük azokat a jelátviteli útvonalakat, amelyekben a ROP effektor RLCK kinázok részt vesznek, olyan transzgenikus Arabidopsis vonalakat fogunk használni, melyekben megváltoztatjuk az RLCK VI_A kifejeződését. Ezen kívül még tervezzük az RLCK VI_A kinázok szubsztrátjainak azonosítását is különböző módszerekkel. Az Arabidopsis Rop1 GTPáz potenciálisan foszforilált helyeinek meghatározásával pedig megkíséreljük azon kináz(ok) azonosítását, amelyek foszforilálni, ezáltal pedig szabályozni is képes(ek) a ROP GTPázokat in vivo. ALKALMAZANDÓ / ELSAJÁTÍTANDÓ MÓDSZEREK Klónozás Fehérje tisztítás baktériumból In vitro kináz aktivitás mérés Western blott RNS tisztítás, RT-PCR Kémiai-genomikai szubsztrát azonosítási módszer Élesztő két hibrid technika Mutáns, és transzgenikus Arabidopsis növények létrehozása, és jellemzése JAVASOLT IRODALOM Fehér A, et al.: Regulation of ROP GTPase signalling at the gene expression level: A review. Open Plant Sci. J., 2:21 30(2008) Nagawa S, et al.: RHO GTPase in plants: Conservation and invention of regulators and effectors. Small GTPases, 1:78-88(2010) Berken A, et al.: Structure and function of Rho-type molecular switches in plants. Plant Physiol. Biochem., 46:380-93(2008) Huang J-B, et al.: ROP3 GTPase contributes to polar auxin transport and auxin responses and is important for embryogenesis and seedling growth in Arabidopsis. Plant Cell, 26: (2014) Miyawaki KN, Yang Z.: Extracellular signals and receptorlike kinases regulating ROP GTPases in plants. Front. Plant Sci., 5:449(2014) André K, et al.: Strategies for the identification of kinase substrates using analog sensitive kinasaes. Eur. J. Cell Biol., 89:184-93(2010) Schultheiss H, et al.: A small GTP-binding host protein is required for entry of powdery mildew fungus into epidermal cells of barley. Plant Physiol., 128: (2002) Brembu T, et al.: A RHOse by any other name: a comparative analysis of animal and plant Rho GTPases. Cell Res., 16:435 45(2006) a program a TÁMOP C -13/1/KONV projekt támogatásával készült

3 A FOGADÓ LABORATÓRIUM RÖVID BEMUTATÁSA Jelentősebb publikációk Jurca M, et al.: Characterization of a family of Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI). Plant Cell Rep., 27: (2008) Dorjgotov D, et al.: Plant Rho-type (Rop) GTPase-dependent activation of receptor-like cytoplasmic kinases in vitro. FEBS Lett., 583: (2009) Fodor-Dunai C, et al.: The phosphomimetic mutation of an evolutionary conserved serine residue affects the signaling properties of plant ROPs. Plant J., 66:669-79(2011) Reiner T, et al.: The Arabidopsis ROP-activated receptor-like cytoplasmic kinase RLCK VI_A3 is involved in control of basal resistance to powdery mildew and trichome branching. Plant Cell Rep., 34:457-68(2015) Reprezentatív kutatási pályázatok Sejtpolaritás szabályozása a növényi morfo- és patogenezis alatt: a kinázok szerepe (OTKA, ) A laboratórium néhány közelmúltbeli hallgatója Lajkó D, Ph.D., 2012-jelenleg is, A Rho GTP-ázokhoz kapcsolt növényi jelátviteli hálózatok feltárása Jurca M, ITC és Ph.D., , Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A) Dorjgotov D, M.Sc. és Ph.D , Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése a program a TÁMOP C -13/1/KONV projekt támogatásával készült

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára témavezető: intézet: e-mail cím: HORVÁTH Péter, Ph.D. Biokémiai Intézet horvath.peter@brc.mta.hu téma címe: AKTÍV GÉPI TANULÁSI ÉS REGRESSZIÓS

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel?

Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel? SZAKCIKK Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel? Uracil in DNA: error or signal? Békési Angéla, Vértessy G. Beáta MTA SZBK Enzimológiai Intézet 1113 Budapest, Karolina út 29. Összefoglalás A timinanalóg uracil

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna AZ ÚJ CUKORBETEGSÉG ELLENES GYÓGYSZERJELÖLT BGP-15 HATÁSA MÁSODIK GENERÁCIÓS ANTIPSZICHOTIKUMOK METABOLIKUS MELLÉKHATÁSAIRA Doktori értekezés Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Molekuláris

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában

Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában 1.rész A Hodgkin-lymphoma kezelése az elmúlt évtizedekben az onkohematológia egyik sikertörténetévé vált. A betegek 70-80 %-a már az első

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása

A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása 1 A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása Doktori értekezés Balogh Andrea Gödöll 2006 2 A doktori iskola megnevezése: SZIE Növénytudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben. Doktori (Ph.D.) értekezés.

Szent István Egyetem Gödöllő. Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. Szent István Egyetem Gödöllő Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben Doktori (Ph.D.) értekezés Sasvári Zita Gödöllő 2012. A doktori iskola neve: Biológia Tudományi Doktori

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Prisznyák Szabolcs prisznyak.szabolcs@bv.gov.hu A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk bemutatja

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

A szarvasfélék (Cervidae) agancsfejlesztése (Irodalmi összefoglalás)

A szarvasfélék (Cervidae) agancsfejlesztése (Irodalmi összefoglalás) Acta Agraria Kaposváriensis (2010) Vol 14 No 1, 69-79 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, Kaposvár A szarvasfélék (Cervidae) agancsfejlesztése

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben