8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása"

Átírás

1 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1 45 8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása Elsőfokú eljárás A megállapított tényállás szerint az ellenőrzés helyszínén több munkáltatónak volt telephelye, melyek közé az I. rendű felperesi cég (munkáltató), illetve a II. rendű felperes egyéni vállalkozása is tartozott. A munkáltató területéhez tartozó kékes komposztüzem csarnokának hátsó nagy bejárata közelében földalatti csurgalékvíz akna került kiépítésre. A szennyvízelvezető aknába szivattyút telepítettek, amelynek részét képezte többek között egy villamos vezérlőszekrény is. A szennyvízelvezető akna nem működött megfelelően, kezdettől fogva a vezérlő szekrényen lévő kapcsoló többször hibajelzést adott. A hibajelzés akkor történt, amikor az aknában lévő víz szintje elérte a felső határként megjelölt szintet. A hiba hónapok óta fennállt. A munkáltató korábbi termelési igazgatója, aki a perbeli időszakban megbízási szerződéssel szaktanácsadói feladatokat látott el, a néhai munkavállalókkal megállapodott az akna hibájának elhárításáról. Egyikük a II. rendű felperesnél, míg másikuk az I. rendű felperesnél villanyszerelői munkakört töltött be. Munkaköri leírásuk szerint feladatukat mindenekelőtt az azonnali hibaelhárítás, illetőleg a karbantartás képezte. A szennyvízelvezető akna meghibásodásával összefüggésben műszaki megoldásként felmerült, hogy az árokból visszafolyó csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornát be kell zárni, be kell dugaszolni. Ezt kétféle módon lehetett elvégezni, az árok felől, vagy az aknán belülről.

2 8/1 46 Munkavédelem és munkabiztonság CD Az elhunyt munkavállalók munkásjárattal mentek munkába. A munkaidő kezdetére átöltöztek, és a központi karbantartó műhelyből a kékes komposztüzem betermelő csarnoka előtti csurgalékvíz aknához mentek. Az aknából a csurgalékvizet szivattyúzták ki. Az aknában még legalább egy méter magas víz lehetett, amikor az aknába helyezett 5 méter hosszú fém támasztólétrán munkavégzési céllal az egyik munkavállaló elindult lefelé, még a létrán volt, amikor az aknában lévő mérges gázok hatására rosszul lett. Egy másik munkavállaló, az egyéni vállalkozó alkalmazottja ezt észlelve segíteni akart neki, azonban ő is, és a szintén segíteni szándékozó harmadik munkavállaló is rosszul lett. A csurgalékvízbe esett két munkavállalót már csak a haláluk beállta után tudták kiemelni, a harmadik munkavállaló a kórházban halálozott el. Mindhármuk halálát kénhidrogén mérgezés okozta. A munkavédelmi hatóság határozataival a munkavégzést szervezett munkavégzésnek és az eközben bekövetkezett balesetet munkabalesetnek minősítette, valamint munkavédelmi bírság is kiszabásra került mind az I. rendű, mind a II. rendű felperesi munkáltató vonatkozásában. A hatóság határozata szerint munkáltatók megszegték az Mvt. 2. (2) bekezdésébeni, 54. (3) bekezdésében, 55. -ában, 42. b) pontjában meghatározott munkavédelmi szabályokat, illetve a beszállásos munkavégzésre vonatkozó MSZ :1990. szabvány , , 4.1., 4.5., 5.2., 6.1. pontjait. Ezen túlmenően nem vették figyelembe a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001.(III.3.) FVM rendeletet , , illetve pontjait. A hatóság megállapította, hogy a munkavállalók munkaköri leírása szerint is feladatukat képezte a kapcsoló-

3 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1 47 szekrényben lévő automatika felügyelete és üzemképes állapotban való tartása. A baleset ugyanazon a területen történt, ugyanazokkal az eszközökkel dolgoztak a munkavállalók, mint bármikor máskor. A munkába indulás, a munkaidő szerinti megjelenés, a munkaeszközök használata szervezett munkavégzésre utalnak, a felperesek által állított szabadság nem volt feltüntetve a szabadság nyilvántartási tömbben. A szóbeli megbízás hétvégi munkavégzésre irányult, ehhez képest a balesethez vezető munkát munkaidőben teljesítették. Munkaidőben a munkakörükhöz kapcsolódó szakképzettséget igénylő munkát végeztek a munkáltató érdekében, ezért ez szervezett munkavégzésnek minősül. Másodfokú fokú eljárás A munkáltató nem értett egyet a munkavédelmi bírsághatározatokban foglaltakkal, ezért a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelyben vitatta a balesetet szenvedett munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszony megállapítását így azt is, hogy a szervezett munkavégzésre vonatkozó jogszabályok alapozzák meg az eljárást. Álláspontja szerint téves a határozatok indokolásának azon megállapítása, mely szerint az egyik elhunyt munkavállaló munkakörébe tartozott az akna felügyelete. Az akna a komposztáló üzemhez tartozott, melyet szintén önálló társaság üzemeltet, saját karbantartói és villanyszerelői vannak. A határozatból nem derül ki, hogy a 2006-ban létesített aknát melyik gazdálkodó szervezet üzemeltette és miért kellett a balesetben érintett valamennyi munkáltatónak kockázatértékeléseiben az akna használatával kapcsolatos veszélyeket felmérni és a veszélyek elhárítására vonatkozó intézkedéseket megtenni.

4 8/1 48 Munkavédelem és munkabiztonság CD A II. fokú hatóság fellebbezéseket megalapozatlanoknak tekintette és elbírálásuk eredményeképpen egyetértve az első fokon eljárt hatóság döntéseivel helyben hagyta az I. fokú határozatokat. Bírósági eljárás A munkáltató keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz. Az eljáró bíróság a közigazgatási határozatokban foglaltakkal egyezően arra a megállapításra jutott, hogy a munkavállalók munkavégzése szervezett munkavégzés volt, és az eközben bekövetkezett baleset munkabalesetnek minősült. Az indokolás szerint a munkavállalók villanyszerelőként vállalkoztak a perbeli munka elvégzésére, munkaköri feladatuk volt az akna automatikájának karbantartása, ellenőrzése, a munka elvégzésére az egyébként utasítási joggal rendelkező személy adott utasítást, és tevékenységük során a munkáltató eszközeit használták. Legfelsőbb Bíróság előtti eljárás A jogerős ítélettel szemben a munkáltató terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben arra hivatkozott, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a balesetet okozó munkára a munkavállalókat nem utasította, a munka végzésének menetét, eljárását nem ismerték. Nem tudta, hogy milyen módon és eszközzel kívánják a munkavállalók a hibát orvosolni. A munkavégzés során nagyfokú önállósággal jártak el, maguk határozták meg a munkavégzés idejét, módját, a felhasznált eszközöket. A munkára olyan személy adott megbízást, aki munkaszerződést nem köthetett, ugyanis nem gyakorolt munkáltatói jogokat. A megbízó tanúvallomása szerint a felek forintos díjban állapodtak meg, amely a munka sikeres és eredményes elvégzése esetén járt.

5 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1 49 Megerősítette, hogy a munkavállalók nem mehettek volna le az aknába, hiszen a beszállási munkákat mindig külső cég végezte, és az akna úgy volt kiépítve, hogy a villamos berendezés kiemelhető volt belőle. Az aknába történő beszállás egyértelműen tiltva volt, ezért annak kockázatával foglalkozni vagy azt oktatni nem kellett, így mentési tervre sem volt szükség. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem nem alapos az alábbiak miatt: Az elhunytak közvetlen, felettesnek minősülő műszaki vezetője vallomása szerint az elhunytakat a szivattyúvezérlő hibalámpájának jelzésére több alkalommal hívták. Az építőipari mérnök szerint májusban üzemeltette be a műszaki vezető a Flyt típusú átemelő-szivattyút egy külső céggel, ami hol működött, hol nem. Néha szólt a villanyszerelőknek, akik hol kihúzták egy kötélen a szivattyút, vagy megnyomtak egy relét a kapcsolószekrényen, és akkor megint működött. Mindezek alapján nem okszerűtlen a munkaügyi bíróságnak az a megállapítása, hogy a balesetben érintett munkavállalók a munkakörükbe tartozó feladatot láttak el, amelyre a nem vitatott tényállás szerint az utasítási joggal rendelkező személy adott utasítást. Ennél fogva a munkáltató megbízási szerződés keretében való munkavégzésre alaptalanul hivatkozott. Mindezeknek nem mond ellent, hogy az elhunytak egyike a munkához saját kesztyűjét használta, továbbá az utasítást adó a munkavállalókkal külön díjazásban állapodott meg, hiszen többletdíjazás kilátásba helyezése valamely munkaköri feladat soron kívüli teljesítése esetére nem ellentétes a Munka Törvénykönyvének (Mt.) rendelkezéseivel.

6 8/1 50 Munkavédelem és munkabiztonság CD A nem vitatott tényállás szerint az I. és a II. rendű munkáltatónak egy kockázatértékelése volt tavaszán az automatizált akna kiépítését követően a kockázatértékelést nem módosították, ahhoz az ezzel felmerülő veszélyes tevékenységet fel nem mérték, az aknafedelet lakattal nem zárták le. Az a körülmény, hogy a munkavállalók a munkáltatók által állított tiltás ellenére az aknába lementek, az Mvt. 2. (2) bekezdése alapján a munkáltató terhére esik (hiszen erre utasítás alapján került sor), mint ahogy az is, hogy a szivattyú telepítését követően a munkáltatók a kockázatértékelés felülvizsgálatát nem végezték el. E körben a másodfokú hatóság részletesen fejtette ki, hogy a korábban gépészeti, illetve villamos berendezések nélküli aknába a villamos szivattyú elhelyezése a csurgalékvíz kezeléssel kapcsolatos technológiai változtatást jelentett, ezért szükséges lett volna az Mvt. 54. (3) bekezdése alapján a korábbi kockázatértékelést felülvizsgálni, amit a munkáltató elmulasztott. A kifejtettek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a balesettel kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok, illetve súlyos veszélyeztetés miatt a munkavédelmi bírság kiszabása a törvénynek megfelelt.

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből. Dudás Katalin 2012.12. 06.

Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből. Dudás Katalin 2012.12. 06. Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből Dudás Katalin 2012.12. 06. Munkaügyi ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés, TAJ szám Közérdekű bejelentő, panaszos Bizonyítási eszközök o Zárt adatkezelés-

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

A hibás teljesítéssel kapcsolatos perek jogalkalmazási kérdései a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok gyakorlatában

A hibás teljesítéssel kapcsolatos perek jogalkalmazási kérdései a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok gyakorlatában DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 4025 Debrecen, Széchenyi u. 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. 2010.El.II.C.54/5. szám A hibás teljesítéssel kapcsolatos perek jogalkalmazási kérdései a Debreceni

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85045 3. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez 5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben