8/4 Fuvarozás, szállítmányozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/4 Fuvarozás, szállítmányozás"

Átírás

1 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/4 1 8/4 Fuvarozás, szállítmányozás 8/4.1 Bénulásos munkabaleset külföldi telephelyen Elsőfokú eljárás A jogeset szerint a munkavállaló kamionsofőrként dolgozott a munkáltatónál, a megállapított tényállás alapján a baleset idején egy franciaországi telephelyen tartózkodott. A baleset előtt több napja tartózkodott a telephelyen, ahol azért várakozott, hogy a járművet megjavítsák. A baleset reggelén ruhát mosott és teregetett a kocsiszekrényen keresztben kifeszített ruhaszárító kötélre, mivel a magával hozott tiszta ruhanemű elfogyott. Lehajlás és felegyenesedés közben leesett a kocsiszekrényről és csak arra emlékszik, hogy a gépjármű mellett fekszik és nyaktól lefelé nem tudja mozgatni végtagjait. A munkavédelmi hatóság a sérült bejelentése alapján vizsgálatot folytatott le, és a munkavállaló balesetét munkabalesetnek minősítette. A munkavédelmi hatóság álláspontja szerint a sérültet a munkáltató szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatta. A külföldi telephelyen történt balesete munkavégzéssel összefüggésbe hozható, hiszen a munkavégzéshez szükséges volt az adott tevékenység végzése, továbbá a munkavégzéssel összefüggésbe hozható a tisztálkodás, ill. az útközben használt ruha mosása is.

2 8/4 2 Munkavédelem és munkabiztonság CD Ezzel összefüggésben a munkavédelmi törvény (Mvt.) úgy rendelkezik, hogy ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalóját külföldi kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató köteles az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993 MüM. Rendelet szerinti bejelentési és nyilvántartási kötelezettségét teljesíteni. Másodfokú eljárás A munkáltató nem értett egyet a munkavédelmi határozatban foglaltakkal, ezért a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben a következőket adta elő. A munkáltató azzal érvelt, hogy a sérült Budapestre szállítása után a augusztus 26-án az Országos Rehabilitációs Intézetben felvett nyilatkozatában említette először, hogy a saját ruházatát mosta június 8-án vasárnap szabadidejében. Nyilatkozattétele során nem tájékoztatta a munkáltatót az alkoholos befolyásoltságáról. Több órával a baleset bekövetkezése után a vizsgálatkor 3 g/l alkoholszint került megállapításra. A kamion felnyitásakor jelentős mennyiségű alkoholt és üres üveget találtak. Előadta továbbá, hogy a telephelyen igényes szociális helyiségek és fürdő áll a sofőrök rendelkezésére, így értelmetlennek tűnik a gépkocsivezető által elmondott veszélyes megoldás alkalmazása a kényelmes lehetőség helyett. A járművezető elmondásának ellentmond, hogy a baleset időpontjában a helyszínen nem találtak a ruhaszárítási tevékenységre utaló jeleket, se kötelet, se ruhadarabokat.

3 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/4 3 A II. fokú hatóság megalapozatlannak találta a fellebbezést, és helyben hagyta az I. fokú hatóság döntését. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy: A sérült munkavállalót a munkáltató szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatta. Külföldi telephelyen történt balesete munkavégzéssel összefüggésbe hozható, mivel a munkavégzéshez szükséges volt az adott tevékenység végzése, úgymint a tisztálkodás, illetve az útközben használt ruha mosása is. A fellebbező gyakorlatilag nem cáfolta a baleset bekövetkezését. Az, hogy a balesetet szenvedett munkavállaló alkoholos befolyásolás alatt állt, nem befolyásolja a baleset munkavédelmi törvény szerinti minősítését. Az Mvt Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Az alkoholos befolyásoltság a baleset üzemiségének megállapítására lehet befolyással. Nem bír jelentőséggel, illetve nem befolyásolja a baleset minősítését figyelemmel az Mvt pontjában foglaltakra, hogy a telephelyen milyen komfortfokozatú szociális blokk állt a gépkocsivezetők rendelkezésére. A balesetet szenvedett munkavállaló a március 3-i

4 8/4 4 Munkavédelem és munkabiztonság CD meghallgatása során elmondta, hogy volt tudomása arról, hogy a telephelyen tisztálkodásra való lehetőség (mosdó, WC, zuhanyzó) rendelkezésre állt. Bírósági eljárás A munkáltató nem értett egyet a II. fokú határozatban foglaltakkal, ezért keresettel fordult a munkaügyi bírósághoz, amelyben kifogásolta, hogy a hatóság nem tisztázta azt a tényt, hogy a baleset bekövetkezéskor a sérült munkavállaló milyen mértékű alkoholos befolyásoltság alatt állt. Nem vizsgálta azt sem, hogy egy kamionsofőr szállására is szolgáló gépjármű a munkaszüneti pihenőnapon valóban munkahelynek minősül-e, különösen abban az időpontban, amikor alkoholos befolyásoltság alatt szabadidős tevékenységet végez. Álláspontja szerint a munkavállaló balesete nem a munkavégzésével volt összefüggésben, mert a baleset időpontjában (munkaszüneti napon) munkát, illetve tisztálkodási tevékenységet nem végzett, illetve a teregetés nem minősül tisztálkodási tevékenységnek. A munkavédelmi hatóság álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a munkajogviszonyban a munkavállaló egyik legfontosabb kötelezettsége a rendelkezésre állási kötelezettség. A külföldön fuvart végző munkavállaló esetében, amikor a munkahelyen gépjármű javítására vár, és ennek befejezését követően utasítás alapján fuvart kell végeznie, nem beszélhetünk munkaszüneti napokról. Váltóruházat tisztítása a munkáltató álláspontjával ellentétben tisztálkodásnak minősül, és mint ilyen, munkavégzéssel összefüggő tevékenység, főleg amikor a munkahelyen végzik.

5 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/4 5 Az esetleges munkavállalói alkoholos befolyásoltság a baleset munkabaleseti jellegének megállapíthatóságát nem érinti. Ugyanígy az sem, ha a munkavállaló egyes munkavédelmi kötelezettségeinek nem tesz eleget. A bíróság álláspontja szerint a kereset nem megalapozott az alábbiak szerint: Az Mvt. szerint Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkáltató hivatkozott arra, hogy a perbeli baleset bekövetkezésének időpontjában a munkavállalónak már nem is kellett volna Franciaországban tartózkodnia, mivel a gépjármű javítása elhúzódott, így a baleset bekövetkezését megelőző egy vagy másfél héttel őt a munkáltató hazarendelte, amely utasításnak azonban a munkavállaló nem tett eleget. Ezt az előadást a munkáltató ügyvezetője, egyben munkáltatói jogkör gyakorlója tanúvallomásában megerősítette. A bíróság egyrészt nem tartotta életszerűnek a munkáltató ezen előadását. Nem vitás ugyanis, hogy a munkavállaló próbaidejét töltötte a munkáltatónál, így nem életszerű, hogy próbaidő alatt a munkáltató utasításának a munkavállaló ne tett volna eleget. Azonban ha elfogadjuk azt, hogy a munkáltató valóban utasította a munkavállalót arra, hogy Magyarországra térjen haza, azonban a munkavállaló az utasításnak nem tett eleget, megállapítható, hogy a munkáltató ebbe a helyzetbe maga is belenyugodott. Az sem vitás, hogy a munkavállaló tartózkodási helye egy olyan franciaországi telephely volt, ahová csak engedéllyel lehetett bemenni. Vagyis a munkáltatónak lehetősége lett volna a belépéstől a munkavállalót letil-

6 8/4 6 Munkavédelem és munkabiztonság CD tania. Munkáltatói hivatkozás szerint ez azért nem történt meg, mert egy akkor induló cég jó hírnevén ez sokat rontott volna a külföldi partner szemében. A bíróság álláspontja szerint ez hivatkozási alap nem lehet, hiszen a munkajogviszony alá-fölérendeltségen alapuló jogviszony, ahol a munkavállaló a munkáltató utasítása szerint köteles eljárni. Azzal, hogy a munkáltató ebben a körben nem tett meg minden lehetséges és szükséges lépést, maga is beleegyezett abba, hogy a munkavállaló a továbbiakban is a franciaországi telephelyen tartózkodjon. A felek által sem vitatottan a külföldön tartózkodás, tehát kiküldetés időtartama 4 hét, amelyet 2 hét Magyarországon való tartózkodás követett. Megállapítható, hogy a munkavállaló május 14-én este érkezett meg a vontatóval a franciaországi telephelyre. Tehát amikor június 8-án a balesete bekövetkezett, a 4 hetes kiküldetési időszak tartama alatt volt. Így ez mindenképpen a munkaviszonnyal és munkavégzéssel összefüggő külföldön tartózkodásnak tekinthető. A munkáltató ezzel szemben álló, másik előadása pedig az volt, hogy a balesetet követő napon tehát hétfőn, vagyis június 9-én már fuvarba kellett volna indulnia a sofőrnek. Ezt tartalmazza az ügyvezető közigazgatási eljárásban felvett nyilatkozata, mely szerint a sofőrnek a baleset napján, tehát vasárnap menetkész állapotban kellett lennie. Ezzel egybehangzóan nyilatkozott a bírósági tanúvallomása során, amikor is előadta, ahhoz, hogy a sofőr hétfőn reggel meg tudja kezdeni a fuvarfeladatot, vasárnap már ott kell lennie a telephelyen. A bíróság álláspontja szerint semmilyen adat nem támasztja alá a munkáltató hivatkozását, miszerint a baleset napja, vagyis a vasárnapi nap munkaszüneti nap lett volna. Ahhoz ugyanis, hogy a járművezető másnap reggel a fuvarfeladatát meg tudja kezdeni, neki az azt megelőző vasárnapon már rendelkezésre kellett állnia

7 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/4 7 a munkáltató számára. A munkajogviszony egyik legfontosabb eleme a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége, s munkáltatói előadás szerint is a baleset napján a munkavállalónak rendelkezésre kellett állnia ahhoz, hogy másnapi fuvarfeladatát el tudja kezdeni. Ebből pedig az volt megállapítható, hogy a baleset a szervezett munkavégzés, kiküldetés időtartama alatt következett be, ezért jogszerűen kötelezte a munkavédelmi hatóság a munkáltatót a baleset munkabalesetként történő nyilvántartásba vételére és az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére. Teljesen irreleváns azon munkáltatói fejtegetés, hogy a munkavállaló alkoholos befolyásoltság alatt állt és ezt az eljáró hatóság nem vizsgálta. Ugyanis maga az Mvt. 87. (3) bekezdése is akként határozza meg a munkabaleset fogalmát, hogy az a baleset tekinthető ilyennek, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül pl. a munkavállaló közrehatásának mértékétől. Még ha a munkavállaló esetleges alkoholos befolyásoltságával közre is hatott a baleset bekövetkezésében, ez a baleset munkabaleseti jellegét nem érinti.

8 8/4 8 Munkavédelem és munkabiztonság CD

8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása

8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1 45 8/1.7 Szennyvízelvezető akna javítása Elsőfokú eljárás A megállapított tényállás szerint az ellenőrzés helyszínén több munkáltatónak volt telephelye, melyek közé

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK Hegedüs László Munkavédelmi szakmérnök Emelőgép szakértő Munkabiztonsági szakértő Tel.: 06/20/267-2704 Email:hmatetmoni@t-online.hu

Részletesebben

Gondolatok a foglalkoztatóval szemben érvényesíthető. társadalombiztosítási, baleseti megtérítési igényről. dr. Sándor Valter Pál. Szerző: jogtanácsos

Gondolatok a foglalkoztatóval szemben érvényesíthető. társadalombiztosítási, baleseti megtérítési igényről. dr. Sándor Valter Pál. Szerző: jogtanácsos Gondolatok a foglalkoztatóval szemben érvényesíthető társadalombiztosítási, baleseti megtérítési igényről Szerző: dr. Sándor Valter Pál jogtanácsos Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az üzemi baleset és a

Részletesebben

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM MUNKABALESET ÜZEMI BALESET BALESETI ELLÁTÁSOK

MUNKAVÉDELEM MUNKABALESET ÜZEMI BALESET BALESETI ELLÁTÁSOK MUNKAVÉDELEM MUNKABALESET ÜZEMI BALESET BALESETI ELLÁTÁSOK - 2005. december - 1 Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta és Zsombori János Felelős kiadó: Paszternák György Magyar Vegyipari, Energiaipari

Részletesebben

Dr. Barsi Ildikó bírósági titkár: A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapjának új elemei a 2012. évi I. törvényben

Dr. Barsi Ildikó bírósági titkár: A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapjának új elemei a 2012. évi I. törvényben Dr. Barsi Ildikó bírósági titkár: A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapjának új elemei a 2012. évi I. törvényben A munkaügyi bíróság panasznapján viszonylag ritkán kérik kártérítési igény jegyzőkönyvbe

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G.

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések Bevezetés Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. Worcare Kft. 1062 Budapest Podmaniczky u 109. VI. em. 673. Hazánkban és európai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/013. 14/013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról 3 I.

Részletesebben

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK,

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, 8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS 8.1 A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek Mt. 51. (1) A munkáltató köteles a munkavállalót

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy Tartalom Munkaügy Munkajogi évforduló kivételesen fontos szabályok a szabadság kiadásáról (Dr. Dudás Katalin) 2 Felmentés a perindítás lehetõsége és a jogszerûség megítélése (Sipõczné dr. Tánczos Rita)

Részletesebben

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései RADNAY JÓZSEF * I. z EGK Tanácsának 91/383. számú irányelve rendelkezik egyebek között a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók munkahelyi biztonsága

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta *

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * 1. Bevezető gondolatok kötelező társadalombiztosítás

Részletesebben

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 2. Külföldi személyeknek kiküldetésben, kirendelésben, munkaerő-kölcsönzésben történő magyarországi munkavállalásának feltételei

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben