BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA"

Átírás

1 BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA I. Altalanos rendelkezesek A tarsu1at a vizgazdalkodasr61 sz evi LVII tv. es a gazdasagi tarsasagokr61 sz evi IV. torveny eloirasain a1apu1va az a1abbiak szerint e1hatarozza rnega1aku1asat. 3. A tarsu1at rnega1aku1asanak idopontja: rnajus A tarsu1at rnuk6desenek idotartarna: hatarozat1an. II. A Tarsulat szervezeti formaja, celja, feladatai, tevekenysegi kore 1. A Tarsulat szervezeti formaja: vizik6zrnu tarsu1at, jogi szerne1yisegge1 rendelkezo gazdalkod6 szervezet, arne1y rnas gazdalkod6 szervezette nern a1aku1hat at. 1.1 A Tarsulat miikodesenek ceija: tagjai igenyeinek figye1ernbevete1eve1 az erdekeltsegi terlileten ingat1an tu1ajdonna1 rende1kezo, vagy ingatlant egyeb jogcirnen hasznal6 termeszetes es jogi szerne1yek, jogi szeme1yisegge1 nern rende1kezo gazdasagi tarsasagok bevonasava1 he1yi szennyvizgazdalkodasi k6zfe1adatot va16sitson rneg, illetve k6zrernuk6des annak rnegva16sitasaban A Tarsulat kozfeladata: erdekeltsegi terlileten, szennyvize1vezetesi, es kapcso16d6 egyeb, vizik6zrnu beruhazasi fe1adatok rnegva16sitasa, tarsberuhaz6i rninosegben az 6nkormanyzatta1 egyiitt. A KEOP program kereteben megva16su16 onkormanyzati beruhazas tekintetiben csak es kizar6lag az erdekeltek onerff biztositasa (erdekeltsegi hozzajarullis beszedese) a tlirsullis feladata, azon kiviu semmilyen hatliskorrel nem rendelkezik. \, A tlirsulat a kozmii megepiteseben tlirsberuhaz6i minffsegben vesz reszt, a kozmiiepitis soran kivitelezesi tevekenyseget, a kozmii miikodtetesesoran ped{g uzemeltetffi tevekenyseget nem vegez. 1.4 A Tarsulat tevekenysegi kore: Fo1yadek szallitasara szolga16 k6zrnu epitese (fotevekenyseg) III. A tarsulat erdekeltsegi teriilete es tarsulati erdekeltsegi egyseg 1. A tarsu1at erdekeltsegi terliletet az a1apszaba1y 1 sz. rnellek1etet kepezo terkep tarta1rnazza. 2. A tarsu1at tagjainak nevet 1akcirnet (szekhe1yet) az a1apszabaly 2 sz. rnellek1~te tarta1rnazza. 3. Az erdekeltsegi hozzajaru1as a1apjeitkepezo erdekeltsegi egyseg: terrneszetes szerne1y tagok eseteben az ingat1an-nyi1vantartasban 6na1l6 he1yrajzi szarnon vagy tu1ajdoni klilon 1apon nyi1vantartott 1akashaszna1at, 1ak6haz 450 l/nap eit1agos vizfogyasztasa eseten(fogyaszt6i egyseg) jogi szerne1yisegu, vagy jogi szerne1yisegge1 nern rende1kezo gazdasagi tarsasag tagok, az ona1l6 te1ephe1yek, intezrnenyek, iizernek 450 l/nap at1agos vizfogyasztasa eseten (fogyaszt6i egyseg) tobbszoros erdekeltsegi egyseget kell rnegallapitani a jogi szerne1yek es a jogi szerne1yisegge1 nern rende1kezo gazdasagi tarsasagoknak a 450 1/nap vizfogyasztast rnegha1ad6 fogyaszt6i egysege a1apjan

2 1. A tarsulati kozfeladatokhoz val6 hozzajarulas merteket az erdekeltsegi egysegre eso hozzajarulasnak es az erdekeltsegi egysegek szamanak szorzata adja. 2. Az erdekeltsegi hozzajarulas egysegnyi osszege: Az egy erdekeltsegi egysegre jut6 hozzajarulas osszege: Ft, amelynek megfizeteset az erdekeltek a kovetkezo m6dokon teljesithetik: a) OTP Lakas-takarekpenztari szerzodest kotott es a tarsulat javara engedmenyezesi nyilatkozatot alairt erdekelt termeszetes szemelyek tenyleges befizetese ,-Ft. Ezt a lakas-takarekpenztar javara a termeszetes szemelyeknek a megtakaritasi idotartam alatt havi 2.260,- Ft/ 72 h6napi egyenlo reszletben kell megfizetni a tobbit allami tamogataskent kapjak meg, fgy s lakas-takarekpenztari szerzodes kiutalasi osszege, (az engedmenyezett osszeg) azaz az erdekeltsegi hozzajarulasuk: Ft/ingatlan egyseg. b) azon a termeszetes szemelyek reszere, akik nem kotnek lakas-takarekpenztari szerzodest, nem vallalnak egy osszegii befizetest a hozzajarulas megfizeteset a Vfzikozmii Tarsulat folyamatos reszletfizetessel frja elo. Ebben az esetben az erdekeltsegi hozzajarulas megfizeteset a Vfzikozmii Tarsulat fele: havonta 3.000,- Ft fizetest kell teljesiteni 72 h6napon keresztiil, osszesen: ,- Ft. c) azok a termeszetes szemely erdekeltek, akik egy osszegii fizetest vallaltak vagy lakas-takarekpenztari szerzodest kotottek, de a fizetesi kotelezettsegtiknek nem tesznek eleget azoknak az erdekeltsegi hozzajarulas osszege Ft / erdekeltsegi egyseg, mely osszeg megfizetese a beruhazas kezdete elott vaiik esedekesse a Tarsulat altai kesobb jelzett idoben, m6don es szamlaszarnra. d) a jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasagok erdekeltsegi hozzajarulasanak egysegnyi osszege Ft / erdekeltsegi egyseg, mely osszeg a beruhazas kezdete elott vaiik esedekesse a Tarsulat altai kesobb jelzett idoben, m6don es szamlaszamra. A tarsulatot az intezo bizottsag elnoke ona1l6an jegyzi oly m6don, hogy a tarsasag cegneve ala, vagy fele saj<itnevet az alairas-mintanak megfeleloen ona1l6an, minden korl<itozast61 mentes en frja ala. A tarsulat tagjai az erdekeltsegi tertileten ingatlantulajdonnal rendelkezo vagy ingatlant egyeb jogcfmen hasznai6 termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsassag. A tag joga ktilonosen, hogy: a) szemelyesen, kepviseloje vagy delegaltja utjan reszt vegyen a tarsulati feladatok meghatarozasaban; b) a tarsulatban szemelyesen - ha kizar6 ok, illetoleg osszeferhetetlenseg nem all fenn - tisztseget viseljen; c) a tisztsegviseloktol, a delegaltakt61 a tarsulatot vagy a saj<it erdekeltseget, egyeb jogait vagy kotelezettsegeit erinto tigyben felvilagositast kerjen.

3 A tarsulat tagjai kotelesek a tarsulat kozfeladatai ellatasanak koltsegeihez hozzaj arulni. A tag tovabbi kotelessege klilonosen, hogy: az erdekeltsegi egyseg aranyaban a) az erdekeltsegi hozzajarulast a taggyiiles altai megailapitott mertekben es hataridore megfizesse; b) szemeiyesen vegyen reszt a tarsulat minden olyan szervenek tevekenysegeben, amelybe vaiasztottak es azt elvallalta c) ha a tagnak a tagsagi jogviszony alapjaul szolgal6 erdekeltsege megsziinik, azt koteles a tarsulat intezobizottsaganak irasban bejelenteni. A bejelenteshez csatolni kell a tagsagi jogviszony megsziinesenek alapjaul szolgai6 okiratot, illetoleg annak masolatat, valamint - ha abb61 nem allapithat6 meg - a bejelentesben kozolnie kell a helyebe lepo uj tag nevet, lakhelyet (szekhelyet). Az ingatlan tulajdonjoganak atruhazasa eseten a tag koteles az uj tulajdonost a tarsulati tagsagr61 es az ezzel jar6 kotelezettsegrol tajekoztatni. d) a tag a reszere megailapitott erdekeltsegi hozzajarulast annak a h6napnak az utols6 napjaig koteles megfizetni, amelyben a c/ pont szerinti bejelentest megtette. e) A bejelentes alapjan a tag szemelyeben bekovetkezett vaitozast a tagnyilvantartasban rogziteni, es errol a regi es az uj tagot a bejelentest koveto 60 napon bellil irasban ertesiteni kell. a) kozgyiiles b) intezo bizottsag, c) ellenorzo bizottsag. A kozgyiiles tagjait az erdekeltek az alaku16 taggyiilesen sajat tagjaik kqzlil delegaljak hatarozatlan idore a jelen levok egyszerii sz6tobbseggel hozott nyilt szavazata alapjan. Delegalt jogi szemely, vagy jogi szemelyiseg nelklili gazdasagi tarsasag is lehet, ebben az esetben az erintett jogalany torvenyes kepviseloje lesz tagj a a kozgyiilesnek... Ezt kovetoen, ha egy dele gait mar nem tagja a tatsulatnak, vagy lemond, vagy meghal Gogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag eseteben jogut6d.nelkiil megsziinik) a ra vonatkoz6 szabalyok betartasaval kozgyiilest kell osszehivni, amely jogosult az erdekelt tagok sorab61 uj delegaltat (delegaltakat) vaiasztani. A delegait tag visszahivhat6, ha feladatat nem latja el es ezzel akadalyozza a legfobb tigydonto szerv miikodeset, vagy azt az erdekelt tagok legalabb 10 %-a irasban kezdemenyezi. A dele gait visszahivasar61 az intezo bizottsag vagy az ellenorzo bizottsag, vagy a tagok inditvanya alapjan a kozgyiiles dont a jelen levok egyszerii sz6tobbseggel hozott nyilt szavazata alapjan A Tarsulat megalakulasakor 14 fo delegaltat valasztott. Minden delegalt eseteben meg kell jelolni, hogy hany erdekeltsegi egyseget kepvisel. A kozgyiilest az intezo bizottsag hivja ossze. Ha az intezo bizottsag ezt elmulasztja, az osszehivasra az ellenorzo bizottsag jogosult. A hat6sag kezdemenyezheti, hogy a torvenyessegi felligyeletet gyakorl6 szekhely szerint illetekes komyezetvedelmi es viztigyi igazgat6sag intezkedjen a kozgyiiles osszehivasa erdekeben.

4 A kozgyiilesre tanacskozasi joggal meg kell hivni az erintett teleptilesek onkormanyzatanak A kozgyiiles akkor hatarozatkepes, ha a tagjainak tobb mint 50 %-ajelen van. kepviselojet. Ha a kozgyiiles nem hatarozatkepes, akkor az elso tilestol szamitott 8 napon beltili idopontra osszehivott masodik tiles az eredeti napirenden szereplo ugyekben a megjelentek szamara es az erdekeltsegi egyseg aranyara tekintet nelktil hatarozatkepes. A hatarozatkeptelenseg esetere osszehivand6 masodik tiles idejet es helyet mar az eredeti meghiv6ban is lehet kozolni. A kozgyiiles hatarozatainak meghozatalahoz - ide ertve az alapszabaly m6dositasat, illetve a tarsulat megsziineset, mas Vizikozmii tarsulattal torteno egyestileset, illetve szetvalasat - nyilt szavazas mellett, tobb mint 50 %-os szavazati arany szukseges. A napirendet tartalmaz6 iriisbeli meghiv6t a kozgyiiles tervezett idopontja elott legalabb 15 nappal a delegaltaknak ki kell ktildeni, es a helyben szokasos m6don is kozze kell tenni. A kozgyiiles hataskorebe tartozik: - alapszabaly m6dositasa; - a tarsulat megszuntetesenek, szetvalasanak, illetoleg egyesulesenek elhatarozasa; - a differencialt erdekeltsegi hozzajarulas elveinek kialakitasa es a tagok fizetesi kotelezettsegenek megallapitasa; - a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat elfogadasa, m6dositasa; - a tisztsegviselok megvalasztasa, beszamoltatasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; a tarsulat kozfeladatainak eves utemezese, tertileti sorrendjenek meghatarozasa; - az eves beszamol6, illetoleg egyszeriisitett eves beszamol6 j6vahagyasa; - az egyestilesi torveny szerinti erdekkepviseleti szervezetben val6 tagsag elhatarozasa; - amit jogszabaly vagy az alapszabaly a kozgyiiles hataskorebe utal. Rendkiviili kozgyulest kell tartani, ha - az intezo- vagy az ellenorzo bizottsag tagjainak szama az alapszabalyban meghatarozott letszam ala csokken; illetoleg - az intezobizottsag vagy annak elnoke szuksegesnek tartja; illetve - az erdekelt tagok legalabb 10 %-a kezdemenyezi, illetoleg - az ellenorzo bizottsag inditvanyozza, vagy a torvenyessegi 'felugyeletet gyakor16 szekhely szerint illetekes komyezetvedelmi es vizugyi igazgat6sag elrendeli. A kozgyiilesrol jegyzokonyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell ktilonosen - a kozgyiiles, idejet, es a napirendi pontokat - a megjelent delegaltak es a vezeto tisztsegviselok nevet, elobbiekn,el az altaluk kepviselt erdekeltsegi egysegek szamat is felruntetve, - a hatarozatkepesseg vizsgalatat es annak eredmenyet, - a hozott hatarozatokat, annak megje16lesevel, hogy azokat a jelenlevo kozgyiilesi tagok mil yen aranyban hoztak, s ha a hatarozat indokolja a vegrehajtas hataridejet es a felelos szemely nevet a hozzasz610k nevet es a hozzasz61as lenyeges tartalmat... A kozgyiilesi jegyzokonyvekrol nyilvantartast kell vezetni, es a jegyzokonyveket a nyilvantartas mellekletekent kell megorizni. Ajegyzokonyvhoz ajelenleti ivet mellekelni kell.

5 A tarsulat ugyvezeteset az intez6 bizottsag latja el, melynek tagjait az alakulo taggy(iles valasztja meg a tarsulat tagjai kozul hatarozatlan id6re, a jelen lev6k egyszerii szot6bbseggel hozott nyih szavazata alapjan. Az intez6 bizottsag tagja jogi szemely, vagy jogi szemelyiseg nelkuli gazdasagi tarsasag is lehet, ebben az esetben az erintett jogalany t6rvenyes kepvise16je lesz tagja a testuletnek. Ezt kovet6en, ha az intez6 bizottsag barmely tagja mar nem tagja a tarsulatnak, vagy lemond, vagy meghal Gogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag eseteben jogutod nelkul megsziinik) a ra vonatkozo szabalyok betartasaval kozgy(ilest kell osszehivni, amely jogosult az erdekeh tagok sorabol uj intez6 bizottsagi tagot (tagokat ) valasztani. Intez6 bizottsag elnoke: Intez6 bizottsag tag: Kiss Tibor (anyja neve: Bodo Irma ) (szuletett: Puspokladany, lakik: 4171 Sarretudvari, Kossuth u.89. adoazonosito szam: Kadas Gyulane ( anyja neve: Mile Emilia ) (szuletett: Puspokladany, lakik: 4171 Sarretudvari, Jozsef A.u. 5. adoazonosito szam: Nemeth Laszlo Gyula ( anyja neve: Nagy Piroska ) (szuletett: Sarretudvari, lakik: 4171 Sarretudvari, Kossuth u. 56. adoazonosito szam: Szilagyi Csaba ( anyja nev~: Kokes Emma), (szuletett: Mez6keresztes, lakik: 4172, Biharnagybajom, Hunyadi u.33. adoazonosito szam:' Kissne Hajdu Ildiko ( anyja neve: Madar Eszter) (szuletett: Debrecen, lakik: 4172 Biharnagybajom, Damjanich u.7. adoazonosito szam: Az intiztf bizottstig elnoke egyben a ttirsulat elnoke. Az intez6 bizottsag ugyrendjet a jogszabalyok, es az alapszabaly keretei kozott maga allapitja meg. Az intez6 bizottsag gondoskodik a kozgyiiles hatarozatainak vegrehajtasarol, es dont a tarsulat, illet6leg a tarsulat kozfeladatait erint6 olyan ugyekben, amelyek nem tartoznak a kozgy(iles hataskorebe. fgy kulonosen: - gondoskodik a tarsulat uzleti tervenek elkesziteser6l, javaslatot tesz a kozgyiilesnek azok elfogadasara vagy modositasara, - iranyitja a tarsulat mukodesevel osszefugg6 gazdalkodasi feladatokat,

6 - gondoskodik a tarsulatjogainak ervenyesiteser61, kotelezettsegeinek teljesiteser61, - biztositja a tagokjogainak ervenyesiileset, el6segiti kotelezettsegeik te1jesiteset, - gondoskodik az eves beszamol6 elkesziteser61, biztositja, hogy az ellen6rz6 bizottsag megvizsgalhassa, azt a kozgyiiles megvitathassa es donthessen elfogadasar61, - e16kesziti a kozgyiiles altai targyaland6 tigyeket es kidolgozza hatarozati javaslatokat, - rendszeresen beszamol a kozgyiilesnek a tarsulat tervteljesiteser61, vagyoni helyzeter61, tigyviteler61, tovabba a ket kozgyiiles kozott altai a tett intezkedesr61. Az intizo bizottsag elnoke az intezo bizottsagot negyedevenkent hivja ossze. Az intez6 bizottsag tilese akkor hatarozatkepes, ha azon az elnok es tagjainak tobb mint 50 % je1en van. Donteseit egyszerii sz6tobbseggei nyilt szavazassal hozza meg. Az intez6 bizottsag tileseir61 jegyz6konyvet kell kesziteni, ame1yet az intez6 bizottsag elnoke es a jegyz6konyvvezet6 ir ala. Ennek tartalmaznia kell az tiles megtartasanak he1yet idejet, megjelentek nevet, a hatarozatkepessegre vonatkoz6 megallapitast, az tilesen elhangzott beszamol6k es hozzasz61asok lenyeges tartalmat, folyamatos sorszammal je101ve a hozott hatarozatokat, a hatarozatok vegrehajtasanak hataridejet a fele16sok megnevezesevel. A jegyz6konyvben rogziteni kell az intez6 bizottsag barmely tagjanak a meghozott hatarozatt61 elter6 allaspontjat. Az intezo bizottsag iileseire az ellenorzo bizottsag elnoket meg kell hivni. Az intizo bizottsag gondoskodik arrol, hogy a tarsulat tagjairol nyilvantartast vezessenek, es a valtozast, az eves kozgyiilest koveto 30 napon beliil az illetekes cegbirosaghoz benyitjtsak. Az intez6 bizottsag elnoke, aki egyben a tarsulat elnoke is a jogszabalyoknak, az alapszabalynak es mas bels6 szabalyzatnak, valamint a kozgyiiles es az intez6 bizottsag hatarozatainak megfelel6en iranyitja a tarsulatot, az intez6 bizottsag tilesei kozotti id6szakban dont azokban az tigyekben, amelyek jogszabaly vagy az alapszabaly rendelkezesei szerint nem tartoznak a kozgyiiles, illet6leg az intez6 bizottsag hataskorebe. Ennek megfelel6en az elnok ktilonosen az alabbi feladatokat latja el: - gondoskodik a tarsulati feladatok kolt~egfedezetenek biztositasar61 es ellen6rzi a koltsegvetes betartasat, - gyakorolja ajogokat, amelyek nem tartoznak az intez6 bizottsaghoz, ; \.";'. - gondoskodik a tagok erdekeltsegi hozzajarulasanak kiveteser61, kozli a tagokkal az 6ket terhel6 fizetesi kotelezettsegek jogalapjat, a teljesites hataridejet, m6djat, tovabba a kozles ellen igenybe vehet6 jogorvoslat lehet6seget, - gondoskodik a hatarid6re be nem fizetett erdekeltsegi hozzajarulas behajtasar61, - gondoskodik a miikodessel osszefuggo"gazdalk6dasi feladatok, tenniva16k id6ben torten6 elvegzeser61, a tarsulati vagyon kezeleser61, es nyilvantartasar61, - az intez6 bizottsag hatarozata alapjan osszehivja a kozgyiilest, a rendkivtili kozgyiilest, az intez6 bizottsagi tilest, " - beszamol a kozgyiilesnek, az intez6 bizottsagnak a terv teljesiteser61, a tarsulat vagyoni he1yzeter61, az tigyviteler61, valamint a kozgyiilesek, az intez6 bizottsagi tilesek kozott altaia tett fontosabb intezkedesekr61, - rendszeresen es reszletesen tajekoztatja az ellen6rz6 bizottsagot a tarsulat miikodeser61, - az ellen6rz6 bizottsag elnokevel egytittmiikodik a tarsulati feladatokkal" 'kapcsolatos panaszok es beje1entesek kivizsgalasaban es a vizsgalatok eredmenye alapjan sztikseg szerint intezkedik, - a munkaltat6i jogokat az intez6 bizottsag elnoke gyakorolja Sajat beruhazas eseten: - biztositja, iranyitja a terv, gazdasagos, miiszakilag megfelel6 vegrehajtasanak felteteleit, ellen6rzi annak telj esiteset, - gondoskodik a tarsulat gazdalkodasanak iranyitasar61, a tarsulati vagyon (ha keletkezik ilyen) allaganak meg6vasar61 es a tulajdon vedelmer61, Az intizobizottsag elnoke tevekenysegerol a kozgyiilesnek evente beszamol.

7 Az ellenorzo bizottsagot az alaku16 taggyiiles valasztja meg a tarsulat tagjai koziil hatarozatlan idore, a jelen levok egyszerii sz6tobbseggel hozott nyilt szavazata alapjan. Az ellenorzo bizottsag tagja jogi szemely, vagy jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag is lehet, ebb en az esetben az erintett jogalany torvenyes kepviseloje lesz tagja a testiiletnek. Ezt kovetoen, ha az ellenorzo bizottsag barmely tagja mar nem tagja a tarsulatnak, vagy lemond, vagy meghal Gogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag eseteben jogut6d nelktil megsziinik) a ra vonatkoz6 szabalyok betartasaval kozgyiilest kell osszehivni, amely jogosult az erdekelt tagok sorab6l uj ellenorzo bizottsagi tagot (tagokat ) valasztani. Ellenorzo bizottsag elnoke: Ellenorzo bizottsag tagjai : Czegledi Peter Pal ( anyja neve: Dienes Etelka ) sziiletett: Beretty6ujfalu, lakik: 4172 Bihamagybajom, Hunyadi ua. Kasza Zsoltne ( anyja neve: Nagy Matild ) sztiletett: Ptispokladany, ) lakik: Bihamagybajom, Bethlen G. 28. Nagyne K6ti Iren ( anyja neve: Vigh Iren ) sztiletett: Ptispokladany, ) lakik: 4171 Sarretudvari, Vasut 123. \ Az ellenffrzff bizottsag feladata a tarsulat egesz tevekenysegere kiterjedff folyamatos ellenffrzes. Az ellenffrzff bizottsag kozvetleniil a kozgyu'lesnek van alarendelve. Nem lehet ellenffrzff bizottsagi tag, az intezff bizottsag elnoke, tagjai, a tarsulattal munkaviszonyban allo szemely, tovabba ezek kozeli hozzatartozoja. Az ellenorzo bizottsag tigyrendjet a jogszabalyok, es az alapszabaly keretei kozott mag a allapitja meg. Uleseirol jegyzokonyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell. az tiles megtartasanak helyet es idopontjat, a megjelentek nevet, a hatarozatkepesseg megallapitasat, a targyalt napirendeket, a hozzasz6lasok lenyeges tartalmat, a hozott hatarozatokat folyamatosan sorszamozva, ha sztikseges a vegrehajtas hataridejet es a felelos nevet. Az ellenorzo bizottsag a tarsulat tevekenysegere vonatkoz6 megallapitasair61 a kozgyiilesnek evente beszamol. A kozgyiiles a tarsulat eves beszamo16jar61, illetoleg egyszeriisitett eves beszamo16jar6l csak az ellenorzo bizottsag megallapitasainak ismereteben hatarozhat. Az ellenorzo bizottsag akkor hatarozatkepes, ha azon az elnok, es a ket tag jelen van. Donteseit egyszerii sz6tobbseggel nyilt szavazassal hozza meg. Az ellenorzo bizottsag elnoke, vagy a bizottsagnak az elnok altai megbizott tagja az intezo bizottsag tilesein tanacskozasi joggal vesz reszt.

8 Az ellen6rz6 bizottsag feladata ku1onosen: - rendszeresen ellen6rzi a tarsulat tigyvitelet, penz, hitel, anyaggazdalkodasat tovabba a dolgoz6k letszamara, berere es munkavedelemre vonatkoz6 rendelkezesek megtartasat es az ezekkel kapcsolatos megallapitasait irasban a vizsgalati jegyz6konyv megktildese utan haladektalanuk kozli a tarsulat elnokevel, - testtiletileg vagy kiktildott tagja utjan barmikor megvizsgalhatja, evente pedig koteles megvizsgalni a tarsulat konyveit, szamadasait, nyilvantartasait, penztarat, valamint anyagkezeleset es a vizsgalat megallapitasair61 koteles jegyz6konyvet kesziteni, - kivizsgalja a tarsulat miikodesevel kapcsolatos bejelenteseket, panaszokat, megallapitasait kozli a tarsulat elnokevel, vagy ha az tigy jellege indokolja, akkor kozvetlentil beszamol a kozgyiilesnek, - figyelemmel kiseri a tarsulat miikodesenek iranyitasat, ugy is, hogy az ellen6rz6 bizottsag elnoke, vagy az altala megbizott ellen6rz6 bizottsagi tag tanacskozasi joggal reszt vesz az intez6 bizottsag tilesein, - a kozgyiiles megbizasa alapjan vagy az intez6 bizottsag illetve a tarsulat elnokenek felkeresere celvizsgalatot vegez, - sztikseg esetenjavaslatot tesz rendkivtili kozgyiiles osszehivasara, - indokolt esetben a kozgyiiles fele javaslatot tesz az intez6 bizottsag elnokenek vagy tagjanak visszahivasara, az egyes alkalmazottak tekinteteben a karteritesi eljaras meginditasara, illetve a munkaviszony megsztintetesere,. - osszehivja a kozgyiilest, ha a tarsulat elnoke az erre vonatkoz6 kotelezettsegenek nem tesz eleget, - velemenyt nyilvanit a kozgyiiles reszere az el6terjesztett beszamol6kr61 es jelentesekr61, a tarsulati eves beszamol6r61 csak az ellen6rz6 bizottsagvelemenyez6 jelentese alapjan hozhat6 dontes. A tarsulat tisztsegvisel6i: a) az intez6bizottsag elnoke, tagjai, b) az ellen6rz6 bizottsag elnoke, tagjai. Tisztsegvisel6 csak a tarsulat tagja - jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkod6 szervezet eseten, annak kepvisel6je - lehet. Egy tag ket tisztsegre nem valaszthat6. A tisztsegvisel6k nem lehetnek egymasnak a Ptk. szerinti kozeli hozzatartoz6i. A tisztsegvisel6t fel kell menteni, ha - a tisztseger61lemondott, - a tisztseg betolteset kizar6 ok kovetkezett be, - a jogszabalyban, illet6leg az alapszabalyban meghatarozott osszeferhetetlenseg all fenn es azt az erintett felhivasra nem sztintette meg, - a tisztseg betoltesere alkalmatlanna valt. A tisztsegvisel6t a kozgyiiles visszahivja, ha a koztigyekt61 joger6sen eltiltottak. A tarsulat koteles a tisztsegvisel6k tevekenysege soran felmertilt es igazolt tenyleges kiadasait es koltsegeit megteriteni. - A Tarsulat indul6 vagyon nelktil alakul. - A tarsulat a tagok erdekeltsegi hozzajarulasab61 es tamogatasokb61latja el kozcelu feladatait. - A megsziin6 Tarsulat vagyonat az erintett teleptilesek onkormanyzatnak adja at. 1. A tarsulat celhoz kotott gazdalkodast folytat. 2. A tarsulat a tartozasaiert sajat vagyonaval felel. A tagok a tarsulat tartozasaiert nem felelnek. 3. A tarsulat gazdalkodasi eve megegyezik a naptari ewel. 4. A tarsulat tizleti tervet es szamviteli torveny szerinti egyszeriisitett eves beszamol6t keszit. 5. Azerdekeltsegi hozzajarulasra vonatkoz6 szabalyok

9 Az erdekeltsegi hozzajarulas egysegnyi osszeget a kozgyiiles az erdekeltseg jellegenek megfeleloen differencialhatja kiilonosen az alabbiak szempontok alapjan: Egy erdekeltsegi egyseget kell megallapitani: egy ona1l6 lakas, vagy egy beepitett, vagy beepitetlen epitesi teleknel (napi 450 literes atlagos vizigenyt figyelembe veve) jogi szemelyek, gazdasagi tarsasagok, vallalkozasok ingatlanai es egyeb nem lakas celli hasznalat eseten amennyiben a vizfogyasztas a napi atlagos 450 litert nem haladja meg. Tobbszoros erdekeltsegi egyseg: nem lakas celli ingatlanhasznalat, nem lakas celli letesitmenyek vagy beepitetlen telek eseten ha a tenyleges, vagy tervezett (tervezheto) vizfogyasztas a napi 450 litert meghaladja tobbszoros erdekeltsegi hozzajarulast kell megallapitani, 450 liter/nap/erd. egyseg figyelembevetelevel. A tenyleges fizetesi kotelezettsegrol a tagokat a tarsulat elnoke irasban ertesiti: - Ha az erdekeltsegi ingatlant nem a tulajdonos hasznalja, akkor a tarsulat tagja lehet (erdekeltsegi hozzajarulas fizetesere koteles) a tenyleges haszna16 (haszonelvezo, berlo, stb.) ha a berleti szerzodes illetve a hasznalat mas jogcime hatarozatlan idore illetve elete vegeig sz6l. - Telekmegosztas eseten lij erdekeltsegi egyseg - lij tarsulati tagsag - keletkezik es a Tarsulat jogosult az erdekeltsegi hozzajarulast a fennallasaig kivetni. az erdekeltsegi hozzajarulas merteket az alapszabalyban meghatarozott erdekeltsegi egysegekre eso hozzajarulasnak es az erdekeltsegi egysegek szamanak szorzata adja az erdekeltsegi hozzajarulassal kapcsolatos kozgyiilesi hatarozatr61 a tagokat az intezo bizottsag elnoke irasban ertesiti, mely az alabbiakat tartalmazza: (a) a fizetesi kotelezettseg jogalapja (b) a kozgyiilesi hatarozat szama, (c) az erdekeltsegi egysegre eso hozzajarulas merteke (d) a tag erdekeltsegi egysegeinek szama (e) az erdekeltsegi hozzajarulas osszege (f) a befizetes m6dja (g) a befizetes elmulasztasanakjogkovetkezmenyei (h) a befizetes hatarideje (i) a jogorvoslat lehetoseget G) a tagot a kozgyiilesben kepviselo delegalt nevet, lakcimet ha az erdekeltsegi hozzajarulas megfizetese az'allampolgar erdekeit szocialis vagy egyeb korulmenyei miatt sulyosan hatranyos helyzetnek tennek ki, akkora tarsulat kozgyiilese a kivetett hozzajarulas osszegecmersekelheti tovabba annak megfizeteset meghatarozott idore felfuggesztheti. a hataridore be nem fizetett erdekeltsegi hozzajarulast az intezo bizottsag elnokenek megkeresesere az ingatlan fekvese szerint illetekes jegyzoaz ad6zas rendjerol sz616 torveny eloirasa szerint hajtja be, a befolyt osszeget pedig a behajtasi koltsegek levonasa utan negyedevenkent a tarsulat szamlajara utalja XII. A tarsulat vagyona. A tarsulat a tagok erdekeltsegi hozzajarasab611atja el kozcelu vizgazdalkodasi feladatait. XIII. A tarsulat altai megvai6sitott vizi-ietesitmeny tuiajdonjoga Sajat beruhazas eseten: A tarsulat az altala letrehozott vizkozmiiveket elkesztilte (pr6batizem, miiszaki atadas-atvetel) utan legkesobb 30 napon belul a tulajdonos onkormanyzatnak adja at.

10 XlV. A tarsulat iigyvitele 1 A tarsulat ugyvitelet az alapszabaly es szervezeti miikodesi szabalyzat alapjan az intezo bizottsaga illetve annak elnoke iranyitja. A Tarsulat miikodese zokkenomentes vegrehajtasa erdekeben penzugyi, miiszaki szakembereket es tanacsad6kat bizhat meg. Az adminisztraci6s feladatok ell<itasara resz-, vagy foallasu munkatarsakat foglalkoztathat. 2 A szervezeti miikodesi szabalyzatban az intezo bizottsagnak meg kell hataroznia: a) a tarsulat ugyviteli rendjet a munkaszervezetre vonatkoz6 reszletes szabalyokat b) a tarsulat kepviseletenek reszletes szabalyait c) a penzugyi vezeto, illetve tovabbi munkatarsak munkarendjet, miikodesukre vonatkoz6 szabalyokat d) a kiadmanyozasi es utalvanyozasi jogkort e) az anyagok kezelesevel es nyilvantartasaval megbizott, tovabba a munkavedelmi es tiizrendeszeti szabalyok betartasaert felelos dolgoz6k feladatait, felelosseget t) a tarsulat munkarendjevel kapcsolatos szabalyokat xv. A tagok nyilvantartasa A tarsulat koteles a tagokr6l nyilvantartast vezetni. A nyilvantartasa a tarsulatoknal rendszeresitett -oldalankent szamozott - olyan okmany, amely tartalmazza a tag ok erdekeltseget megalapoz6 valamennyi adatot, tovabba az ezekben bekovetkezett valtozasokat (tag ok neve, dme, erdekeltsegi egysegeik szama, az erdekeltseg jogdme, az erdekeltseget megalapoz6 ingatlan adatai stb). XVI. A tarsulat cegjegyzese, a tisztsegviselok nyilvantartasa 1. A tarsulat cegjegyzese ugy tortenik, hogy az intezo bizottsag elnoke az iratokat a tarsulat cegneve alatt, vagy felett, - az alairas-mintanak megfeleloen - onall6an, minden korlatozast6l mentesen irja ala. 2. A tarsulat koteles a tisztsegviselokrol, igy az intezo bizottsag elnokerol, es tagjair61 es az ellenorzo bizottsag elnokerol es tagjair6l vagy az esetlegesen mas szervbe delegalt tagjair6l nyilvantartast vezetni. A nyilvantartasban a szemelyi adatokon es a lakdrnyn feliil fel kell tiintetni a megbizas (megvalasztas) keltet es lejarati idopontjat.., XVII. Az eves beszamol6 A tarsulat a naptari ev vegen a gazdalkodasr61 a szamviteli torveny szerinti beszamol6t koteles elkesziteni, amelyrol az ellenorzo bizottsag -szukseg eset6n szakerto bevonasaval - koteles a kozgyiilesnek jelentest kesziteni. A kozgyiiles csak az ellenorzo bizottsag altai feliilvizsgalt zarszamadast veheti targyalas ala es csak az ellenorzo bizottsag ilyen tartalmu javaslata eseten fogadhatja el. XVIII. A tarsulat megsziinese A tarsulat megsziinik: - elhatarozza jogut6d nelkuli megsziineset (feloszlas<it), - a tarsulat az alapszabalyaban rogzitett kozfeladat<it megval6sitotta, - a cegbir6sag a cegtorvenyben foglalt ok miatt megsziinteti. - a vizikozmii tarsulat jogut6dlassal sziinik meg, ha masik vizikozmii tarsulatta alakul XIX.A tarsulat torvenyessegi feliigyelete A cegjegyzek adatait erintoen a tarsulat torvenyessegi feliigyeletet a szekhely szerinti illetekes cegbir6sag, egyebekben a szekhely szerint illetekes komyezetvedelmi es vizugyi igazgat6sag l<itjael.

11 xx. Vegyes rendelkezesek Az alaku16 kozgyg.lesjegyzokonyvet a tarsulat tagjai a polgarmesteri hivatalban megtekinthetik. Az alapszabaly mellekletei: a tarsulat erdekeltsegi tertiletet feltlinteto terkep atagokjegyzeke ZARADEK A fenti alapszabalyt a Bihamagybajom es Sarretudvari TelepUlesek Csatomamii Vizikozmii Tarsulat en megtartott alaku16 kozgyiilesen elfogadta....c.:.:'&... Kiss Tibo ib. elnok - (, rf\.r~~\~~.\.~. Dobos Sandor hitelesito... ~~;c;~~it e~" ( I. j egyzokonyvvezeto ~'\~...~. Pusztai Marta hitelesito

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

HETHATAR. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA

HETHATAR. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA HETHATAR,.. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA Modosfttisokkal egyseges szerkezetben 2011. tiprilis 28. HETHATAR Hataron Atnyul6 Onkormanyzati Szovetseg

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag (korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag) ALAPiTO OKIRATA (egyseges szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Balaton Aero Club CiS Web: www.balatonac.hu. A Balaton Aero Club SZMSZ

Balaton Aero Club CiS Web: www.balatonac.hu. A Balaton Aero Club SZMSZ Balaton Aero Club CiS A Balaton Aero Club SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA SZMSZ A Balaton Aero Club (tovabbiakban: BAG) a sportrol szolo 2000. evi CXLV. torveny, az egyesiilesi jogrol szolo 1989. evi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben