Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor)"

Átírás

1 Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor) Amit a politikusok és az irodalom nagy része a nemzet magyarságán rontott, azt Pósa Lajos, az igazi, magyar gyermekirodalom megteremtõje helyrehozta a jövõ nemzedékében. (Nagy Sándor Senex) eredeti költõ nem volt. Egy eredeti ötlete, eredeti mondata vagy jelzõje nincs. De ami kincse van a magyar léleknek az Erdélyi-féle s az Arany Gyulai-féle gyûjteményekben, továbbá a református zsoltárokban és dicséretekben, õ azokat gyermekjátékokká dolgozta fel és elszórta örökhatású, kedves kincsekül az országban. Munkásságának nemzetnevelõ hatásában egy lépcsõvel sem áll lejjebb Petõfinél, Aranynál, Jókainál. (Gárdonyi Géza) Verseiben, gyermeklapjában és abban a hatalmas arányú ifjúsági irodalomban, melyet megteremtett, soha, egyetlen pillanatra se tévesztette szem elõl törekvései célját, hogy a gyermeklelket, ameddig csak lehetséges, ameddig az élet brutalitásai megengedik, megtartsa a tisztaság érintetlen erkölcsében, hogy az elválaszthatatlanul forrjon össze lelkével és mint acélvért védelmezze a rossz és a rút minden kísértése és csábítása ellen és megtartsa ideáljai keményakaratú bajnokának, végig az élet változatain és fordulatain. Szent élethivatás, mely a költészet gyöngédségeibõl és finomságaiból sziklavárakat és ércfalú arzenálokat épít: virágtemplomokat a lélek eszményeinek, a teremtett világ szépségeinek. Nemzedékrõl nemzedékre átszálló örök tradíciót. Pósa Lajos ennek a tradíciónak, vagyis a nemzeti hitnek rajongója, költõje, apostola. Költészetében a magyar lélek bája mosolyog: az egyszerûség és õszinteség. Gyermekverseiben, csapongó dalaiban és hazafias tárgyú verseiben ugyanaz a harmonikus magyar szellem játszik és lángol. Pósa: a magyar lélek költészete, s a nemzetet a maga lelkétõl különválasztani nem lehet. A nemzet addig él, ameddig a lelke, szelleme, költészete. Ameddig Pósa. (Lõrinczy György)

2

3

4 HINTÓKA RINGÓKA Liliomszál, rózsaszál, Sanyi, Böske hova száll? Föld alá, Víz alá, Kis patak ölébe, Tisza közepébe, Még annál is mélyebbre, Tenger fenekére. Gyöngyöt szedünk anyának, Halat fogunk apának. Hintóka, Ringóka, Szállj a napsugárral, Katicabogárral, Hozz vissza majd hajnalra Dalos pacsirtával! Liliomszál, rózsaszál, Anna, Béla hova száll? Kis fára, Nagy fára, Házunk födelére, Torony tetejébe, Még annál is feljebbre, Egyenest az égbe, Csókot szórunk anyának, Csillagesõt apának. Hintóka, Ringóka, Szállj a napsugárral, Katicabogárral, Hozz vissza majd hajnalra Dalos pacsirtával!

5 CSITT, CSENDESEN Csitt, csendesen, dologra! Fogok kárászt, mennyhalat, Erre, halak, horogra! Mind a kettõ jó falat. Azt mondja a szakácsné: Ni! Ott szalad egy sügér, Nincs jobb, mint a halászlé. Ezüst pénze de fehér! Tisza vize de tiszta! Ejnye, ejnye, mi dolog? A horgomon giliszta. Meg se mozdul a horog. Kóstold meg csak, kecsege, Megy a hal mind bújába Nagyon finom csemege. Tiszából a Dunába. Gyere, csuka, gyer' koma, Megmondom a Tiszának: Hadd legyen ma lakoma, Mondja meg a Dunának: Hadd örüljön jó anyám, Küldje vissza a halat Ott azon a kis tanyán. Itt várjuk a kert alatt. Ne sírj, ne ríj, Ilonka, Csitt, csendesen, ha mondom! Mert megszökik a potyka. Jaj de nehéz a horgom! Majd fogok én te neked Béka biz ez, nem potyka Piros szárnyú keszeget. Edd meg, ha sírsz, Ilonka! MOCSKOS PALI Mocskos, szurtos mindig Pali, Mocskos Pali szalad, szalad, Mert nem szeret megmosdani. Kiabálja, hogy: nem szabad! Megharagszik a mosdótál: Utoléri a mosdótál: Megállj, megállj, te mocskos Pál! Megfogtalak, te Mocskos Pál! S megfürdeti, megmosdatja Cirmos cica meg kacagja.

6 Ne félj tõlem olyan nagyon, Amért két nagy szarvam vagyon.

7 JÁNOS GAZDA SZAMARA Jó, hogy itt jársz, te drótos tót, Gyere te is futni! Fogja el a szamaramat, Kerékpáros úrfi! Kerékpáros, drótos tót is, Zsupsz, egy nagy árokba! Karcsú lábú, fürge csacsi Könnyen átugrotta. S túl az árkon szamártövis Hívta meg ebédre; János gazda ott is lelte Vígan legelészve. János gazda szamara már Szamár voltál, az is maradsz! Unta a jó kosztot, S rá egy nagyot vágott: A fejibe tán valami A csacsi meg helybehagyta: Harmatos fû forgott. Háromszor i-á-zott. Én góréért nem cipelek, Mindig ennyi terhet! S kapta magát, nagyot gondolt: Kinn a mezõn termett. Észrevette János gazda, Loholt is utána: Hova szaladsz, te nagy szamár? Fülesek butája!

8 ICINKE-PICINKE Volt egyszer egy icinke- Szebb ám az én icinke- Picinke Zsuzsika, Picinke muzsikám! Kezében egy icinke- Hallgasd meg csak, icinke- Picinke muzsika. Picinke kis cicám! Húzta azt az icinke- Vonít-vonít icinke- Picinke muzsikát, Picinke kis Tisza, Mulattatta icinke- Kacag-kacag icinke- Picinke Zsuzsikát. Picinke kis cica. Hallja azt az icinke- Bántja ez az icinke- Picinke kis cica: Picinke kis Tiszát, Hagyd el, hagyd el, icinke- Megrohanja icinke- Picinke Zsuzsika! Picinke kis cicát. Szebb ám az én icinke- Uccu! elfut icinke- Picinke muzsikám! Picinke kis cica, Hallgasd meg csak, icinke- Uccu! nyomba icinke- Picinke Zsuzsikám! Picinke kis Tisza. Dorombol az icinke- Mulattatja icinke- Picinke kis cica, Picinke Zsuzsikát, Mosolyog az icinke- Húzza azt az icinke- Picinke kis Tisza: Picinke muzsikát. CSALI MESE De legszilajabban Nyúlháj, daruháj Ropta a võlegény. Hol voltál te, kisdaróci, Mondtam neki: Nagydaróci kis Mihály? Lassabban, hé! Meglásd, hogy megbánod: Seholházán, Nekeresden, A sárga rézsarkantyúddal Meg is leltem, mit kerestem: Kirúgod a zsákot. Nagy lagzi volt egy kis házban, Nem hallgatott a võlegény Lehettünk vagy háromszázan. Ám az okos szóra, A szoba sarkába Olyanokat ugrott, mintha Duna, Tisza zsákba. Vadkecske lett vóna. Húzták a cigányok Nagy mulató kedvében Táncolt gazdag, szegény, Se hallott, se látott;

9 VENETÚR LENCSÉJE Székelyföldön történt, de nem Marosszéken, Sem pedig Csíkszéken, hanem Háromszéken. Ebédel Venetúr, lencse ám az ebéd, Beszélget magában, duruzsoló beszéd: Lencse, borsó, kása mind Isten áldása, Egy kis füstölt kolbász de jó volna rája! Több nap ám, mint kolbász mostoha szerencse Kolbász nélkül is jó székelynek a lencse. Ott fönn a kéményben van még egy kolbászom, Nem bántom, nem bántom! Ünnepnapra szánom. Kevés a zsírzóm is, elfogy nemsokára, Sovány vagy, sovány vagy, lencse, borsó, kása! Ajtaján ép ekkor kopogtat valaki, Venetúr nem mondja: tágasabb odaki! Venetúr azt mondja: bújj be magyar, vagy tót! S egy fiatal utas nyitja rá az ajtót:

10 MAGYAR VAGYOK Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem, Magyar nótát dalolt a dajka felettem, Magyarul tanított imádkozni anyám És szeretni téged, gyönyörû szép hazám! Lerajzolta képed szívem közepébe; Beírta nevedet a lelkem mélyébe, Áldja meg az Isten a keze vonását! Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját! Széles e világnak fénye, gazdagsága El nem csábít innen idegen országba. Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni! Szép Magyarországot nem pótolja semmi! Magyarnak születtem, magyar is maradok, A hazáért élek, ha kell, meg is halok! Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette, Koporsóm fáját is magyar föld növelje! A KÖLTÕ SZÍVE * A költõ szíve régen porladoz, De él, de ring minden szívben dala; Kettétörött bár a zengõ arany lant, Hallik ma is bûvös-bájos szava. Tavaszt fuvall rég elcsillant idõkbõl, Rég elvirult, napos, rózsás mezõkrõl. Kelj föl porodból, Isten lantosa! Varázsold eggyé törött lantodat! Mit álmodtál babéros sír ölében? Pengesd ki húrján legszebb álmodat! Dalolj, dalolj, jövendõ szebb idõkrõl, Nyiladozó, napos, rózsás mezõkrõl! * Petõfi Sándor

11 Szerkesztett illusztráció. Az december 25.-i szám címlapján a Karácsonyfa c. vers feletti kép szerepelt.

12

13 Szép is az én hazám, Legszebb a világon, Büszke vagyok, ha künn A mezõit járom: Mikor nyílik a rét Tavaszi napfényen, Több virág terem ott, Mint csillag az égen! De a legszebb virág Akkor fog teremni, Ha majd szép hazámért Harcba fogok menni, S véremet hullatva A rétek füvére: Piros virág lesz ott Az én szívem vére. Jakab Ödön: KATONA LESZEK ÉN Katona leszek én, Ha majd nagyra nõttem, Meg is védem mindig Az én szülõföldem. Nemcsak szülõföldem, De egész hazámat, Ha valamelyik nép A hazámra támad. Apámat, anyámat Szeretem én nagyon, De, ha kell, hazámért Õket is elhagyom. Nem panaszolhatja Azt senki föl nekem, Hogy hazámat én a Legjobban szeretem.

14 Heltai Jenõ: A RIKKANCS Akkora csak, mint az öklöm, Áll a rikkancs csak egy percig, Hanem olyan eleven! Azután meg futni kezd Hangos lesz az utca tõle, Ott megy az úr utoléri Mikor fürgén megjelen. S kipirúlva mondja ezt: Hóna alatt esti ujság, Nagyságos úr, itt a pénze, Kinálgatja lelkesen, Én ezt el nem vehetem, Vágtat vele, mint a szélvész, Az ujságért nem jár ötven, Meg nem áll egy percre sem. Egy krajcár jár csak nekem. Alig látod, máris eltünt, Jóságosan mondja az úr: Ni, a kópé, ott rohan! Sohse bánd, ha én adom, Krajcárkáit a zsebében Hát fogadd el ajándékba, Szorongatja boldogan. Hadd legyen egy jó napom! Megállítja õt a sarkon Áll a rikkancs, büszkén, bátran Az ujságért egy nagy úr, S fejét rázza azután: Ki is veszi a tárcáját Ha ezt a pénzt elfogadom, S mosolyogva belenyúl. Alamizsna lesz csupán. Krokodilbõr a tárcája, Bár, igaz, a nyomorúság Ezüst rajta a veret, Volt tanító-mesterem: Csak úgy duzzad a sok pénztûl, Nem tanított koldulásra, Bankó van bent, egy sereg. Van énnekem kenyerem. Az aranyból, az ezüstbõl Fényes ingyen koronánál Kihalász egy koronát Nékem százszor kedvesebb S az ujságért a rikkancsnak Az a kopott kis krajcárka, Mosolyogva adja át. Amit magam keresek. Tartsd meg, fiam, az egészet S visszaadja a nagy úrnak S mosolyogva megy tova. Azt a fényes koronát. Áll a rikkancs a kezében Az nagyot néz és a rikkancs Ott a fényes korona. Fütyörészve megy tovább.

15

16 Pósa Lajost temetjük Ezernyi ezer magyar gyermek kis szívének fájdalmas dobogása kíséri édes anyaföldjébe, végsõ szerény hajlékába. Mi magyar írók nemcsak a költõt és barátot veszítettük el benne, hanem egy hatalmaskezû úttörõnket, aki a mi írásaink számára hétrõl-hétre, szívós kitartással és hõ szeretettel egy-egy újabb darab hazát szerzett. Ezt a jelentõs mûvét éppen nekünk nem szabad elfelejtenünk. Pozsonytól Brassóig tart a magyar világ. Meg-megszaggatják idegen szigetek, testébe mélyen belenyúlnak idegen nemzetiségek. Ahol a magyar nyelv találkozik idegen nyelvekkel, a határszéleken állandó veszedelem fenyegeti nyelvünk életét. Ha ott fogy a határ: annak a nyelvnek birodalma, amelyen mi elmondjuk érzéseink titkait, adjuk tudásunk gyümölcsét, egyre jobban megszûkül és a magyarság legszebb, legtisztább hangjai süket fülekre találnak. Itt segített nekünk Pósa Lajos, élete mûve itt emelt védõbástyákat, itt ásott a hódító hadjárat számára támadó futóárkokat. Kevesen tudnak errõl a nagy mûvérõl, pedig az éppen a magyar írók szemében valóságos honszerzõ munka volt. A véletlen folytán közvetlen tapasztalatból mondhatok róla egyet-mást s el kell ezt mondanom e frissen hantolt sír elõtt, hogy lássák rajta azt a babérkoszorút, amelyet verejtékes munkával maga Pósa Lajos munkája font a kis fakeresztre.

17

18 Gracza János: VIRÁGOK EGY SÍRRA Pósa Lajos emlékezetére I. Kerepesi temetõbe Kerepesi temetõbe, Virágos sír domborul, Ha arra visz utatok: Ha oda száll a kis madár, Pósa bácsi sírja mellett, Dalos kedve elborul. Ti is meg-megálljatok! Tudjátok-e, fiúk, lányok, Könnyes szemmel, ha ránéztek, A madár mit csicsereg? Dobbanjon meg szívetek A virágos sírdomb alatt Még a zúgó szellõben is Pósa bácsi szendereg! Nektek dúdol éneket! Ha gügyög a magyar gyerek, Pósa bácsi szíve dobban, Zengõ szóval, bátran; Lelke muzsikálgat Tudjátok-e, ki beszélget Õ dalolta minden szavát Abban a nótában? Annak a nótának! Ha te jössz meg, kikelet, Dalos madár, csicsergõ, Szunnyadó föld álma: Õtet ringatgassa; A sok nyíló virágot Kósza szellõ, fecsegõ, Szórjad a sírjára! Õtet altatgassa. Ha ébredez az erdõ, Zengõ dala kacagjon, Hagyja el lakója; Sírjon minden szájon; Ne szóljon már sehol se, Nem tud annál különbet Csak sírján a nóta. Senki a világon! II. V. Ha próbál is valaki Más hangú gitáron, Annál szebben egy se szól Piros gyerekszájon! (1916)

19 Móra Ferenc: PÓSA LAJOS SÍRJÁRA* Költõ sírjára Régi téma. S hol sárgarigók enyelegnek, Dalt mégis errül mondok én ma, Márványhegedûs a ligetnek S szíved porára, mesterem, Árnyán csak rólad muzsikál, Ibolya-csokrul ráteszem. Nagy birodalmú dalkirály! Ott termett, hol a Tisza árja S apród, ki voltam udvarodba, Királyi képet ölt magára, S most dalcsokort teszek sírodra: Míg behódol kanyaros Én is csupán azt hoztam el, Futással a szilaj Maros. Mit a te földed megnevel. Ott termett, ahol délibábos Vagyok nótázó emberecske, Tükörbe néz a régi város. Magam zugának méla tücske, Puszták ölén álomsziget, Nem hangszer, mely csodákat ont: A dús, a bús, a hû Szeged. Mezõkön csendülõ kolomp. Hol az idõ sosem sietve, Dalomnak nincs sok cifrasága: Járja inkább halk-lépegetve Mint almafa virágos ága, Mohos fejû házak sorát, Magától nyílik, s hervad el Mik õrzik lábaid nyomát. Csak almát soha se nevel. Ó, ott sokat elemlegetnek! Rõzsetüzem nem látszik messze, Ott még a szívek melegebbek, Magamnak ég csak híves este, S az emlék nem úgy múlik el, Hamvát befödi az avar, Mint meleg arcon a hópehely. De míg ég: tiszta és magyar. Ott még az emlék drága szõnyeg, S ha nincs is egyéb benne semmi, Friss színt selymébe egyre szõnek Már szívemet sírodra tenni Aranyszálakból hû kezek, Élõ virágul rá merem, Múló és nyíló életek. Áldott tanító-mesterem! Ott dalaid muskátlibokra Mindig nyit a kis ablakokba S a tanyai pásztorgyerek Ajkán kesergõd kesereg. * Székfoglaló a Petõfi-társaságban; felolvastatott III. 12.-én

20 Gyökössy Endre: JÓKAI ÉS AZ ÉN ÚJSÁGOM Pósa bácsi, Az Én Újságom alapítója úgy szerette a magyar gyermekeket, hogy a mindmáig legnagyobb mesemondót, Jókai Mórt is rábeszélte arra, hogy engedje át Az Én Újságomnak egyik hosszabb elbeszélését. És Jókai engedelmeskedett. Így jelent meg a szépséges Rózsák szigete* soksok évvel ezelõtt folytatásokban, Az Én Újságomban. A magyar gyerekek nagy gyönyörûséggel olvasták a szépséges történetet. Jókai Mór egyszerre legkedvesebb írója lett Az Én Újságom kis olvasóinak. Egyszer Bajza-utcai háza elõtt sétálgatott a nagy magyar író. Éppen arra járt Az Én Újságom egyik olvasója is édesapjával. A kisfiú félegyházi gyerek volt. Azért hozta édesapja Budapestre: hadd lássa meg az apró magyar legényke a szép fõvárost. A félegyházi magyar ember messzirõl megismerte Jókait. Megszólalt: Nézd csak, fiam, az a sétáló bácsi Jókai. Jókai, aki Az Én Újságomban a Rózsák szigeté -t írta? kiáltott fel a fiúcska örömmel. Az, az! S akkorra már közelébe is jutottak Jókainak. Az okos magyar gyerek bátran és illedelmesen Jókaihoz lépett. Köszönt és így szólította meg a halhatatlan mesemondót. Jókai bácsi, olvastam Az Én Újságomban a Rózsák szigeté -t. Nagyon szép volt. Igazán meg vagyok elégedve Jókai bácsi írásával. Köszönöm, kisfiam! felelt mosolyogva a nagy író. Tessék máskor is írni! buzdította búcsúzás után még a félegyházi fiúcska Jókait. Írok, írok, fiacskám! nyugtatta meg az okos gyereket Jókai. Másnap már Az Én Újságom szerkesztõségébe sietett a drága mesemondó. Boldog dicsekedéssel mondta el Pósa bácsinak a kedves történetet. Majd azt is hozzátette: Írásaimért ennél szebb kitüntetést még nem kaptam! Pósa bácsi elmesélte Vágó Pál híres festõmûvésznek ez aranyos történetet és Vágó Pál megfestette azt a képet, amit most Az Én Újságom címfedelén láthattok. Az eredeti kép Pósa bácsi haláláig Az Én Újságom szerkesztõségében, Pósa bácsi íróasztala felett függött. S a kép elõtt mondta el húsz évvel ezelõtt nekem is Pósa bácsi a kép itt megírt történetét. * Az Arany ember c. regény Bródy Sándor által átdolgozott változata, a serdültebb ifjúság számára.

21

22 Látogatás Pósa bácsinál Nagy László: Pósa Lajos gyermekvers-költészete A Lepke Tu-ú, tu-ú, tu-ú! A kis balta A pacsirta Teri baba elsõ sétája Áll a baba, áll Jár a baba, jár Hintóka-ringóka Hahó! Hahó! Anya meséje Altatódal Bölcsõdal Jó éjszakát! Mese a csiga-bigáról A patak és nefelejcs Ima Három szép pillangó A pille Nagyapó sípja Felfordult a kocsi Beteg a kisbaba A hõs Domokos Tamás Virágos kert Az elveszett pápaszem A nagy cipõ Az elsõ csizma Levél Katikának Tavaszkor Tréfa Hova lett a korpa? Vadász Egy-kettõ Levél Föl is út, le is út Karikázás Diri-diri dongó Iluska és a cicuska Csitt, csendesen Mocskos Pali Lakzi a konyhában Samu Mindig esik az esõ! Erdõben Tánc A bogarak piktora Labdarózsa A vásáros bogarak Csiga Csiga-biga gyere ki! Ki tud jobban futni? Kacor király Dongóvári Péter Tavi béka, éhes gólya Tülökvár Mese, mese, meskette János gazda szamara Csutak Matyi sípja Juhászbojtár Icinke-picinke Csali mese (Nyúlháj, daruháj) Csali mese (Mese, mese, pillangó)

23 Cicaiskola Hopp, cicuskám, kisegér! Egérgyûlés Egér Gróf Tarisznyás Peti Mese a cipõs, csizmás nyulakról A fehér vadász A kis prücsök Szöcske úrfi Csali mese (Erdõben, berdõben) A kijátszott róka Csupa koma Õzike Tulipántos láda János doktor Mese egy szép királylányról Az egyszeri királyfi A furfangos csizmadia Venetúr lencséje A haza Dal a hazáról Magyar vagyok A költõ szíve Aratás elõtt A kis növendék A rigó Õsszel Diófa Fecskemadárt tudakozom Esik a hó Száraz ágon A hó A fenyõfa álma Karácsonykor Gaál Mózes: Karácsonyi gondolatok Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka meg a nyúl Csitt, csendesen! Karácsonyfa Sas Ede: Szarka, holló, fülemüle Bársony István: A fehér egérkék Gracza János: Barucza Péter galambja Nógrádi Pap Gyula: A kis majom Telekes Béla: Kotkodács Krúdy Gyula: A Rákóczi-torony csókái Andrássy Gyuláné grófné: Krasznahorka büszke vára Jakab Ödön: Katona leszek én Móra Ferenc: Küsmödi uram aranyai Mek-mek-mek! Heltai Jenõ: A rikkancs Egri György: A vándorló karácsonyfa Móra László: Gingalló Szent Anna taváról Lõrinczy György: Pósa Lajos Az Új Idõk búcsúja Pósa Lajost temetjük Gracza János: Virágok egy sírra Móra Ferenc: Pósa Lajos sírjára

24 Gyökössy Endre: Jókai és Az Én Újságom Baja Mihály: Pósa Lajos ébresztése Kiss Péterfy Pósa Tihanyi: Verses könyv Elõszó Kun Miklós Jenõ: Felébredhet-e végre Pósa Lajos? Benedek Elek parlamenti beszéde február 9. Pósa Lajos munkáiból Irodalom Pósa Lajos és hitvese, Andrássy Anna Lídia Síremléke a Fiumei úti Sírkertben; Pósa Lajos verseinek címe elõtt az õ szerzõségét külön sehol nem tüntettük fel.

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

VENETÚR LENCSÉJE. Mindakettő vagyok. No hát ülj a tálhoz! A többi, mondtam már, nem sokat határoz.

VENETÚR LENCSÉJE. Mindakettő vagyok. No hát ülj a tálhoz! A többi, mondtam már, nem sokat határoz. VENETÚR LENCSÉJE Székelyföldön történt, de nem Marosszéken, Sem pedig Csíkszéken, hanem Háromszéken. Ebédel Venetúr, lencse ám az ebéd, Beszélget magában, duruzsoló beszéd: Lencse, borsó, kása mind Isten

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Sebestyénné Stetina Ilona*: PÓSA LAJOS ÉS A GYERMEKIRODALOM

Sebestyénné Stetina Ilona*: PÓSA LAJOS ÉS A GYERMEKIRODALOM Sebestyénné Stetina Ilona*: PÓSA LAJOS ÉS A GYERMEKIRODALOM Sokan vagyunk még akiknek gyermekkorunkban csaknem kizárólag a Flóri könyve szolgált szellemi táplálékul. A jó Bezerédy Amália egyszerű, ártatlan

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY Az innováció címe: Barátom a természet Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria Az

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13 Altatók Altatók Parlando, q = cca 96 œ œ œ œ œ œ œ œ Ki Ki Hun - li, bu - ba, a bő - cső - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - csi ku - tya künn a csűr - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - li, bu - ba, a pár - ná - ba, œ œ œ

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a.

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. r v % r - HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. Osztani magad - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál Hallgatni okét, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz Váci Mihály Kedves Gyerekek!

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával.

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával. KACOR KIRÁLY * Miákolt a macska éhen, Kert alatt a faluvégen. Híd mellé ült szomorúan, Hát egy róka vala túlnan, Szőrős arcát cirógatta, Lompos farkát lelógatta. Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

Antoine Bauza játéka. 13 év fölött 2-4 játékos kb. 45 perc. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt.

Antoine Bauza játéka. 13 év fölött 2-4 játékos kb. 45 perc. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Ez egy kínai óriáspanda. Békés, kedves és erös. A kínai nép alázatos ajándéka. Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt. Ez az állat oly ritka, akár csak a híres

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 Illusztrációk: Moldovan-Laskay

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben