Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Molnár László Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: /2012. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása Melléklet: 1. sz. melléklet évi Közbeszerzési Terv módosítása, 2. sz. melléklet egységes szerkezetbe foglalt évi Közbeszerzési Terv Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság, Vagyongazdálkodási Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: október

2 Tisztelt Közgyűlés! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 33. (1) bekezdése alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet készített az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, melyet a 139/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés jóváhagyott. A Kbt. 33. (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Ennek megfelelően irodánk előkészítette Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítását, amely a folyamatosan felmerült és a helyi költségvetésben fedezettel rendelkező, illetve támogatott új beszerzési igényeket, az igények módosításait, valamint a meg nem valósuló beszerzési igényeket tartalmazza. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervben továbbá az adatok aktualizálásra és pontosításra kerültek. A fenti igények Közbeszerzési Tervbe való felvételéről, módosításáról, illetve kivételéről a Közgyűlés jogosult dönteni. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítását a Kbt. 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a Közbeszerzési Terv módosítását megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Szeged, október 27. Dr. Molnár László Városüzemeltetési Iroda vezetője

3 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2012. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Molnár László a Városüzemeltetési Iroda vezetője Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása tárgyú, /2012. iktatószámú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítását, valamint a határozat 2. sz. mellékletében szereplő, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt évi Közbeszerzési Tervet aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, és a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin polgármester címzetes főjegyző

4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Terve 1. számú módosítása január december 31. Szeged,

5 Év közben felmerült új igények Építési beruházások Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szeged, Tisza Lajos krt. közösségi közlekedés fejlesztése közlekedési folyosó építése Becsült értéke: nettó 150 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás A beruházás tervezett befejezése: IV. negyedév elnyerése Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Szeged város területén 8 önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítása Becsült értéke: nettó 12 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás A beruházás tervezett befejezése: I. negyedév Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1. ) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium épületének felújítása Becsült értéke: nettó 32 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás A beruházás tervezett befejezése: II. negyedév

6 Árubeszerzések Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében bútorok beszerzése Becsült értéke: nettó 16 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó központosított közbeszerzési eljárás 2.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében laboratóriumi eszközök beszerzése Becsült értéke: nettó 46,3 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 3.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében vegyszerek beszerzése Becsült értéke: nettó 12 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás

7 Szolgáltatás megrendelések Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szeged, Tisza Lajos körút közösségi közlekedés fejlesztése engedélyes és kiviteli egyesített közműterv készítése Becsült értéke: nettó 10,5 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás tervezett fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás elnyerése Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése Szeged, Subasa M5 autópálya alatti sajtolásos technológiával létesülő áteresz vonatkozásában és Szeged, Sziksósi üdülők Vereshomok u-i öblözetére Becsült értéke: nettó 8 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév 3.) Vízkárelhárítási terv aktualizálása Becsült értéke: nettó 20 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás Illetékes szakiroda: Közgazdasági Iroda 1.) Bankhitel szolgáltatás millió HUF és EUR likviditási hitel működési hitellel történő átváltására (folyamatban) Becsült értéke: nettó 4037 millió Ft

8 A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév Illetékes szakiroda: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 1.) Dr. Waltner Károly Otthon mosodai tevékenység intézményen kívüli ellátása 2. (folyamatban) Becsült értéke: nettó 30 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1. ) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 5,8 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Szolgáltatási koncesszió Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Kéményseprői szolgáltatás biztosítása évtől Becsült értéke: nettó 200 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

9 Indoka: A jövő évtől új jogszabályok határozzák meg az önkormányzatok kéménysepréssel kapcsolatos közfeladatait január 1-jén lép hatályba a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény. A törvényhez kapcsolódó két végrehajtási rendelet (BM rendelet, Korm. rendelet) várhatóan az idei év folyamán kerül elfogadásra. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás az új törvény alapján is kötelező önkormányzati feladat marad, de a feladat ellátója 2013-tól az egész megyére kiterjedően a megyeszékhely város önkormányzata lesz. A jelenlegi szerződés december 31. napjával lejár, így a fentiek alapján szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolítani a közszolgáltatás ellátására. Év közben módosított igények Szolgáltatás megrendelések Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési Tervben eredetileg szereplő beszerzés: 1.) Csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése Szeged Gyálarét I. ütem, Marostő I. ütem, Tápé I. ütem, Dorozsmai átemelő, Kiskundorozsma Bánom-kerti öblözet területek vonatkozásában Becsült értéke: nettó 40,404 millió Ft Módosítás indoka: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság (továbbiakban: VFB) /2012. (X. 11.) VFB sz. határozatával csökkentette a tervezési feladatokra rendelkezésre álló keretet oly módon, hogy a beszerzési feladatok közül megvalósításra egyes munkarészek kerülnek, mivel a többit a Szegedi Csatornamű Társulat közvetlenül már megrendelte a Szegedi Víziközmű Zrt-től. A Rigómező utcai csapadékvíz-elvezető rendszer tervezésére irányuló igény a /2012. (V. 10.) VFB határozattal került jóváhagyásra. Fentieknek megfelelően a Közbeszerzési Tervben az alábbi beszerzések kerülnek feltüntetésre: A) Csapadékvíz-elvezető rendszer létesítéséhez a vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése Rigómező utca és Dorozsmai átemelő (csapadékvíz-leválasztás) vonatkozásában (folyamatban) Becsült értéke: nettó 5,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt 94. (2) bek. c) és a 121. (1) bek. b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév B.) Csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes terv készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése Szeged Marostő I. ütem vonatkozásában

10 Becsült értéke: nettó 9,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja és a 121. (1) bek. b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév A Közbeszerzési Tervből kivételre kerülő igények, melyek nem valósulnak meg Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda Építési beruházások 1.) Szeged-Szőreg, Szerb utcai csapadékvíz elvezető csatorna építése Becsült értéke: nettó 376 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás és külső forrás Indoka: A beruházás nem valósul meg, mivel a Kerékpárút építés a Szeged- Novi Knezevac között c. projekt műszaki tartalma akként változott, hogy már nem szükséges a Szerb utcán a csapadékvíz elvezetése. Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Közterület rekonstrukció Becsült értéke: nettó 23,6 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Indoka: A /2012. (VIII.30.) VFB. sz. határozat 2. pontja alapján a fent említett összeg a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-re vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításával, valamint a költségvetés módosítással támogatásként átkerült a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez a szeptemberi Közgyűlést követően. 2.) Kiskerti útjavítás kiskerti zártkerti övezet Becsült értéke: nettó 11,8 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

11 Indoka: Megvalósult in-house szerződés keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által. 3.) Burkolat rekonstrukció Becsült értéke: nettó 86,6 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Indoka: A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 15/2012. (III.06.) Kgy. sz. rendelet 11. (15) bekezdése értelmében a burkolat rekonstrukcióra fordítható forrás rendelkezésre állásának feltétele az Önkormányzat központi gazdálkodás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése sor bevételi előirányzatának teljesülése. Tekintettel arra, hogy évben az ingatlanértékesítési bevételek elmaradtak a tervezettektől, ezen burkolat rekonstrukciós sor fedezete nem áll rendelkezésre. Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda Árubeszerzések 1.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése - szivattyúk beszerzése Becsült értéke: nettó 12 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Indoka: A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervekre irányuló közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel a szivattyúk beszerzése várhatóan évben valósul meg. Szolgáltatás megrendelések Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szeged, Szerb u. - Magyar u. - Hősök tere csapadékvíz-elvezető csatorna műszaki ellenőri feladat ellátása Becsült értéke: nettó 6 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás

12 Indoka: A beruházás nem valósul meg, mivel a Kerékpárút építés a Szeged- Novi Knezevac között c. projekt műszaki tartalma akként változott, hogy már nem szükséges a Szerb utcán a csapadékvíz elvezetése. Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Szegedi zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálata Becsült értéke: nettó 11,02 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Fő finanszírozási feltételek: támogatás elnyerése Indoka: A beszerzés idén nem valósul meg, tekintettel arra, hogy a megvalósításra irányuló pályázat összeállítása folyamatban van, benyújtására előreláthatólag novemberében kerül sor. A pályázat elbírálása a évben várható SZMJV Közgyűlése képviseletében Dr. Botka László Polgármester

13 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes szerkezetben január december 31. Szeged, 2012.

14 Építési beruházások Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítése i Nemzeti Színház, 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1. Becsült értéke: nettó 394 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: I. negyedév A beruházás befejezése: III. negyedév 2.) Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem (Bakay N. u. - Kálvária sgt.) útépítési és közműépítési munkálatai, Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyűjtő II. ütem Becsült értéke: nettó 510,81 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás A beruházás befejezése: IV. negyedév és önerő 3.) RAL SYSTEM agrárlogisztikai rendszer kialakítása pályázathoz parkoló építése Becsült értéke: nettó 140 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás A beruházás befejezése: IV. negyedév 4.) Szeged- Szőreg, Levendula u.- Tulipán u.- Tigris u.- Barázda u. nyomvonalon csapadékvíz elvezető csatorna építése Becsült értéke: nettó 150 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

15 A beruházás tervezett befejezése: I. negyedév 5.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése partfal rekonstrukció Becsült értéke: nettó 980 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás A beruházás tervezett befejezése: IV. negyedév 6.) Szeged önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, Rókusi krt. Hont F. u. Ortutay u. burkolat felújítása, buszöblök felújítása Becsült értéke: nettó 200 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás A beruházás tervezett befejezése: IV. negyedév elnyerése 7.) Szeged, Tisza Lajos krt. közösségi közlekedés fejlesztése közlekedési folyosó építése Becsült értéke: nettó 150 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás A beruházás tervezett befejezése: IV. negyedév elnyerése Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Szeged, Tisza Lajos krt. 39. sz. épület udvari homlokzat felújítása Becsült értéke: nettó 16,5 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév A beruházás tervezett befejezése: II. negyedév

16 2.) Szeged város területén 8 önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítása Becsült értéke: nettó 12 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás A beruházás tervezett befejezése: I. negyedév Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1. ) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium épületének felújítása Becsült értéke: nettó 32 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás A beruházás tervezett befejezése: II. negyedév Árubeszerzések Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1.) A Magiszter Net Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználási jogának biztosítása Becsült értéke: nettó 11,43 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás

17 2.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében bútorok beszerzése Becsült értéke: nettó 16 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó központosított közbeszerzési eljárás 3.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében laboratóriumi eszközök beszerzése Becsült értéke: nettó 46,3 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 4.) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében vegyszerek beszerzése Becsült értéke: nettó 12 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése - Mobil gátak beszerzése (folyamatban) Becsült értéke: nettó 279,970 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

18 Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév 2.) RAL SYSTEM agrárlogisztikai rendszer kialakítása pályázathoz beléptető rendszer beszerzése Becsült értéke: nettó 24 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás 3.) Az Agóra Szeged Pólus a közművelődés szolgálatában című projekthez speciális labor eszközök beszerzése Becsült értéke: nettó 31 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév 4.) Az Agóra Szeged Pólus a közművelődés szolgálatában című projekthez bútorok beszerzése Becsült értéke: nettó 59,1819 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: központosított közbeszerzési eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév 5.) Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében intelligens diszpécserrendszer kialakítása, az utas tájékoztatási és utas információs rendszer integrált fejlesztése, az eszközök szállítása, a rendszer kiépítése, beüzemelése és kiegészítő szolgáltatások nyújtása Becsült értéke: nettó 391,7 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás /SZMJV Önkormányzata és az SZKT, mint a projekt másik kedvezményezettje közös ajánlatkérőként jár el/

19 Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor által lebonyolított a Polgármesteri Hivatala, a fenntartása alatt álló intézményei részére és évi villamos energia versenypiaci beszerzése Becsült értéke: nettó 2200 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 2.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Ajánlatkérő által lebonyolított, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a fenntartása alatt álló intézményei, egyes 100 %-os tulajdonban levő gazdasági társaságai, valamint a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutató Központ feljogosított fogyasztási helyeinek részére, MSZ 1648:2000 2H szabványú földgáz árubeszerzése gázévre Becsült értéke: nettó 2500 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Szolgáltatás megrendelések Illetékes szakiroda: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 1.) Dr. Waltner Károly Otthon mosodai tevékenység intézményen kívüli ellátása Becsült értéke: nettó 42 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: I. negyedév 2.) Dr. Waltner Károly Otthon mosodai tevékenység intézményen kívüli ellátása 2. (folyamatban)

20 Becsült értéke: nettó 30 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Az Agóra Szeged Pólus a közművelődés szolgálatában című projekthez a teljes körű nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 14,9 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: I. negyedév 2.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése - Nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 11,864 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 3.) Szeged, Vásárhelyi Pál utca komplex felújítás II. üteméhez (Bakay N. u - Kálvária sgt) kapcsolódó, nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 2,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

21 4.) Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítése nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 1,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 5.) RAL-SYSTEM projektekhez nyilvánosság biztosítása Becsült értéke: nettó 1 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 6.) Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt megvalósítás keretében PR és marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása és vonzáskörzete Becsült értéke: nettó 7,7 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: I. negyedév 7.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése kiviteli tervek készítése (folyamatban) Becsült értéke: nettó 70,576 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév 8.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése - Projektmenedzsment Becsült értéke: nettó 25,6 millió Ft

22 A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 9.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése - Műszaki ellenőrzés (FIDIC mérnök) (folyamatban) Becsült értéke: nettó 16,2 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév 10.) Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése megelőző-mentő régészeti feladatok Becsült értéke: nettó 19,2 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 11.) Szeged, Déli elkerülő úthoz megvalósíthatósági tanulmány készítése Becsült értéke: nettó 15 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 12.) Szeged, Tisza Lajos körút közösségi közlekedés fejlesztése engedélyes és kiviteli egyesített közműterv készítése Becsült értéke: nettó 10,5 millió Ft

23 A tervezett közbeszerzési eljárás tervezett fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás elnyerése Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Szeged város egyesített központi közmű és közterületi nyilvántartásának vezetése Becsült értéke: nettó 18,5 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 2.) Csapadékvíz-elvezető rendszer létesítéséhez a vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése Rigómező utca és Dorozsmai átemelő (csapadékvíz-leválasztás) vonatkozásában (folyamatban) Becsült értéke: nettó 5,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt 94. (2) bek. c) és a 121. (1) bek. b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév 3.) Csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes terv készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése Szeged Marostő I. ütem vonatkozásában Becsült értéke: nettó 9,3 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja és a 121. (1) bek. b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév 4.) Vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése Szeged, Subasa M5 autópálya alatti sajtolásos technológiával létesülő áteresz vonatkozásában és Szeged, Sziksósi üdülők Vereshomok u-i öblözetére

24 Becsült értéke: nettó 8 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév 5.) Vízkárelhárítási terv aktualizálása Becsült értéke: nettó 20 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás Illetékes szakiroda: Közgazdasági Iroda 1.) Vagyon- és felelősség, valamint egyéb biztosítási szolgáltatás beszerzése Szeged MJ Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő Gesztor lebonyolításában, az Önkormányzat fenntartásában levő költségvetési intézmények és a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok számára Becsült értéke: nettó 55 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás 2.) Bankhitel szolgáltatás millió HUF és EUR likviditási hitel működési hitellel történő átváltására (folyamatban) Becsült értéke: nettó 4037 millió Ft A közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó tárgyalásos eljárás Az eljárás megindításának időpontja: IV. negyedév Illetékes szakiroda: Oktatási Iroda 1. ) TÁMOP / Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára c. projekt keretében nyilvánosság biztosítása

25 Becsült értéke: nettó 5,8 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: egybeszámítás okán nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás Szolgáltatási koncesszió Illetékes szakiroda: Városüzemeltetési Iroda 1.) Kéményseprői szolgáltatás biztosítása évtől Becsült értéke: nettó 200 millió Ft A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás..... SZMJV Közgyűlése képviseletében Dr. Botka László Polgármester

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közbeszerzési terve január december 31. Szeged, március 29.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közbeszerzési terve január december 31. Szeged, március 29. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési terve 2012. január 1.-2012. december 31. Szeged, 2012. március 29. 2 Építési beruházások Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szegedi Nemzeti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Elektromos tömegközlekedés kisprojekt - 3 db új, alacsonypadlós villamos jármű beszerzése,,az

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

Szeged M.J.V. Önkormányzata által között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések Olajbányász tér 1. sz. ép. 3 db felvonó felújítása Szeged elektromos tömegközlekedése fejlesztése projekt keretében 7 darab fedett kerékpártároló pavilon gyártásának és helyszínre telepítésének kivitelezése

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Közbeszerzési terve január december 31.

Közbeszerzési terve január december 31. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési terve 2010. január 1-2010. december 31. Szeged, 2010. június 10. 2 Építési beruházások Illetékes szakiroda:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének aktualizálására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének aktualizálására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének aktualizálására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-i ülésére 2960-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési és közbeszerzési

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 19. napirendi pont: Előterjesztés a 292/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/520-8/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása 12. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 287 /2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére 7965-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi és értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő megnevezése: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 72297-84/2012 Tárgy: Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. szeptember 10-én tartott rendkívüli ülésének nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2013. május 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-524/ 11 6 POLGÁRMESTERE FAX: +36 4 2 311 041 E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:16621-2/2013.XIV.

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére 15951/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 25i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

NÓGRÁDMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2010. (III. 18.) határozatával elfogadott

NÓGRÁDMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2010. (III. 18.) határozatával elfogadott NÓGRÁDMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2010. (III. 18.) határozatával elfogadott éves összesített közbeszerzési terve 2010. év Nógrádmegyer Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatára

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 14.324-3/2011. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére 7281/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési terve Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 1485-62/2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak 2012. évi prémiumfeladat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft 1 Gödöllő Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés pontos megnevezése A beszerzés tárgya A rendelkezésre álló előirányzat (bruttó) A beszerzés becsült értéke (nettó)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 321/2015. (XII. 17.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 321/2015. (XII. 17.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 321/2015. (XII. 17.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 55/2015. (III. 26.) számú

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére Ikt.szám: 56741/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 30i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti

Részletesebben

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS. 13. napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései)

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS. 13. napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 13. napirendi ponthoz (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. Pályázat benyújtása a Dél-Alföldi operatív Program DAOP-2009-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírására, Szeged

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2008.évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 18.206-2/2012. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/10625-2/2011. Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010. évi felülvizsgálatának véleményezése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTA- TÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTA- TÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20 Telefon: 35/550-100 wwwretsaghu Email: hivatal@retsaghu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Részletesebben

A költségvetési rendelet alapján évre az önkormányzat beruházásai közül a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, nyertes pályázat esetén:

A költségvetési rendelet alapján évre az önkormányzat beruházásai közül a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, nyertes pályázat esetén: Iktatószám: 456/2017/U1. Tárgy: 2017. évi közbeszerzési terv Melléklet: 1db Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Részletesebben

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Iktatószám: 82985/2010. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás NAPIREND SORSZÁMA: 1. MELLÉKLET: - TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás és a Re-Kom Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/4/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 23-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z 2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások és egyes ellátási szerződések módosítása

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2014.( ) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2014.( ) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2014.(111.20.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2018. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat március 27 - én tartandó Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat március 27 - én tartandó Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2014. március 27 - én tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének tárgyalása, elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 49707-4/2008. Tárgy: A 2008. évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Melléklet: 1 db határozati javaslat 11 db melléklet 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

2.) Csanytelek Község Önkormányzata évi közbeszerzési terve

2.) Csanytelek Község Önkormányzata évi közbeszerzési terve 2.) Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 16/2015. (III.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1025-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I V. NA PIREND Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/7611-71/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat 3 alapító

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Határidő: augusztus 31. Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Határidő: augusztus 31. Felelős: Medvácz Lajos polgármester Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2009. (VIII.17.) h a t á r o z a t a az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 53/2009. (III.26.) határozatának

Részletesebben