KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei

2 KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 A nap A Nap keleten alussza rózsaszín álmát, az Isten igazgatja szép nyoszolyáját, s aluszik, mint egy kisded, mosollyal arcán szenderegtet. S kora reggel ébred, kipirul az arca, s felpattan lovára, s elindul a harcba. Elindul keletről, délnek veszi az útját, s kalapban átvágtat nyugatra. Tajtékos lovának Tüzes a patája, megérkezik nyugatra, esti ünnepi vacsorára -, s eltűnik északon, az esthajnal csillag látja, miként bukik le piros koronája: nehéz volt a napja, ő az égnek óriása, mégsincsen hatalma, a céltalan útját járja, úgy, amint az ember, a hevített életet a földi élet örökre áldja. Vöröslő palástját Az Isten áldja. 3

4 Fátyol A csend fátyolban engem körül leng, s a halottaim ide gyülekezdnek, s mindegyik szent! S holtak napján leszálltak, s bejárja szellemük a halott tájat, és vetít az aurájuk selymes fényes csillag karikákat. A világ elől ma, befele fordulok, ma a halottaimmal vagyok! Éteri tüzet kapok, egyesülnek bennem velük a lelki templomok! Nézek fel az égre az Isten tüzében, s az Úr tesz arcunkra jelet, a szeretet jeléül beégetett, tüzes bélyeget! Felezett lélek Elhagyom a fele lelkem nem szeret már engem, nem, nem, nem élhetek, mint egy árva csalódások ostromába örömömnek lepke árnya fele lélek gyászruhába közönytől a reszketésem sikít mindig egyre érzem lélekvesztő csillagálma kihaló lett bánatában. 4

5 Hova üljek Óh, hova is üljek, hogy lássam jobban a szemed, óh, hova üljek, hogy érezzem jobban, amint lelkem a lelkedben süllyed! Megyek előre, megyek a hold udvarán körbe, s elér az égi este téged ott is kutat szemem, kutat keresve. A Hold holtvidéke néz le lesve, nevemet kéri csendbe, tégedet keresve sírok közt járok álmodó szeretetben. Fáradt élet Az eget szolgálom, vonz a titkok hangja végzetemnek űz a hatalma, hamis földi örömök ajka, a szívnek büntető siralma. Elfáradt az életem! A lélek csalódott, elégtelen, Isteni, fénymag, Szent égi jel. Szép lenne Élni Kristályszigeten, hol Távol van a lelki szenny! ahol a Hold meséje a gyöngytó csöndje, ahol a Madonna lelki árnya lélekvesztő-dobbanásban tükrös sziget vízesésben csillagnyílása vetülő, mily szép a szív meséje, sötétlő lét a földnek csendje, életem hűlőben benne! 5

6 Illúziók Lecsukom a szemhéjam s merengek Illúziók árnyaiban, Rózsaszín, Piros érzelmekben, ősrégi szerelem tükör mélyében fényt gyűjteni kéne, neked gyűjtök, nekem, a csukott szemem mögött, míg hozzád visszahoznak a bűvös fénykörök, hogy legyen elég addig, míg testemből levetkőzöm! Misztikus kör A szél zenéje a virágnyílást lázba borítja. Álmaim az illatával gyógyítja, látomásokkal teleszórja az égi fénnyel a lelkem óvja. Ős álmok közt bujkálok halkan elnémuló hangban lelkem mécsesén. Az olajfák ösvényein a kiszabadult pályán a csillagkapu ékkövén érzem, csillagom lép felém. Bölcs Az alkotó képzeletem az energia húrján Megszólaltatja az eszmény fénypontját S életre kel, s lát! Magára ölti anyagát, S berobbanva szétszórja az atomját! 6

7 Az őszi bánat Titkos erő az őszi vihar, siralom kertje dermedő ravatal! Léleksuhanás érzelmem átültetett ág, Tehozzád. Régóta felhő ül napomon, érzem, csillaggá változom. Lehet, hogy nem igaz, elveszett újra egy ősz, egy tél, s egy tavasz? Magányos estéken ültem hófehér telekben, s közben elmúlt a tavasz, s a nyarat kergetem, óh, zengő napvilág, Bejártam Japánt, Indiát, lelkem lebegett Szibéria felett, s figyeltem a Jeges tengert, s éreztem miként szíve a jégtől elrepedt. Bölcs Jellemed fény, s árny Köti össze erővel, gyengeséggel Az erő a gyengével csap össze A fény az árnnyal csap össze az élet Misztikus színpadán az életed közében. 7

8 Áldozom a csendnek Áldozom a csendnek Áldozom Keletnek A napot érzem, szentnek ivadéka vagyok az Úristennek ő határtalanul vezet. ringó pálmafák, gyönyörű éden verseket suttog az éter, s a csillagok az Úrról nékem fülemben keleten vagy délem dúdolják versem, s élvezik az üde virágok táncát, áldozom az égnek, a bölcsesség törvényének, a szívnek ő a kristályos adása, bennem az Úr gyönyörűen kifundálta. Bölcselet Ha a lényen teljességének Érzetét magamba nyomban, Központja leszek anélkül, Hogy erőfeszítéseket teszek! Reggel van Reggel van, elkezdődött újra a nap. S a gondolatom a szívemben sarjad, s az érzelmem bennem hevül, s hozzád menekül. Kihajt a lelkem. Minden versben. Ihletben átlépem A földet, ha kell! Óh, mily boldog a lelkem, ha az Úrnak díszítem, s jön a tiszta fény, enyém az ég, nem érdekel már a sötétség. 8

9 Éjfél Eljött újra az éjfél, nem tudok álomba merülni, s verset írok rólad, rólam, rájövök a végén, jobb lenne sírni, s lelki romokban magammal csatázom, s rápillantok a holdra, hozzáhajolva néz reám szépen, ragyogva kitárja fényét énreám, a lelki roncsra. Drágám, benne látlak alvászavarba ablakomban! Ösvény Megyek az ösvényen szenderegve, holt emlékeket a ködben keresve, az idő szeme néz reám nevetve a keze csukva maradt és keresztbe, nevem felírva a keresztre, s mielőtt az alkony reám rohan magamban keresztet vetek, boldogan mielőtt elhervad árnyam a holdudvarában. 9

10 Habok Tenger vizét fehér habja csillogón befedi! Dermedt tudatom az anyag magába szövi. Minden érzi, minden tudja, a tenger is azt súgja, belezuhan a múltba, a múlt a jelent hordja, nincs sohasem jelen, sohasem! Igen nincs se égen, se földön, se tengeren, a jövő nem szaladna a múltba, ha jelen volna így örök valóság uralkodna. A világ az örök valóság árnyéka. Az élet az idő titkos káprázata, az őstenger is ezt suttogja. Sugár Óh, tenger mélye menedéket nyújt nékem a vized fénye s bennem tükröződik a sugarát a szívemnek mélyén érzem, s a Tengernek visszatükrözöm. Az ős elemmel, s az enyémmel összeszövöm, itt a földön a lelki tüzet bennem őrzöm, az életkörön. 10

11 Fonnyadt szív Remény nélkül a szív csak fonnyad, kihajt rajta a bánat! Ősrégi csillagok tépjétek fel, szürkeségből szívben a varázslatot, mielőtt az idő képéből eltűnnek a szép pillanatok! Lelkem fázik nincs gyarapodásom eltűnik benne, éber álmok közt a méltóságom! Homály elül az árnyakon süllyedőben szomorkodom, s reám vetül a hold árnya fekete udvarának ájulásában. Rózsafüzér Egy Rózsafüzér fölé hajoltam lassan. S azt sugallta eltűnhetek minden pillanatban. Eltűnhetek a vízsodrásban a szél áramlatában őszi leveleknek locsoló harmatjában szívemben a szerelmed tánca fölém hajolt az utolsó nyári napban, s ott maradt bennem fényragyogásban, a szívem archívumában, bíborszínű balladában. 11

12 Lélek tisztulása Mily nemes érzelem hevít, ha fáj a szív a fájdalom tisztaságból születik! Föltépi a szívet mélyen lélegzik, s a lélek megtisztul s a fájdalom elvirágzik, megnyugszik a szeretettel találkozik ajkad lehet néma, de nem úgy a szív. Ő megárad, akár a folyó, s olykor kiönt, ha szükséges, és neki jó! Bölcselet I. Nincs erő a szavaidban, Mert nincsen néked hited Hát néked hogyan higgyenek. Árnyak Este van újra elvérzett a nap, ravatalozza az est az árnyakat. Egy kis fény gyász ruhában az égen fennakadt újra sötét lett, s szúrja árnyamat a sötét gondolat. Ha leszáll az estharmat, ha boldog vagy virágillatnak hiszed magad, s egy percre elfelejted a ködfalat, virágcsokorral áldozol az Úrnak, estharmattal locsolod az égi virágokat. 12

13 Igazság fogja a gazságnak Szomjazom folyton az igazságra, kihaló fénye leszállt az alvilágba, s alussza álmát időtlen lappangásban! Az emberi létet befedik az árnyak! Nincs fogadó órája a világon az igazságnak, s a szív elvonul a sötét reménytelenségbe, az ember folyton alázva, ő az uralkodók prédája, a lét harcát fedik az árnyak, örökös foglya lett az időutazásnak, a vér pecsétje búcsúzóul könnyet sír a világnak! Zaj Óh, a földön el nem múló a zaj, halotti lepelben vonuló ember raj! Fordul a föld, előre menj, hajt a nap, előtted szökell halálos hullámzó tenger part. Csak vonul a nép, súlytalan lesz az elhulló lét. Felettünk tombol az idő mormolása föld, az embert magába ássa, s egy ujjmozdulat egyszer, a létbe újra visszarántja. 13

14 Szikra gondolat Gondolatomban a verseim felfényesednek, élő lángok a szívben égetnek! Ha nem írom le őket, verseim feledésbe vesznek. Ha valami fáj, az Úrnak Panaszolom el! Ő az egyetlen, ki reám figyel! S a szavakkal játszom, reszkető véremben érzem a táncom! S a néma csend, körülöttem muzsika, s a gondolatomnak színes szárnya fényével átvilágít, s kipattan a magasztos szikra, a földön semmi sem pótolhatja. Magyarok Figyeld az eget nékünk követet küldenek éteri fény, szeretet. Megdermedt álmok rabságában szenvednek az emberek, Te vagy az ős erő, ne félj az Úrtól, földön van a bérleted, nézd az eget! Csillagkapuk tükörüzenetek, az igéző hold idézett játéka, s száll az égnek Tengerén, s uralkodik Harmónia, a szféra csupa ének. Tegyél valamit, hogy hazád a földön ne legyen csurom vércsepp! 14

15 A Hold Odakünn megnő a forgószél, már szívemig ér! Vonszol, visz magával hajnali csöndben gyászos méltósággal! Szívem bús árnyban, könnyet csöpögtető halvány gyertyalángban, elfutnék rég a pillanat nyomában, a csillag-mezőkre. A szívem tükrét a sorsom összetörte! Éjfélt üt a Toronyóra szorgalmas járása, arcomra ér a hold korong árnyas, villanása a halott éjszakát átszövi a némaságban. Feket álom Ördög font Virágos hurok régóta az érzelmek rabja vagyok! Körülöttem égi némaság hallgatom a szívverésem taktusát! Rabold vissza magad öntudat! Az idő velem együtt fut, előre szalad. Holdtöltekor rólad álmodom, szerelmed siratom, óh, fekete álom! A bánat kihajt a szivárványon, haldokló szerelmem végső éjjelén a vágy ott remeg a szív mélységén. 15

16 Szibéria feletti vízió Szibéria! Amikor jártam arra, síri csendben, napsütéses tiszta levegőben mínusz ötven fokban. Kecses sírhalmokat alkottak a hófúvások, s láttam rajtuk a zord időtől kifaragott peremeket s rajtuk jégvirágok ezrével díszelegtek! S koszorúkba font millió kristályvirágot, szivárvány szőtte napsugár fényével a fagy, a halmokon barázdát szántott, s a szűzies árnyán, mind, mind villogott. Gondolatom bejárta az ezredek óta megfagyott kies Tájat, éreztem a szomorúságot, s minden jégvirágban, s a szívverésem követi őket, s a lélek fényében kihajtanak, s követnek engem, mint színes futóvirágok. Amerre megyek szinte űznek, bennem élnek kristály rezdülések, a csillogásban magamban gyújtok éteri tüzet, ez idő alatt már közben az alkony leszáll Szibéria felett, a szél sírva jár, érzem a sötétséggel, s a gondolatom velem tovább beszélget. Mit vétett az égnek a nagy természet, vagy az emberiség hajdan tetlegelt, a föld mártírja lett. Nincs sehonnan felelet, s a gondolatom velem tovább beszélget. 16

17 Marscsillag a Skorpió jegyében Az év októberében sötét az ég, álomba ring lassan a mindenség, halálos álom száll a fákon minden virágon Talán a hold is lassabban forog, elnyelik álmában őt a csillagok. S lassan szembeötlik miként az újholdat töltik, s a Skorpió jegyében megszületik a gyermek, midőn meghalni készül a természet. S a bölcsője a keringő anyaölén ring a kisded, lelke mereng az almafák lehullt virágain, valahol talán az Isten is aluszik, s a sötétséggel az ember megalkuszik. S a gyermeknek konok a képe, szeme előtt lát különös árnyakat, de álma fényt bont a sötétbe lassan, s a tavaszban lelkében szent lesz az Úrnak arca, s nem gondol az őszi rothadásra, a Teremtő él minden virágban. S újra felébredt az Úr, reá teríti az égre az ő kék palástját, s fürkészve nézi virágos alkotását. 17

18 Halottak napja Előttem a gyertya, nem rebben a lángja, csodás harmónia uralkodik a szobámba, Hozzámtartozók szellemét idéztem meg a reggeli imámban szépen besüt a nap ablakomban, s a lelkük a fényszálakon jönnek be hozzám, sorba. Óh, hosszú lángtűz madár, holt lett a szép táj. Ha boldog vagyok, a halottaim megidézem, s itt vannak vélem mindannyian, a szeretet vendégem, a túlvilágról bűvös meséket mesélnek nékem, Szórják reám a fénymagot, fényévben mérem a napot! Elvész a nap Az életet az idő csokorba szedi egy életen át nem lehet sivár ürességben fuldokolni! Elvész a nap lassan a halottak, azok kik bennünket vígasztalnak Hold bejárja naponta a Tájat, gyűjti a sok legendákat, és rakja a földre titkos üzenetét, s a csend hallgat, s az ébrenlét sok apró csalódása pillanat, a fény a szív szögletében elakad, s a szívben jő mélyedő seb nyilása, s reszket a nyárba, előjön a téli homály avatása. 18

19 Halottak napja Ember A temetőben mindenki sírja ki van ásva! Csendes vonulással osonunk az élet homályában. A túlsó élet legyen olyan fényes bár, mint egy földi kristály! Ne járjak az éjben! Hanyatló fényben! Lelki szegényen. Mielőtt a nap alatt agyamban a Tekergő csodák haldoklanak! Aranymetszetű égi fénykör fejemre szállj, súg az ösztön, ha elmúlok a földről, mint fényelhajlás legyen fénygyűrű köröm, a halálban leljem fénytükröm örömöm! Az ember bolyong a sötét ég alatt, bárhova megy mindenhol hazátlan marad. S bolyong tovább nevet, hallgat, orra bukik a nap alatt, s alussza álmát örökre, majd egy korhadt fa alatt! S majd hullanak a levelek s reám hullnak a hópelyhek, s tükör fénye lesz az estnek s a bánat felemel az égbe végre. Bölcs Elmegyek mellette, S mégsem találkozom vele, Mert nem a tiéd Ez az Isten üzenete 19

20 Félelem Az éj A félelemnek hangja van, ő fogva tart, zakatol a gondolat. Benned él, benned hál, mint a sötét halál, mely mint a sír olyan halk, de téged fogva tart, eltűnt a szívből ilyenkor a fény, a gondolat sötétén megvakul a fény, elbújik saját árnyékában, legyőzte őt a sötétnek hatalma. A világot a fényből a sötétbe kormányozza, az embereket saját gondolata agyon sújtja, ültess ember szívedbe fénymagot, mely kiüldözi belőled a sötét állapotot! 20 Várom, hogy Sötét legyen, hogy az éj Ringassa el a szemem Egy rossz szellem Álmaim elrabolta Nyugalmat hol nyerek? Menék érte bárhova. Kérlek ringass Uram álomban. Túlsó part Érzelem suhan át, Ha elmegyek egyszer a túlsó partra, odaát sírni fog, tudom szemed, szád, mert én vagyok néked a világosság. Apád, Anyád, egyetlen hazád, én vagyok az egyetlen a földön, ki vigyáz reád!

21 Árnyak Belepik lelked sötét árnyak, fölemeltelek bennem fehér Királynak, s így is sírva szeretlek, kívánlak, saját lelkemmel az égbe rántlak, befed az árnyad, hulló könnyek bosszút állnak, maradj meg szívemen szomorúságnak, maradjak benned örökre vágynak, örök imájának. Vérkeringés Vérem révedő alomban folydogál mély titokzatban, halálos útját rója lassan olykor villámló viharokban. S szívben a vér nagyot dobban, nincs a Testben Sziget, mely A vértől lakatlan, s ha leszáll az éj a szív csöndes lesz, s a nyugalom mély! Öntükrében álomba ring a Piros vér, s rejtőzik csöndben a halálos keringése. 21

22 Kigyúlt kereszt Veled a Csillagösvényt járom. Ez az utolsó, legszebb vallomásom. Kezem a kezedbe, csak a csillagok járnak erre. Kigyúlt kereszttel remegő színekben, vágyak tüzében a csillagösvényen álmodón nézlek, Keresztényként halok, vagy élek! Itt fent égszilánkok gyönyörűn törnek, a vágy olyan itt, mint szűzi gyermek, Fehér angyal tiszta sziget, árnyas szép liget. Tragédia Behódoltam, hódoltan élek, a lopott fénynek a sugarát áldom, tőle égek. Sírásba lök, olyan vagyok, mint egy részeg! Áldott fény, mi vagyok én, csak egy falevél! S felkap a szél, s repülök dalolva, sírva betakar a lopott fénynek árnya, s mégis áldásba mi az élet? hazugság Dráma? Színpadi lámpa? Tragédia! 22

23 Hang A lélek hangja éled az éj csendjében megütötte bennem a gongot, s éreztem a szerelemben aranyból a szobrod, régen mesékben tündérek jelenésében szerelem fényét hozták a létben, óh a szívem aranyat szövő szerelem Istennő mámoros arcod. Szívembe vésett a vágyak áldozatából aranyszobrot rólad. A világ Összetört lélekkel járok a nap fényében sötétnek látom a világot óh micsoda átok lelkemen véres sujtások álmok közt sírnak a mélyén összetapadt dallamok az égig elhajolok összebújnak a csillagok suhannak egymásért remegnek, összesimulnak, s szomorúan a fejünkre hullnak. S szívemben egymásért dalolnak. 23

24 Majd S ha feljön a piros hajnal, szemed tükre belémvillan, s felgyújtja vérem a szenvedélyben, s az égen a hajnalcsillag is lehull a gyönyör reszketésben, s együtt szállunk a kínoknak félelmes kéjében, s zuhanunk a boldogság titkos bűnében. Mennyei szonett Bár lennék szíveden szárnyas oroszlán, fekete hajjal aki vigyáz reád, bársonyos aranyos karommal. Őriznélek a sötét éjben, mint egy földre szállt óriás angyal! S őriznélek óriás várban lélekjárás fogságában. 24

25 Látomás Álmaim látomása szívem vércsillogásban előttem ölel fekete vízsodrása. Csillagom nézi, csodálja lelkemben könnytavak hullámos áradása. A világ végén néma zúgásban Az ég ölén a szél regél a földről az Úrnak a keservemről. Üzenetek Jönnek s mennek a napból fényes üzenetek a délibáb rezeg különös vidéket. üzenetek bennem boldogan kikötnek, s az égnek szép aranyköre, a földet öleli körbe, s az angyalok ölelik az ég varázsálmát körös körbe a körhintáját. Az égnek s földnek röpköd a lelke, mélye sejtelmes szívemben. 25

26 Magasztos ének Magasztos ének maga élő erő Isten hajlékában felszökellő csillagokhoz hatoló szócső Himnuszok zenéje hatalmas égi erő. A bűnök tőle vesznek tűnnek. tanúskodnak s a földbe hullnak áldozat szövő a gyilkos múltnak. Torony alatt Az Úrnak kék Tornya alatt Ember törvényt ülsz, hitványat, gondold meg minden szavad, ha bűnt koholsz, a tornyok alatt. Ajkad lehet néma, a szíved legyen folyó, a csepegő vér ha elönti, a csillagvilágnak így jó! Babérjaid majd learatja az újhold sarló. Szél Mily jó lenne, ha a szél dudolná a jövő titkos dallamát úgy érezném, mintegy titkos talizmánt. 26

27 Fantázia Fantázi síkon járja útját égi határokon kiterjedése fényben dívik Istenhez felfelé közeledik, megy előre kutat, áttöri az utat, járható határok élményeim magasak, nem riadok, vonzanak a felfelé ívelő rezgésszámok Az ember szellemi, s az ég is vissza reszketi. Bolygók Az ős régi bolygók suttognak a csendességben. A Természet szomorú kertjében szívemnek konok dobogás csillagom sírása. A föld fordul a vérem kihűl a határon túl az égtől ezt kapom jutalmul. Bölcselet III Halálos beteg vagyok Félek, hogy Mindent fölélek Takarékoskodom Uram ígéretet teszek. Ha meggyógyulok 27

28 Ünnep Ünnepel a szívem, az értelem tőled fölgerjed, érzi bennem hömpölyög a szerelmed A szívnek ünnep, ő a föltámadás, fénytől csupa láz, lüktet köztünk a vérsuhanása. Bölcselet Falevél Ami elmúlt, olyan, mint a falevél, mely lehullt. Az ég alatt Minden egyszer elmúl, az ész belőle sokszor tanul, Kígyómarás nem ér el tanulságból szívemben madár fészkel. Gondolatom soha el nem múl, míg élek, maga kárán tanul. Visszafojtom szavaimat Vonakodva nyitom ajkamat Nem értenek, úgy hiszik fecsegek Pedig csak bölcselkedek 28

29 Látás Ha lelkem kigyúl a fénytől lát olyan, mint egy tiszta imádság Te titkos ablak, mélységedből a titkok rám találnak velem szót váltanak feleletet várnak, a lélek gyökere csak ő örüljön, s ki ne hűljön, a jósága mélyébe kerüljön gyökere szám rezgése kristályok darabját töri szét benne. Lépteim Lépteim mellett látom lehajtotta fejét a rózsaszirom! Óh, csak éledne virág, s levél, Óh, csak jönne még felém, keletről megtelt erényes sugarú fény óh, csak látnám, bár a csillagok folyamán, amint lelkemre magasztos fény vetül, s bennem a fény fényeket szül, s megtelik fényemmel a titkos Űr, s a csillagom csak száll Repül, s a földön fejemre porszemet szül, s felettem csak ring, s vetíti reám a bűneim! 29

30 Az ember Az ember mily boldog, ha lelke szabad, felemelkedik a magas csúcsra. A földtől elszakad, s pillanatokra elfelejti a hétköznapokat Versekben szétszórom a világnak az ihletett vágyamat. Boldogítom benne érzékvilágomat, égtől eredő Ihlet fentről fakad s örökre megmarad. Bölcselet II Mély ihlet Az idő időzetlenül leng körös körben a gondolatomban, sötéten, s fényben, ezüstben, nap színű ékes-aranyban, valótlan, valóságban, színek káprázatában, kerengek illúziókban, s álmaim a valótlan ringatja, lelkemet szótlan. Ékesebb a szavaknál, s táncol fényben a szív, s benne eltünt az orkán, lengve száll a gyöngyfüzér a gondolatom merengő álmán s a csönd fénykötelén a vízió tükrében ellazulok, a föld leáll, nem forog, úgy érzem, boldog vagyok! Isten szelleméből Való a szellemem Az örök szeretet Az életben a lényegem. 30

31 Árny Lelkem már rég nem kacag körbe vette a néma árny. Szépet nem ad feltámad a szél hajamba kap! A levelek hullanak a tétova táj néz, mint a vak! A hold hűvös tavalyi tükrében fürdik hűvös színére emlékszik. Napod fénye hull a véremre, velem vagy, lehetsz hallgatag, lelkünk egymásba szalad! Az idő sírba teszi az élőket, s a holtakat. Szeptemberi levélhullás Miért vagy velem? Szófukar szívedben talán valami mar? Lemondok én jaj Lassan magamról, szívem nélküled fekete vérben úszik, mint sötét felhő az égen, szólj hozzám nem látom orcád, nélküled üres a színes világ. Óh, érzelem mámor panaszlevelem csurom zápor, összeboruló szóban egymástól távol boldogan. 31

32 Bánat Belepte a Dunát a bánat! Felhők közt nézek utánad. Elhagytad házamat a falak omlanak, összenőtt velem tudom, a gondolatod, csak nem hallod! Óh, a szívem csupa titok, szerelmed nélkül érzem, pusztulok. Veled szállni vágyom! Óh összepréselt levelekként e világon. Madár Mint madár hozzád én úgy repültem, sóhajod felé szökelltem, mennem kell feléd, csak mennem nyomodat óh, el ne veszítsem! A lelkedet hozzám menekítsem, késő estig mi ketten megszentelve együtt maradjunk az érzelmekben. Bölcselet A föld porában tengernyi az élet Rengeteg a bogár, s féreg, Mely a porban vánszorog Ez vagyok én, ez nem titok Nem Istenhez, a féreghez hasonlítok! 32

33 Kincs Elástam bennem kincsedet, odaajánlom az égieknek, rajta had vetekedjenek az anyaglok, kik Kedvesek, és szépek. Ég alatt bomolva üdvömért, benned elégek lelkemben, a rímek téged ölelnek, nékem kellenek, engem hozzád ölelnek, aztán elégetnek. Velem a halálban hervadnak az évek, s jönnek az időtlen messzeségek. Érzem Ha lelkem érzem agyon gyötörve, mily szép is, ha lelked őszinte lehelete ölel körbe! Forrásvíz vagy remegő ölbe árnyas pázsit csöndjébe őszinteségedben, védettségben élek, örömök ünnepében, csak így legyen a két lélek mindig érjen el a zúgó tölgyfák ligetében. Bölcselet A szenvedélytől halálosak a sebek A halállal egyenlőek a szenvedések Testem, lelkem óhajtja a minőséget. 33

34 Az ég zúg Az ég zúg, a földre vihar sújt, égi jelekről dalolnak a fehér hattyúk, jelzik, az égen új csillag születik, megváltja a bűntől az ember életét. A cserje lomb alatt a kígyó tojás az őskortól élt, Felzeng a tölgy s a víz hangja ömlik beléd, s a kígyó bűne mindig él, túléli a csillagok ragyogó életét! Úgy figyel a Tenger Úgy figyel a Tenger, a vize se Rebben, s éled a szellő, s a hullámok magasra nőnek, fehér habokat fénylőket szülnek, a Tenger vize az ostromban fodroz, az éj a hegyre is zivatart hoz, s a Tengeren az orkánok Istene dalol, kínzó vágyait kiéli, égen, földön, bárhol a világon. 34

35 Eltörted szívem Eltörted szívem, tiéd bennem egész töretlen. Találkoztam magammal a tükörben, s törött volt szívem, igen a tükör mélyében Zaklatás, bánat bélyege ült a szemeden, s a mély csöndje van most is velem, csillagok sápadt fénnyel égnek emlékek veled tőlünk már messze értek, s mégis mindig enyhén szépek az örök emlékek. Álmaim tükrében Álmaim tükrében vagy ébren, villansz te szívem színében, s az égen titkos angyalnak érzem őt bennem. Zengedez a felhő, Ikreket szül többet is, biztos kettőt. Óh, szívek, lelkek, szeretők, vérben úszó szívben szenvedők. Lélek csillag egybenőtt Ikreket szült az ős idő, lótusz illatával töltődj föl levegő. 35

36 Őszi oratórium Őszi oratórium, pusztító hangján, halottak napján az ősz arca ér hozzám, a halál árnyékában, elképesztéssel süllyedt rejtekben, elvonul a szív összezúzott holtak titeket lám a szomorú magány, hol van apám, anyám, éjnek túlsó partján, a lelkem érzem halálsápadt érintéssel rabolja el szívem, érzem! Tudom, a holtak élnek, mesélik ők a szélnek, holtak lelke, mint letépett élet, száll tova beillik tollpihének. A nap árnyékában remegő vérem szeszélyes lüktetésén élek, őszi oratórium. Üzenem a szélnek, halottak napján hullik szanaszét az élet, óh, micsoda vérengzések, szeretetből, égből hulló veszteségek. Bölcselet Mágikus erő járj át! Győzd le bennem a démonok hazáját Lelkemnek hozd el az Isteni adományát! 36

37 Őszi álom Sugalom Már újra ősz van, az égen gyéren látszik a csillagfolyam, levegőben ködkabát van! Az éltető nap hova tűnik el ugyan, úgy, mint egy pillanat, mint magányos néma, sóhajtás, nap nélkül. Az élet gyászmenet ki is szereti a Telet? Ilyenkor reánk csak is a hold nevet! Azért, hogy a Téli zord időben álmodjak szépet!, mint egy gyermek, mely sírásában boldog, ha megpihenhet! Óh, halottak napja, verseim szakadva hull a Halottak napjára! Kimegyek a temetőbe, hogy lelkem érezze, szemem lássa rengetem versem könnyes futásába, hanyatló fényben Telihold árnyán Sugalmak lelkem felavatják, gyertyalángok köztünk lelő merev határok! Bölcselet Valaki bennem háborút okozott A kitartás szül akaratot A győzelembe rejtett hitem Meghozza a várt győzelmem. 37

38 Magyarok Magyarok, Hunok, Avarok, Orion csillag, a Mars, s Nyilas bennünk kavarog! Napimádó nép nektek e föld mit ád? Álmaink Tragédiája lett e világ? Réges rég akartál, amerre jártál sivatag közt oázisoknál. Fejünk fölött régóta már kies örvénytánc jár. Ne üldözzön folyton népem, a téli alkony, gyász, elmúlás, üldözött nép a sors rabigára hány, (régóta) lelkünk mélyén él még az ősi tükörkép. Őseink törzse vetíti reánk az Orion csillagot! Előre néz, mögötted sírkövek vetítik az árnyékot! Légy szelíd, bölcs, s olykor vad, mint az Orionban a Mars csillag. Rabláncot vesse el a gondolat, a múlt ne legyen tovább kísértéses álomkör! A rejtett fény jöjjön elő benned, mielőtt a sötét megöl! 38

39 Szellemek Zokogás Óh, szellemek, ti kik az éjben vesztegeltek bűvös, holt árny! A szellemek holt tánca a hold az égen jár sírkamrákra vetülő szellemárny csüggsz, kapaszkodsz az ember vállán, itt hagyott valaki titeket a föld hátán, szállnátok felfelé hűn, szomorú őszi égben, ezüst hegedűn a szívetek dallama bennetek feszül, s az Úr zsámolyáig a lelketek ki nem hűl! Szív Eszembe jutsz felzokogok s reád én sírva gondolok! messze tűnő évek előttem még hattyú szárnyakon lebegnek éber jelenések óh, Távoli csillagok az élet csendje bennetek ragyog. Érzem, az élet egészen áldott a síron a szerelem kihajtott virága érzelmi sóhajok. A szív gyűlöl, vagy szeret így nyilvánítja meg az érzelmeket a szívem rokon a tiéddel hallgasd meg, hogy egyszerre ver! 39

40 Halkan Az éjben, álom közben osonok halkan, telihold körében, holdkórosan. S figyeli a hold vándorlásomat, tükrözi arca arcomat. s a szempillája a lelkembe pillant! S elönt az erő mágikus áramlása, elmerít mélységében a fényének játéka, s vegyül bennem, s fénymagot érlel, s az álom gyötrése elhagy, Távozik tőlem. Istenhez kapcsol vissza lelkem szent gyökere. Villanás Szívemben apró villanás, szemed, szád szívemben ír rólad képírást. Villanás, fent az égen, fent amott kigyúlnak a fényes csillagok. Villanás keserű életben mennyi csillogás s elmúlik a nyár lehull a csillagom, itt feledett nyomát a hóba felírom. A varjú károgja kár, kár, s a megrémült fekte tolla a hóesésben száll! 40

41 Holt tengereken Árnyék A holt tengeren evezek csendesen keresem az eget véres kereszttel Istenem keress fel, az idő válságából eressz fel! Vérsuhanás az égre hozzád felszökik, a hold is mutatja az utat, fölöttem kúszik arcomra, s árnyéka életemet elringatja! Remény Bárhova is csak mennék, szívemre zuhan az árnyék, hiába ringat az esti szél a fák ölén, belep a köd, s bástyát húz fölém. S csak némán, süketen figyelem, s állom, kihunynak az égen a lángok, lebegnek előttem partra szállt dagályok! Visszhang fájdalmat hordoz, virrasztó sötétség halála a fényre, az égre szállott. Ha már a haláltól megbékél szellemed, s leveti a föld véres porát majd az égen szellemed érzi a fény sugarát! 41

42 Holnap Várom, este mit hoz a holnap, s várom a hajnalt, reám adja az új ruhámat. S felragyog a nap, a tegnapi gondnak vége van, de újra a gond jön, s rám zuhan. S a szívnek komor lesz vidéke, vízesésként esik a fénye, a napot is hanyatlón látom, s a pillangók eltűnnek a sok halott virágon. Bölcselet Csigaház Az idő sorba az életeket elsodorja jönnek értem, zörögnek, az idő vetkőztet! Megaláz fekete gyász, fekete hajam holnap csigaház. Megcsúfol az idő, szégyen, ő a vezérem, meghalok, akarod, hát Keress fel, halálos béke száll lelkemen. Az ember étellel, Itallal ünnepel A szív, ha boldogságra lel Lelkem ilyenkor egyben van A szellememmel. 42

43 Idő Igen, az idő kinevet, téged, engem Foszladozó szép-szerelem liliom virágot lenget illatával, szépség erős világával, s idézlek a szélben szép szerelem múló szeszélyével, virágméz ízével, óh lopott fény, mélységem rejtekén boldogtalan voltam én csillogtál, melegen, s elvesztél. Hajamban nem volt babér! A tömjén illat száll az idő emlékén, úszik a bánat a pohár bor tetején. Sötét Sötét volt az ég s vágyva vártalak, nélküled sötét színű volt a szomorkás hangulat! S figyelem, egy pillanat, a felhőkből kilép a csodás nap, fején szép piros kalap, a felhő fodra elvonul szipogva, s fénylik a Természet öröme újra! Érezni lassan jön az ősz A nyár még visszanéz, maholnap a fa levelét hullajtja: a kertben mélán ülök megy le a nap újra a hegyek között. 43

44 Nyár Gondolatim hozzád száll a szemem mögött, s közben már emlékké vált a derűs nyár. S a székemben ülök még s az ősz a kertembe lép, s ijedten néz az idő reám. Eltűnik az arcomról a mosoly, a nyár, s villan titkon a hold a fán, s téged szívem hiába vár! Bánat Villámcsapásként ordít a bánat, fejemet a halál kérte magának, ha megtámad a szenvedés, szívembe a kín fájdalmat vés. Sha bezárkózna szívem életköre, összepréselődne, figyelem, álmomat rámadja folyton az izgalmat földön, nap, mint nap lehetek percenként lebukott áldozat. Bölcselet Uram, az idő felettem gyorsan kering Meddig keringhetek a kedvem szerint Amíg az uralkodó idő le nem int. 44

45 Örvények Csillag ösvényen élek, napkitörések, lángörvények itt nincsenek, menedéket az Úrtól kértem idemenekítsen. Itt reám örköd a napfény, Isten, védelmi ének a költemény, a földön sötét a gondolatom, nem tudok már járni a lábamon, szebb itt az álom csillagok közt szállni szárnyakon, írom Uram, írom a versemet, óh a világ mögül, s a szívem csenget, s örül! Az ég Az ég végtelenségében nyomulj lélek előre Tévedhetetlen végtelenségben elnyelődni az örök sötétben! Csillagok közt menni küzdve a fény kering körbe, s elenged a végén az űrbe, arctalan lesz a fényes arca, hangtalan a varázs hangja mögötte a nap, az hajtja, nem hagyja leállni egy pillanatra. Érzem, látom, amint hullsz utánam, vonulok veled a fényben előtte beleesünk a mélységes sötétben. 45

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Vágyódás. (Vízió) (2003.10.22.)

Vágyódás. (Vízió) (2003.10.22.) 1 Vágyódás Az ég ködösen néz le rám... és valahogy most szótlan Minden semmilyen körülöttem... nincs válasz A fák is sejtelmesen susognak bele az éjszakába... a lelkembe Fáj a gondolat... fáj, hogy érzek

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tudod, hogy ellökött magától Gyûlölöd és mégis kívánod. õrült, vad álmokat varázsol, Megátkoz és máris megbánod, hogy megszülettél.

Tudod, hogy ellökött magától Gyûlölöd és mégis kívánod. õrült, vad álmokat varázsol, Megátkoz és máris megbánod, hogy megszülettél. Nem hiszem, hogy ez lenne az alkalmas hely és idõpont arra, hogy elmeséljem az élettörténetemet, hogy ki vagy mi vagyok. Úgy érzem, hogy ennek nincs jelentõsége. Sokkal fontosabbak a gondolatok, az én

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

SZÉPSZAVÚ NYÁR (Tolnay Klári emlékére) ó a tisztelt publikum ó a nagyérdemű ó a siker örökös láz éjféli csend és éjféli vágy

SZÉPSZAVÚ NYÁR (Tolnay Klári emlékére) ó a tisztelt publikum ó a nagyérdemű ó a siker örökös láz éjféli csend és éjféli vágy SZÉPSZAVÚ NYÁR (Tolnay Klári emlékére) S küzdve az idővel, mely elragad, Mert szeretlek, én feltámasztalak. Shakespeare: XV. szonett ó a tisztelt publikum ó a nagyérdemű ó a siker örökös láz éjféli csend

Részletesebben

miért nem próbálod meg velem?

miért nem próbálod meg velem? TITKAIM miért nem próbálod meg velem? ha néha még elhiszed, hogy nem csak ágy és párnák. ha hiszed még,hogy nemcsak pohár víz, ha szomjazol. ha ott van még a kék füzet, az emlékeid polcán, mit összefirkált

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A HOLLÓ Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben,

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

2012 Karácsony. Szeretettel: Dittrich Panka

2012 Karácsony. Szeretettel: Dittrich Panka 2012 Karácsony Szeretettel: Dittrich Panka Ünnepi fények Karácsonynak fénye csillog, boldogok az emberek? Ám az utcán elfordulnak ha egy koldus kéreget. Míg a fények ablakokban: jelzik Jézus született,

Részletesebben

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa nem hull ma hó semmi jele derült Szilveszter éjjele roskad a csönd mélymagába

Részletesebben

KATIE DREAMS É B R E D Ő K

KATIE DREAMS É B R E D Ő K KATIE DREAMS ÉBREDŐK va nézte Dirát. Dira földig érő sötét bordó köpenyben állt, levette a kámzsát a fejéről és szeretettel nézte testvérét. Szótlanul álltak. Végül Dira törte meg s csöndet. Testérem!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Halott angyalok. Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig,

Halott angyalok. Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig, Tornai József Halott angyalok Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig, eltakartad a könyveimet. Te voltál a május és a nyár zöld bódulata. Mi

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Tudom Uram szeretsz engem s ha utamon eltévedtem s hozzád kiált árva lelkem, meghallgatsz és meggyógyítod szívemet.

Tudom Uram szeretsz engem s ha utamon eltévedtem s hozzád kiált árva lelkem, meghallgatsz és meggyógyítod szívemet. Küzdelmes út (Egy lélek bukdácsolásairól ) 1. Sem kint, sem bent sem lent, csak fent egyedül fent látszik remény. Mert kintről és bentről és lentről is egyre ellenem támad az éj. Elomló éjben, tovatűnő

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA varázslatos AdriA

KENÉZ HEKA ETELKA varázslatos AdriA KENÉZ HEKA ETELKA varázslatos adria KENÉZ HEKA ETELKA varázslatos adria Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-88480-1-7 Előszó Kenéz Heka Etelka

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Fagylaltért küldött az Anyukám

Fagylaltért küldött az Anyukám Fagylaltért küldött az Anyukám Fagylaltos bácsi jó napot! Kérek két adag fagylaltot! Kicsi, vagy nagy adagot? Nagyot, és hozzá sok habot! És az egyikbe mi legyen? Csoki, azt nagyon szeretem! És a másikba

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szellem bűvöletében

A szellem bűvöletében KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015. KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-2-7 Szeretet

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Találkozó. Hodossy Gyulával

Találkozó. Hodossy Gyulával Találkozó Hodossy Gyulával Hodossy Gyula 1960-ban született Dunaszerdahelyen. Költő, újságíró, könyvkiadó, irodalomszervező. Több szlovákiai magyar szervezet, intézmény alapítója és vezetője. Nevéhez fűződik

Részletesebben

AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG

AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG Az angol romantika AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG Javasolt feldolgozási idő: 65 perc 1. feladat Az angol romantika első képviselője Samuel Taylor Coleridge és

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

17.2. A tisztázat. Ahogy a csontra ráfeszül, úgy görbül ívbe este. A szemre vékony héj terül, s mint húr vezet a testbe

17.2. A tisztázat. Ahogy a csontra ráfeszül, úgy görbül ívbe este. A szemre vékony héj terül, s mint húr vezet a testbe 17.2. A tisztázat Ahogy a csontra ráfeszül, úgy görbül ívbe este. A szemre vékony héj terül, s mint húr vezet a testbe az égbolt. Itt lenn földre ül, fenn csillagok ragyognak. De este minden elrepül, az

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Benesovics Henrietta. Lenszürke csendben lehulló üveggolyók vérző pocsolya. Birkás Norbert: Átalakulás

Benesovics Henrietta. Lenszürke csendben lehulló üveggolyók vérző pocsolya. Birkás Norbert: Átalakulás HAIKU PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT HAIKU VERSEK Benesovics Henrietta Lenszürke csendben lehulló üveggolyók vérző pocsolya. Birkás Norbert: Átalakulás Hernyóból lepke - A cseresznyevirágzás ünnepe jön már. 1 Boldizsár

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2011.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2011. Lektorálatlan összegyűjtott változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2011. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Vadkacsa Czégény Nagy Erzsébet: A hivalkodó gácsér Vadkacsának ékessége, Násztollának színessége.

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében.

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim! Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Májusnak e tájékán

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton A sas és az ember Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton Az ember a természettel együtt él és dolgozik. Évezredek óta műveli a földet, alakítja, formálja a környezetét. Magyarországon szinte

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

A költészetnek változtató ereje van interjú Dr. Remi Raji nigériai költővel

A költészetnek változtató ereje van interjú Dr. Remi Raji nigériai költővel A költészetnek változtató ereje van interjú Dr. Remi Raji nigériai költővel Aleksa Varga Melita PhD, egyetemi oktató Bölcsészettudományi Kar Eszéki Egyetem melita.aleksa@gmail.com Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack Csillagrét tündérei Borostyán és a bûvös barátság Kate Bloom és Emma Pack 3 Tündértan Csillagrét lankáin tünde lények Füvek közt röpdösve éldegélnek, Sürögve-forogva, szorgoskodva, Tündérport szórnak a

Részletesebben