1000 tranzisztor és dióda adatai I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1000 tranzisztor és dióda adatai I."

Átírás

1 f'1agyj\r HONVI!.Dl!.LMI SPORT- S ZOVE!.TS I!. G FÜZETEI HÁZMAN-HRABÁL 1000 tranzisztor és dióda adatai I.

2 HÁZMAN ISTVÁN - HBABÁL LÁSZLÓ 1000 TRANZISZTOR f:s DIÓDA ADATAI l. rész MAGYAR HONViD ELMI SPORTSZÖVETSiG 1960

3 MAGYAR HONVtDELMl SPORTSZOVETStG RÁDIÓAMATŐR FCzETEl 13. SZAM Szerkesni: KUN JÓZSEF Jt.Wja:.Mqyu &oawf Wml S.J'OIUS6.eW..Rü6elll....,... FelelGe: IC...,.. I.Mal6 $91U1/2 - Zria,t N,-.la. B~

4 TA~TALOMJEGYZEK Az L sz. füzet tartalma : OSSZESITO TABLAZAT A) K~ISTALY DIOOAK Oldal ".... l. Germánium csúcsdi6dál< n. Germánium rétegdiódálc... lll. Szilfcium diódák a) ~vjet.... *. ~ b) l.nterijle:ta.ll.... c) Philips fvajvo/ Mullard.... d) SietJlens e) Telefunl<en... B) T~ANZISZTOROK J) Hangfrekvenciás előerösítő tranzisztorole... l. Ge P-N--P rétegtranzisztorok Ge N--P--N réreg\r'al'lzisztorok S A IL sz. mut lartalma : 3. SI P-N- P rétegtranzisztorole Si N- P- N rétegtranzisztorok ll) Hangfrekvenciás végerösítő tranz.iszlorol< l. P-N--P rétegtranz.isztorok Ge N--P--N rétegtranzisztorok Si P-N-P rétegtranzisztorok Si N--P--N rétegtranzisztorol< lll) Nagyfrelcvell(;iás tran.ziszl()i"oi< J. Ge P--N--P tranzisztorok N- P- N tranzisztorok... A TRANZISZTOROK 1>\tRET- IlS BEKOT.llSI RAJZAJ

5 ELűSZÓ A húadáskchnikában forradalom játszódik Je_ Korszakunk az, amelyben megdőlt a vákuumcsa egyeduralma_ Az utolsó éulizedet a félvezető eszközök gyors elöretörése jellemzi. Az új erösuö-elemnek, a tranzisztorruzk jelentősége a szó legszorosabb értelmében napról napra nöuekszik. Világszerte. hatalmas fejlesztömunka folyik az új típusok kifejlesztése, a franzisztoros áramkörök kialakítása terüle/én. Fizikusok, vegyészek és elektrotechnikusok ezrei dolgoznak lelkesedéssel és eredménnyel az új technikfli csoda létrehozásán és elterjesztésén. Az amatörök, a jövő szakemberei mindi.g ösztonszerűleg az új területek felé vonzódnak. Tekintve, lwgy hazánkban is gyors ütemben folyik a tranzisztor- és diódatípusok fejlesztése és gyártá.<w., valamint igen sok külföldi félvezető elem lwzzá/érhetö sokak számára, termjszetes, lwgy egyre jelentösebb lesz az amatörtábor igénye a franzisztoros kapcsomsok, a tranzisztor felhasználásával fogilllkozó irodalom iránt. A rádió- és erösitötechnika szertetí.gazó területein felhasznált számos tranzisztor- és kristálydiódn-típus cukúainak ismerete egyre inkább szükségessé válik. Az ismertetett lulpcsolásokban alkalmazott típusok helyettesítése csak a paraméterek ismeretében lehetséges, új áramkörök kifejlesztése megkívánja a félvezetö-eszközök adatainak pon.lcs ismeretét. Elsősorban az amatörök számára gyűjtöttük össze a legismertebb tranzisztor- és diódatípusok adatait ebben a füzetben, de összeállításunkat a gyakorlatban jól használhatja a hivatásos lúradtístechnikus is. Nem törekedtünk teljességre, ez túlmenne a lehetijségeinken, de igyekeztünk azon tjpuwk adatait megadni, melyek legnagyobb valószínűséggel kerülnek az alkalmazó kezébe. A katalógus elkészltése során müszaki és nyomdatechnikai nehézségek merültek fel. Ezzel kapcsolatosan /Wszönettel tartozunk Kun József kartársnak, a Rádiótechnika helyettes felelős vezetöjének tanácsaiért és szervezési közrem.úködéséért, valamint az MHS Rákóczi IApkiadó s a Zrinyi Nyomda dolgozl>inak gondos szedési munkájukért. Budapest, /959 augusztus hó. A szerzök 5

6 ÖSSZESITö TÁBLÁZAT A. lúiswydimák TIJ)l.ISSÚm Fftzd/Oidal Tipussúni FllzeiJ()Idal Tlpussú31 f'llzetf()ldal DF 450 1/39 (j 4f12 lfz7 GSD 4/10 lfz7 DF 451 (j 5/2 lfl6 GSD 4/12 lfz7 DF 452 lf39 ~ (j 5/4 lfz7 (js() 5/2 lfl6 l>f 453 lf39 O 5f6 l fz7 (lsd 5/4 lfz7 Df 454 O 5f61 lfz7 GSD5f6 lfz7 DP& ;~ (j 5/103 I{Zl GSD 5f61 Ifi/ DP 8 lf?jj (j 5/104 lfz7 (lsd 5/103 lf27 DP 10 lf?jj (j 5/105 lfz7 (lsd 5/104 DS 159 lfl2 (j 5/106 lfz7 (lsd 5/105 :% DS 100 lfl2 (j 5/161 1/28 GSD 5/106 lfz7 DS 100 a lfl2 OD l 1/16 OSD 5/161 lj2jj DS 161 lfl2 OD l E 1/24 DS 161 s 1/23 OD l Q 1/'}IJ K I,SflO lf27 DS 162 1/23 OD l P 1/25 l( 2,5/9 lf27 DS 170 1/23 OD 2 A 1/16 l( 2.5/15 lfti DS lf23 OD 2 B 1/16 K 4flO l(p1 DS l70am lf23 OD 2 C Ifi 6 l( 4/12 IfJ-6 bs 170ag l/23 OD 2 E 1/24 l( 5/2 l (NJ DS 179 1/23 OD 8 E lfl4 K 5/4 lf27 DS l80 lfl3 OD 4 E lf24 K 5f6 lfz7 DS 180u 1/23 OD 4 S I/2!J K 5/61 lf27 DS 180v 1/23 OD 5 A 1/16 l( 5/103 lf27 DS 180z 1/23 OD 5 B Ifi 6 l( 5/104 lf27 DS /23 OD 5 C 1/16 l( 5/105 1/'l:l DSl60f lfl3 (;D 5 E lfl.s l( 5/106 lfzl DS /23 m 6 E 1/25 l( 5/161 1/28 DS /23 m 8 E 1/25 OD 10 A Ifi 6 M S4a lfjjj ma 1/38 OD 10 B' 1/16 M S8a lfjjj FD4 1/38 OD 10 C 1/16 M39 lfjjj FD5 1/38 OD ll E 1/25 MS4a lfjjj FD& 1/38 OD 12 E 1/25 MSS lfjjj FD7 1/38 OD 71 E/3 lf25 OD 71 Ef4 f/25 N 305 1/33 (j 1,5/20 :m OD 71 E/5 1/25 N 806 1/33 (j 2.5/9 (isi) 1,5/20 lf27 N 307 1/33 O 2,5/15 lf27 (lsd 2,5/9 lf27 (j 4/10 lfz7 OSD 2,5/15 l.f27 7

7 Típuss~ám FOzdfOldal Tfpussz6m f'qzetjoidal Tf puss:tai'n POzdiOida l RL 31.nr-u 7 1/ 17 OA 47 1(.21 RL 32 :~.nr-us 1/17 OA 50 ~L 34 lfl5.nr-u 12 1/ 17 OA 60 1/21 RL 41 lfl5.nr-u ts 1/ 17 OA 61 1(.21 RL 42 lfl.s.nr- u t<~ If i 7 OA 70 l fl l RL 43 lfl6.nr-u 21 1/36 OA 72 1(.21 RL 44 l /').6.nr-u 22 1/36 OA 73 1(.21 RL 231 l /').6.nr- u 23 1/36 OA 79 l fl l RL232 lfl6.nr- u 24 1/36 OA 81 l fl l RL 232 B lfl6 llf- U u J/3() OA 85 lfl2 RL 233 l fl6.nr-u 26 l/3f! OA 86 l (n RL 246 l /').6.nr-u 27 1/36 OA 87 RL 247 l fl6.nr-e 1 Ifi 7 OA 90 :~.nr-e 2 Ifi 7 OA 91 1/ /45.nr-e 3 If i 7 OA 95 l fo. S33 1/45.nr-e 4 Ifi 7 OA 1.26/5 lf /45.UK-B l lf43 OA 126J6 lf /45.llK-8 2 If 43 OA 126(1 lf lf45.llk-8 3 1/43 OA 126f8 lf50 SD 8 1/49 D.K-8 4 1/43 OA 126J9 lf50 SD 10 1/49.llK-8 5 1/43 OA 126fl0 lf50 SD 12 1/49.llK-8 6 1/43 OA 126fll lf50 SD 14 1/49.llK-8 7 1/43 OA 126f12 lf50 SD 16 1/49 AK- N l 1/43 OA 126f14 lf50 SF-D 106 1/29.UK-N 2 IÍ43 OA 126f18 lf50 SF- T 101 1/54.UK-C l 1/44 OA 127 1/51 SF- T 102 1/54.UK-C 2 1/44 OA 128 1/51 SF- T 103 1/54.UK-C 3 I/«OA 129 1/51.ll2A lf17 OA 130 1/51 Z 5 If 45 ll 26 I/17 OA 131 1/51 Z 6 1/45.ll 28 lf17 OA 182 1/51 Z 7 1/45.ll 2 r 1/ 17 OA 150 lfl2> Z 8 1/45.ll 2.ll 1/ 17 OA 154 P lfl8 z 10 lf'5.ll 2 E 1/17 OA 159 lfl2> ZL5 lf46.ll 2 )t( 1/17 OA 160 lf28 ZL6 lf4q.ll 7 A 1/36 OA 161 1/28 ZL 7 1/.W A 7 B 1/36 OA 172 lfl2> ZL8 lf46.ll 78 1/36 OA 173 lfl2> ll 10 1/46 ll 7 r 1/37 OA 174 l /'28 ZL 12 1/.W.ll 7.ll if37 OA 179 lfl2> ZL 15 1/.W A 7 E lf37 OA 180 lf29 ZL 18 1/46 A 7 >K. lf37 OA 161 lf29 ZI. 22 If-W.ll 808 If 44 OA 182 ZL 27 1/46.ll 809 If 44 OA Ul6 ~ :~ ZL33 1/46.ll 810 1/44 OA 200 1/48.ll 811 1/44 OA 202 1/48.nr-u 1/17.ll 818 1/«OA 210 1/48.nr-u 2 1/ 17 OA 214 1/48.nr- u a 1/ 17 OA 5 l fl l OA 257 1(.24 llf-u" 1/17 OA 7 l /ll oa 258 lf24.nr-u 1 1/ 17 OA 9 1(.21 OA 259 1(.24.nr-us 1/17 OA 31 1/38 OA 261 1/24 8

8 Tipusszám FOzettQidal TlpusszAm FilzetjOl dal Tipus.súm F ilzetjol dal OA 265 1/24 OY 5065 lf47 l N 126 1/32 OA 266 1/24 OY /41 l N 127 1/29, 32 OA 625 l fl 8 OY 5067 l f47 l N 128 1{32 OA 626 1/ 18 OY 6041 lf47 l N 191 1/').9, 32 OA 645 lf18 OY /47 l N 192 1/29 OA 665 lf18 OY 6043 l /47 l N 198 1/').9, 32 OA 685 lf18 ov /47 l N 294 1/32 OA 705 lf18 OY 6045 l/47 IN294A 1/32 OA 1150 lf17 OY 6046 lffl l N 295 1/32 OA 1154 Q 1{17 OY /47 l N 297 1/32 OA {17 1N297A 1/32 OA {17 l N 34 A 1{ l N 298 1/32 OA /17 l N S8 1/31 IN298A l/32 OAZ 200 1/48 l N S8 A lpij. 33 l N SOS 1/33 OAZ 201 1/48 l N 39 A l pl) l N 306 lf33 OAZ 202 1/48 l N 40 lpij l N 307 lf33 OAZ 203 1/48 l N 54 A l pl) l NA l 1/33 OAZ 204 1/48 l N 55 A l pl) l NA 2 lf33 OAZ 205 1/48 l N 56 A l pl) l NA 3 1/33 OAZ 206 1/48 l N 60 1/31 INA4 lf33 OAZ 207 lf48 l N 65 1/31 l NA 5 lf34 l N 66 1/31 l NA 6 1/M OY 100 1%7 l N 66 A 1/31 l NA 7 lf34 OY 101 1%7 l N 67 l/31 l NA 9 lf34 OY 102 l %7 l N 67 A 1/31 l NN 40 1/34 OY 110 1%7 l N 68 1/31 2 NN 40 1/19 OY lll 1/37 l N 68 A l/31 3 NN 40 1/20 OY 5061 l f47 l N 69 1/31 4 NN 40 lfl.o OY /47 l N 70 l f31 5 NN 40 lfl.o OY 5063 lffl l N 81 l/31 6 NN 40 lfl.o OY 5()64 1/47 l N 95 l~ 9

9 B) TRANZISZTOR Tfpussz'm FOze\/Oidal Tlpus.sdm Fllz.etJOida l Tipusszám FilzetfOld al l NU 70 1(15 2 N /29 2 N 227 U/21 2 N 34 1/ N 142 ll/36 2 N 228 lf77 "2 N 36 1{ N 143 IIJ29 2 N / 54 2 N 4'3 1/54 2 N 144 ll/36 2 N / 54 "2 N 44 lf55 2 N /69 2 N 235 A 11/29 2 N 45 IJ55 2 N 146 llf69 2 N 238f310 l{l2 "2 N 47 1/f:IJ 2 N /69 2 N {13 "2 N 49 1/60 2 N /69 2 N 241 1/56 "2 N 6S 1/63 2 N 148 A llf69 2 N 252 llf29 2 N 64 1/63 2~ /69 2 N /41 "2 N 65 lf63 2 N 149 A 11/69 2 N /41 2 N 77 1/65 2 N 150 ll {TO 2 N /58 "2 N /68 2 N 150 A ll {TO 2 N 248 llf64 2 N 101 llf29 2 N 172 U {TO 2 N 250 Ilf30/32 2 N 102 ll/36 2 N 173 ll fl 5 2 N /32 "2 N 104 1/65 2 N 174 ll f is 2 N 252 llf64 2 N 105 1/65 2 N 175 1/66 2 N 253 ll flo 2 N 106 lf63 2 N /24 2 N {10 2 N 107 1/55 2 N /32 2 N /19 2 N 109 1/65. 11/24 2 N 186 IJ55 2 N 265 1/56 2 N lis llf56 2 N 187 lf55 2 N 268 ll fl 9 2 N 117 ll/8 2 N 188 1/55 2 N {16 2 N 118 ll/8 2 N 189 IJ55 2 N /24 2 N N 190 1/55 2 N 274 "2 N l~ 2 N 191 lf55 2 N 271 ~ 1/5 2 N 124 ll{l9 2 N 192 lf55 2 N 278 "2 N 125 ll{l9 2 N 206 1/66 2 N /32 2 N 126 ll{l9 2 N 207 1/f:IJ 2 N 296 ll/30 "2 N ISO 1/63 2 N 207 A 1/61 2 N 301 U/18fl4 2 N ISO A lf63 2 N 207 B 1/61 2 N '301 A 11/18. llfl4 2 N ISI 1/63 2 N 218 1{T7 2 N 807 ll/30 2 N ISI A lf64 2 N 214 i{l7 2 N /64 2 N 182 1/64 2 N 215 lf57. 1/66 2 N /64 2 N 132 A lf64 2 N N SIO 11/64 2 N ISS lf64 2 N /48. 54, 56 2 N 319 Ilf\ 6 2 N ISS A 2 N 219 IIJSO, 54, 58 2 N / 16 2 N N 220 lf66 2 N /16 M~ 2 N 186 llf48 2 N 223 ll/21 2 N 322 1/56 2 N 137 II/~ 2 N 224 llj21 2 N 823 1/56 2 N /56 2 N /21 2 N 824 1/56 2 N 140 llf56 2 N 226 ll/21 2 N /36 10

10 TlpUSiizlm FOzeiJ(>Idal 'JTpussúm FQzeiJOidat 71 pusszant FOzeiJOidat 2 N 327 A ll/39 2 N 409 llj58 2 N /38 2 N 328 A Il/39 2 N /48, 58 2 N 514 A 11(38 2 N 329 A 11}39 2 N 411 Uj58 2 N (38 2 N 330 A 11/39 2 N 412 IIJ50, 58 2 N ,158 2 N )8,68 2 N /56 2 N /69 2 N / N /56 2 N 578 llfl7 2 N /9 2 N /56 2 N {l7 2 N / N /56 2 N 580 llfl7 2 N S36 If {l 2 N 422 1/64 2 N 581 llfl7 2 N 831 V{l9 2 N /42 2 N {17 2 N {19 2 N {15 2 N {17 2 N N 426 llf75 2 N 584 llf78 2 N S45 2 N {15 2 N /18 2 N N {15 2 N {78 2 N 850 U/30 2 N /15 2 N 591 llf25 2 N /24/30 2 N / 15 2 N /6 2 N /21 2 N /16 2 N /6 2 N /22 2 N /48 2 N /6 2 N 356 llf77' 78 2 N /40 2 N /64 2 N 857 Ilfl7, 78 2 N 4-'i2 11/40 2 N f23 2 N 358 Jl{l N /40 2 N /23 2 N 859 fl(l:j 2 N 454 llj41 2 N 633 ll(l:j 2 N /23 2 N /32 2 N /42 2 N 361 llfl3 2 N 457 ll/33 2 N 657 Ilf 42 2 N 362 llfl3 2 N /33 2 N {15 2 N /23 2 N 464 1/64 2 N {15 2 N 367 1{12 2 N 465 1/65 2 N /16 2 N 368 1{12 2 N 466 1/65 2 N /16 2 N 369 1{12 2 N 467 1/65 2 N {16 2 N ,158 2 N 481 1/56 2 N {19 2 N 371 Il/58 2 N 482 II/56 2 N {79 2 N ,158 2 N /56 2 N {16 2 N /58 2 N /56 2 N /33 2 N /58 2 N /56 2 N /33 2 N /25 2 N /56 2 N 1034 ll/5 2 N 8n 11/68 2 N /42 2 N ,15 2 N /59 2 N /42 2 N 1036 ll/5 2 N S85 11/ N 499 llj52 2 N 1037 ll/5 2 N S86 11/22 2 N 500 ll/52 2 N 1038 ll/33 2 N S87 11/22 2 N {13 2 N 1039 ll/33 2 N S88 llf69 2 N f52 2 N /33 2 N /41 2 N /52 2 N /33 2 N /48 2 N /52 2 N 1042 ll/33 2 N /48 2 N /37 2 N 1043 ll/33 2 N 396 ll/48 2 N 511 A IIJ37 2 N /34 2 N /48 2 N Sli 8 ll/37 2 N (34 2 N {16 2 N 512 IIJ37 2 N N {15, 77 2 N 512 A ll {SI 2 N /42 2 N 405 lf66 2 N /37 2 N /42 2 N 406 1/fil,66 2 N 518 ll {SI 2 N /42 2 N /25 2 N 613 A 11/38 2 N /42 2 N 408 llfl8, 25 2 N /38 2 NJ l 1/11 ll

11 TI ptjsszám FO:u:l/()ld.11f Tlpussdm FüzetfOldal Tipusszám FOzet/Oida l 2 NJ 2 l {ll 951 II/41 OFT 21 1/69 2 NJ 3 1{ ll/41 GFT 32 11/30 2 NJ 4 1{ /41 GFT 44 llf62 2 NJ 5 1{71, 11/ /41 (jf'f 45 11/62 2 NJ 6 11/31 IC.I05 ll/62 GfT 2006 ll/31 2 NJ 7 11/31 CK 13 11/54 GfT 2006/30 11/31 2 NU 70 1{75, 11/ 18 CK 14 11/54 GfT 2006/60 ll/31 2 s 001 D/9 CK 16 U/54 GfT 2006/90 11/31 2 s 002 ll/9 CK 17 11/54 GfT 4012/30 11/31 2 s 003 ll/9 CK 22 lf62 GfT 4012/60 11/31 2 s 004 ll/9 CK 25 11{74 HJ 34 A 11/18 2 s 012 1/41 Cl( 26 11{75 lu 60 11/50 2 s /42 CK 27 11{75 HJ 61 11/48 2 s 017 ll/42 CK 28 11{75 HJ 62 11/48 2 s /42 CK 64 lf62 HJ 63 11/50 2 T 64 1/67 CK 65 1/62 HJ 70 11/50 2 T 65 1/67 CK 66 1/62 HJ 71 11/50 2 T 66 lf67 CK 67 1/62 HJ 72 11/50 2 T 73 llf60 CK 721 lf62 lu 73 11/50 2 T 76 11/60 CK 722 lf62 lu 74 11/50 2 T 85 11{77 CK 725 1/62 tu 75 11/50 8 N 25f501 11/64 CK 727 1/62 P 6 A 1{73 8 N 82 11{70 CK 764 1/64 P 68 1{73 8 N 33 11{70 CK /56 P 6 V 1{73 8 N 34 11{70 CK /56 P 6 G 1{73 8 NU 70 1{75 CTP /19 P 6 D 1{ NU 70 1{79 CTP 1108 Ufl9 P IS 1{ NU 70 1{79 CTP /19 P IS A 1{ NU 70 1{79 CTP /19 P IS B 1{ NU 70 l flo DT & 6 p 14 1{74, llf NU 70 11{70 OET 7 11/17 Pl 5 1{74, 11/ NU 70 11{71 GET 8 11/17 SBIOO llf NU 70 II {ll GET 9 11/ 17 SB 101 ll/52 8 T 25f50i GET 102 1/56 S8102 llf52 3 T GETlOS lf51 S8103 ll/52 8 T GET 104 lf57 SF-T 101 lf54 8 T 34/3 S GET 105 U fl 7 SF-T 102 1/ A 1{78 GET 106 lfs7 Sf- T 103 1/54 2Cli A 1{78 GET {72 Sf- T / A 1{78 GET 113 lf51 SF-T / l {ll (Ef 114 lf57 Sf-T /46 3tll 1{72 GET /17 SF- T ft {/2 GEr /18 SF- T / {79 GET {72 SF- T U5 11/ ll/32 GET {72 SF- T U6 11/ / 17 GET {/2 Sf-T / /18 GET {72 SF-T 118 ll/ A 11/ 18 GEr 871 U {72 SF- T / / 18 GET {73 SF- T i20 11/ ll fl 8 GET 873 llf48 Sf- T / ll/69 GET /48 Sf-T / /69 ClfT 20 1/69 SF- T i23 11/13 12

12 Tipusnám f'qzd/()ldal Tipusszám FOz.otlfOida l TIOüSsúm F'ilzet/Ofdar ~T / 13 n 4 A 11(28 OC 77 11{14 SF- T /13 n 5 A 1/68 oc /54 SF- T /46 n 56 1/68 oc 200 ll/5 SF-T /46 n 5 B 1/68 oc /5 SF- T /46 n 5 A 1/68 oc 303 1/58 SF- T /13 n5r 1/68 oc 804 1/58 SF- T n 6 1/86 oc S07 11{13 SF- T / 13 n 7 11(28 oc / 19 SF- T /14 n 8 1{17 oc {13 SF- T / 14 ns 1{17 oc 320 1/58 SF-T 144 ll fl 4 n sa 1{78 oc 330 1/59 SF-T /14 n 10 1{78 oc 34C) 1/59 SF-T /14 nu 1{78 oc 350 1/59 SF- T 150 Il/14 n 101 oc 360 1/59 TF 49 11/60 n ao A II {l oc /50 TF 65 1/66 nt02 llfl/29 OC /50 TF65f30 1/66 nl03 ll fl/29 oc 410 U/50 TF 66 llfl5 201 ll/28 oc 430 ll/4 TF 66/30 11/25 n 201 A 11/29 oc 440 ll/4 TF 70 1{16 02<rl 11;29 oc 450 ll/4 TF 71 1{ ,129 oc 460 ll/4 TF 72 1{16 n 401 ll/60 OC 470 TF 75 11/ Ilf60 oc 601 I u O TF 78 llf25 nw 11/60 oc /34 TF 78f30 11{26 n 404 ll/62 OC 602 sp, l flo TF 80/30 11/26 n 404 A 11/62 oc 603 l flo TF 80/00 11/26 n /62 oc /34 TF80f80 llfl6 n 4os A 11/62 oc 604 sp. 11,134 TF 85 llj26 oc /62 TF 90/3(1 11{26 oc 16 Ilf22 oc /62 Tf 90/30 ll/26 OC 16 R 11/20 oc /62 OC 16 T 11/20 oc /62 n 1 A 1/61 OC 22 llf20 oc 622 l flo n 1 6 1/67 oc 23 ll/20 oc 623 I {TO n 1 B 1/68 oc 24 11/20 oc 624 l {TO n 1 r 1/68 OC 30 11/22 oc 810 1{14 na.n 1/68 OC 32 1/58 oc 811 1{14 n 1 E 11/60 OC 33 1/58 oc n tm 11/60 oc 34 lj58 oc 1044 llft)6 nl H 11/60 OC 44 11/52, 54 oc / A llfzl OC 45 11/52, 54 oc 6014 Il/62 n 26 11/27 OC 65 1/59, 61 oc /62 n sa 11/27 OC 66 1/ OD /35 ns6 llf27 oc 70 1/ OD /35 nsb II/28 oc 71 1/ OD 605 ll/ A ll/28 OC 72 1/22 OD / 12 n 46 11/28 oc 73 1/60 OD / llf28 OC 75 1/ /40 n4r 11/28 oc 76 11{14 ~ 13

13 l. GERMÁNIUM CSÚCSDUlDÁK l V-hoz tartozó áteresztőáram utlfl záróitányú feszültséghez tartozó l P záróáram u._ zárófeszültség U ca csúcs-zárófeszültség l t [ca terhelőáram csúcsáram d maximális átmérö be - mm- n l maximális hossz (hossz a hozzávezető huzalok nélkül értendő). 15

14 I. GERMÁNIUM CSÚCSDIÓDÁK -O> Jellemző adatok Határ adatok Típus Felhasználás 1+1 Ua p Iap U ap Iap u, U ca It la Megjegyds ma v pa v pa v v ma ma TUNGSRAM GD l ~ l GD 2 A ~ ~ GD 28 ~ 2 to GD 2 C ~ GD S A ~ :g - oo -~ ~ t.2: ~~~...,. C'l ~ < u GD 58 ~ 5 10 " e: "1- ~fl GD sc.:: co:::,:.: '-Cll... -O "' Cll GD to A i!: ~- -g GD tob z::. l o ~-; 'lll " ~ö GD 10 C ~

15 OA UIW Univ. dióda ~4 10 ~20 60 ~ lio OA UMQ OA 1180 pio~a négyes r_tng mod. és Graetz elr.-hoz 50.MHz-néi dlnamlku san vizsg. d. Z: 4 5 ~20 40 ~ &6 10 ~IOC OA Wil ~e~~~~ll ~ro~íócia es ~ ~ ~ OA 11'72 p iódapár artmfc:~ektor. és diszklmlná ok sz. ~5 10 ~25 30 :; ,5 10 SZOVJET DIÓDAtc -....nr- u t Video dióda ~ ~ diszkrlmlnátor..nr- u 2 demodulator.?; ~ ~.nr- u.s Dernod u lá tor ~ ~.ll: ~ nr- u 3!\l~lnt helyreálllto, ha roló z= l 75 ~ ~ ~~.nr- u 8 Egyenirányitó.?;.2,5 100 ~ !! -ol- E 'l!.nr-u 7 Egyenirányitó, határoló i!;, l JOO ~ ~ Méröd_ióda, szlnt.nr- us &10 30 ~ indikátor ll

16 -QO J e ll e mz ő ada t o k Határ adatok Tipus Felhasználás 1+1 U sp l sp U sp l sp u., Ua It les Megjegyzés Jlf- U12 Merödióda. videodióda.nr- u = Merődiód a ira ' ma v,j\ v pá v v ma ma ~ 5 10 ~ ~ ~ ~~~ 10 ~ t 6 Cll ;o. diszkrlminátor ~ g ll Jlf- Ul.S Mérödlóda, határoló ~ 2 50 ~ ~l - Jlf-C l A=9,8 cm Keverö diód!k.ilf- C 2 '-=9,8 cm cent Iméteres ~~ Jlf-C 3 A=3.2cm ft ~~hullámokra Jlf- C 4 A=3,2cm Jl2A a s ~ ll ~ !6 50.A! B ~ to 30 ~ ;:: ~ - - ~ t-r-. Jl2f ~ too t 6 50 ~ ll ' ~~- Jl2.A ~ ' Jl2E 5-10 too ~ l SC 16 5( o Jl 2)1( ~ C 8 2!... -

17 WBN OA 4tM &5 10 ~t oo OA at ~3 20 ~ d 3.5 OA M5 ~3 10 ~ ~ r = 13 OA 88S ~3 10 <'! ~ ClA 886 -?!:2 10 ~50 S() ~ OA '703 ~2 10 ~ ~ lio to 45 TES LA J N!\.W detektor ~ fehér 2 NN 40 ált. felhaszn. ~ ( sárga

18 Je l lemző ada t o k Határ adatok Tipus Felhasználás l +J U ap l sp UIP U z U Cll It ICI! MerueRyzes ma v 11A v pa v v ma ma 3 NN 40 ált. fe'lhaszn. ~ ISO k~k 4 NN.fO i!;: 4 so 830 8S zöld l N~.fO ~ p t ros 8 NN 40 detektor & 1,5 20 '"' fekete v semmilyen INTERMETALL ) l M 11 ~~~:z~::r ~5 10 ~30 50 ~ !SC nhrnncs ~ ö "C D merők~zü l é M M a ~5 10 ~ 7 50 ~ sárga :s kekhez.x «J col""" - <'O... M Fekete szfnt d E!. 4 3 ~ ~ kék (/) l G.J Impulzus és zavar.!:l." 1- M 55.f": :;!,:«JJ 150 :; zöld.i!, határoló fok-hoz '=' c: Számol ó~pekh ez \1 39 ~ :; :; (1 fehér 'N Fesz. sokszorzóhoz "'

19 PHIUPSNALVO (l: Y) OA s Ált. d. c& n JO ft! s~.x- C'I IU':) c:: - "' ú) - OA 7 l<,apcsoló d. 10 0, FO 150 ]';;i~ :!; :J(J')..: o ll N(2áramú kapcsoló, 10 z:: >..X- - 'O ~ "1:11- OA ,5 25 3, OA -17 Kapcsoló d. dl 8 (1,31 VJ ~t~ (D:Y> 10 4, OA 50 Ált. célokra 7, OA (Ul Vtdeo d ióda 25 5 OA 61 Alapszint h. áll «~:;:;o.!l=~ l 7, OA 70 Nagylr. d. -~-tsohm~~us 9 10.s.ISO 22.5 ~ , ei r. kapcs. VIdeó dióda Nagytr d. Nagyohmikus OA , xOA 72 arllny ~ ei r. kapc!;. det. és d~szkr Nagyfr. d. K isohmikus OA ~ ~ Videod. eirj kapcs. :!:i o OA 7ft Nagyfr. d. Nagyohmikus 4 2xOA 12 arányl ~ 10 ~ ~ eir. kapcs. det. és dlszkr... UA lll N11gyfr. d. Ált. h ::: ~ J If} i...

20 Je l lemző adatok Határ adatok Tipus felhasználás l +l U ap lap Ua.p lap u. U ca It let Megjegyzés ma v JtA v l' A v v ma ma O,\ R.>; N11gyfr d. Alt. h. ts 10 ~ ~ :o: O\ ag ~ ll "' "; l< itpc..c:ol6 dióda ~ u.'\ rn Kap<.'~>oló dióda ",_ "O OA fhi ~_lsohm. eir. k. Vldeo dióda ~13~ ~ ;\ J ~ IlS Nagyfe.ziHtségíí dióda 11., \... álta lános használatra \l) '~ ",_ 9 10 l;: ~ ~ ö ~~ ~~ l ~ "; IS SAF IS A FI O!t 1611 ~10 10 #i: ~ Stti41 l ' n"',hód a ~5 10 ~ é: d 4,1 r =~ o~ 180a,\\erőd iods i!::io 10 ~ ll) 40 ~ ű fl!'i un Un iv. dióda ~3 10 ~ 21l 80 ~600 t!u 30 90

21 DS t8l11 Nagy záró eliai. ~3 10 ~ 3 80 ~ DS 111.1! Nagy záró lesz. d. ~3 10 ~ ~ DS 1'78 4 db válogatva &5 10 ~20 40 :s i~ C'l~ o s 170 ~~ód~~es. =>~ ~5 10 ~20 40 ~ ,g _ \1') Huzal s nélkül x-.: o s 170am!? lódenégyes ~ 5 l{) ~20 40 ;b i+: ~~ Ring. mod. kapc!>. e.~ e x-= Dlódanegyes. os l70au ~ 5 10 ~20 4() ~ ~:J ~e Oraelz képes. E ns t'79 Dióda~y méres techn. célokra ~ o 10 ~75 20 ~ db DS 159 DS 180 Diódapár ~5 10 ;b ~ t~~iu DS DS 1110\' DS lilla Diódapár aranydetektor kapcs. ~i~apar aránydetektor kapcs H_-1!11 ~3!Ű & (10,7 MHz) ~3 10 ~ (5,5 MHz) Nagyohmikus "-~zrr~ sorfr. sz. fázis dis r.-hoz l!i ~ DS uset ~3 JO ;b ~ DS ~ ~ ~ D&t606 Vide-) dióda ~3 to ~ ns um ~2 IO ~50 80 ~

22 Je ll emzö a d 11 t o k Határ adatok Tipus Felhasználás l +t U ap lap U ap Iap u., U cs It les Megje(lyzés OA 237 ~ isohm. nagyfr. ma v p,a v p,a v v ma ma eir. Vldeo d..,.s 1,5 ~ ~ OA!A Méréstec:hn. és elektronikai c. OAW N~y fr. d_. IO<Jq M z-lg. Jmp. ü, ~ o 1,5 ~3,5 10 á ~10 1,5 ~ 5 20 ~ It 3000 T.; '* (0,5 V -ná l d 4,l OA!61 UniverzAl dióda l':: 3 JO á } ~ 100 ~ r=rr OA 288 UniverzAl dióda ~6 10 ~ { 100 ~ OA 28I Umverzál d l~d~ na~y áteresztésa ~10 10 ~ ~ SIEMENS 6 01 E GD! E Nagyoh,rnlkus unlv. dióda z Nagyzá.J:~fesz-ü ~ 40 ~ o >-- c: o ~3 10 ~ )( 80 ~ ) ()() ::::S univ. dióda V)~ ~~ ~agy%árófesz. ~..IC u GD 3 E ~3 10 és nagy záróell ál l. á- IC 100 é IlO »"' -ol- -~ GD 4.K Untverúldlóda ~3 10 ~3 40 ~ !.r

23 GD SE Nagy vezetésa d. i!:: B 10 ~5( 40 ~ GD IE Nagyohm. nagyfr. d ~3 10 ~ll 40 ~ GD IE Nagy vezetésa d. Zi-~ l ~ ~ GD 4 s Univ. dióda ~2 10 ~~ ~s GD ll E Univ. dióda ~5 10 :-; ~ >."O Co GD ll! E Univ. dióda ~2 10 ~ ~F ~:g H ~- ~5 10 ~10 40 ~ -ol ~: i!:: 5 10 ~ <~ GD 71 E/3 GD 71 E/4 GD 71 E/1 GD l p D. Jlár ellenotemű és iszkr. kapcs. GD l Q g négyes Graetz rigmond-hoz Speciális dl6da nagyfrekvenciákra hozzávezetési huzalok nélkül ~ ~ l narancs, zar~_ll áll.~ 100 kd sárga, z_á_~ll áll.~ 500 kd ~~~ ~~~~:O RL St Nagyohm. univ. d. i!:: 2 10 ~ ~ :::g RL 82 Univerzáldióda z: ~20 40 ~ ~ RLM Univerzáldióda ~5 10 ~30 60 a 50() ol- ~~ Jl~ Cll RL 41 V ideodióda <~ RL 42 ~~~~6, jó t.örej MHz-ig _)1 tulaj' okkal n»- c«> --o l o 'QD"'

24 Jellem:t6 a d a t o k HatAr adatok Tipus FelhasználAs 1+1 U ~p l,p u.p ltp U z Ua It les Megjegyzés ma v ~ v ~ v v ma ma RL 43 Feketes:tint d. ~2 10 $ ~ ;; RL Univerzél dióda l~ "' ~3 10.:!: l o 100 ~ ö ll '" '() "' l- "'... RL!81 D. pár dlnkr. kapcs. 40 «< RL 232 D. p!r aranydet. k TV és rádió ~ RL 232 B D. pár aranydet. k Telepeshe:t.c - ~ c: RL!SS D. par aranydel k. 60 TV é.c; radló... RL 1441 DiódapAr a:t eltérltő &1!:.2 10 ~20 40 ~ j rés:t s:tlnkronl:tácl6jaho:t RL 247 fázlsdlszkr. sz. ~2 10 ~ ~ :8 < ~ "' TElCADE ~ S/ 1 Vldeo dióda x K,lsohm. nagyfr. el r. ~ 5 3.: ~

25 G GSD 1/4 K G GSD 1/ 1 K G GSD 1/81 K G GSD 4/ 10 K G GSD 4/12 K G GSD 1,1$/1 IC Video dióda K.isohm. nagyfr. ei r Altalános haszn. Méröd lóda nagy záró elláll. &5 Nagy ~llr6feszültségü d. ~ 4 Nagy zllr6feszült.ségü d. ~4 Nagy záróellenállllsú d. ~2.5 G GSD Különösen nagy fesz. ~ 2., K..,.. u dióda - ' G GSD I.J$/IO K Különösen nagy fe~. dióda 30 l ~ ~ 3( 50 l ~ ~ 50 l~ ~ E 100 [ ~ l ~ ~ ~ l ~ & ~ l ~ Q.> >oc > <:i " 1/103 Díódapár arány- 5/ 104 detektor és dl.szkrimlnator kapcsolásokhoz 5/101 URH és TV vevök t ben 1/ lui

26 Jellemzö a d a t o k Határ adatok Tipus Felhasznélás l+ U sp lap U p lap Ut U ca It Ica Megje(!yzés s;un Diódapár TV készülékek fázis szabályozásához ma v ~JA v,.,... v v ma ma ~rtre}<_venclan eg}'enlö din. ad. TREFUNKEN OA 1150 Univ. dióda ~ 4 10 ~20 60 ~ lio OA IM Q Dióda négyes ring modhoz és Graetz eir hoz i::: 4 5 ~20 40 ~ OA J:V szab. fesz. JS& ~ 6 10 t!löállító ~~ OA UIO TV demoduldor ~6 10 ;;;JOO OA Uli NafD z~rófesz. és táró. OA 172 OA 11a ~ ;; ~ d 3,7 d l l. d. 1 =1r DiódaStár d iszkr. es arány el. sz ar ;;.,25 30 ;;., l,5 10 ~!:_ántd!tektor AC-OC készhtl% ~4 60 s.5()() OA 17~ Umv. dióda ~ 4 5 :20 50 ~ OA 179 N11gy -~óellál_l. d. demodulatorokhoz ~6 2 ~ 2 10 ~

27 OA 180 OA 181 OA 182 OA 18G. Aranyhuzalo:~, ~ 1 00 kapcsol6 dióda 0,75V) 5 ~ 20 l ~ou Nagyohmikus d. nagy zárófesszel. Aranyhu1..alos Elektronikus számoló gépekhez. f!-2,5 30 ~ ~ & ~ $. 10 HO JOO d 2.6 0,85V 150 ~ou T "'" "='" l ~ ~ 20 ~ l ~ 3110 lj() '*' d 4.2 T = ii3.i CSF SP- D 100 Ált. haszn. z;. 5 2 ~ t N 12? Ált. haszn. sa 10 ~ l N IBB Na~ y záróellenáll SÍl d. ~ ~ 50 t!! l 30 l N 1!11 Suimológépekhez tr.: 5 50!S.5{) 911 ;i( l I N IIJ Számológépekhe.z?- fi 10 ~20 70 ao ~H~ ll -o l..,..

28 Jellemző a d a t o k Határ adntok Tipus Felh~sználb l+t U sp lap u,p lap u, U ca It les Megjrgyzés ma v pa v JlA v v ma m.a SFR ~ ~ r DP t ~ 4 50 ~J( 50 ~ Dl 8 ;:4 20 ':';'!; IC 50 ~ DP 10.;::;.4 30 ~ IC 75 s35() l N 84 A Alt. haszn. ~5 10 ~l( 50 ~ N 88 A Z:: 4 3 ~ t 100 ~ l N 88 A Nagyresz. dióda ~ 100 ~ ~600 ~ l N 40 Modulátor ~10 ~o ~4( ,5 60 l NM A Nagy záróelláll. ~5 10 ~l 50 ~ l NM A Nagyfesz. dióda ~4 150 ~ l N 118 A Nagy vezetésa d. ~ ~

29 t N M Alt. haszn. z, 2,! 50 l ~ l 1\ 69 Alt. haszn. Z: 5 10 ~5( 50 ~ J '\ '71 Ált. haszn. Z: 3 10 ~2~ 50 ~ 30U l \ SI Nagy záróellenál l. d. ;ld l 3 10 ~~~ ' RAYTHEON l N an Z: 3 3 ~t 100 ~ "=' ö 1 1'11 gu Vicleo dióda lu ~20( ~ = "'; 8 l!\ 88 13; 5 10 ~sc 50 ~ CK = :;~ ~o o U) CJ 1 J\ 6'7 c;:. 4 5 ~ 5 50 ~ ~ l' ~ "='1- l N ~ Z: ~ 'i 100 CK ef J Nflfl A -!:5 JO ~ 5( 50 :.; t; l N 6'7 A ~ 4 5 ~! 50 ~ 50 1: I NtiMA z, l ~ ~~ :s~ -n~ -..lic ]n~ ~.., ll '~:ll-

30 Jellemz 6 ad a tok HatAr adatok Tipus FelhasznAlés 1+1 U sp Iap U ap l sp u, U ct It Ica Megjegyzés ma v pa v pa v v ma ma J.N BS i::io 50 ~ ' \'" 126 l!:: 5 10 ~50 50 ~ l 'V 1~7 ~3 10 $ ~ Q() -; "C 1 1'1/ 128 l!:: 3 10 ~ ö ~~ = ll 1!.( ' ~ 191 ~5 10 ~25 50 ~ "C l- 4i l ~ 191; ~ 4 10 ~ :i, l N :!tt4 ~5 l O SIO 50 s CK 705 A "C ö l ~ ll94,\ &5 10 ~10 50 ~ll()() :s 1 1\ :!1+5 Video dióda 10 ~ CK 706 A.>( l N 21t7 ~3.5 5 SIO 50 ~ CK 707 ~ l " 2m'~.z:, V) 40 :!!: CK 713 A ;2 t X ~7 A i!<3,5 5 ~ ~ l!\' ~!Sil A i:!;jo (2 V) 40 ~ ~....>( ~..., 8.>( t

31 ~N :tflú Aranyhuzatos d. l ~.k~ 10 ~ ~ ~ CK 739 l e:- ~100 l ~306 Aranybuzalos d. 10 ~ ~ CK 740 ~ (0.8 v : Cl/O 1: :-g.:.:- l ~ 307 Aranyhuzatos d. ~ CK 742 ~ ~ ~~... HITACHI (0) ts!:... o l\:w-\ ~ 5 10 ~30 50 r d 6 11\!JOA r ='rn TEN J "1\ r Alt. hasw ~ 5 lj) ~30 50 ~ d 5,2- r=ml '\ :& Nagy záróresz. ú. i!: ~ l ~ \ ll Nazy zárófl'sz. ú. a:;. 3.! 100 ~

32 Je l lemt-ö ada~ l ok Határ adatok Tipus Felhasználás l +t UIP lap U ap l sp u 'l: U u It Ica Megjegyzés ma v,.,a v pa v v ma ma l NA.S Alt. hast-n. Z: 3 10!E ~ l NA S Nagye.Jiáll. z-5 10 ~ 7 50 ~ l 30 1 N,t\ 8 Nagy veutésü d. ~ ~ Nagy l.árófes%. ét. 1 NA 7 ~ 4 3 ~ ~ 500 nagy veretésü d I NA 8 Video detektor ~3 10 é :!: d l =-19.5

33 ll. GERMÁNIUM R'MEGDIÖDÁK U 6 tl nyitófeszültség, amelynél az áteresztő l,. J áramot mécték Uapl zárófeszültség, amelynél a záróáramot /sp f mérték It U 0 egyenirányított áram inverz-feszültség U8 1 _ fes _It, Johmikus l t hel' l Ucf uzema zu seg tkapacitivf er esse fh legnagyobb üzemi frekvencia Nv veszteségi teljesumény 35

34 Tipus U At Itt U tp l sp It Uo UR/Uc fh N v v A v A A v v v khz w Megjegyzés SZOVJET DIÓDAK.ar u~ tl.jl.:;::;j()(i m 50 ~0.5 m 3<JO m i 5 50/ 50 n. r l.l :lt 0.5 ~. \110 m l OU ;.0,5 lll aoo m!50 IllO/ 50 ilf Uli!:~ 0.5.:::,~iOII m 150 ~ 0.5 m ;~ou m d 7.3 T = 2T.ar U lh 11.5 ~;~(1(1 Ol 200 ~ o,r. m :-\\lll m :~ 201 l 50.ar u. :om O,J i!:: JllO m 3()(.1 ~ll, :i m 111(,1 nl 454. Jtlll 5u ll r ll ItU o.:t? WO m 3,')() ~o..'l rn JO() ITI 52 fi JSO/ :w nr U 27 o.:~ ~ IUO m 1(1() ;s,(),3 Ifi 100 m l:i()tl Jl; A 50 ~ 0.5 lll 3tl(t m 7!) r.o Jl 'i n 1(1(1 ~0.5 m,ji I{l!ll J!;\l 51> ~?H 15o ~0.5 m ;j(jc' m 'l!! n ;,.,

35 n 7 r 200 ~.s m 300m Jl7Jl 300 ~0,3 m 100m ll1F. 350 ~.3m 100m Jl'7)f( 400 s0,3 m 100m RFT OY let SOm 20 14/1 OY IUl 100m 50 35/17,5 UY m /35 HY IlU l 20 14/7 OY Ul /17,5 min.25 mm 1 hütöfelület

36 Tipus Utt Itt U ap A It Uo A A v v v khz w Megjegyzés Philips Nalvol Mullard OA 31 ~ 1 2 mln. IOO X80X I mm vör ösr~z hoto INTERMETAU. FD 3 0,35 ~ l OOm 20 }"() ~40m 12 ~ 1 00 #' 25 :=s.soop m 45m d 3,7 r = T l 'D 6 0,5 ~100m 12 ~ p Ol l"'d 6 0,5 ~40m 20 FD7 0,5 ~30m 50 ~loop 25 ~ 1 00 p 60 45m 45m sárga pont katód

37 SAF DF~ l > l 20 ~50 /J Ol ' -'lu 1 > t 100 ~ t oo P 300m 120 (1.2 Dt' 4152 l > l 200,;;1()0 /J 400 m 250 tl,:l 'l l > l :-\00 ~ IllO p 401l m 350 ll.:! Ut' 4M l > 4()() ~ J()() /J 400 "' ,2

38 lll. SZILICIUM DIÖD!K a) Szovjet diódák l névleges üzemi hullámhossz É áramérzékenység 20 pw teljesítményre Rbe bemenöellenállás 5 mv-nál N maximális terhelés fe egyenirányitott áram Pk keverési veszteség 0,5 m W-nál Z zajtényező flip visszáram +l V-nál P 57 szivárgási veszteség U.,. 5 ma Zener-áramhoz tartozó Zener-feszültség R.,. dinamikus ellenállás adott Zener-áramnál lz max. megengedhető Zener-áram /+l áteresztöáram, +l V-nál R~ záróellenállás, -l V-nál Nv maximális veszteség b) Intermetall l +l áteresztőáram + J V-nál Un üzemi zárófeszültség ~"l' záróáram üzemi zárófeszültségnél u cs csúcs-záró(eszültség Nv veszteségi teljesítmény 1 - hővezetés-érték :x C kapacitás J.,. Zener-áram U.,. J.,. Zener-áramhoz tartozó Zener-feszültség Rz J.,. Zener-áramhoz tartozó difrerenciális ellenállás /+ 1 záróáram. -1 V-nál

39 A törtvonallal elválasztou érték közül az első a hűtő nélküli, a második a hűtövei ellátottra vonatkozik. Z típusoknál 12 cm 2 hűtőfelület ll típusolmái 60'-60X2 mm alurnínium~hűtőlemez alkalma~ zandó. Uc üzemi feszültség kapacitív terheléssei Un üzemi feszültség ohmikus terhelésset 1 egyenirányított áram R v minimális védőellenállás (220 V váltófeszültség és ::;;; 100 IlF töltőkondemátornál ). A törtvonallal elválasztott érték közül az elsö a hűtő nélküli, a második a 60X 60X 2 rnm alumínium-hűtölemezzel ellátottra vonatkozik. (OY típusoknál.) e) Philips fvalvó/ MuUard l At áteresztőáramhoz tartozó U At feszültség U 5 p zárófeszültséghez tartozó /sp záróáram U cs csúcs-zárófeszültség It terhelőáram l ca csúcsáram R" védöellenál1ás Uz Zener-feszültség lz Zener-árarn N" v~z teség i teljesítmény l- 2 záróáram -2 V-nál Ro dinamikus impedancia d} Siemens Usp zárófeszültségl sp hez tartozó záróáram /+J áteresztőáram, + l V-nál Uz Zener-feszültség, 0,2 ma-nél N" veszteségi teljesítmény C-fl kapacitás. -6 V-nál 41

40 e) Teleiunken U 2 Zener-feszültség Rz -3 ma-hoz tartozó difl ellenállás u,, lo ma áteresztőáramhoz tartozó fesz. Nv veszteségi teljesítmény /&P -1 V-hoz tartozó záróáram / + 1 +l V-hoz tartozó áteresztőáram lsp V-hoz tartozó záróáram C-ao kapacitás - 10 V-nál

41 a) Szowjet diódák Tipus )lk- 81 Jll(- 82 UK - Ba ZlK - I,S-1 JlK - 85 )lk twl Jll(- 87 J\11 - Hl Jll\ - Ht Felhaswálá.s A cm Vevő dl6da 9,8 Vevő diodll 9.~ Vevő tliód11 3,2 \'PVCÍ d ióda 3,2 v~vó tjíóda 9,8 V..vő dióda 9.8 Vevö d1oda a.2.mérö d ilxht 9.8 Mérö dióda 3,2 ~ R~ N le A/ W kd mw ma > 0.8 < 15 50/200 > 1,2 < 10 50/100 >0.4 < 15 50/200 > 0,8 < 10 50/100 > 0,8 < 10 50/200 > 0, /200 > 0,4 < 10 S0/200 '> 0,5 - /200 0,4{1 > 0, ,

42 Tipus Felhaszn! l ás u z v R z l :r. l+l Rap N v lma 5mA I :r. ma ma ma Mohm mw Ohm Ottm Ohm A 808 Zener d. 7-8, 'l >50 > }l 809 Zener d >50 > A!SIO Zener d >50 > A IH l Zener d. W >50 > A Nl3 Zener d > 50 > pk l sp Ps:r. Tfpus FelhasználAs z cm " db pa mw Jll(-(.;} Keverő diódll 9.8 < 8,5 < 2,7 <150 80/200 JlK-C2 Keverő dióda 9,8 <6.5 < 2 <250 50/ <.-C:i Keverő d ióda 3,2 <8.5 < 2,7 <150 F:IJf'JIJO

43 b) lntermetoll Jellemző adatok Hat!r adntok l c Tfpus f+ l Ua l sp u cs N v n. pf ma v pa v w mwrc s ~ 70, min ,03, max 0, ~ Fl )Ut 50. min , max 0, ~ 1,14 10 ~ M 40. min , max O, J lio 120 ~ 1,14 10 s mln 10 ISO 0,03. max ~ 1,14 10 ". :l6 20. mín lu -320 a. max ~ 1,14 l() Tipus FelhasznáJás Jel l emző ada t ok Határ adatok lz U z h R z l + J l-t lzmax N v A v A ohm A A A w ~ 15 Zerrer d. 5m 5-6 5m <60 tsflm < 0,1/ X 20 j / " Zt!Ot'T d 5m 6-7 5m <20 1> 80m < U, l /~ 19/36 12<1f24() :z 7 Zener d. 5m 1-8 5m < 20 ~ 80m < U, l/ " 15/32 120/ 24(1 z 1'1 Zt>nt>r d 5m 1'1 --!-1 5m < :W 80rn < 0.1 / ~ 14/28 120/240 z 18 Zt>TlPr d!1m y ll 5m < 20!lOm < 0.1 / 'X 12/24 120/240

44 Tipus Felhasználás Jelle mző ad a tok Határ adatok lz U z lz R z l +t f - 1 Izma x N v A v A ohm A A A \\' ZI. li Zener lelj. d <2 i> 250m <0, 1 / ~o~ 0,2:\/ ZI Zener tt'lj. d < 2 i> 250m <O. l t p 0,20/0,70 1,25/ 5 ZI. '1 Zt!ner telj. d < 2 >250rr <0.1/p 0,18/ /Fi ZL 8 Zt-nt'r telj. d l UO <2 t> 250 n < O. lj/' 0,1 7/ / fi - ZI. 18 Zene.r telj. d. 1){1-8, < 4 l.>250n <0.1 / ~o~ o,l;vo / 5 ZL 12 Zener telj. d ,5 50 <i :.>250m <0.1/ p O. l 1/ 0,34 1,25!5 ZL ll) Zener telj. d , < ll >250rr <0, 1 /~o~ 0.09/0.3U 1.25/ 5 ZL lll Zener telj. d , <18 ~250m <O. l l ~o~ ll. 07 /0.2-'i 1.25/5 ZL 22 Zener telj. d <25 i> 250m <0. 1 / ~o~ 0,06/ / 5 ZL 27 Zener telj. d <32 t> 250m <O, l /~o~ 0,05/0,1 7 1,25/5 ZI. 33 Zener telj. d S < 45 l> 250m <0,1/p 0,04/ /5

45 Jellemzó adatok Határ adatok Típus U c UR It l +l Uea ltp N v R v v v A ma v pa w ohm O\" M ,6/1.2 ~ (~ 10) 1,25/5.=8 UY ittmi! / 1.2 ~ ( ~ 10) 1.25/5 z. B OY OH;t Hl 0.6/1.2.'":: ( c:;io) 1,25/5 e;. 8 OY t,h ~o 0.6/1,2 i.: ( ~ 10) 1.2.S/5 Z: 8 Ol' ~ '50 0.6/ 1.2 ~ (~ 10) 1.25/5 ~8 O\' r;chi (1 0,6/1.2 ~ (~ 10) 1.25/5 <?;,8 O\ ,6/ 1,2.: (:SIO) 1.25/ 5 ci:. 8 UY flt.si 45 7II fl, 4/ l (< 10) 1,25/5..,. 60il 70 14fl OA/ l 200 5(< 11)) 1,25/5 f ti4m3 los / (< 10) 1.25/5 O\' tilt«wo 2m l 0.4/ ( < 10) 1.25/5 U\' 00'"' 175 :l. IlO 0.4/ ( :. 10) 1,25/5 U\ 41CM6 21(1 42(1 0,4/ C< IO) 1.25/5 O\' 6tH !-10 0, 4 fl C< JO) 1.25/5

46 c) Philips /Volvo/ Mullard Jellemző adatok Határ adatok Típus Itt Utt lat Ut t u.., lap Uea It lea Megjegyzés ma v ma v v pa v ma ma r= r.tr OA ~Ol lll 0,8 30 O.Y 50 0, d 35 Ol\ I!W O,!:l 150 0, fehér gyürü a k~ tód oldalon.,,, y..._..ná J( )l, l ll,t< 500 l,().') -RI( l 45 -"lll A Rv.> 4 ohm Katód 11 t~l't. u,\ :u-t 100 U.8 SOl l 1,0/i 1~ S SA Vrv -nal Rv ''> 7 ohm u% Izmax N v 1-2 Trpus Felhaswlis Megjegyzés v ma mw pa IIAZ :roll Zmer dióda 4,4-5,( fo U,O'.l silll~ll i boi y 11 UI\Z t>nt>r dloda 4.~ ,02 züjd.barnll UI\Z 2W lf'nt'r d i6<h1 5, ,02 Zi)ld ké)<.,,z ~: l.t ner d íótl J 5.8 6, ,112 kt\k p í ro:< R ct 160 D (lma) fii\z!11-i l.t!n~r d 1&11 6,4 7,' "i0 O,t>'l kfk..,zilrkt- U,\Z l!ttll t.. nt> r d iód Y w 'll)() 11,112 lht1lyh l'..öid UI\Z :!thi Zt>llt'r diód :1.7 4() 250 n, zü rkt' p l ros Oo\Z :!87 lt:n~ r diouli ~.6 Y.fl 4(1 250 n.02 ft h~ r h11rna R d 6 U,SmA) 40!J (lm~) 4!) (5mA)

47 d) Siemens Jellemző adatok Határ adatok Tipus u sp U z 1+1 u sp (sp u sp N v c~ Megjegyzés v v ma v pa v mw pf SD 8 22 > 25 6,5 22 0, < 15 d 6 - = - SD JI 36 > 40 3,5 36 0, < 9 l 14 SD > 65 2,0 58 0, < 5,5 SD >100 1,0 90 0, < 4,7 SD > 160 0, , < 4 piros pont a katód oldal

48 e) Teleiunken Jellemző adatok Tipus Felhaszná las U z R z u,t l sp max Megjegyzés v Ohm v pa mw OA 128/ 6 Zener dióda 4,4-5,6 90 C< 150) < 0,85 < 0, OA 128/ 8 Zener dióda 5,4-6,6 10 (< 40) < 0,85 < 0, OA IHf7 Zener dióda 6,4-7,6 5 (< 25) < 0,85 < 0, OA 1$ f8 Zener dióda 7.4-8,6 5.5 (< 30) < 0,85 < 0, UA 118/ 9 Zener dióda 8.4-9,6 6,5 (< 35) <0.85 < UA 1$ f 10 Zener dióda ,6 8 (< 40) < 0,85 < o.ot 250 UA 128/ 11 Zener dióda 10,4-11,6 12 (< 50) <0.85 < 0, OA 118/ U Zener dióda 11, < 70) <0.85 < OA 128/ 14 Zener dióda 12,4-16,1 22 (< 90) <0,85 < 0, OA 11!6/ 18 Zener dióda 15, (< 120) < 0,85 < 0, N v d 2,6 - ::::.- l 7

49 Tfpus 1+1 U z sp- 10 c_,o N" max Megjegyzés ma v na pf mw n,\ J~'i 130 <> 50) (< 100) UA 12!8 100 (> 50) (< 100) UA (> 40) ,5 (< 100) UA I:W 60(> 40) ,5 (< 100) UA <> 30) ,5 (< 100) UA Jm! 40 <> 20) > 320 1,5 (< 100) d 2,6 -=l 7

50 l. HANGt,REKVENCIÁS ELöERÖSfTö TRANZISZTOROK A hazánkban gyártott, előforduló vagy gyakran alkalmazott hangfrekvenciás előerösítő rétegtranzisztorok fontosabb adatait adjuk meg, melyek segítségével azok áramkörbeni felhasználása lehetövé válik, vagy mód nyílik egy szükséges, de nem hozzáférhető típus hasonlóval való llelyettesítésére. A tran'zisztorok csoportosítása gyártó cégek szerint történik. A táblázatban megadjuk a típusjelzés után a tranzisztor bekötésére utaló számot, melynek segítésével az V. részben megtaláljuk a típus sematikus rajzát és kivezetés-elrendezését. A maximális adatok magyarázala: Vc: a kollektor-bázis dióda megengedhető feszültsége. fc: a megengedhető kollektoráram. PD: a to = 25o C környezeti hőmérséklet esetén megengedhető disszipáció. Más hőfokon a következő képlet segítségével számíthatjuk a megengedhető disszipádó értékét: p _ p tmax - t ahol Dt - Dfo t -t ' max O Pot: a i hőmérsékleten megengedhető disszipáció, PDfo = Pn: a t 0 = 25 C hőfokon megengedhető disszipáció, tmax: a kristály megengedhető maximális hömérsé}dete, értéke: /max = 75 C germánium, tmax = J500C szilícium alapanyagú tranzisztor esetében. t 0 = 25 C t: a környezeti hőmérséklet C-okban. Valamennyi germániumtranzisztor kb C, a szilíciumtranzisztor pedig kb l 500C hőmérséklethatárok között üzemeltethető. A táblázat további adatait közös bázisú (B) és közös emitteres (E) alapkapcsolásban.adjuk rneg. 52

51 A visszáram-adatok magyarázata Vc: a kollektor és a földelt kivezetés feszültsége, lv: a visszáram értéke. A kisjelű paraméter-adatok magyarázata Vc: a kollektor és a földelt kivezetés munkaponti feszültsége, l c: a munkaponli kollektoráram, h 11 : a rövidzárás i bemenöellenállás. hu: az űresjárás i feszültségvisszahatás, ~1 : a rövidzárási áramerösítés, ~~ = az üresjárási kimenővezetés alacsony frekvencián (1000 Hz), a következő helyettesítő kép alapján (l. ábra). l. ábra, fu: az áramerősítési tényező abszolút értékének 3 db-lel való eséséhez tartozó frekvencia értéke. Zt: a zajtényező értéke a minimumot adó munka,pontban mérve. Ez általában Vc = 1-2 V, fc = 0,2-0,5 ma és Ro = = 1000 ohmnál adódik. R 0 : a generátor-ellenállás nagysága, melynél a teljesítmény erősítés értékét mérték. RT: a terhelőellenállás nagysága, melynél a teljesítményerősítés értékét mérték. G: a teljesítményerősítés értéke. 5J

52 ... 1./1. Ge P-N-P Nt.gtran1is1torok MllxlmAIIs adatok VisszAram Ki sje l ű paraméterek ~ Tipus jelzés 10 - Ue - le Po o.~ <'O <O - U e - l v -Uc - le htt h t 2 h 22 h fh Z 2 J ~ t Ro RT G v ma mw <~ v pa v ma n 10-4 ps khz db n kd db CSF B 600 SF- T l E 30 B 600 s -- T ISO 100 l E 50 B 700 S}'-T lu:t J 'E 80 GENERAL ELECTRIC

53 1!1\ H B E t :\ "~ Z B F B :.!!\i 11) E 20 as B 12 suo I!N E 24 2~ I!'V B 12 J()()() 5 E I N Ual B E N un 't:t B E :l4 37 l!n Jltt B 12 l()()() 5 E !..~ Uli B E ~ Jm! ' Sil 75 B :.: 75 43

54 Tipus jelzés ~ O ~ Maximális adatok VIsszáram Kisjelű paraméterek f- Uc - Ic Po ó.~ "1011 t-uc - I v - Uc - Ic hu ha 2 h 22 fh Z t h2j Ro RT G v ma mw <... v pa v ma l) w- 4 ps khz db l) k.o db 2-!N lbi (1 B E N~ 1: B E lio 45 n:~ B E '11 3l!a B E :!~ B E GEC

55 GETita GET IN GET lot GET GET Ul B 1000 E 55 7 B 1000 E 55 7 B 1000 E 55 3 B 1500 E B 1000 E 55 7 HITACHI IN B l E IN B l E

56 Tipus jelzés ~axlmá li s adatok Visszáram KisjeHi paraméterek ~,lj O Q. Q, '-Ue - Ic Po 1-Ue -l v - U e l-ic hu ht2 h 22 fh Z t R. o R. T G ~ ~.!2 h 2 t al v ma mw < v #A v ma D w- J ls khz db o kd db INTERMETALL OC () B l 17 E 600 3, OCS () B l 17 E oc u B l 17 E 1800 ll ocaoa B 15 75<l 5 5 l 12 E oc &N B l 12 E 1800 ll oc B J 18 E 600 3,

57 oc fi l 12 E IUOO oc J B l 12 E 1800 ll oc~ 6 8 as 75 B l 12 E ISO ,5 oc 88o ti JS d5 75 B l 5 E ,5 > MULLARD B 5 7il 7 0,968 0,7 oc ~ E B ,976 l,o oc ,5 2 l 9 E , oc 70 Usd Philips l Valvo OC 70 adatait. Ot: 7J Usd Philip!> l Valvo OC 71 adatait.

58 :& ~ Tipus jelzés O [Maximillls adatok Visszáram Kisjel ű paraméterek Q.~ r tic - le Po <O <O - U c - I v - Uc -Ic hu hl 2 h 22 fh Zt Ro RT G h 21 \' ma mw ;(.:O: v pa v ma D 10-4 J ls khz db l) kd db B 4,5 500 oc 7:t J JO ,5 10 E 45 B 4, ()(.;7~ l ,5 2 3 lo E PHIL CO B l IN 47 JO l E 15 B ,975 l 2N l E 12 IN at B , l 5 2 E

59 !N 207A B , l E JOO 17! N so B , l E Phnips /Vafvo/ Mullarcl PUIUPI: \ 'j ~ ~g...._.... oc 6I B , ,5 E lio OCM B ,98 1, E ISO 800 5, to 9 oc 70 l B ,97 0,7 4,5 2 0,5 E oc 71 l B 4, ,98 1,6 4,5 2 3 E ISO 800 5, ~ -

60 ~ ~ [Maximális adatok o.~ Visszáram Kl~líi _l)_araméterek Tipus je l z~ t-uc - Ic Po C\1(11 - U c - l v - Vc - le h ll hl 2 h 22 FH Z t Ro RT G h21 v ma mw <.:.: v pa v ma o 10-4 ps khz db o kd db RAYTHEON ex 12 7 &l 200 B l E ,5 44 CK U B l E 900 3, CK B l E CK 4II B l E CK B 2 150< 20 6 l E , CK B 6 0, l E ()< 20 41

61 CK 72! B 6 0, l E ~ CK 'ZU B 6 0, l E B 6 l CIC ,5 1,5 p,5 E N B 6 0, l E NI4 19 B 6 0, E N B 6 0, E ~ 20 IN B 6 l 800 2,5 0,5 E IN B 6 0, l E IN l80a t 8 40 B 6 E tn 1:n 18 B 6 (), l E 45 22

62 Maximálls adatok Visszáram K fsjelü paraméterek r-ue - le Po c. c. r-u c - l v - U e - tc hit h t 2 h 22 fh Z h 2 t ~ Tipus jelzés ;c;.ll lele ~ t Ro R r G cc v ma mw <~ v pa v ma o w- 4 ps khz db o ko db 2N l31a B 6 E N B 6 (),fi l E N l82a B 6 E IN B 6 l BOO ~,5 O,S E IN l33a B 6 E CK B 6 E 30C 45 2N.( ISO B 6 80C 20 6 l E , ,5 ~ 2N ISO B 6 70< 20 6 l E 900 3,

63 ... B 6 ~ IN.US l E , N B l E 300 5, N B ( E 6,2 ISO It CA 2N B E B 10 0,98 :7oo N ,7 6,5 E , Nl04 l B 10 0, ,7 12 E , IN IOI B E NIOIS B 7 0, , E

64 !Maximális adatok ~ Tipus jelzés O t-uc - Ic Po ~ "'"'.ri Visszáram ~~ - Uc - l v - Uc f-lc hu h t 2 K!sjelfi paraméterek h2t h 22 fh Z t Ro RT G v ma mw <.:.: v pa v ma!) 10-4 ps khz db!) ko db 2NI71 l B 12 0,985 ~ 25 4 io,s 6 E C N 208 IB B 10 10, (] lioo l E < N 216 ugyanaz, mlnt 2N 104, flexibilis kivezetésekkel ugyanaz, mlnt 2N 175, flexibilis kivezetésekkel ugyanaz, mint 2N 405. flexibilis kivezetésekkel SI EM ENS B rooo n' 85 8 ~ ts 5 l E 120-too B IOOC TF tjfs/ ts 5 l E i2o

65 SONY!TM 19 fl B ,2 0,99 0,25 looc 25 6 l E 8 46!T ~ B ,2 0,98 0,25 IOOC 25 6 l E ' ~ B ,96 0,21: l E R 46 SZOVJET n a A n t s B 0,9 3 E B 0,95 2 E

66 T l p us jrlzl-s &1 - O Maximális adatok Visszáram K lsjehi paraméterek 6.[!-Uc - Ic Po -U c -I v - Uc - Ic hu hu h 22 fh Z t Ro RT G ~ "'"' h 2 t al v ma mw :;;:..:.: v l' A v ma o 10-4 ps khz db n ko db nt B n 1 r o.95 l E ~ 8 0,96 2 E nt.n E n s A ,93 10 E n s s l ,96 10 E n ss l IS 5 0,98 10 E n sr J E 18 na.n l ,96 10 E 10 ne 2i Elektromos adatait lisd: Tungsram P6 tipusnil

67 SYLVANIA TElCADE GFT B , l E , GFT2t B ,99 J E 150 J 300 4,

68 .t1!maximális adatok Q.[ Visszáram KisjeW paraméterek Tipus jelzés - o r- Uc -Ic Po l'lll'q ~-Uc - lv --Uc HeJ htt ht2 h 22 fh Z ~ h21 t Ro RT G al v ma mw <.IC V pa v ma O w- ps khz db o kd db nlefunken B oc 801 l ,5 l E B ,97 1,7 500 oc 8412 l l 2 E oc 603 l B 5 t 9 8 0,98 1, l 2 E oc lu B ,97 l,7 500 l 2 E E oc B ,98 1, l 2 E oc B ,985 1, l 2 E Q ll 5

69 TEN 2 NJ 1 2 NJ 2 2 NJ 3 2 NJ :u> B E B E B E B f. 8 l l 8 l TEXAS.-.j -

70 Ki sjelű ~ ramé t erek ~. ri Tipus jelzés ;o ~Uc - Ic Po c. c. «<«i r-u c -l v - Uc t-ic h u hj 2 h 22 IH Z t h Ro RT G 21 ~ v ma mw :;;:.:c v pa v ma o 10-4 ps khz db o ko db B 8 S3 4,2 0,!17 0,71 OOO SOJ l E ~xlmáli s adatok VisszAram - B ,3 0,98 0, l E 5 20 B 8 2 N231/ E N B E 19 2 N 3I B E 49 2 N B E 142

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4 r < 7, 3t f. 3il d ; &2 t^ u l)", 1l' t, ; t ) * {l: r,ü d,. ti ó. n ír^ ;n.e! 5r fd 'á \D *N 5'ri ñrli -i : N:, i! l f,. (, u.r f p C,) ] i'{ p t..l rl) in f ü,! () r s

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ł ĺ ú ľ ľ ú ľ ó ĺ ĺ ľ ľ ü ľ ü ľ Í ľ ű ľ ľĺ ł ĺíľ ű ź ľ ó ę ę ĺ ĺĺ ó ú ö ó ó ľ ó í ó ö ú ö ľ ó ó ó ó ĺ óľ í ó ó óľ ó í ó ę ź ó ú ö ó ó ó ó Í łľ Ę ľ ľ óľ ü ó Íľ ť óí ó ö í ľ ó í ö ó ľ ú ľ óľ ľ ú ľ ú í ú

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Íĺ ĺ Ť ĺ ú É ĺ ú ý ĺ ö ő ú ü ĺ ń ú ö ő ü ó ĺ ö ö ő ú Ö ú ő ü ü ö ĺ ö ź ő ĺ ö ő í đ ú ę ä š ő í ő ü őö ó ö ü ö ö ĺ ö ä ĺ Í í ę ö ĺ ű ö ú ő ĺ Đ ö ő ź ę

Íĺ ĺ Ť ĺ ú É ĺ ú ý ĺ ö ő ú ü ĺ ń ú ö ő ü ó ĺ ö ö ő ú Ö ú ő ü ü ö ĺ ö ź ő ĺ ö ő í đ ú ę ä š ő í ő ü őö ó ö ü ö ö ĺ ö ä ĺ Í í ę ö ĺ ű ö ú ő ĺ Đ ö ő ź ę ĺ ĺ ď ł É ú ý ĺ ő ú Í ĺ í í ĺ ú ő ű ú ú ě ĺ ő ĺő ó ő ú ĺ ů ő ő ó ö ő ü Ĺ ó í ú Ö ź ő Ö ü ĺ ő ú Íĺ ĺ Ť ĺ ú É ĺ ú ý ĺ ö ő ú ü ĺ ń ú ö ő ü ó ĺ ö ö ő ú Ö ú ő ü ü ö ĺ ö ź ő ĺ ö ő í đ ú ę ä š ő í ő ü őö ó ö

Részletesebben

ĺ ĺ Á ü ĺ ĺ ĺ ń ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ę ĺ ü Ę É ę ď ę ü ü ü ü ü ü ú ę ü ü ĺ ű ű ü ű ź ś ź ä ć ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ü ű ĺ ü ę ü ĺ Á ĺ ź ź ę ű ę ü ü ü ü ű Á ü Ö ü ű ü ę Ę ĺ ú Á É Á Á Ż Á ę ű ú ü ĺ ú ĺ ĺ ę ĺ ĺ ú ü ź ę

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ ú ľ ľ ľ ú Í Ó ú ľ Ö ľ ľ ü ľ óľľ ű ö í ľ í ľ ľ ó ľ ľ ű ľ ľó ľ ł ľ ľ ö Í ľ ľ ľ öľ ö ľ ľ ó ł ö ľ ö ľ ľ ó ľ ö ľ ľ í ó ú ű ö ö ö ö ö ź ľ ľ ľó ó ó ö ľ ü ľ ü ľ ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö

Részletesebben

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó ő Ĺ ó ő ü ź ź ü ő ľ ő ü ő ú ĺ ľ É Ą ĺ Đ ó ő ľ ü ő ü ő ź Í ö í ő ĺĺ ĺ ő í ĺ ĺł í ľ ő í ő É Ĺ ö ö ü í ĺ ź í ź ó ľ ő ĺí ü Á ű ź ó ľ ź ú í ü ľ ü ö ó íü ú ö ö ú í ó í ö ĺ ĺ ő í ź ľ ú í Á ó ů ó ő ľ ĺ ó ű í Í

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ ó ü í ó í ó ü í Ü ó í ó őú ü ű ű ó ö ú í í ó ő í ő ő í ö ú ő ö ő ö ő ú ö ő ú í ĺ ő ü ő ó ü ő ő í ö ó ű ű í ó ú ĺ í ó ó ó ü ú ĺ ó ő ó ü ö ü ö ó ó ő í ó í ő í ó ü ö ö ú ö ú ú ő ó ő í Ü í í ĺö ő ő í ö ó ő

Részletesebben

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u -

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u - 634 'lv c / c s?-vea # e x zia- - r /iul«so oo-i Ì 2/ z ; /&-*** as' (bvvwv-eo AÇiAA*/dr c/ísla - r i w - ; Û 1/& 4 iz- ta O ( i > - es z v - c * (l_ ' N t - / % ]/, 2 - V c*- n esl &( L í d 0 u - (TMr-vtr-

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

ó ú ď ő ľ ľ ó ľ ő ľ ľ ö ľ ó ő ő ő ľ ľ ó ľó ő ľ ó ľ ľ ő Ĺ ő ó ó ö ź ö ő ö ő ó ó ö ö ő ő ö ź ö ź ź ö ö ľ ö ó ó ó ľ ľ ó ö ö ó ľ ź ő ó ę ź ľ ó ő ľ ő ő ú ü Í ľó ó ł ľ ó Í ű ó ľ ó ľ ź ó ę ó ó ő ź ö ó ľ ę ő ź

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ĺ ö í ĺ ĺí íó ĺ ź ö ű ĺ ź ű ó í ĺ Ĺ ö ĺ ú ó ó ó ó ĺ ź í ź ö ó ó ĺ ó ó ó ü ü ź í üö ó ö ó í ĺ ĺ ź ĺ ĺ í Ü ü Ü ó Ü ĺ Ü Ü Ü ö ź ĺ ó í ó ü ó Ĺ ó í ó ó ü ó

ĺ ö í ĺ ĺí íó ĺ ź ö ű ĺ ź ű ó í ĺ Ĺ ö ĺ ú ó ó ó ó ĺ ź í ź ö ó ó ĺ ó ó ó ü ü ź í üö ó ö ó í ĺ ĺ ź ĺ ĺ í Ü ü Ü ó Ü ĺ Ü Ü Ü ö ź ĺ ó í ó ü ó Ĺ ó í ó ó ü ó ó ĺ đí í Ĺĺ íü í ó ĺ í ó í ü ť źů í Ĺ É ĺ É É ó ĺ ł ĺ ó É Á Í Á É Í Ü É ó łł Řł ł É Ü É É ĺ Ä Ĺ ĺ ĺ ł Đ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ź ź ü ü Í ĺ ö ĺĺ ó ó ö ü ö ź üö ö ü ö ó í ź ź ĺ ö ó ĺ ú Ĺ ó ź ź ü ź ö ü ü ű ĺ ź ó ó ĺ Ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í

ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í ö Í ö í Ĺ ö ö ö í í ö Í ź ö í í ö ć ö ź ĺ ę ĺ í í Ĺ í ü ű Í ú ł íí Í ĺ ć ĺ ň ĺ Íĺĺ ú ü ĺ ö Ĺ ü ö ę Ĺ ĺ ö ę

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö ő ü ĺ ő ĺ ĺ ĺ ü Ő É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ŕ ľ ľĺĺ ľ ľ ĺ ú ő ĺ ľ ľ ő ő ő ő ĺĺ ĺ ľ ö ö ť ć ö ö ľ ľ ü ĺ ź ő ö ö ĺ ĺ ő ń ú ő ľ ü ö ő ĺ Á ö ö ü ľ ű ö ö ő ő Ł ö ö ő ĺ Ĺ ő ĺ ő ľ ĺ Á ć ľ ő ü ĺ ź ű ź ź ú ö ĺľ ą ľ Ĺĺ ę ő

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ő ľü ó Ö ľ ő ź ź ő ľ ő ľ ľ ľ ü í ľ ö ő ľ ő ó ő í ľ ü ľ ö ü í ú í ó ú ó ó ú ó ő í í ű ľó ü ľ ö ö ö ó í ü ű Íć ű ö ö ź ę ő ö ü ő ö ő ö ö í ő ü ľ ő ü ö ź ź ó ó ő ü ľ ľ ö źľő ő ő í ó ó Ł ł ü ű ü ú í ü ź ó

Részletesebben

?+:ia?iìf 2iii 2:a! Z:ii 7 Fi,?v7it'=

?+:ia?iìf 2iii 2:a! Z:ii 7 Fi,?v7it'= =7?^tz'v1 7=zz7'r?.,. E " v+z7 ì 6. \ 1 e,. Ì.7 _^= = =lll = ì ì?=_*lt,_ ì _._. +7í?= t ì??. r 'zz"=2f. Y?ll /..... =ì jí. f >.=,z?= 1

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ľ ľ ř ł óĺ őľ ő ě ö ĺ ú ľ ľ ő ĺ ĺ ľ ľő ő ő ĺ ľ ó ľó

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ő ü ő ő ú ĺ ľ ľí ĺ í Á ó ő ő í ó ő ü ĺ ü ő ö ő ĺ ľ ľ ő ü ú ö ĺ ľ ľ ĺ ő ó ö ö ő ĺ đ ó ĺ ľ ý ö ő ü ź ź ő ö ö ź ő ľí í ľ ó ő ő í ő ű ľ ö ö íđ ź í ő ź ő ü ő ĺ ľ ú ö ö ő ľ ľ źĺ í ď ő í í ó í Á ę ó ó ó

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

Á Á É Á ö í í í Á ó ó ó ö í ó ú ó ü ö ü ü ö ó ó ö ö ó ó ó ü ó ö í ó í ó ú ó í ú É ó í ú ü ö ö ö ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ö ó ö ö ó ó ö ó ó ü ü ü

Á Á É Á ö í í í Á ó ó ó ö í ó ú ó ü ö ü ü ö ó ó ö ö ó ó ó ü ó ö í ó í ó ú ó í ú É ó í ú ü ö ö ö ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ö ó ö ö ó ó ö ó ó ü ü ü ó Á ű ö ü í ó Á Á É Á ö í í í Á ó ó ó ö í ó ú ó ü ö ü ü ö ó ó ö ö ó ó ó ü ó ö í ó í ó ú ó í ú É ó í ú ü ö ö ö ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ö ó ö ö ó ó ö ó ó ü ü ü ö ö ö ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ö ó ö ö ó ó ó ó ü

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź ź ź ű ö ö ő ĺ ú ö ö ő ú ö Ú í ę ö ĺ í Ĺĺ ŕ ö ü ö íí ĺ ü ő ö í ĺ í ő ü ĺĺ ő ö ö ő ő ő ö ö ö ö ĺ ő

Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź ź ź ű ö ö ő ĺ ú ö ö ő ú ö Ú í ę ö ĺ í Ĺĺ ŕ ö ü ö íí ĺ ü ő ö í ĺ í ő ü ĺĺ ő ö ö ő ő ő ö ö ö ö ĺ ő Í í ő ü ő ű ź ö ő ü í źů ő ő ö ź ő ĺ ĺ ő ź í ö ĺ ű ö ö ö ö ő ő ĺ ő í ű ő ź ź ő ő ű ő ü ú ő ĺ ú ő ö ł ĺ ő ő ő ö ö ö ü ő ő ő í ő íĺ í ő ö ĺ Í ĺ ö ő ü Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź

Részletesebben

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ľ ľ Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ü Í ď É ľ ú Í Ö É Ö Ú Ú ę ú Ö Í đ ť É ÁšÄ Ö É ä ŕ Ü Í Í Í Í ń Ö Í Í Äń Đ ü ü Í Ľ ř Ú Ň Ą Ü Í Í Ó Í Í Ö Í Ó ż źď ľä Ę Ęľ ŕ ť Í ľ ä ü ą ő ť ő ő Ö ď ľť ľ ť

Részletesebben