VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM számú egyedi kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem"

Átírás

1 napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz évben benyújtott SZTM számú rendezési terv módosítást tartalmazza. ELŐZMÉNYEK SZTM Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Trv. 9. (2) értelmében Gyõr Megyei Jogú Város 1/2006 (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési terve területrészeire érkezett egyedi kérelmek tárgyában, tervmódosítási javaslatot indított el. A dokumentációban szereplő egyes kérelmeket a Stratégiai - Városfejlesztési és Városépítési Osztály, Főépítészi csoport szakmai értékelését követően a Városstratégiai Bizottság tárgyalta, majd a rendezési terv módosítását célzó eljárást megindította. A tervezési feladat elkészítésével Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Talent -Plan Kft.-t bízta meg. A tervezési feladat tervezői javaslata a rendelkezésre álló és felhasználható dokumentumokra az előzetes államigazgatási észrevételekre, a Stratégiai- Városfejlesztési Osztállyal folytatott szóbeli egyeztetésre és a évben tartott többszöri helyszíni szemlén tapasztaltak alapján készült. Jelen előterjesztés tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket (I. rész), így a településszerkezeti terv módosítását, valamint a szabályozási terv módosítását. TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA Győr város 01576, 01577, és sz. övezetei a 82 sz. főút, Régi Veszprémi út és Külső Veszprémi út csomópontjában található gazdasági és közlekedési területek. ÉRVÉNYBEN LÉVŐ RENDEZÉSI TERVEK A Régi Veszprémi út és Külső Veszprémi út csomópontjában a rendezési tervben markáns közlekedési terület került kiszabályozásra. Az akkori elképzelések szerint a területigényt az indokolta, hogy a 82 sz. főút (Régi Veszprémi út), mint főút áthelyezésre kerül egy új délebbi nyomvonalra, ezáltal a gazdasági területek és a városba érkező forgalom nem terhelné tovább a lakott területeket. A Régi Veszprémi út, mint a város gyűjtőútja, lakóutca működött volna tovább, sőt a nyomvonala a Raktárváros irányába fordulva a gazdasági területeken keresztül haladt volna az ehhez szükséges közlekedési területigények kiszabályozásával. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS A fejlesztési elképzelések szerint a 82. számú országos főút nyomvonala a tervezett módosítások során nem változik, szabályozási szélessége változatlan. A 82. számú főút Veszprémi út (Renault szalon előtt) jelenleg kedvezőtlen hegyes szögű csomópontja helyett új körforgalmú csomópont kialakítását javasoljuk. A csomópont terveinek egyeztetése kapcsán a Közútkezelő, valamint a Közlekedési Hatóság pozitív véleménye lehetőséget kínál a mai kedvezőtlen állapot megszűntetésére. A körforgalmú csomópont tényleges helyigénye a tervanyagban ábrázolt szabályozási szélességekkel biztonságosan befér. A javasolt új csomópont megvalósításával okafogyottá válik a tömb közlekedési célú leszabályozása. - amely alapján a csomópontban biztosítani kellett volna az északi területek megközelíthetőségét - hiszen ezen területek megközelítése a Veszprémi út irányából a módosítások után is biztosítható lesz. Győr város a közép,- és hosszú távú közlekedés-hálózati fejlesztési elképzelése a jelenlegi 82. számú főút nyomvonalának nyugati irányú elmozdítását tervezi. Az új nyomvonal a vasúti pályától nyugatra létesülne, melynek kapcsán a ma rendkívül zavaró szintbeli keresztezés (Kismegyeri átjáró) megszűnne.

2 Tekintettel arra, hogy az új 82 számú főút a vasúttól nyugatra tervezett nyomvonala és a jelenlegi főúti nyomvonal közötti kapcsolat megvalósítása közlekedés-hálózatilag fontos szempont, ezért a jelenlegi hatályos rendezési tervben is intézkedés történt az útnyomvonal biztosítására. A Veszprémi út nyugati irányba történő továbbépítése ad erre lehetőséget. A kiépülő különszintű keresztezés (vasúti nyomvonal felett) helybiztosítása a hatályos tervben megalapozottan szerepel, figyelembe véve a külön szint miatt szükséges rézsűs kifuttatásokat. Az összekötés a most javasolt és tervezett körforgalmú csomópont harmadik ágába köthet be. A tervezett állapotban a területfelhasználási igények a hosszútávú közlekedési igények kielégíthetőségével számolva kerültek meghatározása. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK-TERVEZETT VÁLTOZÁSOK A tervezési terület Győr város 01576, 01577, és sz. övezetei a 82 sz. főút, Régi Veszprémi út és Külső Veszprémi út csomópontjában található gazdasági és közlekedési területek. A tervezett módosítás során a 82. sz. út és a Külső Veszprémi útnál tervezett csomópont mind kapacitásában, mind helyigényében a mai és várható forgalomnövekedések figyelembe vételével kell, hogy kialakításra kerüljön, mely a már meglévő csomóponti rendszerekhez illeszkedik. A rendezési terv készítése során a közlekedési rendszer kialakításához szükséges helyigény optimalizálása fő cél, ezzel párhuzamosan a visszamaradó területeket a környező gazdasági területekbe integrálva gazdasági területként szabályoztuk. Eredeti állapot Módosítást követő állapot: KÖu jelű közlekedési terület 4057 m m2 Gksz jelű gazdasági terület SZABÁLYOZÁS ELVEK A tervmódosítása során a beépítésre nem szánt közlekedési területből 1340 m2 a sz. építési övezet részeként a meglévő Gksz10/S/45/25-/105/-30/75/ szabályozási előírások hatálya alá kerül, 2717 m2 a sz. építési övezet részeként a meglévő Gksz03/S/30/35-/075/-30/35/ szabályozási előírások hatálya alá kerül. A TERVKÉSZÍTÉS VÁRHATÓ HATÁSA A 82. számú főút Veszprémi út (Renault szalon előtt) jelenleg kedvezőtlen hegyes szögű csomópontja helyett új körforgalmú csomópont kialakítása a mai kedvezőtlen állapot megszűntetésére. Módosítási feladatok rövid ismertetése az eljárás során beérkezett észrevételek feltüntetésével: Étv. 9. (2) bekezdés szerinti előzetes véleményezési eljárás (2) A településrendezési eszköz kidolgozása előtt meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés általános célját és várható hatását, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tehessenek. Ennek során: a) az érintett népesség, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét biztosítani kell, ezért a helyben szokásos módon az érintettek tudomására kell hozni a településrendezési eszköz kidolgozásának elhatározását, b) az államigazgatási szerveket, valamint az érintett települési önkormányzati szerveket az előkészítésbe be kell vonni úgy, hogy azok a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásos tájékoztatásukban ismertessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli lefolyását, valamint a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeket. Az előzetes véleményezési eljárás február 05-től számított 30 napig volt megtekinthető az önkormányzat előcsarnokában. A közlemény megjelenését a helyi nyomtatott sajtó a február 06-i száma hozta le. Étv. 9. (3) bekezdés szerinti szakmai véleményezési eljárás (3) A készítés alatt lévő településrendezési tervet és helyi építési szabályzatot a polgármesternek (főpolgármesternek) - külön jogszabályban meghatározottak szerint - véleményeztetnie kell az 5. (4) bekezdésében említett tervtanáccsal. Az elkészített helyi építési szabályzatot és településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek (főpolgármesternek) véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési

3 önkormányzati és az érdek-képviseleti szervekkel, valamint a társadalmi szervezetekkel, - amelyek 45 napon belül adhatnak írásos véleményt. A szakmai véleményezési eljárás 2009 július 27-től számított 45 napig tartott. Étv. 9. (4-5) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás (4) Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a polgármesternek (főpolgármesternek) egyeztető tárgyalást kell tartania, amelyre a hely és az időpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt. (5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli véleményt nem adott, és az egyeztető tárgyaláson sem vett részt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. Az egyeztető tárgyalásra november 11-én került sor az önkormányzat hivatalos helyiségében Az egyeztető tárgyaláson az alábbi észrevételek és tervezői válaszok kerültek rögzítésre: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEI, TERVI VÁLTOZÁSOK ÉS VÁLASZOK egyeztetési anyagának véleményezési eljárásában részt vett államigazgatási szervek véleményei alapján A rendezési tervi módosítás során az évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az előzetes hatósági kör lefolytatásra került. Államigazgatási szervek észrevételei NYUGAT DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ (GYA/111/2/2009): FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA ( ): VAS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG (27.3/1168-1/2009): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ( /2009): A beruházások közvetlen megkezdéséig a talajvédelmi és gyommentesítési kötelezettségnek eleget kell tenni. A talajvédelmi követelmények teljesítését érvényesíteni a konkrét engedélyezési eljárások keretében fogják. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (1315/1/2009): A csomópont szabályozásánál a csomópont céljára megfelelő nagyságú területet kell kiszabályozni. Meg kell határozni a csomóponti ágak helyigényét a gyalogos és kerékpáros forgalom alapul vételével. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL (10.073/2009): HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADMŰVELETI ÉS KIKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY (HKF/588-1/2009): GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TŰZOLTÓSÁGA (Z-4/2009): GYŐR KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. (Ing. 84/2009): Hulladékszállító járművek közlekedésére, működtetésére, megfordulására alkalmas kiszolgáló utak kerüljenek kialakításra. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. : IKRÉNY POLGÁRMESTERI HIVATAL : GYŐRÚJBARÁT POLGÁRMESTERI HIVATAL : GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG (08010/2168/2009):

4 GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ (25-026/2009): MAGYAR KÖZÚT KHT. (167/7/2009): ÁNTSZ (2470-2/2009): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ (01/258-2/2009): ABDA POLGÁRMESTERI HIVATAL (4194-6/2009): KISALFÖLD VOLÁN Zrt. (111/20-408/2009): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖK KAMARA: MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI EGYESÜLETE (26/2009): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG (08000/1468-1/2009): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (127/2009): Általános észrevétele a tűzoltó járművekkel megközelíthető épület kialakítása, az OTSZ betartása, és a tűtávolságok megállapítása a tűzoltó-parancsnokságok hatásköre. NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA (HS/6635-2/2009): A rendezési tervi módosítás során az évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a véleményezési hatósági kör lefolytatásra került. Államigazgatási szervek észrevételei GYMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY ( /2009): A tömb déli szabályozási vonalának módosításának újbóli átgondolását kéri, a szabályozási vonal egy vonalban tartásával. Tervezői oldalról bemutatásra került a tervezett 22 m-es szabályozási szélesség mintakeresztmetszeten, ahol a közterület csökkentése esetén létrejövő állapot elégségességét ismertetjük. Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán ez egy tisztázandó kérdés lesz NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (KA/4226-1/2009): A csomópont helyigénye a tervezési előírások figyelembe vételével került meghatározásra, A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is bevonásra kerül. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. (167-27/2009): Az 1399/3 hrsz-ú kialakuló gazdasági telek és az autószalon közúti kapcsolatának helyét rögzíteni kell. Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán ez egy tisztázandó kérdés lesz. NYUGAT DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ (GYA/357-2/2009): Észrevétel nem tesz. Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásának szükségességére hívja fel a figyelmet. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZPONTI HIVATAL (KH/MD/1578/1/2009): A Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága véleményét kell figyelembe venni. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ( /2009): A terület felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület, 4. általános védett terület vízminőség védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz és szennyvíz vezethető, a szennyvizek közcsatornába határérték betartással vezetendőek, építési munkálatok csak teljes közművesítéssel indulhatnak. IKRÉNY POLGÁRMESTERI HIVATAL : MÉRNÖK MŰHELY : GYŐR KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. (KR.09860): Hulladékszállító járművek közlekedésére, működtetésére, megfordulására alkalmas kiszolgáló utak kerüljenek

5 kialakításra. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG (17.4.1/792-8/2009): VAS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG (27.3/4044-1/2009): Erdőterület igénybevétele nem történik. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL (10.073/3/2009): FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA ( ): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (M-622/2009): PANNON-VÍZ Zrt (2007/2538): GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG (08010/12939/2009): ÉGÁZ-DÉGÁZ: Étv. 9. (4) bekezdés szerinti eltérő vélemények egyeztető tárgyalása (4) Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a polgármesternek (főpolgármesternek) egyeztető tárgyalást kell tartania, amelyre a hely és az időpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt. (5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli - államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. A (6) bekezdés szerinti, helyben szokásos módon történő közzététel időtartama alatt érkező észrevételeket a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell. A Veszprémi vasútnál megvalósuló különszintű csomópont megvalósításáig egy a tehergépjárművek forgására alkalmas forduló helybiztosítása szükséges. Hosszútávú kérdés, hogy valóban szükséges e különszint, vagy szintbeni keresztezés is elégséges, ha a vasúti vonal elővárosi vonalként működik tovább. A forduló helyigényét be nem építhető sávval javasolja a terven rögzíteni. Nem szerencsés a tervezett 82. és meglévő 8.2 közötti összekötő szakaszon a bajonett csomópontok meghagyása, és telephelybejáratok biztosítása. A gazdasági telephelyek rendezési tervi telephelybejárati lehetőségét a és sz. övezetek között tervezett út nyomvonalán támogatják. Az Iniciál Autóház kapubejáróját vagy a tervezett út felé kell tájolni, vagy el kell húzni a tervezett feltáró út irányába. A szabályozási vonal helyét ez után javasolt meghatározni, figyelembe véve az esetleges közművezetékeket és a kiépülő útpálya nyomvonalát. (Stratégiai- Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoport külön kérése a sz. útra hossz-szelvény készítése) A tervezett 22,0 m-es szabályozási szélességű bevezető szakasz (01576 övezettől délre) szabályozási szélességében a további gazdasági területek közmű (gerinc) kiszolgálásának lehetőségét is vizsgálni szükséges, a szabályozási szélességet további közlekedési szempontok (egyenes nyomvonal vezetés) miatt is vizsgálni szükséges. A végleges tervanyagban a kért módosítások és vizsgálati munkarészek elkészültek. A bevezető szakasz 22,0 m helyett 36 m-ben kerül rögzítésre. Étv. 9. (6) bekezdés szerinti lakossági közzététel, záró véleményezés (6) A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármesternek (főpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából:

6 a) a főváros, a fővárosi kerület, a megyei jogú város igazgatási területének egészére egyszerre készített szabályzatot és terveket a jogszabályban meghatározott állami főépítész (a továbbiakban: állami főépítész) útján a miniszternek, a fejlesztési koncepciókat a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszternek, b) egyéb szabályzatot és terveket az állami főépítésznek. A lakossági közzététel július 30-tól számított 30 napig tartott. a közzététel a kisalföld 2009.július 30-i számában, valamint a Győri közélet július 31-i számában jelent meg. A lakossági közzététel az önkormányzat előcsarnokában is kifüggesztésre került. A 30 napos közzététel alatt a kifüggesztett anyaggal kapcsolatosan észrevétel nem érkezetett. A módosítások záró véleményezésre kézbeni átadással történt július 28-án a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál. Az Állami Főépítész záró véleményét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az előterjesztéshez a kérjük a T. Közgyűlés támogatását. Győr, szeptember 02. Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Révi Zsolt városi főépítész Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Az előterjesztést készítette: Stratégiai és Városfejlesztési Osztály/ Főépítészi Csoport Dr. Lipovits Szilárd jegyző

7 Határozati javaslat A Közgyűlés jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM tervlap szerint. Beépítésre nem szánt közlekedési területből (KÖu) kerül kijelölésre 3307m²-en, a(z) 1399/3,4,5,8 hrsz-ú és 2230/6 hrsz-ú telkeken Gksz, azaz gazdasági terület. A terület közlekedéshálózati, infrastrukturális ellátási kapcsolati rendszere nem változik. A tervezett közlekedéshálózati szerepek betöltését kiszolgáló kapcsolati rendszer (körforgalom és bekötő ágak, közlekedési területi helyigény) a tervlap szerint kerülhet kialakításra. A jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve című dokumentumokban át kell vezetni, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében meg kell küldeni az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: városi főépítész Határidő: Győr, szeptember 09. Révi Zsolt városi főépítész

8 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2010. (...) rendelete a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) ök. rendelet módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -a (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében a következőket rendeli el: A szabályozási terv módosul az alábbiak szerint SZTM (1) E rendelet napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet napján hatályát veszti. Borkai Zsolt sk polgármester Dr. Lipovits Szilárd sk jegyző

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben