Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető)"

Átírás

1 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T: Témazárás : Variálható K: Kiselőadás H: Házi dolgozat F: Házi feladat 1. Ú Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Az informatikai környezet. Kommunikáció, Szabálykövetés Informatikai eszközök /Alapismeretek/ 2. Ú Szoftvertípusok Programok fajtái, programablak felépítése. Digitális kompetencia 3. Ú A számítógép felépítése Elvi működés, informatikai eszközök. K Technika, Természettudományok 4. ÚR Az információ Jel, információforrások, kommunikáció. Ismétlés. Anyanyelv, Matematika 5. T Témazárás: Alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 1. Problémamegoldás, Önálló munka 6. Ú Rajzeszközök és alakzatok Használat, beállítás, rajz mentése. H Vizuális kultúra, Geometria 7. Ú Színek használata Színek szerkesztése (RGB), rajz beállításai. Vizuális kultúra /Grafika/ 8. A Pályamunka tervezése Téma: Technika / Közlekedés vagy Híres építmények/. F Vállalkozó kompetencia 9. A Pályamunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 2. Önálló munka 10. AR Képeslap készítése Rajzeszközök, alakzatok és beállítások alkalmazása. Ismeretek alkalmazása 11. T Témazárás: Grafika Egyszerű rajzos dokumentumok készítése. 3. Problémamegoldás, Önálló munka 12. Ú Könyvtárhasználat Ismerethordozók. Könyvek keresése (abc és téma). Anyanyelv 13. Ú Információs társadalom A netikett. Gyerekeknek szóló e-szolgáltatások. Szabálykövetés, Etika Könyvtári informatika Információs társadalom 14. Ú Informatikatörténet Számolás, számolási segédeszközök. K Történelem, Matematika 15. R Összefoglalás Informatikai eszközök és grafikai ismeretek. Rendszerező készség 16. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 4. Problémamegoldás, Önálló munka 17. T Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások. Játék, internet. H Önértékelés

2 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY 18. Ú Szövegbevitel és javítás Bevitel, kiegészítés, javítás, elválasztás és mentés. Anyanyelv /Szövegszerkesztés/ 19. Ú Karakterek formázása Típus, stílus, méret, szín, aláhúzás, betűköz. Lényegkiemelés 20. AR Névjegy készítése A tanult formázások, kiemelések alkalmazása. F Ismeretek alkalmazása 21. T Témazárás: Szöveg Személyhez kötődő dokumentumok készítése. 5. Problémamegoldás, Önálló munka 22. Ú Az információ kifejezése Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal. Kommunikáció, Anyanyelv 23. Ú Elemi utasítások Tevékenység felbontása, sorrend meghatározása. Analitikus gondolkodás Problémamegoldás Algoritmizálás Adatmodellezés 24. A Projektmunka tervezése Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok. Szociális készség, Kommunikáció 25. A Projektmunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 6. Szociális készség, Kommunikáció 26. Ú Eljárások írása LOGO elemi parancsszavak. Analitikus-szintetikus gondolkodás 27. Ú Modell vizsgálata Változó paraméterek használata. Térbeli tájékozódás. 28. AR Alakzatok készítése Egyszerű eljárások készítése LOGO programmal. Logikus gondolkodás 29. T Témazárás: Programozás Ábra készítése teknőcgrafikával. 7. Problémamegoldás, Önálló munka 30. Ú Adatok rögzítése Személyek, tárgyak jellemzőinek gyűjtése, rögzítése. Információszerzés és tárolás /Adatkezelés/ 31. Ú Adatok értelmezése Adatok csoportosítása, rendezése. Sorozatok. Matematika 32. R Összefoglalás Az év során tanult ismeretek, alkalmazások. Rendszerező készség 33. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 8. Problémamegoldás, Önálló munka 34. Ú Információkeresés Web-böngésző kezelése és bemutatása. K Digitális kompetencia Infokommunikáció 35. Ú Kommunikációs formák Lehetőségek és kockázatok. Kommunikáció 36. Ú Médiainformatika Korosztálynak szóló lehetőségek. Médiaismeret 37. T Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés. Játék, internet. Önértékelés

3 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T: Témazárás : Variálható K: Kiselőadás H: Házi dolgozat F: Házi feladat 1. Ú Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazása. Kommunikáció, Szabálykövetés Informatikai eszközök /Alapismeretek/ 2. Ú Operációs rendszerek Operációs rendszerek fajtái, Windows használata. Digitális kompetencia 3. Ú Beviteli perifériák Billentyűzet, egér és pozícionálók, szkenner, mikrofon. K Technika, Természettudományok 4. ÚR Jelrendszerek Jel és típusai, titkosírások, kettes számrendszer. Anyanyelv, Matematika 5. T Témazárás: Alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 1. Problémamegoldás, Önálló munka 6. Ú Bekezdések formázása Igazítás, behúzás, térköz, felsorolás és számozás. H Anyanyelv 7. Ú Képek beszúrása Képek, ClipArt, WordArt, alakzatok, objektumok. Vizuális kultúra /Szövegszerkesztés/ 8. A Pályamunka tervezése Téma: Természet / Nemzeti parkok vagy Kedvencek/. F Vállalkozó kompetencia 9. A Pályamunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 2. Önálló munka 10. AR Meghívó készítése A tanult objektumbeszúrások és formázások. Ismeretek alkalmazása 11. T Témazárás: Szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása és formázása. 3. Problémamegoldás, Önálló munka 12. Ú Könyvtárhasználat Könyvek fajtái (felépítés, forma). Katalógusok. Anyanyelv 13. Ú Információs társadalom Adatbiztonság. E-szolgáltatások szerepe. Etika, Kommunikáció Könyvtári informatika Információs társadalom 14. Ú Informatikatörténet Mechanikus számológépek K Történelem, Matematika 15. R Összefoglalás Informatikai eszközök és szövegszerkesztés. Rendszerező készség 16. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 4. Problémamegoldás, Önálló munka 17. T Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások. Játék, internet. H Önértékelés

4 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY 18. Ú Szöveg beszúrása a képbe Szöveg eszköztár használata, szerkesztési műveletek. Vizuális kultúra /Grafika/ 19. Ú Transzformációk Tükrözések, forgatások, nyújtások, döntések. Vizuális kultúra, Geometria 20. AR Plakát készítése A tanult szöveg eszköztár és a transzformációk. F Ismeretek alkalmazása 21. T Témazárás: Grafika Rajzos dokumentum létrehozása, transzformációk 5. Problémamegoldás, Önálló munka 22. Ú Információ felhasználása Információ gyűjtése, elrendezése, csoportosítása. Információszerzés és tárolás 23. Ú Informatikai algoritmus Algoritmusok megtervezése. Számlálóciklus. Analitikus gondolkodás Problémamegoldás Algoritmizálás Adatmodellezés 24. A Projektmunka tervezése Kép összeállítása rajzrészletekből. Szociális készség, Kommunikáció 25. A Projektmunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 6. Szociális készség, Kommunikáció 26. Ú Ismétlések alkalmazása Ismétlések felismerése, teljes teknőc tétel. Matematika, Geometria 27. Ú Sokszögek összeépítése Ismétlés az ismétlésben: Külső és belső ciklus. Térbeli tájékozódás 28. AR Alakzatok összeépítése Ismétlések alkalmazása. Analitikus-szintetikus gondolkodás 29. T Témazárás: Programozás Alakzatokból összeépíthető rajzok megvalósítása. 7. Problémamegoldás, Önálló munka 30. Ú Objektumok beszúrása WordArt, alakzat, szövegdoboz stb. Lényegkiemelő kompetencia /Adatkezelés/ 31. Ú Adatfelület formázása Igazítás, szegély, mintázat és betűtípus. Vizuális kultúra 32. R Összefoglalás Az év során tanult ismeretek, alkalmazások. Rendszerező készség 33. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 8. Problémamegoldás, Önálló munka 34. Ú Levelező programok cím felépítése, a levél részei. K Digitális kompetencia Infokommunikáció 35. Ú Információforrások Irányított kiválasztás: webcímek felkeresése. Kommunikáció 36. Ú Internetes portálok Elektronikus könyv keresése, weboldal mentése. Médiaismeret 37. T Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés. Játék, internet. Önértékelés

5 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T: Témazárás : Variálható K: Kiselőadás H: Házi dolgozat F: Házi feladat 1. Ú Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Egészséges munkakörnyezet. Kommunikáció, Szabálykövetés Informatikai eszközök /Alapismeretek/ 2. Ú Állományok és mappák Állománytípusok, fájlműveletek. Könyvtárszerkezet. Digitális kompetencia 3. Ú Kimeneti perifériák Monitor, nyomtató, rajzgép, hangszóró, fejhallgató. K Technika, Természettudományok 4. ÚR Adat, adatmennyiség Az információ leírása, mérése. Mértékegységek. Anyanyelv, Matematika 5. T Témazárás: Alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 1. Problémamegoldás, Önálló munka 6. Ú Oldalbeállítások Margók, tájolás, igazítás, élőfej és élőláb. H Anyanyelv 7. Ú Szöveg díszítése Szegély, oldalszegély, mintázat, háttér, iniciálé. Vizuális kultúra /Szövegszerkesztés/ 8. A Pályamunka tervezése Téma: Művészet / Zene és film vagy Mesék és könyvek F Vállalkozó kompetencia 9. A Pályamunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 2. Önálló munka 10. AR Oklevél készítése A tanult oldalbeállítások és díszítőelemek alkalmazása. Ismeretek alkalmazása 11. T Témazárás: Szöveg Szöveges dokumentumok díszítése, beállításai. 3. Problémamegoldás, Önálló munka 12. Ú Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok. Forrásfelhasználás. Anyanyelv 13. Ú Információs társadalom Információforrás kezelése. E-szolgáltatások hatása. Etika, Kommunikáció Könyvtári informatika Információs társadalom 14. Ú Informatikatörténet Automatizálás, programvezérlés. K Történelem 15. R Összefoglalás Informatikai eszközök és szövegszerkesztés. Rendszerező készség 16. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 4. Problémamegoldás, Önálló munka 17. T Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások. Játék, internet. H Önértékelés

6 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY 18. Ú Diasorozat készítése Új dia beszúrása, elrendezése, objektumok bevitele. Analitikus-szintetikus gondolkodás /Prezentációkészítés/ 19. Ú Díszítés, formázás Szöveg, alakzatok, képek, WordArt formázása, háttér. Vizuális kultúra 20. AR Rendezvényszervezés A tanult diabevitel és formázások alkalmazása. F Ismeretek alkalmazása 21. T Témazárás: Prezentáció Multimédiás dokumentumok előállítása. 5. Problémamegoldás, Önálló munka 22. Ú Algoritmuskészítés Az algoritmuskészítés lépései és tervezése. Analitikus gondolkodás 23. Ú A változó fogalma Adatok bevitele és feldolgozása. Feltételvizsgálat. Digitális kompetencia Problémamegoldás Algoritmizálás Adatmodellezés 24. A Projektmunka tervezése Települési bemutató készítése. Szociális készség, Kommunikáció 25. A Projektmunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 6. Szociális készség, Kommunikáció 26. Ú Paraméteres eljárások Attribútumok, többparaméteres eljárások. Matematika 27. Ú Rekurzív eljárások Önmagukat újrahívó eljárások, feltételvizsgálat. Logikai készség 28. AR Eljárások készítése Paraméteres illetve rekurzíveljárások alkalmazása. Problémamegoldás, Kreativitás 29. T Témazárás: Programozás Programok készítése és kipróbálása feladat alapján. 7. Problémamegoldás, Önálló munka 30. Ú Oldalbeállítások Tájolás, margók, egyéni élőfej és élőláb, igazítás. Anyanyelv /Adatkezelés/ 31. Ú Adatábrázolás grafikusan Diagramtípusok, mintázat, formázás. Lényegkiemelés 32. R Összefoglalás Az év során tanult ismeretek, alkalmazások. Rendszerező készség 33. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 8. Problémamegoldás, Önálló munka 34. Ú Kulcsszavas keresők Kulcsszavas keresők működése és használata. K Digitális kompetencia Infokommunikáció 35. Ú Netikett, adatvédelem Kommunikáció és adatmegosztás etikai kérdései. Etika, Kommunikáció 36. Ú Képek és hangok Hang- és képanyagok keresése, elérése és mentése. Médiaismeret 37. T Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés. Játék, internet. Önértékelés

7 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T: Témazárás : Variálható K: Kiselőadás H: Házi dolgozat F: Házi feladat 1. Ú Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás hálózatokon. Kommunikáció, Szabálykövetés Informatikai eszközök /Alapismeretek/ 2. Ú Vírusok, vírusfajták Leírás, fogalom, típusok, védekezés és vírusirtók. Digitális kompetencia 3. Ú A számítógép-ház részei Tápegység, alaplap, processzor, memória, meghajtók. K Technika, Természettudományok 4. ÚR Kódolás-dekódolás Az ASCII-kód, titkosítás, kódolási számítások. Anyanyelv, Matematika 5. T Témazárás: Alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 1. Problémamegoldás, Önálló munka 6. Ú Diavetítés beállításai Egyéni animáció, áttünés, futtatás, időzítés. H Vizuális memória, esztétikai érzék 7. Ú Akció-beállítások Hiperhivatkozás, programindítás, akciógombok. Médiaismeret /Prezentációkészítés/ 8. A Pályamunka tervezése Téma: Történelem / Uralkodók vagy Háborúk, csaták. F Vállalkozó kompetencia 9. A Pályamunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 2. Önálló munka 10. AR Prezentáció készítése A tanult animációk, áttünések és akció-beállítások. Ismeretek alkalmazása 11. T Témazárás: Prezentáció Multimédiás dokumentum önálló előállítása. 3. Problémamegoldás, Önálló munka 12. Ú Könyvtárhasználat Könyvtártípusok. Közhasznú adatbázisok. Anyanyelv 13. Ú Információs társadalom Az informatika hatása. E-szolgáltatások funkciói. Etika, Kommunikáció Könyvtári informatika Információs társadalom 14. Ú Informatikatörténet Az elektronikus számítógép (Neumann elvek). K Történelem 15. R Összefoglalás Informatikai eszközök és prezentációkészítés. Rendszerező készség 16. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 4. Problémamegoldás, Önálló munka 17. T Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások. Játék, internet. H Önértékelés

8 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY 18. Ú Szöveg elrendezése Tabulátorok (igazítás, kitöltés), táblázat (beszúrás). Anyanyelv /Szövegszerkesztés/ 19. Ú Jelek és számok beszúrása Oldalszám, dátum és idő, szimbólum és szövegdoboz. Anyanyelv, Digitális kompetencia 20. AR Levél készítése A tanult elrendezések és beszúrások alkalmazása. F Ismeretek alkalmazása 21. T Témazárás: Szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása. 5. Problémamegoldás, Önálló munka 22. Ú Folyamatábra készítése Egyszerű algoritmusok rajzos lejegyzése. Kommunikáció, Vizuális kultúra 23. Ú Döntési algoritmusok Elágazás a folyamatábrában. Adatok és az eredmény. Digitális kompetencia Problémamegoldás Algoritmizálás Adatmodellezés 24. A Projektmunka tervezése Kisebb méretű dokumentum szerkesztése. Szociális készség, Kommunikáció 25. A Projektmunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 6. Szociális készség, Kommunikáció 26. Ú Folyamatábra kódolása Ismerkedés a Pascal programmal. Idegen nyelv 27. Ú Elágazások alkalmazása Elágazással megoldható programok készítése. Döntési és Digitális kompetencia 28. AR Matematikai problémák Síkgeometriai feladatok megoldása. Matematika 29. T Témazárás: Programozás Egyszerű probléma megoldása. 7. Problémamegoldás, Önálló munka 30. Ú Képletek használata Szerkesztőléc, képlet-beírás formátuma. Matematika /Adatkezelés/ 31. Ú Cellahivatkozások Abszolút, relatív és vegyes hivatkozás. Matematika, Digitális kompetencia 32. R Összefoglalás Az év során tanult ismeretek, alkalmazások. Rendszerező készség 33. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 8. Problémamegoldás, Önálló munka 34. Ú Tematikus keresők Tematikus keresők működése, felsorolása, használata. K Könyvtárhasználat Infokommunikáció 35. Ú Modern infokommunikáció Kommunikációs célú választás a médiumok között. Kommunikáció 36. Ú Hagyományos médiumok E-könyv, szótár, lexikon, folyóirat az interneten. Médiaismeret 37. T Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés. Játék, internet. Önértékelés

9 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T: Témazárás : Variálható K: Kiselőadás H: Házi dolgozat F: Házi feladat 1. Ú Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Informatikai környezetek. Kommunikáció, Szabálykövetés Informatikai eszközök /Alapismeretek/ 2. Ú Tömörítés Veszteséges és veszteségmentes tömörítés. Digitális kompetencia 3. Ú Háttértárak és fejlődésük Háttértárak csoportosítása, feladata és működése. K Technika, Természettudományok 4. ÚR Adatátvitel Adattovábbítás, adatcsatorna, adatátviteli sebesség. Anyanyelv, Matematika 5. T Témazárás: Alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 1. Problémamegoldás, Önálló munka 6. Ú Függvények használata Matematikai, statisztikai, logikai függvények. H Matematika, Fizika 7. Ú Összetett függvények Függvények egymásba ágyazása. Adattípusok. Matematika, Digitális kompetencia /Adatkezelés/ 8. A Pályamunka tervezése Téma: Sport / Olimpiák vagy Bajnokok és győztesek. F Vállalkozó kompetencia 9. A Pályamunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 2. Önálló munka 10. AR Adatok feldolgozása Adatok feldolgozása és szemléltetése. Ismeretek alkalmazása 11. T Témazárás: Táblázatkezelés Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 3. Problémamegoldás, Önálló munka 12. Ú Könyvtárhasználat Funkcionális terek. Elektronikus könyvtár Anyanyelv 13. Ú Információs társadalom Szoftverhasználat típusai. E-szolgáltatások ismerete. Etika, Digitális kompetencia Könyvtári informatika Információs társadalom 14. Ú Informatikatörténet Korszerű számítógépek, számítógép-generációk. K Történelem 15. R Összefoglalás Informatikai eszközök és táblázatkezelés. Rendszerező készség 16. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 4. Problémamegoldás, Önálló munka 17. T Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások. Játék, internet. H Önértékelés

10 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY 18. Ú Hasábok használata Hasábok beállításai, töréspontok beszúrása. Anyanyelv, Digitális kompetencia /Szövegszerkesztés/ 19. Ú Összetett dokumentum Hivatkozások, stílus és tartalomjegyzék készítése Anyanyelv, Digitális kompetencia 20. AR Kiadvány készítése A tanult elrendezések és hivatkozások alkalmazása. F Ismeretek alkalmazása 21. T Témazárás: Szöveg Összetett dokumentum készítése. 5. Problémamegoldás, Önálló munka 22. Ú Mondatszerű algoritmusok Mondatszerű algoritmus leírása, értelmezése. Analitikus-szintetikus gondolkodás 23. Ú Hátultesztelő ciklusok Ciklusok a mondatszerű algoritmus-leírásnál. Adatok. Digitális kompetencia Problémamegoldás Algoritmizálás Adatmodellezés 24. A Projektmunka tervezése Nyers szöveg formázása, díszítése objektumokkal. Szociális készség, Kommunikáció 25. A Projektmunka elkészítése Órai munka értékelése (kis jegyek összevonása). 6. Szociális készség, Kommunikáció 26. Ú Ismétlés alkalmazása Számlálóciklussal megoldható programok készítése. Idegen nyelv, Digitális kompetencia 27. Ú Ciklusok és elágazások Kódolás hátultesztelő ciklus használatával. Idegen nyelv, Digitális kompetencia 28. AR Összetett feladatok Hátultesztelő ciklus alkalmazása. Ismeretek alkalmazása 29. T Témazárás: Programozás Összetett probléma megoldása. 7. Problémamegoldás, Önálló munka 30. Ú Digitális fotózás Eszközhasználat, képek gépre helyezése. Digitális kompetencia /Képszerkesztés/ 31. Ú Képszerkesztés Fényerő, kontraszt, levágás, tükrözés, átméretezés. Vizuális kultúra 32. R Összefoglalás Az év során tanult ismeretek, alkalmazások. Rendszerező készség 33. T Felmérés Feladatlap kitöltése. 8. Problémamegoldás, Önálló munka 34. Ú Web-szerkesztés Web-szerkesztés alapjai, HTML nyelv használata. K Digitális kompetencia Infokommunikáció 35. Ú Modern infokommunikáció Kapcsolatteremtés: levelezés, mobilkommunikáció. Kommunikáció 36. Ú Hagyományos médiumok Internet, televízió, rádió. Képek, zenék, filmek elérése. Médiaismeret 37. T Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés. Játék, internet. Önértékelés

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, 2014. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA 5. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA Nyolc évfolyamos képzés Informatikai alapismeretek Rajzoló program használata Imagine Logo Számítástechnikai alapfogalmak Programok indítása Perifériák

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Informatikai fejlesztési terv

Informatikai fejlesztési terv között Informatikai fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Tilk Csilla

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2009/2010-es tanév Budapest, 2010. április 19. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését!

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához tartozó ismeretek,

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Informatika tanmenet 6. osztály. Nem szakrendszerű oktatáshoz 25%

Informatika tanmenet 6. osztály. Nem szakrendszerű oktatáshoz 25% Informati tanmenet 6. osztály Nem szakrendszerű oktatáshoz 25% 6. évfolyam Összes szakrendszerű oktatás 32 óra nem szakrendszerű oktatás heti óraszám: éves óraszám 37 5 óra 1 óra Témakörök A változat Szakrendszerű

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Informatika 8 tanmenetjavaslat 37 óra Nemzeti Tankönyvkiadó II. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 4 ÓRA Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések,

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - emelt ½ osztály

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - emelt ½ osztály INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - emelt ½ osztály A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati 45 perc JAVÍTÓ

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 12. sz. melléklet Informatika Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV.

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella. Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra. Nemzeti Tankönyvkiadó

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella. Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra. Nemzeti Tankönyvkiadó Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra Nemzeti Tankönyvkiadó I. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 5 ÓRA Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések,

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben