INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY"

Átírás

1 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés az adott informatikai környezettel. Informatikai eszközök 2. A számítógép felépítése A számítógép felépítése, elvi működése, informatikai eszközök. 3. Szoftvertípusok Programok fajtái, programablak felépítése, használata. 4. Az információ Jel, elemi jel, információforrások, kommunikáció. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Rajzeszközök és alakzatok Rajzeszközök és alakzatok használata, beállítása, rajz mentése. 7. Színek használata Színek szerkesztése (RGB), nagyítás (pixelek), rajz beállításai. Audiovizuális 8. Képeslap készítése A tanult rajzeszközök, alakzatok és színbeállítások alkalmazása. 9. Multimédiás alkalmazások Médialejátszó alkalmazása. Animációk megtekintése, készítése. 10. Témazárás: grafika Egyszerű rajzos dokumentumok készítése. Könyvtári informatika Információs társadalom 11. Ismerethordozók Dokumentumtípusok csoportosítása. Információforrások azonosító adatai. 12. Könyvek keresése Keresés a szabadpolcon, könyvtári ábécé, téma szerinti keresés. 13. A netikett alapjai Infokommunikációs viselkedési szabályok, a hálózat etikus használata. 14. E-szolgáltatások Gyerekeknek szóló elektronikus szolgáltatások. 15. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: ősi számolóeszközök, abakusz. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

2 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY 17. Szövegbevitel és javítás Szöveg bevitele, kiegészítése, javítása, elválasztása és mentése. 18. Karakterek formázása Típus, stílus, méret, szín, aláhúzás, különlegességek, betűköz. Szövegszerkesztés 19. Névjegy készítése A tanult formázások, kiemelések alkalmazása. Mentés, megnyitás. 20. Alkalmazói környezet Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben. 21. Témazárás: szöveg Személyhez kötődő dokumentumok készítése minta alapján. 22. Az információ kifejezése Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal (pl. napirend). Algoritmizálás 23. Hétköznapi algoritmusok Hétköznapi folyamatok leírása és értelmezése (pl. automaták működése). 24. Elemi utasítások Tevékenység felbontása, sorrend meghatározása. (pl. műveleti sorrend). 25. Témazárás: algoritmus Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 26. Eljárások írása LOGO elemi parancsszavak és alaputasítások, eljárások tanítása. Adatmodellezés 27. Alakzatok készítése Egyszerű eljárások készítése LOGO programmal. Teknőcgrafikai fogalmak. 28. Modell vizsgálata Modell, változó paraméterek használata. Térbeli tájékozódás. 29. Témazárás: programozás Ábra készítése teknőcgrafikával. 30. Adatok rögzítése Személyek, tárgyak jellemzőinek gyűjtése, rögzítése. Adatkezelés 31. Adatok értelmezése Adatok kiválasztása, csoportosítása, rendezése. Sorozatok készítése. 32. Információforrások Közhasznú információforrások használata, az információ feldolgozása. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Információkeresés Kérdésfeltevés, irányított információkeresés. Web-böngésző kezelése. Infokommunikáció 35. Kommunikációs formák Infokommunikációs eszközök lehetőségei és kockázatai. 36. Médiainformatika A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

3 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási területei. Informatikai eszközök 2. Beviteli perifériák Billentyűzet, egér és pozícionálók, szkenner (digitalizálás), mikrofon. 3. Operációs rendszerek Operációs rendszerek fajtái, Windows használata, grafikus elemek. 4. Jelrendszerek Jel és típusai, titkosírások, kettes számrendszer. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Bekezdések formázása Igazítás, behúzás, térköz, sorköz, felsorolás és számozás. 7. Képek beszúrása Képek, ClipArt, WordArt, alakzatok, objektumok beszúrása, formázása. Szövegszerkesztés 8. Meghívó készítése A tanult objektumbeszúrások és formázások alkalmazása. 9. Szövegműveletek Mentés, megnyitás, szerkesztési műveletek, törlés, helyesírás. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása és formázása minta alapján. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Adatbiztonság Biztonság, adatvédelem, adatokat érintő visszaélések megismerése. 12. E-szolgáltatások szerepe Elektronikus szolgáltatások szerepe a hétköznapi életben. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számológépek. 14. Könyvek fajtái Felépítés, forma, tartalom. Segédkönyvek használata. 15. Katalógusok Könyvtári katalógus, katalógusrekord, katalógusfajták. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

4 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY 17. Szöveg beszúrása a képbe Szöveg eszköztár használata, szerkesztési műveletek. 18. Transzformációk Tükrözések, forgatások, nyújtások, döntések, invertálás. Audiovizuális 19. Plakát készítése A tanult szöveg eszköztár és a transzformációk alkalmazása. 20. A vágólap használata Rajzrészletek kijelölése, másolása, kivágása és beillesztése. 21. Témazárás: grafika Rajzos dokumentum létrehozása transzformációk alkalmazásával. 22. Információ felhasználása Információ gyűjtése, elrendezése, csoportosítása (pl. földrajz). Algoritmizálás 23. Informatikai algoritmus Algoritmusok megtervezése szöveges lejegyzéssel (pl. kerületszámítás). 24. Számlálóciklus Ismétlést alkalmazó algoritmusok (pl. sokszögek rajzolása). 25. Témazárás: algoritmus A problémamegoldás lépéseinek ismerete és szöveges lejegyzése. 26. Ismétlések alkalmazása Ismétlések felismerése, teljes teknőc tétel. Adatmodellezés 27. Sokszögek összeépítése Ismétlés az ismétlésben: Külső és belső ciklus. 28. Szabályozó eszközök A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. 29. Témazárás: programozás Alakzatokból összeépíthető rajzok algoritmusainak megvalósítása. 30. Objektumok beszúrása Adatok értelmezését segítő eszközök: WordArt, alakzat, szövegdoboz stb. Adatkezelés 31. Adatfelület formázása Adatok rögzítése táblázatban: igazítás, szegély, mintázat és betűtípus. 32. Digitális tudástárak Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben, online tudástárak. 33. Témazárás: táblázat Adatok rögzítése, értelmezése, táblázatba rendezése és formázása. 34. Információforrások Irányított kiválasztás: webcímek, linkek, hírportálok felkeresése. Infokommunikáció 35. Levelező programok cím felépítése, a levél részei (címzett, tárgy, melléklet). 36. Internetes portálok Elektronikus könyv keresése, weboldal és szöveg mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

5 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Egészséges számítógépes munkakörnyezet. Informatikai eszközök 2. Kimeneti perifériák Monitor, nyomtató, rajzgép, hangszóró, hangfal, fejhallgató. 3. Állományok és mappák Állománytípusok, műveletek a fájlokkal. Könyvtárszerkezet létrehozása. 4. Adat, adatmennyiség Az információ leírása, mérése. Mértékegységek és átváltásuk. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Oldalbeállítások Margók, tájolás, függőleges igazítás, élőfej és élőláb beállítása. 7. Szöveg díszítése Szegély, oldalszegély, mintázat, háttér, iniciálé. Szövegszerkesztés 8. Oklevél készítése A tanult oldalbeállítások és díszítőelemek alkalmazása. 9. Rövidebb szöveg kezelése Ismeretterjesztő beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok díszítése, dokumentum szintű beállításai. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információforrás kezelése Információforrások feltüntetése, megbízható információforrások. 12. E-szolgáltatások hatása A globális információs társadalom jellemzői. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számítógépek. 14. Dokumentumtípusok Papír alapú és nem hagyományos dokumentumok csoportosítása. 15. Forrásfelhasználás Azonosítás, etika, szerzői jog, hivatkozások, idézés, hitelesség. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

6 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY 17. Diasorozat készítése Új dia beszúrása, törlése, dia elrendezése, objektumok bevitele. 18. Díszítés, formázás Szöveg, alakzatok, képek, WordArt formázása, háttér, egyéni háttér. Audiovizuális 19. Rendezvényszervezés A tanult diabevitel, díszítések és formázások alkalmazása. 20. Települési bemutató Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 21. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 22. Algoritmuskészítés Az algoritmuskészítés lépései és tervezése (pl. abc sorrendbe rakás). Algoritmizálás 23. A változó fogalma Adatok bevitele és feldolgozása (pl. napi átlaghőmérséklet). 24. Feltételvizsgálat Beavatkozást, vezérlést igénylő problémák. (pl. tartalomjegyzék). 25. Témazárás: algoritmus Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 26. Paraméteres eljárások Attribútumok változtatása, többparaméteres eljárások. Adatmodellezés 27. Rekurzív eljárások Saját magukat újrahívó eljárások, feltételvizsgálat. 28. Beavatkozás a programba A beállítások módosító szerepének felismerése. 29. Témazárás: programozás Programok készítése és kipróbálása adott feladat alapján. 30. Oldalbeállítások Oldal tájolása, margók, egyéni élőfej és élőláb, igazítás. Adatkezelés 31. Adatábrázolás grafikusan Diagramtípusok, címek, jelmagyarázat, mintázat, betűtípus, formázás. 32. Térképhasználat Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 33. Témazárás: táblázat Adatok feldolgozását és szemléltetését segítő eszközök és műveletek. 34. Kulcsszavas keresők Kulcsszavas keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Netikett, adatvédelem Kommunikáció és adatmegosztás etikai kérdései, szabályai és veszélyei. 36. Képek és hangok Hang- és képanyagok keresése, elérése és mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

7 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás az iskolai hálózaton. Informatikai eszközök 2. A számítógép-ház részei Tápegység, alaplap, processzor, memória, meghajtók. Neumann-elv. 3. Vírusok, vírusfajták Leírás, fogalom, típusok, védekezés és vírusirtók. 4. Kódolás-dekódolás Az ASCII-kód, titkosítás, kódolási számítások. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Diavetítés beállításai Egyéni animáció, áttünés, futtatás, időzítés. 7. Akció-beállítások Hiperhivatkozás, programindítás, akciógombok (beépített, egyéni). Audiovizuális 8. Prezentáció készítése A tanult animációk, áttünések és akció-beállítások alkalmazása. 9. Információk publikálása Információk publikálásának módjai az interneten. Bloghasználat. 10. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentum önálló előállítása. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információs társadalom Az információ szerepe, informatika hatása az emberi kapcsolatokra. 12. E-szolgáltatások funkciói Megtakarítás, hatékonyság, egészség- és környezettudatosság. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Az elektronikus számítógép (Neumann elvek). 14. Könyvtártípusok Országos, szak-, köz- és iskolai könyvtárak szolgáltatásai. 15. Közhasznú adatbázisok Számítógépes katalógus, összetett keresés, elektronikus eszközök. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

8 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY 17. Szöveg elrendezése Tabulátorok (igazítás, kitöltés), táblázat (beszúrás, formázás). 18. Jelek és számok beszúrása Oldalszám, dátum és idő, szimbólum és szövegdoboz beszúrása. Szövegszerkesztés 19. Levél készítése A tanult elrendezések és beszúrások alkalmazása. 20. Kisebb méretű dokumentum Kisebb méretű dokumentum minta alapján történő szerkesztése. 21. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 22. Folyamatábra készítése Egyszerű algoritmusok rajzos lejegyzése (pl. matematikai műveletek). Algoritmizálás 23. Döntési algoritmusok Elágazás a folyamatábrában (pl. abszolútérték kiszámítása). 24. Az adatok és eredmény Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján (fizikai műveletek). 25. Témazárás: algoritmus Algoritmus leíró eszközök. Folyamatábra készítése, értelmezése. 26. Folyamatábra kódolása Ismerkedés a Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Elágazások alkalmazása Elágazással megoldható programok készítése Pascal programmal. 28. Matematikai problémák Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben. 29. Témazárás: programozás Egyszerű probléma megoldása, tantárgyi szimulációs programok. 30. Képletek használata Szerkesztőléc, képlet beírásának formátuma. Adatkezelés 31. Cellahivatkozások Abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozást használó feladatok. 32. Az információ ábrázolása Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Tematikus keresők Tematikus keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. 36. Hagyományos médiumok Elektronikus könyv, szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

9 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás informatikai környezetekben. Informatikai eszközök 2. Háttértárak és fejlődésük Háttértárak története, csoportosítása, feladata és működése. 3. Tömörítés Veszteséges és veszteségmentes tömörítés, tömörítési algoritmus. Pdf. 4. Adatátvitel Adattovábbítás, adatcsatorna, adatátviteli sebesség. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Függvények használata Matematikai, statisztikai, dátum és idő, logikai, szöveg függvények. 7. Összetett függvények Függvények egymásba ágyazása. Adatkezelés 8. Adattípusok megismerése Adatkezelés alapjainak fejlesztése. 9. Az információ ábrázolása Diagramok készítése, kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 10. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Szoftverhasználat típusai Jogtiszta szoftver, szabadon vagy korlátozottan használható programok. 12. E-szolgáltatások ismerete Igénybevétel, regisztráció, azonosító, jelszó, használat, leiratkozás. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Korszerű számítógépek, számítógép-generációk. 14. Funkcionális terek A könyvtár felépítése (hagyományos és kézikönyvtár, katalógusok). 15. Elektronikus könyvtár Könyvek elérése otthonról, digitális könyv. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

10 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY 17. Hasábok használata Hasábok beállításai (típus, szám, szélesség), töréspontok beszúrása. 18. Összetett dokumentum Hivatkozások, stílus és tartalomjegyzék készítése Szövegszerkesztés 19. Kiadvány készítése A tanult elrendezések és hivatkozások alkalmazása. 20. Objektumok a szövegben Objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságai, a jellemzők módosítása. 21. Témazárás: szöveg Összetett dokumentum készítése. 22. Mondatszerű algoritmusok Mondatszerű algoritmus leírása, értelmezése (pl. mértékegység-váltás). Algoritmizálás 23. Hátultesztelő ciklusok Ciklusok a mondatszerű algoritmus-leírásnál (pl. gondoltam egy számot). 24. Elemi és összetett adatok Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 25. Témazárás: algoritmus A problémák megoldásához szükséges eszközök. Tervezési eljárások. 26. Ismétlés alkalmazása Számlálóciklussal megoldható programok készítése Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Ciklusok és elágazások Kódolás hátultesztelő ciklus használatával. 28. Véletlen jelenségek Tantárgyi szimulációs programok használata, vizsgálata. 29. Témazárás: programozás Összetett probléma megoldása fejlesztői környezetben. 30. Digitális fotózás Eszközhasználat, képek gépre helyezése. Audiovizuális 31. Képszerkesztés Fényerő, kontraszt, szín, levágás, forgatás, tükrözés, átméretezés. 32. Fotóalbum készítése A tanult képszerkesztési műveletek alkalmazása. Képek diákra helyezése. 33. Témazárás: képszerkesztés Digitális képek készítése, gépre helyezése, alakítása, formázása. 34. Web-szerkesztés Web-szerkesztés alapjai, HTML nyelv használata, mentés weblapként. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció Kapcsolatteremtés: elektronikus levelezés, mobilkommunikáció, internet. 36. Hagyományos médiumok Internet, televízió, rádió. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

11 Témakörök informatikából Óraszám Informatikai eszközök Szövegszerkesztés Alkalmazói ismeretek Audiovizuális Adatkezelés Algoritmizálás Problémamegoldás Adatmodellezés Infokommunikáció Információs társadalom Könyvtári informatika Összesen:

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető)

Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 Látta: (Munkaközösség-vezető) Budapest, 2016. szeptember 20. Készítette: Várkonyi János : Feladat kiosztása Ú: Új anyag A: Alkalmazás R: Rendszerezés T:

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához tartozó ismeretek,

Részletesebben

Választható Informatika 5. évfolyam

Választható Informatika 5. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Informatika 5. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható informatika tantárgy oktatása

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 5 8. évfolyam. (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 5 8. évfolyam. (heti 1 óra) Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110. Biharkeresztes, Hősök tere 15 HELYI TANTERV Informatika 5 8. évfolyam (heti

Részletesebben

INFORMATIKA. A tanulók értékelése:

INFORMATIKA. A tanulók értékelése: INFORMATIKA A tanulók értékelése: A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Alkalmazói

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA 5. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA Nyolc évfolyamos képzés Informatikai alapismeretek Rajzoló program használata Imagine Logo Számítástechnikai alapfogalmak Programok indítása Perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8.

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8. INFORMATIKA Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak.

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

INFORMATIKA évfolyam (Esti tagozat)

INFORMATIKA évfolyam (Esti tagozat) INFORMATIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Javítási-értékelési útmutató 052 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Digital Irodai Eszközöket

Részletesebben

Informatikai fejlesztési terv

Informatikai fejlesztési terv között Informatikai fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Tilk Csilla

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 12. sz. melléklet Informatika Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV.

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam INFORMATIKA Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse, elmélyítse

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT INFORMATIKA 2015. Alapelvek, célok és feladatok: INFORMATIKA KERETTANTERV 5.-8. OSZTÁLY a képességek

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam

HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 INFORMATIKA 6-8. ÉVFOLYAM 2 TÉMAKÖRÖK 6.osztály 7.osztály 8.osztály heti 1 óra

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben