INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY"

Átírás

1 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés az adott informatikai környezettel. Informatikai eszközök 2. A számítógép felépítése A számítógép felépítése, elvi működése, informatikai eszközök. 3. Szoftvertípusok Programok fajtái, programablak felépítése, használata. 4. Az információ Jel, elemi jel, információforrások, kommunikáció. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Rajzeszközök és alakzatok Rajzeszközök és alakzatok használata, beállítása, rajz mentése. 7. Színek használata Színek szerkesztése (RGB), nagyítás (pixelek), rajz beállításai. Audiovizuális 8. Képeslap készítése A tanult rajzeszközök, alakzatok és színbeállítások alkalmazása. 9. Multimédiás alkalmazások Médialejátszó alkalmazása. Animációk megtekintése, készítése. 10. Témazárás: grafika Egyszerű rajzos dokumentumok készítése. Könyvtári informatika Információs társadalom 11. Ismerethordozók Dokumentumtípusok csoportosítása. Információforrások azonosító adatai. 12. Könyvek keresése Keresés a szabadpolcon, könyvtári ábécé, téma szerinti keresés. 13. A netikett alapjai Infokommunikációs viselkedési szabályok, a hálózat etikus használata. 14. E-szolgáltatások Gyerekeknek szóló elektronikus szolgáltatások. 15. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: ősi számolóeszközök, abakusz. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

2 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY 17. Szövegbevitel és javítás Szöveg bevitele, kiegészítése, javítása, elválasztása és mentése. 18. Karakterek formázása Típus, stílus, méret, szín, aláhúzás, különlegességek, betűköz. Szövegszerkesztés 19. Névjegy készítése A tanult formázások, kiemelések alkalmazása. Mentés, megnyitás. 20. Alkalmazói környezet Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben. 21. Témazárás: szöveg Személyhez kötődő dokumentumok készítése minta alapján. 22. Az információ kifejezése Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal (pl. napirend). Algoritmizálás 23. Hétköznapi algoritmusok Hétköznapi folyamatok leírása és értelmezése (pl. automaták működése). 24. Elemi utasítások Tevékenység felbontása, sorrend meghatározása. (pl. műveleti sorrend). 25. Témazárás: algoritmus Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 26. Eljárások írása LOGO elemi parancsszavak és alaputasítások, eljárások tanítása. Adatmodellezés 27. Alakzatok készítése Egyszerű eljárások készítése LOGO programmal. Teknőcgrafikai fogalmak. 28. Modell vizsgálata Modell, változó paraméterek használata. Térbeli tájékozódás. 29. Témazárás: programozás Ábra készítése teknőcgrafikával. 30. Adatok rögzítése Személyek, tárgyak jellemzőinek gyűjtése, rögzítése. Adatkezelés 31. Adatok értelmezése Adatok kiválasztása, csoportosítása, rendezése. Sorozatok készítése. 32. Információforrások Közhasznú információforrások használata, az információ feldolgozása. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Információkeresés Kérdésfeltevés, irányított információkeresés. Web-böngésző kezelése. Infokommunikáció 35. Kommunikációs formák Infokommunikációs eszközök lehetőségei és kockázatai. 36. Médiainformatika A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

3 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási területei. Informatikai eszközök 2. Beviteli perifériák Billentyűzet, egér és pozícionálók, szkenner (digitalizálás), mikrofon. 3. Operációs rendszerek Operációs rendszerek fajtái, Windows használata, grafikus elemek. 4. Jelrendszerek Jel és típusai, titkosírások, kettes számrendszer. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Bekezdések formázása Igazítás, behúzás, térköz, sorköz, felsorolás és számozás. 7. Képek beszúrása Képek, ClipArt, WordArt, alakzatok, objektumok beszúrása, formázása. Szövegszerkesztés 8. Meghívó készítése A tanult objektumbeszúrások és formázások alkalmazása. 9. Szövegműveletek Mentés, megnyitás, szerkesztési műveletek, törlés, helyesírás. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása és formázása minta alapján. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Adatbiztonság Biztonság, adatvédelem, adatokat érintő visszaélések megismerése. 12. E-szolgáltatások szerepe Elektronikus szolgáltatások szerepe a hétköznapi életben. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számológépek. 14. Könyvek fajtái Felépítés, forma, tartalom. Segédkönyvek használata. 15. Katalógusok Könyvtári katalógus, katalógusrekord, katalógusfajták. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

4 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY 17. Szöveg beszúrása a képbe Szöveg eszköztár használata, szerkesztési műveletek. 18. Transzformációk Tükrözések, forgatások, nyújtások, döntések, invertálás. Audiovizuális 19. Plakát készítése A tanult szöveg eszköztár és a transzformációk alkalmazása. 20. A vágólap használata Rajzrészletek kijelölése, másolása, kivágása és beillesztése. 21. Témazárás: grafika Rajzos dokumentum létrehozása transzformációk alkalmazásával. 22. Információ felhasználása Információ gyűjtése, elrendezése, csoportosítása (pl. földrajz). Algoritmizálás 23. Informatikai algoritmus Algoritmusok megtervezése szöveges lejegyzéssel (pl. kerületszámítás). 24. Számlálóciklus Ismétlést alkalmazó algoritmusok (pl. sokszögek rajzolása). 25. Témazárás: algoritmus A problémamegoldás lépéseinek ismerete és szöveges lejegyzése. 26. Ismétlések alkalmazása Ismétlések felismerése, teljes teknőc tétel. Adatmodellezés 27. Sokszögek összeépítése Ismétlés az ismétlésben: Külső és belső ciklus. 28. Szabályozó eszközök A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. 29. Témazárás: programozás Alakzatokból összeépíthető rajzok algoritmusainak megvalósítása. 30. Objektumok beszúrása Adatok értelmezését segítő eszközök: WordArt, alakzat, szövegdoboz stb. Adatkezelés 31. Adatfelület formázása Adatok rögzítése táblázatban: igazítás, szegély, mintázat és betűtípus. 32. Digitális tudástárak Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben, online tudástárak. 33. Témazárás: táblázat Adatok rögzítése, értelmezése, táblázatba rendezése és formázása. 34. Információforrások Irányított kiválasztás: webcímek, linkek, hírportálok felkeresése. Infokommunikáció 35. Levelező programok cím felépítése, a levél részei (címzett, tárgy, melléklet). 36. Internetes portálok Elektronikus könyv keresése, weboldal és szöveg mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

5 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Egészséges számítógépes munkakörnyezet. Informatikai eszközök 2. Kimeneti perifériák Monitor, nyomtató, rajzgép, hangszóró, hangfal, fejhallgató. 3. Állományok és mappák Állománytípusok, műveletek a fájlokkal. Könyvtárszerkezet létrehozása. 4. Adat, adatmennyiség Az információ leírása, mérése. Mértékegységek és átváltásuk. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Oldalbeállítások Margók, tájolás, függőleges igazítás, élőfej és élőláb beállítása. 7. Szöveg díszítése Szegély, oldalszegély, mintázat, háttér, iniciálé. Szövegszerkesztés 8. Oklevél készítése A tanult oldalbeállítások és díszítőelemek alkalmazása. 9. Rövidebb szöveg kezelése Ismeretterjesztő beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok díszítése, dokumentum szintű beállításai. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információforrás kezelése Információforrások feltüntetése, megbízható információforrások. 12. E-szolgáltatások hatása A globális információs társadalom jellemzői. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számítógépek. 14. Dokumentumtípusok Papír alapú és nem hagyományos dokumentumok csoportosítása. 15. Forrásfelhasználás Azonosítás, etika, szerzői jog, hivatkozások, idézés, hitelesség. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

6 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY 17. Diasorozat készítése Új dia beszúrása, törlése, dia elrendezése, objektumok bevitele. 18. Díszítés, formázás Szöveg, alakzatok, képek, WordArt formázása, háttér, egyéni háttér. Audiovizuális 19. Rendezvényszervezés A tanult diabevitel, díszítések és formázások alkalmazása. 20. Települési bemutató Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 21. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 22. Algoritmuskészítés Az algoritmuskészítés lépései és tervezése (pl. abc sorrendbe rakás). Algoritmizálás 23. A változó fogalma Adatok bevitele és feldolgozása (pl. napi átlaghőmérséklet). 24. Feltételvizsgálat Beavatkozást, vezérlést igénylő problémák. (pl. tartalomjegyzék). 25. Témazárás: algoritmus Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 26. Paraméteres eljárások Attribútumok változtatása, többparaméteres eljárások. Adatmodellezés 27. Rekurzív eljárások Saját magukat újrahívó eljárások, feltételvizsgálat. 28. Beavatkozás a programba A beállítások módosító szerepének felismerése. 29. Témazárás: programozás Programok készítése és kipróbálása adott feladat alapján. 30. Oldalbeállítások Oldal tájolása, margók, egyéni élőfej és élőláb, igazítás. Adatkezelés 31. Adatábrázolás grafikusan Diagramtípusok, címek, jelmagyarázat, mintázat, betűtípus, formázás. 32. Térképhasználat Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 33. Témazárás: táblázat Adatok feldolgozását és szemléltetését segítő eszközök és műveletek. 34. Kulcsszavas keresők Kulcsszavas keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Netikett, adatvédelem Kommunikáció és adatmegosztás etikai kérdései, szabályai és veszélyei. 36. Képek és hangok Hang- és képanyagok keresése, elérése és mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

7 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás az iskolai hálózaton. Informatikai eszközök 2. A számítógép-ház részei Tápegység, alaplap, processzor, memória, meghajtók. Neumann-elv. 3. Vírusok, vírusfajták Leírás, fogalom, típusok, védekezés és vírusirtók. 4. Kódolás-dekódolás Az ASCII-kód, titkosítás, kódolási számítások. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Diavetítés beállításai Egyéni animáció, áttünés, futtatás, időzítés. 7. Akció-beállítások Hiperhivatkozás, programindítás, akciógombok (beépített, egyéni). Audiovizuális 8. Prezentáció készítése A tanult animációk, áttünések és akció-beállítások alkalmazása. 9. Információk publikálása Információk publikálásának módjai az interneten. Bloghasználat. 10. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentum önálló előállítása. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információs társadalom Az információ szerepe, informatika hatása az emberi kapcsolatokra. 12. E-szolgáltatások funkciói Megtakarítás, hatékonyság, egészség- és környezettudatosság. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Az elektronikus számítógép (Neumann elvek). 14. Könyvtártípusok Országos, szak-, köz- és iskolai könyvtárak szolgáltatásai. 15. Közhasznú adatbázisok Számítógépes katalógus, összetett keresés, elektronikus eszközök. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

8 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY 17. Szöveg elrendezése Tabulátorok (igazítás, kitöltés), táblázat (beszúrás, formázás). 18. Jelek és számok beszúrása Oldalszám, dátum és idő, szimbólum és szövegdoboz beszúrása. Szövegszerkesztés 19. Levél készítése A tanult elrendezések és beszúrások alkalmazása. 20. Kisebb méretű dokumentum Kisebb méretű dokumentum minta alapján történő szerkesztése. 21. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 22. Folyamatábra készítése Egyszerű algoritmusok rajzos lejegyzése (pl. matematikai műveletek). Algoritmizálás 23. Döntési algoritmusok Elágazás a folyamatábrában (pl. abszolútérték kiszámítása). 24. Az adatok és eredmény Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján (fizikai műveletek). 25. Témazárás: algoritmus Algoritmus leíró eszközök. Folyamatábra készítése, értelmezése. 26. Folyamatábra kódolása Ismerkedés a Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Elágazások alkalmazása Elágazással megoldható programok készítése Pascal programmal. 28. Matematikai problémák Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben. 29. Témazárás: programozás Egyszerű probléma megoldása, tantárgyi szimulációs programok. 30. Képletek használata Szerkesztőléc, képlet beírásának formátuma. Adatkezelés 31. Cellahivatkozások Abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozást használó feladatok. 32. Az információ ábrázolása Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Tematikus keresők Tematikus keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. 36. Hagyományos médiumok Elektronikus könyv, szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

9 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás informatikai környezetekben. Informatikai eszközök 2. Háttértárak és fejlődésük Háttértárak története, csoportosítása, feladata és működése. 3. Tömörítés Veszteséges és veszteségmentes tömörítés, tömörítési algoritmus. Pdf. 4. Adatátvitel Adattovábbítás, adatcsatorna, adatátviteli sebesség. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Függvények használata Matematikai, statisztikai, dátum és idő, logikai, szöveg függvények. 7. Összetett függvények Függvények egymásba ágyazása. Adatkezelés 8. Adattípusok megismerése Adatkezelés alapjainak fejlesztése. 9. Az információ ábrázolása Diagramok készítése, kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 10. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Szoftverhasználat típusai Jogtiszta szoftver, szabadon vagy korlátozottan használható programok. 12. E-szolgáltatások ismerete Igénybevétel, regisztráció, azonosító, jelszó, használat, leiratkozás. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Korszerű számítógépek, számítógép-generációk. 14. Funkcionális terek A könyvtár felépítése (hagyományos és kézikönyvtár, katalógusok). 15. Elektronikus könyvtár Könyvek elérése otthonról, digitális könyv. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

10 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY 17. Hasábok használata Hasábok beállításai (típus, szám, szélesség), töréspontok beszúrása. 18. Összetett dokumentum Hivatkozások, stílus és tartalomjegyzék készítése Szövegszerkesztés 19. Kiadvány készítése A tanult elrendezések és hivatkozások alkalmazása. 20. Objektumok a szövegben Objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságai, a jellemzők módosítása. 21. Témazárás: szöveg Összetett dokumentum készítése. 22. Mondatszerű algoritmusok Mondatszerű algoritmus leírása, értelmezése (pl. mértékegység-váltás). Algoritmizálás 23. Hátultesztelő ciklusok Ciklusok a mondatszerű algoritmus-leírásnál (pl. gondoltam egy számot). 24. Elemi és összetett adatok Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 25. Témazárás: algoritmus A problémák megoldásához szükséges eszközök. Tervezési eljárások. 26. Ismétlés alkalmazása Számlálóciklussal megoldható programok készítése Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Ciklusok és elágazások Kódolás hátultesztelő ciklus használatával. 28. Véletlen jelenségek Tantárgyi szimulációs programok használata, vizsgálata. 29. Témazárás: programozás Összetett probléma megoldása fejlesztői környezetben. 30. Digitális fotózás Eszközhasználat, képek gépre helyezése. Audiovizuális 31. Képszerkesztés Fényerő, kontraszt, szín, levágás, forgatás, tükrözés, átméretezés. 32. Fotóalbum készítése A tanult képszerkesztési műveletek alkalmazása. Képek diákra helyezése. 33. Témazárás: képszerkesztés Digitális képek készítése, gépre helyezése, alakítása, formázása. 34. Web-szerkesztés Web-szerkesztés alapjai, HTML nyelv használata, mentés weblapként. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció Kapcsolatteremtés: elektronikus levelezés, mobilkommunikáció, internet. 36. Hagyományos médiumok Internet, televízió, rádió. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

11 Témakörök informatikából Óraszám Informatikai eszközök Szövegszerkesztés Alkalmazói ismeretek Audiovizuális Adatkezelés Algoritmizálás Problémamegoldás Adatmodellezés Infokommunikáció Információs társadalom Könyvtári informatika Összesen:

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 5 8. évfolyam. (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 5 8. évfolyam. (heti 1 óra) Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110. Biharkeresztes, Hősök tere 15 HELYI TANTERV Informatika 5 8. évfolyam (heti

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8.

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8. INFORMATIKA Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak.

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam INFORMATIKA Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse, elmélyítse

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam

HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV INFORMATIKA 6-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 INFORMATIKA 6-8. ÉVFOLYAM 2 TÉMAKÖRÖK 6.osztály 7.osztály 8.osztály heti 1 óra

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 3. modul. Szövegszerkesztés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 3. modul. Szövegszerkesztés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 3. modul Szövegszerkesztés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 3. modul. Szövegszerkesztés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 3. modul. Szövegszerkesztés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 3. modul Szövegszerkesztés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS

Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS 1. feladat: a) 101001110 1 pont b) 10011001 1 pont c) 1x2 8 + 0x2 7 + 1x2 6 + 0x2 5 + 0x2 4 + 1x2 3 + 1x2 2 + 1x2 1 + 0x2 0 = = 256 + 0 + 64 + 0 +

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

EduSim Office 2007 Tematika

EduSim Office 2007 Tematika EduSim Office 2007 Tematika Excel kezdő modul 1. A táblázatkezelésről röviden: Miért, és hogyan alakultak ki: számolótábla, adatbázis, diagram 2. Az Excel részei 3. Miben más a 2007 es Excel a korábbiakhoz

Részletesebben

INFORMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

INFORMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

2013. Informatika TANTÁRGY HELYI TANTERVE. az 5 8. évfolyamra

2013. Informatika TANTÁRGY HELYI TANTERVE. az 5 8. évfolyamra 2013. Informatika TANTÁRGY HELYI TANTERVE az 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv 1. Bevezetés Informatika 1.1. Kerettantervi bevezető Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) HELYI TANTERV Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) Az ajánlott óraszám 32 tanítási hétre van lebontva. Adaptálva a Mozaik kiadótól. Tartalomjegyzék Írásbeli és szóbeli beszámoltatás témakörei

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2 A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től Éves óraszám: 72+72+72+64 Heti óraszám: 2+2+2+2 1 9. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét Témakör sorszáma Témakör

Részletesebben

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

5. évfolyam Az évfolyamon az informatika tanulására az iskolai döntéssel adható óra keretben kerül sor. A tanulási folyamat elemei a későbbi

5. évfolyam Az évfolyamon az informatika tanulására az iskolai döntéssel adható óra keretben kerül sor. A tanulási folyamat elemei a későbbi 5. évfolyam Az évfolyamon az informatika tanulására az iskolai döntéssel adható óra keretben kerül sor. A tanulási folyamat elemei a későbbi évfolyamokon koncentrikusan bővülve ismétlődnek. A tanulók az

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 20 0. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 9. évfolyam / Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen. Az informatikai eszközök használata 3 4 7 2. Alkalmazói ismeretek 20 3 5 3. Infokommunikáció 3 4 7 4. Az információs társadalom 4 3 7 / jai. Az informatikai

Részletesebben

Informatika. 3-4. évfolyam

Informatika. 3-4. évfolyam Informatika 3-4. évfolyam 1. A tantárgy célja, feladatai Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A NAT felülvizsgálatának egyik fontos eredményeként a kerettantervben megvalósult

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam Célok és feladatok: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén alapvető érdeke, hogy

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

INFORMATIKA (Az OFI ajánlása alsó tagozatra) 1 4. évfolyam

INFORMATIKA (Az OFI ajánlása alsó tagozatra) 1 4. évfolyam INFORMATIKA (Az OFI ajánlása alsó tagozatra) 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 2010 1 Előszó Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve 11. 12. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 60 11-12. évfolyam Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA

Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. Adatbázis-kezelés Csongrádi Tamás ELTE IK Használható eszközök MS Access

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport 3 óra/hét 1. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, teremhasználati rend I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Készítette: Lakosné Makár Erika Informatika tanmenet 5. osztály heti 1 óra

Készítette: Lakosné Makár Erika Informatika tanmenet 5. osztály heti 1 óra Informatika tanmenet 5. osztály heti 1 óra Készült az Informatika Kerettanterv alapján 2013/2014 tanév Készítette: Lakosné Makár Erika Heti 1 óra Összesen 36 óra Tankönyv: Bánné Mészáros Anikó, Csintalan

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam 9. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben