INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY"

Átírás

1 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés az adott informatikai környezettel. Informatikai eszközök 2. A számítógép felépítése A számítógép felépítése, elvi működése, informatikai eszközök. 3. Szoftvertípusok Programok fajtái, programablak felépítése, használata. 4. Az információ Jel, elemi jel, információforrások, kommunikáció. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Rajzeszközök és alakzatok Rajzeszközök és alakzatok használata, beállítása, rajz mentése. 7. Színek használata Színek szerkesztése (RGB), nagyítás (pixelek), rajz beállításai. Audiovizuális 8. Képeslap készítése A tanult rajzeszközök, alakzatok és színbeállítások alkalmazása. 9. Multimédiás alkalmazások Médialejátszó alkalmazása. Animációk megtekintése, készítése. 10. Témazárás: grafika Egyszerű rajzos dokumentumok készítése. Könyvtári informatika Információs társadalom 11. Ismerethordozók Dokumentumtípusok csoportosítása. Információforrások azonosító adatai. 12. Könyvek keresése Keresés a szabadpolcon, könyvtári ábécé, téma szerinti keresés. 13. A netikett alapjai Infokommunikációs viselkedési szabályok, a hálózat etikus használata. 14. E-szolgáltatások Gyerekeknek szóló elektronikus szolgáltatások. 15. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: ősi számolóeszközök, abakusz. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

2 INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY 17. Szövegbevitel és javítás Szöveg bevitele, kiegészítése, javítása, elválasztása és mentése. 18. Karakterek formázása Típus, stílus, méret, szín, aláhúzás, különlegességek, betűköz. Szövegszerkesztés 19. Névjegy készítése A tanult formázások, kiemelések alkalmazása. Mentés, megnyitás. 20. Alkalmazói környezet Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben. 21. Témazárás: szöveg Személyhez kötődő dokumentumok készítése minta alapján. 22. Az információ kifejezése Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal (pl. napirend). Algoritmizálás 23. Hétköznapi algoritmusok Hétköznapi folyamatok leírása és értelmezése (pl. automaták működése). 24. Elemi utasítások Tevékenység felbontása, sorrend meghatározása. (pl. műveleti sorrend). 25. Témazárás: algoritmus Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 26. Eljárások írása LOGO elemi parancsszavak és alaputasítások, eljárások tanítása. Adatmodellezés 27. Alakzatok készítése Egyszerű eljárások készítése LOGO programmal. Teknőcgrafikai fogalmak. 28. Modell vizsgálata Modell, változó paraméterek használata. Térbeli tájékozódás. 29. Témazárás: programozás Ábra készítése teknőcgrafikával. 30. Adatok rögzítése Személyek, tárgyak jellemzőinek gyűjtése, rögzítése. Adatkezelés 31. Adatok értelmezése Adatok kiválasztása, csoportosítása, rendezése. Sorozatok készítése. 32. Információforrások Közhasznú információforrások használata, az információ feldolgozása. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Információkeresés Kérdésfeltevés, irányított információkeresés. Web-böngésző kezelése. Infokommunikáció 35. Kommunikációs formák Infokommunikációs eszközök lehetőségei és kockázatai. 36. Médiainformatika A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

3 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási területei. Informatikai eszközök 2. Beviteli perifériák Billentyűzet, egér és pozícionálók, szkenner (digitalizálás), mikrofon. 3. Operációs rendszerek Operációs rendszerek fajtái, Windows használata, grafikus elemek. 4. Jelrendszerek Jel és típusai, titkosírások, kettes számrendszer. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Bekezdések formázása Igazítás, behúzás, térköz, sorköz, felsorolás és számozás. 7. Képek beszúrása Képek, ClipArt, WordArt, alakzatok, objektumok beszúrása, formázása. Szövegszerkesztés 8. Meghívó készítése A tanult objektumbeszúrások és formázások alkalmazása. 9. Szövegműveletek Mentés, megnyitás, szerkesztési műveletek, törlés, helyesírás. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása és formázása minta alapján. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Adatbiztonság Biztonság, adatvédelem, adatokat érintő visszaélések megismerése. 12. E-szolgáltatások szerepe Elektronikus szolgáltatások szerepe a hétköznapi életben. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számológépek. 14. Könyvek fajtái Felépítés, forma, tartalom. Segédkönyvek használata. 15. Katalógusok Könyvtári katalógus, katalógusrekord, katalógusfajták. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

4 INFORMATIKA TANMENET 5. OSZTÁLY 17. Szöveg beszúrása a képbe Szöveg eszköztár használata, szerkesztési műveletek. 18. Transzformációk Tükrözések, forgatások, nyújtások, döntések, invertálás. Audiovizuális 19. Plakát készítése A tanult szöveg eszköztár és a transzformációk alkalmazása. 20. A vágólap használata Rajzrészletek kijelölése, másolása, kivágása és beillesztése. 21. Témazárás: grafika Rajzos dokumentum létrehozása transzformációk alkalmazásával. 22. Információ felhasználása Információ gyűjtése, elrendezése, csoportosítása (pl. földrajz). Algoritmizálás 23. Informatikai algoritmus Algoritmusok megtervezése szöveges lejegyzéssel (pl. kerületszámítás). 24. Számlálóciklus Ismétlést alkalmazó algoritmusok (pl. sokszögek rajzolása). 25. Témazárás: algoritmus A problémamegoldás lépéseinek ismerete és szöveges lejegyzése. 26. Ismétlések alkalmazása Ismétlések felismerése, teljes teknőc tétel. Adatmodellezés 27. Sokszögek összeépítése Ismétlés az ismétlésben: Külső és belső ciklus. 28. Szabályozó eszközök A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. 29. Témazárás: programozás Alakzatokból összeépíthető rajzok algoritmusainak megvalósítása. 30. Objektumok beszúrása Adatok értelmezését segítő eszközök: WordArt, alakzat, szövegdoboz stb. Adatkezelés 31. Adatfelület formázása Adatok rögzítése táblázatban: igazítás, szegély, mintázat és betűtípus. 32. Digitális tudástárak Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben, online tudástárak. 33. Témazárás: táblázat Adatok rögzítése, értelmezése, táblázatba rendezése és formázása. 34. Információforrások Irányított kiválasztás: webcímek, linkek, hírportálok felkeresése. Infokommunikáció 35. Levelező programok cím felépítése, a levél részei (címzett, tárgy, melléklet). 36. Internetes portálok Elektronikus könyv keresése, weboldal és szöveg mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

5 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Egészséges számítógépes munkakörnyezet. Informatikai eszközök 2. Kimeneti perifériák Monitor, nyomtató, rajzgép, hangszóró, hangfal, fejhallgató. 3. Állományok és mappák Állománytípusok, műveletek a fájlokkal. Könyvtárszerkezet létrehozása. 4. Adat, adatmennyiség Az információ leírása, mérése. Mértékegységek és átváltásuk. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Oldalbeállítások Margók, tájolás, függőleges igazítás, élőfej és élőláb beállítása. 7. Szöveg díszítése Szegély, oldalszegély, mintázat, háttér, iniciálé. Szövegszerkesztés 8. Oklevél készítése A tanult oldalbeállítások és díszítőelemek alkalmazása. 9. Rövidebb szöveg kezelése Ismeretterjesztő beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése. 10. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok díszítése, dokumentum szintű beállításai. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információforrás kezelése Információforrások feltüntetése, megbízható információforrások. 12. E-szolgáltatások hatása A globális információs társadalom jellemzői. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Mechanikus számítógépek. 14. Dokumentumtípusok Papír alapú és nem hagyományos dokumentumok csoportosítása. 15. Forrásfelhasználás Azonosítás, etika, szerzői jog, hivatkozások, idézés, hitelesség. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

6 INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY 17. Diasorozat készítése Új dia beszúrása, törlése, dia elrendezése, objektumok bevitele. 18. Díszítés, formázás Szöveg, alakzatok, képek, WordArt formázása, háttér, egyéni háttér. Audiovizuális 19. Rendezvényszervezés A tanult diabevitel, díszítések és formázások alkalmazása. 20. Települési bemutató Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 21. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 22. Algoritmuskészítés Az algoritmuskészítés lépései és tervezése (pl. abc sorrendbe rakás). Algoritmizálás 23. A változó fogalma Adatok bevitele és feldolgozása (pl. napi átlaghőmérséklet). 24. Feltételvizsgálat Beavatkozást, vezérlést igénylő problémák. (pl. tartalomjegyzék). 25. Témazárás: algoritmus Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 26. Paraméteres eljárások Attribútumok változtatása, többparaméteres eljárások. Adatmodellezés 27. Rekurzív eljárások Saját magukat újrahívó eljárások, feltételvizsgálat. 28. Beavatkozás a programba A beállítások módosító szerepének felismerése. 29. Témazárás: programozás Programok készítése és kipróbálása adott feladat alapján. 30. Oldalbeállítások Oldal tájolása, margók, egyéni élőfej és élőláb, igazítás. Adatkezelés 31. Adatábrázolás grafikusan Diagramtípusok, címek, jelmagyarázat, mintázat, betűtípus, formázás. 32. Térképhasználat Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 33. Témazárás: táblázat Adatok feldolgozását és szemléltetését segítő eszközök és műveletek. 34. Kulcsszavas keresők Kulcsszavas keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Netikett, adatvédelem Kommunikáció és adatmegosztás etikai kérdései, szabályai és veszélyei. 36. Képek és hangok Hang- és képanyagok keresése, elérése és mentése. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

7 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás az iskolai hálózaton. Informatikai eszközök 2. A számítógép-ház részei Tápegység, alaplap, processzor, memória, meghajtók. Neumann-elv. 3. Vírusok, vírusfajták Leírás, fogalom, típusok, védekezés és vírusirtók. 4. Kódolás-dekódolás Az ASCII-kód, titkosítás, kódolási számítások. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Diavetítés beállításai Egyéni animáció, áttünés, futtatás, időzítés. 7. Akció-beállítások Hiperhivatkozás, programindítás, akciógombok (beépített, egyéni). Audiovizuális 8. Prezentáció készítése A tanult animációk, áttünések és akció-beállítások alkalmazása. 9. Információk publikálása Információk publikálásának módjai az interneten. Bloghasználat. 10. Témazárás: prezentáció Multimédiás dokumentum önálló előállítása. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Információs társadalom Az információ szerepe, informatika hatása az emberi kapcsolatokra. 12. E-szolgáltatások funkciói Megtakarítás, hatékonyság, egészség- és környezettudatosság. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Az elektronikus számítógép (Neumann elvek). 14. Könyvtártípusok Országos, szak-, köz- és iskolai könyvtárak szolgáltatásai. 15. Közhasznú adatbázisok Számítógépes katalógus, összetett keresés, elektronikus eszközök. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

8 INFORMATIKA TANMENET 7. OSZTÁLY 17. Szöveg elrendezése Tabulátorok (igazítás, kitöltés), táblázat (beszúrás, formázás). 18. Jelek és számok beszúrása Oldalszám, dátum és idő, szimbólum és szövegdoboz beszúrása. Szövegszerkesztés 19. Levél készítése A tanult elrendezések és beszúrások alkalmazása. 20. Kisebb méretű dokumentum Kisebb méretű dokumentum minta alapján történő szerkesztése. 21. Témazárás: szöveg Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 22. Folyamatábra készítése Egyszerű algoritmusok rajzos lejegyzése (pl. matematikai műveletek). Algoritmizálás 23. Döntési algoritmusok Elágazás a folyamatábrában (pl. abszolútérték kiszámítása). 24. Az adatok és eredmény Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján (fizikai műveletek). 25. Témazárás: algoritmus Algoritmus leíró eszközök. Folyamatábra készítése, értelmezése. 26. Folyamatábra kódolása Ismerkedés a Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Elágazások alkalmazása Elágazással megoldható programok készítése Pascal programmal. 28. Matematikai problémák Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben. 29. Témazárás: programozás Egyszerű probléma megoldása, tantárgyi szimulációs programok. 30. Képletek használata Szerkesztőléc, képlet beírásának formátuma. Adatkezelés 31. Cellahivatkozások Abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozást használó feladatok. 32. Az információ ábrázolása Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 33. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. 34. Tematikus keresők Tematikus keresők működése, felsorolása, használata. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. 36. Hagyományos médiumok Elektronikus könyv, szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

9 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Tájékozódás informatikai környezetekben. Informatikai eszközök 2. Háttértárak és fejlődésük Háttértárak története, csoportosítása, feladata és működése. 3. Tömörítés Veszteséges és veszteségmentes tömörítés, tömörítési algoritmus. Pdf. 4. Adatátvitel Adattovábbítás, adatcsatorna, adatátviteli sebesség. 5. Témazárás: alapismeret Tesztírás: kódolás, számítás, feladatmegoldás. 6. Függvények használata Matematikai, statisztikai, dátum és idő, logikai, szöveg függvények. 7. Összetett függvények Függvények egymásba ágyazása. Adatkezelés 8. Adattípusok megismerése Adatkezelés alapjainak fejlesztése. 9. Az információ ábrázolása Diagramok készítése, kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 10. Témazárás: táblázat Feladatmegoldás alkalmazói környezet használatával. Információs társadalom Könyvtári informatika 11. Szoftverhasználat típusai Jogtiszta szoftver, szabadon vagy korlátozottan használható programok. 12. E-szolgáltatások ismerete Igénybevétel, regisztráció, azonosító, jelszó, használat, leiratkozás. 13. Gyűjtőmunka Informatikatörténet: Korszerű számítógépek, számítógép-generációk. 14. Funkcionális terek A könyvtár felépítése (hagyományos és kézikönyvtár, katalógusok). 15. Elektronikus könyvtár Könyvek elérése otthonról, digitális könyv. 16. Évközi értékelés Értékelés, rendszerezés, pótlások.

10 INFORMATIKA TANMENET 8. OSZTÁLY 17. Hasábok használata Hasábok beállításai (típus, szám, szélesség), töréspontok beszúrása. 18. Összetett dokumentum Hivatkozások, stílus és tartalomjegyzék készítése Szövegszerkesztés 19. Kiadvány készítése A tanult elrendezések és hivatkozások alkalmazása. 20. Objektumok a szövegben Objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságai, a jellemzők módosítása. 21. Témazárás: szöveg Összetett dokumentum készítése. 22. Mondatszerű algoritmusok Mondatszerű algoritmus leírása, értelmezése (pl. mértékegység-váltás). Algoritmizálás 23. Hátultesztelő ciklusok Ciklusok a mondatszerű algoritmus-leírásnál (pl. gondoltam egy számot). 24. Elemi és összetett adatok Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 25. Témazárás: algoritmus A problémák megoldásához szükséges eszközök. Tervezési eljárások. 26. Ismétlés alkalmazása Számlálóciklussal megoldható programok készítése Pascal programmal. Adatmodellezés 27. Ciklusok és elágazások Kódolás hátultesztelő ciklus használatával. 28. Véletlen jelenségek Tantárgyi szimulációs programok használata, vizsgálata. 29. Témazárás: programozás Összetett probléma megoldása fejlesztői környezetben. 30. Digitális fotózás Eszközhasználat, képek gépre helyezése. Audiovizuális 31. Képszerkesztés Fényerő, kontraszt, szín, levágás, forgatás, tükrözés, átméretezés. 32. Fotóalbum készítése A tanult képszerkesztési műveletek alkalmazása. Képek diákra helyezése. 33. Témazárás: képszerkesztés Digitális képek készítése, gépre helyezése, alakítása, formázása. 34. Web-szerkesztés Web-szerkesztés alapjai, HTML nyelv használata, mentés weblapként. Infokommunikáció 35. Modern infokommunikáció Kapcsolatteremtés: elektronikus levelezés, mobilkommunikáció, internet. 36. Hagyományos médiumok Internet, televízió, rádió. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 37. Év végi értékelés Értékelés, átlagszámítás, rendszerezés.

11 Témakörök informatikából Óraszám Informatikai eszközök Szövegszerkesztés Alkalmazói ismeretek Audiovizuális Adatkezelés Algoritmizálás Problémamegoldás Adatmodellezés Infokommunikáció Információs társadalom Könyvtári informatika Összesen:

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

: i verstani alapfogalmak,,

: i verstani alapfogalmak,, 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/ 1. 12, irodalom:, irodalom: re 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı)

Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı) A tantárgy/kurzus címe: Szakmai gyakorlat Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı) Mintatantervben javasolt félév: VII A kurzus típusa: Kötelezı (A) Tantárgy/kurzus felelıs neve,

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Tájékoztató. I. Összefüggő moduláris rendszer (ÖMR): Modulcsoport ( Tanfolyam ) Modulok Tanórák

Tájékoztató. I. Összefüggő moduláris rendszer (ÖMR): Modulcsoport ( Tanfolyam ) Modulok Tanórák Tájékoztató DIGITER NEON bérlet Tematkus helyszíni eszközhasználat témavezetővel A DIGITER NEON bérletek tulajdonosai a számítógép-használat jogukat olyan alkalmakkor is gyakorolhatják, amikor a szolgáltató

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológia 1. szint

Információs és kommunikációs technológia 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Információs és kommunikációs technológia 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 6 évfolyamos helyi tanterv A-B. osztály 1 Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászi István Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei (jegyzet 4. évfolyamos matematika-informatika

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. TARTALOM 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery

Részletesebben