Osztályozóvizsga követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozóvizsga követelményei"

Átírás

1 Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Infokommunikáció Az információs társadalom Könyvtári informatika Gépírás, egyszerű szöveges dokumentumok készítése, a windows alap szövegszerkesztőjével. Rajzok készítése Paint programmal. Órarend készítése (az osztály órarendjének kikeresése az iskolai órarendből).montázs készítése, meglévő képek átalakítása, forgatása, tükrözése. Imaging Logo használata Logo parancsok:tf, tl, e, h, j, b, tsz, tölt, ism, eljárás készítése, eljárás mentése, kép mentése Egyszerű rajzok készítése Kodu, v. más algoritmus megvalósítására szolgáló program használata Információk keresése az interneten Iskolánk honlapjának ismerete, használata Felhő alapú szolgáltatások használata. Képek letöltése internetről. Levelezés szolgáltatással. Levél fogadása, küldése. Az informatika története. Szabadon felhasználható források A tanult szoftverek felhasználási lehetőségei. Személyes adatok védelme, Adatokkal való visszaélések. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Könyvtár használata. Informatikához kapcsolódó könyvek keresése. 1

2 Továbbhaladás feltételei: Ismerje: Legyen képes: Tudja Az alapfogalmakat, a számítógépes rendszer részeit, feladatait, a programozás lépéseit. A szoftverek felhasználási jogait, a Netikettet. Fájlokat mappákat létrehozni, másolni, mozgatni, beszúrni, törölni, átnevezni. Adott fájlokat, információkat megkeresni a gépen vagy az Interneten. Rajzokat, képeket létrehozni, átalakítani, kiszínezni. Egyszerű rajzokat, eljárásokat készíteni Imagine Logo programmal. A könyvtárat használni. A megfelelő programot kiválasztani és használni az adott feladathoz. 2

3 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 6 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Informatikai ismeretek bővítése (meghajtók, perifériák). Mentés a perifériákra ( A, D, csoportos meghajtó, CD, pendrive). Fájlkezelő használata, állomány fogalma, állományok felépítése. Állományok, könyvtárak másolása, áthelyezése, törlése. Könyvtárak létrehozása. Számítógépes víruskereső program használata. Számítógép hardver egységeinek megismerése. Egyszerű szöveg készítése és mentése szövegszerkesztő programmal. Szöveg karakter szintű formázása. Paint, karaktertábla, számológép, szövegszerkesztő együttes használata (kép, számolás eredményének illetve karaktereknek a másolása szövegbe). Egyszerű táblázat létrehozása szövegszerkesztő programban (pl. órarend), illetve Paintben rajzos táblázat készítése Osztály adatainak csoportosítása, adatok értelmezése, táblázatba való ábrázolása. Adatok gyűjtése: időjárásról, műsorokról, ezek feldolgozása Algoritmusos feladatok megoldása Logo segítségével. Logo rajzok készítése Pár lépésből álló logo program készítése (összeadás, kivonás) Weboldalakon információk keresése. Iskolai levelező program használata. Levél írása, küldése, fogadása, gyakorlása. SDT használata, tantárgyi oldalakról, szövegek, képek mentése. Informatika történetének feldolgozása. Személyes adatok védelme, adathalászat veszélyei. (Erről szóló weboldalak olvasása, filmek megnézése.) Használt programok jogi tulajdonságai. Szoftverek csoportosítása (jogi szempontból is). Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának 1

4 melyek a fontosabb etikai kérdései. Könyvtári informatika Hagyományos és új eszközökön való információ keresés. Egyszerűbb irányított forrás-és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban. A médiumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított feldolgozása. Minimum követelmények: Tudjon felsorolni perifériákat, és feladatukat. Ismerje vírusirtó program használatát. Legyen képes háttértárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre, mozgásra könyvtárszinten, s meghajtók között. Tudjon adott rajzot elkészíteni rajzprogrammal, adott helyre elmenteni. Tudjon szöveget karakterszinten formázni, ismerje az oldalbeállítás lehetőségét. Ismerje a másolás, beillesztés parancsát, és tudja alkalmazni is. Legyen képes algoritmusokat értelmezni. Tudjon megnyitni megadott weboldalt, s ott információt keresni. Tudja megállapítani, hogy a használt program milyen típusú jogi szempontból, tehát másolható-e? Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. 2

5 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom A számítógép és perifériáinak kezelése. Operációs rendszer (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, rajzoló, segédprogramok) beállításai, használata. Vírusok, vírusvédelem Informatikai eszközök használata, működésének ismerete. Adott feladathoz megfelelő hardver és szoftver eszköz kiválasztása. Számítógépes hálózat elmélete, használata. Szöveges- rajzos-táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok megismerése. Iskolai adatbázisból adatok gyűjtése (hulladékgyűjtés adatai, bálok, sportversenyek) Az adatok csoportosítása, feldolgozása táblázatkezelő programmal. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) - Logo segítségével Mindennapi életben előforduló problémák algoritmikus leírása, számítógépes programmal való megvalósítása. Tematikus és kulcsszavas keresés az interneten. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Levelező program beállításai. Milyen informatikai eszközöket használnak a médiák? A fejlődés iránya, a legújabb eszközök Szoftverek szerzői jogainak kérdései. 1

6 Könyvtári informatika Informatika veszélyeinek feldolgozása, megbeszélése. Informatikai biztonsággal kapcsolatos weboldalak megtekintése, hírek, információk gyűjtése. Iskolai könyvtárban megadott témákkal kapcsolatos könyvek keresése, különböző ismeretek alapján. Tájékozódás az elektronikus könyvtárban. Minimum követelmények: Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Ismerje az iskolai hálózat felépítését. Ismerje a hálózatba való bejelentkezés lépéseit. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Készítsen egyszerű algoritmust. Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. Ismerje a licesz fogalmát, tudja azonosítani a bizontságos weboldalakat. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon). 2

7 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 8 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Operációs rendszer használata. Fájlkezelő műveletek több fájlkezelő program használatával. Segédprogramok beállításai, használata. Számítógépes hálózat elmélete és használata. Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Informatika történetének megismerése. Szöveges dokumentum létrehozása, amely tartalmaz szöveget, képet, táblázatot is. Táblázatkezelő porgrammal létrehozott táblázatok, diagramok készítése. Adatok gyűjtése (iskolából, otthonról, internetről.) Adatok feldolgozása a tanult programokkal. A gyűjtött adatokból szöveges, táblázatos dokumentum illetve prezentáció készítése (amely tartalmaz zenét, képet, fényképet). Segédprogramokkal képek, fényképek módosítása, egyszerű animációk készítése. Iskolában adódó események (ünnepélyek, kirándulások) informatikai eszközzel való segítése. Algoritmusok készítése és számítógépes programmal való megvalósítása. Információk keresése, gyűjtése az internet segítségével. A kereső programok beállításai, lehetőségei. Információk feltöltése adott webhelyre. Levelezés gyakorlása, különböző levelező programok használata (web alapú és kliens alapú). 1

8 Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Iskolai újság készítése, iskola rádiós műsor készítése - számítógépes programok segítségével. A szoftverek szerzői jogi kérdéseinek megbeszélése, ezen témákról való információ szerzés az internetről. Informatikai biztonság kérdéseinek megbeszélése, feldolgozása (bemutató készítése képpel, hanggal, szöveggel). Iskolai könyvtárban a problémát okozó tantárgyhoz segédanyag keresése. Minimum követelmények: A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket. Tudjon néhány lépéses algoritmust készíteni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni, ismerje a nyelvhelyesség javításának lépéseit. A már ismert fájlműveleteket tudja alkalmazni kétpaneles fájlkezelő programban. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Legyen tisztában a táblázatkészítés alapfogalmaival. Képes legyen egyszerű táblázat (pl. órarend) készítésére. Tudjon interneten információkat keresni, menteni. Tudjon levelet írni és fogadni. Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 2

9 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 9 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Perifériák használata, beállítási lehetőségei. Operációs rendszer használata, beállításai, segédprogramok beállításai. Hardver ismeretek bővítése. Számítógépes hálózati ismeretek és használata. Összetett, hosszabb dokumentumok készítése. (szövegszerkesztő, táblázatkezelő programmal.) Prezentációk készítése (bemutató készítő program beállításai), a program lehetőségei. Összetett (képpel, ábrával, hanggal illusztrált) bemutató készítése. Adatbázis létrehozása. (táblázatkezelő programmal, vagy adatbázis kezelő programmal). Adatok kigyűjtése. Iskolai vagy egyéb eseményre weboldal készítése, melyen szöveg és kép is szerepel. Más tantárgyakhoz, egyéb programokhoz számítógépes programokkal dokumentumok, bemutatók, animációk, zene összeállítás készítése. Algoritmusok számítógépes programmal való megoldása. Egyszerűbb programok készítése, hibák keresése, javítása. Internet használata, információk keresése. Levelezés gyakorlása. Kész zenés, képes multimédiás anyagok keresése, letöltése. Térképek keresése, tanulmányozása. Új média eszközök megismerése. Szoftverek csoportosítása, felhasználásának jogi lehetőségei. Adatvédelmi kérdések - hogyan védhetjük adatainkat - ezek le- 1

10 Könyvtári informatika hetőségei. Elektronikus könyvtár használata a tanulás segítése érdekében. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a használt szoftverek alap feladatait. Képes legyen a számítógép alapvető karbantartási feladatait elvégezni. Használja az iskolai és világhálózat kommunikációs lehetőségeit. Tudjon készíteni, adott feladatnak megfelelően dokumentumot (szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel, prezentáció készítővel, weboldal készítővel). Tudjon műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében és az elektronikus könyvtárakban.. 2

11 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 11 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Informatikai alkalmazói ismeretek Operációs rendszerek használata, lehetőségei. Hardver egységek ismerete. Újabb hardverek megismerése, használata. Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikai és prezentáció készítő programmal). Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása. Faliújságok, plakátok készítése, nyomtatott illetve interaktív formában. Infotechnológia Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás készítése. Iskolai programokhoz és eseményekhez megfelelő informatikai eszközök kiválasztása, problémák megoldása: plakátok készítése, nyomtatása, zenék összeállítása, vágása, javítása, képek, fényképek módosítása, javítása. Infokommunikáció Médiainformatika A mindennapi életben adódó problémák feldolgozása algoritmussal, megoldása számítógépes program készítésével (pl. logo programozása) Események szimulációja program készítéssel, illetve a kész programokon paraméterek módosítása esetén az esemény megfigyelése. Internet használata (információk keresése illetve közlése) Információk feltöltése weboldalra. Weboldal készítése. Elektronikus kommunikáció (egyéni, illetve csoportos), információk fogadása, küldése. Új médiák megismerése, s ezek által felhasznált informatikai esz- 1

12 Információs társadalom közök ismerete. Szoftverek szerzői jogi kérdései. Szoftverek csoportosítása, felhasználási lehetőségei jogi szempontból. Hogyan védhetjük meg adatainkat? Hol tehetjük közzé adatainkat? Kinek szabad kiadni, s milyen személyes adatainkat? Könyvtári informatika Internet szolgáltatásai: vásárlás, e-önkormányzat használata. Elektronikus és hagyományos könyvtárban való eligazodás, több szempont szerinti keresés. Minimum követelmények: A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban. Ismerje a licensz fogalmát és a szoftverek etikus felhasználásának lehetőségeit. Ismerje az internet veszélyeit, és ellenük való védekezés lehetőségeit. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. 2

13 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 12 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök használata Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Perifériák használata (beállítási lehetőségeik) Hardver ismeretek bővítése (egyszerű problémák megoldása) Szoftverek alapbeállításai, gyakorlása Nyomtatás beállításai Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Feladatleírás alapján dokumentum készítése (képpel, táblázattal, többféle formázással). Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése. Levelek, nyomtatványok készítése (önéletrajz, kérvény, űrlapok) Interneten keresztül letöltött jelentkezési lapok, űrlapok kitöltése, mentése Táblázatkezelés táblázat formázása. Adatok keresése, sorrend, válogatás, diagramok készítése. Táblázatkezelésről tanultak ismétlése. Számítógépes bemutatók létrehozása. Néhány diából álló összetett bemutató készítése (képet, szöveget, pár soros táblázatot tartalmazó dia) Iskolai rendezvényekre, sporteseményekre szöveges, képes, zenés állományok, dokumentumok létrehozása a megfelelő programmal és informatikai eszközökkel. Egyszerű algoritmusok megvalósítása pl. Logo vagy Visual Basic programmal. 1

14 Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Internet használata, többféle böngésző program kezelése. Adatok keresése. Weblap készítése, információk feltöltése weboldalra. Levelezés gyakorlása. Több fajta levelező program használata. Csoportos kommunikációk létrehozása. Új médiák ismerete, használata. Hogyan védhetjük meg adatainkat? Adatok csoportosítása. Hova, s milyen adatokat szabad kiadni? Honnan győződhetünk meg, hogy biztonságban vannak adataink? Milyen közzétett adatokat használhatunk fel? Távoktatásos anyagok használata. Elektronikus eszközök biztonságos használata (vásárlás, e-önkormányzat) Elektronikus és hagyományos könyvtárak használata. Továbbtanuláshoz szükséges könyvek, folyóiratok, cikkek keresése. Mimimum követelmények: A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információt keresni, egyszerű adatbázisban. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának lehetőségeit. Legyen tisztában az internet veszélyeivel. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. 2

15

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben